You are on page 1of 34

LICEUL TEHNOLOGIC SPIRU HARET TARGOVISTE

Mihai Eminescu Nr 26 cod potal 130076


Telefon 004 0372716562; Fax 004 0245212687
E-mail: spiru_haret_tgv@yahoo.com
Web: http://spiruharettargoviste.weebly.com/.

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

Discutat n Consiliul profesoral din 21.10.2015

Aprobat n Consiliul de Administraie din 29.10.2015

ANUL SCOLAR 2015-2016

Cuprins
I.

Dispoziii generale

II.

Organizarea unitii de nvmnt

III.

Conducerea unitii de nvmnt

IV.

Securitatea n unitatea de nvmnt

13

V.

Organizarea serviciului pe coal/ clas

14

VI.

Personalul salariat

15

VII.

Elevii

22

VIII.

Prinii

29

IX.

Dispoziii finale

29

X.

Anexe

30

Actualizat 2015:

prof. Marinescu Patria


Prof. Mihai Cezarina

I. Dispoziii generale
ART. 1. Regulamentul de organizare i funcionare al Liceului Tehnologic Spiru Haret Trgovite
conine prevederi referitoare la organizarea, funcionarea i eficientizarea activitii instructiv-educative
desfurate n unitatea de nvmnt, n conformitate cu urmtoarele documente legislative:
Constituia Romniei
Legea Educaiei Naionale nr. 1/2011 cu completrile ulterioare
Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor din nvmntul preuniversitar 2015
aprobat prin OMEN nr. 5115/ 15.12.2014.
Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calitii
Codul muncii, aprobat prin legea nr. 53 /24 ianuarie 2003 cu completrile ulterioare republicat
18.05.2011
ART. 2. Activitatea instructiv-educativ n cadrul liceului se desfoar potrivit principiilor Declaraiei
Universale a Drepturilor Omului, ale Conveniei cu privire la drepturile copilului i potrivit actelor normative
generale i speciale.
ART. 3. Prezentul Regulament de organizare i funcionare se aplic elevilor de la toate formele de
nvmnt de nivel liceal, postliceal i profesional precum i ntregului personal didactic, care poate fi
didactic de conducere, didactic de predare si instruire practica, didactic auxiliar si personal nedidactic,
indiferent de durata contractului de munc sau de statutul deinut.
ART. 4.
(1) Prezentul Regulament de organizare i funcionare se aduce la cunotina salariailor, sub
semntur, prin grija directorului unitii i prin intermediul conductorului compartimentului n care
salariatul i desfoar activitatea
(2) Elevii, prinii/ reprezentanii legali ai elevilor au obligaia s cunoasc prevederile R.O.F.U.I.P/ 2015
i ale prezentului regulament.
ART. 5. Prevederile acestui Regulament de organizare i funcionare nu exclud drepturi sau obligaii, ale
conducerii sau ale salariailor, care sunt prevzute n alte acte normative, care privesc raporturile de
munc i de disciplin a muncii, aplicabile n nvmntul preuniversitar
ART. 6.
(1) Regulamentul de organizare i funcionare este aprobat de Consiliul de administraie, dup
completare cu propuneri ale personalului care i desfoar activitatea n cadrului liceului (cadre
didactice, elevi, personal didactic auxiliar/ nedidactic) sau ale prinilor.
(2) Regulamentul de organizare i funcionare se afieaz la sediul Liceului Tehnologic Spiru Haret
Trgovite i se public pe site-ul colii.

II. Organizarea unitii de nvmnt


ART. 7. Liceul Tehnologic Spiru Haret Trgovite cuprinde urmtoarele forme de nvmnt:
nvmnt profesional
liceu nvmnt de zi
coala postliceal domeniile Sntate i asisten pedagogic i Informatic.
ART. 8. Admiterea elevilor n clasa a IX-a, respectiv n anul I, se realizeaz conform reglementrilor
elaborate de M.E.C.S. i a procedurii de admitere aprobat n CA i avizat de ISJ Dmbovia.
Repartizarea elevilor de clasa a IX-a pe clase se face n funcie de opiunile elevilor cu privire la
calificrile colarizate n cadrul liceului. Dup nscriere elevii i prinii vor ncheia un contract educaional
cu Liceul Tehnologic Spiru Haret Trgovite valabil pe durata colarizrii.
ART. 9. Procesul instructiv-educativ al liceului este organizat i se desfoar astfel:
clasele de liceu i nvmnt profesional forma de nvmnt zi, zilnic, ntre orele 8,0013,50
coala postliceal, zilnic, ntre orele 14,0020,50 (pot fi cursuri ce se desfoar i n intervalul
orar 8,00 -13,50, cu aprobarea conducerii colii, conform orarului)
ART. 10. Durata unei ore de curs este de 50 minute cu pauza este de 10 minute. Din motive ntemeiate,
cu aprobarea Consiliului de Administraie se poate solicita avizul Inspectoratului colar Judeean
Dmbovia de reduce a duratei orei de curs sau a pauzei.

III. Conducerea unitii de nvmnt


ART. 11. La nivelul colii funcioneaz - cu rolul, componena i atribuiile prevzute n prezentul
Regulament intern i respectnd legile n vigoare, urmtoarele structuri organizatorice i de conducere:
Consiliul de administraie
Directorul
Directorul adjunct
Consiliul profesoral
Consiliul clasei
Comisia pentru evaluarea i asigurarea calitii
Comisii metodice
Comisii pe probleme (comisii cu caracter permanent, alte comisii din unitatea de
nvmnt, cu caracter ocazional, stabilite n Consiliul de administraie).
Consiliul elevilor
ART. 12. Consiliul de administraie
(1) Consiliul de administraie are rol de decizie n domeniul organizatoric i administrativ.
(2) Componena Consiliului de administraie se stabilete prin vot de ctre membrii Consiliului
profesoral; conform Legii 1/2011, Ordinului MEN nr. 4619/22.09.2014 i Ordinului MEC nr.
4.621/2015, poate fi format din 9 sau 13 membri. Alegerea reprezentanilor cadrelor didactice n CA
se face prin vot secret. n anul colar 2015-2016, conform hotrrii CA al ISJ Dmbovia din
25.09.2014, CA este format din 9 membri din care: patru cadre didactice directorul este membru
de drept ai CA din cota aferent cadrelor didactice, un reprezentant al primarului, doi reprezentani ai
consiliului local i doi reprezentani ai prinilor.
(3) Preedintele CA este directorul unitii de nvmnt.
(4) Secretarul Consiliului de Administraie (cu atribuia de a redacta lizibil i inteligibil procesele-verbale
ale edinelor Consiliului de Administraie) este numit, prin decizie, de director i poate fi un cadru
didactic titular al liceului, cu atribuii conforme cu Metodologia-cadru de organizare si functionare a
consiliului de administraie din unitile de nvmnt, aprobat prin ordin al M. E. N.
(5) La edinele consiliului de administratie particip de drept, reprezentanii organizaiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate nvmnt preuniversitar din unitatea de nvmnt,
cu statut de observatori.
(6) Atribuiile Consiliului de administraie sunt conform Legii 1/2011, art. 96 al.(7), Ordinului MEN nr.
4619/22.09.2014, art. 15 i n plus:
Stabilete lista Comisiilor de lucru cu caracter ocazional.
Membrii Consiliului de Administraie (cu atribuii de coordonare i rspundere pe domenii
de activitate) i ndeplinesc atribuiile conform delegrilor de sarcini stabilite de director,
prin decizie.
Soluioneaz cererile de transfer ale elevilor n situaii speciale, care nu sunt prevzute n
ROFUIP/2015.
ART. 13. Directorul
(1) Directorul exercit conducerea executiv a unitii de nvmnt.
(2) Atribuiile directorului unitii de nvmnt sunt conform Legii 1/2011, art. 97 al.(2) i ROFUIP/ 2015
(3) Propune organigrama, spre avizare n Consiliul de administraie dupa care este inregistrat ca
document oficial la secretariatul unitii de nvmnt.
(4) n exercitarea funciei de conducere executiv, directorul are conform ROFUIP i atribuia de a
prezenta, anual, un raport asupra calitii educaiei n unitatea de nvmnt pe care o conduce,
ntocmit de Comisia de evaluare i asigurare a calitii; raportul, aprobat de consiliul de
administraie, este prezentat n faa consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al
prinilor/asociaiei de prini i este adus la cunotina autoritilor administraiei publice locale i a
inspectoratului colar
ART. 14. Directorul adjunct
(1) Directorul adjunct i desfoar activitatea n baza unui contract de management educaional
ncheiat cu directorul unitii de nvmnt i ndeplinete atribuiile stabilite prin fia postului, anex
la contractul de management educational.
(2) Directorul adjunct i desfoar activitatea n subordinea directorului, cu care ncheie contractul de
management.
(3) Directorul adjunct ndeplinete atribuiile delegate de ctre director pe perioade determinate, pe cele
stabilite prin fisa postului si preia toate prerogativele directorului n lipsa acestuia
(4) Directorul adjunct este preedintele Comisiei de control managerial intern.

ART. 15. Consiliul profesoral:


(1) Consiliul profesoral este constituit din totalitatea personalului didactic de predare i de instruire
practic, cu norma de baz la Liceul Tehnologic Spiru Haret Trgovite (declarat la nceput de an
colar), titular i suplinitor i are rol de decizie n domeniul instructiv-educativ.
(2) Atribuiile Consiliului profesoral sunt conform Legii 1/2011, art. 98 al.(2) i ROFUIP/2015 art. 49.
(3) Preedintele Consiliului Profesoral este directorul unitii de nvmnt. Secretarul Consiliului
Profesoral (cu atribuia de a redacta lizibil i inteligibil procesele-verbale ale edinelor consiliului
profesoral) este numit, prin decizie, de director.
(4) Personalul didactic auxiliar al unitii de nvmnt este obligat s participe la Consiliul Profesoral,
atunci cnd este invitat i cnd se discut probleme referitoare la activitatea acestuia.
(5) Absena nemotivat a membrilor este considerat abatere disciplinar.
ART. 16. Consiliul clasei
(1) Consiliul clasei i desfoar activitatea la nivelul fiecrei clase avnd ca principale obiective:
armonizarea cerinelor educative ale personalului didactic de predare i instruire practic cu
solicitrile elevilor i ale prinilor;
evaluarea progresului colar al elevilor;
stabilirea modalitilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de nvare;
organizarea de activiti suplimentare pentru elevii capabili de performane colare
propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, n funcie de comportarea acestora n
unitatea de nvmnt si n afara acesteia, si propune consiliului profesoral validarea mediilor
mai mici de 7,00
propunerea de sanciuni, msuri educative i recompense pentru elevi
(2) Consiliul clasei este constituit din:
preedintele consiliului clasei dirigintele; este numit de directorul unitii de nvmnt dintre
cadrele didactice de predare i de instruire practic de prestigiu i cu experien, care predau
la clasa respectiv, dup consultarea Consiliul Profesoral i avizarea de Consiliul de
administraie, conform art. 64 al (4) din ROFUIP/ 2015
totalitatea personalului didactic de predare i de instruire practic care pred la clasa
respectiv;
cel puin un printe delegat al comitetului de prini al clasei;
liderul elevilor clasei respective.
ART. 17.Comisia pentru evaluarea i asigurarea calitii
(1) Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii are rol de evaluare i asigurare a calitii educaiei n
unitatea de nvmnt, n conformitate cu domeniile i criteriile prevzute de legislaia n vigoare
(2) Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii are urmtoarele atribuii, conform art.12 din O.U.G.
nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calitii educaiei, aprobat cu completri i modificri prin LEGEA
nr. 87/2006, cu modificrile ulterioare i conform Art. 234, 235, 236 din R.O.F.U.I.P/ 2015:
elaboreaz i coordoneaz aplicarea procedurilor i activitilor de evaluare i asigurare a
calitii, aprobate de conducerea unitii colare, conform domeniilor i criteriilor prevzute de
legislaia n vigoare;
elaboreaz anual un raport de evaluare intern privind calitatea educaiei n unitatea colar.
Raportul este adus la cunotin tuturor beneficiarilor prin afiare sau publicare;
formuleaz propuneri de mbuntire a calitii educaiei.
realizeaz evaluri periodice i anuale ctre CA
(3)Conducerea unitii de nvmnt este direct responsabila de calitatea educatiei furnizate.
(4)Comisia pentru evaluarea i asigurarea calitii este format din:
- Coordonator CEAC 1 reprezentant al Consiliului Profesoral, numit de director conform
votului secret din CP
- Director adjunct care asigur Conducerea operativ.
- Membri:
1-3 cadre didactice, reprezentante ale corpului profesoral
1 reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta
1 reprezentant al Consiliului Reprezentativ al Prinilor
1 reprezentant al Consiliului Elevilor
1 reprezentant al Consiliului local
OBS: Membrii Comisiei pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii nu pot ndeplini funcia de director sau
director adjunct n instituia respectiv, cu excepia persoanei care asigur conducerea operativ

