You are on page 1of 11

Ang Paglalakbay ni Marco

Polo
( The Travels of Marco Polo )
( II Milione )
( Le Livre des Merveilles )

Sino nga ba si Marco Polo?

Si Marco Polo
Siya ay ipinanganak noong 15

Setyembre 1254 sa Venice, Italy;


o Curzola,
BenesyanongDalmatianaKorul
a,Croatiasa kasalukuyan 8
Enero 1324,Venice) ay isang
mangangalakal na taga-Venice
ateksploradorna, kasama ang
kanyang tatay na si Niccol at

Siya rin ang naging unang tagaKanlurang naglakbay saDaanang


Seda saTsina(na tinawag
niyangCathay). Nakarating siya
sa Tibet, Burma, Laos, Java, Japan
at Siberia.Dinalaw niya
angDakilang KhanngImperyong
Mongolna siKublai Khan(apo ni
Genghis Khan). Isinulat ang
kanyang mga paglalakbay saIl
Milione("Ang Milyon" oAng

"Ang Paglalakbay ni Marco Polo"

Ano ba ang kahulugan ng


paglalakbay ni Marco Polo?
Inilalarawan nito ang

paglalakbay ni Marco Polo sa


Silangan. Kabilang na dito ang
Asya, Persiya, Tsina at Indonesia
noong pagitan ng mga taong
1271 haggang 1298. Kinilala rin
ito bilang Oriente Poliano at
Paglalarawan sa Daigdig.

Bakit naging mahalaga ang libro


ni Marco Polo sa mga Europeo?
Naging mahalaga ang libro ni

Marco Polo sa mga Europeo dahil


nakalimbag at nailarawan sa
akda ang mga karangyaan at
kayamanan ng mga taga-China.

Ano ang epekto ng aklat ni Marco


Polo sa mga Europeo?
Ang aklat ni Marco Polo ay ang

nagsilibing dahilan kung bakit


lubhang namangha at nahikayat
ang mga adbenturerong mga
Europeo sa mga kayaman at
napilitang makipagsapalaran
upang makarating sa Asya.

Sino ang mas nakinabang?


Europeo

Chinese

Para sa amin.
Mas nakinabang ang mga Chinese kaysa sa

mga Europeo dahil ang mga Chinese ay


nagpapakasaya sa kanilang mga karangyaan
at kayamanan habang ang mga Europeo
naman ay nakikipagsapalaran sa init, uhaw,
pagod sa mga dagat upang makakuha lang
ang mga kayaman ng mga Chinese.
(Kung baga sa LOVE ikaw yung Chinese..May
inaalagaan kang iba pero hindi mo alam
inaalagaan ka na rin pala inaalagaan.. Yun
yung mga Europeo..<3<3)

Mga Kagrupo:
Nio Sabijon
Rafael Luis Ragas
Melody Mauro
Gal Brien Palasigue
Leititia Mendoza
Charlynne Mhae Nhicole Nardo

SALAMAT SA PAKIKINIG!!XD:P