You are on page 1of 3

BT TRCH THC DNG

(CONAN)
Qua lot bi bt m v nguyn l Bt Trch ca huynh Vinhl, cm thy tht sng khoi v gii gip cho bt trch ci ting
ngy thuyt, dit man ca bt trch, th nhn thy bt trch n gin th cho rng l ngy thuyt khng linh nghim
nhng c bit u rng bt trch vo thc t p dng c my ngi dng ng u m bo ha phc chng nghim. Bt
trch n gin v c gin dch, b bt cung theo nguyn tc v c bin dch, v dng tin tin lm th th c c bt dch na.
Nay tiu sinh cng xin vit mt s bi ng dng ca bt trch qu v thng lm ha phc th xin qu v th nghim li
xung quanh mnh xem ng sai ra sao !
Bt trch thc ra c 3 tng, thin a nhn tam bn, cc phi bt trch a s dng a bn l chnh, kt hp thm nhn bn,
c lc trng a bn, lc trng nhn bn, c bit u c rng hai bn ny u phi cn bng, cho nn c nhn thng ni
ng Mnh ng trch, ty mnh ty trch, nhng khng phi ng mnh no cng hp ng trch v ngc li.
Bi 1 : a bn
Nh a bn cc phi cng c khi kch nhau, c phi ly ta, c phi ly hng, li c phi ly ca nh trch. Thc t l
dng ci no, thc t l dng ta v ca chnh, sao li khng dng hng ? Ta xt th ny ta v hng i nhau, hng l
ci ta thy trc mt ta l ni ta ang ng, khi khi cng xy dng mt cn nh ta tc ng vo mnh t ca mnh ang
ng chnh l khai thng trng kh ni mnh t , cn hng nh cn nh xy xong i din vi ta l mt bc tng th
hng c tc dng g u ch ? lc ny l khi ca chnh pht huy tc dng hp th thc kh hay ng hn l khng kh xung
quanh vo nh, hng chnh l ca chnh. Cho nn lp a bn cho bt trch cn phi lp bn cho ta ln ca chnh, c
nhn thng trng Mn chnh l ci l ny, ng trch ng mn, ty trch ty mn, nhng bn ca ca chnh v bn ca
ta nh khng phi lc no cng tt nh ng phi ng hay ty phi ty. n gin nhng khi thc t p dng th khng
n gin na ri
Bi 2 Nhn Bn
Nhn bn hay cn gi l trch mnh ci ny th a s mi ngi u bit ri, khi kt hp nhn bn vi ta bn v mn bn,
s sinh ra tnh hung: Mn ta mnh ct l thng cch, mn hoc ta mt ct mt hung kt hp vi trch mnh ct gi l
trung cch, mn ta u hung trch ct gi l h cch, c 3 u hung gi l bi cch
H cch nu tm th cn c nhng sau vi nm phi thin chuyn i ngay, bi cch th khng nn nhn n. Tuy nhin
trong thng, trung cch cng pht sinh mt s vn gia cung v tinh (ni v ngoi) khin cho mt s mnh ch hp i
cuc nh khng hp trong mt s lnh vc nh tnh duyn ti sn danh vng sc khe
Sau y l lit k Thng cch v bi cch
1 ng t mnh qui ton ct trch ta bc triu nam mn khai chn tn li tam phng ta nam triu bc
mn khai khm chn lng phng
2 ng t mnh qui ton hung trch ta cn triu khn mn khai khn oi lng phng ta khn triu cn
mn khai kin cn lng phng
3 ty t mnh qui ton ct trch ta cn triu khn mn khai khn oi lng phng ta khn triu cn
mn khai kin cn lng phng khp ho tu th ng t mnh qui ton hung trch
4 ty t mnh qui ton hung trch ta bc triu nam mn khai chn tn li tam phng ta nam triu bc
mn khai khm chn lng phng khp ho tu th ng t mnh qui ton ct trch
Nh khng phi ch ca mt ngi nhng trch mnh ch ch c mt ngi l ngi c nh hng ln nht trong ngi
nh, c quyn lc nht trong nh, cho nn sch c thng chn nam nhn lm mnh ch tuy nhin trong x hi ngy nay
ngi n nm quyn cng khng thiu, v chng bnh ng(c th h t giao tip bn ngoi x hi hn nam nhn nhng li
l ngi nm gi ti sn, gio dc con ci), trong nh c 3 v tr quan trng l phng ng chnh, nh bp v ca, nu nam
ch nhn th u tin hp ca v phng ng, n ch nhn th u tin hp bp, nu n quyn mnh hn nam th n dng bp
v phng ng, cn rt nhiu trng hp khc m mi nh mi cnh cn thc t p dng.
Tip theo ta bn v mi lin h gia a bn i vi cc thnh vin trong gia nh. Ta lp a bn ca v ta cho ngi nh a
bn ny c gi l i thi cc, i thi cc ny cn phi hp trc ht l i vi ch nhn ca ngi nh, tuy nhin cc
thnh vin trong gia nh khng phi ai cng c trch mnh cng ng hoc ty cng kh c trch mnh nh ch nhn ca

ngi nh, do ta phi xem cc thnh vin l trch qui no da vo i thi cc coi v tr qui c sao no ng,
nu l hung tinh th cn ha gii, li cn xem quan h ca cc thnh vin trong gia nh i vi ch nh nh Cn l cha, th
ti cung Cn c sao no ng nh hng n th no i vi ngi Cha. Sau khi xem xt tng th i thi cc v c bn ta
c th on nh c tnh trng ca cc thnh vin trong gia nh, nhng cng c nhng trng hp cc thnh vin khng
hp vi i thi cc m vn sng bnh yn khe mnh th l do tc dng ca Trung v Tiu thi cc.T i thi cc phn
b ra bt phng mi phng c gi l trung thi cc, li t trung tm ca mi cung phn b ra 8 phng na(da theo
trung thi cc m nh sao nh ti Cn cung th by cc sao theo Cn ta) gi l tiu thi cc. Trong mt ngi nh Trung
Tiu thi cc c nh hng n cc thnh vin nhiu nht, do cn da theo trung v tiu thi cc b tr phng cho
cc thnh vin, li nh nu nh din tch nh s phng hn ch th ti v tr trch mnh ca cc thnh vin nh con mnh
Cn th xem cung Cn c hung tinh g ng, da vo tiu thi cc ti cung cn m by b cc vt phm ha gii, nh
cung 9 nhn 4 l sinh kh th ti cung l Tn b tr vt phm kch hot sinh kh, li cn phi hp vi ta ca nh m chn sao
ha gii thch hp nht, nh cung 9 ca nh ta hu thin Cn 8 l ng qu th cn sinh kh ha gii nh trn
Bi 3 Thin bn
Bt trch chnh tng nguyn l thot nhn c v n gin, nhng qua hai bi trc v nhn bn v a bn, cc bn thy
trong thc t ng dng c rt nhiu yu t cn gii quyt, c khi mu thun ln nhau khng c cch ho gii, nhiu ngi
khi hc ln cao cho rng bt trch khng cn g hc hi coi thng mn ny. Bt trch trong lun on cn dng thm c
Thin bn, thin bn bt trch khng u xa l m chnh l vn bn ca huyn khng, vn bn huyn khng nh cc bi
ca anh Vinhl ni cng chnh t bt trch m suy lun ra l chn tin thin kh, chia ra 9 vn, 1 vn 20 nm ly sao vn
nhp trung cung thun phi, sau ly sao n tng cung so snh vi to nh m nh sanh kh, thin y, din nin, ng
hong th i din cho sao nhp trung cung v.v.Cho nn c nh nhp trch ct m khng pht, nhp trch hung m khng
hung u do thin bn nh hng. Ta c th thy 3 bn ca bt trch c s ph thuc ln nhau, to a bn th quyt nh
n sao thin bn, sao thin b chi phi s mnh yu ca to a bn, mn a bn nh hng n nhn bn, nhn bn tuy
chu chi phi ca thin a bn nhng li l ci quyt nh hay khng nn . Phn sau s bn v cung v sao
Bi 4 Cung v tinh
Do vn v tin v hu thin cha thc s thng sut cho nn sau ny khi n v cung v tinh (sao) ti xin dng s i din
cho thng nht vy. Cung trong bt trch chnh l 8 cung ng vi 8 s, s 5 nm gia, tinh trong bt trch l sanh kh, thin
y, din nin, v.v... cng ng vi 8 s. Nh bit cc sao c to thnh do s quy tng cc qu tin thin ca cung vi qu
tin thin ca to, ti sao gia cung v to li c s tng tc vi nhau nh vy ? V cung l a kh, to l trng kh, nh
mt phn ng ho hc khi gp mi trng thch hp ( trng kh) s kch hot cc phn ng trao i vi nhau to thnh cht
mi, cht mi c to thnh ny chnh l cc sao trong bt trch, y khng phi l mt phn ng hon ton v to l kh
ca mt cung em phn pht cho 7 cung cn li cho nn khng th no lm a kh cc cung bin thnh tinh (sao) ht
c. Ta ly cung l ni, tinh l ngoi, ng hnh l cng thc, m dng l dung mi. Nh gia cung v sao sinh nhau,
ging nhau m dng phi hp th gi l thng ct kh khu vc rt mnh, nu cng m hay cng dng th l ct kh
khng mnh bng trng hp trn thng c s thin lch cho mt gii. Nu gia cung v tinh khc nhau th cn xem xt,
cung khc tinh l ton hung, tinh khc cung l bn hung, m khc dng th s ngm ngm dai dng, dng khc m th s
r rng t ngt, m m th d ho gii nhng kh nhn bit, dng dng th kh ho gii nhng d on. y bn thm
v ct v hung tinh , ct tinh sinh vng th mnh v ngi xung quanh u hng tt p lm vic hp l di lu c phc
c sau ny, hung tinh sinh vng th thng c mnh m hi ngi trong nh c ngi tng ng vi tinh sinh ng
nghch hnh ng thiu o c cu li cho bn thn, khi thi vn qua i tr gi rt c
______________
Tip tc phn cung v tinh, xt s sinh khc ca cung v tinh ta dng ng hnh ca h , 1,6 thy, 2,7 ha, 3 8 mc, 4
9 kim, ti sao li phi dng theo h ng hnh ? V cung v tinhn h ni phn trc dng s tin thin lun on
s quy tng to ra cc tinh l do cc s tin tin khng hp nhau m ra, nh ng t trch cc cung 27,38 l ha sinh mc,
ty t trch 49,16 l kim sinh thy cho nn cc trch phe ny k phi hp vi trch ca phe khc. m dng th Cn 9, Chn
8, Khm 7, Cn 6 l dng,Khn 1, Tn 2, Ly 3, oi 4 l m.Nu tinh khc cung l bn hung s vic khi c kch ng
cung (ng th, o bi, sn qut) hay lu nin thi tu, xung ph cung mi c chuyn xy ra, nu cung khc tinh l

ton hung s vic ch cn phng v c vt hp ng hnh vi cung hay c vt hnh dng th kch nguy him cng lm
kch hot hung tinh. ha gii phi dng tin thin ng hnh m ha gii, li cn phi da thm nguyn l tng sinh
tng hp m gii hn ch dng tng khc tng v, li cn phi trnh hi n tinh ca trch ch, dng thn trch ch.
Bt trch tru ho bin tng cch
Nh nh ta 9 m ca 3 l thnh ca tuyt mnh , lin chn cung 8 l sinh kh ca tuyt mnh cung 8 c 3 sn su cn dn
cung 8 hu thin l qu cn, cn bin ho thng l Khn (1) np Su, Cn bin ho trung l tn (2), Dn bin ho h l Ly
(3), 3,2 vi 9 ca ta u l sao khng tt nn khng dng, ch cn Su l din nin so vi ta(1,9), ti cung Su m ca s
ca ph hoc my thng gi s c tc dng iu ha kh xu ca ca, php ny ch dng trong trng hp nh khng th
chuyn di ca chnh hoc ca chnh ang sa cha, cn nh l phng phi l sanh kh phng ca ca chnh v sanh
kh hp s sinh thnh nn mi dn c kh xu ca ca chnh, li phi cn hp vi kh tt ta mi c tc dng mnh
nht, v d c m ca ph th ca chnh vn l ni giao thng quan trng nht, kh ca chnh vn tc dng ln nht ch c
mn a kh tr cho ca ph mi mong khc phc ni. Php ny nu kt hp c vi tht tinh kip ca i qui th tc
dng rt mnh