ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Η αισθητική περιλαμβάνει τη σωστή επιλογή γραμματοσειράς, χρωμάτων και συμβολισμών που θα
αναδείξουν το περιεχόμενο.Ο δικτυακός τόπος πρέπει να διαθέτει ομοιομορφία.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ-1

Τα γραφικά, οι εικόνες και τα animations χρησιμοποιούνται με σύνεση;

ΑΦΡΟΔΙΤΗ-2

Υπάρχει ομοιομορφία στις σελίδες του διακτυακού τόπου;

ΑΦΡΟΔΙΤΗ-3

Η γραμματοσειρά είναι sans-serif;

ΑΦΡΟΔΙΤΗ-4

Υπάρχει οπτική ισορροπία στη σελίδα;

ΔΟΜΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΕΡΜΗΣ -1

Είναι ο δικτυακός τόπος εύκολος στη χρήση του;

ΕΡΜΗΣ -2

Οι πληροφορίες είναι καλά οργανωμένες;

ΕΡΜΗΣ -3

Το μενού περιλαμβάνει ως 7 επιλογές;

ΕΡΜΗΣ -4

Βρήκατε το ζητούμενο με τρία κλικ;

ΕΡΜΗΣ -5

Οι υπερσυνδέσεις που υποδεικνύονται στο δικτυακό τόπο και παραπέμπουν σε άλλες
ιστοσελίδες είναι:

ΕΡΜΗΣ -5Α

α) οργανωμένες σε ενότητες;

ΕΡΜΗΣ -5Β

β) είναι σχετικές με την εκπαίδευση η τον πολιτισμό γενικότερα;

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΣΤΟΧΩΝ
Η διαφάνεια είναι μια θεμελιώδης ιδιότητα οποιουδήποτε διαδικτυακού κόμβου υψηλής ποιότητας και
υποδεικνύει ότι ο δικτυακός τόπος πρέπει να δηλώνει με σαφήνεια την ταυτότητα και τους στόχους του,
την ταυτότητα του οργανισμού που έχει την ευθύνη της διαχείρισής του και των προσώπων που έχουν την
ευθύνη σχεδιασμού και ανάπτυξης.
ΑΡΤΕΜΙΣ-1

Δηλώνεται ο σκοπός του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου;

ΑΡΤΕΜΙΣ-2

Υπάρχει διαφοροποίηση περιεχομένου ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται; Π.χ.
Γονείς, Μαθητές, Εκπαιδευτικοί;

ΑΡΤΕΜΙΣ-3

Είναι το περιεχόμενο ή/ και οι υπηρεσίες κατάλληλες για το κοινό στο οποίο απευθύνεται;

ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
συχνότητα ενημέρωσης
ΑΡΗΣ-1

Το υλικό που περιλαμβάνει ο δικτυακός τόπος ανανεώνεται και ενημερώνεται τακτικά;

ΑΡΗΣ-2

Δηλώνεται η τελευταία ενημέρωση του δικτυακού τόπου;

ΑΡΗΣ-3

Περιλαμβάνεται πίνακας με τις τελευταίες προσθήκες περιεχομένου;

ΑΡΗΣ-4

Οι εξωτερικοί υπερδεσμοί ελέγχονται τακτικά αν είναι ενεργοί;

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΔΙΑΧΥΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ-1

Καλλιεργεί τους μαθητές του παρέχοντας πλούσιο περιεχόμενο και δίνοντας εναύσματα
σκέψης;

ΔΗΜΗΤΡΑ-2

Περιλαμβάνει εργαλεία διάδοσης του περιεχομένου σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης;

http://politistika-d-ath.sch.gr

-2-