You are on page 1of 9

1.

Gambar merujuk kepada dua buah bandar terancang.

Bandar
Mohenjo Daro

Bandar Shah Alam

a. Apakah faktor-faktor yang mendorong masyarakat membina bandar


tersebut?
i. .

ii. ......

[ 2 markah ]
b. Nyatakan ciri perbezaan pada bandar tersebut?
i.

.....

ii.

...
[ 2 markah ]

c. Sejauhmanakah kewujudan bandar terancang membantu


mensejahterakan masyarakat.
.
.

[ 3 markah ]
d. Sebagai seorang pemimpin, apakah ciri-ciri bandar terancang yang
akan anda bangunkan pada masa hadapan?

..
1

.
.

..

[ 3 markah ]
2. Maklumat berikut merujuk kepada Fasal 1 yang terkandung dalam
Piagam Madinah

FASAL 1
Sesungguhnya mereka terdiri daripada satu ummah yang bebas
daripada pengaruh dan kekuasaan manusia lainnya.

a. Mengapakah Piagam Madinah digubal?

( 3 markah )
b. Bagaimanakah Piagam Madinah dapat dimanfaatkan dalam
pembentukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum?

( 3 markah )

GAGASAN 1 MALAYSIA
Gagasan 1Malaysia merupakan konsep unik yang perlu diterima
oleh semua pihak di negara sebagai lambang komitmen dan
usaha oleh rakyat demi mencpai yang terbaik untuk negara.
Perdana Menteri berkata ia sangat berbeza dengan konsep satu
negara yang diamalkan di negara lain yang mengutamakan
keadilan sosial buat semua kaum dan penduduknya. simbol
1Malaysia merupakan jenama hebat yang perlu disayangi oleh
rakyat. simbol itu sangat unik kerana menggunakan nombor satu
yang dimasukkan dengan bendera Malaysia.
Bagi menyemarakkan lagi kempen gagasan 1Malaysia kerajaan
perlu memperbanyakkan aktiviti yang boleh melibatkan pelbagai
kaum seperti kebudayaan dan permainan untuk dilaksanakan
disetiap peringkat masyarakat 1Malaysia. Pemimpin perlu turun
padang melihat sendiri permasalahan rakyat setiap kaum tanpa
mementingkan status pemimpin itu sendiri. Dengan itu semua
agensi kerajaan perlu memainkan peranan yang lebih daripada
sekarang dalam mewujudkan perpaduan kaum.
Sumber Maklumat:
Jabatan Penerangan Malaysia

c. Apakah peranan generasi hari ini dalam mengekalkan perpaduan


kaum?
3

( 4 markah )

3. Merujuk keratan akhbar di bawah

a. Pada pendapat anda, mengapakah akhbar tersebut diterbitkan?

( 3 markah )
b. Selain sumber di atas, bagaimana maklumat dapat disampaikan
kepada masyarakat dengan lebih berkesan?

( 3 markah )
c. Sejauhmanakah akhbar berperanan menjana transformasi minda
masyarakat?

( 4 markah )
4. Gambar berikut menunjukkan Perang Dunia Pertama.

a. Mengapakah berlaku Perang Dunia Pertama?

( 3 markah )
b. Pada pendapat anda, bagaimanakah negara kita dapat
mengelakkan berlakunya peperangan?

( 3 markah )

c. i. Pada pendapat anda, apakah persediaan negara untuk


menghadapi peperangan?

( 2 markah )

ii.

Apakah iktibar yang kita ambil daripada peristiwa Perang Dunia


Pertama?

( 2 markah )

5.

Maklumat berikut menunjukkan pergolakan di Asia Barat.


Pergolakan

Libya

Syria

Mesir

Menentang
Perang
Rampasan
a.
Mengapakah
berlaku
pergolakan
dalam
kalangan
negara
anggota
Diktator
Saudara
Kuasa

Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC) di atas?

( 2 markah )
8

b. Nyatakan cabaran yang dihadapi oleh OIC dalam menghadapi


ancaman keselamatan negara-negara anggota.

( 3 markah )
c. i.
Jika anda sebagai pemimpin, bagaimanakah anda
memantapkan peranan OIC di
peringkat antarabangsa.

( 2 markah )
ii. Apakah pengajaran yang dapat diperoleh daripada isu
pergolakan tersebut ?

.
( 3 markah )