You are on page 1of 2

Ante Vranković

Domjanićeva 15
10380 Sveti Ivan Zelina

Predsjednica RH gđa Kolinda Grabar Kitarović

Pantovčak 241
10000 Zagreb
Na znanje:

Predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Robert Travaš

Sveti Ivan Zelina, 17. studenog 2015.

ZAHVALA
Poštovana gospoĎo Predsjednice,
1
od srca Vam se zahvaljujem na brzom, te sadržajno doista kvalitetnom odgovoru Vaših suradnika na moje
2
Otvoreno pismo g. Robertu Travašu, predsjedniku HOK-a od 27. listopada o. g., koje sam na znanje poslao i Vama.
Sve do ovog časa, tj. u zakonskome roku ja na to svoje pismo iz HOK-a - kao u ostalom ni na oko 50 mojih
prethodnih dopisa – nisam dobio odgovor, što i ne čudi, obzirom da su mi još u siječnju 2012. poznati zagrebački odvjetnici
Tamara Abel i Jadranko Črnko kazali da HOK „već desetak godina ne radi kako treba“ pojašnjavajući da su se upravo zbog
3
toga i povukli sa svojih dužnosti u HOK-u. G. Črnko mi je čak kazao da je situacija u HOK-u postala toliko loša da „s njima
4
u Komori niko normalan ne želi imati posla“ , a da je isto i danas, jasno je iz preko HOK-ovih 50 ogluha na moje dopise od
listopada 2012. na ovamo, pa i iz ogluhe na Otvoreno pismo od 27. listopada o. g., koje sam poslao na znanje i Vama.
Kako ste mogli pročitati u mom navedenom Otvorenom pismu g. Travašu, radi se ukratko o sljedećem: zbog toga
što disciplinskom tužitelju HOK-a Predragu Labanu nisam dao mito koji me on tražio, HOK odbija riješiti moje 2
disciplinske prijave od 13. 3. i 13. 9. 2012., na koje od relevantnih disciplinskih tijela do danas nisam dobio nikakav odgovor.
Takvo nezakonito postupanje g. Travaš je u svojem dopisu od 17. 10. 2012. pokušao opravdati navodom da je „dobio
informaciju“ da u mojoj prijavi od 13. 3. 2012. „nije bilo novih činjenica niti dokaza“ u odnosu na moju disciplinsku prijavu
iz 2010., premda se iz sadržaja te prijave vidi da to nije točno, jer sam ja uz tu prvu prijavu priložio 13, a uz onu od 13. 9.
5
2012. čak 30 stranica novih dokaza, što je svakome vrlo lako provjeriti iz uvida u te prijave na mojoj stranici na Scribdu.
Zanimljivo je i važno napomenuti da je moja prva disciplinska prijava iz 2010. bila odbačena od strane HOK-a s šokantnim,
dvaput službeno ponovljenim obrazloženjem kako plaćanje poreza i davanja ne spada u dužnosti odvjetništva tj., jednostavno rečeno, da
HOK službeno drži da odvjetnici nisu dužni plaćati poreze i davanja! To je krajnje drsko „obrazloženje“ već početkom 2013. HOK koštalo
sramnog povlačenja zahtjeva za ocjenom ustavnosti Zakona o fiskalizaciji s Ustavnoga suda, što su učinili kada su doznali da sam od njih
izdane, potpisom i pečatom ovjerene dokumente u kojima dvaput službeno tvrde da plaćanje poreza ne spada u dužnosti odvjetništva poslao
6
ministru financija Liniću, pa im je postalo jasno da im u toj stvari nitko, pa čak ni zloglasni Ustavni sud RH , ne može dati za pravo.

Kada se ova šokantna činjenica ima na umu, doista ne čude ni drugi brojni dokazi HOK-ova rada na način klasične
zločinačke organizacije u zadnjih „desetak godina“ (J. Črnko, T. Abel) tj. od vremena kada je HOK-om predsjedao Marijan
Hanžeković: afera Marijan Hanžeković (kao predsjednik Upravnog odbora ZABA-e M. H. je tražio mito za odobravanje kredita, slučaj
7
je – naravno - otišao u zastaru) , Supetarska afera, afera Darko Zadro (D. Z. je ubio J. Denicha nakon što su ga punih 10 godina ljudi iz
disciplinskih tijela HOK-a odbijali sankcionirati za niz vrlo teških prekršaja), afera Darko Šoć, afera Kornati (HOK-ov dužnosnik M.
Hanžeković nezakonito trgujući utjecajem poslao u smrt 12 mladih ljudi), afera RBA zadruge (HOK-ovi dužnosnici odbijanjem rješavanja
disciplinskih prijava protiv odvjetnika-kriminalaca najmanje 5 ljudi naveli na samoubojstvo, meĎu kojima i 2 oca troje djece) i dr. O svemu
tome su pisali naši eminentni mediji čiji izvještaji se nalaze na linkovima u mojem Otvorenom pismu od 27. listopada 2015.
Stoga, obzirom da je očito riječ o serijskim sijačima smrti, uopće neće biti čudno ukoliko me HOK-ovi dužnosnici
– ignorirajući pri tome poput mojih prethodnih 50, sada evo i Vas i Vaš dopis od 2. studenoga (u kojem ste temeljem
„okolnosti bitnih za odlučivanje“ iz mog Otvorenog pisma od 27. listopada jasno naveli da je „za očekivati da ću od čelnika odnosno
nadležne službe Hrvatske odvjetničke komore dobiti odgovarajuće očitovanje“ ), daljnjim oglušivanjem i odbijanjem da riješe

moje 2 disciplinske prijave i nadoknade mi od njih svjesno počinjene mi štete (potpuno uništeno zdravlje: opasna polipoza
žučnjaka, osteoporoza, posljedični dvostruki lom noge i dr.) pošalju u smrt, kao što su to do sada već učinili s 18 ljudi, tim više što
im je zbog mog traženja odštete za potpuno uništeno mi zdravlje sada i kao organizaciji, i kao privatnim osobama (Laban,
Andreis, Travaš) moja smrt u izravnom, velikom materijalnom interesu, kako sam to u prethodnoj komunikaciji već obrazložio.
Hrvatska odvjetnička komora u čitavoj toj stvari ne ide sirovo i drsko samo protiv Vas, već i – kako ste mogli
vidjeti iz Otvorenog pisma - protiv Policije, 3 Suda (2 pravomoćne presude kojim su mi sudovi protiv HOK-a izravno dali za pravo),
Ministarstva financija, Pučke pravobraniteljice, HHO-a, Veronike Vere i Juris protecte, tj. doslovno protiv svih!!
Stoga sam o svemu detaljno obavijestio Bruxelles i domaće organizacije za zaštitu ljudskih prava, a pred par dana i
pravnike u Berlinu (link: https://www.scribd.com/doc/289698486/Dokumenti-o-kriminalu-u-HOK-u-poslani-i-kolegama-u-Berlin), kako bih time osigurao da ukoliko
me u mom potpunom štrajku glađu (prekinutom radi slanja navedenog dopisa u Berlin „turskim štrajkom“ s uzimanjem šećera od 10.16., te ponovo započetim danas, 17. 11.), pošalju kao i prethodnih 18 ljudi u smrt, ja budem zadnji kojem će HOK-ovci to učiniti.
S mojom iskrenom zahvalnošću i s poštovanjem, Ante Vranković (v. r.)
1
2
3
4
5
6

Dostupno na linku: https://www.scribd.com/doc/289334724/I-predsjednica-mi-je-dala-za-pravo
Dostupno na linku: https://www.scribd.com/doc/288033141/0tvoreno-pismo-Trava%C5%A1u-i-Kolindi
Detaljno o tome na linku: https://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, str 96.
Link: https://www.scribd.com/doc/112377515/Osnovne-informacije-o-mojem-%C5%A1trajku-gla%C4%91u-ispred-Veleposlanstva-SR-Njema%C4%8Dke-u-Zagrebu-od-8-11-2012-dalje (str. 4, poglavlje VI.)
Detaljno o tome na linku: https://www.scribd.com/doc/112352394/Otvoreno-pismo-predsjedniku-HOK-Travasu-22-10-2012, str. 3-4, 12, 14-17 i ondje citirali linkovi s dokumentima.
O radikalnoj korupciji u radu Ustavnoga suda koja je raskrinkana (i) u elitnim pravnim znanstvenim časopisima vidjeti link: https://www.scribd.com/doc/272255471/Sprega-hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-i-

suda%C4%8Dke-mafije-znanstveno-dokazana-u-elitnom-%C4%8Dasopisu; https://www.scribd.com/doc/273289371/Oholost-je-znamen-skorog-pada kao i brojne druge relevantne linkove na mojoj stranici na Scribdu.
7
Link: https://www.scribd.com/doc/134025648/USKOK-istra%C5%BEivao-biv%C5%A1eg-predsjednika-Hrvatske-odvjetni%C4%8Dke-komore-Marijana-Han%C5%BEekovi%C4%87a-zbog-primanja-mita

Potvrda o slanju: