You are on page 1of 172

H I ester C l m k

ELME,
HNK,
ti JYELV
J,O
L rliN
' n
SF,A RI ,F, t S

TRSADALOM
A VAL VILG FILOZFIJA

VINCE KIAD

I H e s t er C lm k

*= M ~
SOROZATSZERKESZT: DR. KEMENES ERN
A M EREDETI CME: MIND, LANGUAGE A ND SOCIETY. PHILOSOPHY IN THE
REAL WORLD
BASIC BOOKS, A MEMBER OF THE PERSEUS BOOKS GROUP, 1998
COPYRIGHT 1998 BY JOHN R. SEARLE
FORDTOTTA: KERTSZ BALZS
A FORDTST ELLENRIZTE: DR. LSZL JNOS
M INDEN JOG FENNTARTVA
KRITIKKBAN S RECENZIKBAN FELHASZNLT RVID IDZETEK
KIVTELVEL A M EGYETLEN RSZE SEM PUBLIKLHAT
SEMMILYEN ELJRSSAL A JOGTULAJDONOS ELZETES ENGEDLYE NLKL

KIADTA A VINCE KIAD KFT, 2000


(1027 BUDAPEST, MARGIT KRT 64/B)
A KIADSRT A VINCE KIAD IGAZGATJA FELEL
HUNGARIAN TRANSLATION KERTSZ BALZS, 2000
FELELS SZERKESZT: TERAVAGIMOV PTER
SOROZATTERV, TRDELS: GYUSKA GYRGYI, ILLYS VA
NYOMS S KTS: SZEKSZRDI NYOM DA KFT.
FELELS VEZET: VADSZ JZSEF IGAZGAT
ISBN: 963 9192 58 9
ISSN 1417-9032

DAGMARNAK

TARTALOM

ELSZ

1. ALAPMETAFIZIKA: VALSG S IGAZSG

11

A FELVILGOSODS LTOMSA: A VALSG S


MEGISMERHETSGE

11

BEVEZETS A FILOZFIBA
A Z ALAPRTELMEZETT POZCIK

16
19

VALSG S IGAZSG: A Z ALAPRTELMEZETT POZCI


NGY KIHVS A REALIZMUS ELLEN
SZKEPTICIZMUS, TUDS S VALSG
M I IGAZOLJA A KLS REALIZMUST?

22
30
36
40

A Z ATEIZMUSON TL

43

2. HOGYAN ILLNK AZ UNIVERZUMBA:


AZ ELME MINT BIOLGIAI JELENSG
A TUDAT HROM SAJTOSSGA

47
47

AZ ALAPRTELMEZETT POZCIK TKZSE:


A LLEK-TEST PROBLMA
A TUDAT M INT NLL MINSG
A Z EPIFENOMENALIZMUS VESZLYE
A TUDAT SZEREPE
TUDAT, INTENCIONALITS S KAUZALITS

3. AZ ELME LNYEGE: A TUDAT S FELPTSE

52
62
64
69
70
73

HROM TVEDS A TUDATRL

75

A TUDAT FELPTSI SAJTOSSGAI


A TUDATMEZ S A KTSI PROBLMA

78
84

TUDAT S RTK

87

4. HOGYAN MKDIK AZ ELME:


INTENCIONALITS

89

TUDAT S INTENCIONALITS
A Z INTENCIONALITS NATURALIZLSA:
A Z ALAPRTELMEZETT POZCIK JABB TKZSE
A NATURALIZLT INTENCIONALITS
MINT BIOLGIAI JELENSG
A Z INTENCIONLIS LLAPOTOK FELPTSE

89

98
102

INTENCIONLIS KAUZALITS

107

A Z INTENCIONALITS HTTERE

110

92

5. A TRSADALMI UNIVERZUM FELPTSE:


HOGYAN HOZ LTRE AZ ELME
OBJEKTV TRSADALMI VALSGOT

113

TRSADALMI S INTZMNYI VALSG


FGGSG A MEGFIGYELTL S A TRSADALMI

113

VALSG PTKOCKI
A Z INTZMNYI VALSG FELPTSNEK

117

EGYSZER MODELLJE

125

A PNZ PLDJA
MIRT HATKONY A Z INTZMNYI VALSG?

127
130

A PROBLMA S A TALNYOK MEGOLDSA

132

6. A NYELV MKDSE: A BESZD


MINT EMBERI CSELEKVS

137

BESZDAKTUSOK: ILLOKCIS AKTUSOK


S PERLOKCIS AKTUSOK
A JELENTS JELENTSEI

138
140

JELENTS S KOMMUNIKCI
A BESZDAKTUSOK TPUSAI

14 5
147

LTEST SZABLYOK S SZIMBOLIZMUS

152

JEGYZETEK

163

AJNLOTT IRODALOM
TRGYMUTAT
NVMUTAT

166
169
171

ELSZ
Aki klnfle trgykrkrl r knyveket, elbb-utbb mlha
tatlan szksgt rzi egy olyan knyv megrsnak, amiben
kifejti, hogyan kapcsoldnak egymshoz ezek a tmk. Ho
gyan ll ssze az egsz? Pontosan ilyen knyvet tart a kezben
az olvas. Megksrlem kifejteni benne - legalbbis kivonatos
formban - egynmely nzetemet az elmrl, a nyelvrl s a
trsadalomrl, s elmagyarzni, hogyan kapcsoldnak egy
mshoz s miknt illeszkednek az univerzum tfog kortrsi
felfogsba. Elszr voltakppen a kvetkez alcm jrt az
eszemben: Hogyan ll ssze az egsz?
E munka elvllalsra rszben az a megrt fogadtats b
tortott, ami az 1984-es, a BBC szmra ksztett eladssorozatom Minds, Brains and Science' cmmel knyv alakban
trtnt megjelentetst ksrte, mely a jelenlegihez hasonlan
sszefoglal jelleg ktet. Mindkt knyv a problmk szles
vonulatt ksrli meg fellelni oly mdon, hogy a nem szak
emberek szmra is knnyen kvethet legyen, mikzben az
intellektulis komplexits se essen ldozatul a kzrthetsg
nek. A korbbi knyv az elme s az agy krdskrt jrta k
rl. A jelenlegi, hogy gy mondjam, megprbl felkapaszkod
ni az elme szintjrl a nyelvre s ltalnossgban a trsadal
mi valsgra.
Mindkt knyvrl elmondhat tovbb, hogy a filozfia
elterjedt jelenkori irnyzatt kpviseli: nagyon sok filozfus
szmra az elme filozfija jelenti az elsdleges filozfit.
A nyelvvel, a megismerssel, az etikval, a trsadalommal, a
szabad akarattal, a racionalitssal s szmtalan ms trgykr
rel kapcsolatos problmk az elme jelensgnek elemzsvel
kzelthetk meg a legjobban. Ami engem illet, az n elemz
sem egyarnt elveti a dualizmust s a materializmust. Elhat

1 0 ELME, NYELV S TRSADALOM

roztam, rok egy knyvet az elmrl, a nyelvrl s a trsada


lomrl, s miutn befejeztem a munkt, r kellett jnnm,
hogy arnytalanul nagy rsze szl az elmrl. Tekintettel az
okfejts kiindulpontjul szolgl intellektulis alapra, csep
pet sem meglep ez a nyomatk.
Minthogy szgyentelenl klcsnztem korbbi rsaimbl,
e knyv egynmely gondolatval tallkozvn jogosan fogja el
egyfajta dj vu munkim kedvelit. Annyit azonban felhoz
hatok mentsgl, hogy ha el akarom mondani, miknt ll szsze mindez, el kell ismtelnem olyasmiket, amiket mr korb
ban is elmondtam.
Szmosn vettek rszt e knyv elksztsben. Kln is k
sznett kell mondanom a kutatasszisztensemnek, Jennifer
Hudinnak; mindenekeltt pedig felesgemnek, Dagmar Searlenek, aki, mint mindig, minden tren a segtsgemre volt. Neki
ajnlom ezt a knyvet.

1
ALAPMETAFIZIKA: VALSG S IGAZSG

A FELVILGOSODS LTOMSA:
A VALSG S MEGISMERHETSGE
A 17. szzad tudomnyos forradalmainak kortl egszen a
20. szzad els vtizedeiig a mvelt ember joggal vlhette,
hogy megismerheti s megrtheti a mindensg mkdsnek
lnyeges tnyezit. A kopernikuszi forradalomtl a newtoni
mechanikn t az elektromgnesessg elmletig s Darwin
evolcis elmletig a mindensgnek volt egyfajta rtelme,
egyfajta megismerhetsge, hiszen az egyre gyarapod tuds
rvn egyre rthetbb vlt. A mvelt emberek azt sem tartot
tk elkpzelhetetlennek, hogy a tudomnyos ismeret tklete
sen egybecsengjen vallsos meggyzdskkel, netn kieg
sztse azt. Ehhez a vlekedshez klnbsget kellett tenni kt
metafizikai birodalom, egyfell a lelki vagy spiritulis, ms
fell a fizikai vagy anyagi vilg kztt. A valls uralta a spiri
tulis, a tudomny az anyagi tartomnyt. A llek s a test tar
tomnyainak ez a megklnbztetse mindkt oldalrl igazolhatnak ltszott; hossz mlt llt mgtte, leghresebb form
ba ntst pedig Ren Descartes munkiban nyerte el, azon
filozfusban, aki roppant jelents szerepet jtszott a 17. sz
zadi tudomnyos forradalomban. Mg a 19. szzad msodik
felnek s a 20. szzad elejnek nagy felforgat forradalm
rai, Sigmund Freud s Kari Marx is, noha elutastottk a kar
tzinus dualizmust, munkssgukat a 17. szzad ta elfoga
dott rtelemben a tudomnyos fejlds rsznek tekintettk.
Freud gy tartotta, hogy a llek tudomnyt, Marx gy, hogy
a trtnelemt s a trsadalomt teremti meg.

I a ELME, NYELV S TRSADALOM

sszefoglalva teht a nyugati civilizci egy hossz idsza


kn t feltteleztk, hogy a mindensg teljes egszben meg
rthet, s hogy kpesek vagyunk a termszet mdszeres meg
ismersre. Mivel ez az egymst kiegszt kt felttelezs az
eurpai felvilgosods egsz sor klasszikus kijelentsben ki
fejezst nyert, javaslom, nevezzk egyttesen a felvilgosods
ltomsnak. E ltoms a 19. szzad msodik felben rte el
a cscspontjt, nevezetesen a bismarcki Nmetorszgban s a
viktorinus Angliban; legkesszlbb kpviseli Gottlob Frege
nmet matematikus s filozfus, valamint Bertrand Russell
brit logikus s filozfus.
A 20. szzad els vtizedeitl szmos intellektulis s egyb
esemny krdjelezte meg a dolgok termszetre s a felfog
kpessgnkre irnyul hagyomnyos optimizmust. Vlem
nyem szerint azonban a 19. szzad bizakodsra mgsem
valamely intellektulis fejlemny, hanem az els vilghbor
katasztrfja mrte a legnagyobb csapst. Ugyanakkor tbb
tisztn intellektulis kihvs is rte a felvilgosods ltomst.
Szmos tudomnyterletrl indult tmads a val vilg meg
ismerhetsge s a vilg megrthetsgre vonatkoz kpess
gnk ktsgbevonsra. Elszr a relativits elmlete ltszott
megrendteni alapvet elkpzelsnket a trrl s az idrl, az
anyagrl s az energirl. Mert hogyan is lehetne jzan sszel
felfogni pldul egy olyan vilgegyetemet, ahol, Albert Einstein
szerint, ha kzel fnysebessggel utazunk egy csillaghoz s tz
v mlva visszatrnk, akkor tz vet regedtnk, a Fldn
viszont mindenki szz vvel lett idsebb? Ksbb a halmazelmleti paradoxonok felfedezse mintha ppen a racionalits
fellegvrnak, a matematiknak a racionalitst ingatta volna
meg. Ha a matematika alapjai is ellentmondsosak, akkor im
mr semmit sem vehetnk biztosra. Mint maga Frege mondta,
amikor beletkztt Russell paradoxonjba: Az n felfede
zse az ellentmondsrl kimondhatatlanul meglepett, mond
hatnm, a villmcsaps erejvel hatott rm, mert megrend
tette azt a talajt, amire az aritmetika plett szndkoztam
emelni... Olyb tnik... nemcsak az n aritmetikm alapjait
sta al, hanem az aritmetika, mint olyan, kizrlag lehetsges
alapjait. 1 Harmadszor, a freudi pszicholgia nemhogy nem
nyitott kaput a fejlettebb racionalits fel, hanem mintha egye

ALAPMETAFIZIKA 13

nesen a racionalits kptelensgt bizonytotta volna. Freud


szerint a racionlis tudat apr sziget csupn az irracionlis
tudattalan tengerben. Negyedszer, Kurt Gdel nem teljessgi
ttele jabb csapst mrt a matematikra. A matematikai rend
szerekben akadnak olyan kijelentsek, amiket ugyan igaznak
tekinthetnk, az adott rendszeren bell azonban igaz mivol
tuk nem bizonythat. Gdel eltt gy ltszott, hogy az igaz
sg jelentse a matematikban szksgszeren magban fog
lalja a matematikai bizonythatsgot . tdszr, s ez jelen
tette a legnagyobb csapst, bizonyos rtelmezseiben a kvan
tummechanika egyszeren nem illeszthet a fizikai mindensg meghatrozottsgrl s fggetlen ltrl alkotott hagyo
mnyos felfogsunkba. A kvantummechanika mintha azt iga
zoln, hogy a fizikai valsg a legalapvetbb szintjn megha
trozatlan, tovbb hogy a tudatos megfigyel, ppen a meg
figyels tnye rvn rszben ltrehozza az ltala megfigyelt
valsgot. Hatodszor, a 20. szzad msodik felben magnak a
tudomnynak a racionalitsa kerlt tmadsok kereszttzbe;
egyes szerzk, pldul Thomas Kuhn s Paul Feyerabend azt
lltottk, hogy a tudomny velejig nknyes s irracionlis.
Kuhn kifejtette, hogy egy-egy nagyszabs tudomnyos forra
dalom nem egyszeren ugyanannak a valsgnak j mdon
trtn lersa, hanem egy msfle valsgot hoz ltre. Egy
forradalom utn jelenti ki Kuhn - a tudsok msmilyen vi
lgban dolgoznak. 2s Ludwig Wittgenstein, a 20. szzad leg
nagyobb hats filozfusa a kzlseinkbe vetett bizalmat is
megingatta: rmutatott, hogy trsalgsunk klcsnsen lefor
dthatatlan s sszevethetetlen nyelvi jtkok sororozata. Nem
a racionalits egyetemes szablyai szerint zajl egyetlen nagy
nyelvi jtkba vetjk bele magunkat, ahol mindenki szmra
minden rthet, hanem egy sor kisebb nyelvi jtkba bonyol
dunk, melyek megrthetsge kln-kln a maguk bels
szabvnyaitl fgg.
Hosszan folytathatnm ezt a komor listt. Pldul szmos
antropolgus kijelentette, hogy nem ltezik egyetemesen rv
nyesl racionalits: a klnbz kultrknak a racionalitsa
is eltr. Az intellektulis mozgalmakban szles krben elter
jedtek a relativizmus hasonl vltozatai, melyeket egyttesen a
posztmodernizmus cmke alatt szoks sszefoglalni. A poszt

1 4 ELME, NYELV S TRSADALOM

modernistk a felvilgosods ltomsnak megkrdjelezst


s cfolatt ltjk a munkssgukban.
Hogy mindjrt a kezdet kezdetn felfedjem a krtyimat: j
magam elfogadom a felvilgosods ltomst. gy gondolom,
hogy a vilgegyetem az elmnktl teljesen fggetlenl ltezik,
s hogy bizonyos korltok kztt, melyeket az evolci sorn
kialakult termszetes adottsgaink lltanak fel, igenis megis
merhetjk a termszett. Vlemnyem szerint a 19. szzad ta
nem az jelentette az igazi vltozst, hogy a vilg bizonyos iz
galmas s apokaliptikus mdon megismerhetetlenn s felfoghatatlann vlt, hanem hogy sokkal-sokkal nehezebb felfogni
s megrteni, mgpedig abbl az igen unalmas s fraszt ok
bl, hogy okosabbnak kell lennnk s sokkal tbbet kell tud
nunk hozz. A jelenkori fizika megrtshez pldul mrhetet
len mennyisg matematikai ismeretanyagra kell szert tennnk.
Nem prblkozom azzal, hogy egyenknt megvlaszoljam a
felvilgosods ltomsnak mindezen kihvsait - gy egsz
knyvtrat rhatnk tele. Mivel clkitzsem pt jelleg, in
kbb rviden sszefoglalom, mirt nem aggasztanak az imnt
felsorolt kifogsok, majd rszletesebben vlaszolok a poszt
modernista kihvs klnfle megnyilvnulsaira.
Elszr: a relativits elmlete nem cfolata a hagyomnyos
fiziknak, hanem kiterjesztse. Arra ksztet minket, hogy az
sztns elvrsunkkal szemben ll mdon gondolkozzunk
a trrl s az idrl, ami azonban egyltaln nem fenyegeti a
mindensg megismerhetsgt. rdemes felidzni, hogy a 17.
szzadban legalbb ennyire ellentmondsosnak tnt a newto
ni mechanika. Msodszor: a logikai paradoxonok, akrcsak a
szemantikaiak s a halmazelmletiek, leginkbb az ltalunk
vtett filozfiai tvedseket vilgtjk meg, nem a valsg
ellentmondsait. Ahogy Znn hres paradoxonjai trrl, id
rl s mozgsrl sem a tr, az id s a mozgs valtlansgt
fedik fel,3 a logikai paradoxonok sem mutatnak semmifle
ellentmondst a nyelv, a logika s a matematika lnyegre vo
natkozan. Harmadszor: a freudi pszicholgia, brmilyennek
tekintjk is vgs hozzjrulst az emberi kultrhoz, tudo
mnyos elmletknt immr nem vehet komolyan. Kulturlis
jelensgknt tovbbra is ltezik, de kevs szmottev tuds t
telezi fel, hogy tudomnyosan megfelel, igazolt sszefoglalja

ALAFMETAFIZIKA 15

az ember pszicholgiai fejldsnek s patolgijnak. Negyed


szer: Gdel ttele a hagyomnyos racionalista koncepci egy
fajta altmasztsa, ami elklnti az ontolgit (ami ltezik)
az ismeretelmlettl {ahelism erjk). Az igazsg azon mlik,
megfelel-e a tnyeknek. Ha egy kijelents igaz, akkor kell len
nie valamilyen tnynek, ami alapjn igaz. A tnyeket a ltez
sk teszi tnny, vagyis ontolgiaiak. A bizonythatsg s az
igazols az igazsg kidertst clozzk, ilyenformn ismeretelmleti fogalmak, nem szabad teht sszekeverni a kiderten
d tnyekkel. Gdel vgs soron azt mutatja ki, hogy a mate
matikai igazsg nem hatrozhat meg bizonythatsggal.
tdszr: a kvantummechanika bizonyos rtelmezsei - ebben
egyetrtek - slyos kihvst jelentenek a felvilgosods lto
msnak, s n magam nem vagyok elg kompetens, hogy
mrtkadan felmrjem a jelentsgt. m hatrozottan k
lnbsget kvnok tenni a ktfle kijelents kztt, vagyis egy
fell hogy a kvantummechanika meghatrozatlansgot mutat
a mikroszintek kapcsolatban a makroszintekhez, msfell
hogy ebbl a megfigyeltl fggetlen valsg ltnek a lehe
tetlensgre kellene kvetkeztetnnk. Nyilvnval, hogy a va
lsg egyik tnyeknt egyszeren el kell fogadnunk a mikromakro viszonylatokban mutatkoz statisztikai hatrozatlan
sg bizonyos szintjt. m a kvantummechanika jelenlegi ered
mnyeiben semmi nem utal arra, hogy rszben maga a tudatos
megfigyel hozn ltre az ltala megfigyelt valsgot. Az ilyen
paradoxonok nem a ksrletek tnyleges eredmnyeiben jelent
keznek, hanem az eredmnyek klnfle rtelmezseiben/ s
semmi nem knyszerthet minket ilyen paradox jelleg, min
den elvrsunkkal s tapasztalatunkkal szemben ll magya
rzat elfogadsra, brmilyen elszntan kardoskodjanak is
nmely fizikusok az effle rtelmezs mellett. Tovbb, a racio
nalits relativizmusnak bizonytsra tett erfesztsek - az
az hogy a racionalits szabvnyai kulturlisan relatvak - mind
egyre azzal vgzdnek, hogy ppen az ellenkezjt mutatjk
ki. A kulturlis relativizmus megalapozsra egyes antropol
gusok pldul arrl szmolnak be, hogy a nuerek madarak
nak tekintik az ikertestvreket, bizonyos szertartsokban pe
dig krfejnek az uborkt. Amikor azonban az antropolgus
arrl beszl, mit rtenek a nuerek ezeken a kijelentseken,

16 ELME, NYELV S TRSADALOM

akkor mindannyiszor annak kifejtsre kerl sor, hogyan rtik


a mi szabvnyaink szerint, ilyenformn hogyan rtend sz
munkra.3 Azaz a trzsi kultrn bell mutatkoz ltszlagos
irracionalits igenis rthetv tehet a racionalits egyetemes
szabvnyaival.
Ksbb mg visszatrek Kuhnhoz s a felvilgosods lto
msnak posztmodernista megkrdjelezseihez.
Ebben a knyvben korunk intellektulisan zrzavaros idsza
kt kvnom kihasznlni annak a nagyon is hagyomnyos filo
zfiai vllalkozsnak a vgrehajtshoz, hogy beszmoljak
szmos, ltszlag klnbz jelensgrl, majd bemutassam a
kzs alapul szolgl egysget. Nem hiszem, hogy kt vilg
ban lnnk, a mentlisban s a fizikaiban - mg kevsb h
rom vilgban, a mentlisban, a fizikaiban s a kulturlisban -,
hanem egyetlen vilgban, s le kvnom rni ennek az egyet
len vilgnak nmely rszei kztt fennll kapcsolatokat.
Szndkomban ll magyarzatot adni a valsg filozfiailag
legtalnyosabb rszei kzl legalbb nhnynak az ltalnos
felptsre. Nevezetesen, meg akarom magyarzni az elme, a
nyelv s a trsadalom bizonyos szerkezeti sajtossgait, majd
megmutatni, hogyan llnak mindezek ssze. Vgs soron az
a cl vezrel, hogy a magam szerny mdjn hozzjruljak a
felvilgosods ltomshoz.

BEVEZETS A FILOZFIBA
Taln megalapozatlanul nagyra trnek tnik az alcmben jel
zett clkitzs, de legalbb egy lnyeges szempontbl ez a mun
ka mgiscsak affle bevezet knyv a filozfiba: tudniillik
hogy nem kvetel elzetes filozfiai gyakorlatot vagy ismeretet
az olvas rszrl.
A filozfirl szl, a fenti rtelemben bevezet jelleg m
vek rendszerint kt forma valamelyikt alkalmazzk, s mivel
ez a knyv ms utat kvet, gy vlem, mr a kezdet kezdetn
fontos klnbsget tenni jelen munka s a tbbi hasonl knyv
kztt. A bevezet jelleg knyvek els s taln legelterjedtebb
tpusa hres filozfiai problmk jegyzkt ismerteti az olva

ALAFMETAFIZIKA

IT

sval; ilyenek pldul a szabad akarat, Isten lte, a llek-test


problma, a j s gonosz problmja, a ktkeds s tuds prob
lmja. Ezt a fajta felfogst jl pldzza Thomas Nagel What
Does It All Mean?* cm mve. A msodik mdszer rviden
igyekszik sszefoglalni a trgy rvid trtnett. Az olvas t
mr beszmolt kap a nagy filozfiai gondolkodkrl s tanttelekrl, a Szkratsz eltti grgktl a kzelmlt valame
lyik kiemelked alakjig - pldul Wittgensteinig - vagy moz
galmig - mondjuk az egzisztencializmusig. Az ilyen tpus
knyvek kzl taln Bertrand Russell mve, A nyugati filoz
fia trtnete7a leghresebb. Russell knyve ugyan nem felttle
nl felel meg a tudomnyos ignyeknek, nzetem szerint azon
ban sokkal tbbet tett a filozfiai gondolkozs megismertet
srt, mint akr a legaprlkosabb trtnszek, mert knyvt
mindenki rmmel forgathatja, s ha nem is mindent, de va
lamennyit egsz biztosan meg is rt belle. n tizenves korom
ban olvastam, s igen mly benyomst tett rm. Jimmy Carter
lltlag az jjeliszekrnyn tartotta elnksge idejn.
Ez a knyv nem a nagy krdseket tekinti t, nem is a trt
netet. Ezt a tpust gyakran idejtmltnak tekintik, nem egy
kivl filozfus pedig egyenesen remnytelen vllalkozsnak
tartja. Olyan egyest knyvnek sznom, mely megksrli egy
sgbe foglalni az egymssal ltszlag kapcsolatban nem ll,
vagy pp csak rintlegesen kapcsold trgyakat. Minthogy
nem kt-hrom, hanem egyetlen vilgban lnk, kpesnek
kell lennnk annak pontos magyarzatra, hogyan kapcsold
nak egymshoz ennek a vilgnak a klnbz rszei, s miknt
llnak ssze koherens egssz. Hangslyozni kvnom az egy
sgbe foglal kittelt, mivel engem a filozfusok azon csoport
jba sorolnak - s rendszerint magam is kzjk tartoznak
tekintem magam -, akik az gynevezett analitikus filozfiit
zik. Az analitikus filozfusok alkotelemeikig lebontjk s
elemzik a filozfiai krdseket; egyfajta logikai analzist m
velnek. Ez a knyv temrdek logikai analzist tartalmaz, de
ssze is rakom mindazt, amit sztszedtem. Vagyis olyan szin
tzissel van dolgunk, amit egy analitikus hajt vgre. Korbbi
rsaimra ptve meg kvnom magyarzni, hogyan mkd
nek s hogyan alkotnak koherens egszet az elme, a nyelv s a
trsadalmi valsg egyes lnyegi rszei.

18 ELME, NYELV S TRSADALOM

Hrom vilgosan megklnbztethet clt akarok megvals


tani. Elszr elhozakodom egy sor elmleti kijelentssel az el
me, a nyelv s a trsadalom termszetrl, valamint a kzttk
fennll sszefggsrl. Msodszor: az els cl elrsvel a filo
zfiai analzis bizonyos stlust kvnom pldzni. A filozfiai
rdeklds lnyeges hasonlsgokat, tovbb ugyanilyen lnye
ges eltrseket mutat sszevetsben az rdeklds ms formival
(amilyen pldul a tudomnyos rdeklds), s a kifejts sorn
mindezt egyrtelmv akarom tenni. Harmadszor, hogy gy
mondjam menet kzben, egy sor megfigyelst kvnok tenni a fi
lozfiai elmlkeds s a filozfiai problmk termszetrl. szszefoglalva ezt a hrom pontot: nmi filozfit kvnok mvelni,
mellyel azt szeretnm illusztrlni, hogyan is kell ezt csinlni, to
vbb megfigyelseket kvnok tenni az effle tevkenysg spe
cilis problmirl. A knyv vgn nhny ltalnos kvetkezte
tst vonok le a filozfia termszetrl.
Ha sikerl megvalstanom a szndkaimat, akkor szinte
mindaz, amit mondok, sokkal nyilvnvalbban igaznak fog
hangozni, voltakppen oly nyilvnvalnak, hogy a filozfiai
gondolkodstl mg rtatlan olvas - az az olvas, akinek ez a
knyv kszlt - esetenknt azon fog tndni, mirt is veszdik
azzal az r, hogy mindezt elmondja neknk? A vlaszom az,
hogy valamennyi kijelentsem trgya, mg a legnyilvnvalbb
is, vszzadokon t vita, st heves indulatok trgya volt s vl
hetleg egy ideig mg az is lesz. Mirt van ez gy? Mirt van
az, hogy amikor a filozfusok filozoflni kezdenek, szinte kr
lelhetetlenl igyekeznek elvetni mindazokat a dolgokat, me
lyekrl mindannyian tudjuk, hogy igazak - pldul, hogy lte
zik egy val vilg, hogy mdunkban ll bizonyos ismereteket
szerezni arrl a vilgrl, s hogy a kijelentsek tipikusan iga
zak, ha megfelelnek a vilgban fellelhet tnyeknek, s hami
sak, ha nem. Wittgenstein szerint a bels knyszer, ami szinte
elkerlhetetlenl filozfiai hibkhoz vezet, elssorban a nyelv
mkdsnek a flrertsbl ered, valamint hogy hajlamosak
vagyunk a tlzott ltalnostsra, s a tudomny mdszereinek
kiterjesztsre olyan terletekre, ahol azok nem alkalmazha
tk. gy vlem, ezekbl valban fakadnak filozfiai hibk
e hibknak azonban tbb forrsuk van. Ahogy elrehaladunk
a gondolatmenetben, r fogok mutatni olyanokra, melyek a

ALAPMETAFIZIKA 19

Wittgenstein ltal megjellt forrsoknl inkbb hibztathatok,


olyasflkre, mint az nmts s a hatalomvgy.
Egybknt pedig felttlenl rdemes kimondani azt, ami nyil
vnvalnak tnik, hiszen rendszerint csak azutn tnhet nyil
vnvalnak, miutn kimondtuk. Mieltt kimondtuk volna,
egyltaln nem nyilvnval, hogy mi az, amit ki kell mondani.
Ez a knyv knnyen azt a benyomst keltheti, hogy sima, egye
nes s szles ton vezetem az olvast. Csakhogy ez illzi; kes
keny svnyen jrunk a sr dzsungelben. Az n ismertetsi
mdszerem arra szolgl, hogy megmutassam a kvetend
csapst, aztn felhvjam a figyelmet a dzsungel azon rszeire,
amelyeket ajnlatos elkerlni. Vagy hogy ugyanezt olyan m
don fogalmazzam meg, ami a szndkomnl nagyravgybban
hangzik: megksrlem ismertetni az igazsgot, aztn ismertet
ni azokat a valtlansgokat, melyek az igazsg ismertetsnek a
filozfiai rdekessgt, vagy annak legalbbis egy rszt adjk.

AZ ALAPRTELMEZETT POZCIK
A nagy filozfiai krdsek tbbsgnl olyasmibl indulunk ki,
amit szmtgpes hasonlattal lve ltnk affle alapbellt
sainak , azaz alaprtelmezett pozciinak nevezhetnk. Az
alaprtelmezett pozcik alkotjk az eredend nzeteinket,
gyhogy az ezektl val minden eltrs nem csekly tudatos
erfesztst s meggyz rvelst ignyel. me, egynmely je
lents krds alaprtelmezett pozcii:
Van egy tlnk, a tapasztalatainktl, gondolatainktl, nyel
vnktl fggetlenl ltez val vilg.
Az rzkszerveink rvn, fleg a tapints s a lts tjn
kzvetlen szlelsi hozzfrsnk van ehhez a vilghoz.
Nyelvnk szavai, pldul nyl vagy fa, tbbnyire sszer
en vilgos jelentst hordoznak. A jelentsk miatt hasznl
hatk arra, hogy utaljunk a vilg valsgos objektumaira,
illetve hogy beszljnk rluk.
Kijelentseink ltalban attl fggen igazak vagy hami-'
sak, hogy megfelelnek-e a dolgok milyensgnek, azaz a
vilgban mutatkoz tnyeknek.

2 0 ELME, NYELV S TRSADALOM

A kauzalits, az ok-okozati sszefggs jelenti a valdi


kapcsolatot a vilg objektumai s esemnyei kztt; az
oksgi elv rtelmben az egyik jelensg, az ok idzi el
a msikat, az okozatot.
Mindennapi letnkben olyannyira magtl rtetdek
ezek a nzetek, hogy flrevezet is volna egyltaln nzetnek
- vagy hipotzisnek vagy vlemnynek - minsteni. Egylta
ln nem tartom pldul oly mdon vlemnynek, hogy a val
vilg ltezik, ahogy viszont vlemnynek tartom, hogy Shakes
peare nagy drmar volt. Ezek a magtl rtetd elfeltte
lezsek annak a rszei, amit n gondolkozsunk s nyelvnk
Htternek nevezek. Nagybetvel rom a szt, hogy flrerthe
tetlenn tegyem, affle kvzi-szakkifejezsknt hasznlom, s
a ksbbiekben rszletesebben is kifejtem a jelentst.
A filozfia trtnetnek jelents rsze az alaprtelmezett
pozcik elleni tmadsokbl ll. Sok nagy filozfus arrl vlt
hress, hogy mindazt elveti, amit msok magtl rtetdnek
tekintenek. A jellegzetes tmads azzal indul, hogy kimutatjk
az alaprtelmezett helyzetekben a zavarossgot s a paradoxo
nokat. Ltszlag nem tudjuk megvdeni az alaprtelmezett
pozcit, tovbb egy sor hiedelmnket olyan dolgokban, amik
ben hinni szeretnnk. gy fel kell adni az alaprtelmezett
pozcit, melynek a helyre valamilyen forradalmian j nzet
kerl. A nevezetes pldk kz tartozik David Hume cfolata
arrl, hogy az oksgi elv valsgos kapcsolatot jelentene a vi
lgban trtn esemnyek kztt, vagy George Berkeley ps
pk cfolata arrl a nzetrl, hogy az anyagi vilg az szlel
snktl fggetlenl ltezik, illetve Descartes s sok ms filo
zfus cfolata arrl, hogy kzvetlen szlelsi ismeretekhez jut
hatunk a vilgrl. Mostanban Willard Quine-rl felttelezik
sokan, hogy megcfolta azt a nzetet, miszerint nyelvnk sza
vai meghatrozott jelentst hordoznnak. s szmos filozfus
vli gy, hogy megcfoltk az igazsg korreszpondencia-elmlett: azt a nzetet, hogy ha egy kijelents igaz, akkor azrt
igaz, mert a vilgban bizonyos tnylls, helyzet, krlmny
igazz teszi.
ltalnossgban igaznak tartom az alaprtelmezett pozci
kat, az ellenk intzett tmadsokat pedig tvesnek. gy vlem,

ALAPMETAFIZIKA21

ez mindenkppen rvnyes az ltalam pldaknt felhozott


esetekre. Igencsak valszntlen, hogy az emberi trtnelem
kavarg s zrzavaros vszzadain, vagy esetenknt akr v
ezredein t fennmaradtak volna az alaprtelmezett pozcik,
ha tvesek volnnak, mint ahogy nmely filozfusok szeretnk
belltani. Ami nem jelenti azt, hogy valamennyi alaprtelme
zett pozci igaz. Taln a legkzkeletbb alaprtelmezett poz
ci, hogy mindegyiknk kt klnll entitsbl ll, egy test
bl s egy llekbl, s hogy ezek az letnk sorn sszekap
csoldnak ugyan, m olyan mrtkben fggetlenek egymstl,
hogy a lelknk levlik a testnkrl, s tudatos entitsknt akr
a testnk teljes megsemmislse utn is tovbb ltezhet. Ezt a
nzetet nevezzk dualizmusnak . A dualizmust tvesnek tar
tom, s a msodik fejezetben ki is fejtem, hogy mirt. ltal
ban azonban az alaprtelmezett pozcik nagyobb valszn
sggel helytllak, mint a cfolataik, s szomor fnyt vet
mgoly csodlatos hivatsomra, hogy gyakran ppen azok a
leghresebb s legcsodltabb filozfusok, akik a legkptele
nebb elmletekkel hozakodtak el.
hatatlanul megksrt a gondolat, hogy mindaz, amit alaprtelmezett pozciknak nevezek, ugyanaz, mint amit jzan
paraszti sszel ,jzan sznek neveznk. Nos, vlemnyem
szerint ez tveds. A jzan sz nem tl vilgos fogalom, de
az n rtelmezsem szerint a jzan sz jrszt a lehet leg
szlesebb krben elismert s rendszerint megkrdjelezetlen
hiedelmek sszessge. Br ktsgkvl nincs les hatrvonal,
az ltalam alaprtelmezett pozciknak nevezett nzetek
sokkal alapvetbbek az gynevezett jzan sznl. Ha pldul
a jzan sz jegyben azt akarod, hogy az emberek udvariasan
viselkedjenek veled, te is lgy velk udvarias. Ennek a fajta j
zan sznek semmi kze az alapvet metafizikai krdsekhez,
mondjuk a kls vilg lthez, vagy az oksgi elv valsgos
mivolthoz. A jzan sz leginkbb az ltalnos vlekedst feje
zi ki; a Httr viszont megelzi az ilyen jelleg vlekedseket.
Kt alaprtelmezett pozci kzvetlen sszetkzsbl, ne
tn logikai sszefrhetetlensgbl fakadnak a filozfia legiz
galmasabb krdsei; n pldul gy ltom, hogy az emberek
ltalban gy beszlnek s gondolkoznak, mintha felttelez
nk, hogy az oksgi determinizmust eleve kizr szabad aka

22 ELME, NYELV S TRSADALOM

rattal rendelkeznk, ugyanakkor azonban valamennyi csele


kedetnknek megvan a maga determinisztikus oksgi magya
rzata. E knyvben klnbz alaprtelmezett pozcikat
vizsglunk meg, s klns figyelmet szentelnk az ilyen po
zcik tkzsnek. Ebben a fejezetben a valsg s az igazsg
fogalma kr sszpontosul alaprtelmezett pozcik csokrt
fogom tnyjtani az olvasnak.

VALSG S IGAZSG:
AZ ALAPRTELMEZETT POZCI
A kognitv Htternket alkot alaprtelmezett pozcik kzl
taln a valsgrl s az igazsgrl szl elfelttelezsek hal
maza a legalapvetbb. Amikor cseleksznk, gondolkodunk
vagy beszlnk, rendszerint magtl rtetdnek tekintjk,
hogy cselekedeteink, gondolataink s beszdnk bizonyos m
don kapcsolatban llnak a rajtunk kvli dolgokkal. Ezt ugyan
most kijelentsek halmazaknt tntetem fel, ami azonban flre
vezet, amennyiben azt sugallja, hogy amikor tnylegesen be
szlnk, gondolkozunk vagy ms mdon cseleksznk, akkor
valamilyen elmlethez is tartjuk magunkat. A valsgrl s az
igazsgrl szl kijelentsek halmaza kezelhet ugyan elm
letknt, vagy akr elmletek egsz halmazaknt, de amikor a
Httr mkdik - amikor, hogy gy mondjam, vgzi a dolgt -,
akkor semmifle elmletre nincs szksgnk. Az ilyen elfel
ttelezsek megelzik az elmleteket.
Mindenesetre, amikor cseleksznk, gondolkozunk vagy be
szlnk, nagyon sok mindent tekintnk magtl rtetdnek.
Ha bevernk egy szget, ebdet rendelnk egy tteremben, la
boratriumi ksrletet hajtunk vgre vagy azon tndnk, hol
tltsk el a szabadsgunkat, akkor a kvetkezket vesszk
magtl rtetdnek: ltezik egy val vilg, ami teljesen fg
getlen az embertl s attl, hogy mit gondolnak felle vagy mit
mondanak rla, s ebben a vilgban attl fggen igazak vagy
hamisak az objektumokrl s tnyllsokrl tett kijelentsek,
hogy valban olyanok-e a dolgok a vilgban, amilyennek mond
juk. gy pldul, ha a szabadsgom eltltsn tprengek, s
azon tndm, hogy Grgorszgban melegebb van-e ny

ALAPMETAFIZIKA 2 3

ron, mint Olaszorszgban, akkor egyszeren termszetesnek


tekintem, hogy ltezik egy val vilg, mely tartalmaz olyan he
lyeket, mint Grgorszg s Olaszorszg, valamint hogy ezek
nek a helyeknek eltr a hmrskletk. Tovbb, ha egy ti
knyvben azt olvasom, hogy a nyri tlaghmrsklet Grg
orszgban magasabb, mint Olaszorszgban, akkor tudom,
hogy amit a knyv mond, az igaz lesz, ha - s csak akkor, ha Grgorszgban tlagosan csakugyan melegebb van nyron,
mint Olaszorszgban. Ugyanis magtl rtetdnek tartom,
hogy az ilyen kijelentsek csak akkor igazak, ha ltezik vala
mi, ami fggetlen a kijelentstl, s aminek alapjn vagy ami
bl kvetkezen a kijelents igaz.
Ez a kt Httr-elfelttelezs hossz mltat s szmos hres
nevet vonultathat fel. Az elst, vagyis hogy van egy tlnk fg
getlenl ltez val vilg, kls realizmusnak nevezem.
Realizmus , mert kinyilvntja a val vilg ltezst, s kl
s , megklnbztetend msfle realizmusoktl, pldul a
matematika objektumaival foglalkoz realizmustl (matemati
kai realizmus) vagy az etikai tnyekbl kiindul realizmustl
(etikai realizmus). A msodik nzet, hogy a kijelents akkor
igaz, ha a vilgban olyanok a dolgok, amilyeneknek a kijelents
lltja, az ellenkez esetben pedig tves, az igazsg korreszpondencia-elmlete . Ez az elmlet szmtalan klnfle vlto
zatban bukkan fel, de az alapvet gondolata, hogy a kijelent
sek akkor igazak, ha megfelelnek annak, lerjk vagy beleille
nek abba, hogy milyenek a dolgok a vilgban, s tvesek, ha
nem.
A vilgban olyasmik tartoznak az elmtl fggetlenl ltez
jelensgek kz, mint pldul a hidrognatomok, a tektonikus
lemezek, a vrusok, a fk s a galaxisok. Az ilyen jelensgek
vals mivolta teljessggel fggetlen tlnk. A vilgegyetem
mr jval brmely emberi vagy ms tudatos lny megjelense
eltt ltezett, s hossz ideig ltezni fog azutn is, hogy mind
annyian letntnk a sznrl.
A vilg nem minden jelensge fggetlen az elmtl. Pldul
a pnz, a tulajdon, a hzassg, a hbork, a futballmeccsek s
a koktlpartik egytl egyig olyan mdon vannak alrendelve
ltkben a tudatos szemlyeknek, ahogy a hegyek, gleccserek
s molekulk nem.

2 4 ELME, NYELV S TRSADALOM

A kls realizmus alapvet lltst miszerint ltezik egy


val vilg, ami teljesen s abszolt mrtkben fggetlen vala
mennyink megjelentstl, valamennyink gondolataitl,
rzseitl, vlekedstl, nyelvtl, beszdtl, rott szvegei
tl s gy tovbb - oly nyilvnvalnak tekintem s valban oly
annyira lnyegi felttele a racionalitsnak, st a megismerhe
tsgnek, hogy tulajdonkppen zavarban is vagyok, amirt
egyltaln fel kell vetnem ezt a krdst, illetve ennek a nzet
nek a klnfle megkrdjelezseit. p elmje birtokban mi
rt kvnna brki is tmadst indtani a kls realizmus ellen?
Nos, ez valban fogas krds, s a ksbbiekben rszleteseb
ben is kitrek r. Itt azonban meg kvnom jegyezni, hogy a
kls realizmus elleni tmadsok a legkevsb sem szmta
nak elszigeteltnek. Hajlamosak filozfiailag kzen fogva jrni
a Httr-elfelttelezsek egyb, ugyancsak az alaprtelmezett
pozcik kz szmtand sajtossgai elleni kihvsokkal.
A realizmussal egytt ltalban felttelezzk, hogy a gondola
taink, a beszdnk s az lmnyeink kzvetlenl ktdnek a
val vilghoz. Azaz felttelezzk, hogy amikor valamilyen tr
gyat nznk, mondjuk fkat vagy hegyeket, akkor ltalban
azokat is szleljk; hogy amikor beszlnk, ltalban a nyel
vnktl fggetlenl ltez vilgban tallhat objektumokra
utal szavakat hasznlunk; s hogy amikor gondolkozunk,
akkor tbbnyire valdi dolgokrl gondolkozunk. Tovbb,
mint korbban emltettem, amit az ilyen trgyakrl mondunk,
az attl fggen igaz vagy hamis, hogy megfelel-e annak,
amilyenek az adott dolgok a vilgban. Ilyenformn a kls
realizmus ms alapvet filozfiai nzetek alapjul szolgl,
melyeket gyakran elvetnek - nevezetesen a gondolat s a nyelv
referenciaelmlett s az igazsg korreszpondencia-elmlett.
Azok a gondolkodk, akik az igazsg korreszpodencia-elmlett, avagy a gondolat s a nyelv referenciaelmlett kvnjk
elutastani, tbbnyire zavarba ej tnek talljk, hogy knytele
nek engedni a kls realizmusnak. Gyakran inkbb egyltaln
nem beszlnek rla, vagy pedig valamilyen tbb-kevsb ne
hezen megfogalmazhat okuk van az elutastsra. Valjban
nagyon kevs gondolkod llt el s jelentette ki nyltan, hogy
nincs olyasmi, mint az abszolt objektvan s tlnk tklete
sen fggetlenl ltez val vilg. Nmelyek persze egyenesen

ALAPMETAFIZIKA 2 5

kimondjk, hogy az gynevezett val vilg trsadalmi konst


rukci csupn, m meglehetsen ritkk a kls realizmus
ilyen nylt elutastsai. Az antirealistk jellemzbb hzsa,
hogy felvetnek egy rvet, ami ltszlag megkrdjelezi az lta
lam lert alaprtelmezett pozcik valamelyikt, majd kijelen
tik, hogy a szban forg felvets egy ltaluk megvdend
msik pozcit igazol, rendszerint azon nzetek valamilyen
vltozatt, melyeket trsadalmi konstrukcionizmusnak, prag
matizmusnak, dekonstrukcinak, relativizmusnak, posztmo
dernizmusnak stb. szoktak nevezni.
Az antirealistk a kvetkez logikai felpts helyzettel ke
rlnek szembe:
1. Ttelezzk fel, hogy a kls realizmus igaz. Ez esetben t
lnk s a hozzllsunktl fggetlenl ltezik egy val vilg.
2. Ha ltezik val vilg, akkor a vilg valamilyen mdon va
lban ltezik, kvetkezskpp a dolgok objektv mdon
valamilyenek ebben a vilgban.
3. Ha a dolgok valban valamilyenek, akkor kpesnek kell
lennnk megmondani, hogy milyenek.
4. Ha meg tudjuk mondani, milyenek a dolgok, akkor objektven igaz vagy hamis, amit mondunk, aszerint, milyen
mrtkben sikerl megmondanunk, hogy milyenek, illetve
mennyire vallunk kudarcot vele.
A szubjektivizmus vagy relativizmus kveti, akik szeretnk
elvetni a negyedik lltst, mindjrt az elstl zavarba jnnek,
s gy rzik, felttlenl el kell vetnik, vagy ahogy olykor ki
fejezik, ktsgbe kell vonniuk .
A kls vilg elleni tmadsokban nincs semmi jdonsg;
tbb vszzados hagyomnyra tekinthet vissza. A legismertebb
taln Berkeley pspk azon lltsa, hogy amit anyagi trgyak
nak vlnk, azok csak idek gyjtemnyei, ami alatt tudatllapotokat rtett. s egszen a 20. szzadig folytatdik ez az
idealizmusnak vagy fenomenalizmusnak nevezett trad
ci. Az ilyen nzetet azrt nevezik idealizmusnak , mert azt
lltja, hogy az egyetlen valsg az idek valsga, a sznak
ebben a specilis rtelmben. Minden idk legnagyobb hats
idealistja valsznleg Georg Friedrich Hegel volt. Az idealiz

26 ELME, NYELV S TRSADALOM

mus alapttele, hogy a valsg vgs soron nem az szlelse


inktl s kpzeteinktl fggetlen ltez, hanem egy olyan va
lsg, amit ppen az szlelseink s msfajta kpzeteink alkot
nak. A gondolkodsunk nem olyan tudshoz vezet, ami egy
fggetlenl ltez valsgra ad vlaszt, hanem mi teremtjk
meg a valsgot vlaszknt a sajt kpzeteinkre. Szerintem az
idealista llspont legmvesebb vltozatt Immanuel Kant filo
zfijban talljuk meg, aki gy vlte, hogy amit fenomenlis
vilgnak nevezett - vagyis a szkek, asztalok, fk, bolygk
stb. vilga -, az teljes egszben a kpzeteinkbl ll. gy tar
totta tovbb, hogy a mi fenomenlis vilgunk mgtt valj
ban ltezik egy msik vilg, a magnval dolgok vilga, az a
vilg azonban tkletesen hozzfrhetetlen szmunkra; mg
csak beszlni sem tudunk rla rtelmezheten. Az empirikus
vilg - az a vilg, amit megtapasztalunk s amiben lnk valjban a szisztematikus ltszat vilga, olyan vilg teht,
amit az hatroz meg, amilyennek a dolgok ltszdnak sz
munkra. gy Kant nzete s az idealizmus ms formi szerint
az asztalok, szkek, hegyek s meteorok vilga, akrcsak a
tr, id s oksgi viszony, valjban a puszta ltszatok vil
ga. Kant s ms idealistk, pldul Berkeley kztt az a klnb
sg, hogy a tbbiek szerint a ltszatok - vagy ahogy Berkeley
nevezi, az idek - jelentik az egyetlen valsgot, mg Kant
gy vli, hogy a ltszatok vilgn tl, a ltszatok mgtt lte
zik a magnval dolgok valsga, melyrl azonban nincs is
meretnk, s nem is szerezhetnk rla semmifle ismeretet.
Mirt tallja oly vonznak annyi tehetsges filozfus az ide
alizmust annak legklnflbb vltozataiban? Nos, az egyik
elnye, hogy lehetv teszi a vlaszt a szkepticizmus kihvs
ra, vagyis arra a nzetre, hogy soha nem tudhatjuk meg, mi
lyen is a vilg valjban. Trtnelmileg az idealizmus volta
kppen a Descartes-fle szkepticizmusra adand vlasz ku
darcbl alakult ki. A szkepticizmus valamennyi formja azon
az lltson nyugszik, hogy a birtokunkban tudhatunk akr
minden lehetsges bizonytkot valamely lltsra, az mgis
alapveten tves lehet. Hiba rendelkeznk a lehet legtkle
tesebb bizonytkkal egy kls vilg ltezsre, lehet, hogy
csak hallucinlunk. Elmthat minket egy gonosz dmon, ne

ALAPMETAFIZKA 2 7

tn az agy a tpoldatban jelensg ldozatai vagyunk,* eset


leg lmodunk s gy tovbb. Az idealista gy oldja meg ezt a
problmt, hogy eltnteti a bizonytk s a valsg kztt t
tong szakadkot, gy a bizonytk egybeesik a valsggal. Ez
zel meglehetsen egyszer krdss vlik megklnbztetni
az illzi, dlibb, hallucinci s ms nem valsgos eseteket
a val vilg alkotrszeitl. Az illzik egyszeren azok a
ltszatok, melyek nem llnak a megfelel sszefggsben ms
ltszatainkkal. m akr az illuzrikus, akr a nem illuzrikus
szlelsnket tekintjk, nnn kpzeteinken kvl semmi
mst nem tartalmaznak. Az idealizmus vonzereje teht rvi
den az, hogy eltnteti a a szkepticizmus forrst, a valsg s
a ltszat kztt mutatkoz szakadkot. A valsgot rendszert
alkot ltszatok ptik fel.
Be kell vallanom azonban, hogy szerintem sokkal mlyeb
ben gykerez ok indokolja az antirealizmus klnbz for
minak tarts vonzerejt, s ez a 20. szzadban klnsen
nyilvnvalv lett: nevezetesen, kielgt egy alapvet hatalom
vgyat. Tlsgosan visszatasztnak ltszik, hogy knytelenek
vagyunk a val vilg irgalmra hagyatkozni. Tlsgosan f
lelmetesnek tnik, hogy kpzeteink - rajtunk kvl - minden
mssal alrendeltsgi viszonyban llnak. Ezrt aztn az anti
realizmus kortrsi vltozatainak kpviseli, akik elutastjk
az igazsg korreszpondencia-elmlett, tbbnyire indulato
san gnyoldnak az ellenttes nzeten. Richard Rorty pldul
szarkasztikusan hivatkozik a Valsgra, ahogy nmagban
Van .8
tven vvel ezeltt mg gy tnt, hogy az idealizmus egyszer
s mindenkorra kimlt; s ami a Berkeley-tl Hegelen t hz
d vonulatt illeti, arra jrszt igaz is a megllapts. jabban
azonban a realizmus elvetsnek jabb formi bukkantak el.
Mint Rorty megfogalmazza: Valami, ami a leginkbb idealiz
musnak ltszik, kezd intellektulis megbecslsre szert tenni. 9
* A z agy a tpoldatban az az elkpzelt modellhelyzet, mely szerint az
em ber akkor is teljes kr s teljes rtk lmnyeket lhet t, h a csupn
egy tpoldattal teli tartlyban sz agybl ll. A z lmnyeket mestersge
sen, az agy elektromos stimulcijval h ozzk ltre.

