You are on page 1of 34

ANG EPEKTO NG PAGIGING ISANG ³VISUAL OR AUDITORY LEARNER´SA GRADONG PANGAKADEMIKO NG ILANG MAG AARAL SA UNANG TAON NG NARSING

SA UST-COLLEGE OF NURSING (A.Y. 2009-2010)

Para sa parsyal na pagtupad Sa lahat ng inatas na gawain Sa asignaturang Filipino

MIYEMBRO: MELISSA GRACE GALVEZ MICK KLINE ESPION FRANCIS GERODIAS MARK GAMINDE JOSEPH GILLE

i

ABSTRACT
Ano ang mas nakakabuti para sa estudyante, visual or auditory learning? Napakaraming ng pagaaral ang ginawa patungkol s paksang ito. Iba-ibang tao, iba-ibang metodolohiya at iba-ibang resulta. Sa isang pag-aaral na isingawa ng unibersidad ng Pilpinas, isinasaad na ang mga estudyanteng mas higit na natututo sa viswal na pamamaraan ay magaling pagdating sa mga research at ang mga estudyante namang higit na natututo sa pakikinig sa itinututo ng guro kaysa sa pagbabasa ng libro ay magpapakita ng kagalingang pang-akademiko Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pagbibigay ng impormasyon, istatisika at kongkretong datos ukol sa epekto ng pagiging isang auditory o visual learner na maging isang paraan para sa makukuhang grado ng isang estudyante sa loob ng isang semestre. Binibigyan nito ng higit na pansin ang mga mag-aaral ng narsing na nasa unang taon ng narsing sa Unibersidad ng Santo Tomas pa lamang. Ang pag-aaral na ito ay itinakda upang malaman kung may epekto ba sa pag-aaral ang paraan ng pagkatuto ng isang estudyante. Kung anu ba ang mas higit na epektibo sa pagkakaroon ng mataas na grado, kung sa paraang viswal ba o oditori? Ang sarbey na ginawa ay may disenyong deskriptiv-analitik na pinasagutan sa animnapung respondenteng nanggaling sa bawat seksyon sa unang taon ng narsing sa Unibersidad ng Sto Tomas. Lima sa bawat seksyon ang napili gamit ang random sampling nang sa gayon ay maiwasan ang ttsansang mamanipula ang magiging resulta ng pag-aaral. Batay sa mga datos na nakuha at inilahad ng mga mananaliksik, ang kinahantungang kongklusyon ay higit na mas marami ang mga estudyante sa unang taon ng narsing na natututo sa pakikinig o sa paraang oditori kaysa sa mga viswal .Higit na mas mainam ang pagkatutong oditori sa mga asignaturang Filipino at Theolohiya. Gayunpaman, mas mataas ang nakukuhang grado ng viswal na pagkatuto sa asignaturang Ingles. May epekto ang paraan ng pagkatuto sa markang nakukuha ng bawat estudyante lalo na kung GWA at bawat asignatura ang paguusapan.

ii

PASASALAMAT
Taos pusong pinasasalamtan ng aming grupo ang mga sumusunod dahil sa kanilang kontribusyon at tulong o suporta tungo sa matagumpay ng pagtatapos ng pamanahong papel: Kay ma¶am Jimenez, sa pagbibigay sa amin ng sapat na dami ng oras upang matapos ang aming pananaliksik at ng pagkakataong maipakita ang aming kakahayan sa larangan ng research. Sa Decana ng UST-College of nursing, sa pagbibigay ng pahintulot na kami ay magsagawa ng pananaliksik sa loob ng kolehiyo. Sa mga respondente, sa pagbibigay ng tulong upang kami ay makalikom ng sapat na datos para magamit sa aming pamanahong papel. Sa mga awtor at editor ng mga sulatin na aming ginamit sa pag-aaral na ito Sa aming kanya kanyang pamilya , para sa suporta na kanilang iginugol para sa amin. Sa poong maykapal, para sa paggabay sa amin tungo sa katapusan ng aming pananaliksik Muli, maraming salamat po!

Mga Mananaliksiik

iii

TALAAN NG NILALAMAN

Kabanata I , Ang suliranin at kaligiran nito Introduksyon Layunin Signifikans ng Pag-aaral Saklaw at Limitasyon Depinisyon ng mga salita Research Paradigm Kabanata II : Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura Kabanata III: Disenyo at Paraan ng Pananaliksik Disenyo ng Pananaliksik Mga Respondente Instrumento Pampananaliksik Tritment ng Datos Kabanata IV: Presentasyon at Interpretasyon ng Datos Kabanata V: Lagom , Kongklusyon at Rekomendasyon Lagom Kongklusyon Rekomendasyon Listahan ng Sanggunian Apendiks 22 22 23 12 12 13 13 1 1 2 3 3 4

1

5 12

14 22

25 27

iv

LISTAHAN NG MGA TALAHANAYAN AT GRAF A.Talahanayan 1
Distribusyon ng mga respondente sa Unang taon ng Narsing Distribusyon ng mga Respondente ayon sa paraan ng pagkatuto Distribusyon ng mga Viswal na respondente ayon sa kanilang Grado sa Asignaturang Filipino. Distribusyon ng mga Respondenteng Oditori ayon sa kanilang Grado sa Asignaturang Filipino Distribusyon ng mga Viswal na respondente ayon sa kanilang Grado sa Asignaturang Theolohiya. Distribusyon ng mga Respondenteng Oditori ayon sa kanilang Grado sa Asignaturang Theolohiya Distribusyon ng mga Respondenteng Viswal ayon sa kanilang Grado sa Asignaturang Ingles Distribusyon ng mga Respondenteng Oditori ayon sa kanilang Grado sa Asignaturang Ingles Distribusyon ng mga Respondenteng Viswal Ayon sa kanilang GWA Distribusyon ng mga Respondenteng Oditori Ayon sa kanilang GWA 12

B. Graf 1

C. Graf 2

14

D. Graf 3

15

16

E. Graf 4

17

F. Graf 5

18

G. Graf 6

19

H Graf 7

20

I Graf 8

21

J Graf 9

22

v

DAHON NG PAGPAPATIBAY

Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino II, Pagbasa at Pagsulat tungo sa pananaliksik, ang pamanahong papel na ito na pinamagatang, ANG EPEKTO NG PAGIGING ISANG ³VISUAL OR AUDITORY
LEARNER´ SA GRADONG PANGAKADEMIKO NG ILANG MAG AARAL SA UNANG TAON NG NARSING SA UST-COLLEGE OF NURSING(A.Y. 2009-2010) ay Inihanda at iniharap ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa IBSN-4 na binuubuo nina:

Melissa Grace M. Galvez

Francis Gerodias

Mick Klein Espion

Mark Gaminde

Joseph Gille

Tinanggap sa ngalan ng kagawaran ng Filipino , kolehiyo ng Narsing, Unibersidad ng Sto. Tomas bilang isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino II, Pagbasa at Pagsulat tungo sa pananaliksik

Ma¶am Jimenez Profesora ng Asignaturang Filipino

vi

P age |1

Introduksyon Ano ang mas nakakabuti para sa estudyante, visual or auditory learning? Napakaraming ng pagaaral ang ginawa patungkol s paksang ito. Iba-ibang tao , iba-ibang metodolohiya at iba-ibang resulta. Sa isang pag-aaral na isingawa ng unibersidad ng Pilpinas, isinasaad na ang mga estudyanteng mas higit na natututo sa viswal na pamamaraan ay magaling pagdating sa mga research at ang mga estudyante namang higit na natututo sa pakikinig sa itinututo ng guro kaysa sa pagbabasa ng libro ay magpapakita ng kagalingang pang-akademiko. Si Howard Gardner naman at ang kanyang teoryang Multiple Intelligence ay naglalayon namang mapatunayan Na ang tao ay may iba¶t ibang talino at may iba¶t ibang paraan ng pagkatuto. Hindi lang dalawa kundi sadyang napakarami ng pag-aaral ang ginawatungkol s kung paano nga ba matuto ang tao. Ano ang higit na mabisa? Ano ang kahinaan at kalakasan ng bawat paraan? Ito lamang ang dalawa sa Napakaraming dahilan kung bakit may mga ganitong pagaaral na ginagawa. Kadalasan , sa sobrang dami ng pag-aaral na ginagawa patungkol dito ay sa halip na magbigay impormasyon ay tila pinagsisimulan pa ng argumento na maaring maghilis sa tunay na layunin ng pag-aaral. Ngunit gaano man karami ang dahilan kung bakit ito ginagawa, isa lang ang dapat nitong kapuntahan. Ito ay kalinawan. At ito ang layunin ng aming pag-aaral , magbigay ng kalinawan. Hindi man ganap, nais naming makatulong sa pagpapaunawa sa tao kung ano nga ba ang tunay na kalakasan ng pagkatuto sa biswal na paraan o sa pakikinig. Layunin 1. Ang pangunahing layunin ng pag-aaral ng mga mananaliksik ay ang pagtuklas ng paraan ng pag-aaral ng mga mag-aaral sa unang taon sa Kolehiyo ng Narsing sa Unibersidad ng Santo Tomas, kung ito ba ay ³auditory´ o ³visual´, at kung may

1

P age |2

epekto ba ang pagiging isang visual o auditory learner sa grado ng mga estudyante ng narsing sa unang taon sa unibersidad ng santo tomas.

2. Nilalayon ng mga mananaliksik ang pagdiskubre kung ilang porsyento ang mga visual learners at kung ilan naman ang porsyento ng mga auditory learners. 3. Nilalayon din ng mga mananaliksik ang pagtukoy kung anong mga asignatura mas mabisa ang pagiging visual learner at ang pagiging auditory learner. Signifikans ng pag-aaral Naniniwala ang mga mananaliksik sa kahalagahan ng pag-aaral sa aspetong napili. Maaring maging daan ang pag-aaral sa lubos na pagkaunawa ng mga magulang, mag-aaral at pamayanan kapag ikaw ay may sapat na kaalaman tungkol sa iyong tinatawag na 'learning style', kung ikaw ba ay isang auditory o visual learner. Sa panahon ngayon ay mahalaga kapag ikaw ay may kaalaman tungkol sa iyong paraan sa pagkatuto. Ito ay kailangan dahil makakatulong ito sa atin, magagabayan tayo at mabibigyan ng tamang kaalaman ang mga makakabasa nito sa uri, klasipikasyon, espesyalidad, at ang pangangailangan sa paggamit nito. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, inaasahan ng mga maniniliksik na mabibigyan ng konsiderasyon ang isang tao sa pagtangkilik nito sa pagiging visual o auditory learner. Malaki rin ang tulong kapag mabigyan ng impormasyon ang mga guro sa pagtimbang kung ano nga ba ang istilo ng pagaaral ng isa sa maraming estudyante ng unang taon ng narsing sa Unibersidad ng Santo Tomas at umiikot sa merkado sa kasalukuyan. Ang bawat datos at rekomendasyon ay naglalayong magbigay ng kaisipang makakakuha ng atensyon ng mga mag-aaral nito ang mga paghuhusga sa mga naidudulot ng isa o higit pang pagkakamali tungkol sa pagkakaintindi sa iyong learning style. Base sa mga nabanggit, inaasahan na ang pamayanan, sector ng edukasyon at tahanan ay magtutulungan upang maaydentipika ng isang estudyante ng narsing sa Unibersidad ng Santo Tomas kung ano sa dalawang learning style ang mas gumagana sa pangaraw araw ng pagaaral at pagpasok.

2

P age |3

Nakabatay din ang mga impormasyon sa mga naunang pag-aaral na ginawa sa loob at labas ng bansa. Naniniwala ang mga mananaliksik na napapanahon ang pag-aaral na ito upang mabura ang kaisipan na ang pagiging auditory o visual learner ng isang magaaral na nasa unang taon ng kolehiyo ay sobrang nakakatulong sa pag-aaral nito at ang maidudulot nito ay matataas na marka, kasiyahan, at satispaksyon ng mga taong direktang nakikinabang.

