You are on page 1of 4

CC DCH V VIN THNG CA VNPT

I. Dch v in thoi c nh
IV. Dch v truyn hnh
II. Dch v in thoi di ng
V. Dch v thng tin
III. Dch v internet v truyn s liu
DCH V IN THOI C NH
L phng tin thng tin khng th thiu vi bt k doanh nghip, t chc, c nhn no. Trn in thoi
c nh, khch hng gi i v nhn cuc gi n t ni ht, lin tnh, quc t, in thoi di ng Vin
thng TP HCM hin ang cung cp 2 loi in thoi c nh: hu tuyn v v tuyn.
1. Gi ni ht
2. Gi lin tnh: cuc lin lc c thit lp gia mt my in thoi thuc mt tnh hoc thnh ph ny
n mt my in thoi thuc mt tnh hoc thnh ph khc trong nc v ngc li (xem thm phn
hng dn lin lc in thoi)
3. Gi quc t
4. Dch v sau t mi:
Chn s in thoi hoc i s bt k: Vin thng TP cung cp dch v chn s in thoi cho nhng
khch hng c nhu cu hoc thu s in thoi mi chuyn cuc gi (ch thu s, khng lp t ng
dy). Ngoi ra, cc khch hng cng c th yu cu i s in thoi ang s dng sang mt s in thoi
bt k khc.
Thu li s in thoi sau khi di v i s: nhng khch hng di ng dy in thoi v s dng s
in thoi mi, mun dng li s in thoi c khng b mt thng tin trong thi gian va mi di v
i s, c th s dng dch v thu li s in thoi c. C th chn mt trong hai dch v sau:
- Chuyn tt c cc cuc gi t s in thoi c n s in thoi mi.
- Cc cuc gi vo s in thoi c s c chuyn vo hp th thoi, ngi gi n s c nghe cu
thng bo ghi sn li ch dn v s in thoi mi.
Thu s in thoi kt ni tng i ni b: khch hng thu bao ng dy ISDN hoc E1 lm trung
k kt ni mng in thoi ni b. Ngoi ra, khch hng c th thu thm s in thoi vi s lng ti
a quy nh cho tng loi trung k.
Chuyn ch quyn ng dy in thoi: khi khng cn nhu cu s dng, hoc v mt l do no khc,
khch hng lin h Vin thng TP c hng dn th tc chuyn ch quyn thu bao ng dy in
thoi cho ngi khc ti cng a ch t my
Di dch in thoi, fax: khi chuyn a im trong phm vi thnh ph, khch hng lin h Vin thng TP
ph c hng dn th tc di ng dy in thoi v cc thit b u cui n a ch mi.
Thu ngn hn ng dy in thoi v thit b u cui: phc v cc cng tc trin lm, hi ch
khch hng c th thu ng dy in thoi v cc thit b u cui vi thi hn tnh theo ngy, tun,
thng.
Tm ngng, ti lp my in thoi: khch hng c th yu cu tm ngng s dng in thoi trong thi
gian ti a khng qu 180 ngy. Khi c nhu cu s dng li, khch hng yu cu ti lp li my.
Lu : nhm m bo quyn li ca khch hng, nhng trng hp thay i v tn, a ch... khch hng
cn lin h Vin thng TP gii quyt.
5. Dch v cng thm* Quay s rt gn tt: bm t 1 n 22 ch s thay v phi bm c dy s
Lp trnh: * 51 * ST * S T #
Hy b: # 51 * ST #
Cch gi: ** ST
Trong : S T : S in thoi cn quay tt.
ST: S tt t 1 - 9 hoc 20 - 39.
* Bo thc t ng:

* in thoi hi ngh 03 bn tay 3: Khch hng s dng my c dch v ch ng gi n 2 s khc v


ni chuyn tay ba vi nhau; hoc ang m thoi vi 01 my gi n mnh, nhp cn chnh lu quay n
my khc v ni chuyn tay ba vi nhau.
Cch s dng:
Thu bao A (c ng k dch v) gi thu bao B, bo B ch.
Nhp cn chnh lu, quay s gi thu bao C.
Nu A mun ni chuyn lun phin vi B hoc C, nhp cn chnh lu, bm s 2.
Nu mun ni chuyn tay ba vi B v C, nhp cn chnh lu, bm s 3.
* Chuyn cuc gi tm thi:
* Xc nh s my gi n: thu bao ng k trc vi tng i, khi c cuc gi n thu bao vn nhc
my m thoi ng thi nhp cn chnh lu trn my (hoc nt Flash). Sau , khch hng lin h Cng
ty in Thoi Ty TP / Cng ty in thoi ng TP yu cu cung cp s my ch gi.
* Chuyn tip cuc gi: Ngi nhn cuc gi n c th chuyn tip cuc gi sang s in thoi khc
trong khi ang m thoi, sau khi chuyn c th kim tra kt ni hoc ngt kt ni chuyn.
* Thng bo vng nh: Khi c cuc gi n, thu bao ch gi s nghe cu thng bo Ch my ny hin
ang i vng, xin vui lng gi vo lc khc.
* Ngn hng gi quc t, lin tnh, 1080,1088, in thoi di ng, 1268, 1269, 171x bng m s ring:
(m s do khch hng chn)
* Hin th s gi n: Khi c cuc gi n, s in thoi gi n s c hin th trn my in thoi ca
my b gi hoc hp hin th s ca my b gi.
* ng dy nng: Sau khi nhc my, in thoi ca khch hng s kt ni ngay hoc sau 5 giy vi mt
s in thoi lp trnh trc. Khch hng ng k, tng i s lp trnh cung cp dch v.
* Khng hin th s ch gi: Khi xut pht gi i, s in thoi ca khch hng s khng hin th ti thit
b u cui c dch v hin th s (c nh, di ng).
* Tn hiu o cc hoc cp xung 16 Khz tnh cc: dng cho thit b tnh cc, my m xung cc
ca in thoi cng cng, trung k tng i ni b.
* To nhm thu bao (nhm lin t): Mt nhm my u lin t vi nhau, c i din bi mt my
chnh. Khi gi n s my chnh nu my ny bn th cuc gi s c chuyn n my ri k tip trong
nhm
* Ngn cuc gi n khng mong mun: Ngi nhn cuc gi s thao tc a s in thoi vo danh
sch ngn cuc gi n trong khi ang m thoi hoc trong vng 20 giy khi my gi n gc my
trc. Danh sch lu c 10 s , nhp s th 11 th s th 1 s b xa.
II. DCH V IN THOI DI NG
Cc loi hnh dch v ch yu gm: Tr trc; Tr sau; Thu bao ngy; Nhn tin; Tr trc ko di; Tr
trc thi hn
Li ch khi s dng dch v di ng
- Ph sng 61/61 tnh.
- Mng li bn hng rng khp
- Khuyn mi gim cc ngoi gi cao im.
- H tr 24/24 gi.
- Nhiu dch v gia tng hp dn
III. DCH V INTERNET & TRUYN S LIU
1. Dch v Mega VNN (IP DSLAM): L dch v truy nhp Internet bng rng da trn cng ngh
ADSL. Dch v ny c cung cp trn ng cp in thoi v cho php ngi s dng truy
nhp Internet 24/24 vi tc cao m khng nh hng n vic s dng in thoi v fax.

2. Dch v Metronet
L dch v ca mng th bng rng kt ni cc khu cng nghip, thng mi ln, cc cng vin phn
mm, khu cng ngh cao, cc khu th mi, cc khu cao c vn phng, ... vi cc im tp trung lu
lng truyn s liu.
Metronet phc v c lc nhu cu kt ni ca cc c quan qun l nh nc phc v mc tiu chnh
ph in t, ci cch hnh chnh, ng thi cung cp h tng xy dng cc mng dng ring c bng
thng rng, a dch v cho doanh nghip, cc ngn hng, cc t chc ti chnh v cc trng i hc.
Metronet p ng cho khch hng c nhu cu truy cp, trao i thng tin, ng dng vi dung lng d
liu ln hay cc ln. Cc ng dng trong thi gian thc ca metronet rt a dng v p ng y cc
nhu cu truy cp v sao lu d liu, chn on bnh t xa, o to t xa, hi ngh truyn hnh, xem phim
trn mng vi n nh v cht lng cao.
3. INTERNET FTTH
Internet FTTH (FTTH- Fiber to the home) l cng ngh truy cp Internet hin i nht vi ng truyn
dn hon ton bng cp quang n a ch thu bao gip khch hng s dng c a dch v trn mng
vin thng cht lng cao, k c dch v truyn hnh gii tr.
Li ch
- ng truyn c tc n nh; tc truy cp Internet cao.
- Khng b suy hao tn hiu bi nhiu in t, thi tit hay chiu di cp.
- An ton cho thit b, khng s st nh lan truyn trn ng dy.
- Nng cp bng thng d dng m khng cn ko cp mi.
4. Dch v Megawan
L dch v kt ni mng my tnh ti nhiu im c nh khc nhau trn din rng ca cc t chc, doanh
nghip. y l mng ring o kt ni mng ring ni ht, lin tnh, quc t truyn s liu, truyn d
liu thng tin rt tin li v ng tin cy cho doanh nghip trong kinh doanh.
MegaWan rt cn thit cho cc t chc, doanh nghip c nhiu chi nhnh, nhiu im giao dch cn phi
kt ni truyn d liu nh ngn hng, bo him, hng khng, cng ty chng khon
5. Cp quang Fiber VNN: GPON, AON
IV. DCH V TRUYN HNH:
Dch v MyTV
Dch v MyTV Net
Tip th truyn hnh
Chm knh th thao K+
Truyn hnh cho khch sn
V. DCH V THNG TIN
1. Dch v Hi ngh truyn hnh l dch v truyn dn tn hiu hnh nh v m thanh gia hai im hoc
nhiu im khc nhau. Dch v ny dng truyn hnh v i thoi trc tip cc cuc hi hp, hi tho,
o to t xa vi hnh nh r nt v m thanh trung thc. Ngi d hp nhiu ni cch xa nhau m
khng cn phi tp trung v 1 ni, gip tit kim thi gian v chi ph i li
2. S lin lc VNPT school
3. Ch k in t VNPT-CA
4. Tng i 1080