2 8 ELME, NYELV S TRSADALOM

Ez a valami szmos vltozatban jelentkezik, ltalban mind


egyik zavarosabb a kzvetlen eldjnl, s a dekonstrukci ,
etnometodolgia , pragmatizmus , trsadalmi konstrukcionizmuscmkk alatt tnik fel. Egyszer egy hres etnometodologistval vitztam, aki szerint kutatsaikkal s szakmai be
szlgetseikkel valjban a csillagszok teremtik meg a kvazrokat s a tbbi csillagszati jelensget.
- Nzze - mondtam -, ttelezzk fel, hogy stlni megynk
egy holdfnyes jjel s felshajtok: Milyen szp ma a Hold!
Maga pedig egyetrt velem. Akkor mi teremtjk meg a Holdat?
- Igen - felelte a lehet legkomolyabban.
A 20. szzad msodik felnek antirealista motivcijban
kevsb rvnyeslnek a szkepticizmus miatti aggodalmak.
Nem knny megragadni, mi vezrli a jelenkori antirealizmust, de ha ki kell vlasztanunk egy szlat, ami a legkln
flbb rvelsekben is fellelhet, akkor azt az esetenknt perspektivizmus ~nak nevezett szemlletben lelhetjk fel. A perspektivizmus elkpzelse rtelmben a valsgrl nyert tud
sunk soha nem kzvetlen, azaz mindig valamilyen szempont,
a rszrehajlsok valamilyen halmaza, rosszabb esetben politi
kai mozgatrugk (pldul ktds egy politikai csoporthoz
vagy ideolgihoz) kzvettik. s mivel soha nem nyerhetnk
kzvetlen ismeretet a vilgrl, taln nincs is val vilg, esetleg
mg beszlni is haszontalan rla, netn mg csak nem is rde
kes. gy a 20. szzad msodik felnek antirealizmusa megle
hetsen szemrmes s ttova. Amikor azt mondom, szemr
mes s ttova , ellenttbe lltom azzal a rideg, szikr s
mersz kijelentssel, amit az alaprtelmezett pozcirl teszek:
ltezik egy tlnk teljesen fggetlen, val vilg. A hegyek, a
molekulk, a fk, az cenok, a galaxisok stb. vilga. Nzznk
nhnyat az ellenttes nzetek kzl: Hilary Putnam azt rja,
hogy ha felttlenl metaforikus nyelvet kell hasznlni, legyen
a metafora a kvetkez: az elme s a vilg egyttesen lltjk
ssze az elmt s a vilgot .10Jacques Derrida szerint semmi
nem ltezik, csak a szvegek (II n y a ps de hors texte) .u
Richard Rorty llspontja: azt hiszem, pontosan a tnylls
gondolata az, ami nlkl sokkal jobban llnnk .12 Nelson
Goodman kijelenti, hogy vilgokat hozunk ltre tetszleges
hatrvonalak kijellsvel.

ALAFMETAFIZIKA

29

gy llaptunk meg teht konstellcikat, hogy kivlasz


tunk s sszerakunk bizonyos, nem pedig ms csillagokat,
azaz megrajzolunk bizonyos, nem pedig ms hatrvonala
kat. Semmi nem rja el, hogy az gboltot csillagkpekbe
vagy ms objektumokba rendezzk. Ltre kell hoznunk azt,
amit keresnk, legyen az a Gnclszekr, a Szriusz, lelmi
szer, zemanyag vagy egy hifitorony. 13
Mit felelhetnk az alaprtelmezett pozci ellen intzett effle
kihvsokra? Vlaszolni fogok az rvels legelterjedtebb formi
nak tbbsgre, de rgtn az elejn be kell vallanom, hogy n
zetem szerint nem az rvek sarkallnak tbbeket a realizmus el
vetsre. gy vlem, a kortrsi kulturlis s az intellektulis tr
tnelmi sszefggsben a realizmus elleni tmadsokat nem az
rvelsek vezrlik, mivel azok, tbb vagy kevsb, de nyilvn
valan gyenge lbon llnak, ahogy azt a megfelel helyen rsz
letesen is ki fogom fejteni. Mint korbban utaltam r, a realiz
mus elvetse mgtt egyfajta, m szmos alakban megnyilvnu
l hatalomvgy hzdik meg. Az egyetemeken, leginkbb a k
lnbz humn szakokon gy okoskodnak, hogy ha nincs val
vilg, akkor a termszettudomny ugyanolyan alapon ll, mint a
humn trgyak: egyarnt trsadalmi konstrukcikkal foglalkoz
nak, nem egy fggetlenl ltez valsggal. Ebbl a felttelezs
bl, miutn tkletesen megszabadtottk a val vilggal trtn
knyszer megtkzs slyos terhtl, knnyen kifejldtek a
posztmodernizmus, dekonstrukci stb. klnbz formi. Ha a
val vilg csak kitalls - trsadalmi konstrukci, ami azrt
szletett, hogy elnyomjk a trsadalom marginalizlt elemeit -,
akkor szabaduljunk meg a val vilgtl, s ptsk fel tetszsnk
szerint a vilgot. gy ltom, ez az a valdi pszicholgiai hajt
er, ami a 20. szzad vgn fti az antirealizmust.
Mindazonltal mindjrt szv is kell tennem kt lnyeges
logikai pontot. Elszr, hogy az antirealizmus pszicholgiai
eredetnek kimutatsa nem jelenti az antirealizmus cfolatt.
Eredenden tves kvetkeztets lenne felttelezni, hogy a rea
lizmus ellen szl rvels valsgos eredetnek feltrsval
azonmd meg is cfoltuk az rveket. Ez korntsem elegend.
Msodszor, minthogy rvek hangzottak el a realizmus ellen,
rszletesen kell rjuk vlaszolni. Vgjunk teht bele.

3 0 ELME, NYELV S TRSADALOM

NGY KIHVS A REALIZMUS ELLEN


A realizmus ellen szl legelterjedtebb kortrsi llspont, mint
emltettem, a perspektivizmus. Az rvelsek ugyan klnfle
formkat lthetnek, de a valamennyit felpt logika szerint
nincs hozzfrsnk a val vilghoz, nem ll mdunkban sz
lelni a val vilgot, illetve nincs eszkznk megbirkzni a val
vilggal, hacsak nem bizonyos nzpontbl, az elfelttelez
sek bizonyos halmaznak ignybevtelvel, bizonyos felttelek
kztt, bizonyos helyzetbl. Mrpedig amennyiben csakis kz
vetett hozzfrsnk nylik a valsghoz - folytatja az rvels -,
akkor igazn nincs is rtelme valsgrl beszlni, s valjban
nem is ltezik a helyzetektl, szempontoktl, szemlletektl
fggetlen valsg. Remek pldt tallunk az ilyen perspektivizmusra a trsadalomtudomny filozfijnak egyik, Brian
Fay ltal jegyzett tanknyvben. (Mellesleg, gyakran sokkal
tbbet megtudhatunk abbl, mi zajlik egy kultrban, ha tla
pozunk nhny tanknyvet, mintha a legtekintlyesebb gon
dolkodk munkit forgatjuk. A tanknyvek kevsb jratosak
a leplezsben.)
A perspektivizmus korunk intellektulis letnek uralkod
ismeretelmleti mdszere. Perspektivizmus az a nzet, mely
szerint jellegt tekintve minden ismeret lnyegben nz
pontfgg; azaz hogy az ismereten alapul lltsok s rt
kelsk mindig ezek fogalmi forrsait nyjt keretrendsze
ren bell helyezkednek el, melyben s melyen keresztl a
vilg megnyilvnul, lerst s magyarzatot nyer. A pers
pektivizmus szerint soha senki nem ltja kzvetlenl olyan
nak a valsgot, amilyen; ehelyett mindannyian a sajt szem
szgnkbl kzeltjk meg a sajt felttelezseinkkel s el
zetes nzeteinkkel.14
Ez idig mg a realizmus legnaivabb formja ellen sem lt
szik tmadsnak. Csak annyit llt, hogy a valsg megismer
st szksgszeren valamilyen nzpontbl kell elvgezni.
Ebben a szakaszban ott mutatkozik az egyetlen tveds, hogy
a valsg kzvetlen megismerse olyannak, mint amilyen n
magban, csak gy lehetsges, ha minden nzpont nlkl

ALAPMETAFIZIKA 31

trtnik a megismers - ami teljessggel indokolatlan feltte


lezs. n pldul kzvetlenl nzem az elttem ll szket, de
termszetesen egyfajta nzpontbl szemllem. Kzvetlenl
ismerem meg, valamilyen tvlatbl. Amennyiben egyltaln
rtelmezhet a valsgnak nmagban trtn kzvetlen
megtapasztalsrl beszlni, a szket igenis kzvetlenl n
magban ismerem meg, amikor tudom, hogy amott egy szk,
mivel ltom. Elmondhatjuk teht, hogy ebben a formban a
perspektivizmus nem sszefrhetetlen sem a realizmussal,
sem az ismeretelmleti objektivits ttelvel, mely szerint sz
lelsnk rvn kzvetlenl hozzfrnk a val vilghoz.
Aztn, amikor Fay azzal folytatja, hogy a perspektivizmus
kizrja, hogy ismeretet szerezhetnk fggetlenl ltez tnyek
rl, elbukkan a perdnt bizonytk. me, az rvels folytatsa:
Vegyk szre, hogy soha nem maguk a jelensgek (fenomnk) a tnyek, hanem bizonyos megjells alatti jelensgek.
A tnyek nyelvileg jelentst hordoz entitsok, melyek ki
szrik az esemnyek ramlsbl azt, ami trtnt vagy ami
ltezik. Kvetkezskpp ahhoz, hogy egyltaln legyenek t
nyek, szksg van valamilyen szkszletre, melynek alapjn
le lehet rni ket. Elzetes szkszlet nlkl, amivel lerhat
nnk vagy kiemelhetnnk a tnyeket, nem is lennnek t
nyek.
Majd a kvetkez szakaszban:
Fogalmazzuk meg tmren: A tnyek fogalmi rendszerek
ben gykereznek.15
Szmomra ez a szakasz tkletesen jellemzi azt a fajta rve
lst, amit a kls realizmus ellen szoktak alkalmazni a kortrsi filozfiban. Ezek az rvek kivtel nlkl rosszak. Igaz, hogy
szkszletre van szksgnk a tnyek lershoz vagy ismer
tetshez. Abbl a tnybl azonban, hogy mindig valamilyen
nzpontbl s bizonyos krlmnyek kztt ltom a vals
got, nem kvetkezik az, hogy nem is lehet kzvetlen szlel
sem a valsgrl; ugyangy, abbl a tnybl, hogy szkszletre
van szksgem a tnyek ismertetshez, vagy nyelvre a tnyek

3 2 ELME, NYELV S TRSADALOM

azonostshoz s lershoz, semmilyen formban nem az


kvetkezik, hogy a lerand, illetve azonostand tnyek nem
rendelkeznek nll lttel. Hogy az Atlanti-cennak ss a vi
ze, az olyan tny, ami mr jval azeltt is ltezett, hogy lt vol
na brki, aki az adott vztmeget Atlanti-cenknt, az anya
gt vzknt, az egyik vegyi sszetevjt pedig sknt azonost
hatta volna. Termszetesen szksgnk van a nyelvre, hogy
mindezeket az azonostsokat elvgezhessk - s akkor mi
van? A tnyek a nyelvtl tkletesen fggetlenl lteznek. Fay
idzett rvelse tves. Felttelezi ugyanis, hogy a tny azonos
tsnak lingvisztiki s fogalmi termszete miatt magnak az
azonostott tnynek is lingvisztikus termszetnek kell lennie.10
A tnyek felttelek, melyek igazz teszik a kijelentseket, de
egyltaln nem azonosak a nyelvi lersukkal. Kitalltunk sza
vakat a tnyek ismertetsre s a dolgok megnevezsre, ebbl
azonban nem kvetkezik az, hogy mi talltuk volna ki a tnye
ket, illetve a dolgokat.
A perspektivista okfejts msodik rve a fogalmi relativitst
veti fel. Nzzk, hogyan is mkdik. Valamennyi fogalmunkat
emberi lnyekknt alkotjuk meg. A valsg lersra a rendel
kezsnkre ll fogalmakban nincs semmi szksgszer. m,
rvelnek az antirealistk, a fogalmaink relativitsa, ha helye
sen rtelmezzk, ppen azt mutatja ki, hogy a kls realizmus
tves llspont, mert csakis s kizrlag a fogalmainkon ke
resztl frnk hozz a kls valsghoz. Klnbz fogalmi
struktrk klnfle lersokat nyjtanak a valsgrl, s ezek
a lersok nem frnek ssze egymssal. Ha pldul az egyik fo
galmi rendszer alapjn azt krdezzk, Hny trgy van ebben
a szobban? , akkor megszmolhatom a szoba btorzatnak
egyes darabjait. Egy olyan fogalmi rendszer szerint azonban,
amelyik nem tesz klnbsget a btorzat egyes ttelei kztt,
hanem az egsz berendezst egyetlen egszknt kezeli, klnb
sg fog mutatkozni a Hny trgy van ebben a szobban?
krdsre adott vlaszban. Az els fogalmi rendszeren bell azt
felelhetjk, hogy a szobban ht trgy van. A msodik rend
szeren bell, hogy egy trgy. Akkor mennyi van valjban?
Az antirealista ilyenkor kijelenti, hogy erre a krdsre nem
adhat vlasz. Tnylls csakis valamilyen fogalmi rendsze
ren bell ltezik, ilyenformn nincs val vilg, csakis s kiz

ALAFMETAFIZIKA 3 3

rlag valamilyen fogalmi rendszerre vonatkoztathat vilg l


tezik.
Mit kezdjnk ezzel az rvelssel? Mr-mr magam is za
varba jvk, hogy azt kell mondjam, szerintem elkpeszten
gyenge lbon ll, noha egyes jl ismert filozfusok szmos vl
tozatt kidolgoztk. Valjban ht trgy van a szobban, ahogy
az egyik szmtsi rendszer meghatrozta, s valjban egyet
len trgy a msik szmtsi rendszer szerint; a val vilg viszont
nem trdik azzal, hogy milyen szmtsi rendszert haszn
lunk. Az eltr szmtsi rendszerek alkalmazsval mindket
t alternatv s igaz lerst ad az egyetlen vilgrl. A problma
teljes egszben a ltszlagos sszefrhetetlensgbl ered, ab
bl az sszefrhetetlensgbl, hogy az egyik alkalommal csak
egy trgyrl beszlnk, m mgis ht trgy van a szobban.
Ha viszont rtjk a kijelentsek termszett, akkor nincs semmi
fle sszefrhetetlensg. Mindkt kijelents ellentmondsmen
tes, s voltakppen mindkett igaz. A mindennapi let nagyon
sok ilyen pldval szolgl. Az n slyom fontban kifejezve
160, kilogrammban 72. Akkor mennyi is a slyom valjban?
A vlasz, hogy a 160 s a 72 is igaz, attl fggen, hogy me
lyik mrtkrendszert hasznljuk - sz sincs problmrl vagy
sszefrhetetlensgrl.
A kls realizmus ellen felhozott harmadik rv a tudo
mnytrtnetbl szrmazik: eredetileg Thomas Kuhn knyv
ben, a The Structure of Scientific Revolutions-ben tallhat,
br ktlem, hogy maga Kuhn valaha is elfogadta volna ebben
a formban. A tudomny Kuhn kifejtsben nem a tuds fo
lyamatos gyarapodsval, hanem forradalmak sorozatval ha
lad elre: bizonyos problmk megoldsban mutatkoz elg
telensge miatt idnknt elhagyjuk a tudomny mvelsnek
egyik paradigmjt, melynek egy j paradigma lp a helyre a
tudomnyos forradalom eredmnyeknt. gy nem a valsgrl
(amilyen nmagban) gyjttt s folyamatosan bvl tuds
rl van sz, hanem diskurzusok sorrl, melyek kln-kln
a sajt paradigmjukban folynak. A tudomny nem egy nll
an ltez valsgot r le, hanem haladsa sorn j s j val
sgokat hoz ltre. Mint Bruno Latour s Steve Woolgar mondja:
gy ltjuk, a klvilg a tudomnyos munknak nem az oka,
hanem a kvetkezmnye. 17 Mint korbban emltettem, kt

3 4 ELME, NYELV S TRSADALOM

lem, hogy Kuhn elfogadta volna ezt az antirealista rvelst, de


valban gy fogta fel, hogy Newton bizonyos rtelemben elt
r vilgban munklkodott, mint Arisztotelsz.
Mit kezdjnk ezzel az rvvel? Ismt csak azt kell monda
nom, hogy vlemnyem szerint nem veti a ktely rnykt az
alaprtelmezett pozci legleegyszerstettebb vltozatra sem,
vagyis hogy van egy olyan val vilg, ami tlnk tkletesen
fggetlenl ltezik, s hogy a termszettudomnyok feladata a
vilg mkdsnek teoretikus magyarzatval szolglni.
Tegyk fel, hogy Kuhnnak teljes mrtkben igaza van ab
ban, hogy a tudomny neki-nekirugaszkodsokkal s alkalmi
nagy zkkenkkel halad elre. Tegyk fel, hogy a forradalmi
elmletek mg csak le sem fordthatk a korbbi elmletek
szkszletre, olyannyira nem, hogy a klnbz elmletek
hvei kztt foly vitk kizrlag a klcsns meg nem rtst
trjk fel. Mi kvetkezik ebbl? Azt hiszem, semmi izgalmas,
legalbbis nem a kls realizmusra vonatkozan. Teht az a
tny, hogy a a val vilg magyarzatra tett tudomnyos er
fesztsek kevsb racionlisak s kevsb felhalmoz jelleg
ek, mint korbban feltteleztk - amennyiben ezt tnynek
tekintjk -, egyltaln nem vonja ktsgbe azt az elfelttele
zst, hogy ltezik egy val vilg, melynek lersra valdi k
srleteket tesznek a tudsok.
A kls realizmus ellen felhozott negyedik rv ugyancsak a
kuhni rvelshez kapcsoldik; ez pedig a bizonytk ltal nem
kielgten meghatrozhat elmletrl szl rv. Gondoljuk
csak vgig a fejldst attl az elkpzelstl, hogy a Fld a Nap
rendszer kzppontja, addig az elkpzelsig, hogy a Nap a k
zppont, vagyis a geocentrikus elmlettl a heliocentrikus el
mletig. Nem azt fedeztk fel, hogy a ptolemaioszi geocentri
kus rendszer tves s a heliocentrikus igaz. Mindssze elhagy
tuk az elst, mert a msodik egyszerbbnek bizonyult s helyt
llbb elrejelzseket tett lehetv a napfogyatkozsokra, a
parallaxisra s ms effle jelensgekre vonatkozan. Nem
valamifle abszolt igazsgot fedeztnk fel teht, hanem - l
nyegt tekintve pusztn gyakorlati clbl - msfajta beszd
mdot fogadtunk el. Ennek az az oka, hogy az elmleteket
mindkt esetben elgtelenl definiltk a bizonytkok. Br
melyik elmletet egyeztethetnnk a rendelkezsre ll bizo

ALAPMETAFIZIKA 3 5

nytkokkal, amennyiben szndkunkban llna elvgezni a


megfelel igaztsokat az elmleten. Az ilyen tudomnyos fel
fedezsek trtnete azt mutatja, hogy ha az igazsgot olyas
minek tekintjk, ami valamilyen megfeleltetsi viszonyt nevez
meg egy elmtl fgg valsggal, akkor nincs is igazsg, mi
vel az ilyen valsg nem ltezik, s ilyenformn nincs megfe
leltetsi viszony sem.
Azrt emltem ezt az rvet s a kopernikuszi forradalom
pldjt, mert filozfus hallgatknt tallkoztam vele az 1950es vekben, teht kzel fl vszzaddal elzi meg a jelenlegi
vitkat. s mindmig hibs ez az rvels. Az tlls a geocent
rikus elmletrl a heliocentrikusra nem arra utal, hogy nincs
fggetlenl ltez valsg; pp ellenkezleg, az egsz vita csak
akkor rtelmezhet, ha abbl a felttelezsbl indulunk ki,
hogy igenis van ilyen valsg. Csak akkor rtjk meg a vitt s
a jelentsgt, ha felttelezzk, hogy valsgos objektumokrl
szl - a Fldrl, a Naprl, a bolygkrl - s valsgos kapcso
latukrl. Amennyiben nem felttelezzk, hogy lteznek elm
tl fggetlen objektumok, mint a Fld s a Nap, akkor vgered
mnyben nem is rthetjk, mirl folyik a vita, hogy vajon az
elbbi kering az utbbi krl, vagy az utbbi az elbbi krl.
Az egyszersg s a jobb elrejelzsek krdse voltakppen
csak azrt jelents, mert ezeket tartjuk a val vilgrl szl
igazsghoz vezet utaknak. Aki gy vli, hogy nincs val vilg,
az akr azt is mondhatja, ami ppen eszttikai vagy egyb
okokbl a leginkbb a kedvre val. Mirt rszesten elny
ben az egyszersget, ha nem - mondjuk - eszttikai megfon
tolsokbl? Valjban azonban felttelezzk, hogy az egysze
rbb rendszer nagyobb valsznsggel felel meg a tnyeknek.
gy vljk, a ptolemaioszi csillagszat hihetetlen bonyolults
ga voltakppen az elmletben mutatkoz lyukak befoltozsra
s az sszefrhetetlensgek kikszblsre irnyul trek
vsbl fakadt. A vita s kimenetele pontosan a valdi vilg l
tezse melletti, s nem ellene szl rvet jelent, ennek tkr
ben pedig a tudomny a vilgrl szl igazsg kidertst cl
z, egyre sikeresebb erfesztsek sorozata. Ugyanezt az lls
pontot erstette ksbb a relativitselmlet kidolgozsa, mely
azon nzet mellzst vonta maga utn, hogy a Nap s a boly
gk valamifle abszolt trben lteznek.

3 6 ELME, NYELV S TRSADALOM

Amikor a mindkt elmletnek megfelel bizonytkok alap


jn az egyik elmlet mellett dntnk egy msik ellenben, ma
gval a dntssel azt jelentjk ki, hogy a vilg valjban fg
getlen az elmletek kivlasztstl. Quine kzismert okfejtse
szerint az atomfizikai rszecskk ltnek az elfogadsa llts
knt egyenrang a homroszi istenek ltezsnek az elfogad
sval.18m legyen, de ebbl nem az kvetkezik, hogy azon kell
trnnk a fejnket, lteznek-e elektronok, illetve Zeusz s
Athn. Azon trjk a fejnket, hogy elfogadjuk vagy elvetjk
azt az elmletet, amelyik azt lltja, hogy lteznek. Az elmlet
attl fggen igaz vagy hamis, hogy az elmlet trgyai ltez nek-e vagy sem - ltk vagy nemltk krdse pedig fggetlen
attl, hogy elfogadjuk vagy elvetjk az elmletet.
A filozfia trtnetben jrtas olvask most nyilvn elt
ndnek, mikor szndkozom vgre vlaszt adni a szkepticiz
musra, mert egsz biztosan nem tennk ilyen kijelentseket a
val vilgrl, ha nem llthatnm, hogy van ismeretem a val
vilgrl. Az ilyen ignnyel fellp kijelentsek rvnyessge
mindenekeltt a val vilgrl szerzett ismeret lehetsgt meg
krdjelez szkeptikus ktelyekre kvetel vlaszt. Most teht
sort kertek az elmtl fggetlen valsg ltezst vall lls
pont ellen felhozott trtnelmileg legjelentsebb rvre.

SZKEPTICIZMUS, TUDS S VALSG


A filozfia trtnetben a legelterjedtebb s legnevezetesebb
rv a tlnk fggetlenl ltez valsg mellett kill nzet el
len gy szl, hogy az ilyen kijelents megismerhetetlenn teszi
a valsgot. Ebben az esetben, folytatja az rvels, annak a n
zetnek az elfogadsra knyszerlnk, hogy van egy olyan vi
lg, ahol az nmagukban val dolgok lteznek, s ez a vilg
mindrkk a megismers hatrain tl marad. Csakhogy egy
ilyen valsg felttelezse kros s res - kros, mert az rk
ktelkeds s bizonytalansg ktsgbeesettsgre tl minket,
s res, mert semmit nem kezdhetnk egy abszolt fggetle
nl ltez valsg hipotzisvel. Berkeley szerint, ha ltezik
anyag, akkor soha nem ismerhetjk meg; ha nem ltezik, ak
kor semmi nem vltozik.19

ALAPMETAFIZIKA 3 7

Egsz ktetekre lenne szksg, hogy krljrhassuk ennek


az rvelsnek a hossz histrijt, itt azonban rvid leszek.
A szkeptikus rvek mindig ugyanabban a formban jelentkez
nek a filozfiban: hiba ll a rendelkezsnkre valamilyen
trgykrbl a lehet legkielgtbb bizonytk, mgis lehets
ges, hogy alapveten tvednk. A lehet legjobb bizonyt
kunk lehet ms emberek viselkedsrl, mgis tvednk a
mentlis llapotukat illeten. A lehet legjobb bizonytkunk
lehet a mltrl, csakhogy tvednk a jvre vonatkozan.
A lehet legjobb bizonytkunk lehet a sajt rzki lmnye
inkrl, m tvednk a klvilggal kapcsolatban. Ennek pedig
az az oka, hogy lmodunk, hallucinlunk, az agy a tpoldat
ban jelensg ldozatul estnk, vagy ppen rdgi mdsze
ressggel vezet flre egy gonosz dmon. Ez a fajta szkepticiz
mus - br a fenti pldk kzl nem mindegyik - Descartesnl tallhat meg a legkzismertebben. Radiklisabb szkepti
kusok egy lpssel tovbb mennek: nemcsak hogy nincs ele
gend bizonytkunk, de szigoran vve egyltaln nincs bi
zonytk, mert a rendelkezsre ll bizonytk az egyik tarto
mnybl szrmazik, a r alapozott kijelents viszont egy m
sik tartomnyrl szl. Bizonytkunk van a viselkedsrl, de
kijelentseket tesznk a tudatrl. Bizonytkunk van a mlt
rl, de kijelentseket tesznk a jvrl. Bizonytkunk van az
rzeteinkrl, de kijelentseket tesznk az anyagi trgyakrl.
Ezt a radiklis szkepticizmust kpviseli David Hume. Nzznk
egy olyan pldt, hogy bizonytkunk van a val vilg - vagy
ahogy olykor nevezik -, a kls vilg ltezsre. Hogyan is
ktelkedhetne brki abban, hogy valaki egy knyvet nz, szk
ben l, a fkat ntz est figyeli? A szkeptikus filozfus els
lpse, hogy elll a krdssel: egszen pontosan mi az, amit
rzkelnk, amikor egy ft nznk? A vlasz, hogy nem vala
milyen fggetlenl ltez anyagi objektumot rzkelnk, ha
nem nnn szlelsnket, a sajt tudati lmnynket.
A jzan sznek azt az llspontjt, hogy valjban pontosan
olyasmiket ltunk, mint fk s hzak, knnyen megdnthetnek vlik. A kt leghresebb cfolat kzl az egyik a tudomny
ra, a msik az illzira pl. Tekintettel a termszettudom
nyok tekintlyre, a 20. szzadban a tudomnybl vett rvels
tett szert nagyobb npszersgre. A kvetkezkpp hangzik:

3 8 ELME, NYELV S TRSADALOM

ha tudomnyosan eltndnk, hogy mi trtnik, amikor egy


ft nznk, a kvetkezkre fogunk bukkanni: a fa felletrl
visszaverd fotonok elrik a retina receptorsejtjeit, melyek
ben elektromos kislsek keletkeznek, ezek vgighaladnak a
retina t sejtrtegn, aztn a corpus geniculatum lateraln,
majd eljutnak a ltkregbe; vgs soron az idegingerletek
nek ez a sorozata hozza ltre a ltslmnyt valahol az agy
mlyn. Amit teht ltunk, az szigoran vve a kzvetlenl az
agyunkban keletkezett ltsi lmny. Ezt nevezik rzki szle
lsnek , vagy jabban szimbolikus lersnak , de az alapel
kpzels mindenkppen az, hogy maga az szlel nem a val
vilgot ltja.20
Ezt az rvelst is hamisnak ltom. Abbl a tnybl, hogy az
oksgi elv alapjn lerhatom, milyen folyamatok rvn ltom a
val vilgot, nem kvetkezik az, hogy nem a val vilgot l
tom. Voltakppen tipikus lokoskodssal van dolgunk. Az a
tny, hogy oksgi alapon megindokolhatom, mirt hiszem,
hogy kett meg kett egyenl nggyel (az els osztlyos tant
nm, Miss Masters oktatott r), nem azt mutatja ki, hogy kett
meg kett nem egyenl nggyel. s az a tny, hogy oksgi ala
pon lerhatom, milyen folyamat rvn ltom a ft (a fotonok
elrik a retinmat, s elindtanak egy sor idegi ingerletet,
melyek vgl ltslmnyhez vezetnek), nem azt mutatja ki,
hogy nem ltom a ft. Nincs sszefrhetetlensg azon lltsok
kztt, hogy egyfell kzvetlenl szlelem a ft , illetve ms
fell fizikai s neurobiolgiai esemnyek egymsra kvetkez
sorozata azt az lmnyt eredmnyezik bennem, amit gy rha
tok le, hogy ltom a ft .
A msik rvels az illzi rve. Ez az rv szmtalan kln
bz formt lthet, s nem fogom valamennyit felsorolni. A
mindegyikben jelen lv kzs szl a kvetkez: a naiv szlel
si realista, aki gy vli, hogy kzvetlenl szleljk a vilgban
megnyilvnul objektumokat s tnyllsokat, figyelmen kvl
hagyja azt a tnyt, hogy nem ll mdunkban megklnbztet
ni az olyan esetet, amikor valban s tnylegesen a vilgban
mutatkoz objektumokat s tnyllsokat ltok, teht az gy
nevezett val esetet az olyan esettl, amikor bizonyosfajta
illzim, hallucincim, kprzatom vagy msfle rzkcsal
dsom tmadt. Kvetkezskppen az szlelsi realizmus tves.

ALAPMETAFIZIKA 3 9

Ennek az rvelsnek az ltalam ismert legegyszerbb vltoza


ta Hume-nl lelhet fel. Hume olyan knnyen cfolhatnak
tlte a naiv szlelsi realizmust, hogy el is intzte nhny
mondatban. Ha valaha is megksrtene a gondolat, hogy kz
vetlenl szleled a val vilgot, csak gyakorolj erteljes nyo
mst az egyik szemgolydra. Amennyiben felttelezed, hogy a
val vilgot ltod, akkor ezutn knytelen leszel elismerni,
hogy a vilg megkettzdik.21Azaz, ha a naiv realistknak iga
zuk volna, s a val vilgot ltnm, amikor kettsen ltok, ak
kor valban kt tnyleges vilgot kellene ltnom. Nyilvnval
azonban, hogy nem kt vilgot ltok. Nincs kt asztal elttem,
mg akkor sem, ha megnyomom a szemgolymat, s a kt
szem eltr fkuszlsa miatt kt ltsi lmnyem jn ltre.
Az illzirl szl rvels rengeteg vltozata kzl vlem
nyem szerint sokat hatkonyan s meggyzen tmadott J. L.
Austin, klasszikus munkjban, a Sense and Sensibilia-ben.22
Most nem veszek sorra minden rszletet, csupn az rvels
ltalnos formjra fogok szortkozni, s annak ismertetsre,
hogy mirt is hamis az illzira hivatkoz okfejts.
Az illzival pldlz rvels ltalnos formja a kvetke
z: ha a naiv szlelsi realistnak igaza volna, s valban len
nnek esetek, amikor kzvetlenl szleljk a vilg objektumait
s tnyllsait, akkor klnbsgnek kellene mutatkoznia az
lmny jellegben azon esetek kztt, amikor ezeket az objek
tumokat s tnyllsokat olyanoknak szleljk, amilyenek va
ljban, s azon esetek kztt, amikor nem. Minthogy azon
ban minsgileg megklnbztethetetlen a ktfle lmny, az
egyik esetnek az elemzse minden tovbbi nlkl alkalmazha
t a msikra, s mivel a nem vals esetben nem a val vilgot
ltjuk, illetve nem azt ltjuk, illetve nem olyannak ltjuk, ami
lyen valjban, az gynevezett vals esetrl azt kell monda
nunk, hogy nem a val vilgot ltjuk, avagy nem olyannak lt
juk, amilyen valjban.
Nos, ebben az alapvet felptsre lecsupasztott formban
azonnal kiderl a gondolatmenetrl, hogy hamis. Egyszeren
nem igaz, hogy az elttem lv trgy ltshoz olyan bels
sajtossgot kell mutatnia magnak az lmnynek, aminek a
rvn megklnbztethetem a vals lmnyt a trgy hallucincijtl. A hallucincis plda lnyege, hogy semmi olyasmi

4 0 ELME, NYELV S TRSADALOM

nincs magban az lmnyben, az lmny tnyleges minsg


ben, ami megklnbzteti a hallucincis esetet a vals eset
tl. De mirt is lenne? Minthogy a ltslmnyt egy sorozat
idegingerlet okozza, melyek a receptor sejtekbl indulnak el
s valahol az agyban rnek plyjuk vgre, legalbbis elkp
zelhet hogy legyenek azonos idegingerletek, melyek azonos
ltslmnyt eredmnyeznek, m az lmnyt kivlt valsgos
trgy nlkl. Ha ez igaz, akkor azokat az eseteket, melyekben
valban ltok valamilyen trgyat, kizrlag az agyban keletke
zett elszigetelt lmny alapjn nem lehet megklnbztetni
azoktl az esetektl, melyekben nem ltom a trgyat. De mirt
kellene egyetlen elszigetelt lmnyre tmaszkodnom? Szok
sos esetben magtl rtetdnek tekintem, hogy a vilgban
ltez lnyknt klnfle mdokon rintkezem az engem k
rlvev vilggal. Minden egyes lmny ersti bennem ezt az
rzetet, mert mindegyikk ms lmnyek egsz szvevny
nek a rsze s a magtl rtetd kpessgek Htterre tmasz
kodik, melyek birtokban igyekszem megbirkzni a vilggal.
Ha ez igaz, akkor az nmagban ll, elszigetelt lmny nem
elegend ahhoz, hogy klnbsget tegynk a vals szlels s
a hallucinci kztt. De megint csak fel kell tennem a kr
dst: mirt is lenne elg? Vagyis az illzira hivatkoz rvels
alapvet felptse tves els premisszn alapul: ahhoz, hogy
olykor valdi trgyakat lssak a val vilgban, klnbsgnek
kell mutatkoznia a ltslmnyem minsgi jellegzetessgei
ben a vals, illetve a nem vals szlelsi lmnyek esetben. Az
rvels azrt tves, mert hamis az els premisszja.
Ha viszont elvetjk azt az elkpzelst, hogy mindaz, amit
szlelnk, kizrlag a sajt rzkelsnkkel azonos, akkor egy
csapsra megsznik a kls realizmus elutastsnak ismeretelmleti alapja.

MI IGAZOLJA A KLS REALIZMUST?


Mind ez idig igyekeztem vlaszt adni a kls realizmust rt
kihvsokra, m igazolhatnak bizonyul-e nmagban? Nem
hiszem, hogy brmifle rtelme lenne annak a nzetnek az
igazolst kvetelni, miszerint a vilgban a dolgok a kpze

ALAPMETAFIZIKA 41

teinktl fggetlenl valamilyen mdon lteznek, mert br


mely ksrlet az igazolsra pontosan azt elfelttelezi, amit
megksrel igazolni. Minden ksrlet, ami egyltaln megpr
bl brmifle ismeretet nyerni a val vilgrl, elfelttelezi,
hogy valamilyen mdon lteznek a dolgok. Ezrt tveds olyan
nzetnek belltani a kls realizmust, melynek lnyege gy
szl, hogy vannak anyagi objektumok a trben s az idben,
illetve lteznek hegyek, molekulk stb. Tegyk fel, hogy nin
csenek hegyek s molekulk, s nincsenek anyagi objektumok
a trben s az idben. Akkor pontosan ezek lennnek a vilg
milyensgnek a tnyei, s ilyenformn megint csak elfelt
teleznk a kls realizmust. Azaz a val vilgrl szl ilyen
vagy amolyan kijelentsnek az ellentettje elfelttelezi, hogy a
dolgok a kijelentseinktl fggetlenl lteznek valamilyen
mdon.
gy beszltem, mintha mindezek az idealizmust, realizmust
s a tbbit feszeget krdsek az ellenlbas elmletek fltt
folytatott vitn, illetve a mellettk vagy ellenk felsorakozta
tott rveken mlnnak. A filozfia trtnetben bizonyra gy
is tnik, de szerintem ez helytelen kzelts a krdshez. gy
vlem, egy sokkal mlyebb szinten valjban a kvetkez a
helyzet: a kls realizmus nem elmlet. Nem vlemny, mi
szerint gy tartom, hogy odakint ltezik egy vilg. Ez inkbb
egyfajta keretrendszer, ami ahhoz szksges, hogy egyltaln
fenn lehessen tartani vlemnyeket s elmleteket olyasmik
rl, mint pldul a bolygmozgsok. Amikor az ember egy
elmlet helytllsgt vitatja, mondjuk a Naprendszer helio
centrikus elmlett, akkor magtl rtetdnek kell lennie,
hogy valamilyen mdon valban vannak mindezek a dolgok.
Msklnben el sem kezddhetne a vita. Maguk a szavak is
rtelmetlenn vlnnak. A kls realizmus a kvetkez felt
telezs: a dolgok, a milyensgkrl kialaktott kpzeteinktl
fggetlenl, valamilyen mdon lteznek. A kls realizmus
nem egy kijelents ennek vagy amannak a trgynak a ltrl,
hanem annak az elfelttele, hogy egyltaln megrtsk az ef
fle kijelentseket. Ez az oka annak, hogy soha nem tnnek
meggyznek a vitk . Lehet tbb vagy kevsb meggyzen
trgyalni a darwini evolcis elmlet krdst, de nem lehet
ugyangy trgyalni a val vilg ltezsnek a krdst, mert

42 E LM E , NYELV S TRSADALOM

brmely ilyen felvets elfelttelezi a val vilg ltt. Ez nem


azt jelenti, hogy a realizmus bizonythatatlan elmlet, hanem
azt, hogy a realizmus egyltaln nem elmlet, hanem egy ke
retrendszer, melyen bell vlnak egyltaln lehetsgess az
elmletek.
Nem hiszem, hogy a realizmust rt klnfle kihvsokat a
bemutatott rvelsek sztnztk volna; gy vlem, sokkal
mlyebben gykerez s kevsb intellektulis motivci hz
dik meg mgttk. Mint korbban utaltam r, sokan elvisel
hetetlennek talljk, hogy mi, emberek, a nyelvnkkel, a tu
datunkkal s a kreatv erinkkel, alrendeltsgi viszonyban
lljunk egy tompa, ostoba, rzketlen anyagi vilggal. De mi
rt is kellene fgg viszonyban llnunk a vilggal? Mirt ne
gondolkozzunk gy a val vilgrl mint olyasmirl, amit mi
hozunk ltre, s ilyenformn az fgg tlnk? Ha az egsz val
sg trsadalmi konstrukci , akkor mi kerlnk fellre. A
realizmus elvetsnek alapvet indtka nem ez vagy amaz az
rv, hanem a hatalomvgy, az irnyts vgya, valamint egy
mly s tarts megbntottsg. Hossz mltra tekinthet vissza
ez a fajta srtdttsg, s 20. szzad msodik felben csak
tovbb mlytette a termszettudomnyok irnt tpllt nehez
tels s gyllet. A tudomny a tekintlyvel, a ltszlagosan
nyilvnval haladsval, a hatalmval s a pnzvel, valamint
a rombols erit elszabadt flelmetes lehetsgeivel gyllet
s neheztels clpontjv lett. Olyan gondolkodk munki
tplljk ezeket az rzseket, mint Kuhn s Feyerabend, akik
mintha megfosztank a nimbusztl s demitologizlnk a tu
domnyt. gy tekintenek rjuk, mint akik megmutattk, hogy
a tudomny egyltaln nem knl objektv ismeretet a fgget
len valsgrl, hanem tbb vagy kevsb irracionlis szbeli
konstrukcik sorozata, paradigma , melyen bell a tudsok
amolyan rejtvnyfejtssel foglalkoznak, amg a paradigmn
belli ellentmondsok s az sszefrhetetlensgek magnak a
paradigmnak az elvetshez nem vezetnek, amikor is a tud
sok kapva kapnak egy jabb paradigmn - aztn kezddik
ellrl az egsz. Egyre inkbb a tmadsok kereszttzbe ke
rl a termszettudomnyoknak az a - komolyabb termszettudomnyos kpzettsggel mindenki szmra magtl rtet
d - kpe, miszerint objektv ismeretet nyjt egy fggetlenl

ALAFMETAFIZIKA 4 3

ltez valsgrl. Annak kijelentse utn, hogy a tudomny


nem nyjt objektv ismeretet a valsgrl, a kvetkez lps
azt lltani, hogy nincs is ilyen valsg. Csak trsadalmi konst
rukcik vannak.
Ismt hangslyoznom kell, amit korbban mr emltettem:
az a kijelentsem, hqgy az antirealizmust ltalban a hatalom
vgy, s klnsen a tudomny gyllete motivlja, termsze
tesen nem cfolat, hanem egyfajta diagnzis. Ha cfolatnak
szntam volna, akkor magam is az eredenden tves kvet
keztets hibjba estem volna: annak a felttelezsbe, hogy az
adott nzet oksgi gykereinek a magyarzata elegend a szem
llet hibs mivoltnak kimutatshoz.

AZ ATEIZMUSON TL
A vgs valsg, hogy ilyen fellengzsen fogalmazzunk, az a
valsg, amit a kmia s a fizika r le. Egy olyan vilg valsga,
mely, ha nem is egszen pontos, de nagyjbl kielgt megfo
galmazssal, klnfle erterekben ltez rszecskknek ne
vezett entitsokbl ll. nmagban ez a szemllet nem realiz
mus, hanem egy kijelents arrl, hogyan jelenik meg a vilg a
realista Httren bell. A realizmus olyan Httr-elfelttele
zs, melynek rtelmben a dolgok valamilyen mdon lteznek.
A fizika elmletekbl felpl tan. Az elmletek azt mondjk:
me, a dolgok ilyenek s ilyenek. A Httr-elfelttelezs meg
krdjelezsekor az antirealistk nem annyira az elmletet,
inkbb az elmlet sttust vonjk ktsgbe. Mert ha a a dolgok
nem tlnk fggetlenl valamilyenek, akkor a fizika nem is
tehet megllaptsokat a milyensgkrl. A fizika csupn az
egyik trsadalmi konstrukci a tbbi kztt.
De valaki biztosan fel fogja vetni, hogy mi a helyzet Isten
nel. Ha Isten ltezik, akkor bizonyra, st egsz biztosan je
lenti a vgs valsgot, s a fizika s minden ms Istentl
fgg, nem csak a teremtskkor, hanem tovbbi ltkben is.
Rgebbi korokban az ilyen knyvek felttlenl tartalmaztak
volna valamilyen ateista tmadst a tradicionlis valls ellen,
vagy kifejtettk volna annak teista vdelmt. Esetleg a szerz
fejtette volna ki jzan agnoszticizmust. John Stuart Mill s

4 4 ELME, NYELV S TRSADALOM

Bertrand Russell, a nmikpp az enymhez hasonl szellem


ben r kt szerz, polemizl s meggyz tmadsokat int
zett a hagyomnyos valls ellen. Manapsg senki nem vesz
dik olyasmivel, hogy Isten ltnek a krdst taglalja, s ezt
nem minden rossz szjz nlkl teszem szv. A valls olyan
fle tma lett, mint a szexulis szoksok: nem trgyaljk nyil
vnosan, s az elvont krdseit is csak egszen bizalmasan.
Mi trtnt? Gondolom, a legtbb ember elfogadn azt az
lltst, hogy a nyugat-eurpai s szak-amerikai lakossg
mveltebb rtegeinek a krben a vallsos hit hanyatlsnak
lehetnk a tani. Ez taln igaz is, nekem azonban gy tnik,
hogy a vallsos indttats semmivel sem ertlenebb, mint a
letnt korokban, s klnfle furcsa formkat lt. gy vlem,
sokai radiklisabb folyamatot lnk meg, mint a vallsos hit
hanyatlst. Szmunkra, a trsadalom mvelt tagjai szmra
demisztifikltt vlt a vilg. Vagy hogy pontosabban fogalmaz
zunk, a vilgban mutatkoz rejtlyekben immr nem a term
szetfeletti megnyilatkozst keressk. A klns egybeesseket
mr nem gy tekintjk, hogy Isten intz beszdet hozznk a
csodk nyelvn. A legklnsebb egybeessek is csak egybe
essek, melyeket nem rtnk. Ennek a demisztifikcinak az
eredmnyeknt annyira tllpnk az ateizmuson, hogy a ko
rbbi nemzedkekhez viszonytva alapveten megvltozott az
egsz krdskr jelentsge. Ha kiderlne, hogy van Isten,
szmunkra az a termszet ugyanolyan tnyt jelenten, mint
az sszes tbbi. A mindensg ngy alapereje mell - gravit
ci, elektromgnesessg, gyenge s ers nukleris klcsnha
ts - hozztennnk egy tdiket, az isteni ert. Vagy mg val
sznbb, hogy a tbbi ert tekintennk az isteni er megnyil
vnulsainak. De attl mg mindez fizika maradna, mg ha
isteni fizika is. Ha ltezne termszetfeletti, annak is termsze
tesnek kellene lennie.
Nhny plda jl megvilgtja a szemlletnkben bekvet
kezett vltozst. Amikor vendgprofesszorknt a velencei egye
temen tantottam, az elbvl gtikus Madonna del Orto-templomba jrtam. A templomot eredetileg San Christofornak
neveztk volna, m az ptse idejn egy Madonna-szobrot
talltak a szomszdos gymlcssben, s feltteleztk, hogy az
az gbl pottyant. Hogy az gbl egy Madonna ppen a temp-

ALAPMETAFIZIKA 4 5

lom terletnek a gymlcsskertjbe esett, az pp elg nagy


csodnak szmtott, hogy az eredeti tervet megvltoztatva v
gl a Gymlcss Madonnjnak ajnljk a templomot. Ha
viszont manapsg tallnnak egy szobrot az ptsi terlet k
zelben, senki nem lltan, hogy az az gbl szrmazik. Mg
ha a Vatikn kertjben tallnk is, akkor sem erskdnnek az
egyhzi hatsgok, hogy az az gbl val. Nem volna szmunk
ra elfogadhat a gondolat, mert bizonyos rtelemben tlsgo
san sokat tudunk.
Egy msik, ugyancsak olaszorszgi plda. Amikor a firenzei
egyetemen tantottam, a vrosra nz dombon ll San Miniato volt a plbniatemplomom (ha mondhatom gy). Nevnek
eredetrl tudni kell, hogy Miniatus volt a vros trtnetnek
els keresztny mrtrja. A 3. szzadban, nagyjbl Krisztus
utn 250-ben, Decius csszr uralkodsa idejn vgeztk ki
a rmai hatsgok. Tllte az oroszlnok tmadst az arn
ban, utna azonban levgtk a fejt. A lefejezse utn felkelt,
a karja al vette a fejt s kivonult az arnbl, tkelt a folyn
s kiment a vrosbl. Hna alatt a fejvel felkapaszkodott a
dombra az Arno dli oldaln, s letelepedett a dombtetre ezen a helyen ll a templom. A mai turistakalauzok meglehe
tsen szgyenlsen kezelik a trtnetet, a tbbsgk egylta
ln nem szmol be rla. s nem az a lnyeg, hogy hamisnak
tljk a trtnetet, hanem hogy mg a lehetsgt sem veszszk fontolra.
jabb plda a vilg demisztifikcijra a torini lepel vizs
glata. Az egyhzi hatsgok radioaktv vizsglatoknak vetet
tk al a Krisztus keresztre fesztett testnek kpmst hordo
z csodlatos leplet, s gy talltk, hogy alig 700 ves. A k
vetkez bizonytsi eljrs korbbi dtumot jelzett - a pontos
kormeghatrozs mindmig ktsges. m, s ez a lnyeg, mi
rt ttelezzk fel, hogy a vizsglatok tbb hitelt rdemelnek,
mint a csoda? Mirt kellene Isten csodjt C-14 izotpos vizs
glatnak alvetni?
A vilg demisztifikldsnak a tnye, melynek kvetkezt
ben a valls nemigen szmt gy kzgynek, mint rgebben,
nem annyira azt mutatja, hogy mindannyian ateistkk vl
tunk, hanem hogy meghaladtuk az ateizmust, s magnak a
tmakrnek a jelentse vltozott meg szmunkra.

4 6 ELME, NYELV S TRSADALOM

A trelmetlen olvas bizonyra azon tndik, mikor fogok


vgre llst foglalni Isten ltvel kapcsolatban. Nos, ez gyben
szerintem Bertrand Russell tette a legtallbb megjegyzst egy
vacsorn, melyen egyetemi hallgatknt magam is rszt vet
tem. Minthogy az eset azta legends sznezetet lttt, tovb
b, mert hasonl eset ms alkalommal, a jelenltem nlkl is
megtrtnt, legjobb, ha gy meslem el az olvasnak, ahogy
n emlkszem r.
Az intellektulis hajlandsg egyetemi hallgatk trsasga,
a Voltaire Trsasg gy ktvente tartott bankettet Oxfordban
a trsasg hivatalos prtfogjval, Bertrand Russell-lel. A kr
dses alkalommal trtnetesen felmentnk Londonba, s az
akkor a nyolcvanas vei kzepn jr Russell-lel vacsorztunk
egy tteremben. Sokunkat foglalkoztatott, hogy viszonyul a
hres ateista a halhatatlansg krdshez, s a kvetkezkpp
fordultunk hozz:
Tegyk fel, hogy n tvedett Isten ltt illeten. Tegyk fel,
hogy az egsz trtnet az elejtl a vgig tkletesen igaz, s
Szent Pter ereszti be, amikor megrkezik a mennyorszg ka
pujhoz. Miutn egsz letben elvetette Isten ltt, mit mon
dana... Neki?
Russell pillanatnyi ttovzs nlkl rvgta: - Nos, felmen
nk Hozz s azt mondanm: Nem adtl elg bizonytkot!