Saklaw at limitasyon Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pagbibigay ng impormasyon, istatisika at kongkretong datos ukol sa epekto ng pagiging isang auditory o visual learner na maging isang paraan para sa makukuhang grado ng isang estudyante sa loob ng isang semestre. Binibigyan nito ng higit na pansin ang mga mag-aaral ng narsing na nasa unang taon ng narsing sa Unibersidad ng Santo Tomas pa lamang.

Depinisyon ng mga Salita Visual learner ± taong nadadaliang matuto sa pamamagitan ng mga letrato at pagbabasa. Auditory Learner ± taong nadadaliang matuto sa pakikinig. Multiple intelligence theory ± teoryang nagsasabing ang tao ay may iba¶t ibang talino. Howard Gardner ± ang taong naglahad sa multiple intelligence theory. GWA- General weighted Average

3

P age |4

4

P age |5

MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL Before we look at specific models, we should note that the concept of learning styles is not universally accepted. The simple mention of the term arouses strong emotional reactions in many members of the academic community (notably but not exclusively the 58 Journal of Engineering Education January 2005 psychologists), who argue that learning style models have no sound theoretical basis and that the instruments used to assess learning styles have not been appropriately validated. On the other hand, the studies summarized in the sections that follow paint a clear and consistent picture of learning style differences and their effects on student performance and attitudes. Additionally, instruction designed to address a broad spectrum of learning styles has consistently proved to be more effective than traditional instruction, which focuses on a narrow range of styles. We therefore propose taking an engineering approach to learning styles, regarding them as useful heuristics for understanding students and designing effective instruction, and continuing to use them until demonstrably better heuristics appear (Felder and Brent , 2005). Students whose learning styles fall in any of the given categories have the potential to be excellent scientists. The observant and methodical sensors, for example, make good experimentalists, and the insightful and imaginative intuitors make good theoreticians. Active learners are adept at administration and team-oriented project work; reflective learners do well at individual research and design. Sequential learners are often good analysts, skilled at solving convergent (single-answer) problems; global learners are often good synthesizers, able to draw material from several disciplines to solve problems that could not have been solved with conventional single-discipline approaches. Unfortunately---in part because teachers tend to favor their own learning styles, in part because they instinctively teach the way they were taught in most college classes---the teaching style in most lecture courses tilts heavily toward the small percentage of college students who are at once intuitive, verbal, deductive, reflective and sequential. This imbalance puts a sizeable fraction of the student population at a disadvantage. Laboratory courses, being inherently sensory, visual, and active, could in principle compensate for a portion of the imbalance; however, most labs involve primarily mechanical exercises that illustrate only a minor subset of
5

P age |6

the concepts presented in lecture and seldom provide significant insights or skill development. Sensing, visual, inductive, active, and global learners thus rarely get their educational needs met in science courses. (Felder, 1993) According to Maxwell, E. (1998) these are Helpful Techniques for Visual-Spatial Learners 1. Teach to the student¶s strengths. Help students learn to use these strengths to compensate for weaknesses. Imagination, creativity, visualization and pattern finding are major strengths. 2. Present ideas visually on the chalkboard or on overheads. Use videos, posters, charts, graphs, computer software, and diagrams. Use manipulatives liberally. 3. Let them observe others before attempting new tasks. Show examples of the finished product requested. 4. Present an overview of the subject being taught. Use metaphors and analogies to give a sense of the whole.

Verbal fluency is the ability to access words easily, efficiently, and quickly (Lohman, 1994), thus providing greater ease at public speaking and impromptu presentations. Fluency also enables them to be more verbally assertive, getting their ideas across in a group. This generally leads to a strong sense of selfefficacy in our highly verbal society. In an invited presentation for the 1993 Wallace Symposium entitled, ³Spatially Gifted, Verbally Inconvenienced,´ Lohman (1994). Doreen Kimura has presented data from a large number of patients with unilateral cerebral pathology that have led her to the conclusion that the left cerebral hemisphere, compared with the right hemisphere, is specialized for motor control of both oral and manual musculature, regardless of whether the movements are communicative in nature or not«.

It is possible that the evolutionary advantages offered by the development of a hand skilled at manipulation also happened to be a most useful foundation on which to build a communication system, one that at first was gestural and utilized the right hand but later came to
6

P age |7

utilize the vocal musculature. As a result, the left hemisphere came to possess a virtual monopoly on control of the motor systems involved in linguistic expression, whether by speech or writing (Springer & Deutsch 1998). They excel at spatial tasks, such as geometry, map reading, geography, mazes, chess, construction activities, knowledge of mechanics, and threedimensional puzzles. Activities such as these are not fundamental to school success, although they may be essential for high levels of creative production in adult life (West, 1991). These children understand space better than time, and often lose track of time. They are holistic, rather than detail-oriented. They focus on ideas and may miss formatting requirements, such as punctuation, capitalization, spelling, grammar, and syntax. It is easy for them to recognize patterns. They may be excellent at mathematical reasoning, but make careless mistakes in calculation. They are divergent rather than convergent thinkers, often generating unusual solutions to problems. They tend to be hypersensitive and intense²vulnerable to teasing and to teachers¶ attitudes towards them. They often have marked disparities between their spatial strengths and sequential weaknesses. (West, 1991). In 1983, Howard Gardner introduced seven kinds of intelligence, and the list has recently expanded to 9 (Gardner, 1999), with the addition of naturalistic and existential. Spiritual intelligence is also under consideration, but is currently subsumed under existential intelligence, as Gardner believes there is insufficient ground at present to grant it full status. The search for new intelligences continues. Gardner's (1983) Frames of Mind exerted a powerful impact on educational practice toward the end of the 20th century. The concept of multiple intelligences, however, is not new.
th

At the beginning of the 20 century, students sat in rows, and learned the same lessons in the same manner as their classmates. The only means of differentiation was pace of learning. In one-room schoolhouses, children were often allowed to progress to the next level when they had completed the current one. The concept of continuous progress was particularly beneficial for gifted students; it is recently being rediscovered. An educational innovation toward the end of the century was the recognition that students learn differently from each other. With this revelation came the introduction of personality types, learning styles, and multiple intelligences as means of adapting to the individual differences of the student body. As we enter a new millennium, differentiation has become enormously important in the delivery of services to all students. Most K-12 educators have attended workshops in which they learned about their own

