BIDANG NILAI DAN KEROHANIAN Skop Pendidikan Moral memberi fokus kepada penyampaian ilmu untuk menjadikan seseorang

insan itu berakhlak mulia dan bermoral. Pendidikan Moral Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran menekankan aspek pemupukan dan perkembangan nilai-nilai murni serta asas ketatanegaraan agar murid-murid dapat mengamal dan menyesuaikan diri dalam masyarakat majmuk secara bersepadu. Objektif Komponen Pendidikan Moral membolehkan murid : 1. menyatakan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. 2. mengamalkan tabiat dan perlakuan yang bermoral dalam kehidupan seharian. 3. menyatakan sebab sesuatu keputusan dan tindakan dibuat.

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BBM / CATATAN

1. Kepentingan beragama Membolehkan murid: 1.1 Menyatakan kepentingan beragama dalam kehidupan manusia. i. Bersoal jawab tentang tema ii. Berbual tentang kejadian alam ciptaan Tuhan bagi keperluan manusia ▪tumbuhan ▪haiwan ▪air ▪udara ▪tanah lembaran kerja, buku latihan pensil warna/krayon, gambar, 1.1.1 Kepentingan kehidupan beragama a. Yakin perlunya hidup beragama selaras dengan prinsip Rukun Negara benda maujud bunga asli dan tiruan, anak patung kertas surih,

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ▪matahari ▪siang dan malam iii. Menerangkan bahawa hasil ciptaan Tuhan lebih istimewa dan tidak mampu dicipta oleh manusia iv. Menyesuaikan gambar dengan perkataan v. Mengisi dengan disediakan vi. Membaca petikan dan menjawab soalan kefahaman vii. Menanda betul / salah tempat perkataan kosong yang

BBM / CATATAN

1.2 Menyatakan

1.2.1 Perlakuan

a. Buat baik dibalas baik

OBJEKTIF adanya ganjaran bagi setiap perbuatan .

KANDUNGAN baik dan buruk

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN i. Bercerita tentang kisah teladan ii. iii. Mewarna / melekat gambar berkaitan Soal jawab tentang contohcontoh iv. v. vi. perlakuan baik di betul / salah kalangan murid. Menandakan bagi setiap situasi Membuat ayat mudah tentang tema. Menulis karangan pendek.

BBM / CATATAN

2. Menjaga keselamatan dan

OBJEKTIF kehormatan diri Membolehkan murid: 2.1 Menyatakan cara menjaga keselamatan dan kehormatan diri , keluarga dan masyarakat 2.1.1

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BBM / CATATAN

Cara menjaga keselamatan dan kehormatan diri , keluarga dan masyarakat sebagai asas kesejahteraan hidup

a. Menjaga keselamatan dan kehormatan diri, keluarga dan masyarakat tanggungjawab bersama i. ii. iii. iv. v. Membezakan jantina Mewarna gambar yang berkaitan Menerangkan proses perubahan anggota badan Mengkelaskan jenis pakaian yang sesuai mengikut jantina Melihat dan mengecam gambar pakaian mengikut vi. jantina Latihan memakai pakaian yang sopan dalam kehidupan seharian vii. Lakonan / simulasi berkaitan pensil warna/ krayon, buku latihan contoh; anak patung, pakaian, gambar,

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN dengan tema viii. Perbincangan & lengkapkan dialog

BBM / CATATAN

2.2 Mengamalkan tingkahlaku yang diterima oleh masyarakat

2.2.1 Tingkah laku yang baik

a. Tingkahlaku yang baik disukai ramai ▪ Berpakaian ▪ Berkomunikasi ▪ Bergaul i. Menyesuaikan jenis pakaian mengikut jantina ii. Mendengar cerita / soal jawab iii. Mewarna gambar pakaian.

pakaian, kad gambar, pensil warna/ krayon, buku latihan

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN iv. Menyesuaikan gambar dengan perkataan v. vi. Melengkapkan perbualan Baca petikan dan jawab soalan vii. Beri pendapat tentang tajuk

BBM / CATATAN

viii.

