You are on page 1of 38

N TP THU THU NHP DOANH NGHIP PHN

I: CU HI TRC NGHIM
Cu 1. Ngi np thu TNDN bao gm:
a. T chc hot ng sn xut, kinh doanh hng ho, dch v c thu nhp chu
thu.
b. H gia nh, c nhn hot ng sn xut, kinh doanh hng ho, dch v c thu
nhp chu thu.
c. C 2 cu trn u ng
d. C 2 cu trn u sai.
p n:
Cu 2. Ngi np thu TNDN l :
a. T chc hot ng sn xut, kinh doanh hng ho, dch v c thu nhp chu
thu.
b. T chc hot ng sn xut, kinh doanh hng ho, dch v c ng k kinh
doanh c thu nhp chu thu.
c. T chc, c nhn hot ng sn xut, kinh doanh hng ho, dch v c thu nhp
chu thu.
d. C 3 cu trn u ng .
p n:
Cu 3. K tnh thu TNDN c xc nh:
a. Theo nm dng lch
b. Theo nm ti chnh
c. Theo nm dng lch hoc theo nm ti chnh
d. Theo qu ca nm dng lch
p n:
Cu 4. K tnh thu TNDN i vi doanh nghip nc ngoi khng c c s
thng tr ti Vit Nam c xc nh theo :
a. Nm dng lch
b. Nm ti chnh
c. Tng ln pht sinh thu nhp

d. a v c
p n:
Cu 5. Doanh nghip c doanh thu, chi ph v thu nhp khc bng ngoi t th phi
quy i ngoi t ra ng Vit Nam theo:
a. T gi giao dch bnh qun trn th trng ngoi t lin ngn hng do Ngn hng
Nh nc Vit Nam cng b ti thi im pht sinh doanh thu, chi ph, thu nhp khc
bng ngoi t.
b. T gi giao dch mua vo trn th trng ngoi t lin ngn hng do Ngn hng
Nh nc Vit Nam cng b ti thi im pht sinh doanh thu, chi ph, thu nhp khc
bng ngoi t.
c. T gi giao dch bn ra trn th trng ngoi t lin ngn hng do Ngn hng
Nh nc Vit Nam cng b ti thi im pht sinh doanh thu, chi ph, thu nhp khc
bng ngoi t.
d. T gi giao dch bnh qun trn th trng ngoi t lin ngn hng do Ngn hng
Nh nc Vit Nam cng b ti thi im lp t khai quyt ton thu TNDN.
p n:
Cu 6. Doanh nghip np thu gi tr gia tng theo phng php trc tip c hot
ng kinh doanh hng ho, dch v c thu nhp chu thu thu nhp doanh nghip m cc
n v ny xc nh c doanh thu nhng khng xc nh c chi ph, thu nhp ca
hot ng kinh doanh th k khai np thu thu nhp doanh nghip
a. Trn thu nhp tnh thu nhn (x) vi thu sut
b. Trn thu nhp chu thu nhn (x) vi thu sut
c. Theo t l % thu TNDN trn doanh thu.
d. Trn thu nhp tnh thu tr (-) Phn trch lp qu KH&CN (nu c) nhn (x) vi
thu sut
p n:
Cu 7. n v s nghip c pht sinh hot ng kinh doanh khm cha bnh thuc
i tng chu thu TNDN hch ton c doanh thu nhng khng hch ton v xc
nh c chi ph, thu nhp ca hot ng kinh doanh th k khai np thu TNDN tnh
theo t l % trn doanh thu bn hng ha, dch v:
a. 5%
b. 2%
c. 1%

d. Theo t l c quan thu n nh


p n:
Cu 8. Doanh nghip trong k tnh thu c cc hot ng chuyn nhng bt ng
sn, chuyn nhng d n u t, chuyn nhng quyn tham gia thc hin d n u
t (tr d n thm d, khai thc khong sn) nu b l th s l ny c :
a. Ch c chuyn l vo thu nhp chu thu ca hot ng kinh doanh bt ng
sn ca cc k sau trong thi hn quy nh
b. c b tr vi li ca hot ng sn xut kinh doanh bao gm c thu nhp
khc trong k
c. c b tr vi li ca hot ng sn xut kinh doanh khng bao gm c thu
nhp khc trong k.
d. C 3 cu trn u ng.
p n:
Cu 9. Doanh nghip c hot ng kinh doanh dch v m khch hng tr tin
trc cho nhiu nm th doanh thu tnh thu nhp chu thu c
a. Phn b cho s nm tr tin trc
b. c xc nh theo doanh thu tr tin mt ln.
c. Phn b cho s nm tr tin trc hoc c xc nh theo doanh thu tr tin
mt ln.
d. C 3 cu trn u sai.
p n:
Cu 10. Thi im xc nh doanh thu tnh thu TNDN i vi hot ng bn
hng ho l .
a. L thi dim thu tin ca khch hng
b. L thi im khch hng chp nhn thanh ton
c. L thi im chuyn giao quyn s hu, quyn s dng hng ho cho ngi mua
d. C a v b u ng
p n:
Cu 11. Thi im xc nh doanh thu tnh thu TNDN i vi hot ng cung
cp dch v l .

a. L thi im khch hng chp nhn thanh ton


b. L thi im hon thnh vic cung ng dch v cho ngi mua
c. L thi im lp ho n cung ng dch v.
d. C b v C u ng
p n:
Cu 12. Doanh thu tnh thu TNDN i vi DN np thu gi tr gia tng theo
phng php khu tr thu l:
a. L ton b tin bn hng ho, tin gia cng, tin cung cp dch v cha bao gm
thu gi tr gia tng.
b. L ton b tin bn hng ho, tin gia cng, tin cung cp dch v bao gm thu
gi tr gia tng.
c. L ton b tin bn hng ho, tin gia cng, tin cung cp dch v bao gm c
khon tr gi, ph thu, ph tri m doanh nghip c hng cha bao gm thu gi tr
gia tng.
d. L ton b tin bn hng ho, tin gia cng, tin cung cp dch v bao gm c
khon tr gi, ph thu, ph tri m doanh nghip c hng bao gm thu gi tr gia
tng.
p n:
Cu 13. Doanh thu tnh thu TNDN i vi DN np thu gi tr gia tng theo
phng php trc tip trn gi tr gia tng l:
a. L ton b tin bn hng ho, tin gia cng, tin cung cp dch v cha bao gm
thu gi tr gia tng.
b. L ton b tin bn hng ho, tin gia cng, tin cung cp dch v bao gm thu
gi tr gia tng.
c. L ton b tin bn hng ho, tin gia cng, tin cung cp dch v bao gm c
khon tr gi, ph thu, ph tri m doanh nghip c hng cha bao gm thu gi tr
gia tng.
d. L ton b tin bn hng ho, tin gia cng, tin cung cp dch v bao gm c
khon tr gi, ph thu, ph tri m doanh nghip c hng bao gm thu gi tr gia
tng.
p n:

Cu 14. Doanh thu tnh thu nhp chu thu i vi hng ho, dch v cho biu
tng khch hng l :
a. c xc nh theo gi bn ca sn phm, hng ho, dch v cng loi hoc
tng ng trn th trng ti thi im cho, biu tng.
b. c xc nh theo gi thnh hoc gi vn ca sn phm, hng ho, dch v do
doanh nghip sn xut hoc mua ti thi im cho, biu tng.
c. khng phi xc nh doanh thu tnh thu TNDN
d. C 3 cu trn u sai.
p n:
Cu 15. Theo lut thu TNDN th cn c tnh thu Thu nhp doanh nghip l:
a. Li nhun trc thu ca doanh nghip v thu sut
b. Thu nhp tnh thu v thu sut
c. Doanh thu trong k tnh thu ca doanh nghip v thu sut
d. Thu nhp rng ca doanh nghip v thu sut
p n:
Cu 16. Thu nhp tnh thu TNDN trong k tnh thu c xc nh bng:
a. Thu nhp chu thu tr (-) cc khon l c kt chuyn t cc nm trc.
b. Thu nhp chu thu tr (-) thu nhp c min thu tr (-) cc khon l c kt
chuyn theo quy nh.
c. Doanh thu tr (-) chi ph c tr cng (+) cc khon thu nhp khc.
d. Doanh thu tr (-) chi ph c tr.
p n:
Cu 17. Thu nhp chu thu TNDN gm :
a. Thu nhp t hot ng sn xut, kinh doanh hng ho, dch v ca doanh
nghip.
b. Thu nhp t hot ng chnh ca doanh nghip v cc khon thu nhp ngoi Vit
Nam
c. Thu nhp t hot ng sn sut kinh doanh hng ho, dch v v thu nhp khc
ca doanh nghip.
d. Khng phi cc phng n trn.

p n:
Cu 18. Khon chi no p ng cc iu kin c tnh vo chi ph c tr
khi xc nh thu nhp chu thu?
a. Khon chi thc t pht sinh lin quan n hot ng sn xut, kinh doanh ca
doanh nghip;
b. Khon chi c ho n, chng t hp php theo quy nh ca php lut v
khng vt mc khng ch theo quy nh.
c. Khon chi c ho n, chng t hp php mua hng ha, dch v tng ln c
gi tr t hai mi triu ng tr ln c chng t thanh ton khng dng tin mt
d. Khon chi p ng c 3 iu kin trn.
p n:
Cu 19. Khon chi no di y khng c tnh vo chi ph c tr khi xc
nh thu nhp chu thu?
a. Khon chi khng c ho n, chng t hp php theo quy nh ca php lut.
b. Khon chi khng c ho n nhng c bng k v bng k ny thc hin theo
ng quy nh ca php lut.
c. Khon chi thng sng kin, ci tin c quy ch quy nh c th v vic chi
thng sng kin, ci tin, c hi ng nghim thu sng kin, ci tin.
d. Phn gi tr tn tht do thin tai, dch bnh v trng hp bt kh khng khc
khng c bi thng.
p n:
Cu 20. Phn trch khu hao TSC no di y khng c tnh vo chi ph
c tr khi xc nh thu nhp chu thu:
a. Khu hao i vi TSC khu hao ht gi tr nhng vn ang c s dng.
b. Khu hao i vi TSC c giy t chng minh c thuc quyn s hu ca
doanh nghip (tr TSC thu mua ti chnh).
c. Khu hao i vi TSC c qun l, theo di, hch ton trong s sch k ton
ca doanh nghip theo ch qun l TSC v hch ton k ton hin hnh.
d. Khu hao i vi ti sn c nh phc v cho ngi lao ng lm vic ti doanh
nghip.
p n:

Cu 21. Doanh nghip khng c tnh vo chi ph c tr khi xc nh thu nhp


chu thu i vi khon chi tr cho ngi lao ng no di y:
a. Tin thng nhn cc ngy l, tt c quy nh c th iu kin c hng v
mc c hng trong Quy ch ti chnh ca Cng ty.
b. Tin thng lng thng th 13 cho ngi lao ng khng c ghi c th iu
kin c hng v mc c hng ti mt trong cc h s sau: Hp ng lao ng;
Tho c lao ng tp th; Quy ch ti chnh ca Cng ty, Tng cng ty, Tp on; Quy
ch thng do Ch tch Hi ng qun tr, Tng gim c, Gim c quy nh theo quy
ch ti chnh ca Cng ty, Tng cng ty.
c. Tin thng cho ngi lao ng mang tnh cht tin lng v c ghi c th
iu kin c hng trong hp ng lao ng hoc tho c lao ng tp th
d. C 3 khon chi nu trn.
p n:
Cu 22. Doanh nghip khng c tnh vo chi ph c tr khi xc nh thu nhp
chu thu i vi khon chi no di y:
a. Khon trch np qu bo him x hi, bo him y t theo mc quy nh.
b. Khon chi ti tr cho gio dc theo ng quy nh.
c. Cc khon chi v u t xy dng c bn trong giai on u t hnh thnh
ti sn c nh;
d. Khng c khon chi no nu trn.
p n:
Cu 23. Khon chi no sau y khng c tnh vo chi ph c tr khi xc nh
thu nhp chu thu:
a. Tin lng, tin cng ca ch doanh nghip t nhn; Tin lng, tin cng ca
ch cng ty trch nhi m hu hn 1 thnh vin (do mt c nhn lm ch).
b. Tin lng tr cho cc thnh vin ca hi ng qun tr trc tip tham gia iu
hnh sn xut, kinh doanh hng ho, dch v.
c. Tin lng tr cho ngi lao ng c hp ng lao ng hoc tha c lao ng
tp th
d. C 3 khon chi trn.
p n:

Cu 24. Doanh nghip c tnh vo chi ph khon chi no di y khi c y


ho n chng t.
a. Phn tr li tin vay vn sn xut kinh doanh ca i tng khng phi l t
chc tn dng hoc t chc kinh t vt qu 150% mc li sut c bn do Ngn hng
Nh nc Vit Nam cng b ti thi im vay.
b. Chi tr li tin vay gp vn iu l hoc chi tr li tin vay tng ng vi
phn vn iu l ng k cn thiu.
c. Chi tr li tin vay vn sn xut kinh doanh ca t chc tn dng khi gp
vn iu l.
d. Khng c khon chi no c.
p n:
Cu 25. Doanh nghip c tnh vo chi ph c tr khi xc nh thu nhp chu
thu i vi khon chi no di y:
a. Thu GTGT u vo c khu tr hoc hon.
b. Thu thu nhp doanh nghip.
c. Thu Thu nhp c nhn.
d. Thu TNDN np thay nh thu nc ngoi (thu nh thu) trong trng hp
tho thun ti hp ng nh thu, nh thu ph nc ngoi, doanh thu nh thu, nh
thu ph nc ngoi nhn c khng bao gm thu TNDN.
p n:
Cu 26. Doanh nghip khng c tnh vo chi ph c tr khi xc nh thu nhp
chu thu i vi khon chi no di y:
a. Thu tiu th c bit.
b. Thu xut nhp khu.
c. Thu thu nhp doanh nghip.
d. Thu GTGT i vi hot ng kinh doanh vng bc, qu, ngoi t.
p n:
Cu 27. Doanh nghip c tnh vo chi ph c tr khi xc nh thu nhp chu
thu i vi khon chi no di y:
a. Chi ti tr cho gio dc, y t, khc phc hu qu thin tai v lm nh tnh ngha
cho ngi ngho theo ng quy nh.

b. Chi ng h a phng; chi ng h cc on th, t chc x hi ngoi doanh


nghip.
c. Chi ph mua th hi vin sn golf, chi ph chi golf.
d. Khng c khon chi no nu trn.
p n:
Cu 28. Hng nm doanh nghip trch khu hao ti sn c nh theo quy nh hin
hnh ca B Ti chnh v ch qun l, s dng v trch khu hao ti sn c nh k
c trng hp khu hao nhanh nu:
a. Thng bo phng php trch khu hao TSC hng nm cho c quan thu
b. Thng bo mc trch khu hao TSC hng nm cho c quan thu.
c. C a v b u ng
d. C a v b u sai
p n:
Cu 29. i vi ti sn l cng c, dng c, bao b lun chuyn, khng p ng
iu kin xc nh l ti sn c nh theo quy nh th chi ph mua ti sn nu trn
c phn b dn vo chi ph hot ng sn xut kinh doanh trong k nhng ti a
khng qu:
a. 3 nm.
b. 2 nm
c. 4 nm
d. 1 nm
p n:
Cu 30. Trng hp doanh nghip c chuyn nhng, thanh l xe t ch ngi
t 9 ch ngi tr xung th gi tr cn li ca xe c xc nh bng nguyn gi thc
mua ti sn c nh tr (-):
a. S khu hao ly k ca ti sn c nh tnh vo chi ph hp l theo chun
mc k ton, ch k ton tnh n thi im chuyn nhng, thanh l xe.
b. S khu hao ly k ca ti sn c nh tnh vo chi ph khi tnh thu TNDN
tnh n thi im chuyn nhng, thanh l xe.
c. C a v b u ng
d. C a v b u sai

p n:
Cu 31. Doanh nghip t xy dng, qun l nh mc tiu hao nguyn liu, vt
liu, nhin liu, nng lng, hng ho s dng vo sn xut, kinh doanh. nh mc ny
c xy dng t u nm hoc u k sn xut sn phm v
a. ng k ton b nh mc vi c quan thu qun l trc tip trong thi hn quy
nh
b. Ch ng k nh mc chnh ca nhng sn phm ch yu cho c quan thu
qun l trc tip trong thi hn quy nh
c. Ch ng k nh mc nhng sn phm ch yu theo yu cu ca c quan thu
qun l trc tip trong thi hn quy nh
d. Khng phi ng k chi lu ti doanh nghip v xut trnh khi c quan thu yu
cu.
p n:
Cu 32. Chi ph no di y ca doanh nghip khi mua hng ho, dch v khng
yu cu phi c ho n c php lp bng k tnh vo chi ph c tr:
a. Mua hng ho , nhn cung ng dch v ca h c nhn kinh doanh khng c ho
n
b. Mua hng ha, dch v ca h gia nh, c nhn kinh doanh c mc doanh thu
di ngng doanh thu chu thu gi tr gia tng (100 triu ng/nm).
c. Mua hng ho, nhn cung ng dch v ca cc n v s nghip.
d. Mua hng ho, nhn cung ng dch v ca cc t chc chnh tr
p n:
Cu 33. Cc khon chi ph mua hng ho, dch v phc v cho hot ng sn xut
kinh doanh no sau y c tnh vo chi ph c tr khi xc nh thu nhp chu thu:
a. Chi ph mua hng ho c ho n bn hng c gi tr t 20 triu ng tr ln
thanh ton bng tin mt
b. Chi ph mua hng ho l dng ca h gia nh , c nhn khng kinh doanh
c php lp bng k c gi tr t 20 triu ng tr ln thanh ton bng tin mt
c. Chi ph mua hng ho c ho n gi tr gia tng c gi tr t 20 triu ng tr
ln ti k tnh thu cha c chng t thanh ton khng dung tin mt .
d. C b v c u ng
p n:

Cu 34. Trng hp doanh nghip c trch lp qu d phng b sung vo qu


tin lng ca nm sau lin k. Mc d phng hng nm do doanh nghip quyt nh
nhng khng qu:
a. 17% qu tin lng thc hin.
b. 18% qu tin lng thc hin.
c. 19% qu tin lng thc hin.
d. 20% qu tin lng thc hin.
p n:
Cu 35. Trng hp doanh nghip c chi trang phc c bng tin v hin vt cho
ngi lao ng th mc chi ti a tnh vo chi ph c tr khi xc nh thu nhp
chu thu khng vt qu:
a. 04 triu ng/ngi/nm.
b. 05 triu ng/ngi/nm.
c. 06 triu ng/ngi/nm.
d. Do doanh nghip quyt nh
p n:
Cu 36. Chi ph tr li tin vay vn sn xut kinh doanh no sau y c tnh
vo chi ph c tr khi tnh thu TNDN.
a. Chi ph tr li tin vay cho c nhn khng kinh doanh cho vay vt qu 150%
mc li sut c bn do Ngn hng Nh nc Vit Nam cng b ti thi im vay.
b. Chi ph tr li tin vay cho doanh nghip cho vay vt qu 150% mc li sut
c bn do Ngn hng Nh nc Vit Nam cng b ti thi im vay.
c. Chi phi tr li tin vay tng ng vn iu l cn thiu ca doanh nghip
d. C a v b u ng .
p n:
Cu 37. L chnh lch t gi hi oi do nh gi li cc khon mc tin t c gc
ngoi t cui k tnh thu c tnh vo chi ph c tr l :
a. L chnh lch t gi hi oi do nh gi li s d cui nm l tin mt, tin
gi, tin ang chuyn;
b. L chnh lch t gi hi oi do nh gi li s d cui nm l cc khon n
phi thu di hn c ngun gc ngoi t ;

c. L chnh lch t gi hi oi do nh gi li s d cui nm l cc khon n


phi thu ngn hn c ngun gc ngoi t
d. L chnh lch t gi hi oi do nh gi li s d cui nm l cc khon n
phi tr c ngun gc ngoi t.
p n: d
Cu 38 Cc khon tin pht no sau y c tnh vo chi ph c tr khi tnh
thu TNDN :
a. Tin pht vi phm hnh chnh v thu;
b. Tin pht vi phm hnh chnh do vi phm lut giao thng;
c. Tin pht do vi phm hp ng;
d. Tin pht vi phm hnh chnh do vi phm ch k ton;
p n:
Cu 39. Cc khon chi ph thu no sau u khng c tnh vo chi ph c tr
khi xc nh thu TNDN:
a. Thu GTGT gi tr gia tng u vo c khu tr hoc hon thu;
b. Thu gi tr gia tng u vo ca ti sn c nh l t t 9 ch ngi tr xung
vt mc quy nh c khu tr theo quy nh ti cc vn bn php lut v thu gi tr
gia tng;
c. Thu thu nhp c nhn trong trng hp doanh nghip k hp ng lao ng
quy nh tin lng, tin cng tr cho ngi lao ng khng bao gm thu thu nhp c
nhn.
d. c a v b u ng
p n:
Cu 40. Cc khon chi ph thu no sau y c tnh vo chi ph c tr khi xc
nh thu TNDN:
a. Thu mn bi
b. Thu thu nhp doanh nghip khu tr np thay nh thu nc ngoi.
c. Thu bo v mi trng .
d. C a v c u ng.
p n:

Cu 41. Khon chi no di y khng c tr khi xc nh thu nhp chu thu


TNDN :
a. Chi mua bo him y t, bo him x hi theo quy nh ca php lut cho ngi
lao ng.
b. Phn chi ph qun l kinh doanh do doanh nghip nc ngoi phn b cho c s
thng tr ti Vit Nam theo quy nh ca php lut Vit Nam.
c. Chi li tin vay vn tng ng vi vn iu l cn thiu.
d. Chi ti tr cho gio dc, y t, khc phc hu qu thin tai v lm nh tnh ngha
cho ngi ngho theo quy nh ca php lut.
p n:
Cu 42. Trong nm 2014 Cng ty thu nh ca c nhn m ca hng trng by
gii thiu sn phm. Trong hp ng khng quy nh Cng ty phi tr tin in, nc.
Nhng thc t Cng ty c chi tr tin, nc cho c nhn. Khon chi ny Cng ty phi
lp ha n chng t nh th no tnh chi ph c tr?
a. Cng ty lp Bng k thanh ton tin in, nc (mu 02/TNDN) km ha n
tin in, nc
b. Cng ty lp Bng k thanh ton tin in, nc (mu 02/TNDN) km ha n
tin in, nc v hp ng thu nh
c. Khng c tr vo thu nhp chu thu
d. Tt c u sai
p n:
Cu 43. Doanh nghip khng c tnh vo chi ph c tr khi xc nh thu nhp
chu thu i vi khon chi no di y:
a. Cc khon tin pht vi phm Lut Giao thng
b. Cc khon tin pht vi phm ch k ton thng k
c. Cc khon tin pht vi phm hp ng kinh t
d. Cc trng hp a, b nu trn
p n:
Cu 44. Trng hp Doanh nghip t nhn do ngi v ng tn lm ch c s
dng ti sn l xe t do ngi chng ng tn ng k s hu vo hot ng kinh
doanh th c trch khu hao ti sn c nh vo chi ph khi xc nh thu nhp chu
thu thu nhp doanh nghip, doanh nghip phi m bo cc th tc no sau y?

a. Doanh nghip phi lm th tc chuyn quyn s hu xe t sang tn


ngi ch doanh nghip th c trch khu hao.
b. Ch cn m bo cc iu kin sau th c tnh vo chi ph hp l:
- Doanh nghip t nhn phi khai bo r gi tr (gi tr cn li) ca ti sn vi c
quan cp ng k kinh doanh v c quan thu;
- Ti sn c s dng phc v hot ng kinh doanh ca doanh nghip;
- Ti sn phi c qun l, hch ton trong s sch k ton ca doanh nghip t
nhn nh mi ti sn c nh khc;
c. Kt hp c hai iu kin ca cu a v cu b
d. Tt c u sai.
p n:
Cu 45. Loi thu no di y c tnh vo chi ph c tr khi xc nh thu
nhp chu thu TNDN:
a. Thu GTGT u vo c khu tr, c hon
b. Thu tiu th c bit
c. Thu Thu nhp doanh nghip
d. C 3 loi thu trn
p n:
Cu 46. Doanh nghip c tnh vo chi ph c tr i vi:
a. Chi tin lng, tin cng, cc khon hch ton khc tr cho ngi lao ng
thc t chi tr v c ha n chng t hp php theo quy nh ca php lut
b. Cc khon tin thng cho ngi lao ng c ghi c th iu kin c
hng v mc c hng ti mt trong cc h s sau: Hp ng lao ng; Tho c
lao ng tp th; Quy ch ti chnh ca Cng ty, Tng cng ty, Tp on; Quy ch
thng do Ch tch Hi ng qun tr, Tng gim c, Gim c quy nh theo quy ch
ti chnh ca Cng ty, Tng cng ty
c. Tin lng, tin cng ca ch doanh nghip t nhn, ch cng ty trch nhim
hu hn 1 thnh vin (do mt c nhn lm ch); th lao tr cho cc sng lp vin, thnh
vin ca hi ng thnh vin, hi ng qun tr khng trc tip tham gia iu hnh sn
xut, kinh doanh hng ho, dch v
d. Cc trng hp nu ti im a, im b nu trn
p n:

Cu 47. Trng hp doanh nghip np thu TNDN hoc loi thu tng t thu
TNDN ngoi Vit Nam th khi tnh thu TNDN phi np ti Vit Nam, doanh nghip
c tnh tr:
a. S thu TNDN np ti nc ngoi.
b. S thu TNDN np ti nc ngoi nhng ti a khng qu s thu TNDN
phi np theo quy nh ca Lut thu TNDN ti Vit Nam.
c. S thu TNDN np ti nc ngoi bng s thu TNDN phi np theo quy
nh ca Lut thu TNDN ti Vit Nam.
d. Khng c trng hp no nu trn.
p n:
Cu 48. Thu nhp khc tnh vo thu nhp chu thu bao gm cc khon thu nhp
no sau y:
a. Thu nhp t chuyn nhng vn, chuyn nhng chng khon.
b. Thu nhp t chuyn nhng bt ng sn.
c. Thu nhp t chuyn nhng ti sn, thanh l ti sn.
d. C a , b v c u ng.
p n:
Cu 49. Khon thu nhp no sau y khng phi l thu nhp khc
a. Thu nhp t cho thu ti sn ca doanh nghip kinh doanh cho thu ti sn.
b. Thu nhp t li tin gi.
c. Khon n kh i xo nay i c.
d. Khon n phi tr khng xc nh c ch n.
p n:
Cu 50. Thu nhp chnh lch do nh gi li quyn s dng t c thi hn theo
quy nh ca php lut gp vn phi tnh vo thu nhp khc:
a. Tnh 1 ln vo thu nhp khc khi gp vn
b. Phn b vo thu nhp khc trong vng 10 nm khi gp vn
c. Cha phi tnh vo thu nhp khc, ch tnh vo thu nhp khi chuyn nhng vn
gp.
d. Khng phi tnh vo thu nhp khc
p n:

