JO/·· •••• H Si'EB.

BACi»:H

- ....,. . '-' , . ,--- .. ' - - --

S:\vV'006-811

NACO nEll IfAMl'S.CHREFfUtBEN 0mmm.'IE'.EIUJN'& A.,'US BACBS :SCtlruLEI::KREJS~RA:USG;I·G~~~' VON

G. 'BENL,B VERLAG MONC:HElN

-yo

INHALT . CONTENTS· INDEX

Vorwo,t - .P,d."" - Preface (Rudolf SLeglich) Soi.03

Suite. 1 A~du:r A major LRI majeur .

Prih,l.d.., - AU~lnll.i!!.dl!l - Ci!lurut'll I ~ Cow'utl(! n !lJVC'I:' d~",,,. DI(I-ublel _ S;(llx ... ~~d~ - &urrb 1 - &mr,(; 'II - Gigul(! ~

Suite 2 a-mOon .. minor iii. mlueur ••• ~ • 22

P~h:l:d~ - ALLH'IH!i;fldlll, - C:!u2"&'IlI,e ~ Su~d.-e< = J.,1!.I1I!;KTemellll!- de III mj!m!l Serebende - BmLrrM 1

l!.h,,=,,,~liv~"'J!,l - a uurriE" IJ' = C'i:;gue -

Suite 3 g-rnlJlU ,p; mlnl"lr l!Iol minecr ~ _ 40

Pc~h.!d e _ ALL~[JIOIDdol!l - Cu'LIrIlHt6 ~ SlIIr.a.b.and.8 - M10 1!r~!mlr.r;I,l' e J u [ciiim~ 511i111hiindol!l - G,ii.'II1lIUoI!I J

all !!\r'lJ-a1 ivemenj, y Ga veue II 01,,1. lllJ M LY(!~ se. - Gi~l,l-er

Suite 4 F'·du[" F major Fill PI:(ijeur 56

Pr~lud(l - Alt~1JI~dc - Q].W!).ol~ - Slitiibii:t1di! - :P!{r!r:l:l.l1~t l-lIclI.u!:t 11- Ci~u.<:o

Suite 5 e-moll t m inur m~, ;o;riJ;u:,u..1;' • • • • • • ~ • 72

:Pdii~{I'er - Al1e.IJI~lIdrl; - C;.u-"'~tJ re - S~!I;~II; .. ~i! - P.~i~pj",iJ I ,til Rcrilldrtll.l;I: ~ PplM!pl..,d; U - Gil!ill!,~

Sui te 6 d-mcl] d mini) r R' enioeur

92

AnlllerkUDg-eo. - NQte.ll. - All Q.DiatiOIl!ll t Ru d elf Steglie.h) Selte 116

VORWORT

DM!~1!i .ed1.J KL!rV'ier,lIlltol!!R J r!lh:llDD S!b3;!.ti-Ul Dul:u ""1.l2"d~ glLon, i;g dor 2_ H iilf't.e d1!~ 18.JIIIM]mndert;!. ~b~1.i!rr,h-t Su.ite:r:J'" gl!:Il.&Dllt ; 'W'ie ch[ .!3r1l,~. Bill;lVLlEJb F'o'rkol!!l mei.fi l, WoI!Iil 8~ "ril.-r rti:nrr:.c. vcrnehruea El]~liJ1drCr ,gOCRLIllii:.b.t'" lied. lP;ell~lthl hb"lj!l dill. I.1Il13mrnUI mit dee ~m,N"kWli ,,!lLill:J. P'O I,Ir hI, ADlr!ill;li~·· ;auF r!l1fItt'i T.i.t~1 du d,~ m jiiJlg;!ot'!!ln, lr:. London ...... irk..n:.dlit1, ~~~5t>'biIi ](Io!:i.llT.!1I!! Cbril'lli~ lB.:~hi!irll!lI:l~oI!!llr Abubritt du Su..i.~rm, Docb kii-Dnl,,=, ~EI.' Jlrill~ J;I],lT !rlr.~ ,Ii.arehLrR..lUd,l.~ liof;brcntwtirdigo WLdmuag 11;1h;, (h:r,~'-"ti~~ ~i_ll_ Am;l:r~~.Itoe~U iu.tler N.~m.1!: .ur Anlliing-!:BD Khll .... L~rml.ll5ik dell in Lendea j~hl!ll)~ f~lll'l~ti{li.c:l:!r~t:! Jr\,.{}tI!Ipo!ii~1~~ DJ~llm pm .miiltkgd"U,brt wQrdlf'JJ und ,_ WoII_' W!IIl1.r. Itb~Li_.ch-6:l'" ul- ;(i'llif r!'iIUI ge.,..iU(; V~IWIIIDdt~~II._n breiHIEi.!J'!Jr • .,.~ I:, 51,l.it~ :f.!~t de-. ~~_nr!':!;:!t IfilimfRllII in A.-d'W' .!!tollnmd-CD dee J 120 in Lon· do4 rdruckt'1!1ir Kl ... ,'il!'t.tUj1~ Hii~dral.l, BIii!t'b ulbt.t 11,1111. ,iJ:", asch ~ru.lte.n~n Abt~hrift.~ eu urt-cilm, !;I.lllll~h~t ..... "IIIIiI"P,r6looe! avec l~r_' Sl,!it~" re~ lig,nt, . d,~1;:I'g "S'jji~~ "'Irr'e~ NI~. dH~I, Simi dL-arP.rilwliHl doeh g .. ol' b~-IOnd'lll". UIlUlD,e;lieOil end rwlrfnl!8~' St'-i(:,~.I1!"_

