You are on page 1of 29

B KP T HC IELTS

T CON S 0 LN 8.0 - 2015


BY NGOC BACH

Written by Ngoc Bach


Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 1

MC LC
GII THIU ............................................................................................................................................... 3
PHN 1: T HC IELTS T CON S 0 LN 4.5~5.0 ......................................................................... 4
I. T NH GI TRNH TING ANH .......................................................................................... 4
II. PHNG PHP T HC.................................................................................................................. 5
PHN 2: T HC IELTS T 5.0~5.5 LN 8.0 ...................................................................................... 8
I. LISTENING .......................................................................................................................................... 8
1. PHNG PHP LUYN LN TRNH NGHE TING ANH NI CHUNG ......................... 8
2. ADVICE AND TECHNIQUES FOR IELTS LISTENING ........................................................... 10
3. LUYN .................................................................................................................................... 11
II. READING.......................................................................................................................................... 12
1. PHNG PHP C LN TRNH C TING ANH NI CHUNG ............................... 12
2. LUYN READING SKILLS CHO IELTS.................................................................................... 15
III. SPEAKING ...................................................................................................................................... 17
IV. WRITING ......................................................................................................................................... 19
1. N LI NG PHP C BN ..................................................................................................... 19
2. LUYN IELTS WRITING ............................................................................................................ 19
V. CC LI SAI NG PHP THNG GP KHI THI IELTS ........................................................ 22
LI KT .................................................................................................................................................... 29

Written by Ngoc Bach


Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 2

GII THIU
Xin cho cc bn, mnh l Ngc Bch. C th cc bn bit n note Phng php t hc IELTS t 5.5
ln 8.0 trong 6 thng ca mnh vit hn 1 nm trc. (Bn no cha c c th xem ti y:

http://scholarshipplanet.info/vi/bi-kip-tu-hoc-ielts-tu-5-5-len-8-0-trong-6-thang-by-ngoc-bach/)

Sau hn 1 nm, c nhiu ti liu mi hay hn xut bn (hoc c bn mm), bn thn mnh trong qu
trnh dy hc cng c kt c nhiu phng php mi ( c chng minh bng kt qu ca hc
sinh mnh dy), mnh thy cn thit phi vit mt note mi cp nht v b sung chi tit li note Phng
php t hc IELTS t 5.5 ln 8.0 trong 6 thng. Mc ch khng g khc l gip cc bn t hc IELTS
c mt phng php t hc hiu qu cao m p dng li n gin, d dng.

Thay v cc kinh nghim chung chung, ebook ny mnh vit rt c th, ch yu phn tch su vo cc mo
vi phng php luyn thi IELTS 4 k nng.

Hy vng y s l mt ti liu hu ch cho tt c cc bn ang n thi IELTS, c bit l cc bn khi A,


cc bn c trnh ting Anh cha tt.

Cm n cc bn rt nhiu !
-Ngc Bch-

Written by Ngoc Bach


Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 3

PHN 1: T HC IELTS T CON S 0 LN 4.5~5.0


I. T NH GI TRNH TING ANH
bit trnh ting Anh ca bn ang u, bn c th lm gip mnh 2 bi test sau:
Check Your English Grammar Level (kim tra trnh ng php)
http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=10713&Itemid=473
Check your English level online for free (kim tra kh nng nghe c)
http://englishteststore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11400&Itemid=517
- Di 50 im-> Trnh ting Anh ca bn cha tt, bn nn i hc nu mun trnh ln nhanh hn
(hoc t hc theo phng php di). Nn i hc 2 lp sau:
+ Mt kha ng php c bn
+ Mt kha ng m c bn (dy cch pht m, tra t in, c phin m)
Bn ch cn hc trung tm i tr thi, khng phi ra ch trung tm t qu lm g. Nn hc ngi Vit
(tt nhin l bn tin tng c) s tit kim v hiu qu hn
- Trn 50 im->Trnh ting Anh mc Intermediate Level, bn c th bt u hc IELTS lun c
ri.

Written by Ngoc Bach


Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 4

II. PHNG PHP T HC


trnh ny, mnh gi cc bn nn tp trung n ng php c bn, luyn pht m, c truyn ting
Anh ci thin trnh ting Anh ni chung trc .
+ NG PHP:
3 quyn sch ng php cc hay mnh gii thiu cho cc bn:
1) English Grammar in Use (4th edition)
Link download:
https://www.mediafire.com/?asc54122hbtme6c
pass: ngocbach
2) A practical english grammar (4th edition)
Link download:
https://www.mediafire.com/?ll4lyo98uzku0jt
pass: ngocbach
3) IELTS Language Practice
Link download:

http://www.mediafire.com/download/5o29iyxkyvnb696/vince_michael_french_amanda_ielts_la
nguage_practice.zip
Lu : Chn 1 trong 3 n thi. ng hc c 3 quyn. Mt mi m cng khng cn thit.
Cch hc:
Cc bn ch xem li cc l thuyt c bn (v d: hin ti n, qu kh n, mnh quan h, cu iu
kin 1,2,3...) . ng mt thi gian hc cu trc ng php qu kh lm g. Thi IELTS khng cn v v sau
p dng trong thc t cuc sng cng t khi bn dng. Khi nm c ng php c bn, bao gi khng
sure mt vn g v ng php, bn ch cn "google.com" l (khng cn thm bt c sch ng php
no khc). V d: mt s bn thc mc cu trc ng php ca cu ny
"There are some basic preconditions to achieving happiness."
-> google cm "preconditions to achieving", tip google cm "preconditions to being" v "preconditions
to doing". Kt qu tr v s cho bn thy cch vit "preconditions to +ing" thng c s dng.

