You are on page 1of 6

SKEMA JAWAPAN SOALAN STRUKTUR

BAB 2 - TINGKATAN 4 ( Bandar terancang)


1a. Apakah faktor-faktor yang mendorong masyarakat membina bandar
tersebut?
KO
D
FI
H1
F2
F3
F4
F5
F6
M

ISI

MARKAH

Menguasai ilmu dalam pelbagai bidang


Senibina, matematik, astronomi
Sifat keterbukaan menerima perubahan
Sifat kepimpinan
Perpaduan masyarakat
Permintaan yang tinggi
Bentuk muka bumi yang sesuai
Mana-mana munasabah

1
1
1
1
1
1
1
2X1 =2
markah

b. Nyatakan ciri perbezaan pada bandar tersebut?


KO
D
FI
F2
F3
F4
F5
M

ISI

MARKAH

Teknologi pembinaan
Kualiti bahan binaan
Susun atur binaan
Aspek kesenian
Unsur-unsur budaya
Mana-mana munasabah

1
1
1
1
1
2X1 =2
markah

c. Sejauhmanakah kewujudan bandar terancang membantu mensejahterakan


masyarakat?
KO
D
FI
F2
F3
F4
F5
F6
F7
M

ISI

MARKAH

Mewujudkan keselesaan
Aspek kesihatan
Aspek keselamatan
Kemudahan infrastruktur
Memudahkan pergerakan
Memudahkan perhubungan dan pengangkutan
Pentadbiran yang cekap
Mana-mana munasabah

1
1
1
1
1
1
1
3X1=3
markah

d. Sebagai seorang pemimpin, apakah ciri-ciri bandar terancang yang akan anda
bangunkan pada masa hadapan?
KO

ISI

MARKAH
1

D
FI
F2
F3
F4
M

Bangunan yang tergantung daripada bahan ringan


Jalanraya di bawah tanah
Jambatan yang berlapis
Membina bangunan dalam laut
Mana-mana munasabah

1
1
1
1
3X1=3
markah

BAB 5 - TINGKATAN 4 (PIAGAM MADINAH)


a

Mengapakah Piagam Madinah digubal? ( 3 Markah)

KOD
F1
F2
F3
F4

ISI
Menjadi asas pemerintahan Kerajaan Islam Madinah
Peraturan dan tanggungjawab ketua negara dan rakyat
Mendapat persetujuan orang Islam dan bukan Islam
Sebagai perjanjian antara penduduk Madinah

MARKAH
1
1
1
1
3X1= 3
Markah

b Bagaimanakah Piagam Madinah dapat dimanfaatkan dalam pembentukan


masyarakat Malaysia
yang berbilang kaum?(3 Markah)
KOD
F1
F2
F3
F4
F5
F6

ISI
Konsep perpaduan kaum
Sebagai garis panduan membentuk Perlembagaan
Malaysia
Menggariskan peranan dan tanggungjawab rakyat
terhadap negara
Agama Islam sebagai agama rasmi dan agama lain bebas
diamalkan
Toleransi kaum sebagai kesepakatan dalam pembentukan
Perlembagaan Malaysia
Prinsip keadilan sejagat diamalkan
Mana-mana jawapan yang munasabah

MARKAH
1
1
1
1
1
1
3X1 =3
Markah

c Apakah peranan generasi hari ini dalam mengekalkan perpaduan kaum?(4


Markah)
KOD
F1
F2
F3
F4
F5

ISI
Mengamalkan sikap tolak ansur
Saling menghormati
Mematuhi Perlembagaan Malaysia
Mematuhi Undang-undang
Menghayati Rukun Negara
Mana-mana jawapan yang munasabah

MARKAH
1
1
1
1
1
4X1=4
markah

BAB 2- TINGKATAN 5 ( Akhbar)


1a. Pada pendapat anda, mengapakah akhbar tersebut diterbitkan?
(3m)
KO
D
FI
F2
F3
F4
F5
M

ISI

MARKAH

Menyampaikan maklumat kepada pembaca


Alat yang mudah disebarkan
Harga yang murah
Mudah dibawa
Mudah dikitar semula
Mana-mana munasabah

