You are on page 1of 7

Emlkeztet

amely kszlt a 2015. oktber 12. napjn 10:00 rakor megtartott szakmai rtekezletrl

Jelen vannak:

a Fvrosi tltbla Polgri Kollgiumnak az n. devizs gyeket trgyal


tancsai a mellkelt jelenlti v szerint

Napirend:

a devizs gyekben msodfokon felmerlt eljrsi problmk megvitatsa

A kollgiumvezet nagy vonalakban ismertette a 2015. szeptember 28-i Civilisztikai


Kollgiumvezeti rtekezleten elhangzottakat az eljrsi krdseket rinten. A jelenlevk
felvetettk azokat a problmkat, amelyek az gyek msodfok elintzse sorn merltek fel.
Ezt kveten a jelenlevk az albbi krdseket vitattk meg, illetve a tancskozs a kvetkez
llspontra jutott:
1.

Msodfokon van-e helye permegszntetsnek?

Problmt okoz, hogy a 2014. vi XL. trvny (tovbbiakban: DH2 trvny) egyltaln nem
szablyozza kln a fogyaszti klcsnszerzdsek rvnytelensge miatt indtott eljrsokban
kvetend msodfok eljrst. A 37. (2) bekezdsben kizrlag a keresetlevl idzs kibocstsa
nlkli elutastst vagy az eljrs megszntetst rja el; a msodfok eljrsban azonban
nmagban az eljrs megszntetse nem elg, hiszen e perszakaszban ltezik mr egy nem jogers
tlet is. A Pp. 251. (1) bekezdse szerint akkor lehet az elsfok tletet a permegszntets
mellett hatlyon kvl helyezni, ha a permegszntetsre a Pp. 157. -a rtelmben kerlt sor: ezek a
felttelek viszont a DH2 trvny 37. -a ltal krlrt esetekben nem llnak fenn. Nincs olyan
jogszablyhely teht, ami alapjn a msodfok brsg eljrhatna; a jogszer eljrshoz j
jogszablyi rendelkezst kellene hozni, pl. a DH2 trvnybe val tovbbi beiktatsval.
Ennek hinyban az a nem ppen jogszer megolds merl fel, hogy a Pp. 251. (1) bekezdsnek.
szvegt a msodfok brsg trtelmezi", azaz nem veszi figyelembe a 157. rtelmben"
szvegrszt. Ez egyrtelmen jogszablyront gyakorlatot jelent, viszont a DH2 trvny 37. (2)
bekezdse 16. Cmnek megfelel rvnyeslshez (vagyis a szerzds rvnytelensgnek vagy a
szerzds egyes rendelkezsei rvnytelensgnek megllaptsa irnti perekre vonatkoz szably
alkalmazsnak kizrshoz) ilyen tartalm jogszablyra van (lenne) szksg.
A jelenlevk elssorban a jogszably mdostst, kiegsztst tartank helyesnek, ennek
hinyban a Pp. 251. (1) bekezds megfelel alkalmazsa" merlhet fel a jogalkoti cl
rvnyeslse rdekben. Ez utbbi esetben a Pp. 251. (1) bekezdse szerinti vgzst a
msodfok brsg a Pp. 256/A. (1) bekezds a) pontja alapjn trgyalson kvl elbrlhatn,
tovbb a jelenlevk szerint e vgzs ellen fellebbezsnek nem lenne helye tekintettel arra, hogy
abban az elsfok tlet hatlyon kvl helyezsre (mint kizrlagosan msodfok dntsre) is sor
kerl. A Pp. 251. (2) bekezdsre is tekintettel ez esetben a hinyptls krdse merlt fel.

2
2.