2
HOGYAN ILLNK AZ UNIVERZUMBA:
AZ ELME MINT BIOLGIAI JELENSG

A TUDAT HROM SAJTOSSGA


Az elz fejezetben elssorban azzal a gondolattal foglalkoz
tunk, hogy a dolgok a rluk alkotott kpzeteinktl fggetlenl
valamilyen mdon lteznek a vilgban. Ezt a nzetet neveztem
kls realizmus -nak, de nem tekintettem elmletnek vagy v
lemnynek. Ez a Httr egyik elfelttelezse, olyasmi, amit ter
mszetesnek tekintnk, valahnyszor klnfle szndkos cse
lekedeteket hajtunk vgre: amikor pldul esznk, stlunk
vagy autt vezetnk. Tbbnyire ugyancsak magtl rtetdnek
tekintjk a beszdnket, a beszdnek voltakppen mindazon
formit, melyek - legalbbis szndkuk szerint - a vilgnak t
lnk, a magyarzatok, kijelentsek, lersok, utastsok, krsek,
gretek stb. valamennyi formjtl fggetlen objektumairl s
tnyllsairl szlnak- azaz a valdi vilg sajtossgairl.
Csak az els fejezet vge fel kezdtk azt fejtegetni, hogy
milyenek valjban a dolgok a vilgban. Itt mr nem foglalko
zunk a filozfiai elemzs krdseivel, inkbb a modern tudo
mny eredmnyeinek nmelyikt fejtegetjk. Amennyit egyl
taln tudunk a vilg mkdsrl, azt a modern tudomny kt
olyan ttelnek ksznhetjk, melyek, hogy gy mondjam,
cseppet sem elhanyagolhatk. Kiderlhet persze, hogy tvesek,
tekintettel azonban bizonytkaik elspr mennyisgre, most,
az vezredfordul tjkn, nem kpezik komoly vita trgyt
civilizcink mvelt tagjai krben. Ez a kt ttel az anyag
atomelmlete s a biolgia evolcis elmlete. Ezeknek az el
mleteknek az alapjn a kvetkezket jelenthetjk ki: a vilgegyetem teljes egszben olyan entitsokbl ll, amelyeket, ha

4 8 ELME, NYELV S TRSADALOM

nem is a legszabatosabban, de nagyjbl kielgten a kln


fle erterekben ltez rszecskk ~nek neveznk. Ezek a r
szecskk gyakran rendszerekbe szervezdnek. A rendszer
hatrait oksgi sszefggsei lltjk fel. Rendszerek pldul
a hegyek, a gleccserek, a fk, a bolygk, a galaxisok, az llatok
s a molekulk. E rendszerek nmelyike sznalap szerves
rendszer, s ezek kztt a szerves rendszerek kztt akadnak
fajok tagjaiknt meghatrozhat szervezetek, mely fajok hossz
idszak alatt fejldtek ki. Ennek a knyvnek a tmja ott tall
kozik a fizika, kmia s a biolgia trtnetvel, ahol az orga
nikus rendszerek egyes tpusai idegrendszert fejlesztettek ki,
az idegrendszerek pedig kifejlesztettk azt, amit elmnek ,
emberi s llati elmnek neveznk. Jelentstartalmt tekintve
az elme fogalma ugyan meglehetsen zavaros s kifogsolha
t, de mint T. S. Eliot mondta: Ha beszlgetnk, knytelen va
gyok szavakhoz folyamodni. Erre a szra nincs igazn alter
natvnk az angolban, br szndkomban ll ms kifejezsek
alkalmazst javasolni, melyek remnyeim szerint hasznlha
tbbnak bizonyulnak, mint az elme fogalma.
Az elme elsdleges s leglnyegibb sajtossga a tudat. Tuda
ton azokat az rzelmi vagy bersgi llapotokat rtem, melyek
rendszerint akkor kezddnek, amikor reggel felbrednk egy
lomtalan lombl, majd egszen addig a pillanatig tartanak,
amg ismt el nem alszunk. A tudat gy^is sznetelhet, ha
meghalunk, kmba esnk vagy mskppen vlunk ntudat
lann . A tudat szmos formban jelentkezhet; valamennyi
formjban lnyegi sajtossga a bels, minsgi s szubjektv
termszet, ezeknek a szavaknak azokban a specilis rtelm
ben, melyeket rvidesen meg fogok magyarzni.
De mindenekeltt hadd idzzem fel tudatos lmnyeink
mrhetetlen vltozatossgt. Gondoljunk pldul az lmnye
ink kztti klnbsgekre: a rzsa illatra, a bor zre, a derk
fjdalmra, egy tz vvel ezeltti alkonyat emlkre, egy knyv
olvassra, egy filozfiai problma fltti tndsre, a jvede
lemad miatti szorongsra, a cltalan nyugtalansgra, ami
akkor fog el, amikor vratlanul felriadunk az jszaka kzepn,
a msik auts rossz vezetse miatt hirtelen fellobban dhre
az autsztrdn, a nemi vgy lekzdhetetlen fellngolsra,
arra, ahogy az hsg megkordtja a gyomrunkat a vlasztko-

HOGYAN ILLNK AZ UNIVERZUMBA 4 9

san elksztett tel lttn, a feltmad vgyra, hogy valahol


msutt legynk, a sorban lls unalmra. Mindezek a tudat
formi, s br pontosan azrt esett rjuk a vlasztsom, hogy
rzkeltessem a vltozatossgukat, messze nem mertik ki a
tudatos lmnyek hihetetlen sokflesgt. Valjban egsz b
ren tlttt letnk sorn, akrcsak ha lmodunk, a tudat egyik
vagy msik formjban vagyunk, s a tudatllapotok az bren
tlttt let minden vltozatossgval rendelkeznek.
Mindezen vltozatossg figyelembevtelvel a tudatllapo
tok hrom kzs sajtossga klnbztethet meg: bels, mi
nsgi s szubjektv, a szavak specilis rtelmben. Vegyk
sorra ezeket a sajtossgokat. A tudatllapotok s folyamatok
belsk a htkznapi trbeli rtelemben,.hiszen a testemben,
nevezetesen az agyamban jelentkeznek. A tudat ugyangy nem
vlaszthat el az agyamtl, mint ahogy a vz folykonysga
sem a vztl, vagy az asztal szilrdsga az asztaltl. A tudat
szksgszeren valamely szervezeten vagy valamilyen ms
rendszeren bell jelenik meg. A tudat abban az rtelemben is
belsnek minsl, hogy egy-egy tudatllapotunk csakis az
egymsra kvetkez ilyen llapotok hossz sornak elemeknt
ltezik. Az ember tudatllapotai, mondjuk a fjdalom s a
gondolatok, csak tudatos lete rszeknt jelentkeznek, s az
egyes llapotok csakis ms ilyen llapotokkal sszefggsben
hatrozhatk meg. Az n gondolatom pldul a sfutverseny
rl, melyen valaha rszt vettem, csak ms gondolatok, lm
nyek s emlkek komplex hlzatban elfoglalt helyzete miatt
lesz ppen az adott gondolat. A mentlis llapotaim bels kap
csolatban llnak egymssal, azaz ahhoz, hogy egy mentlis l
lapot az adott jelleg llapot lehessen, bizonyos kapcsolatban
kell llnia egyb llapotokkal, ahogy az llapotok egsz rend
szernek kapcsolatban kell llnia a val vilggal. Ha pldul
valban emlkszem a rszvtelre a sfutversenyen, akkor
azon a versenyen valban el kellett indulnom, s a vgigfutsa
hozza ltre a jelenlegi emlkemet. Ilyenformn az ontolgia
- a tudatllapotaim lte - magban foglalja a tudatos letemet
alkot komplex tudatllapotok sorozatnak rszeknt ltezst.
A tudatllapot minsgi abban az rtelemben, hogy minden
tudatllapot bizonyos mdon jelentkezik, van bizonyos meg
klnbztethet minsgi jellegzetessge. Thomas Nagel mr

5 0 ELME, NYELV S TRSADALOM

vekkel ezeltt rmutatott, hogy minden tudatllapot esetben


meghatrozhat, milyen az adott tudatllapotban lenni.1Van
olyan, mint vrsbort inni, s az merben klnbzik attl,
ami olyan, mint zent hallgatni. Ebben az rtelemben nincs
olyan, mint hznak vagy fnak lenni, mivel az ilyen entitsok
nem tudatosak.
Vgezetl, ami fejtegetsnk szempontjbl a legfontosabb,
a tudatllapotok szubjektivek abban az rtelemben, hogy min
dig valamilyen emberi vagy llati szubjektum li meg ket. A
tudatllapotok ontolgijt kvetkezskppen els szemly
ontolginak nevezhetjk. Azaz csak valamilyen szemly,
szervezet, llat vagy n szempontjbl lteznek, melyek ren
delkeznek velk. A tudatllapotok ltezsmdja els szemly.
Csak akkor mondhatjuk el a fjdalomrl, hogy ltezik, ha va
laki, egy szubjektum megli. Objektv entitsoknak, pldul
a hegyeknek, harmadik szemly a ltmdjuk: a ltezsk
nem fgg egy szubjektum ltal trtn megtapasztalstl.
A tudatllapotok szubjektivitsnak az egyik kvetkezm
nye, hogy az n tudatllapotaim olyan mdon hozzfrhetek
a szmomra, ahogy szmodra nem. gy frek hozz a fjdal
maimhoz, ahogy te nem frhetsz az n fjdalmaimhoz, te vi
szont olyan mdon frsz a te fjdalmaidhoz, ahogy n nem
frhetek hozzjuk. Az elz mondatban a hozzfrsen nem
ismeretelmleti hozzfrst rtek; nem egyszeren arrl van
sz, hogy jobban ismerhetem a sajt fjdalmaimat, mint a
tieidet. Ellenkezleg, egynmely rzs esetben, mint amilyen
az irigysg vagy a fltkenysg, msok gyakran jobban felis
merhetik az adott szemlyben a szban forg rzst, mint az
rzst tl szemly. Nem egy ilyen llapot tekintetben olykor
jobban ismerjk msok rzseit, mint a sajtjainkat. gy frek
hozz az n llapotaimhoz, ami alapveten klnbzik attl,
ahogy msok hozzfrhetnek, s nem eredenden ismeretel
mleti rtelemben. Nemcsak arrl van sz, hogy tudomsom
van rluk, br a szubjektivitsnak ktsgkvl vannak isme
retelmleti kvetkezmnyei; hanem hogy a tudatllapotaim
mindegyike egyedien ltezik, mivel n magam, a szubjektum
tapasztalom meg. Ilyenformn a tudatos letemet alkot lla
potok sorozatnak a rsze, ahogy azt a tudatllapotok bels
jellegnek a magyarzatnl lthattuk.

HOGYAN ILLNK AZ UNIVERZUMBA 51

Gyakran felvetik, hogy ppen a szubjektivits akadlyozza


meg a tudat tudomnyos lerst, mert a szubjektivits a tuda
tossgot a tudomnyos vizsglds hatkrn tlra helyezi. Ez
az rvels azonban rossz szillogizmuson nyugszik. Ha ebben a
szillogizmusban feltrjuk a hamis rvelst, akkor lehetsgnk
nylik a szubjektivits elmlyltebb megrtsre. me, az rve
ls:
1. A tudomny termszetbl fakadan objektv (mint a szub
jektv ellentte).
2. A tudat termszetbl fakadan szubjektv (mint az objek
tv ellentte).
3. Ilyenformn a tudatnak nem is ltezhet tudomnya.
Az rvelsbe a szubjektv s objektv szavak ktrtelm hasz
nlata csempszi be a hibt: ugyanis sszekeveredik benne
ezeknek a szavaknak az eltr jelentse. A szubjektivits
taln leghtkznapibb rtelmezsben s a szubjektv s az
objektv kztti szoksos megklnbztets rtelmben
akkor tekintnk objektvnek egy kijelentst, ha azt az rzse
inktl, hozzllsunktl s a z emberek elzetes elvrsaitl
fggetlenl talljuk igaznak vagy hamisnak. Valamely kijelen
ts ismeretelmletileg akkor szubjektv, ha igazsga lnyegben
a megfigyelk hozzllstl s rzseitl fgg. A szavaknak
ezt a jelentst - valamint az objektivits s szubjektivits k
ztti ilyen megklnbztetst - ismeretelmleti objektivits
nak s ismeretelmleti szubjektivitsnak nevezem. Az a
kijelents teht, hogy Rembrandt 1609-ben szletett , isme
retelmletileg objektv, mert olyan tnylls, ami attl fgget
lenl igaz vagy hamis, hogy miknt vlekednk felle. Az a
kijelents, hogy Rembrandt jobb fest volt Rubensnl , nem
tekinthet ismeretelmletileg objektvnek, mivel ez zls vagy
vlemny krdse: igazsga, illetve hamissga a megfigyelk
hozzllstl, preferencijtl s rtktlettl fgg.
Csakhogy ezeknek a szavaknak, tovbb az ezekkel ssze
fgg klnbsgttelnek eltr rtelmezse is van: ezt neve
zem az ontolgiai rtelmezsknek. Mg az ismeretelmleti
jelentsk az lltsokra alkalmazhat, az ontolgiai rtelme
zsk az entitstpusok ltmdjnak a sttusra utal a vilg-

5 2 ELME, NYELV S TRSADALOM

ban. A hegyek s a gleccserek objektv ltmddal rendelkez


nek, mivel ltezsk semmilyen tekintetben nem fgg attl,
hogy megli-e valamilyen szubjektum. De a fjdalom, a esiklands s a viszkets, akrcsak a gondolatok s az rzsek,
szubjektv ltmddal rendelkeznek, mert csakis olyan form
ban lteznek, ahogy egy emberi vagy llati szubjektum megta
pasztalja. A hamis rvels ez utbbit felttelezte, mondvn,
hogy a tudatllapotok ltmdja ontolgiailag szubjektv, az
ismeretelmletileg objekv tudomny teht nem tanulmnyoz
hatja. Csakhogy nem ez a helyes kvetkeztets. A nagylbuj
jamban lktet fjdalom ugyan ontolgiailag szubjektv, m
az a kijelents, miszerint J. R. Searle-nek fj a nagylbujja ,
ismeretelmletileg nem szubjektv. Ez egyszeren az ismeret
elmletileg objektv tnylls, nem pedig az ismeretelmletileg
szubjektv vlemny krdse. Vagyis az a tny, hogy a tudat
ltmdja szubjektv, a legkevsb sem akadlyoz meg minket
abban, hogy objektv tudomny vizsglja a tudatot. A tudo
mny ismeretelmletileg objektv, abban az rtelemben, hogy
a tudsok megprbljk kiderteni a brmilyen szubjektum
rzseitl, hozzllstl s eltleteitl fggetlen igazsgot.
Az ilyen ismeretelmleti objektivits azonban nem zrja ki az
ontolgiai szubjektivitst mint a vizsglds trgyt.

AZ ALAPRTELMEZETT POZCIK TKZSE:


A LLEK-TEST PROBLMA
A tudat vszzadokon t slyos metafizikai problmt jelentett
a filozfusok szmra. Miknt lehetsges, hogy egy vilg teljes
egszben anyagi rszecskkbl ll, mgis tartalmaz olyan
rendszereket, mint a tudat? Ha gy gondolkozunk a tudatrl,
mint valami klnll, rejtelmes jelensgrl, ami klnbzik
az anyagtl s magtl az egsz fizikai valsgtl, akkor min
den jel szerint a hagyomnyosan dualizmusnak nevezett
nzet elfogadsra knyszerlnk, mely szerint kt alapveten
eltr jelensgfajta vagy entits ltezik az univerzumban. Ha
viszont megprblunk megszabadulni a dualizmustl s elvet
jk, hogy a tudat valami eredenden szubjektvknt ltezik,
akkor, gy ltszik, a materialista szemlletet kell elfogadnunk.

HOGYAN ILLNK AZ UNIVERZUMBA 5 3

Ez esetben azt kell gondolnunk, hogy a tudat, abban a form


ban, ahogy lertam, s ahogy megljk, voltakppen nem is
ltezik. A materialista kijelenti, hogy igazbl nincs is els
szemly, szubjektv ontolgij entits, kvetkezskpp tudat
sem. Sok materialista tovbbra is hasznlja a tudatra vonat
koz szkszletet, de nyilvnval, hogy egszen mst rtenek
alatta. Ezen kt nzet, a dualizmus s a materializmus mind
mig meglehetsen elterjedt llspontnak szmt a filozfi
ban.
A dualizmus ktflekppen jelentkezik, a szubsztancilis
dualizmus s az attributv dualizmus formjban. A szubsztan
cilis dualizmus szerint kt radiklisan klnbz entitsfajta
tallhat az univerzumban: az anyagi trgyak s az anyagta
lan lelkek. Ez a nzet az korbl szrmazik, de a legnagyobb
hats kpviselje a 17. szzadban lt Ren Descartes; a neve
alapjn a szubsztancilis dualizmust gyakran kartzinus
dualizmusnak is hvjk. Az attributv dualizmus az a szeml
let, hogy az objektumoknak metafizikailag eltr kt tulajdon
sgtpusa, attribtuma ltezik. Vannak fizikai tulajdonsgaik
(pldul hogy hrom kilt nyom) s mentlis tulajdonsgaik
(pldul hogy fjdalmas). A dualizmus valamennyi formj
ban kzs az a nzet, mely szerint a ktfle tpus klcsnsen
kizrja egymst. Ha valami mentlis, akkor mentlisknt nem
lehet egyttal fizikai, ha fizikai, akkor fizikaiknt nem lehet
mentlis.
Nem egy filozfus manapsg is ragaszkodik a dualizmus
valamelyik formjhoz, noha tbbnyire inkbb az attributv,
mint a szubsztancilis dualizmushoz. gy ltom azonban,
hogy a legtbb filozfus a materializmus valamelyik vltozatt
hirdeti. Elzrkznak attl, hogy a fizikai vilg fizikai sajtos
sgain fell lteznnek olyan kzzelfoghatatlan jelensgek,
mint a tudat. A materializmus szmos klnbz formban
jelentkezik, meg sem ksrlem valamennyit sorra venni, de
zeltl ismertetem nhny nevezetes gt:
A behaviorizmus szerint az elme viselkedsre s viselkedsi
belltottsgra, illetve hajlamra szortkozik. A szenveds
pldul annyi, mint szenveden viselkedni, vagy hajlani
az ilyen viselkedsre.

5 4 ELME, NYELV S TRSADALOM

A fizikaiizmus szerint a mentlis llapotok mindssze az


agy klnfle llapotai. A szenveds pldul csupn sti
mullt C~rostokat jelent.
A funkcionalizmus szerint a mentlis llapotokat kauzlis
kapcsolataik hatrozzk meg. A funkcionalizmus rtel
mben a fizikai rendszer - legyen az az agy vagy brmi
ms - brmely llapota, ami megfelel oksgi viszonyban
ll a berkez ingerekkel, a rendszer ms funkcionlis
llapotaival, vagy a kimen viselkedsvel, mentlis lla
potnak szmt. A szenveds pldul olyan llapot, amit a
felleti idegvgzdsek bizonyosfajta ingerlete okoz,
majd maga is bizonyosfajta viselkedst s msfle funkcio
nlis llapotokat hoz ltre.
Az ers mestersges intelligencia szerint az elme az agyba,
esetleg msfle szmtgpekbe is ltetett szmtgpes
program. A szenveds pldul nem ms, csak a fjdalom
szmtgpes programj nak a beltetse.
E vltozatossg ellenre a materializmus valamennyi lta
lam ismert formja azonossgot mutat abban a tekintetben,
hogy igyekszik megszabadulni ltalban a mentlis jelens
gektl, klnsen a szoksos rtelemben vett tudattl, azzal,
hogy valamilyen fizikai vagy anyagi formra egyszersti. Fel
sorolt vltozataiban a materializmus amolyan nem ms,
csak elmlet. Mindegyik vltozat elutastja, hogy pldul a
fjdalom bels, minsgi, szubjektv mentlis jelensg volna,
ezzel szemben kijelenti, hogy nem ms, csak : viselkeds,
szmtsi llapot s gy tovbb.
Ahogy n ltom, sem a dualizmus, legyen az akr szubsztancilis, akr attributv dualizmus, sem a brmely formj
ban jelentkez materializmus nem tekintheti magt az igazsg
birtokosnak, s maga a tny, hogy tovbbra is felvetjk s
igyeksznk megvlaszolni ezeket a krdseket mentlis s
fizikai , llek s test elavult s sdi szhasznlatval, ar
ra int, hogy alapvet fogalmi hibt vtnk a krdsek s a v
laszok megfogalmazsban. Egyfell a dualizmus minden for
mja vgletesen titokzatosnak rja le a tudat sttust s ltt.
Pldnak okrt hogyan is ttelezhetnk fel brmifle oksgi
klcsnhatst a tudat s a fizikai vilg kztt? Miutn felllt

HOGYAN ILLNK AZ UNIVERZUMBA 5 5

egy klnll mentlis tartomnyt, a dualista kptelen meg


magyarzni, hogyan kapcsoldik az az anyagi vilghoz, mely
ben lnk. Msfell a materializmus nyilvnvalan hamisnak
ltszik: vgs soron elutastja a tudat ltt, ilyenformn eluta
stja annak a jelensgnek a ltt, ami magt az alapkrdst
kivltotta. Van-e kit? Van-e biztonsgos tjr a dualizmus
Szkllja s a materializmus Kharbdisze kztt? gy gondo
lom, igen.
Remlem, egyrtelm, hogy ez a vita az alaprtelmezett po
zcik tkzse. Kedveztlen fnyben tntettem fel a kt ellen
ttes llspontot, de nzzk, milyen vonznak is lehet bellta
ni ket. Egyfell nyilvnvalnak ltszik, hogy van mind elmnk
(lelknk), mind pedig testnk, vagy legalbbis, hogy az le
tnkben egyarnt jelen vannak fizikai s mentlis sajtoss
gok. Msfell, ugyangy tudjuk, hogy a vilg teljes egszben
fizikai rszecskkbl s fizikai sajtossgaikbl ll, belertve a
nagyobb rszecskeszervezdsek fizikai sajtossgait.
Nem fogjuk teljes egszben megrteni a llek-test probl
ma tarts fennllst, illetve a vetlked llspontok vonzere
jt, ha nem fedezzk fel az tkzsbe kerl alaprtelmezett
pozcikat tpll ert. A dualizmus megegyeznek ltszik a
jzan sszel. Mint maga Descartes kijelentette, mindannyi
unknak megvannak a magunk tudati lmnyei, s knny
beltni, hogy ezek klnbznek a minket krlvev anyagi
vilgtl. Mindannyiunknak vannak bels gondolatai, rzsei,
fjdalmai, rmei, vgydsai s vizulis szlelsei. Emellett
fennll egy objektvan ltez, hromdimenzis anyagi objek
tumokbl ll vilg, a szkek, asztalok, fk, hegyek s vzes
sek vilga. Mi lehet ennl klnbzbb?
Tovbb, ha a tudatos nnk testnkhz fzd kapcsolat
rl tprengnk, akkor egyszeren tlsgosan ijesztnek tnik
az a gondolat, hogy nincs semmi a testnkn kvl, ami az
nnket alkothatn. Megrz arra gondolni, hogy amikor
megsemmisl a testnk, akkor egy csapsra megsznnk l
tezni; s ha a nagy btorsg ritka pillanataiban kszen llok is
szembenzni jvbeni nemltemmel, sokkal nehezebb elfogad
nom az ltalam mlyen szeretett s csodlt emberek vgs
eltnst. Szrny tudomsul venni, hogy ezeket a nagyszer
embereket egyszeren megsemmisti a krlelhetetlen hall, a

5 6 ELME, NYELV S TRSADALOM

bomls, a testk visszafordthatatlan pusztulsa, a test, mely


vgs soron a vilg ugyanolyan anyagi objektuma, mint a tbbi.
sszefoglalva teht a dualizmus nemcsak megfelel lmnye
inknek s tapasztalatainknak, hanem az letben marads
irnti mlysges vgyat is kielgti.
Valaha a nyugati kultra sajtos termknek tartottam a
dualizmust, de mikor egyszer Bombayben eladst tartottam
egy szimpziumon, a dalai lma is szlsra emelkedett, s
nagy meglepetsemre kiderlt, hogy is a dualizmus egyik
vltozatt vallja. gy kezdte beszdt: Mindannyian test s l
lek vagyunk.
Msfell a materializmus is elemi erej meggyz ert mu
tat. vszzadok tudomnyos fejldse ll mgttnk, s ha van
valami, amirl elmondhatjuk, hogy tudjuk, az az, hogy a vilg
teljes egszben fizikai rszecskkbl ll. Ha elfogadjuk a tu
dati jelensgek valsgt, akkor hogyan ttelezhetjk fel, hogy
azok beleillenek az anyagi rszecskk vilgba? Arra kell
taln gondolnunk, hogy a lelkek ide-oda rohanglnak a mole
kulk kztt, vagy pedig a llek valahogy csatlakozik az agy
hoz, hozzragasztja valamilyen metafizikai ragaszt, s ami
kor meghalunk, akkor a llek levlik az anyagrl? Kptelen
sg. gy ltszik, nnn ltnkre egyetlen mdon tallhatunk
azzal megegyezen magyarzatot, amit a vilgrl a tudomny
rvn tudunk, ha elismerjk, hogy minden anyagi termszet.
Semmi nem ltezik radsknt az anyagi valsghoz - nincs
semmi az anyagi valsgon fell.
Ez jellemzi a megoldhatatlannak ltsz filozfiai problm
kat. ssze nem fr alternatvkat mutatunk be, melyek kzl
ltszlag egyiket sem lehet feladni. Minthogy azonban ssze
frhetetlenek, dntennk kell az egyik mellett. gy vlik a kt
oldal kztti csatv a vzolt tma trtnete. A tudat s a llektest problma esetben azt mondtk neknk, hogy vlaszta
nunk kell a llek megmagyarzhatatlansgt fenntart dualiz
mus s a tudat reduklshoz, ilyenformn a puszta fizikai lt
kedvrt a kikszblshez ragaszkod materializmus kztt.
A hagyomnyos rtelmezs szerint, szintn szlva, mindkt
alaprtelmezett pozcinak abszurdnak tn kvetkezmnyei
vannak.

HOGYAN ILLNK AZ UNIVERZUMBA 5 7

Azaz - s ez ismt a ltszlag megoldhatatlan filozfiai prob


lmk jellemzje - egy minden jel szerint tkletesen jzan
llspontbl indulunk ki, de amikor a kvetkeztetsekre kerl
a sor, egyszeren elfogadhatatlanok az adott llspont kvet
kezmnyei. Ha a hagyomnyos felfogs szerint gondoljuk vgig,
az ltalnosan elfogadott alaprtelmezett szemlletbl kvet
kezen, vagyis hogy mindannyian testbl s llekbl llunk,
a tudatunk a fizikai vilgtl klnllan lebeg, s nem rsze
a mindennapi biolgiai ltnknek. A materializmus alaprtel
mezett llspontja, hogy a vilg teljes egszben anyagi vagy
fizikai entitsokbl pl fel. Ha ezt az llspontot vgiggon
doljuk gy, ahogy a materialistk szoktk, akkor az kvetke
zik, hogy a tudat nll minsgknt nem is ltezik. A materi
alistk rengeteg hmezs-hmozs utn tbbnyire oda lyukad
nak ki, hogy elvetik a tudat ltt, br a tbbsgk tlsgosan
zavarba jn, s nem ll el a nylt kijelentssel: Tudat nem l
tezik. Sem embernek, sem llatnak soha nem volt tudata.
Ehelyett jradefiniljk a tudatot gy, hogy ne felttelezzen
bels, minsgi, szubjektv mentlis llapotokat az ltalam ki
fejtett rtelemben. A tudat a test viselkedsre szkl, az agy
informcifeldolgozsnak szmtsi llapotaira, netn a fizi
kai rendszer funkcionlis llapotaira. E tekintetben Daniel
Dennett tipikus materialista. Ltezik-e a tudat Dennett szm
ra? Egyetlen pillanatra sem tagadn. s mi lgyen az? Nos, egy
csom, agyba ltetett szmtgpprogram.2
Attl tartok, az ilyen vlaszok valjban nem adnak vlaszt
semmire. A tudat bels, els szemly, minsgi jelensg. Mind
azok a magyarzatok, amik figyelmen kvl hagyjk ezeket a
sajtossgokat, nem a tudatot magyarzzk, hanem valami
egszen mst.
Vlemnyem szerint a problma megoldsnak helyes tja:
mindkt llspont elvetse. A dualizmus is, a materializmus is
hibs felttelezsek sorn nyugszik. Az alapvet tveds, hogy
ha amennyiben a tudat valban szubjektv, minsgi jelensg,
akkor nem lehet az anyagi, fizikai vilg rsze. Persze, ahogy a
17. szzadban definiltk a kifejezst, a feltevs a fogalom ter
mszetbl fakadan igaz; a llek s az anyag descartes-i

5 8 ELME, NYELV S TRSADALOM

meghatrozsa rtelmben, azok klcsnsen kizrjk egy


mst. Ha valami mentlis, akkor nem lehet fizikai; ha fizikai,
akkor nem lehet mentlis. Az n javaslatom nem csupn anynyibl ll, hogy filozfiai fejtegetsnkben mondjunk le ezek
rl a meghatrozsokrl, hanem hogy szaktsunk a llek ,
elme , tudat , anyag , lelki , fizikai hagyomnyos ka
tegriival, valamint a hagyomnyosan rtelmezett sszes tb
bivel.
Nzzk, mi trtnik, ha mindenron le akarunk ragadni a
hagyomnyos meghatrozsoknl. A tudat az agyban lejtsz
d biolgiai folyamat, ugyangy, ahogy az emszts a gyo
morban s az emsztrendszer tbbi rszben lejtszd bio
lgiai folyamat. Ebbl az kvetkezne, hogy a tudat anyag, s
van r materialista magyarzatunk. De vrjunk csak! A tudat
nak els szemly az ontolgija, nem lehet teht anyag, mert
az anyagi dolgok ontolgija harmadik szemly. Akkor viszont
gy ll a helyzet, hogy a tudat mentlis - s eljutottunk a dua
lista magyarzathoz.
Ha elfogadjuk az emltett meghatrozsokat, hatatlanul el
lentmondsba tkznk. A megolds: vessk el a defincikat.
Mr elgg ismerjk ahhoz a biolgit, hogy tudjuk, a fenti
meghatrozsok nem felelnek meg a tnyeknek. Mindig rde
mes emlkeztetni magunkat a tnyekre>mindarra, amit tny
legesen tudunk. Tnyknt tudjuk, hogy valamennyi tudatlla
potunkat az agyban lejtszd folyamatok idzik el. Ez a fel
vets nem is olyan kzenfekv, mint amilyennek az els pil
lantsra tnhet. Sok filozfust lenygz a rejtly, hogy miknt
hozhatnak ltre tudatot az agyi folyamatok. s van egy szerin
tem sokkal nagyobb rejtly, amivel a neurobiolgusok knyte
lenek szembeslni: hogy tnylegesen hogyan hoznak ltre tu
datot az agyi folyamatok. Azt azonban mindenkppen el kell
fogadnunk, mieltt belemerlnnk a fejtegetsbe, hogy az agyi
folyamatok tnylegesen tudatot eredmnyeznek. Ami a kvet
kez krdst veti fel: mi is maga a tudat, amit ezek a folyama
tok eredmnyeznek, nem pedig a tudat s az agyi folyamatok
kztti oksgi viszony krdse, ami a dualizmus fel terel min
ket - az okokknt fellp, anyagi termszet agyi folyamatok
s az okozatknt jelentkez tudat nem anyagi termszet szub
jektv folyamatainak a dualizmusba?

HOGYAN ILLNK AZ UNIVERZUMBA 5 9

Nem hiszem, hogy ne lenne vlasztsi lehetsgnk a dua


lizmuson s a materializmuson kvl. Ne feledjk, a tudat
ugyanolyan biolgiai jelensg, mint a tbbi. Igaz, hogy vannak
klnleges sajtossgai, leginkbb, mint lttuk, a szubjektivi
ts, ami viszont nem zrja ki, hogy a tudat az agy magasabb
szint sajtossga legyen, ugyangy, ahogy az emszts a gyo
mor magasabb szint sajtossga, vagy mondjuk a folykony
sg a vrt alkot molekulk magasabb szint sajtossga.
Rviden, a materializmusra elgsges vlaszt jelent, ha kimu
tatjuk, -hogy nem vesz tudomst a tudat vals ltezsrl.
A dualizmusra gy mrhetnk csapst, hogy egyszeren el
vetjk a kategriarendszert, mely valami nem biolgiait eszkbi a tudatbl, s a termszetes vilgon kvlre helyezi.
Korbban mr emltettem, hogy a dualizmus nem kizrlag
a nyugati filozfiban felbukkan elmlet. Szles krben el
terjedt, amit az is igazol, hogy egy keleti valls kpviselje, a
dalai lma is kveti. m annak ellenre, hogy amolyan multi
kulturlis jelensgnek tekinthetjk, kzel sem egyetemes.
Mly benyomst tett rm egy afrikai bartom, aki elmondta
nekem, hogy az afrikai anyanyelvn mg csak szavakba sem
nthet a mi nevezetes llek-test problmnk. Most megpr
blom fellvizsglni az eurpai fogalmi kategrikat, gy,
hogy ne vetdhessen fel a problma a hagyomnyos, s mint
lthattuk, elhibzott tlalsban. Elszr is hadd jelentsem ki,
hogy a tudat, minden szubjektivitsval egytt, az agyban le
jtszd folyamatok eredmnye, hadd jelentsem ki tovbb,
hogy maguk a tudatllapotok az agy magasabb szint sajtos
sgai. Ha egyszer elfogadtuk ezt a kt felvetst, akkor egy csa
psra megsznt a metafizikus llek-test problma. Ez a hagyo
mnyos problma csak akkor jelentkezik, ha elfogadjuk azt a
szhasznlatot, melyben a mentlis s a fizikai egymst kl
csnsen kizr kategrik, akrcsak az anyag s a llek, a
szellem s a test. Ez a megolds termszetesen nem jelenti azt,
hogy biolgiai jelensgknt a tudat nem lenne klnleges. Els
szemly ontolgija kvetkeztben nem szkthet harmadik
szemly ontolgiai jelensgekre, illetve nem hagyhat figyel
men kvl a kedvkrt. De ez csak a termszet mkdsnek
egyik tnye. A neurobiolgia tnye, hogy az agyban lejtszd
bizonyos folyamatok tudatllapotokat s -folyamatokat ered

6 0 ELME, NYELV S TRSADALOM

mnyeznek. El kell fogadnunk ezeket a tnyeket, de anlkl,


hogy elfogadnnk a hagyomnyosan e tnyekkel egytt jr
egsz metafizikai rakomnyt.
Amikor azt lltom, hogy az agy biolgiai szerv s a tudat
biolgiai folyamat, termszetesen nem arra clzok, hogy lehe
tetlen volna nem biolgiai anyagokbl is ltrehozni valamifle
mestersges agyat, melyben ugyancsak megjelenik a tudat.
A szv is biolgiai szerv s a vr pumplsa is biolgiai folya
mat, mgis kszthet a vrt keringet mestersges szv. Alap
jban vv semmi nem indokolja, hogy mirt ne tudnnk
ugyangy tudatot eredmnyez mestersges agyat kszteni. Az
a lnyeg, hogy az ilyen mestersges agynak le kellene msolnia
a valsgos emberi s llati agyban mutatkoz mindazon val
sgos okokat, melyek ltrehozzk a tudat bels, minsgi s
szubjektv llapotait. Semmikpp sem volna elegend pusztn
hasonl viselkedst elidzni.
sszegezzk a felsoroltakat a kvetkez kijelentsekben:
1. A tudat bels, minsgi s szubjektv llapotokbl s fo
lyamatokbl ll; ilyenformn els szemly ontolgival
rendelkezik.
2. Minthogy ontolgija els szemly, a tudat nem redu
klhat harmadik szemly jelensgekre, ahogy az ms
termszetes jelensgek, pldul a h, a folykonysg vagy
a szilrdsg esetben megtehet.
3. A tudat mindenekeltt biolgiai jelensg. A tudati folya
matok biolgiai folyamatok.
4. A tudati folyamatokat az agyban lejtszd alacsonyabb
szint idegi folyamatok idzik el.
5. A tudat az agy szerkezetben ltrejv magasabb szint
folyamatokbl ll.
6. Tudomsunk szerint alapjban vve semmi nem indokol
ja, hogy ne lennnk kpesek tudatot ltrehoz mesters
ges agyat pteni.
Mindssze ennyi. Ez a magyarzatunk a tudat s az agy k
ztti metafizikai kapcsolatokra. Mg csak fel sem vetettk a
dualizmus s a materializmus krdst ezek egyszeriben
okafogyott kategrikk vltak.

HOGYAN ILLNK AZ UNIVERZUMBA 61

A tudatot teht beleillesztettk a termszetbe, natralizltuk . Ezt a nzetet biolgiai naturalizmus ~nak nevezem:
naturalizmus , mert e szemllet szerint az elme a termszet
rsze, s biolgiai , mert biolgiai magyarzatot ad a ment
lis jelensg ltre, ellenttben pldul a szmtstechnikai, vi
selkedsi, trsadalmi vagy nyelvszeti magyarzatokkal.
Ez a mdszer lehetsget nyjt az elrelpsre a filozfi
ban. Amikor olyan makacsul fel-felbukkan krdsekbe tk
znk, amilyeneket a meggyz alaprtelmezsek tkzse vet
fel, ne fogadjuk el minden tovbbi nlkl magt a krdst. Pil
lantsunk a krds mg, igyekezznk felderteni, milyen felt
telezsek hzdnak meg a krds felvetsnek alternatvi
mgtt. Ebben az esetben nem a szmunkra tlalt vlasztsi
lehetsgek rtelmben vlaszoltunk a krdsre, hanem fl
kerekedtnk. A krds gy hangzott, hogy a dualizmus vagy a
materializmus jelenti-e a mentlis jelensg helytllnak elfo
gadhat elemzst. A vlasz: a hagyomnyos rtelemben egyik
sem, a fellvizsglt rtelemben mindkett. Kvetkezskpp a
legjobb teljes egszben elvetni a dualizmus s a materia
lizmus szhasznlatot, s ellrl kezdeni a krds formba
ntst. A vlaszt ekkor megadjk az 1-5 ttelek. Tmrebben
is sszefoglalhat ez a szemllet: az agyban lejtszd folyama
tok hozzk ltre a tudatot, mely az agy s az egsz idegrend
szer magasabb szint sajtossga.
gy sikerlt elrelpnnk, hogy elszr is emlkeztettk ma
gunkat arra, mit tudunk a vilg mkdsrl. Ebben az esetben
tudjuk, hogy a tudat ontolgiailag szubjektv llapotokbl s fo
lyamatokbl ll, melyeket az agyban lejtszd folyamatok idz
nek el, s az agyban valsulnak meg. Aztn lthattuk, hogy a
tnyek ismeretbl kibontakoz kp nem fr ssze a rendelkez
snkre ll hagyomnyos alternatvkkal, a dualizmussal s a
materializmussal. A kvetkez lpsben teht feltettk a krdst:
mi az a kzs felttelezs mindkt elmletben, ami megoldhatat
lann teszi az alapkrdst? A vlasz: Descartes-hoz hasonlan
felttelezik, hogy a test s a llek, az anyag s a tudat kategrii
klcsnsen kizrjk egymst. Erre azt a megoldst talltuk,
hogy megszabadultunk ezektl a kategriktl. Abban a pilla
natban kiderlt, hogy filozfiai elktelezettsgnktl fggetle
nl kvetkezetesen elfogadhatjuk az ltalunk ismert tnyeket.

6 2 ELME, NYELV S TRSADALOM

A TUDAT MINT NLL MINSG


Mint mondtam, a tudatot a szubjektivitsa a tudomnyos re
dukci szoksos modelljei szerint lebonthatatlann teszi har
madik szemly ontolgival rendelkez jelensgekre. De
egsz pontosan mirt? A problma a kvetkezkppen fogal
mazhat meg: ha, mint lltom, a tudat kznsges biolgiai
jelensg, mint a sejtosztds, a mizis vagy az emszts, akkor
ugyangy kpesnek kell lennnk r, hogy pontosan meg
mondjuk, miknt bonthat le a tudat mikrojelensgekre,
ahogy a sejtosztds vagy az emszts esetben is meg tudjuk
tenni. Az emszts esetben pldul az egsz trtnetet el tud
juk meslni az enzimekrl, az oltenzimekrl, a sznhidrog
nek lebontsrl s gy tovbb, flsleges is folytatni. Nincs
semmifle tovbbi tulajdonsg, amit radskppen az emsz
tshez rendelhetnnk. s mindezeket a folyamatokat term
szetesen elemezhetjk a mg aprbb sszetevk, pldul a
kvarkok s a monok viselkedse alapjn, mg vgl el nem
jutunk a legalapvetbb kvantumjelensgekig. A tudat esetben
azonban msknt ll a helyzet, mert ha elmagyarztuk a tudat
oksgi alapjait a talamuszban s az agykreg klnbz rte
geiben jelentkez ingerletek, vagy ppen a kvarkok s a mo
nok tekintetben, akkor mg mindig maradt olyan jelensgnk,
amirl nem esett sz, s a taglalt mikrojelensgek sszerak
sval mg mindig nem kapunk kpet a tudatrl. A neurobiolgiai alap teljes oksgi magyarzata utn is megmaradt egy to
vbb mr nem egyszersthet szubjektv elemnk. Hogyan
tovbb? Csak nem kell mgis elfogadnunk az attributv dua
lizmust?
A krds megvlaszolshoz valamelyest tbbet kell monda
nom a tudomnyos redukcirl. Szmos eltr jelleg tudo
mnyos redukci ltezik, s nem mindig vilgos a fogalom. Je
len clkitzsnk rdekben azonban klnbsget kell ten
nnk ktfle redukci kztt, ezeket eliminatv s nem
eliminatv redukcinak hvom. Az eliminatv redukcik ki
kszblik magt a jelensget azzal, hogy megmutatjk, val
jban az nem is ltezik, csupn illzi. Amikor pldul a nap
kelte s a napnyugta ltszatt magyarzzuk, bizonyos rte
lemben eliminljuk a napkeltt s a napnyugtt, mert rmuta-

HOGYAN ILLNK AZ UNIVERZUMBA 6 3

tnk, hogy ezek csak illzik. A Nap valjban nem bukik le a


hegyek mg, csak a Fld tengely krli forgsa kelti azt a lt
szatot.
Ettl eltr az olyan sajtossgok nem eliminatv redukci
ja, mint a folykonysg s a szilrdsg. A szilrdsgot az oks
gi elv alapjn teljes egszben meg lehet magyarzni a rcs
szerkezetben rezg molekulk mozgsval. Ha a molekulk
gy s gy rezegnek, akkor a testek thatolhatatlanok ms tes
tek szmra, megtartanak ms testeket s gy tovbb. A szi
lrdsg kauzlisn magyarzhat a mikroelemek mozgsa
alapjn, ppen ezrt kauzlisn jradefinilhatjuk a szilrd
sgot. A szilrdsg reduklsa a molekulk mozgsra nem
eliminatv kauzlis redukci. Az asztal nem csak szilrdnak
ltszik, hanem valban szilrd.
A tudat kapcsn viszont'egyik lpst sem tehetjk meg. M i
rt nem? Nem hajthatunk vgre eliminatv redukcit a tuda
ton, mert az eliminatv redukci annak kimutatst jelenti,
hogy a jelensg illzi csupn. De ami a tudatot illeti, ennek
az illzinak a ltezse maga a valsg. Azaz, ha gy ltszik
szmomra, hogy tudatos vagyok, akkor az is vagyok. s a tu
dattal kapcsolatban legfeljebb egy sor ilyen ltszattal tudunk
elhozakodni. Ebben a tekintetben a tudat klnbzik a nap
lementtl; lehet az az illzim, hogy a Nap lenyugszik a hegyek
mgtt, noha valjban nem gy van, m nem lehet illzim a
tudatrl, ha nem vagyok tudatos. A tudat illzija azonos a
tudattal
De mirt ne vezethetnnk vissza a tudatot a mikrofizikai
oksgi alapjra, ahogy pldul a szilrdsggal megtettk?
Nos, nyilvn megtehetnnk, ha hajlandk lennnk kihagyni a
szubjektivitst, s kizrlag csak az okokrl beszlnnk. Le
hetnnk pldul olyannyira fejlettek orvosilag, hogy csak bele
nznnk egy ember agyba az agyoszkpunkkal, s mr tud
nnk is, hogy fj a knyke, mert ltnnk, hogy ingerlet ke
letkezik a megfelel neuronban. Tudomnyos clbl akr meg
is hatrozhatjuk a knykfjdalmat, mint az agy ilyen s ilyen
terletn keletkez bizonyos idegi ingerek sorozatt. Csakhogy
ebben az esetben kihagyunk valami lnyegit, ami alapvet je
lentsg a tudatrl alkotott fogalmunkban. Nevezetesen a
szubjektivitst. A tudat ontolgija els szemly, pontosan

6 4 ELME, NYELV S TRSADALOM

ezrt nem hajthatunk vgre rajta olyan visszavezetst, amit


harmadik szemly ontolgival rendelkez jelensgeken
anlkl megtehetnk, hogy kihagynnk valamilyen alapvet
jellegzetessgket. Ne feledjk, amikor a szilrdsgot vissza
vezettk a molekulamozgsra, kihagytuk mindazoknak az
embereknek a szubjektv lmnyeit, akik szilrd trgyakba t
kznek. Egyszeren levgtuk a szubjektv lmnyeket, mert a
szilrdsgrl alkotott fogalmunk szempontjbl lnyegtele
nek. A tudatrl azonban nem vghatjuk le a szubjektv lm
nyeket, mert a tudat fogalmnak ppen az a lnyege, hogy
szubjektv, els szemly jelensg. Br a tudat ugyangy bio
lgiai jelensg, mint a tbbi, szubjektv els szemly ontol
gija lehetetlenn teszi, hogy objektv harmadik szemly je
lensgekre vezessk vissza, mint ahogy a harmadik szemly
jelensgeket, pldul az emsztst s a szilrdsgot visszave
zethettk.

AZ EPIFENOMENALIZMUS VESZLYE
Tegyk fel, hogy ez idig mindenben igazam van: a tudatot
valban alacsonyabb szint, biolgiai folyamatok okozzk az
agyban, maga pedig az agy s az egsz idegrendszer magasabb
szint sajtossga. A dualista kategriktl szabadulni kpte
len filozfusok azonnal flvetnk a kvetkez kifogst: ebben
a szemlletben a tudat nyilvn mellkjelensgknt lp fel, epifenomenlis. Szerintk ez annyit jelent, hogy a tudat, br t
magt agyban lejtszd folyamatok okozzk, semmit nem tud
okozni. Csupn az agy egyfajta kds kivettse, m a sajt
erejbl kptelen brmit is megtenni. Az eddigi magyarzatbl
nem is kvetkezhet ms - lendl bele az ellenvet -, mint
hogy a tudat egyfajta tbblet, ami semminek a ltrehozsban
nem mkdik kzre kauzlisn. gy pldul, ha felemeled a
karod, akkor azt hiszed, tudatos dntsed okozta a karod felemelkedst, valjban azonban mindannyian tudjuk, hogy
kauzlis folyamatok jtszdnak le a neuronok szintjn, az
agynak a mozgst irnyt kregtartomnyban, a neurotranszmitterekben, az idegvgzdsekben, az izomrostokban
s a neurofiziolgia sszes tbbi tartozkban, ami a tudatra

HOGYAN ILLNK AZ UNIVERZUMBA 6 5

trtn minden hivatkozs nlkl is tkletesen elegend a


kar mozgsnak teljes kauzlis magyarzathoz. gy aztn az
ltalam felvetett brmilyen realista magyarzat epifenomenlisnak bizonyul. Vgs soron tkletesen haszontalann s l
nyegtelenn teszi a tudatot abban a tekintetben, hogy mi zajlik
a vilgban.
Hogyan vlaszoljunk az epifenomenalizimusra? Azonnal
addik egy szempont: csodlnival lenne, alapveten kln
bz mindattl, amire valaha is sor kerlt a biolgia trtne
tben, ha az olyan bonyolult, gazdag s strukturlt jelensg,
mint a emberi s llati tudat, ne mkdne kzre kauzlisn a
val vilgban. Az evolcirl tudottak alapjn roppant val
szntlen, hogy az epifenomalizmusnak lenne igaza. Ez ugyan
nem dnt kifogs, de legalbb lehetv teszi szmunkra,
hogy hzzuk az orrunkat az epifenomenalizmus gondolatra.
Akkor ht mi a tnyleges vlasz? Ismt hatoljunk a felvets
mg s tegyk fel a krdst: milyen elfelttelezs ll az
epifenomenalizmus kihvsnak a htterben?
A kauzalits szoksos modellje, a gyermek legkorbbi lm
nye s a kauzalits rendelkezsnkre ll legegyszerbb fogal
ma, hogy egy test fizikai nyomst gyakorol egy msik testre.
Piaget kutatsai a korai gyermekkori fejldsrl azt igazoljk,
hogy a gyermek legprimitvebb fogalma az oksgi viszonyrl a
hzni-nyomni fogalma.3Az egyik test nekinyomdik a m
siknak; s a gyermek egymshoz nyomja s elhzza egymstl
a trgyakat, gy szerzi meg a legalapvetbb fogalmt a kauza
litsrl. Ahogy kezd egyre tbbet felfogni a vilg mkdsbl,
illetve ahogy tudomnyosan egyre tbbet fogunk fel a vilg
mkdsbl, gy lesz egyre kiterjedtebb s gazdagabb a kau
zlis kapcsolatokrl alkotott fogalmunk. Lthatjuk, az oksgi
elv ltalnossgban vve azt jelenti, hogy az egyik dolog el
idzi egy msiknak a megtrtnst, ilyenformn nemcsak az
pletek sszeomlsnak az okairl beszlhetnk, hanem a
hbork s a gazdasgi pangsok okairl, az elmebetegsgek
s a kultrk vltozsnak okairl. sszefoglalva, az oksgi
elv nem merl ki a hzsban s nyomsban, hanem arrl szl,
hogy valami felels azrt, hogy valami ms megtrtnik.
Gondolkozzunk el egy pillanatra arrl, a val letben ho
gyan idzi el a tudat bizonyos dolgok bekvetkezst. Tuda

66 ELME, NYELV S TRSADALOM

tosan felemelem a karom, s a tudatos erfesztsem eredm


nyeknt felemelkedik a karom. A tudatos erfeszts tnylege
sen vltozst okoz a karom helyzetben. Ha vgiggondoljuk,
nem ktelkedhetnk benne, hogy pontosan ez trtnik a val
letben. Amikor szkeptikus filozfiai ktelyeink tmadnak ar
rl, hogyan trtniiefrze, hogyan vghatna egybe a megtapasz
talt kauzlis sszefggs a tudomnyos vilgkpnkkel , gya
nm szerint a megmaradt dualizmusunkat kombinljuk az
oksgi elv rendkvl naiv fogalmval. Persze, ha a hzninyomni -bl indulunk ki s nem is lpnk tl rajta, akkor
ktsgkvl szerfelett rejtlyesnek ltszik, hogyan okozhatnak
fizikai vltozsokat a mentlis llapotok. Ha pedig a dualistk
kz llunk s gy vljk, hogy a mentlis nem rsze a fi
zikai vilgnak, akkor mg talnyosabb lesz az gy.
De tegyk fel, hogy elvetjk mindezeket a felttelezseket.
Tegyk fel, hogy azzal kezdjk, amit mindentl fggetlenl
tnyknt tapasztalunk meg. Kezdjk azzal a tnnyelhogy az
elme hat a testre s a test hat az elmre, s induljunk ki innen.
Ttelezzk fel elszr is, amivel mindannyian tisztban va
gyunk a sajt tapasztalataink alapjn: oksgi sszefggs ll
fenn a tudat s a fizikai esemnyek kztt. Ha pldul tudato
san fel akarom emelni a karom, a tudatllapotom a karom felemelkedst okozza; ha valamilyen szilrd trgyba tkzm, a
trgy tkzse fjdalomrzetet okoz. Kezdjk legalbb ideigle
nesen ezeknek a tnyeknek az elfogadsval, majd rajzoljuk t
a fogalmi trkpet gy, hogy pontosan tkrzze a tnyeket.
A fogalmi trkpnek a tnyek tkrzsre trekv trajzol
sa jellemzi a filozfiai s tudomnyos megrts nvekedst.
A newtoni mechanika ellen felhozott egyik korai kifogs gy
szlt, hogy kauzlis erknt a gravitcinak nyilvnvalan a
tvolba hatst is tartalmaznia kell. A tvolba hats abszur
ditsnak elkerlse rdekben knytelenek voltunk gy gon
dolni a gravitcira, mint az gitesteket sszekt lthatatlan
szjakra. Manapsg senki nem veti fel ezt a fajta kifogst. B
vlt az oksgi elvrl alkotott fogalmunk, s az ertereket is
magban foglalja. Nem ttelezzk fel, hogy ha az egyik bolyg
kauzlisn hat a msikra, akkor valamifle fizikai objektum
kti ssze ket, gy hzzk s toljk egymst.

