You are on page 1of 31

8

HADI
IZZAT
NAJIB
IZWADI
RIDZUWAN

PIAGAM MADINAH

Vs
PERLEMBAGAAN
PERSEKUTUAN

PIAGAM
MADINAH
PERLEMBAGAAN
PERSEKUTUAN

PERBEZAAN
PERSAMAAN

PIAGAM
MADINAH

PENGENALAN
Juga dikenali sebagai sahifah madinah
Perlembagaan islam yang pertama di dunia
tahun 622 masihi yang berpandukan wahyu
Allah SWT
Perjanjian politik di antara rasulullah s.A.W
dengan penduduk madinah yang terdiri
daripada pelbagai bangsa termasuklah
muhajirin, ansar dan yahudi
Mengandungi 47 fasal
23 fasal peraturan sesama islam

TUJUAN PIAGAM MADINAH

MENGHADAPI DAN
MENYATUKAN
PENDUDUK MADINAH

MEWUJUDKAN
KEDAMAIAN DI
MADINAH

MENENTUKAN HAK DAN


KEWAJIPAN
RASULULLAH DAN
PENDUDUK

MEMBERIKAN GARIS
PANDUAN PEMULIHAN
KEPADA KAUM
MUHAJIRIN

MERANGKA
PERSEFAHAMAN
DENGAN PENDUDUK
BUKAN ISLAM

KEPENTINGAN
Model kerajaan islam yang unggul
Unsur islam boleh digunakan dalam negara
pelbagai agama dan kaum
Perlembagaan mengandungi unsur dunia dan
akhirat
Menyelesaikan krisis kepimpinan yang wujud di
madinah sejak sekian lama
Aktiviti penyebaran islam dapat dijalankan
dengan berkesan
Menunjukkan sistem ekonomi islam
mementingkan keadilan dan ketelusan dalam
perniagaan
Memberi gambaran bahawa undang-undang
negara islam tidak menindas masyarakat bukan

PERANGKAAN
RASULULLAH MENDIRIKAN MASJID SBG TEMPAT ORANG ISLAM
BERIBADAT DAN MENYAMPAIKAN AJARAN ISLAM SERTA TEMPAT
PENTADBIRAN

MENGIKAT TALI PERSAUDARAAN ANTARA KAUM ANSAR DAN MUHAJIRIN


BAGI MEMBANTU MUHAJIRIN MEMULAKAN HIDUP BARU

MENGADAKAN PERJANJIAN DGN ORANG YAHUDI SUPAYA BERSAMA


MEMPERTAHANKAN MADINAH DARI ANCAMAN LUAR

KANDUNGAN
Mengakui rasulullah ketua negara madinah
Mengakui ansar dan muhajirin sebagai umat yang
bertanggungjawab terhadap agama dan masyarakat islam
Setiap kaum bebas beragama dan mengamalkan cara hidup
masing-masing
Orang islam dan yahudi bertanggungjawab terhadap
keselamatan negara
Orang yahudi dibenarkan hidup dengan cara mereka serta
menghormati orang islam tetapi tidak dibenarkan melindungi
musyrikin quraisy
Setiap kaum perlu merujuk rasulullah S.A.W jika berlaku
perbalahan
Piagam ini mempunyai kuasa melindungi pihak yg mempersetujui

PERLEMBAGAAN
PERSEKUTUAN

PERLEMBAGAAN
Dari segi bahasa : Dasar pemerintahan
negeri.
Dari sudut istilah : Satu dokumen yang
mengandungi semua susunan peraturan dan
undang undang dasar (tertinggi) yang
penting dalam melicinkan pemerintahan
kesaksamaan bagi semua individu.
Sangat penting terutamanya kepada
pemerintahan dan pentadbiran negara serta
memastikan keadilan dan kesaksamaan bagi
semua individu.

MALAYSIA
Perlembagaan terbahagi kepada dua iaitu
bertulis dan tidak bertulis.
Malaysia mengamalkan konsep raja
berpelembagaan dan demokrasi
berparlimen.
Tiga badan kerajaan
(Perundangan,Kehakiman,Eksekutif) dan
YDAP tertakluk kepada Perlembagaan
Malaysia.
Secara kesimpulannya, tiada satu institusi
pun yang mengatasi perlembagaan
persekutuan Malaysia.
Undang-undang persekutuan atau negeri
mengenai sesuatu perkara boleh diistiharkan

MALAYSIA
Islam adalah agama rasmi Kerajaan
Kebebasan diri.
Kebebasan

bercakap,

berhimpun

berpersatuan.
Kebebasan beragama.
Kesamarataan.
berkenaan dengan pendidikan.
Hak terhadap harta.

dan

PERLEMBAGAAN
Mewujudkan satu bentuk pemerintahan
yang adil
Mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh
pemerintah
Mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat
Menyelesaikan masalah
Menjamin keamanan dan kestabilan negara

PERLEMBAGAAN
Menjamin kestabilan politik dan sistem
pentadbriran yang cekap
Menjamin keselamatan dan kesejahteraan
rakyat
Menentukan tanggungjawab rakyat dan
batasan atau larangan seperti hak istimewa
orang Melayu dan bumiputera yang tidak boleh
dipersoalkan
Memudahkan perpaduan nasional dan
pembangunan negara

PIAGAM
MADINA
H

PERSAMAAN
PERLEMBAGA
AN
PERSEKUTUA
N

PERSAMAAN
Kebebasan beragama dan hak asasi manusia.
Contoh :
Fasal 25 - Kebebasan kepada penduduk Madinah
mengamalkan agama masingmasing.
Perkara 3 & 11- Hak untuk agama & amalkan
agamanya dengan damai.
Hak dan tanggungjawab dari segi ketahanan
dan pertahanan negara.
Dasar hubungan baik dan saling membantu:
Contoh :
Fasal 17 & 45 - Perdamaian
Perkara 8 Kesamarataan

Sesiapa tidak boleh dianggap bersalah sebelum


didapati bersalah.
Warganegara berhak dapat perlindungan dan
pertahankan hak
masing-masing:
Contoh:
Fasal 37- Orang tak boleh dianggap bersalah kerana
kesalahan
dilakukan sekutunya
Perkara 7 tiada siapa pun di hukum kerana sesuatu
perbuatan
Mengakui kewujudan dan kepentingan kaum lain:
Contoh:
Fasal 25 Kaum Yahudi & Bani Auf adalah satu ummah
bersama orang mukmin.
Perkara 12 Tiada diskriminasi
Bawah satu pemerintahan / undang
Nabi Muhammad

PIAGAM
MADINA
H

PERBEZAAN
PERLEMBAGA
AN
PERSEKUTUA
N

PIAGAM MADINAH
Ingin menyatukan masyarakat
pelbagai
kaum.
Mewujudkan Keamanan di Madinah
Menghadapi Masyarakat Majmuk
Membentuk peraturan yang dapat
dipatuhi oleh semua penduduk.

PERLEMBAGAAN
PERSEKUTUAN
Mewujudkan satu bentuk pemerintahan
yang adil dan mengelakkan
penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah
Untuk mengawal pergerakan kerajaan dan
rakyat.
Sebagai alat untuk myelesaikan masalah
dan Menjamin riwayat negara bangsa.
Untuk menjamin keamanan dan kestabilan
Negara.

UNDANG
UNDANG

ASAS

KANDUNGAN

SUMBER

PIAGAM
MADINAH

PERLEMBAGAAN
PERSEKUTUAN

Al-Quran dan As-sunnah

1. Perjanjian Persukutuan Tanah


Melayu 1948
2. Perlembagaan Kemerdekaan 1957

Mengandungi 47 Fasal

Mengandungi 184 perkara

Al-Quran dan As-sunnah

Meletakkan undang-undang tertinggi


ialah perlembagaan itu sendiri perkara
4(1)

SHUKRAN!