Những Chặng Đường Thánh Giá

Chặng Đàng Thánh Giá này sát với Phúc Âm, được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II CHỦ TRÌ NGÀY THỨ SÁU TUẦN THÁNH 29/03/1991. Phỏng theo Cha Xuân Ly Băng

KHỞI KINH:

Sấp mình lạy Chúa, Chúa ơi Thương con Chúa chết trên đồi Can-vê Giờ đây con quyết trở về Gẫm Đàng Thánh Giá trọn bề đáp ơn Cầu cho con được mến thương Thật lòng sám hối siêng năng nguyện cầu

CHẶNG THỨ NHẤT :

ĐỨC CHÚA GIÊSU LO BUỒN ĐỔ MỒ HÔI MÁU

MỘT là Chúa chịu thảm sầu Chân quỳ tay chấp nguyện cầu Chúa Cha Ví như chén đắng không qua Chúa xin nhận uống để mà tôn vinh Xin cho con biết hãm mình Vâng theo ý Chúa thiên đình Chúa ơi. Và cho con biết suốt đời Nguyện cầu tỉnh thức theo lời Chúa răn

CHẶNG THỨ HAI :

ĐỨC CHÚA GIÊSU BỊ GIUĐA PHẢN BỘI

HAI là xuất hiện Giuđa Tham tiền bán Chúa chạy qua hôn Thầy Than ôi lòng Chúa đắng cay Rằng sao con lấy dấu này nộp Ta? Xin cho con biết phòng xa Ham mê tiền bạc sinh ra tội tình Trọn đời quyết sống trung thành Trọn đời nhân nghĩa coi khinh tiền tài

CHẶNG THỨ BA :

ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ÁN BẤT CÔNG

BA là công nghị tác oai Lời gian chứng dối dậy trời vang lên Xưng mình Con Đấng uy quyền Bị tòa kết án là tên tử tù Sấp mình lạy Chúa Giêsu Xin cho con được thừa dư can trường Tuyên xưng danh Chúa tình thương Mặt trời Công Chính soi đường thế gian

CHẶNG THỨ BỐN :

ĐỨC CHÚA GIÊSU BỊ MÔN ĐỆ CHỐI BỎ

BỐN là môn đệ chối Thầy Phêrô hùng hổ giờ đây yếu hèn Thường ông Chúa ghé mắt nhìn Tiếng gà đánh thức tội liền ăn năn Cho con chừa thói kiêu căng Cậy mình cao ngạo là căn tội đời Biết xa dịp tội Chúa ơi Tập tành nhân đức của người Kitô

CHẶNG THỨ NĂM:

ĐỨC CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

NĂM là Tổng Trấn quyết tình Tha tên tướng cướp hành hình Chúa con Thỏa lòng dân chúng căm hờn Dù quan biết Chúa không can tội gì Xin cho con biết kiên trì Trọng điều công lý sống vì lương tâm Cuộc đời chẳng nể gian truân Khổ vì chính đạo phúc phần của con

CHẶNG THỨ SÁU :

ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÁNH ĐÒN

SÁU là quân lính hành hung Mũ gai bắt Chúa đội thành triều thiên Gậy lau trao chỉ: Vương quyền Nhạo cười đánh đập nhổ lên mặt Người Cho con vui chịu Chúa ơi Mọi lời cay đắng mọi lời chát chua Cuộc đời dầu dãi nắng mưa Hiền lành tha thứ dư thừa bình an.

CHẶNG THỨ BẢY :

ĐÚC CHÚA GIÊSU VÁC THẬP GIÁ LÊN ĐỒI CAN-VÊ

BẢY là đường núi Can-vê Vác cây khổ giá nặng nề trên vai Lê thân bước ngắn bước dài Sức hèn gỗ nặng ngã hai ba lần Muôn ngàn lạy Chúa từ nhân Xin cho Giáo Hội hiện thân của Ngài Đường dù gian khổ chông gai Tin Mừng loan báo một đời chứng nhân

CHẶNG THỨ TÁM :

ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THẬP GIÁ VỚI CHÚA

TÁM là gặp được Simon Quan quân bắt lại vác dùm một vai Đỡ cây thập giá sau Ngài Một tròng hai cổ quặn hai khúc lòng Xin cho mọi kẻ khốn cùng Nạn nhân kỳ thị bất công đói nghèo Trên đời gặp được tình yêu Tương thân tương ái của nhiều trái tim

CHẶNG THỨ CHÍN :

ĐỨC CHÚA GIÊSU AN ỦI PHỤ NỮ GIÊRUSALEM

CHÍN là phụ nữ Thành Đô Thảm thương khóc Chúa ưu sầu xót xa Chúa rằng khóc phận các bà Gỗ tươi thể ấy huống là gỗ khô Xin cho chiến sĩ tông đồ Bền tâm vững chí chăm lo Nước Trời Công bình bác ái mọi nơi Dựng xây xã hội theo lời Phúc âm

CHẶNG THỨ MƯỜI :

ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH CHÂN TAY VÀO THÁNH GIÁ

MƯỜI là Chúa chịu đóng đinh Vào cây Thập Giá tay chân máu trào Chúa nhìn thăm thẳm trời cao Xin Cha tha tội chúng nào biết chi Sấp mình lạy Chúa từ bi Con chiên vô tội chết vì tội nhân Xin cho muôn nước muôn dân Nhận Ngài là Vị Cứu Tinh muôn đời

CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT :

CHÚA GIÊSU CHỊU TREO TRÊN THẬP GIÁ

MƯỜI MỘT Chúa bị nhạo cười Trộm lành, trộm dữ buông lời mỉa mai Trộm lành thú nhận tội đời Xin vào nước Chúa, Chúa thời hứa ban Giêsu lạy Chúa từ nhân Xin cho con được dự phần vinh quang Tội nhân bao kẻ hoang đàng Được ơn sám hối sẵn sàng canh tân

CHẶNG THỨ MƯỜI HAI :

ĐỨC CHÚA GIÊSU TRỐI GIOAN LÀM CON ĐỨC MẸ

MƯỜI HAI Chúa trối Gioan Này là con Mẹ, Mẹ là Mẹ con Hai người nước mắt nỉ non Nhìn con sắp chết đoạn trường từ đây Than ôi hỡi Mẹ sầu bi Xin cho dân Chúa kiên trì noi gương Đức tin, đức mến phi thường Trọn đời như Mẹ khiêm nhường Xin Vâng

CHẶNG THỨ MƯỜI BA :

ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ

MƯỜI BA Chúa phó linh hồn Đất rung đá chuyển u buồn không gian Tối tăm bao phủ màu tang Màn trong Đền Thánh xé toang đôi phần Xin cho tín hữu ly trần Quang minh Nước Chúa dự phần bình an Thế gian, luyện ngục, Thiên Đàng Nhờ ơn cứu độ hoàn thành hiệp thông

CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN :

TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU VÀO MỘ

MƯỜI BỐN hạ xác Chúa ta Trầm hương mộc dược tẩm và chôn ngay Vải khăn liệm quấn thi hài Chôn vào nguyệt đá mới xây trong vườn Thương ôi Chúa Tể càn khôn Sinh nơi chuồng thú chết chôn mộ người Khó nghèo tột độ Chúa ơi Dạy cho con biết học bài xả thân.

KẾT THÚC :

Giêsu lạy Chúa khoan nhân Là nguồn cứu độ Chúa tuôn ơn Trời Con nhìn Chúa chết ngậm ngùi Thân mình tan nát xể xài đắng cay Quyết chừa tội lỗi hôm nay Mai sau với Chúa vui ngày PHỤC SINH

B.Y sưu tập