You are on page 1of 37

Tnczos Vilmos

GYIMESI ARCHAIKUS NPI IMDSGOK S ROLVASSOK

A magyar nprajztudomny rdekldse viszonylag ksn, csak szzadunk


hatvanas veiben fordult az apokrif npi imk irnyba. Nhny imaszveget mr
korbban lejegyeztek ugyan (Klmny Lajos, Blint Sndor, Tlasi Istvn,
Domokos Pl Pter, Kalls Zoltn, Diszegi Vilmos stb.), s egy igen jelents
sszefoglal igny tanulmny is megszletett (Blint 1937), melynek bizonyos
rszkrdseket sikerlt tisztznia, de a mfaj igazi jelentsgt ekkor mg nem
ismertk fel. A hatvanas vek els feltl tbb kutat (Fettich Nndor, Szlvik
Andor, Besenczi Sndor stb.) vgzett rendszeres gyjtmunkt, s a
rokonterletek kutati is kapcsolatba kerltek az imdsgmfajjal (Dmtr
Tekla, Pcs va). Az igazi ttrst azonban Erdlyi Zsuzsanna intenzv knyvtri
s terepmunkja jelentette, ami egyebek mellett azt is eredmnyezte, hogy a
Nprajzi Trsasg Folklr Szakosztlya 1970. februr 11-n a hagyomnyos
folklrmfajok kz sorolta az archaikus npi imdsgot. Az orszgos
sszefoglalssal megindult gyjts sorn tbb tzezer szveget jegyeztek le, s
a Hegyet hgk, ltt lpek cm gyjtemnyes ktet (Erdlyi 1974, 1976)
mltn vltotta ki nemcsak a szk szakmai tudomnyossg, hanem a teljes
magyar mveldsi let rdekldst.
A reprezentatv ktet megjelentetse azonban nem jelentette a terepmunka
lezrst. Erdlyi Zsuzsanna figyelmt egyre inkbb a mfaj trtneti rtegeinek
feltrsa (Erdlyi 1971, 1979a, 1979b, 1980, 1984, 1985, 1990b, 1991), illetve az
interetnikus kapcsolatok tisztzsa (Erdlyi 1979c, 1984, 1992) kttte le, de a
gyjtst, a levelezst sem hagyta abba (Erdlyi 1990a). Idkzben nhny olyan
gyjts is megjelent, melyek egy-egy kisebb nprajzi tjegysg archaikus
imdsganyagt mutattk be (Polner 1978, 1985; Besenczi 1988; Salamon 1987;
Silling 1992).
Az itt kzreadott gyimesi gyjts szvegek ez utbbi szvegkzlsek sort
szndkoznak folytatni. Meggyzdsem, hogy a felbukkan j vltozatok
hozzsegthetnek az imdsgok archaikus motvumainak rtelmezshez, a
trtneti sszefggsek tisztzshoz. Tovbb nem zrhat ki annak lehetsge
sem, hogy ez az jonnan feltrt mfaj tartogat mg kisebb-nagyobb
meglepetseket a kutats szmra. Annl is inkbb, mert mindezidig sem
Erdlyben, sem Moldvban nem kerlt sor a magyarorszgihoz hasonl
rendszeres, irnytott gyjtsre, s gy egy-egy szveg felbukkanst olykor csak a
szerencss vletlennek ksznhetjk.
Gyimesben 1980 ta vgzek alkalomszer terepmunkt. Eddig 130 archaikus
imaszveget sikerlt lejegyeznem. A gyjtst nem tekintem lezrtnak, de gy
vlem, hogy ez az anyag is elegend ahhoz, hogy kpet alkothassunk a mfaj
tjegysgen belli helyzetrl (pl. az elfordul motvumokrl,
motvumcsoportokrl, imatpusokrl, a szvegek hasznlatrl stb.), annl is
inkbb, mert gymesi imaszvegek mr eddig is jelentek meg (Kalls 1966;
Erdlyi 1976 1990a; Pcs 1986; Salamon 1987). (Ezekre a szvegkzlsekre a
tovbbiakban az egyes imatpusok, motvumcsoportok bemutatsakor
hivatkozom.) Az imaszvegek elemzst, a motvumok rtelmezst nem

tekintem feladatomnak errl tbb kitn tanulmny is szletett (Erdlyi


1971,1976, 1985,1988, 1991,1992; Fettich 1971) , legfljebb utalok az egyes
szvegek mfajon belli helyre, elterjedtsgre, esetleges feltn
sajtossgaira stb.
A mfaji hatrokat viszonylag tgan rtelmezem, ugyanis fontosnak tartom
kzlni azokat a szvegeket is, amelyek egy ms szempont mfaji osztlyozs
szerint rolvassoknak, vallsos npnekeknek, kntl nekeknek, vagy a
kzpkori himnuszkltszet maradvnyainak tekinthetk, de amelyek eredetket,
motvumaikat illeten ktsgkvl kapcsolatban llnak az archaikus
imdsgokkal. (A Hegyet hgk... szerkezete ugyancsak ezt a felfogst tkrzi.)

''Ers d mikor j"


A vihar, jges elhrtst clz imaszvegekben keverednek a mgikus s a
misztikus kpzetek, a legtipikusabb rolvas formulk igen gyakran trsulnak
keresztny szellemisget raszt fohszokhoz, knyrgsekhez.

(1) Jzus, Marja, Szent Jzsef,


megdicslt lelkek,
knyrgjetek
rettnk,
mentsetek meg a veszedelmes dtl!
gy mljon el a veszedelmes d,
mind s a vzbe, viasz a tzbe,
gyertyaillatok ahogy elmlnak!
Lakjzatok
szentangyalok,
kik mnkt bkessgbe megriznek. men.

"Imdkozunk, s vegyk le a szent keresztet. S keresztet vetnk a felhre, hogy


mljon." (Bilibk Gyrgy, 1907, Blvnyos pataka. 1981.jan.3.)

(2) Atynak, Finak s Szentllek Istennek


nevben, mmen! (keresztvets szemben a viharral)
Gyztt Juda oroszlnja,
sznjn meg a bn hatalma,
le, le, leUuja!

Menjen a tengeren jr viharokra,


ne jjjn a m szraz fdnkre,
menjen a tengeren jr vizekre,
s ne sse meg a m fejnkt!
Atynak s Finak s Szentllek Istennek
nevben, mmen!

"desapmtl tanultam. S m rejm vannak kapva, nyron jnek hogy csinljam.


Me ha n ezt idefel megcsinlom, Ciherek pataka fejibe elosz-lik az d!... Ht
sokan jnek! Kivlt ha rendjik van (=sznt szrtanak), jnek, s n elintem az
Udt... De a lejnyom meg van ijedve: desanym, intse, csak a feszit vagy a
sollt (=sarlt) a kzibe ne vegye! Me n a fszivel intettem, s ahogy a feszit
felhztam, s vettem a keresztet vele, ht ingem gy ttt a fdhz!" (Galaci
Andrsn, 1919, Gyimesfelslok, F t. 1989.nov.29).
A fenti kt szvegben megfigyelhet analgis elv mgia, illetve a vihar vagy
jges lehetetlen helyre val elkldse tbbnyire egyttesen jelentkezik azokban
a szvegekben, melyek a termszeti jelensget valamifle dmonnak
tulajdontjk, aminek megfkezst egy biblikus-mitikus szent lidben lezajlott
elhrts jbli felidzsvel vlik megoldhatnak. Ez a szvegtpus
meglehetsen gyakori Gymesben (lsd mg: Kalls 1966,156., 2. s 3. szveg;
Pcs 1986.11.363., 458-459) albb a szvegek hasonlsga miatt csak kt
vltozatot kzlk.

(3) Elindult a Boldogsgos Szpszzanym Mrim


az ldott szent fijval. Talll a zporesskt.
Krd: hov mentek, hov mentek, zporessk?
M menynk lknek l kenyere rontsra.
Ttlak n ttkt a szent igkkel,
ne menjetek lknek l kenyere rontsra,
menjetek el oda az ers ksziklkra s a hasztalan helyekre,
hol a fekete kutyk nem ugatnak,
fekete macskk nem nyvognak,
fekete lovak nem nyerittnek!
Hetvntitfel szakadjatok az ers kszlakra
s a hasztalan helyekre!

"Szembefordulunk az dvel, keresztet vetnk, s intsk: Hetvenhtfel


szakadjatok hasztalan helyekre!... Egyszer a ksebbik fijamval, a menyemvei s a
lejnyomval a patak fess felibe dgoztunk, takartunk. Ers d jtt, s n
csendbe vgezni kezdtem az n beszdemet. De nem vette szre a fijam addig,
amg utajn keresztet nem vettem. S aszondja: desanym, megttet a guttval!
Mondom: Adjad, adjad azt a sznt, ne bsuld te a guttt!" (Bartos Tamsn
Lakatos gnes, 1919, Grbe patak. 1990.aug.16.)

(4) Megindult a Boldogsgos Szzmrija a nagy kalastoromba,


s megtallkozott a jeges zporral.
Hova mentek, hova mentek, jeges zporok?
Menynk a fekete fdnek rontsra!
Jzus Krisztus knszenvedseire krlek,
trjetek meg,
menjetek ksziklkra!
Csapokra hulljatok,
ahol nem rtotok a fekete fdnek!