A hinyptls krdse a DH2 trvny 37. (1) bekezdse alapjn

Tbben krdeztk, hogy minden esetben ki kell-e adni hinyptlsra irnyul felhvst a fogyaszt
fel. A tancskozs a perek klnbz tpusaira hatrozta meg a kvetend eljrst.
Amennyiben a fogyaszti klcsnszerzds teljes egszben rvnytelen, akkor alkalmazhat a Ptk.
237. (2) bekezdse, vagyis a DH2 trvny 37. (1) bekezdsben meghatrozott
jogkvetkezmny (rvnyess vagy hatlyoss nyilvnts). A fl teht ezeknek az alkalmazst a
szerzds teljes rvnytelensgre hivatkozsa esetn krheti, ilyen tartalm keresetpontostsra a
fl felhvhat.
Ha a tisztessgtelen szerzdsi felttel, illetve annak kimaradsa fizetsi ktelezettsggel jr, a
szerzds rvnyess vagy hatlyoss nyilvntsa nem krhet, hiszen hivatalbl kell figyelembe
venni, hogy az rvnytelen kikts joghatst nem vlt ki. Ilyenkor legfeljebb a DH2 trvny 5. -a
szerinti elszmolst lehet megejteni: vagyis tlfizets esetn a fogyaszt a jogalap nlkli
gazdagods szablyai szerint kvetelheti az ltala jogtalanul kifizetett sszeg megtrtst. A
fogyaszt ilyen esetben teht legfeljebb ilyen tartalm keresetpontostsra hvhat fel.
Ha a tisztessgtelen szerzdsi felttel nem jr elszmolsi ktelezettsggel, tulajdonkppen nem is
kell hinyptlsra felhvni a felet, hiszen ennek nem teljestse esetn a keresetlevelet nem lehetne
emiatt elutastani vagy a pert megszntetni.
Az is lehetsges, hogy a fl a fogyaszti klcsnszerzds rvnytelensgre vonatkoz keresetn
kvl a perben ms kereseti krelmet is elterjesztett (pl. a felmonds jogszertlensgnek
kimondst kri vagy a biztostki szerzdst tmadja). Ezeket a DH2 trvny 37. (2) bekezds
msodik mondata szerint tovbb kell trgyalni; a specilis trvny szerinti hinyptlsnak itt sincs
helye.
Mindebbl az kvetkezik, hogy gyenknt vltoz, van-e helye hinyptlsnak, illetve hogy az
mire terjed ki. Ha pedig ms kereseti krelem is elterjesztsre kerlt, mindenkppen folytatni kell
a trgyalst a DH2 trvny 37. (2) bekezds msodik mondatra figyelemmel.
Ez utbbi krlmnyre tekintettel felmerlt, hogy mivel az gyet mindenkppen ki kell tzni,
szksges-e kln hinyptls kiadsa a kitzst megelzen. Volt olyan llspont, amely szerint
gyakorlatilag minden gyben fel kell kszlni, azokat teljes egszben t kell nzni annak tisztzsa
rdekben, hogy milyen kereseti krelmek vannak elterjesztve, melyekre vonatkozik egyltaln a
hinyptlsi ktelezettsg, s csak ezutn - kitzskor vagy ezt kveten - van szksg esetlegesen
a hinyptlsi felhvs kiadsra.
Msok szerint a felfggesztett perek mindegyike a DH1 s DH2 trvnyek hatlya al esik, ezrt
azokban mindenkppen van a fogyaszti klcsnszerzds rvnytelensgnek (rszleges
rvnytelensgnek) megllaptsra vonatkoz kereseti krelem, ezekre pedig az rvnytelensg
jogkvetkezmnynek alkalmazsa ltalban krhet. Emiatt elszr hinyptlsi felhvst kell
kiadni a kereset pontostsa, az rvnyesteni kvnt jogkvetkezmnyek megjellse rdekben.
A tbbsgi llspont szerint a msodfok brsg ilyenkor vgzsben a 2014. vi XL. trvny 39.
-a alapjn tjkoztatja a felperest az alperes bejelentsre utalva arrl, hogy az eljrs e trvny
38. (1) bekezdse alapjn folytatdik. Egyben felhvja a felperest, hogy a vgzs kzbeststl
szmtott 30 nap alatt terjessze el a 2014. vi XL. trvny 37. (1) bekezdsben rszletezett
feltteleknek megfelelen pontostott keresett az rvnytelensg jogkvetkezmnyei levonsa
tekintetben. Utalni kell arra is, hogy amennyiben nem kri az rvnytelen szerzds
rvnytelensge vagy rszleges rvnytelensge jogkvetkezmnynek alkalmazst, akkor a
brsg a DH2 trvny 39. -a rtelmben a pert megsznteti.