Written by Ngoc Bach


Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 5

+ PHT M:
B American Accent Training ca Ann Cook. Link down di y gm 1 ebook km 5cd:
http://www.mediafire.com/?ttjzji4hm54
http://www.mediafire.com/?tyjjywmzluk
http://www.mediafire.com/?rrgvmtmnfi3
http://www.mediafire.com/?mytlmzdilkm
http://www.mediafire.com/?ngmnmyvkqwu
http://www.mediafire.com/?2pfc5jdoj2or0u2

+ LUYN C:
- B truyn Oxford Bookworm Library cc hay. ng tham c nhiu, chn 1 quyn bn thch v ph
hp vi trnh ri c thi. Khng khuyn khch down ht c b (thng mang tnh su tp hn).
https://drive.google.com/file/d/0B_SZnHS0AHuxYWVjQmN5N1FnZ00/edit?usp=sharing
- Mt series truyn khc rt hay l Diary of a Wimpy Kid (nht k cu b nht nht). c rt hi, t dng
cng n gin khng nng n nh my quyn tiu thuyt hay gio trnh.
DOWNLOAD FULL 9 QUYN:
Link torrent :
https://kickass.so/jeff-kinney-diary-of-a-wimpy-kid-1-9-series-t9954013.html
Link mediafire:

http://www.mediafire.com/download/6vg2l3ci2mvyf8b/Jeff_Kinney__Diary_of_a_Wimpy_Kid_1-9_Series.part1.rar
http://www.mediafire.com/download/bp9tdji916bajtp/Jeff_Kinney__Diary_of_a_Wimpy_Kid_1-9_Series.part2.rar
http://www.mediafire.com/download/5422p4djssnx4ia/Jeff_Kinney__Diary_of_a_Wimpy_Kid_1-9_Series.part3.rar
PASS: ngocbach
+ K NNG THI IELTS t 5.0~5.5 :

Written by Ngoc Bach


Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 6

t tm 4.5~5.0 IELTS ng nhin bn cn hc thm cc k nng cho IELTS mt cht. Hc b sch


Complete IELTS Bands 4-5 ca nh xut bn Cambridge l ok. Sch ny dnh cho nhng bn c nh
hc IELTS nhng mi ch trnh c bn, mi bt u. Sch s cung cp cc thng tin chi tit, li
khuyn v bi tp cho ngi hc v IELTS.
Download sch + audio:
http://www.mediafire.com/download/3u54of1ooq8tmcs/Complete_IELTS_Band_4-5.rar
pass: ngocbach
t 4.5~5.0 IELTS thc s khng kh cht no. Bn ch cn hc ng theo cc ti liu mnh ch trn
l ok.Nhiu bn mua c chng ti liu, down c ng sch, ng k hc nhng kha 17-18 triu ch t
4.5~5.0 mnh thy qu lng ph v khng ng cht no.
Hc theo cch trn sau bao lu t 5.0 ?
Cu hi cn ty vo chm ch, tp trung ca cc bn, nhng thng thng vi cc bn hc sinh mnh
dy (hay t vn phng php hc) th mnh thy nh sau: Lc u trnh l con s 0 (trc y vn hc
ting Anh nhng nghn nm khng ng n) tm 2 thng (mi ngy ~2 ting) hc theo cch trn >4.5~5.0 IELTS.

Written by Ngoc Bach


Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 7

PHN 2: T HC IELTS T 5.0~5.5 LN 8.0

I. LISTENING
1. PHNG PHP LUYN LN TRNH NGHE TING ANH NI CHUNG
Phng php luyn nghe hiu qu nht (c bit vi lm bi nghe trong k thi IELTS) m mnh c bit
v p dng hiu qu l NGHE V CHP CHNH T. Bn nghe v chp chnh t li 100% nhng
g bn nghe c. Bn nn kt hp luyn nghe v luyn pronounciation lun (luyn nghe vi ni bao gi
cng nn luyn song song). C th phng php ny nh sau:
+ Bc 1: tm mt ngun pht ting Anh chun (ni v ch m bn thy hng th) v phi c
ph (nht thit phi c)
Di y l mt s ngun mnh nghe. Bn no bit ngun nghe khc (lu l c transcript) th
comment vo y share cho mi ngi cng luyn tp nh.

Ngun nghe cho bn mi bt u


http://learningenglish.voanews.com/ ( anh m) -> chn level mi bt u nh
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/sixminute/ (anh anh)
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/elementary-podcasts (anh anh)
Spotlight radio: Website ny dnh cho nhng ngi mi hc tp luyn nghe ting Anh mi ngy. Mi bi
c thi lng khong 15', c c vi tc chm. Mi tun c 7 bi c nh th c cp nht.
Truy cp: http://spotlightenglish.com/listen/
Nng cao:
http://learningenglish.voanews.com/ ( anh m)
https://learnenglish.britishcouncil.org/en/magazine (anh anh)
Phin bn trn android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gate.android.bcenglish
British Council Podcasts.rar. B khng 1.58 gb (anh anh) do Kili Manjaro upload
Link
download: https://mega.co.nz/#!MUpRBTrZ!MSVFl1DY57qD_tLtqd17yTrlUR_w5kldzc5iG4ap9R0
http://www.britishcouncil.org/professionals-podcast-english-listening-downloads-archive.htm(anh anh)
http://breakingnewsenglish.com/ (anh anh)
http://www.cnn.com/studentnews/ (anh m)
http://www.ted.com/ (tng hp)
http://www.listen-and-write.com/ (tng hp)

Written by Ngoc Bach


Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 8

Lu :Nu bn mun luyn thi IELTS l chnh th nn chn ngun ni ging Anh Anh nghe.
ang nghe quen ging Anh-M i thi IELTS ton ging Anh-Anh cng kh mt y v mt s t ngi
Anh pht m rt c trng v rt khc vi ting Anh M.
+ Bc 2 (giai on au kh nht ): Listen and transcribe it
Bn nghe v chp li tt c nhng g bn nghe c. Bn nghe 1 cu hoc nu khng kp th nghe na
cu, pause, ri chp li. C th nghe i nghe li 3 ln ri chuyn cu khc. Nghe c 6,7 cu th
gi transcript ra so snh.ng nhin l vic ny s rt kh, bn s mc phi rt nhiu li sai v khng
nghe c nhiu t (c th l t mi bn cha bit, hoc t bn bit nhng bn li pht m sai -> nghe
sai). Hi u th transcribe CNN student news, mnh sai toe tot. Khng sao, kinh nghim y ca
mnh l: c nghe, c vit ra tt c nhng g bn nghe c (on c) ri so snh vi transcript v rt
kinh nghim dn dn. Bn s tin b nhanh hn bn ngh rt nhiu. Sau ny, bn s thy do phi chp
chnh t 100%, nhng t lc nghe hay st nh and the, t c s nhiu hay khngbn nghe s rt r.
V n khi quay li lm listening IELTS th -> Easy as eating pancakes.
Lu :
Phn mm nghe mnh khuyn cc bn nn s dng luyn bc 2 ny l GOM player thay v trnh
chi nhc mc nh window media player. Phn mm ny bn c th nghe t on A n B, tua i hoc
tua li trong bao nhiu giy bng phm ttv rt nhiu tnh nng hu ch khc. Phn mm No.1 luyn
nghe t.a m mnh vote. Down ti y:
http://www.download.com.vn/timkiem/GOM+Player/index.aspx
+ Bc 3: Tp c li theo transcript v thu m li so snh
bc ny, bn hy nghe tht k pht thanh vin c, nhn nh, ni m, ln xung u. Bn bt chic
ging ht th ri c. Sau nghe li phn thu m ging c ca mnh, xem ch no cha ging th c
li. Sa n khi nghe li thy ng th thi.
Cng vic ny cng kh l nn nhng y l cch luyn Pronunciation cc k hiu qu. Bn thn mnh
duy tr tp ni theo cch ny lin tip trong 2,5 thng. Kt qu rt tuyt vi khi ni chuyn vi mt bc
Ty, bc khen mnh pht m hay v hi nc ngoi ah lm mnh sng rn.
Lu :
+ Bn hy mua mt tai nghe c mic. Loi no cng ok ty ti tin ca bn (Nn luyn nghe bng tai nghe
cho ging vi khi thi v tp trung hn). i thi tht th bn c nghe tai ko dy xn (mnh thi IDP nn ko
bit thi BC th th no) nghe sng hn tai nghe nh nhiu.
+ Dng phn mm Audacity thu. y l phn mm kh nh gn v tin thu m. (bn thu m
luyn speaking ch ko phi ht hay rap nn ko cn soft kiu Cool edit pro hay Adobe audition lm g cho
nng my :D ).Link download:
http://download.com.vn/audio+video/video+editor+studio/5346_audacity.aspx
Nu bn ang dng smartphone, hy search trn store v down app tedictv hc.Apps ny s h tr
bn vit chnh t theo phng php trn mnh ni. Ngun ting anh l web: ted.com.

Written by Ngoc Bach


Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 9

Lc vit chnh t bn s c ty chn hin transcript dch ting Vit nn s d dng hn kh nhiu.Nu
dng android ging mnh c th vo appstore.vn down v free.
Link down:
http://appstore.vn/android/index.php/details?id=com.egloos.scienart.tedictpro
CC CU HI XUNG QUANH VIC LUYN NGHE BNG PP CHP CHNH T
1.Nghe sau bao lu th c kt qu ?
p:y l phng php gip bn ln trnh nghe nhanh nht m mnh bit. Thng thng hc sinh ca
mnh i thi, mi ngy nghe 2,3 ting, sau 2 thng trnh nghe s tng t 22-23 cu ln 30-32 cu.

2. Ti sao ti nghe lu m khng c kt qu ?


p:Mt s bn c hi cu ny. Mnh c hi cc bn l nghe mi ngy bao lu th cu tr li l : 30 pht.
30 pht qu ngn v thc s khng . Bn nn nghe t nht 1 ting hoc 2 ting mt ngy thy kt
qu c nhanh hn.Min l bn kin tr, chu kh phng php ny nht nh c tc dng vi bn.

3. C nht thit phi hc theo phng php ny ? Bn mnh xem phim,nghe nhc im IELTS
listening vn cao ?
Tt nhin l khng c g l tuyt i c. Phng php c th ph hp vi bn ny nhng khng ph hp
vi bn khc l bnh thng. Mnh thch phng php ny v n gip bn tp trung hn khi nghe v gip
bn nghe r tng t mt cch nhanh nht. Tuy nhin, d phng php no i na, nu mun im nghe
IELTS cao chc chn bn phi nghe ting Anh rt nhiu, techniques ch l ph thi

2. ADVICE AND TECHNIQUES FOR IELTS LISTENING


Di y l cc li khuyn khi lm bi IELTS Listening ca thy Simon (ielts-simon.com).
1. Concentrate - it's really easy to miss the answers if you lose concentration, even for a
moment.
2. Read ahead - it's more important to be ready for the next section than to check the
questions you have already done (check them at the end when you have 10 minutes to
transfer your answers).
3. Highlight key words - when reading ahead, it's a good idea to underline words that you
think you will need to listen for.
4. Have the next question in mind - when you're listening for the answer to a question, be
ready for the next question as well. It's easy to miss several answers if all of your focus
is on one question.
5. Expect 'tricks' - the speaker may try to confuse you - click here for an example.
Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 10

6. Spelling - as well as testing your understanding and vocabulary, IELTS Listening is also
a spelling test. You must work on your spelling if this is a weakness.
7. Difficult questions - don't worry if some questions seem really difficult. The exam needs
to have questions that separate band 8 from band 9. If you are worrying too much, you
might miss the easier questions that could get you a band 7.

Li khuyn khi luyn Listening vi b Cam


Here are 4 techniques that you could experiment with when practising IELTS listening tests from
the Cambridge books:
1. Work on specific sections rather than doing full tests. For example, you could focus on
section 1 this week, then do lots of examples of section 2 next week.
2. Do a full test, but allow yourself to listen two or three times. See how many extra
answers you get the second or third time you listen to the recording.
3. Do a full test, but give yourself as much time as you want during the breaks (by
stopping the recording). This takes away the problem of not having time to read the
questions properly, and allows you to focus more on your listening skills.
4. Change the listening test into a reading test. Instead of listening to the recording, use the
transcript at the back of the book. Did you get a higher score than usual? If you did,
your listening skills need more work. If you didn't, maybe your problem is related to
vocabulary.
The suggestions above might help you to find where your weaknesses are. They might also make
exam practice a bit more interesting!

3. LUYN
Sau khi luyn ln trnh nghe, c qua v k thut lm bi ca Simon -> vic cn li l luyn . Bn
ch cn lm bi tp trong cc ngun sau:
B huyn thoi Cambridge 1-9 (phin bn scan cht lng cao)
Torrent: http://www.torrents.net/down/5413621.torrent
http://www.mediafire.com/down/yqyspew3m5bhl0e/IELTS_1-9.rar
Pass: http://bbc.edu.vn/
hoc: http://bbc.edu.vn (khng c gch cui)

The Official Cambridge Guide to IELTS [FULL] DVD & PDF bn p


https://drive.google.com/file/d/0B_SZnHS0AHuxT3d2eUF1ZUpUYW8/edit?usp=sharing

Link dowload IELTS Listening Recent Actual Test:


https://www.mediafire.com/?s24lqj5b1pz2p2d (link mnh upload v ko pass)

Written by Ngoc Bach


Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 11

II. READING
Mnh chia lm 2 qu trnh: c ln trnh Reading ting anh ni chung + luyn skill thi IELTS
1. PHNG PHP C LN TRNH C TING ANH NI CHUNG
Reading l phn m tips, cc mo s gip bn nng im s kh nhiu ( di mnh c trch dn mt s
link tips Reading m mnh su tm trn mng). Tuy nhin, thc s nng trnh Reading ca bn ln,
bn phi c ti liu ting anh tht nhiu v c vn t vng phong ph. cng l hng pht trin lu
di cho kh nng ting Anh ca bn ch khng phi ch n thi IELTS xong ri thi.
Phng php m mnh mun chia s vi cc bn nng trnh phn Reading trong IELTS ni ring v
ting anh ni chung l The Free Reading Technique. Phng php ny do tc gi Hung Q.pham vit
trong quyn 5 steps to speak a new language,bn c th tm c nu thch. bi ny, mnh ch trnh by
nhng ni dung quan trng nht (m thc ra bn cng ch cn bit th, khng cn nghin cu su hn lm
g) v thm mt s kinh nghim thc t ca mnh khi p dng phng php ny.
Bc 1: Tm mt ngun ti liu Ting Anh ph hp m bn cm thy hng th, thch c. Cc ngun
mnh gi bn c th c nh:

Cc trang tin online: Vietnament, vnexpress bn ting anh

Nhiu thy, c khuyn bn rng khng nn c v vn phong Vit Nam. Nhng theo mnh, vic c cc
trang ny vn c ch, gip bn b khp hn nu thy c cc ngun di kh qu

BBC, CNN, new york times (US), the guardian (UK)

Science
http://www.sciencedaily.com/
http://www.newscientist.com/
Economy
http://hbr.org/ (vo blog)
http://www.forbes.com/
http://www.economist.com/
Technology
http://www.cnet.com/
http://www.pcworld.com/
Sport
http://espn.go.com/

Written by Ngoc Bach


Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 12

Cc truyn ting Anh:

Bn c th down cc ebook truyn ting anh v c trn pc, laptop, ipad, iphone, smartphone... ng c
kiu Manga ting Anh nh Doremon, Dragonball, Bleach, Naruto lm g. V cu c truyn tranh vit
rt khc, v ni tht mnh thy a phn cc bn xem tranh nhiu hn l c ch.Cng ng tn tin mua
sch ch ting anh v th nht l t, th hai l khng p dng c phng php ny (mnh s gii thch
ngay di y).
Mt s ebook mnh recommend:
+ Oxford Bookworm Library: B sch ting anh ca Oxford dng hc t vng, sch c vit theo
kiu truyn (story) theo nhiu cp t d n kh. Down ti y:
http://vuontoithanhcong.vn/index.php?/topic/23235-tr%E1%BB%8Dn-b%E1%BB%99truy%E1%BB%87n-oxford-bookworm-library-h%E1%BB%8Dc-ti%E1%BA%BFng-anh/
+ Series truyn kinh d cho tr con ca R.L. STINE: Truyn ny kh ph bin vo nm 1994. Ti Vit
Nam sri truyn Goosebumps ca Stine c dch sang ting vit v nhanh chng tr thnh b truyn n
khch, c s n nhn ca ng o c gi. Mi truyn kh ngn, ngn t vit cho tr em nn rt n
gin v d hiu, li cun, thch hp c mt mnh trong m ti c n :)). Xem preview ti y:
http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=384462
Down ti y:
http://kickass.to/62-goosebumps-mobi-by-r-l-stine-t7712319.html
+ Diary of a Wimpy Kid (xem link download mc t hc 0-> 4.5~5.5)
Bc 2: c vth gin
Lu : Trc khi bt u bc 2: bn hy tm mt t in Anh-Vit c chc nng Click & see (t in
Lc vit, Lingoes, cc t in online nh: tratu.soha.vn, vdict.com). Chc nng click & see: ngha l
gp t mi bn ch cn ch chut vo y (nhn km phm alt hoc ctrl) l ngha ting vit ca t s
hin ra.
c bo online hay c ebook bn u c th dng chc nng click & see ny.
Khi c, bn:
+ ng c gng take note bt k cu trc, t vng kh hoc mi no
+ ng p bn thn phi nh bt k t mi no
+ Khng cn gch chn, hay note vng g , khng cn thit
+ Khng cn c gng on ngha ca t da vo ng cnh lm g
Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 13

Bn ch cn c vth gin, enjoy ni dung truyn, bi bo. T mi no khng hiu th dng t in


tra, tra bao nhiu ln ty bn. Khi c, c th bn s gp cc cu d bn c tra t in cng khng hiu.
Khng sao, n gin l b qua cu y i, c tip. Lc u c th mt rt nhiu thi gian bn mi c
xong mt quyn sch. Nhng n ln 2,3 bn s thy bn c rt nhanh. Thm ch nhanh gp i lc c
quyn 1.
Ti sao phng php ny li c tc dng ?
c theo phng php ny, sau khi c xong mt vi chng ca quyn sch. bn s thy c nhiu t
mi bn gp i gp li nhiu ln. V mi ln tra ngha l mt ln bn nh ngha ca t vng . Ngoi ra,
vic gp t mi trong cc on vn khc nhau, cc ng cnh khc nhau s gip bn hiu r c cch s
dng chng. Bn hc t mi theo mt cch hon ton t nhin v d chu.Cn i vi cc t, bn ch gp
mt, hai ln trong c chng truyn. Ok, vy khng phi l cc t common words. Bn khng cn
phi nh chng lm g.
i vi cc t tra t in khng thy ngha, bn c th vo cc trang sau tra:
www.wordreference.com
http://www.thefreedictionary.com/
www.englishclub.com
Ngoi ra, bn c th ln din n trong nc hoc nc ngoi hi ngha ca t .
c theo cch ny s gip bn cm thy d chu, thoi mi. Mnh bit l nhiu bn c truyn m chc
chc li note vng, gch chn, chp vo s t t mi, ghi flashcards chng thy cun truyn th v g
na. c 1, 2 trang bn s nhanh chng mt mi v vt c truyn ln s t ca bn ra 1 gc. Bn khng
vic g phi gng mnh hc theo cch , c t mi vo u bn mt cch nh nhng, t ng thi.
Lu :
Nu bn dng android hoc iphone, ipad, hoc cc my tnh bng android. Bn c th search app
Moon+reader:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flyersoft.moonreaderp&hl=vi
Phn mm c sch cc tt, h tr cc loi t in. Bn ci thm Bluedict v down thm d liu
dictionary ca cc b t in nh: Lc vit, oxford, cambridge voChng s gip bn c v tra t in
theo cch Click&see nh mnh ni pha trn.
Xem thm ti y:
http://www.tinhte.vn/threads/mot-so-phan-mem-tu-dien-hay-cho-android.1400248/

Written by Ngoc Bach


Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 14

2. LUYN READING SKILLS CHO IELTS

Sch luyn Reading trn th trng th nhan nhn. Nhng tu chung trong cc quyn sch ch gm 2
ni dung chnh: TIPS + BI TP. Mnh gi cho bn 2 ngun HIU QU NHT
A. TIPS
TIPS lm IELTS reading theo mnh thy hay v hiu qu nht l hc theo tips lm bi ca thy Simon
(ielts-simon.com). Vy tm tips u ??? Tin vui cho cc bn, bn LyNa - hc sinh lp Writing thng
7 ca mnh tng hp cc tips lm Reading ca Simon trong 1 file duy nht. Cc bn ch vic down v
v enjoy it :D
https://www.mediafire.com/?o63ldqc6lq53eb2
Lu :
K thut hc IELTS Reading da vo bng "keyword table" do thy Simon tng kt:
1. Choose a passage from one of the reading tests.
2. Get the correct answers from the back of the book.
3. Now read the first question, underline keywords, and search for the answer in the passage - you already
know the correct answer, so your only aim is to find where it is in the passage.
4. Underline words in the passage that have the same meaning as the keywords in the question.
5. When you have done this for each question, make a keyword table.
This technique forces you to stop testing yourself. Instead, it makes you focus on finding key vocabulary
and understanding the reason for each answer. You might be surprised at the improvements you make if
you regularly practise in this way.
(ielts-simon.com)
y l file tng hp bng keyword table c post trn website ielts-simon.com (lyna tng hp)

https://www.mediafire.com/?osokxldl0xoewmx
File tng hp cc dng bi reading c post ca thy Simon trn trang ielts-simon.com (lyna tng
hp)

https://www.mediafire.com/?ha51dw2pwgmdd0r

Written by Ngoc Bach


Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 15

B. BI TP
Sau khi c mo, bn cn mt ngun luyn tp cho thnh tho cc k nng :
Bn ch nn lm bi tp Reading trong cc ngun sau (y u l cc ngun chnh thng)
B huyn thoi Cambridge 1-9 (phin bn scan cht lng cao)
Torrent: http://www.torrents.net/down/5413621.torrent
http://www.mediafire.com/down/yqyspew3m5bhl0e/IELTS_1-9.rar
Pass: http://bbc.edu.vn/
hoc: http://bbc.edu.vn (khng c gch cui)

The Official Cambridge Guide to IELTS [FULL] DVD & PDF bn p


https://drive.google.com/file/d/0B_SZnHS0AHuxT3d2eUF1ZUpUYW8/edit?usp=sharing
B actual reading
http://www.mediafire.com/download/az1l72jozmyhk4q/ielts-reading-2007-2011.rar
pass giai nen: mycheapestsource
B actual reading quyn 2 (hin ch c bn ting trung)
https://www.mediafire.com/?bkxtexn1j47d5vt
Trn y l ton b b kp v bi tp cn thit gip bn t im cao trong IELTS Reading. Rt nhiu hc
sinh mnh i thi p dng t kt qu tt (R: 8.0,8.5) vi trnh trc ch tm 4.5,5.0 cho k nng
ny (hc trong tm 3 thng).

Written by Ngoc Bach


Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 16

III. SPEAKING
t im cao trong IELTS speaking bn khng cn ni hay, ni iu, accent nh ngi bn x (ng
nhin bn ni ging hay th cng tt) quan trng l ni r rng, ng ng php, c s dng cc good
vocabulary (bn c th tm thy cc t ny trong 2 quyn sch mnh k di). y l phng php
gip nhiu bn hc sinh khi A ca mnh (band 4.5) hc ln 6.5~7.5. C th:
+ Bc 1: Nghe, chp chnh t + nhi li ging c ca ngi bn x
Xem phng php chp chnh t phn LISTENING. y l bc au kh nhng rt quan trng gip
bn pht m chun, v c ng iu ging ngi bn x (c th b qua bc chp chnh t nu thy "au
kh" qu. Cn nhi li th l bt buc
+ Bc 2: Hc k nng cho IELTS Speaking
1) Xem tips ca Simon cho IELTS Speaking
Tips ca Simon th hay khi ni ri. Nu bn li khng mun vo li web xem tng thng mt th c th
down file tng hp tips ca Simon pha di.

https://www.mediafire.com/?t4hjd2zzo4d8m1t
2) Hc cc good vocabulary trong sch 31 formulas ielts speaking
Cc t trong sch trn mnh gii thiu rt hay v t nhin, c th gip bn t im cao trong IELTS
Speaking. V d bn ni he has a good sense of humour (band 7) thay v he is funny( band 5.0) th
trong sch ton cc cm t hay ho nh vy. Link down bn p khng c ting Trung (cha c u, bn
trn mng thng l bn ting Trung). Link do bn Horizon Tran scan tng cho page TuhocIELTS8.0.
Ch c mt yu cu l cc bn down hc ch ng mang i bn li.
https://www.mediafire.com/?tv9z9fd8xgpt25q
PASS: ngocbach
3) File tng hp t vng, tr li mu theo ch trong ielts trn trang: http://www.ieltsspeaking.co.uk
Link download ti y:

https://www.mediafire.com/?kqjn4rvq4423vum
4 ) Knh youtube dy IELTS Speaking ca ngi bn x rt hay v chi tit:
Bi hng dn ca cc gio vin bn x trong ny ni rt chm v d hiu. S lng video phong ph.
Bn hon ton c th nghe v hc c.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4BA6C1AD8454AF76

Written by Ngoc Bach


Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 17

+ Bc 3: record, transcribe, analyse


Chn ly 1 bt k trong b Cam v tr li tt c cc phn trong Speaking. Thu m li v chp chnh
t nhng g bn ni.
Nghe li v nh gi xem bn ni sai u, cu ca bn c th improve c khng (bng cch thay cc
t easy bng cc t trong sch 31 formulas.., p dng thm cc cch trin khai ca Simon nh: idea,
explain, example cho bi ni c mch lc, r rng hn).Tip tc, lp li qu trnh trn 1,2 ln na
Nu bn hon thnh ng cc bc trn th vic cn li ch l -> tn hng thnh qu khi thy trnh
Speaking ca bn tin b mt cch nhanh chng :D

Written by Ngoc Bach


Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 18

IV. WRITING
Yeah, cui cng cng n k nng mnh thch nht :D. Writing theo mnh ngh l k nng kh t luyn
nht trong 4 k nng. Nhng yn tm, mnh s hng dn cc bn phng php t hc vt qua mn
kh nhn ny. Minh chia lm 2 phn: n li ng php c bn + luyn skills cho IELTS Writing.
1. N LI NG PHP C BN
Trc khi bt tay vo luyn IELTS Writing, cc bn n ng php li cho mnh mt cht. 2 quyn ny l
:
English Grammar in Use (4th edition)
https://www.mediafire.com/?asc54122hbtme6c
A practical english grammar (4th edition)
https://www.mediafire.com/?ll4lyo98uzku0jt
pass cho c hai link: ngocbach
Ch cc mc:
+ Cc cu trc so snh: so snh hn km, so snh cao nht Thi qu kh n, cu trc d on tng
lai (dng nhiu trong IELTS Writing task 1)
+ Mo t, cc thi, cu trc b ng, cu iu kin 123, mnh quan h (dng nhiu trong IELTS
Writing task 2).
2. LUYN IELTS WRITING
IELTS l mt k thi vi nhng tiu ch chm thi ca n.Mt ngi ting Anh rt tt m cha c kin thc
v IELTS -> cng kh lng i thi im vit cao c. Do vy, t im cao v phn ny bn cn c
phng php, cn c mo vit. y l mt s ngun hng dn bn cc mo, phng php vit cho
IELTS:

1. Luyn IELS Writing qua knh youtube v page Tuhocielts8.0 ca Ngc Bch
1.1. Knh youtube
Thi im vit note PHNG PHP T HC IELTS T 5.5 LN 8.0 trong 6 thng, mnh c nh
l lp mt knh youtube dy IELTS Writing h tr cc bn t hc k nng kh nht ny. V tnh n
gi mnh post c 8 videos, v mnh t ho l knh youtube ny gip rt nhiu bn t hc IELTS
Writing t im mong mun
V n y:
Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 19

https://www.youtube.com/user/ngocbach2014/videos
Slide bi ging full trong cc video (update n ngy hm nay 27/02/2015):
https://www.mediafire.com/?2o1a0y0bv02yk5j

2.2. Tng hp hng dn IELTS Writing by Ngoc Bach


Mi ngi lu l m bo mi ngi c ngun ti liu hc tin cy, tt c cc bi mnh band im
di u c chm v xc thc bi gim kho IELTS. Cc bn c th check bng cch gi bi vit
ca mnh cho mt gim kho IELTS bt k. Tt nhin l gim kho khc nhau c th cho im s cng
khc nhau 1 cht (nn nhiu bi d c chm 9.0 mnh cng ch dm ghi l " tt t band 8.0")
nhng im s khng chnh nhiu.
Link download:

2. Luyn IELTS Writing qua trang ielts-simon.com


http://ielts-simon.com/
Vo mc task 1, task 2 c v s cc mo, bi mu hay do thy Simon-cu gim kho IELTS vit. Thy
Simon vit theo phong cch n gin, mch lc nhng vn tt band 9.0. Mnh tng hp sn cc
bi mu thy Simon vit cc bn t luyn c d dng hn:
Tng hp cc bi mu tip, task 1 ca Simon
http://www.fshare.vn/file/NEHS5OELSS/
https://www.mediafire.com/?bwwgpmn68c3kcls
Tng hp cc bi mu task 2 ca Simon
http://www.fshare.vn/file/PD5TMI6QEO/
http://www.mediafire.com/download/h3iov8pd96bosri/MAU.rar
3. Cha IELTS Writing
Vn mun thu ca luyn vit. C my cch sau:
Th nht, cc bn c th t sa cho mnh. Cc bn c th xem cc video dy IELTS Writing ca mnh,
xem cc bi v d mnh phn tch 4 tiu ch chm thi th no, nghin ngm tht k -> t cha cho mnh.
https://www.youtube.com/user/ngocbach2014/feed
V d: Hm nay bn vit 1 bi task 1, 1 bi task 2. Sau , ngy kia bn gi ra check li t sa li cho
mnh -> chc chn cc bn s nhn ra rt nhiu li bn gp phi lc vit
Th hai, cc bn c th s dng dch v correct essay gi r ca ngi nc ngoi nh:
http://www.ielts-blog.com/check-your-ielts-writing/
Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 20

(Khong 50k/1 bi nu cha 8 bi)


Th ba, cha cho nhau. Group ang thc hin hot ng ny kh hiu qu l group Hi luyn thi IELTS
trn scholarshipplanet. Bn xem link y:
http://scholarshipplanet.info/check/
Luyn IELTS WRITING bng 3 ngun trn -> bn t Writing ln tm 6.5~7.5.

Written by Ngoc Bach


Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 21

V. CC LI SAI NG PHP THNG GP KHI


THI IELTS
y l cc vn ng php thng gp c thy Simon nhc n trong trang ielts-simon.com. Cc
li ny mnh cc bn hc sinh khi thi IELTS mc rt nhiu. Xem phn cha ca thy Simon di y
chc chn mi ngi s hc hi, rt kinh nghim c rt nhiu
Mnh cng ang tng kt 1 file cc li thng gp ca hc sinh trong qu trnh cha bi. D kin s post
trong thi gian ti. Trc mt mi ngi c tham kho file ny nh.

IELTS Grammar: some typical mistakes


Find 5 common mistakes in the paragraph below:
Some people believe that, all police officers should carry a gun. While, others disagree with this idea, and
argue that it is intimidating to see armed police officers on the streets. From my view, the advantages of
police officers carrying guns have overweighed the disadvantages. Because the police need to be able to
protect both themselves and the general public.
Feel free to share your answers in the "comments" area below. I'll reveal the correct answers tomorrow.

CORRECT ANSWERS:
1. 'Some people believe that all...' (no comma after "that")
2. '... should carry a gun, while...' (don't begin a sentence with "While," - use "while" after a comma to
link contrasting ideas in the same sentence)
3. 'In my view' OR 'From my point of view' (not "From my view")
4. 'the advantages of police officers carrying guns OUTWEIGH the disadvantages' ("outweigh" NOT
"have overweighed")
5. '... the disadvantages because...' ("because" is used to connect ideas in the SAME sentence. You don't
need a comma before "because")
Good work Hana, Felora and Evan
Simon

IELTS Grammar: before or ago?


Don't say: I came to Manchester before two weeks.
Do say: I came to Manchester two weeks ago.
Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 22

Use "past time + ago"


10 years ago, a long time ago, a few weeks ago, a couple of days ago

Use "before + action / event"


before you left, before we start, before lunch

Don't use "before + past time" (before two weeks, before three days)

IELTS Grammar: fall or reduce?


These two words are the opposites of 'rise' and 'raise' (see last week's grammar lesson):
something falls (e.g. the price fell)
somebody reduces something (e.g. the company reduced the price)

You will probably use 'fall' to describe numbers on a graph or chart for IELTS Writing Task 1:
In 2008, the number of customers fell. (verb, past)
There was a sharp fall in Internet usage. (noun)

'Reduce' and 'reduction' are probably more useful for Writing Task 2:
We need to reduce the amount of pollution from exhaust fumes. (verb)
Recycling leads to a reduction in waste. (noun)

IELTS Grammar: linking with "this"


All students learn to link ideas using words like "however", "furthermore" etc. Most students don't realise
that the word "this" is also a linking word. Look at the following examples:
Nowadays, people can use the Internet, fax and mobile phones to work from home. In this way,

people who do not have access to transport can find employment.


Most products are built to last only a short time, and this creates a "throw-away" culture.
A global economy means free trade between countries. This can strengthen political

relationships.
The word "this" refers to the sentence or idea that came before. "This" helps you to link ideas and avoid
repetition. Native speakers and good writers use "this" a lot, and the IELTS examiner will be impressed if
you can use it.

IELTS Grammar: because


Students often make mistakes when using the word "because". You can't use "because" to connect ideas
in two separate sentences. Put both the main idea and the reason in the same sentence.
Which sentence is NOT correct?
1. Some children behave badly at school because their parents are too lenient at home.
Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 23

2. Because parents are often too lenient at home, discipline in schools is becoming more difficult
to enforce.
3. Children's behaviour is getting worse nowadays. Because parents are not strict enough.

CORRECT ANSWER:
Sentence 3 is NOT correct. 1 and 2 are fine.
...
Chutarrat,
You can use "Firstly,..." or "First,..." I normally use "Firstly" but it's find to use "First".
All the best
Simon
Posted by: SImon | Monday, October 18, 2010 at 16:27
CORRECT ANSWER CONTINUED...
Sentence 3 should be written as one sentence with no stop or comma:
"Children's behaviour is getting worse nowadays because parents are not strict enough".
Simon
Posted by: SImon | Monday, October 18, 2010 at 16

IELTS Grammar: 'because of'


Last week I looked at how to use the word 'because'. One of my students then asked me to explain the
difference between 'because' and 'because of'.
Compare these two sentences:
I stayed at home because the weather was bad.
I stayed at home because of the bad weather.
The important difference is the use of the word 'was' in the first sentence. After 'because', you need a
subject and a verb (e.g. the weather was). After 'because of', we don't use a verb, only a noun, nouns or
noun phrase.

IELTS Grammar: 'however' and 'whereas'


You can't use 'however' and 'whereas' in the same way. Follow these general rules in order to avoid
grammar mistakes:
Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 24

Use 'however' (followed by a comma) at the beginning of a sentence to contrast with the previous
sentence:
Some people believe that schools are responsible for the behaviour of their students. However,

others argue that discipline is the responsibility of parents.


Use 'whereas' (after a comma) to contrast two ideas in the same sentence:
Some people believe that schools are responsible for the behaviour of their students, whereas

others argue that discipline is the responsibility of parents.


You can use 'on the other hand' or 'by contrast' in the same way as 'however'. You can use 'while' instead
of 'whereas'.

IELTS Grammar: while, whilst, whereas, as


Joshua asked me the following question:
"Can you explain while, whilst, whereas, as? Either can be used to connect two sentences, but I am not
sure how to identify them and quite often I use them wrongly."
Here's my simplified explanation:
1. While and whilst are the same, but whilst is a bit more formal (according to one famous
grammar book).
2. Whereas is always used for contrast. While/whilst can be used for contrast, OR to mean "at the
same time".
3. As can mean "because" or "exactly at the moment when".
Try to write an example sentence using each of these words. Feel free to share your sentences in the
"comments" area below.

IELTS Grammar: subject + verb


Question: Which of the following is a correct sentence?
1. Learning a foreign language.
2. Firstly, learning a foreign language in order to improve your career prospects.
3. For example, learning a foreign language by living in a country where that language is spoken,
and communicating with native speakers on a daily basis.
Answer: None of these are correct sentences. None of them has a main verb.
To make a sentence, you need a subject (noun/noun phrase) and a verb:
1. I am learning a foreign language. OR, Learning a foreign language isuseful.
2. Firstly, many people learn a foreign language in order to improve their career prospects.

Written by Ngoc Bach


Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 25

3. For example, some people learn a foreign language by living in a country where that language is
spoken and communicating with native speakers on a daily basis.
Some students really need to work on writing correct "subject + verb" sentences. Missing the verb in a
sentence is a serious mistake that will definitely affect your score.

IELTS Grammar: correct the mistakes


The following sentences contain mistakes. Try to correct them.
1. We are friends ever since we first met.
2. If people work in teams can help them to achieve more.
3. If we consider unemployment is another important issue.
4. It is difficult to live in a new country, it is also difficult to speak a new language.
5. Many children behave badly, could be because their parents are not strict enough.

CORRECT ANSWERS FROM SIMON:


1. We have been friends.... (present perfect - from the past until now)
2. If people work in teams, THIS can help them to achieve more.
3. Unemployment is another important issue.
4. It is difficult to live in a new country and speak a new language.
5. Many children behave badly, perhaps because their parents are not strict enough.
Note:
I have tried to give the easiest solution, but many of the students' answers above are also correct.
...
Hi Clement,
I guess the answer would be true (it's a bit confusing without the full context).
Look through my reading lessons for more practice.
IELTS Grammar: find the mistakes
Correct the mistakes in the sentences below.
1. With developments in nuclear technology, the risk of accidents are being reduced.
2. Scientists need to make more researches to improve the safety of nuclear power stations.
3. Using of nuclear power not only does it produce cheap electricity, but also it does not have any
pollution.
I'll put my answers in the "comments" area tomorrow.
Posted by Simon in Vocabulary/Grammar | Permalink | Comments (

Written by Ngoc Bach


Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 26

CORRECT ANSWER FROM SIMON:


1. With developments in nuclear technology, the risk of accidents IS being reduced.
('risk' is singular)
2. Scientists need to DO more RESEARCH to improve the safety of nuclear power stations.
('do research', not 'make researches' - never use the plural, 'research' is uncountable)
3. There are several ways to write this. Gopi's suggestion is a good one:
The use of nuclear power produces not only cheap electricity, but also less pollution.
Thanks for your suggestions.
Simon
PS. Kim: 'developments' is just a normal plural. The meaning doesn't change.

IELTS Grammar: more mistakes!


Try to correct the mistakes in the following sentences:
1. I am completely agree that job satisfaction for workers are important.
2. On the other side, maybe it is difficult for all workers to be happy in their jobs.
3. Although, we all need to work in order to pay our bills etc, but we also need to enjoy our jobs.
Be careful with "although". Most English learners make mistakes with this word.

CORRECT ANSWERS FROM SIMON:


1. I completely agree... IS important.
(NEVER "I am agree")
2. On the other HAND, it may be (2 words) difficult... OR: perhaps it is difficult...
(Don't use "maybe" at the start of a sentence in formal/academic writing)
3. Although (NO COMMA) we all need to work in order to pay our bills, (NO "BUT") we also need to
enjoy our jobs.
Also, don't use "etc." in your essays.
Simon

IELTS Grammar: using Google


If you are unsure about the correct way to use a word, Google can often solve the problem. Here are 2
examples:
1. Yesterday I googled "drink driving" and "drunk driving". Both are correct, but which is more
common?
Written by Ngoc Bach
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 27

2. I wanted to explain the use of "having had", so I googled "having had grammar" and found this
page from the BBC.
Google and Wikipedia are two of the best tools for improving your vocabulary and grammar. Try them
the next time you have a language problem.

IELTS Grammar: find the mistakes


Find the mistakes in the sentences below.
1. The graph shows the number of people travelled to and from UK.
2. In 1979, the number of people visited UK was 10 millions.
3. Turkey was the least country in terms of the number of people visiting it.
Feel free to share your answers in the "comments" area below. I'll post my answers tomorrow.

CORRECT ANSWERS FROM SIMON:


1. WHO travelled (or TRAVELLING)... THE UK
2. WHO visited THE UK... 10 MILLION
(no "s" on hundred, thousand, million etc. after a number)
3. You can't say "the least country" - change it to "least popular country".

Written by Ngoc Bach


Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 28

LI KT
Cc bn c n dng cui ca ebook ny. Nh tiu ch ngay t u, mnh vit ebook ny l dnh cho
nhng bn ting Anh cha tt, mi bt u tm hiu v IELTS nn mnh hng dn rt c th v chi tit.
Nu cc bn tin tng, hc theo ng hng dn ca mnh -> chc chn cc bn s t mc tiu im
IELTS ca bn thn.
Cui cng, lu rng IELTS ch l mt k thi v dng IELTS nh gi nng lc ting Anh ca mt
ngi l tng i khng chnh xc. IELTS 8.0 cng cha ni ln c g c. Sau khi thi IELTS xong,
pht trin kh nng ting Anh mt cch t nhin, cc bn nn xem phim, c truyn ting Anh, gp g
cc bn nc ngoi, c gng tip xc vi ting Anh cng nhiu cng tt.
Hy vng nu cc bn c ebook ny m thy c ch, thi IELTS t kt qu tt th c th mes li cho mnh
vo page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 mnh bit l nhng g mnh vit c ch vi cc bn
:D

Cm n cc bn !
-Ngc Bch-

Written by Ngoc Bach


Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0
Website: www.ngocbach.com

Page 29