"Kostelekbe... Jnos bcsi mondott gy d ellen. Belevgta a fszt gy


keresztesen a fdbe, s mondta.... Keresztet vetett esment, s akkor azt mondjk
eloszlott az d, de n nem tudom." (Tank Andrsn, Snta Anna, 1932,
Hidegsg pataka 1989.szept.12.)
Az imaszvegek egyrszben a keresztny tudattartalmak kerlnek eltrbe, a
hangsly nem a mgia knyszert erejre, hanem a knyrgsre tevdik t (6.
szveg), de ezek az imk is rizhetnek bizonyos mgikus szemlletet Az 5. szm
szveg szinkretikus volta abban ll, hogy az ima hasznlja magt Jzust kri fel
a kiparancsol tpus rolvass iginek elmondsra, az gihbor elkldsre.
(Lsd mg: Pcs 1986.11.412-413).

(5) nagyhatalm risten,


ki megmutattad mind gen, mind fldn hatalmassgodat,
midn a fllegekrl ldod szzatidat,
a hegyek fundamentomjait megindtottad,
mennykveiddel, nyilaiddal rettented a bnskt!
, nzreti Jzus, zsidk kirlya,
ki szeleknek, kessknek parancsoltl,
hogy sem hatrban, sem hajlkunkban krt nem tesz,

parancsolj a mostan tmadott gihbornak,


szakadjanak el hegyekrl hegyekre,
ksziklkrl ksziklkra,
hol, Jzus, tebenned nem emlkeznek. men.

"n mg lejnka vtam, desanym akk tanyitott. Ezt nem sokan tudjk. Soknak
lertam, osztn, aki hogy hasznlja.... Mikor j a nagyid, kill az ajtba, keresztet
vet, s gy mongya, s eloszlik a nagyd." (Lszl Anna, Utszn, 1901.,
Alsgyimes, F t, 1980.aug.21.)

(6) Vgtelen jsgos Isten,


ki valamint a harmatot s az esst,
villmlsokot, mendergseket,
szeleket, szlvszeket
hasznunkra teremtetted,
s intzed rsz szerint a levegt tisztogatvn,
a termszetet megujtvn,
ltalunk knyrgnk Szentfelsgednek,
ne bntessen ama szrny csapsokval,
melyek a jelen dben jrni szoktak!
(Jan Gzn Tank Erzsbet, 1935, Gyimeskzplok, F t, 1980.aug.3.)

"Vzvetskor igizetre"
A ronts hiedelemkre Gyimesben igen gazdag. A szemmelvers elhrtsra, a
betegsg gygytsra ma is hasznljk a hiedelemcselekvseket s a
legklnflbb rolvas formulkat. Itt csak nhny epikus rolvass szvegnek
kzlsre szortkozom, melyek a betegsgdmon-tpuskrbe tartoznak (v. 3. s
4. szveg), s noha alapjban vve mgikus szemlidet tkrznek, egy-kt
motvumuk, stlusfordulatuk alapjn kapcsolatba hozhatk az archaikus
imdsgokkal. E biblikus htter, analgis elv imk alapja a szmgia, gyakran
a mr egyszer megtrtnt sikeres gygyts felidzse. (Lsd mg: Kalls
1966:147-149.3., 4., 5., 13., 14., 15., 18.; Salamon 1987: 189-191., 175., 176.,
177., 178; Pcs 1986. II.473., 479-481.)

(7) tok tzet kk szem, fekete szem, srga szem ellen.


(mondja, minek a szmra, amit megigztek)
Elindult a Boldogsgos Szzmria szent fijval

a Gecemni kertbe.
Szembetalltk a nagy zsid lejnnyt,
krcinsgbl, irigysgbl hallra igizte.
Megtalltk Keresztel Szent Jnost,
mondja [Mria]:
Vess vizet Jzusknak,
me a nagy zsid lejnnya
krcinsgbl, irigysgbl hallra igizte!
n es vizet vetek ennek a... (mondja annak a nevit),
hogy amely igikvel megtrtettk,
triccse meg ezt es.

"Hromszorig ezt elmondja, s hrom szenet belevet. Mikor vgezte, oszt


keresztet vet a vzre s magra es. Ennyi. (A vzzel megmossk-e a beteget?) H
hogyne! S hromszorig mg igyk bellle. Egy kicsit. S ha llat, mg annak es
ttnek a szjba. S tudja-e, hogy az llat, ha megitassk egy kicsit, ha lnival, a
megrzkoldik, akkor meg es j. A diszny-nak minek mg a flibe es ttnek. A
marhnak es. (A vzzel mit csinlnak?) Nyugatra viszik, s l fnak a tvibe
ntik. ... Az n uram tanyitott ingemet erre, biztoson az desanyjtl tanolta."
(Fik Katalin Szent, 1900, Rce patak, 1990.aug.16.)

(8) Kk szem, zd szem, srga szem, fekete szem megnzte,


megigizte.
Mikor a Boldogsgos Szzmrja a fekete fdn jrt,
elje lla hetvenhtfle pokolbeli igizet.
Krd: hov msz te hetvenhtfle pokolbeli igizet?
n elmejek Jnosknak szre-csontja hasogatsra,
vre kiszipsra.
Ne menj, ne menj,
trje meg, trj meg,
menj el a ksziklkba,
hol a fekete kutyk nem ugatnak,
fekete kakasok nem szlnak,
fekete lovak nem nyerittnek,
kovszos kenyervel nem lnek!

A Boldogsgos Szzmrja erejsze ki


szent aranyos pkbl szent arannyos kezeit!
Bizony meg fogsz trni!
Dicssg az Atynak, Finak,
s a Szentllek Istennek nevben mmen.

"Hromszorig mondja el, s keresztet vet utnna. S mikor elvgezte, a homlokra


keresztet hz a szenes vzzel, gy hromszor. Amikor vge van, a vizet kintik, s
aszondjk: Igizet szlljon a fdbe!" (Karcsony Jnosn, 1935, Gyimesfelslok,
Komjt, 1990.aug.15.)
Az itt kvetkez szveg a motvumok nagyfok keveredst mutatja, s hen
pldzza a npi vallsos szemllet szinkretikus jellegt:

(9) Kk szem, zd szem, hetvenhtfle pokoligizszem


tolnzte, toljrta ezt a gyermeket.
Dfm szemibe, dfm seggibe,
szkjk ki a szeme, aki megigizte!
Ezer angyal vigasztalja meg,
olyan tisztn maradjon az igizettl,
mind Bdogsgos Szzmrija szzn szlte szent fijt
fekete fd sznire,
Jzus hjza meg erejit, egssgit
ennek a gyermeknek!
Dicssg az Atynak s Finak s Szentllek Istennek,
mikppen kezdetben vala most s mindrkk! men.
Megindula a gonosz igizet,
megtall a Bdogsgos Szzmrija.
Azt krd: Hov msz, te gonosz igizet?
Mejek ennek a gyermeknek feje fjsra,
csontja hasogatsra,
piros vre elfolysra.
, trj meg, trj meg, te gonosz igizet,
menj el az erdk fjnak feje fjsra,
csontja hasogatsra,

piros vre elfojsra.


Dicssg az Atynak s Finak s Szentllek Istennek
nevben. men.

Szem megnzte, sz megszerette, szem megigizte,


ezer angyal vigasztalja meg!
Olyan tisztn maradjon az igizettl,
mind a Bdogsgos Szzmrja szzn szlte szent fijt
fekete fd szinire!
Jzus hjza meg erejit egssgit ennek a gyermeknek!
Dicssg az Atynak s Finak s Szentllek Istennek
nevben. men.

"Ezt a hrmat egyms utn mondjuk. ... Egy kanna vzbe vetnk hrom
gyufaszlkt, keresztet vetnk, s gy mondjuk. Mg hrom szenet s belevetnk.
g szenet. S ha nem vetnk szenet, ezt gyes szrazon elmondjuk. S a vzbl
inni kell. S megmossa a fejit. ...B vtunk az sszel Komonyestre (Comnesti), s
ott egy gyermek ett egy almt, s gy elbetegedett. De nagyon szp figyermek
volt, egy riember! S ott hnyni kezdett. Addig, lttam, ott ugrlt. Ugye
llottunk az llomsba. Mondom az desanyjnak, hogy drzslje meg a bokjt,
hogy a vr induljon meg. S n megfogtam a kzit, egy kicsit drzsltem, s
elfogtam a fejit, elmondtam az olvasst, s a gyermek megjtt! Az riasszon mg
a kezemet s megcskolta! nem tudta, hogy n mit mondok, de n gy
eltpdstem. Romnyok vtak." (Csti Imrn Tank Erzsbet, 1925, Ugrapataka,
1989.nov.29.)

"Szent Antal tzitl"


Ugyancsak a fenti mfaji csoportba ("betegsgdmonnal val tallkozs s
elklds elkeresztnyestettkontamincija" Erdlyi 1976:114.) sorolhatk a
"Szent Antal tzre" (=orbnc) mondott rolvas imdsgok is. (Lsd mg: Kalls
1966: 150-151.; Salamon 1987: 193-194; Erdlyi 1976:112-119; Pcs
1986.11.443-450.) Az archaikus imk tipikus motvumaival tallkozunk bennk:
pl. a beteg fejnek szentelt gyertyval, olvasval val "elkertse" (10. s 11.
szveg), a Grl-mondakrbl szrmaz "aranymedence" motvuma (Kalls 1966:
151., 5. s 6. szveg) stb.

(10) l a Boldogsgos Szpszzmria


az ldott szent fival.
Bemene szent templomba.

Ereszd ki, ereszd ki, szent pkbl szent kezemet,


nyljak fel szent trodra,
vegyek le hrom szl gyertyt,
olvassak - mondja a nevit, hogy kinek hetvenhtfle Szent Antal tzitl,
hetvenhtfle pokoleredettl!
Merre msz, merre msz, te hetvenhtfle tzes orbnc,
te hetvenhtfle pokoleredet,
te hetvenhtfle Szent Antal tze?
n lmnyek Emrnek szpsge ltogatsra,
csontja, hsa hasogatsra,
piros vre italra.
Trje meg, trj meg, te Szent Antal tze,
te netvenhtfle pokoleredet,
menj el a ksziklknak a htra,
hnap harangszkor meg ne talltassalak,
me a ksvel vgom el a nyakadot!

"Hasogassa a fejit, fjt erst. ... A mltkor olyan vt, hogy valaki bejtt, me vge
vt az lettyinek. Bejtt, hogy vajon nem tudom-e? Ht tudom, mert
gyermekkorunkba olvastak a fejnkre, s akkor mg az eszem felvette.
Megtanltam." (Hermn Krolyn Csillag Mria, 1917, Jvrdi-pataka,
1990.aug.15.)

(11) Elindula a Nzretbeli Jzus


az Atyval, Fival, Szentllek Istennel.
Ell talla hetvenhtfle igizeteket,
hetvenhtfle pokoleredeteket.
Krdi: merre mentek, merre mentek?
M lmnynk Erzsbetnek csontja hnysra,
vre szipsra,
szlos hsa hasogatsra!
Menjetek ers ksziklknak gyomrba,
hol az oroszlnlenyok laknak,

ahol fekete kkisok nem kikirlnek,


fekete lovak nem nyertnek,
kovszos kenyervel nem lnek!
Arra mondom ezket a szavakot,
hogy ezer angyal legyen megvigasztalaja s megjavitaja.
Arra krem a Nzretbeli Jzust,
vegye le a szenttrrl a gytott gyertyt,
kericcse meg egsz testyit s fejit,
hogy gy tisztuljon meg,
mint a Nzretbeli Jzus megtisztult az feredejibe!

"Ezt tudja, ha erst fj a feje. Mg vizet es vethet vele, s hanem egy olvast
vszen a kezibe, s gy (kezvel krmozgst vgez) megkondlja vele." (A beteg
olvasval trtn "megkolindlsrl", "elkertsrl" lsd mg: Erdlyi 1990a:
43-44). S imdkozik reja, s mindjrt ml a betegsg.... Eltpdsik. Keresztet vet, s
eltpdsik." (Antal Gyrgyn Gl Borbla, 1909, Hidegsg pataka. 1980.aug.20.)

(12) Elindul a Boldogsgos Szzmrja


az szent fijval Jzussal.
Eltallja a hetvenhtfle pokoleredeteket,
a hetvenhtfle Szent Antal tzit,
tzes orbncokval egytt
Krdi: hova msz.
Megyek ennek a - akkor mondjuk a nevit
hsa-csontja hasogatsra,
zbe csontba szaggatom,
piros vrit megiszom!
Ne menj,
azokval a szent igkvei akarlak megtrittetni,
melyekvei az ldott Jzus megtrtettl!
Els harangsz itt ne rjen,
msodik harangsz itt ne talljon,
harmadik harangszra gy elmljl,
mind a gyertynak a fstje!

P, p., p, eltpdssk.

"Ht ezt csinljuk, ha valakinek fj a feje. A rzsafzrrel hromszor a fejre


olvasunk, s mondjuk: Elindult a... Nevetsges ugye? A fiatalok nem hisznek
benne." (Magyar Dnes Flpn Molnr Katalin, 1922, Gy-meskzplok, F t.
1980.pr.7.)

(13) Elindula a Szent Antal tze hetvenhtfle tzes orbncval,


bszlla Erzsinek fejibe, hsba, csontjba.
Krlek Szent Antal tze,
menj a ksziklkba,
palid meg az oroszlnyokot,
hasigasd meg a hsikot!
gy elmlj te Szent Antal tze,
mind a s a vzbe s a viasz a tzbe!

"Mg flek es olvasni, met gy mondta vt nekem az esperes r, hogy az vtek.


Azt mondta, az vtek, babonasg, hogy m gy olvasunk. Mondom: N, esperes
r, a tehnnek a tgye megdagadott! S vettem a trlkzt, a kst, s gy
olvastuk. Kilencszer. S tpdstk el. Sokszor az elneknnek, a fejinek elolvasom.
J szegny, hogy jaj, fj a fejem, orvossgot veszek, s gy se ll meg. S
felmenyek..." (Bilibk Gyrgyn, 1912, Blvnyospataka, 1980.aug.22)

"Ha a tejet elviszik"


A boszorknyok ltal megrontott tehn krli hiedelmek ugyancsak igen
gazdagok Gyimesben, ahol a lakossg nagyrsze ma is llattartsbl l. Se szeri,
se szma a ronts krli hiedelemcselekvseknek, hiedelmeknek, annl
meglepbb viszont, hogy a rontst felold, azaz az elvitt tehntej
"visszavarzslst" clz rolvas imaszvegek nagyon ritkk. Tudomsom
szerint eddig a gymesi gyjtk egyike sem kzlt ilyen rolvassokat. Gyimesi
gyjttjaim sorn, e szvegek utn kutatva, felkerestem azokat a "tudomnyos"
embereket, akik kztudomslag ismertk a ronts feloldsnak mdjt, de az
elvgzett bonyolult hiedelemcselekvseket egyikk sem ksrte hosszabb
imaszveggel. Ellenben sikerlt rbukkannom kt, paprlapra feljegyzett rolvas
imdsgra, melyeket a tulajdonosok nem hasznltak ugyan, de a feljegyzs tnye
minden ktsget kizran a szvegek gyakorlati alkalmazsa mellett bizonyt. A
szvegek tpusvltozsaival eddig mg sehol sem tallkoztam.
Az egyik szveget 1980-ban a Gyimesbkkhz tartoz Buhapatakn talltam, a
tulajdonos, aki a helyi rzsafzrtrsulat vezetje, "szent asszony" volt, arra a
krdsre, hogy hogyan kerlt ez a paprlap az nekesfzetben rztt egyb
nek- s imaszvegek kz, csak annyi magyarzatot adott, hogy a paprlap

Kostelekrl szrmazik. A szveg sortrdelst analgik alapjn magam


vgeztem, a nyelvjrsi sajtsgokat csak ott jelltem, ahol a kzirat szerint
nyilvnval volt a nyelvjrsi ejts.

(14) Elindul a Boldogsgos Szzmria a Jordn vize mellett.


Szembe tall a kantrps boszorknyokat,
krdi: hova mentek, ti kantros boszorknyok?
Menynk fekete fldnek sznire,
hol Bimb-Lizi tejit, marjt* elvenni,
eszit elferditteni,
szemeit elhomlyosittani,
fleit megsketitteni, vesit sszerombolni,
az sszes szaporodst megsemmisitteni elmenyek.
A Boldogsgos Szzmria megkri az ldott szent fit
adjon segtsget.
Elmenyen az rjzus Krisztus,
elkldi a szenteket,
Jeruzslem hegyein leszllnak,
Szent Gyrgy, Mrtin, Ills prfta,
Szent Mihly arkangyal
arany lncokkal a gonosz boszorknyokra rearohannak,
a lncokkal megktzik,
a fegyverekkel esszelvdzik,
a kardokkal esszevgjk,
a Jordn vizibe vetik.
Csfabbul fognak jrni, mind aki nagy interesre
adja ki a szegnyeknek a pnzit!
("ezt hromszor kell el mondani)"
Aki elvitte a.Bimbnak, a Lizinek a tejit,
aki elvette egy kzzel,
n visszaveszem kettvel,
aki elvette kettvel,
n visszaveszem hrommal,

aki elvette hrommal,


n visszaveszem nggyel,
aki elvette nggyel,
n visszaveszem ttel,
aki elvette ttel,
n visszaveszem hattal,
aki elvette httel,
n visszaveszem nyolccal,
aki elvette nyolccal,
n visszaveszem kilenccel.
Ezen llatoknak az rjzus Krisztus,
Boldogsgos Szpszzmria a Mennyei Atyval egytt
adja vissza tejiket, monikot**
fnak minden ga-bogbl,
fldnek zsrjbl!
Olyan tisztn maradjon,
hogy az rjzus Krisztus megszentelte s megldotta!
gy eltvozzanak a gonosz boszorknyok ezen llatokrl,
mind ahogy az trl a port elviszi a szl,
mind a vijosz hogy elolvad a tz erejtl,
s a tz a vz erejtl!
Olyan tisztn maradjanak,
ahogy a Jisten teremtette meg szeretettel s megldotta!
Tvol legyenek ezen llatokrl!
("utna elmondani Miatynk dvzlgy Mria")

*mara: "Ht zsr, a tehn zsrja."


