You are on page 1of 2

TEST 14.03.

2014
1. S se determine parametrul real m pentru care funcia

f : RR ,

f ( x )= 32x +m1, x 2
x +mx2, x >2
este continu pe tot domeniul de definiie.

2.

8x 2 x 5
lim 2
x
4x x 1
x 2 4x 3

lim 2
x x 2 x 3

3.

3x

4. Privii reprezentarea grafic a unei funcii din imaginea de mai jos i precizai asimptotele

sale.

f :DR
5. Determinai asimptotele funciilor
funciei f:

(1 p) a) f(x) =

2x 2 7x 3
;
3x 2

(1 p) b) f(x) =

6. S se rezolve urmtorul sistem:

, D fiind domeniul maxim de definiie al


2x 2 7 x 3
;
x 1

x y 2 z 1

x y 3z 2
x 2y z 6