ART.18. Comisiile metodice


(1) n cadrul unitii de nvmnt, comisiile metodice se constituie din minimum trei membri, pe
discipline de studiu, pe discipline nrudite sau pe arii curriculare.
(2) Atribuiile catedrelor/comisiilor metodice conform ROFUIP/ 2015, art. 57sunt:
a) stabilete modalitile concrete de implementare a curriculumului naional, adecvate specificului
unitii de nvmnt i nevoilor educaionale ale elevilor, n vederea realizrii potenialului
maxim al acestora i atingerii standardelor naionale;
b) elaboreaz oferta de curriculum la decizia colii i o propune spre dezbatere consiliului
profesoral;
c) elaboreaz programe de activiti semestriale i anuale, menite s conduc la atingerea
obiectivelor educaionale asumate i la progresul colar al elevilor;
d) consiliaz cadrele didactice debutante, n procesul de elaborare a proiectarii didactice i a
planificrilor semestriale;
e) elaboreaz instrumente de evaluare i notare;
f) analizeaz periodic performanele colare ale elevilor;
g) monitorizeaz parcurgerea programei la fiecare clas i modul n care se realizeaz evaluarea
elevilor la disciplina/disciplinele respective;
h) planific i organizeaz instruirea practic a elevilor;
i) organizeaz, n funcie de situaia concret din unitatea de nvmnt, activiti de pregtire
special a elevilor cu ritm lent de nvare, ori pentru examene/ evaluri i concursuri colare;
j) organizeaz activiti de formare continue i de cercetare aciuni specifice unitii de
nvmnt, lecii demonstrative, schimburi de experien etc.;
k) implementeaz standardele de calitate specifice;
l) realizeaz i implementeaz proceduri de mbuntire a calitii activitii didactice.
(3) n acest an colar n unitatea de nvmnt funcioneaz urmtoarele comisii metodice:
Limb i comunicare
tiine
Om i societate
Educaie fizic i Arte
Tehnologii
ART.19. Atribuiile efului de comisie metodic
(1) eful catedrei/ comisiei metodice rspunde n fata directorului i a inspectorului de specialitate de
activitatea profesional a membrilor acesteia.
(2) eful catedrei/ comisiei metodice are obligaia de a participa la toate aciunile iniiate de director i
de a efectua asistene la orele de curs, n special la profesorii stagiari, la cei nou venii, sau la cei n
activitatea crora se constat disfuncii n procesul de predare-nvare sau n relaia profesor-elev.
(3) edinele catedrei/comisiei metodice se in lunar, dup o tematic aprobat de directorul unitii de
nvmnt, sau ori de cte ori directorul ori membrii catedrei/ comisiei consider ca este necesar.
(4) eful catedrei/ comisiei metodice, conform ROFUIP/2015, art. 58, are urmtoarele atribuii:
a. organizeaz i coordoneaz ntreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (ntocmete planul
managerial al catedrei, coordoneaz realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei,
elaboreaz rapoarte i analize, propune planuri de obinere a performanelor i planuri
remediale, dup consultarea cu membrii catedrei/ comisiei metodice, precum i alte documente
stabilite prin regulamentul intern, ntocmete i completeaz dosarul catedrei);
b. ine evidena documentelor colare pentru catedr/ comisie;
c. prezint conducerii colii dosarul catedrei/ comisiei ori de cate ori este nevoie;
d. stabilete atribuiile i responsabilitile fiecrui membru al catedrei/ comisiei metodice; atribuia
de ef de catedr/ responsabilul comisiei metodice este stipulat n fia postului didactic;
e. evalueaz, pe baza unor criterii de performan stabilite la nivelul unitii de nvmnt, n
conformitate cu reglementarile legale n vigoare, activitatea fiecrui membru al catedrei/
comisiei metodice;
f. propune participarea membrilor catedrei/ comisiei metodice la cursuri de formare;
g. rspunde n faa directorului, a consiliului de administraie i a inspectorului colar de
specialitate de activitatea profesional a membrilor catedrei/ comisiei;
h. are obligaia de a participa la aciunile colare i extracolare iniiate n unitatea de nvmnt,
cu acceptul conducerii acesteia;
i. efectueaz asistene la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea
directorului;
j. elaboreaz, semestrial i lunar, la cererea directorului, informri asupra activitii catedrei/
comisiei metodice, pe care o prezint n consiliul profesoral;
k. vizeaz planificrile anuale/ semestriale ale membrilor catedrei/ comisiei;
l. ine evidena participrii membrilor catedrei/ comisiei la activiti;

m. ndeplinete orice alte atribuii stabilite de consiliul de administraie.


(5) Responsabilul comisiei metodice la Educaie fizic trebuie s monitorizeze activitatea elevilor nscrii
la cluburile colare sportive, respectiv participarea la competiiile sportive.
ART. 20. Comisii pe probleme.
(1) Componena comisiilor i responsabilul fiecrei comisii se stabilete la propunerea cadrelor didactice
prin vot deschis n Consiliul profesoral, apoi prin decizie a directorului, dup discutarea i aprobarea
n Consiliul de administraie.
(2) Responsabilitile i componena comisiilor ce funcioneaz n anul colar 2015-2016 sunt:
Componen
erbnescu Cristian
Mihai Mihaela Cezarina
coordonare
Oprea Cristina
Popa Corina
Stana
Coca
Reprezentant
al
sindicatului
Ionescu Diana Justina Reprezentant al prinilor
Ionescu Florentina Mirela
Reprezentant
al
Consiliului Local
Treic
Betina
Reprezentant al elevilor

Componen
Drgnoiu Gabriel
Profesori dirigini:
Stana
Coca,
Pantilin
Victor, Penescu Adriana,
Drgnoiu Gabriel, Gusti
Florentina,
Pan
Alexandru,
Oprea
Cristina, Bucloiu Ionela,
Biciuc
Oana,
Dinu
Loredana, eran Elena,
Popa Creasela, Capmare
Martta, Bocioac Florian,
erbnescu Cristian, Dan
Alina, Prvan Ramona,
Gagiu Elena, Chiriac
Delia, Radu Marieana,
Constantinescu Marilena,
Popa Corina, Crciunoiu
Toma
Componen
erbnescu Cristian
Popescu Adrian
Radu Marieana
Constantinescu Marilena

1. Comisia de Evaluare i Asigurare a Calitii


Responsabiliti
Elaboreaz i coordoneaz aplicarea procedurilor i activitilor de
evaluare i asigurare a calitii, aprobate de conducerea unitii colare,
conform domeniilor i criteriilor prevzute de legislaia n vigoare;
Elaboreaz anual un raport de evaluare intern privind calitatea
educaiei n unitatea colar, pe baza cruia directorul elaboreaz
raportul general privind starea i calitatea nvmntului din unitatea
colar (Raportul este adus la cunotin tuturor beneficiarilor prin
afiare sau publicare);
Elaboreaz i formuleaz propuneri de mbuntire a calitii educaiei.
Coopereaz cu Agenia Romn specializat pentru Asigurarea
Calitii, cu alte agenii i organisme abilitate sau instituii similare din
ar ori din strintate, potrivit legii
Popularizeaz periodic activitile planificate i n derulare n rndul
angajailor colii, pentru a permite colaboratorilor pe perioade
determinate s se implice n aceste activiti
Realizeaz evaluri i raportri periodice i anuale ctre direciune cu
privire la eficiena membrilor comisiei i respectiv, a colaboratorilor pe
perioade determinate

2. Comisia diriginilor
Responsabiliti
Sprijin monitorizeaz i evalueaz procesul de planificare i
coordonare a activitilor de la clas al diriginilor
Sprijin, consiliaz i asist profesorii debutani n formarea lor ca
dirigini
Sprijin i consiliaz diriginii ce au cazuri deosebite n clasa pe care o
conduc
Ofer consultan diriginilor n vederea respectrii i aplicrii
regulamentului intern al liceului
Sprijin diriginii n formarea, autoformarea i dezvoltarea lor
profesional
Se implic ca i mediator eficient n rezolvarea conflictelor elevi-elevi,
elevi- cadre didactice, cadre didactice-parinti
Elaboreaz i dezvolt programe i activiti de informare i cretere a
eficienei colaborrii familie-coal

3. Comisia pentru ntocmirea orarului


Responsabiliti
Asigur ntocmirea schemei orare respectnd:
- planurile-cadru
- fiele de ncadrare ale cadrelor didactice
- principiile pedagogice privind repartizarea orelor n funcie de
curba de efort pe parcursul programului colar
- modificrile aprute la nivelul planurilor cadru, n ncadrarea
personalului etc.

Componen
Dan Alina
Popa Corina
Constantinescu

Marilena

Componen
Miric Margareta
Constantinescu Marilena
Dan Alina
Stana Coca
Bucloiu Ionela
Peichea Janiela

ntocmete i propune spre avizare orarul colii


Asigur repartizarea optim a spaiilor de nvmnt

4. Comisia de disciplin i abateri disciplinare


Responsabiliti
Ofer consultan diriginilor n vederea respectrii i aplicrii regulamentului
intern al liceului.
ntocmete i reactualizeaz baza de date cu privire la starea disciplinar din
coal absenteism, abandon colar, delincven juvenil, etc.
Organizeaz, desfoar i coordoneaz activitile de prevenire a situaiilor
de indisciplin prin colaborarea cu poliia de proximitate i alte organe
abilitate.
Implic consilierul psihopedagog n stabilirea i implementarea msurilor
ameliorative.
Cerceteaz abaterile disciplinare ale elevilor/personalului in urma sesizrilor
Propune sanciuni conform legii
Prezint informri Consiliului de administraie

5. Comisia pentru educaie sanitar


Responsabiliti
Organizeaz si coordoneaz echipajele si concursurile colare cu
tematica specifica
Monitorizeaz situaia efecturii controlului medical periodic;
Propune achiziionarea de materiale necesare acordrii primului ajutor;
Urmrete starea de curenie a claselor, holurilor, grupurilor sanitare
Elaboreaz programe educative privind educaia pentru sntate
Desfoar aciuni de prevenire
Colaboreaz cu diriginii, consilierul colar i alte organisme abilitate.

6. Comisia pentru organizarea serviciului pe coal


Componen
Responsabiliti
Oprea Cristina serviciul pe Programeaz profesorii i elevii de serviciu
coal pentru cadre didactice - Monitorizeaz activitatea profesorilor i elevilor de serviciu
liceu
Biciuc Oana serviciul pe
coal pentru elevi
Radu Marieana serviciul pe
coal pentru cadre didactice
c. postliceal
Componen
Mihai Cezarina
Popescu Adrian
Gabriel
Prodan Alin
tefan Georgiana

Marin Florin
Componen
Popa Corina
Oprea Cristina
Lixandru Emil
Pan Alexandru
Peichea Janiela

Componen
Gusti Florentina
Bucloiu Ionela
Stana Coca

7. Comisia pentru situaii de urgen


Responsabiliti
Deruleaz i coordoneaz aplicarea eficient a msurilor de aprare mpotriva
incendiilor i de protecie civil, obligatorii fiind:
- asigurarea condiiilor corespunztoare desfurrii procesului de
nvmnt, care s corespund normelor ISU
- realizarea de aciuni de documentare i prelucrare a legislaiei, procedurilor
i informaiilor privind aprarea mpotriva incendiilor (caracter permanent);

8. Comisia de sntate i securitate n munc


Responsabiliti
Asigur instruirea periodic a personalului i elevilor
Coordoneaz msurile de securitate a muncii
Urmrete respectarea normelor de protecie a muncii
Afieaz normele de sntate i securitate n munc la locuri vizibile, n
laboratoare i ateliere de instruire practic;
9. Comisia de perfecionare a cadrelor didactice
Responsabiliti
Popularizeaz oferta de programe de formare propuse de CCD Dmbovia
Asigur suport informaional i sprijin colegilor n realizarea dosarelor de grade
didactice i definitivat

Componen
Marinescu Patria
Mihai Cezarina
erbnescu Cristian

Realizeaz o baz de date complet cu formarea profesional a cadrelor


didactice

11. Comisia de elaborare PAS


Responsabiliti
Realizeaz activiti de consultare a factorilor interesai n vederea
planificrii aciunilor pentru dezvoltarea colii
Colecteaz i analizeaz datele i informaiile necesare privind
planificarea aciunilor pentru dezvoltarea colii
Analizeaz i decide cele mai importante direcii strategice de intervenie
i aciune pentru asigurarea eficacitii i poziionrii corecte pe pia a
ofertei i serviciilor educaionale ale liceului
Formuleaz obiectivele, stabilete intele, aciunile i a termenele de
atingere a obiectivelor pe termen lung, mediu i scurt
Popularizeaz periodic activitile planificate i n derulare n rndul
angajailor colii, pentru a permite colaboratorilor pe perioade determinate
s se implice n aceste activiti
12. Comisia de monitorizare PAS
Responsabiliti
Stabilete activitile de monitorizare i evaluare a nivelului de atingere
a obiectivelor
Realizeaz evaluri i raportri periodice cu privire la realizarea
aciunilor propuse n Planul operaional.

Componen
Biciuc Oana
Stan Carmen Mihaiela

13. Comisia pentru orientare colar i profesional


Componen
Responsabiliti
Georgescu Andreea
Desfoar activiti de identificare a nevoilor individualizate ale
Diriginii claselor terminale:
beneficiarilor
eran
Elena,
Popa Organizeaz, desfoar i coordoneaz activitile de orientare
Cerasela, Capmare Martta,
colar i profesional
erbnescu Cristian,
Implic consilierul psihopedagog n stabilirea i implementarea
Popa Corina, Crciunoiu
msurilor ameliorative
Toma, Chiriac Delia
Stabilete principalele direcii strategice n vederea ndeplinirii
scopurilor propuse.
Componen
Drgnoiu Gabriel
Constantinescu
Marilena
Stan Sabina

14. Comisia pentru coordonarea Consiliului elevilor


Responsabiliti
Activizeaz Consiliul Elevilor, faciliteaz colaborarea sa cu toate comisiile
liceului i asigur funcionarea sa real i eficient, nsoit de valorificarea
propunerilor rezultate din activitatea consiliului n cadrul politicilor colii
Urmrete colectarea propunerilor elevilor pentru mbuntirea condiiilor de
nvare, reducerea absenteismului i mbuntirea frecvenei.

Componen
Marinescu Patria
Mihai
Mihaela
Cezarina
Georgescu Andreea
Dinu Loredana
Popa Cerasela
Neacu Mariana
Gusti Florentina
Radu Marieana
Stana Coca
Drgnoiu Gabriel
Dudu Nicolae
Blagu Elena printe
Treic Betina - elev

15. Comisia pentru prevenirea i combaterea violenei


Responsabiliti
Pune n aplicare prevederile Planului cadru de aciune pentru creterea
gradului de siguran a elevilor i a personalului i prevenirea delicvenei
juvenile n incinta unitii de nvmnt prin:
- colaborarea cu poliia de proximitate, portarii i agenii de paz
angajai pentru prevenirea i combaterea actelor de violen fizic
i verbal cu scopul creterii siguranei n unitatea de nvmnt;
- realizarea periodic a unor rapoarte privind securitatea elevilor
liceului;
- propunerea unor msuri specifice, rezultate din analiza factorilor de
risc i a situaiei specifice, care s aib drept consecin creterea
gradului de siguran elevilor i a personalului din unitate i
prevenirea delincvenei juvenile n incinta i n zonele adiacente
unitii de nvmnt;
Implic consilierul psihopedagog n stabilirea i implementarea msurilor
ameliorative;
Ofer consultan diriginilor n vederea respectrii i aplicrii

regulamentului intern al liceului.


