You are on page 1of 2

Instructional Plan sa Filipino

Guro: Bb. Cherry May G. Bulaquena


Nobyembre 14,2015

Baitang/Taon: 8 Cherry

Asignatura: Filipino 8

Markahan: Ikatlo

KSN: Nagpapamalas ng pag-unawa sa tekstong binasa


SPDL: Ang bawat isa ay dapat magka-isa, magtulungan at magkaintindihan
para sa ika-uunlad
ng bayan.
I.

Layunin
A. Nailalahad ng ibat ibang damdamin ng tekstong binasa
B. Nailalarawan ang katangian/ugali ng tauhan sa akdang nabasa
C. Napapahalagahan ang pagiging mapagkumbaba ng tao sa
kanyang sarili

II.

Paksang Aralin

III.

Ang Talangkang Nakaharap Lumakad


(pabula)
Ni Jayson Alvar Cruz
A. Kagamitan:
Panitikang Pilipino pp. 438-443
Larawan, manila paper, etc.
Pamaraan
A. Paghahanda
1. Panalangin
Klas, Ihanda ang sarili sa isang panalangin.
Magandang umaga sa inyong lahat!
2. Pangganyak
May larawan akong ipapakita sa inyo
Ano ang nakikita ninyo sa larawan?
B. Paglalahad
Ang tatalakayin natin ngayon ay ang tungkol sa paksang Ang
Talangkang Nakaharap Lumakad ni Jayson Alvar Cruz.
Bago natin pag-usapan bibigyan muna natin ng kasingkahulugan
ang mga sagabal na salita.

1. Paglinang ng Talasalitaan
Hanapin sa kahon ang mga salitang kasingkahulugan
ang mga salitang sagabal.
2. Pangkatang Gawain
Unang PangkatIkalawang Pangkat
Ikatlong Pangkat
Ikaapat na pangkat
3. Pagsusuri
May maganda bang ipinakita ang mga tauhan sa akda?
Pangangatwiran
4. Paglalahat
Dapat bang
IV.

V.

Pagtatasa
Sagutin ang mga sumusunod na tanong:
1. Sino ang may akda sa kwento?
2. Sinu-sino ang mga tauhan sa kwento
3.
Takdang aralin:
Pag-aralan ang paksang
Sagutin ang mga sumusunod na katanungan.
1. jjjjj
Sanggunian: Panitikang Pilipino 76-77