You are on page 1of 1

Azmasendvič - ”Plivajući pod”

Azmasendvič ploče predstavljaju izolacionu kombinaciju od poroznog filca Azmafon - P


debljine 10 i 20 mm i hidroizolacione trake na bazi bitumena Azmavib debljine 2 mm.
Objedinjavajući svojstva ovih materijala dobijaju se istovremeno izvanredni apsorberi buke, hidro i
termo izolatori. Standardno se izrađuju kao jednostruke i dvostruke sendvič ploče. Zbog hidro
izolirajućeg svojstva Azmasendvič se koristi u građevinarstvu, u vlažnim prostorijama i mokrom
čvorovima pod nazivom ”Plivajući pod ” i u lakim pregradnim zidovimai kao ispuna kod izrade
drvenih vrata za poboljšanje zvučne izolacije, kao zvučni i toplotni izolator.

Ove ploče imaju široku primenu i u mašinogradnji, auto industriji, beloj tehnici i izmenjivačima
toplote za oblaganje kutijastih površina. Lako se postavlja na vertikalne površine mehaničkim
pričvršćivanjem ili lepljenjem za podlogu, tako da filcani deo uvek naleže na podlogu. Pri ugradnji
na horizontalne površine kao Plivajući pod u vlažnim prostorijama, sastavne ivice ploča se zalivaju
rastopljenim bitumenom ili spajaju varenjem sa trakom od Azmaviba širine 10cm.

Tehničke karakteristike:
Dimenzije: 1000 x 1200 mm
Debljina: 12/24 mm (zavisno od tipa)
Površinska masa: 4,5 do 9 kg/m2
Dozvoljena temperatura: -40 - +80° C
Koeficijent toplotne provodljivosti: 0,037 W/mK
Ponašanje na plamenu: samogasiv
Otpornost na vlagu: dobra
Otpornost na insekte i glodare: otporan

Primena Azma sendviča: 1. Betonska ploča - pod


2. Azma sendvič - d = 12 mm
3. PE folija
4. Cementni estrih (košuljica)
5. Podne pločice

Skinuto sa sajta http://www.azma.co.yu/azma_sendvic.php dana 02.05.2008