3
Felmerlt, hogy az elzek szerint megfogalmazott vgzs utols bekezdsben a brsg hvja fel
a felperest arra is, hogy jelentse be, sszessgben a keresett - valamennyi kereseti krelmre
kiterjeden - miknt tartja fenn. E felhvs alapjn a flnek az rvnytelensgi kereseti krelem
mellett rvnyestett ms kereseti krelmeit is meg kell jellnie knnyebb tve ezzel az eljr
brsg feladatt az elbrland kereseti krelmek sszegzst illeten. Ha azonban ez utbbi
felhvsnak a fl nem tesz eleget, nem szankcionlhat azzal, hogy egyb - a korbban mr
elterjesztett - kereseti krelmeit a brsg nem veszi figyelembe, hiszen a DH2 trvny
rendelkezsei ezekre nem irnyadk.
(A megbeszls szerinti vgzs szvegre vonatkoz blanketta jelen Emlkeztet 1. szm
mellklete.)
3.
Hogyan kell rtelmezni a DH2 trvny 37. (2) bekezdsben s a 39. -ban
megfogalmazott rendelkezst, miszerint az alkalmazni krt jogkvetkezmny bejelentse
hinyban, ms kereseti krelem rvnyestse esetn gy kell tekinteni, hogy a megllapts
irnti kereseti krelmet a fl nem tartja fenn?

Ha a fl felhvs ellenre a klcsnszerzds rvnytelensge jogkvetkezmnyeinek alkalmazsra


kiterjeden nem pontostja keresett, de van ms kereseti krelme is, akkor a per ugyan nem
szntethet meg, de a megllaptsi kereset ez esetben sem trgyalhat tovbb: a trvny
rendelkezse folytn kell gy tekinteni, hogy a fl az rvnytelensg megllaptsra irnyul
keresett nem tartja fenn. Nem kell teht elvrni a fltl, hogy e krben keresettl ellljon, a
hinyptlsi felhvs szerinti keresetpontosts elmaradsa trvnybl ereden vonja maga utn az
adott kereseti krelem elbrlhatatlansgt. Ebbl az is kvetkezik, hogy az el nem brlt kereseti
krelem az gyben hozand tlet rendelkez rszben nem jelenik meg, csupn az indokolsban
kell emltst tenni arrl, hogy a brsg azzal rdemben mirt nem foglalkozott.
4.

Mi a sorsa a permegszntetssel rintett gyben elterjesztett viszontkeresetnek?

Ilyenkor a Pp. ltalnos szablyai alkalmazandk, vagyis a viszontkeresetet akkor is el kell brlni,
ha a kereset vonatkozsban a per megszntetsre kerl: teht e tekintetben a per folytatdik.
(Ms esetet szablyoz a DH2 trvny 39. -nak zrjeles rsze: itt az alperes a viszontkeresetben
kri a fogyaszti klcsnszerzds rvnytelensge megllaptst, pl. egy ellene indtott, teljests
irnti keresettel szemben. Ez esetben a viszontkeresetre vonatkoznak a DH2 trvny specilis
rendelkezsei.)
5.