**mona: Jelentst nem sikerlt tisztzni. Taln a mony (=tojs) szval ll
kapcsolatban.
(Hajnal Gyrgyn Crn, 1909, Buha pataka, 1980.aug.21.)
A msik szveget 1989. novemberben Ugra pataka "fejben" az 1933-ban
szletett Lszl Istvn hznl talltam, akivel tbbszri prblkozsom utn
sem sikerlt tallkoznom, lvn, hogy fahzatssal foglalkozik, s csak
alaklomszeren jr haza. A felesge szerint a frje a rolvass szvegt ma is

hasznlja, s azrt jegyezte le a szveget, hogy semmi ki ne maradjon belle. Az


ugyancsak analgis elv, a biblikus elidben mr megtrtnt esemnyre
hivatkoz ritka rolvas imdsgot beth msolatban kzlm:

(15) Hajlottatam (?) Szent boldog asznak


tudatom a boszorknyok elhajtott
Ik a teheneimet a nyomatlan
fre (Nevek) Rzaltban (?) harmatban
fejtk szarvt megvkonyitottk
Szrt ssze borzitottk tejt meg hgtottk
vajt megfehritettk tejfelt megvkonytottk N. Szent boldog
asszony Szent Gyrgyei el harcoltk
elhajtottk Virgos fldre etettk
itattk Jordn vizben meg
mostk maragyon N. Ugy mint
hogy Isten hagyta s Mria N amint
a sznt ember a sznt szerkezetbl
smit se hagy a fldn ugy jjn
vissza N. teje smi nemaragyon
ott
kilencer kell elmondani
Szent Antalnak kel fel ajlni (Lszl Istvn, 1933, Ugrapataka, 1989.nov.29.)

A tehntej visszavarzsolsa, a ront szemly megbntetse cljbl vgzett


hiedelemcselekvsek lersval s rtelmezsvel itt nem ll szndkomban
foglalkozni. Ez a fenti szveg, ill. adatkzl vonatkozsban is kln tanulmnyt
ignyelne. Elgedjnk meg teht a rolvas imdsgszveg hasznlatra
vonatkoz legfontosabb informcik kzlsvel, Lszl Istvnn tolmcsolsban:
"Egy kannba teszen vizet, mii kannnak mondjuk, egy csiporba. Arra keresztet
vet. Vagy vz helyett lehet egy kicsi puliszkalisztet, vagy ms lisztet. Vagy lehet
az korpa vagy br mi. Mg vagy hrom szl fokhagymt - ha tbbet teszen, ht
tbbet teszen, s ha nem, kevesebbet teszen -, s gy belteszi. Mikor elri a
tehnnek a nevire, akkor keresztet vet, s gy a lisztet esszekavarja. Azt oszt a
gazda vigyitheti, hogy adja a tehnnek hromszor, tszr, vagy htszer, de
prosn ne adja. Ha pedig vzre olvas, akkor aval a vzvei a csipejinl keresztet
hz a tehnre. S fejire, s lapockira, hova. A vizet kitti egy nagyobb ednybe, s
felvigyit. Vagy sznra es ntzi, s gy megeszi. ... olvas, s n viszem, s
csinlom. Idehjznak, mondom, egy kicsi lisztet vagy korpt, s arra olvas. Itt az

asztalnl mondja a korpra vaj a vzre. ... Kilencszer kell elmondani. ... Csak a
korpt hjzk, mondom, s vizet es lehet. S akkor azt hazaviszik, s oszt otthon
szaportsa meg a gazda, a ki adja a tehnnek." (Lszl Istvn-n,
1935,Ugrapataka, 1989.nov.29.)

"Menj el gonosz Stn!"


Gyimesi gyjtsemben 86 olyan szveget talltam, melyek mind funkcijukat,
mind pedig motvumanyagukat tekintve a legszorosabb mfaji rtelemben is
archaikus apokrif npi imknak tekinthetk. Ezek a szvegek viszonylag kisszm
tpuscsoportot lakotnak, br kpi anyaguk, motvumrendszerk rendkvl gazdag.
Albb mindenik tpuscsoportra igyekszem pldt hozni, fggetlenl attl, hogy a
csoportba 30-40 vagy csak egyetlen ima tartozik-e. Egy ilyen szempont
vlogats nyomn kpet alkothatnak a tjegysgen bell elfordul alapvet
archaikus imatpusokrl, de az imk motvumanyagnak, a tjegysgre jellemz
sajtos kpanyagnak jelents rsze hatatlanul publiklatlan marad. (Az imk
nagyrsze az n. "pnteki imdsg" tpuskrhz tartozik, amelyet ugyancsak
korltozott szm vltozat kzlsvel pldzhatok.) Tovbbi gyimesi archaikus
imdsgokat Salamon Anik (Salamon 1987: 213-227.), Erdlyi Zsuzsanna
(Erdlyi 1976: 7., 102., 141. s 160. szm szvegek) munkiban tallunk,
nhny vltozatot magam is kzltem (Tnczos 1991a,1991b).
Az els tpuskrbe azokat az imkat sorolom, melyekben nyilvnval a vdekez,
bajelhrt szndk, s szemlletkben igen kzel llnak a rolvassokhoz.
Bennk a kzpkor embernek mentalitsa, a sttsgtl, a stntl, a bntl
val flelme fejezdik ki. Ezeket a szvegeket tbbnyire este, esetleg haldokl
mellett (lsd: Erdlyi 1976, 19. szveg) szoktk elmondani. Igen archaikus
motvumaik rtelmezsvel Erdlyi Zsuzsanna foglalkozott (Erdlyi 1976): pl. "az
n hzam Szent Antal" (115. s 512-513. old.); "menj el gonosz sztn, ne
ksrgess engem" (161.); "rossz lmok tvol essenek" (178.); "rizzen meg
hirtelen halltl" (200.); "hzam ngy sarkban ngy szp rz angyal" (209210,232.) stb.

(16) Hiszek egy Istenbe,


bzom egy Istenbe,
az az egy bzott Isten
lakjzk telkembe.
Jjj el n Istenem,
gyntass meg engemet,
hogy legyek n neked
gyntatott embered!
Menj el gonosz Stn
ne kisrts engemet,

mert van nekem fejem,


fejem az rjzus Krisztus,
ha nem hiszed, menj elejibe,
s megfelel kpembe!
Az n hzam Szent Antal,
ngy szegibe ngy angyal,
kzepibe szent oltr,
szent oltron ezer angyal,
ezer angyalnak egy levl a kzibe,
azt imdkozza bellle,
ki elmondja ezt az imdsgot este lefektbe,
reggel felkeltbe,
mennyorszg ajtaja kinyilldik,
pokol ajtja btevdik, mmen.
(Tank Pl Ptern Bodor Erzsbet, 1919, Ugrapataka, 1989.nov.29.)

(17) n lefekszem n gyomba,


mintegy testi koporsmba.
Angyal engem ebregessen,
szent keresztvei megjegyezzen.
Krisztus Jzus velem legyen,
hogy a Stn ne ksrtsen.
Hiszek egy Istenbe, bzom az Istenbe,
az a bzott Isten lakjzk lelkembe.
Menj el gonosz Stn, ne ksrts engemet,
jjj el n Istenem, gyntass meg engemet
hogy legyek n neked gyntatott embered.
Az n hzam Szent Antal,
ngy szegibe ngy angyal,
kzepibe szent oltr,
szent oltron szent ostya.
Menj ki az rjzus keresztfjhoz!

n Uram Teremtm,
aki engem teremtett,
szent vrivel megvltott,
fogadd hjzd rjzus,
hogy lthassunk j lmot!
lom ingem el ne nyomj,
a pokol tllem tressk!
Nyiccs kaput angyal,
nyjcs kezet Szzmrja,
m es mehessnk szp szned ltsra! men.

"Azrt imdkjzk, mondjk az regek, hogy Marija meghallgassa az embert, s


halla rjn nem hagyja." (Molnr Kroly, kb. 60 ves, Sttpatak. 1980.
augusztus)
A Te lucis ante terminum... kezdet esti breviriumi himnusz kezdsoraival indt
itt kvetkez ima igen archaikus motvumokat (pl. a kereszt-keresztsg mind
vdettsget biztost krisztusi jegy; a "kerek g", "lobog csillag" kpek
fnyszimbolikja stb.) tartalmaz, s az elbbi kt imhoz hasonlan a vdekez,
bajmegelz tpuskrbe tartozik.

(18) Mivel mr bsttednk,


krnk Uram Teremt Isten szentfelsgedet,
ingem az angyal rijzen,
szent keresztvei megjegyejzen,
Jzus maga velem legyen.
Halljad flem, halljad angyalok csendittst,
harangszval ltetnek,
monda a llek: erejsz b!
Nem eresztlek
met ht hallos vtekvei meg vagy ktztetve!
n Uram Teremtm,
aki ingem teremtl,
szent leikedvel szerettl,
szent vredvei megvltl,

fogadj hozzd risten,


kerek gnek alaja,
lobog csillagnak felije!
Hiszem, hogy egy vagy llapotban,
s hrom szemlyedben,
hatalmas azoknak bteljestse!
Jzusom, Jzusom,
lgy nekem des megvlt Jzusom!
Ne engedd, hogy elkrhjzunk,
me nem a holtak dicsirnek,
sem azok, kik pokolba vettetnek,
most s mindrkk. men.
(Antal Gyrgyn Gl Borbla, 1909, Hidegsg pataka. 1980.aug.20.)