Menyatakan faedah tingkah laku yang baik

ix. 3 Sikap bersih dari fizikal dan mental

Menulis karangan pendek.

OBJEKTIF Membolehkan murid; 3.1 Menjaga kebersihan diri, rumah , sekolah dan persekitaran

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BBM / CATATAN contoh; bahan maujud, pakaian, anak patung, sabun, bedak ,

3.1.1 Amalan menjaga kebersihan dari aspek fizikal dan mental a. Kebersihan dan kesihatan diri meningkatkan personaliti individu i. Perlunya menjaga kebersihan ▪ anggota badan ▪ pakaian ▪ rumah ▪ sekolah ▪ persekitaran ▪ dapur ▪ bilik tidur ▪ persekitaran rumah ▪ kawasan sekolah

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ▪ bilik darjah ▪ tandas ▪ kantin ii. Mewarna alat-alat kebersihan diri iii. Simulasi menjaga kebersihan diri iv. Simulasi menjaga kebersihan tempat v. Menyanyikan lagu “ Bangun pagi” vi. Latihan membersihkan tempat tertentu vii. Lawatan ke tempat awam ▪ ▪ ▪ ▪ perhentian bas pondok telefon taman permainan tempat ibadah

BBM / CATATAN

“bangun pagi gosok gigi,cuci muka,terus mandi,pakai baju,minum kopi,saya sangat suka hati”

contoh; alatan kebersihan, penyapu, tong sampah, plastik,

contoh; pensil warna/ krayon,

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN viii.Melukis / mewarna gambar

BBM / CATATAN kad gambar, kad perkataan,

3.2.1 Cara bertutur 3.2 Mengamalkan caracara bertutur dengan sopan

yang berkaitan ix. Suaikan gambar dengan perkataan/ ayat x. Baca petikan / jawab soalan a. Bersopan santun semasa komunikasi melambangkan keperibadian yang mulia i. ii. iii. iv. v. vi. Melakonkan watak mengikut tema Lengkapkan perbualan. Mengelaskan penyataan yang betul / salah Menulis dialog pendek Menonton tv / video Isi tempat kosong dengan contoh; buku latihan, APD, lembaran kerja.

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN perkataan yang disediakan vii. viii. Baca petikan / jawab soalan Menyatakan faedah berdasarkan tema

BBM / CATATAN

4. Sikap hormatmenghormati Membolehkan murid: 4.1 Mengamal sikap hormat menghormati 4.1.1 Hormatmenghormati dalam kehidupan seharian a. Perlunya menghormati diri dan orang lain lembaran kerja. i. Latihan memberi ucapan hormat dengan panggilan yang sesuai ▪ selamat pagi / Alat tulis contoh; APD, buku latihan, kad gambar, kad lagu,

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ▪ assalamualaikum cikgu ii. Menonton cerita berkaitan dengan peristiwa hormat. iii. Mewarna gambar tentang tema. iv. v. Permainan lalu lintas Melakonkan watak-watak berkaitan dengan tema. vi. Melukis gambar jiran dan bercerita tentangnya. vii. Menyanyi lagu Kebangsaan,negeri dan sekolah.

BBM / CATATAN

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN viii. Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang disediakan. ix. Menulis karangan pendek berdasarkan gambar.

BBM / CATATAN

x.

Baca petikan dan jawab soalan

xi. 5. Sikap rajin Membolehkan murid: 5.1 Mengamal sikap rajin 5.1.1 Sikap rajin dalam kehidupan

Menyatakan faedah berdasarkan tema

contoh; alat tulis, kad gambar,

OBJEKTIF

KANDUNGAN seharian.

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a. Bersikap rajin di sukai orang i. Bercerita berdasarkan kad gambar yang menunjukkan sikap rajin.

BBM / CATATAN

kad lagu, kad perkataan, lembaran kerja

. ii. Lawatan ke hospital, kilang, kebun, ladang dan sebagainya

iii.

Menonton video berkaitan tema

iv.

Menyatakan faedah mengamalkan sikap rajin

v.