Az Eurpai Uni Brsghoz forduls krdse

Sok n. devizs perben kri valamelyik fl a DH2 trvny egyes rendelkezsei (klnsen a 37.
s 39. ) vonatkozsban, hogy a brsg forduljon elzetes dntshozatal cljbl az Eurpai Uni
Brsghoz. Ha a msodfok brsg Pp. 251. megfelel alkalmazsval hozott permegszntet
vgzse ellen nincs helye fellebbezsnek, akkor az tltblk vgs fokon eljr brsgok lesznek,
amelyek esetben a Brsghoz forduls ktelez, ha egybknt annak elfelttelei fennllnak
ltszanak.
A Brsghoz forduls devizaperekben felhozott okai eddig nem talltak meghallgatsra a magyar
brsgok rszrl. A jelenlevknek - az eddig ismert hivatkozsok alapjn - kialakult llspontja
az, hogy amennyiben a DH2 trvnyt az unis joggal - a Fogyasztvdelmi Irnyelvvel sszhangban rtelmezzk, akkor nincs szksg elzetes dntshozatalra. Ez pl. rvnyeslhet a

4
hinyptlsi felhvsok tekintetben, ha a felet nem hvjuk fel olyan keresetpontostsra, amelynek
elutastsa a brsg szmra mr elre egyrtelmnek ltszik.
Krdsknt merlt fel, hogy az elzetes dntshozatal irnt elterjesztett krelem, illetve az eljrs
felfggesztsre irnyul krelem esetleges elutastsa s a DH2 trvny 39. -a szerinti
. permegszntets meghozhat-e egy vgzsben. Klnsen clszersgi szempontok miatt vetdtt
fel kln vgzsek hozatala.
A jelenlevk szerint egytt vagy kln-kln is hozhat dnts e kt krdsrl.
6.
Mi legyen a msodfokon felfggesztett, tancslsen elbrland, vgzs elleni
fellebbezseket magukban foglal gyekkel?
A DH2 trvnyben a msodfok eljrs szablyozatlansga miatt merlt fel a fenti krds.
A jelenlevk egyhang megllaptsa szerint az ilyen gyek tbbsgben a Pp. 130. (1)
bekezdsn alapul vgzs elleni fellebbezs, illetve kltsgmentessggel kapcsolatos fellebbezs
tallhat. Ezeket az elsfok vgzs meghozatalakor fennll krlmnyeket figyelembe vve kell
elbrlni, vagyis ezeknl a DH2 trvny 37. (1) bekezdsnek megfelel hinyptlsra
msodfokon nincs szksg. A msodfok brsg legfeljebb hatrozata indokolsban utalhat a
megvltozott jogszablyi httrre s az elsfok brsg ltal emiatt kvetend eljrsra.
A trgyalson kvl elbrland ezen gyekben az elsfok brsg sokszor nem fggesztette fel az
eljrst, mert nem rsz-felterjesztst eszkzlt, hanem a fellebbezst az egsz aktval terjesztette
fel. Ilyenkor a vgzsek msodfok elbrlshoz a fl folytats irnti krelme szksges. Vannak
azonban olyan esetek is, amikor a msodfokon felfggesztett gyet visszakldtk az elsfok
brsgra, amely a Pp. 130. -a alapjn meghozott vgzse ellen bejelentett fellebbezst mr eleve
csak akkor terjeszti fel, ha a bank az elszmolst bejelentette.
sszegezve az mondhat, hogy a vgzsek elleni fellebbezsi eljrsok a felfggesztett gyekben
vagy krelemre, vagy a banki bejelents alapjn indulhatnak meg.
7.
A Magyar Nemzeti Bank ltal indtott kzrdek perek s a pnzgyi intzmnyek
ltal indtott, a szerzdsi kikts tisztessgtelensge vlelmnek megdntsre irnyul perek
hatsa a ksbb e trgyban esetleg a fogyaszt ltal indtand perekre
A 2014. vi XXXVIII. trvny (DH1 trvny) 6. (2) bekezdsben az MNB ltal indtott pert
maga a trvny kzrdek pernek minstette. A pnzgyi intzmnyek ltal a DHl trvny 6. (1)
bekezdsre hivatkozssal, a szerzdsi felttelek tisztessgtelensge vlelmnek megdntse
rdekben megindtott pereket az Alkotmnybrsg nyilvntotta specilis kzrdek pernek
[34/2014. (Xl. 14.) AB hatrozat], ez utbbi szerint az ilyen gyekben hozott jogers tletnek erga
omnes jelleg hatlya van. Ez azt jelenti, hogy a rgi Ptk. alapjn indult perekben mindkt esetben
irnyad a 209/B. (1) bekezdsnek msodik fordulata. E szerint a brsg a tisztessgtelen
kikts rvnytelensgt (a kzrdek perben) a kikts alkalmazjval szerzd valamennyi flre
kiterjed hatllyal megllaptja.
Ha pedig egy ilyen szerzdsi kikts tisztessgtelensgnek megllaptsa rdekben a fogyaszt a r is kiterjed hatly ellenre - mgis pert indtana, akkor egyrtelm, hogy az ltala rvnyestett
jog elbrlsa, st mr az igny rvnyestse is szksgtelen, hiszen az mr kzrdek perben
elbrlsra kerlt.
A Polgri Kollgium tagjai elvileg ilyen esetben nem zrjk ki a Pp. 130. (1) bekezds d)
pontjnak megfelel alkalmazst", azonban erre az rintett perekben lnyegben nem kerlhet