De? nmi,g~ und wcitriumi.ftej temperameetVQUe lliid. I!ai_~ T-e._iI .. ·ir~iioQKj nul] ~n'_r S.,.jtilrl;l fWlbtd.oef M\I~ibprllcil~d:~jiin.ge.ren Bneh vilr.l :c.rlh-!l' .L! d~,(J 1cl.)rilgbIi, -tiltogii.iirlt-zUIi F'nIIIi11i:C;liili(:l..~ .:s~!l~_ D~b~...:!,gc!l ~1!:1 wcbl 'V0I)'- ,!'H-~r MIn, noah vor Ii:!.::! iD n.ci:J:J Kotb~'IUir KapellIjIlI!ilU6tj(i.\t'll.Q r9i.liil:$ilriI.~l.. Sltl ti:tld g,i,cli,l.!;c

~~~:~l=th~~c;~:~~!~d~~~r 8~u~:;t!

VOJi.ejiiJU;ld~ ~"".J:"l'Cli.~!"I, wl,i-i"!,l!"lli:,~ Q.u_~h V~~.

~~1'jj~;~:'i:l~~loI!I7:~~~l!~J~~f~~

r~_lW_lI,tlJ'eg, Ernji~ du AJ;..Joc_I1,~;rtelJ., vlJr "ll.~_m dill .Ll,j, d!ln Bl!':5.i tJ:e J abo' Cb:ri!tiiiUIi Kittell. ;;YtJ,i!:i- ~~ kl'i.l~J;!. B:J~'b.-~:Sd:!,iil...,~, de.r lip._\~, OIj!:iUtitt [II Er(ur~ W&1". gl!'brrD dure_hAuHLJ!>. 1'1I.LI1P- WJ.d AitiklolladoJlI-U!dil!::tI wel''t\'(tllril. "miit.·~~ 4.1!:rl!,uf, 1))i\ welcl!tl'J. Minell;l B ~.-ch ,,&Dr ",Ld. ~fB.DllriR:{sllj!R:lHoit ~11 IIr!ojD~_1I. "Vof'tra,g ~:l"U:'h.L~ dull j ~d~ s\n~ ru.~1.t:!f i~~~ HIiI.:tid I!:!~jreb_~ro "..-jCl ~R(I awe "'_Plo!leh·' (wte FOO'bl

PREFACE

These 311 P"Ww'I;![lOC suitee ~! Job.nn Se-

~::.~~I~ ~all~~ ~~::h:lr';, ~;;~:::~;[!~:

tu:ry Dr!lC;Rl,lHl (8.1 B:II ch'l bioll'glllph~r FoZ'ul 'Pot 11} "lhrey lK'I:r'O mlll.jlfl rr,ll" lLA, :E-1I@!lj~'bmu_tl .,J .nmlt~, Peehepe Ulllot 'kLII.~ eomeecnuectlcu with Lnt1' enncreucu ""(Ilit.rfl~ pm,u· lee .r\ll.i!lJIClj~" te the ILll~ (l-f the -cop)' of t,h~ &.-Ii tor. •. bcolo,[Jgiu8 1-0 HIii'!:h'lI l'olJ:~l!;!Il !KiD, JoluillnC.bri.!ltian;, who w::J:3:the[lli'IJin;giL'i l'"b'lldQii_!lIj!3'fo!!tit l'I'I.ight:ill.

jQt~:It:J:~=~::tr8:IlLh~ ~~:;~~~:l.

ahoc, 1i l_l'CI'I!.I,I,. bl:~, ~tt.rjl;IIj,I.~~ to umilJj'WelJ.~~ (]of (lie p-i.w.lllruortre mueic of ehe 'FIrt.fl-C-:b eeeepooW!:r Di.ol!!gp~l, ""hu .h!:'J,jd~ 1.:'1 J.,roJlldl:lI!I, IU1.d 0 ~ (wb.k.h i_~ 'u mere li"-"="l)'} to • or.rllllin I"ClrII.ilii~iShil? Mt.W11IJ!rC. t.:U fLr,;l .lUi'lAl ill p;ll'ticulll.~ .u.1I,d ~bll fu-~ ... of H I!<li.drel', pi ::uwrlJ;rl;.~ $l,lit~., (1II.~illr A M;Ii,,i,,r), ..... hLC"n wer(l puhll!iu..:.d jill

~::1~~~\f~~~t~~'~'~1~:~~~~=t:~=;

leuee $I;!;it>el," lII!ld ll!~O Iillt~r "::iildt,~ .. .i!;V~C P!ih,ld'~"_ FoQr 1!I!I .... jg.~,th~,:r~~!yg~uro~lI!lIy qui[e .. i't;!il:rl~ end itu{l(JI'tAn I pieeee.

l'h~ full, broad, lr!':rnpHD.ll1renl:ilJ nnd in p-.!rt \"lrtuOIiD 00111 I)f t.ht'llilil S'uj loI!!l LJ.illlftTo dl;!it.rll.(:lc:r:i*"tioc (1-£ tDJ:l mtni~ a l ,l&_Di'lD.g~.,{ thJ:l__YO~llg Dlicii. lti.-II,LI thclllil.:ul, ,O](tu. t'l~gf[fJl E'.['tFlieb Sl;!,~!~$. 1'h~ w~ri! t,l:!r!'!r~!o~1I:l p(!"l*ibly ..... r.!t.\~g, bd'o.lI!Jr th,r(r IlIIu(ir, I:J.cfOT-E _l j':::'~ d~rm~ (SilICh':!I krl!i~II(Ilrt.~Ii~~r )'l-llIrliii K~tlL~,g_. Th~ {Ior~Jj;iI..I

:;:::;~~~:;~ n::h~T;~;t· :::i ~:;! I;Idtl

{~r ii1 '!J,~~::.i!~. ~m~ (If """i~h ltill,y ~ -c(!'trJ::o!:_t,. iDU mllld(i by Bllch birrul!llf. Fa.- tlli:! r~n, it il ill"lpDluil,ik l(ir J!;tiy 'Wirn~,rl.iflt1 whiol;h. w~,8 )3;;tdw'.I!I nmd 'r'I:l'..!o:_I:l. In tbe!.~ Ulllillme,[1 t ilIDd ,Iulicula lion ~~I UlM!IILli thr!'_~1!' oI:QpiM

S:~~~~;:!r:=-!;'~~~~ i:;!.{(f~:~~ ~~~

1.iI{lIir IliI,-li.C.lii.t Ltl &fu.t"l) prli<'l'id~ vii.I u.uhlru ill~ fu~mll,tkrl:l, 11.1;\1 ....... B.Q.J:h. ll!r Fm.Ld', wordi., ··illr~ troeuG!'d iSCt much V.ll'iil1y ill. bi! p.!!rJurma.Drt-!I

I. bliI! umJ~ ,lth b,tl_rlril ~""~r)' P!J:li" wJl.~ .,' l~ 'io'w} lib ~ ,d_itoour~r!r to ~Il.!il t b.:iJ; dsv;i,u

PREFACE

en :r.i:~ BlYil-c:!. pout piml;l doc J cbuun ScblUillll'll Barrrll. Iuren t. deJi nO-IDn\M.1 tr:Suit.ol!!~ A..!i!;lui.!i@s:tr dOQli!l. 1 ... d~Aiilll:y.l.e ,t"CIJ)it.i~ ,ill,! lift<rr ~i~d~,. _p;;uw

~~~~~~l:::i:~~ll\: ~j~:5p:= ~:: k!fi~!~~ f~~btB. d ;e!:;~~e ~~~ ~lOC~~l~~rele~';:&::!

~~[tA!, ~'1U- til ecpte dee Sll;t~iiI 11 vnet 1II,p.ru-1 ~~

:i'lrr'~':: ~"n~Jr~~ ~~!~~ir:::·~~~l~~~~ 1:~B.~lIa::;R~~ ~~!~'O~!:1t~,~ ir~:t. t;;~rb]~

q1J1! ee t'IOtTi !!lit ~ u! Srnribu~lla ~['[!Jinlllei!l1'I ee d~:!.

