You are on page 1of 1

BARTENDERS ASSOCIATION OF MONTENEGRO

MEMBER OF INTERNATIONAL BARTENDERS ASSOCIATION

Postovana gospodo ,
Udruenje Barmena Crne Gore je strukovna asocijacija Crnogorskih ugostitelja profila barmen.
Udruenje je osnovano 1983 godine u hotelu Sveti Stefan i sada obiljeava etvrt vijeka
postojanja. lanovi udruenja kojih sada ima 102 lana sa svih prostora Crne Gore preteno
mladih obrazovanih u svojoj profesiji i perspektivnih ljudi I koji su svi zaposleni kao barmeni u
hotelima Crnogorskog primorja i zimskim turistikim centrima Crne Gore. Svakako mladi
pesrpektivni ljudi tako potrebni naem hotelijerstvu I turizmu.
Udruenje je osamdesetih godina prolog vijeka u hotelu Sveti Stefan organizovalo est Trofeja
Sveti Stefan meunarodnih takmienja barmena u pripremanju tih mistinih napitaka koktela.
Manifestacija je tada bila a i danas ostavila duboke tragove u hotelijersko turistikim krugovima
Evrope, da bi se taj trud oplodio i prerastao u punopravno lanstvo Svijetske Federacije
Barmena INTERNATIONAL BARTENDERS ASSOCIATION sa njenim punim imenom.
CRNA GORA je 2002 godine kao prva asocijacija iz Crne Gore primljena u neku svijetsku
asocijaciju.
I istakmutom Crnogorskom zastavom na jarbolu meu 58 zemalja lanica sa svih pet
kontinenata. Crnogorsko Udruenje je primljeno na kongresu IBA i svijetskog prvenstva
barmena WCC odranog na Bledu Slovenija.
Udruenje edukuje svoje mlade lanove za potrebe Crnogorskog hotelijerstva,
ujedno ih i priprema za meunarodne nastupe takmienja. Svake godine negdje u svijetu u
jednoj od zemalja lanica IBA se odrava IBA Kongres i WCC, svaka zemlja lanica uz
obaveznu uplatu godinje lanarine je obavezna uestvovati na svijetskom prvenstvu i kongresu
sa: Dva takmiara u razlitim kategorijama i dva lana koji predstavljaju svoju zemlju na IBA
kongresu.