Menyanyikan lagu-lagu bertemakan sikap rajin.

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Contoh : Rajinlah adikku vi. vii. Melakonkan sikap rajin Suaikan gambar dengan kad perkataan/ayat. viii. Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang disediakan. ix. Membina ayat mudah berdasarkan gambar x. Baca petikan dan jawab soalan

BBM / CATATAN

5.2 Menyatakan perlunya bersikap rajin.

5.2.1 Keperluan sikap rajin.

a. Usaha yang gigih, tekun, dan dedikasi akan berjaya

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN i. Bercerita berdasarkan kad

BBM / CATATAN

gambar yang menunjukkan sikap rajin.

ii.

Lawatan ke hospital,

kilang, kebun, ladang dan sebagainya. ▪ royong ▪ Di bilik darjah ▪ Di kawasan sekolah iii. Menonton rancangan yang Projek gotong

disiarkan oleh TV pendidikan berkaitan tema

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN iv. Beri pendapat berdasarkan tema v. Menyanyikan lagu-lagu

BBM / CATATAN

bertemakan sikap rajin. vi. Membina ayat mudah

berdasarkan gambar . vii. Suaikan gambar dengan

penyataan viii. Baca petikan / jawab soalan

. 6. Sikap jujur Membolehkan murid:

OBJEKTIF 6.1 Mengamal sikap jujur

KANDUNGAN 6.1.1 Sikap jujur untuk kesejahteraan hidup.

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a. Jujur dan amanah sikap yang mulia i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Menonton TV/Video. Mewarna gambar Lakonan memulangkan kembali barang yang diambil. Menyesuaikan gambar Nyatakan faedah bersikap jujur Isi tempat kosong dengan penyataan yang sesuai Baca petikan / jawab soalan Menulis karangan berpandu.

BBM / CATATAN contoh; APD, Kad gambar, Lembaran kerja, Alat tulis contoh; kad gambar, kad ucapan, APD, buku skrap, alat tulis

6.2

Menyatakan faedah bersikap jujur dalam

6.2.1 Faedah bersikap jujur a. Jujur, amanah dan ikhlas disukai ramai i. Bercerita berdasarkan kad

OBJEKTIF kehidupan

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN gambar ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. Menonton tv / video Mewarna gambar Beri pendapat tentang tajuk Nyatakan faedah bersikap jujur Latihan menyesuaikan gambar Menulis karangan mudah pendek Menulis karangan berpandu Baca teks / jawab soalan Menulis karangan berpandu.

BBM / CATATAN

7. Sikap berterima kasih dan menghargai

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a. Sikap berterima kasih mengharmonikan kehidupan. i. Mewarna gambar berkaitan dengan tema. ii. Latih tubi menyebut ungkapan terima kasih. iii. Melakonkan watak berasaskan tema terima kasih. iv. Menyanyi berdasarkan tema v. Menyatakan pendapat tentang tajuk

BBM / CATATAN

Membolehkan murid: 7.1 Mengamal sikap berterima kasih dan menghargai dalam kehidupan.

7.1.1 Sikap berterima kasih dan menghargai dalam kehidupan seharian.

contoh; kad gambar, kad ucapan, APD, buku skrap, alat tulis

vi. Menyesuaikan gambar dengan penyataan vii. Membuat karangan pendek

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN viii. Membuat kad ucapan. viii. Membuat Buku Skrap.

BBM / CATATAN

8. Sikap kasih sayang Membolehkan murid; 8.1 Mengamalkan sikap kasih sayang 8.1.1 Sikap kasih sayang dalam kehidupan seharian a. Perasaan cinta yang mendalam serta yang lahir daripada hati yang ikhlas menjamin kesehteraan hidup. contoh; kad gambar, kad ucapan, APD, alat tulis

i. Bercerita tentang keluarga. buku skrap, ii. Menonton TV / Video. iii. Menyanyi. Contoh : 1,2,3 Saya sayang ibu.

iv. Mewarna gambar keluarga, haiwan dan

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN tumbuhan. v. Menyatakan faedah sikap kasih sayang vi. Suaikan gambar dengan perkataan /ayat. vii. Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang disediakan. viii. Menulis karangan berpandu. ix. Menyediakan kad ucapan.