~L~=~~ h ~~Cd=D~;Kr~o::~:;~ M~~:~~::

plJ,UI plil,'I,Irib!o:., II i.IIltIP. rt"I!'.tl.lli.tlol!!oOlflinltf: 'fIl-l e::a:itte. pdn-cil PEIIl(iRlfilil. m\re l~ premiere 1I!.:dte er cdk: ~illel.'ij~lll en La mlllj ~Irr dl!'.!. :5;lljtl!~ ~l!r Pi_-IJ,rjo dl: Hir1indcl" '~mr~im":eJI en )'120 .. lmId~~. A I'l.:! jU8eT :p:u t~ 'm)pt~rt exlatantee, Bam 1.,1 a ;!:IOJnIDiM pogr ~m[JItl[le~.~: t::PN!lud&rl IIV~~ Ie.un- Suit~I)i-, PLlj,1o «$u.i1rf111 Ii.V£Ci ~m:t~; Lt:3 prbLud-cs I!a-n' P"!'1:ntaJl.~ d~ m<l''!'CUw:. imP'!>:~lii.[lI..iI r!!t -d'Il;~1I!r gllD.Ddl!rrtD.'\'(lrg:w!:.

L:& ,fIuidi.le de cea :5U Llt:3! pl~intlli d\i I1Lp-ltJ.lf e1: de himpiiralllent (It tiil p-.a:r~ic de "irhtt:i--!;it,f",~t

~:8 ~:oi~~ !~~tli~~ilg~j~:~:! ~~~ ':IIi,S:~ ~;~~~;t~:rI_~:~:,u:~i.1~4):d:~r:~!~~~:

nllo~JJ ,fbi.'!. mlllhtc ....!e dl_ii.EJ(:n~ lL l{.jjlllrtilo On ntl

~::~~uf~~~"(I~~lc~l!~~~:!ld~:1 .~~v!~;& d~Q;n~

qui d.i.ffi!~ti! l~ii IJ]J_~ d")1 ;rn]t.rel et 6~ il lIo11ut iIIvQir PQfte h.li·m~mJ:; d~ i!llJ"pH;iI;l~o!!t.ir;lIiR. C'.,lit pour J:rI!!ttel:ll.i;on q1L'il .t!st difficil'!o dij !:!!J"rI'DLr ql,.! el!~ tU III VJ:i"lJ.I»n ..r~fu!.h!v.., d~, 8;!ill;o. QI.!~!q-I,!I_II;J~ .... ne!l de (,~.!r c-opl1!8,. erLln B.U~~I!- wll!:l :iI,},1!!n' ilppu~'I.~gu 11. J Q!,iin!i CbTjJl.I.~:IIil Klu oiIl ql,,1j l\Lt un deld:-crnin-.11 ~l.ev~.;a. (k:. B!!I~, el pIlL. ~(iorcli C~.U-l~!.oiI ii £tfurl.. 1IoO.i:lllrj:l[l t, ;p::ii" lr!rlll",j. !~i!!:nU' dt(lr· rK!ll'!el;!.[ oi:,\ ~rl!lJ:"th::IJJ .. ~'Loo, de jilr-':,d~jljt.lo l;ndi(:lll. t"iotl! -tim ~liII dL Vfluite del IID.O}'rlUU d'ed~tionq~~ RaJ:"b pD!liMliI,it el pur li!.:i.qum cli:Iirij;1.li!' mJ)r~1II1l pl"C;UoIIit .fQI,!!Io 'e'f d"<:!jgl, l'l[!1pr;lrt!lA~ d, \m rdl ...

i'j;tJ'IIi"!.M~I). und weduech lMIin Kl.il.vi!!!!l'lpUll g;lIUI bi!.anden .,.iIi.ttlkb, friD tmt'l-i1ie:tud.m" klil:lf (wi~ FtimlCmilo.:c br;tJ(:b~I:Ll. Durft"..D wit' dQleh~Mi!.d", "'LIm blti ,~ 'T'IU:l!z....it-~ ~ SWl§l mclu "eJ,R01. ... 4&(;10 &1=.'11 urn ,i;~ifu P-i!rie]ilfl~aon ,....~ •• ilI1I,o:J~ - jJlacil, -hun ;ul,lrai. eil1~ M!i:nH lpitm'1m Thomu~d:J,uI· re;kwRCI. - .,.I,p :r;D-'llllilln9 ttil!:InluU! .tl..')'tlmU~ e:g," ~ e.int!r, dIU dell Rhy!.hmul .in ~iIj. Cl;W· d'CInli h.at, ,Sgl.cbb "r-iIl1:IIlIiu::e 'W',o1hlNl, d&ml!l!!l

,-:;~ ':~.~~~f~~1~e:~:~=,:=:

~e.h end lci~bt£et~~ toll.dmll, ftii:piJI:!Uifl~.IiIl~

::~ i; ::~~=1i~7:Je:!~:

der It'd~il:D. AJ. W~,!IjW1lllillt d~ die Ullia .aUI JJil~bJI eLljl:l!'Dtim Sc.a.werDmi uba-krLImlitl:il NCI.~~ K1,l.l;d1l,lll di,oI!I A'Ilftimmr •• and Arti"'U~ Lltiouu:idtu. del" bNl~, Iitlt.g ,Ab.;t;hrJfl~ IiMr-corcmi!-D • .ADH"d_ing .. l.ifl£3.mdie:S~"fie &U~b. &t;h. .. ~lbu ~ clgrr.,. wo d.a! A_umN'i!IIIi OM.~lI.tn iI.e.Th.l.tvltr&tilldlir.h Wllr. die, :klt:heG gf'~ 'l1l"i:1'. AJ:idre:r~!IIi tl!. ~rul!:liheo !tie: k-llUt.NlwelllJ immee d u iki~,CI ver, dtIi..i:L die Mt dii!!1 AUI~

~v. :.tl::\~~' ;::;~~e~=~~t;!~ ~~: :W:~l.oDj~e ~=:i!~il~~~M'!~

ICl"Cl-I:l; -lid. ~r~~11 ZOIol. h'htlC;di,rurhaoi~bi!'lD.ii Spi-P_l. eueh da, wo weill .. elg:t:M VDl"iDCb:ri~· boi!Ic.Ut.

:z~ AUltliliruDI!: dee Ze:l-c:'blMl !U ILd die i.m 'IIqrrwOH dA!r Al;:I-*,liIi~ q:-M' I.J)Vi!SfIu(tJ:!'!1l wittdu· S-r.,gc1oc:AcTwbIPlloIll-\lI . .Q¢(II Kllli"';:~e~im.fiq f'ri~ltm&DlJ 6ROO V!i!WiM~ i"WU dHL lllsn..k.. t.,:~ du 'f1iJl~~liii!k1l!l IIIn~flkt. Au! di6 .. u~· liclllCI'!= BHdu"c:ibun,g jm VD~rt :EU d'llo FtIllIU.o,,:r..d:Um. Suitm,

