You are on page 1of 8

SKEMA JAWAPAN SOALAN ESEI

BAB 8- TINGKATAN 4 (MATA WANG)


a Pada pendapat anda, mengapakah perubahan penggunaan mata wang
berlaku di Malaysia.
(6 Markah)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
M

ISI
Perkembangan ekonomi
Sumber bahan mentah
Perubahan Pentadbiran dan pemimpin
Permintaan yang tinggi daripada pengguna
Mudah dibawa
Keselamatan lebih terjamin
Memudahkan urusan perdagangan dan jual beli
Mempercepat dan melicinkan lagi urusan kewangan
Mana-mana jawapan munasabah

MARKAH
1
1
1
1
1
1
1
1
6X1 =6 Markah

b Jelaskan kepentingan mata wang dalam sesebuah negara. (6 Markah)


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
M

ISI
Kestabilan ekonomi negara
Sandaran rizab dan tabungan.
Memudahkan urusan perdagangan
Membangunkan ekonomi negara
Membangunkan dan menaiktaraf infrastruktur
Memajukan pendidikan
Meningkatkan kualiti hidup rakyat
Mewujudkan negara yang mampu bersaing dari segi
ekonomi dengan negara-negara lain.
Mana-mana jawapan munasabah

MARKAH
1
1
1
1
1
1
1
1
6X1= 6 Markah

c Apakah langkah-langkah untuk menstabilkan nilai mata wang Malaysia.(8


Markah)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
M

ISI
Mengawal pengeluaran mata wang dalam pasaran
Meningkatkan produktiviti barangan dan perkhidmatan
Mengadakan kempen beli barangan Malaysia
Mengelakkan kewujudan wang palsu
Mengelakkan spekulasi saham
Mewujudkan rezab bersandarkan emas
Meningkatkan pengeluaran komoditi
Mengurangkan pinjaman dengan bank dunia
Mengawal kadar inflasi
Mengawal pengaliran wang ke luar negara
Mengawal penggubahan wang haram
Mana-mana jawapan yang munasabah

MARKAH
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8X1 =8 Markah

BAB 9 -TINGKATAN 4 ( Ekonomi )


a Pertanian adalah satu perniagaan. Bincangkan. ( 5 Markah)
F1
F2

ISI
Pertanian merupakan satu sumber pendapatan yang tinggi
Bilangan pengguna semakin meningkat

MARKAH
1
1

F3
F4
F5
F6
F7
M

Penggunaan teknologi tinggi dalam pertanian


Mendapat pasaran yang luas dan kekal
Sebagai sumber pendapatan eksport negara
Sebagai hasil komoditi utama negara
Keadaan bentuk muka bumi dan iklim yang sesuai
Mana-mana jawapan yang munasabah

1
1
1
1
1
5x1 = 5
Markah

b Mengapakah generasi muda kurang melibatkan diri dalam bidang pertanian.


Jelaskan. (5 Markah)
ISI
F1
F2
F3
F4
F5
F6
M

MARKAH
1
1
1
1
1
1
5X1 = 5
Markah

Kurang ilmu dan kemahiran


Pendapatan tidak tetap sebab hasil mengikut pasaran
Suasana kerja yang tidak selesa
Kekurangan modal
Persepsi masyarakat yang rendah terhadap bidang pertanian
Tidak bersesuaian dengan ijazah yang dimiliki
Mana-mana jawapan yang munasabah

c Apakah cabaran yang dihadapi oleh negara untuk melahirkan masyarakat


yang berpendapatan tinggi dalam sektor pertanian? (5 Markah )
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
M

ISI
Mengubah minda rakyat terhadap bidang pertanian
Mengkomersialkan bidang pertanian
Masalah cuaca
Serangan penyakit berjangkit
Teknologi yang terhad
Peranan orang tengah dalam memasarkan produk pertanian
Persaingan dengan negara-negara pengeluar produk
pertanian di peringkat antarabangsa
Pengekalan kualiti untuk bersaing dalam pasaran
antarabangsa
Mana-mana jawapan yang munasabah

MARKAH
1
1
1
1
1
1
1
1
5X1=5 Markah

d Apakah langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai hub makanan


halal dunia.(5Markah)
F1
F2
F3
F4

ISI
Mewujudkan R&D hub halal yang diiktiraf di peringkat
antarabangsa
Kepelbagaian produk halal
Mempromosikan produk halal diseluruh dunia
Mengadakan pameran dan Karnival Makanan Halal
Sedunia
2

MARKAH
1
1
1
1

F5
F6
F7
M

Memperkukuhkan peranan JAKIM


Meningkatkan kualiti produk makanan halal
Mengadakan kempen
Mana-mana jawapan munasabah

1
1
1
5X1 = 5 Markah

BAB 7 - TINGKATAN 5 (PILIHAN RAYA)


a Mengapakah terdapat pelbagai parti politik di Malaysia. (4 Markah)
ISI
Malaysia mengamalkan sistem demokrasi
Memberi peluang kepada rakyat memilih pemimpin
Pelbagai ideologi dan fahaman politik
Pelbagai kepentingan dalam perjuangan
Melahirkan pemimpin yang berwibawa
Mana-mana jawapan yang munasabah

F1
F2
F3
F4
F5
M

MARKAH
1
1
1
1
1
4X1=4 Markah

b Bagaimanakahn sistem pilihan raya mampu melahirkan pemimpin yang


berwibawa.(6 markah)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
M

ISI
Pilihan raya dijalankan secara adil
Pilihan raya perlu dijalankan secara telus
Pemimpin mendapat sokongan padu daripada rakyat
Pilihan raya memberi peluang kepada rakyat memilih
pemimpin
Hanya calon yang mempunyai kelayakan boleh
bertanding dalam pilihan raya
Pilihan raya merupakan ciri penting sistem demokrasi
berparlimen di Malaysia
Pengiraan undi secara terbuka
Mana-mana jawapan munasabah

MARKAH
1
1
1
1
1
1
1
6X1=6Markah

c . Sebagai warganegara yang bertanggungjawab, apakah peranan anda untuk


memperkasakan sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia.(10 Markah)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
M

ISI
Menghormati perlembagaan negara
Menjamin kebebasan asasi rakyat
Mengamalkan prinsip Rukun negara
Menghormati institusi parlimen
Taat setia kepada raja dan pemimpin
Mematuhi undang-undang negara
Bekerjasama dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan
Mematuhi dan menghormati proses pilihan raya
Mendokong aspirasi negara
Memahami amalan sistem demokrasi berperlembagaan
negara
Memperkukuh perpaduan negara
Mana-mana jawapan yang munasabah

MARKAH
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10X1=10
Markah

BAB 9- TINGKATAN 5 ( Wawasan 2020)


1a. Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah hendak merealisasikan Wawasan
2020
(6m)
FI
F2
F3
F4
F5
F6
F7
M

Belajar bersungguh-sungguh
Memupuk semangat bersatu padu
Meningkatkan kemahiran dalam pelbagai bidang
ilmu
Mempunyai semangat daya saing yang tinggi
Berani hadapi cabaran
Mengamalkan akhlak terpuji
Melibatkan diri dalam aktiviti anjuran pihak kerajaan
Mana-mana munasabah

1
1
1
1
1
1
1
6X1 = 6 Markah

b. Mengapakah negara kita berhasrat melahirkan masyarakat berbudaya


penyayang?
(6 m)
FI
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
M

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera


Membela golongan yang lemah
Melahirkan masyarakat yang prihatin
Membangunkan ekonomi
Tidak bersifat individualistik
Melahirkan masyarakat yang patuh agama
Mengamalkan nilai murni tradisi
Menaikkan imej negara
Mana-mana munasabah

1
1
1
1
1
1
1
1
6X1 = 6 Markah

c. Berdasarkan pemerhatian anda, adakah budaya penyayang wujud dalam


kalangan masyarakat Malaysia kini? Buktikan.
(8m)
FI
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
M

Wujud pusat-pusat PENGASIH


Amalan budaya penyayang di sekolah
Kewujudan Rumah Orang-orang Tua
Program PERMATA
KWAMP
BRIM
Kedai 1 Malaysia
PRIMA
Baucer 1 Malaysia
Mana-mana munasabah
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
8X1 = 8 Markah

BAB 9 - TINGKATAN 5 ( PENDIDIKAN )

a. Jelaskan mengapa berlaku perubahan dasar pendidikan di Malaysia?


( 4 markah )
F1
H1a
H1b
F2
H2a
H2b
F3
H3a
H3b
F4
H4a
F5
H5a
F6
H6a
H6b
M

Selaras dengan matlamat pendidikan


Mewujudkan perpaduan kaum
Memartabatkan Bahasa Melayu
Memenuhi keperluan sumber tenaga
Sekolah Vokasional
melahirkan tenaga kerja mahir
Memenuhi permintaan pelbagai kaum
Keperluan Bahasa Ibunda dilaksanakan
Menggalakkan murid mempelajari bahasa ketiga
Untuk menyuburkan semangat perpaduan
Menyatukan masyarakat pelbagai kaum
Menyeragamkan kurikulum bercorak kebangsaan
Pelaksanaan KBSR / KBSM, KSSR/KSSM
Menyelaras peperiksaan awam
UPSR / PMR / SPM / STPM
Untuk menilai keberkesanan sistem pendidikan
negara
( Mana-mana munasabah )