Cu 51. Thu nhp chnh lch tng do nh gi li gi tr quyn s dng t gp


vn vo doanh nghip hnh thnh ti sn c nh thc hin sn xut kinh doanh m
doanh nghip nhn gi tr quyn s dng t khng c trch khu hao v khng c
phn b dn gi tr t vo chi ph c tr th phn chnh lch ny:
a. Tnh 1 ln vo thu nhp khc khi gp vn
b. Phn b vo thu nhp khc trong vng 10 nm khi gp vn
c. Cha phi tnh vo thu nhp khc, ch tnh vo thu nhp khi chuyn nhng vn
gp.
d. Khng phi tnh vo thu nhp khc
p n:
Cu 52. Thu nhp t hot ng sn xut, kinh doanh hng ho, dch v ca doanh
nghip c s lao ng l ngi khuyt tt, ngi sau cai nghin ma tu, ngi nhim
HIV l khon thu nhp c min thu nu : bnh qun trong nm chim t 30% tr ln
trong tng s lao ng bnh qun trong nm ca doanh nghip.
a. i vi doanh nghip c s lao ng l ngi khuyt tt, ngi sau cai nghin
ma tu, ngi nhim HIV bnh qun trong nm chim t 30% tr ln trong tng s lao
ng bnh qun trong nm ca doanh nghip t nht l t 20 ngi tr ln.
b. i vi doanh nghip c s lao ng l ngi khuyt tt, ngi sau cai nghin
ma tu, ngi nhim HIV bnh qun trong nm chim t 50% tr ln trong tng s lao
ng bnh qun trong nm ca doanh nghip t nht l t 20 ngi tr ln.
c. i vi doanh nghip c s lao ng l ngi khuyt tt, ngi sau cai nghin
ma tu, ngi nhim HIV bnh qun trong nm chim t 30% tr ln trong tng s lao
ng bnh qun trong nm ca doanh nghip t nht l t 10 ngi tr ln.
d. i vi doanh nghip c s lao ng l ngi khuyt tt, ngi sau cai nghin
ma tu, ngi nhim HIV bnh qun trong nm chim t 50% tr ln trong tng s lao
ng bnh qun trong nm ca doanh nghip t nht l t 30 ngi tr ln.
p n:
Cu 53. Cc khon thu nhp no sau y c xc nh l khon thu nhp c
min thu:
a. Thu nhp nhn c t hot ng gp vn, mua c phn, lin doanh, lin kt
kinh t vi doanh nghip nc ngoi sau khi bn nhn gp vn, pht hnh c phiu, lin
doanh, lin kt np thu ti nc ngoi .

b. Thu nhp c chia t hot ng gp vn, mua c phn, lin doanh, lin kt
kinh t vi doanh nghip trong nc, sau khi bn nhn gp vn, pht hnh c phiu, lin
doanh, lin kt np thu thu nhp doanh nghip.
c. Thu nhp nhn c t hot ng sn xut kinh doanh pht sinh ti nc ngoi
k khai np thu TNDN ti nc ngoi.
d. C 3 cu trn u ng.
p n
Cu 54. Cc khon Thu nhp c min thu thu nhp doanh nghip:
a. Thu nhp t trng trt, chn nui, nui trng thy sn ca t chc c thnh
lp theo Lut hp tc x.
b. Thu nhp t vic thc hin dch v k thut trc tip phc v nng nghip.
c. Thu nhp t hot ng dy ngh dnh ring cho ngi dn tc thiu s, ngi
tn tt, tr em c hon cnh c bit kh khn, i tng t nn x hi, ngi ang cai
nghin, ngi sau cai nghin, ngi nhim HIV/AIDS theo quy nh ca php lut.
d. Tt c cc trng hp trn
p n:
Cu 55. Cc khon Thu nhp c min thu thu nhp doanh nghip:
a. Thu nhp t vic thc hin hp ng nghin cu khoa hc v pht trin cng
ngh, sn phm ang trong thi k sn xut th nghim, sn phm lm ra t cng ngh
mi ln u p dng ti Vit Nam theo quy nh ca php lut.
b. Thu nhp t hot ng dy ngh dnh ring cho ngi dn tc thiu s, ngi
tn tt, tr em c hon cnh c bit kh khn, i tng t nn x hi, ngi ang cai
nghin, ngi sau cai nghin, ngi nhim HIV/AIDS theo quy nh ca php lut.
c. Khon ti tr nhn c s dng cho hot ng gio dc, nghin cu khoa
hc, vn ho, ngh thut, t thin, nhn o v hot ng x hi khc ti Vit Nam theo
quy nh ca php lut.
d. Tt c cc trng hp trn
p n:
Cu 56. Thu nhp c min thu TNDN:
a. Thu nhp t hot ng chuyn nhng, cho thu, thanh l ti sn.
b. Thu nhp t trng trt, chn nui, nui trng thu sn ca t chc c thnh
lp theo Lut Hp tc x.

c. Thu nhp t li tin gi.


d. Thu nhp t hot ng sn xut kinh doanh ti nc ngoi.
p n:
Cu 57. Doanh nghip c thnh lp, hot ng theo quy nh ca php lut Vit
Nam c trch ti a bao nhiu phn trm (%) thu nhp tnh thu hng nm trc khi
tnh thu TNDN lp Qu pht trin khoa hc v cng ngh ca doanh nghip?
a. 5%
b.10%
c. 15%.
d. 20%.
p n:
Cu 58. Trong thi hn 5 nm, k t khi trch lp, nu Qu pht trin khoa hc v
cng ngh khng c s dng ht bao nhiu % th doanh nghip phi np ngn sch
nh nc phn thu TNDN tnh trn khon thu nhp trch lp qu m khng s dng
ht v phn li pht sinh t s thu TNDN ?
a. 50%.
b. 60%
c. 70%
d. 80%
p n:
Cu 59. Thu sut thu thu nhp doanh nghip dng tnh s thu thu hi i vi
phn Qu pht trin khoa hc cng ngh khng c s dng.
a. Thu sut 15%
b. Thu sut 20%.
c. Thu sut 22%
d. Thu sut p dng cho doanh nghip trong thi gian trch lp qu.
p n:
Cu 60. Li sut tnh li i vi s thu thu hi tnh trn phn Qu pht trin khoa
hc cng ngh khng s dng ht l:
a. Li sut tri phiu kho bc loi k hn mt nm p dng ti thi im thu hi.

b. Li sut tnh theo t l pht chm np theo quy nh ca Lut qun l thu.
c. Li sut Ngn hng thng mi cng b ti thi im thu hi
d. Li sut c bn do NHNN cng b ti thi im thu hi.
p n:
Cu 61. Doanh nghip sau khi quyt ton thu m b l th c chuyn l:
a. Trong thi hn 5 nm, k t nm pht sinh l.
b. Trong thi hn 5 nm, k t nm tip sau nm pht sinh l.
c. Trong thi hn 6 nm, k t nm tip sau nm pht sinh l.
d. Khng gii hn thi gian chuyn l.
p n:
Cu 62 Qu thi hn 5 nm k t nm tip sau nm pht sinh l nu s l pht
sinh cha b tr ht th:
a. Doanh nghip s c gim tr tip vo thu nhp chu thu TNDN ca cc nm
tip sau.
b. Doanh nghip s khng c gim tr tip vo thu nhp chu thu TNDN ca
cc nm tip sau.
c. Doanh nghip c hch ton vo chi ph.
d. Khng c trng hp no nu trn.
p n:
Cu 63: L pht sinh trong k tnh thu l
a. S chnh lch m v thu nhp tnh thu cha bao gm cc khon l c kt
chuyn t cc nm trc chuyn sang.
b. S chnh lch m v thu nhp chu thu.
c. S chnh lch m v thu nhp tnh thu.
d. C a, b v c u sai.
p n:
Cu 64. Doanh nghip b l c chuyn l sang cc nm sau v tr vo thu nhp
tnh thu TNDN s l khng qu bao nhiu nm k t nm tip theo nm pht sinh
l.
a. 3 nm