Hju ZI.I dee TIi!iOKbU&'kti:fCIl lI1 Kli:nlll DW'" d:u W~~,t1i;::h:ftl~~ D.i!I ~"e~' i~t iQ f1,1.'lUi-f:iI:\[T1I~'~iII~~ SWi""t, i;I~ VLc.t'~aI za lnlliliiz:i(:UI:Il, du i/2,.Tlll1n, d-t:r ~1I11i,* in .!Hj~i~r $cl:I11tt_b.t!WoI!IJI,UIi.! der d:r~i: l;I~ThofIn

~~~ ~~~I~~s~~~~b~7~:;~D:~

:!A 'f.""IfI~lM.l1p~ 1'&1i;:!. 'Ir'.QrL;_Qmrn~. DIP-t 3/-4· ooel lj"2,..l'llU de.r S~ ilot lan.g~'. edl ~"l'iIId~ r~diif.b. bllw'"l!:t llin nyt:b. mlill ; , 1- • .a.! M'lffIiIkft .. e..b.r ~blilifl Lllld an:£W.I,i.f!;-h.ei'or! dl(l:r p.j)i_~rip~rl ..:twu It"i-ril..lD!' lIIQ(:iI: Ill" 1lI.i..iI M!':Q'i.ltll. J)l~ &ur,,,,,, 'U~c1 die (;.lIlI'ClU, !:I.!IIbl(l1l l:ofibkn_I\.."D Z' ..... Hlduiu-TIli1.t (uicbt ei"W1l 'I'l}. dii!! e::rtt.e:. iat In~ ,\,1).1 ... t,thcll.ch 1I'IiJ.~l,~,u.t.t:t'·. 4_1e :l!WOI!i(1!I .g":!1IIi:;J;r

::r~,r~i:;fa::~~ ~v~r1~~J]~:.t~:

J!f¢~~ Bt~l!:un_g~ .... !lDn .u., d~.mlCrIBl~(!11 VO'rb.ild ro.1gt ..... Ie bc.1C!:cIder .. Li1 des UitlllD ond:

Vi~,if!1 5l1ih~ Q4.11'ff' vir'!!1Qf-.~c:\:gdleD" .. l!.h~· eifrlf~rI" a~_'gup,g.,flul] .......... ~'(I "'08 dolfflli iUll.i~r.h_~ CipleDtYPLLl i!,!;Ig~ i~l+,80 t;& .aflldU-1 in. d~r 5I!\I[,ldt~t!oSu.!,1.a, IiliI'4' 1Ii_II,Id!.. V1I~. bl;Y;l_du. mit Q;w'tHhl:!' fUiiliolullcr Albeit, in di!l' drium Ullid UI!t"ht.Ui!II.

Dl-e V -or:I-Cic.h-r.Il Eoiind. lIa-e.b h.e-t:i-'I.i'~1ll BFii·tith

:~7~~~'D~~,'!j~~~t;b!e~~:bt~:~!

!IIu.:,b bci. llik.kv~dl!!o::h~ Z'Li"fil.i;'R"!:;!II!:Q."k!i;!!Il-m mOglidul .8:i!!W1ihrl, oI!b.i;!,jI) d~ Al:IiKhlllU.IL~.lt· Ii:;~t g~ Ng!.~WHldell h<.ieLli~ofl!1l Zu~rUl;:'_"_1l dlf:r StimlD~ :IJJ, d~ Hj;I.,b.~ -QdH" 'TiN(I. ""~Ih.ilIb ill Ig'I!:I':!1:~ F.JlRl Sclt1i.i.At-l,..achlltl!

:~~~;~ ~;:aa~~ ~rd~lM~_~C:'E::n~:

playLIlI. a~in.I tiJ. Fmdl!!JllilUlJl LIlliCh, ~IWIl.! lo"~.ry- '!Idit:lll!,(I. 6g.~ lII~d ~iiliil;!ll 10 tJ,..ti ~ilT"". In the: dance mCl1h:m~:" ~f the: Saiki. iD pi(fti~, _ !);\tut.)ikJ !Mill r~t !.bg,t Baa

::11,:j:!k~=~:f~"~~~;:k~g= ;~~:~ :J~:~ .. ~l~,~~ri!~~

a.MioCe tnO'\ff,IIt\eQ .... ~ rn,l-e-t.l,dt:d !(II " Rl't u.-a P!N"~~' '~l;f\1kl;:ly iIoniil gu;:oaI\J_Q:y'·. Tb::U. dO!".ll1Ot milan thAt thlllY ani to be, p].,.1IIi ,nlpClr£d.Hl gO UJWP.tl<lwl. lool ~, .~1. _!J.Ut 1~III~itivl!ly, II.M' ~L"~p:Dtlr.""itb t:~t

:r~bd~.·t~~~=:!}~:D~ u!1:li;

!inti. AI pllde i.D thi.J dirtict-iOD 'WtI lin'" tab!:!. the o;m.!;[D.mL G,d lU1i;;ullllW;.tI l~ ftom tile bMt old ropiM. HOoWwtr. -eVII!In b.&t4I, the ~1).p11Ila - ;itloi;l aho RaclJ biill.iidf ~ at~i!':O. omitted the 9i&Il1i' where ,bl! O1'lI&_ClKD~ "' ..... .eOIllVHitiflDillIy 1IlIdtirltood. au the etbee blind., lm, 111;1'.II,li.(.u (l,r tM, ItpIJ ""'ill by lib ml!:lI..Il.l unif-orrn aUJ'l:lt ':boeo &1)'k .ml: lIl-!llnDM ,~f il)I"1U.l:IIiti1'i lliiolitnJ, Willi' ect oIY.!:li!mllti:zeil illl de-

::!tI:I T::dCl ;;:D~W:l:U~i~~!:!~ ·fn~'l.::

1:Id"1tio,g, ~11111 [J]1I!;ru ._rO u!'[~(ld ]IfIU to die:ta'i!! to the. plwee ,R .fiJ[ed mll;"MlCl 0' .i.IJtt:I:"Ji!~w.'tw,n thilillo 1:0 iDciti!l :l.im m oI!mhdlilh hil p!rtonn,

::~ti~~;fy ~~~~:~~vdf~~'t~ ,rn~ it ~

&~]:lIi1l tb,,,," I:"XOI:1.ltlOll (1-_' lhlD (l1'll_IUJlCICI."'. eee tbe T'i!bk. from the Little CLa.vK;r Booli:. ((i!' W'ilh'llim Frilld~mlllL[l Blld. Ttlprct:ia-.d i,g thlD PreJ .. ce of 'our Mitioo o1lbe Ieveettaee, Fw

~h~~~~~~~~Q~~~~ft5:i:'~ fM~ ~