5
sor. Az emltett kzrdeknek minsl perekben vitatott szerzdsi feltteleket tartalmaz
fogyaszti klcsnszerzdsek rtelemszeren a DHI s DH2 trvny hatlya al esnek, s gy perestsk esetn - irnyad rjuk a DH2 trvny 37. (1) bekezdse. Ez azt jelenti, hogy a
fogyaszt ltal j megllaptsi per a kzrdeknek minsl perben elbrlt jog rvnyestsre
eleve nem indthat, mert a DH2 trvny 16. Cme alatti rendelkezsek ezt kizrjk: az ilyen
tartalm keresetlevl a specilis trvny szablyai szerint idzs kibocstsa nlkl elutastand. A
mr folyamatban lev (a felfggeszts utn jraindul) ilyen perekben a specilis trvny szerinti
jogkvetkezmny az eljrs megszntetse.
Hinyptlsra egyik esetben sincs szksg, hiszen a pnzgyi intzmnyt a kzrdek perben
vizsglt szerzdsi kiktsek rvnytelensge folytn trvnynl fogva - ms tpus eljrsban elszmolsi ktelezettsg terheli, ezt ignyl marasztalsi kereset teht nem terjeszthet el, illetve
elterjesztse esetn az (aktv perbeli legitimci hinyban) elutastand lenne. Ilyen kereset
elterjesztsre ezrt a fl - a tisztessges eljrs kvetelmnyre figyelemmel - nem hvhat fel.
Ha a fogyaszt esetleg bri felhvs nlkl az jraindul perben magtl terjesztene el a
kzrdek perre vagy abban mr vizsglt tisztessgtelen felttelre hivatkozssal marasztalsi
keresetet, akkor az aktv perbeli legitimcija hinyzik, mivel ms tpus eljrsban kell az
elszmolsnak megtrtnnie [lsd DHl trvny 6. (2) bekezds utols fordulatt s a DH2
trvny rendelkezseit].
8.
A DH2 trvny 40. (3) bekezdse alapjn van-e lehetsg arra, hogy a 39. -ra
figyelemmel az idzs kibocstsa nlkl elutastott keresetlevl esetn is az llam viselje az
illetket?
A DH2 trvny 40. (3) bekezdsnek szvegbl ez nem kvetkezik, teht ha a brsg a 39.
alapjn a keresetlevelet idzs kibocstsa nlkl elutastotta, akkor a felperesnek a mrskelt
illetket viselnie kell.
A jelenlevk egy rsze felvetette, hogy a DH2 trvny 40. (3) bekezdsbl jogalkoti mulaszts
folytn maradhatott ki az az eset, amikor a keresetpontosts elmaradsa miatt a brsg a
keresetlevelet idzs kibocstsa nlkl elutastja. llspontjuk szerint az illetkmentessg
kiterjesztsnek hinya ez utbbi esetre ellenttes a Fogyasztvdelmi Irnyelvvel, mert a flnek a
per kzben, a jogszably ltal megkvnt utlagos keresetpontosts szksgessge miatt keletkezik
olyan illetkfizetsi ktelezettsge, amely eredetileg nem llt fenn: ez pedig a fogyaszt htrnyra
nem eshet. A jogalkoti szndk figyelembe vtele ezrt nem mellzhet.
A jelenlev kollgiumi tagok msik rsze vitatja, hogy a fentiek szerinti jogalkoti szndk
megllapthat lenne. Ezzel ellenttben a DH2 trvny 40. (3) bekezdse mellett az (1) s (2)
bekezdsbl is arra lehet kvetkeztetni, hogy a jogalkot csak a mr kontradiktriuss vlt eljrs
befejezshez fzi az llam illetkviselsi ktelezettsgt; a keresetlevl idzs kibocstsa nlkli
elutastsa esetn nem kvnt klnbztetni a dnts okai kztt. A lnyeg ugyanis mindegyik
esetben az, hogy a hinyptlsi felhvs nem teljestse miatt kell elutastani a hinyos
keresetlevelet [v.: Pp. 130. (1) bekezds j) pont]. Az llam teht csak akkor viseli az illetket, ha
egyrszt a fl valamilyen tevleges magatartsval hozzjrult az eljrs befejezshez [DH2
trvny 40. (1) bekezds a), b) pont s (2) bekezds], illetve akkor, ha a fl tudatos magatartsa,
mulasztsa folytn a perindts joghatsai elenysznek.
Ez utbbi llsponthoz kapcsoldik az a felvets is, hogy a brsg nem trhet el a jogszably
szvegtl azrt sem, mert az illetk kiszabsra, valamint a brsgi eljrsban megfizetett illetk
visszatrtsre az adzs rendjrl szl 2003. vi XCII. trvny (Art.) szerint az adhatsgnak
van hatskre [Art. 4. (1) bekezds a), b) pont, (3) bekezds b) pont, 120. (1) bekezds a) pont,
125. (3) bekezds, Itv. 79. (4) bekezds], amelyet pedig a brsgi gyakorlat nem kt.

