You are on page 1of 2
Pi{u}i ovu pesmu, neko je zaboravio taktice. Nacrtaj taktice na odgovaraju}im mestima
Pi{u}i ovu pesmu, neko je zaboravio
taktice.
Nacrtaj taktice na odgovaraju}im
mestima