Heee we .....iU OIIl}' 'Og~ Niclny QD t4CIlTIg:lot imJlQl't.ut pOO;!:!tJ:· Tbl(l .Ark~i.I li) b~ pll!:y.edi.l:llll Q\li~t..lljj,lfIl.)' four""pli.rt'trJlI!IlI"i!.ililfl 3/2 lim..:. (if 1h(l C4~ in .. flCt-wW.I rnovtl"!' m~t of lb.e thru :b,-ili"'l=l61U (~I»I) _ tj.g.t

:~~Yr:~-::~~~ti~!! i:t~t: :~~IfI·:r ili!

~~ci.Q.~. 'Th~ ~/* of)'~ If,l m~~ od!f thi!l SiJr~ hrul~ il .. low .lId 'oft.co win. !tlllt'ely l'h}'tnm

rlL: 'l~~~~,~~~;:~bl~"l~'~~~~ tf.~~tb~

~{~Iik.t. 'T'hc B[jI~ ilDd tblt Ct:ill{lfl'~ Ll'Oii:L I{lri,lI.l!r 1'WO .. ~l ~~tllr~ (~, "/ .. r). tb_'!!!, 6:r:iIl IIKIro POPIilk!.r !:II .J~)'lCi. t~CI ~'CIty Qo' UJtI -.:;. (l[)l!,odrn(tM nlQlCI.ro IIIDd grilcioua il:i IfItmlJ'o

::h~~ ~~D~~UTt ~b~~ rt:~~~lli~~~k!-

d~ IU· iii. U!oII :Ih·.lil :lI~d, fMjf"UI Soilt! 1M' ill Vd". 'tUg", PiIICiII fI.llod b,Quncln~ rhythm w~ b..ted en tbl(l It:.alLILii.. 1101' in tbll ,~nd ~uitl!!. T.hill U tru~ ;g.l~ or lh.~ tlllJr~ ... C!iJ j,'i::ttb;, "Whi!('~ tb~ b",lillll"i! !!It}'lo ill. ~n,biD~ with C(!rlf,l,,!p r\!,g.g 1 adln[qu(l.

brin'": v~~:~tl~r~~: ~~~1!blllr~~~~d~;~

pbO!1.il;!' "Ot ... tJlZiJ .iil*'(jo bliJi ~n '11!:1.llbll!ld in lh-& 'Chord, .. , lal" 1M piJMiMe:; !IRw;~1: 'iJu: v!:liLIIii!!l da:rily .,t th.ti iHitllitiOil 'W.b.tlrl!; lhi!! upper ;ll.tld L;.~;r V'!l'ite!!l III_~ wtiU~D '!:~~i:' \O~lh~. Fo~ tbil re:alKlJ:l ebillDfilti of ctl!:! h.1J ~I!in IIIwid!d

=!~~ :rb:~-:~ :~'4!~:dli~l8:i:c~~I:m~~

roWI:t- (dl .. p1"~ l'li!ipp~l4'lii~J!) ([~ J,'oo:~) ~'t ~t La .1m aU, lii'il~tI ~LliLl l!I:«e,niv-e1DIt!ll .QI.f.t~~1 fin c,t ilgthb~. l·Clt~_n~ •. (ldCl!'l l~ Uimo~Q.&II!. d.' Frj,eall)m.ann Ba~l. ,. ~ fill-ut Ji-LI plflrd;t+d";''''-Qe q1i1t" I'IIrlQUt d:mJI k. ml)Qvl:iml!!lltid~ d.DJIlI dIM Silittla, Bilicli .lIIlillVliit ~I ~.a riAidit~_d'nD bOllnrDe "~I!!. ~ "I~'i) ,E,t.",h ~ qlUmb~ r:tIlI;!1I.. lJ.ri.t; rby1hm.i1CllP ~ ayUL~ g;LIi .rfdllJ~ d .. DI tl:lW ~ 'll~i~Ql.bH .. """"" IQOm~ till diuit UQ dlO "II' t~l~_. 'Ii!!! l~"c-QlJc, St:, Thl;l"'~. W ;mg"V~ID!It. -d .. dGLA U.i!dl1. ~muid~ l c:e:Ue "lKtlfllti O!tlnm-ll' .til'I!Ill!Itl!IJ~"'IIIi-C't~'''d.1YIJ fCl,~nt.C«i 11.111 veu\ pu din !IoUpe.r6ciMl.e:mmt ItL lI"lil1!m~ ~;pt... m.li:Ui. III_III 'CO-rLtr.aiJ:-i!J.. dl6iie&li!.ItIi!!',i;I.! 'et ~ii"ir tl,!~IiLMJl. iJI'YK ~ .giJl!!tigO ulig!'LIi: e:' viv~ ~ilIl'Iicli:lilli!HlmmtdullM Ol'lI'!meot",lLl.btil!,de:,lI. ~i.0<.l,.Gi tl:JiiQi~d·'1.,..r~~q. e.at ilidiqQhiil«t 1M !iI!J:Di!I!!I d"oml!ilmID't I:It ~',I!J~~lliI!tiOD utr.all.$ dl!lll mei1l.cWi!:1 f:(Jpi~! Uciw'D!l!;Io'P!,(livnDI!."lIit dee 'P">'P~ €1t:"eJl. dID Bl:l:ikl. 'l''lJlIIII,UiJb. Ie.. ~p,istft, Gll~ 1fOU-~ ve~t rMlO~o&, romme Bech lla f.it, lIuui, i. rh~tNI 0fI1 ,liaq~il;.I •• ~ t'(lit!f1~,t .. 1111 (;Oil.~t dill lui-mhnt:-. D'III)'I;IO p.I'!_~ Iwn: p:c'~[I't.WlIiIo DC Ulrlt plio! ttl.ujclliIl'~ IMlmlJ],ahlel, r;a:r 111 ('liloIiOll d· .... rnMlIP-I:l;LI:'I" ,11.'. !!II.' ,fit6 ,WI:! (J1;Io,II.II ~ d6~1,. 0111 Y II. wujoun l&iM. WlIII pin!! .. la oo:n~eptiDIl 1;;Ii911O~ru!Ufi du jltlu.oI!ur. UI!. lipu (!tl!:lIt~~~ -d.DI ct:tt.~ tdLtL-oIl ae V'CU!lmt p.iI C!?nnUndle 1:0 j-olll1!ut, !rJj]i .. pl~16ll'illlri1i!1" II jooe:r IN om~mM\ll d1unt- "iflOnV:i:vm:J~-e'. qlle-mel:l;' lA. g(J] .r'wIlIll··]I, fite :i;adiq\le.

t .. _~ l~;::=~ ~d~ '':Kh~~b~cl&r~~~h;l~ ~~f~ ~~r~~lI!Il~drtioll~~ i!v~=!~'iQ:am: ;:

~ilt'.aC!l~ .d,&!], d.lJ:!NI-. il Ijj~ d.f!~i~ d·urn.'i 11Ilt;:j)1I p.l~ dlhllillk ih~u 111. ru:t']I,~ d.'CI1 :Sui~ F;rolLl1~

[ei Og\l, .II.'CI d9rL.Uroa~ ~' ... n (:Ij)\irt IIIP~(!~ IW' l"~:QtilCl i}o 1(oW oarllle~~r-c dl(l dillD!Hl: L'AJh .. mlli..~oI!I, ~~ l j6Lh!!r IQIi'r 'U c. rytILm6 U'Uiqui1le: tot

~~:U~l ~;1:1:I~ b:~:~~= :U'CI~::t

ph!;11 1'~Il.idCl d,4jo !,rr;d=ll bln..A~.tI~ (:p1)Jl lit! ~ :t:Ifliru) lit - pi'i~dp.il.D.mmt iIIIi I. 1111 du CIlr;)aJl(}CI. ~ p!!l~fA)'~ ~ (!h~,I!:f!t'nA!l;IIt _dti rytb~ RD m.e-rurl!' bLtli.Ln:iI. L. ml!Wnl ill Jf' (log: III 31~ doCl ~ S.J1Ir hoi!i[!;filll elit !:~Ql~~ ;IIUlVetlit fr.Illt'_lu:IliiIHl' iKI]C:lUIiltUe. l ;ryth..mo; p. I.e Jrle-;o bltlt t~ct 'vii !!Il i!liijQ!.Ii~. Ltl P.uacpiltd eooore pl1l6 kger '!ILl'll Ja. MHI,lCI', LI! ~ttlll! li!t Is: GilWUII!I ~l IU!i fiillol v.i1 .h a'!!UX '.ml.p .. (n0Xl I ",*,l)i 1.1!, .. t'CIIJl~PI' ~~ pllJ.t.61 ~I!I 1i!fl;C!:lii!l PQpujlllir(l iii :!:[!G'lJ.v~mnlitllo UlmalllU. mOO:m! fl.f;~[!t;e q'l;l,o h, difl1:)~lCj!m i!I ~j ~t URi!I d BlJIiI!' di!l 1IOci6lt~ p1l~elW) el glllil!!. La Gi!!"LI~ ~I],ISD~ g;-em~_de d!l!.l Mm.li .... I!f!j~!i,tiJ d'l!l da)!:iN, illllut'il.la.i:ll.~1 (ll pld.nl d. '~n\t~i;n .i die IJj,:d.l 1'~:(_l)f(I,pll!l Iii."~"il, ~lj]ttlM'I!I .lurtou' d!llU ];1, premi.bl!! ot qL.l .. l:riemlPSuh~. ItI Q, tH~g, di!!1i IftQl;!WID~.~t_. fCi'll,l'LliI(lUJ!;, do ;gJ'"IUIIdc.qallD~" Ii ~u:c. ,Nt ~lIql:rU .:-_, l~ @:~ [l!lilil!1l. d(l II!li iiIl.:U~ • .ro1liUlil'C< 011 lc n:I];OO[].~]]I'1I1.lJ'1.ou' ~:r~ III! 4!!Q~ ~i~. 2'!IillJI ii~ilIll .~iIli~,fi1!' Ihl u)'loc fugu.& !illU'CIm.a.nd,t 'rornmll:l· d&tlilo r. t:r<Jo,iy_hle. Itl .ill:(_.l~tii~ Sl¥tol!!,_

l..c.iJ .l,t.fir!llti.GIUi repoDllhm.' iIIll~fiuLtt,U"o!: lIJIoi;lt,ru. ~"l!IU~~lj.t iI!'" 1!I\1e,a .iiOt!,l ".liiblNl POLli' t-uu Wi ta mlt!IiL.M. VJ]l1cll:G~~ k~i~lJ.rlfl ptl-l)'!iboi!:t! i!I Ui!. ,{llillil..,lj,t qljJlI powb!o .rMpOCdkl Cg,ilimMt dlli.llj. l(l! m,iu..iOlJ!!I _.j,ro'i,llt .. .!:!~~ i'.!1!: ~ d.t!1' .II.«:(K'.:h. II I!:d ut. de m.cml(l :pour Lt:A.JP~l d.u t(i;]l,loc: gi) k~ ~!I:i r~wrn~I!!!!iIl"i~tillt!l hgt (Iou ... e:r .. 11t hili; d;!lJiIl ~I!- 'C'I.I .go .. .6vil6 1I!,L'l!Int !!!,l.'I: 1P~.u:i~, 'IU!, Eliiil!i!ltiitlbJ"Jt d.ti' Itl..r:fl. W rMlllroqUIt! ,p(:.::iall!'-II w!!-, ,fy'[1,~~, !!Ii h, ~ d~ I;oI!!I 'WIIl~~"

nUDOLF STEGLIClI

___ .

\~~~~~~

®

i~~ .~ .. " ~ , '~

!1::!=:3elf'!~,2:am.w:r=.1

• I .. fr • .. , -

'l;'e-r"~l.lfiil LJLlnp J.:'llidi<lr An lind ~II!.t'Illib ve ..... olJI.II. © l'9'sSjWtEfi by G_ U~r'lI(I Ve:rh~. MiJl\cb~n

let1:::;k!C: [:::2:;1

2 ~ 1 -

®

, 1

C:$~Ii*m%lcW=!

.'

I ; i

® , '. . ". ~ •

!~nf~::::~:rl

~,q, ~ •..

® ~'" "UJ.

7

Allemande

.1.

-

9

, a

\0

Courante J

Courante II avec deux Doubles

!.-n" II • , , ... , j, ~),~ .. ;; ~ , .... I ~ J.,
- : :
t! ~ II r r I II .- ~ • ,
u _..-r:::I ... ""~ ~
.. • I~- • , - '-n~~ i ~', I ;::;:A ... .. .. ;;:J.:;;""", s +:1 ~
t! 'I I, I r' ~ ~:J. t I~~r 'I
u JI .•. ' I .. _ -
. . , , , , . , , 1 1 r , "}-' -
" 12

~~M • I, 0:..,. ~ , , 0:..,. '= , 11::. ~
v t V r 'r --.0...1 -_
~-
"_ .. a a - , , a
~. t a , 0"~D 'i" ~ j. hl!_ ...t:::c:t::J.
: ~
V ~ V r~ r I Ii ,
-----
- ~-,- 1 • •
~ • 18

I. !J.!"

!J

€I :':

!~::::EI=::'I

,

~~; ;;g,,:; /1;:@t9: :':m;1

-

@) ", ~'~-

e: ::f = ;:F I:: :; :'F I

2;:l ~ 50

Double II

/I ~ II • ,

,.

, 'I

. -

- -,