A kvetkez kt ima, nhol csaknem szszerinti egyezsek szintjn is,


az magyar Mria-siralom szvegvilgt idzi. Kpeik, motvumaik elemzse
kln-kln tanulmnyokba kvnkozna, itt csak utalhatok nhny eddigi
szakirodalmi megllaptsra: az gi madr - piros hajnal -lobog csillag
(=fnyszimbolika, napkultusz) kpzetkrrl (Fettich 1971: 49., 56; Erdlyi 1976:
209., 236., 410-411., 463., 562; Erdlyi 1988: 724., 728., 746.), a "hrom Mria
krllem"-motvumrl (Erdlyi 1976: 311.; Erdlyi 1988: 738.) a "tekintstek a
Mrit,/ mint sirassa szent fit" emlkezetes kt sorrl (Erdlyi 1976: 552.; Erdlyi
1980: 186-219.; Erdlyi 1988: 730-731.) a nprajzkutatk mr igen sok lnyegi
megllaptst tettek.

(19) Piros hajnal hasada,


gi madr reppene,
tekintstek a Mrit,
mint sirassa szent fit.
n Uram Teremtm,
aki ingem teremtettl,
szent lelkedvel Szerettl,
szent vredvei megvltottl,
fogadj hjzd kerek gnek alja,
lobog csillagnak felije,
s a tk szent nevetek dicsretre, ment.

(Bilibk Gyrgyn, 1912, Blvnyospataka, 1980.aug.22.)

(20) Elttem a Jisten,


hrom Mrja krllem,
rangyala utnnam,
szent kereszt fejem felett,
szent irgalom szjomba,
szent kenet kebelembe.
A zrcson s a vrcsen (?)

(Szvegromls. Vltozatokban:
"Az rtson s az vtsen,
ki ezt tllem elveszi."

piros hajnal hasada,


gi madr reppene.
Tekintstek a Mrit,
hogy sirassa szent fijt.
n uram, n Teremtm,
ki n telkedbl szerettl,
szent vreddel megfestettl,
vigy el ingem kerek mennybe,
kerek mennynek aljtcsillag (?)

(Szvegromls. Vltozatokban:
"Kerek mennynek alajalobog csillagnak felije."/
(Nagy Pter Hargas, 1890. Gyimesbkk, F t, 1980.aug.9.)

Az rdg szmra flelmetes krisztusi piros vr mgikus kpzete ("szent vreddel


megfestettl/megvltottl) lsd: Erdlyi 1988: 725.), tovbb a msodik
szveg els rsznek mgikus vdettsgre utal motvumai ezt a kt imt is a
vdekez-bajelhrt szvegekkel hozzk kapcsolatba. Az itt kzlt 19. s 20.
szm imaszvegnek eddig egyetlen vltozata volt ismert, ezt Erdlyi Zsuzsanna

jegyezte fel az 1978-as csksomlyi pnksdi bcsn egy alsgymesi asszonytl,


s a "Piros hajnal hasada..." kezdet imt "ezidig varins nlkli imdsg"-nak
nevezte, kiemelve a szveg klnleges hraisgt (Erdlyi 1990a: 51.). rdekes,
hogy a fent kzlt kt msik vltozat is Gyimes als rszrl, Gyimes-bkkrl
szrmazik.

"Pnteki imdsgok"
Az archaikus imk motvumai nagyfok kontamincis kszsget mutatnak, a
tpusokat igen krlmnyes krlrni, s merev besorolsokat sem lehet vgezni.
Az elbbi tpustl mgis vilgosan elklnthet az n. "pnteki imk" csoportja
(Erdlyi 1976: 368., 512.; Erdlyi 1988: 729-730.), melyek a krisztusi
szenvedstrtnetet, a passi jeleneteit idzik fel rszletez, olykor
naturalistaverista lersokkal. Lnyegk az emlkez jelleg, a kzpkori felfogs
szerint ugyancsak a krisztusi knszenvedsekre val emlkezsnek rdemszerz
ereje van. Erre az imazradkok is egyrtelmen utalnak (Erdlyi 1991.).
Albb a rendelkezsre ll tbb tucatnyi gyimesi szvegbl csak nhnyat kzlk,
azokat, melyek nyilvnvalan mutatjk a tpuskrn bell elhatrolhat
szerkezeti-motvikus csoportok sajtossgait.
A legegyszerbb szerkezetk azoknak az imknak van, melyek ltomssal
kezddnek, majd egy prbeszdes jelenettel (Mria-evangelista) s a
passijelenet felidzsvel folytatdnak, s vgl a szoksos zradkkal
fejezdnek be:

(21) Hol l vala Boldogsgos Szzmria?


Virgos kertyibe, arany karszkibe.
Sir vala, olvas vala egy kis levelecskt.
Odamene evngeli Szent Lukcs,
krd: mrt srsz, mtt srsz, asszonyunk Szzmrija?
Hogyne srnk, hogyne srnk,
mikor az n ldott szent fijamot a zsidk elraboltk,
kivittk Klvria hegyre,
magos keresztre fesztettk,
lbait vas szegekkel esszeszegeztk,
kezeit felfeszegettk,
fejit tvisvei koronztk.
Vas kescskvel csabbodtk,
vas ostorval ostoroztk,
vas lndzskval klltk,

gy eregettk az rtatlan szent vrit.


Evngeli Szent Lukcs,
ahol jrsz, ezt az imdsgot hirdessed,
ki elmondja ezt az imdsgot,
este lefektyibe, reggel felkeltyibe,
olyan bnje nem lesz,
[hogy] halla rjn ezer angyal mellette nem lesz.
mmen.

(Karcsony Helna Jnosn, 1935, Konyt. 1990.aug.15) "... n desapmtl.


Akr ha az ton mentnk es, akkor vettnk keresztet, s ezt m imdkoztuk. S
minden este leltnk mellje, s m ezeket imdkoztuk. Hrman vtunk testvrek.
desapm gy tanyitott mnkt."

(22) n killk ajtm elejibe.


feltekintek napkeletre.
Ott ltok egy arany kpont,
kjjel aranyos, bell irgalmas.
Ott sr vala Boldogsgos Szzmria.
Odamene evangelista,
krdezi: m sr, m sr, Szzanya?
Hogyne srnk, mikor hrom egsz teljes napja
hogy nem lttam a szent fijamot!
Kt nap dztk,
harmadik nap megfogtk, megktztk,
ostorral csapdostk,
tvissel koronztk,
lndzsval dfdtk,
bds nyaukkal tpdstk,
tojshjval fstltk.
Mondom, aki elmondja este lefektybe,
reggel felkeltybe,
megnyitom mennynek orszgt,

becsukom pokol kapujt,


gy kdm angyalaiamot a leikrt, men.
(Berszn Szilveszter, 1981, Grbe patak. 1990.aug.16.)

A ltomsos els rsz gyakran Jzust jelenti meg, s gyakori az is, hogy nem
Mria vagy valamelyik evangelista, hanem maga Jzus idzi fel els szemlyben
a knszenveds trtnett, s a zradkban helyezi kiltsba a
szenvedstrtnet felidzsrt jr jutalmat is. Az itt kvetkez, ugyancsak
tipikusnak mondhat, szveg motvumairl a Hegyet hgk, ltt
lpek jegyzeteiben (Erdlyi 1976) olvashatunk: "ma pntek, ugyanannak a napja"
(273., 368-369., 512.); a Krisztusbl feladatul kapott igehirdets (220); "jobb
kezbe kicsi rott kny" (338., 479., 485.); "arany haja leeresztve" (393); "ht
singes olvas" (419-420) stb.

(23) Esik eset Jzusnak keresztje.


Ma pntek ugyanis annak a napja [?].
Hol imdkozik az rjzus Krisztus
paradicsom kertjben
siralmas szkben?
Arany haja leeresztve,
jobb kezbe kicsid irott kny,
bal kezbe ht singes olvas,
knnyes szemekkel olvasgassa.
Odamene az ldott szent anyja, s krd tle:
mit sirsz, mit sirsz n ldott szent fijam?
Hogyne srnk, hogyne srnk,
mikor n eL vagyok rulva!
Kt nap engem a zsidk ldznek,
harmadik napjn megfognak,
vas kescskvel fogdosnak,
vas lndzsval szurkodnak,
les karddal dfdnek,
tel helyett s ital helyett
epvel, ecettel, mirhval,
kevert borral etetnek s itatnak,

szent kezeimet, szent lbaimot


erszakoson a keresztre vonjk.
Menj el, menj el, n ldott szent anym,
s hirdessed az n keserves hallomnak emlkezett,
hogy aki ezt megtanulja s elmondja,
este lefektbe, reggel felkeltbe,
kivltkppen minden pnteken hromszor,
mg a legkisebb ujjt sem hagyom bnbe!
Halla rjn nem kldm sem angyalomot,
sem apostolomot, sem prftmot,
hanem n magam az n ldott szent anymval meg fogok
jelenni,
testyit hagyom a fldnek,
lelkt viszem a mennybe, rk dicssgben. mmen.

"A hborkor sokan vtak egy helyen. Nem tudott az ember imdkozni, s kiment
az erdre. Egyedl imdkozott, s akkor ellmosodott, s elaludt. Mikor elaludt,
ltta Jzust lmba, s mondta: Megtanyitlak egy imdsgra! S azt mondta az
ember: Nem tudok rst, nem tudom megtanulni. De mikor eccer elmondta Jzus,
az ember utnna mondta, s meg es tanulta. Azt mondta, hogy gy tanulta meg.
lmba. Engem tanytott." (Ambrusn Tank gnes 1938, Ugrapataka,
1989.november 29.)
A "pnteki imdsgok" szvegeihez gyakran csapdik hozz a vdekez,
bajelhrt clzat imaszvegek motvumanyaga. Ilymdon megbo-molhat az
egybknt vilgosan egyszer szerkezet, s a legnagyobb fok kevereds is
kialakulhat. A kvetkez "pnteki imdsg" zradka arrl tanskodik, hogy a
passijelenet felidzse vdekezclzattal is trtnhet Az ima els sorai
ugyancsak a Stn, az jszaka eri elleni vdekezs szndkrl beszlnek.
(24) n lefekszem n gyomba,
testi fldi koporsmba.
Engem lom meg ne csaljon,
gonosz tllem tvol jrjon!
Nyiccs kaput angyal, nyjcs kezet Mria,
menjek el az r szne ltogatsra!
n kimnek ajtm elejibe,
feltekintek napkeletre.

