You are on page 1of 2

ODLUKA

O ODREIVANJU ODGOVORNIH LICA I TELA ZA


UPRAVLJANJE PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE
POMOI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU
INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMO
(IPA II) ZA PERIOD 2014-2020. GODINE
("Sl. glasnik RS", br. 93/2015)
1. Ovom odlukom odreuju se odgovorna lica i tela za upravljanje programima pretpristupne
pomoi Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomo (IPA II) za period 20142020. godine: nacionalni IPA koordinator, Tehniki sekretarijat nacionalnog IPA koordinatora,
nacionalni slubenik za odobravanje, tela u upravljakoj strukturi nacionalnog slubenika za
odobravanje, tela u operativnoj strukturi za upravljanje akcionim programima, lice i tela u
operativnoj strukturi za upravljanje programima prekogranine saradnje, tela u operativnoj
strukturi za upravljanje IPARD programom, Telo za suzbijanje nepravilnosti i prevara u
postupanju sa sredstvima Evropske unije.
2. Za nacionalnog IPA koordinatora, odreuje se i imenuje ministar bez portfelja zaduen za
evropske integracije - Jadranka Joksimovi.
3. Odreuje se Kancelarija za evropske integracije - Sektor za planiranje, programiranje,
praenje i izvetavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoi, za Tehniki sekretarijat
nacionalnog IPA koordinatora.
4. Za nacionalnog slubenika za odobravanje, odreuje se dravni sekretar koji je ovlaen
za koordinaciju rada Sektora za upravljanje sredstvima Evropske unije i Sektora za
ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije u Ministarstvu finansija Milovan Filimonovi.
Rukovodilac Sektora za upravljanje sredstvima Evropske unije zamenjuje nacionalnog
slubenika za odobravanje u njegovom odsustvu.
5. Odreuje se Ministarstvo finansija - Odeljenje za nacionalni fond za upravljanje
sredstvima pretpristupne pomoi Evropske unije u okviru Sektora za upravljanje sredstvima
Evropske unije, za Nacionalni fond u upravljakoj strukturi nacionalnog slubenika za
odobravanje.
6. Odreuje se Ministarstvo finansija - Grupa za harmonizaciju sistema upravljanja i kontrole
sredstvima pretpristupne pomoi Evropske unije u okviru Sektora za upravljanje sredstvima
Evropske unije, za Telo za podrku nacionalnom slubeniku za odobravanje u upravljakoj
strukturi nacionalnog slubenika za odobravanje.
7. Za odgovorno lice za poslove operativne strukture za upravljanje programima
prekogranine saradnje u okviru IPA II odreuje se zamenik direktora Kancelarije za

evropske integracije koji je ovlaen za koordinaciju fondova EU - Ana Ili, vrilac dunosti
zamenika direktora.
8. Odreuje se Kancelarija za evropske integracije - Odsek za podrku rukovodiocu
operativne strukture i nacionalnog tela IPA II, za obavljanje strunih i administrativnotehnikih poslova za odgovorno lice za poslove operativne strukture za upravljanje
programima prekogranine saradnje u okviru IPA II.
9. Odreuje se Kancelarija za evropske integracije - Sektor za planiranje, programiranje,
praenje i izvetavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoi, za Telo za koordinaciju
programiranja, praenje i vrednovanje u operativnoj strukturi za upravljanje akcionim
programima pretpristupne pomoi u okviru IPA II.
10. Odreuje se Kancelarija za evropske integracije - Sektor za programe prekogranine i
transnacionalne saradnje, za Telo za programe prekogranine saradnje u operativnoj
strukturi za upravljanje programima prekogranine saradnje u okviru IPA II.
11. Odreuje se Ministarstvo finansija - Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz
sredstava Evropske unije, za Telo za ugovaranje u operativnoj strukturi za upravljanje
akcionim programima pretpristupne pomoi u okviru IPA II i u operativnoj strukturi za
upravljanje programima prekogranine saradnje u okviru IPA II.
12. Odreuje se Ministarstvo poljoprivrede i zatite ivotne sredine - Sektor za ruralni razvoj,
za Upravljako telo u operativnoj strukturi za upravljanje programom ruralnog razvoja u
oblasti poljoprivrede (IPARD program) u okviru IPA II.
13. Odreuje se Ministarstvo poljoprivrede i zatite ivotne sredine - Uprava za agrarna
plaanja, za IPARD agenciju u operativnoj strukturi za upravljanje programima ruralnog
razvoja u oblasti poljoprivrede (IPARD) program u okviru IPA II.
14. Odreuje se Ministarstvo finansija - Odsek za suzbijanje nepravilnosti i prevara u
postupanju sa sredstvima Evropske unije za Telo za suzbijanje nepravilnosti i prevara u
postupanju sa sredstvima Evropske unije.
15. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku
Republike Srbije".