1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
4x1 = 4
Markah

b. i) Pada pendapat anda,mengapakah negara kita menjadi tumpuan


pelajar asing ?
( 4 markah )
F1
H1a
H1b
F2
H2a
H2b
F3
H3a
H3b
F4

Mendapatkan pendidikan tinggi


Yang diiktiraf oleh seluruh dunia
Mengikuti kursus yang tidak ditawarkan di
negara asal
Kos pengajian yang rendah / murah
Jika dibandingkan dengan negara lain
Seperti yuran pengajian / kos sara hidup / sewa
rumah dll
Kemudahan yang lengkap
Tempat tinggal / asrama disediakan
Seperti pembelajaran dalam talian
Persekitaran yang selesa
5

1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m

H4a
H4b
H4c
H4d
F5
H5a
H5b
F6
H6a
H6b
M

Keindahan alam semulajadi


Banyak tempat pelancongan yang menarik
Pantai, tempat peranginan,sungai, tasik
Seperti pengangkutan dan perhubungan
Kebudayaan yang pelbagai dan unik
Dapat mengenali budaya pelbagai kaum
Seperti cara hidup / bahasa / agama dll
Layanan yang mesra dan peramah
Daripada masyarakat Malaysia
Sikap peramah / berbudi pekerti mulia contoh
tolong menolong / bekerjasama
( Mana-mana munasabah )

1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
4x1 = 4
Markah

b. ii) Jelaskan kepentingan kemasukan pelajar-pelajar asing ke negara


kita.
( 6 markah )
F1
H1a
F2
H2a
H2b
H2c
F3
H3a
H3b
H3c
F4
H4a
H4b
H4c
F5
H5a
F6
H6a
H6b

Menggalakkan kemasukan aliran wang


asing
Contoh membayar yuran pengajian / sewa
rumah
Menjana ekonomi negara
Melalui pertukaran mata wang asing
Menggalakkan pertumbuhan ekonomi
Menggalakkan pendapatan rakyat Malaysia
melalui sewa rumah / pelancongan dll
Membantu perkembangan sektor
pelancongan
Melalui kehadiran kaum keluarga / sahabat
handai pelajar asing
Pelajar asing mengunjungi tempat-tempat
menarik di Malaysia
Pelajar asing menyebarluaskan keunikan
Malaysia kepada negara asal
Pertembungan pelbagai budaya
Memperkaya kebudayaan Malaysia
Berlaku asimilasi budaya antara pelajar
asing dengan rakyat tempatan
Penyerapan aspek kebudayaan yang positif
Menggalakkan daya saing yang tinggi
dalam pendidikan
Melahirkan pelajar tempatan yang lebih
berkualiti
Percambahan ilmu pengetahuan
Melalui perkongsian ilmu
Melalui forum / seminar / pembentangan
kertas kerja
6

1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m

Mana-mana munasabah

6X1 = 6
Markah

c. Apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi


masalah sosial pelajar asing di negara kita? ( 6 markah )
F1
H1a
H1c
F2
H2a
H2b
F3
H3a

H3b
H3c
F4
H4a
H4b
F5

H5a
H5b
F6
H6a
H6b
F7
H7a
H7b
M

Memperketat syarat kemasukan


Menjalankan ujian saringan kesihatan
Terhad di hospital kerajaan
Memperkenalkan kod etika pakaian
Berpakaian sopan dan tidak mencolok mata
Membentuk sahsiah pelajar
Menguatkuasakan Akta Kolej dan Universiti
Menyekat penglibatan pelajar dalam aktiviti
yang bertentangan dengan perlembagaan
negara / budaya / agama
Dan menggugat kedaulatan negara
Contoh Akta Kolej Dan Universiti
Menerima pelajar yang mendapat tajaan
kerajaan negara asal
Mengawal kemasukan pelajar bermasalah
Pelajar terikat dengan undang-undang asal
negara mereka
Mewujudkan jalinan kerjasama antara institusi
pengajian tinggi dengan Majlis Keselamatan
Negara
Mengawal aktiviti pelajar dalam pelbagai kes
sivil
Contoh penyeludupan dadah dan
pemerdagangan manusia
Membatalkan visa kepada pelajar yang terlibat
jenayah dan salahlaku
Membendung anasir negatif tersebar dalam
kalangan pelajar
Contoh Black Metal / punk / ateis
Membangun sistem biometric untuk
menangani kemasukan pelajar asing
Mengesan kemasukan pelajar secara lebih
bersistematik
Membantu pihak keselamatan menangani kes
pelajar yang bermasalah
( Mana-mana munasabah )

1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m

1m
1m
1m
1m
1m
1m

1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
1m
6X1 = 6
Markah