HOGYAN ILLNK AZ UNIVERZUMBA 6 7

Az ellnvet most j r fel fogja tenni a krdst: Na j, de


miknt lehetsges, hogy az elme hat a testre? Ragaszkodha
tott! kerek perec ahhoz, hogy intuitvan rezzk az epifenomenalizmus tves mivoltt, ennyi azonban nem elg. Mi az
alapja ennek az rzsnek? Hogyan kell festenie a felttelezett
fogalmi trkpnek az trajzols utn, hogy belefrjen a llektest kauzalits?
Az els lpsben eltvoltottuk az elfelttelezst, mely sze
rint minden oksgi kapcsolat olyan, mint amikor valami nyom
vagy hz valami mst. A msodik s vgs lpsben felidz
zk, hogyan mkdik az oksgi elv a fizikai rendszerek vil
gban. Ha pldul az aut motorjnak a viselkedsre gondo
lunk, lthatjuk, klnfle kauzalitsi szintek lteznek. Az
egyik szinten a dugattyk, a hengerek, a gyjtgyertyk m
kdsrl beszlnk, s a hengerben bekvetkez robbans
rl. Alacsonyabb szinten beszlhetnk az elektronok raml
srl az elektrdkon t, a sznhidrognek oxidcijrl, a
fmtvzetek molekulris szerkezetrl s j vegyletek, pl
dul a CO s a C02 ltrejttrl. Ez a motor lersnak kt
egszen klnbz szintje, a ktfle lers kztt mg sincs
semmi ssze nem fr, s semmi nem indokolja, hogy a maga
sabb szint lerst epifenomenlisnak vagy kauzlisn illuz
rikusnak tekintsk. A termszetben minden a legalapvetbb
szintre pl: a kvarkok, a monok s a szubatomi rszecskk
szintjre. Abbl a tnybl, hogy brmely adott kauzlis szint
alapvetbb szintekre pl, mg el nem rjk a mikrorszecs
kk alapszintjt, nem az kvetkezik, hogy a magasabb szint
kauzlisn irrelis. sszefoglalva, a mentlis jelensg epifenomenalizmusnak az rve semmivel sem meggyzbb, mint a
dugattyk s a hengerek epifenomenalizmusa. Az a tny, hogy
kauzlis magyarzatot adhatunk alacsonyabb szinten, nem
vonja maga utn, hogy a magasabb szintek nem valsgosak.
Azaz, a tudat kauzlis haterejnek tmeneti elfogadst nem
veszlyezteti annak kimutatsa, hogy brmilyen magyarzat a
tudat szintjn alapvetbb fizikai jelensgekre pl, mert ez
minden fizikai rendszerre igaz; a magasabb szintek kauzlis
magyarzatai alacsonyabb szintek alapvetbb mikrofizikai
magyarzataira plnek. A dugatty szilrdsga nem bizo-

68 ELME, NYELV S TRSADALOM

nyl epifenomenlisnak, ha kimutatjuk, hogy a szilrdsg


megmagyarzhat az tvzet molekulinak a viselkedsvel;
ugyangy a szndkok sem bizonyulnak epifenomenlisnak
csak azrt, mert kimutatjuk, hogy megmagyarzhatk a neuronok, szinapszisok s neurotranszmitterek alapjn.
Az epifenomenalizmusra adott vlaszunk sszegzshez el
mondhatjuk, hogy hrom tveds hzdik meg az epifenomenalista rvels mgtt:
1. A dualista felttelezs, miszerint a mentlis nem rsze a
fizikai vilgnak.
2. Az a felttelezs, hogy minden ok-okozati sszefggsnek
egymsnak tkz fizikai testek modelljn kell alapulnia.
3. Az a felttelezs, hogy brmelyik kauzlis szint esetben,
ha alapvet mikrostruktrk alapjn magyarzatot adha
tunk az adott szint mkdsre, akkor az a szint kauzli
sn irrelis, epifenomenlis: nem kpvisel kauzlis hat
ert.
gy vlem, mindhrom felttelezs igazolatlan, valjban
hamis, s miutn kimutattuk a hamissgukat, nincs alapja a
tudat epifenomenlis jellegt emlegetni.
Szeretnm abszolt vilgoss tenni az llspontomat. Nem
azt lltom, hogy a logikn mlik, tves-e az epifenomenalizr
mus. Logikailag kiderlhet, hogy a mentlis llapotok teljes
mrtkben epifenomenlisak s jformn semmifle kauzlis
szerepet nem jtszanak. Logikailag ez a lehetsg sem elkp
zelhetetlen, de tudomsunk szerint a vilg mkdsnek egyik
tnye, hogy a tudatos mentlis llapotaink kauzlisn rszt
vesznek a viselkedsnk ltrehozsban. Kiderlhet, hogy a
vilg egszen msmilyen, tnyszeren azonban mindeddig
ilyennek bizonyult. Ebben a krdsben megprbltam elosz
latni a ktelyt. Igyekeztem megszntetni annak a gondolko
dsmdnak az alapjt, mely szerint a tudatnak epifenomen
lisnak kell lennie, de nem bizonytottam be, hogy az epifenomenalizmus logikailag abszurd. n magam tvesnek tartom, a
szban forg tveds azonban empirikus tveds, nem pedig
logikai kptelensg. Ha kiderlne, hogy az epifenomenalizmus
igaz, az jelenten a trtnelem legnagyobb tudomnyos frra-

HOGYAN ILLNK AZ UNIVERZUMBA 6 9

dalmt s gykeresen megvltoztatn az egsz gondolkodsmdunkat a valsgrl. Itt viszont csak az a cl vezrelt, hogy
kihzzam a talajt az epifenomenalizmus szksgszer igazs
ghoz vezet gondolatmenet all.

A TUDAT SZEREPE
A tudat evolcis szerepnek krdst sem lehet megkerlni.
Mit tesz? Mi az evolcis rtke? Mirt elnys a faj fennma
radsa szempontjbl?
Ezt a krdst gyakran polemikus hangnemben teszik fel,
mintegy azt sugallva, hogy a tudat taln nem is szmt, csak
halad a maga tjn, s nlkle is ugyangy kifejldhettnk
volna. Ez roppant klns felvets, mert mindannak a nagy
rsze, amit fajunk fennmaradsa rdekben tesznk, tudatot
ignyel: nem tudnnk enni, prosodni, felnevelni az utdain
kat, lelmet szerezni, beszlni, kzssget szervezni, gabont
termeszteni, betegsgeket gygytani. A polemikus felvets
rtelmben elkpzelhetnk hozznk hasonl lnyeket, melyek
gy fejldtek ki, hogy mindezeket a tevkenysgeket tudat
nlkl teszik meg.
Nos, ktsgkvl elkpzelhetnk tetszs szerinti tudomnyosfantasztikus tletet. A val vilgban azonban az emberek s a
magasabban fejlett llatok fejldsi tja a tudatos tevkenysg
tjn jrhat be. Elkpzelhetnk tpllkot nem fotoszintzis
tjn elllt nvnyeket, ami nem jelenti azt, hogy a foto
szintzis ne jtszana szerepet az evolciban. A val vilgban
a nvnyeknek fotoszintzisre van szksgk a fennmarads
hoz, az embereknek pedig tudatra.
Egybknt is egszen rejtlyes az az llts, mely szerint a
tudatnak nincs evolcis jelentsge, mivel amgy teljessggel
nyilvnval, hogy nagyon is sokfle szerepet jtszik. gy v
lem, a szkeptikusok ebben a krdsben hallgatlagosan mg
mindig elfogadjk a llek s a test dualizmust. me, az eljr
suk: valamely fenotipikus vons evolcis szerept szoksosan
gy tanulmnyozzuk, hogy elkpzeljk az adott vons hi
nyt, mikzben vltozatlanul megtartjuk a termszet tbbi r
szt, aztn megnzzk, mi trtnik. Ha elkpzelnk nvnye

7 0 ELME, NYELV S TRSADALOM

kt, melyek nem tudnak fotoszintetizlni, madarakat, melyek


nem tudnak replni, mikzben a termszetet megtartjuk vl
tozatlannak, akkor szembetnnek ezen jegyek evolcis el
nyei. Most tegyk meg ugyanezt a tudattal. Kpzeljk el, hogy
mindannyian ntudatlan llapotban, magatehetetlenl elnylva
hevernk. Nem nehz beltni, hogy gy hamarosan kihalnnk,
m a szkeptikus nem gy kpzeli el. gy kpzeli, hogy a viselke
dsnk ugyanolyan marad, csak ppen ki kell vonnunk belle
a tudatot. De pontosan ez az, ami nem tartja meg vltozatlan
nak a termszet tbbi rszt, mert a val letben a fennmara
dst lehetv tev viselkeds nagy rsze tudatos viselkeds.
A val letben nem vonhatjuk ki gy a tudatot, hogy kzben
megtartsuk a viselkedst. Ha mgis ezt felttelezzk, annak
csakis az lehet az alapja, hogy a tudat nem a fizikai vilg k
znsges fizikai rsze, vagyis ez a felttelezs a tudat dualista
magyarzathoz vezet. A tudat evolcis szerepvel kapcso
latban jelentkez szkepticizmus ilyenformn elfelttelezi,
hogy a tudat nem tartozik ahhoz a fizikai, biolgiai vilghoz,
melyben lnk.

TUDAT, INTENCIONALITS S KAUZALITS


Mindeddig gy beszltem, mintha a tudat kauzlisn mkd
ne, ahogy pldul a robbans sszednti az pletet. m vala
mely tudatllapot, mondjuk egy szndk vagy egy vgy ltal
ban gy mkdik, hogy reprezentlja azt az esemnyt, amit
elidz. Pldul vizet akarok inni, gy vizet iszom. Itt az oko
zatot, a vz ivst, tudatosan reprezentlja az ok, a vgy a vzivsra. Ezt a fajta mentlis kauzalitst nevezem intencionlis
kauzalits -nak, a negyedik fejezetben kifejtend okokbl.
Egyelre csak a tudatos lnyek azon meghkkent sajtossgt
kvnom megemlteni, hogy reprezentlniuk kell a vilg egyes
objektumait s tnyllsait, s ezeknek a reprezentciknak az
alapjn kell cselekednik. Ha nem is valamennyi, de a legtbb
tudatos jelensg ltalnos sajtossga, hogy reprezentljk a
vilg objektumait s tnyllsait. E gondolatmenet clja szem
pontjbl a tudat legfontosabb sajtossga voltakppen az,
hogy alapvet kapcsolat ll fenn a tudat s az emberi lnyek

HOGYAN ILLNK AZ UNIVERZUMBA 71

azon kpessge kztt, hogy objektumokat s tnyllsokat


jelentenek meg maguknak. Ez a hitek s vgyak, remnyek s
flelmek, szeretet s gyllet, bszkesg s szgyen, rzkels
s szndk sajtossga. Ezt a sajtossgot az intencionalits
filozfiai szaksz fedi. Az intencionalits az elme azon sajtos
sga, melynek rvn a mentlis llapotok a vilg tnyllsaira
irnyulnak, azokrl szlnak, rjuk utalnak vagy irnyulnak.
Klns sajtossg, a trgynak ugyanis nem kell valsgosan
lteznie ahhoz, hogy intencionlis llapotunk megjelenthesse.
A gyermek ilyenformn hiheti, hogy Mikls napjn eljn a
Mikuls, jllehet Mikuls nem ltezik.
Nem minden tudatllapot intencionlis. gy pldul vannak
a nyugtalansgnak vagy lelkesltsgnek olyan tudatllapotai,
melyek esetben nincs vlasz a krdsre: M i miatt nyugta
lankodsz? Mitl vagy felajzott? Ezek a tudat nem intencion
lis formi. s az intencionalitsnak termszetesen sok nem tu
datos formja is ltezik. Lehetnek hiteim s vgyaim, remnyeim
s flelmeim, mg ha mlyen alszom is. Mg olyankor is gy
hiszem, hogy Bili Clinton az Egyeslt llamok elnke, amikor
teljesen ntudatlan vagyok, mert ntudatlan formban akkor
is ltezik ez a hiedelem. Ekkor is megvan az intencionalitsa,
csak ppen nem tudatos.
Mindamellett, br nem minden tudatllapot intencionlis,
s nem minden intenionlis llapot tudatos, fennll egy alap
vet kapcsolat: csak a tudat alapjn rtjk az intencionalitst.
Sok intencionlis llapot ugyan nem tudatos, de lehetsgket
tekintve tudatosak lehetnek.
A kvetkez kt fejezetben feltrjuk a tudat s az intencio
nalits felptst.

3
AZ ELME LNYEGE: A TUDAT S FELPTSE

Az ember naivan felttelezhetn, hogy minden jelensgek k


zl a tudat rthet meg a legjobban. Ht vgtre is nem kz
vetlen kapcsolatban llunk a sajt tudatunkkal egsz bren s
lomban tlttt letnk sorn, s mi lehet knnyebb, mint egy
szeren lerni nnn tudati lmnyeinket? Csakhogy nem is
olyan knny. Ha megprbljuk lerni a tudatunkat, kiderl,
hogy dnten a kzvetlen krnyezetnkben lv trgyakat s
zajl esemnyeket rjuk le. Amikor lerjuk a bels testi rzete
inket, hangulatainkat s gondolatainkat, a tudatunk tartalmt
rjuk le, a tudatosan szlelt dolgok lersval. Ha krlnznk
a szobban, ahol szkeket s asztalokat ltunk, akkor a tuda
tunk lersval semmit nem rhatunk le, csak a szkeket s az
asztalokat, amiket ltunk, valamint hogy milyen benyomst
tesznek rnk. Ha azzal prblkozunk, hogy jelen nem lv
trgyakrl, mltban megtrtnt esemnyekrl rjuk le tudatos
gondolatainkat, mg mindig csak annyit mondhatunk el a
tudatllapotainkrl, hogy azokrl a hinyz trgyakrl vagy
mltbli esemnyekrl szlnak. Mr a lers kezdetn szem
bekerlnk azzal a gondolkodba ejt problmval, hogy
maga a tudat mintha nem ugyangy lenne a megfigyels tr
gya, mint a krnyezet ms objektumai, pldul a szkek s az
asztalok.
Az els nehzsg, amibe a tudat lersakor tkznk, a tu
dat s a megfigyel kztt fennll sajtos kapcsolatbl fakad.
Nem figyelhetjk meg a tudatot gy, ahogy a hegyeket s az
cenokat, mert ez esetben magnak a megfigyelsnek a csele
kedete az egyetlen plyz a megfigyelsre. A tudat tekintet
ben nem tehetnk ugyangy klnbsget a megfigyels s a

7 4 ELME, NYELV S TRSADALOM

megfigyelt dolog kztt, ahogy az ms megfigyelsi trgyak


esetben magtl rtetd. Ez a jellegzetessg, mint ltni fog
juk, jelents kvetkezmnyekkel jr az nmegfigyels tekinte
tben.
A msodik nehzsget a rnk hagyomnyozott tekintlyes
filozfiai tradci jelenti, mely nem hajland a tudatot az lta
lunk ismert mindennapi, fizikai vilg rszeknt kezelni. Ez
a felfogs valami rejtlyesnek kezeli a tudatot, olyasminek, ami a
vilg mell, netn fl rendelten, a termszet egszbl kiszaktottan ltezik. A dualistk a tudatot metafizikailag eltr mi
nsgknt, nem fizikai jelensgknt kezelik; msfell a mate
rialistk elvetik a ltezst, mint valdi s nll minsgt, s
gy tartjk, hogy a harmadik szemly terminolgiban ler
hat anyagi vagy fizikai folyamatokon fell valjban nincs
is tudat. Az n llspontom, mint azt a msodik fejezetben ki
fejtettem, a fenti nzetek egyikt sem osztja. Azt hangoztatom,
hogy a tudat nem reduklhat, ami valamelyest az attributv
dualizmus szemlletre emlkeztet, egyidejleg azonban azt is
kijelentem, hogy a tudat a szoksos biolgiai jelensgek sorba
tartozik, akrcsak az emszts vagy a fotoszintzis, ami viszont
a materialista nzetet idzi. gy aztn nem is olyan meglep,
hogy nmelyik kommenttorom materialistnak jellemzett,
msok pedig dualistnak. Mint oly gyakran a filozfia eset
ben, az alaprtelmezett pozciknak ebbl az tkzsbl ez
ttal is a fogalmi fellvizsglat mutathat kiutat. A problma
nyilvnvalan nem a tnyekkel van, mg csak nem is a tnyk
hez val hozzfrsnkkel, hanem a tnyek lersra rklt
kategriakszlettel. Egyfell rendelkezsnkre ll a tudom
nyos megismers azon modellje, ami a fizikai vilg ismere
tvel azonos, rkltnk tovbb egy filozfiai hagyomnyt,
mely szerint a tudat nem tartozik a fizikai vilghoz. Mint a
msodik fejezetben lttuk, megsznik az ellentmonds, ha le
mondunk az eddig alkalmazott kategriakszletrl, klnsen
arrl az elkpzelsrl, hogy a mentlis s a fizikai egy
mst klcsnsen kizr osztlyok. Ha elfogadjuk, hogy a tu
dat ugyanolyan biolgiai jelensg, mint a tbbi, akkor azt is
elfogadjuk, hogy - bizonyos rtelemben - teljesen anyagi .
Hozztartozik a biolginkhoz. Msfell, a tudat nem redu
klhat kizrlag harmadik szemly fizikai terminusokkal

AZ ELME LNYEGE 7 5

lerhat fizikai jelensgekbl ll folyamatokra. A megolds


teht, hogy nem a nyilvnval tnyeket vetjk el, hanem hozz
igaztjuk a kategrikat, gy felismerjk, hogy a tudat egy s
ugyanazon idben teljesen anyagi s tovbb nem egyszerstheten mentlis. Ez azt jelenti, hogy le kell mondanunk a
kartzinus hagyomnyban alkalmazott anyagi s ment
lis kategrikrl.

HROM TVEDS A TUDATRL


Mieltt ksrletet teszek a tudat szerkezetnek a lersra, he
lyesbtenem kell a filozfiai hagyomnyunkban a tudat term
szetrl elterjedt, filozfiai kultrnkban mr-mr shonos
nak tn szoksos tvedseket.
Elszr: az a tny, hogy a tudat ltmdja szubjektv, sokakat
ahhoz a felttelezshez vezet, hogy szksgszeren rendelke
znk a sajt tudatllapotainkat tvedhetetlenl felismer k
lnleges bizonyossggal. Descartes kzismert rvelse szerint
abszolt bizonyossgunk van a tudatllapotainkrl. Nem tved
hetnk a rluk szl kijelentseinkben, ezek helyesbthetetlen ~ek, rtvn ez alatt, hogy nem szorulnak sem helyesbts
re, sem tovbbi bizonytsra. Szmomra ez tvedsnek tnik.
Mint az elzekben kimutattam, valban fennll bizonyos
lnyegi eltrs abban, ahogy n frek hozz, illetve ahogy te
frsz hozz a tudatllapotaimhoz. Csakhogy ebbl egyltaln
nem kvetkezik, hogy ne tvedhetnk a tudatllapotaimat ille
ten. pp ellenkezleg, az a benyomsom, hogy az emberek
gyakran tvesen tlik meg a sajt tudatllapotaikat. Tagadjk,
hogy fltkenyek, noha minden megfigyel szmra nyilvn
val, hogy azok. Kijelentik, hogy szilrdan eltkltk valami
nek a megttelt, noha minden kls szemll szmra nyil
vnval, hogy valjban sz sincs ilyen elhatrozsrl. Hogyan
tvedhetnk a sajt tudatllapotaink tekintetben? Szmos ok
miatt eshetnk ilyen tvedsekbe; rviden megemltek kz
lk ngyet.
A tudatllapotainkat illet tvedsek egyik forrsa az nl
tats. mtjuk magunkat a tudatllapotainkrl, mert tl fj
dalmas volna szembenzni fltkenysgnkkel, rosszindula

76ELM E, NYELV S TRSADALOM

tunkkal, gyengesgnkkel stb. A legszgyenletesebbnek tartott


rzseket s magatartsokat mg nmagunknak sem vagyunk
hajlandk bevallani.
Knny ugyan filozfiailag bizonytani , hogy kptelensg
az nmts, minthogy azonban mindannyian tudjuk, hogy
igenis lehetsges, valami nyilvnvalan hibdzik a bizonyts
ban. me az rvels: azrt, hogy A a p felvetssel kapcsolatban
mtsa B-t, A~nak hinnie kell p -1 s kszakarva elidznie
B-ben, hogy nem p. De abban az esetben, ha A=B, ez lehetet
len, hiszen akkor A-nak egyidejleg kellene hinnie mind p~t,
mind nem p~t, ami viszont ellentmonds. A vlasz erre a bizo
nytsra, egyttal a paradoxon megoldsa, annak kimutatsa,
hogy az nmts tudattalan mentlis folyamatokon alapul.
Tudatosan hihetjk, s szintn llthatjuk, hogy feltett szn
dkunk leszokni a dohnyzsrl, mikzben tudattalanul tisz
tban vagyunk vele, hogy valjban nincs ilyen szndkunk.
Ilyen az nmts termszete. Ilyenformn tudatosan llthat
juk, hogy p, mikzben tudattalanul tisztban vagyunk vele,
hogy nem p, s elszntan ellen is llhatunk, hogy tudatosod
jon a nem p.
Az nltatshoz kapcsoldik s a tudatllapotainkrl szl
tvedsek msodik forrsa a flremagyarzs. A nagy rzel
mek pillanataiban szintn gondolhatjuk, hogy szerelmesek
vagyunk, ksbb azonban rjvnk, hogy flrertettk az r
zelmeinket, s csak tmeneti fellngolsnak bizonyult a szen
vedly.
A mentlis llapotainkrl alkotott tletnk harmadik, s
vlemnyem szerint legltalnosabb hibaforrsa sszefgg a
msodikkal. Sok tudatllapotunk fogalmilag bizonyos viselke
dsnkhz ktdik. gy ha kijelentem, hogy szilrd s felttel
nlkli szndkom megtenni valamit, de semmifle hajland
sgot nem mutatok a szndkom megvalstsra, okkal me
rl fel a ktely, hogy helyesen tulajdontottam-e magamnak az
adott szndkot. Hiba teht felttelezni, hogy vilgosan elk
lnthetk a tudatra alkalmazott verblis kategrik, illetve a
rkvetkez viselkeds. Nem egy lnyeges mentlis fogalom,
pldul a szndk, a dnts vagy a cselekedetek vgrehajtsa,
voltakppen elvlasztja egymstl a tudatllapotok kategriit
s a rkvetkez viselkedst. gy vljk pldul, hogy valban

AZ ELME LNYEGE

77

minden ernkkel le akarunk szokni a dohnyzsrl, elszntuk


magunkat, hogy lefogyunk, hogy szorgalmasabban fogunk
dolgozni, vagy megrunk egy knyvet, a rkvetkez viselke
dsnk azonban azt igazolja, hogy tvedtnk.
Ha szndkosan vgrehajtok egy cselekedetet, mondjuk meg
rok egy knyvet, akkor az termszetesen tudatos tevkenysg,
m nem valszn, hogy a knyv megrsnak a puszta gon
dolata rendelkezik a szksges fizikai megjelenssel. Hogy
megrhassam a knyvet, ahhoz tnylegesen tennem kell vala
mit. Bizonyos meghatrozott mdokon mozognia kell a tes
temnek, klnben soha nem ltok neki az rsnak.
A tudatllapotainkrl alkotott tves tlet negyedik formja
a figyelmetlensg; egyszeren nem fordtunk elg figyelmet a
tudatunk mkdsre. Azt hisszk pldul, hogy szilrdan el
ktelezettek vagyunk egy bizonyos politikai llspont mellett,
aztn az vek sorn egyszer csak r kell jnnnk, hogy - mg
ha nem vettk is szre - megvltoztak a politikai preferen
ciink.
Tveds teht azt hinni, hogy amit a tudatunkrl tudunk, az
rendthetetlenl bizonyos, s nem szorul sem bizonytsra,
sem helyesbtsre.
A msodik tveds, amit filozfiai hagyomnyunk alapjn
hajlamosak vagyunk elkvetni a tudattal kapcsolatban, a helyesbthetetlensg tvedshez ktdik: az a nzet, hogy a tu
datllapotainkat introspekci ~nak, befel tekintsnek
nevezett bels mentlis ltskpessgnk ismeri meg. Mint a
sz morfolgija is utal r, felttelezzk magunkrl, hogy az
introspekci a lts modellje alapjn rtelmezend. Mintha
egy klnleges bels szemmel vizsglnnk s ismernnk meg
a tudatllapotainkat. Befel nznk, azaz befel, a tudatlla
potaink megfigyelsre fordtjuk ezt a fajta ltsi kpessgn
ket. Ez ugyancsak tves llspontnak tnik, s nem is nehz
felfedezni a tveds okt. A lts modelljhez klnbsget kell
tenni az szlels s az szlels trgya kztt. Ha ltom ezt a
szket, akkor az szlels aktusban klnbsget kell tennnk
a szk s az szlels lmnye - melyben a szket szlelem kztt. m maguknak az lmnyeknek az esetben nem tehe
tnk ilyen klnbsget. Ha pldul szlelem a fjdalmamat,
nem tudok klnbsget tenni a fjdalom s a fjdalom szle

7 8 ELME, NYELV S TRSADALOM

lse kztt. Ms szval, nem tudok klnbsget tenni a lts


analgijra az szlels lmnye s a trgya kztt. ppen
ezrt tveds felttelezni, hogy az introspekci ~nak nevezett
klnleges bels szlelsi kpessg rvn megismerhetjk a
tudatllapotainkat.
Filozfiai hagyomnyunk harmadik elterjedt, s taln vala
mennyi kzl legfeltnbb tvedse a tudatrl az a ttel, hogy
valamennyi tudatllapotunk magban foglalja az ntudatot
Ennek a ttelnek, miszerint valamennyi tudatllapotunk n
tudatos, ktfle rtelmezse ismert, s mindkett nyilvnvalan
tves. Az els rtelmezs szerint valahnyszor a tudatban va
gyok valaminek, nmagamnak is a tudatban vagyok, mint aki
az adott dolog tudatban van. Tveds; gyakran gondolkozunk
gy valamin, hogy kzben egyltaln nem gondolunk magunk
ra, mint aki gondolkozik. Sz sincs rla, hogy minden tudatllapotnak rendelkeznie kellene egy msodlagos tudatossggal
a tudatllapotot hordoz szemlyrl. Az ntudat ttelnek ms
milyen, egszen eltr rtelmezse, hogy minden tudatllapot
intencionlis objektumknt is a birtokban van nmagnak.
Az elmlet szerint, ha pldul kinzek az ablakon, s a Csendes
cent szemllem, akkor azonkvl, hogy a tudatban vagyok
az szlelsem trgynak, az szlelt objektum mellett msodla
gosan magnak az szlelsnek is a tudatban kell lennem. Ezt
ugyancsak tvedsnek ltom. Ktsgkvl akadnak esetek, ami
kor az szlels aktusra s nem a trgyra sszpontostom a
figyelmemet. Az impresszionista festkrl gyakran meglla
ptjk, hogy alkots kzben a trgyakrl nyert benyomsra,
nem pedig magukra a trgyakra fordtottk a figyelmket.
Csakhogy az ilyen esetek nem tartoznak a defincihoz - a tu
datos szlels fogalmhoz -, melynek rtelmben ennek a fajta
ntudatnak minden esetben jelen kell lennie.

A TUDAT FELPTSI SAJTOSSGAI


Ennek a fejezetnek a gondolatmenete ez idig negatvumokkal
hozakodott el: elssorban azt igyekeztem elsorolni, mi nem
a tudat. Most arrl kvnok szt ejteni, hogy mi a tudat. Erre
az ltszik a legalkalmasabb mdnak, ha egyszeren sorra ve

AZ ELME LNYEGE

79

szem a tudat legfontosabb sajtossgait, s a rvidsg kedvrt


a tz legnyilvnvalbbra fogok szortkozni.
1. A tudat legfontosabb tulajdonsga, amelyikre mr felhv
tam a figyelmet, az ontolgiai szubjektivits. Minden tudatllapot csak valamilyen szubjektumtl tlten ltezik. Ez a sa
jtossg vezette (flre) a filozfusokat nemzedkeken t, ami
kor a tudat klnleges jellegnek lersval prblkoztak. A tu
datnak ez a sajtossga, vezetett oly sok materialista filozfust
odig, hogy elvesse a tudat ltezst a sz leghtkznapibb r
telmben is, s ez akadlyozta meg a tudat jelensgnek betagolst az tfog tudomnyos vilgkpbe.
2. A msodik sajtossg abszolt dnt a tudat megrts
hez: a tudat egysges formban nyilvnul meg. Nem csak a l
bamon a cip nyomst, egy filozfiai problma gondolatt, a
forgalom zajt a httrben s a tlnani hegyek ltvnyt szle
lem, hanem mindezeket az lmnyeket egyetlen egysges l
mny rszeknt. A mindezen eltr, az rzkel idegvgzd
sek rvn a testemet r ingerek sszektse s egysges, ko
herens rzki lmnny egyestse az agy figyelemre mlt
kpessge, s egyelre nem tudjuk, hogyan hajtja vgre ezt a
mutatvnyt. Neurobiolgiai szempontbl jelents tny, hogy
az agy ltal fogadott bemeneti ingerek mrhetetlen sokflesge
- a ltrendszer ingerei a fotonok berkezse nyomn a fnyrzkel sejtekbe, amikor ltok valamit, a szomatikus rzke
lrendszer felleti idegvgzdseinek ingerei, amikor meg
rintek egy trgyat, a szagl- s hallrendszer kls ingerlse
ltal keletkezett ingerek - egyetlen, egysges tudati lmnny
alakul. Ez az egysg minden msnl meggyzbben cfolja azt
a nzetet, hogy klnbz fajta tudatok, illetve a tudat sznak
klnfle jelentsei volnnak. Van ugyan klnbsg a gondol
kozs s az rzs kztt, m ppen az a figyelemre mlt, hogy
a gondolkozs s az rzs egyazon idben a tudat ugyanazon
terletn folyik. E pillanatban filozfiai problmkon gondol
kozom, ugyanakkor enyhe fjdalmat rzek a lbujjamban. Igaz,
hogy ez kt klnbz tudatllapot, de mindkett az egyetlen,
egysges tudatmez rsze - az egyetlen tudati sszlmny.
gy ltom, a tudat egysge kt formban jelentkezik. Az el
st nevezhetnnk a vertiklis egysgnek: minden tudatlla
potunk brmely adott pillanatban egyetlen egysges tudatme

8 0 ELME, NYELV S TRSADALOM

zbe egyesl. De az id tvolban legalbb valamelyes rvid


tv memrit ignyel, hogy megrizhessk az lmnyeink
egysgt. Nem lehetnk a tudatban semmilyen koherens gon
dolatnak, ha a gondolat vge s kezdete nem lenne az emlke
zet rvn egyestett egyetlen, egysges tudatmez rsze. Mond
juk ki kereken: memria nlkl nincs szervezett tudat. A ver
tiklis egysggel szembelltva ezt a sajtossgot nevezhetjk a
horizontlis egysgnek. Ha balrl jobbra halad horizont
lis mozgsknt gondolunk az idre, lthatjuk, hogy ez a tudat
mez msfajta egysgt jelenti, mint a pillanatnyi vertiklis
egysg.
A tudat tanulmnyozsnak egyik legalkalmasabb mdja,
ha a zavarait, a patolgijt tanulmnyozzuk. A horizontlis
s a vertiklis kiterjedsben egyarnt tallhatunk mkdsi
zavarokat. A hastott agy betegek a vertiklis egysgben mu
tatnak zavarokat. Az agykrosodott betegek, akiknek nem m
kdik kielgten a rvid tv s az ikonikus emlkezetk, a
horizontlis egysg hibjt illusztrljk.
Az egysges tudat meghibsodsnak a hastott agy betegek
a legltvnyosabb pldi. Az epilepszia slyos formiban szen
ved betegek esetben srlt a corpus callosum, a kt agyflte
kt sszekt krges test, aminek eredmnyekpp gy tnik,
mintha kt egymstl fggetlen szkhelye lenne a tudatuknak,
s ezek csak tkletlenl tudnak kommuniklni egymssal.
Ismert ksrlet, hogy a hastott agy betegnek egy kanalat
emelnek a jobb oldali agyfltekhez kapcsold bal szeme el,
majd megkrdezik tle, mit lt. A nyelvi kpessg kzpontja a
bal oldali agyfltekben van, s a beteg az agya bal oldalval
szintn vlaszolja: Nem ltok semmit. Aztn a bal kezvel,
amit a kanalat lt jobb oldali agyflteke irnyt, odanyl s
megfogja a kanalat. Jelents szm hasonl esetlerssal ren
delkeznk, gy nem frhet ktsg a klinikai adatok hiteless
ghez.1Ezek a betegek a tudatuk vertiklis egysgnek a meg
hibsodst mutatjk.
Tovbb tbb ksrlet igazolta, hogy bizonyosfajta agykro
sodsban szenved betegek nem rendelkeznek a tudatllapo
tok rendezett sorrendjvel, mert elvesztettk azt a kpessg
ket, hogy a memria rvn megszervezzk az lmnyeiket. Jel
legzetes plda r a Korszakov-szindrmban szenved beteg,

AZ ELME LNYEGE 81

akit bemutatnak egy orvosnak, s nhny szt vlt is vele. Az


orvos azutn tvozik a szobbl, s amikor nhny pillanattal
ksbb ismt belp, a beteg nem ismeri fel. A beteg memrija
nem elgsges a tudatllapotok folyamatos sorozatnak a meg
szervezshez.2
A kvetkez rszben tbbet fogok mondani a tudatmez
egysgrl.
3. A tudatnak az letben maradsunk szempontjbl leg
alapvetbb sajtossga, hogy a sajt tudatllapotainkon kvl
a vilghoz is hozzfrst nyjt. Ezt kt mdon ri el: a kogni
tv, azaz megismer mdon, mely esetben reprezentljuk a
dolgokat, valamint akarati mdon, melynek sorn azt jelent
jk meg, hogy milyennek akarjuk, hogy legyenek, illetve ho
gyan prbljuk olyann tenni ket. A kvetkez fejezetben
rszletesebben is kifejtem ezeket az eljrsokat, egyelre csak
fel akarom hvni a figyelmet a tnyre, hogy a tudat alapveten
ktdik az intencionalitshoz. Sok tudattalan intencionlis l
lapot ltezik, s sok tudatllapot, melyek nem intencionlisak,
a kvetkez dnt jelentsg szempontbl mindenesetre l
nyegi kapcsolat ll fenn a tudat s az intencionalits kztt: a
szemlynek tulajdontott mentlis llapot vagy egy tudatlla
pot tulajdonsga, vagy egy olyan llapot, ami tudatos lehetne,
gy pldul ha azt mondom: Jones gy hiszi, hogy Clinton az
USA elnke , ezt akkor is llthatom, amikor Jones mlyen al
szik. De amit itt s most tulajdontok neki, az itt s most nem a
tudatos hiedelem arrl, hogy Clinton az elnk, hanem az agy
kszsge, ami lehetv teszi szmra, hogy legyen tudatos hie
delme Clinton elnk mivoltrl. Rengeteg tudattalan mentlis
llapot van, m valamely tudattalan llapot a lehetsge
alapjn csak akkor mentlis, ha elvben ltrehoz tudatos men
tlis llapotot. Azt kell mondjam, hogy elvben , mert a tudat
talan llapot tnyszeren hozzfrhetetlen lehet a tudat sz
mra agykrosods, elfojts vagy egyb okok miatt. De az ilyen
llapotok mindenkppen olyasmik, amik tudatoss vlhatnak.
4. A tudat egyik fontos sajtossgnak tekintem, hogy min
den tudatllapotunk valamifle hangulat formjban jelent
kezik szmunkra. Mindig valamilyen hangulatban vagyunk,
mg ha llapotunkat nem is mindig lehet mondjuk lelkesltsg ~nek vagy levertsgnek nevezni. E pillanatban pldul

8 2 ELME, NYELV S TRSADALOM

nem vagyok klnsebben feldobott, vagy klnsebben le


hangolt, valjban mg csak nem is vagyok fd . Csakhogy
tagadhatatlanul mindig hozzjrul az lmnyeimhez valami
jellegzetes felhang, amit akr az zknek is nevezhetnnk. Ezt
a zamatot rtem a hangulaton. Minden lehetsges tudatlla
potunk valamifle sznezssel jelentkezik. Drmai vltozsok
esetn klnsen vilgoss vlik ez a tny. Ha hirtelen valami
nagyon rossz hrt kapok, s lesjt, vagy ha valamilyen rendk
vl j hrt, ami fellelkest, azonnal a tudatra bredek a han
gulatom megvltozsnak.
5.
A tudatllapotok tdik sajtossga, hogy - nem kros
formikban - mindig strukturltak. Ennek az lltsnak a leg
rzkletesebb pldit az alakllektan knlja. Sok egyb mel
lett kiderl belle, hogy az agy a legsatnybb ingerbemenetet
is koherens formba rendezi. A lts esetben nyilvnval ez a
jelensg, de gy gondolom, ms szlelsi mdozatokra is igaz;
s ltalban igaz a tudatra, hogy koherens egssz strukturl
juk a tudati lmnyeinket.
Nzzk a kvetkez pldt:

Az bra tnylegesen meghzott vonalai nemigen ltszanak


emberi arcnak, az agy azonban oly mdon strukturlja az in
gerbemenetet, hogy emberi arcnak lssuk.
Az alakllektannak valjban kt oldala van. Az egyik aspek
tusban egssz strukturljuk az lmnyeinket, mg a msikban
brmely intencionlis objektumrl a httr eltti alakknt je
lennek meg az lmnyeink. Most pldul ltom a knyvet az
rasztal httere eltt. Ltom az rasztalt a padl httere eltt,
a padlt a szoba httere eltt, mg csak el nem rem tudati l
mnyeim horizontjt.
6.
A tudat hatodik sajtossga, hogy a figyelem klnbz
fokozataiban jelenik meg. Minden tudati lmnyben meg kell
klnbztetnnk a tudatmez terletn a figyelmnk kzp

A Z ELME LNYEGE 8 3

pontjt a krnyezettl, s rendszerint kpesek vagyunk tet


szs szerint fkuszlni a figyelmnket. Most pldul figyelhe
tek a szmtgp elttem vilgt kpernyjre, s figyelmen
kvl hagyhatom a szk ltal a testemre gyakorolt nyomst.
Valjban nem mondhatjuk, hogy nem vagyok a tudatban a
szk testemre gyakorolt nyomsnak, csak ez az rzs a tuda
tom perifrijra szorult. Hogy a tudat perifrija nem azonos
a tudattalannal, azt jl jelzi az a tny, hogy elmozdthatom a
figyelmemet a szmtgp kpernyjtl a testem nyomsra a
szkre, ilyenformn a figyelmem kzppontjba kerlhet, ami
addig a perifrin helyezkedett el. Itt szinte nknt knlkozik
a fnykve hasonlata. A figyelem olyan, mint egy reflektor
vagy egy zseblmpa fnykvje, amivel ide-oda psztzhatok a
tudatmezmn.
7. Tudatllapotaink hetedik sajtossga, ami sszefgg, m
nem azonos a kzppontnak s a perifrinak a figyelmnk f
kuszlsa ltali megklnbztetsvel, az, hogy a tudatllapotok
ltalban a sajt helyzetk rzkelsvel jelentkeznek. Ezt a
sajtossgot hvom a tudat hatrfeltteleinek. Tudatllapotaink
mindegyike a tr- s idbeli helyzetnk rzkelsvel jelentke
zik, mg ha maga a helyzet nem is a tudatunk intencionlis ob
jektuma. n pldul tbbnyire a tudatban vagyok, melyik v
szakban jrunk, melyik orszgban s vrosban tartzkodom,
reggeli vagy ebd utn vagyok-e. Hasonlkppen a tudatban
vagyok annak, hogy ki, s milyen orszg llampolgra vagyok.
A tudat hatrfeltteleinek tanulmnyozsra ezttal is, mint
a tudat oly sok sajtossga esetn, taln a patolgiai pldk ta
nulmnyozsa a legkzenfekvbb mdszer. A szdlssel jr
tjkozdsi zavar egynmely formjban az ember hirtelen
nem emlkszik, milyen hnap van, vagy hogy hol tartzkodik.
8. Tudati lmnyeink kvetkez sajtossga, hogy az isme~
rssg eltr fokozatban jelentkeznek. Folytonossgban, egy
fajta spektrumon ljk meg a dolgokat, mely spektrum tarto
mnya a legismersebbtl a legidegenebbig terjed. Ha belpek
a szobmba, ismers objektumokknt lem meg az ott lthat
trgyakat. Ha egy szmomra tkletesen idegen krnyezetbe
kerlk, mondjuk egy serdbe vagy a vilg egyik eldugott
zugban meghzd falucskba, a hzak s az emberek ide
gennek tnhetnek nekem, m a hzak akkor is hzak, akkor is

8 4 ELME, NYELV S TRSADALOM

lakhelyek, s az emberek is emberek. A szrrealista festk


igyekeznek fellkerekedni ezen a fajta ismerssgen, de a h
romfej nt brzol szrrealista festmny is n s az elfoly
ra is ra. Roppant nehz megtrni tudati lmnyeink ismerssgt, ez pedig az intencionalits tnyeibl kvetkezik, ne
vezetesen, hogy valamennyi mentlis reprezentci csakis va
lamilyen szempontbl kpzelhet el, mrpedig pontosan azok
a szempontok az ismersek szmunkra, melyekbl a hzakat,
szkeket, embereket, gpkocsikat stb. szleljk. Az ismerssg
olyan jelensg, aminek fokozatai vannak (skalris); tbb vagy
kevsb ismersknt ljk meg a dolgokat.
9. Tudati lmnyeink jellegzetessge, hogy rendszerint tl
mutatnak nmagukon. Soha nincs egyetlen elszigetelt lm
nynk, az lmny mindig tnylik tovbbi lmnyekre. Min
den egyes gondolatunk ms gondolatokat idz fel. A szemnk
el trul minden egyes ltvny nem lthat dolgokra hordoz
utalsokat. Ezt a sajtossgot nevezem tlcsordulsnak. Ha
ebben a pillanatban kinzek az ablakon, hzakat s embereket
ltok, s korbbi lmnyeim viszonylataiban ltom ket. Azon
md elindul bennem egy gondolatsor, hogy kik azok az embe
rek, hogyan emlkeztetnek ezek a hzak az ltalam ltott ms
hzakra, s ebbl tovbbi gondolatok ramlanak.
10. A tudatllapotok valamilyen mrtkben mindig kelle
mesek vagy kellemetlenek. Brmely tudati lmny kapcsn
felvetdik a krds: kedvedre val volt? Jl mulattl? Boldog
voltl, boldogtalan, untad, mulattatott, szrakoztatnak tall
tad vagy ppen dhtnek, j lesnek, visszatasztnak, vagy
egyszeren kzmbsnek? Az ismerssghez hasonlan a kel
lemes-kellemetlen kiterjeds is skalris jelleg. A tudati lm
nyek vltoz kellemessgi, illetve kellemetlensgi fokot rnek
el, s termszetesen egy s ugyanaz a tudati lmny kellemes
s kellemetlen megvilgtst is nyerhet.

A TUDATMEZ S A KTSI PROBLMA


Ebben a fejezetben mindvgig gy beszltem, mintha az em
beri tudat teljessge minden tekintetben klnfle darabkk
bl llna ssze. Ez a gondolkozsmd, amikor gy gondolunk

AZ ELME LNYEGE 8 5

a teljessgre, mintha elemekbl plne fel, ms problmk


esetben olyannyira hasznos s termszetes szmunkra, hogy
nem is vesszk szre, hol az a hatr, amin tl mr nem alkal
mazhat, ha a tudatrl van sz. Ha pldul gy gondolkozunk
a jelenlegi tudatmeznkrl, mint ami klnfle elemekbl
pl fel - az amott ll szk szlelsbl, hogy rezzk htun
kon megfeszlni a ruht, az ablakban feltn fk s az g lt
vnybl, az alant csrgedez foly hangjaibl -, akkor slyos
problmk sorba tkznk. Mindenekeltt az elz rszben
emltett problmval, tudniillik miknt kti ssze az agy
mindezeket a klnbz elemeket egyetlen egysges tudati l
mnny. Ez a krds a ktsi problma nven ismert a neurobiolgiban, s leginkbb a lts mechanizmusval ssze
fggsben trgyaljk. Hogyan kti ssze a sznre, vonalra,
szgre stb.-re specializlt elemekkel rendelkez ltsi rend
szer ezeket a klnbz bemeneti jeleket egyetlen egysges
ltslmnny valamilyen trgyrl, mondjuk az elttem ll
asztalrl? A problma azonban sokkal ltalnosabb kelet;
mr Kantnl felbukkan, aki helyesen vette szre, hogy ez lta
lnossgban rvnyes problma a tudat esetben. Kant adta a
jelensgnek a tudatosuls transzcendentlis egysge kevss
vonz elnevezst.
De a ktsi problma jelenlegi trgyalsban taln nem a
megfelel mdon gondolkozunk a tudatrl. Nincs ok feltte
lezni, hogy a tudat egysge az elemek kombinlsnak krd
se, hogy a tudat gy rakhat ssze rengeteg klnll alkot
rszbl, mint egy aut vagy egy hz. Prblkozzunk msmi
lyen megkzeltssel. Ne a jelenlegi teljesen ber tudatllapo
tombl induljunk ki, hanem kpzeljk el, amint lassanknt
felbredek egy stt, csndes szobban. Tegyk fel, hogy foko
zatosan olyan llapotba kerlk, amikor mr teljesen ber va
gyok, m nincs semmifle szlelsi lmnyem. A szobban tel
jes sttsg s teljes csend honol. Nem rzek zt s nem rzek
szagot. Ha sszpontostom a figyelmem, akkor rzem a testem
nek az gyra nehezed slyt, s a klnfle testrszeim elhe
lyezkedst. Ettl eltekintve azonban a tudatom csak a tudatos
gondolataim sorval teli tudatmezbl ll. Nos, ebben a hely
zetben fel sem merl a ktsi problma, gy, mint korbban.
res mezknt jelenik meg szmomra a tudatom, s nem ve

86 ELME, NYELV S TRSADALOM

tdik fel a klnfle elemek sszektsnek a krdse. Hogy


gy mondjam, mr sszektve van jelen; kszen kapjuk a k
tst. Aztn, ahogy felkelek s kezdek krbejrni, lmpt gyj
tok, bekapcsolom a rdit, megmosom a fogam, s gy tovbb,
klnfle lmnyek kezdenek megjelenni ebben a mezben.
Szinte elkerlhetetlen a sznhzhasonlat: azon kapjuk magun
kat, hogy gy gondolkozunk a tudatrl, mint egyfajta sznpad
rl, ahol gy jelennek meg a klnfle szereplk, mint a tudat
elemei. m ezttal is gy vlem, nem ez a helyes megkzelts.
Ha gy gondolunk a tudatunkra, mint egy sznpadra, ahol
sorra megjelennek a klnbz lmnyek, knnyen a homunculus-tvedsbe eshetnk, vagyis azt a tves elkpzelst teszszk a magunkv, hogy valamennyi lmnynk a fejnkben
lapul kis emberk, mert ugyan ki ms szleln a sznszeket
a sznpadon, ha nem egy effle homunculus?
Maradjunk meg inkbb a mezhasonlatnl. Ha gy gondo
lunk a tudatra, mint egy nylt prrire, a tudati llapotunkban
bekvetkezett vltozsok olyanok lesznek, mintha kiemelke
dsek, halmok, dombocskk jelennnek meg a prrin. Hason
latknt szerintem a mez szerkezetnek elmozdulsai s vlto
zsai kzeltik meg a leginkbb tudati lmnyeink ramlst.
Nos, ha gy gondolunk a tudatra, mint egy vgelthatatlan
mezre, s gy gondolunk bizonyos szlelsekre, gondolatokra,
lmnyekre stb., mint a mez szerkezetnek vltozsaira s m
dosulsaira, akkor nem is tallkozunk a korbbi ktsi probl
mval. Fel sem vetdik a krds, hogyan lesz egysges a tudat.
Termszetbl addan egysges, a legels pillanattl. Semmi
nem lehetne tudatos, ha nem az egysges tudatmez rsze vol
na. Nincs teht kt krdsnk - miknt hozza ltre az agy a
tudatot, s hogyan lesz egysges a tudat -, hanem csak egy. Ha
megvlaszoljuk azt a krdst, hogy miknt hozza ltre az agy a
tudatot, az egyttal vlasz arra a krdsre, hogy miknt lesz
egysges a tudat.
Az egyes szlelsi modalitsok vonatkozsban mg mindig
jelentkezik a ktsi problma. Hogyan kapcsoldnak ssze a
klnbz szlelsi bemenetek valamilyen trgy lmnyvel?
A tudat felptsre vonatkozan azonban mr nincs tfog
ktsi problma, mivel a tudat a termszetbl fakadan egy
sges formban jelenik meg.

AZ ELME LNYEGE 8 7

Mg vilgosabb tehetjk ezt a felfogst, ha visszatrnk a


hastott agy betegekhez. Ha gy tekintjk a hastott agy be
tegeket, mint akiknek kt tudatkzpontjuk van, akkor nem
egyetlen, m kettszakadt tudatra gondolunk, hanem kt egy
sges, de klnll tudatmezre. Az az elkpzelhetetlen, ho
gyan lehetne nem egysges a tudat valamely eleme. Elkpzel
hetetlen teht, hogy a tudatllapotaim diszkrt elemek egyide
j sorozataiknt jelentkezzenek szmomra, mert ha egyszerre
valamennyi elem a tudatossgom rsze volna, akkor mind
egyik egyetlen tudatmez rsze volna. Msfell viszont, ha el
gondolnnk pldul tizenht elemet, melyek mindegyiknek
megvan a maga klnll lte, akkor tizenht klnll tudat
ra kellene gondolnunk, nem egyetlen, tizenht elembl ll
tudatra. A kvetkeztetsem gy hangzik, hogy a mezhasonlat
jobban megfelel a tudat felptsnek a lersra, mint a rak
juk ssze darabokbl hasonlat, ami olyan jl bevlt a tudo
mnyos s filozfiai elemzs ms terletein.

TUDAT S RTK
A tudat lersra tett minden olyan ksrlet elgtelennek tnik
szmomra, ami azt kvnja megmutatni, hogyan illik a tudat a
vilgba. Mindannyiszor kihagyjuk, hogy a tudat nem egyszer
en a valsg egyik lnyeges sajtossga. Bizonyos rtelemben
egyenesen a legfontosabb sajtossga, mert minden msnak
csak a tudattal sszefggsben van rtke, jelentsge, rde
me. Ha rtkeljk az letet, az igazsgot, a szpsget, az let
ben maradst, a szaporodst, azt csakis tudatos lnyekknt
tehetjk meg. Eladsaim sorn 'gyakran felvetik, hogy ma
gyarzzam el, mirt tartom olyan fontosnak a tudatot; ilyen
kor az ember mindig csak fellengzs, m nem kielgt vlaszt
adhat, mert minden, ami fontos, a tudat sszefggsben fon
tos. Ami azt illeti, hogyan lljuk meg a helynket a vilgban; a
tudat lnyeges sajtossga, hogy alapveten az intencionalitshoz kapcsoldik, s a kvetkez fejezetben rtrnk az in
tencionalits felptsre.

