You are on page 1of 5

Anexa 4H

Programul INOVARE
MODULUL ..........................

Formularul H
Centrala Termica Riello

Titlul proiectului
Domeniul de cercetare
Acronimul Propunerii

Tipul proiectului
RIELLO

Categoria proiectului
Numrul alocat la nregistrarea on-line

EALONAREA PLILOR

Valoarea totala din fonduri bugetare a proiectului este de .............


lei.
450000
In trane (pe baza activitilor realizate in fiecare etapa)
lei
Nr.
crt.
1
2
3
4
n.

Ealonare pli
Transa I
Transa a II-a
Transa a III-a
Transa a IV-a
Transa n (Plata finala)
TOTAL

Valoare tran [lei]


54000
126000
135000
135000

Termen de
Documente care
plat*
condiioneaz plata
30/11/2015
RIA
31/05/2016
RIA
30/11/2016
RIA
31/08/2017
RIA

450000

* decalat cu 14 zile n corelaie cu termenul de predare de etap prevzut n Planul de realizare

Conductorul de proiect
Reprezentantul legal
Nume i prenume,
Chelmus Anca
Semntura
tampila

Director Economic,
Nume i prenume,

Director de proiect,
Nume i prenume,

Tudosie
Georgiana-Maria
Semntura

Tudosie GeorgianaMaria
Semntura

Etapa / activiti

Programul INOVARE
MODULUL ..........................
Titlul proiectului
Domeniul de cercetare
Acronimul Propunerii

Tipul proiectului

EALONAREA PLILOR
Ionica

Valoarea totala din fonduri bugetare a proiectului este de ............. lei.


In trane (pe baza activitilor realizate in fiecare etapa)
Nr.
Ealonare pli
crt.
1.
Transa I
.

Transa .
..
n.
Transa n (Plata finala)
TOTAL

Valoare tran [lei]


26000

Termen de
plat*
12/20/2010

* decalat cu 14 zile n corelaie cu termenul de predare de etap prevzut n Planul de realizare

Conductorul de proiect
Reprezentantul legal
Nume i prenume,

Director Economic,
Nume i prenume,

Semntura
tampila

Semntura

Anexa 4H
Formularul H

Categoria proiectului
Numrul alocat la nregistrarea on-line

REA PLILOR

lei
Documente care
condiioneaz plata
RIA

Director de proiect,
Nume i prenume,
Semntura

Etapa / activiti

Programul INOVARE
MODULUL ..........................
Titlul proiectului
Domeniul de cercetare
Acronimul Propunerii

Tipul proiectului

EALONAREA PLILOR
Anda

Valoarea totala din fonduri bugetare a proiectului este de ............. lei.


In trane (pe baza activitilor realizate in fiecare etapa)
Nr.
Ealonare pli
crt.
1.
Transa I
.

Transa .
..
n.
Transa n (Plata finala)
TOTAL

Valoare tran [lei]


44000

Termen de
plat*
12/20/2010

* decalat cu 14 zile n corelaie cu termenul de predare de etap prevzut n Planul de realizare

Conductorul de proiect
Reprezentantul legal
Nume i prenume,

Director Economic,
Nume i prenume,

Semntura
tampila

Semntura

Anexa 4H
Formularul H

Categoria proiectului
Numrul alocat la nregistrarea on-line

REA PLILOR

lei
Documente care
condiioneaz plata
RIA

Director de proiect,
Nume i prenume,
Semntura

Etapa / activiti