BBM / CATATAN

OBJEKTIF 9. Sikap adil Membolehkan murid: 9.1 Mengamal sikap adil.

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BBM / CATATAN

9.1.1 Bersikap adil dalam kehidupan seharian.

a. Mengamalkan sikap adil dapat meningkatan keharmonian hidup i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Menonton TV /Video. Latihan membahagikan makanan secara adil Lakonan berkaitan tema Menyatakan faedah bersikap rajin Beri pendapat tentang tajuk yang berkaitan Menyesuaikan gambar. Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang disediakan

contoh; APD, kad gambar, lembaran kerja, alat tulis

9.2 Menyatakan faedah bersikap

9.2.1 Faedah bersikap adil

OBJEKTIF adil

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a. Bersikap adil dapat mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Bercerita tentang tema Menonton tv / video Mempraktikkan sikap adil dalam kehidupan Berbincang tentang tajuk Menyatakan faedah bersikap adil Menyesuaikan gambar dengan perkataan . Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang disediakan . Baca petikan / jawab soalan Menulis karangan pendek

BBM / CATATAN

viii. ix.

10. Sikap Disiplin

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BBM / CATATAN

Membolehkan murid; 10.1 Mengenal pasti sikap berdisiplin dalam pelbagai situasi ii. 10.1.1 Sikap berdisiplin dalam menjalani kehidupan seharian a. Menerima dan mematuhi peraturan dan undang yang dikuatkuasakan sebagai amalan hidup i. Latihan mendengar dan mengikut arahan guru Menonton tayangan yang menunjukkan sikap disiplin seperti tentera / polis dan pasukan keselamatan Latihan amali dalam situasi sekolah perhimpunan pagi / kantin / pertukaran kelas. Mewarna gambar. Berbincang tentang tajuk Menyatakan faedah sikap disiplin Memilih gambar berkaitan contoh ; APD gambar lembaran kerja

iii.

iv. v. vi.

vii.

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN dengan sikap disiplin. viii. Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang disediakan. Baca petikan / jawab soalan Menulis karangan berpandu

BBM / CATATAN

ix. x. 10.2 Menyatakan faedah amalan berdisiplin dalam diri murid ii. 10.2.1 Faedah amalan berdisiplin

a. Berdisiplin meningkatkan imej diri i. Latihan mendengar dan mengikut arahan guru Menonton tayangan yang menunjukkan sikap disiplin seperti tentera / polis dan pasukan keselamatan Mewarna gambar. Menyatakan faedah sikap disiplin Beri pendapat tentang tajuk

iii. iv. v.

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN vi. Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang disediakan. Baca petikan / jawab soalan Menulis karangan berpandu

BBM / CATATAN

vii. viii.

11. Sikap belas kasihan Membolehkan murid: 11.1 Mengamal sikap belas kasihan . 11.1.1 Sikap belas kasihan dalam kehidupan seharian. i. ii. Bercerita tentang tema Mengamalkan perilaku berjabat tangan. a. Sikap belas kasihan tidak mementingkan diri sendiri contoh; kad lagu, kad gambar, lembaran kerja, APD

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN iii. Nyanyian. Contoh : Lagu Tanya sama pokok. iv. v. vi. vii. viii. ix. Mewarna gambar Simulasi / Lakonan. Menziarahi keluarga,guru dan rakan yang sakit. Menyesuaikan gambar dengan ayat. Menyatakan faedah sikap belas kasihan Baca petikan / soal jawab Melengkapkan karangan berpandu

BBM / CATATAN

11.2 Menyatakan faedah perlunya bersikap belas kasihan dalam kehidupan.

11.2.1

Faedah bersikap belas kasihan

x.

a. Bersikap belas kasihan dapat menceriakan kehidupan i. Bercerita berkaitan dengan tema

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ii. iii. iv. v. Melakonkan watak belas kasihan Nyanyian. Contoh : Lagu Tanya sama pokok. Mendengarkan cerita-cerita rakyat. Menyesuaikan gambar dengan ayat. Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang disediakan. Lawatan ke rumah anak yatim, rumah orang tua dan lain-lain. Perbincangan berdasarkan tema Beri pendapat berdasarkan tema

BBM / CATATAN

vi.

vii.

viii. ix.