7

P age |8

preferred personality type or learning style, and the various types, styles and intelligences of their students. The educational work force as a whole is consciously attempting to adapt teaching methods to the individual differences of students. However, the diligent teacher may become overwhelmed by the complexity of the models that have been offered for individualizing instruction (Silverman, 1996). Recognizing that all of the difficult items had an auditory component, we began to inquire of parents if the children had had any hearing impairments or if there had been a family history of hearing disorders. We discovered that the majority of our cases had had chronic otitis media (ear infections with fluid in the middle ear) during the first few years of life, sometimes beginning as early as 2 months of age (Silverman, Chitwood & Waters, 1986). Prolonged periods of faint and distorted auditory input caused by the ear infections may have interfered with the full development of auditory sequential skills. (Silverman, 1989) Gifted auditory-sequential learners are more likely than equally gifted visual-spatial learners to be high achievers in academic subjects, to be selected for gifted programs, to be recognized by their teachers as having high potential, and to be considered leaders. By way of contrast, gifted visual-spatial learners are more likely than auditory-sequential learners to underachieve (Gohm, Humphreys, & Yao, 1998). Marion Downs (1985), the originator of auditory screening tests in infants (Northern & Downs, 1994), demonstrated how sounds in the higher frequency range are blocked when infants and toddlers experience chronic otitis media with middle ear effusion. Children whose auditory channel has reduced efficiency during the critical learning period of the first three years are more likely to rely on their visual modality as their main means of gathering information. This strengthens the visual-spatial abilities of the right hemisphere at the expense of the auditory-sequential skills of the left hemisphere. The neglected skills include auditory comprehension (listening), verbal fluency, deductive reasoning, and fine motor planning. Benbow (1992) reported:

For the chimeric face task, the right hemisphere was markedly more active than the left, especially at the temporal lobe, while for the average ability students the left hemisphere was somewhat more active. For the verbal task (noun/verb determination), the right hemisphere of
8

P age |9

the extremely precocious was somewhat more active with the opposite pattern found for the average ability subjects. These electrophysiological data corroborated the behavioral findings of O'Boyle and Benbow (1990a), and support their hypothesis of enhanced right hemisphere processing involvement being a correlate of intellectual precocity.... Further evidence of heightened right-hemispheric abilities in the gifted was reported in another study (Benbow, 1986). Referring to the work of Geschwind and Behan (1982), in which lefthandedness and immune disorders were correlated with enhanced right-hemispheric development, Benbow (1986) found that ³80% of mathematically and/or verbally extremely precocious students were left-handed, myopic, and/or had allergies´ (p. 724). According to Terry Farwell (n.d.) "The National Insitutes of Health (NIH) estimate that the incidence of learning disabilities in the general population is 15 to 20 percent. Fifty-one percent of all the students enrolled in the nation's special education programs are classified as learning disabled (U.S. Deptartment of Education)." Unfortunately, this diagnosis is often viewed as a hindrance rather than an opportunity for growth and understanding. Parents and students, please note: Individuals diagnosed with learning disabilities are not "stupid." In fact, to qualify as having a learning disability, you must have average intelligence. This means that you have to be at least a little bit smart. Types of Learning Styles Students that have learning disabilities have one commonality, a processing deficit that interferes with their learning. Nevertheless, it is important to remember that every individual learns differently and thus has a unique learning style. "Approximately 20 to 30 percent of the school-aged population remembers what is heard; 40 percent recalls well visually the things that are seen or read; many must write or use their fingers in some manipulative way to help them remember basic facts; other people cannot internalize information or skills unless they use them in real-life activities such as actually writing a letter to learn the correct format." (Teaching Students to Read Through Their Individual Learning Styles, Marie Carbo, Rita Dunn, and Kenneth Dunn; Prentice-Hall, 1986, p.13.)

9

P a g e | 10

For some, auditory input is most valuable; others rely upon a visual style. Still others learn through kinesthetic means, or a combination of the three. Every person has one primary learning mode. Once you identify that mode, you can learn to maximize it and enhance your child's education. Auditory Learners Auditory learners tend to benefit most from traditional teaching techniques. Many teachers use a lecture-style forum, presenting information by talking to their students. Regulating voice tone, inflection, and body language will help all students maintain interest and attention. Auditory learners succeed when directions are read aloud, speeches are required, or information is presented and requested verbally. Visual Learners Some students rely upon a visual learning style: "Show me and I'll understand." Visual learners benefit from diagrams, charts, pictures, films, and written directions. These students will value to-do lists, assignment logs, and written notes. Many of these techniques, however, also benefit kinesthetic learners.

According to Melissa Kelly (n.d.) A typical visual learner uses visualization techniques to remember things. They often have a good sense of direction because they visualize maps and directions in their mind. Many prefer to read information in a textbook or on the whiteboard rather than listen to the teacher lecture. They also enjoy doodling and drawing. Visual learners typically use sight words in their everyday terminology. For example, they might say "Let's take a look at this." or "Let's look at this from a different perspective." They remember details including colors and spatial arrangements. Auditory learners learn best by listening and talking aloud. They typically notice and remember sounds. They are good at remembering things that they hear. They are also good with words and language. They often read to themselves as they study. They are also often distracted by noise and sounds. Let's return to classroom education. We've said that some memories are stored visually, some auditorally, and some in terms of meaning. And it's likely that some students should have a
10

P a g e | 11

relatively better visual memory or auditory memory. Shouldn't that mean that some students will more easily remember material that is presented in their stronger modality? It does, but what advantage would this superior memory provide for the student in a classroom? Teachers almost always want students to remember what things mean, not what they look like or sound like. For the vast majority of education, vision and audition are usually just vehicles that carry the important information teachers want students to learn. There are some limited types of materials for which an exact visual or auditory representation is helpful. The child with a good visual memory might have an edge over his peers in learning the location of capitals on a map of Europe, for example. That task is inherently visual. The child with a good auditory memory might learn the correct accent for a foreign language more quickly. (And the child with a good kinesthetic memory may have an edge in sports, handwriting, or painting.) But most of what we want children to learn is based on meaning, so their superior memory in a specific modality doesn't give them an advantage just because material is presented in their preferred modality. Whether information is presented auditorally or visually, the student must extract and store its meaning.( Willingham , 2006) Knowing how your child likes to learn and process information is an invaluable tool that you can use to help her do better in school and develop a love of learning. Education experts have identified three main types of learners ² physical, visual, and auditory. Understanding that your child is an auditory learner (though her style may shift later), and therefore most comfortable using hearing to explore the world, can help you play to that strength and work on the other learning styles ² physical and visual ² that need more stimulation. When learning about a new math concept, for example, an auditory learner will remember the information if she can listen to the teacher explain it or sing it and answer her questions. A physical learner may need to use blocks, an abacus, or other counting materials to practice the new concept. A visual learner will grasp the material more quickly by reading about it in a math book, watching her teacher solve a sample problem on the black bo or seeing herself solve the problem with concrete materials (Robledo , n.d.)