4
HOGYAN MKDIK AZ ELME:
INTENCIONALITS

Eszmefuttatsunk az elmrl mindeddig javarszt a tudatot


rintette, s knnyen azt a benyomst keltheti, hogy az elme
lnyegben a szubjektivits nmagba zrt szntere. m ellenke
zleg, az elme elsdleges evolcis szerepe, hogy klnfle m
dokon sszekapcsoljon minket a krnyezettel, s klnsen ms
emberekkel. Szubjektv llapotaim sszektnek a vilg tbbi r
szvel, s ennek a kapcsolatnak az ltalnos neve az intencio
nalits . Az ilyen szubjektv llapotok kz tartoznak a hiedel
mek s a vgyak, szndkok s szlelsek, szeretet s gyllet,
flelmek s remnyek. Az intencionalits teht az ltalnos
kifejezs minden olyan formra, melyek ltal az elme a vilg
objektumaira s tnyllsaira irnyulhat vagy szlhat rluk.
Az intencionalits meglehetsen balszerencss szalkots, s
mint annyi ms szerencstlen szt a filozfiban, ezt is a nme
tl beszl filozfusoknak ksznhetjk. A sz arra utal, hogy
az intencionalits az irnytottsg rtelmben valamifle kap
csolatban ll a szndkkal , olyan rtelemben pldul, hogy
ma este moziba szndkozom menni. (A nmet nyelvben ez nem
okoz problmt, mert az Intentionalitt mskpp hangzik, mint
az Absicht, a moziltogats szndknak htkznapi rtelmben
vett szndk.) gyhogy ne feledjk, az angolban a szndk csu
pn az intencionalits szmos formjnak az egyike.

TUDAT S INTENCIONALITS
Mi a kapcsolat a tudat s az intencionalits kztt? Az elz
fejezetben emltettem, hogy nem minden intencionlis llapot
tudatos, s nem minden tudatllapot intencionlis. De a tudat

9 0 ELME, NYELV S TRSADALOM

s az intencionalits tfedse nem a vletlen mve. A kapcso


lat a kvetkez: az agy tudatllapotai csak olyan mrtkben
rtelmezhetk mentlis llapotokknt, amennyire elvben tuda
tos llapotok elidzsre alkalmasak. Az n hiedelmem pld
ul, hogy Clinton az Egyeslt llamok elnke, lehet akr tuda
tos, akr tudattalan. Elmondhat pldul, hogy mg olyankor
is ez a hiedelmem, amikor alszom. De milyen tny felel meg
ennek az lltsnak, ha teljesen ntudatlan vagyok? Ilyenkor
csakis az agyam llapotait tekinthetjk tnylegesen ltez t
nyeknek, melyek kizrlag neurobiolgiai kifejezsekkel is
lerhatk. Nos, milyen tny teszi ezeket az llapotokat a tudat
talan hiedelmemm Clinton elnk mivoltrl? Az egyetlen
tny, ami mentlis llapott teheti, hogy elvben alkalmasak
tudatos formban ltrehozni azt az llapotot. A tudattalan
mentlis llapot tudatoss vlhat. Azt kell mondjam, elvben ,
mert be kell ltnunk, hogy elfordulnak olyan llapotok, amik
elfojts, agykrosods stb. kvetkeztben nem tudatosulnak a
szemlyben. De ha egy llapot valban tudattalan mentlis
llapot, akkor olyasfle llapotnak kell lennie, ami tudatoss
vlhat. Meg kell teht klnbztetnnk az agy nem tudatos
llapotait, pldul a neurotranszmitter noradrenalinjnak ki
vlasztst a szinaptikus rsbe, az agyban megvalsul tudat
talan mentlis llapotoktl - amilyen pldul az a hiedelmem
alvs kzben, hogy Clinton az elnk. Nos, minthogy amikor
teljesen ntudatlan vagyok, az agy egyetlen valsga a nem
tudatossg, milyen, ezekkel a nem tudatos llapotokkal kap
csolatos tny teszi mentlis llapott nmelyikket? Az egyet
len vlasz, hogy az agy bizonyos nem tudatos llapotai alkal
masak tudatos mentlis jelensgek ltrehozsra.
Egy analgia segtsgvel megvilgthatjuk ezt a krdst.
Amikor kikapcsolom a szmtgpemet, valamennyi sz s
kp eltnik a kpernyjrl. De, amennyiben nem kvetek el
valamilyen vgzetes hibt, akkor nem sznnek meg ltezni,
hanem mgneses jelek formjban troldva tovbbra is ltez
nek a szmtgp merevlemezn. Melyik, ezekkel a mgneses
jelekkel kapcsolatos tny teszi a jeleket szavakk s kpekk?
Akkor s ott nincsenek jelen szavak s kpek formjban. A leg
kivlbb nagyts lencsvel sem lthatok a merevlemezen
szavakat s kpeket. Hogy ezek mgis szavak s kpek, azt az a

HOGYAN MKDIK AZ ELME 91

tny mutatja, hogy amikor bekapcsolom a gpet, a mgneses


jeleket t lehet alaktani szavakk s kpekk. Ez akkor is igaz,
ha nem tudom vgrehajtani az talaktst, mert mondjuk el
romlott a processzor. A szmtgp, az iratszekrnyre utal
szmos hasonlat ellenre sem olyan, mint az iratszekrny.
Amikor a szvegeimet elhelyezem az iratszekrnyben, azok
megrzik eredeti formjukat. A tudattalan mentlis llapota
ink azonban nem olyanok, mint az iratszekrnyben az eredeti
megjelensi formjukban vrakoz szavak s a kpek, hanem
olyanok, mint a szavak s a kpek a szmtgpben, amikor
nem lthatk a kpernyn. Az ilyen mentlis llapotoknak van
egy teljesen klnbz, nem mentlis, nem tudatos formjuk,
de attl mg mindig tudattalan mentlis llapotok, melyek a
tudatos mentlis llapotokhoz hasonlan alkalmasak kauzlis
aktusra, mg ha az adott idben tudattalanok is, s a neurobiolgiai llapotokon s a tisztn neurobiolgiai kifejezsekkel
lerhat folyamatokon kvl nincs is jelen semmi ms.
A tudattalannak ez a fogalma szemben ll a kognitv tudo
mnyban uralkod nzetekkel. Chomsky pldul gy vli,
hogy amikor a gyermek egy termszetes nyelvet tanul, ezt gy
teszi, hogy az univerzlis grammatika tudattalan szablyksz
lett kveti, ezek a szablyok azonban nem tudatosulnak a
gyerekben. A szablyok az univerzlis grammatika szmt
si szablyai. A nyelvsz megfogalmazhatja a szablyt egy
technikai szkszletben. A nyelvsz mondhatja, hogy a gyer
mek az alfa lps szablyt kveti, m a gyermekrl attl
mg nem felttelezik, hogy magban azt gondolja: alfa lps .
Voltakppen azt sem felttelezik a gyermekrl, hogy kpes az
alfa lps -re gondolni. Nem, az alfa lps megfogalmazs
a nyelvsz reprezentcis mdja az agyban lejtszd folya
matokra, melyek nem tudatosulnak sem a gyermekben, sem
msban. Ami a gyermek agyban zajlik, az tisztn szmtsi
folyamat nullk s egyesek sorozatval, illetve a nullk s az
egyesek idegi funkcionlis megfeleljvel. Ezek a folyamatok
azonban soha nem tudatosulnak.
Vlemnyem szerint kvetkezetlen az a nzet, hogy vannak
tudattalan mentlis llapotaink, amik kauzlisn magyarz
zk a viselkedsnket, olyan llapotok, melyek mentlisak, s
mgsem tudatosan funkcionl llapotok. Kvetkezetlen, mert

9 2 ELME, NYELV S TRSADALOM

nem vlaszol a krdsre: Melyik, ezekkel az agyi folyamatok


kal kapcsolatos tny teszi ket mentliss, olyann, hogy ren
delkezzenek az intencionlis mentlis llapot sajtossgval?
Mi a klnbsg azon nem tudatos agyi folyamatok, melyek
egyltaln nem mentlisak, s azon tisztn tudattalan ment
lis llapotok kztt, melyek ntudatlansgban az agy llapo
tai? Rviden, egy tudattalan mentlis llapotnak tudatosan elgondolhatnak kell lennie, hogy a nem tudatos agyi folyama
tokkal szemben egyltaln mentlis llapot legyen.
Ez a pont hihetetlenl fontos az emberi megismers magya
rzathoz. A szntiszta mentlis llapotok tnylegesen kauz
lisn mkdnek, akr tudatosak, akr tudattalanok. Gondol
junk pldul a kvetkez szablyra: Hajts az t jobb oldaln .
Ez a szably tudatosan s tudattalanul egyarnt kauzlisn
mkdik. De a tudattalan szablykvets, akrcsak a tudatos,
mindenkppen a szably intencionlis tartalmnak a kvet
st jelenti, s vals idben kell mkdnie. A szably mkd
snek az idejt s a viselkeds idejt ugyanaz a szably vezrli.
Ezekrl a sajtossgokrl tbbnyire megfeledkeznek azokban
a kognitv tudomnyos magyarzatokban, melyek olyan sza
blyok tudattalan kvetst posztulljk, amik mg elvileg sem
vlhatnnak tudatoss.

AZ INTENCIONALITS NATURALIZLSA:
AZ ALAPRTELMEZETT POZCIK JABB TKZSE
Ennek a knyvnek ltalnos clja megmutatni, hogy a bolygk
hoz, atomokhoz s az emsztshez hasonlan miknt mutat
koznak meg a termszetes vilg rszeknt a klnfle fejtrst
okoz jelensgek, az elme, a nyelv s a trsadalom krdsei.
Az intencionalits esetben kivtelesen nehznek tekintik ezt
a problmt, mert nem knny felfogni, hogyan lehet a vala
mirl szls brmilyen rtelemben is a fizikai vilg sajtoss
ga. Jerry Fodor pldul az ltalnos tancstalansgnak ad han
got, amikor gy r: Ha a valamirl szls valdi, akkor valami
egszen msnak kell lennie. ' Hogy az intencionalitsrl ki
mutassk, hogy valban valami egszen ms , abban az in
tellektulis letnk nagy rszt megfertz eliminatv, reduk-

HOGYAN MKDIK AZ ELME 9 3

cionista vgy nyilvnul meg. A cl nem annyira az, hogy ma


gyarzatot talljanak a jelensgekre, mint inkbb hogy kevs
b rejtlyes dolgokra bontsukkal megszabaduljanak tlk. Ha
pldul fnyvisszaverdsi tnyezkre redukljuk a szneket,
kimutathatjuk, hogy a vrs nem ms, csak fotonemisszi
az tlagosan hatszz nanomteres tartomnyban.
Hogy megrtsk, mi tpllja az intencionalits valami alap
vetbbre reduklsnak a vgyt, tndjnk el a kvetkez
talnyon. Tegyk fel, hogy gy hiszem, mint ahogy hiszem is,
hogy Clinton az Egyeslt llamok elnke. Lgyen brmi is ez a
hiedelem, mindenkppen az agyam llapota. s most jn a ta
lny: hogyan kpes az agyam llapota - ami olyasfle dolgok
bl ll ssze, mint a megfelel struktrba rendezett neuronok
s szinaptikus kapcsolatok, melyeket a neurotranszmitterek
aktivlnak - akrmit is jelenteni? Hogyan kpes az agyam
llapota eljutni egszen Washington D. C.-ig, s kivlasztani
egyetlen embert a millik kzl? St, hogyan kpes az agyam
brmely llapota brmit is jelenteni, brmirl is szlni, brmit
is reprezentlni? Taln arra kell gondolnunk, hogy intencio
nlis sugarakat kldk tbb ezer kilomterre, egszen Wa
shington D. C.-ig? Milyen fraszt leheti s ami azt illeti, bizo
nyra sokkal frasztbb arra gondolni, hogy st a nap, ilyen
formn az intencionlis sugaraimat kilencvenhrom milli
mrfldre kell kldenem, egszen a Napig! Vegyk szre, semmi
rtelme kijelenteni, hogy ezek csak bizonyos dolgokat jelent
szavak, hogy a hiedelmem Clintonrl ugyangy jelenti Clin
tont, ahogy a Clinton sz jelenti Clintont, mert azzal csak to
vbb mlyl a rejtly. Hogyan jelenthet egy sz Clintont, egy
ltaln, hogyan lehet brmilyen jelentse? A vlasz csak gy
szlhat, hogy a sz azrt jelenti Clintont, mert intencionlisn
Clinton jelentsre alkalmazzuk. gy viszont ott llunk az ere
deti problmval. Hogyan tudok pusztn egy sz kimonds
val, vagy egy jelnek egy paprlapra helyezsvel hivatkozni
valamire, ami tvol van, egyltaln brmire is hivatkozni? Az
ltalam keltett zaj ppen olyan zaj, mint az sszes tbbi, s a
jelek a papron pusztn csak jelek. Milyen jelents tettet hajtok
vgre, melynek rvn sikerl ilyen meghkkent kpessgek
kel felruhznom ezeket a htkznapi jelensgeket? A problma,
rviden, hogy nem magyarzzuk meg az elme intencionalit-

9 4 ELME, NYELV S TRSADALOM

st, ha a nyelv intencionalitst alkalmazzuk r, mert a nyelv


intencionalitsa az elme intencionalitstl fgg. Ha gy pr
blunk okoskodni, hogy az agyamban a hiedelemnek azrt
van intencionalitsa, mert ugyangy hasznlom, ahogy a sz
mat elhagy mondatokat, akkor megint csak ott llunk a ho~
munculus-tvedssel. Fel kell tteleznem, hogy egy kis ember
ke tanyzik a fejemben, aki intencionalitssal ruhzza fel a
hiedelmet, ahogy n intencionalitssal ruhzom fel a mondatot.
Sznalmasan elgtelennek tallom mindannak a dnt tbb
sgt, amit a filozfusok sszehordtak, mikzben igyekeztek
megoldst tallni erre a problmra. Dniel Dennett kzli
velnk, hogy a homunculus-tveds nem is igazn tveds,
mert az intelligens homunculust helyettesthetjk egy egsz
sereg egyr ostobbb homunculusszal.2Fodor szerint az inten
cionalits csak a vilgban ltez objektumok krdse, melyek
a fejnkben ltrehozzk a szavak s ms szimblumok cm
kzst. 3Nem ll szndkomban itt rszletesen brlni ezeket
a vlaszokat, inkbb egy egszen eltr magyarzat feltrs
val tltm az idt. gyhogy rviden: Dennett vlasza nem v
lasz, mert vltozatlanul elkveti a homunculus-tvedst. Az
egyre ostobbb homunculusoknak, amennyiben vgre akar
jk hajtani homunculusi feladatukat, mg mindig kell hogy
legyen intencionalitsuk. Fodor vlasza sem old meg semmit,
mert a nem intencionlis oksgi sszefggsek mindig elgte
lenek lesznek az intencionalits magyarzatra. Kauzlis szszefggsekhez intencionalits nlkl is brmikor eljutha
tunk. Tegyk fel, hogy tsszentenem kell, ha teheneket ltok,
s csak akkor, ha. teheneket ltok. Ennek ellenre a tehenek
hatsainak tsszentsek formjban megnyilvnul cmk
zse minden intencionalitst nlklz; ezek csak tsszent
sek. Nem jelentik a teheneket, ahogy nem jelentenek semmit.
Tegyk fel, hogy olykor egy l is megtsszentet, mert tehnnel
tvesztem ssze. gy a l hatsainak a tsszents formjban
megnyilvnul cmkzse fgg viszonyba kerl a tehn ha
tsainak a cmkzstl: ha a tehenek nem ksztetnnek tszszentsre, akkor a lovak sem. Ez a plda megfelel Fodor vala
mennyi, az intencionalitsra vonatkoz felttelnek, csak p
pen maga az intencionalits nincs jelen.

HOGYAN MKDIK AZ ELME 9 5

Akkor mi lehet a helyes eljrs az intencionalits naturalizlsra ? Az els lpsknt vegyk szre, hogy teljes egsz
ben hibsan vetettk fel a krdst. Klnll intencionlis
llapotbl indultunk ki: azt a hiedelmemet, hogy Clinton az
elnk, azonostottuk az agyam egyik llapotval, majd meg
krdeztk: hogyan rendelkezhet az agynak ez az llapota ilyen
figyelemre mlt tulajdonsgokkal? Ez jellemzi a filozfiai ta
lnyokat: a megoldshoz a mltban elfogadott elfelttelez
sek nlkl kell megtekintennk a trgyat.
Az intencionalitsrl szl fejtegetsekben az alaprtelme
zett pozcik ugyanolyan tkzsvel van dolgunk, amilyennel
a llek-test problma trgyalsa sorn tallkoztunk. Az tk
zs nem olyan szembetl, de tagadhatatlanul jelen van. Az
egyik alaprtelmezett pozci szerint nyilvnval tny, hogy
vannak eredend intencionlis llapotaink. Pldul a hiedel
meink a vilg objektumairl s tnyllsairl szlnak. A msik
alaprtelmezett pozci viszont az, hogy egy teljes egszben
fizikai alkotelemekbl felpl vilgban lehetetlen, hogy az
egyik fizikai entits egyszeren egy msikrl szljon. A jelen
kori filozfiban megszokott eljrs, hogy a fizikai objektu
mok kztti ms sszefggs keressvel megprbljuk felol
dani az tkzst, s arra a kapcsolatra reduklni az intencio
nalitst. Manapsg a kauzalits a legkzkedveltebb ilyen szszefggs: az egyik objektum azrt szlhat egy msikrl, mert
bizonyos kauzlis kapcsolatok fzik hozz.
Ismt megoldhatatlannak ltsz filozfiai problmba t
kztnk. Kt alternatva ll elttnk: egyik sem tnik elfogad
hatnak nmagban, ugyanakkor egyik sem ltszik elvethetnek. Csakhogy, mint mondtuk, le kell tennnk a garast. A t
ma trtnete azutn a kt oldal kztt foly kzdelemm v
lik. A tudat s a llek-test problma esetben ltszlag vlasz
tani kellett a mentlis jelensg alacsonyabb szint sszetevk
re bonthatatlansghoz ragaszkod dualizmus s a tudat egy
szerstse mellett kill, ilyenformn az elme pusztn fizikai
vagy anyagi magyarzatra szortkoz materializmus kztt. A
llek-test problma esetben gy oldottuk meg a krdst - s
a filozfiban ez az alaprtelmezett pozcik tkzsnek jel
legzetes megoldsa -, hogy a problma mg hatolva mindkt

96 ELME, NYELV S TRSADALOM

oldal elfelttelezseit megvizsgltuk. A llek-test problma


vizsglata sorn megtanulhattuk, hogy ne fogadjuk el minden
fenntarts nlkl a vitban ll felek elzetes feltevseit.
Mieltt az intencionalits vizsglatban is kamatoztatnnk
ezt a tanulsgot, sort kell kertennk egy dnt jelentsg
klnbsgttelre. Az intencionalits-elmletekben ennek az
egybknt kzenfekv megklnbztetsnek az elmulasztsa a
felels a filozfiai zrzavar tekintlyes rszrt. Meg kell k
lnbztetnnk azt az intencionalitst, amivel eredenden ren
delkeznek az emberek s az llatok - a szavak s mondatok,
kpek, diagramok, grafikonok eredeztetett intencionalitstl.
Tovbb mindezeket meg kell klnbztetnnk az intenciona
lits metaforikus hasznlattl, amikor nem sz szerint, ha
nem mintha rtelemben hivatkozunk az intencionalitsra.
Nzzk a kvetkez hrom kijelentst:
1. E pillanatban nagyon hes vagyok.
2. Jai grand fim en ce moment franciul azt jelenti,
hogy e pillanatban nagyon hes vagyok.
3. A virgok a kertemben tpanyagokra heznek.
Mindhrom kijelents az hsg intencionlis jelensgre hi
vatkozik, a minsgk azonban teljesen eltr. Az els ere
dend intencionalitst tulajdont nekem. Ha rendelkezem a
nekem tulajdontott llapottal, akkor attl fggetlenl ez az
llapotom, hogy ms miknt vlekedik felle. A msodik kije
lents ugyancsak a sz szoros rtelmben tulajdont intencio
nalitst, m a francia mondat intencionalitsa nem eredend,
hanem a franciul beszlk eredend intencionalitsbl ere
deztetett intencionalits. Ugyanezzel a mondattal a francia
valami egsz mst is akarhat mondani, vagy ppensggel az is
elfordulhat, hogy egyltaln semmit nem akar mondani vele,
s ebben az rtelemben a mondat jelentse nem eredend, ha
nem eredend intencionalitssal rendelkez kzvetttl ere
deztetett. Minden nyelvi jelents eredeztetett intencionalits.
(Tbbet errl a tmrl a hatodik fejezetben.)
A harmadik kijelents valjban semmifle intencionalits
sal nem ruhz fel. A kertem nvnyeinek hsge amolyan
mintha jelleggel jelenik meg. Hervadoznak a tpanyagok

HOGYAN MKDIK AZ ELME

97

hinya miatt, s emberi, illetve llati analgia alapjn irom le


az llapotukat. Intencionalitst tulajdontok nekik, noha ilyen
nel valjban nem rendelkeznek, annak ellenre, hogy gy vi
selkednek, mintha lenne intencionalitsuk. A valdi intencinalitsnak teht kt tpusa van, az eredend s az eredeztetett;
a mintha ~intencionalits viszont nem jelent harmadik t
pust, csupn metaforikusn hasznlhat. Ha azt mondjuk,
hogy valamely entits mintha-intencionalitssal rendelkezik,
akkor azt lltjuk, hogy gy viselkedik, mintha lenne intencinalitsa, noha nincs.
Az eredend s eredeztetett intencionalits kztti klnb
sgttel a vilg megfigyeltl fggetlen sajtossgai, pldul
er, tmeg s gravitcis vonzs, s megfigyeltl fgg, pl
dul egy ks, egy szk, vagy egy angol mondat, sajtossgai
kztti sokkal alapvetbb klnbsgttelnek a specilis esete.
Az eredend intencionalits megfigyeltl fggetlen - n attl
fggetlenl vagyok hes, hogy mit gondol errl brmelyik
megfigyel. Az eredeztetett intencionalits megfigyeltl fg
g - az csak egy kapcsolat a megfigyelvel, a hasznlval stb.,
ahogy pldul egy francia mondatnak az a jelentse, ami.
Ezek a megklnbztetsek a ksbb trgyaland krdsek
tekintetben lnyegesek, egyelre viszont az eredend inten
cionalitst trgyaljuk. Valamennyi eredeztetett intencionalits
az eredendbl szrmazik. Ezt azrt szksges hangslyozni,
mert manapsg nem egy szerz paradigmatikusan kezeli az
eredeztetett s a mintha-intencionalitst, s ezek szempontj
bl igyekszik megmagyarzni minden eredend intencionali
tst. gy a szmtgpes mveletek eredeztetett intencionalizmust gy kezelik, mint modellt, az emberi agy eredend
intencionalitsnak tanulmnyozsra, a mintha-tpust ese
tenknt pedig gy, mint az olyasfle tulaj dontsok minden
tekintetben kifogstalan modelljt, amikor eredend intencio
nalitst tulajdontunk az embereknek.4 Az ltalam kifejtend
alapttel klnbzik a kognitv tudomnyban elfogadott orto
dox llspontoktl, s a kvetkezkpp fogalmazhat meg.
Tegyk fel, hogy van egy olyan tudomnyunk, ami egyszerre
tartalmazza a fizikt, a kmit s a biolgit. Aztn e tudo
mnynak ksznheten kezdennek megllaptst nyerni
bizonyos sajtossgok, mint a val vilg valdi, megfigyeltl

9 8 ELME, NYELV S TRSADALOM

fggetlen, avagy eredend sajtossgai. A fizikban ilyen pl


dul a gravitci s az elektromgnesessg. A biolgiban a
mitzis, a meizis s a fotoszintzis. s azt lltom, hogy ezek
kz tartozik a tudat s az intencionalits is. A tudat s az intencionalits, noha az elme sajtossgai, megfigyeltl fgget
lenek abban az rtelemben, hogy ha tudatos vagyok vagy van
intencionlis llapotom, pldul szomjsg, ezek a sajtoss
gok ltkben nem fggenek senki rajtam kvllltl. Ezek,
ellenttben mondjuk a nyelv mondataival, nem azrt azok,
amik, mert kvlllk gy gondoljk. Az elz fejezetekben
naturalizltuk a tudatot, mikor kimutattuk, hogy termszetes
biolgiai jelensg. Most az intencionalits naturalizlsa a fel
adatom azzal, hogy megmutatom, miknt lehet a termszetes
vilg rsze az ember s az llat eredend intencionalitsa.

A NATURALIZLT INTENCIONALITS
MINT BIOLGIAI JELENSG
Nos, vgjunk bele. Kezdjk egyszer esetekkel. Az intenciona
lits biolgiailag legprimitvebb formi a vgynak a testi szk
sgleteket magukban foglal formi, pldul az hsg s a
szomjsg. Mindkett intencionlis, mert mindkett a vgy
egy-egy formja. Az hsg az evs vgya, a szomjsg az ivs
vgya. A szomjsg pldul a kvetkezkpp mkdik: a vz
hiny hatsra a vesk renint vlasztanak ki, a renin hatssal
van egy kering pepiidre, az angiotenzinre, melybl gy angiotenzin 2 keletkezik. Ez az anyag eljut az agyba, ott a hipotalamusz bizonyos rszeit tmadja, ahol erre megemelkedik a
neuronkislsek arnya. Ennek eredmnyeknt az llat vgyat
rez az ivsra.
Ne mondjk, krem, hogy ez a folyamat semmi ilyesmit nem
okozhat, mert azzal tlpn a test s llek kztt ttong sza
kadkot, az rt a mentlis s a fizikai kztt. Pontosan tudjuk,
hogy rideg biolgiai tnykknt a neurobiolgiai folyamatok
igenis okoznak olyan tudatos intencionlis llapotokat, mint a
szomjsg s az hsg. gy mkdik a termszet. Tovbbi bi
zonytkot jelent a hipotalamusznak a szomjsgrzet ltre
hozsban jtszott szerepre, hogy a hipotalamuszra nyomst

HOGYAN MKDIK AZ ELME 9 9

gyakorl tumortl szenved betegek rks szomjsgot rez


nek, s hiba isznak brmennyit, kptelenek a szomjukat csil
laptani; azok a betegek pedig, akiknek esetben krosodtak a
hipotalamusz lnyeges rszei, soha nem reznek szomjsgot.
Vegyk szre, milyen mrhetetlen evolcis elnyt jelente
nek az effle tudatos intencionlis jelensgek. Ugyangy,
ahogy evolcis elnyt jelent a tudatos fjdalomrzet - mivel
az llat megprblja elkerlni testnek fjdalmat okoz sr
lseit, a meglv srlseket meg igyekszik kevsb fjdalmas
s tenni -, a tudatos szomjsgrzs ahhoz vezet, hogy az llat
vizet fogyaszt, amitl az letben maradsa fgg.
Egy kiegszt megjegyzs: a fenti magyarzat megfelel a
neurobiolgiai tanknyvek szoksos magyarzatainak, s nem
ktsges, ahogy egyre tbb ismeretet szerznk, ez a magyar
zat elkpeszten furcsnak, idejtmltnak s tlsgosan le
egyszerstettnek fog tnni. Bizonyos, hogy a hipotalamuszban lejtszd esemnyek nmagukban nem lennnek elegen
dek brmilyen tudatllapot szmra; az agy tbbi rszvel is
fenn kell llnia a kapcsolatok minden fajtjnak. De a pld
nak csak annyi a lnyege, hogy az ilyen jelleg magyarzat
adhatna neurobiolgiai, ilyenformn naturalisztikus magya
rzatot bizonyos fajta intencionalitsra.
Ha elfogadnak tlem ilyen biolgiai magyarzatot az inten
cionalits valamely formjra, akkor kszen llok alsni a felttelezsek egsz halmazt, melyek kizrlagos alternatvkat
lltanak elnk. Ha mr ltjuk, hogyan lehet a szomjsg
a termszetes biolgiai intencionalits egyik formja, akkor nem
tl nehz kiterjeszteni a hasonl tpus magyarzatot az rzke
lsre, pldul a ltsra s a tapintsra. A lts esetben mr az
els fejezetben felvzoltam, hogyan okoz a fotonok becsapdsa
a retinra ltslmnyt az agyban. Minden neurobiolgiai tan
knyv tartalmaz egy fejezetet arrl, hogy a felleti idegvgzd
sek ingerlse hogyan eredmnyez vgs soron ltslmnyt.
Termszetesen nem kvnom azt sugallni, hogy vgs vlaszt
kaptunk az agyban lejtszd folyamatok ltslmnyt eredm
nyez mechanizmusra. Nem ismerjk r a vlaszt, s a kzeli
jvben valsznleg nem is fogjuk megtallni. Arra kvnok
csupn rmutatni, hogy ismerjk a vlasz formjt Tudjuk,
hogy kauzlis mechanizmusokat keresnk az agyban.

100

ELME, NYELV S TRSADALOM

s most, a tnyleges ltslmnyhez eljutva, megvan az ere


dend intencionalits, amit kerestnk. Nlkle nem lehetne slz
a ltslmnyem, ami tnylegesen van, nekem legalbbis gy
tnik, hogy ugyanis egy szmtgp kpernyje vilgt elt
tem.
A szkeptikus azonban fel fogja tenni a krdst, hogy a lts
lmnnyel kapcsolatos mifle tny teszi ppen ezt az lmnyt
olyann, mintha az ember egy szmtgp kpernyjt ltn?
Vegyk szre, milyen klns is ez a krds. gy vlem, egyet
len vlasz adhat r: ehhez a bizonyos lmnyhez, mint a vi
lg tudati esemnyhez alapveten hozztartozik, hogy pon
tosan ez az intencionalitsa. A ltslmnyhez tartozik, amikor
van ilyen ltslmnyem, hogy gy tnik, egy szmtgp
kpernyt ltok magam eltt. gy teht az intencionalits naturalizlsra irnyul ksztets, s az az rzs, hogy a naturalizls egyetlen formja csakis valamifle redukci lehet,
ketts tveds. Elszr is a meglepds tvedse, hogy miknt
vonatkozhat valamire a puszta anyag, ami mgtt viszont az
az indokolatlan meglepds hzdik meg, hogy miknt vonat
kozhat brmi is valamire; a msodik tveds mgtt pedig az a
sugallat sejlik fel, hogy lnyegbl fakadan taln semmi nem
vonatkozhat semmire. Az els hiba eltvoltshoz folyamod
junk a llek-test problma esetben alkalmazott megoldshoz:
kerljnk a krds mg, s vegyk szemgyre az elfelttele
zseit. Ezttal azt az elfelttelezst talljuk, hogy az intencio
nalits vagy titokzatos s megmagyarzhatatlan, vagy valban
valami ms, ami eliminatv redukcival kikszblhet. A t
vedsre adott vlasz, akrcsak a llek-test problma esetben,
mindkt vltozat elvetse.
A msodik tvedsre adand vlaszhoz azonban tl kell
lpnnk a llek-test problmra adott megoldson, s nzzk
meg az eredend intencionalits nhny specilis sajtossgt.
Ha pldul gy prbljuk meg kezelni a tudatos ltslmnye
inket, mintha a kvekhez, a fkhoz vagy az emsztshez ha
sonl jelensgek lennnek, akkor ksz csoda, hogy egyltaln
brmire is vonatkoztathatk. Csakhogy, br termszetes folya
matok, vannak specilis sajtossgaik. Az llapothoz lnyeg
bl fakadan hozztartozik, hogy ezzel az intencionalitssal
rendelkezik. Nem lehetne pontosan ez az adott ltslmny,

HOGYAN MKDIK AZ ELME

101

ha nem olyan intencionalits lmny lenne, ami gy tnteti


fel, hogy ezt a trgyat ltom magam eltt.
De mirt nem nyilvnval ez? Mirt hagyn figyelmen kvl
vagy vetn el valaki? Kt okbl. Az els az eredend, eredezte
tett s a mintha-intencionalits megklnbztetsnek az el
mulasztsa. Ha az eredeztetett intencionalitsnak abbl a faj
tjbl indulunk ki, amilyennel a szavakban s a mondatok
ban tallkozunk, vagy rosszabb esetben az olyasfle minthaintencionalitsbl, amilyenhez az intencionalits metaforikus
tulajdontsaibl jutunk, akkor az a vonatkozs s a valamirl
szls ktsgkvl roppant rejtlyes benyomst kelti. Valban
olyan ltszatot kelt, mintha egy titkos zugban lapul homun
culus ruhzn fel intencionalitssal a jelensget. A tveds
msodik forrsa a tudat kzponti szerepnek a mellzse. Aki
gy gondolkozik, hogy az intencionalitsnak nincs lnyegi
kapcsolata a tudattal, annak gy fog tnni, hogy a vilgban
klnfle intencionalitsok lteznek, s megprblja ezeket
oksgi sszefggsek vagy efflk alapjn elemezni. Induljunk
teht ki az eredend intencionalits tudatos formibl. Itt
valban felmerlhet egy rdekes krds: hogyan jelentheti a
Clinton sz Clintont? A sznak, vgtre is, csak eredeztetett
intencionalitsa van. Egyb izgalmas krdsek is felvethetk
az eredeztets termszett s az eredeztetett intencionalits
formjt illeten. De egy bizonyos izgalmas krds nem ve
tdhet fel: hogyan lehet az ilyen ltslmnynek az a ltszata,
hogy ltunk valamit? Azaz, ha mr van ltslmnynk,
annak valamennyi sajtossgval, s ha mr neurobiolgiai s
pszicholgiai magyarzatot adtunk ezekre a sajtossgokra,
akkor nem merlhet fel tovbbi rdekes filozfiai krds arra
vonatkozan, hogyan tnhet gy, hogy ltunk valamit, mivel
ez nem addik oly mdon a ltslmnyhez, ahogy az egy bi
zonyos emberre utals hozzaddik a Clinton szhoz. Az l
mny minden felsorolt sajtossgval az, ami.
Minthogy az elzekben klnbsget tettnk egyfell az
eredend intencionalits, msfell az eredeztetett s a minthaintencionalits kztt, s ugyanilyen kvetkezetesen hangs
lyoztuk a tudat elsdlegessgt, most lehetsgnk nylik arra,
hogy fellkerekedjnk a kt alaprtelmezett pozci tkz
sn.

102

ELME, NYELV S TRSADALOM

AZ INTENCIONLIS LLAPOTOK FELPTSE


Eddig nmikpp homlyos rtelemben beszltem az intencinalitsrl. Az intencionalits, ahogy meghatroztam, egysze
ren a mentlis llapotok sajtossga, melyek ltal ezek a vilg
nmagukon kvl es objektumaira s tnyllsaira irnyul
nak, illetve ezekrl szlnak. Mint a cltblra kiltt s clt v
t, vagy ppen akkor is kiltt nylvessz, ha nincs cltbla, az
intencionlis llapot ugyangy irnyulhat valamilyen objek
tumra, s irnyulhat rosszfel, netn teljessggel eredmnyte
lennek is bizonyulhat, mert nincs olyan objektum. A gyermek
hiheti a jelmezbe bjt ruhzi alkalmazottat Mikulsnak, s
hiheti azt valaki, hogy ksrtetek jrnak a hzban, mg ha
nincsenek is ksrtetek. De akkor mifle klns vonatkozta
ts lehet az intencionalits, ha olyasmire is irnyulhat, ami
nem ltezik? Hogyan lehetsges ez?
KLNBSGTTEL A Z INTENCIONLIS LLAPOTOK TPUSA
S TARTALMA KZTT

Az intencionlis llapotok megrtshez vizsglatunk kezde


tn bizonyos alapvet megklnbztetseket kell tennnk.
Mindenekeltt minden intencionlis llapot szmra - hit,
vgy, remny, flelem, vizulis szlels vagy valamely cseleke
det vgrehajtsnak szndka - klnbsget kell tennnk az
llapot tartalma s az llapot tpusa kztt. gy pldul remny
kedhetsz, hogy esni fog, flhetsz, hogy esni fog, s hiheted,
hogy esni fog. Minden egyes esetben ugyanaz a tartalmunk
- hogy esni fog -, ez a tartalom azonban klnbz intencio
nlis mdokon jelentkezik. Ez a megklnbztets a tartalom
s a md kztt visz el az szlelsekhez s az intencionlis
aktusokhoz. Lthatod, hogy esik, ahogy hiheted is, hogy esik,
s szndkozhatsz moziba menni, ahogy htozhatsz r, hogy
brcsak mennl moziba. Mindezek a pldk teljes lltsok, s
mint propozcik rendelkeznek igazsgfelttelekkel, vagy
- ahogy mondani szoktam - rvnyeslsi felttelek -kel.
Az igazsg fogalmnl ltalnosabb fogalomra van szks
gnk, ami nemcsak azokat az intencionlis llapotokat takarja,
mint a hit, ami lehet igaz vagy hamis, hanem az olyan llapo
tokat is, mint a vgy s a szndk, amik kielglhetnek vagy

HOGYANMKDIKAZELME

103

kielgletlenl maradhatnak, valra vlhatnak vagy nem vl


hatnak valra. Ugyangy, ahogy hihetem, hogy ma este elme
gyek moziba, s ilyenformn van egy kijelentsem, ami igaz
vagy hamis, kvnhatok ma este moziba menni vagy eltklt
szndkomban llhat ma este moziba menni. De a vgyaim
s szndkaim nem lehetnek a sz szoros rtelmben igazak
vagy hamisak. Ami igazsgfelttelknt megfelel a hiedelmem
hez - hogy ma este moziba megyek -, az teljeslsi felttelknt
pontosan megfelel a vgyamhoz: hogy ma este moziba me
gyek. Azt fogom teht mondani, hogy az olyan intencionlis
llapotok, mint a hit s a vgy, rvnyeslsi felttelekkel ren
delkeznek, mely kifejezs fedi az igazsgfeltteleket a hitre,
a teljeslsi feltteleket a vgyra, a megvalstsi feltteleket
a szndkra vonatkozan s gy tovbb. Szmos propozcis
tartalommal rendelkez intencionlis llapotot jellemeznek
rvnyeslsi felttelek; az igazsgfelttelek pedig az rvnye
slsi felttelek egyik specilis esetei.
Az igazsgfelttelek s az rvnyeslsi felttelek ms fajti
kztti klnbsgttel vezet az intencionlis llapotok kvet
kez felptsi sajtossghoz.
A MEGFELELTETSI IRNY

Az elme lnyeges sajtossga, hogy az intencionalits rvn


sszekt minket a val vilggal. Vagyis ez az intencionalits:
az elme specilis mdszere, hogy sszekssn a vilggal. Ugyan
ilyen lnyeges az a tny, hogy a klnbz tpus intencionlis
llapotokkal az intencionlis tartalmak klnbz mdokon
ktdnek a vilghoz. A klnfle tpus intencionlis llapo
tok, mondhatni, eltr megfeleltetsi ktelezettsggel ktik a
propozcis tartalmat a val vilghoz. A hiedelmek s hipot
zisek attl fggen minslnek igaznak vagy hamisnak, hogy
valban olyan-e a vilg, amilyennek a hiedelem reprezentlja,
a hiedelmeket teht az elmtl a vilghoz megfeleltetsi
irny jellemzi. Hogy gy mondjam, a hiedelem felelssge,
hogy megegyezzen egy fggetlenl ltez vilggal. A vgyak
s szndkok viszont nem rendelkeznek az elmtl a vilg fel
tart megfeleltetsi irnnyal, mert ha valamely vgy vagy szn
dk nem teljesl, a felelssg nem a vgy vagy a szndk,
hanem a vilg, mely elvti a megegyezst a vgy vagy szn

1 0 4 ELME, NYELV S TRSADALOM

dk tartalmval. A megfeleltetsi irny kifejezs J. L. Austin


lelemnye,5 de a legrzkletesebb bemutatsa G. E. M. Anscombe-tl szrmazik.0Anscombe pldzatban egy n a frje
kezbe nyomja a bevsrllistt, melyen a kvetkez szavak
llnak: sr, vaj s szalonna. A frfi elviszi a listt a nagyru
hzba, s a listn szerepl ttelekkel megegyez dolgokat tesz
a bevsrlkocsijba. A lista utastsknt vagy vgyknt m
kdik, gy a vilg a listhoz megfeleltetsi irnyt mutatja. Az
a frj felelssge, hogy a vilgot egyeztesse a lista tartalmval,
a vsrls formjban megprblja a vilgot megfeleltetni a
listn szerepl tteleknek. De tegyk fel, hogy a frjet egy nyo
moz kveti, aki lejegyzi, mit tesz a frfi a bevsrlkocsiba.
A detektv lerja a sr, a vaj s a szalonna szavakat, gyhogy
mire a pnztrhoz rnek, a frjnl is s a nyomoznl is azo
nos lista tallhat. Csakhogy alapveten eltr a listk felada
ta. A detektv listjnak az a felelssge, hogy megegyezzen
egy fggetlenl ltez valsggal. A lista lersknt vagy jelen
tsknt funkcionl; azt rgzti, mi trtnt valjban. Ettl a
listtl csak azt vrjk el, hogy reprezentlja a dolgok milyen
sgt. A frj listjnak az a feladata, hogy kpess tegye t a
valsgnak a lista tartalmnak megfelel megvltoztatsra.
A frj listjnak nem az a lnyege, hogy lerja a valsgot,
hogy reprezentlja a dolgokat olyanoknak, amilyenek, hanem
hogy a listnak megfelelen megvltoztassa. A frj listjnak
a megfeleltetsi irnya vilg a listhoz . A detektv listjnak
a megfeleltetsi irnya lista a vilghoz . Nyelvnk specilis
szkszletet alkalmaz azoknak a reprezentciknak a lers
ra, amik sikerlnek vagy kudarcot vallanak a lista (vagy sz)
a vilghoz megfeleltetsi irnyban: ezeket vagy igaz ~nak,
vagy hamis ~nak mondjuk. Az igazsg vagy hamissg, rvi
den a siker, illetve a kudarc megnevezse a sz a vilghoz
megfeleltetsi irny megvalsulsban.
Mg vilgosabb vlik a klnbsg, ha elkpzeljk, mi tr
tnik tveds esetn. Tegyk fel, hogy a nyomoz hazamegy s
rjn, hogy elkvetett egy hibt. A frj nem szalonnt vett, ha
nem sertsbordt. A nyomoz egyszeren javthat: thzza a
szalonna szt s berja helyette a sertsbordt. A lista most
helytll a lista a vilghoz megfeleltetsi irnynak megfele
len. De amikor a frj hazamegy s a felesge gy szl: Te

HOGYAN MKDIK AZ ELME 1 0 5

eszement, szalonnt rtam a listra, te meg sertsbordt vettl


helyette! , akkor a frj nem helyesbtheti gy a helyzetet, hogy
azt mondja: Minden rendben, desem. Kihzom a szalonnt
s sertsbordt rok be. Ennek a klnbsgnek az az oka, hogy
a frjnek, ellenttben a nyomozval, az a felelssge, hogy a
vilgot feleltesse meg a listnak. A nyomoznak az a felelss
ge, hogy a listt feleltesse meg a vilgnak. Ami igaz a listknak
a kapcsolatrl a vilggal, az ugyangy igaz a szavaknak s a
vilgnak, vgs soron az elmnek s a vilgnak a viszonyul
srl. A lista a vilghoz s a vilg a listhoz kztti k
lnbsgttel az ltalnosabb klnbsgttelek, a sz a vilg
hoz s a vilg a szhoz , illetve az elme a vilghoz s a
vilg az elmhez megfeleltetsi irny kztti klnbsgttel
egyik pldja. Remlem, egyrtelm ez a megklnbztets,
mert az intencionalits brmilyen elmlete esetben dnt je
lentsg. Hiedelmeknek, szlelseknek s emlkeknek elme
a vilghoz a megfeleltetsi irnyuk, mivel a dolgok milyens
gnek a megjelentse a cljuk; a vgyaknak s a szndkok
nak vilg az elmhez a megfeleltetsi irnyuk, mert nem az
a cljuk, hogy reprezentljk, milyenek a dolgok, hanem hogy
milyenek legyenek, illetve, hogy miknt tegyk olyann ket.
Ez idig kt sajtossgot vonultattunk fel az intencionlis
llapotok felptsrl szl ltalnos ismertetsnkben: az
egyik az intencionlis llapot tartalmnak s tpusnak a meg
klnbztetse, a msik a megfeleltetsi irny fogalma, a k
lnbz megfeleltetsi irnyokkal. Most ezen sajtossgok
mindegyikhez bevezethetnk bizonyos komplexitsokat. Az
els komplexits annak kimutatsa, hogy nem minden inten
cionlis llapot tartalma teljes propozci. gy, ha valaki sze
relmes Marybe s gylli Bilit, akkor ezeknek az intencionlis
llapotoknak a tartalma Maryre vagy Bilire utal, s a viszo
nyulsa vagy a szerelem, vagy a gyllet. A msik komplexits
abbl a tnybl fakad, hogy nem minden intencionlis lla
potnak vilg az elmhez a megfeleltetsi irnya. Nmelyik
voltakppen elfelttelezi, hogy mr megtrtnt a megfelelte
ts. Ha pldul sajnlod, hogy megsrtetted az egyik barto
dat, vagy rlsz, hogy st a nap, mindezen esetekben olyan
intencionlis llapotod van, melyek elfelttelezik, hogy mr
rvnyeslt a propozcis tartalom, azaz mr megsrtetted a

1 0 6 ELME, NYELV S TRSADALOM

bartodat, illetve mr st a nap. Az ilyen esetekre mondom,


hogy nulla megfeleltetsi irnyak. Ahogy a hiedelem igaz, s
gy az elme a vilghoz megfeleltetsi irnyt valstja meg,
illetve ahogy beteljesl a vgy, s ilyenformn megvalsul a
vilg az elmhez megfeleltetsi irny, az rm s sajnlat,
br intencionlis llapotknt van propozcis tartalmuk, nem
olyan jelleg cl, ami rvnyeslhet vagy nem rvnyeslhet.
ppen ennek a klnbsgnek az rzkeltetsre mondom, hogy
nulla a megfeleltetsi irnyuk.
RVNYESLSI FELTTELEK

Most vgre egyesthetjk az intencionalits mindezen kln


fle ismrveit annak a sajtossgnak a lersval, ami intencio
nliss avatja ket. Rviden mr utaltam erre a sajtossgra,
amikor bevezettem az rvnyeslsi felttelek fogalmt. Az
intencionlis llapot akkor rvnyesl, ha a vilg olyan, ami
lyennek az intencionlis llapot megjelenti. A hiedelmek le
hetnek igazak vagy hamisak; a vgyak teljeslhetnek vagy kielgletlenek maradhatnak, a szndkok megvalsulhatnak
vagy nem valsulhatnak meg. Az intencionlis llapot minden
esetben rvnyesl vagy nem, attl fggen, hogy tnylegesen
mutatkozik-e egyezs a propozcis tartalom s a reprezentlt
valsg kztt.
A propozcis tartalommal rendelkez intencionlis llapo
tok ltalnos sajtossga, hogy rvnyeslsi feltteleik van
nak. Ha valaki mindenron egy szlogenre vgyna az intencio
nalits elemzsre, a kvetkezt javasolnm: Ismerd meg ket
az rvnyeslsi feltteleikrl! . Ha pontosan akarjuk tudni,
milyen egy szemly intencionlis llapota, tegyk fel magunk
nak a krdst, hogy egszen pontosan milyen felttelek mellett
rvnyesl vagy nem rvnyesl a szban forg intencionlis
llapot. Azokat az intencionlis llapotokat, amiknek nincs
teljes propozcis tartalmuk - mint a szeretet s a gyllet -,
ilyenformn nincsenek rvnyeslsi feltteleik, szerintem
rszben olyan intencionlis llapotok alkotjk, melyek teljes
propozcis tartalmat mutatnak, kvetkezskpp rvnyesl
si feltteleik is vannak. Az ember pldul nem szerethet vala
kit gy, hogy ne lenne egy sor hiedelme s vgya az adott sze
mlyt illeten. s jrszt ezek a hiedelmek s vgyak alkotjk

HOGYAN MKDIK AZ ELME 1 0 7

az adott szemly irnt tpllt szeretetet. gy, br a szeretetnek


a felsznen nincsenek rvnyeslsi felttelei, brmely olyan
tnyleges eset, amikor az egyik ember szereti a msikat, j
rszt rvnyeslsi felttelekkel rendelkez intencionlis lla
potok sorbl ll. A teljes propozcis tartalmat felvet inten
cionlis llapotok, pldul a szgyen s a bszkesg, melyek
nek nincs megfeleltetsi irnyuk, jrszt olyan hiedelmekbl
s vgyakbl llnak ssze, melyeknek igenis van megfeleltetsi
irnyuk; gy a megfeleltetsi irnyt nem mutat intencionlis
llapotoknak is vannak rvnyeslsi feltteleik. Ha pldul
bszke vagyok r, hogy megnyertem a versenyt, akkor leg
albb egy olyan a) hiedelmemnek kell lennie, hogy megnyer
tem a versenyt, s b) kvnatosnak tallom, illetve annak a
megtrtntt akarom, hogy n nyertem meg a versenyt.

INTENCIONLIS KAUZALITS
Azt lltottam, hogy az intencionalits az elme sajtossga,
melynek rvn belsleg reprezentlja a vilg objektumait s
tnyllsait. Ugyanakkor az elmnk lland oksgi viszony
ban ll a vilggal. Amikor ltunk valamit, az ltalunk ltott
trgy hozza ltre a rla nyert vizulis lmnynket. Ha a mlt
ban velnk trtnt esemnyekre emlksznk, a mltbli ese
mnyek hozzk ltre a jelenlegi emlkeinket. Ha mozgatni
akarjuk a testnket, ez a szndkunk idzi el a mozdulatain
kat. Mindegyik esetben egy kauzlis s egy intencionlis szszetevt tallunk. Az intencionalits mkdshez alapvet
fontossg, ahogy a fennmaradsunkhoz is a vilgban, hogy
az elme reprezentcis kpessge valamilyen szisztematikus
mdon sszefondjon a vilggal fennll kauzlis kapcsola
tokkal. Ez az sszefonds az intencionlis kauzalits. A kau
zalitsnak ez a formja dnten klnbzik a bilirdgolyfle vagy a hume~i kauzalitstl: az ok s az okozat azrt m
kdik gy, ahogy, mert vagy az ok az okozat reprezentcija,
vagy az okozat az ok reprezentcija. me, nhny plda a m
kdsre. Ha vizet akarok inni, hogy kielgtsem a vzivs
irnti vgyamat, akkor a mentlis llapotom, a vgy (hogy vi
zet igyk) azt okozza, hogy iszom. A vgy ebben az esetben el

1 0 8 ELME, NYELV S TRSADALOM

is idzi s meg is jelenti az rvnyesls feltteleit. Olykor az


intencionlis llapot rvnyeslsi felttelei kz tartozik,
hogy csak akkor rvnyesl, ha kauzlisn mkdik. gy pl
dul, ha szndkomban ll felemelni a karom, akkor ppen a
karom felemelsre irnyul szndk idzi el a karom fel
emelst. Ezrt jelentem ki, hogy a szndkok kauzlisn n
magukra vonatkozak.7A szndk csak akkor rvnyesl, ha
maga a szndk elidzi rvnyeslsi feltteleinek fennmarad
rszt. Csak akkor sikerl megvalstanom a karom felemel
snek a szndkt, ha a.) felemelem a karom s b) a karom fel
emelsnek a szndka elidzi a karom felemelst.
Az ilyen kauzlis nmagra vonatkozs nem csak akarati
llapotokban van jelen, amilyenek pldul a szndkok, ha
nem az szlels s az emlkezs kognitv llapotaiban is. gy
pldul, ha tnylegesen ltom azt a ft, akkor szksgszeren
nem csak annyi trtnik, hogy szert teszek egy vizulis l
mnyre, melynek az rvnyeslsi felttelei abban merlnek
ki, hogy ott egy fa, hanem a tny, hogy ott egy fa, szksgsze
ren ppen azt a vizulis lmnyt okozza, melynek ezek az
rvnyeslsi felttelei. Hasonl a helyzet az emlkezssel. Ha
emlkszem r, hogy rszt vettem egy sversenyen Val dIsrben, akkor az emlk rvnyeslsi feltteleinek-nem csak az a
rsze, hogy valban rszt vettem a versenyen, hanem rszv
telem esemnye szksgszeren azt az emlket idzi el, ami
nek ppen ezek az rvnyeslsi felttelei. Az nmagukra
hivatkoz kognitv llapotok esetben, mint az szlels s az
emlkezs, elme a vilghoz megfeleltetsi irnnyal van dol
gunk s vilg az elmhez kauzalitssal. Az emlkem vagy
szlelsem mentlis llapota csak akkor felel meg a vilg
nak, ha a vilg a megfelel llapotot idzi el. Akarati llapo
tokban, mint amilyenek a szndkok, megfordulnak az ir
nyok. A szndkom felemelni a karomat csak akkor felel
meg a vilgnak, ha maga az llapot elidzi az esemnyt a
vilgban, aminek megfelel, azaz, ha maga a szndk a karom
felemelst okozza.
Az intencionlis kauzalits abszolt dnt az emberi visel
keds magyarzatnak a megrtshez, ilyenformn a term
szettudomnyok s a trsadalomtudomnyok kztti klnb
sgek megrtshez. Az emberi viselkeds, ha racionlis, okok

HOGYAN MKDIK AZ ELME 1 0 9

alapjn mkdik, de az okok csak akkor magyarzzk meg a


viselkedst, ha az ok s a viselkeds egyarnt logikus s kauz
lis. A racionlis emberi viselkeds magyarzatai gy lnyeg
ben az intencionlis kauzalits appartust veszik ignybe.
Tegyk fel pldul, hogy Hitler azrt indtott hadjratot Orosz
orszg ellen, hogy Lebensraumot (letteret) hozzon ltre kele
ten. Ennek a magyarzatnak van rtelme, mert felttelezzk,
hogy a) Hitler Lebensraumot akart ltrehozni keleten, tovbb
b) azt hitte, hogy Oroszorszg lerohansval Lebensraumhoz
juthat, s c) a, s b az intencionlis kauzalits rvn, legalbb
rszben oksgi magyarzatot ad a dntsre, ilyenformn Orosz
orszg megtmadsnak a szndkra, s d) Oroszorszg
megtmadsnak a szndka az intencionlis kauzalits rvn
legalbbis rszben Oroszorszg megtmadsnak az oka.
Fontos hangslyozni, hogy az ilyen magyarzatok form
jukban nem determinisztikusak. Valamely viselkedsre adott
intencionlis magyarzat formja nem foglalja magban, hogy
az aktusnak be kellett kvetkeznie, hogy az intencionlis okok
elegendek volnnak ahhoz, hogy az adott tettet vgre kellett
hajtani. Ritka kros esetektl eltekintve a gyakorlatban sem
determinisztikusak. Amikor a sajt viselkedsemet elssorban
a cselekvsre motivl hiedelmek s vgyak elsorolsval
magyarzom, tbbnyire nem gy rtem, hogy nem tehetnk
msknt. Amikor a vgyaimbl s a hiedelmeimbl vezetem le a
cselekedetemet, rs mutatkozik a dntsemnek a hiedelmeim
s a vgyaim formjban megjelen okai s a tnyleges dnts
kztt, s jabb rs a dnts s az aktus vgrehajtsa kztt.
Ezeknek a rseknek az az oka, hogy a viselkeds intencionlis
okai nem elegendek a viselkeds megszabsra. Kivtelt jelen
tenek ez all a szenvedlybetegsg, a megszllottsg, a tlra
d szenvedly s ms patologikus jelleg esetek. Amikor elha
trozom, kire szavazok egy vlaszts alkalmval, viselkedsem
intencionlis magyarzata nem ad kauzlisn elegend felt
telt. Ez ellentte a heroin szervezetbe juttatsnak heroin
fggsg esetn, mert a kbtszeres heroinra vgyik, s az a
hiedelme, hogy a drog heroin. Ebben az esetben a kbtsze
resnek nem nylik vlasztsi lehetsge, s kauzlisn elgs
ges felttelt ad a magyarzat. Erre a rsre rendszerint a sza
bad akarat megnevezst hasznljk. Tovbbra is megoldatlan

1 1 0 ELME, NYELV S TRSADALOM

problma a filozfiban, hogyan lehet az akaratnak szabads


ga akkor, amikor az agyban nincsenek meg az ugyanilyen meg
felel rsek.

AZ INTENCIONALITS HTTERE
Az intencionlis llapotok nem elszigetelten mkdnek. Ahhoz
a hiedelmemhez, hogy Clinton az Egyeslt llamok elnke,
vagy szndkomban lljon a kvetkez htvgn elmenni sel
ni, vagy remljem, hogy idn alacsonyabb lesz a jvedelemadm, mint tavaly, rengeteg tovbbi intencionlis llapotom
nak is kell lennie. Ezekhez az llapotaimhoz pldul rendel
keznem kell azzal a hiedelemmel, hogy az Egyeslt llamok
kztrsasg, azzal a hiedelemmel, hogy az otthonomtl elr
het tvolsgra tallhatk selsre alkalmas vidkek, s azzal
a hiedelemmel, hogy az Egyeslt llamoknak van a polgraira
nzve ktelez rvny jvedelemad-rendszere. Radsul
mindezekhez a hiedelmekhez, akrcsak a tbbi intencionlis
llapothoz, egy sor kpessgemnek s elfelttelezsemnek is
kell jrulnia, melyek lehetv teszik, hogy boldoguljak a vilg
gal. Ezeknek a kpessgeknek, jrtassgoknak, hajlamoknak,
szoksoknak, belltottsgoknak, magtl rtetdnek tekintett
elfelttelezseknek s ltalban a felkszltsg ~nek a hal
mazt neveztem Httrnek, s a Httr ltalnos ttele, amit
mindvgig elfelttelezek, hogy valamennyi intencionlis lla
potunk, valamennyi meghatrozott hiedelmnk, remnynk,
flelmnk stb. csak gy mkdik - vagyis az rvnyeslsi fel
tteleiket csak gy hatrozzk meg -, hogy mindezt az eltt a
Httr eltt teszik, ami lehetv teszi, hogy megbirkzzunk a
vilggal.
Ez a gondolat szerintem gy rthet meg a legjobban, ha ki
ragadunk a val letbl valamilyen intencionlis llapotot, s
megnzzk, mi mindent kell elfeltteleznem, hogy mkd
hessen az intencionlis llapot. E pillanatban az a szndkom,
hogy veszek nhny knyvet a knyvesboltban, s elmegyek
ebdelni egy vendglbe. Ez az sszetett szndk mrhetetlen
metafizikai appartust elfelttelez. Az appartus egy rsze
hiedelmek s vgyak formjban a felsznen tallhat. Pldul

HOGYAN MKDIK AZ ELME 111

csak bizonyosfajta knyvekre vgyom, s hitem szerint a kr


nyken egy bizonyos vendgl a legjobb. m mrhetetlen appa
rtus hzdik e tudatos gondolatok alatt, ami bizonyos rte
lemben tlsgosan alapvet ahhoz, hogy mindssze tovbbi
hiedelmeknek s vgyaknak tekintsk. Tudom pldul, ho
gyan kell jrni s hogyan kell viselkedni a knyvesboltban s
az tteremben; magtl rtetdnek tekintem, hogy az alattam
lv padl meg fog tartani s hogy a testem egyetlen egysges
entitsknt fog mozogni, anlkl hogy szertehullana; term
szetesnek tartom, hogy a knyvek a knyvesboltban olvasha
tk lesznek, de nem alkalmasak tpllknak, s az tel a ven
dglben ehet, de nem lehet elolvasni. Tudvn, hogyan kell
kezelni az ilyen helyzeteket, megvan a kpessgem, hogy a
szmba tegyem az telt, ne a flembe, s a kpessgem gy
olvasni, hogy a szemem el tartom a knyvet, nem pedig a ha
samhoz drzslm. Az ember elkpzelhet egy science-fietion
vilgot, melyben minden egszen msmilyen, ahol gy esznek,
hogy a szemkkel psztznak, valamint rgva s nyeldekelve
olvasnak, n azonban nem hipotzisknt fogadom el, hogy egy
ilyen vilgban lek s nem egy olyanban, hanem egyszeren
magtl rtetdnek tekintek egy mrhetetlen kiterjeds me
tafizikt.
A Httr egy rsze minden kultrban kzs. Pldul mind
annyian felegyenesedve jrunk s gy esznk, hogy a sznkba
rakjuk az telt. Az ilyen egyetemes jelensgeket nevezem Mlyhttrnek , sok ms Httr-elfelttelezs azonban kultrn
knt eltr. Az n kultrmban pldul esznk disznt s
tehenet, frget s szcskt viszont nem, s a nap bizonyos id
pontjaiban esznk, nem msokban. Az ilyen, kultrnknt
klnbz sajtossgokat nevezem helyi kulturlis szoksok
nak . Termszetesen nincs les vlasztvonal a Mlyhttr s
a helyi kulturlis szoksok kztt.
A lnyeg, amit jelen vizsglatunk szempontjbl hangs
lyozni kvnok, hogy az intencionalits nem elklnlt men
tlis kpessgknt mkdik. Az intencionlis llapotok csak
akkor mkdnek gy, ahogy mkdnek, ha adott a Httr-k
pessgek egy elfelttelezett halmaza, mely nem egyszeren
tovbbi intencionlis llapotokbl ll. A Httr preintencionlis. Ahhoz, hogy a knywsrlsi s az ebdelsi szndkom

112 ELME, NYELV S TRSADALOM

meghatrozhassa, mit fogok tenni - azaz determinlja rv


nyeslsi feltteleit
rengeteg olyan jrtassggal kell rendel
keznem, amik nem tartoznak a szban forg szndkokhoz,
sem ms intencionlis llapotaimhoz. Ha gy fogjuk fel az
intencionalitst, mint a gondolkozsi folyamatok halmazt,
melyek csakis a nem tudatosul kpessgek Httere eltt m
kdnek gy, ahogy mkdnek, szmos vizsglati terlet trul
fel elttnk. Ezek taglalsa meghaladja ennek a knyvnek a
kereteit, mgis emltst rdemelnek. A racionalitst pldul
rendszerint a racionalits intencionlisn kvetend szab
lyainak tekintjk. n inkbb azon a vlemnyen vagyok, hogy
kpessgnk a racionlis gondolkozsra s viselkedsre legna
gyobbrszt a Httrhez tartozik. Tovbb rendszerint irracio
nlis s gyakran elfojtott hiedelmekbl s vgyakbl fakad
jelensgnek tartjuk a neurzist. Nmely neurzis ktsgkvl
ebbe a tpusba soroland, akadnak azonban kifejezetten Ht
tr-neurzisok is: a beteg pldul tlsgosan merev az nma
ghoz s msokhoz viszonyulsban. Nem csak arrl van sz,
hogy irracionlis hiedelmei s vgyai vannak, hanem gy vi
szonyul az lmnyeihez, ami lehetetlenn teszi szmra a ru
galmas, alkalmazkod s kreatv boldogulst.

5
A TRSADALMI UNIVERZUM FELPTSE:
HOGYAN HOZ LTRE AZ ELME
OBJEKTV TRSADALMI VALSGOT

Ebben a knyvben az a clom, hogy ismertessem a valsg filozfiailag legzavarbaejtbb rszei kzl nmelyiknek az lta
lnos felptst - az elmt, a nyelvt s a trsadalomt -,
majd elmagyarzzam, hogyan llnak mindezek ssze. Ebbli
trekvsem sorn nagyon sok mindent magtl rtetdnek
tekintek. Sokkal tbbet tudunk a vilg mkdsrl, mint a
nagyszleink, s bzvst tmaszkodhatunk erre a fizikbl,
kmibl, biolgibl s ms tudomnygakbl szrmaz isme
retanyagra. A mlt nagy teljestmnyeire ptve jobb nzpont
hoz juthatunk. Ebben a knyvben minden tovbbi nlkl
magtl rtetdnek tekintettem a fizika, kmia, biolgia s
klnsen a neurobiolgia eredmnyeit. Ez idig megksrel
tem olyan magyarzatot adni az elmre, ami egybecseng a
tnnyel, hogy az elme alapveten biolgiai jelensg, s hogy
ilyenformn a kt legfontosabb klcsns kapcsolatban ll
sajtossga, a tudat s az intencionalits, ugyancsak biolgiai
jelensgek. Ebben a fejezetben az elmre alkalmazott magya
rzatom ignybevtelvel kvnom feltrni a trsadalmi s az
intzmnyi valsgot. Kezdjk a filozfiai problma ismerte
tsvel.

TRSADALMI S INTZMNYI VALSG


Tndjnk el pldul a trcmban lapul papr szeleten. Ha
kiveszem a trcmbl s megvizsglom, meglehetsen rdek
telennek tallom a fizikai jellemzit. Vegyileg bizonyos festk
anyaggal sznezett cellulzrostokbl ll. m trivilis fizikja s

1 1 4 ELME, NYELV S TRSADALOM

kmija ellenre mindannyian nagy jelentsget tulajdon


tunk neki. Ennek az az oka, hogy - pnz. Ha feltesszk a kr
dst: Mifle hozz kapcsold tny teszi pnzz? , be kell
ltnunk, hogy fizikja s kmija alapjn nem kapunk vlaszt
a krdsre. Ha megprblok ltrehozni valamit, ami pontosan
gy nz ki, mint ez a paprdarab, mg ha a legutols moleku
lig is pontosan lemsolom, az nem lesz pnz. pp ellenkez
leg, hamistvny lesz, n pedig letartztatsnak s eltltetsnek nzhetek elbe. Akkor teht mifle tny kvetkeztben
vlik pnzz ez a papr? Kezdhetjk azzal a vlaszadst, hogy
azt mondjuk, bizonyos tpus jelensg csak akkor pnz, ha
pnznek tartjuk; ez ugyan szksgszer, m nem elgsges
felttel. Ahhoz, hogy valami pnz legyen, tbbnek kell lennie,
mint attitdk sornak, mg ha az ilyen viszonyulsok rsz
ben alkotelemei is, spedig lnyeges alkotelemei a pnzsg
jelensgtpusnak. Tpust kell mondanom, mert egyes esetek
lehetnek hamistvnyok. Egy bizonyos bankjegyet tarthatnak
pnznek, noha valjban hamistvny. Az alapelv minden
esetre megmarad: valamely dologtpus csak akkor pnz hossz
tvon, ha elfogadjk pnznek. s ami rvnyes a pnzre, az
rvnyes ltalnossgban a trsadalmi s intzmnyi valsg
ra. gy a pnz, nyelv, tulajdon, hzassg, llam, egyetemek,
koktlpartik, jogszok, az Egyeslt llamok elnkei rszben
- de nem egszen - azrt felelnek meg a megjellsknek,
mert ezeknek tekintjk. Valamely objektum rszben azrt felel
meg a fenti megnevezsek valamelyiknek, mert gy vljk,
hogy megfelel, elfogadjuk vagy elismerjk annak. Lnyeges
kvetkezmnyek fakadnak abbl a tnybl, hogy ezeket a je
lensgeket bizonyos megnevezseknek megfelelnek tekin
tnk: abbl a tnybl, hogy n s msok pnznek tartjk a pa
prt a zsebemben, rendelkezem bizonyos hatalommal, amivel
egybknt nem. s ami igaz a pnzre, az ltalnossgban igaz
az intzmnyi valsgra. Abbl a tnybl, hogy llampolgr
vagyok, vagy eltlt bnz, vagy vendg egy koktlpartin,
vagy gpkocsitulajdonos, bizonyos hatalmak - negatv hatal
mak, mint felelssg s bntets, s pozitv hatalmak, mint jo
gok s felhatalmazsok - szrmaznak rm. Ezek a jelensgek
szksgkppen gondolkodba ejtenek minket, filozfusokat,
s ebben a fejezetben a kvetkez krdst kvnom feltenni:

A TRSADALMI UNIVERZUM FELPTSE 1 1 5

hogyan illenek az ilyen trsadalmi s intzmnyi jelensgek a


megelz fejezetekben vzolt tfog ontolgiba? Mi a trsa
dalmi s az intzmnyi ontolgia? Hogyan lehet objektv az
ilyen realits, ha csak azrt az, ami, mert gy tekintjk? Ha
bemegyek egy boltba, s tadom az eladnak a zsebemben la
pul paprokat, nem fogja azt mondani: Nos, maga. taln azt
hiszi, hogy ez pnz, de ugyan mi kznk ahhoz, hogy maga
mit gondol?
Ebben a fejezetben azt a problmt elemezzk, hogyan l
tezhet olyan ismeretelmletileg objektv trsadalmi valsg,
ami rszben attitdk ontolgiailag szubjektv halmazbl ll.
Hogy egy kicsit konkrtabban lltsuk fel a problmt, a szub
jektvnak s az objektvnak ebbl a kombincijbl szmos
zavarba ejt sajtossg kvetkezik, amit rdemes tisztzni.
Hrmat fogok megemlteni ezek kzl.
Elszr, az eddig adott magyarzatomban tetten rhet egy
sajtos krbenjrs, s meg kell bizonyosodnunk rla, hogy ez a
krbenjrs nem helytelen, azaz nem befolysolja krosan a le
hetsges elemzst. Ez a krbenjrs a kvetkezkpp hangzik:
ha valami csak azrt pnz, tulajdon vagy hzassg, mert pnz
nek, tulajdonnak vagy hzassgnak tartjk, akkor fel kell ten
nnk a krdst, hogy pontosan mi a hiedelem tartalma az ilyen
esetekben? Ha el kell hinnnk, hogy a papr a zsebemben pnz,
ahhoz, hogy pnz legyen, nem lehet mindssze annyi a hiede
lem tartalma, hogy pnz, mert a pnzz vlshoz eleve pnz
nek kell tartani. s amennyiben gy van, akkor a hiedelemnek
rszben azt is tartalmaznia kell, hogy gy tartjk, hogy pnznek
tartjk. De akkor ismt fel kell tennnk a krdst, s a vlasz
megint csak a kvetkez lenne: a hiedelem tartalmhoz tartozik,
hogy gy tartjk, hogy gy tartjk, hogy pnznek tartjk. A kr
dsnek ez a knyszer ismtelgetse vagy krbenjrst eredm
nyez, vagy a pnz meghatrozsnak vget nem r visszafejt
st, s gy ltszik, soha nem lesznk kpesek megllaptani, mi
a hiedelem tartalma, ha valamit pnznek tartanak. Ilyenformn
soha nem lennnk kpesek megmagyarzni a pnzt mint jelen
sget krbenjrs vagy vgtelen visszafejts nlkl. Ennek elke
rlse rdekben a pnz fogalmnak hasznlata nlkl kell
megmagyarznunk a pnz fogalmt, ahogy olyankor merl fel,
mikor valamit pnznek tartanak.

1 1 6 ELME, NYELV S TRSADALOM

A msodik elgondolkoztat sajtossg egynmely eddigi


megjegyzsembl ered. Hogyan mkdhet kauzlisn az intz
mnyi valsg? Ha a pnz csak azrt pnz, mert pnznek tart
jk, s a tbbi felvetett plda esetben is ugyanez a helyzet,
akkor hogyan hathat kauzlisn a pnz? Hogyan trtnhet
meg, hogy a teljes egszben fizikai s kmiai alkotelemekbl
ll vilgban kauzlis hater jrul a pnz, a kormny, az
egyetemek, a magntulajdon, a hzassg stb. intzmnyi val
sghoz? Ahogy az az elz fejezetekbl kivilglott, a filozfiai
elmlkedsek sorn mindig a problma lehet legnaivabb meg
kzeltsbl kell kiindulnunk. Hagyni kell, hogy meghk
kentsenek a tnyek, melyeket minden jzan ember teljesen
magtl rtetdnek tekint. Most azzal a meglep tnnyel
kerltnk szembe, hogy a tulajdon, a pnz, a hzassg s az
llam intzmnyi valsga kauzlisn mkdik az letnk
ben. De miknt trtnhet ez meg? Az intzmnyeknek nincs
energijuk, tmegk vagy gravitcis vonzsuk. Mi az F = MA
megfelelje az intzmnyi valsg esetben?
Az elz kettvel sszefgg harmadik sajtossg, mi pon
tosan a nyelv szerepe az intzmnyi valsgban? Azt mond
tam, hogy valami csak akkor pnz, tulajdon s hzassg, ha az
emberek azt pnznek, tulajdonnak s hzassgnak tartjk, de
hogyan lenne egyltaln ilyen gondolatuk, ha nem lenne nyel
vk? Tovbb, nem pontosan ugyanolyan intzmnyi val
sg-e a nyelv, mint aminek a magyarzatra ppen ksrletet
tesznk? Az egyik md ennek a harmadik rejtlynek a magya
rzatra, ha szrevesszk, hogy az intzmnyi valsgban a
nyelvet nem pusztn a tnyek lersra hasznljk, hanem,
klns mdon, rszben maga is a tnyek ltrehozja. Ha pl
dul a hszdollros bankjegyen az ll, hogy Ez a bankjegy
trvnyes fizeteszkz minden kz- s magntartozs kiegyenl
tsre , akkor az Egyeslt llamok pnzgyminisztriuma
nem egyszeren rgzti a tnyeket, hanem rszben megteremt
egyet. Ez a kijelents olyan, mint egy performatvum, mg ha
hinyzik is belle a cselekedetet jell performatv ige. Azokat
a kijelentseket nevezzk performatvnak, amiket valaminek
a kimondsa tesz igazz. A mondatban a f ige, a performatv
ige nevezi meg a vgrehajtott cselekedetet a mondat kijelent
sben. Ha pldul a megfelel krlmnyek kztt azt mon

A TRSADALMI UNIVERZUM FELPTSE 1 1 7

dm: grem, hogy megltogatlak , vagy Lemondok , akkor


ezeknek a kimondsa maga az gret, illetve a lemonds. Ezek
ben az esetekben n hozom ltre a tnyt, hogy a kijelents
pusztn a kimondsa rvn gret vagy lemonds. Az intzm
nyi tnyek megteremtsben ltalnosak a performatv kije
lentsek. A trvnyes fizeteszkz ltrehozsa, ha a pnzgy
minisztrium kijelenti, hogy az ltala kibocstott fizeteszkz
trvnyes fizeteszkz, olyan, mint egy performatvum, mely
ltrehozza az ltala rgztett tnyt. A harmadik talny egyik
magyarzatra szorul eleme a performatv kijelentsek szere
pe az intzmnyi tnyek ltrehozsban.
Meglehetsen ltalnosan, st naivan ismertettem ezeket a
talnyokat, mert azt szeretnm, hogy az olvas legalbb vala
mennyi benyomst nyerjen rluk, mieltt nekiltnnk a meg
oldshoz szksges appartus felptsnek.

FGGSG A MEGFIGYELTL
S A TRSADALMI VALSG PTKOCKI
Szerintem a trsadalmi s intzmnyi valsg mibenltnek
felfejtshez tisztznunk kell egy alapvet megklnbztetst
s be kell vezetnnk hrom j elemet a magyarzat ez idig
alkalmazott appartusba. A 4. fejezetben mr bemutattam a
megklnbztetst a vilgnak a hozzllsunktl s intencinalitsunktl fggetlenl ltez sajtossgai s az intencionalitsunk viszonylatban ltez sajtossgok kztt. Ezt a meg
klnbztetst a vilg megfigyeltl fgg s megfigyeltl
fggetlen sajtossgai kztti klnbsgnek nevezem. A h
rom elem: a kollektv intencionalits, a feladat kijellse, vala
mint a szablyok ltalam ltest szablyoknak elnevezett
formja.
A MEGFIGYELTL FGG S A MEGFIGYELTL FGGETLEN
KZTTI KLNBSG

A vilg nmelyik sajtossga tlnk, emberektl, a hozzll


sunktl s a tevkenysgnktl teljesen fggetlenl ltezik,
msok fggenek tlnk. Kpzeljnk el pldul egy olyan tr
gyat, amelyik mind a ktfle sajtossggal rendelkezik, mond

1 1 8 ELME, NYELV S TRSADALOM

juk azt a trgyat, amin lk. Ennek a trgynak van bizonyos


tmege s bizonyos molekulris szerkezete - ezek tlnk fg
getlenl lteznek. A tmeg s a molekulris szerkezet a vilg
megfigyeltl fggetlen sajtossga. Csakhogy ennek a trgy
nak az is a sajtossgai kz tartozik, hogy szk. A tny, hogy
szk, annak az eredmnye, hogy megterveztk, elksztettk,
eladtk, megvsroltk s szknek hasznljk. Az olyan saj
tossgok, mint szknek lenni, a szksg a megfigyeln ml
nak vagy a megfigyeltl fggenek, ahol a megfigyel egy
arnt jelentheti a ksztt, a hasznlt, a tervezt s ltalban
az intencionalits birtokost. Az olyan sajtossgok, mint a
tmeg, energia, gravitcis er, feszltsgszint megfigyeltl
fggetlenek; az olyan sajtossgok, mint a pnznek, tulajdon
nak, ksnek, szknek, futballmeccsnek vagy egy piknikre alkal
mas szp napnak lenni, megfigyeltl fggk, a megfigyeln
mlnak. ltalnossgban a termszettudomnyok a megfigye
ltl fggetlen jelensgekkel foglalkoznak, pldul az energi
val, tmeggel s fotoszintzissel, mg a trsadalomtudom
nyok a megfigyeln ml sajtossgokkal, mint a vlasztsok,
a fizetsi mrleg problmi s a trsadalmi szervezetek.
Vegyk szre, hogy az intencionalits, br megfigyeltl
fgg jelensgeket hoz ltre, maga nem a megfigyeltl fgg.
A tny, hogy ez a trgy szk, tbbek kztt fgg a hozzll
sunktl, m maguk ezek az attitdk nem a megfigyeln ml
nak. Amikor az intencionalitsunk rvn megfigyeltl fgg
jelensgeket hozunk ltre, maga az intencionalits nem fgg
semmilyen tovbbi intencionalitstl. Ha mr van egy attit
dnk, teljesen mellkes, hogy msok azt gondoljk-e, van-e
olyan attitdnk.
Mr a harmadik fejezetben sort kertettnk a vilg megfi
gyeltl fggetlen s megfigyeltl fgg sajtossgai kztti
megklnbztetsre, amikor klnbsget tettnk az eredend
s az eredeztetett intencionalits kztt. Az eredend intencionalitst pldzta az n jelenlegi hsgllapotom, mely,
noha ontolgiailag szubjektv, fggetlen a megfigyeltl. Nem
fgg senkinek a viszonyulstl hozzm vagy az hsgrze
temhez. Az eredeztetett intencionalitst pldzza az a tny,
hogy a francia Jai fim mondat azt jelenti, hes vagyok ,
megfigyeltl fgg. A mondat csak azrt rendelkezik ezzel az

A TRSADALMI UNIVERZUM FELPTSE 1 1 9

eredeztetett intencionalitssal (azaz jelentssel), mert a fran


ciul beszlk ezzel a jelentssel hasznljk.
gy vlem, a megklnbztets a megfigyeln ml s a
megfigyeltl fggetlen sajtossgok kztt sokkal fontosabb,
mint filozfiai kultrnk hagyomnyos megklnbztetsei,
pldul a test s a llek, vagy a tny s az rtk kztt. Ez a
knyv bizonyos rtelemben rszben errl a megklnbzte
tsrl s a kvetkezmnyeirl szl. Ebben a fejezetben pldul
azzal a tnnyel foglalkozunk, hogy a megfigyeltl fgg in
tzmnyi jelensgek halmaznak lehet ismeretelmletileg ob
jektv lte, mg ha az ontolgijuk megfigyeltl fgg is, s
gy ontolgiailag szubjektv elemet tartalmaz.
Most pedig rtrek a hrom alkotelemre, amit ignybe ve
sznk ennek a valsgnak a magyarzathoz.
KOLLEKTV INTENCIONALITS

Az elz fejezetben gy trgyaltuk az intencionalitst, mintha


minden intencionalits szndkozom , hiszem , remlem
s gy tovbb formt ltene. m van az intencionalitsnak egy
rdekes formja, ami a szndkozzuk , hisszk , remljk
stb. alakban jelentkezik. Nos, termszetesen, ha van egy mi
szndkunk , akkor kell lennie egy n-szndkomnak is,
mert ha intencionlisn csinlok valamit, annak a rszeknt,
amit mi csinlunk, akkor felttlenl szndkomban ll elv
gezni a rszemet. s hogy szndkomban lljon elvgezni a
rszemet, szndkomban kell llnia, hogy csinljak valamit,
ami annak a rsze, amit mi csinlunk. gy pldul ha mi egy
autt tolunk, hogy elinduljon, akkor meg kell lennie az intencionalitsomnak, hogy el fogom vgezni a rszemet. Ennek el
lenre gy tnik szmomra, hogy van az intencionalitsnak
egy nll minsget kpvisel, tovbb nem bonthat osztlya,
a kollektv intencionalits vagy mi~intencionalits . Hogy lehet
ez? Filozfiai hagyomnyaink alapjn mindig hajlottunk gy
gondolkozni a kollektv intencionalitsrl, mint ami egyni
intencionalitsokra bonthat. gy vljk, hogy a mi-intencionalitsnak mindig lebonthatnak s vgs soron kikszbl
hetnek kell lennie az n-intencionalits kedvrt. Ennek a
hajlamnak az az oka, hogy ha a kollektv intencionalitst egyszersthetetlennek tekintjk, akkor mintha arra knyszerl

1 2 0 ELME, NYELV S TRSADALOM

nnk, hogy valamifle kollektv mentlis entits ltt posztulljuk, valamilyen mindenen tvel hegelinus Vilgszellemet,
egyfajta, az egynek fltt lebeg mi ~t, melynek egynek
knt csak a megnyilvnulsai vagyunk. Minthogy azonban
minden rendelkezsre ll intencionalitsomat a fejemben
hordom, te meg a tidben a te intencionalitsaidat, a kvetke
z problmval llunk szemben: hogyan fordulhat el, hogy
ltezik olyasmi, mint a tovbb nem egyszersthet kollektv
intencionalits?
A legtbb filozfus gy vli, hogy erre a rejtlyre nincs v
lasz abban a formban, ahogy n felvetettem, s igyekeznek az
egyni vagy n-intencionalitsra egyszersteni a kollektv
vagy mi-intencionalitst. Megprbljk egyszersteni a szndkozunk ~at, hisszk ~et s remljk ~et szndkozom ra, hiszem ~re s remlem ~re. Felttelezik, hogy valahny
szor kt ember osztozik egy kollektv intencin, pldul amikor
megprblnak egytt megtenni valamit, akkor mindegyikk
nek van egy n szndkozom formj intencionalitsa, r
adskpp pedig egy hiedelme a msik intencionalitsrl. Eb
ben a formban az n intencionalitsom gy fest: n gy s gy
szndkozom tenni s gy hiszem, neked ugyanez a sznd
kod . Tovbb hinnem kell, hogy te hiszed, hogy n hiszem,
hogy neked megvan az adott szndkod, s ebben az n hi
szem, hogy te hiszed, hogy n hiszem, hogy te hiszed, hogy n
hiszem stb. formban vget nem r visszafejts jn ltre;
rszedrl te hiszed, hogy n hiszem, hogy te hiszed, hogy n
hiszem, hogy te hiszed s gy tovbb. A hiedelmekrl ismtel
getett hiedelmeknek ezt a sorozatt kt vagy tbb ember eset
ben klcsns hiedelemnek nevezik. A kollektv intenciona
lits egyni intencionalitsokra bonthatsgnak (belertve
a klcsns hiedelmet, mint az egyni intencionalits egyik
formjt) a hvei gy vlik, hogy a vgtelen visszafejts nem
hibs. Mindig rendelkeznk a lehetsggel, hogy tudatosan
gondoljunk az egyre magasabb szint hiedelemre egy msik
hiedelemrl, de a gyakorlatban az id s az energia korltai
meglljt parancsolnak az ismtld hiedelmek vgtelen ka
nyargsnak.
Szerintem az egsz, a kollektv intencionalitst egyni intencionalitsra s klcsns hiedelmekre lebontani szndko

A TRSADALMI UNIVERZUM FELPTSE 121

z megkzelts meglehetsen zavaros. Nos, mivel nem hi


szem, hogy elg nagy volna a fejem, hogy oly sok hiedelemnek
szllst nyjtson, ajnlok egy sokkal egyszerbb megoldst.
Vegyk csak a fejemben lv kollektv intencionalitst, mint
primitvumot.* Ez mi szndkozunk formj, mg ha az n
teljesen egyni fejemrl van is sz. s ha tnylegesen sikerl
egyttmkdnm veled, akkor a te fejedben ugyancsak mi
szndkozunk formj lesz az intencionalits. Lesznek k
vetkezmnyei arra vonatkozan, amit hiszek s amit sznd
kozom, mert az egyni intencionalitsom a kollektv intencinalitsbl ered. De azrt, mert nem hagyhatjuk figyelmen k
vl a tnyt, hogy valamennyi intencionalits az egyes egynek
fejben jelentkezik, nem kell feltteleznnk, hogy valamennyi
intencionalits szndkozom , hiszem , remlem form
j. Egyneknek igenis lehet az egyni fejkben szndkozzuk ,
remljk stb. formban megnyilvnul intencionalitsuk.
sszefoglalva: az az olykor metodolgiai individualizmus
nak nevezett kvetelmny, hogy minden intencionalits egy
ni cselekv szemlyek egyni agyban legyen, nem kveteli
meg, hogy valamennyi intencionalits egyes szm els szemly
ben jusson kifejezsre. Semmi nem gtol meg minket abban,
hogy az egyni fejnkben legyen pldul hisszk , sznd
kozzuk s gy tovbb formban megjelen intencionalitsunk.
Mindezt nagyon elvont s teoretikus kifejezsekkel rtam le,
de emlkeztetni szeretnm nket, hogy a val letben a kol
lektv intencionalits teljessggel mindennapos, gyakorlati s
valjban alapvet szerepet jtszik a ltnkben. Nzznk csak
meg egy futballmeccset, politikai nagygylst, hangversenyt,
egyetemi eladtermet, istentiszteletet vagy trsalgst, s mind
annyiszor tetten rhetjk a mkdsben lv kollektv inten
cionalitst. De kpzeljnk el egy olyan zenekari eladst,
melynek sorn a zenekar tagjai kln-kln, egyni kedvk
szerint jtsszk a szimfnibl rjuk es rszeket. Mg ha v
letlenl mindannyian gy adnk is el a rszket, hogy trt
netesen szinkronban lennnek s szimfninak hangozna a
zene, mg mindig dnt klnbsg mutatkozna a kollektv
egyttmkd viselkeds intencionalitsa s az egyni viselke
* Tovbbi magyarzatra nem szorul elemi tnyt.

1 2 2 ELME, NYELV S TRSADALOM

ds intencionalitsa kztt. Ami rvnyes a zenekarra, az r


vnyes a futballcsapatra, a politikai nagygyls tmegre, kt
ember tncra, s egy hzat pt ptbrigdra. Ha vannak
olyan emberek, akikkel egyttmkdm, akkor van kollektv
intencionalitsom. Valahnyszor msok osztoznak a gondola
taimban, rzseimben stb., akkor van kollektv intencionalit
som - s ez minden trsadalmi tevkenysg sarokkve.
Leggyakrabban felbukkan formjukban mg az emberi
konfliktusok is egyttmkdst ignyelnek. Gondoljunk csak
az klvv-mrkzsre, futballmeccsre, brsgi trgyalsra,
vagy akr kt vitba kevered filozfusra. Ezeknek a konflik
tusoknak a vgigvitele magasabb szint egyttmkdst ig
nyel. Ha az egyik ember egy stt siktorban megjelenik a
msik mgtt, s fejbe vgja, ahhoz nem szksges kollektv
intencionalits. De egy klvv-mrkzshez, birkzmeccs
hez, prbajhoz, vagy akr a klcsns srtegetshez egy koktpartin, igenis nlklzhetetlen az egyttmkds bizonyos
szintje. Hogy az egyik szinten kzdhessnk, ahhoz egy msik
szinten egytt kell mkdnnk a kzdelemben.
nknyesen trsas tnyknt hatrozok meg minden olyan
tnyt, melyben kt vagy tbb kollektv intencionalits cselek
v vesz rszt. gy pldul az egytt vadsz llatok, az egytt
mkdve fszket pt madarak, s felttelezheten az gyne
vezett trsadalomalkot rovarok, pldul a hangyk s a m
hek is kollektv intencionalitsrl tesznek tanbizonysgot,
gy vannak trsas tnyeik.
Az emberek rendelkeznek egy fontos kpessggel, ami lehe
tv teszi, hogy meghaladjk a puszta trsas tnyeket s eljus
sanak az intzmnyi tnykig. Az emberek nem csak fizikailag
mkdnek egytt; beszlgetnek is egymssal, tulajdonnal ren
delkeznek, hzasodnak, llamot alkotnak s gy tovbb. Ebben
a fejezetben a trsas tnyeken tl felbukkan intzmnyi je
lensgek magyarzatra vllalkozom.
A FELADAT KIJELLSE

A kollektv intencionalits mellett az intzmnyi valsg fel


ptshez szksges msodik ptkocka a feladat kijellse.
Dnt jelentsg krlmny az emberek s egyes fejlettebb
llatok esetben, hogy kpesek eszkzknt hasznlni bizonyos

A TRSADALMI UNIVERZUM FELPTSE 1 2 3

trgyakat. Ez egy ltalnosabb kpessg megnyilvnulsa, ami


lehetv teszi, hogy olyan feladatokat jelljenek ki bizonyos
objektumoknak, amelyek nem eredenden tartoznak az adott
objektumhoz, azt kls cselekv jelli ki. Gondoljunk csak a
majomra, amikor botot hasznl, hogy elrje a bannt. Gon
doljunk a primitv npekre, akik fatrzset hasznlnak padnak
s kvet snak. Mindezek feladatkijell esetek, amikor sze
mlyek feladattal ruhznak fel valamilyen termszetes trgyat.
Cljuk elrse rdekben a cselekv szemlyek kiaknzzk a
trgy termszetes sajtossgait.
Mert szt ejtettnk a kijellt feladatok ltezsrl, el kell
vezetnem egy hatrozott ttelt a feladat, a funkci fogalmrl:
minden funkci megfigyeltl fgg az ltalam kifejtett rte
lemben. Ezek a funkcik csak a feladatot kijell megfigyel
vagy cselekv szemly viszonylatban lteznek. Ezt a tnyt az
a krlmny leplezi ellnk, hogy a termszetben is gyakran
fedeznk fel funkcikat. Felfedezhetjk pldul, hogy a szv
feladata a vr pumplsa. De ne feledjk, hogy ezt a felfede
zst csak egy elfelttelezett teleolgia sszefggsn bell te
hetjk, amennyiben gy szemlljk az objektumokat s a je
lensgeket, hogy valamilyen clt szolglnak. Azrt mondhat
juk, hogy a szv feladata a vr pumplsa, mert magtl rte
tden rtknek tekintjk az letet s az letben maradst, hi
szen a szervezet tfog kolgijban a vr pumplsa az let
s az letben marads cljt szolglja.
Gondoljuk vgig, milyen klnbsget jelent, ha tnyknt ki
jelentjk, hogy a szv mkdse idzi el a vr keringst, s a
vr keringetsnek van egy sor ms kauzlis sszefggse is,
illetve ha gy fogalmazunk, hogy a szv feladata a vr pump
lsa. A funkci tulajdontsval jelenik meg a normatvum, a
viszonyts alapja. Beszlhetnk pldul jobb s rosszabb
szvrl, szvbetegsgrl s gy tovbb. A normatvum azon
tny egyik kvetkezmnye, hogy a funkcionlis tulajdonsg a
teleolgin bellre helyezi az oksgi tnyeket. A feladat tulajdontsa elfelttelezi a rendeltets vagy cl fogalmt, gy a tu
lajdonsg a puszta kauzlis kapcsolatoknl tbbet tulajdont.
Ezek a rendeltetsek, clok s feladatok csak emberi s llati
cselekvk, szemlyek viszonylatban lteznek. Csak azrt
mondhatjuk, hogy a szv feladata a vr pumplsa, mert rt

1 2 4 ELME, NYELV S TRSADALOM

kt tulajdontunk az letnek s az letben maradsnak, s tisz


tban vagyunk vele, milyen szerepet jtszik a szv az let s az
letben marads szempontjbl. Ha a hallt s a megsemmi
slst rtkelnnk mindenekfltt, akkor a szv kpviseln a
rendellenes mkdst, a betegsg feladata pedig a pusztuls
meggyorstsa volna. sszefoglalva, ltalnossgban kijelent
hetjk, hogy minden funkci a megfigyeln mlik. A feladatok
soha nem fggetlenek a megfigyeltl. A kauzalits megfigye
ltl fggetlen; a feladat, ami a kauzalitshoz addik, az normatvum vagy teleolgia. Pontosabban, feladat tulajdontsa a
kauzlis sszefggseknek egy elfelttelezett teleolgiba he
lyezi a kauzlis sszefggseket.
LTEST SZABLYOK

Mindvgig gy beszltem, mintha kielgt fogalmunk lenne a


nyers valsghoz jrul intzmnyi valsgrl, ismertetni kell
azonban ennek a felvetsnek nhny elfelttelezst. vekkel
ezeltt megklnbztetst tettem a nyers tnyek s az intz
mnyi tnyek kztt; nyers tny pldul, hogy a Nap kilencvenhrom milli mrfld tvolsgra van a Fldtl, intzmnyi
tny, hogy az Egyeslt llamok polgra vagyok. A nyers tnyek
s az intzmnyi tnyek kztti megklnbztets magyarza
thoz klnbsget tettem ktfle szablytpus kztt. Bizonyos
szablyok elzetesen szablyozzk a viselkeds formit. Gon
doljunk pldul a ,Jobbra hajts! szablyra. Maga a vezets
ugyan az t brmelyik oldaln trtnhet, m tekintettel arra,
hogy ltezik a vezets tnye, hasznos, ha valamikppen szab
lyozzuk, gy aztn vannak Tedd ezt vagy azt formj szab
lyaink. ltalnossgban, vannak szablyaink, melyek a szab
lyoktl fggetlenl ltez tevkenysgeket szablyozzk. Az
ilyen szablyok a sz szoros rtelmben szablyoz jellegek:
az elzleg mr ltez viselkedsformkat szablyozzk. De
nem minden szably ilyen tpus. Egyes szablyok nem csak
szablyozzk, hanem ltrehozzk vagy lehetv teszik a tev
kenysgnek azt a formjt, amit szablyoznak. Ez utbbi kiaszszikus pldja a sakkszablyok esete. Nem arrl van sz, hogy
az emberek amgy is tologattak fadarabkkat egy tbln, s
valaki egyszer csak kijelentette: ,J lenne, ha hoznnk valami
fle szablyokat, hogy ne tkzznk lpten-nyomon egyms

A TRSADALMI UNIVERZUM FELPTSE 1 2 5

ba. A sakk szablyai nem olyasflk, mint a kzlekeds. A


sakk szablyainak a lttl fgg magnak a sakkozsnak a le
hetsge, hiszen ppen abbl ll a sakkozs, hogy legalbb a
sakkszablyok egy bizonyos mret halmazval sszhangban
cseleksznk. Az ilyen szablyokat nevezem ltest szab
lyoknak , mivel a szablyok szerinti cselekvs ltest szerepet
tlt be a szablyok ltal szablyozott tevkenysgben. A ltes
t szablyok termszetesen szintn elltnak szablyoz felada
tot, de tbbet tesznek a puszta szablyozsnl: ltrehozzk azt
a tevkenysget, amit az emltett mdon szablyoznak. A nyers
tnyek s az intzmnyi tnyek emltett megklnbztetst
csak a ltest szablyok rtelmben lehet megfelelen meg
magyarzni, mert az intzmnyi tnyek csak az ilyen szab
lyok rendszern bell lteznek.
A ltest szablyoknak mindig ugyanaz a logikai felptse,
azokban az esetekben is, ahol a logikai forma nem addik a
szablyt kifejez mondat nyelvtanbl. A logikai forma a k
vetkez: ez s ez ilyen s ilyen sttusnak szmt. n szeretem
ezt megfogalmazni az X Y-nak szmt formban, vagy lta
lnosabban: X Y~nak szmt C~(sszefggs)ben . gy a sakk
jtk sszefggsben, egy bizonyos formj figurnak ez s
ez a lpse egy lpsnek szmt a huszrral. A figurknak ez s
ez a pozcija a tbln mattnak szmt. Az amerikai futballban
az ellenfl glvonalnak tlpse jtk kzben, a labda birto
kban, glnak szmt. Az ilyen gl hat pontnak szmt. Az el
lenflnl tbb pont szerzse gyzelemnek szmt.

AZ INTZMNYI VALSG FELPTSNEK


EGYSZER MODELLJE
Ebben a fejezetben nagyon hatrozott kijelentst teszek: min
denfle intzmnyi valsg megmagyarzhat ennek a hrom
fogalomnak, a kollektv intencionalitsnak, a feladat kijell
snek s a ltest szablyoknak az alkalmazsval. Egy egy
szer gondolatksrlettel kezdem ennek a kijelentsnek az iga
zolst, egyfajta pldzattal arrl, hogyan fejleszthettek ki in
tzmnyi struktrkat olyasfle teremtmnyek, mint mi. Kp
zeljk el tbb-kevsb hozznk hasonl primitv lnyek egy

1 2 6 ELME, NYELV S TRSADALOM

csoportjt. Knny elkpzelni, hogy egynileg feladatokat je


llnek ki termszetes trgyaknak. Az egyik egyn pldul l
helynek hasznlhatja ezt a rnkt, azt a botot pedig emelnek.
s ha egy egyn az egyni intencionalitsa alkalmazsval ki
jellhet ilyen feladatokat, nem nehz elkpzelni, hogy szmos
egyn kollektvn jellhet ki funkcikat. A csoport hasznl
hatja ezt a tuskt padnak, azt a nagy botot, amit egyttesen
kezelnek, emelnek. Most kpzeljk el, hogy csoportknt tny
kedve falat emelnek a lakhelyk kr. Nem akarom a falu
elnevezst hasznlni, mg a kzssg megjellstl is tar
tzkodom, mert ezek a kifejezsek tlsgosan intzmnyinek
tnhetnnek. Ezeknek az egyneknek, ttelezzk fel, minden
esetre van valamifle menedkhelyk - mondjuk barlangok -,
s ttelezzk fel, hogy falat emelnek a menedkhelyk terlete
kr. A fal azrt kszl, hogy kivl tartsa az esetleges behato
lkat, a csoport tagjait pedig odabent.
A falnak teht fizikai sajtossgai alapjn van egy kijellt fel
adata. Ttelezzk fel, hogy a fal tl magas ahhoz, hogy knnye
dn tmsszanak rajta, s hogy a menedkhely laki knnyen
megakadlyozhatjk az tmszsra tett ksrleteket. Vegyk
szre, hogy az eddig lertak alapjn a falnak kt olyan sajtoss
ga van, amit korbban az intzmnyi valsg szempontjbl
alapvetknt emltettnk: kijellt feladata s kollektv intencio
nalitsa. A kollektvn cselekv lakosok feladatot jelltek ki a
falnak, nevezetesen, hogy hatrakadlyknt mkdjn. A falat
kooperatv erfeszts eredmnyeknt ptettk, hogy ellssa a
feladatt. Ezekhez a sajtossgokhoz most hozzadom a harma
dikat. Nmikpp mdostom a trtnetet, oly mdon, amirl re
mlem, hogy elg mesterkletlenl hangzik, mg ha kvetkez
mnyei felmrhetetlenek is. Tegyk fel, hogy a fal fokozatosan
tnkremegy. Lassan elkopik, mg vgl csak egy sor k marad
belle. De tegyk fel, hogy a lakosok tovbbra is gy kezelik ezt
az egysornyi kvet, mintha elltn a fal funkcijt. Tegyk fel,
gy kezelik a ksort, mintha megrtenk, hogy nem lphetik t.
Termszetesen nem szabad feltteleznnk, hogy ismernek olyan
jelleg nagyszabs fogalmakat, mint ktelessg vagy ktele
zettsg , de tegyk fel, hogy megrtik, senkinek nem szabad t
lpnie a kvekbl ll vonalat a fldn.

A TRSADALMI UNIVERZUM FELPTSE 1 27

Nos, mint emltettem, szndkom szerint ennek a trtnet


nek minl egyszerbbnek kellene lennie, de gy ltom, ez
utbbi adalk megjelensvel rendkvl lnyeges vltozs tr
tnt. Ez a vltozs jelenti a dnt lpst az intzmnyi valsg
megteremtsben. Ez a dnt lps annak a megteremtsben,
amit az emberi kzssg jellemzjnek tartunk az llati kzs
sggel szemben. A kvetkezrl van ugyanis sz: kezdetben a
fal a fizikai sajtossgai alapjn ltta el kijellt feladatt. A tr
tnet mdostsa nyomn a fal mr nem a fizikai sajtossgai
alapjn ltja el feladatt, hanem a kollektvn cselekv egy
nek kollektv elfogadsa, illetve elismerse alapjn, annak az
elfogadsa, illetve elismerse alapjn, hogy a fal rendelkezik
bizonyos sttussal, mely sttussal bizonyos feladat jr. A cse
lekmny mdostsnak nyomn bekvetkezett vltozsok le
rsra jabb kifejezst kell bevezetnem; az ilyen feladatokat
nevezem sttusfunkci ~nak.
gy vlem, ez a lps, vagyis a fizikai feladattl a sttus
funkci kollektv elfogadsig vezet lps alkotja az emberi
intzmnyi valsg alapvet fogalmi struktrjt. ltalban
az intzmnyi struktrk esetben a struktra nem lthatja el
feladatt kizrlag a fizikai jellemzi alapjn, hanem szksg
van a kollektv elfogadsra. Ahol emberi intzmnyekrl van
sz, a feladatok, sszefoglalva, sttusfunkcik.