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN x. Menyatakan faedah berkaitan tema

BBM / CATATAN

12. Sikap bertolak ansur Membolehkan murid: 1.2.1 Mengamal sikap bertolak ansur 12.1.1 Sikap bertolak ansur dalam kehidupan. a. Kesanggupan bertolak ansur dan kesabaran membawa kebahagiaan hidup. i. ii. Latihan berkongsi barang. Simulasi kemudahan awam. Contoh : tandas, telefon dan lain- lain. Melakukan sesuatu dengan segera Memilih dan melekat gambar. Melukis gambar berdasarkan tema. contoh; kad gambar, lembaran kerja, alat tulis, peralatan tandas, telefon

iii. iv. v.

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN vi. vii. viii. ix. Mewarna gambar yang berkaitan Melengkapkan perbualan Menyatakan faedah bersikap tolak ansur Melengkapkan karangan berpandu.

BBM / CATATAN

12.2 Menyatakan faedah bertolak ansur dalam kehidupan seharian.

12.2.1 Faedah bersikap tolak ansur a. Bertolak ansur dapat mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup. i. Menyesuaikan gambar dengan ayat. Mengelaskan penyataan benar / salah

ii.

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. Isi tempat kosong dengan penyataan Bercerita berkaitan dengan tema Lakonan berkongsi barang. Simulasi kemudahan awam. Beri pendapat berdasarkan tema Menyatakan faedah Perbincangan berdasarkan teks Menyatakan faedah berkaitan tema

BBM / CATATAN

13 Sikap sabar Membolehkan murid: contoh;

OBJEKTIF 13.1 Mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan seharian.

KANDUNGAN 13.1.1 Sikap bersabar dalam kehidupan seharian

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a. Sikap sabar melambangkan keperibadian yang tinggi. i. Bercerita tentang sikap sabar. ii. iii. Menonton t.v / video Nyanyian.

BBM / CATATAN APD, kad gambar, kad perkataan, lembaran kerja

iv. Menunjukkan gambar yang berkaitan dengan sikap sabar v. Mewarna gambar

vi. Latihan bersedia menunggu giliran dalam situasi tertentu vii. Soaljawab cerita pendek

viii. Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang disediakan. ix. Tulis pesanan yang diberi secara lisan x. Membina ayat mudah.

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN xi. Mengelaskan penyataan betul / salah a. Bersifat sabar meningkatkan keharmonian dalam pergaulan. i. Bercerita berkaitan dengan tema ii. iii. iv. Menonton tv / video Latihan bersikap sabar Menyesuaikan gambar

BBM / CATATAN

13.2. Menyatakan faedah mengamalkan sikap sabar

13.2.1 Faedah bersikap sabar

v. Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang disediakan vi. Melengkapkan perbualan

vii. Melengkapkan cerita berpandu viii. Perbincangan berdasarkan cerita berpandu

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ix. Beri pendapat berdasarkan tema x. Nyatakan faedah berdasarkan tema

BBM / CATATAN

14. Sikap sederhana/ jimat cermat Membolehkan murid: 14.1 Mengamal sikap sederhana dalam kehidupan 14.1.1 Sikap sederhana / jimat cermat dalam kehidupan i. Bercerita. Contoh : Anjing dengan a. Kesederhanaan menjalani kehidupan melambangkan keperibadian yang mulia. contoh; kad gambar, telefon, tabung,

OBJEKTIF seharian

KANDUNGAN seharian.