16. Comisia pentru prevenirea i combaterea discriminrii i promovarea interculturalitii
Componen
Responsabiliti
Bucloiu Ionela
Elaborarea unui plan de aciune pentru prevenirea i combaterea
Dinu Loredana
discriminrii i promovarea interculturalitii, n scopul asigurrii respectrii
Stana Coca
principiilor colii incluzive, n unitatea de nvmnt;
reprezentant
al Colaborarea cu prinii, tutorii sau susintorii legali, mediatorii colari,
prinilor
Consiliul elevilor, Direcia General de Asisten Social i Protecia
Ene
Elisa
Copilului, Consiliul Naional pentru Combaterea Discriminrii, organizaii
reprezentant
al
nonguvernamentale n domeniul drepturilor omului i ali factori interesai n
elevilor
scopul prevenirii i combaterii cazurilor de discriminare i a promovrii
interculturalitii;
Propunerea unor aciuni specifice, la nivelul claselor sau al unitii de
nvmnt, care s contribuie la cunoaterea i valorizarea celuilalt, la
promovarea interculturalitii;
Elaborarea i implementarea unor coduri de conduit, care s
reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unitii de
nvmnt. Politica unitii de nvmnt, n acest sens, i procedurile
respective trebuie s fie clare, coerente, consecvent aplicate i s
presupun att sanciuni, ct i o abordare constructiv;
Identificarea i analiza cazurilor de discriminare i naintarea de propuneri
de soluionare a acestora, consiliului de administraie, directorului unitii de
nvmnt sau consiliului profesoral, dup caz;
Prevenirea i medierea conflictelor aprute ca urmare a aplicrii msurilor
ce vizeaz respectarea principiilor colii incluzive;
Sesizarea autoritilor competente n cazul identificrii formelor grave de
discriminare;
Monitorizarea i evaluarea aciunilor ntreprinse pentru prevenirea i
combaterea discriminrii i promovarea interculturalitii;
Elaborarea i monitorizarea implementrii planului de desegregare, acolo
unde este cazul;
Elaborarea, anual, a unui raport care s conin referiri la aciunile
ntreprinse pentru prevenirea discriminrii i la rezultatele obinute n
rezolvarea cazurilor de discriminare i/sau, dup caz, segregare
Componen
Mihai Mihaela Cezarina
Responsabilii
ariilor
curriculare
(Popa
Cerasela, eran Elena,
Dinu Loredana, Pan
Alexandru,
Oprea
Cristina)

Componen
Mihai Cezarina
Toate cadrele didactice
Olteanu Anghel

17. Comisia pentru curriculum


Responsabiliti
Urmrete respectarea planurilor cadru, a planurilor de nvmnt i a
curriculum-ului naional;
Elaboreaz pachetele opionale n baza solicitrilor elevilor i a
discuiilor din catedrele/comisiile metodice ale liceului (n limita
reglementrilor legale n vigoare)
Valideaz pachetele opionale, n Consiliul profesoral i le supune
aprobrii n Consiliul de Administraie
Popularizeaz n rndul elevilor liceului oferta de CD-uri
Asigur fundamentarea CDL-urilor pe baza experienei resurselor
umane ale colii i pe specificul comunitar.

18. Comisia pentru popularizarea ofertei educaionale


Responsabiliti
Realizeaz o diagnoz a nevoilor educaionale ale tinerilor i adulilor la
nivel judeean, n baza analizei a PRAI, PLAI i PAS (implementare), a
statisticilor judeene privind nevoile populaiei adulte de finalizare a
studiilor liceale, a cererilor nregistrate la nivelul liceului pentru forma de
zi a liceului etc.
Informeaz Consiliul Profesoral despre nevoile de formare identificate i
colaboreaz la stabilirea propunerilor privind planul de colarizare.
Realizeaz o hart a instituiilor de nvmnt n care va fi transmis
oferta educaional.
Colaboreaz cu instituiile abilitate n formarea i reconversia
profesional n vederea informrii privind oferta educaional propus.
Realizeaz materiale promoionale.

10

19. Comisia pentru elaborarea, aplicarea i interpretarea chestionarelor


Componen
Responsabiliti
Georgescu Andreea
Desfoar activiti de identificare a nivelului de satisfacie al
Biciuc Oana
beneficiarilor direci i indireci (prin chestionare, ntlniri consultative
Popa Corina
etc.) cu privire la ndeplinirea obiectivelor stabilite n planul managerial
Stana Copca
Desfoar activiti de identificare a nevoilor individualizate ale
beneficiarilor direci i indireci (elevi, prini, dirigini, personalul colii,
comunitate) pe linia: creterii gradului de civilizaie i disciplin n
rndul elevilor liceului, stabilirii stilurilor de nvare ale elevilor,
identificrii opiunilor de continuare a studiilor, etc.
Componen
Marinescu Patria
Mihai Cezarina
eran Elena

20. Comisia pentru actualizarea Regulamentului intern


Responsabiliti
Actualizeaz articolele din Regulamentul de organizare i funcionare
n conformitate cu legi, hotrri sau ordine MECTS, decizii ale ISJ
Dmbovia, care apar dup redactarea Regulamentului;
Redacteaz articolele propuse de ctre cadre didactice, elevi, prini,
care au fost i aprobate de ctre Consiliul Profesoral

21. Comisia pentru proiecte de integrare european


Componen
Responsabiliti
erbnescu Cristian
Desfoar activiti de identificare a nevoilor individualizate ale
Bucloiu Ionela
beneficiarilor direci i indireci (elevi, prini, dirigini, personalul colii,
Gusti Florentina
comunitate)
Biciuc Oana
Desfoar activiti periodice de informare i popularizare n rndul
Popa Cerasela
elevilor i personalului liceului asupra noutilor privind accesarea de
Neacu Mariana
proiecte europene pe liniile de finanare /site-uri de cooperare etc.,
Dinu Loredana
emise de autoritile n drept
Stan Carmen Mihaiela
Desfoar activiti de formare /consolidare/ dezvoltare a abilitilor
eran Elena
profesionale (scriere i derulare de proiecte europene) i sociale (de
lucru n grup, de negociere a conflictelor etc.) ale membrilor comisiei.
Antreneaz i sprijin cadrele didactice n procesul de elaborare i
derulare a proiectelor europene de accesare a burselor de formare
continu.
Menine i dezvolt colaborrile i parteneriatele (locale, naionale,
internaionale) stabilite pe parcursul elaborrii i derulrii proiectelor
europene.
Stabilete i dezvolt colaborri i parteneriate cu alte instituii din
Europa
22. Comisia pentru monitorizarea frecvenei i ritmicitatea notrii:
Componen
Responsabiliti
Mihai Cezarina
Verific respectarea de ctre diriginte a ROFUIP privind motivarea
Stana Coca pt. clasa a
absenelor i aplicarea sanciunilor
IX-a
ntocmete situaii semestriale privind ritmicitatea notrii, situaia
Oprea Cristina pt. clasa
frecvenei, aplicarea de sanciuni pentru absene conform ROFUIP
a X-a
Verific respectarea de ctre diriginte a ROFUIP privind motivarea
Dinu Loredana pt. clasa
absenelor i aplicarea sanciunilor
a XI-a
Informeaz cadrele didactice privind disciplinele la care se susin
Capmare Martta pt.
teze i centralizeaz datele de programare ale acestora
clasa a XII-a
Verific corectitudinea completrii cataloagelor
Bocioac Florian coala Consemneaz trecerea in timp util a tezelor n cataloage
postliceal ARLC
Gagiu Elena coala
postliceal AMG i AMF
23. Comisia de acordare a burselor i ajutoarelor sociale
Componen
Responsabiliti
Mihai Cezarina
Informeaz cadrele didactice i elevii privind legislaia n
Drgnoiu Gabriel
domeniu
Olteanu Viorica contabil ef
ntocmete procedurile privind acordarea burselor ( Bani de
Negulescu Maria secretar
liceu, Bursa profesional, 200 Euro, etc.)

11

Olteanu Anghel - informatician

Aplic procedurile de acordare a burselor

24. Comisia pentru parteneriate cu agentul economic


Componen
Responsabiliti
Marinescu Patria
Identific agenii economici care sunt interesai de desfurarea
Penescu Adriana
stagiilor de practic cu elevii unitii de nvmnt.
Lixandru Emil
ncheie Contracte de practic conform legislaiei n vigoare.
Constantinescu Marilena
Peichea Janiela
Gagiu Elena
Bocioac Florian
25. Comisia de elaborare a revistei colii Millenium
Componen
Responsabiliti
Mihai Cezarina
Colecteaz articole ale elevilor i cadrelor didactice;.
Biciuc Oana
Tehnoredacteaz revista colii
Constantinescu Monica
Posteaz pe site-ul colii revista..
Stan Carmen Mihaiela
Popa Cerasela
Neacu Mariana
Drgnoiu Gabriel
Componen
Profesori dirigini Stana
Coca, Penescu Adriana,
Pantilin Victor, Drgnoiu
Gabriel, Gusti Florentina,
Pan Alexandru, Oprea
Cristina, Bucloiu Ionela,
Biciuc
Oana,
Dinu
Loredana, eran Elena,
Popa Cerasela, Capmare
Martta
Componen
Mihai Mihaela Cezarina
Mosang Nicoleta
Olteanu Viorica
tefan Georgiana
Gusti Florentina

Marinescu Patria
Olteanu Constantin Anghel
Mosang Nicoleta
Negulescu Maria

26. Comisia pentru elevii cu CES


Responsabiliti
Identific elevii cu CES
Colaboreaz cu consilierul psiho - pedagogic
Colaboreaz cu prinii acestora pentru obinerea unor rezultate
bune la nvtur.

27. Comisia de control managerial intern


Responsabiliti
asigur coordonarea deciziilor i aciunilor compartimentelor
structurale ale entitii publice;
organizeaz, cnd necesitile o impun, structuri specializate care s
sprijine managementul n activitatea de coordonare;
coordoneaz i influeneaz decisiv rezultatele interaciunii dintre
salariai n cadrul raporturilor profesionale;
contientizeaz salariaii asupra consecinelor deciziilor i ale
aciunilor lor asupra ntregii entiti publice;
organizeaz consultri prealabile, n vederea unei bune coordonri,
n cadrul compartimentelor ct i ntre structurile uniti de
nvmnt
28. Comisia de gestionare SIIIR
asigur ncrcarea datelor;
gestioneaz i actualizeaz datele, n funcie de micarea elevilor;
respect termenele de ncrcare/ actualizare a datelor.

ART. 21. Atribuiile coordonatorului pentru proiecte i programe educative colare i


extracolare sunt:
a. coordoneaz, monitorizeaz i evalueaz activitatea educativ nonformal din coal
b. avizeaz planificarea activitilor din cadrul programului activitilor educative ale clasei;
c. elaboreaz programul/calendarul activitilor educative colare i extracolare proprii, n
conformitate cu planul de dezvoltare instituional, cu direciile stabilite de ctre inspectoratele
colare i Ministerul Educaiei Naionale, n urma consultrii prinilor i a elevilor.

12

d. elaboreaz, propune i implementeaz proiecte i programe educative de intervenie i prevenire


a absenteismului, a abandonului colar, a violenei, a delincvenei juvenile, precum i programe
pentru dezvoltarea abilitilor de via, de educaie civic, promovarea sntii, programe
culturale, ecologice, sportive i turistice, educaie rutier, protecie civil;
e. identific tipurile de activiti educative extracolare care corespund nevoilor elevilor, precum i
posibilitile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari i secundari ai
educaiei;
f. analizeaz, semestrial, mpreun cu alte comisii existente la nivelul unitii de nvmnt, situaia
disciplinar a elevilor i situaia frecvenei acestora la orele de curs;
g. prezint directorului unitii de nvmnt rapoarte privind activitatea educativ i rezultatele
acesteia;
h. disemineaz informaiile privind activitile educative derulate n unitatea de nvmnt;
i. faciliteaz implicarea prinilor i a partenerilor educaionali n activitile educative;
j. elaboreaz tematici i propune forme de desfurare a consultaiilor cu prinii, tutorii sau
susintorii legali pe teme educative;
k. propune/elaboreaz instrumente de evaluare a activitii educative nonformale desfurate la
nivelul unitii de nvmnt;
l. Elaboreaz i supune spre aprobare Consiliului de administraie al colii programul activitilor
educative.
m. Controleaz i ndrum activitatea profesorilor dirigini, a comisiei pentru activiti
extracurriculare, a cadrelor didactice care asigur consilierea i orientarea colar, verific
abordarea fiecrei componente educative pe baza programei Repere ale activitii educative,
asist la ore de consiliere.
n. Particip la activitile metodice organizate de Inspectoratul colar Judeean.
o. Se ocup de activitatea de prevenire a infracionalitii elevilor, coopernd cu celelalte instituii ale
statului cu atribuii n domeniu.
p. Propune i organizeaz programe de integrare i socializare a copiilor. n acest sens la nivelul
colii va organiza o baz de date privind: fenomenul de delicven juvenil (identificarea cazurilor,
iniierea de programe educative n colaborare cu factori de rspundere locali), identific starea
fenomenului de devian comportamental la nivelul unitii colare, colabornd n acest sens cu
consilierul psihopedagogic.
q. Rspunde de participarea la concursurile, festivalurile i celelalte manifestri organizate de I.S.J.
r. Sprijin viata asociativ n rndul elevilor i coordoneaz Consiliul elevilor.
s. Colaboreaz cu Consiliul reprezentativ al prinilor i cu comunitatea local.
t. Raporteaz periodic ctre I.S.J. activitile educative i extracolare desfurate n coal.
ART.22 Profesorul diriginte
a. Este numit anual, de ctre directorul unitii de nvmnt, n baza hotrrii consiliului de
administraie, dup consultarea consiliului profesoral. La numirea diriguiilor se are n vedere
principiul continuitii, astfel nct o clas s aib acelai diriginte pe parcursul unui ciclu de
nvmnt.
b. Activitile specifice funciei de diriginte sunt prevzute ntr-o anex la fia postului cadrului
didactic nvestit cu aceast responsabilitate.
c. Atribuiile sunt prevzute n ROFUIP/2015, capitulul 2, seciunea 2.

IV. Securitatea n unitatea de nvmnt


ART.23. Accesul n incinta unitii de nvmnt se face poarta principal a colii, pentru a permite
organizarea supravegherii acestora la intrarea i ieirea din unitate.
ART.24. Accesul n incinta unitii de nvmnt se face conform Procedurii Asigurarea securitatii si a
sigurantei elevilor si angajatilor in perimetrul unitatii scolare (PG01-21).
ART.25. Procedura PG01-21 prevede:
(a)
Accesul personalului didactic, didactic auxiliar i nedidactic
1. Accesul personalului didactic, didactic auxiliar i nedidactic se va face doar prin punctul de
control de la intrarea principal.
(b)
Accesul elevilor
1. Accesul n cadrul incintei unitii de nvmnt se realizeaz doar prin punctul de control .
2. Elevii pot ptrunde in unitatea de nvmnt doar pe baza legitimaiei de elev, carnetului de elev
sau buletinului de identitate/ crii de identitate.

13

3. In cazul elevilor care nu dein asupra lor legitimaia de elev, operatorul din cadrul punctului de
control va ncepe identificarea persoanei pe baza buletinului de identitate/ crii de identitate,
profesorul de serviciu/secretarul/ secretarul ef comparnd datele de pe acesta cu cele din baza
de date ale colii. Dup regsirea persoanei n cadrul bazei de date se va permite accesul in
cadrul instituiei.
4. In cazul persoanelor care susin ca dein calitatea de elev in cadrul instituiei, dar nu au nici un act
prin intermediul cruia s se poat identifica, sunt reinute la punctul de control n vederea
nregistrrii lor n cadrul unui registru special de intrare/ieire. Dup completarea datelor n cadrul
registrului se va permite accesul n instituie.
5. Ieirea elevilor din coal n timpul programului sau n pauze este strict interzis, cu excepia
situaiilor speciale, cazuri n care, elevii vor putea iei numai dup ce au obinut de la profesorul
de serviciu/diriginte un bilet de voie; profesorul va trece ntr-un registrul special motivul nvoirii, iar
elevul va semna.
6. Personalul de paz este obligat s cunoasc i s respecte obligaiile ce i revin, fiind direct
rspunztor pentru paza i integritatea colii, a bunurilor i valorilor ncredinate, precum i pentru
asigurarea ordinii i securitii persoanelor n incinta unitii de nvmnt.
(c)
Accesul persoanelor strine
1. Accesul persoanelor strine se va face doar prin punctul de control de la intrarea principal.
2. Toate persoanele din afara unitii care intra n scoal vor fi legitimate de personalul de paz
care nregistreaz datele din B.I/C.I n registrul special de intrare - ieire n/din unitate, ora intrrii,
motivul vizitei i compartimentul/ persoana la care dorete s mearg.
3. B.I/ C.I vor rmne la portar pe ntreaga durat a vizitei, urmnd s fie recuperate la ieirea din
unitatea colar.
4. Personalul de paz rspunde n orice moment de prezena oricrei persoane strine n incinta
colii.
5. Persoanele strine se legitimeaz n incinta colii cu ecusonul Vizitator.
6. Personalul de monitorizare i control cum ar fi: inspectori colari, inspectori de specialitate,
inspectori generali, ministru, etc., se legitimeaz, se consemneaz n registru, dar nu li se
oprete CI i nici nu primesc legitimaie de vizitatori.
7. La prsirea scolii, n acelai registru, personalul de paz completeaz ora ieirii din unitatea
colar, dup ce a napoiat ecusonul de vizitator.
8. n cazul n care persoanele strine ptrund n coal fr a se legitima i a fi nregistrate n
registrul de intrri-ieiri de la poart, directorul unitii/ profesorul de serviciu va solicita intervenia
poliiei i aplicarea prevederilor legii nr. 61 privind interzicerea accesului persoanelor strine n
instituiile publice.
9. Este interzis accesul n scoal a persoanelor aflate sub influena buturilor alcoolice sau a celor
turbulente.
ART.26. n incinta unitii de nvmnt este permis accesul autovehiculelor doar pentru:
- personalul salariat al instituiei;
- autoritile cu drept de ndrumare i control;
- salvare, poliie, jandarmerie sau pentru agenii economici care asigur intervenia operativ
pentru remedierea unor defeciuni ale reelei de ap, canalizare, electricitate, telefonie, internet,
etc.
ART.27. Dup finalizarea orelor din programul de lucru i n timpul nopii, cldirile colare se ncuie de
ctre personalul abilitat, ce verific n prealabil, respectarea msurilor adoptate pentru paza contra
incendiilor i sigurana imobilului.
ART.28. Personalul de paz este obligat s cunoasc i s respecte ndatoririle ce i revin, fiind direct
rspunztor pentru paza i integritatea obiectivului, a bunurilor i valorilor ncredinate, precum i pentru
asigurarea ordinii i securitii persoanelor n incinta unitii de nvmnt.

V. Organizarea serviciului pe coal/ clas


ART.29. Serviciul pe coal este organizat pentru cadre didactice si elevi n corpul principal de cldire.
Un cadru didactic efectueaz serviciul pe coal, att n ziua metodic, conform graficului ntocmit de
conducerea colii, ct i ntr-o zi n care are ore de curs conform opiunii proprii comunicat comisiei
pentru serviciul pe coal. De asemenea este organizat de fiecare profesor diriginte serviciul pe clasa.
ART.30. Sarcinile profesorului de serviciu pe coal sunt:
(1) ncepe i nceteaz activitatea cu cel puin un sfert de or naintea i dup ncheierea cursurilor
colare;

14

(2) controleaz localul colii (utiliti, curenie, ferestre) i anun administratorul n cazul sesizrii unor
nereguli;
(3) pregtete cataloagele si verifica existenta lor ca numr;
(4) verifica prezenta elevilor de serviciu i i instruiete n privina atribuiilor ce le revin;
(5) sesizeaz prezenta persoanelor strine in coala, iar n caz de abuzuri din partea persoanelor
strine scolii anuna Politia comunitar/ Poliia de proximitate Trgovite;
(6) verific prezena cadrelor didactice la ore i asigur suplinirea celor abseni cu profesorii aflai n
fereastr;
(7) asigur mpreun cu elevii de serviciu pe coal desfurarea n condiii normale a activitii colii
(supravegheaz elevii n pauze, anun conducerea colii atunci cnd constat c sunt ore care nu
se efectueaz sau cnd se produc evenimente grave);
(8) colaboreaz cu agenii poliiei comunitare desemnai de Primria municipiului pentru protecia, paza
i asigurarea ordinii n cadrul colii;
(9) ia msuri de atenuare a conflictelor iscate n coal; n cazul producerii unor evenimente deosebite
anun agentul de paz i conducerea unitii de nvmnt;
(10) controleaz grupurile sanitare i se asigur c elevii nu fumeaz n coal;
(11) urmrete mpreun cu personalul medico-sanitar respectarea regulilor igienico-sanitare n coal;
(12) nu permite accesul elevilor pe intrarea principal a colii;
(13) acord bilet de voie elevilor, n lipsa din coal a diriginilor acestora;
(14) la sfritul programului de diminea i de dup amiaz pune cataloagele n fiet, verific numrul lor
i ncuie fietul;
(15) la sfritul orelor ncheie un proces verbal in care consemneaz modul n care s-a desfurat
programul scolii in ziua respectiva, precum si faptele deosebite nregistrate (abateri disciplinare);
(16) cadrele didactice respect graficul de serviciu pe coala aprobat de director.
ART.31. Sarcinile elevului de serviciu din coal:
(1) respect programul serviciului pe coal este:7,45-14,00;
(2) preia de la secretariat ecusonul special al elevului de serviciu i l poart la vedere, pe tot parcursul
programului colar; la finalul programului, l pred la secretariat
(3) asigur semnalul sonor care anun pauza i delimiteaz orele de curs
(4) conduce persoanele ce fac dovada intrrii oficiale n liceu (prezena ecusonului de vizitator) la:
directorul liceului, cancelarie, secretariat, contabilitate etc.;
(5) semnaleaz imediat profesorului de serviciu/ directorul de serviciu, situaiile ce constituie abateri de
la Regulamentul de organizare i funcionare al colii (bti, stricciuni, ptrunderea persoanelor
strine, clase care deranjeaz orele etc.) i l sprijin pe acesta n identificarea elevului/ elevilor ce
au svrit abaterea/ abaterile)
(6) efectueaz serviciul n cele trei posturi (2 posturi la intrarea n coal i unul la intrarea n
cancelarie) prin rotaie;
(7) nu prsete serviciul fr permisiunea profesorului de serviciu.
ART.32. Sarcinile elevului de serviciu din clas
(1) d numele absenilor n ordinea alfabetic la :nceputul fiecrei ore
(2) aerisete clasa n pauze
(3) se ngrijete de prezena accesoriilor necesare activitilor colare (cret, burete, .a.);
(4) terge tabla i o pstreaz curat n ore i n pauze
(5) monitorizeaz pstrarea bunurilor/ dotrilor clasei n perioada serviciului i comunic
responsabilului clasei pe aspectele administrativ-economice/ profesorului de serviciu/ dirigintelui
eventualele distrugeri.

VI. Personalul salariat


ART.33. Personalul didactic, titular i suplinitor, calificat sau necalificat, cu norm complet sau parial
la Liceul Tehnologic Spiru Haret Trgovite se bucur de toate drepturile legale stipulate n: Legea
Educaiei Naionale nr 1/2011 cu completrile ulterioare, Regulamentul de Organizare i Funcionare a
Unitilor din nvmntului Preuniversitar i n Contractul de Munc i rspunde disciplinar i patrimonial
conform legislaiei in vigoare. n plus, personalul salariat are urmtoarele drepturi:
(1) s foloseasc spaiile colare i dotrile pentru propria perfecionare;
(2) s utilizeze sala de sport, n spaiul orar neocupat de elevi, pentru activiti sportive, fr a avea
avantaje materiale ce decurg din aceste activiti;
(3) s foloseasc gratuit aparatura de care dispune coala (copiator, imprimant, fax, calculatoare, etc.)
pentru elaborarea (multiplicarea) suporturilor necesare organizrii activitii didactice. Acesta se face
la solicitarea cadrului didactic i cu acordul conducerii liceului;
(4) s participe la determinarea i ameliorarea condiiilor de munc.

15

ART.34. ndatoririle personalului didactic.


(1) Cadrele didactice ale Liceului Tehnologic Spiru Haret Trgovite au obligaia de a respecta toate
ndatoririle stipulate n Legea Educaiei Naionale nr 1/2011 cu completrile ulterioare, Regulamentul
de Organizare i Funcionare a Unitilor din nvmntului Preuniversitar/ 2015 i n Contractul de
Munc.
(2) ndatoririle prevzute n legislaia n vigoare sunt completate prin prezentul Regulament de Organizare
i Funcionare cu urmtoarele:
a) s efectueze norma didactic prevzut de art. 262 din Legea Educaiei Naionale nr 1/2011 cu
completrile ulterioare i R.O.F.U.I.P:
activiti didactice de predare nvare - evaluare i de instruire practic i examene de
final de ciclu de studii, conform planurilor cadru de nvmnt
activiti de pregtire metodic-tiinific
activiti de educaie, complementare procesului de nvmnt : mentorat, coal dup
coal, nvare pe tot parcursul vieii
b) s respecte i s ndeplineasc urmtoarele atribuii, n calitate de profesor diriginte:
coordoneaz activitatea Consiliului profesoral al clasei;
numete, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; i repartizeaz sarcini i
organizeaz mpreun cu acesta colectivul de elevi al clasei;
preia, pe baz de proces-verbal, sala de clas n care i desfoar activitatea elevii
crora le este diriginte i rspunde de pstrarea i modernizarea acesteia alturi de elevi,
prini, tutori sau susintori legali i de consiliul clasei.
prezint elevilor i prinilor/tutorilor acestora prevederile Regulamentului de Organizare
i Funcionare la nceputul fiecrui an colar;
completeaz catalogul clasei i rspunde de exactitatea datelor nscrise i de starea
fizic a acestuia;
ntocmete planificrile calendaristice pentru orele de consiliere i orientare i le pred
spre avizare responsabilului Comisiei diriginilor;
urmrete frecvena elevilor, cerceteaz cauzele absenelor unor elevi i informeaz
familia elevului;
motiveaz absenele elevilor pe baza certificatelor medicale avizate de cabinetul medical
colar, precum i a cererilor personale ale prinilor/tutorilor, aprobate de director;
analizeaz periodic situaia la nvtur a elevilor i monitorizeaz ndeplinirea
ndatoririlor colare de ctre toi elevii clasei;
informeaz n scris familiile elevilor corigeni sau repeteni, care au primit sanciuni
disciplinare sau care nu i-au ncheiat situaia colar;
stabilete mpreun cu Consiliul profesorilor clasei nota la purtare a fiecrui elev i
prezint n scris Consiliului profesoral propunerile de notare mai mici dect 7,00, pentru
elevii care au svrit abateri grave;
organizeaz, lunar sau ori de cte ori este necesar, ntlniri i discuii cu prinii i se
consult cu acetia n legtur cu cauzele i msurile care vizeaz procesul colar al
copiilor lor;
aplic elevilor, pe baza hotrrii Consiliului profesoral, sanciunile prevzute n prezentul
regulament i n celelalte regulamente n vigoare;
recomand directorului, spre aprobare, participarea organizat a elevilor la activiti
extracolare;
calculeaz media general anual a fiecrui elev, stabilete clasificarea elevilor la
sfritul anului colar, propune acordarea premiilor, recompenselor i distinciilor, potrivit
prezentului regulament i a celorlalte regulamente n vigoare;
consemneaz n carnetele elevilor mediile semestriale i anuale;
prezint Consiliului profesoral, spre validare, situaia colar a elevilor la sfritul
semestrului sau anului colar;
ntocmete mapa (portofoliul) dirigintelui, al crei coninut se regsete n Anexa 3 a
prezentului regulament;
ndeplinete alte atribuii i sarcini stabilite de ctre conducerea liceului, n conformitate
cu reglementrile n vigoare sau cu fia postului
c) s respecte programul de lucru zilnic - desfurarea activitilor prevzute n orar cu respectarea
orelor de ncepere i de terminare a acestora.
d) n cazul n care un profesor solicit zile de nvoire, va adresa o cerere scris conducerii colii i
va preciza care sunt persoanele care i asigur suplinirea (acestea trebuie s certifice c sunt de
acord cu suplinirea, prin semntur)

16

e) s semneze zilnic condica de prezen; sunt interzise orice fel de consemnri/ modificri n
condica de prezen, cu excepia celor efectuate de director;
f) s dovedeasc maxim responsabilitate n completarea, supravegherea i pstrarea n bun
stare a documentelor colare (n special cataloagele)
g) s participe la edinele Consiliul Clasei/ Consiliul Profesoral/ comisiilor n care au calitate de
membri /responsabili
h) s elaboreze i s predea la termenele stabilite de conducerea liceului planificrile calendaristice
i pe uniti de nvare precum i a oricare alte documente solicitate;
i) s ntocmeasc mapa (portofoliul) cadrului didactic, al crei coninut se regsete n Anexa 2 a
prezentului regulament;
j) n calitate de responsabil al comisiei metodice s ntocmeasc mapa comisiei, al crei coninut se
regsete n Anexa 1 a prezentului regulament
k) s aib inuta vestimentar decent
l) s nu consume buturi alcoolice n coal
m) s nu se prezinte n coal sub influena buturilor alcoolice
n) s ndeplineasc cu responsabilitate ndatoririle corespunztoare serviciului pe coal, n ziua
metodic, conform programrii realizate de conducerea colii:
o) s efectueze serviciul pe coal, n ziua n care desfoar i activitate la clas, supraveghind
elevii n pauze i ajutnd colegul care efectueaz serviciul n ziua metodic;
p) s respecte regulile igienico-sanitare i ergonomice n spaiile destinate cadrelor didactice
(cancelarie, anexe laboratoare i cabinete etc.)
q) s respecte toate prevederile din prezentul Regulament de Organizare i Funcionare
r) s verifice prezena elevilor, s consemneze absenele n catalog la nceputul orei (n ceea ce
privete orele din zilelor de practic/ laborator, trecerea absenelor elevilor se face cel trziu la
sfritul ultimei ore cu profesorul/ maistrul n cauz);
s) s utilizeze metode i mijloace didactice moderne n procesul instructiv-educativ i de evaluare
t) s comunice i s justifice rezultatele la evalurile scrise n termen de maxim 10 zile de la
susinerea lucrrii i a tezelor cu cel puin 15 zile nainte de ncheierea semestrului;
u) s ncheie situaia colar (media semestrial i anual) a elevilor pn cel trziu n ultima or de
curs;
v) s impun i s urmreasc purtarea semnului distinctiv al colii de ctre elevi n timpul orelor de
curs i n incinta colii;
w) n timpul orelor de curs (dar i n afara acestora), sunt interzise urmtoarele activiti ce pot leza
demnitatea i personalitatea copilului:
discuiile, afirmaiile, aluziile cu caracter obscen
discuiile cu tematic politic i religioas n scop de propagand
afirmaii al cror coninut aduc atingere integritii morale, psihice (agresivitate verbal/
cuvinte denigratoare etc.)
comportamente ce conin ameninri sau atingeri cu privire la integritatea fizic (pedepse
corporale/ agresiune fizica)
discriminarea sexual, etnic i religioas sau pe criterii de reziden (urban - rural; intern
- extern)
expunerea nedemn a elevului prin propagarea unor informaii cu caracter privat, cu
privire la situaia familial, economic, juridic, medical etc. a elevului i familiei sale, ce
pot genera o imagine negativ nejustificat a acestora i care pot influena negativ
evaluarea colar sau pot genera tratamente discriminatorii i umilitoare
motivarea absenelor n cazul elevilor crora nu le este diriginte
prsirea slii pe timpul orei de curs
condiionarea calitii prestaiei didactice/ evalurii elevilor de obinerea oricrui tip de
avantaje (financiare, materiale, de prestigiu participarea la meditaii etc.) de la elevi/
prini/ persoane apropiate acestora.
acordarea notelor pe criterii subiective, fr a avea n spate o evaluare clar i
transparent
modificarea unei evaluri obiective sub influena sau prin constrngerea unei alte
persoane (profesor, printe, director, etc.)
x) sunt considerate neconforme cu legile i regulamentele colare (i deci interzise), urmtoarele
aciuni ce constituie degradri ale relaiei profesor-elev (angajat-elev):
facilitarea pentru elevilor a unor avantaje sau drepturi (funcii, transferuri, participri la
activiti extracolare, burse, premii, evaluri subiective, modificarea evalurii colare,
modificarea unei sanciuni acordate sau aflat n vigoare, motivarea neregulamentar a
absenelor, etc.) ce contravin legilor i regulamentelor, n schimbul unor venituri, bunuri
sau orice alt tip de avantaj personal.

17

utilizarea muncii fizice sau intelectuale a elevilor n scop personal sau n folosul colii, prin
constrngeri de orice fel, mpotriva voinei acestora (inclusiv n contextul unei sanciuni de
eliminare), sau n baza unor promisiuni de tratament preferenial (exercitarea unei
influene asupra unei autoriti didactice sau alte faciliti)
expunerea elevilor la informaii sau interpretri tendenioase legate de aspecte din viaa
privat sau profesional a unui profesor (sau alt angajat al unitii), sau cu privire la
personalitatea acestuia, n orice spaiu din perimetrul colii
punerea n discuie, n prezena elevilor, a calitilor i competenelor altor cadre
didactice, aducnd n felul acesta atingere imaginii persoanelor la care se face referire.
y) situaiile nereglementate de nici o lege, regulament sau normativ, ce i privesc att pe profesori
(angajai) ct i pe elevi, fac obiectul unor consultri la nivelul grupurilor de decizie CA, CP,
comisii ale liceului, Asociaia de prini, Consiliul elevilor, Consiliul clasei, clasa nsi.
ART. 35. Sanciunile ce pot fi aplicate personalului didactic sunt prevzute in Legea Educaiei Naionale
nr. 1/2011 cu completrile ulterioare i Codul Muncii
ART. 36. Personalul didactic rspunde disciplinar pentru nclcarea ndatoririlor (obligaiilor) ce i revin
potrivit prevederilor Legea Educaiei Naionale nr. 1/2011 cu completrile ulterioare i Codul Muncii.
ART. 37. Personalul didactic auxiliar
(1) Administrator financiar este subordonat directorului unitii de nvmnt.
(2) Atribuiile i responsabilitile principale sunt urmtoarele:
desfurarea activitii financiar-contabile a unitii colare, n conformitate cu dispoziiile legale
n vigoare;
gestionarea, din punct de vedere financiar, a ntregului patrimoniu al unitii de nvmnt, n
conformitate cu dispoziiile legale n vigoare i cu hotrrile consiliului de administraie;
ntocmirea proiectului de buget i a raportului de execuie bugetar, conform legislaiei n vigoare
i contractelor colective de munc aplicabile;
informarea periodic a consiliului de administraie i a consiliului profesoral cu privire la execuia
bugetar;
organizarea contabilitii veniturilor i cheltuielilor;
consemnarea n documente justificative a oricrei operaii care afecteaz patrimoniul unitii de
nvmnt i nregistrarea n evidena contabil a documentelor justificative, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare;
efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, n situaiile prevzute de lege i ori de cte ori
consiliul de administraie consider necesar;
ntocmirea lucrrilor de nchidere a exerciiului financiar-contabil;
ndeplinirea obligaiilor patrimoniale ale unitii de nvmnt fa de bugetul de stat, bugetul
asigurrilor sociale de stat, bugetul local i fa de teri;
implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;
avizarea, n condiiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotrri ale consiliului de
administraie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajeaz fondurile sau
patrimoniul unitii;
asigurarea i gestionarea documentelor i a instrumentelor financiare cu regim special;
ntocmirea, cu respectarea normelor legale n vigoare, a documentelor privind angajarea,
lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor bugetare, realiznd operaiunile prevzute de
normele legale n materie;
exercitarea oricror atribuii i responsabiliti, prevzute de legislaia n vigoare, de contractele
colective de munc aplicabile sau stabilite de ctre director sau de ctre consiliul de
administraie.
semnarea zilnic a condicii de prezenta la intrarea/ ieirea la/ de la serviciu
(3) Secretar sef:
Respect programul de serviciu aprobat de director pentru acoperirea ntregii perioade de
desfurare a orelor.
Procur, completeaz, elibereaz si tine evidenta actelor de studii respectnd prevederile
Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidenta colara
in nvmntul preuniversitar, aprobat prin ordinul Ministrului Educaiei i Cercetrii tiinifice
Tine evidenta, selecioneaz, pstreaz si depune documentele colare la Arhivele Naionale,
dup expirarea termenelor de pstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de pstrare, aprobat

18

prin ordinul Ministrului Educaiei si Cercetrii si respectnd prevederile Legii Arhivelor Naionale
nr. 16/2.04.1996.
Aduce condica in cancelarie la nceputul orelor; descuie si ncuie fietul de cataloage la nceputul/
sfritul orelor, dup ce a verificat mpreuna cu profesorul de serviciu existenta tuturor
cataloagelor.
ntocmete statele de plata a salariilor personalului din coala pe baza deciziilor de angajare si
salarizare, a condicii de prezenta si a comunicrilor privind reinerile de salarii.
ntocmete si nainteaz la termen situaiile statistice solicitate de Inspectoratul colar Judeean
sau de directorul scolii.
ntocmete fisele fiscale pentru impozitul global.
Completeaz fisele de ncadrare ale ntregului personal didactic, ntocmete statul de funciuni al
ntregului personal din liceu si se ocupa de normarea personalului tehnico-administrativ si
muncitori.
Pstreaz si completeaz dosarele, actele si carnetele de munca ale angajailor unitii de
nvmnt in vederea stabilirii salariilor conform legislaiei in vigoare.
Completeaz contractele de munca ale noilor angajai.
ntocmete deciziile de angajare, transferare, eliberare din funcie, sancionare, promovare,
pensionare a ntregului personal al liceului si alte decizii luate de director; se ngrijete de
difuzarea si comunicarea lor celor in drept.
Completeaz si elibereaz adeverine pentru elevi si personalul scolii.
nregistreaz corespondenta in registrul de intrare-ieire.
Rspunde de pstrarea arhivei unitii de nvmnt si a cataloagelor colare pe perioada
vacantelor cnd acestea se pstreaz in secretariat.
ntocmete lucrrile de secretariat privind nceputul anului colar, ncheierea semestrelor si anului
colar.
Va semna zilnic condica de prezenta la intrarea/ieirea la/de la serviciu

(4) Secretar:
Respecta programul de serviciu aprobat de director pentru acoperirea intregii perioade de
desfurare a orelor.
Deine si folosete sigiliul scolii in conformitate cu reglementrile stabilite prin ordinul Ministrului
Educaiei i Cercetrii tiinifice.
Aduce condica in cancelarie la nceputul orelor; descuie si ncuie fietul de cataloage la
nceputul/sfritul orelor, dup ce a verificat mpreuna cu profesorul de serviciu existenta tuturor
cataloagelor.
ntocmete situaii statistice solicitate de Inspectoratul colar Judeean sau de directorul scolii.
Completeaz si elibereaz adeverine pentru elevi si personalul scolii.
nregistreaz corespondenta in registrul de intrare-ieire.
Completeaz Registrul de evidenta al elevilor si Registrul matricol.
Completeaz si elibereaz foile matricole ale elevilor.
Rspunde de completarea tabelelor de alocaie si lunar informeaz Inspectoratul colar
Judeean de aceste situaii statistice.
Completeaz lunar statele de plata pentru abonamentele elevilor si profesorilor navetiti.
Completeaz lunar macheta referitoare la absente.
Pstreaz si arhiveaz documentele de la examenele de corigenta, examenele de diferena,
examenele de ncheiere a situaiei colare.
Primete note telefonice si le aduce la cunotina conducerii scolii.
Pstreaz dosarele cu acte ale elevilor
Tine evidenta elevilor venii/ plecai in/din coala si a elevilor transferai de la o clasa la alta.
Efectueaz nscrierea elevilor in cadrul grupului colar si verifica actele necesare.
Va semna zilnic condica de prezenta la intrarea/ieirea la/de la serviciu
ntocmete statele de plata a burselor acordate elevilor.
(5) Informatician i desfoar activitatea n cadrul compartimentului secretariat, conform
ROFUIP/ 2015:
Rspunde de gestiunea laboratoarelor de informatic, innd o evidenta clara a materialului
existent, in urma inventarelor efectuate anual la nivelul scolii.
Respecta programul de lucru stabilit (40 ore sptmnal, zilnic de la 8,00 la 16,00).
Anuna la timp situaiile personale de excepie care ar duce la nclcarea programului de lucru
intr-o anumita zi si prezint soluiile de rezolvare pentru acoperirea sarcinilor de informatician

19

(comunicarea situaiei ivite se va face ctre directorul unitii colare, specificndu-se motivul,
durata si soluia de rezolvare).
Preia i pred laboratoarele de informatic la intrarea i la ieirea de la programul de lucru, cu
consemnarea strii n care se gsesc acestea (funcional si structural). Neregulile se vor
consemna explicit n caietul de procese verbale.
Interzice, n mod civilizat, accesul sau rmnerea in laboratoare a elevilor care nu sunt nsoii de
profesorul clasei.
Interzice, n mod civilizat, accesul oricrui elev sau persoana care nu face parte din catedra de
informatica in laboratoare in perioada de ntreinere a sistemelor de calcul.
Oprete desfurarea orelor de curs in laboratoare cnd constat ca elevii joac jocuri pe
calculator i nu respect proiectul didactic.
Se preocup de permanenta perfecionare i mbuntire a pregtirii profesionale.
ntreine i administreaz reelele de calculatoare ale colii.
Asigura buna funcionare a programelor educaionale aflate pe calculatoarele din laboratoarele
de informatica.
Susine activitile desfurate in coala care au nevoie de asistenta computerizata.
Asigura desfurarea in bune condiii a activitilor informatice ale serviciilor secretariat si
contabilitate.
Rspunde solicitrilor unitii de nvmnt privind tehnoredactarea unor documente sau alte
lucrri de specialitate

(6) Laborant:
Ajut profesorii de fizic, chimie, biologie la buna desfurare a procesului instructiv educativ
prin:
1. pregtirea materialului demonstrativ pentru lecii si lucrri de laborator potrivit indicaiilor
de specialitate;
2. participarea la efectuarea experienelor si lucrrilor de laborator potrivit indicaiilor de
specialitate, in timpul leciilor, atunci cnd profesorul apreciaz ca aceasta este necesar;
3. nzestrarea cu material didactic ( aparate, plane, diafilme, substane );
4. verificarea permanenta a strii de funcionare a aparaturii din dotare si asigurarea
utilizrii in bune condiii a acesteia;
5. rspunde de inventarul laboratorului de fizica, de chimie, de biologie si tine evidenta
substanelor si materialelor consumabile;
6. asigurarea respectrii normelor de protecia muncii in laboratoare.
va semna zilnic condica de prezenta la intrarea/ieirea la/de la serviciu
completeaz orarul in condica de prezenta a personalului didactic.
are atribuii de casier i bibliotecar.
(7) Administrator patrimoniu
Rspunde de gestionarea si ntreinerea bazei materiale a unitii de nvmnt.
Coordoneaz activitatea personalului administrativ, de ntreinere i de curenie (mecanici,
paznici, personal de curenie).
Rspunde de planificarea, repartizarea i ntrebuinarea materialelor.
Administreaz i rspunde de pstrarea bunurilor mobile si imobile din inventarul scolii.
Face parte din comisia de casare a bunurilor.
Ia masuri pentru efectuarea lucrrilor de reparaii a localurilor scolii si a mobilierului deteriorat.
Preda/preia, la nceputul/sfritul anului colar, fiecrui diriginte, pe baza de proces verbal,
bunurile din inventarul slilor de clasa.
Verifica, sptmnal, starea mobilierului si a slilor de clasa.
ntocmete graficul de serviciu al paznicilor.
Asigura paza si securitatea cldirilor si ia masuri pentru prevenirea incendiilor.
Are calitatea de gestionar de bunuri materiale si elibereaz bonuri pentru fiecare material scos
din gestiune.
ntregul inventar mobil i imobil al unitii de nvmnt se trece in registrul de inventar acesteia
si in evidentele contabile. Schimbarea destinaiei bunurilor ce aparin unitii de nvmnt se
poate face numai cu ndeplinirea formelor legale.
Stabilete programul de lucru si sectoarele de desfurare a activitii pentru personalul de
ngrijire, in funcie de necesitile unitii de nvmnt (programul de lucru si sectoarele de
desfurare a activitii sunt aprobate de director ).
Efectueaz, cu personalul din subordine, instructajul de protecia muncii, conform reglementarilor
in vigoare.

20

Va semna zilnic condica de prezenta la intrarea/ieirea la/de la serviciu

ART. 38. Personalul didactic auxiliar rspunde disciplinar pentru nclcarea ndatoririlor (obligaiilor) ce le
revin potrivit prevederilor Legii 1/2011 i Codului Muncii.
ART. 39. Personal nedidactic
(1) ngrijitoare:
Asigur curenia slilor de clasa, a culoarelor, a scrii elevilor si a profesorilor.
ngrijesc i rspund de obiectele de inventar pe care le au n pstrare (galerii i perdele holuri,
fee de mas i mochete, mobilier cancelarie).
Rspund de integritatea instalaiilor sanitare din sectorul repartizat.
Menin n permanen curenia n sectorul repartizat.
Zilnic dezinfecteaz grupurile sanitare i sunt direct rspunztoare n faa organelor de control de
la DSP Dmbovia.
Spal tocurile, uile, pervazurile, lambriurile i pereii ori de cte ori este nevoie.
Zilnic terg praful i pnzele de pianjen din slile de clas i de pe holuri.
Sptmnal spal slile de clas.
nchide geamurile si uile la sfritul programului.
Vor verifica instalaiile de apa si de iluminat (toate trebuie sa fie nchise la plecarea din serviciu).
Folosesc judicios materialele de curenie.
Zilnic poarta echipament de protecie.
ntiineaz administratorul scolii si muncitorii de ntreinere de necesitatea efecturii unor
reparaii.
Vor semna zilnic condica de prezenta la intrarea/ieirea la/de la serviciu.
Respecta cu strictee normele de protecia muncii
(2) Muncitori de ntreinere:
ngrijete si rspunde de buna funcionare a instalaiei de nclzire, de apa, canal, de iluminat.
Executa lucrri de reparaii curente si ntreinere in localul scolii ( in corpurile A, B, C ).
Repara mobilierul scolii si orice defeciune la grupurile sanitare; executa lucrri de vruit,
tmplrie, zidrie, nlocuit geamuri.
Verifica zilnic starea de funcionare a instalaiilor si ia masuri pentru remedierea defeciunilor
astfel nct sa se previn degradarea localurilor scolii si anuna conducerea scolii in caz de
nerezolvare prompta.
Ia masuri pentru remedierea lipsurilor constatate de inspecia sanitara.
Rspunde de pstrarea cureniei la locul de munca.
Consulta zilnic registrul de procese verbale in care se noteaz defeciunile constatate de cadrele
didactice sau de personalul de conducere a scolii.
In registrul de procese verbale va nota zilnic activitatea ce o desfoar in scoal, defeciunile
remediate si semntura administratorului de luare la cunotina a remedierii defeciunii
respective.
Va semna zilnic condica de prezenta la intrarea/ieirea la/de la serviciu.
Duce la ndeplinire orice alta sarcina trasata de administratorul sau conducerea liceului.
(3) Paznici:
Sa cunoasc locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni
sustragerile, incendiile, exploziile sau alte evenimente de natura a produce prejudicii.
Sa pzeasc cu simt de rspundere obiectivul si bunurile primite in paza si sa asigure integritatea
acestora neprecupeind nici un efort pentru aprarea lor.
Sa permit accesul in obiectiv numai in conformitate cu dispoziiile legale, sa efectueze controlul
la intrarea si ieirea din incinta unitii a persoanelor, mijloacelor de transport a materialelor si a
altor bunuri.
Sa nu permit accesul in obiectiv a persoanelor aflate sub influenta alcoolului.
Sa opreasc si sa legitimeze persoanele despre care exista indicii ca au svrit aciuni ilicite in
obiectivul pzit, iar in cazul infraciunilor flagrante sa opreasc si sa predea organelor de politie
pe fptuitor solicitnd la nevoie sprijinul personalului unitii, a celorlali paznici sau al oricrei
persoane; sa ridice bunurile care fac obiectul infraciunilor sau alte fapte ilicite, predndu-le
organelor de politie sau lund masuri pentru conservarea ori paza lor.
Sa ntiineze de ndat conducerea scolii si pe seful ierarhic despre producerea oricrui
eveniment in timpul executrii serviciului de paza si despre masurile luate.

21

Sa ia toate masurile ce decurg din consemnul de paza pentru a preveni producerea de incendii,
explozii sau alte evenimente de natura a acuza pagube la instalaii, conducte sau rezervoare de
apa, combustibil sau substane chimice, la reelele electrice sau telefonice, ori altele asemenea.
In cazul in care astfel de evenimente s-au produs sa ia masurile stabilite prin consemn si sa
anune de ndat pe cei in drept.
In caz de incendii sa ia primele masuri de stingere, de salvare a persoanelor si bunurilor, sa
sesizeze organele de pompieri, conducerea unitii si organul local de politie.
Sa ia masuri de salvare a persoanelor si bunurilor in caz de calamitai naturale.
La cererea organelor de poliie sa dea concursul pentru ndeplinirea misiunilor acestora.
Sa poarte in timpul serviciului semn distinctiv, daca nu este dotat cu uniforma.
Sa execute, in raport cu specificul obiectivului sau bunului pzit, orice alte sarcini care le-au fost
ncredinate potrivit planului de paza.
Sa execute ntocmai dispoziiile efilor ierarhici, sa fie disciplinai si respectuoi in raporturile de
serviciu.
Au drept sarcina sa ntrein spatiile verzi din curtea scolii.
Vor semna zilnic condica de prezenta la intrarea/ieirea la/de la serviciu

ART.40. Personalul nedidactic rspunde disciplinar pentru nclcarea ndatoririlor (obligaiilor) ce i revine
potrivit prevederilor Codului Muncii.

VII.

Elevii

ART.41. Drepturile elevilor


(1) Elevii din nvmntul de stat, liceal sau postliceal, beneficiaz de nvmnt gratuit; pentru unele
activiti se pot percepe taxe si contribuii potrivit Legii Educaiei Naionale nr.1/ 2011.
(2) Elevii pot beneficia de burse sau de alte forme de sprijin material sau financiar acordate de stat, de
bnci sau din surse extrabugetare ale scolii.
(3) Elevii pot utiliza gratuit, sub ndrumarea profesorilor, baza materiala si sportiva a scolii.
(4) In timpul colarizrii elevii beneficiaz de asistenta psiho - pedagogica si medicala gratuita.
(5) Elevii au dreptul la bilete cu preturi reduse la spectacole, muzee, manifestri cultural - artistice si la
transportul in comun pe baza legitimaiei/ a carnetului de elev vizat si semnat de diriginte si de
director.
(6) Elevii au dreptul sa fie evideniai si sa primeasc premii si recompense pentru rezultatele deosebite
la activitile colare si extracolare, precum si pentru atitudine civica exemplara.
(7) Elevii din nvmntul obligatoriu primesc gratuit manuale colare.
(8) In scoal se constituie Consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasa ( a IX-a a XIIa liceu, scoal postliceala), care funcioneaz pe baza unui regulament propriu avizat de conducerea
scolii, anexa la prezentul regulament.
(9) Elevii au dreptul sa participe la activitile extracolare organizate de unitatea de nvmnt, precum
si la cele in palatele si cluburile copiilor, bazele sportive, de agrement etc.
(10) Elevii pot redacta si difuza reviste/ publicaii colare proprii. In scoal se redacteaz revista
Millenium.
(11) Elevii au dreptul de a sesiza eventualele nedrepti si nereguli din partea cadrelor didactice,
adresndu-se dirigintelui, respectiv conducerii scolii.
(12) Elevii de la coala Postliceala au aceleai drepturi ca si elevii de Liceul Tehnologic Spiru Haret;
(13) Stabilirea notelor la purtare elevilor de la coala Postliceala Sanitara se face se face innd seama
de comportamentul colar stabilindu-se ca la un numr de 40 absente sa se scad un punct la
purtare.
(14) Absentele datorate mbolnvirii elevilor, bolilor molipsitoare in familie sau altor cazuri de fora majora,
dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate. Motivarea absenelor se efectueaz pe baza
urmtoarelor acte:
Adeverina medicala eliberata de medicul cabinetului colar sau de medicul de familie;
Adeverina sau certificat medical eliberat de unitatea sanitara, in cazul in care elevul a fost
internat in spital, avizata de medicul cabinetului colar
Cererea scris a printelui sau tutorelui legal al elevului, adresata directorului unitarii de
nvmnt si aprobata de acesta, in urma consultrii dirigintelui clasei, n limita a 3
zile/semestru, conform ROFUIP/2015, art. 113, alin (4).
La cererea scrisa a conducerilor unitilor de nvmnt cu program sportiv suplimentar, a
profesorilor-antrenori din unitile de nvmnt cu program sportiv integrat, a conducerilor
cluburilor/asociatiilor sportive sau a conducerilor structurilor nationale sportive, directorul poate
aproba motivarea absentelor elevilor care participa la cantonamente si la competitii de nivel
local, national si international.

22

Directorul unitii de nvmnt aproba motivarea absentelor elevilor care participa la


olimpiadele scolare nationale, internationale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional
si national i la alte competiii, la cererea scrisa a profesorilor indrumatori/insotitori.
ART.42. ndatoririle elevilor
(1) Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregti la fiecare disciplina de studiu, de a-si nsui
cunotinele prevzute in programele colare, de a participa la toate aciunile stabilite in scoal.
(2) Prezenta elevilor se face la fiecare ora de curs sau de instruire practica de ctre cadrele didactice si
se consemneaz in catalog.
(3) Elevii care nu se afla in clasa la intrarea cadrului didactic sunt considerai abseni la ora respectiva.
In cazuri bine motivate, elevii care ntrzie pot cere permisiunea cadrului didactic sa participe la ora.
(4) In clasele in care exista elevi navetiti, profesorul diriginte va ntocmi un tabel cu acetia in care se
va consemna ora sosirii si ora plecrii. Acest tabel se va regsi in catalogul clasei.
(5) Elevii care perturba orele de curs vor fi pui in discuia Consiliului profesorilor clasei.
(6) Elevii nu vor fi dai afara de la orele de curs.
(7) Prsirea spaiului de nvmnt in timpul orelor de curs se va face numai in cazuri excepionale cu
aprobarea cadrului didactic, pe baza unui bilet de voie semnat de profesorul de serviciu sau director.
(8) La intrarea si la ieirea profesorului in/ din clasa elevii au obligaia sa salute cadrul didactic prin
ridicarea in picioare.
(9) Elevii au obligaia sa vina la cursuri intr-o inuta decenta, sa aib un comportament si o atitudine
neostentativa si neprovocatoare.
(10) De asemenea fetele vor veni la scoal fr machiaj strident, ruj, manichiura, podoabe nepotrivite
inutei de elev, bieii vor avea inuta vestimentara in clasa fr apca, fr cercei, iar tunsoarea sa
fie clasica, parul nevopsit;
(11) Elevii au ndatorirea de a avea asupra lor insigna stabilit ca semn distinctiv al colii, legitimaia sau
carnetul de elev.
(12) Elevii trebuie sa cunoasc si sa respecte: legile statului, ROFUIP/ 2015 si Regulamentul de
Organizare i Funcionare, regulile de circulaie si cele cu privire la aprarea sntii, normele de
tehnica securitii muncii, de prevenire si stingere a incendiilor, normele de protecie civila, normele
de protecie a mediului.
(13) Elevii trebuie sa utilizeze cu grija manualele colare primite gratuit si sa le restituie in buna stare la
sfritul anului colar;
(14) Elevii care participa la cluburile colare sportive ori la competiii sportive organizate de cluburi
sportive colare, au obligaia de a cere aprobarea directorului scolii in vederea monitorizrii activitii
sportive precum si a activitii colare pe durata participrii la aceste aciuni;
(15) Elevii care participa la antrenamente in cluburile colare sportive sau private au obligaia de a aduce
la cunotina dirigintelui aceste activiti, de a recupera materia din programa colara la care nu au
fost prezeni si de asemenea de a prezenta scutire din partea clubului sportiv in vederea motivrii
absentelor;
(16) In cazul in care activitile sportive se rsfrng negativ asupra rezultatelor colare acesta are
obligaia sa ntrerup activitatea pana la remedierea situaiei colare.
(17) Transferarea elevilor de la alte uniti colare se va face respectnd prevederile R.O.F.U.I.P./2015 i
hotrrea Consiliului de administraie.
(18) Elevii au datoria de a cunoate prevederile R.O.F.U.I.P. cu privire la evaluarea, la ncheierea situaiei
colare, la examenele de corigenta si de diferena, la dobndirea si exercitarea calitii de elev.
(19) Elevii trebuie sa aib o atitudine cuviincioasa, colegiala si sa nu le fie permis sa fac din
naionalitatea, religia, starea sociala sau familiala a unui coleg, obiect de jignire si insulta.
(20) Elevii datoreaz respect cadrelor didactice, personalului administrativ si de serviciu att in scoal cat
si in afara ei.
(21) Elevii au obligaia sa-si ndeplineasc in mod contiincios sarcinile ce le revin in calitate de elevi de
serviciu.
ART.43. Este interzis elevilor:
(1) sa distrug documente colare (cataloage, foi matricole, carnete de note, etc.);
(2) sa deterioreze bunuri din patrimoniul unitii de nvmnt;
(3) sa aduc si sa difuzeze in unitatea de nvmnt materiale care, prin coninutul lor, atenteaz la
independenta, suveranitatea si integritatea naionala a tarii, care cultiva violenta si intoleranta;
(4) sa organizeze si sa participe la aciuni de protest care afecteaz activitatea de nvmnt sau care
afecteaz frecventa la cursuri a elevilor;
(5) sa blocheze cile de acces in spatiile de nvmnt;
(6) sa introduc in perimetrul unitii de nvmnt orice tipuri de arme sau petarde, pocnitori, muniie
sau substane care ar putea afecta care ar putea afecta securitatea elevilor si a personalului scolii.

23

(7) s dein i s consume, n incinta unitii, dar i n afara acesteia, igri, buturi alcoolice, droguri
si sa participe la jocuri de noroc;
(8) sa foloseasc si sa comercializeze scutiri medicale si sportive false;
(9) sa posede si sa difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;
(10) sa utilizeze telefoanele mobile in timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor; pe durata
orelor de curs telefoanele mobile vor fi nchise prin excepie de la aceasta prevedere, este permisa
utilizarea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, in situatii de
urgenta sau daca utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;
(11) sa utilizeze camerele de filmat (aparate distincte sau nglobate in telefonul mobil) in scoal. prin
excepie de la aceasta prevedere, este permisa inregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, in
cazul in care aceasta activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;
(12) s frecventeze baruri, terase, internet - cafe-uri, restaurante n timpul programului;
(13) sa lanseze anunuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile in perimetrul unitii de
nvmnt;
(14) sa aduc jigniri si sa manifeste agresivitate de limbaj si de comportament fata de colegi si fata de
personalul unitii de nvmnt.
(15) sa utilizeze telefoanele mobile in timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor;
(16) sa provoace, sa instige si sa participe la acte de violenta in unitate si in afara ei;
(17) sa prseasc incinta unitii de nvmnt in timpul pauzelor sau dupa inceperea cursurilor, fara
avizul profesorului de serviciu/ profesorului diriginte;
(18) sa aiba o atitudine care constituie o amenintare la adresa sigurantei celorlalti elevi si/sau a
personalului unitii de nvmnt.
(19) sa poarte urmtoarele obiecte de vestimentaie i accesorii:
pantaloni cu talie joas
pantaloni mulai, transpareni sau decupai
fuste mai scurte dect o palm deasupra genunchiului
obiecte de vestimentaie cu inscripii, desene, embleme obscene sau cu mesaj violent
tricouri gen maiou
bustiere sau tricouri, bluze, cmi care nu acoper talia
pantaloni scuri, cu excepia orei de educaie fizic i sport
papuci de plaj
lanuri, agrafe, trasuri, ace prinse de haine
piercing
machiaj i oj n culori stridente
(20) sa aib tunsori i frizuri excentrice
ART.44. Recompense pentru elevi
(1) Elevii care obin rezultate remarcabile in activitatea colara si extracolara si se disting prin
comportare exemplare pot primi urmtoarele recompense:
1. evidenierea in fata colegilor clasei;
2. evidenierea de ctre director in fata colegilor de scoal sau in fata Consiliului profesoral;
3. comunicarea verbala sau scrisa adresata prinilor cu menionarea faptelor deosebite pentru
care este evideniat;
4. premii, diplome, medalii;
5. recomandarea trimiterii, cu prioritate, in excursii sau tabere de profil in tara si in strintate;
6. premiul de onoare al unitii de nvmnt.
7. burse de merit, de studiu, si de performanta pentru elevii de la cursurile cu frecventa din
nvmntul preuniversitar de stat;
8. alte stimulente materiale acordate de ageni economici sau de sponsori
(2) Diplomele se pot acorda:
a) pentru rezultate deosebite la invatatura, sau pe discipline/module de studiu, potrivit
consiliului profesoral al unitatii; numarul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este
limitat; elevii care primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectati numai dintre
aceia care au obtinut media 10 anual
b) pentru alte tipuri de performantate: pentru purtare, pentru o relationare corespunzatoare cu
colegii, pentru alte tipuri de activitati sau preocupari care merita sa fie apreciate.
(3) Acordarea premiilor elevilor la sfritul anului colar se face la nivelul unitii de nvmnt, la
propunerea dirigintelui, a Consiliului clasei, a directorului unitii de nvmnt. Se pot acorda premii
elevilor care:
a) au obinut primele trei medii generale pe clasa, dar nu mai mici de 9,00; pentru
urmtoarele trei medii se acorda meniuni
b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;

24

au obinut performante la concursuri, festivaluri, expoziii si alte activiti extracolare


desfurate la nivel local, judeean, naional si internaional;
d) s-au remarcat prin fapte de nalta inuta civica si morala;
e) au avut la nivelul clasei cea mai buna frecventa pe parcursul anului colar.
(4) Unitatea de nvmnt si ali factori pot stimula activitile de performanta ale elevilor la nivel local,
naional si internaional prin alocarea unor premii, burse din partea Consiliului reprezentativ al
prinilor, a agenilor economici, a fundaiilor tiinifice si culturale, a comunitii locale, etc.
c)

ART.45. Sanciuni pentru elevi


(1) Elevii care svresc fapte ce aduc atingere legilor sau care nu respecta regulamentele colare in
vigoare vor fi sancionai in funcie de gravitatea faptelor prevzute in articolele urmtoare.
(2) Sanciunile care se pot da elevilor sunt urmtoarele:
a) observaia const n atenionarea elevului, cu privire la nclcarea regulamentelor n
vigoare, ori a normelor de comportament acceptate i consilierea acestuia astfel nct s
dovedeasc, ulterior, un comportament corespunztor. Elevului i se va atrage totodat atenia
c, n situaia n care nu i schimb comportamentul, i se va aplica o sanciune mai sever.
Sanciunea se aplic de ctre profesorul diriginte
b) avertismentul n faa clasei i/sau n faa consiliului clasei/consiliului profesoral const n
atenionarea elevului i sftuirea acestuia s se poarte n aa fel nct s dea dovad c
neles fapta comis, atrgndu-i-se totodat atenia c, dac nu i schimb comportamentul,
i se va aplica o sanciune mai sever. Sanciunea se aplic de ctre profesorul diriginte.
c) mustrare scrisa const n atenionarea elevului, n scris, de ctre profesorul diriginte, cu
indicarea faptelor care au determinat aplicarea sanciunii. Sanciunea se stabilete de ctre
consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei i se consemneaz n registrul de procesea verbale al consiliului clasei i ntr-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de ctre
profesorul diriginte, la sfritul semestrului n care a fost aplicat. Mustrarea scris este
redactat de profesorul diriginte, este semnat de acesta i de ctre director, este nregistrat
n registrul de intrri-ieiri al unitii de nvmnt; documentul va fi nmnat prinilor, tutorilor
sau susintorilor legali, personal, de ctre dirigini sub semntur sau transmis prin pot, cu
confirmare de primire. Sanciunea se nregistreaz n catalogul clasei, precizndu-se numrul
sub care a fost nregistrat n registrul de intrri-ieiri al unitii. Sanciunea este nsoit de
scderea notei la purtare.
d) retragerea temporara sau definitiva bursei Bani de liceu/ Bursa profesional - conform
Metodologiilor de acordare a burselor. Retragerea temporara sau definitiva a bursei de merit
se aplic de ctre director, la propunerea consiliului clasei, aprobat prin hotrrea consiliului
profesoral. Sanciunea este nsoit de scderea notei la purtare aprobat de consiliul
profesoral al unitii de nvmnt.
e) eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile const n nlocuirea activitii obinuite a
elevului, pentru perioada aplicrii sanciunii, cu un alt tip de activitate desfurat, de regul,
n cadrul unitii de nvmnt, n sala de lectur, n biblioteca colii etc. Activitatea pe care o
desfoar elevul este stabilit de ctre director, la propunerea consiliului clasei i se
realizeaz n conformitate cu prevederile prezentului Regulament i ale Regulamentului de
organizare i funcionare al unitii de nvmnt. Sanciunea este nsoit de obligaia
desfurrii de activiti n folosul comunitii colare. Activitile desfurate trebuie s fie
adecvate vrstei i s nu pun n pericol sntatea i integritatea fizic i psihic a elevului
sancionat. Dac elevul refuz s participe la aceste activiti, absenele sunt considerate
nemotivate i se consemneaz n catalogul clasei. Sanciunea se consemneaz n catalogul
clasei, precizndu-se numrul i data documentului, precum i n raportul consiliului clasei la
sfritul semestrului. Aceast sanciune nu se aplic elevilor de la nvmntul primar.
Sanciunea este nsoit de scderea notei la purtare, aprobat de consiliul profesoral al
unitii de nvmnt
f) mutarea disciplinara la o clasa paralela, din aceeai unitate de nvmnt sau la o alta
unitate de nvmnt; se propune de ctre consiliul clasei, se aprob de ctre consiliul
profesoral i se aplic prin nmnarea, n scris i sub semntur, a sanciunii, de ctre
profesorul diriginte/director, printelui, tutorelui sau susintorului legal al elevului minor sau
elevului, dac acesta a mplinit 18 ani. Sanciunea se consemneaz n catalogul clasei i n
registrul matricol. Sanciunea este nsoit de scderea notei la purtare, aprobat de consiliul
profesoral al unitii de nvmnt la care finalizeaz cursurile semestrului din anul colar
respectiv.
g) preavizul de exmatriculare se ntocmete de ctre profesorul diriginte, pentru elevii care
absenteaz nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la
o singur disciplin/modul, cumulate pe un an colar, se semneaz de ctre acesta i de
director i se nmneaz i sub semntur, printelui, tutorelui sau susintorului legal sau

25

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

elevului, dac acesta a mplinit 18 ani. Sanciunea nu se aplic elevilor din nvmntul
obligatoriu. Sanciunea se consemneaz n registrul de eviden a elevilor i n catalogul
clasei i se menioneaz n raportul consiliului clasei la sfrit de semestru sau de an colar.
Sanciunea este nsoit de scderea notei la purtare, aprobat de consiliul profesoral al
unitii de nvmnt.
h) exmatricularea. const n eliminarea elevului din unitatea de nvmnt n care acesta a fost
nscris, pn la sfritul anului colar. Sanciunea nu se aplic elevilor din nvmntul
obligatoriu . Exmatricularea poate fi:
exmatriculare cu drept de renscriere, n anul urmtor, n aceeai unitate de nvmnt i
n acelai an de studiu. Se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din nvmntul
postliceal, pentru abateri grave, prevzute de prezentul Regulament sau de
Regulamentul de organizare si funcionare al unitii de nvmnt sau apreciate ca
atare de ctre consiliul profesoral al unitii de nvmnt. Sanciunea se aplica si pentru
un numr de cel puin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel Putin
30% din totalul orelor la o singura disciplina de studiu/modul, cumulate pe un an colar.
Sanciunea se aproba in consiliul profesoral la propunerea consiliului clasei. Daca
abaterea consta in absente nemotivate, sanciunea exmatriculrii se poate aplica numai
daca, anterior, a fost aplicata sanciunea preavizului de exmatriculare. Sanciunea se
consemneaz in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei,
in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. Sanciunea se comunica, de ctre
directorul unitii de nvmnt, in scris si sub semntura, printelui, tutorelui sau
susintorului legal sau chiar elevului, daca acesta a mplinit 18 ani. Sanciunea este
nsoit de scderea notei la purtare, aprobata de consiliul profesoral al unitii de
nvmnt.
exmatriculare fr drept de renscriere n aceeai unitate de nvmnt - se aplica
elevilor din ciclul superior al liceului si din nvmntul postliceal, pentru abateri deosebit
de grave, apreciate ca atare de ctre consiliul profesoral. Aplicarea sanciunii se aproba
de ctre consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. Sanciunea se
consemneaz in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei,
in registrul de evidenta a elevilor si in registrul matricol. Sanciunea se comunica de ctre
director, in scris si sub semntura, printelui, tutorelui sau susintorului legal si chiar
elevului, daca acesta a mplinit 18 ani. Sanciunea este insolita de scderea notei la
purtare, aprobata de consiliul profesoral al unitii de nvmnt.
exmatriculare din toate unitile de nvmnt, fr drept de renscriere, pentru o
perioad de 3-5 ani, se aplica elevilor din ciclul superior al liceului si din nvmntul
postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de ctre consiliul
profesoral. Sanciunea se aplica prin ordin al Ministrului Educaiei i Cercetrii tiinifice,
prin care se stabilete si durata pentru care se aplica aceasta sanciune. In acest sens,
directorul unitii de nvmnt transmite Ministrului Educaiei i Cercetrii tiinifice,
propunerea motivata a consiliului profesoral privind aplicarea acestei sanciuni, mpreun
cu actele sau orice alte probe din care sa rezulte abaterile deosebit de grave svrite de
elevul propus spre sancionare. Sanciunea se consemneaz in registrul de proceseverbale al consiliului profesoral, in catalogul clasei si in registrul matricol. Sanciunea se
comunica, de ctre Ministrului Educaiei i Cercetrii tiinifice, in scris si sub semntura,
printelui, tutorelui sau susintorului legal si elevului, daca acesta a mplinit 18 ani.
Deteriorarea sau distrugerea bunurilor colii (terenuri, cldiri, sli de clas, laboratoare, cabinete,
mobilier, materiale didactice, aparatura) se sancioneaz, n funcie de gravitatea faptelor, conform
regulamentului, la propunerea consiliului profesoral.
Elevii vinovai de deteriorarea bunurilor unitii de nvmnt vor plti toate lucrrile necesare
reparaiilor sau vor suporta toate cheltuieli necesare pentru nlocuirea bunurilor deteriorate. In cazul
in care vinovatul nu se cunoate, rspunderea materiala devine colectiva ( a clasei ).
Pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor colare primite gratuit, elevii vor nlocui
manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunztor disciplinei, clasei si tipului de manual
deteriorat. n cazul n care este imposibil s nlocuiasc manualul, elevii vor achita contravaloarea
acestuia.
Elevii vinovai de distrugerea bunurilor i a manualelor distribuite gratuit care refuz s suporte
paguba vor fi sancionai cu scderea notei la purtare la 7.
inuta indecent n perimetrul instituiei se sancioneaz, fr avertisment, cu mustrare scris,
consemnat n catalog i nsoit de scderea notei la purtare.
Fumatul n perimetrul instituiei se sancioneaz cu eliminare pentru trei zile si prestarea de activiti
in curtea scolii.

26

(9) Furtul, faptele antisociale, agresivitatea fizica si verbala, fa de colegi i personalul colii, sunt
considerate abateri disciplinare i se sancioneaz conform art 41 din prezentul regulament.
ART. 46. Statutul elevilor de la coala postliceala sanitara
(1) Elevii de la coala Postliceala Sanitara ce funcioneaz n cadrul Liceului Tehnologic Spiru Haret
Trgovite, se supun Regulamentului Intern aprobat de Consiliul Profesoral si de Consiliul de
Administraie in fiecare an colar;
(2) Elevii au obligaia de a-si achita taxele aferente colarizrii in transele stabilite de Consiliul de
Administraie;
(3) Elevii nu au dreptul sa fac politica in scoal;
(4) Elevii au dreptul de a-si desemna reprezentani in Consiliul elevilor si de a aduce la cunotina
conducerii problemele legate de activitatea didactica si de organizarea activitii lor in cadrul scolii si
a practicii in spitale;
(5) Elevii au dreptul de a-si face cunoscuta opinia in fata Consiliului de Administraie;
(6) Elevii nu au dreptul de a duce o politica de instigare si defimtoare la adresa scolii si a personalului
didactic;
(7) Transferul se poate aproba numai la sfrit de semestru, respectiv de an colar in urma discutrii
cererii acestuia in Consiliul de Administraie si achitrii taxelor de colarizare aferente perioadei
parcurse;
(8) In condiiile in care se aproba transferul, elevul nu mai poate sa recupereze transele de taxa ce au
fost achitate in avans;
(9) Elevii au dreptul de a fi recompensai cu premii pentru rezultate deosebite la nvtur si pentru
participarea la concursuri organizate de scoal sau de Crucea Roie si alte organizaii.

Structuri organizatorice ale elevilor n unitatea de nvmnt


ART.47. La nivelul colii vor funciona - cu rolul, componena i atribuiile i prevzute n prezentul
Regulament intern i respectnd legile n vigoare, urmtoarele structuri organizatorice ale elevilor:
Consiliul elevilor
Comitetul clasei
ART.48. Consiliul Elevilor
(1) Consiliul elevilor - este forma de organizare a elevilor din Liceul Tehnologic Spiru Haret Trgovite,
la nivel de unitate de nvmnt, avnd ca scop:

dezvoltarea capacitii de asociere i organizare a elevilor

stimularea i sprijinirea elevilor n domeniul iniierii, accesrii i derulrii de proiecte i


programe educative destinate formrii comportamentului psihosocial, participativ-activ al
tinerei generaii

implicarea n dezvoltarea comunitii colare i a comunitii locale

reprezentarea elevilor din liceu n relaia cu factorii de decizie din toate domeniile de activitate.
(2) Consiliul Elevilor este alctuit din reprezentanii claselor din Liceul Tehnologic Spiru Haret
Trgovite. Consiliul va alege un Birou format din elevi care s ndeplineasc urmtoarele funcii:
Preedinte
Vicepreedinte
Membri
Calitatea de membru se obine n cadrul alegerilor desfurate la nivelul clasei sale, la nceputul
primului semestru al anului colar curent, n urma ctigrii a +1 voturile colegilor.
Profesorii nu au drept de vot i nici nu le este permis amestecul sau influenarea deciziei elevilor.
(3) Consiliul Elevilor beneficiaz de autonomie n ntreaga lui activitate, respectnd prevederile
R.O.F.U.I.P. ntrunirile Consiliului se vor desfura de cate ori este cazul, fiind prezidate de
preedinte/ vicepreedinte.
Tematica discuiilor purtate n cadrul Consiliului Elevilor va avea ca obiective:
eficientizarea derulrii procesului instructiv - educativ (curricular i extracurricular)
mbuntirea condiiilor de studiu ale elevilor
organizarea unor activiti cu caracter colar sau extracolar, de larg interes pentru elevi
Toate dezbaterile/ propunerile avansate de Consiliul Elevilor vor fi notate de ctre secretar ce va
ntocmi un proces verbal, semnat de preedinte. Adoptarea hotrrilor se face prin votul majoritar al
membrilor consiliului (+1 din numrul membrilor).
(4) Preedintele Consiliul Elevilor:
Este reprezentantul elevilor n Comisia de Evaluare a Calitii a Liceului Tehnologic Spiru
Haret Trgovite

27

Elaboreaz programul de activiti al Consiliului Elevilor (n urma discuiilor prealabile cu


direciunea i coordonatorul cu programe i proiecte educative)
Conduce ntrunirile Consiliului Elevilor
Are obligaia de a aduce la cunotin Consiliului de Administraie toate problemele discutate i
proiectele propuse n cadrul edinelor Consiliului (Consiliul de Administraie va aviza orice
proiect propus dac acesta nu contravine normelor legale n vigoare, bunului simt i eticii)
Aplic, pe baza rapoartelor de analiz i a votului majoritar al consiliului, sanciuni pentru
membrii supui dezbaterii: avertizare verbal, mustrare scris, excludere din consiliu
Asigur desfurarea discuiilor ntr-un spirit de corectitudine, precum i respectarea ordinii i a
libertii de exprimare
Mandatul Preedintelui este de 1 an; mandatul preedintelui nceteaz: la solicitarea de
prsire a statutului de preedinte - trebuie anunat cu cel puin 2 sptmni nainte de
prsirea Consiliului; imposibilitatea de a-i fi exercitat mandatul pe o perioad mai mare de 3
luni; schimbarea unitii de nvmnt; n cazul deciziei membrilor Consiliului Elevilor bazat pe
evaluarea periodic a activitii acestuia; n cazul n care preedintele n cauz svrete
fapte ce aduc prejudicii de imagine /morale Consiliului Elevilor.
n caz de demisie/demitere din funcie a preedintelui, n cel mult o lun de la data hotrrii, Consiliul
Elevilor va organiza prin hotrrea majoritii simple a membrilor, alegeri pentru postul vacant de
preedinte.
(5) Vicepreedintele Consiliului Elevilor:
Elaboreaz, alturi de preedinte, programul de activiti al Consiliului Elevilor
Preia atribuiile i responsabilitile preedintelui n lipsa acestuia
Mandatul este de 1 an i nceteaz n aceleai condiii ca i cel al preedintelui
(6) Membri:
Particip la toate ntrunirile consiliului (n cazul absentrii motivate a acestuia, deleag un
reprezentant din clasa sa pentru a susine punctul de vedere al clasei)
Analizeaz i i exprim liber opiniile cu privire la problematicele, programele, activitile etc.
supuse dezbaterii n plenul consiliului
Propune spre dezbatere i alte problematici / teme de interes major, care nu sunt n agenda
curent a consiliului
i exercit dreptul de vot (da/ nu/ abinere), cnd tematica ntrunirilor solicit acest lucru
Informeaz colegii de clas pe care i reprezint (n cadrul orelor de dirigenie) cu privire la
programele/ concluziile/ deciziile consiliului i susine procesul de implementare a acestora la
nivelul clasei sale
Mandatul este de 1 an i nceteaz la solicitarea elevului, bine motivat, la schimbarea clasei/
unitii de nvmnt sau n cazul excluderii stabilite prin votul majoritii elevilor clasei pe care
o reprezint.
ART.49. Comitetul clasei
(1) Comitetul clasei este forma de organizare a elevilor din Liceul tehnologic Spiru Haret Trgovite, la
nivel de clas, avnd ca scop:
stimularea i sprijinirea elevilor clasei n domeniul iniierii i derulrii de activiti educative
destinate dezvoltrii armonioase a personalitii i a unui comportament civilizat i asertiv
dezvoltarea i consolidarea relaiilor pozitive elev-elev, elev-profesor, elev-diriginte
eficientizarea derulrii procesului instructiv - educativ curricular i extracurricular
mbuntirea condiiilor de studiu ale elevilor
crearea i consolidarea unui canal de comunicare i informare a elevilor clasei cu privire la
diferite teme, problematici, activiti, hotrri etc. din cadrul colii ce i vizeaz pe acetia
(2) Componena
eful clasei
Responsabil pe aspectele administrativ-economice ale clasei
(3) eful clasei are urmtoarele atribuii:
Reprezint interesele colegilor si n faa profesorilor i n cadrul structurilor organizatorice ale
liceului: Consiliul Elevilor, Consiliul Profesoral etc.
Informeaz/ consult elevii cu privire la problemele aprute/ deciziile stabilite la nivelul colii n
general, i la Consiliul Elevilor, n mod particular
Informeaz dirigintele cu privire la problemele aprute la clas,
Informeaz, promoveaz (i dac este cazul, coordoneaz) activitile educative ce se
deruleaz la nivelul colii
Propune, iniiaz i coordoneaz activiti educative, specifice clasei
(4) Responsabil pe aspectele administrativ-economice ale clasei

28

Sesizeaz distrugerile de bunuri ale clasei i informeaz administratorul i dirigintele


Colecteaz i ine evidena (nominal nume, semntur i financiar suma colectat,
cheltuit etc.) a sumelor minimale, necesare achiziionrii de materiale necesare activitilor
administrative i educative ale clasei.

VIII.

Prinii

ART. 50. Activitatea, drepturile si obligaiile prinilor n relaia cu unitatea de nvmnt sunt
reglementate de ROFUIP/2015, Titlul IX, CAP. 1-6, i Statutul asociaiei de prini Grupul colar
Electrotehnic Spiru Haret Trgovite

IX. Dispoziii finale


ART. 51. n Liceul Tehnologic Spiru Haret Trgovite se interzice constituirea de fonduri de protocol sau
a oricrui alt fond destinat derulrii examenelor/evalurilor naionale.
ART. 52.
(1) Ziua colii se stabilete prin hotrrea Consiliului de Administraie, de regul n ultima zi de vineri din
anul colar n care sunt prezeni la cursuri i elevii claselor a XII-a. (n anul colar 2015-2016 Ziua colii
va fi n data de 3 iunie 2016).
(2) Programul activitilor este rezultat al propunerilor elevilor, prinilor i cadrelor didactice i se adopt
prin hotrrea Consiliului de Administraie.
ART. 53. Din prezentul regulament fac parte integrant urmtoarele anexe:
1. Coninutul dosarului comisiei metodice;
2. Coninutul portofoliului profesorului;
3. Coninutul mapei dirigintelui;
4. Model de insign ca semn distinctiv al colii
5. Model de insign pentru elev de serviciu i pentru profesor de serviciu.
ART. 53. Prezentul regulament se aplic de la data aprobrii i se completeaz cu prevederi
metodologice si reglementate prin ordine MECS.

29

X. Anexe
ANEXA 1
CONINUTUL DOSARULUI COMISIEI METODICE
I. COMPONENTA ORGANIZATORIC
1. Structura anului colar;
2. Componena catedrei (nume, prenume, grad didactic, unitatea de nvmnt absolvit, vechime,
statut);
3. ncadrri;
4. Orarul membrilor catedrei;
5. Atribuiile comisiei metodice;
II. COMPONENTA MANAGERIAL
1. Raportul de activitate pe anul colar precedent;
2. Planul managerial i planul de activiti;
3. Planificri anuale (vizate de responsabilul comisiei metodice i de director);
4. Selecia manualelor alternative - dac este cazul;
5. Alte responsabiliti ale membrilor catedrei la nivelul unitii colare;
6. Programele colare pe nivele de studiu/ module de specialitate;
7. Programele disciplinelor opionale (n copie, vizate de inspectorul de specialitate pentru anul
colar n curs) unde este cazul;
8. Documente, comunicri, note ale ISJ DB i M.E.C..
III. COMPONENTA OPERAIONAL
1. Proiecte didactice;
2. Teste predictive, teste de evaluare, teste sumative, simulri pentru olimpiade i bacalaureat;
3. Evaluarea rezultatelor nregistrate la testele predictive, concluzii i msuri propuse;
4. Portofolii, referate, alte metode de evaluare utilizate la nivelul catedrei;
5. Procesele-verbale ale edinelor comisiei metodice;
6. Programe de pregtire pentru recuperarea cunotinelor (numele elevilor i clasa) unde este
cazul
IV. COMPONENTA EXTRACURRICULAR
1. Programul de pregtire pentru examenul de bacalaureat (pe clase i profesori);
2. Centralizarea rezultatelor obinute la concursuri colare, olimpiade, simpozioane, etc.;
3. Cercuri ale elevilor, reviste colare, sesiuni de referate i comunicri, alte aciuni la nivelul
catedrei;
4. Participri ale membrilor catedrei la programe i proiecte.
V. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONAL
1. Tabel cu participarea membrilor catedrei la cursuri de formare (finalizate sau n curs);
2. Calificativele obinute de cadrele didactice n ultimii trei ani (n copie);
3. Fie de dezvoltare profesional pentru membrii catedrei;
4. Oferta de formare a CCD pe disciplina respectiv;
5. Materiale prezentate de ctre profesori la simpozioane, sesiuni de comunicri tiinifice, referate,
etc. (lucrri personale);
6. Subiecte elaborate la nivelul catedrei pentru diverse examene, concursuri colare, teze, etc.;
7. Alte forme individuale de formare (doctorate, masterate, cursuri postuniversitare);
8. Publicaii ale membrilor catedrei (copii dup primele pagini).

30

ANEXA 2
PORTOFOLIUL PERSONAL AL CADRULUI DIDACTIC
I. DATE PERSONALE
1. Structura anului colar;
2. ncadrarea (clase, nr. de ore);
3. Orarul;
4. Fia postului;
5. Calendarul activitilor pe anul n curs;
6. Curriculum-Vitae;
7. Raport de autoevaluare.
II. ACTIVITATEA LA CATEDR
1. Programele colare;
2. Programele pentru disciplinele opionale propuse;
3. Planificarea materiei (anual i pe uniti de nvare);
4. Proiecte didactice;
5. Teste de evaluare (teste iniiale, rezultatele acestora, observaiile, concluziile, teste sumative
pentru fiecare unitate de nvare sau testele date la sfrit de semestru sau de an colar);
6. Evaluarea alternativ (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor i portofoliilor ntocmite de elevi);
7. Fie de lucru (pe clase, pe nivel de performan vizat);
8. Catalogul profesorului;
9. Programa de pregtire pentru recuperare i remediere - unde este cazul;
10. Fie cu asistene la ore - interasistene
III. PERFORMANE
1. Calendarul olimpiadelor, concursurilor colare;
2. Descriptori de performan;
3. Subiecte propuse;
4. Tabel nominal cu elevii selecionai i pregtii pentru aceste concursuri;
5. Planificarea pregtirii suplimentare;
6. Rezultate obinute.
IV. PERFECIONARE
1. Evidena activitilor de perfecionare organizate la nivelul unitii de nvmnt (catedr, consilii
profesorale);
2. Activiti de perfecionare organizate de CCD;
3. Certificate, diplome, adeverine, etc.
VI. MATERIALE
1. Auxiliare curriculare, culegeri;
2. Softuri educaionale;
3. Site-uri educaionale;
4. Alte resurse educaionale.

31

ANEXA 3
PORTOFOLIUL PROFESORULUI DIRIGINTE
I. COMPONENTA ORGANIZATORIC
1. Structura anului colar;
2. Colectivul de elevi al clasei;
3. Componena Consiliului profesoral al clasei;
4. Orarul clasei;
5. Graficul frecvenei elevilor la cursuri;
6. Tabele (nscriere elevi, situaia la sfritul anului colar, situaia manualelor primite/predate,
schema orar, elevi navetiti, elevi care primesc burs, etc.);
7. Evidena materialului didactic i bibliografic existent n clas.
II. COMPONENTA MANAGERIAL
1. Analiza SWOT la nivelul clasei;
2. Planul de activiti de consiliere a prinilor pe semestru/anul n curs;
3. Programele colare la consiliere i orientare;
4. Planificrile calendaristice la consiliere i orientare;
5. Fiele psihopedagogice i de observaie ale elevilor.
III. COMPONENTA OPERAIONAL
1. Proiecte didactice, materiale model destinate proiectrii didactice;
2. Chestionare, teste aplicate elevilor, analiza acestora, statistica rezultatelor;
3. Portofolii, referate, materiale n format electronic, etc., ale dirigintelui i/sau ale elevilor;
4. Procesele-verbale ale edinelor cu prinii;
IV. COMPONENTA EXTRACURRICULAR
1. Proiecte i programe realizate de elevii clasei;
2. Activiti deosebite susinute n cadrul grupului (clasei) la nivel local sau regional;
3. Premii i distincii obinute de elevii clasei la diferite concursuri;
4. Programul semestrial/anual al activitilor extracolare ale clasei.
V. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONAL
1. Documente care atest participarea dirigintelui la diferite cursuri de formare continu;
2. Oferta de formare a CCD pentru profesorii dirigini;
3. Materiale prezentate de diriginte la sesiuni de comunicri, simpozioane, etc.;
4. Referate, portofolii, etc., individuale susinute n cadrul comisiei;
5. Publicaii, inovaii n domeniul educaiei colare (eventual copii dup primele pagini);
6. Alte materiale personale pe suport de hrtie sau n format electronic.

32

ANEXA 4
MODEL DE INSIGN CA SEMN DISTINCTIV AL COLII
Pentru elevii din nvmntul liceal, profesional

Pentru elevii din nvmntul postliceal domeniul Informatic

Pentru elevii din nvmntul postliceal domeniul Sntate i asisten pedagogic

33

ANEXA 5
Model de insign pentru elev de serviciu

ELEV
DE
SERVICIU
Model de insign pentru profesor de serviciu

PROFESOR
DE
SERVICIU

Model de insign pentru vizitator

VIZITATOR

34