A PNZ PLDJA
Ennek a jelensgnek taln a pnz a legegyrtelmbb esete. A
pnz nem lthatja el a feladatt kizrlag a fizikja alapjn.
Akrmennyire is prbljuk ktni a kijellt funkcit a fizikai
jellemzihez, a pnzt - ellenttben a kssel vagy a frdkd
dal - nmagban a fizikja nem teszi kpess feladata ellt
sra. Nem sttusfunkci jelleg feladatok esetben, amilyen
pldul a frdkd vagy a ks feladata, a fizika alapvet a fel
adat elltshoz. A fizikai szerkezet teszi lehetv a frdk
dam hasznlatt frdkdknt, de nem ksknt, s lehetv
teszi szmomra, hogy a kst ksknt, de nem frdkdknt
hasznljam. A sttusfunkcik esetben azonban trs mutat

128 ELME, NYELV S TRSADALOM

kozik egyfell a rendszer fizikja, msfell a sttus s a sttus


sal egytt jr feladatok kztt.
Jl szemlltethetjk ezt a jellegzetessget a nyugat-eurpai
papr fizeteszkz kialakulsban megfigyelhet nmely saj
tossg ttekintsvel. Hromfle pnz tnik fel a kzgazdasg
trtnetben. Az els tpus az rupnz ; ez esetben rtkes
nek tekintett rut hasznlnak pnzknt. Az rupnz rendszere
lnyegileg cserekereskedelem. A msodik fajta pnz a kte
lezvnypnz . Az ilyen pnz olyan rsos ktelezettsget jelent,
melynek fejben a ktelezvny bemutatja valamilyen rtket
kap fizetsgl. A harmadik fajta pnz a paprpnz . A papr
pnz csak annak a tnynek az alapjn pnz, hogy a megfelel
felhatalmazssal rendelkez szemly vagy testlet rendeletileg
pnznek nyilvntotta. Az a krds, hogy mi az, amiben mind
ezek kzsek, ami pnzz teszi ket, s hogyan mkdnek?
A fizeteszkz fejldsnek els szakaszban az rtkes ru
cikket, tbbnyire aranyat s ezstt lehetett csereeszkzknt
s rtkhordozknt hasznlni. Az arany s az ezst nem ere
denden rtkesek. Az rtk birtoklsa hozzadott funkci,
ebben az esetben azonban a krdses trgy fizikai sajtossgai
alapjn adtk hozz a funkcit. Az arany- s ezstrmk ko
rban az rme rtke pontosan megfelelt a benne tallhat
arany, illetve ezst mennyisgnek. Az llamhatalom olykor
ugyan csalt, de lnyegben ez volt az alaphelyzet. Ha az rmt
beolvasztottk, akkor sem vesztett az rtkbl. Az rmn lt
hat nyomat csak rtknek azonostsra szolglt, jelezvn a
benne lv arany, illetve ezst mennyisgt.
m az arany s ezst ide-oda szlltsa meglehetsen knyel
metlen mdszer az zletek nylbetsre, radsul kockzatos
is. gy a kzpkori Eurpban az arany s ezst birtokosai biz
tonsgosabbnak talltk, ha egy bankrnl tartjk az ara
nyat s az ezstt. A bankr paprokat vagy msfle dokumen
tumokat adott nekik, melyeken az llt, hogy a bemutatskor a
dokumentumok aranyra s ezstre vlthatk. Elrelptnk te
ht az rupnztl a ktelezvnypnzig. Az aranyat helyettest
papr immr egy ktelezvny, amire a papr bemutatja fizet
sget kap. Egyszer csak valami lngsz felfedezte, hogy a gaz
dasgban nvelhet a pnzknlat tbb ktelezvny kiads
val, mint amekkora a tnyleges arany- s ezstkszlet, s amg

A TRSADALMI UNIVERZUM FELPTSE 1 29

nem kveteli egyszerre mindenki a bankrtl az aranyt s az


ezstjt, addig a rendszer tovbbra is ugyanolyan jl mkdik,
mint mieltt megtrtnt az tlls a rupnzrl a ktelezvny
pnzre. A papr, mint mondjk, ugyangy megteszi, mint az
arany vagy az ezst.
Vgl, s ez a fejlds hossz idt vett ignybe, egy ksbbi
lngsz rjtt, hogy teljesen el lehet feledkezni az aranyrl s
az ezstrl, s elg megtartani a cdulkat. Ez a jelenlegi hely
zet a gazdasgilag fejlett orszgokban. Nem egy naiv ember
nek az az illzija, hogy az amerikai fizeteszkzt a Fort
Knoxban elhelyezett arany tmogatja , a tmogats elkpzel
se azonban tkletesen megtveszt. Akinek van pldul egy
hszdollros bankjegye, az csupn egy cdula birtokosa, ami a
rruhzott sttusfunkcija alapjn mkdik. A bankjegynek
nincs rtke mint rucikknek, s nincs rtke mint ktelez
vnynek; ez a sttusfunkci lehet legtisztbb esete.
Az llamkincstr hossz idn t eltrte annak az illzinak
a fennmaradst, hogy a darab papr mg mindig ktelezvny,
gy pldul a szvetsgi jegybank hszdollros bankjegyn azt
lltottk, hogy az llamkincstr hszdollrnyi sszeget fizet a
bemutatnak. De ha valaki valban ragaszkodott a fizetshez,
legfeljebb az trtnt, hogy ugyanekkora rtk fizeteszkz
hz jutott, pldul a szvetsgi jegybank hszdollros bank
jegyhez. Az Egyeslt llamok llamkincstra immr felha
gyott az lszenteskedssel, mg mindig ltezik azonban NagyBritanniban, ahol a hszfontos bankjegy a Bank of England
igazgatjnak grett tartalmazza, miszerint bemutatsra
hsz fontot fizet.
A fizeteszkz fejldsnek felvzolsval azt kvntam be
mutatni, hogyan vezet az rupnztl a papr-, vagyis a rende
leti ton ltrehozott pnzig megtett t a feladatnak a fizikai
jellemzk alapjn trtn kijellstl a puszta sttusfunkciig.
A sttusfunkci kijellsnek X Y-nak szmt C-ben formu
lja ez esetben a kvetkezkpp konkretizlhat: az ilyen s
ilyen mintj, a pnzgyminisztrium megbzsbl az lla
mi Nyomda ltal kibocstott paprdarabok egyszeren pnz
nek szmtanak, azaz trvnyes fizeteszkznek minden
kz- s magntartozs kiegyenltsre az Egyeslt llamok
ban.

1 3 0 ELME, NYELV S TRSADALOM

MIRT HATKONY AZ INTZMNYI VALSG?


Ez idig olyan meglehetsen egyszer mechanizmust rtam le,
melynek rvn a kollektv intencionalits alapjn sttusfunk
cival ruhzunk fel egyes entitsokat, az X Y~nak szmt C~
ben ltalnos formjnak mintjra. Nos, ez nagyon egyszer
s trkeny mechanizmusnak tnik olyan intzmnyi strukt
rk ltrehozshoz, mint az llamok, hadseregek, egyetemek,
bankok s gy tovbb, s akkor mg nem is beszltnk az olyan
ltalnos emberi intzmnyekrl, mint a magntulajdon, a
hzassg s a politikai hatalom. Hogyan generlhat egy ilyen
egyszer mechanizmus ilyen belthatatlanul hatalmas appa
rtust? Azt hiszem, egszen knnyen ismertethet a vlasz
ltalnos formja, mely kt mechanizmust tartalmaz. Az els,
az X Y-nak szmt C-ben szerkezet ismtelhet lehet. Az
egyik sttusfunkcit hozzadhatjuk a msikhoz. Az egyik szint
X tnyezje Y tnyez lehet az elz szinten, s folyamatos is
mtlssel vltoztathatjuk az Y tnyezket X tnyezkk, me
lyek Y~nak szmtanak egy jabb szinten. Tovbb a komplex
trsadalmakban a C (sszefggs) tnyez rendszerint egy
megelz szakasz Y tnyezje. Hadd mutassam be nhny pl
dn, mire is gondolok.
Hangokat keltek a szmon t. Ez nyers tny: a hangokban
nincs semmi intzmnyi. Minthogy azonban angolul beszlek,
s ms angolul beszlkkel beszlek, azok a hangok az X Y~
nak szmt C~ben kpletnek megfelelen egy angol mondat
kimondsnak szmtanak. m ennek az angol mondatnak a
kimondsakor az elz szint Y tnyezje X tnyezknt szere
pel a kvetkez szinten. Ennek az angol mondatnak a kimon
dsa ilyen s ilyen szndkokkal, ilyen s ilyen sszefggsben
pldul gretnek szmt. Most viszont ez az Y kifejezs, vagyis
az gret lesz az X tnyez az eggyel magasabb szinten. Ennek
s ennek az gretnek a megttele ilyen s ilyen krlmnyek
kztt egy szerzds vllalsnak szmt. Nzzk csak, mi tr
tnt: vettem a nyers X tnyzt - hogy hangokat keltek -, s a
kplet tovbbi alkalmazsval tovbbi Y tnyezket adtam
hozz. Yj X2 lesz, ami Y2~nek szmt, ami aztn X3~m vlik
s gy tovbb, amg el nem rjk azt a pontot, ahol szerzdses
ktelezettsget vllaltam. Felttelezhetjk tovbb, hogy ez s

A TRSADALMI UNIVERZUM FELPTSE 131

ez a szerzds ilyen s ilyen krlmnyek kztt hzassgnak


szmt. s aztn: a hzassg viszont felhatalmazsnak szmt
bizonyos elnykre, ktelezettsgekre, jogokra, ktelessgekre
s gy tovbb. Ez a komplex trsadalmi struktrk ltrehoz
snak egyik mechanizmusa az appartus hasznlatval: egy
szeren jra s jra ismteljk a mechanizmust. Tovbb sok
esetben a C tnyez - az sszefggs vagy krlmny - bizo
nyos elzetes sttusfunkci kijellsnek az eredmnye. gy
pldul California llamban az ember csak az illetkes tisztvi
sel szne eltt kthet hzassgot. De illetkes tisztviselnek
lenni, br a hzassgkts szablyainak alkalmazsban C k
rlmnynek szmt, maga is egy sttusfunkci kijellse. Az
egyik szint C tnyezje egy msik szintrl szrmaz Y tnyez.
Bizonyos X egyn, Y illetkes tisztvisel lett C krlmnyek
kztt. sszefoglalva: az egyik mechanizmus egyszer eljr
sokbl komplex struktrkat ltrehozni, az eljrs ismtelt al
kalmazsa.
A msodik dnt jelentsg sajtossg az intzmnyi struk
trk mkdsben, hogy az intzmnyi tnyek nem elszige
telten, hanem egymssal komplex klcsns kapcsolatokban
lteznek. gy pldul, nekem nem egyszeren pnzem van:
pnzem van, amit California llam alkalmazottjaknt keres
tem, s a bankszmlmon tartom, amirl kifizetem az llami
s szvetsgi admat, tovbb a gz- s elektromossgszolgl
tat trsasg szmlit, s a hitelkrtyim kibocstjt Figyel
jk meg, hogy az elz mondatban valamennyi dlt betvel
szedett kifejezs intzmnyi kifejezs. Ezek az intzmnyi va
lsg sszeill, egymssal kapcsolatban ll klnbz formi
ra vonatkoznak. gy ez az egyszer mechanizmus fantasztiku
san gazdag trsadalmi struktrt hoz ltre a mechanizmus m
veleteinek sszekapcsolsval s az jra s jra hozzadott
mechanizmus komplex ismtelgetsvel.
Csakhogy ez mg mindig nagyon trkenynek tnhet. Ho
gyan lehetsges, hogy ilyen kevssel ilyen sokat tudunk tenni?
Az erre a krdsre adhat vlasz rszleteiben megint csak na
gyon komplex, de egyszer az ltalnos formjban. A vlasz
gy hangzik, hogy a nyers s az intzmnyi tnyeknek nincse
nek elklnlt s egymst klcsnsen kizr osztlyai. Az in
tzmnyi tnyek lnyege, vagy legalbbis a lnyegk nagy r

1 3 2 ELME, NYELV S TRSADALOM

sze, hogy trsadalmi kontrollt nyerjnk a nyers tnyek fltt,


gy igaz, hogy az egyik legutbbi kereskedelmi gyletemben
n csak cdulkat adtam ms embereknek, illetve megmutat
tam nekik egy manyag lapot, k pedig csak hangokat keltet
tek szmomra a szjukon t s ms cdulkat adtak nekem, az
eredmny azonban az, hogy kicserlvn a hangokat s a pa
prdarabokat, fel tudtam szllni egy replgpre s elreplni
messzire - ami nyers fldrajzi helyzetem vltozst jelenti.
Ugyanilyen sttusfunkcik eredmnye, hogy olyan hzban la
kom, amelyikben msklnben nem laknk. ltalnosabban,
a sttusfunkcik kijellse kvetkeztben az embereket br
tnbe zrjk, kivgzik, vagy hborba viszik. gy flrerts
lenne felttelezni, hogy klnll, elszigetelt osztlyokat alkot
nak a nyers tnyek s az intzmnyi tnyek. pp ellenkezleg,
letnkben komplex mdon hatolnak egymsba a nyers s az
intzmnyi tnyek. Voltakppen az intzmnyi struktrnak
ppen az a clja vagy feladata, hogy nyers tnyeket hozzon
ltre s szablyozzon. Az intzmnyi valsg pozitv s negatv
hatalom krdse - belertve a jogokat, kinevezseket, megbe
cslst s felhatalmazst, akrcsak a ktelezettsgeket, kte
lessgeket, kegyvesztettsget s bntetst.

A PROBLMA S A TALNYOK MEGOLDSA


Mindezt figyelembe vve tegynk ksrletet az e fejezet elejn
emltett f problma s hrom talny megoldsra.
A f problma gy szlt, hogyan ltezhet objektv trsadal
mi s intzmnyi valsg, ami csak azrt valsg, mert annak
tekintjk? A vlasz, hogy a sttusfunkcik kollektv kijellse,
s mindenekeltt a tarts elismersk s elfogadsuk megte
remtheti s fenntarthatja az llam, a pnz, a nemzetllam, a
nyelv, a magntulajdon birtoklsa, az egyetemek, a politikai
prtok s ezer ms effle intzmny valsgt, ami ismereteimletileg ugyanolyan objektvnak ltszdhat, mint a geolgia,
s ltnk ugyanolyan lland rsznek, mint a sziklaalakza
tok. m a kollektv elfogads megsznsvel hirtelen ssze
omolhatnak az ilyen intzmnyek, amint annak tani lehet

A TRSADALMI UNIVERZUM FELPTSE 1 3 3

tnk a szovjet birodalom 1989-ben kezdd, s alig nhny


hnap alatt bekvetkezett meghkkent sszeomlsakor.
Most trjnk r a hrom talnyunkra.
Elszr, mi a helyzet az nmagra vonatkozssal? Nem arra
az eredmnyre jutottunk, hogy az nmagra vonatkozs para
doxonjval kerlnk szembe, ha a pnz meghatrozshoz
hozztartozik, hogy pnznek tartjk? gy ltom, a paradoxon
nem slyos, s knnyszerrel megszabadulhatunk tle. Kt
sgtelenl termszetesnek talljuk kijelenteni, hogy a pnz fo
galmhoz hozztartozik, hogy a pnzt pnznek tartjk. A pnz
sz azonban nem alapvet a pnz defincijban. Ha valamit a
cseregyletek kzvettjnek tekintenek, rtkhordoznak,
eszkznek a tartozsok lerovsra, s ltalban rvnyes fize
teszkznek, s gy is hasznljk, akkor az pnz. Ezen tnyek
ismertetshez nincs szksgnk a pnz szra. A pnz sz
csak bizonyos funkcira vonatkozik intencionlis tevkenys
gek egy komplex halmazban, s e szerep eljtszsnak a k
pessge alkotja a pnz lnyegt. Ahhoz, hogy valamit pnznek
tartsunk, nincs szksgnk magnak a pnz sznak a haszn
latra; gondolhatjk, hogy a szban forg entits a cseregylet
kzvettje, rtkhordoz, tartozsok megfizetsre, illetve
szolgltatsok elszmolsra szolgl mechanizmus s gy to
vbb.
A msodik talnyunk az volt, hogyan mkdhet kauzlisn
ez a trsadalmilag ltrehozott mechanizmus. Lehetnek tnyle
gesen brmifle kauzlis hatsai? A vlaszt mr rintettem a
korbban elejtett megjegyzseimmel, nevezetesen, hogy maga
a kollektv elfogads a hatalom ltrehozsnak mechanizmu
sa. gy, hogy egy nyilvnval esetet vegynk, ha kollektvn el
fogadjuk, hogy valaki az Egyeslt llamok elnke, akkor mint
ilyen, mrhetetlen hatalom birtokba kerl. Megvtzhatja a
Kongresszus ltal megszavazott trvnyeket, az Egyeslt
llamok fegyveres erejnek fparancsnoka, s szmos egyb
tren gyakorolhatja hatalmt. Voltakppen minden intzm
nyi valsg gy vagy gy a hatalomrl szl: vannak pozitv ha
talmak, pldul az elnki hatalom, s negatv hatalmak, mint
az llampolgrok adfizetsi ktelessge. Vannak feltteles
hatalmak, pldul egy futballcsapat egyik jtkosnak joga

134

ELME, NYELV S TRSADALOM

tizenegy mterrl, az ellenfl jtkosaitl nem zavarva kapura


rgni a labdt, azon felttelek teljeslse esetn, ha eltte az
ellenfl trfeln, a tizenhatosnak nevezett vonalon bell es
terleten szablytalankodtak az egyik csapattrsval szemben,
s vannak hatalmat helyettest megtiszteltetsek, mint amikor
egy egyetem dszdoktori cmmel tntet ki valakit.
A harmadik talnyunk a nyelv szereprl szlt az intzm
nyi valsg ltrehozsban. A nyelv egyik nyilvnval, mind
azonltal elgondolkoztat szerepe az intzmnyi valsg fel
ptsben, hogy performatv kijelentssel gyakran hozhatunk
ltre intzmnyi tnyeket. Alkalmazhatunk valakit azzal, hogy
kijelentjk: Felfogadtam magt. Hbort zenhetnk azzal,
hogy kijelentjk: Hadat zennk s gy tovbb, igen nagy
szm esetben. Mi teszi ezt lehetv? A vlasz, hogy a ltest
szablyainkban maga az X tnyez sokszor beszdaktus. gy,
ha a megfelel krlmnyek kztt azt mondom: Ezennel t
adom s az unokacsmre hagyomnyozom a kocsimat , tny
legesen tadom s az unokacsmre hagyomnyozom a kocsi
mat. A megfelel C kontextusban tett Hadat zennk kije
lents maga a hadzenet, annak az intzmnyi tnynek a ltre
hozsa, hogy hadillapot ll fenn kt orszg kztt. gy a nyelv
egyik szerepe egszen knnyen megmagyarzhat, ez pedig a
performatv kijelentsek hasznlata az intzmnyi tnyek meg
teremtsben. ltalnossgban, ahol az X tnyez beszdak
tus, a beszdaktus vghezvitele abban az rtelemben perfor
matv, hogy ltrehozza az Y tnyez ltal megnevezett intz
mnyi tnyt.
De ez mg nem vlasz az alapvetbb krdsre: mirt van az,
hogy ltalban gy rezzk, a nyelv msmilyen szerepet jt
szik az intzmnyi valsgban, mint a nyers fizikai valsg
ban? Hogyan trtnik, hogy az intzmnyi valsgban nem
csak lersra hasznljuk a nyelvet, hanem rszben ppen a
lert tnyek ltrehozsra? Az ltalam elterjesztend vlasz
azon a tnyen alapul, hogy a nyelv szimbolizl kpessge
olyan mdon dnt jelentsg az intzmnyi valsg ltre
hozsban, ahogy a nyers valsgban nem, tudniillik az a l
ps, melynek rvn elfogadjuk, hogy valamely X tnyez Y st
tussal rendelkezik, mr szimbolizl lps. A kvetkez feje
zetben rszletesebben is ttekintjk ezt a tmt.

A TRSADALMI UNIVERZUM FELPTSE

135

Nzzk csak, milyen messzire jutottunk: van egy tlnk tel


jesen fggetlen valsg, egy megfigyeltl fggetlen md,
ahogy a dolgok lteznek, s attl fggen igazak vagy hamisak
a kijelentseink errl a valsgrl, hogy pontosan jelentik-e
meg, hogy milyenek a dolgok.
Ez a valsg erterekben mozg fizikai rszecskkbl ll.
A rszecskk nagyobb rendszerekbe szervezdnek. Az egyik
ilyen rendszer a mi kis naprendszernk, benne szlbolygnk
kal mint alrendszerrel. Bolygnk egyes, fknt szn alap mo
lekulkbl felpl rendszerei l rendszerek, melyek hossz
idszakok alatt kifejldtt fajok tagjai. Ezen l rendszerek n
melyike llat, egyes llatoknak van idegrendszere, s egyes
idegrendszerek ltrehozhatnak s fenntarthatnak tudatot.
A tudatos llatok jellemzen intencionalitssal rendelkeznek.
Ha egy faj rendelkezik a tudatossg s az intencionalits k
pessgvel, onnan mr nem tl nagy lps a kollektv inten
cionalits. gy vlem, minden tudatos, intencionalisztikus
llatfaj rendelkezik a kollektv intencionalits valamilyen
formjval, de nem ismerem elgg az etolgit s az llatok
biolgijt ahhoz, hogy ez a vlemny tbb legyen puszta v
lekedsnl. Ha egy faj rendelkezik kollektv intencionalitssal,
akkor automatikusan rendelkezik trsadalmi tnyekkel s tr
sadalmi valsggal.
A tudat s az intencionalits a val vilg megfigyeltl fg
getlen, val rszei, m ezek birtokban az llatok kpesek
megfigyeltl fgg jelensgeket ltrehozni. Ezen megfigyel
tl fgg jelensgek kz tartoznak a funkcik. Szmos faj
rendelkezik azzal a kpessggel, hogy objektumoknak felada
tokat jelljenek ki. gy tnik, kizrlag az embert jellemzi az
a kpessg, hogy sttusfunkcikat rendeljen egyms fl, s
gy intzmnyi tnyeket hozzon ltre. A sttusfunkcik nyelvet
ignyelnek, vagy legalbbis nyelvszer kpessget a szimbolizcira.

6
A NYELV MKDSE: A BESZD
MINT EMBERI CSELEKVS

Az elz fejezetekben nhny meglep jelensget trgyaltunk.


Ezek egyike a tudat lte egy teljes egszben fizikai rszecs
kkbl felpl vilgban. Egy msik az elme azon figyelemre
mlt tulajdonsga, hogy kpes a vilg nmagn kvl es tr
gyaira s tnyllsaira irnyulni. A harmadik az egyttm
kdve cselekv elmk kpessge objektv trsadalmi valsg
ltrehozsra. Ebben a fejezetben egy ugyanilyen meghk
kent jelensget trgyalunk: az emberi nyelvi kommunikci
ltt.
A nyelv elkpeszt mivoltra taln gy a legegyszerbb fel
hvni a figyelmet, ha emlkeztetjk magunkat a kvetkez
tnyre: az arcunk als rszn egy fel-le csapd lebenyekkel
zrul reg tallhat. Ez az reg bizonyos idkzkben kiny
lik, s klnfle hangok hagyjk el. Az esetek tbbsgben
ezeket a hangokat nhny nylkval bortott hr kztt tha
lad leveg kelti a ggefben. Tisztn fizikai nzpontbl a
fizikai s fiziolgiai jelensgek ltal ltrehozott akusztikus lg
ramlatok teljessggel jelentktelenek. Csakhogy lnyeges sa
jtossgokat mutatnak. A szmat elhagy akusztikus lgram
mondhat kijelentsnek, krdsnek, magyarzatnak, utasts
nak, intelemnek, parancsnak, gretnek stb., s mg nagyon
sok ms tartalmat tulajdonthatunk neki; mondhat tovbb
igaznak vagy hamisnak, unalmasnak vagy rdekfesztnek,
izgalmasnak vagy eredetinek, ostobasgnak vagy egyszeren
lnyegtelennek. Nos, az a figyelemre mlt, hogy az akuszti
kus lgrambl hozzjutunk mindezekhez a meghkkent
szemantikai tulajdonsgokhoz, melyek kz nem csak retori
kai s lingvisztiki jelensgek tartoznak, hanem politikai, iro-

1 3 8 ELME, NYELV S TRSADALOM

dalmi s msfle kulturlis jelensgek is. Hogyan jhet ltre


ilyesmi? Hogyan jutunk el a fiziktl a szemantikig? Ebben a
fejezetben ezt a krdst fogom trgyalni.

BESZDAKTUSOK: ILLOKCIS AKTUSOK


S PERLOKCIS AKTUSOK
Valahnyszor norml beszdhelyzetben kibocstm ezeket az
akusztikus lgramlatokat, a beszd cselekedett vgzem: be
szdaktust hajtok vgre. A beszdaktusok sokfle tpusban je
lentkeznek. Ezen akusztikus lglksek rvn kijelentst te
szek, felteszek egy krdst, kiadok egy utastst, megmagyar
zok valamilyen tudomnyos problmt, vagy megjsolok vala
milyen, a jvben bekvetkez esemnyt. J. L. Austin angol
filozfus mindezeket s az ezekhez hasonl pldk tucatjait
illokcis aktusoknak nevezte el. Az illokcis aktus az em
beri nyelvi komunikci legkisebb teljes egysge. Valahny
szor beszlgetnk vagy runk egymsnak, illokcis aktusokat
hajtunk vgre.1
A jelenlegi elemzsnk trgyt kpez illokcis aktusokat
meg kell klnbztetnnk a hatsoktl vagy kvetkezmnyek
tl, melyek az illokcis aktusok rvn jelentkeznek a hallga
tban. Ha pldul utastalak, hogy tegyl meg valamit, rve
hettek, hogy csinld. Ha vitatkozom veled, akkor rbeszlhet
lek. Kijelents ttelvel meggyzhetlek, trtnet elmeslsvel
szrakoztathatlak. Ezekben a pldkban az igeprok els tagja
egy-egy illokcis aktust vagy aktusokat emlt, a msodik igei
kifejezs viszont a hatsra vonatkozik, amit az illokcis aktus
kelt a hallgatban, olyan hatsokat, mint a megnyers, meg
gyzs, valakinek a rvtele arra, hogy megtegyen valamit.
Austin, a terminolgia kidolgozja a nyelvi kommunikcin
tli kvetkezmnyekhez ktd aktusokat perlokcis aktu
soknak nevezte el. Az els megklnbztetst teht az elem
zsnk valdi cljt alkot illokcis aktus s a perlokcis
aktus kztt kell tennnk, mely utbbi az aktusaink tovbbi
kvetkezmnyeire vagy hatsaira vonatkozik, akr az illok
cis aktusokra, akr a hallgatkra nzve. Az illokcis aktuso
kat intencionlisn kell vgrehajtani. Ha nem llt szndkod-

A NYELV MKDSE

139

ban megtenni egy gretet vagy egy kijelentst, akkor nem tet
tl gretet vagy kijelentst. A perlokcis aktusokat azonban
nem kell intencionlisn vgrehajtani. Meggyzhetsz valakit
valamirl, rveheted, hogy megtegyen valamit, bosszanthatod
vagy szrakoztathatod anlkl, hogy szndkodban llna. Az,
hogy az illokcis aktusok lnyegket tekintve intencionli
sak, mg a perlokcis aktusok nem intencionlisak is lehet
nek, abbl a tnybl kvetkezik, hogy az illokcis aktus a je
lents egysge a kommunikciban. Ha a beszl mond vala
mit s azt akarja mondani, amit mond, s megprblja kzlni
a hallgatval, amit mondani akar, akkor, ha sikerrel jr, illok
cis aktust fog vgrehajtani. Az illokcis aktusok, a jelents
s a szndk szorosan ktdnek egymshoz, gy, ahogy ebben
a fejezetben kifejtem.
Az illokcis s a perlokcis aktus kztti megklnbzte
ts mellett az illokcis aktuson bell az adott aktus tartalma
s az aktus tpusa kztt is klnbsget kell tennnk. Ez a meg
klnbztets pontosan megfelel a negyedik fejezetben lert
klnbsgttelnek az intencionlis llapot propozcis tartal
ma s az intencionlis llapot tpusa kztt. Hogy egy nyilvn
val pldt vegynk, nzzk, milyen klnbsgek mutatkoz
nak a kvetkez mondatok kztt:
Lgy szves, menj ki a szobbl.
Kimsz a szobbl?
Ki fogsz menni a szobbl.
Ezek a kijelentsek valamiben kzsek, nevezetesen, hogy
mindegyik annak az lltsnak a kifejezse, hogy kimsz a szo
bbl. Mindegyik kijelents klnbzik a tbbitl. Az els krs,
a msodik krds, a harmadik elrejelzs. Az intencionlis lla
pot tartalma s az intencionlis llapot tpusa kztti megkln
bztetsnek megfelelen klnbsget kell tennnk az illokcis
aktus tartalma s illokcis ereje, illetve - ami ugyanaz - az
illokcis aktus tpusa kztt. Elemzsnk cljaihoz az illok
cis aktusok szerkezett F(p)~knt is megjelenthetjk, ahol F je
lenti az illokcis ert, p a propozcis tartalmat. Azaz elkl
nthetjk a beszdaktus illokcis tpust vagy illokcis erejt
alkot rszt attl a rsztl, ami a propozcis tartalmt alkotja.

1 4 0 ELME, NYELV S TRSADALOM

Mindezt figyelembe vve nmikpp pontosabban sikerlt


krlhatrolnunk analzisnk trgyt, mint a fejezet elejn. A
krds most a kvetkez: hogyan jutunk el az ltalunk keltett
hangoktl az illokcis aktusig? Ez a krds az els pillantsra
klnbznek tnhet a nyelv filozfijnak alapjt kpez
hagyomnyos krdsektl. A hagyomnyos krdsek ilyesflk:
Hogyan kapcsoldik a nyelv a valsghoz , valamint: M i a
jelents? De gy vlem, az n krdsem s a tradicionlis
krdsek alapjban vve nem trnek el egymstl, hiszen az a
krds, hogy: Hogyan jutunk el a hangoktl az illokcis
aktus tpusig? valjban ugyanaz a krds, mint hogy: Ho
gyan ruhzza fel az elme jelentssel a puszta jeleket s hango
kat? Az erre a krdsre adott vlasz fogja megadni a jelents
fogalmnak azt az elemzst, melynek rvn megmagyarz
hatjuk, hogyan kapcsoldik a nyelv a valsghoz. A nyelv a je
lents alapjn ll sszefggsben a valsggal, de a jelents a
puszta kimondssal vlik illokcis aktuss. Az illokcis ak
tus a sz nagyon specilis rtelmben hordoz jelentst, s a je
lentsnek ez a tpusa teszi lehetv, hogy a nyelv kapcsolatban
lljon a valsggal. Alapjban vve teht, ha helyesen fogjuk
fel, a hrom krds - M i a jelents? , Milyen kapcsolatban
ll a nyelv a valsggal? s M i az illokcis aktus termsze
te? - egy s ugyanaz a krds. Mint ltni fogjuk, mindhrom
krds arrl szl, hogyan ad az elme intencionalitst a hangok
hoz s a jelekhez, aminek rvn jelentst ruhz rjuk s kap
csolatba hozza ket a valsggal.

A ,JELENTS JELENTSEI
A jelent, jelents (mean, meaning) stb. szavak az angol nyelvben
kztudottan tbbflekppen rtelmezhetk. Nzzk ezeknek a
kifejezseknek az elfordulst a kvetkez mondatokban:
1. Nagyon sokat jelentesz nekem, Mabel. (You mean a lot to
me, Mabel.)
2. Az let cltalann vlt a republiknus veresg utn. (Life
became meaningless after the Republican defeat.)

A NYELV MKDSE 141

3. A trtnelmi esemnyek jelentsge ritkn nyilvnval a


maga idejben. (The meaning of historical events is
seldom apparent at the time of the event.)
4. Nem akartalak megbntani. (I didnt mean to hurt you.)
5. A nmet Es regnet mondat azt jelenti: Esik . (The Ger
man sentence Es regnet means Its raining .)
6. Amikor Friedrich azt mondta, Es regnet , azt rtette alatta,
hogy esik . (When Friedrich said, Es regnet , he meant,
Its raining .)
Nem fogok semmit mondani az els ngy mondatban tall
hat Jelents rtelmrl, attl eltekintve, hogy ezek nem
azok az rtelmezsek, melyek lingvisztiki rtelemben megr
tetnk a jelentst. Elemzsnk clja szempontjbl az 5. s 6.
mondattal kvnok foglalkozni, mert ezek pldzzk az e feje
zetben rintett j elentstpusokat.
1 Szoksos s helytll az 5. s 6. mondat kztt mutatkoz
klnbsget egyfell a mondatjelents vagy szjelents, msfe
ll a beszl-jelents vagy megnyilatkozs-jelents kztti k
lnbsgknt meghatrozni. A mondatoknak s a szavaknak a
nyelv rszeknt van jelentsk. A mondat jelentst meghat
rozza a szavak jelentse s a szavak szintaktikai elrendezse a
mondatban. De amit a beszl a mondat kimondsval mon
dani akar, az bizonyos korltok kztt csakis az szndkn
mlik. Azt kell mondanom, hogy bizonyos korltok kztt ,
mert nem mondhatunk csak gy valamit, hogy brmit rtnk
alatta. Nem mondhatjuk, hogy Kett meg kett egyenl ngy
gyei , mikzben azt rtjk alatta, hogy Shakespeare kltnek
is volt olyan j, mint drmarnak. Legalbbis nem rthetjk
alatta rengeteg krts nlkl. A mondat jelentse teljes eg
szben a nyelv konvenciin mlik. De a mondatok a beszlge
ts eszkzei. gy, mg ha a nyelv korltozza is a beszl-jelentst, a beszl-jelents mgis a nyelvi jelents elsdleges for
mja, mert a mondat nyelvi jelentse teszi lehetv, hogy a
nyelvet beszlk valaminek a jelentsre hasznljk a monda
tokat a megnyilatkozsaikban. Cljaink szmra a nyelv m
kdsnek elemzsben a beszl megnyilatkozs-jelentse a
jelents elsdleges fogalma.

1 4 2 ELME, NYELV S TRSADALOM

Ennek a fejezetnek a htralv rszben, amikor megvizs


glom a krdst, miszerint Mi a jelents? , azt a krdst
teszem fel: Mi a beszl-jelents? Az e fejezet elz fejtege
tsnek fnyben most tfogalmazhatjuk a krdst: Hogyan
adhatnak beszlk jelentst a szjukkal keltett puszta hangok
ra, avagy paprra rtt jelekre?
Ez meglehetsen egyszer krdsnek tnhet, errl a tmrl
azonban risi s ltszlag vgtelen vita zajlik a filozfiai tra
dciban. Nem kvnom azt a benyomst kelteni az olvasban,
hogy a krds knnyedn megvlaszolhat, sem ktsgbevon
hatatlannak feltntetni a vlaszomat. m jelen cljaim rde
kben rvidre akarom zrni a tradicionlis vitkat s nyltan
megadni az ltalam helyesnek tallt vlaszt.
A jelents megrtsnek a kvetkez a kulcsa: a jelents az
intencionalits eredeztetett formja. A beszl gondolkods
nak eredeti vagy eredend intencionalitsa kerl t a szavak
ba, mondatokba, jelekbe, szimblumokba s gy tovbb. Ha a
szavakat, mondatokat, jeleket s szimblumokat clzatosan
mondjk ki, akkor rendelkeznek a beszl gondolataibl ere
d intencionalitssal. Nem csak konvencionlis nyelvi jelent
sk van, hanem szndkolt beszl-jelentsk is. A beszl a
nyelv szavainak s mondatainak konvencionlis intencionalitst hasznlhatja egy beszdaktus vgrehajtsra. Amikor a
beszl beszdaktust hajt vgre, hozzadja az intencionalitst ezekhez a szimblumokhoz. Egsz pontosan hogyan teszi?
Az intencionalits trgyalsakor lthattuk, hogy az rvnye
slsi felttelek - abban az rtelemben, ahogy megprbltam
elmagyarzni - jelentik a kulcsot az intencionalits megrt
shez. Az intencionlis jelensgeknek, pldul a flelmeknek,
remnyeknek, vgyaknak, hiedelmeknek s szndkoknak r
vnyeslsi feltteleik vannak. gy, ha a beszl mond valamit,
s rt rajta valamit, akkor intencionlis aktust hajt vgre, s a
hangkeltse a kijelents megttele szndknak rvnyeslsi
felttelei kz tartozik. De ha clzatos kijelentst tesz, akkor
ezekre a hangokra s jelekre ruhzza r az rvnyeslsi fel
tteleket. Egy clzatos kijelents megttelben gy rvnyes
lsi felttelekhez ad rvnyeslsi feltteleket
Ez a jelents alapvet sajtossga, s rszletesebben is el fo
gom magyarzni. Tegyk fel pldul, hogy egy nmetl besz

A NYELV MKDSE 1 4 3

l, Friedrich, szndkosan azt mondja: Es regnet , s ezt is


rti alatta. Komplex aktust hajt vgre szmos rvnyeslsi
felttellel. Elszr is, ki akarta mondani a mondatot, s komp
lex szndka ezen rsznek a kimonds volt az rvnyeslsi
felttele. Msodszor viszont, mivel nem csak ki akarta monda
ni a mondatot, hanem azt is rtette alatta, vagyis azt akarta
mondani, hogy esik, a mondat kijelentsnek megvoltak a ma
ga rvnyeslsi felttelei. A kijelents akkor, s csak akkor r
vnyesl, ha esik. A kimondott mondat rvnyeslsi felttelei
igazsgfelttelek. A kijelents attl fggen lesz igaz vagy ha
mis, hogy a vilg olyan-e, amilyennek Friedrich intencionli
sn megjelenti, amikor megteszi a kijelentst. gy Friedrich
szndka legalbb kt rszbl ll: a kijelents megttelnek a
szndka, s a szndk, hogy a kijelents rendelkezzen bizo
nyos rvnyeslsi felttelekkel. Minthogy azonban a sznd
ka els rsznek rvnyeslsi felttele a kijelents megttele,
szndka magban hordozta annak a szndkt, hogy rv
nyeslsi felttelekhez rvnyeslsi feltteleket adjon. Tovb
b, ha ezt szndkban llt kzlni egy hallgatval, akkor
harmadik rsze is volt a szndknak a beszdaktus vgrehaj
tsban, nevezetesen az a szndk, hogy a hallgat megrtse,
amint kzli, hogy esik az es. De pontosan ez a harmadik szn
dk, a kommunikatv szndk volt az, amit az els kt szn
dka ismertethet fel a hallgatval. A kommunikcis szndk
rvnyeslsi felttelei, hogy a hallgat felismerje, intencion
lisn mondta ki a mondatot, s hogy azok az rvnyeslsi fel
ttelei, amiket a beszl intencionlisn hozzad. A kvetkez
rszben tbbet fogok mondani a kommunikcirl.
Ebben a fejezetben a jelents kifejtse a kulcskrds, s hogy
teljesen vilgoss tegyk a helyzetet, egy msik plda kapcsn
lpsrl lpsre vgig kvnok haladni a problmn. Tegyk
fel, hogy nmetl tanulok. Tegyk fel, hogy srn gyakorlom,
s zuhanyozs kzben vagy ess napokon stlva azt mondo
gatom: Es regnet, es regnet, es regnet. Ilyen esetben csak a
kiejtst gyakorlom; valjban nem akarom azt mondani, hogy
esik. Mi teht a klnbsg, ha valamit mondok s azt is aka
rom mondani, msfell ha mondok valamit s nem azt rtem
alatta? Ha felidzzk a szlogennket a negyedik fejezetbl,
meg kell nznnk az rvnyeslsi feltteleket. Azt talljuk,

1 4 4 ELME, NYELV S TRSADALOM

hogy a fenti kt szndk rvnyeslsi felttelei egszen elt


rek. A szndkom rvnyeslsi felttelei, amikor mondok
valamit, anlkl hogy azt is akarnm mondani, egyszeren az,
hogy a szndkom olyan kijelentst eredmnyezzen, ami meg
felel a nmet kiejtsi szablyoknak. De mik a szndkom rv
nyeslsi felttelei, amikor n valban azt akarom mondani,
amit mondok?
Tegyk fel, hogy mr tudok valamennyire nmetl s valaki
felteszi nekem a krdst, amirl tudom, hogy azt jelenti M i
lyen ma az id? : Wie ist das Wetter heute? s vlaszolok:
Es regnet. Most is fennll ugyanaz a szndkom, mint az
eltt, vagyis kimondani egy nmet mondatot, ezttal viszont
van egy jelents-szndkom is. Mi a jelents-szndk? Csbt
lenne azt mondani, hogy az a jelents-szndkunk, hogy ami
kor kimondom az Es regnet mondatot, akkor valban az az
eset forogjon fenn, hogy esik. De ez nem egszen helytll,
mert mondhatunk valamit, s azt is rtjk alatta, de nem va
gyunk szintk. Rviden: lehet hazudni. Szksgesnek bizo
nyul teht a jelents-szndkok ismertetse, amibl kiderl,
hogyan mondhatok valamit s akarhatom is azt mondani, s a
jelents-szndkom ugyanaz lehet, akr hazudok, akr szin
tn beszlek.
Az intencionalitsrl szl ismertetsben lthattuk, hogy
az intencionlis llapotok rvnyeslsi felttelekkel rendel
keznek. A jelents-szndk az a szndk, hogy az ember kije
lentsnek legyenek hozzadott rvnyeslsi felttelei. Mint
hogy azonban maga a kijelents a kijelents megttelre ir
nyul szndknak az rvnyeslsi felttele, a jelents-szn
dk egyenrtk azzal a szndkkal, hogy az rvnyeslsi
feltteleknek - vagyis magnak a kijelentsnek - is legyenek
rvnyeslsi felttelei, teht ebben az esetben, igazsgfelt
telei. Amikor azt mondom, Es regnet , s ezt is rtem alatta,
akkor az a szndkom, hogy az Es regnet kijelentsemnek
legyenek igazsgfelttelei; s gy, amikor azt mondom s azt is
akarom mondani, akkor bzom az igazsgban. Ez minden
kppen fennll, akr hazudok, akr nem. Mind a hazug, mind
az igazmond az igazsg elmondsa mellett ktelezi el magt.
A klnbsg az, hogy a hazug nem tartja magt az elktele
zettsghez. gy a jelents-szndk egyenrtk azzal a szn-

A NYELV MKDSE 1 4 5

dkkal, hogy amikor azt mondom, Es regnet , e kijelents lt


rehozsra irnyul szndkom rvnyeslsi feltteleihez
addjon hozz, hogy magnak a kijelentsnek legyenek rv
nyeslsi felttelei. Amikor mondok valamit s azt is rtem
alatta, akkor elktelezem magam a kijelentsem igazsga mel
lett. s ez akkor is gy van, ha szinte vagyok, s akkor is, ha
nem.

JELENTS S KOMMUNIKCI
Eddig fknt a jelents-szndkrl beszltem. De termszete
sen ha valban vlaszolok egy krdsre az idjrsrl, tbbet
szndkozom elrni annl, mint hogy a kijelentsemnek le
gyen jelentse, abban az rtelemben, hogy rendelkezzen igaz
sgfelttelekkel s ms rvnyeslsi felttelekkel. Ha vlaszo
lok egy krdsre, vlaszt szndkozom kzlni a hallgatval.
Ne keverjk ssze azt a szndkot, hogy rtelmes szavakkal
akarunk beszlni, azzal a szndkkal, hogy jelentst akarunk
kzlni a hallgatval. Rendszerint pontosan az a beszd lnye
ge, hogy kzlnk valamit a hallgatval, de a kzlsi szndk
nem azonos a jelents-szndkkal - azzal a szndkkal, hogy
az ember kijelentsnek legyenek igazsgfelttelei vagy ms
milyen rvnyeslsi felttelei.
Akkor viszont mi a kzlsi szndk? E krds megvlaszol
shoz klcsnveszem s fellvizsglom Paul Grice nmelyik
gondolatt.2 Grice helyesen ltta, hogy amikor kzlnk valamit
az emberekkel, akkor sikerl megrtetni magunkat velk, ha
elrjk, hogy felismerjk a megrtetsi szndkunkat. A kom
munikci sajtos jelensg az emberi aktusok kztt, ugyanis
akkor tekinthet sikeresnek, ha ltrehozunk egy szndkolt
hatst a hallgatra, mgpedig azzal, hogy elrjk, a hallgat
felismeri a szndkot kifejezetten ennek a hatsnak a ltreho
zsra. Ez kzel sem ltalnos az emberi aktusok esetben.
Rendszerint nem jrunk sikerrel az aktusainkban pusztn az
ltal, hogy felismertetjk ms emberekkel, mit igyeksznk
megtenni. Pldul nem nyerhetek meg egy versenyt vagy nem
lehetek az Egyeslt llamok elnke pusztn azltal, hogy felis
mertetem az emberekkel a szndkomat a verseny megnyer

1 4 6 ELME, NYELV S TRSADALOM

sre vagy az elnkk vlasztatsomra. De ha megprblom


elmondani valakiknek, hogy esik, sikerrel jrok, amint felis
merik, hogy megprblok elmondani nekik valamit, spedig
pontosan azt, amit megprblok elmondani nekik. Pldul
elmondhatom nekik, hogy esik, pusztn azltal, hogy megpr
blom felismertetni velk az annak a kzlsre irnyul szn
dkomat, hogy esik.
Hogyan mkdik ez? Amikor kzlni szndkozom, akkor
megrtst akarok ltrehozni. A megrts viszont a jelentsem
megragadsbl ll. gy a kzls szndka az a szndk, hogy
a hallgat ismerje fel a jelentsemet, azaz rtsen meg engem.
De ami egyenrtk azzal, ha kimondom, hogy Es regnet , s
ezt is rtem alatta, s szndkomban ll kzlni a hallgatval,
hogy esik, az az a szndk, hogy a hallgat ismerje fel a jelen
ts-szndkomat. A kzlsi szndk annak a szndka, hogy
ltrehozzam a hallgatban a jelentsemnek a tudst, azzal,
hogy felismertetem vele a benne ezen tuds ltrehozsra ir
nyul szndkomat. gy lpsenknt vgighaladva az Es reg
net kijelentsen, az n beszl-jelentsem s a kzlsi szn
dkom a kvetkezkkel azonos: az Es regnet mondatot azzal
a szndkkal mondom ki, hogy
1. helyesen ejtsem ki a nmet mondatot a konvencionlis je
lentsvel;
2. a kijelentsemnek legyenek rvnyeslsi felttelei, neve
zetesen igazsgfelttelei, ti. hogy esik; valamint
3. a hallgat ismerje fel a 2. szndkot, mgpedig az 1. szn
dk felismerse s a nmet nyelv konvenciinak ismerete
rvn ismerje fel a 2. szndkot.
Ha a hallgat felismeri a 1. s 2. szndkot, akkor sikerrel
fogok jrni a 3. szndk megvalstsban. Azaz, ha a hallgat
ismeri a nyelvet, felismeri a nyelv egy mondatnak ltrehoz
sra irnyul szndkomat, s felismeri, hogy nem pusztn
kimondom ezt a mondatot, hanem hogy azt is rtem alatta,
amit mondok, akkor sikerrel fogok jrni annak kzlsben a
hallgatval, hogy esik.
Vegyk szre, hogy ez az elemzs fggetlen attl a krds
tl, hogy igazat mondok-e vagy hazudok, hogy szinte vagyok-e

A NYELV MKDSE 1 4 7

vagy sem. Sikerrel jrok a kijelents megttelben, hogy esik,


mg akkor is, ha hazudok. Ez kulcsjelentsg: mg ha hazudok is, amikor mondok valamit, s azt akarom mondani, amit
mondok, elktelezem magam annak az igazsga mellett. gy
elktelezett lehetek az igazsghoz, mg ha valjban azt hi
szem is, hogy amit mondok, az hamis.

A BESZDAKTUSOK TPUSAI
A nyelv ltalam bemutatott elemzsben a beszdaktus az
alapegysg. Ebben a fejezetben mr tbb pldt bemutattam a
beszdaktusra: kijelentsek, utastsok, gretek s gy tovbb.
s ez felveti a krdst: hnyfle tpus beszdaktus, hnyfle
tpus illokcis aktus ltezik? Hnyfle rvnyeslsi felttelt
adhatunk rvnyeslsi felttelekhez? A nyelv alkalmazsi
vltozatossga mrhetetlen. Faraghatunk trfkat, meslhe
tnk trtneteket, kiadhatunk utastsokat s elrsokat, elvezethetnk bonyodalmas tudomnyos magyarzatokat s
matematikai kpleteket, s rhatunk verseket vagy regnyeket.
m gy tnik, az illokcis aktusok krben csak korltozott
szm dolgot tehetnk. Mivel, mint lttuk, az illokcis aktus
szerkezete F(p), ahol Fjelli az illokcis ert, s p a propozcis tartalmat, a Hnyfle tpus illokcis aktus ltezik?
krds azonos azzal a krdssel, hogy Hnyfle tpus F lte
zik? A propozcis tartalom vgtelenl sokfle lehet, de, mint
az elz fejtegetsnk mutatta, ugyanaz a propozcis tarta
lom klnbz tpus illokcis aktusokban is bekvetkezhet,
gy a Hnyfle tpus F ltezik? ~re szkthetjk a krdst.
gy tnhet, a vlaszt a klnbz igk ttekintsvel kezdhet
nnk, melyek illokcis aktusokat jellnek az angolban, pl
dul: kijelent, figyelmeztet, parancsol, gr, knyrg, imd
kozik, megllapodik, jtll, mentegetzik s panaszkodik. m
ha gy jrunk el, akkor az igk olyan zavarbaejt sokasgba
tkznk, melyek mrhetetlen szm illokcis aktustpus be
nyomst keltik.
Fellkerekedhetnk ezen a problmn, ha bizonyos kzs
jellemzkre sszpontostunk. Ehhez be kell vezetnem az illo
kcis lnyeg fogalmt. A beszdaktus illokcis lnyege a

1 4 8 ELME, NYELV S TRSADALOM

beszdaktus rtelme vagy clja, annak alapjn, hogy az adott


tpus egy aktusa. gy pldul szmos klnbz indtkbl k
lnbz nyomatkossg utastsokat adhat ki valaki, de amenynyiben utastsknt helyesen lett megfogalmazva, akkor ksr
letnek szmt rvenni a hallgatt, hogy megtegyen valamit. Ha
valaki gretet tesz, az szmos klnfle okbl tehet gretet,
s klnbz fok erssggel. De amennyiben gret, akkor
gretknt ktelezettsgnek vagy ktelezettsg vllalsnak
szmt a beszl rszrl megtenni valamit a hallgatnak. A
figyelmes olvas szre fogja venni, hogy az 5. fejezetben gyak
ran hasznlt valaminek szmt lokci ismt megjelent fej
tegetsnkben az illokcis aktusrl, s ez nem vletlen. Az
illokcis lnyeg fogalma annak a fogalma, aminek egy kije
lents szmt, ahogy azt a beszdaktusok ltest szablyai
meghatrozzk.
A beszdaktust tovbb illokcis lnyege kapcsolja az intencionalits elmlethez, amit a 4. fejezetben fejtettnk ki.
Az illokcis lnyeg egyarnt meghatrozza a megfeleltetsi
irnyt, valamint hogy melyik intencionlis llapot jut kifeje
zsre a beszdaktus vgrehajtsban. Ha pldul gretet te
szek, akkor szksgszeren kifejezek egy szndkot annak a
dolognak a megttelre, aminek a megttelt meggrtem. Ha
meggrem, hogy elmegyek a partidra, akkor szksgszeren
azt a szndkot fejezem ki, hogy elmegyek a partidra. Azaz ki
fejezek egy intencionlis llapotot ugyanazzal a propozcis
tartalommal, mint maga a beszdaktus, s az az intencionlis
llapot, hogy szndkomban ll elmenni a partidra, az szintesgi felttel a beszdaktuson. sszefoglalva teht, az illok
cis lnyeg fogalma automatikusan egytt jr kt msik foga
lommal, a megfeleltetsi irny fogalmval s egy olyan inten
cionlis llapot fogalmval, ami az szintesgi felttelt alkotja
a beszdaktusban.
Most trjnk vissza s fogalmazzuk meg jra a krdsnket.
A Hnyfle tpus F ltezik, azaz hnyfle tpus illokcis
aktus? krds a kvetkez krdsre szkthet: Hnyfle t
pus illokcis lnyeg ltezik? Ha az illokcis lnyeg fogal
mt s egy kifejezett szintesgi felttelnek s megfeleltetsi
irnynak a belle kvetkez fogalmt tekintjk elemzsnk
alapvet eszkzeinek, akkor gy tnik, hogy korltozott sz

A NYELV MKDSE 1 4 9

m dolgot tehetnk meg a vgrehajt illokcis aktusok r


vn, ezeket pedig az elme felptse hatrozza meg. Egyszval,
mivel a jelentst az elme hozza ltre rvnyeslsi felttelek
rvnyeslsi felttelekhez adsval, a jelents korltait az el
me korltai lltjk fel. Nos, melyek ezek a korltok?
t s csak t klnbz tpus illokcis lnyeg van:
1. Elszr is az asszertv illokcis lnyeg. Az asszertv be
szdaktus lnyege elktelezni a hallgatt a propozci igazsga
mellett; a vilg tnyllsainak reprezentlsaknt mutatja be a
propozcit. Pldk r a kijelentsek, a lersok, az osztlyoz
sok s a magyarzatok. Minden asszertvumnak sz a vilg
hoz a megfeleltetsi irnya, az szintesgi felttele pedig min
dig hiedelem. Minden asszertvum valamely hiedelem kifeje
zse. Az asszertvumok azonostsnak legegyszerbb prbja,
ha feltesszk a krdst, lehet-e sz szerint igaz vagy hamis a
kijelents. Minthogy az asszertvumoknak sz a vilghoz a
megfeleltetsi irnyuk, lehetnek igazak vagy hamisak.
2. A msodik illokcis lnyeg a direktvum. A direktvumok illokcis lnyege rvenni a hallgatt, hogy a direktvum
propozcis tartalmnak megfelelen alaktsa viselkedst.
Pldk a direktvumokra az utastsok, parancsok s krsek.
A megfeleltetsi irny mindig vilg a szhoz , s a kifejezsre
juttatott pszicholgiai szintesgi felttel mindig a vgy. Min
den direktvum egy vgy kifejezse, amihez a viselkedst kel
lene igaztania a hallgatnak. A direktvumok, mint az utas
tsok s krsek, nem lehetnek igazak vagy hamisak, hanem
megfogadottak, nem megfogadottak, beteljesltek, teljestet
tek, elutastottak s gy tovbb.
3. A harmadik illokcis lnyeg a komisszvum. Minden
komisszvum valamilyen elktelezettsg a beszl rszrl,
melyben vllalja a propozcis tartalomban megjelentett
aktus lefolyst. Pldk a komisszvumokra az gretek, foga
dalmak, felajnlsok, megllapodsok s jtllsok. A fenyege
ts ugyancsak komisszvum, m a tbbi pldval ellenttben
a hallgat rdekei ellen szl s nem a javra. A komisszvum
megfeleltetsi irnya mindig vilg a szhoz , a kifejezsre
juttatott szintesgi felttel mindig a szndk. Pldul minden
gret vagy fenyegets szndk kifejezse valaminek a megt
telre. gretek s fogadalmak, az utastsokhoz s parancsok

1 5 0 ELME, NYELV S TRSADALOM

hoz hasonlan nem lehetnek igazak vagy hamisak, hanem meg


valstottak, betartottak vagy megszegettek.
4. Az illokcis lnyeg negyedik tpusa az expresszvum.
Az expresszvum illokcis lnyege egyszeren a beszdaktus
szintesgi felttelnek a kifejezse. Pldk az expresszvumokra a bocsnatkrs, a ksznetnyilvnts, a gratulci,
a felksznts s a rszvtnyilvnts. Az expresszvumokban
a propozcis tartalomnak tipikusan nulla a megfeleltetsi ir
nya, mert magtl rtetdnek tekintik a propozcis tartalom
igazsgt. Ha azt mondom: Bocsnatot krek, hogy vletlenl
megtttem vagy Gratullok, hogy megnyerte a djat , akkor
magtl rtetdnek tekintem, hogy megtttelek, illetve hogy
megnyerted a djat, gy felttelezem vagy elfelttelezem az
egyezst a propozcis tartalom s a valsg kztt. Az expreszszvumok szintesgi felttele azonban az expresszvum tpu
sa szerint vltozik. gy egy bocsnatkrs akkor szinte, ha a
beszl szintn sajnlja, ami miatt bocsnatot kr. A gratul
ci akkor szinte, ha a beszl szintn rl annak, amirt
gratull a hallgatnak.
5. Az illokcis lnyeg utols tpusa a deklarcik. A dek
larciban az illokcis lnyeg elidzni a vilgban valami
lyen vltozst, a vilg megvltozott reprezentcijval. Ms
deklarcikhoz hasonlan a performatvumok valamilyen
tnyllst hoznak ltre pusztn azzal, hogy reprezentljk,
amint ltrejn. A legkedveltebb pldk az olyan kijelentsek,
mint Ezennel frjnek s felesgnek nyilvntom , Ezennel
hadat zenek , Ki van rgva s Lemondok . Ezekben az
esetekben ketts megfeleltetsi irnnyal van dolgunk, mert
megvltoztatjuk a vilgot, gy teljestjk a vilg a szhoz
megfeleltetsi irnyt, annak a megjelentsvel, hogy megvl
tozott, ezltal pedig a sz a vilghoz megfeleltetsi irny va
lsul meg. A deklarcik egyedlllak a beszdaktusok kztt
abban a tekintetben, hogy kizrlag a beszdaktus sikeres vg
rehajtsa jvoltbl tnyleges vltozsokat idznek el a vilg
ban. Ha n sikeresen frjnek s felesgnek nyilvntalak, vagy
hadat zenek, azzal egy olyan tnylls ltezik a vilgban, ami
azeltt nem ltezett. ltalnossgban az ilyen deklarcik csak
az 5. fejezetben lert extralingvisztikai intzmnyek lte miatt
lehetsgesek.

