You are on page 1of 32

Pi p e t j e

Voorwoord

Voorwoord

Sam aka Pieters

Cantus 17/3

Cantus 17/3

Cantus 17/3

Davke

Miller & Urey - Matthias van Durme (2e bach BCBT) -

Bierbowling 7/4

Sarah (Sport)

Infodag Wetenschappen 12/4

McFlury (Scriptor)

Comedy-avond 14/4

Uw Cultuur
Isabelle

Miller & Urey - Matthias van Durme (2e bach BCBT) -

Jeneveravond 15/4

Lies (Feest)

LAN-party 22/4

McFlury (Scriptor)

Interview met een prof

Interview met een prof

Interview met een prof

Interview met een prof

Jaaroverzicht

Jaaroverzicht

Uitlsag verkiezingen
In de week van 19 april tot 26 april konden de nobele Chemicaleden hun stem
uitbrengen voor het praesidium van volgend jaar. Voor zij die er niet bij konden zijn
wanneer deze uitslag bekend werd gemaakt, staat hier dus nog eens de uitslag van
die verkiezingen. Laat ons (= voltallige huidige en toekomstige praesidium) in
dezelfde adem ook direct iedereen danken die de moeite nam om te stemmen.

Tequila-party 23/4

McFlury (Scriptor)

Badminton

Lien

Gedichtje

- Liesbeth Allais (3e Bach BCBT) -

Sudoku
Inderdaad, de Sudoku is terug van weggeweest! Dit hebben jullie sudoku-fans
natuurlijk enkel en alleen te danken aan de Chemica-Poll, waaruit bleek dat jullie
deze puzzels nog steeds graag oplossen. Veel plezier ermee!

Kruiswoordraadsel

Grappen en Grollen
Hier naar goede gewoonte nogmaals een paar Chemie-getinte grappen. Laat me er
wel op wijzen dat dit topic niet in de les mag gelezen worden: menig professor heeft
me er reeds de schuld voor gegeven dat iemand plots de slappe lach krijgt in hun
les. (sommige uitspraken zijn niet berust op feiten)

Quotes

De Naam van de Wind

Liesbeth Allais (3e bach BCBT)

Wist je dat...

Wist je dat...

Nawoord

Nawoord

McFluffy