You are on page 1of 3

Draaiboek schoolreisje

Voorbereiding:
O doel - Lol hebben is het doel voor de leerlingen.

O Gebeuren - Groep naar de bus,


Bus naar het park,
Gezamenlijke pauze,
Op het eind verzamelen naar huis rond ... uur

O Datum -

O Groepen -
Hoeveelheid leerlingen - ... leerlingen.

O Contact school -
Contact ouderraad -

O Eindverantwoordelijkheid -

O Brief naar ouders - we geven een brief aan de kinderen mee, waarin we ... hulpouders zoeken.
Voorbeeldbrief - die hebben we bij het draaiboek gestopt.

O Voorbereidingsactiviteit -

O Contact park -

O Medicijnen -

O Allergieën - Er zijn .. kinderen allergisch, we waarschuwen die kinderen van te voren, dat ze dingen niet
mogen kopen en niet mogen eten, meestal geven de ouders wel eten mee voor hun kinderen, zodat ze geen trek
krijgen in iets anders.

O Bang - We laten de kinderen een briefje invullen waarop ze schrijven wat ze eng vinden, zodat wij het weten,
en er rekening mee kunnen houden.

O Gevaarlijke attracties -

Vervoer:
O - We hebben ... bus(sen) gehuurd, en .. auto's van een ouder, voor de zekerheid.

O Hoeveel - Er mogen zoveel passagiers in de bussen als er stoelen zijn, NIEMAND MAG STAAN! Dus dat is
zo rond de 60 personen in een bus.

O Papieren -

O Gordels - In de auto worden er wel gordels gedragen in de bus niet.

O Route - Iedere begeleider heeft een routebeschrijving.

O Bussen voorop, auto rijdt erachteraan.


Uiterlijk ..... vertrekken.

Groepssamenstelling:
O Samengesteld
Groep .. - .. leerlingen
Groep .. - .. leerlingen
Groep .. - .. leerlingen
O Kinderen gaan zelf hun eigen gang.
Elke groep .. leiders.

O De drukke/moeilijke kinderen mogen niet bij elkaar meelopen. Er staat wel een straf op vervelend gedrag.

O Jongens/Meisjes
.. Meisjes
.. Jongens

Informatie voor Groepen.


O Rond ... uur op school
Uiterlijk ... vertrekken.

O We verzamelen in de klas, ze lopen achter de leerkracht aan naar de bussen.

O Kinderen die wagenziek zijn, mogen voorin de bus zitten, of in de auto.

O Verzamelen bij hun eigen leerkracht. Kinderen hebben een herkenbaar bordje aan hun kleding gespeld, daarop
staat, naam leerling, naar docent, welke groep en de basisschool waar ze op zitten.

Informatie voor Begeleiders.


O De leraar geeft van hun eigen klas aan de begeleiders de namenlijst mee, zonder pasfoto's een dag van te voren
wordt die lijst meegegeven.

O Er wordt voor gezorgd dat iedereen een GSM heeft. Anders moet een begeleider bij een andere begeleider
blijven.

O De route wordt ook een dag van te voren gegeven. We hebben geen opdrachten.

O Alle begeleiders hebben voor de zekerheid hun rijbewijs mee. Leraren zorgen dat er een verbanddoos mee is.

In het Park
O Verzamelpunt is ....

O Kinderen melden zich sowieso ... keer op de dag. Om .. uur en om .. uur De namen worden aangevinkt op de
lijst.

O Elke begeleider heeft een GSM en er is een EHBO-er aanwezig op het verzamelpunt.

O De directeur is op die dag aanwezig in de school.

O Via de verzamelpunt gaan we naar het eetgedeelte.

O Kinderen hebben een eigen maaltijd mee. Voor in de bus nemen de leraren zakken snoep mee. Ieder kind mag
maximaal 5 euro meenemen.

O Verzamelen om ... uur want we willen uiterlijk .... uur vertrekken.

O We laten het omroepen.

O Nog een keertje omroepen, geen reactie, gaan twee begeleiders het kind in het gebouw zoeken.

Herkennen:
O Je ziet aan het kaartje welke klas de kinderen zitten, en hoe de kinderen heten.

O We hebben gekozen voor een gesealed kaartje, dat is waterdicht, stevig. We maken het vast met een
veiligheidsspeld, is veilig en laat niet snel los.

O Op dat kaartje staat hun, naam, naam groepsleerkracht, naam school en de groep waar ze in zitten.
Onderwerp Wie Hoeveelheden Gereed Opmerkingen

Brief mee geven aan


1 maand De brief moet 2 weken van te
de ouders waarin De
1 hulpouders worden groepsleerkrachten
Voor elke lln 1 brief van te voren weer bij de docent zijn
voren ingeleverd
gevraagd.

Contact op nemen
2 mnd van
2 met het park voor n.v.t
te voren
afspraken.

Welke kinderen
.. kinderen 1 maand De namen moeten op een lijst
hebben last van een
3 allergie of hebben
medicijnen en.. van te bij de docent worden ingeleverd
hebben allergie voren en brengt het naar
medicijnen nodig

Kinderen vullen op een


2 weken
Welke kinderen zijn papiertje hun naam in en waar
4 ergens bang voor
van te
ze bang voor zijn die komen
voren
dan via de docent bij

Een ouder of docent rijdt de


Vervoer richting 1 mnd van
5 park
.. bussen en .. auto's
te vor en
auto voor de kinderen die
wagenziek zijn.

Elke begeleider 1 1 week van


6 Routeplanning
routekaart te voren

De docent zorgt ervoor dat


7 Vertrek Groepsleerkracht n.v.t Om…
ouders de tij goed doorkrijgen.

De docent zorgt er voor dat


1 dag te
8 Namenlijst Groepsleerkracht 3 lijsten
voren
iedere begeleider een
namenlijst krijgt.

Er wordt gezorgd dat iedere


begeleider een mobiel heeft zo
Lijst mobiele 2 dagen van
9 nummers
Elke begeleider 1
te voren
niet dan wordt er een tweetal
gevormd met minimaal 1
mobiel.

1 week van 1 verbanddoos voor bij het


10 Verbanddoos 1 doos
te voren verzamelpunt

1 week van Voor ieder kind een kaartje en


11 Naamkaartjes 110 stuks
te voren voor de begeleiders.