b. 4 nm
c. 5 nm
d. 6 nm
p n:
Cu 65. Doanh nghip sau khi quyt ton thu m b l th c chuyn vo thu
nhp ca nhng nm sau theo phng thc chuyn l:
a. Chuyn chia u vo thu nhp chu thu ca nhng nm sau trong thi hn quy
nh
b. Chuyn vo thu nhp chu thu ca nhng nm sau trong thi hn quy nh do
doanh nghip quyt nh
c. Chuyn ton b lin tc vo thu nhp chu thu ca nhng sau trong thi hn
quy nh
d. C a, b v c u ng
p n:
Cu 66. Doanh nghip sau khi quyt ton thu pht sinh li ca hot ng chuyn
nhng bt ng sn , cc hot ng sn xut kinh doanh khc b l th:
a. c b tr li ca hot ng chuyn nhng bt ng sn vi l ca cc hot
ng sn xut kinh doanh khc
b. Khng c b tr li ca hot ng chuyn nhng bt ng sn vi l ca cc
hot ng sn xut kinh doanh khc
c. Vic b tr li ca hot ng chuyn nhng bt ng sn vi l ca cc hot
ng sn xut kinh doanh khc hay khng l do doanh nghip la chn.
d. Cu b v c u ng.
p n:
Cu 67. Doanh nghip sau khi quyt ton thu pht sinh l ca hot ng chuyn
nhng bt ng sn , cc hot ng sn xut kinh doanh khc pht sinh li th :
a. c b tr l ca hot ng chuyn nhng bt ng sn vi li ca cc hot
ng sn xut kinh doanh khc
b. Khng c b tr l ca hot ng chuyn nhng bt ng sn vi li ca cc
hot ng sn xut kinh doanh khc
c. Vic b tr l ca hot ng chuyn nhng bt ng sn vi li ca cc hot
ng sn xut kinh doanh khc hay khng l do doanh nghip la chn.
d. Cu a v c u ng.

p n:
Cu 68. Thu sut thu TNDN ph thng p dng t k tnh thu TNDN nm
2014 n nm 2015 l :
a. 15%
b. 20%
c. 22%
d. 25%
p n:
Cu 69. Thu sut thu TNDN ph thng 20% p dng t k tnh thu TNDN
nm: a. 2016
b. 2018
c. 2019
d. 2020
p n:
Cu 70. Doanh nghip c thu nhp t chuyn nhng vn th khon thu nhp ny :
a. Phi k khai np thu TNDN ring, khng c b tr vi thu nhp t hot
ng sn xut kinh doanh
b. c xc nh l khon thu nhp khc v k khai vo thu nhp chu thu khi
tnh thu thu nhp doanh nghip.
c. c xc nh l khon thu nhp t hot ng kinh doanh v k khai vo thu
nhp chu thu khi tnh thu thu nhp doanh nghip.
d. c xc nh l khon thu nhp khc v c k khai b tr vi thu nhp chu
thu ca hot ng kinh doanh bt ng sn .
p n:
Cu 71. Doanh nghip kinh doanh bt ng sn c thu tin ng trc ca khch
hng theo tin th :
a. Cha phi k khai np thu TNDN t hot ng chuyn nhng bt ng sn
b. Ch phi k khai np thu TNDN t hot ng chuyn nhng bt ng sn khi
bn giao bt ng sn cho khch hng
c. K khai tm np thu TNDN theo t l 2% thu TNDN trn doanh thu
d. K khai tm np thu TNDN theo t l 1% thu TNDN trn doanh thu
p n:

Cu 72. Thu nhp t chuyn nhng chng khon bao gm:


a. Ch c thu nhp t chuyn nhng c phiu.
b. Ch c thu nhp t chuyn nhng tri phiu, chng ch qu.
c. Ch c thu nhp t chuyn nhng cc loi chng khon khc theo quy nh
d. C 3 trng hp nu trn.
p n:
Cu 73. Thu nhp t chuyn nhng bt ng sn bao gm:
a. Ch c thu nhp t chuyn nhng quyn s dng t; chuyn nhng quyn
thu t; cho thu li t ca doanh nghip kinh doanh bt ng sn.
b. Ch c thu nhp t chuyn nhng quyn s dng t; chuyn nhng quyn
thu t; cho thu li t ca doanh nghip kinh doanh bt ng sn gn vi ti sn trn
t.
c. Ch c thu nhp t chuyn nhng quyn s hu hoc quyn s dng nh .
d. Bao gm tt c cc trng hp nu trn
p n:
Cu 74. Khi pht sinh thu nhp t chuyn nhng bt ng sn th doanh nghip
phi lm g?
a. Tch ring k khai np thu TNDN t hot ng chuyn nhng bt ng
sn.
b. c cng chung vo tng thu nhp chu thu t hot ng sn xut kinh doanh
chnh ca doanh nghip tnh thu TNDN.
c. c b tr li l t hot ng sn xut kinh doanh chnh ca doanh nghip
tnh thu TNDN
d. Khng thuc cc trng hp trn.
p n:
Cu 75. Trng hp DN ang trong thi gian hng u i thu TNDN c pht
sinh thu nhp chuyn nhng bt ng sn th doanh nghip thc hin k khai nh th
no?
a. Cng chung vo thu nhp chu thu ca hot ng sn xut kinh doanh hng ho
ca doanh nghip v hng u i v thu TNDN i vi ton b thu nhp.

b. Tch ring k khai np thu TNDN i vi thu nhp t chuyn nhng bt


ng sn v khng hng u i v thu TNDN i vi khon thu nhp t chuyn
nhng bt ng sn.
c. c b tr li l t hot ng sn xut kinh doanh chnh ca doanh nghip
hng u i v thu TNDN
d. Khng thuc cc trng hp trn.
p n:
Cu 76. Doanh nghip c p dng u i thu TNDN khi:
a. Khng thc hin ch k ton, ho n, chng t theo quy nh.
b. Thc hin np thu TNDN theo phng php n nh.
c. Thc hin ch k ton, ho n, chng t theo quy nh v ng k np thu
thu nhp doanh nghip theo k khai.
d. Thc hin ch k ton, ho n, chng t theo quy nh, np thu theo k
khai v ng k vi c quan thu.
p n:
Cu 77. Trong cng mt k tnh thu nu c mt khon thu nhp p ng cc iu
kin c hng u i thu TNDN theo nhiu trng hp khc nhau th khon thu
nhp c p dng u i nh th no?
a. c tng hp tt c cc trng hp u i.
b. La chn mt trong nhng trng hp u i c li nht.
c. Tnh u i cho tng trng hp.
d. C 3 cu trn u ng
p n:
Cu 78. Th tc c hng u i thu TNDN nh th no?
a. Doanh nghip phi ng k vi c quan thu c hng u i thu TNDN.
b. Doanh nghip phi c Giy chng nhn u i u t
c. Doanh nghip phi c Giy chng nhn u i u t v ng k vi c quan
thu c hng u i thu TNDN.
d. Doanh nghip t xc nh cc iu kin u i, mc u i v t k khai, quyt
ton thu.
p n:
Cu 79. Khng p dng u i thu TNDN i vi cc khon thu nhp:

a. Thu nhp t chuyn nhng vn, chuyn nhng quyn gp vn; thu nhp t
chuyn nhng bt ng sn (tr thu nhp t u t kinh doanh nh xhi); thu nhp
t chuyn nhng d n u t, chuyn nhng quyn tham gia d n u t, chuyn
nhng quyn thm d, khai thc khong sn; thu nhp nhn c t hot ng sn
xut, kinh doanh ngoi Vit Nam.
b. Thu nhp t hot ng tm kim, thm d, khai thc du, kh, ti nguyn qu
him khc v thu nhp t hot ng khai thc khong sn.
c. Thu nhp t kinh doanh dch v thuc din chu thu tiu th c bit theo quy
nh ca Lut Thu tiu th c bit.
d. C 3 cu trn u ng
p n:
Cu 80. D n u t mi c hng u i thu thu nhp doanh nghip quy
nh ti iu 15, iu 16 Ngh nh s 218/2013/N-CP l:
a. D n c cp Giy chng nhn u t ln th nht t ngy 01/01/2014 v
pht sinh doanh thu ca d n t ngy c cp Giy chng nhn u t.
b. D n u t trong nc gn vi vic thnh lp doanh nghip mi c vn u t
di 15 t ng Vit Nam v khng thuc Danh mc lnh vc u t c iu kin c
cp Giy chng nhn ng k doanh nghip t ngy 01/01/2014.
c. D n u t c cp Giy php u t hoc Giy chng nhn u t trc
ngy 01/01/2014
d. C b v c u ng .
p n:
Cu 81. D n u t mi c hng u i thu thu nhp doanh nghip theo
din u t mi khng bao gm cc cc trng hp sau:
a. D n u t hnh thnh t vic: chia, tch, sp nhp, hp nht, chuyn i hnh
thc doanh nghip theo quy nh ca php lut;
b. D n u t hnh thnh t vic chuyn i ch s hu (bao gm c trng hp
thc hin d n u t mi nhng vn k tha ti sn, a im kinh doanh, ngnh ngh
kinh doanh ca doanh nghip c tip tc hot ng sn xut kinh doanh, mua li d
n u t ang hot ng).
c. D n u t mi ca mt doanh nghip c thnh lp
d. C a v b u ng.
p n:

Cu 82. Doanh nghip trong thi gian ang c hng u i thu thu nhp
doanh nghip theo quy nh, c quan c thm quyn kim tra, thanh tra kim tra pht
hin tng s thu thu nhp doanh nghip c hng u i thu so vi n v t k
khai (k c trng hp doanh nghip cha k khai c hng u i thu) th:
a. Doanh nghip c hng u i thu thu nhp doanh nghip i vi s thu
thu nhp doanh nghip tng thm do kim tra, thanh tra pht hin.
b. Doanh nghip ch c hng u i thu thu nhp doanh nghip v thu sut
i vi s thu thu nhp doanh nghip tng thm do kim tra, thanh tra pht hin
c. Doanh nghip ch c hng u i thu thu nhp doanh nghip v min thu,
gim i vi s thu thu nhp doanh nghip tng thm do kim tra, thanh tra pht hin.
d. Khng c hng u i thu TNDN i vi s thu thu nhp doanh nghip
tng thm do kim tra, thanh tra pht hin.
p n:
Cu 83. Thi gian p dng thu sut u i quy nh ti iu ny c tnh lin
tc t:
a. Nm u tin doanh nghip c doanh thu t d n u t mi c hng u
i thu.
b. Nm u tin doanh nghip c thu nhp chu thu t d n u t mi c
hng u i thu.
c. Nm u tin bt u i vo hot ng sn xut kinh doanh d. C 3 cu trn u
ng
p n:
Cu 84. Doanh nghip ang trong thi gian c u i min, gim thu TNDN
theo quy nh, c quan c thm quyn thanh tra, kim tra pht hin tng s thu TNDN
ca thi k min, gim thu th doanh nghip:
a. Khng c hng min, gim thu TNDN i vi s thu TNDN tng thm
qua kim tra pht hin
b. c hng min, gim thu TNDN i vi s thu TNDN tng thm qua kim
tra pht hin
c. c hng min, gim thu TNDN i vi s thu TNDN tng thm qua kim
tra pht hin v pht vi phm hnh chnh trong lnh vc thu
d. Tt c u sai
p n:
Cu 85. Thi gian p dng thu sut thu TNDN u i c xc nh l:

a. Tnh lin tc k t nm doanh nghip bt u c thu nhp chu thu TNDN


b. Tnh lin tc k t nm u tin doanh nghip c doanh thu
c. Tnh lin tc k t nm u tin doanh nghip c doanh thu t hot ng c
hng u i thu
d. Tnh lin tc k t nm doanh nghip c cp Giy chng nhn ng k kinh
doanh hoc Giy php u t
p n:
Cu 86. Thi im xc nh doanh thu tnh thu TNDN t hot ng chuyn
nhng bt ng sn l thi im:
a. Bn bn bn giao bt ng sn cho bn mua.
b. Bn mua ng k quyn s hu ti sn, quyn s dng t, xc lp quyn s
dng t ti c quan Nh nc c thm quyn
c. Thi im thu tin ng trc ca khch hng
d. Tt c cc cu trn u ng
p n:
Cu 87. Gi vn ca t chuyn quyn i vi t nhn quyn s dng ca cc t
chc, c nhn trong trng hp khng c hp ng v chng t tr tin hp php th gi
vn c tnh theo gi ca UBND tnh, thnh ph trc thuc TW quy nh ti thi
im:
a. Thi im doanh nghip chuyn nhng bt ng sn
b. Thi im doanh nghip nhn chuyn nhng bt ng sn
c. Thi im doanh nghip bn giao bt ng sn cho khch hng
d. Khng phi 1 trong 2 trng hp trn
p n:
Cu 88. Gi vn ca t chuyn quyn i vi t ca doanh nghip c ngun gc
do tha k theo php lut dn s; do c cho biu tng m khng xc nh c gi
vn th xc nh theo gi cc loi t do UBND tnh, thnh ph trc thuc TW quyt
nh cn c vo Bng khung gi cc loi t do Chnh ph quy nh ti thi im:
a. Thi im ng k quyn s hu ti sn, quyn s dng t, xc lp quyn s
dng t ti c quan Nh nc c thm quyn
b. Thi im tha k, cho, biu, tng
c. Thi im k khai np thu TNDN.

d. Khng phi 1 trong 2 trng hp trn


p n:
Cu 89. S thu TNDN tnh np tnh, thnh ph trc thuc TW ni c c s
hch ton ph thuc c xc nh bng:
a. S thu TNDN phi np trong k nhn (X) vi t l doanh thu ca c s hch
ton ph thuc vi tng doanh thu ca doanh nghip
b. S thu TNDN phi np trong k nhn (X) vi t l chi ph ca c s hch ton
ph thuc vi tng chi ph ca doanh nghip
c. Doanh nghip t la chn 1 trong 2 cch trn
d. Khng c trng hp no
p n:

Bi tp
hung

Tnh

THU GI TR GIA
TNG
Phn I. Cu hi l thuyt

Cu 1. c im no di y khng phi ca Thu gi tr gia tng:


a. Gin thu
b. nh nhiu giai on
c. Trng lp
d. C tnh trung lp cao

Cu 2. i tng chu Thu gi tr gia tng l:


a. Hng ho dch v sn xut, kinh doanh Vit Nam
b. Hng ho, dch v mua ca t chc, c nhn nc ngoi.
c. Hng ho, dch v dng cho sn xut, kinh doanh v tiu dng Vit Nam (bao gm c hng ho,
dch v mua ca t chc, c nhn nc ngoi), tr cc i tng khng chu Thu gi tr gia tng.
d. Tt c cc p n trn.

Cu 3. Hng ho, dch v no sau y thuc i tng khng chu Thu gi tr gia tng:
a. My mc, thit b chuyn dng phc v cho sn xut nng nghip.
b. Thc n gia sc, gia cm v thc n cho vt nui khc.
c. Phn bn
d. Tt c u ng

Cu 4. Hng ho, dch v no sau y thuc i tng khng chu Thu gi tr gia tng:
a. Hng ha xut khu ra nc ngoi, k c u thc xut khu.
b. Hng ho gia cng chuyn tip
c. Hng ho xut khu ti ch
d. Sn phm xut khu l ti nguyn, khong sn khai thc cha ch bin theo quy nh ca chnh ph.

Cu 5. Mc thu sut thu GTGT 0% c p dng trong trng hp no sau y:


a. Dy hc
b. Dy ngh
c. Vn ti quc t
d. Sn phm trng trt

Cu 6. Trng hp no sau y khng chu thu gi tr gia tng;


a. Thuc phng tr su bnh v cht kch thch tng trng vt nui, cy trng;
b. Qung sn xut phn bn;
c. My bay (loi trong nc cha sn xut c) nhp khu to ti sn c nh ca doanh nghip.
d. Nc sch phc v sinh hot.

Cu 7. Trng hp no sau y khng chu thu gi tr gia tng;


a. Vn ti quc t
b. Chuyn quyn s dng t
c. Cht kch thch tng trng vt nui, cy trng
d. Nc sch phc v sn xut.

Cu 8. Mc thu sut thu GTGT 5% p dng cho cc HHDV no sau y:


a. Sn phm trng trt cha qua ch bin do t chc, c nhn t trng bn ra
b. Ging, con ging nhp khu theo quy nh
c. Sn phm trng trt cha qua ch bin khu kinh doanh thng mi
d. Mui

Cu 9. Bn nh n bn i l HHDV thu c i tng khng chu thu GTGT, khi nh n tin hoa hng i l ghi
ha n GTGT theo thu sut no?
a. Thu sut 10%
b. Khng chu thu GTGT
c. Tnh theo thu sut ca m t hng bn ra.
d. C 3 cu trn u sai

Cu 10. Cng ty ABC c tin nhn ri k hp ng cho Cng ty X vay c thi hn th khon tin li thu t
Cng ty X:
a. Thuc i tng chu thu GTGT vi thu sut 10%.
b. Thuc i tng khng chu thu GTGT.
c. Khng phi k khai, tnh np thu GTGT.
d. C 3 cu u sai.

Cu 11. Hot ng no sau y khng thuc trng hp khng phi k khai, tnh np thu GTGT:
a. Cc khon thu h khng lin quan n vic bn hng ho, dch v ca c s kinh doanh.
b. ng A l c nhn khng kinh doanh bn 01 xe t 04 ch cho ng B.
c. Cng ty A chi tin h tr cho Cng ty Z Cng ty Z thc hin chng trnh ca nhc c qung co
sn phm kinh doanh ca Cng ty A.
d. C 3 cu a, b, c u ng.

Cu 12. i vi hng ho, dch v dng trao i, biu tng khch hng, gi tnh Thu gi tr gia tng l:
a. Gi bn cha c Thu gi tr gia tng
b. Gi bn c Thu gi tr gia tng
c. Gi tnh thu ca hng ho, dch v cng loi
d. Gi tnh thu ca hng ho, dch v cng loi hoc tng ng ti thi im pht sinh hot ng
trao i, biu tng.

Cu 13. i vi hng ho tiu dng ni b, lun chuyn ni b tip tc qu trnh sn xut kinh doanh, gi
tnh Thu gi tr gia tng l:
a. Khng phi tnh v np Thu gi tr gia tng
b. Gi bn cha c Thu gi tr gia tng
c. Gi bn c Thu gi tr gia tng

d. Gi tnh thu ca hng ho, dch v cng loi hoc tng ng ti thi im pht sinh cc hot ng
ny.

Cu 14. Trng hp xy dng, lp t c bao thu nguyn vt liu, gi tnh Thu GTGT l:
a. Gi tr xy dng lp t thc t.
b. Gi xy dng, lp t khng bao gm gi tr nguyn vt liu, cha c Thu GTGT.
c. Gi xy dng, lp t bao gm c gi tr nguyn vt liu cha c Thu GTGT.
d. Gi tnh thu hng mc cng trnh hoc gi tr khi lng cng vic hon thnh bn giao cha c
Thu gi tr gia tng.

Cu 15. Trng hp xy dng, lp t thc hin thanh ton theo hng mc cng trnh hoc gi tr khi lng
xy dng, lp t hon thnh bn giao, gi tnh Thu gi tr gia tng l:
a. Gi tr xy dng lp t thc t.
b. Gi xy dng lp t khng bao gm gi tr nguyn vt liu, cha c Thu GTGT.
c. Gi xy dng, lp t bao gm c gi tr nguyn vt liu cha c Thu GTGT.
d. Gi tnh thu hng mc cng trnh hoc gi tr khi lng cng vic hon thnh bn giao cha c
Thu gi tr gia tng.

Cu 16. i vi kinh doanh bt ng sn, gi tnh Thu gi tr gia tng l:


a. Gi chuyn nhng bt ng sn.
b. Gi chuyn nhng bt ng sn tr gi t.
c. Gi chuyn nhng bt ng sn tr gi t (hoc gi thu t) thc t ti thi im chuyn nhng.
d. Gi bn nh v chuyn quyn s dng t.

Cu 17. Thu sut 0% khng p dng i vi:


a. Hng ho xut khu
b. Dch v xut khu
c. Vn ti quc t
d. Xe t bn cho t chc, c nhn trong khu phi thu quan

Cu 18. Khi bn HHDV ghi thu sut cao hn quy nh m c s kinh doanh cha t iu chnh, c quan thu
kim tra, pht hin th x l nh sau:

a. c lp li ho n mi theo ng thu sut quy nh.


b. Phi k khai, np thu theo mc thu sut ghi trn ho n.
c. Phi k khai, np thu theo mc thu sut quy nh.
d. Khng phi k khai, np thu.

Cu 19. Doanh nghip A c ho n gi tr gia tng mua vo lp ngy 12/05/2015. Trong k k khai thu thng
5/2015, doanh nghip A b st khng k khai ho n ny. Thi hn k khai, khu tr b sung ti a l vo k
khai thu thng my?
a. Thng 8/2015
b. Thng 9/2015
c. Thng 10/2015
d. Khng gii hn k k khai

Cu 20. Thu GTGT u vo ca HHDV s dng chung cho SXKD HHDV chu thu GTGT v khng chu
thu GTGT nhng khng hch ton ring c s thu GTGT u vo th:
a. c khu tr thu GTGT u vo ca HHDV dng cho SXKD HHDV chu thu GTGT
b. c khu tr thu GTGT ca HHDV mua vo trong k
c. c khu tr theo t l phn b gia t trng doanh thu HHDV bn ra chu thu GTGT trn tng
doanh thu HHDV bn ra trong k
d. Hoc (a) hoc (c) u ng

Cu 21. Trng hp no khng c coi l thanh ton qua ngn hng c khu tr Thu gi tr gia tng u
vo i vi hng ho, dch v t 20 triu ng tr ln:
a. B tr cng n.
b. B tr gia gi tr hng ho, dch v mua vo vi gi tr hng ho, dch v bn ra.
c. Thanh ton u quyn qua bn th 3 thanh ton qua ngn hng.
d. Chng t np tin mt vo ti khon bn bn.

Cu 22. S thu gi tr gia tng phi np theo Phng php tnh trc tip trn gi tr gia tng c xc nh
bng (=)?
a. S thu gi tr gia tng u ra tr (-) s thu gi tr gia tng u vo c khu tr.
b. Tng s thu gi tr gia tng u ra
c. Gi tr gia tng ca hng ho, dch v chu thu bn ra nhn (x) vi thu sut thu gi tr gia tng ca
loi hng ho, dch v .

d. Tng gi tr hng ho, dch v chu thu bn ra nhn (x) vi thu sut thu gi tr gia tng ca loi
hng ho, dch v .

Cu 23. C s kinh doanh no c hon thu trong cc trng hp sau:


a. C s kinh doanh np thu theo phng php khu tr thu c hon Thu gi tr gia tng nu trong
1 thng lin tc tr ln c s thu gi tr gia tng u vo cha c khu tr ht.
b. C s kinh doanh np thu theo phng php khu tr thu c hon Thu gi tr gia tng nu trong
2 thng lin tc tr ln c s thu gi tr gia tng u vo cha c khu tr ht. S thu c hon l s thu
u vo cha c khu tr ht ca thi gian xin hon thu.
c. C s kinh doanh np thu theo phng php khu tr thu c hon Thu gi tr gia tng nu trong
3 thng lin tc tr ln c s thu gi tr gia tng u vo cha c khu tr ht. S thu c hon l s thu
u vo cha c khu tr ht ca thi gian xin hon thu.
d. C s kinh doanh np thu theo phng php khu tr thu c hon Thu gi tr gia tng nu trong
12 thng lin tc tr ln c s thu gi tr gia tng u vo cha c khu tr ht. S thu c hon l s thu
u vo cha c khu tr ht ca thi gian xin hon thu.

Cu 24. i vi c s kinh doanh no di y trong thng c hng ho, dch v xut khu c xt hon thu
theo thng:
a. C s kinh doanh trong thng c hng ho, dch v xut khu nu Thu gi tr gia tng u vo ca
hng ha xut khu pht sinh trong thng cha c khu tr t 100 triu ng tr ln th c xt hon thu
theo thng.
b. C s kinh doanh trong thng c hng ho, dch v xut khu nu Thu gi tr gia tng u vo ca
hng ha xut khu pht sinh trong thng cha c khu tr t 150 triu ng tr ln th c xt hon thu
theo thng.
c. C s kinh doanh trong thng c hng ho, dch v xut khu nu Thu gi tr gia tng u vo ca
hng ha xut khu pht sinh trong thng cha c khu tr t 200 triu ng tr ln th c xt hon thu
theo thng.
d. C s kinh doanh trong thng c hng ho, dch v xut khu nu Thu gi tr gia tng u vo ca
hng ha xut khu pht sinh trong thng cha c khu tr t 300 triu ng tr ln th c xt hon thu
theo thng.

Cu 25. i tng v trng hp no sau y c hon Thu gi tr gia tng:


a. C s kinh doanh np thu theo phng php khu tr trong 12 thng lin tc tr ln c s thu u
vo cha c khu tr ht.
b. i tng c hng u i min tr ngoi giao theo quy nh ca Php lnh v u i min tr
ngoi giao.
c. C s kinh doanh quyt ton thu khi chia, tch, gii th, ph sn, chuyn i s hu c s thu gi
tr gia tng u vo cha c khu tr ht hoc c s thu gi tr gia tng np tha.

d. C 3 trng hp trn.

Cu 26. Thu GTGT u vo ch c khu tr khi:


a. C ho n gi tr gia tng mua hng ho, dch v hoc chng t np thu gi tr gia tng khu
nhp khu
b. C chng t thanh ton qua ngn hng i vi hng ha, dch v mua vo, tr hng ho, dch v mua
tng ln c gi tr di hai mi triu ng;
c. i vi hng ho, dch v xut khu, ngoi cc iu kin quy nh ti im a v im b khon ny
phi c hp ng k kt vi bn nc ngoi v vic bn, gia cng hng ho, cung ng dch v, ho n bn
hng ho, dch v, chng t thanh ton qua ngn hng, t khai hi quan i vi hng ho xut khu.
d. C ba phng n trn.

Cu 27. Trong k tnh thu, Cng ty A thanh ton dch v u vo c tnh khu tr l loi ho n c th
nh cc loi v. Tng gi thanh ton theo ho n l 110 triu ng (gi c thu GTGT), dch v ny chu thu
l 10%, s thu GTGT u vo c khu tr s l:
a. 0 ng (khng c khu tr)
b. 10 triu ng
c. 11 triu ng
d. 1 triu ng.

Cu 28. Cng ty A l doanh nghip sn xut hng tiu dng trong thng 07/2015 c tng s thu GTGT u vo
ghi trn ha n l 500 triu ng (trong s thu GTGT u vo ca xe t di 9 ch ngi l 250 triu
ng). S thu GTGT u vo ca Cng ty A c khu tr l:
a. 500 triu ng.
b. 250 triu ng.
c. 410 triu ng
d. Khng c khu tr

Cu 29. Doanh nghip A trong thng 07/2015 c s thu GTGT cha c khu tr ht t thng trc chuyn
sang l 45 triu ng, tng s thu GTGT u vo pht sinh trong thng l: 155 triu ng, trong c mt ha
n mua hng thanh ton bng tin mt c s thu GTGT l 5 triu ng. S thu GTGT u vo ca doanh
nghip c khu tr l:
a. 200 triu ng
b. 155 triu ng
c. 195 triu ng

d. 90 triu ng

Cu 30. Doanh nghip kinh doanh vng bc, qu B trong thng 07/2015 c doanh s bn ra trong thng l:
3.000 triu ng. Doanh s mua vo trong thng l: 3.200 triu ng.
- Gi tr hng ha tn u thng l: 2.500 triu ng,
- Gi tr hng ha tn cui thng l: 2.800 triu ng;
- Gi tr gia tng m ca thng 06/2015 l: 50 triu ng.
S thu GTGT phi np trong thng 07/2015 l:
a. 5 triu ng
b. 10 triu ng
c. 50 triu ng
d. 100 triu ng

Phn II. Cu hi bi tp tnh hung


Bi tp s 1.
Trong thng 12/2014, ti mt doanh nghip xn sut hng tiu dng c cc s liu sau:
1.Hng ha, dch v mua vo trong thng:
a. s dng cho SP A:
- Mua t cng ty X: 15.000 kg nguyn liu vi gi cha thu GTGT l 75.000 ng/kg.
- Mua t cng ty Y theo ha n GTGT, tin thu GTGT l 380 triu ng
- Tp hp cc ha n bn hng ha, dch v mua vo l 520 triu ng.
b. s dng cho SP B:
- Mua t cng ty M: tr gi hng ha dch v mua vo cha thu GTGT l 120 triu ng.
- Mua t cng ty N: tr gi hng ha dch v mua vo bao gm thu GTGT l 330 triu ng.
- Tp hp cc ha n hng ha dch v mua vo bao gm thu mua vo l 350 triu ng.
c. s dng cho sn xut 2 sn phm A v B:
Tp hp cc ha n GTGT, tr gi hng ha dch v mua vo cha thu GTGT l 510 triu ng.
2.Tiu th sn phm trong thng:
a.Sn phm A: Gi bn khng (cha) c thu GTGT.

- Bn cho cng ty thng mi An Khnh 120.000 sn phm (sp), gi bn 130.000 ng/sn phm
(/sp).
- Trc tip sn xut khu 24.000 sp, vi gi FOB 135.000/sp.
- Bn cho doanh nghip ch xut 5.000sp vi gi 120.000/sp.
b.Sn phm B: Gi bn c thu GTGT
- Bn qua i l bn l 60.000/sp, gi bn 120.000/sp.
- Bn cho cng ty xut nhp khu X 5.000 sp, gi bn 110.000/sp.
- Trc tip xut khu 20.000sp, gi FOB 130.000/sp.
Bit rng:
Thu sut thu GTGT ca hng ha, dch v mua vo, bn ra l 10%.
Yu cu:
Xc nh thu GTGT phi np ca doanh nghip trong thng.

Bi tp s 2.
Ti cng ty thng mi H, trong k tnh thu c cc nghip v kinh t pht sinh nh sau:
I/ Mua Hng:
- i vi Sp A: Mua 10.000 sn phm (sp) vi gi cha c thu GTGT l 32.000 ng/sn phm (/sp).
- i vi Sp B: Mua 3.000 sp vi gi c thu GTGT l 55.000 /sp, 2.000sp vi gi cha thu GTGT l
52.000/sp.
- i vi Sp C: Mua ca mt doanh nghip ch sut 6.000 sp vi gi 70.000/sp, ca cng TNHH X
2.000sp vi gi cha thu GTGT l 80.000/sp.
II/ Tiu th:
- i vi Sp A:
+ Bn 5.000 sp vi gi c thu GTGT l 44.000 /sp.
+ Bn 3.000 sp vi gi cha thu GTGT l 35.000/sp.
- i vi Sp B:
+ Xut khu ra nc ngoi theo gi FOB 4.000 sp vi gi 70.000 /sp
+ Bn trong nc 1.000 sp vi gi cha thu GTGT l 60.000 /sp.
- i vi sn phm C : Bn cho cc siu th trong nc 5000 sn phm vi gi nh sau :
+ 2000 sn phm vi gi cha thu GTGT l 90.000 /sp.
+ 3000 sn phm vi gi cha thu GTGT l 92.000 /sp .
Yu cu :

Xc nh thu NK, XK, GTGT phi np ca cng ty cng ty thng mi H.


Bit rng:
- Cng ty np thu GTGT theo phng php khu tr thu.
- Thu GTGT ca cc mt hng l 10%
- Cc sn phm A,B,C khng thuc din np thu TTB
- Thu nhp khu sn phm C l 10%
- Thu xut khu sn phm B l 2%

Bi tp s 3.
Ti cng ty K, trong thng 09/2015 c cc nghip v kinh t pht sinh nh sau :
- Xut khu mt l hng A theo iu kin FOB c gi tr 500 triu ng, thu sut thu xut khu 2%.
- Lm i l tiu th sn phm B cho mt cng ty TNHH trong nc, gi bn theo quy nh cha c thu GTGT
l 50.000 ng/sn phm, hoa hng c hng l 5% trn gi bn cha thu GTGT, trong k cng ty K tiu
th c 10.000 sn phm.
- Nhn xut khu y thc mt l hng C theo iu kin FOB c tr gi 600 triu ng, hoa hng y thc c
hng l 3% trn gi FOB.
- Bn cho doanh nghip L mt l hng D vi gi cha thu GTGT l 200 triu ng, thu GTGT l 10%, nhng
khi vit ha n k ton ghi gp gi bn l 220 triu ng (khng ghi tch ring gi cha thu GTGT v thu
GTGT).
- Dng 100 sn phm E trao i vi mt s c s kinh doanh M ly sn phm F, gi bn cha thu GTGT
ca sn phm E cng thi im pht sinh hot ng trao i l 120.000/sp.
- Thu mt cng ty nc ngoi sa cha mt h thng sn xut vi gi thanh ton theo hp ng quy ra ng
Vit Nam l 300 triu ng .
- Bn tr gp cho cng ty N mt l hng, gi bn tr gp cha thu l 300 triu ng tr trong vng 3 nm, gi
bn tr ngay l 250 triu ng.
Yu cu :
Xc nh thu GTGT pht sinh tng nghip v nu trn v thu GTGT phi np trong thng 09/2015
ca cng ty K.
Bit rng
- Cng ty np thu GTGT theo phng php khu tr.
- Thu GTGT ca hng ha v dch v l 10%.
- Tng thu GTGT u vo c khu tr trong k l 50 triu ng .

Bi tp s 4.
Ti mt cng ty xy dng Y, trong k tnh thu c cc s liu nh sau :

- Hp ng vi ch u t A: tng gi tr cng trnh cha thu GTGT bao gm c gi tr vt t xy dng l 900


triu ng.
- Hp ng vi ch u t B: vt t xy dng do ch u t cung cp, tng gi tr cng trnh cha thu GTGT
khng bao gm c gi tr vt t xy dng 300 triu ng.
- Cng ty Y c nh nc giao 2.000 m2 t xy dng nh bn. Tin s dng t phi np cho ngn sch
nh nc theo gi quy nh l 500.000 ng/m 2 t. Cng ty Y xy dng 20 cn nh bn, gi bn nh v
chuyn quyn s dng t cha c GTGT l 500 triu ng/cn (trong gi nh l 300 triu ng, gi chuyn
quyn s dng t l 200 triu ng).
- Cng ty Y c nh nc cho thu 100.000 m 2 t trong vng 50 nm xy c s h tng cho thu, gi thu
t phi tr cho nh nc 50.000 ng/m2/nm. Sau khi xy dng c s h tng , cng ty Y cho cng ty Z thu
li khu t trn trong vng 20 nm xy dng nh my sn xut, gi thu t cha c thu GTGT l 200.000
ng /m2/nm.
Yu cu :
Xc nh thu GTGT pht sinh tng nghip v nu trn v thu GTGT phi np trong k ca cng ty
Y.
Bit rng:
- Hp ng vi ch u t A: Thanh ton theo gi tr khi lng xy dng bn giao, trong k xc nh
khi lng cng trnh hon thnh bn giao l 50% so vi tng cng trnh, ch u t chp nhn thanh ton.
- Hp ng vi ch u t B: Cng trnh hon thnh bn giao v ch u t thanh ton.
- i vi 200 m2 c nh nc giao: Cng ty Y bn c 15 cn nh .
- i vi 100.000 m2 c nh nc cho thu: Cng ty Z tr tin thu t 5 nm 1 ln (gm 5 nm
thu) cho cng ty Y .
- Tng thu GTGT u vo c khu tr trong k l 2.500 triu ng.
- Thu sut thu GTGT trong cc trng hp trn l 10%.