You are on page 1of 1

MENGHASILKAN HURUF BERGAMBAR

Klik ` file ` - new` - ( set kanvas ) - `ok `


Klik ` type tool `

Klik ` Edit in quick mask mode ( Q `


Letak cursor dalam kanvas dan klik = ( latar kanvas bertukar merah )
Taipkan teks klik

= latar kanvas berwarna puteh dan teks berwarna merah


bergarisan putus-putus

Kilk `file` - `open`- pilih gambar yang dikehendaki


Klik select All Edit Copy
Kembali ke kanvas dan buka layer baru = ( warna merah pada teks hilang )
Klik edit paste into = ( gambar terpapar di belakang huruf )
Gunakan move tool

+ utk gerakkan gambar bagi mendapatkan paparan yang menarik

Masukkan kesan-kesan tertentu dengan mengklik Layer layer style dan pilih kesankesan yang dikehendaki
Klik

dan tandakan kawasan yang dikehendaki

Klik image crop


Simpan fail dlm format JPEG