Ott lttam egy szp kicsi kpont,


kjjel arannyos, bell irgalmas.
Ott sr Boldogsgos Szpszzmria.
Odamene szent evangelista,
krd: mit srsz, mit srsz, Szzanym Mria?
Hogyne srnk, szent evangelista,
mikor az n ldott szent fijam
hrom egsz napja hogy odavan?
Menj ki trdig vrbe,
knykig knybe,
elj a te ldott szent fijad!
n kimnek trdig vrbe,
knykig knybe,
eljve az n ldott szent fijam.
Krd: mit sr, mit sr desanym?
Hogyne srnk, des fijam,
mikor te hrom egsz napja hogy odavagy!
Kt nap dznek,
harmadik nap megfognak,
a siralom hegyre kivivnek,
az oszlophoz megktnek,
vas lncskval csapdosnak.
dhs nylukval kpdsnek.
Bizony, bizony, ki ezt megtanulja,
s elmondja pnteken, hromszor napjba,
az Isten megrzi lelkit gutatstl, mnktstl,
tztl, vztl,
hirtelen vletlen halltl,
pokolnak knjtl,
hsgtl, dghalltl,
szomor vltozstl.
Szent Jnos, ki megkeresztelte Jzust a Jordn vizbe,

lgy oltalmunk, hogy gyzhessk le az rdgi ellensget


az Atya, Fi s a Szentllek ltal, men.

"(Ezt is pnteki imdsgnak mondjk?) Igen. (Kitl tanulta?) n desapmtl.


Mikor meg lejnka vtam. (Mst tantott-e meg r?) Igen. A gyermekeimet. S az
uramot es megtanyitottam. (Hogy tantotta meg az desapja?) Este imdkoztunk
rkk. (Letrdelve?) Igen, igen. gy szoktuk imdkozni. (Berszn Flpn Gbor
Katalin, 1945, Bkkhavas pataka. 1990.aug.15.)
A "pnteki imk" sajtos vltozatait jelentik azok a szvegek, melyek csak
utalnak a passi-jelenetre, majd az "Orgonnak hrom ga..." sorral kezdden
egy hossz ltomsos rszen t jutnak el a zradkig. (Az ima motvumanyagrl
lsd: Erdlyi 1976: "mene Krisztus knjra" -373.old.; "orgonnak hrom ga" 220., 378.; "ngy szegibe ngy arany kereszt" - 232.; "szent tr" 239-240.;
"levl a kezbe" - 482-483.)

(25) Ma pntek,.szent aranyos pntek,


olyan (ugyan-?) annak a napja,
mene Krisztus knjra,
knjn esett esete,
ht mlysges sebeibl,
kibl kiflynak az rtatlan szent vrei.
Orgonnak hrom ga, magos mennynek hangozsa.
(vltozatokban: hangossga)
Nyiccs kaput angyal,
nyjcs kezet Mria,
mehessnk az rk dicsiretre!
Elkszlt az arany hz,
kjjel arannyos, bell irgalmas,
ngy szegibe ngy arany kereszt,
kzepibe szent tr,
szent tron ezer angyal,
ezer angyalnak egy levl a kezbe,
s azt imdkozza ki belle,
ki elmondja htszer jeles nap pnteken,
pokol ajtja btevdik,
mennyorszg ajtja kinyilldik, mmen.

"desanymtl tanultam. S es ejisze az anyjtl."


(Grbe Andrsn Pora Annamria, 1964, Grbe patak - 1990. aug.16.)

A "pnteki imk" sort a legfiatalabb adatkzlm, a hatesztends Farkas Ferenc


szp vltozatval zrom, amely az archaikus imk kt igen jellemz kpt, a "kelj
fel Mria..." kezdet breszts-motvumot (Erdlyi 1976: 217-218; Erdlyi 1988:
746; Dmtr 1983: 166-177) s az angyalok ltal felszedett lecsppent krisztusi
vr Grl-motvumt (Bozky 1972: 663-669; Erdlyi 1971: 369-370. [lsd Mezey
Lszl korrefertumt]; Erdlyi 1976: 163-167., 193-194) is tartalmazza, nem is
szlva a "gyermekvltozat" gyengd lraisgrl, vagy az ima a legels magyar
verset esznkbe juttat sorairl.

(26) Ma van pntek, ugyanannak a napja,


knjn esett esettye,
ht mlysges sebeje.
Beteg a test, ksz a llek,
vigan vrja az risten.
Szent szne szomorodva,
arany haja kiszakadva,
piros vre kiomolva.
, paradicsomnak,
szp kezdett szentelt vrosnak,
rendelj utat mennyorszgnak,
mennyorszgnak kponjba,
fellobog csillagba!
Kelj fel Bodogsgos Szzmrja,
me elfoglak a te ldott szent fijadot!
Srtve ldzik,
a magoss keresztre feszitik,
szegzik lbt egy helyre,
a kt karjt kt fel.
Hrom csepp vr lecseppent,
odamennek az angyalok,
felszedek,
elvivk a Jisten eljibe.

Aki ezt az imdsgot elmondja


este lefektibe, reggel felkttyibe,
annak a j ldott Isten
minden hallos bnit megbocsssa.
n es mondtam, ahogy tudtam,
Jzuskm, brnkm,
tged dicsr szjocskm!
Jzus szent vre hullsa
legyen bnnk tisztulsa!
Most s mindrkk, mmen.
(Farkas Ferenc, 1983, Farkaspataka, 1989. november 8.)

Mria lma
A magyar folklrban kt alv Mria-kppel tallkozhatunk: a szentivnnapi
nekek hajnalban bred Mrija a kzpkori fnymisztika hajnal-nap
jelkpkrhez kapcsoldik (Dmtr 1983: 166-177; Erdlyi 1976. 217-217.), az
archaikus imk alv Mrija pedig a krisztusi knszenvedst lmodja meg (Erdlyi
1976: 648-650; Erdlyi 1988: 741,). Az archaikus imk e tpusnak egyetlen
vltozatra bukkantam r Gymesben (nem szmtva az Aranymiatynk
tematikailag rokon szvegeit), m ez a vltozat szerkezetileg-tartalmilag
teljesnek mondhat: Mria meglmodja fia eljvend szenvedseit, majd
elmondja Jzusnak az iszony ltomst, aki kzli desanyjval, hogy lma be fog
teljesedni, s az lom felidzsrt kiltsba helyezi a vrhat jutalmat.
(27) Midn Szzmria Betlehembe aluvk,
hozz jtt vala az szent fia s monda:
aluszol-e desanym? bren vagy-e?
Szzmria erre gy felelt:
Aludtam n, des fiam, de felbredtem,
iszonyat lmodtam felled.
Lttam, hogy a kertbe megfogtak,
ktelekkel megktztek,
elszr Kaifshoz,
Kaifstl Piltushoz,
s onnat Herdeshez vittek.
Iszonyan megvertek,

szent fejedet tvissel koronztk.


Azutn a tancshzbl a Klvria hegyre vittek,
vlladra nehz ft tettek,
utoljra keresztre fesztettek.
Annyira felemeltek, hogy el nem rhettelek,
oldaladat drdval tvertk,
melybl vr s vz folyt ki.
Ezen vr s vz remcspgtt.
Innen azutn levettek,
lmbe tettek,
midn eljultam, a htl tr egszen tl verte szvemet,
hogy az nagy fjdalmban majd kett repedt.
Vgre tged egy koporsba helyeztek.
Erre Jzus gy felelt:
desanym, igazat lmodtl,
s aki ezen lomrl emlkezni fog,
s azt gyakran elmjbe forgatja,
az minden gonosztl ment leszen,
s az oltriszentsg vtele nlkl meg nem hal,
lelkt pedig n s te szerelmes anym,
a mennyei rk dicssgbe felvigyk.
Boldogsgos Szzmria lgy velem hatalmas prtfogsoddal,
az rjzus Krisztus mentsen meg mindenfle veszedelemtl!
Krisztus szentkeresztje segljen!
Krisztus szentkeresztje legyen pajzsom!
Ehhez segljen az Atyaisten, a Fiisten, a Szentllekristen,
aki uralkodik rkkn-rkk. mmen.
Jzus lgy velnk bnskkel,
Krisztus ments meg bennnkt minden bntl, gonosztl,
fkpp pedig midn ellensgeink eltt fogunk llni-jmi
s velk harcolni most s hallunk rjn!
Lgy velem, Krisztusom,

lgy az n mindenkori oltalmam,


szentelj meg ezen szavakkal
az Atya, a Fi s a Szentllek nevben, men!
Jzus Messis! Jzus Emnuel! Gyzedelmes Krisztus"
Halottaibl feltmadott Krisztus!
Oltalmazz meg engem minden bntl, gonosztl,
fkpp pedig midn ellensgeink eltt fogunk llni, jrni
s velk harcolni,
most s hallunk rjn, men,

(Fcze Gza, 1930, Hidegsg szda, 1980. aug.21.) "Eztet apm szerezte be
valahonnt. Egy rgi fzetbl van. ... Fzetbl! Tisztn tudom, hogy fzetbl
van!"