A NYELV MKDSE 151

Figyeljk meg, hogy a ms tpus beszdaktusok egyike, pl


dul az gret s az utasts vgrehajthat a vgrehajts egysze
r deklarcijval. gy az grem, hogy megltogatlak perfor
matv kijelentsben a beszl elszr vgrehajt egy deklarcit:
kijelenti, hogy meggri. m a tny alapjn a kijelentse ltrehoz
egy gretet. Mivel az grem kijelents ltrehozza a tnyl
lst, amit megjelent, azaz a beszl gretnek a tnyt, a kije
lents egyarnt ltrehoz egy gretet s egy lltst, abban az
rtelemben, hogy gret. gy egyszerre hrom tpus illokcis
lnyege van: deklaratv, komisszv s asszertv.
Nem minden beszdaktus hajthat vgre olyan mondatok
kijelentsvel, melyeknek sz szerinti rtelme kifejezi a szn
dkolt beszl-jelentst. Megkrhetnk valakit, hogy adja oda
a st gy, hogy sz szerint azt mondjuk: Megkrem, adja ide
a st , vagy Adja ide a st , de rendszerint gy fogalmaznak:
Ideadn a st? , Ide tudn adni a st? , Szeretnm elkrni
a st s gy tovbb. Az ilyen eseteket, ahol az ember kzvetet
ten hajt vgre egy beszdaktust egy msiknak a kzvetlen vg
rehajtsval, kzvetett beszdaktus -oknak nevezik. Ms
esetekben a mondatjelents szisztematikusan eltr a sznd
kolt beszl-jelentstl, ezek kz tartozik a metafora, az ir
nia, a szarkazmus, a tlz kijelents s az eufemizmus.
Az illokcis aktusok mindezen tpusai mr felsejlettek az
intencionalitsrl szl fejtegetsnkben. A jelents korltai az
intencionalits korltai, s az intencionalitst boncol elemz
snkbl kvetkezik, hogy korltozottak a lehetsgeink abban a
tekintetben, hogy mit tehetnk meg a nyelvvel. Az intencionali
tsrl szl elemzsben mindssze hrom megfeleltetsi irnyt
mutattunk ki: elme a vilghoz , ami az asszertvumok jellem
zje, vilg az elmhez , ami a direktvumok s a komisszvumok jellemzje s a nulla eset, ami az expresszvumok sajlja.
Akkor hogy lehet kt klnbz tpus beszdaktusunk az
egyik, a vilg a szhoz megfeleltetsi irnyhoz? Dnthetnnk
gy, hogy egy kalap al vesszk az greteket s az utastsokat.
Az gretet elkpzelhetjk nmagunknak adott utastsknt, az
utastst pedig a hallgatra truhzott gretknt. m a ktele
zettsgnek a beszl ltali vllalsa a komisszvumban olyan
specilis, s a beszl s a hallgat ltalnossgban olyan fonto
sak a beszdaktus helyzetben, hogy hasznosnak tallom, ha

1 5 2 ELME, NYELV S TRSADALOM

klnbsget tesznk a hallgatra alapozott vilg a szhoz


megfeleltetsi irny s a beszlre alapozott vilg a szhoz
megfeleltetsi irny kztt. A nyelv olyan lehetsget is ltrehoz,
ami az egyes emberi elmknek nmagukban nincs meg, s ez a
mindkt megfeleltetsi irny kombinlsnak a lehetsge a
deklarci vgrehajtsban. Nem hozhatunk ltre egy tnyllst
az elgondolsval, de figyelembe vve elemzsnket az intzm
nyi valsgrl az elz fejezetben, lthatjuk, hogyan hozhat
ltre intzmnyi valsg a performatv kijelents tjn. Magnak
a tnyllsnak a reprezentcijval ltrehozhatunk egy tnyl
lst. Ez egyesti a sz a vilghoz , s a vilg a szhoz megfe
leltetsi irnyokat. Ha pldul az ls elnke gy szl: Az lst
berekesztem , akkor ppen ez a kijelents hozza ltre az ls
berekesztsnek tnyllst annak a reprezentcijval, hogy
legyen a tnylls az ls berekesztse. Nagystlbb pldval:
amikor a Kongresszus hadat zen, a testlet idzi el a hadilla
pot ltezst, egyszeren annak a kijelentsvel, hogy ltezik.
gy ltom teht, hogy az intencionalitsrl szl elemz
snkbl levezethetk a nyelv lehetsgei s korltai.

LTEST SZABLYOK S SZIMBOLIZMUS


Mindvgig gy beszltem, mintha az intencionalits egyfajta
dolog volna, a nyelv pedig egy msik, m valsgos emberek
esetben intencionalitsunk lehetsgei termszetesen mrhe
tetlenl kiterjednek a nyelv elsajttsval. Az llatoknak s a
beszlni mg nem tud gyermekeknek lehetnek primitv intencionalitsformik: hiedelmeik, vgyaik, szlelseik s szn
dkaik. De amint a gyermek elkezdi elsajttani a nyelvet, intencionalitsnak lehetsgei mrhetetlenl megnnek, s az
intencionalits s a nyelv klcsnsen tovbbi fejldsre sar
kalljk egymst; a megnvekedett intencionalits nveli a
nyelvrtst, ami megint csak az intencionalits nvekedshez
vezet. A gyermek pszicholingvisztikus fejldsrl szl tan
knyvek ismertetik ezt a jelensget. Nemcsak az elme ll a
rendelkezsnkre egyfell s a nyelv msfell, hanem az elme
s a nyelv klcsnsen gazdagtja egymst, amg az elme nem
lesz lingvisztikailag strukturlt.

A NYELV MKDSE 1 5 3

Ne gy kpzeljk el, hogy a beszlknek egyszeren bizo


nyos gondolataik tmadnak, majd szavakba foglaljk ket. Ez
vaskos leegyszersts. A legegyszerbb gondolatok kivtelvel
az embernek szksge van valamilyen nyelvre, hogy elgondol
hassa a gondolatot. Szavak nlkl is hihetem gy, hogy esik,
vagy hogy hes vagyok, de szavak vagy szavakkal egyenrtk
szimbolikus eszkzk nlkl nem hihetem, hogy jvre gyak
rabban fog esni, mint az idn, vagy hogy az hsgemet inkbb
a vrem cukor szintjnek hirtelen cskkense okozza, mint a
szervezetemben jelentkez tnyleges tpanyaghiny, mert csak
szavakkal tmadhatnak ilyen gondolataim. A gyermek prhu
zamosan fejleszti a gondolkozs s a beszd kpessgt. Ho
gyan? A gyermek egyszer prelingvisztikus intencionalitssal
kezdi. Aztn elsajtt egy egyszer szkszletet, ami gazda
gabb intencionalitsra teszi kpess, ez gazdagabb szkincset
tesz elrhetv szmra, ami viszont az intencionalitst gaz
dagtja s gy tovbb. A legegyszerbb gondolatoktl eltekintve
a gyermeknek nyelvre van szksge, hogy gondolatokat gon
dolhasson, s a legegyszerbb beszdaktusoktl eltekintve
konvencionlis mondatjelentssel rendelkez mondatokbl l
l konvencionlis nyelvre van szksge, hogy beszdaktusokat
hajthasson vgre.
A konvencionlis jelentsek szavakhoz adsa, a beszl
jelents hozzadsa a beszdaktus vgrehajtsban, egyarnt
sttusfunkcik hozzadst jelentik az elz fejezetben kifej
tett rtelemben. A szjelentsben s a beszl-jelentsben a
nyelv hasznli egyarnt valamilyen funkcit ruhznak egy
fizikai jelensgre, legyen az valamilyen sztpus, vagy ppen
egy akusztikus lgram. Ez a folyamat az X Y-nak szmt C~
ben kpletnek megfelelen egy sttusfunkci kijellsvel
megy vgbe. A szavak konvencionlis jelentse az Esik az
es mondatban, valamint a beszl-jelents bizonyos hely
zetben, miltal a beszl kimondja a mondatot s azt rti rajta,
hogy esik az es, a sttusfunkci esetei.
Ez a tny, miszerint a nyelv ugyancsak az intzmnyi tnyek
mintjra felpl intzmnyi tny, azt a benyomst keltheti,
mintha a nyelv csak az egyik emberi intzmny lenne a szm
talan tbbi kztt. A nyelv azonban annyira specilis, hogy
szksges magyarzatot fznnk hozz. Az 5. fejezet vgn

1 5 4 ELME, NYELV S TRSADALOM

meggrtem, hogy szt ejtek a nyelv klnleges szereprl az


intzmnyi tnyek ltrehozsban. gy vlem, a nyelv a leg
alapvetbb emberi intzmny, mivel a tbbi intzmnynek,
pldul a pnznek, az llamnak, a magntulajdonnak, a h
zassgnak, a jtkoknak nyelvre, vagy legalbbis a szimboliz
mus nyelvszer formira van szksgk, mg ltt tekintve a
nyelvnek nincs szksge a tbbi intzmnyre.
A nyelv sok sajtossga - pldul a mdbeli segdigk lte
zse s a szintaxis vgtelen generatv kapacitsa - nem tarto
zik az itt bemutatott jelensgek kz. Ezttal a nyelv rendkvl
specilis, ltalam szimbolizcinak nevezett jellegzetessgt
ismertetem. Az emberek rendelkeznek azzal a kpessggel,
hogy valamely objektummal helyettesthetnek, megjelent
hetnek, kifejezhetnek vagy szimbolizlhatnak valami mst.
A nyelvnek ezt az alapvet szimbolizl sajtossgt tekintem
az intzmnyi tnyek alapvet elfelttelezsnek.
Nzzk, hogyan vdhet ez az llts. A sttusfunkcik meg
hatrozshoz tartozik, hogy a feladatot nem lehet kizrlag a
sttusfunkcival felruhzott trgy fizikai sajtossgai alapjn
elltni. A ks s a szk ellthatjk a sajt fizikai funkcijukat
csak a fizikjuk alapjn, a szemly vagy a paprdarab azonban
nem lthatja el az elnk vagy a pnz sttusfunkcijt egyedl
az emberi test vagy a papr fizikja alapjn. A sttusfunkcik
csak a kollektv elfogads vagy elismers alapjn lthatk el,
mely elfogads vagy elismers rtelmben valami rendelkezik
az adott funkcival. De ha gy ll a helyzet, akkor a kollektv
elfogadsban vagy elismersben rszt vev cselekv szem
lyeknek valamilyen mdon meg kell jelentenik nmaguk
szmra a tnyt, hogy az objektum rendelkezik a sttusfunk
cival. Mirt? Mert nincs md az Y sttusfunkci kikvetkez
tetsre csakis az X fizikjbl. A ks s a szk esetben a ks,
illetve a szk feladatnak elltsra szolgl kpessg beplt
a fizikjukba, m a pnz s az elnkk esetben az X-fle ob
jektum mivoltt meghatroz sajtossgokon kvl nincs sem
milyen tbbletnk X objektumhoz. Egyetlen mdon juthatunk
el az Y sttusfunkcihoz, ha megjelentjk az X objektumot,
mint ami rendelkezik az adott sttussal.
A sttusfunkcit rendszerint szavakkal jelentjk meg. El
kell valahogy gondolnunk, hogy ez pnz , vagy az elnk .

A NYELV MKDSE 1 5 5

Ezzel nem kvnom azt lltani, hogy valamennyi sttusfunk


cit felttlenl valsgos nyelvek valsgos szavaival kell rep
rezentlnunk, hiszen a jelentssel br szavak maguk is sttus
funkcival rendelkez objektumok, s a szavaknak anlkl
van jelentsk, hogy ms szavakkal reprezentlhatnnk az
eredeti jelentseket - ebbe knytelenek vagyunk beletrdni,
msklnben vget nem r visszafejtsbe bonyoldnnk. R
adsul olyan kultrknak is lehetnek sttusfunkciik, melyek
nek nincs fejlett, kiforrott emberi nyelve. Az ilyen esetekben
magt az X tnyezt hasznljk az Y sttus szimbolizlsra.
Vagyis, s ez a lnyeg, ha az X tnyezt az Ysttus reprezent
cijra hasznljuk, akkor X szimbolikus, nyelvi eszkzknt
kap szerepet.
Gondoljunk pldul a hatrknt funkcionl ksorra. A k
sor a hatr index jelleg szimbluma. Ezzel csak annyit aka
rok mondani, hogy a kvek a jelenltkkel mutatjk a sajtos
sgot: azzal reprezentljk a hatrt, hogy a hatron vannak.
A ksor nyelvi eszkzknt funkcionl, mert helyettesti, illetve
megjelenti a hatr sttusfunkcijt. Ugyangy a szavak a je
lentsk kifejezsvel ltjk el a jelents funkcijt.
A szimbolizls teht abban a szles nyelvi rtelemben l
nyegi jelentsg valamennyi intzmnyi tny esetben, hogy
az X Y~nak szmt C-ben kpletben az X-tl Y-ig vezet l
ps mr szimbolizl lps. Az Y sttusfunkcit meg lehet jele
nteni bizonyos kls szimbolizl eszkzkkel, mint amikor
szavakban gondolkozunk: Ez az n tulajdonom vagy Ez egy
tdollros bank . A korltoz esetben magt az X objektumot
hasznlhatjuk Y sttusfunkci megjelentsre, ahogy a hatrt
szimbolizl ksor esetben trtnt.
Lnyeges abszolt vilgosan megklnbztetni, mit lltok
s mit nem. Nem lltom, hogy az intzmnyi valsg egsze
gy textulis vagy jelentssel br, ahogy a mondatok s a be
szdaktusok. Ez tveds volna. A mondatok s a beszdaktusok
abban a szorosan vett rtelemben hordoznak jelentst, hogy
van szemantikjuk. Vannak igazsgfeltteleik vagy msfajta
rvnyeslsi feltteleik. Mint lthattuk, a beszdaktusok ese
tben a jelents azon mlik, hogy rvnyeslsi felttelekhez
rvnyeslsi feltteleket adunk. De a pnz s az elnk nem
ilyen formban hordoznak jelentst, mert nincsenek ilyen r

1 5 6 ELME, NYELV S TRSADALOM

vnyeslsi feltteleik. A jelents a szorosan vett szemantikai,


intencionlis rtelemben bizonyos fajta intzmnyi eszkzk
specilis sajtossga, pldul a mondatok s a beszdaktuso
k, ahogy a trkpek, grafikonok s diagramok is. Ez a je
lensg azonban semmi esetre sem tekinthet univerzlisnak.
Azt lltom, hogy az a lps, amellyel egy X tnyez sttus
funkcit nyer, a dnt szimbolizl lps, mivel a sttusfunk
ci nem kizrlag a X tnyez fizikjn alapul. Az X tnyez
csak akkor vlthatja ki az Y sttusfunkcit, ha az X tnyezt
gy reprezentljuk, mint aminek van sttusfunkcija.
Emltst kell tenni a nyelv egy msik szereprl is az intz
mnyi valsg mkdsben. Gyakran tmad szksgnk va
lamilyen eszkzre, ami lehetv teszi, hogy felismerjnk egy
objektumot mint sttusfunkcival rendelkezt, mg ha a st
tus lthatatlan is magban az objektumban. Ebbl a clbl
hasznljuk az gynevezett sttusindiktorokat . Kzenfekv
pldk r a jegygyr, az egyenruha, a jelvny, az tlevl, az
autvezeti jogostvny. Mindezek nyelvi jellegek, mg ha
nem is mindegyik alkalmaz szavakat. Az elzkben kifejtett
rtelemben valjban valamennyien beszdaktusok, mivel
vannak rvnyeslsi feltteleik. A jegygyr vagy a rendregyenruha viselse olyan beszdaktus, ami kijelenti: Ns va
gyok , illetve: A rendri testlet tagja vagyok .

Az els fejezetben gy mutattam be ezt a knyvet, mint sze
rny hozzjrulsi ksrletet a felvilgosods ltomsnak in
tellektulis mvhez. Ksrletet tettem az elme, a nyelv s a
trsadalmi valsg bizonyos strukturlis sajtossgainak ma
gyarzatra s logikai sszefggseik megvilgtsra. Befe
jeztem a ksrletet. Abbl a feltevsbl indultam ki, hogy egyet
len vilgban lnk, s hogy ez a vilg, evolcis adottsgaink
korltai kztt, megrthet szmunkra. Ebben a zrszakasz
ban nem prblom meg sszefoglalni a knyv tartalmt, minthogy jrszt maga a knyv is nhny olyan elkpzels ssze
foglalsa, amit msutt mr kifejtettem az elmlt ngy vtized
sorn.

A NYELV MKDSE 1 5 7

Az ltalam trgyalt klnbz tmk szakrti gy fogjk


rezni, hogy sok minden kimaradt mindabbl, ami sajt tudo
mnyguk kutatsi kzppontjban ll. s ha gy rzik, igazuk
is van. A szmomra legfontosabbnak tn tmkrl rtam,
szemlletem sok esetben nem egyezik a pillanatnyilag uralko
d nzetekkel. Az rdekld laikusok gy fogjk rezni - leg
albbis remlem hogy mrhetetlenl tbbet kellett volna el
mondanom ezekrl a krdsekrl. Valjban pp csak egy kis
karcolst ejtettem a trgyalt terletek felsznn. A valamelyest
alaposabb tjkozds lehetsge rdekben ajnlom az olva
snak az Ajnlott irodalom -ban emltett munkkat.
A knyvbl kimaradt jelents trgykrk sokasga kzl
megemltend a racionalits, az emberi szabadsg s a trsa
dalmi rtk. gy vlem, ez nem hrom klnll krdskr,
hanem ugyanannak a krdsnek a klnbz megnyilvnul
sai. Hallgatlagosan a racionalits egy olyan felfogst tartal
mazza ez a knyv, ami eltr filozfiai tradcink ltalnos ra
cionalitsfelfogstl, s remnyeim szerint egy msik knyv
ben rszletesebben is ki fogom fejteni.
A filozfia termszetrl tett nhny szrevtellel kvnok
bcszni, s hogy miben tr el a megismers ms terleteitl.
Termszetesen nem tartom gy, hogy les vlasztvonal hz
dik a filozfia s ms tudomnygak kztt. Magasan kpzett
szakemberek nemegyszer biztostottak rla, hogy amit ebben
vagy amabban a knyvben mveltem, az nem is igazn filoz
fia, hanem inkbb nyelvszet, vagy kognitv tudomny, vagy
valami ms.
Kezdjk a filozfia s a tudomny szembelltsval. Filo
zfia s tudomny nem olyan vilgosan elhatrolhat trgy
krt neveznek meg, ahogy pldul a gazdasgtrtnet , a
kmia s a romantikus filolgia vilgosan meghatrozha
t s elklnthet trgykrkre vonatkoznak, mivel - leg
albbis alapjban vve - mind a filozfia, mind a tudomny
univerzlisak trgykrkben. Mindkett az ismeretre s a
megrtsre irnyul. Ha az ismeret szisztematikuss vlik, s
klnsen, ha a szisztematikus ismeret olyan bizonyoss vlik,
hogy a bizonytkok s meggyzdsnk alapjn a tudsunk
tbb puszta vlekedsnl, akkor az adott ismerethalmazt haj

1 5 8 ELME, NYELV S TRSADALOM

lamosak vagyunk inkbb tudomnyinak, mint filozfid


nak nevezni. A filozfia dnten azokkal a krdsekkel foglal
kozik, melyekre nem tudunk a tudomnyra jellemz sziszte
matikus mdon vlaszt adni, s a filozfia eredmnyei kzl
nem egy abbl az erfesztsbl addik, hogy bizonyos krd
seket addig vizsgl, amg azok tudomnyos krdsekk nem
vlhatnak. Ebben a knyvben pldul a tudat problmjt pr
bltam meg gy kezelni.
A filozfia s a tudomny kztti kapcsolatok pontosan meg
magyarzzk, mirt van mindig igaza a tudomnynak s mirt
tved mindig a filozfia, s mirt nem mutatkozik soha semmi
fle halads a filozfiban. Amint elgg magabiztosak vagyunk
abban, hogy valamilyen tren megalapozott tudssal rendel
keznk, mr nem filozfinak nevezzk, hanem elkezdjk tu
domnynak hvni, s ha gy talljuk, hogy hatrozott elrel
pst tettnk, azt tudomnyos haladsnak mondjuk. Valami
ehhez hasonl jtszdott le a beszdaktusok tanulmnyozsa
terletn is az n intellektulis plyafutsom idtartama alatt:
ahogy magabiztosabbakk vltunk a mdszereinket s az ered
mnyeinket illeten, a beszdaktusok tanulmnyozsa fokoza
tosan beplt a lingvisztika tudomnyba.
A 17. szzadtl kezdden, a termszet vizsglatra alkal
mazott szisztematikus mdszerek fejldsvel mrhetetlenl
megnvekedett a tudomnyos megismers terlete. Ez a tny
sok gondolkodban azt az illzit keltette, hogy a termszettu
domnyos mdszerek, fleg a fizika s a kmia, ltalnosan is
alkalmasak a leginkbb zavarba ejt problmk megoldsra.
Ezt a fajta optimizmust semmi nem igazolta, s a filozfiai
problmknak mr az grg filozfusokat is foglalkoztat
tbbsge - pldul az igazsggal, mltnyossggal, ernnyel
s j lettel kapcsolatos problmk - mindmig problma ma
radt.
A filozfiai krdsek s vizsglatok rendszerint hrom saj
tossgot mutatnak. Elszr, ahogy az imnt lthattuk a filoz
fia s a tudomny szembelltsban, a filozfia dnten olyan
krdsekkel foglalkozik, melyek esetben mg nem jutottunk
egyetrtsre a vlaszads mdszert illeten. Ha viszont meg
felel mdszert tallunk a megvlaszolsukra, a krdsek elve
sztik filozfiai termszetket. J plda erre az let termsze

A NYELV MKDSE 1 5 9

tnek problmja. Valamikor filozfiai problmnak szm


tott, de amikor a molekulris biolgia fejldse lehetv tette,
hogy az tfog nagy rejtlyt lebontsuk egy sor kisebb, kezelhe
t, specifikus biolgiai krdsre s vlaszra, filozfiai jellege
megsznt. Remlem, a tudat problmjval is valami hasonl
fog lejtszdni. Minthogy tbbnyire azok a problmk szm
tanak filozfiai krdseknek, melyek esetben nincs ltalno
san elfogadott megoldsi eljrs, termszetes, hogy a filozfia
a vitk s a nzetek tkzsnek a szntere.
Az a tny, hogy nincsenek univerzlisan elfogadott eljrsok
a filozfiai problmk megoldsra, nem jelenti azt, hogy min
dent lehet, hogy brmit mondhatunk, illetve hogy nincsenek
mrck. pp ellenkezleg, pontosan a laboratriumi mdsze
rekhez hasonl eljrsok hinya knyszerti a filozfust a le
het legnagyobb fok vilgossgra, szigorsgra s pontos
sgra. A filozfiban megkerlhetetlen az eredeti, kpzelet
gazdag rzkenysg s az intelligens, logikai szigor egyestse.
A szigorsg rzkenysg nlkl res, az rzkenysg szigor
sg nlkl csak forr leveg.
A filozfiai krdsek egy msik sajtossga, hogy rendsze
rint az ltalam keretrendszer krdseknek nevezett osztly
ba tartoznak. Azaz, inkbb az letnk intellektulis kereteit
rintik, mint a keretrendszeren belli specifikus felptmnye
ket. gy pldul az a krds: Pontosan mi okozza az AIDS-t? ,
nem filozfiai krds, a M i az okozs termszete? megfogal
mazs felvets viszont az. Az elbbi krdst egy keretrend
szeren bell kell vizsglni, ahol magtl rtetdnek tekintik
a kauzalitst. A filozfus a keretet vizsglja. Az a krds, hogy
Igazat mond-e Clinton? , nem filozfiai krds. m az a kr
ds, hogy M i az igazsg? , a filozfia lnyegt rinti.
A filozfiai vizsgldsok harmadik sajtossga, hogy tg
rtelemben ltalban konceptulis krdsek. Ha filozofikus
hangnemben azt krdezzk, mi az igazsg, a mltnyossg, az
erny vagy a kauzalits, akkor nem olyan krdseket tesznk
fel, amiket a krnyezetre vetett les pillantssal vagy ppen
egy sor ksrlet vgrehajtsval meg lehet vlaszolni. Az ilyen
krdsek, legalbbis rszben, az igazsg , mltnyossg ,
erny s ok fogalmnak elemzst ignylik, ez pedig azt
jelenti, hogy a nyelv vizsglata a filozfus alapvet eljrsa,

1 6 0 ELME, NYELV S TRSADALOM

mert a nyelv a fogalmak meghatrozsnak s kifejezsnek


kizrlagos eszkze.
Nem vletlen, hogy ez a hrom sajtossg - megoldhatat
lansg univerzlisan elfogadott mdszerekkel, keretrendszer
mint a vizsglat trgya s fogalmi elemzs mint a vizsglat
els lnyegi lpse - tbbnyire egyttesesen fordul el. Ahol
md nylik a problmk vitn felli megoldsra, ott a megol
dsok ltalban mr az elfogadott kereteken bell tallhatk,
ahol magtl rtetdnek tekintjk a fogalmi appartust. gy
a mi korbbi pldnkban, ha az AIDS okait keressk, magtl
rtetdnek tekintjk, hogy tudjuk, mi az, hogy betegsg, s
mi az, hogy ok, s elfogadtunk bizonyos mdszereket a beteg
sgek okainak feldertsre. Mg egy ltalnos elmlet is a ren
delkezsnkre ll, a betegsg mikroba-elmlete, melynek ke
retein bell folytatjuk a vizsglatot. De ha megkrdezzk, mi
ltalnossgban a kauzalits, akkor egy roppant keretrendszer
kutatsba vetjk magunkat, gy, hogy kzben nem tmasz
kodhatunk semmifle biztos ksrleti metodolgira, s mr
az els pillanatban az ok , s kiterjedt rokonsga, a hats ,
az rv , a magyarzat stb. mindennapi fogalmval kell megkzdennk.
Ebben a knyvben az elme, a nyelv s a trsadalom ssze
fggsben ll keretrendszernek felptst s klcsns szszefggseit vizsgltam. Az alkalmazott mdszerek nem az
empirikus tudomny mdszerei, ahol vgrehajthatunk ksr
leteket vagy legalbb kzvlemny-kutatsokat vgezhetnk.
Az ltalam alkalmazott mdszereket, legalbbis az els sza
kaszban, szabatosabban rhatjuk le logikai vagy fogalmi elem
zsknt. Sztvlasztsukkal s mkdsk szemgyrevtelvel
megprbltam fellelni a tudat, az intencionalits, a beszdak
tusok s a trsadalmi intzmnyek alkotelemeit. Az igazat
megvallva azonban mg ez is egyfajta eltorztsa a gyakorlat
ban alkalmazott mdszereknek. A valsgban gtls nlkl
forgatok minden fegyvert, ami csak a kezem gybe kerl, s
ragaszkodom minden fegyverhez, ami bevlik. E knyv trgy
nak tanulmnyozsban pldul az agy tudomnytl a kz
gazdasg-tudomnyig terjed tmakrkben olvastam el kny
veket. A vizsglat eredmnyei esetenknt mindenestl elvetik
a meglv fogalmi appartust. Azt lltom teht, hogy nem

A NYELV MKDSE 161

fogjuk megrteni a mentlis kapcsolatt a fizikaihoz, amg to


vbbra is komolyan vesszk a dualizmus, monizmus, materia
lizmus s a tbbi hagyomnyos szemllet rgi fogalmi appar
tust. E knyvben fogalmi fellvizsglatot vetettem fel azon az
alapon, hogy a rgi fogalmak nem felelnek meg a jelenlegi is
mereteink szerinti tnyeknek, klns tekintettel az agymk
ds terletn folytatott vszzadnyi munkra. Ms terlete
ken, pldul a pnz vagy a tulajdon ontolgijban, sokkal
konzervatvabban kell kezelnnk a mindennapi fogalmainkat,
mert a trsadalmilag ltrehozott intzmnyi valsgon tl
nincs mgtte hzd valsg, attl eltekintve, hogy az embe
reknek bizonyos mdon kezelnik kell s figyelembe kell ven
nik bizonyos jelensgeket, s a tekintetben alapvet jelent
sg a fogalmi appartus. De vegyk szre, hogy az elvetend
s megrizend tnyezkrl szl kijelentsek a vizsglat v
gn s nem az elejn hangzanak el, teht maguk a kijelentsek
nem nyjthatnak mdszertani tmutatst a vizsglat sorn.
A filozfiai elemzs clja, mint minden komoly teoretikus
munk, olyan elmleti magyarzatot adni a vizsglt problmaterletekre, melyek egyidejleg igazak, megvilgtak s lta
lnosak. Ebben a knyvben nemcsak egy sor klnfle jelens
get kvntam megmagyarzni, hanem meg akartam mutatni,
hogyan fggenek ssze mindezek a jelensgek. Clom szerint
- melyben, mellesleg, nem osztozik a kortrs filozfusok nagy
tbbsge - megprbltam nhny lpssel kzelebb jutni egy
helytll ltalnos elmlethez.

JEGYZETEK

ELSZ
1. John R. Searle, Minds, Brains and Science (Cambridge, Mass.: Har
vard University Press, 1984).

^FEJEZET
1. Gottlob Frege: Philosophical and Mathematical Correspondence (Chi
cago: University of Chicago Press, 1980), 13 2 . oldal.
2. Thomas S. Kuhn: The Structure o f Scientific Revolutions, 2. kiads
(Chicago: University of Chicago Press, 19 70 ), 1 3 5 . oldal.
3. Znn gy rvelt pldul, hegy ha tvgunk egy termen, elszr meg
kell tennnk a tvolsg felt, ehhez viszont meg kell tennnk a tvol
sg felnek a felt, s gy tovbb a vgtelensgig; amibl arra a kvet
keztetsre jutott, hogy maga a mozgs lehetetlensg.
4. Plda egy olyan fizikusra, aki nem fogadja el a kvantummechanika pa
radox rtelmezseit: P. R. Wallace: Paradox Lost: Images o f the Quan
tum (New York: Springer, 1996).
5. E. E. Evans Pritchard: Nuer Religion (Oxford: Clarendon Press, 19 56 ),
1 2 8 - 1 3 1 . oldal, idzi Alasdair MacIntyre, Is Understanding Re
ligion Compatible with Believing? , in: Bryan R. Wilson (szerk.):
Rationality (Oxford: Basil Blackwell, 19 74 ), 65. oldal.
6. Thomas Nagel: What Does It All Mean? A Very Short Introduction to
Philosophy (New York: Oxford University Press, 19 8 7).
7. Bertrand Russell: A History of Western Philosophy (New York: Simon
& Schuster, 19 45).
8. Richard Rorty: Does Academic Freedom Have Metaphysical Presup
positions? Academe 80, no. 6 (1994. november-december): 57.
9. Richard Rorty: Philosophy and the Mirror of Nature (Princeton, N. J.:
Princeton University Press, 19 79 ), 2 7 5 . oldal.
10. Hilary Putnam: The Many Faces of Realism (La Salle, 111.: Open Court,
19 8 7), 1. oldal.

1 6 4 ELME, NYELV S TRSADALOM

1 1 . Jacques Derrida: O f Grammatology (Baltimore: Johns Hopkins Uni


versity Press, 19 76 ), 15 8 . oldal.
12 . Richard Rorty: The Priority of Democracy to Philosophy , Merrill
Peterson s Robert Vaughn (szerk.): The Virginia Statute for Religious
Freedom ( 2 5 7 -2 8 2 . oldal), (Cambridge: Cambridge University Press,
19 8 8 ), 2 7 1 . oldal.
13 . Nelson Goodman: O f M ind and Other Matters (Cambridge: Mass:
Harvard University Press, 19 84 ), 36. oldal.
14. Brian Fay: Contemporary Philosophy of Social Science (Oxford: Blackwell, 1996), 72. oldal.
15 . Uo., 73. oldal.
16. Az emltett rvels tves mivolta a sz sajtossgainak sszekevers
bl ll a sz ltal jellt dolog sajtosssgaival. Ha azt mondom: Ber~
keley nyolc betbl ll ; illetve: Berkeley kaliforniai vros , abbl
ezen okoskods alapjn az kvetkezne, hogy van Kaliforniban egy
nyolc betbl ll vros, noha az els mondatban a szrl, a mso
dikban pedig a vrosrl beszltem.
17 . Bruno Latour s Steve Woolgar: Laboratory Life: The Construction of
Scientific Facts, 2. kiads (Princeton, N. J.: Princeton University Press,
19 86), 1 8 0 - 1 8 2 . oldal.
18. Willard Van Orman Quine: Two Dogmas of Empiricism , From a
Logical Point of View (Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
19 5 3 ) , 44. oldal.
19. George Berkeley: A Treatise Concerning the Principles o f Human
Knowledge (Oxford: Oxford University Press, 1998). Magyarul: Ta
nulmny az emberi megismers alapelveirl (Budapest: Gondolat,
19 8 5).
20. Francis Crick: The Astonishing Hypothesis (New York: Scribners/
Maxwell Macmillan International, 19 9 4), 3 2 - 3 3 . oldal.
2 1 . David Hume: A Treatise of Human Nature, ed. L. A. Selby-Bigge
(Oxford: Clarendon Press, 1888), 2 1 0 - 2 1 1 . oldal. Magyarul: rte
kezs az emberi termszetrl (Budapest: Gondolat, 19 76).
22. J. L. Austin: Sense and Sensibilia (Oxford: Oxford University Press,
19 6 2).

2. FEJEZET
1. Thomas Nagel: What It Is Like to Be a Bat , Mortal Questions (Cam
bridge: Cambridge University Press, 1979), 1 6 5 - 1 8 0 . oldal.
2. Daniel Dennett: Consciousness Explained (Boston: Little, Brown,
19 9 1).
3. Jean Piaget: The Childs Conception of Physical Causality (New York:
Harcourt, Brace & Co., 1930).

JEGYZETEK 1 6 5

3JrEJEZET
1. Michael Gazzaniga: The Social Brain (New York: Basic Books, 19 8 5).
2. Daniel Schacter: Searching for Mem ory (New York: Basic Books,
1996).

^FEJEZET
1. Jerry Fodor: Psychosemantics: The Problem of Meaning in the Phi
losophy of M ind (Cambridge, Mass.: MIT Press, 19 8 7), 97. oldal.
2. Daniel Dennett: Brainstorms (Vermont: Bradford Books, 1978), 1 2 2 124. oldal.
3. Fodor: Psychosemantics, 9 7 - 1 2 7 . oldal.
4. Ennek az irnyzatnak az egyik legszlssgesebb vltozata: Dniel
Dennett: The Intentional Stance (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1987).
5. John L. Austin: How to Talk: Some Simple Ways , Philosophical Pa
pers, szerk.: James O. Urmson s Geoffrey Warnock (Oxford: Claren
don Press, 1979).
6. G. E. M. Anscombe: Intention (Oxford: Blackwell, 19 59 ).
7. A kauzlis nmagra hivatkozs nem j kelet elkpzels, legalbb
Kantig nylik vissza. A kifejezst tudomsom szerint Gilbert Harman
hasznlta elszr, Practical Reason , Review of Metaphysics 29 no.
3 (March 19 76): 4 3 1 - 4 6 3 . oldal.

5. FEJEZET
1. Ezt a gondolatot eredetileg David Lewis: Convention: A Philosophical
Study (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1969) s Stephen
Schiffer: Meaning (Oxford: Oxford University Press, 19 7 2 ) nttte
formba.

1. J. L. Austin: How to Do Things with Words (Cambridge Mass.: Har


vard University Press, 1962). Magyarul: Tetteti rt szavak (Budapest:
Akadmiai, 1990).
2. Paul Grice: Meaning Philosophical Review (July 19 5 7 ) 3 7 7 - 3 8 8 .
oldal.

AJNLOTT IRODALOM

Ez az olvasmnylista azok szmra kszlt, akik rszletesebben is szeret


nnek megismerkedni az e knyvben felvetett krdsekkel - azaz nem a
szakembereknek, hanem a laikusoknak kszlt, s semmilyen formban
nem a tmakrk tfog filozfiai bibliogrfija. Inkbb affle folytatsa s
kiegsztse a szvegben is emltett mveknek. Ennek a knyvnek nem egy
gondolata teljesebb formban felbukkan egynmely korbbi knyvemben,
melyeket ugyancsak beillesztettem a listba.
Az rdekld olvasnak elszr is egy filozfiai rtelmez sztrra vagy
lexikonra van szksge. Ilyenekbl szmos kivl tallhat a kereskedelem
ben. Jmagam hasznosnak talltam a The Cambridge Dictionary of Philosophyt, Robert Audi szerkesztsben (Cambridge: Cambridge University
Press, 19 9 5).
Nem haszontalan tovbb elolvasni a klasszikus mvek nmelyikt, me
lyek az e knyv els hrom fejezetben olvashat problmkat trgyaljk.
Ezek kzl a legjelentsebb Ren Descartes munkja, az Elmlkedsek az
els filozfirl (Budapest: Atlantisz, 1998). A descartes-i problmkra
vlaszt keres klasszikusok kz tartozik George Berkeley Tanulmny az
emberi megismers alapelveirl (Budapest: Gondolat, 1985) s David Hume
rtekezs az emberi termszetrl (Budapest: Gondolat, 19 76 ) (1. knyv)
cm mve. Az emltett knyvek szmos kiadsban jelentek meg. Br he
lyenknti zavarossguk miatt csak nmi vonakodssal ajnlhatom az olva
sk figyelmbe, trtnelmileg ktsgkvl roppant jelents munkkrl van
sz.
Ami a jelen ktet egyes tmakreit illeti:
REALIZMUS S IGAZSG
Az utbbi idkben meghkkenten csekly szm m ltott napvilgot az
igazsg, illetve a kls realizmus korreszpondencia-elmletnek vdelm
ben. n a The Construction of Social Reality (New York: Free Press, 19 9 5)
cm knyvem utols hrom fejezetvel igyekeztem kitlteni a rst. William
Alston hasonl szemlletmdrl tesz tanbizonysgot A Realist Conception
of Truth cm mvben (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1996).

AJNLOTT IRODALOM 1 6 7

TUDAT
A kzelmltban jelents szm knyv jelent meg a tudatrl. Kzlk tb
bet is ismertettem.
John R. Searle: The Mystery of Consciousness (New York: New York
Review of Books, 1997,). Az idegrendszerrel foglalkoz tudsok munki
kzl kettt emltek meg: Francis Crick: The Astonishing Hypothesis: The
Scientific Search for the Soul (New York: Simon & Schuster, 19 9 4) s Ge
rald Edelman: Bright Air, Brilliant Fire: On the Matter of the M ind (New
York: Basic Books, 1992). Emltst rdemel tbbek kztt Owen Flanagan:
Consciousness Reconsidered (Cambridge, Mass: MIT Press, 19 9 2). Colin
McGinn: The Problem of Consciousness (Oxford: Basil Blackwell, 19 9 1) ,
valamint Bernard Baars: A Cognitive Theory of Consciousness (Cambridge:
Cambridge University Press, 1988). Hasznos gyjtemnyt lltott ssze
Ned Block, Owen Flanagan s Guven Guzeldere The Nature of Conscious
ness: Philosophical Debates cmmel (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1997).
Tovbbi knyvek ltalnossgban a mentlis jelensgrl: John R. Searle:
The Rediscovery of the M ind (Cambridge, Mass.: MIT Press, 19 9 2), John R.
Searle: Minds, Brains and Science (Cambridge, Mass.: Harvard University
Press, 19 84 ), Galen Strawson: Mental Reality (Cambridge, Mass.: MIT
Press, 1994) s Thomas Nagel: The View from Nowhere (New York: Ox
ford University Press, 1986).
INTENCIONALITS
Az intencionalits tfog elmletrl lsd:
John R. Searle: Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind (Cambridge:
Cambridge University Press, 1983). A Httr krdskrrl lsd klnsen
Ludwig Wittgenstein, A bizonyossgrl (Budapest: Eurpa, 1989). Lsd tovb
b klasszikus mvt, a Filozfiai vizsgldsokat (Budapest: Atlantisz, 1998).
JELENTS S BESZDAKTUSOK
A beszdaktusok elmlett megalapoz szveg:
John L. Austin: Tetten rt szavak (Budapest: Akadmiai, 1990). A mrtk
ad munkk kz tartoznak: John R. Searle: Speech Acts: An Essay in the
Philosophy of Language (Cambridge: Cambridge University Press, 1969),
John R. Searle: Expression and Meaning: Essays in the Theory of Speech Acts
(Cambridge: Cambridge University Press, 1979) s Paul Grice: Studies in the
Way of Words (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989).
TRSADALMI VALSG
Kt klasszikus szerz, aki az e knyvben trgyalt tmkhoz kapcsold
krdsekkel foglalkozott:
Max Weber: Gazdasg s trsadalom, az 1. ktet (Szociolgiai kategria
tan) els rszben (Budapest: Kzgazdasgi s Jogi, 1987) s George Herbert
Mead: A pszichikum, az n s a trsadalom (Budapest: Gondolat, 19 73).
Az n nzeteimet a kvetkez munka fejti ki: John R. Searle: The Con
struction of Social Reality (New York: Free Press, 1995).

TRGYMUTAT

alaprtelmezett pozcik 1 9 -2 2
llek-test problma 52
valsg s igazsg 2 2
asszertvumok 14 9
behaviorizmus 53
beszdaktusok 6. fej., 1 3 8
tpusai 14 7
biolgiai naturalizmus 61
deklarcik 15 0
direktvumok 14 9
dualizmus 2 1 , 5 2 , 5 3 , 5 8 - 6 1
attributv 5 3
kartzinus 53
szubsztancilis 53
epifenomenalizmus 64-69
ers mestersges intelligencia 54
rvnyeslsi felttelek 10 3,
1 0 6 -1 0 7
expresszvumok 15 0
felvilgosods ltomsa 1. fej., 1 2
fenomenalizmus 2 5 -2 6
fizikaiizmus 54
fogalmi relativits 3 2 - 3 3
freudi pszicholgia 1 4 - 1 5
funkci
s normatvum 1 2 3
kijellse 1 2 2 - 1 2 3
kollektv kij ells 1 3 2
sttus- 1 5 3 - 1 5 6
funkcionalizmus 54
fggetlensg a megfigyeltl
117-119
fggsg a megfigyeltl 1 1 7 - 1 1 9
hangulat 8 1 - 8 2

hatrfelttelek 8 3
Httr 2 0 , 2 2 , 4 0 , 1 1 0 - 1 1 2
homunculus-tveds 94
idealizmus 2 5 - 2 6
igazsg 1 5
alaprtelmezett pozcik 2 2 , 24
bizonythatsg 1 5
korreszpondencia-elmlet 24
illokcis
aktusok 1 3 8
er 13 9
lnyeg 1 4 7 - 1 4 8
intencionlis kauzalits 70,
107-110
intencionalits 7 0 - 7 1 , 4 . fej.
eredend 9 6- 97
eredeztetett 9 6 -9 7
s a Httr 1 1 0 - 1 1 2
s rvnyeslsi felttelek
103-107
s megfeleltetsi irny 1 0 3 - 1 0 6
s szmtsi szablyok 91
kapcsolat a tudattal 8 1, 89 -9 0
kollektv 1 1 9 - 1 2 2
megfigyeltl fggetlen 96
mintha 96- 97
naturalizlsa 9 2 - 1 0 1
szerkezete 1 0 2 - 1 0 7
intzmnyi valsg
s hatalom 1 3 3 - 1 3 4
mint ontolgiailag objektv
115
mint performatv kijelentsek
116-117

1 7 0 ELME, NYELV S TRSADALOM

ismeretelmlet 1 5
s bizonytsa 15
jelents 6. fej., 1 4 0 - 1 4 5
beszl vagy kijelents 1 4 1 - 1 4 2
s kommunikci 14 5
mondat vagy sz 1 4 1
jzan sz 2 1
kauzalits 20, 65-67
intencionlis 7 0 , 1 0 7 - 1 1 0
komisszvumok 1 4 9 - 1 5 0
ktsi problma 8 4 - 8 7
kls realizmus 2 3 - 2 5 , 2 7 -2 9,
31-34, 40-43,47
kvantummechanika
s hatrozatlansg 1 3 - 1 5
materialista elmletek 5 2 - 5 3
materializmus 5 2 - 5 6
megfeleltetsi irny 1 0 3 - 1 0 6
mentlis llapot 9
nem tudatos 90
szablyok 92
tudattalan 90-91
metodolgiai individualizmus 1 2 1
objektivits 5 1
ismeretelmleti 5 1 - 5 2
ontolgiai 5 1 - 5 2
ontolgia 1 5
els szemly 4 9 - 5 0
harmadik szemly 50
nmagra hivatkozs 1 3 3
kauzlis 10 8
pnz 1 1 3 - 1 1 6 , 1 2 7 - 1 2 8
performatv kij elentsek 1 1 4 - 1 1 7
perlokcis aktusok 1 3 8 - 1 3 9
perspektivizmus 28, 3 0 - 3 2
posztmodernizmus 14
realizmus 2 3 - 2 4
etikai 2 3 - 2 4
kihvsok 2 0 - 2 1 , 3 0
kls 2 3 - 2 5 , 2 7 , 2 9 , 3 1 - 3 4 ,
40- 43, 4 7
matematikai 2 3
redukci
eliminatv 6 2- 63
nem eliminatv 62 -63
szabad akarat 1 0 9 - 1 1 0
s a rs 1 0 9 - 1 1 0

szablyok
ltest 1 2 4 - 1 2 5
szablyoz 1 2 4 - 1 2 5
szmtsi 92
szkepticizmus 2 6 -2 7 , 3 6 - 3 7
rvels az illzirl 38 -4 0
szubjektivits 5 0 - 5 2
ismeretelmleti 5 1 - 5 2
ontolgiai 5 0 - 5 2 , 6 1 , 7 9
tnyek
s nyelv 1 3 4
intzmnyi 1 2 2 , 1 2 4 , 1 3 4
nyers 12 4
trsas 1 2 2
tudat
s az els szemly ontolgia
59-60
s ntudat 78
s hangulat 8 1 - 8 2
s hatrfelttelek 8 3
s helyesbthetetlensg 7 5
s intencionalits 70- 81
s introspkeci 7 7 - 7 8
s tlcsorduls 84
felptse 3. fej.
felptsi sajtossgai 78 - 80
meghatrozsa 49
mint biolgiai j elensg 3. fej.
mint egysg 7 9 - 8 1
mint epifenomenlis 6 4 - 65
mint szubjektv 50, 59
naturalizlt 61
nem egyszersthet 59, 62
szerepe 69- 70
tudat egysge 7 9 - 81
horizontlis 80
vertiklis 79 -80
tudatosuls transzcendentlis
egysge 85
univerzlis grammatika 9 1
valsg
s alaprtelmezett pozcik

22

s szkepticizmus 34
intzmnyi 5. fej.
trsadalmi 5. fej.
vgs 4 3

NVMUTAT

Anscombe, G. E. M. 104
Arisztotelsz 34
Austin, J. L. 39, 104, 1 3 8

Hegel, G. 2 5 , 2 7
Hudin,J. 10
Hume, D. 20, 3 7 , 39

Berkeley, G. 20, 25 , 26, 2 7 , 36

Kant, I. 2 6 , 8 5
Kuhn, T. 1 3 , 1 6 , 3 3 , 3 4 , 4 2

Carter, J. 1 7
Chomsky, N. 91
Dennett, D. 57, 94
Derrida, J. 28
Descartes, R. 1 1 , 20, 26, 3 7 , 53,
55,61,75
Einstein, A. 12
Eliot, T. S. 48
Fay, B. 3 0 , 3 1 , 3 2
Feyerabend, P. 1 3 , 4 2
Fodor, J. 9 2 , 9 4
Freud, S. 1 1
Frege, G. 1 2
Gdel, K. 1 3 , 1 5
Goodman, N. 28
Grice, P. 14 5

Latour, B. 3 3
Marx, K. 1 1
Mill,J. S. 4 3
Nagel, T. 1 7 , 4 9
Newton, I. 34
Putnam, H. 28
QuineW. V.O. 20, 3 6
Rorty, R. 2 7 , 2 8
Russell, B. 1 2 , 1 7 , 4 4 , 4 6
Searle, D. 10
Shakespeare, W. 20
Wittgenstein, L. 1 3 , 1 7 , 1 8 , 1 9
Woolgar, S. 3 3