You are on page 1of 3

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

NR___/___________
ntre:
1. S.C
, denumit n continuare Executant
i
2. S.C denumit n continuare Beneficiar,
Beneficiarul i Executantul denumii n continuare mpreun Pri contractante.

Art. 1. Obiectul Contractului


(1) Obiectul contractului l reprezint executarea i predarea de ctre Executant a
lucrarilor ________________________________________.
Art. 2. Perioada de execuie i predarea
(1) Executantul se oblig s execute i s finalizeze lucrrile in maxim 6 (sase)
luni de la semnarea contractului.
(2) Obligaiile Executantului vor fi considerate ca ndeplinite odat cu executarea
n totalitate a Lucrrilor, constatat printr-un proces-verbal de recepie a Lucrrilor. n
procesul-verbal de recepie vor trebui menionate toate defectele depistate, precum i
termenul de nlturare a acestora de ctre Executant.
Art. 3. Preul Contractului. Condiii de plat
(1) Preul Contractului este de ____________________
(2) Preul Contractului menionat la alin. (1) include toate cheltuielile pentru
executarea lucrrilor, conform specificaiilor Beneficiarului.
(3) Modalitati de plata:

a) - 20% la inceputul lucrarilor


b) - pentru restul lucrarilor plata se va face esalonat conform stadiului
lucrarilor.

Art. 4. Obligaiile i rspunderea Executantului


(1) Executantul este obligat s respecte, pe durata realizrii Lucrrilor,
specificaiile tehnice impuse de ctre Beneficiar, cerinele tehnice n materie.

(2) Executantul realizeaz Lucrrile pe propriul risc, cu excepia intervenirii unui


caz de for major.
(3) Executantul l va informa cu regularitate pe Beneficiar cu privire la evoluia
Lucrrilor, precum i cu privire la evenimentele care ar putea influena realizarea la
termen a Lucrrilor.
(4) Executantul i asum obligaia remedierii viciilor lucrrilor efectuate, dac
ele nu corespund din punct de vedere calitativ i au fost constatate n termen doi ani
din data semnrii, de ctre pri a actului de recepie a lucrrilor. Garania este
valabil numai n cazul respectrii, de ctre fiecare parte, a tuturor obligaiilor sale n
termenele i condiiile stipulate n prezentul contract.
Art. 5. Obligaiile i rspunderea Beneficiarului
(1) Beneficiarul are obligaia de a achita Executantului Preul Contractului
la termenele scadente conform prezentului contract i anexelor sale.
(2) Beneficiarul are dreptul s sisteze oricnd Lucrrile, pentru orice motive
ntemeiate, precum i s dispun modificri n privina Lucrrilor n msura n
care acest lucru este permis de prevederile legale.
(3) Beneficiarul are dreptul de a supraveghea executarea Lucrrilor n
conformitate cu prevederile contractuale.
Art. 6. Alte drepturi i obligaii
(1)Executantul este obligat s instruiasc angajaii si conform normativelor
n vigoare.
(2)Beneficiarul este obligat s asigure antreprenorului i salariailor si accesul
liber ctre locul desfurrii lucrrilor, pe tot parcursul efecturii lor.
Art. 7. Clauze penale
(1)n cazul neexecutrii de ctre executant a obligaiei stabilite n art.2 punctul
1, acesta va plti beneficiarului penalitate n mrime de 0,05 procente din suma
contractului, pentru fiecare zi de ntrziere, pn la finalizarea lucrrilor.
(2)n cazul neexecutrii de ctre beneficiar a obligaiei stabilite n art.3,
punctul 3, acesta va plti antreprenorului penalitate n mrime de 0,05 procente din
suma contractului, pentru fiecare zi de ntrziere, pn la acoperirea deplin a sumei.
Art.8. Litigii
(1). Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea
prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau
incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
(2). In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila,
partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente de la sediul
beneficiarului .
9. Clauze finale
(1). Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional
incheiat intre partile contractante.

(2). Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta


intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui .
(3). Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 (doua) exemplare astazi
____________, data semnarii lui.

Beneficiar,
S.C________________________ S.R.L.

Executant,
S.C. ______________ S.R.L.