You are on page 1of 2

LAWATAN KE PESTA BUKU ANTARABANGSA PWTC

28 APRIL 2015
Nama Program

: Lawatan Ke Pesta Buku Antarabangsa Di Pwtc

Tarikh Pelaksanaan

: 28 April 2015

Sasaran

: Semua Pelajar SMK Kampong Jawa

a) Kehadiran dan penglibatan

1. Lawatan ini melibatkan semua pelajar SMK Kampong Jawa termasuk, 36 pelajar
dan 4 orang guru
b) Pencapaian objektif / matlamat program

1. Meningkatkan minat membaca yang berterusan. (avid reader).


2. Mewujudkan persekitaran yang kondusif dan sudut bacaan yang sesuai untuk
pembacaan di kawasan sekolah.
3. Menampilkan murid yang mengamalkan ciri- ciri pembaca berkualiti.
4. Mengenalpasti tokoh murid yang banyak membaca, berketrampilan serta mempunyai
sifat- sifat kepimpinan.
5. Menampilkan murid yang mengamlkan ciri- ciri pembaca berkualiti.
6. Menjadikan amalan membaca sebahagian gaya hidup.
c) Kekuatan program

1. Kekuatan utama program ini adalah melalui sokongan dan kerjasama daripada
semua pihak khususnya guru-guru dan jawatankuasa pelaksana program.
2.

Kerjasama semua pihak dalam menjayakan aktiviti yang dirancang

d) Kelemahan program :
1. Penganjur hanya menyediakan sebuah bas sahaja
2. Kurang promosi kepada seluruh warga sekolah

e)

Cadangan penambahbaikan

1. Promosi hendaklah dilakukan seawal mungkin untuk menggalakkan penyertaan


daripada semua warga sekolah.
2. Pada tahun hadapan akan disediakan sekurang-kurangnya 2 bas dan dijadikan takwim
pusat sumber sekolah
f) Impak

Program yang dijalankan adalah program yang amat baik dan bersesuaian dengan
objektif program ini iaitu menjadikan pelajar minat membaca.
Secara keseluruhan, aktiviti lawatan ini perlu dijadikan takwim tahunan sekolah
untuk menanamkan sifat suka membca dan mencari ilmu dikalangan pelajar

5. Aktiviti bergambar.