~~~ "" 'I ~. hll i ~
t! t V r r I V .~ T t! ,
__....., • ,. JI. ... • II. ,.
:
.. , - ,
, a IS

I~ t:~mlijf%--;C==~l@1

, ~, ~ .

@ 'b1J ' ~~,,,~

i~ ~ij:~hfi IIIMSLVI£w'£1

.~ ~ ~ - ~ ~ I

..- S ~

@)

t7

®

, ..

®JI J1 A D .b-J;----.l'] J16,l--J) J;~ ------cJ .I ; .JI
IV :'" OJ ,,~ '~""',
- ... ... .. =J,
;
a • , , • I 19

Bourree II

20

Gigue

e:: It~;rr;I~!!;:I::~F:;1

e:;-; :rr:: 1:;_tE;;:~,~~;I;f::;~;~1

I

o "" : "

Ie ::r::::: 1:::::::::: I: ;; ::: : ; ::: I

a

I~ ::::::::: 1:;I::::::llj3,jti::iJ

I • 1 l 2 .

C:::::Jj:I::::::::I:;J~:~;l=: ]

i I· ~ ~1 t S-

o 'Ir,

I~t: l:jJ:l~:I:::::i:I'E:::1

• I,

~" ~ I - a . 'It-_ t:\
t ,
V - - ,..-,--, ~
.. 'It-
:
= I , 2 'r ~r ~
, , . , l.KOI"· t~> ;"i ',.i'- .)_ '-. ' ',: :

ZZ

.: '. \

!'M'I'''I,e'le:t:1

I I

I~~~~~

25

.\: i'\y-. .. L.. .

\'

-

28

ie:=:~ I!:j!r:~r::: 1:~r:"II:::r:1

@J

r' 0' f,0rIA.

o 'r IT t! - -ii [ff

32;:,

@l

/,,) D

fi@~e@I"-leeerl

~ i!;:::: II:: :;::: ::"; liifi; ~! ,rn?n.l __ al$?('2E(p?1

r '" ! r, r/

~!~~m;ecul;Sr=:::!1

l~ :J;J:2!I,::aS-WI:IJ :r~:1

. . i::' ,J 1"-

L ., v , ~ ,- , ,

® ....... ~ \ . :

!

-

t1bt';t: I..L 11'\U'.j \ \ ,- IV L<;: (:i,WP·.'

so

, -

--~II

7 :J ',~ 1'7 r,i!..! [J

, ,

-

31

32

1...,.. ~ } 2 ,.;. fL., -v .. i .. ":. ;:.
- -
Ii dr.! r I .-;' ---- -
. .~. it,.." .. ;,. ,,_~_,. fl ~ ~ -
. , ~ ;./, ,
1. ' ~ to , '1.'!_ , , , ®Ill..- ~-? ? ,-, ~. , .. ~' 'I ~~
.'Z- ~- •
!'d. . .
~ . ., I"-"p II
'~~fI" .. -'
~ • ...
, .......... , t ,.
-..._.. ) . --

:.;:, ")

, .~

" I k 11'" C #,.. J!: ~IL .. .. • "I" i _ , •
-II - 1
:
f) " - '. ~
-=- --
it ] 2 ':"""7"~ I ,1 • ~?4T ,# I.~l -v
2 1

Sarabande

., r.

'.', _",

(D/I , 2 \"} b , i J j r.-n-,
.. ::: i .... J"""
11 .. ,. ,.
I'¥:d It' "
.. _._ ,'_l \~ J d 1:< ,.,
...(_,.
/; .i~ ...
- ' ....

_.

1Gof

35

Bou rree I "Iter nali verne n t

-

S9

®

L'"'

~II !,1""T"i I , . -~ • 1. , ,j_ • j ~ I • , , I ~
:
-~r r -. 'aI."~ .. -".-, _._ I~" ~ ..
----z- }. z 'I. OJ,.;w..',,,,-- .. - '<'4 , , -r.::l.:.; C;{ z.
;
... ~ .._. , 1000"" I ~ . t 40

i.._r:l·· -, t""Y: '~'::.. '~:''''1') ~l'~,,~;_'~(rro...

~~ _',\ : r -, '\ -,

'!.o,., " z. , •
s •
Iv. VJ,.. '11'"~ -y r:; l. F " o_ i,.~ll Rr~ 11f~r" r"
,; , ~. ... [ .

.::. , [ , . , ,,-,\ ;~ ...... ~ a 1- • ~ . ® b

~ .... • ~ ':,1 c,............, r
~ I ~ r i r ~ r1f1'"f'r;rr ,"jiO r i , -" r-z_,
1.
tI >tJ.J ... fL __ ...
\J4i ,~ .' , I t ,-
~ , 1:
~1 ,~
® .... "t;_ z 1 1 J t..lIJ J l' J l J
I ~ ~ - b ..... -
,.q ..... ~ ....... , "II" 'l* ... , ,
I • , ~ -

, •
~ ZI ~~ ~! • ('. ,-oJ 1.1 ~.J t;..I
~__J J II 1 .J ..I
I~ ! -
1\ ~
~ , I ( " I ;'. ';' r· ~ , 1 \ 7li-.~ ~ 1 SO;
-I
, " ") ~ 1 , 1 • \.r/~~ i, . ~\ \()3
~ •
1, I'
eI -..- 2 • I ,-,
~I'-""
I , I , ... ,
, , • • . .t

'\ ;):>"-,(;,,Q

--

I

t

l~:: ::: J I:::·td;~ < *: ~ Ilg f.~~ ~ I

. '

~ ~.Jll o;~~'J1}J • , \ ., 1 1 ~ • l , 1 ) 1 5
:.1 .... ; 1 J.]_
I -.,J~:J ~J (J d
tJ ~ 'r r I
~ .. !'-*_ j""""
,
;

1 • 1 ' '1* •• ' -.
-- ~ , ; l~ i -1 1. At;:; ,_} L. ~ 1. 'I • t, c, 1 '2. C;

It) " , - " , It· .• ~ .. \;r" - .. .. ~ Ip - -
- .... _-'
... .. 7t .. ,
r , ~: Z:il~f:;;:: IIJ::;::; II:::!:J

l l t t 'I , 1 I 1

/

. @I ,

,',

46

Allemande

"

• 1 • :2 '\

>,

"
<D _' , .
-II
II".
r.
®
1
~ '; 1, " 7 , , 1 1,.,!. 4 l, 'i z 1 1.-1 , i.,t
,
- , I" "* ... ~-r. ~ 2, t-t:
j} 'I L. Z,,~~
... , L -I,J "'f".5.!
1,,' --

,~~ .: -:\"'

- ~,~' ~:

48

Courante

4

III • , 6 ;, ~ S 2 >1 Z I ,~
, ,
v '~r·111 " \ '1=-(.f •. .
, 1., , ! :.. .' ~
'" ~ L 1 2
I -. H~ a ,--- I

0/\ ,t., >z...4~: .;. : ;.,.., -1 ~.,.. z ~ ,~~~~ , ~ -, (, ~ ? ~ ,
, .. _
v - . 1P'j'-,r .1
~ '1~<
- ~ "I "l.> ') , " :., -I .... (~,..
t"~ , -11':' I , • " • , ®/\ ~I~ '" -) ~ 'I '!. 1 rj ,4.J;;;;;;;;'
) -1 !. ~ ... ;,; l
I· n~ II..-- "l I"
-, ~ t, 4 "/ ~ 1 '1 ' ~, ~ . .., "

® ) ~ "' ~ t jr-" ~l ~J , )J ,~
-II ); : .. (II.
: ..
v (" , I ...!I,. I --
I 1_-'!, I
, .. ,.. ..
: :
t;~ 3 S 1.- ) ®I'l ~~.\ '~N. ~ ~~il. ;j., t- 36" ~ ..\{ 2;_i_ 2 ·1 ~' {
ti -
,. .1. b(ll. .. .. r L ~,_"h .. , ..
i" "'\ 7 ; ~ • , ~~ 2: '" ,) a ~ , I ~ I s 1 ..., , ....

.,.. \.'

.