11

P a g e | 12

KABANATA III Metodolohiya
Disenyo ng Pananaliksik - Ang naisagawang pag-aaral ay gumamit ng deskriptibong metodolohiya ng pananaliksik. Maraming uri ng deskriptibong pananaliksik, ngunit napili ng mga mananaliksik na gamitin ang Descriptive-analytic Survey Research Design, na gumagamit ng talatanungan ( survey questionnaire ) para makalikom ng mga datos. Naniniwala ang mga mananaliksik na angkop ang disenyong ito para sa paksang ito sapagkat mas mapapdali ang pangangalap ng datos mula sa maraming respondente. Mga Respondente Ang mga piniling mga respondente ng mga mananaliksik sa pag-aaral nito ay mga magaaral sa unang taon ng Kolehiyo ng Narsing ng Unibersidad ng Santo Tomas sa ikalawang semestre ng taong-akademiko 2009-2010. May pagkalaki ang bilang ng mga mag-aaral sa unang taon, 60 mag-aaral lamang sa unang taon ang bilang ng mga respondente na 11.5% ng kabuuang bilang ng mga estudyante sa unang taon. Ang mga mananaliksik ay kumuha ng tiglilimang respondente sa pamamagitan ng random sampling sa bawat seksyon sa unang taon upang magkaroon ng pantay na representasyon na siyang magiging kinatawan sa buong unang taon. Ang mga mananaliksik ay pumili ng mga respondente sa unang taon sapagkat sila ang nararapat at tumutugon sa mga pangangailangan ng pamanahong-papel na ito. seksyon Bilang

1
5

2 5

3 5

4 5

5 5

6 5

7 5

8 5

9 5

20 5

11 5

12 5

total 60

12

P a g e | 13

3. Instrumento ng Pananaliksik - Ang survey na gagamitin ng mga mananaliksik ay naglalaman ng tanong kung ang mga estudyante ba sa unang taon ng College of Nursing ay auditory o visual learner. Gagamit ang mga mananaliksik ng questionnaire na naglalaman ng mga tanong na kung ilan ang nakuha nilang marka noong nakaraang semestre para malaman kung gaano nakatulong ang pagiging isang auditory o visual learner. Sisiguraduhin ng mga mananaliksik na magkakaroon ng confidentiality ang lahat ng itatala ng mga respondente sa questionnaire.

4. Tritment ng Datos Isang panimulang pag-aaral lamang ang pamanahong ±papel ng mga mananaliksik at hindi naman isang tisis at disertasyon, ang mga mananaliksik ay hindi gumamit ng mataas at kompleks na istatistikal na pamamaraan. Ang tanging inalam lamang ng mga mananaliksik ay ang bilang o dami ng mga pumili sa bawat pigpipilian ng bawat aytem sa kwestyoneyr. Dahil dito, pagta-tally at pagkuha ng porsyento ang ginamit ng mga mananaliksik. Sapagkat 60 lamang ang bilang ng mga respondente, nararapat lang na gumamit ng pagta-tally at pagkuha ng porsyento.

13

P a g e | 14

KABANATA IV PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG DATOS

Ang mga sumusunod na datos at informasyon ay ang mga natuklasan sa pag-aaral na ito. Una, inalam ang distribusyon ng mga respondente ayon sa kung paano sila natututo sa klase at ito ay batay sa pagiging odtori o viswal. Sa labing-anim na respondente, tatlumpu¶t tatlo (33) o limampu¶t limang porsyento (55%) ang mga magaaral na natututo sa paraang oditori. Samantalang dalawampu¶t dalawa (22) naman o apatnapu¶t limang porsyento (45%) ang natututo sa paraang viswal. Pansinin ang kasunod na graf: Graf 1

Distribusyon ng mga Respondente ayon sa paraan ng pagkatuto
Viswal oditori

45% 55%

Ang mga susunod na graf ay naglalayong pagkumparahin ang mga Grado ng mga oditori at viswal na mag-aaral sa tatlong particular na asignatura.

14

P a g e | 15

Ang kasunod na graf ay nagpapakita ng grado ng naturang na bilang ng viswal na magaaral sa asignaturang Filipino: Graf 2

Distribusyon ng mga Viswal na respondente ayon sa kanilang Grado sa Asignaturang Filipino.

11% 26%
others 82-83% 89-91%

29%

84-86% 87-88%

15%

19%

Ayon sa naturang graf, dalawampu¶t siyam na prosiyento (29%) o walo (8) sa dalawampu¶t pitong magaaral na viswal ay nakakakuha ng gradong 82-83. Habang dalawampu¶t anim (26%) na porsiyento naman o pito sa dalawampu¶t pitong viswal na mag-aaral ang may gradong 87-88. Labing-siyam na porsiyento o lima (5) sa 27 respondente ang may gradong 8991. Labing limang porsiyento o apat (4) sa 27 na respondente ang may gradong 84-86 at ang natitirang labing-isang porsiyento (11%) o tatlo sa mga 27 respondente ay may gradong hindi nasali sa nabanggit na mga marka. Ang grap na ito ay nagpapakita na mayorya ng mga viswal na mag-aaral ay nakakakuha ng marking 82-83 pagdating sa Asignaturang Filipino .

Ang susunod na graf ay nagpapakita naman ng grado ng mga estudyanteng oditori sa kaparehong Asignatura.