A jelenlevk egynteten gy gondoljk, hogy amennyiben a jogalkotnak valban szndkban


llt illetkmentessget adni a flnek akkor is, ha a brsg a keresetlevelt a specilis trvny
alapjn utastja el idzs kibocstsa nlkl, akkor ezt a DH2 trvnyben pontosan szablyozni kell.
Ilyen jogalkoti szndk esetben teht indokolt lehet a jogszably mdostsa.
A szakmai tancskozs 13:30 rakor vget rt.
Budapest, 2015. oktber 14.

Az emlkeztett ksztette:

(?Vy-

<P--llrrr1
):_)AvhJ
Dr. Szab Klra
kollgiumvezet

Mellklet

1. szm mellklet

Fvrosi tltbla

(fejrsz)

Vgzs

A Fvrosi tltbla a 2014. vi XL. trvny 39. -a alapjn azzal a tjkoztatssal kldi meg az
alperes bejelentst a felperes rszre, hogy az eljrs e trvny 38. (1) bekezdse rtelmben
folytatdik.
Egyben felhvja a felperest, hogy a vgzs kzbeststl szmtott 30 nap alatt terjessze el a 2014.
vi XL. trvny 37. (1) bekezdsben rszletezett feltteleknek megfelel mdon pontostott
keresett az rvnytelensg jogkvetkezmnyei levonsa tekintetben. Amennyiben nem kri az
rvnytelen szerzds rvnytelensge vagy rszleges rvnytelensge jogkvetkezmnynek
alkalmazst, akkor a brsg a pert a 2014. vi XL. trvny 39. -a rtelmben megsznteti.
Az tltbla felhvja a felperest, hogy fenti hatrid alatt jelentse be azt is, keresett sszessgben
- valamennyi kereseti krelmre kiterjeden - miknt tartja fenn.

Budapest, 2015. oktber 12.

a tancs elnke