Lampiran 8 Contoh sijil PEKA

LOGO SEKOLAH

SIJIL PENTAKSIRAN KERJA AMALI BERASASKAN SEKOLAH (PEKA) Peperiksaan SPM Tahun : _________________ Nama Mata Pelajaran : Sains Tambahan Kod Mata Pelajaran : 4561/4 Nama : No. Kad Pengenalan : Angka Giliran :

Dianugerahkan Sijil Pentaksiran Kerja Amali Berasaskan Sekolah (PEKA) Kerana telah memperolehi pencapaian seperti berikut :
Merancang eksperimen/penyiasatan/kajian Menjalankan eksperimen/penyiasatan/kajian Mengumpul dan merekod data Mentafsir data dan membuat kesimpulan Sikap saitifik dan nilai murni ……………………… Tandatangan Pengetua Cop Sekolah Tarikh : …………………. : ……………………….. : ……………………….. : ………………………. : ………………………. : ……………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful