You are on page 1of 1

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Definii notiunea de proiectare didactica


Argumentati importanta proiectarii didactice in invatamintul superior
Stabiliti deosebirile dintre proiectarea didactica in invatamintul preuniversitar si cel universitar
Definiti notiunea de curriculum in sens larg si in sens ingust
Analizai diferite abordari si concepte curriculare
Elaborati schematic un curriculum pe discipline (la alegere)
Descrieti formele si nivelurile proiectarii didactice
Argumentati logica etapelor de proiectare didactica
Elaborati un set de sugestii privind perfectionarea proiectarii didactice in invatamintul superior
Identificati structurile si produsele curriculare
Comparati curriculumul universitar traditional cu cel modern
Elaborati un proiect didactic al cursului/seminarului universitar (la alegere)
Descriei etapele proiectarii didactice
Comparati modelul traditional si modelul curricular al proiectarii didactice
Evaluati avantajele proiectarii didactice din perspectiva curriculara
Identificati functiile produselor curriculare
Analizai logica si esenta componentelor curriculumului universitar
Caracterizati si apreciati valoric 1-2 produse curriculare in baza unor criterii
Comparati strategiile didactice moderne si cele traditionale
Cercetai prin exemplificari principiile selectarii si imbinarii metodelor in cadrul unei strategii
didactice
Definiti notiunea de ealuare a rezultatelor academice
Analizati tipurile de evaluare a rezultatelor academice si stabiliti deosebirile dintre acestea
Elaborati un set de teste de evaluare formativa la o tema concreta (disciplina la alegere)
Identificati caracteristicile strategiilor didactice
Comparati notiunile tehnologie didactica si strategie didactica si stabiliti deosebirile
Elaborai un set de strategii didactice, avind ca reper urmatoarele obiective: studentii vor putea sa
identifice factorii reformei curriculare, sa analizeze etapele reformei curriculare, sa caracterizeze
prevederile prioritare ale reformei curriculare, sa stabileasca blocajele si sa inainteze propuneri
privind modernizarea curriculumului
Identificai functiile evaluarii rezultatelor academice
Comparai tipurile de evaluare a rezultatelor academice si stabiliti deosebirile dintre acestea
Propuneti teste de tip obiectiv, semiobiectiv si subiectiv (disciplina la alegere
Identificati locul si rolul metodelor de invatamint in elaborarea strategiilor didactice
Argumentati logica metodologiei de elaborare a strategiilor didactice
Elaborati un set de strategii didactice si tehnologii didactice (subiect la alegere)
Identificati caracterisiticile de baza ale comunicarii didactice
Comparati formele si tipurile de comunicare didactice si analizati functiile si particularitatile
acestora
Stabiliti linii de interconexiune dintre comunicarea verbala si comunicarea didactica
Definiti notiunea competenta comunicativa didactica
Stabiliti legaturile dintre factorii comunicarii didactice eficiente
Elaborai metode de comunicare didactica in functie de particularitatile grupului de studenti
Identificai metodele si formele de evaluare
Argumentati alegerea metodelor de evaluare a rezultatelor in raport cu difirete functii si tipuri ale
evaluarii
Propuneti metode de prelucrare a rezultatelor evaluarii si realizare a conexiunii inverse
Definiti notiunea de strategie didactica
Comparati notiunile tehnologie didactice, strategie didactica, metoda de invatamint
Propuneti metode de identificare a surselor si principiilor de selectare a metodelor de invatamint
Identificati formele si tipurile de comuncare didactica
Analizati formele si tipurile de comunicare didactica
Elaborati exemple de studiu de caz in problematica comunicarii didactice