You are on page 1of 9

Nhng iu th v v ting Nht

Bn c bit ngun gc ca t ....................................................1


............................................................................................................. 1
B mt trong ngha ch hn ca t ................................................................2

Bn c bit ngun gc ca t

Thy bo hm nay l ngy lnh cui cng trc khi chnh thc sang xun. Bui sng hay chiu ti i lm,
i hc v l my u ngn tay lnh but. iu ny lm mnh nh ra mt t m sut ngy chng ta dng
vo nhng ngy tri ng lnh gi l t ( Lnh, but, cng). Ngun gc ca t ny bt ngun t
ch tc ch my u ngn tay b au v cng, v dn ni tt thnh y.
Kh th v nh. Hihi.

Nht Bn- IM N ca mun vn c m nhng ch l CH N ca nhng ngi dm n vi


c m.
Trong cc ch Hn ni v tng lai trong ting Nht, mnh thch dng ch nht. Vi
mnh, bn thn ch Hn ny hm cha rt nhiu ngha- V LAI. V tc l cha, vn cha. LAI c
ngha l ti, n.Ai cng c c m, c hoi bo, c tng lai. Nhng tng lai n khi no, n nh
th no, mang mi v nh th no, khng dm lm, khng dm i n cng th khng th bit c.
ng tng lai bn chn b b v gia chng.
ng c m ca bn b dang d gia chng.
quyt ch ri, th vt khi tai nhng iu lm thiu ht quyt tm.
quyt ch ri, th b khi c nhng suy ngh tiu cc.
quyt ch ri, th ch hc nhng th ng hc.
quyt ch ri, th ng ln v i. Th thi.

Bit n l thay v ni l iu ng nhinth hy ni Cm n.


Tn thng l thay v ni Vy th sao th hy ni Chc mng

Hi vng l thay v ni Thi,cht ri, thi xong ri th hy ni K t by gi tr i.

Quyt ch l thay v ni Mun tr thnh th hy ni Nht nh tr thnh v s lm c.

Nhn ni l thay v ni B cuc, dng li th hy niVn cn c th c c na

B mt trong ngha ch hn ca
t

Ni n t , ai cng bit n c ngha l vt v, kh nhc, mt mi, kinh khng,...nhng c


mt b mt rt ngha ng sau ch Hn ca t ny.
c hnh thnh bi hai ch I v BIN tc (- Thay i ln). Chnh
ti nhng lc chng ta cm thy kh khn, vt v, li l mt C HI ln chng ta thay i chnh
mnh.
Hy nm tri tht nhiu kh khn dn dn thay i bn thn. Mi ngy vt v tri qua cng l mi
ngy ta ln hn, ta trng thnh hn rt nhiu.
Admin D.Linh.

Hc thm ch Hn, hc thm iu hay;X

C l t ngi bit t ngoi ch Hn th cn ch Hn

gm c hai ch - khun mt- tri nng. Cho d c bun, c kh, c vt


v th no, hy lun c gng vt qua cho khun mt lun rng ngi, lun ngp nng, n ci
lun n trn mi. V ng khi ta nhn thy n ci hnh phc ca mt ai , chnh ta cng lun dn
bn thn rng phi c gng, c gng v c gng hn na.
Admin D.Linh.

What's the difference btwn yuuhan and bangohan?


Practically they have the same meanings, "dinner." Yuuhan seems a bit earlier than ban gohan since
yuu indicates the time when the sun sets and it's getting dark, and ban does the time between yuu
and yoru meaning "night."

!?