You are on page 1of 13

LAMPIRAN II

No

Kelurahan/Desa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Desa Jantho Makmur


Bukit Meusara
Jantho Baru
Barueh
Teureubeh
Weue
Jantho
Bueng
Data Cut
Aweek
Jalin
Suka Tani
Cucum

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Data Gaseu
Lhib
Alue Gintong
Jawir
Buga
Keunaloi
Pasar Seulimuem
Rabo
Lampiosang Tunong
Lampisang Dayah
Lampisang Teungoh
Capeung Baroh
Capeung Dayah
Suuneubok
Kayee Adang
Ujong Mesjid
Bak Aghu
Jeumpa
Pinto Khop
Bak Seutui
Lam Kuk
Kp. Seulimuem
Lam Jruen
Lam Carak
Gampong Raya
Iboih Tanjong
Alue Rindang
Meunasah Baro
Batee Lhee
Meunasah Tunong
Mangeu
Bayu

Kecamatan
KOTA JANTHO
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
SEULIMUEM
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda

Radius

Ongkos jalan

I
I
I
I
II
II
II
III
III
III
III
III
IV

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp
Rp
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

75.000,75.000,75.000,75.000,100.000,100.000,100.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,175.000,-

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
III

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,100.000,150.000,-

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Ayon
Lam Pante
Lamteuba Droi
Pulo
Meurah
Lam Bada
Lam Apeng
Blang Tingkeum
Ateuk
Beureunut
Ujong Kupula
Lampanah / Leungah
Ujong Mesjid

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Suka Damai
Saree Aceh
Suka Mulya
Lam Tamot
Lon Asan
Lon Baroh
PayaKeureuleh.
Desa Teuladan
Lambaro Tunong
Panca
Lam Kubu
Panca Kubu

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
86
89
90
91
92
93
94

Lamtui
Lamleuot
Siron Krueng
Siron Blang
Keureuweung Krueng
Keureuweung Blang
Glee Jai
Cot Bayu
Bak Sukon
Lupung Baleu
Keumireu
Lam Kleeng
Lam Beugak
Lam Aling
Lam Leupung
Sigapang
Ie Alang Dayah
Ie Alang Mesjid
Maheng
Leupung Bruek
Bung Simek
Barih Lhok
Lam Sie

Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
LEUMBAH SEULAWAH
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
KUTA COT GLIE
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda

III
V
V
V
V
V
V
V
V
Sulit
Sulit
Sulit
Sulit

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

150.000,200.000,200.000,200.000,200.000,200.000,200.000,200.000,200.000,300.000,300.000,300.000,300.000,-

V
V
V
III
III
III
III
III
III
V
III
III

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

200.000,200.000,200.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,200.000,150.000,150.000,-

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,-

95
96
97
98
99
100
101
102

Ie Alang Keureumeuh
Banda Safa
Pasar Lampakuk
Desa Lampakuk
Pakuk
Lampoh Raja
Tutue
Bithak

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

Lampanah Tunong
Lampanah Baro
Lampanah Teungoh
Lampanah Dayah
Lampanah Ranjo
Manggra
Mureu Lamlumpang
Mureu Bung U
Mureu Baro
Mureu Ulee Titi
Mesale
Mesale Lhok
Reting
Krueng Lamkareung
Sihoum Lhok
Sihoum Cot
Seout Tunong
Seout Baro
Pasar Indrapuri
Sinyeu
Reukih Dayah
Indrapuri
Reukih Kupula
Lam Ilie Mesjid
Lam Ili Ganto
Aneuk Glee
Meunara
Lam Ili Teungoh
Seureumo
Seulangai
Lampupok Baro
Lampupok Raya
Lam Beutong
Ulee Kareng
Limo Mesjid
Limo Blang
Limo Lam Luweung
Empee Ara
Lam lubok
Lheu Jumpa
Lam Lueng

Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
INDRAPURI
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda

III
III
III
III
III
III
III
III

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,-

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,-

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Cureh
Cot Kareung
Grot Blang
Mon alue
Lam Bunot
Lingom
Ulee Ue
Jruek Bak Kreh
Jruek Balee
Lam Siot
Grot Manyang
Grot Baro