15

P a g e | 16

Pagmasdan ang graf: Graf 3

Distribusyon ng mga Respondenteng Oditori ayon sa kanilang Grado sa Asignaturang Filipino

11%

12%
others -

15%

82-83% 89-91%

30%

84-86% 87-88%

32%

Ayon sa graf, tatlumpu¶t dalawang porsyento (32%) o labing isa (11) sa tatlumpu¶t tatlong (33) respondenteng oditori ang nakakuha ng gradong 89-91. Habang tatlumpung porsiyento naman (30%) o sampung (10) oditoring respondente naman ang may gradong 82-83. Labing limang porsiyento o lima (5) sa dalawampu¶t pitong respondente ang may gradong 84-86. Labing isang porsiyento o tatlo sa kabuuang bilang ng mga oditoring respondente ang may gradong 87-88. Labing dalawang porsiyento (12%) naman o 4 na respondente ang may gradong hindi nasasali sa mga markang nabanggit. Sa graf na ito, ipinapakita na mayorya sa mga oditoring respondente ang may gradong 89-91.

Kung pagkukuparahin ang dalawang graf, masabing higit na nakakakuha ng mataas na marka ang mga oditoring estudyante kaysa sa mga viswal sa estudyante pagdating sa Asignaturang Filipino sapagkat karamihan sa mga viswal na mag-aaral ay nakakakuha ng gradong 82-83 habang ang karamihan sa mga oditoring mag-aaral naman ay mayrrong gradong 89-91 pagdating sa Filipino.

Ang susunod na graf, ay nagpapakita ng grado ng mga viswal na mag-aaral sa asignaturang theolohiya.

16

P a g e | 17

Ang kasunod na graf ay nagpapakita ng grado ng naturang na bilang ng viswal na magaaral sa asignaturang theolohiya.

Graf 4

Distribusyon ng mga Viswal na respondente ayon sa kanilang Grado sa Asignaturang Theolohiya.
7% 26% 11%
others 89-91% 82-83%

15%

84-86% 87-88% 79-81%

19% 22%

Sinasabi lamang ng graf na dalawampu¶t anim (26%) o 7 sa bilang ng mga viswal na respondente ang may gradong 79-81. Dalawampu¶t dalawang porsiyento (22%) naman o anim (6) na viswal na respondente ang may gradong 84-86. labing siyam na porsiyento (19%) o lima (5) sa mga viswal na respondente ang may gradong 87-88. Labing limang (15%) porsiyento o 4 na viswal respondente ang may gradong 82-83. Labing isang porsiyento (11%) naman o tatlong (3) viswal na respondente ang may gradong 89-91. Ang natitirang pitong porsyento (7%) o ang dalawa sa 27 na viswal na respondente ay ang mga bilang mga viswal na estudyanteng ang grado ay hindi nabibilang sa mga marking nabanggit. Ipinapakita sa graf na ito na karamihan sa mga viswal na estudyante ay nakakakuha ng gradong 79-81.

Ang susunod na graf ay nagpapakita naman ng grado ng mga estudyanteng oditori sa kaparehong Asignatura.

17

P a g e | 18

Pagmasdan ang graf:

Graf 5

Distribusyon ng mga Respondenteng Oditori ayon sa kanilang Grado sa Asignaturang Theolohiya
12% 12%

others 89-91% 21% 21% 82-83% 84-86% 87-88% 79-81% 9% 25%

Batay sa graf, dalawampu¶t limang porsiyento (25%) o 8 sa kabuuang bilang ng oditoring respondente ang may gradong 84-86. Dalawampu¶t isa (21%) naman o pitong (7) respondenteng oditori ang may gradong 89-91. Ganito rin ang resulta para sa mga respondenteng may gradong 87-88. Magkaparehong labing dalawang porsiyento (12%) o apat (4) na respondente ang mga estudnyanteng may gradong 79-81 at mga estudyanteng may gradong hindi nabibilang sa mga nasabing marka. Ang natitirang siyam na prosiyento naman ay mga estudyanteng may gradong 82-83.

Kung pagkukuparahin ang grado ang mga grado ng mga estudyante viswal at oditori pagdating sa asignaturang theolohiya, masasabing higit na mas mataas ang nakukuhang grado ng mga oditoring estudyante kaysa sa mga viswal na mag-aaral sapagkat karamihan sa mga viswal na estudyante ay nakakakuha lamang ng gradong 79-81 habang ang karamihan sa mga oditoring estudyante naman nakakuha ng gradong 84-86. Ang susunod na graf, ay nagpapakita ng grado ng mga viswal na mag-aaral sa asignaturang ingles.
18

P a g e | 19

Pagmasdan ang graf: Graf 6

Distribusyon ng mga Respondenteng viswal ayon sa kanilang Grado sa Asignaturang Ingles
7% 7% 26% 89-91% 84-86% 19% 82-83% 75-78% 94-95% 19% 22% others

Ayon sa graf, dalawampu¶t anim (26%) na porsyento ng viswal na respondente o pito (7) sa 27 na respondenteng viswal ang may gradong 89-91. Dalawampu¶t dalawang porsiyento naman o anim (6) na respondente ang may gradong 82-83. Magkaparehong labing siyam na porsyento (19%) ang binuubuo ng mga viswal na estudyanteng nakakakuha 84-86 at 75-78. At magkaparehong pitong (7) porsiyento o dalawang viswal na respondente ang mga nakakakuha ng 94-95 at gradong wala sa mga nabanggit. Ang graf, na ito ay patunay na karamihan sa mga estudyanteng viswal ay nakakakuha ng gradong 89-91.

Ang susunod na graf ay nagpapakita naman ng grado ng mga estudyanteng oditori sa kaparehong Asignatura.

19

P a g e | 20

Pagmasdan ang graf: Graf 7

Distribusyon ng mga Respondenteng Oditori ayon sa kanilang Grado sa Asignaturang Ingles
14% 17% 89-91% 8% 84-86% 82-83% 19% 25% 17% 75-78% 94-95% others

Dalawampu¶t limang porsyento (25%) porsiyento siyam (9) sa mga oditoring respondente ay may gradong 75-78. Labing siyam na porsyento (19%) o pito (7) sa mga oditoring respondente ang may gradong 84-86. Magkaparehong labing pitong (17%) porsiyento o anim (6) ang mga estudyanteng may gradong 89-91 at 82-83. Walong porsiyento (8%) o tatlo (3) ang mga estudyanteng may gradong 94-95 habang ang natitirang labing apat na porsiyento ay ang mga estudyanteng may gradong wala sa mga nabanggit. Makikita sa graf na ito na pinakamalaking porsiyento ng mga oditoring mag-aaral ay may gradong 75-78

Kung pagkukumparahin ang grado ng mga viswal at oditoring mag-aaral pagdating sa ingles, masasabing mas mataas ang nakukuha ng karamihan sa mga viswal na estudyante. Karamihan sa mga oditoring estudyante ay may gradong 75-78 habang karamihan naman sa mga viswal na mag-aaral ay may gradong 89-91.

Ang susunod na graf ay nagpapakita ng GWA ng mga viswal na estudyante sa nakaraang semestre.

20

P a g e | 21

Pagmasdan ang graf: Graf 8

Distribusyon ng mga Respondenteng Oditori ayon sa kanilang GWA

19% 26% 82-83% 3% 79-81% 84-86% 89-91% 19% range of 2

33%

Tatlumpu¶t tatlong porsiyento (33%) o siyam (9) sa dalwampu¶t pitong viswal na respondente ang may gradong 89-91. Dalawampu¶t anim na prosiyento (26%) ang grado ng mga estudyanteng nasa bandang 87-88. Magkarehong labing siyam na porsiyento (19%) ang mga estudyanteng may gradong 84-86 at 82-83. Ang natitirang tatlong porsiyento (3%) ay may gradong 79-81. Ang graf na ito ay nagpapakita na karamihan samga viswal na estudyante ay nakakakuha ng gradong 89-91.

Ang susunod na graf ay nagpapakita naman ng GWA ng mga estudyanteng oditori.

21

P a g e | 22

Pagmasdan ang graf; Graf 9

Distribusyon ng mga Respondenteng Oditori ayon sa kanilang GWA
15% 82-83% 6% 39% 79-81% 84-86% 21% 89-91% range of 2 19%

Tatlumpu¶t siyam na porsyento (39%) o labing tatlo (13) sa tatlumpu¶t tatlong respondenteng oditori ay may gradong 79-81. Dalawampu¶t isang porsiyento (21%) o pito (7) sa mga respondente ang may gradong 84-86. Labing siyam na porsiyento (19%) o anim (6) na oditoring respondente ang may gradong 79-81. Labing limang porsiyento (15%) ang may gradong nasa 87-88. Anim na porsiyento (6%) o dalawa (2) sa tatlumpu¶t tatlong oditoting respondente ang may gradong 89-91. Kung pagbabasehan ang nasabing graf, masasabing higit na mas mataas ang GWA ng mga viswal kaysa sa mga estudyanteng oditori. Karamihan sa mga viswal ay may GWA na 8991 habang ang mga estudyanteng oditori ay may GWA na 82-83

22

P a g e | 23

KABANATA V LAGOM , KONGKLUSYON AT REKOMENDASYON Lagom Ang pag-aaral na ito ay itinakda upang malaman kung may epekto ba sa pag-aaral ang paraan ng pagkatuto ng isang estudyante. Kung anu ba ang mas higit na epektibo sa pagkakaroon ng mataas na grado, kung sa paraang viswal ba o oditori? Ang sarbey na ginawa ay may disenyong deskriptiv-analitik na pinasagutan sa animnapung respondenteng nanggaling sa bawat seksyon sa unang taon ng narsing sa Unibersidad ng Sto Tomas. Lima sa bawat seksyon ang napili gamit ang random sampling nang sa gayon ay maiwasan ang ttsansang mamanipula ang magiging resulta ng pag-aaral.

Kongklusyon Batay sa mga datos na nakuha at inilahad ng mga mananaliksik, ang kinahantungang kongklusyon ay ang mga sumusunod: 1. Higit na mas marami ang mga estudyante sa unang taon ng narsing na natututo sa pakikinig o sa paraang oditori kaysa sa mga viswal .

2. Higit na mas mainam ang pagkatutong oditori sa mga asignaturang Filipino at Theolohiya 3. Gayunpaman, mas mataas ang nakukuhang grado ng viswal na pagkatuto sa asignaturang Ingles 4. May epekto ang paraan ng pagkatuto sa markang nakukuha ng bawat estudyante lalo na kung GWA at bawat asignatura ang pag-uusapan.

23

P a g e | 24

Rekomendasyon Buong pagpapakumbabang inererekomenda ng mga mananaliksik ang mga sumusunod: 1. Para sa mga guro, higit pa sana nilang pagbutihin ang pagtuturo at gamitin sana nila ang nararapat na paraan ng sa gayon ay makaayon ito sa paraan ng pagkatuto ng bawat estudyante. 2. Para sa mga estudyante, naway mas lalo pa nilang paghusayin ang paraan ng pagkatuto kung saan sila mahina ng sa gayon ay maiayon naman nila ito sa kinakailangan sa isang partikular na asignatura. 3. Para sa iba pang mananaliksik, naway mas lalo pa nilang palawakin ang sakop ng pagaaral na ito upang mas lalo pang mapagtibay ang pag-aaral at ang mga kongklusyong nakuha mula dito.