"Fehr rzsa Mria..."


A Fehr rzsa Mria... kezdet imdsgokat Fettich Nndor 1971-ben az
archaikus imk egyik alaptpusnak tekintette, a msik alaptpust n. "esti
imnak" nevezte (Fettich 1971). Fettich tipologizlsi ksrlete azonban a
gyjtmunka kezdeti stdiumban, fleg Vas megyei imaanyag alapjn trtnt, s
azta a motvumok rendszerrl, elterjedtsgrl vallott elkpzelseink
lnyegesen mdosultak. A Fehr rzsa Mria-tpus imk a nyelvterlet nyugati
rszn elterjedtebbek, Vas megyben klnsen srn fordulnak el, de a
Szkelyfldn, Cskban is rtalltam vltozataira. Gyimesben csupn az itt kzlt
vltozatot talltam, de a Bkkhavason felvett szveg feltehetleg nem gymesi
eredet, az adatkzl az imt Csksomlyn tanulta.
Az igen archaikus "g szlted Fldedet,/ szlted Szent Annt,/ Szent Anna szlte
Mrit,/ Mrim szlte kicsi fit" kpsort Erdlyi Zsuzsanna kozmikus genezis
motvumnak nevezi (Erdlyi 1976: 183-184., 405-406), s si kozmogniaitotemisztikus-samanisztikus maradvnynak tekinti (Erdlyi 1988: 721). A
szvegben elfordul Boldogasszony-motvum ugyancsak az svallsi
kpzetkrbe visz, feltehetleg egy termkenysgistenn alakjt idzi (Klmny
1885; Erdlyi 1976: 99; Erdlyi 1988: 722-723.)

(28) Fehr rzsa Mria,


gyngykkel gykereztl,
arannyal bimbztl.
g szlted Fldedet,
szlted Szent Annt,
Szent Anna szlte Mrit,

Mrim szlte kicsi fit.


Hzunk szgletn ngy angyal rz
kakasszllstl piros hajnal hasadtig,
ablakunkba Boldogasszon,
az ajtba Jzus Krisztus.
Kelj fel Boldogasszony desanynk,
me elfogtk fijadot a gonosz zsidk!
Vas vesszkkel vesszzik,
keresztre feszittik.
Az angyalok hrom csepp vrt vettk,
Szzanya elejibe tettk.
Szzanya azt mondta.
ki ezt az imt elmondja minden hten hat nap,
de kivlt pnteken vagy vasrnap,
felveszem a Szzanya orszgomba,
a legkssebb ujjatokot se hagyom elgni. mmen.

"... Ezt Somlyn. Jrogattam, s nn rtam. S ez es az n sorsom, met egy kicsi


tizennycves fijamot megltk, s gy akkor ez az n... (Nem tudja, hogy hov
val asszony volt?) Nem tudom. Ott ugye nagy vt a tmeg, s nem tudom."
(Bukuri Prezsmer Mria, 1930, Bkkhavas, 1990. aug.15.)

"Lehullott a Jzus vre..."


A nagybjti idszak vallsos npnekei kzl nmelyek rokonsgban vannak az
archaikus imdsgokkal. A Grl-motvumkr legteljesebb kpsort a Lehullott a
Jzus vre... kezdet, Moldvban is elterjedt npnek szvegben talljuk, melyet
Gyimesben nekelt vltozatban s ima funkciban egyarnt megtalltam. (A
Grl-mondakrrl s a szent vr kultuszrl: Erdlyi: 1976: 163-167; Bozky:
1972: 663-669.)

(29) Lehullott a Jzus vre


a szent keresztfa tvbe,
de a fldn nem maradott,
mint piros rzsa kinylott.
Felszedtk a szent angyalok,

alzatosan tiszteltk.
Mond Jzus az angyalnak:
vidd fel mennybe Szentatymnak,
mondjad, keresztfmrl kldtem,
ez a vilg drga ra,
sebeim kinylt rzsja.
Nincsen htra csak egy rm,
elvgzdtt minden munkm,
ki fog a keser pohr telni,
dm keser almja
hozott e knos hallra. men.
(Ambrusn Tanl gnes, 1938, Ugrapatak, 1989. nov.29.)

Az archaikus imk jelkpi vilgban a keresztfa legendakre igen gyakran az


letfa (arbor vitae) kpzetkrvel mosdik ssze, ami egszen termszetes is,
hiszen a krisztusi letldozat fja, mely "vrrel virgozik, szentllekkel
gymlcszik", a megvlts, az rklet jelkpe is. A kzpkor teolgiai irodalma
a paradicsomi letfa jelkpisgt a krisztusi keresztfra kezdte vonatkoztatni
(Erdlyi 1976: 170.). A krisztusi keresztfnak dm vtke miatt kell "vrrel
virgoznia" (egy cskmenasgi npnekben: "leszaktjk a vrfa gymlcst"), s
nem vletlen az sem, hogy az archaikus npkltszeti hagyomny a Golgota
keresztfjt az dm srja krl keletkezett cdruserdbl szrmaztatja (Erdlyi
1976.171).
A szent vr kultusza tovbb a cdrusfa (citrusfa, ciprusfa)-letfakeresztfa
motvumkr kzs jelkpisge rokontja az elbbi szveget a Dicsrtessk szent
keresztfa... kezdet npnekkel.
(30) Dicsrtessk szent keresztfa,
des Jzus meghalt rajta.
Klvria hegy tetejn
mindenfell foly a szent vr.
(...)
Harmatozzl Jzus vre.
mert a bns el van veszve.
Te lettl a vltsgra,
Istennek szeld brnya.
Szent keresztfa mily magos vagy,

Jzus testvel terhes vagy,


hrom tompa vasszeg tartja,
fjdalmas anyja sirassa.
(...)
keresztfa, hol termettl,
taln cdrus fbl lettl?
De szomor szp virgod,
mikor Jzust halva tartod!
(...)

(Tank Keresztes Gyrgy, 1958, Gyimesfelslok, F t, 1989. nov.8.) A tartalmi,


funkcibeli azonossg miatt a kt npnek sorai, motvumai egyes vltozatokban
keverednek, s a szvegeket legtbbszr egy dallamra neklik.

"Paradicsom mezejben..."
Az letfa-keresztfa jelkpkr nemcsak a nagybjti idszak esemnyeit idz
archaikus imkban s npnekekben van jelen, hanem a Paradicsom
mezejben/kknjben... kezdet karcsonyi-jvi kntl nekekben is. (Lsd:
Magyar Npzene Tra II. 1953:508-512., 548. szm szvegek.) A tpuskr
jellegzetes motvumai* (pl. a gyermek Jzus kezben lv aranyalma s arany
vessz, az arany sznyegen reng blcs kp, a paradicsom mezeje-kkertje
motvum stb.) ugyancsak az archaikus imk jelkpeivel llnak kapcsolatban.
(Dmtr 1974/1983: 139-145; Erdlyi 1976: 694-695., 707-709.) A hajdani
kntl nek szvege ma elssorban imaknt l Gyimesben, mindssze egy
dallamvltozatot sikerlt rgztenem. A kntl nek szveghez - amint ezt az
itt kzlt vltozat is pldzza - gyakran csapdnak hozz ms archaikus imk
motvumai.
(31) Paradicsom kkertjibe
arany sznyeg letertve,
reng bcs kzepibe,
az Urjzus fekszik benne.
Bal kzibe aranyalma,
jobb kzibe arany vessz,
mikor azt megharsantsa,
zg az erd, cseng a mez.
Sohase lttl szebb termft,
mind az rjzus keresztfjt,

mert az vrvei virgozik,


szentllekvel gymcszik.
Az angyalok eljvnek,
mennyorszgba csendtenek,
az arannyos misre kszlnek.
des ldott szent napjaim,
akik tllem eltelnek,
gyns-vallst nem tehetek,
igazsgot nem keresek.
Nyjts kezet Mria,
nyiccs kaput angyal,
hogy mehessnk a kerek g alatt,
lobog csillag felett az rk letre!
mmen.
"Este-reggel elimdkozom."

(Berszn Blintn Prezsmer Erzsbet, 1939, Bkkhavas. 1990. aug.15.)

"Ma Szent Jnos napja..."