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
192

Weu Bada
Piyeung Lhang
Piyeung Datu
Piyeung Manee
Piyeung Kueh
Bueng Daroh
Bueng Raya
Cot Lampoh Soh
Mon Ara
Cot Lhok
Atong
Teubang Phui Mesjid
Teubang Phui Baro
Mata Ie
Gampong Baroh
Lampaseh Lhok
Lampaseh Krueng
Lam Nga
Dayah Daboh
Weu Lhok
Alue
Weu Krueng
Seuban Cot
Bak Dilib
Ulee Lhat
Lam Raya
Seubang Lhok
Seumet
Cot Seunong
Lamme Garot
Meunasah Tutong
Empee Tanong
Bak Cirih
Warabo
Teubang Phui Baro
Bira Cot
Bira Lhok

Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
MONTASIK
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,-

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,-

193 Bueng Tujuh


194 Peureuping
195 Reudep
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

Lambaro Samahani
Lam Ara Cut
Lam Ara Engkit
Lam Ara Tunong
Tumbo Baro
Leupung Cut
Leupung Riwat
Leupung Rayeuk
Teu Dayah
Leubok Buni
Leubok Batee
Reuleung Karieng
Reuleung Geulumpang
Lamsiteh Cot

210 Luthu Dayah Krueng


211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

Luthu Laweung
Lam Tanjung
Pante Rawa
Lambiras
Kayee Adang
Baet Mesjid
Baet Lampuot
Baet Meusago
Dilip Lamteungoh
Dilip Bukti
Sibreh Keumude
Reuhat Tuha
Seumeureung
Tampok Blang
Lam Geu Baro
Lam Geu Tuha
Lam Lheu
Lam Teh Dayah
Tampok Jeurat Raya
Lampanah Inen
Klieng Manyang
Lampisang
Lambaro Sibreh
Weu Siteh
Aneuk Galong Titi
Aneuk Galong Baro
Meunasah Bak Thu
Blang Cut
Meunasah Tuha
Aneuk Batee

Sda
Sda
Sda
KUTA MALAKA
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
SUKA MAKMUR
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda

III
III
III

Rp. 150.000,Rp. 150.000,Rp. 150.000,-

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

III

Rp. 150.000,-

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,-

150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,150.000,-

241
242
243
244

Niron
Bukloh
Lambarih Jurong Raya
Lambarih Bak Mee

245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

Krueng Mak
Batee Linteung
Nya
Lambunot
Bha Ulee Tutu
Blang Miro
Tantuha
Lam Batee
Blang Preh
Lam Urit
Lam Krak
Lamjamee Dayah
Aneuk Lam Ura
Ateuk Lampuot
Ateuk Blang Asan
Ateuk Mon Panah
Ateuk Lamphang
Ateuk Cut

263
264
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

Meunasah Manyang
Bakoy
Meunasah Baro
Meunasah Dayah
Meunasah Tutong
Siron
Pasi Lamgarot
Dham Ceukok
Dham Pulo
Lubuk Sukon
Lubuk Gapui
Pasie Lubok
Bung Ceukok
Teubang Phui
Ateuk Anggok
Ajee Rayeuk
Ajee Cut
Gani
Ateuk Lueng ie
Cot Alue
Cot Surui
Cot Bada
Ajee Pagar Air
Meunasah Krueng
Jurong Peujera
Lubuk Batee

Sda
Sda
Sda
Sda
SIMPANG TIGA
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
INGIN JAYA
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda

III
III
III
III

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

150.000,150.000,150.000,150.000,-

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

175.000,175.000,175.000,175.000,175.000,175.000,175.000,175.000,175.000,175.000,175.000,175.000,175.000,175.000,175.000,175.000,175.000,175.000,-

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,-

291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314

Bineh Blang
Pantee
Meunasah Kalud
Meunasah manyang
Meunasah Manyet
Santan
Tanjong
Reuloh
Paleuh Blang
Cot Montiwan
Lampreh Lj
Paleuh Pulo
Lam Cot
Lamsinyeu
Lam Ue
Cot Gud
Lamdaya
Lambada
Lambaro
Ujong XII
Bada
Lamteungoh
Kayee Lee
Lampreh Lt

315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

Lam Sod
Biluy
Lambaro Biluy
Empe Trieng
Turam
Teubaluy
Blang Kire
Neusok
Mane Dayah
Lambleut
Lamtadok
Lamkunyet
Lambatee
Lhang

329
330
331
332
333
334
335
336
337
338

Deunong
Lampeuneueun
Ulee Tui
Punie
Leu Ue/Mata ie
Geundring
Geu Gajah
Lueng
Kandang
Paya Roh

Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
DARUL KAMAL
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
DARUL IMARAH
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,-

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,-

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,-

339
340
341
342
343
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358

Lamsiaya
Kuta Karang
Lamkawe
Lamsiteh
Lheu Blang
Lagang
Lamblang Manyang
Lamblang Trieng
Lamreung
Lam Cot
Bayu
Lampeuneurut Gampong
Lampeuneurut Ujung Blang
Tingkeum
Daroy Kameu
Lambheu
Garot Geuceu
Pasie Beutong
Jeumpet Ajuen

359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

Lampermai
Meunasah Papeun
Bak Trieng
Lung Ie
Gla Deyah
Miruk
Lamgapang
Meunasah Baet
Mns. Manyang Lam Ujong
Meunasah Intan
Gla Meunasah Baro
Rumpet

371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387

Krueng Anoi
Lampuuk
Cot Beut
Bueng Bakjok
Lam Neuheun
Seupeu
Cot Mancang
Lambaet
Cot Masam
Gue
Lam Sabang
Lam Alue Raya
Lam Alue Cut
Leupung Mesjid
Cot Lamee
Leupung Ulee Alue
Lampoh Tarom

Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
KRUENG BARONA JAYA
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
KUTA BARO
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,-

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,-

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,-

388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
145
416
417

Lamteube Geupula
Lamteube Mon Ara
Aron
Bak Buloh
Lamseunong
Lam Raya
Lam Roh
Lambeunot Tanoh
Teumpok Lampoh
Puuk
Lambunot Paya
Lampoh Keudee
Lam Asan
Lambaro Dayah
Lambaro Bileu
Cot Peutano
Cot Cut
Meunasah Bak Trieng
Babah Jurong
Lam Glumpang
Rabeu
Cucum
Deyah
Lamtrieng
Beurangong
Cot Preh
Cot Raya
Cot Yang
Ujong Blang
Lam Ceu

418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428

Lambada Lhok
Klieng Cot Aron
Klieng Meuriya
Lam Asan
Labuy
Lampineung
Lam Ujong
Baet
Kajhu
Cadek
Blang Krueng

429
430
431
432
433
434
435

Lampuja
Lam Ujong Tungkop
Lam Gawe
Lam Asan Kling
Lam Reh
Siem
Krueng Kalee

Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
BAITUSSALAM
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
DARUSSALAM
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,-

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,-

V
V
V
V
V
V
V

Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,-

436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457

Lambaro Sukon
Lambiheu
Lambiheu Siem
Lam Klat
Lam Keunung
Lam Puuk
Lam Timpeung
Limpok
Barabong
Tungkop
Lam Duroy
Lam Bitra
Liene
Lambada Peukan
Gampong Blang
Gampong Cot
Lambaro Angan
Miruk Taman
Lampeudaya
Suleu
Tanjong Deah
Tanjong Selamat

458
459
460
461
462
463
464
465
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484

Kayee Kunyet
Data Makmur
Cot Hoho
Cot Nambak
Cot Meulangeun
Cot Rumpun
Cot Jambo
Bueng Pageu
Cot Sayun
Cot Leuot
Cot Bagie
Empe Bata
Cot Mancang
Teupin Batee
Gampong Blang
Cot Karieng
Cot Madhi
Cot Malem
Bueng Sidom
Meulayo
Cot Puklat
Cot Geundreut
Cot Mon Raya
Lam Siem
Paya Ue
Lam Mee

Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
BLANG BINTANG
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,-

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,-

485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532

Keuneudue
Beuradeun
Lampisang
Rima Keuneurung
Rima Jeuneu
Ajuen
Lam Asan
Paya Tieng
Lam Lumpu
Lam Geu Eu
Lam Reukam
Lam Geumok
Gurah
Lam Isek
Lam Manyang
Lam Teh
Gampong Baro
Lam Awe
Meunasah Tuha
Lam Teungoh
Lam Tutui
Lam Badeuk
Lam Pageu
Lambaro
Pulo Bunta
Mon Ikeun
Lamkruet
Lam Paya
Lam Gaboh
Aneuk Paya
Weu Raya
Naga Umbang
Lambaro Kueh
Lam Ateuk
Kueh
Nusa
Seubun Ketapang
Seubun ayon
Tanjong/Lamcok
Lambaro Seubun
Meunasah karieng
Menasah Mesjid Lamlhom
Meunasah Manyang
Meunasah Lambaro
Menasah Mesjid Lampuuk
Meunasah Balee
Meunasah Lamgirek
Meunasah mon Cut

PEUKAN BADA
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda

Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I
Sulit I

Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,Rp. 225.000,-

LHOKNGA
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda

Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II

Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,-

533 Meunasah Baro


534 Meunasah Beutong
535
536
537
538
539
540

Menasah Mesjid Leupung


Pulot
Lamseunia
Layeun
Meunasah Bak Ue
Deah Mamplam

541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567

Meunasah Lhok
Pasi
Pudeng
Glee Bruek
Meunasah Cot
Cundien
Gapui
Mon Mata
Keutapang
Utamong
Lamjuhang
Lam Geuriheu
Saney
Lam Kuta Blang Mee
Teungoh Blang Mee
Baroh Geunteut
Jantang
Meunasah Krueng Kala
Seungko Meulat
Kareung
Biriek
Paroi
Baroh Krueng Kala
Tunong Krueng Kala
Teungoh Punteuet
Umong Seribee
Lamsujen

568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579

Teunom
Pasi Janeng
Alue Riyeung
Dedap
Rabo
Lamteng
Loh
Lampuyang
Lapeng
Paloh
Blang Situngkoh
Ulee Raya

Sda
Sda
LEUPUNG
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
LHOONG
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
PULO ACEH
Khusus
Khusus
Khusus
Khusus
Khusus
Khusus
Khusus
Khusus
Khusus
Khusus
Khusus
Khusus

Sulit II
Sulit II

Rp. 250.000,Rp. 250.000,-

Sulit III
Sulit III
Sulit III
Sulit III
Sulit III
Sulit III

Rp. 275.000,Rp. 275.000,Rp. 275.000,Rp. 275.000,Rp. 275.000,Rp. 275.000,-

Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV
Sulit IV

Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,-

Sangat sulit
Sangat sulit
Sangat sulit
Sangat sulit
Sangat sulit
Sangat sulit
Sangat sulit
Sangat sulit
Sangat sulit
Sangat sulit
Sangat sulit
Sangat sulit

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

650.000,650.000,650.000,650.000,650.000,650.000,650.000,650.000,650.000,650.000,650.000,650.000,-

580
581
582
583
584

Seurapong
Gugop
Alue Raya
Rinon
Meulingge

585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597

Neuheun
Meunasah Mon
Ie Suum
Meunasah Kulam
Ruyung
Durung
Lamreh
Lamnga
Ladong
Meunasah Keude
Beurandeh
Baro
Paya Kameng

1.
2.

Khusus
Khusus
Khusus
Khusus
Khusus
MESJID RAYA
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda
Sda

Sangat sulit
Sangat sulit
Sangat sulit
Sangat sulit
Sangat sulit
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II
Sulit II

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

650.000,650.000,650.000,650.000,650.000,-

Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,Rp. 250.000,-

Keputusan tentang penyesuaian panjar ongkos perkara perdata yang dipungut dan ongkos sesuai
radius ini mulai berlaku sejak tanggal 23 April 2015
Jika ada kekeliruan dalam penulisan nama-nama Gampong dan Kecamatan karena adanya
pemekaran akan dilakukan perbaikan seperlunya.
Jantho, 23 April 2015
Ketua
Pengadilan Negeri Jantho

Wakil Ketua
Mahkamah Syar'iyah Jantho

RAHMAWATI, SH
NIP. 19621216 199303 2 003

DRS. H. DASWIR, MH.


NIP. 19671004 199403 1 005