1
1
1
1
1
3X1=3
markah

b. Selain sumber di atas, bagaimana maklumat dapat disampaikan kepada


masyarakat dengan lebih
berkesan?
(3 m)
KO
D
FI
F2
F3
F4
F5
M

ISI

MARKAH

Internet
Poslaju
Telegraf
Gajet
Telefon
Mana-mana munasabah

1
1
1
1
1
3X1=3
markah

c. Sejauhmanakah akhbar berperanan menjana transformasi minda masyarakat


(4m)
KO
D
FI
F2

ISI

MARKAH

Penulis bebas melontar idea


Saluran bagi masyarakat membuat aduan
3

1
1

F3
F4
F5
M

Sumber maklumat tentang perlaksanaan dasar-dasar


kerajaan
Bahan rujukan kepada pelajar
Saluran memupuk semangat patriotisme
Mana-mana munasabah

1
1
1
4X1=4
markah

BAB 9 - TINGKATAN 5 ( Perang Dunia)


1a. Mengapakah berlaku Perang Dunia Pertama
(3m)
KO
D
FI
F2
F3
F4
F5
F6
F7
M

ISI

MARKAH

Faktor politik
Faktor ekonomi
Kemunculan nasionalisme
Pakatan negara-negara Eropah
Persaingan kuasa-kuasa besar
Mendapatkan bahan mentah
Mencari pasaran baru
Mana-mana munasabah

1
1
1
1
1
1
1
3X1=3
markah

b. Pada pendapat anda, bagaimanakah negara kita dapat mengelakkan


berlakunya peperangan(3 m)
KO
D
FI
F2
F3
F4
F5
F6
M

ISI

MARKAH

Perpaduan yang kukuh di kalangan rakyat


Sikap bertolak ansur dan menghormati
Pembahagian ekonomi yang adil
Hubungan baik dengan negara luar
Menjadi anggota PBB yang aktif
Bersikap berkecuali dalam isu pertelingkahan kuasakuasa besar dunia
Mana-mana munasabah
4

1
1
1
1
1

3X1=3
markah

ci. Pada pendapat anda, apakah persediaan negara untuk menghadapi


peperangan
(2m)
KO
D
FI
F2
F3
F4
F5
M

ISI

MARKAH

Menyediakan tentera terlatih


Menyediakan peralatan senjata yang canggih
Menguasai teknologi ketenteraan
Meningkatkan ilmu dan kemahiran
Menguatkan jati diri rakyat
Mana-mana munasabah

1
1
1
1
1
2X1 =2
markah

cii. Apakah iktibar daripada peristiwa Perang Dunia Pertama


(2m)
KO
D
FI
F2
F3
F4
F5
M

ISI

MARKAH

Mengamalkan sikap hormat menghormati


Menghargai kebebasan asasi
Menanamkan nilai perikemanusiaan
Hidup bersatu padu
Amalan bertoleransi
Mana-mana munasabah

1
1
1
1
2X1 =2
markah

BAB 9 - TINGKATAN 5 ( OIC)


1a. Mengapakah berlaku pergolakan dalam kalangan negara anggota Pertubuhan
Persidangan Islam (OIC) di atas?
(2m)
KO
D
FI
F2
F3
F4
F5
F6
F7
M

ISI

MARKAH

Kurang persefahaman negara anggota


Kurang kerjasama
Campurtangan negara luar
Fahaman politik berbeza
Amalan asabiah masih menebal
Kurang perpaduan
Perlumbaan senjata
Mana-mana munasabah

1
1
1
1
1
1
1
2X1=2 markah

b. Nyatakan cabaran yang dihadapi oleh OIC dalam menghadapi ancaman


keselamatan negara-negara anggota
(3 m)
KO

ISI

MARKAH
5

D
FI
F2
F3
F4
F5
M

Campurtangan negara asing


Ekonomi yang kurang mantap
Sekatan ekonomi
Hubungan renggang antara negara anggota
Kepimpinan organisasi lemah
Mana-mana munasabah

1
1
1
1
1
3X1=3 markah

ci. Sekiranya dilantik sebagai pemimpin, bagaimanakah anda memantapkan


peranan OIC di peringkat antarabangsa.
(2m)
KO
D
FI
F2
F3
F4
F5
M

ISI

MARKAH

Penambahbaikan perlembagaan OIC sedia ada


Kesepaduan yang kukuh dalan kalangan negara
anggota
Mengukuhkan ekonomi
Mempertingkatkan nilai dinar
Mewujudkan pakatan tentera negara anggota
Mana-mana munasabah

1
1
1
1
1
2X1=2 markah

cii. Apakah pengajaran yang dapat diperoleh daripada isu pergolakan tersebut
(3m)
KO
D
FI
F2
F3
F4
F5
M

ISI

MARKAH

Menghormati pendapat
Bersikap terbuka
Adil
Rasional
Peka terhadap isu semasa
Mana-mana munasabah

1
1
1
1
1
3X1=3 markah