• • & _,_,,1

t; . " .......... -1 &,:1 'ri~: 7 f J
Oil 4 J;-t.. • ~ f ~ ~-}. ~I~ ~ C, , ~ ,
:
tJ ,-r v- r 111f;f "Ililf r "! '1-- P "I Xf
~IW tlJ.- t--J, -16J.J,I i JI A 17:J1 ~J! __:!l
-r . r ' --
~" J-111~' \-

... -

'~':' 1- -i"J,: ,; . '1, LiZ

.\ <.' ',-~' ,

:"'--_j

----r· r·

L es ag r eDlent $I de Ja mi&me S er a,blll. nde h "'"

K .... -i». • "v, i

,~

..... , r:: ',;, ,. '. . ". ,'.' -: __

~2

® '!..J-..-,..._.".~ 1 I, j .. u b~ z 7..!. . "Jl 1 '1 -; j
-" • '~ • __ I ,
rv IiiiiT
.....
......,...,..., "' .... ,', tc;l
. ~ .w '" .... ...
, • "'1 , ! 1 , , ., @

12.' '

t; -'

® r; 1 ~ ~;:f S ~ 5" ~ l 3 J. .2 'L4·M./i -
I) '" t 'J~ • " #, ' :~ ~Jl (!i_t1
-fl , cfl" ... u·
:
u ~
.. 1:... _~_
. -: , • a -. f 2 .- 1

-fl ".' 1 1 a a . •
I- - '~L......L...J ..
.. .I •• . ~- J.
:--:-' ~ • 1 "7"::""" a
• , I • • -! .. ~ 'I. 1 t ..

56

SUITE IV

.7

58

l~~:H:;J: I::r:=' 1 · · · Ii '"

l~: iij QlitWtj I pIT. if]

@ iij .. iii' leOO'WW'I~IP=j=

" 1 1

l~: !"=~I:::;:'~!!j

It::r:!:1:,:; ffi! 21

@ 4 ~ ;6 \

t - ._-- -.-

_ ·-7 - .

I : ---

59

® ' ..•.. '.' . '

e::C;:::t::::::=-1

t 1 I I a 2

,

u- I

~ tr 2. .~

s ,

® :::~

e :=:011::=1":: :

I

®

61

e ::'!;f:;-:! I:::t:j I

:! . .-

c ~J~l~~l~l;'=:::::=

" .

~-::ik!t£ lC!i;rL::rl

, . ,

,

® •

,

~ . ~:'" ~:"':' ":: - .

l! ::j~::-I :;:r:r! I: ::;:JJJ;l:~

z a 1 s ~ I 1" 1 2'

,

@)

~ '" .. . . . .., . ,

62

:~!: :r:::::::::~f I:frr:r:: ::1

-c-

:t~!:· ;::cr: l:rc:;nr:::mr:J

" ,.

.. -.

1=:::::G:m::::~ID=

! #. tl 1 OJ l~

® ~ <:l

, t

G5

®

66

Courante

--

61

Sarabande

tl _COOOB_j, ~ J. -&_..---.... ~~ "'B_ ..... , =
1 · :::
I I L-..J :1 'r 1 r 1 1 r-
; J ·1 ~ .I.. J ; J _l 1 '
=
:::
I I r - ® J :II .!-
-,. ,J '~I N_~ .l':"::l .F=i I ..I JI J J J _) r-'i
1· , r fr, 1 I I rr 1 1 1 r-
. L ~Jj ,J 'I j_ ~ ,j_ 'I J J J J J 1-
=
=
• a • a I I 68

69

Menuet II

'70

~;;;' • t • s

lit.

SUITE V

BWVS10

:j m. 7 ,
® 131 '-' , J
-n ~ :J ~ ,~ J;~J;J T'1 •
I·, , :3 1 :,:! 1 , • 1,--
~ , a
'* '* '* '* '* '* , , ' a ,- ..

. ' "

, , - "
® I~~ • .' ~b.~ , _:;_ JbJq~ .. U 1-------;J I,~ .... J ~ I.
-1\11 " -c,
tv , , a , I a
~ ,~ j!q~~~~H~ ,
.. B~ .. ..
, I , , , _" s , ::lJ. , , 1'\ '1-
~!I PJ l.J.. 111 l""'f
j- • ~,
.,... .,.. "'"~,_ . • ~
- -., - l lJP-J.JJJJ..i.U ,
@) ,[7· J1J.JJJ
-fJ .~
i~: r ..::I Inr r· 1D ..r;:::3 11 ! i
....... 7
- - c::~:: =:;:rr'::::! 111~r::Ii:;II:::1 i~ ;II:_=~~: 11'I:Lw+ ~ rgl ::I!:: I· iQiI':~4: 1:::t'En:;";II:!1 ie!!;;;;,,::;: 1~::;::~:lg=f;;::~

80

1

I

81

I~

,

: !t=~:b= ;"; l;r:~:r::;e::1

I;

I: !~ jt::,,::: II::: I:::::: ::rn

~ ... "=

82

Courante

-1'\11 ~ I. ~ :.:----' . , ... , <b'
t- I 'r ~ ---
"M .t ; ~. .'1 } 'I 'I rn j""]"D in-,
• , ._ ~~~r I, " • •

!

"A ~ ... , , <b'"...-;;:; , .... . • • ~ ~ , s "
:
If) , I I, Hr,-,~
-. ) " ') , 1 ) 1 j~)l
;
'i"";""" , 7t a ;- .... -1 "I, r " r I,:__ I -V ®

" '11 ~I r-t ,~,. , , ,...-, .r-1
-1'\' I .. ,
I'· :
~ I,
._. _....., i1~J I
:
I , , , I._ , --.;. r-f~r 83

~ u ',J :» 1\1"IJi;J v I rri"'Jn.---D .. 'tJ!:_~! • " .. ~
1 •
l~ '1 r' I
.r:r1J----J _ ..
, -
- I, V 'r Sarabande

1

, .., r-Fi - •
fI~ , ,.-!""" • , '~
I V I, .. ,Hr, r r i I I
I ....-, '..!
~ - . #-
:
• -...J a , 85

~, "l"-",-.I., __ ,

p r

r

B.

Passepied I en Rondeau

87

88

Passepted II

89

••

I

I

9\

, -1
, , 1 _l ~ ~
® r. , ..r: E .
!~~: ~ n'
= t= J ... ~I If' ----

I, Ir " ~, ~
=
• -=
= ,
~ t
, ,
, 'i.-- ----,
®
1111 ~ 'I, ~
r ____. ....
= ;F
~ .t:::=
:::f: -. -
\~ - ! ~

92

SUITE VI

® , •

93

®

Ie:: J:JG::1==

®

94

r
,
,
"
1
i


1
"


1,
1


, ®

91

,
!:;'_.~J1l JIll J I' s e ,
-- - --
~ 'F= -. -
~ '1 7 ~ r- -
v
~IL ... ~IL.' -" . -
. ':
, 1 .!I.~' e , , -----r-

98

" I I I ,
IV •
...!...-.. • aJ
'~iJilJJ T j J :r , ~ J J
:
~"___'H" •
a e c: ::;~:;;:::: I~J:J:qJ=JJ

®

99

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful