You are on page 1of 23

NAMA:

MARKAH

TARIKH:

BAHAGIAN A
1

Rajah 1 menunjukkan interaksi antara haiwan.

Rajah 1
Pernyataan manakah yang betul menerangkan bentuk interaksi ini?

Persaingan antara haiwan

Kerjasama antara haiwan


Jaw ab

Pembiakan haiwan

Keperluan asas haiwan

Dalam tahun 1994 hingga tahun 2010, habitat tumbuhan dan haiwan di
kawasan Q semakin berkurang.Apakah yang perlu dilakukan untuk
mengatasi masalah ini sekiranya keadaan ini berterusan?
I.

Penerokaan hutan simpan

II.

Mengurangkan pengeluaran makanan

III.

Mengharamkan pemburuan sesetengah haiwan

IV.

Mengawal dan merancang penebangan hutan


Jaw ab

I dan II

I dan III

II dan IV

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

NAMA:
MARKAH

TARIKH:

III dan IV

Rajah 2 menunjukkan satu aktiviti haiwan.

Rajah 2
Penyataan yang manakah betul menerangkan aktiviti ini?

Persaingan untuk mendapatkan tempat tinggal

Persaingan untuk mendapatkan pasangan yang sedikit

Persaingan untuk mendapatkan air yang terhad

Persaingan untuk mendapatkan makanan yang terhad

Jaw ab

Maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah untuk menyiasat kehadiran


air bagi keadaan pokok.
P - Pokok-pokok itu diletakkan di
bawah sinaran cahaya
Matahari.
Q - Tanamkan dua pokok
keembung, J dan K yang sama
umur dan saiz, ke dalam pasu
yang berasingan.
R - Pokok J disiram setiap hari
tetapi pokok K tidak disiram.
S - Selepas empat hari,

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

NAMA:
MARKAH

TARIKH:

bandingkan keadaan keduadua pokok itu.


Pilih urutan yang betul bagi langkah-langkah itu.(ID:1255817470426
/KLON/UPSR/2009/2)

S, Q, P, R

S, P, Q, R

Q, R, P, S

R, P, Q, S

Jaw ab

Maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah untuk menyiasat


kehadiran cahaya bagi keadaan pokok.
P - Pokok-pokok disiram dengan air
yang sama banyak dan diletakkan
di tempat yang sama.
Q - Dua pasu pokok keembung yang
sama umur dan saiz, pokok J dan
pokok K diletakkan diluar bilik
sains.
R - Pokok J ditutup dengan kotak legap
manakala pokok K tidak ditutup.
S - Selepas satu minggu, bandingkan
keadaan pokok J dan pokok K.
Pilih urutan yang betul bagi langkah-langkah itu.
Jaw ab

S, Q, P, R

S, P, Q, R

Q, R, P, S

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

NAMA:
MARKAH

TARIKH:

Q, P, R, S

6 Rajah 3 menunjukkan carta palang bagi bilangan empat jenis hidupan dalam
sebuah habitat.

Rajah 3
Hidupan yang manakah akan mengalami pengurangan yang mendadak jika

Harimau dan tumbuhan

Rusa dan monyet

Harimau dan monyet

Rusa dan tumbuhan


keadaan yang ditunjukkan pada rajah di atas masih berterusan?

Maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah untuk menyiasat tindak


balas akar terhadap air.
P - Kedua-dua anak benih
dibiarkan di dalam bilik sains.
Q - Letakkan satu kapas basah di
bahagian atas anak benih L
dan satu lagi kapas basah di
bahagian bawah anak benih
M.
R - Selepas tiga hari, bandingkan

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

NAMA:
MARKAH

TARIKH:

pertumbuhan akar anak-anak


benih itu.
S - Lekatkan dua anak benih yang
baru bercambah , L dan M di
tengah-tengah sekeping
kadbod.
Pilih urutan yang betul bagi langkah-langkah itu.

S, Q, P, R

S, P, Q, R

Q, R, P, S

Q, P, R, S

Jaw ab

Rajah 4 menunjukkan satu aktiviti yang dilakukan oleh manusia.

Rajah 4
Apakah keistimewaan manusia yang ditunjukkan dalam Rajah 4?
Jaw ab

Boleh mereka
cipta

Dapat
berkomunika
si

Dapat berfikir
secara
rasional

Dapat
mengolah

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

NAMA:
MARKAH

TARIKH:

sumber alam

9 Rajah 5 menunjukkan carta palang bagi bilangan haiwan dalam suatu habitat.

Rajah 5
Berdasarkan rajah di atas, haiwan yang manakah dari kumpulan haiwan yang
hidup dalam kumpulan?(ID:1232310516026
/KLON/UPSR/2005/25)

W dan X

X dan Z
Jaw ab

W dan Y

Y dan Z

10 Rajah 6 menunjukkan beberapa jenis perabot yang dihasilkan oleh


tumbuhan.

Rajah 6
Antara berikut, yang manakah akan memberi kesan jika permintaan terhadap

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

NAMA:
MARKAH

TARIKH:

perabot meningkat dengan mendadak?

11

Pengurangan sumber asas bahan


tersebut

Kualiti alam sekitar akan


bertambah baik

Saiz kawasan hutan bertambah


dengan banyak

Kitar semula sumber asas bahan


itu akan meningkat

Jaw ab

Dalam tahun 2014, bilangan kenderaan elektrik di Bandar A telah


meningkat.Apakah kesan kepada alam sekitar sekiranya keadaan ini
berterusan?
I.

Kesesakan jalan raya

II.

Indeks pencemaran udara berkurang

III.

Masa perjalanan berkurang

IV.

Tahap kesihatan penduduk bertambah baik

I dan II

I dan III

II dan IV

III dan IV

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

Jaw ab

NAMA:
MARKAH
12

TARIKH:

Kawasan Q telah didiami oleh pelbagai


spesies asal. Kawasan itu kemudiannya
diwartakan sebagai hutan simpan untuk
tujuan pemuliharaan haiwan tertentu. Rajah 7
menunjukkan pertambahan kawasan hutan
simpan dari tahun 2000-2010.

Rajah 7
Apakah akan terjadi kepada bilangan spesies
asal yang mendiami kawasan tersebut?

13

Berkurang

Meningkat

Menurun

Tidak berubah

Rajah 8 menunjukkan objek yang diperbuat daripada bahan tumbuhan yang


tertentu.

Rajah 8
Jika penghasilan objek itu meningkat dengan banyak, apakah kesan
terhadap tumbuhan itu?(ID:1200474982408
/KLON/UPSR/2007/3)

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

NAMA:
MARKAH

14

TARIKH:

Mengekalkan keindahan
alam

Mengelakkan kepupusan
haiwan

Mengelakkan kepupusan
tumbuhan

Spesies flora dan fauna


diancam kepupusan

Jaw ab

Dalam tahun 2010, purata jumlah sampah yang dibuang oleh seseorang
individu adalah sebanyak 1.2 kilogram sehari di kawasan bandar X.Apakah
kesan kepada alam sekitar sekiranya keadaan ini tidak dikawal?
I.

Mengurangkan penggunaan air

II.

Jumlah bahan buangan semakin meningkat

III.

Kejadian banjir kilat di sesuatu kawasan

IV.

Kesihatan penduduk sekitar akan terjejas

I dan II

I dan III

II dan IV

III dan IV

Jaw ab

15 Kawasan P telah didiami oleh pelbagai spesies


asal. Kawasan itu kemudiannya diterokai
untuk membina kawasan perumahan. Rajah 9
menunjukkan pertambahan kawasan
petempatan dari tahun 1990-2000.

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

NAMA:
MARKAH

TARIKH:

Rajah 9
Apakah akan terjadi kepada bilangan spesies
asal yang mendiami kawasan tersebut?

16

Bertambah

Meningkat

Menurun

Tidak
berubah

Jaw ab

Rajah 10 menunjukkan satu aktiviti dua jenis haiwan.

Rajah 10
Pernyataan manakah yang betul menerangkan aktiviti ini?
(ID:1358592252251
/KLON/UPSR/2012/4)
Jaw ab

Pembiakan haiwan

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

NAMA:
MARKAH

17

TARIKH:

Haiwan melindungi diri daripada musuh

Kerjasama antara haiwan

Kemandirian spesies hidupan

Rajah 11 menunjukkan aktiviti sekumpulan haiwan.

Rajah 11
Penyataan manakah yang betul menerangkan aktiviti ini ?
(ID:1358592758542
/KLON/UPSR/2012/4)

18

Hidupan melindungi spesiesnya

Kerjasama antara haiwan

Pembiakan haiwan

Hidupan melindungi diri daripada musuh

Rajah 12 menunjukkan carta palang bagi


purata ketinggian empat jenis tanaman.

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

Jaw ab

NAMA:
MARKAH

TARIKH:

Rajah 12
Berpandukan carta palang itu, tanaman
manakah sepatutnya ditanam bersama-sama
untuk mengelakkan persaingan terhadap
cahaya?
(ID:1199570201784

19

/KLON/UPSR/2005/25)

Nangka dan serai

Rambutan dan nangka

Serai dan daun pandan

Rambutan dan daun pandan

Jaw ab

Kawasan K adalah habitat rizab tanah kerajaan. Kemudian, kawasan itu


diterokai untuk projek perumahan. Rajah 13 menunjukkan pertambahan
keluasan projek perumahan itu dari tahun 1985 hingga 2010.

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

NAMA:
MARKAH

TARIKH:

Rajah 13
Apakah akan terjadi kepada spesies asal yang mendiami di kawasan
tersebut?

Berkurang

Meningkat

Kekal sama

Akan berubah

20

Rajah 14 menunjukkan satu situasi haiwan.

Rajah 14
Pernyataan manakah yang betul bagi menerangkan situasi tersebut?
(ID:1349024511688
/KLON/UPSR/2012/4)
Jaw ab

Pembiakan haiwan

Kepupusan spesies

Kemandirian spesies haiwan

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

NAMA:
MARKAH

TARIKH:

D
21

Persaingan mendapatkan pasangan

Kawasan K merupakan sebuah kawasan yang didiami oleh pelbagai spesies


hidupan. Kawasan itu kemudiannya telah dibangunkan untuk membina
empangan janakuasa hidroelektrik. Rajah 15 menunjukkan keluasan
kawasan yang diterokai dari tahun 2000 hingga 2010.

Rajah 15
Apakah akan terjadi kepada bilangan spesies hidupan yang sedia ada di
kawasan tersebut?
(ID:1416082928510

22

/KLON/UPSR/2014/5)

Akan berubah

Bertambah dan berkurang

Mendatar dan menurun

Kekal sama

Jaw ab

Maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah untuk menyiasat jumlah


bajabagi pertumbuhan pokok.

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

NAMA:
MARKAH

TARIKH:

P - Kedua-dua pokok disiram air setiap hari dan


diletakkan di tempat yang terdapat pancaran
cahaya Matahari.
Q - Setiap minggu pokok K dibubuh dua sudu baja
dan pokok J dibubuh setengah sudu baja.
R - Selepas satu bulan, bandingkan pertumbuhan
kedua-dua pokok tersebut.
S - Sediakan dua pasu pokok keembung yang sama
umur dan saiz, pokok J dan pokok K.
Pilih urutan yang betul bagi langkah-langkah itu.(

23

S, Q, P, R

S, P, Q, R

Q, R, P, S

Q, P, R, S

Jaw ab

Dalam tahun 2013, sisa buangan domestik di Bandar X telah


meningkat.Apakah kesan kepada alam sekitar sekiranya keadaan ini
berterusan?
I.

Indeks Pencemaran udara meningkat

II.

Akibat pertambahan jumlah penduduk

III.

Penyakit berjangkit bertambah

IV.

Persekitaran berbau busuk

I dan II

I dan III

II dan IV

III dan IV

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

Jaw ab

NAMA:
MARKAH

24

TARIKH:

Rajah 16 menunjukkan carta palang bagi bilangan empat jenis haiwan.

Rajah 16
Berdasarkan rajah di atas, haiwan yang manakah dari kumpulan haiwan
yang hidup bersendirian?

Rusa dan harimau

Kancil dan serigala


Jaw ab

25

Rusa dan serigala

Harimau dan kancil

Rajah 17 menunjukkan carta palang bagi bilangan hidupan dalam sesuatu


habitat.

Rajah 17

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

NAMA:
MARKAH

TARIKH:

Hidupan yang manakah mungkin haiwan karnivor?(ID:1232313121187


/KLON/UPSR/2005/25)

26

W dan Z

X dan Y

W dan Y

X dan Z

Jaw ab

Rajah 18 menunjukkan satu aktiviti haiwan.

Rajah 18
Apakah kesimpulan yang betul tentang aktiviti haiwan itu?
(ID:1349025382928
/KLON/UPSR/2012/4)
Jaw ab

Kepupusan haiwan

Kerjasama antara haiwan

Haiwan melindungi diri

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

NAMA:
MARKAH

27

TARIKH:

Haiwan bersaing untuk mendapatkan makanan

Rajah 19 menunjukkan satu aktiviti haiwan.

Rajah 19
Penyataan yang manakah betul menerangkan aktiviti ini?
(ID:1358456975745
/KLON/UPSR/2012/4)

28

Kerjasama antara haiwan

Persaingan untuk mendapatkan pasangan yang terhad

Persaingan untuk mendapatkan makanan yang terhad

Interaksi antara haiwan

Rajah 20 menunjukkan satu situasi.

Rajah 20

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

Jaw ab

NAMA:
MARKAH

TARIKH:

Antara berikut, yang manakah bukan kesan akibat situasi tersebut?


(ID:1200476353202
/KLON/UPSR/2007/3)

29

Penyakit malaria

Pencemaran air

Pencemaran tanah

Spesies flora dan fauna diancam kepupusan

Jaw ab

Rajah 21 menunjukkan carta palang bagi bilangan tumbuhan yang hidup


dalam satu petak kecil yang sama.

Rajah 21
Tumbuhan yang manakah akan mengalami pertumbuhan yang terbantut
jika keadaan ini berterusan?(ID:1232310828693
/KLON/UPSR/2005/25)
Jaw ab

Pokok ros dan pokok keembung

Rumput dan pokok semalu

Pokok semalu dan pokok ros

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

NAMA:
MARKAH

30

TARIKH:

Rumput dan pokok keembung

Rajah 22 menunjukkan satu aktiviti yang dilakukan oleh manusia.

Rajah 22
Apakah kesan daripada kegiatan manusia seperti yang ditunjukkan di Rajah
22?

Spesies tumbuhan baru dapat tumbuh

Aktiviti pertanian yang meluas

Kualiti alam sekitar akan bertambah baik

Sumber makanan hidupan termusnah

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

Jaw ab

NAMA:
MARKAH

TARIKH:

BAHAGIAN B
1. Jadual 1 menunjukkan bilangan tikus dan burung hantu di sebuah sawah
padi daripada bulan Januari hingga Oktober.

Jadual 1
1
(a)

Nyatakan inferens bilangan tikus dari Januari hingga Oktober.


(ID:1112266773069
)

(b) Nyatakan satu hipotesis bagi penyiasatan di atas.(ID:1112267764512

(c)

Apakah diramalkan berlaku pada bilangan burung hantu di akhir bulan


Disember?(ID:1112268007151
)

(d)

Tuliskan satu rantai makanan yang berlaku di sawah padi itu.


(ID:1112268194221
)

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

NAMA:
MARKAH

TARIKH:

2. Rajah 1 menunjukkan maklumat yang dikumpulkan dalam satu


penyiasatan.

Rajah 1
2
(a)

Apakah tujuan penyiasatan itu?(ID:1160895608498


/KLON/UPSR/2006/1(a))

(b)

Nyatakan apa yang ditetapkan (pembolehubah dimalarkan) dalam


penyiasatan itu.(ID:1160896173376
/KLON/UPSR/2006/1(b))

(c)

Nyatakan hubungan di antara dua pembolehubah yang dikenal pasti dalam


penyiasatan itu.(ID:1160896331070
/KLON/UPSR/2006/1(c))

3. Jadual 2 menunjukkan hubungan antara berat baja yang ditabur dengan

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6

NAMA:
MARKAH

TARIKH:

bilangan bunga yang dihasilkan.

Jadual 2
3
(a)

Nyatakan pembolehubah yang dimanipulasikan.(ID:1117343795565

(b)

Nyatakan pembolehubah yang bergerak balas.(ID:1117344469534

(c)

Ramalkan bilangan bunga yang terhasil jika sebanyak 1 kg baja ditaburkan


pada tanaman.(ID:1117344868181
)

(d)

Nyatakan pembolehubah yang dimalarkan.(ID:1117346155694

SOALAN TOPIKAL 1 TAHUN 6