Utols, "Szent Jnos napi imnak" nevezett gyimesi szvegnk motvumainak
eredett mg nem tisztzta teljes bizonyosggal a kutats. A szvegben
elfordul ltomsformulk s kezdkp-alakzatok ("Szent Jnoson kjjel van egy
kerek dombocska,/ abban nvelkedik egy des alma-fa") Fettich Nndor szerint
valamely "gi csoda", termszetfeletti jelensg kezdformuli (Fettich 1959.), s
Dmtr Tekla azt a felttelezst is megkockztatja, hogy az ilyen stilris elemek
rgi magyar varzsnekek maradvnyai lehetnek, ugyanis nem tallhatk meg a
kzpkori ltomsirodalomban (Dmtr 1974/1983: 191-193). Ezt a felttelezst
Erdlyi Zsuzsanna is elfogadja, s imdsgszvegekben elfordul
prhuzamokkal al is tmasztja (Erdlyi 1976: 300.). Hasonl kezdformulkat
tallunk mg a Jlia szp leny balladban s a regsnekekben (Dmtr
1974/1983: 192-193; Erdlyi 1988: 742.).
Az "gi csoda" jelenvalsgra, a termszetfelettivel val tallkozsra utalnak a
szveg ms motvumai is: "Egek ajtaja nyitatlan megnyanak,/ mennyei
harangok huzatlan megzdulnak." A magtl megszlal harang, megnyl
mennyei ajt, meggyullad gyertya ugyancsak transzcendens jelensgre utal,
ezek a kpek azonban mr jelen vannak a vallsos legendairodalomban. (Erdlyi
1976: 605.) Az archaikus imdsgokban is tallkozhatunk vltozataikkal.
Az almafa-motvum s a koszorjt kt Mria-kp rvn a szveg rokona a
Hegyet hgk... 236. s 237. szm kszntnekeinek (Erdlyi 1976: 712-714.),

melyeknek vltozatai a Felvidkrl kerltek el. Kt felcski faluban Cskszentdomokoson s Cskmadarason - a Szent Jnos napi "angyalozs" sorn
(Balzs 1993) a falut kora hajnalban bejr gyerekek ksznt nekben
ugyancsak megtalljuk a fenti imaszveg vltozatait (Blint 1977:1.473-474.).
Elkpzelhet, hogy az itt kzlt, imaknt hasznlt szveg Felcskrl kerlt
Gyimesbe, aho laz "angyaloz" gyerekek kszntneke lehetett. Az "ima"
vltozataival sem Gyimesben, sem Moldvban nem tallkoztam, de Gyimesben
senki sem emlkezett arra, hogy a Szent Jnos napi "angyalozs" npszoksa lt
volna itt valaha. Az adatkzl emlkezete szerint ezt az "imt" rgen Szent Jnos
napjn a templomban nekeltk is.
(32) Ma Szent Jnos napja, Isten kivirjajsza,
Egek nyiccstok meg mennynek ajtajt,
hogy mii es lthassuk Krisztus koporsajt.
Egek ajtai nyitatlan megnylanak,
mennyei harangok huzatlan megzdulnak.
n kicsink vagyok, szllani se tudok,
mges a Jistennek dicsretet mondok:
Dicsrtessk Jzus fld kereksgben,
Dicsrtessk Marja minden borszkben* (?)
Szent Jnoson kjjel van egy kerek dombocska,
abban nvelkedik egy des almafa.
des az almja, csukros a virga,
alatta l vala Boldogsgos Szpszzmrja.
gy kti, gy kti kes koszorjt,
fejrrel, veressel, fejrrel, veressel.
Ha avval nem ri, arannyal bfejzi...

"...Ezt n desapmtl. ... Szent Jnos napjn, azt mondta. Rgebb nekeltk a
templomba. De most ki hallja? Senki se!
(Antal Gyrgyn Gl Borbla 1909, Hidegsg pataka. 1980. aug.20.)
*)"borszkben": Szvegromls. Pais Dezs Mria szkt aranyozott borszknek
rtelmezi (Erdlyi 1971: 364.; Erdlyi 1976: 393.). Az adatkzl a krdses sort a
felvett vltozatok egyikben "rtelmestette": "Dicsrtessk Jzus kenyr s bor
sznben". A Mveldsben - nem tulajdontva mg jelentsget a krdsnek - az
"rtelmestett" vltozatot kzltem (Tnczos 1991a).
Az itt kzlt 32 imaszveg, mely tbb archaikus imatpust hivatott reprezentlni,
br szmszerleg kevsnek mondhat, mgis jelzi azt, hogy a gyimesi csngsg
archaikus imdsgai szervesen, trs nlkl illeszkednek bele a teljes magyar
imdsganyagba. Nha meglepdnk ugyan egy-egy tbb-kevsb helyi

elterjedtsgnek tekinthet kp, fordulat eredetisgn, klti szpsgn, de


legalbb ennyire meglep s meggondolkodtat az a tny, hogy a magyar
nyelvterlet keleti vgein, Cskban, Gyimesben, Moldvban fellelhet imdsgok
gyakran pontos szvegszer egyezst mutatnak a nyugati vagy szaki vgeken
feljegyzett imaszvegekkel. Egy-egy ilyen megfelels nemcsak a magyar npi
kultra egysgt bizonytja, hanem arrl is rulkodik, hogy ezek az archaikus
apokrif imk mindvgig a hivatalos vallsossg rnykban ltek, s gy minden
korban szmolnunk kell a "fellrl" a "magaskultra" irnybl jv hatsokkal.
Egyes imatpusok esetben joggal gyanakodhatunk egy valamikori "eredeti
vltozat" ltezsre is.

Irodalom
Balzs
Lajos 1993

Szent Jnos-napi angyalozs Cskszentdomokoson. Nprajzi


Lthatr.
II. evf. 1-2. 1-27.

Blint
Npnk imdsgai. Regnum Egyhztrtneti vknyv. 19-47. Bp.
Sndor 1937
1977

nnepi kalendrium. I-Il. Bp.

Besenczi Sndor 1988 Npi imdsgok Kalocsa vidkrl. Debrecen (Folklr s


etnogrfia 41.)
Bozkv
Edina

A Grl-legenda eredete. Vilgossg. 11. 663-669.

Dmtr
Teklt
1974/1983

A npszoksok kltszete. Bp.

Erdlyi Zsuzsanna 1971 Archaikus s kzpkori elemek npi szvegekben.


Ethnographia. LXXXH. 343-363. (Holl Bla, Mezey Lszl s Pais Dezs
hozzszlsaival).
1974

Hegyet hgk, ltt lpek (Archaikus npi imdsgok). Somogyi


Almanach. 19-21. Kaposvr.

197671978

Hegyet hgk, ltt lpek. Archaikus npi imdsgok. Bp.

1979a

Mria-siralmak kltszete. j rs, 6. szm, 55-68,69-72.

197%

Odvz-lgy gyenge oltovnyotska. j rs, 12.szm, 33-45,46-48.

1979c

Interethnicum. Studia Slavica. XXV. 105-122.

1980

Archaikus szvegemlkek a ngrdsipeki nphagyomnyban. In:


Szemerknyi gnes (szerk.): Ngrdsipek. Tanulmnyok egy

szak-magyarorszgi falu mai folklrjrl. Bp., 183-233,562753,686-692.


1984

Ks-kzpkori kzkltszeti emlkek a hazai interetnikus dlszlv -szakrlis hagyomnyban. In: Kiss M.-NiedermUer P.
(szerk.): Folklr
s tradci. Bp., 43-105.

1985

Az archaikus npi imdsgok kzpkori sszetevi. In: Bldi M.Jankovics


J.-Nyerges J. (szetk.): A magyar vers. Bp 303-310.

1988

Archaikus npi imdsgok. In: Vargyas Lajos (szerte.): Magyar


npkltszet. Magyar nprajz. V. Bp., 692-748.

1990a

"Cskolja Egsz Magyarorszgot Juliskanni" (Vallsos


hagyomnyaink
mentse klorszgi magyarjaink kztt.) In: Fejs Z.-Klls I.
(szerk.):
Vallsossg s npi kultra a hatrainkon tl. Bp., 9-57.

1990b

"Magyarorszgot a Mrira bzta". Mria-nekek s imk az elmlt


szzadok
npi imaknyveiben. j rs. 30:5. 61-76.

1991

Az archaikus npi imdsgzradkok trtneti krdsei. In: Erdlyi


Zs.
(szerk.): Boldogasszony ga. Tanulmnyok a npi vallsossg
krbl. Bp., 51-142.

1992

Kskzpkori szakrlis hagyomnyaink npkltszeti kapcsolatai a

Fettich
Nndoi

Krpt-medencben. In: Egyhzak a vltoz vilgban. Tatabnya,


301-306.

1959

A Jlia szp leny balladrl. Ethnographia. LXX. 61 -78.

1971

Vallsos jelleg varzs-szvegek a magyar nphitben.


Ethnographia.

Kalls
Zoltn
1966
Klmny

Rolvass a moldvai s a gyimesi csngknl. Mveltsg s


Hagyomny. V 111. lJ/'lj/i

Lajos
1885

Boldogasszony svallsunk istenasszonya. rtekezsek a nyelv s

szptudomnyok krbl. XII.9.Bp. Magyar Npzene Tra 11. 1953 Kernyi


Gyrgy: Jeles napok. B. Pcs va
1986 Polne Magyar rolvassok I-Il.Bp.
r Zoltn
1978 Polne Fld szlte fjt. Szeged krnyki rolvassok s npi imdsgok.
r Zoltn
Szeged.
1985 Sala
mon Anik

Koronval koronzzk. Mak krnyki rolvassok s Krisztuslegendk. Mak

1987 Silline Gyimesi csng mondk, rolvassok, imk. Bp.


Istvn
1992

Boldogasszony ablakban. Npi imdsgok s rolvassok


Kupuszinrl,

Tnczos
Vilmos

UJVlueK.

1991a

"Gyngykkel gykereztl". Archaikus apokrif npi imdsgok.


Mvelds. XL. 2-3. szm, 50-51.

1991b

Erdlyi Zsuzsanna kszntse. Kt imdsg Tnczos Vilmos


gyjtsbl. Honismeret. XIX. 4.97-98.