24

P a g e | 25

LISTAHAN NG SANGGUNIAN
Benbow, C. P. (1986). Physiological correlates of extreme intellectual precocity. Neuropsychologia, 24, 719-725. Benbow, C. P. (1992). Mathematical talent: Its nature and consequence. In Colangelo, S. G. Assouline, & D. L. Ambroson (Eds.), Talent development: Proceedings of the 1991 Henry B. and Jocelyn Wallace National Research Symposium on Talent Development (pp. 95-123). Unionville, NY: Trillium Press. Downs, M. P. (1985). Effects of mild hearing loss on auditory processing. Otolaryngologic Clinics o North America, 18, 337-343 Farwell , T. (n.d.). Visual, Auditory, Kinesthetic Learners. In Family Education. Retrieved Dec. 28 , 2009, from http://school.familyeducation.com/intelligence/teaching-methods/38519.html
Felder, R.M and Brent R. (2005).Understanding Student Differences. J. Engr. Education, 94(1), 57-72

Gardner, H. G. (1983). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic. Gardner, H. G. (1999). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. New York: Basic Books. Geschwind, N., & Behan, P. (1982). Left-handedness: Association with immune disease, migraine, and developmental learning disorders. Proceedings of the National Academy of Science, USA, 79, 5097-5100. Gohm, C. L., Humphreys, L. G., & Yao, G. (1998). Underachievement among spatially gifted students. American Educational Research Journal, 35, 515-531. Kelly , M. (n.d.). Visual learners. In About.com. Retrieved December 27, 2009, from http://712educators.about.com/od/learningstyles/p/visual_learner.htm Kelly , M. (n.d.). Auditory learners. In About.com. Retrieved December 27, 2009, from http://712educators.about.com/od/learningstyles/p/auditory_learn.htm. Lohman, D. F. (1994). Spatially gifted, verbally inconvenienced. In N. Colangelo, S. G. Assouline, & D. L. Ambroson (Eds.). Talent development: Proceedings from the 1993 Henry B. and Jocelyn Wallace National Research Symposium on Talent Development (pp. 251-264). Dayton, OH: Ohio Psychology Press.

Maxwell, E. (1998). Helpful techniques for visual-spatial learners. (Available from the Gifted Development Center, 1452 Marion Street, Denver, CO 80218)
O'Boyle, M. W., & Benbow, C. P. (1990). Enhanced right hemisphere involvement during cognitive processing may relate to intellectual precocity. Neuropsychologia, 28, 211-216.

25

P a g e | 26 R.M. Felder.(1993). Reaching the Second Tier: Learning and Teaching Styles in College Science Education. J. College Science Teaching, 23(5), 286-290 Robledo , S.J. (n.d). The auditory learner. In Baby Center. Retrieved December 27, 2009, from http://www.babycenter.com/0_the-auditory-learner_67828.bc

Silverman, L. K. (1989). Invisible gifts, invisible handicaps. Roeper Review, 12, 2742
Silverman, L. K. (1996). Lost IQ points: The higher the IQ, the greater the loss. In D. J. Lim, C. D.
th

Bluestone, M. Casselbrant, J. O. Klein, & P. L. Ogra (Eds.), Proceedings of the 6 International Symposium on Recent Advances in Otitis Media (pp. 342-346). Hamilton, Ontario: B. C. Decker. Silverman, L. K. (1999). Toward the construction of an instrument to assess visual-spatial learners. In N. Colangelo & S. G. Assouline (Eds.), Talent development III: Proceedings from the 1995 Henry B. and Jocelyn Wallace National Research Symposium on Talent Development (pp. 405-408). Scottsdale, AZ: Gifted Psychology Press. Springer, S. P., & Deutsch, G. (1998). Left brain/Right brain: Perspectives from cognitive
th

neuroscience (5 ed.). New York: W. H. Freeman. West, T. G. (1991). In the mind's eye. Buffalo, NY: Prometheus.

Willingham , D. (2006). Do Visual, Auditory, and Kinesthetic Learners Need Visual, Auditory, and Kinesthetic Instruction?. In Reading rockets. Retrieved December 27, 2009, from http://www.readingrockets.org/articles/12446

26

P a g e | 27

APENDIKS Mahal naming respondente, Maalab na pagbati! Kami ay ang ikatlong grupo mula sa seksyon IBSN-4 na kasalukuyang nagsusulat ng pamanahong papel hinggil sa EPEKTO NG PAGIGING ISANG ³VISUAL OR AUDITORY LEARNER´SA GRADONG PANGAKADEMIKO NG ILANG MAG AARAL SA UNANG TAON NG NARSING SA UST-COLLEGE OF NURSING. Inihanda namin ang kwestyoneyr na ito upang makapangalap ng datos ukolsa aming pagaaral. Mangyaring sagutan lamang po ang mga tanung sa ibaba. Sinisigurado po ng aming grupo na magiging konfidensyal ang anumang isasagot niyo sa aming sarvey. Maraming salamat po! Mga mananaliksik PANGALAN (OPTIONAL):___________________________________________________ EDAD:____ SECTION: INUR-______ . Maglagay ng tsek ( )kung akma sa iyo ang mga sumusunod sa tuwing ikaw ay nasa klase. Unang Bahagi - Visual _____ 1. Mahilig akong Magsulat ng mga sulatin sa pisara _____ 2. Mahilig akong maglagay ng guhit sa aking papel _____ 3. Mas natatandaan ko kapag nakasulat ang inaaral ko _____ 4. Mahilig akong magbasa ng mga libro at iguhit ang kwento sa aking imahinasyon _____ 5. pati mga panuto ay kailangan ko pang isulat _____ 6. Kailangan ko ng mga letrato upang matandaan ang isang bagay. .Ikalawang Bahagi - Auditory _____ 1. Kailangan malakas kong basahin ang bawat salita sa inaaral kong libro. _____ 2.hindi ako nagsusulat ng araling ngunit natatandaan ko naman ito kung sinabi ito ng guro. _____ 3. Nagsasalita ako habang nagsasagot ng pagsusulit. _____ 4.Natatandaan ko parin ang sinabi ng ispiker kahit hindi ako nakatingin sa kanya. _____ 5.Mas natatandaan ko ang isang bagay kung paulit ulit itong bibigkasin.. _____ 6.Nakikinig ako sa mga kanta sa tuwing ako ay may bakanteng oras. VISUAL Blg. Ng puntos ________ AUDITORY Blg. Ng puntos ________

27

P a g e | 28

Ilagay ang eksaktong Grado na nakuha sa asignatura noong unang semestre. 1.00 - 96-100 - Excellent 1.25 - 94-95 - Very Good 1.50 - 92-93 - Very Good 1.75 - 89-91 - Good 2.00 - 87-88 - Good 2.25 - 84-86 - Good 2.50 - 82-83 - Fair 2.75 - 79-81 - Fair 3.00 - 75-78 - Passed 5.00 - 74 & below - Failure FILIPINO:__________ THEOLOGY:________ ENGLISH:___________ GWA:________________

28