You are on page 1of 2

Format Perancangan Strategik JPN/PPD/SekolahNegeri Selangor Mulai 2016

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang:Kurikulum (Panitia PJK)


ANALISIS SWOC UNIT : PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
DAL

(S) KEKUATAN
S1 Padang yang luas
S2 Kelengkapan sukan yang mencukupi
S3 Murid yang berkebolehan bersukan
S4 Guru muda dan sihat
S5 Guru opsyen yang berminat
S6 Pentadbir yang mesra hati dan
memahami

AMAN

(W)KELEMAHAN
W1 Kurang displin atau engkar arahan
W2 Tidak turun ke padang kerana
menyiapkan kerja sekolah
W3 Tidak mahu menukar pakaian sukan
W4 Melawan guru
W5 Lambat turun ke padang
W6 Guru yang mengajar bukan guru
opsyen

LUARAN
(O)PELUANG
STRATEGI SO
O1 Meningkatkan penglibatan dan
Memberi kursus dalaman kepada guru
pencapaian murid.
guru bukan opsyen
O2 Murid layak untuk mendapat sijil
Menyediakan lebih banyak peralatan

dan anugerah.
Memberi tumpuan terhadap permainan
O3 Mendorong murid mewakili daerah,

tertentu
negeri dan kebangsaan
Menambah gelanggang
O4 Melahirkan murid yang sihat

Merangka pertandingan baru

STRATEGI WO
Guru displin perlu memastikan murid
keluar dari kelas
Guru PJ perlu mendenda murid yang
tidak menukar pakaian sukan
Murid wajib membeli dan memakai
pakaian sukan.
Menyediakan pakaian sukan untuk
murid
yang tidak membawa pakaian sukan.

(C)CABARAN
C1 Guru PJPK di ambil mengajar subjek
Lain.
C2 Ketiadaan guru beropsyen PJPK
C3 Murid menganggap PJPK tidak
penting
C4 Kelas PJPK digunakan untuk
matamuridan lain.

STRATEGI SC
Menetapkan guru yang berminat untuk
mengajar PJPK.
Mengambil guru opsyen.
Memperbanyakkan teknik pengajaran
PJPK
Membina lebih banyak gelanggang

STRATEGI WC
Mendapatkan lebih banyak guru
opsyen PJPK
Mengawasi displin murid tindakan guru
displin dan guru PJ.
Mendenda murid yang tidak menukar
pakaian Sukan
Menyediakan pakaian sukan untuk yang
degil murid
Melahirkan murid yang sihat dari segi
mental dan fizikal.

2 | Format Perancangan Strategik Sekolah Negeri Selangor Mulai 2016