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ii. bayang-bayang iii. Melakukan sesuatu dengan segera iv. Penggunaan air, eletrik, telefon di rumah, sekolah dan tempat awam v. Latihan mengambil makanan secukupnya vi. Lawatan ke pusat kewangan. vii. Melatih menyimpan wang dalam tabung / bank. viii. Simulasi.

BBM / CATATAN kad perkataan, APD, buku latihan

ix. Mengelaskan penyataan salah/betul x. xi. Isi tempat kosong Menyesuaikan gambar

OBJEKTIF 14.2 Menyatakan kepentingan mengamalkan sikap sederhana dalam kehidupan

KANDUNGAN 14.2.1 Kepentingan sikap sederhana

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN dengan perkataan. a. Amalan bersederhana dalam kehidupan menjamin kesejahteraan hidup. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Bercerita berkaitan dengan tema Menonton tv / video Membaca teks / soal jawab Lakonan / simulasi Latihan mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai Perbincangan berdasarkan teks Beri pendapat berdasarkan tema

BBM / CATATAN

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ix. Nyatakan faedah bersikap sederhana x. Menulis karangan berpandu

BBM / CATATAN

15. Sikap bekerjasama Membolehkan murid: 15.1 Mengamal sikap bekerjasama dalam 15.1.1 Sikap bekerjasama dalam a. Kesediaan bekerjasama meningkatkan semangat kekitaan. contoh; i. Bercerita berkaitan dengan kad gambar, tema

OBJEKTIF kehidupan seharian

KANDUNGAN kehidupan seharian.

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ii. iii. iv. Mewarna gambar Mendengar cerita Menonton tv

BBM / CATATAN APD, Buku latihan

v. Latihan membersihkan bilik darjah vi. Simulasi projek gotong royong vii. Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai . viii. Mengelaskan penyataan betul / salah ix. Membaca petikan / soal jawab x. 15.2 Menyatakan kepentingan 15.2.1 Kepentingan sikap Menyatakan faedah

xi. Menulis karangan berpandu

OBJEKTIF mengamalkan sikap bekerjasama dalam kehidupan

KANDUNGAN bekerjasama

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN a. Bekerjasama dalam kehidupan meningkat dan mengeratkan silaturrahim. i. Bercerita berkaitan dengan tema ii. iii. Menonton tv / video Lakonan / simulasi

BBM / CATATAN

iv. Suaikan gambar dengan perkataan v. Latihan mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai

vi. Mengelaskan penyataan betul / salah vii. Membaca petikan / soal jawab viii. Memberi pendapat berdasarkan tema

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ix. Nyatakan faedah berkaitan tema

BBM / CATATAN

16 Semangat Patriotisme Membolehkan murid: 16.1 Mengamalkan semangat patriotisme dalam kehidupan seharian 16.1.1 Semangat patriotisme dalam kehidupan seharian. i. ii. Menonton cerita sejarah a. Semangat patriotisme melambangkan jati diri individu. contoh; kad gambar, buku skrap, kad perkataan, buku latihan Mewarna / suaikan gambar kad lagu,

iii. Nyanyian lagu-lagu patriotik iv. Nyanyian lagu kebangsaan dan negeri v. Mengenal / menamakan tokoh-tokoh negara vi. Membuat buku skrap

OBJEKTIF

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN vii. Lawatan ke tempat bersejarah viii. Mengisi tempat kosong

BBM / CATATAN

ix. Bercerita berkaitan dengan tema x. Menyatakan faedah berkaitan tema xi. Menulis karangan berpandu

16.2 Menyatakan kepentingan mengamalkan semangat patriotisme

16.2.1 Kepentingan semangat patriotisme a. Semangat patriotisme dapat menanamkan sikap cintakan agama,bangsa dan negara.

OBJEKTIF dalam kehidupan

KANDUNGAN

CADANGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN i. Bercerita berkaitan dengan tema ii. Lakonan / simulasi

BBM / CATATAN

iii. Latihan mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai iv. Mengelaskan penyataan betul/salah v. Perbincangan mengenai tema vi. Memberi pendapat berkaitan tema vii. Menyatakan faedah berkaitan tema viii. Karangan pendek .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful