You are on page 1of 25

Zrealizowano przy pomocy finansowej Wojewdztwa Pomorskiego

This project has been supported by the Self-Government of the Pomeranian Province

MODERN CHORAL MASTERPIECES


Zrealizowano ze rodkw Miasta Gdaska w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Gdaska
Financed by the City of Gdask under the Cultural Scholarship of the City of Gdask

Chr Kameralny 441 Hz wraz z dyrygentk skadaj serdeczne podzikowania


kustoszowi Sanktuarium Miosierdzia Boego w Gdasku, ksidzu proboszczowi Krzysztofowi Swowi
za udostpnienie wityni na nagrania.
The Chamber Choir 441 Hz and its conductor convey their warm thanks
to the custodian of the Sanctuary of the Divine Providence in Gdask, Father Krzysztof Sw
for making the Sanctuary available for the recording sessions.

1 Michio Mamiya:

Shishi Mai

[2:46]

2 Paul Mealor:

Now Sleeps the Crimson Petal

[3:04]

3 Michael Edward Edgerton: Yellow Room

[2:52]

4 Javier Busto:

[5:38]

OMagnum Mysterium

5 Andrzej Koszewski:

Kotek

6 Andrzej Panufnik:

Song to the Virgin Mary


solo: Alicja Gitkowska sopran | soprano
Antonina Marikhina mezzosopran | mezzo-soprano

7 Maciej Babnis:

OSacrum Convivium

[2:09]

8 Karlheinz Stockhausen:

Die Nachtigall
solo: Antonina Marikhina sopran

[2:43]

9 Ola Gjeilo:

Northern Lights

[4:54]

[1:49]
[11:36]

Marek Jasiski:

Psalm 100

[6:18]

Krzysztof Zimmermann:

Jesu Dulcis Memoria

[4:02]

Eric Whitacre:

With aLily in Your Hand

Projekt graficzny okadki | Cover design

Chr Kameralny 441 Hz | Chamber Choir '441 Hz'

MICHA KUBICKI

Anna Wilczewska dyrygent | conductor

DUX 1177, 2014

Nagranie zrealizowano w kociele pw. Zmartwychwstania Paskiego w Gdasku, w dniach 16-18 czerwca 2014 roku.
Recorded at the Resurrection Church in Gdask, 16-18 June 2014.

GRZEGORZ STEC

Reyser nagrania, monta cyfrowy i mastering | Recording supervision, sound engineering, mastering

UKASZ GRCZYSKI

Tumaczenia | Translations

[2:39]
total time: [50:35]

RAFA DYMERSKI
Skad | Page layout

DUX Recording Producers, Morskie Oko 2, 02-511 Warsaw, Poland e-mail: dux@dux.pl

23

1177 book SJB skladki.indd 4-5

2014-11-19 15:06:00

dla najlepszego dyrygenta XIII Midzynarodowego Festiwalu Muzyki Chralnej wBarczewie wraz zChrem Kameralnym 441 Hz
(2014).

awards at the National Competition for Choral Conductors in Pozna (2006, 2008),
theSopot Muse for Young Artists (2011)
and the Merit for Culture Badge (2014).
Shehas held grants from the Minister ofCulture and National Heritage, the Chairman
of the Pomeranian Province and the City
ofGdask.
She has won several prestigious awards
with choirs under her direction, including
the Grand Prix at the International Festival
of Songs for Advent and Christmas inPrague
(2010, with the mixed choir of the Academy
of Music in Gdask), the Grand Prix of the
National Festival of Passion Songs in Kielno
(2011, with the Continuo Chamber Choir
from Sopot) and the Grand Prix and Best
Conductor award at the 13th International
Choral Music Competition in Barczewo
(2014, with the Chamber Choir 441 Hz).

Anna WILCZEWSKA, born in 1984


inKocierzyna, has been on the faculty of
the Academy of Music in Gdask since 2008.
In2013 she gained adoctorate in musical
arts (conducting). She is the founder and
artistic director of the Chamber Choir 441
Hz. In2013 she also started directing the
Cantilena mixed choir of the Feliks Nowowiejski Secondary Music School in Gdask.
Having graduated from the conducting
class of Waldemar Grski at the Academy
of Music in Gdask, she continued her studies on theSocrates Erasmus programme at
theConservatoire National Superieur Musique
etDanse in Lyon, France. Her honours include

MODERN CHORAL MASTERPIECES

Michio Mamiya: Shishi Mai


Paul Mealor: Now Sleeps the Crimson Petal
Michael Edward Edgerton: Yellow Room
Javier Busto: O Magnum Mysterium
Andrzej Koszewski: Kotek
Andrzej Panufnik: Song to the Virgin Mary
Maciej Babnis: O Sacrum Convivium
Karlheinz Stockhausen: Die Nachtigall
Ola Gjeilo: Northern Lights
Marek Jasiski: Psalm 100
Krzysztof Zimmermann: Jesu Dulcis Memoria
Eric Whitacre: With a Lily in Your Hand

Chr Kameralny 441 Hz | Chamber Choir '441 Hz'


Anna Wilczewska dyrygent | conductor

22

1177 book SJB skladki.indd 6-7

2014-11-19 15:06:00

Michio MAMIYA, born in 1929 in Asahikawa, is aJapanese composer and lecturer


inmusic, afaculty member of the Tokyo
National University of Fine Arts and Music
and the Toho Gakuen School of Music. Many
of his works have received prestigious awards
and honourable mentions. His compositions
are inspired by Japanese folk music and
attempt to forge asynthesis between European music and Japanese folklore. In addition to choral works, which account for the
bulk ofhis output, he writes symphonic and
chamber music. Shishi Mai is part of the cycle
12Inventions for acappella choir, based on
Japanese folk melodies. It contains quotations
from afolk song from the Yamanashi Prefecture in the island of Honsiu. The title, which
translates as Lion Dance, refers to atraditional New Year custom, which is extremely
popular in Asian culture. Shishi is amythical
animal which blends the features of various
animals; hence the custom is sometimes also
called Dog Dance, Deer Dance or Swine
Dance. It is performed on various occasions,
mostly to cast out evil spirits and ensure good
fortune for acommunity in its endeavours.

1177 book SJB skladki.indd 8-9

Anna WILCZEWSKA, ur. 1984 r. wKocierzynie. Od 2008 roku jest pracownikiem


Akademii Muzycznej wGdasku, w2013
roku otrzymaa stopie doktora wdziedzinie
sztuk muzycznych, wdyscyplinie dyrygentura.
W2013 roku rozpocza prac wOglnoksztaccej Szkole Muzycznej II st. wGdasku im. Feliksa Nowowiejskiego jako dyrygent
Chru Mieszanego Cantilena. Zaoycielka
idyrektor artystyczny Chru Kameralnego
441 Hz.
Absolwentka Akademii Muzycznej im. StanisawaMoniuszki wGdasku wklasie dyrygentury prof.dr.hab. Waldemara Grskiego.
Odbya studia wramach programu Socrates
Erasmus wConservatoire National Superieur
Musique et Danse wLyon we Francji. Dwukrotna laureatka nagrd na Oglnopolskich
Konkursach Dyrygentw Chralnych wPoznaniu (2006, 2008), stypendystka Ministra
Kultury iDziedzictwa Narodowego (2007,
2008), nagrodzona Sopock Muz dla Modych Twrcw (2011), wyrniona stypendium Marszaka Wojewdztwa Pomorskiego
oraz stypendium Kulturalnego Miasta Gdaska, atake Odznak Honorow Zasuony
dziaacz kultury (2014).
Wraz z zespoami, ktre prowadzia
zdobya znaczce nagrody, m.in.: Grand

Agata Sieraska

Michio MAMIYA, ur. 1929 r. w Asahikawa, japoski kompozytor ipedagog.Jako


wykadowca zwizany jest zTokyo National
University of Fine Arts and Music oraz Toho
Gakuen School of Music. Jest laureatem
wielu prestiowych nagrd iwyrnie, ktre
otrzyma za swoje dziea kompozytorskie.
Cechami charakterystycznymi jego twrczoci s inspiracje muzyk ludow Japonii oraz
prba syntezy muzyki europejskiej zjaposkim folklorem.Twrczo chralna stanowi
trzon jego dorobku kompozytorskiego, pisze
on jednak take muzyk symfoniczn ikameraln. Utwr Shishi Mai pochodzi zcyklu
12Inwencji na chr acappella, opartego na
japoskich melodiach ludowych. Kompozycja
ta zawiera cytaty zpieni ludowej pochodzcej zprefektury Yamanashi, lecej na wyspie
Honsiu. Shishi Mai (czyli Taniec Lwa) to tradycyjny obrzd noworoczny, niezwykle popularny wkulturze azjatyckiej, nie tylko japoskiej. Shishi to mityczne zwierz, ktre czy
wsobie wiele cech rnych zwierzt, dlatego
obrzd niekiedy jest nazywany te tacem
psa, jelenia lub wini. Taniec ten wykonuje si
przy rnych okazjach, jednak zwykle ma na
celu wypdzenie zych duchw izapewnienie
ludzkiej spoecznoci dobrego losu wnowo
podejmowanych dziaaniach.

Prix naMidzynarodowym Festiwalu Pieni


Adwentowej iBoonarodzeniowej wPradze
wraz zChrem Mieszanym Wydziau IV Akademii Muzycznej wGdasku (2010), Grand
Prix Oglnopolskiego Festiwalu Pieni Pasyjnej
wKielnie zSopockim Chrem Kameralnym
Continuo (2011), Grand Prix oraz nagrod

21

2014-11-19 15:06:01

Skad chru | Members of the choir:

Soprany | Sopranos
Anna Derczyska
Agnieszka Dugocka
Alicja Gitkowska
Sylwia Holeksa
Antonina Marikhina
Joanna Pestka
Aleksandra Raczyska
Aleksandra Tarnowska
Maja Zalesiska

Alty | Altos
Natalia Grzymaa
Maja Pays
Agata Sieraska
Sabrina Stachel
Anna Wadowska
Karolina Warda
Klaudia migrodzka
Basy | Basses
ukasz Grczyski
Pawe Nodzak
Jan Szczurek
Mateusz Trepkowski
Andrzej Zmeczerowski

Tenory | Tenors
Filip Cieszyski
Marian Frankowski
(gocinnie | guest singer 6, 7, )
Mariusz Kowalski
Maciej Kulpa
Sebastian Wilczewski

20

1177 book SJB skladki.indd 10-11

Paul MEALOR, ur. 1975 r. w St Asaph,


walijski kompozytor. Studiowa kompozycj na Uniwersytecie wYork oraz wKrlewskiej Akademii Muzycznej wDanii. Od
2003 roku wykada kompozycj na Uniwersytecie wAberdeen, prowadzi rwnie
lekcje mistrzowskie zzakresu kompozycji
wSkandynawii iStanach Zjednoczonych. Jest
czonkiem Krlewskiego Towarzystwa Sztuk
Piknych. Znaczn cz jego twrczoci
stanowi kompozycje chralne. Utwr Now
Sleeps the Crimson Petal to pierwsza cz
zcyklu czterech madrygaw otym samym
tytule. Powstaa do tekstu miosnego sonetu
brytyjskiego poety, Lorda Alfreda Tennysona.
Bya pierwowzorem do stworzenia synnego
utworu Ubi Caritas, dedykowanego parze
krlewskiej. Utwr ten by wykonany na lubie krlewskim ksicia Williama iCatherine
Middleton. Wydarzenie to skupio wielk
uwag publicznoci iotworzyo kompozytorowi drog do midzynarodowej kariery.

Paul MEALOR, born in 1975 in St Asaph,


is a Welsh composer. He studied at the
University of York and the Royal Academy
ofMusic in Copenhagen. He has been teaching composition at the University of Aberdeen since 2003. He also gives masterclasses
in Scandinavia and the United States. He is
aFellow ofthe Royal Society of Arts. Alarge
proportion of his output is for chorus. Now
Sleeps the Crimson Petal is the first in acycle
of four madrigals of the same title, written to
alove sonnet by the British poet, Lord Alfred
Tennyson. It served as amodel for thecomposers most popular motet, Ubi Caritas,
dedicated to Prince William and Catherine
Middleton and performed at the wedding
of the royal couple. The event placed Paul
Mealor in the centre of public attention, paving the way to an international career.

Michael Edward EDGERTON, ur. 1961 r.


wRacine wstanie Wisconsin, amerykaski
kompozytor, wykonawca muzyki wokalnej
ipedagog. Studiuje waciwoci dwiku
instrumentw i gosu. W swoich badaniach naukowych czy rne dziedziny:

Michael Edward EDGERTON, born in


1961 in Racine, Wisconsin, is an American composer, performer of vocal music
and teacher. His research focuses on the
characteristics ofinstrumental and vocal
sound and involves awide range of fields:

2014-11-19 15:06:01

psychologi, fizjologi, akustyk, lingwistyk


itechniki komputerowe. Po otrzymaniu tytuu
doktora wdziedzinie kompozycji na University of Illinois wUrbana pracowa wNarodowym Centrum Gosu iMowy na stanowisku
adiunkta. Owocem jego bada naukowych
jest ksika The 21st-Century Voice. Jego
twrczo obejmuje kompozycje na rnorodne aparaty wykonawcze od muzyki solowej ikameralnej przez symfoniczn, ado
muzyki elektronicznej. Jednak zdecydowanie
najwicej pisze na skady wokalne. Wszystkie utwory Edgertona cechuje eksperymentalne podejcie do materiau dwikowego
we wszystkich jego aspektach. Utwr Yellow
Room jest kompozycj eksperymentaln.
Materia dwikowy to gwnie szmery,
gwizdy iartykuowane spgoski czy samogoski, atradycyjnie rozumiane dwiki pojawiaj
si sporadycznie. Kompozycja zostaa napisana
wFinlandii jesieni 2008, ainspiracj do jej
stworzenia by pobyt wMuzeum Nelimarkka
wAlajrvi iznajdujcy si tam obraz fiskiego
artysty Marjatta Hanhijoki, zatytuowany Keltainen huone (ty pokj).

psychology, physiology, acoustics, linguistics


and computer techniques. Having gained
adoctorate from the University of Illinois at
Urbana, he worked as apostdoctoral fellow
at theNational Center for Voice and Speech.
Hepublished the results of his research inthe
book The 21st-Century Voice. Hiscompositional output includes a wide range
ofgenres, from works for solo instruments,
to chamber, symphonic and electronic music.
He feels aspecial affinity, however, for choral music. All of his pieces exhibit an experimental approach to sound material. Yellow
Room is an experimental composition which
consists mainly of murmurs, whistles and
articulated consonants and vowels, with
traditionally produced sounds appearing
only here and there. The work was written
during the composers stay in Finland in the
autumn of2008 and was inspired by apainting bythe Finnish artist Marjatta Hanhijoki,
entitled Keltainen huone (Yellow Room),
atthe Nelimarkka Museum in Alajrvi.

Javier BUSTO, ur. 1949 r. wFuenterraba,


hiszpaski kompozytor idyrygent. Zwyksztacenia jest lekarzem, ukoczy Uniwersytet

Javier BUSTO, born in 1949 in Fuenterraba, is aSpanish composer and conductor. Agraduate of the Medical University

1177 book SJB skladki.indd 12-13

conductor at the 13th International Choral


Music Competition in Barczewo (2014), the
Grand Prix of the 10th Kashubian Festival
of Choral and Regional Music in ukowo
(2014), the Gold Medal and First Place at the
2nd International Choral Festival in Gdask
(2013), First Prize in the category of choirs
of high artistic level at the 21st International
Festival of Religious Music in Rumia (2009)
and the Gold Medal at the 3nd Mundus Cantat International Festival in Sopot (2007).
The live recording of Krzysztof Zimmermanns compositional diploma concert was
released on CD marking the 60th anniversary
of the Academy of Music in Gdask (2007).
Another CD, released in 2012, features alive

recording of the Serioso-Giocoso concert


which included contemporary works exploring innovative compositional idioms.
In March 2013 the choir served as the
workshop ensemble for the 1st National
Workshops in Contemporary Choral Music,
which were given in Gdask by Bart Bouckaert
from Belgium. The choir also took part in the
production of Antihona at the Drama Theatre
in Biaystok. In 2013 it performed apiece by
Karol Nepelski together with Neue Vocalsolisten from Stuttgart during the workshops Gos
wakcji (Voice in action).
www.441hz.pl

19

2014-11-19 15:06:01

Festiwalu Muzyki Chralnej wBarczewie,


oraz szereg nagrd specjalnych: za najlepsze wykonanie kompozycji wspczesnej,
zanajlepsz technik wokaln oraz nagroda
dla najlepszego dyrygenta (maj 2014). Chr
Kameralny 441 Hz otrzyma rwnie
Nagrod Grand Prix X Kaszubskiego Festiwalu
Muzyki Chralnej iRegionalnej wukowie
(czerwiec 2014), atake Zoty Medal iIMiejsce na II Gdaskim Midzynarodowym Festiwalu Chralnym (2013), IMiejsce wkategorii
A (chry owysokim poziomie artystycznym)
na XXI Midzynarodowym Festiwalu Muzyki
Religijnej wRumi (2009) oraz Zoty Medal na
III Midzynarodowym Festiwalu Mundus Cantat wSopocie (2007).
Zesp posiada rwnie wydawnictwa pytowe: nagranie, ktre zostao zrealizowane
podczas koncertu dyplomowego studenta
kompozycji Krzysztofa Zimmermanna,
zostao wydane w2007 roku na pycie zokazji 60-lecia Akademii Muzycznej wGdasku.
Natomiast w 2012 roku zostaa wydana
pyta zkoncertu Serioso-Giocoso, zawierajca kompozycje wspczesne, charakteryzujcesi nowatorskim jzykiem muzycznym.
Wmarcu 2013 zesp by chrem warsztatowym podczas IOglnopolskich Warsztatw
Wspczesnej Muzyki Chralnej wGdasku,

ktre poprowadzi prof. Bart Bouckaert zBelgii.


Owocem wsppracy zTeatrem Dramatycznym
im. A. Wgierki wBiaymstoku by udzia chru
wpremierze spektaklu teatralnego Antyhona,
ktry zosta wystawiony wramach Festiwalu
Inny Wymiar Wschd Kultury. Wlistopadzie
2013 roku Chr 441 Hz bra udzia wwarsztatach Gos wakcji iwraz ze znakomitym
zespoem wokalnym Neue Vocalsolisten ze
Stuttgartu prawykona kompozycj Karola
Nepelskiego.
www.441hz.pl
CHAMBER CHOIR '441 Hz'
Chamber Choir 441 Hz was founded in2006
on the initiative of agroup of students of the
Academy of Music in Gdask. Itpursues an
intensive concert activity geared to the promotion of new choral music. Itorganized concerts in Gdask within the framework of an
artistic exchange programme with choirs from
Sweden and the Czech Republic. Foreign tours
have taken itto Italy and Germany.
The choir has received numerous awards
at national and international competitions,
including the Grand Prix, and the awards for
the best interpretation of acontemporary
composition, best vocal technique and best

18

1177 book SJB skladki.indd 14-15

Medyczny Valladolid inadal prowadzi praktyk medyczn jako lekarz rodzinny. Ju podczas studiw na uniwersytecie prowadzi chr
studencki iwtedy te zacz komponowa
swoje pierwsze utwory chralne. Jego kompozycje zdobyway nagrody na konkursach
wBilbao, Igualada, Madrycie iTuluzie. Jest
zaoycielem chru eskiego Kanta Cantemus Korua, aprowadzone przez niego
zespoy otrzymyway pierwsze nagrody na
prestiowych konkursach chralnych m.in.
wMarktoberdorfie, Udine, Tuluzie. Busto
zasiada w jury konkursw kompozytorskich ichralnych wHiszpanii, Francji, we
Woszech iJaponii, Chorwacji, Kanadzie,
Belgii. Tworzy przede wszystkim utwory na
chr acappella ocharakterze religijnym.
OMagnum Mysterium to utwr stworzony
do tekstu responsorium przeznaczonego na
wito Narodzenia Paskiego.

in Valladolid, he also continues his medical


career as afamily doctor. While amedical student, he conducted an academic choir and
started to compose choral music. His works
have received awards at competitions in Bilbao, Igualada, Madrid and Toulouse (France).
He is the founder of the female choir Kanta
Cantemus Korua, and the choirs under his
direction have won awards at prestigious
competitions in Marktoberdorf (Germany),
Udine (Italy), and Toulouse. He has sat on the
juries of composers and choral competitions
in Spain, France, Italy, Japan, Croatia, Canada
and Belgium. Most of his compositions are
sacred works for acappella choir. OMagnum
Mysterium is asetting of aresponsory for
Christmas Day.

Andrzej KOSZEWSKI, ur. 1922 r. wPoznaniu, polski kompozytor, teoretyk imuzykolog,


profesor Akademii Muzycznej wPoznaniu.
Zasyn przede wszystkim ze swej oryginalnej twrczoci chralnej, wktrej czsto
stosuje nowatorskie sposoby wydobywania
gosu oraz elementy parawokalne. Wswoich
kompozycjacheksponuje take dwikowe

Andrzej KOSZEWSKI, born in 1922 in


Pozna, is aPolish composer, music theoretician and musicologist, aprofessor at the
Academy of Music in Pozna. He has gained
aparticular reputation for his original choral works in which he often uses innovative
ways of sound production and paravocal
elements. He sometimes treats the human

2014-11-19 15:06:01

voice as ainstrument, in some of his recent


compositions trying to turn the choir into
avocal orchestra. The hallmarks of Koszewskis music are such unconventional devices
as glissandi, recitation, whispers, shouts and
whistles. The text is often reduced to single
syllables or letters, allowing for numerous
onomatopeic effects, sometimes funny, as
in the popular little suite for children Gry
(Games). Kotek (Kitten) is its last movement,
arranged for acappella mixed choir and set
to childrens verse by Jzef Ratajczak. It is
perfectly suited to atonal writing and contains many interesting, innovative devices that
are characteristic of Koszewskis style.

Andrzej PANUFNIK, ur. 1914 r. w Warszawie, zm. 1991 r. wTwickenham, polski


kompozytor i dyrygent, wikszo ycia
spdzi na emigracji wWielkiej Brytanii. By
dyrygentem Orkiestry Filharmonii Krakowskiej idyrektoremFilharmonii Warszawskiej.
W1950 roku zosta wybrany wiceprzewodniczcym Midzynarodowej Rady Muzycznej
UNESCO. W okresie powojennym zdoby

Andrzej PANUFNIK, born in 1914 in Warsaw, died in 1991 in Twickenham, was aPolish composer and conductor who spent
most of his life in Great Britain. In the early
post-war years, he served as conductor of
the Krakw Philharmonic and director of
the Warsaw Philharmonic. In 1950 he was
elected vice-president of UNESCOs International Music Council. He won many awards

1177 book SJB skladki.indd 16-17

Micha Wilkowski

waciwoci uytego tekstu. Niejednokrotnie gos ludzki traktuje instrumentalnie,


wpniejszych kompozycjach dc wrcz
dostworzenia zchru wokalnej orkiestry.
Charakterystyczn cech muzyki Koszewskiego stay si niekonwencjonalne sposoby
piewu, takie jak glissanda, recytacja, szept,
krzyk oraz gwizd. Tekst stanowiy czsto
sylaby lub pojedyncze goski. Pozwalao to
na liczne efekty onomatopeiczne niekiedy
dowcipne, jak wpopularnej maej suicie dziecicej zatytuowanej Gry. Kotek to ostatnia
jej cz wopracowaniu na chr mieszany
acappella (1968). Sowa dziecicych wierszykw autorstwa Jzefa Ratajczaka posuyy
do stworzenie kompozycji atonalnych, zawierajcych szereg interesujcych, nowatorskich
rozwiza kompozytorskich charakterystycznych dla twrczoci Koszewskiego.

CHR KAMERALNY 441 Hz powsta


w2006 roku zinicjatywy studentw gdaskiej Akademii Muzycznej. Na co dzie prowadzi aktywn dziaalno koncertow, promujc repertuar muzyki najnowszej. Odby
tourne koncertowe do Woch iNiemiec,
atake organizowa koncerty wGdasku

wramach wymiany artystycznej zchrami


ze Szwecji iCzech. Wiodcym celem Chru
Kameralnego 441 Hz jest wykonawstwo
wspczesnej muzyki wokalnej.
Jest laureatem nagrd na krajowych imidzynarodowych konkursach chralnych:
Nagroda Grand Prix XIII Midzynarodowego

17

2014-11-19 15:06:03

iWielkiej Brytanii. Jego styl kompozytorski


charakteryzuje nasycona harmonika, czste
uywanie klasterw diatonicznych, zoonych struktur rytmicznych, stosowanie czstych zmian metrum. Wswoich utworach
wplata rwnie odcinki aleatoryczne, atake
interesujce instrukcje wykonawcze, zwizane zuywaniem rnych rekwizytw lub
rk, wcelu uzyskania okrelonego brzmienia.
Utwr With aLily in Your Hand to II cz
cyklu Three Flower Songs. Powsta do sw
wiersza miosnego autorstwa hiszpaskiego
twrcy Federico Garci Lorki.

thick harmonies and frequent use of diatonic


clusters, complex rhythmic structures and
changes of metre. He also incorporates aleatory segments in his works, as well as interesting performance directions involving the
use of hands and various props in order to
achieve adesired sound effect. With aLily in
Your Hand is the second section of the cycle
Three Flower Songs, set to love verse by the
Spanish writer Federico Garca Lorca.

16

1177 book SJB skladki.indd 18-19

wiele nagrd na konkursach kompozytorskich


wPolsce iza granic. W1954 roku opuci
Polsk wposzukiwaniu artystycznej iosobistej wolnoci. Wwczas wadze PRL wyday
zakaz cenzuralny wykonywania iwydawania
jego utworw, atake wymieniania jego
nazwiska we wszelkich publikacjach, audycjach radiowych itelewizyjnych. Kompozytor
osiad na stae wAnglii, gdzie kontynuowa
karier dyrygenck (m.in. wlatach 1957-59
piastowa stanowisko dyrektora muzycznego
idyrygenta City of Birmingham Symphony
Orchestra), by pniej cakowicie powici
si pracy twrczej. W1990 otrzyma Nagrod
Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za zasugi dla kultury polskiej.
Wtym samym roku, po 36 latach nieobecnoci wkraju, odwiedzi Polsk na zaproszenieFestiwalu Warszawska Jesie, podczas
ktrego wykonano jedenacie jego utworw, wtym trzy Symfonia nr 10 naorkiestr (1988),Harmony, apoem for chamber
orchestra (1989) orazKoncert skrzypcowy
(1971) pod jego batut. W 1991 krlowa brytyjska Elbieta II nadaa Andrzejowi Panufnikowi tytu szlachecki. Song
to theVirgin Mary prosta pie chralna
ocharakterze modlitwy do Marii Panny.Inspiracj dopowstania tego utworu stay si

at composers competitions in Poland and


abroad. Despite numerous triumphs he
decided to leave Poland in search of artistic and personal freedom. From the time
of defection in 1954 until 1977, performances of his works inPoland were banned
and even his name was not allowed to be
mentioned in publications and other media.
After settling in Britain, he served as music
director of the City of Birmingham Symphony Orchestra (195759), but from 1959
onwards he devoted himself solely to composition. He made his first and only visit to
Poland in 1990, after alapse of 36 years, at
the invitation of the Warsaw Autumn Festival,
which featured eleven of his works, including three under his baton: Symphony No.
10 (1988),Harmony, apoem for chamber
orchestra (1989) and Violin Concerto (1971).
In the same year he received an award from
the Foreign Minister of Poland for his services
to Polish culture. In 1991 Queen Elizabeth II
bestowed aknighthood on Panufnik. Song
to the Virgin Mary, asimple choral prayer,
was inspired by the composers memories of
Polish peasants praying ardently in avillage
church. Panufnik made aconscious reference
here to the Polish Middle Ages, choosing
aLatin poem by an anonymous Polish poet

2014-11-19 15:06:03

wspomnienia kompozytora opolskich wieniakach modlcych si arliwie wwiejskim


kociku. Panufnik wiadomie nawiza tu
do polskiego redniowiecza, wybierajc tekst
anonimowego polskiego wiersza aciskiego
pochodzcego ztego czasu, azaczynajcego si sowami: Tu luna pulchior, tu stellis
purior, tu sole clarior, Maria! (Ty pikniejsza od ksiyca, czystsza od gwiazd, janiejsza od soca, Maryjo!). Rwniemelodyka
pieni stylistycznienawizujedo chorau gregoriaskiego, azarazem do polskiej muzyki
ludowej, gwnie przez zastosowanie skali
pentatonicznej, poczonej ze wspbrzmieniami odnoszcymi si do systemu tonalnego
(akordy opodwjnym, durowo-molowym
obliczu, ztercj ma iwielk jednoczenie).

from the period, beginning with the words:


Tu luna pulchior, tu stellis purior, tu sole
clarior, Maria! (Thou are more beautiful
than the moon, purer than the stars, brighter
than the sun, Mary!). The melody of the
song, too, draws stylistically on plainchant
and on Polish folk music, mainly thanks to
the use of the pentatonic scale combined
with chords referring to the tonal system
(major-minor chords, containing both major
and minor thirds).

Maciej BABNIS, ur. 1961 r. wGdasku,


muzykolog, organista, kompozytor ipedagog. Dyplom muzykologii KUL uzyska
w1986, dyplom wklasie organw Leona
Batora w 1989 w Akademii Muzycznej
wGdasku. Wlatach 1987-93 by nauczycielem gry iimprowizacji organowej wZSM
wGdasku. Wlatach 1994-96 by nauczycielem harmonii iimprowizacji fortepianowej w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej wSupsku, od 1989 jest wykadowc

Maciej BABNIS, born in 1961 in Gdask,


is amusicologist, organist, composer and
teacher. Having graduated in musicology
from the Catholic University of Lublin in
1986, he studied organ with Leon Bator at
the Academy of Music in Gdask, gaining
adiploma in 1989. In 1987-93 he taught
organ performance and improvisation at
asecondary music school in Gdask and in
1994-96 harmony and piano improvisation
at the Pomeranian Academy of Education in

10

1177 book SJB skladki.indd 20-21

Jesu Dulcis Memoria zosta napisany podczas


midzynarodowych kursw dla kompozytorw muzyki chralnej wAocie, we Woszech w2008 roku, ktre prowadzi belgijski
kompozytor Vic Nees. Tekst utworu pochodzi zpierwszych 8 strof redniowiecznego
hymnu autorstwa w. Bernarda zClairvaux.
Hymn jest zaliczany do najpikniejszych przykadw mistycznej poezji chrzecijaskiej
iby wielokrotnie opracowywany przez kompozytorw, midzy innymi przez T.L. de Victori czy J.S. Bacha. Krzysztof Zimmermann
stara si odda znaczenie kadego sowa
poprzez specyficzne zestawienia akordw,
zmian fakturalnych inietypowych rodkw
wykonawczych.

in Aosta, Italy, in 2008, led by the Belgian


composer Vic Nees. It is asetting of the first
eight stanzas of amedieval hymn by Saint
Bernard of Clairvaux. Considered one of the
finest examples of mystic Christian poetry,
it has been set to music by many composers, including Toms Luis de Victoria and J.S.
Bach. In his work, Krzysztof Zimmermann
attempted to communicate the meaning of
every word by using specific chordal combinations, textural changes and unconventional
performance devices.

Eric WHITACRE, ur. 1970 r. wReno wstanie


Nevada, amerykaski kompozytor idyrygent.
Jego utwory s jednymi znajbardziej popularnych kompozycji zpocztku XXI wieku. Zyska
niezwyk popularno dziki midzynarodowemu projektowi internetowemu: Virtual
Choir. Jego pierwszy album Light & Gold,
ktry stworzy jako kompozytor idyrygent,
zdoby w2012 roku nagrod Grammy dla
najlepszej pyty zmuzyk chraln inatychmiast znalaz si na szczycie popularnoci
wrd albumw muzyki klasycznej wUSA

Eric WHITACRE, born in 1970 in Reno,


Nevada, is an American composer and conductor. His works are among the most oftenperformed works of the early twenty-first
century. He gained enormous popularity for
the Virtual Choir international Internet project. His first album Light & Gold, to which
he contributed both as composer and conductor, won aGrammy in 2012 for the best
choral music recording and topped popularity charts in the United States and Britain.
The hallmarks of his compositional style are

15

2014-11-19 15:06:03

tworzy na zamwienie dyrektorw festiwali


muzycznych lub dyrygentw chrw. Wiele
spord jego utworw byo wykonywanych wwikszoci krajw europejskich oraz
wArgentynie, Australii, Izraelu, Kanadzie,
Stanach Zjednoczonych iJaponii. Psalm 100
to jedna znajpopularniejszych kompozycji
Marka Jasiskiego, napisana w1994 roku.
Jak wikszo jego utworw chralnych,
powstaa do fragmentu tekstu psalmu.

been performed in most European countries, Argentina, Australia, Israel, Canada, the
United States and Japan. Written in 1994,
Psalm 100 belongs to Marek Jasiskis most
popular compositions. Like the majority of
his works, it is asetting of afragment of
apsalm.

Krzysztof ZIMMERMANN, ur. 1980 r.


wStarogardzie Gdaskim, polski kompozytor, twrca gwnie muzyki filmowej ielektroakustycznej, absolwent Akademii Muzycznej wGdasku. Pracowa wstudio filmowym
Gteborgu wSzwecji, gdzie tworzy muzyk
do filmw krtkometraowych idokumentalnych. WSzwecji rwnie stworzy pyt
zmuzyk elektroakustyczn zatytuowan
waiting for an answer iwydan przez niezalen wytwrni FewQuietPeople. Obecnie
mieszka wDortmund wNiemczech. Swoje
utwory chralne pisa gwnie podczas studiw. Inspiracje czerpa od swoich pedagogw: prof. Krzysztofa Olczaka oraz prof. Ewy
Synowiec. Zwizany zChrem Kameralnym
441 Hz jako wokalista, rozwija swj warsztat wzakresie kompozycji chralnych. Utwr

Krzysztof ZIMMERMANN, born in 1980


Starogard Gdaski, is aPolish composer,
known mainly for his film and electroacoustic
music. Having graduated from the Academy
of Music in Gdask, he worked in the film
studio in Gteborg, writing soundtracks for
short films and documentaries. While in Sweden, he released aCD of his electroacoustic
music entitled waiting for an answer (on the
independent label FewQuietPeople). He currently resides in Dortmund, Germany. Most of
his choral works date from his student years.
They were inspired by his teachers: Krzysztof
Olczak and Ewa Synowiec. As amember of
the Chamber Choir '441 Hz', he developed his
craft as acomposer of choral music. Jesu Dulcis Memoria was written during the international courses for composers of choral music

14

1177 book SJB skladki.indd 22-23

Akademii Muzycznej w Gdasku. Jednoczenie dziaa jako organista, m.in. Katedry


Oliwskiej, kocioa Chrystusa Krla wGdasku; dyrygent chru przy kociele w. Mikoaja wGdasku wlatach 1999-2000, edytor
zaoonego przez siebie w1991 wydawnictwa Organon. Komponuje muzyk
przeznaczon, wykonywan inagrywan
na potrzeby liturgii rzymskokatolickiej. Posuguje si jzykiem silnie osadzonym wtradycji
muzycznej, twierdzc, e: aby umuzyczni
teksty liturgiczne, niekoniecznie naley eksperymentowa, mona przecie wypowiedzie
si woparciu odawne formy, uywajc tradycyjnych rodkw. Inspiracj do powstania
utworu OSacrum Convivium byo zetknicie
si zkompozycj Oliviera Messiaena otym
samym tytule. Jest to antyfona na uroczysto Najwitszego Ciaa iKrwi Paskiej, ma
ona charakter liturgiczny imoe by rwnie wykonywany podczas mszy witej na
komuni lub jako piew na dzikczynienie po
komunii.

Supsk. Since 1989 he has been on the faculty


of the Academy of Music in Gdask, working
also as an organist at Oliwa Cathedral and
the Church of Christ the Lord in Gdask. In
1999-2000 he directed the choir of the citys
St Nicolas Church. He is the founder and editor of Organon Publishers. He writes liturgical music for the Roman Catholic Church. His
musical idiom is deeply rooted in tradition, in
line with his words: in order to give liturgical texts amusical setting it is not necessary
to experiment; it is possible to draw on early
forms, using traditional devices. His piece
OSacrum Convivium was inspired by Olivier
Messiaens composition of the same title. An
antiphon for the Feast of the Most Holy Body
and Blood of Christ (Corpus Christi), it is of
aliturgical character and can also be performed during the Holy Mass on other occasions, for Holy Communion or as asong of
thanksgiving after Holy Communion.

Karlheinz STOCKHAUSEN, ur. 1928 r.


wMdrath, zm. 2007 r. wKrten, niemiecki
kompozytor, jedna znajwaniejszych postaci
wspczesnej awangardy muzycznej. Wswojej twrczoci nie dy do wypracowania

Karlheinz STOCKHAUSEN, born in 1928


in Mdrath, died in 2007 in Krten, was
aGerman composer, ahousehold name of
the musical avant-garde. He did not attempt
to forge a uniform, clearly recognizable

11

2014-11-19 15:06:03

jednolitego, rozpoznawalnego stylu, lecz


wkadym utworze stara si wkracza wnieznany dotd obszar, tworzy muzyk wedug
nowych regu. Zjego nazwiskiem wie si
wiele kluczowych dla sztuki muzycznej XX w.
poj iidei, takich jak serializm, punktualizm,
nowa muzyka elektroniczna, muzyka przestrzenna, statystyczna, rytualna, intuitywna,
kompozycja grupowa, momentowa, multi-formula composition i muzyka wiata.
Chre fr Doris to cykl trzech pieni dedykowanych pierwszej onie kompozytora, do
sw wierszy Paula Verlainea. Teksty maj
wymiar symboliczny, opowiadaj o rnych obliczach wiary, nadziei imioci. Cykl
naley do wczesnych dzie Stockhausena,
skomponowanych jeszcze wtrakcie jego
studiw muzycznych iby stworzony zmyl
ozespole chralnym, wktrym piewa sam
kompozytor.

style but tried to explore in every piece hitherto unknown territory and to create music
according to new rules. Many of the key ideas
and notions of twentieth-century music are
related to his name, such as serialism, punctualism, new electronic music, spatial, statistical, ritual, intuitive music, group composition, moment composition, multi-formula
composition and world music. Chre fr
Doris is acycle of three songs set to verse
by Paul Verlaine, dedicated to the composers
first wife. The texts have asymbolic character
and concern various facets of faith, hope and
love. The work was written during Stockhausens musical studies, for achoral ensemble
of which he was amember.

Ola GJEILO, ur. w 1978 r. w Norwegii,


w2001 roku przenis si do USA, gdzie
studiowa kompozycj wJuilliard School
wNowym Jorku. Jest uznanym kompozytorem na caym wiecie, tworzcym gwnie muzyk chraln, jak rwnie utwory
solowe na fortepian oraz dziea symfoniczne.
W2012 roku album zjego muzyk chraln

Ola GJEILO, born in 1978 in Norway, moved


in 2001 to the United States to study composition at the Juilliard School in New York. He
has gained abroad international reputation,
primarily for his choral music as well as works
for solo piano and symphony orchestra. In
2012 his album of choral works won aprize
from Phoenix Chorale and was named Bet

12

1177 book SJB skladki.indd 24-25

zosta nagrodzony przez Phoenix Chorale


inazwany najlepszym albumem zmuzyk
wokaln, aGjeilo uzyska miano wschodzcej gwiazdy wwiecie muzyki klasycznej.
Northern Lights to utwr oparty na biblijnym
tekcie zaczerpnitym zPieni nad Pieniami.
Cho tekst utworu jest religijny, inspiracj do
napisania tej kompozycji byo zjawisko zorzy
polarnej.

Album in the vocal music category. Gjeilo is


being hailed as arising star in classical music.
Northern Lights is based on aBiblical text
taken from the Song of Songs. Even though
it is areligious piece, it was inspired by the
phenomenon of Aurora borealis (Northern
Lights).

Marek JASISKI, ur. 1949 r. wStargardzie Szczeciskim, zm. w2010 r. wKlu-Napoca w Rumunii, polski kompozytor
muzyki powanej i sakralnej. Absolwent
klasy kompozycji Andrzeja Koszewskiego
wPastwowej Wyszej Szkole Muzycznej
wPoznaniu. Pracowa na Wydziale Kompozycji iTeorii Muzyki Akademii Muzycznej im.
Feliksa Nowowiejskiego wBydgoszczy, gdzie
wlatach 1999-2005 peni funkcj dziekana.
By take profesorem wszczeciskiej filii Akademii Muzycznej wPoznaniu. Wtwrczoci
kompozytora najbardziej reprezentatywnym
idominujcym by nurt muzyki sakralnej,
szczeglnie chralnej oraz wokalno-instrumentalnej. Marek Jasiski by laureatem wielu
prestiowych nagrd kompozytorskich oraz
znaczcych odznacze za caoksztat pracy
pedagogicznej ikompozytorskiej. Czsto

Marek JASISKI, born in 1949 in Stargard


Szczeciski, died in 2010 in Cluj-Napoca in
Romania, studied composition with Andrzej
Koszewski at the State Higher School of
Music (now the Academy of Music) in
Pozna. He was on the faculty of the Academy of Music in Bydgoszcz, serving as Dean
of the Department of Composition and Music
Theory in 1999-2005. He was also aProfessor at the Szczecin branch of the Academy of
Music in Pozna. Sacred music, particularly
for choir and vocal-instrumental forces, is
the most representative strand in his compositional output. He received numerous
prestigious awards for his pieces and major
distinctions for his artistic achievements and
work as ateacher. Many of his compositions
were written to commissions from music
festivals and conductors of choirs and have

13

2014-11-19 15:06:03

jednolitego, rozpoznawalnego stylu, lecz


wkadym utworze stara si wkracza wnieznany dotd obszar, tworzy muzyk wedug
nowych regu. Zjego nazwiskiem wie si
wiele kluczowych dla sztuki muzycznej XX w.
poj iidei, takich jak serializm, punktualizm,
nowa muzyka elektroniczna, muzyka przestrzenna, statystyczna, rytualna, intuitywna,
kompozycja grupowa, momentowa, multi-formula composition i muzyka wiata.
Chre fr Doris to cykl trzech pieni dedykowanych pierwszej onie kompozytora, do
sw wierszy Paula Verlainea. Teksty maj
wymiar symboliczny, opowiadaj o rnych obliczach wiary, nadziei imioci. Cykl
naley do wczesnych dzie Stockhausena,
skomponowanych jeszcze wtrakcie jego
studiw muzycznych iby stworzony zmyl
ozespole chralnym, wktrym piewa sam
kompozytor.

style but tried to explore in every piece hitherto unknown territory and to create music
according to new rules. Many of the key ideas
and notions of twentieth-century music are
related to his name, such as serialism, punctualism, new electronic music, spatial, statistical, ritual, intuitive music, group composition, moment composition, multi-formula
composition and world music. Chre fr
Doris is acycle of three songs set to verse
by Paul Verlaine, dedicated to the composers
first wife. The texts have asymbolic character
and concern various facets of faith, hope and
love. The work was written during Stockhausens musical studies, for achoral ensemble
of which he was amember.

Ola GJEILO, ur. w 1978 r. w Norwegii,


w2001 roku przenis si do USA, gdzie
studiowa kompozycj wJuilliard School
wNowym Jorku. Jest uznanym kompozytorem na caym wiecie, tworzcym gwnie muzyk chraln, jak rwnie utwory
solowe na fortepian oraz dziea symfoniczne.
W2012 roku album zjego muzyk chraln

Ola GJEILO, born in 1978 in Norway, moved


in 2001 to the United States to study composition at the Juilliard School in New York. He
has gained abroad international reputation,
primarily for his choral music as well as works
for solo piano and symphony orchestra. In
2012 his album of choral works won aprize
from Phoenix Chorale and was named Bet

12

1177 book SJB skladki.indd 24-25

zosta nagrodzony przez Phoenix Chorale


inazwany najlepszym albumem zmuzyk
wokaln, aGjeilo uzyska miano wschodzcej gwiazdy wwiecie muzyki klasycznej.
Northern Lights to utwr oparty na biblijnym
tekcie zaczerpnitym zPieni nad Pieniami.
Cho tekst utworu jest religijny, inspiracj do
napisania tej kompozycji byo zjawisko zorzy
polarnej.

Album in the vocal music category. Gjeilo is


being hailed as arising star in classical music.
Northern Lights is based on aBiblical text
taken from the Song of Songs. Even though
it is areligious piece, it was inspired by the
phenomenon of Aurora borealis (Northern
Lights).

Marek JASISKI, ur. 1949 r. wStargardzie Szczeciskim, zm. w2010 r. wKlu-Napoca w Rumunii, polski kompozytor
muzyki powanej i sakralnej. Absolwent
klasy kompozycji Andrzeja Koszewskiego
wPastwowej Wyszej Szkole Muzycznej
wPoznaniu. Pracowa na Wydziale Kompozycji iTeorii Muzyki Akademii Muzycznej im.
Feliksa Nowowiejskiego wBydgoszczy, gdzie
wlatach 1999-2005 peni funkcj dziekana.
By take profesorem wszczeciskiej filii Akademii Muzycznej wPoznaniu. Wtwrczoci
kompozytora najbardziej reprezentatywnym
idominujcym by nurt muzyki sakralnej,
szczeglnie chralnej oraz wokalno-instrumentalnej. Marek Jasiski by laureatem wielu
prestiowych nagrd kompozytorskich oraz
znaczcych odznacze za caoksztat pracy
pedagogicznej ikompozytorskiej. Czsto

Marek JASISKI, born in 1949 in Stargard


Szczeciski, died in 2010 in Cluj-Napoca in
Romania, studied composition with Andrzej
Koszewski at the State Higher School of
Music (now the Academy of Music) in
Pozna. He was on the faculty of the Academy of Music in Bydgoszcz, serving as Dean
of the Department of Composition and Music
Theory in 1999-2005. He was also aProfessor at the Szczecin branch of the Academy of
Music in Pozna. Sacred music, particularly
for choir and vocal-instrumental forces, is
the most representative strand in his compositional output. He received numerous
prestigious awards for his pieces and major
distinctions for his artistic achievements and
work as ateacher. Many of his compositions
were written to commissions from music
festivals and conductors of choirs and have

13

2014-11-19 15:06:03

tworzy na zamwienie dyrektorw festiwali


muzycznych lub dyrygentw chrw. Wiele
spord jego utworw byo wykonywanych wwikszoci krajw europejskich oraz
wArgentynie, Australii, Izraelu, Kanadzie,
Stanach Zjednoczonych iJaponii. Psalm 100
to jedna znajpopularniejszych kompozycji
Marka Jasiskiego, napisana w1994 roku.
Jak wikszo jego utworw chralnych,
powstaa do fragmentu tekstu psalmu.

been performed in most European countries, Argentina, Australia, Israel, Canada, the
United States and Japan. Written in 1994,
Psalm 100 belongs to Marek Jasiskis most
popular compositions. Like the majority of
his works, it is asetting of afragment of
apsalm.

Krzysztof ZIMMERMANN, ur. 1980 r.


wStarogardzie Gdaskim, polski kompozytor, twrca gwnie muzyki filmowej ielektroakustycznej, absolwent Akademii Muzycznej wGdasku. Pracowa wstudio filmowym
Gteborgu wSzwecji, gdzie tworzy muzyk
do filmw krtkometraowych idokumentalnych. WSzwecji rwnie stworzy pyt
zmuzyk elektroakustyczn zatytuowan
waiting for an answer iwydan przez niezalen wytwrni FewQuietPeople. Obecnie
mieszka wDortmund wNiemczech. Swoje
utwory chralne pisa gwnie podczas studiw. Inspiracje czerpa od swoich pedagogw: prof. Krzysztofa Olczaka oraz prof. Ewy
Synowiec. Zwizany zChrem Kameralnym
441 Hz jako wokalista, rozwija swj warsztat wzakresie kompozycji chralnych. Utwr

Krzysztof ZIMMERMANN, born in 1980


Starogard Gdaski, is aPolish composer,
known mainly for his film and electroacoustic
music. Having graduated from the Academy
of Music in Gdask, he worked in the film
studio in Gteborg, writing soundtracks for
short films and documentaries. While in Sweden, he released aCD of his electroacoustic
music entitled waiting for an answer (on the
independent label FewQuietPeople). He currently resides in Dortmund, Germany. Most of
his choral works date from his student years.
They were inspired by his teachers: Krzysztof
Olczak and Ewa Synowiec. As amember of
the Chamber Choir '441 Hz', he developed his
craft as acomposer of choral music. Jesu Dulcis Memoria was written during the international courses for composers of choral music

14

1177 book SJB skladki.indd 22-23

Akademii Muzycznej w Gdasku. Jednoczenie dziaa jako organista, m.in. Katedry


Oliwskiej, kocioa Chrystusa Krla wGdasku; dyrygent chru przy kociele w. Mikoaja wGdasku wlatach 1999-2000, edytor
zaoonego przez siebie w1991 wydawnictwa Organon. Komponuje muzyk
przeznaczon, wykonywan inagrywan
na potrzeby liturgii rzymskokatolickiej. Posuguje si jzykiem silnie osadzonym wtradycji
muzycznej, twierdzc, e: aby umuzyczni
teksty liturgiczne, niekoniecznie naley eksperymentowa, mona przecie wypowiedzie
si woparciu odawne formy, uywajc tradycyjnych rodkw. Inspiracj do powstania
utworu OSacrum Convivium byo zetknicie
si zkompozycj Oliviera Messiaena otym
samym tytule. Jest to antyfona na uroczysto Najwitszego Ciaa iKrwi Paskiej, ma
ona charakter liturgiczny imoe by rwnie wykonywany podczas mszy witej na
komuni lub jako piew na dzikczynienie po
komunii.

Supsk. Since 1989 he has been on the faculty


of the Academy of Music in Gdask, working
also as an organist at Oliwa Cathedral and
the Church of Christ the Lord in Gdask. In
1999-2000 he directed the choir of the citys
St Nicolas Church. He is the founder and editor of Organon Publishers. He writes liturgical music for the Roman Catholic Church. His
musical idiom is deeply rooted in tradition, in
line with his words: in order to give liturgical texts amusical setting it is not necessary
to experiment; it is possible to draw on early
forms, using traditional devices. His piece
OSacrum Convivium was inspired by Olivier
Messiaens composition of the same title. An
antiphon for the Feast of the Most Holy Body
and Blood of Christ (Corpus Christi), it is of
aliturgical character and can also be performed during the Holy Mass on other occasions, for Holy Communion or as asong of
thanksgiving after Holy Communion.

Karlheinz STOCKHAUSEN, ur. 1928 r.


wMdrath, zm. 2007 r. wKrten, niemiecki
kompozytor, jedna znajwaniejszych postaci
wspczesnej awangardy muzycznej. Wswojej twrczoci nie dy do wypracowania

Karlheinz STOCKHAUSEN, born in 1928


in Mdrath, died in 2007 in Krten, was
aGerman composer, ahousehold name of
the musical avant-garde. He did not attempt
to forge a uniform, clearly recognizable

11

2014-11-19 15:06:03

wspomnienia kompozytora opolskich wieniakach modlcych si arliwie wwiejskim


kociku. Panufnik wiadomie nawiza tu
do polskiego redniowiecza, wybierajc tekst
anonimowego polskiego wiersza aciskiego
pochodzcego ztego czasu, azaczynajcego si sowami: Tu luna pulchior, tu stellis
purior, tu sole clarior, Maria! (Ty pikniejsza od ksiyca, czystsza od gwiazd, janiejsza od soca, Maryjo!). Rwniemelodyka
pieni stylistycznienawizujedo chorau gregoriaskiego, azarazem do polskiej muzyki
ludowej, gwnie przez zastosowanie skali
pentatonicznej, poczonej ze wspbrzmieniami odnoszcymi si do systemu tonalnego
(akordy opodwjnym, durowo-molowym
obliczu, ztercj ma iwielk jednoczenie).

from the period, beginning with the words:


Tu luna pulchior, tu stellis purior, tu sole
clarior, Maria! (Thou are more beautiful
than the moon, purer than the stars, brighter
than the sun, Mary!). The melody of the
song, too, draws stylistically on plainchant
and on Polish folk music, mainly thanks to
the use of the pentatonic scale combined
with chords referring to the tonal system
(major-minor chords, containing both major
and minor thirds).

Maciej BABNIS, ur. 1961 r. wGdasku,


muzykolog, organista, kompozytor ipedagog. Dyplom muzykologii KUL uzyska
w1986, dyplom wklasie organw Leona
Batora w 1989 w Akademii Muzycznej
wGdasku. Wlatach 1987-93 by nauczycielem gry iimprowizacji organowej wZSM
wGdasku. Wlatach 1994-96 by nauczycielem harmonii iimprowizacji fortepianowej w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej wSupsku, od 1989 jest wykadowc

Maciej BABNIS, born in 1961 in Gdask,


is amusicologist, organist, composer and
teacher. Having graduated in musicology
from the Catholic University of Lublin in
1986, he studied organ with Leon Bator at
the Academy of Music in Gdask, gaining
adiploma in 1989. In 1987-93 he taught
organ performance and improvisation at
asecondary music school in Gdask and in
1994-96 harmony and piano improvisation
at the Pomeranian Academy of Education in

10

1177 book SJB skladki.indd 20-21

Jesu Dulcis Memoria zosta napisany podczas


midzynarodowych kursw dla kompozytorw muzyki chralnej wAocie, we Woszech w2008 roku, ktre prowadzi belgijski
kompozytor Vic Nees. Tekst utworu pochodzi zpierwszych 8 strof redniowiecznego
hymnu autorstwa w. Bernarda zClairvaux.
Hymn jest zaliczany do najpikniejszych przykadw mistycznej poezji chrzecijaskiej
iby wielokrotnie opracowywany przez kompozytorw, midzy innymi przez T.L. de Victori czy J.S. Bacha. Krzysztof Zimmermann
stara si odda znaczenie kadego sowa
poprzez specyficzne zestawienia akordw,
zmian fakturalnych inietypowych rodkw
wykonawczych.

in Aosta, Italy, in 2008, led by the Belgian


composer Vic Nees. It is asetting of the first
eight stanzas of amedieval hymn by Saint
Bernard of Clairvaux. Considered one of the
finest examples of mystic Christian poetry,
it has been set to music by many composers, including Toms Luis de Victoria and J.S.
Bach. In his work, Krzysztof Zimmermann
attempted to communicate the meaning of
every word by using specific chordal combinations, textural changes and unconventional
performance devices.

Eric WHITACRE, ur. 1970 r. wReno wstanie


Nevada, amerykaski kompozytor idyrygent.
Jego utwory s jednymi znajbardziej popularnych kompozycji zpocztku XXI wieku. Zyska
niezwyk popularno dziki midzynarodowemu projektowi internetowemu: Virtual
Choir. Jego pierwszy album Light & Gold,
ktry stworzy jako kompozytor idyrygent,
zdoby w2012 roku nagrod Grammy dla
najlepszej pyty zmuzyk chraln inatychmiast znalaz si na szczycie popularnoci
wrd albumw muzyki klasycznej wUSA

Eric WHITACRE, born in 1970 in Reno,


Nevada, is an American composer and conductor. His works are among the most oftenperformed works of the early twenty-first
century. He gained enormous popularity for
the Virtual Choir international Internet project. His first album Light & Gold, to which
he contributed both as composer and conductor, won aGrammy in 2012 for the best
choral music recording and topped popularity charts in the United States and Britain.
The hallmarks of his compositional style are

15

2014-11-19 15:06:03

iWielkiej Brytanii. Jego styl kompozytorski


charakteryzuje nasycona harmonika, czste
uywanie klasterw diatonicznych, zoonych struktur rytmicznych, stosowanie czstych zmian metrum. Wswoich utworach
wplata rwnie odcinki aleatoryczne, atake
interesujce instrukcje wykonawcze, zwizane zuywaniem rnych rekwizytw lub
rk, wcelu uzyskania okrelonego brzmienia.
Utwr With aLily in Your Hand to II cz
cyklu Three Flower Songs. Powsta do sw
wiersza miosnego autorstwa hiszpaskiego
twrcy Federico Garci Lorki.

thick harmonies and frequent use of diatonic


clusters, complex rhythmic structures and
changes of metre. He also incorporates aleatory segments in his works, as well as interesting performance directions involving the
use of hands and various props in order to
achieve adesired sound effect. With aLily in
Your Hand is the second section of the cycle
Three Flower Songs, set to love verse by the
Spanish writer Federico Garca Lorca.

16

1177 book SJB skladki.indd 18-19

wiele nagrd na konkursach kompozytorskich


wPolsce iza granic. W1954 roku opuci
Polsk wposzukiwaniu artystycznej iosobistej wolnoci. Wwczas wadze PRL wyday
zakaz cenzuralny wykonywania iwydawania
jego utworw, atake wymieniania jego
nazwiska we wszelkich publikacjach, audycjach radiowych itelewizyjnych. Kompozytor
osiad na stae wAnglii, gdzie kontynuowa
karier dyrygenck (m.in. wlatach 1957-59
piastowa stanowisko dyrektora muzycznego
idyrygenta City of Birmingham Symphony
Orchestra), by pniej cakowicie powici
si pracy twrczej. W1990 otrzyma Nagrod
Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej za zasugi dla kultury polskiej.
Wtym samym roku, po 36 latach nieobecnoci wkraju, odwiedzi Polsk na zaproszenieFestiwalu Warszawska Jesie, podczas
ktrego wykonano jedenacie jego utworw, wtym trzy Symfonia nr 10 naorkiestr (1988),Harmony, apoem for chamber
orchestra (1989) orazKoncert skrzypcowy
(1971) pod jego batut. W 1991 krlowa brytyjska Elbieta II nadaa Andrzejowi Panufnikowi tytu szlachecki. Song
to theVirgin Mary prosta pie chralna
ocharakterze modlitwy do Marii Panny.Inspiracj dopowstania tego utworu stay si

at composers competitions in Poland and


abroad. Despite numerous triumphs he
decided to leave Poland in search of artistic and personal freedom. From the time
of defection in 1954 until 1977, performances of his works inPoland were banned
and even his name was not allowed to be
mentioned in publications and other media.
After settling in Britain, he served as music
director of the City of Birmingham Symphony Orchestra (195759), but from 1959
onwards he devoted himself solely to composition. He made his first and only visit to
Poland in 1990, after alapse of 36 years, at
the invitation of the Warsaw Autumn Festival,
which featured eleven of his works, including three under his baton: Symphony No.
10 (1988),Harmony, apoem for chamber
orchestra (1989) and Violin Concerto (1971).
In the same year he received an award from
the Foreign Minister of Poland for his services
to Polish culture. In 1991 Queen Elizabeth II
bestowed aknighthood on Panufnik. Song
to the Virgin Mary, asimple choral prayer,
was inspired by the composers memories of
Polish peasants praying ardently in avillage
church. Panufnik made aconscious reference
here to the Polish Middle Ages, choosing
aLatin poem by an anonymous Polish poet

2014-11-19 15:06:03

voice as ainstrument, in some of his recent


compositions trying to turn the choir into
avocal orchestra. The hallmarks of Koszewskis music are such unconventional devices
as glissandi, recitation, whispers, shouts and
whistles. The text is often reduced to single
syllables or letters, allowing for numerous
onomatopeic effects, sometimes funny, as
in the popular little suite for children Gry
(Games). Kotek (Kitten) is its last movement,
arranged for acappella mixed choir and set
to childrens verse by Jzef Ratajczak. It is
perfectly suited to atonal writing and contains many interesting, innovative devices that
are characteristic of Koszewskis style.

Andrzej PANUFNIK, ur. 1914 r. w Warszawie, zm. 1991 r. wTwickenham, polski


kompozytor i dyrygent, wikszo ycia
spdzi na emigracji wWielkiej Brytanii. By
dyrygentem Orkiestry Filharmonii Krakowskiej idyrektoremFilharmonii Warszawskiej.
W1950 roku zosta wybrany wiceprzewodniczcym Midzynarodowej Rady Muzycznej
UNESCO. W okresie powojennym zdoby

Andrzej PANUFNIK, born in 1914 in Warsaw, died in 1991 in Twickenham, was aPolish composer and conductor who spent
most of his life in Great Britain. In the early
post-war years, he served as conductor of
the Krakw Philharmonic and director of
the Warsaw Philharmonic. In 1950 he was
elected vice-president of UNESCOs International Music Council. He won many awards

1177 book SJB skladki.indd 16-17

Micha Wilkowski

waciwoci uytego tekstu. Niejednokrotnie gos ludzki traktuje instrumentalnie,


wpniejszych kompozycjach dc wrcz
dostworzenia zchru wokalnej orkiestry.
Charakterystyczn cech muzyki Koszewskiego stay si niekonwencjonalne sposoby
piewu, takie jak glissanda, recytacja, szept,
krzyk oraz gwizd. Tekst stanowiy czsto
sylaby lub pojedyncze goski. Pozwalao to
na liczne efekty onomatopeiczne niekiedy
dowcipne, jak wpopularnej maej suicie dziecicej zatytuowanej Gry. Kotek to ostatnia
jej cz wopracowaniu na chr mieszany
acappella (1968). Sowa dziecicych wierszykw autorstwa Jzefa Ratajczaka posuyy
do stworzenie kompozycji atonalnych, zawierajcych szereg interesujcych, nowatorskich
rozwiza kompozytorskich charakterystycznych dla twrczoci Koszewskiego.

CHR KAMERALNY 441 Hz powsta


w2006 roku zinicjatywy studentw gdaskiej Akademii Muzycznej. Na co dzie prowadzi aktywn dziaalno koncertow, promujc repertuar muzyki najnowszej. Odby
tourne koncertowe do Woch iNiemiec,
atake organizowa koncerty wGdasku

wramach wymiany artystycznej zchrami


ze Szwecji iCzech. Wiodcym celem Chru
Kameralnego 441 Hz jest wykonawstwo
wspczesnej muzyki wokalnej.
Jest laureatem nagrd na krajowych imidzynarodowych konkursach chralnych:
Nagroda Grand Prix XIII Midzynarodowego

17

2014-11-19 15:06:03

Festiwalu Muzyki Chralnej wBarczewie,


oraz szereg nagrd specjalnych: za najlepsze wykonanie kompozycji wspczesnej,
zanajlepsz technik wokaln oraz nagroda
dla najlepszego dyrygenta (maj 2014). Chr
Kameralny 441 Hz otrzyma rwnie
Nagrod Grand Prix X Kaszubskiego Festiwalu
Muzyki Chralnej iRegionalnej wukowie
(czerwiec 2014), atake Zoty Medal iIMiejsce na II Gdaskim Midzynarodowym Festiwalu Chralnym (2013), IMiejsce wkategorii
A (chry owysokim poziomie artystycznym)
na XXI Midzynarodowym Festiwalu Muzyki
Religijnej wRumi (2009) oraz Zoty Medal na
III Midzynarodowym Festiwalu Mundus Cantat wSopocie (2007).
Zesp posiada rwnie wydawnictwa pytowe: nagranie, ktre zostao zrealizowane
podczas koncertu dyplomowego studenta
kompozycji Krzysztofa Zimmermanna,
zostao wydane w2007 roku na pycie zokazji 60-lecia Akademii Muzycznej wGdasku.
Natomiast w 2012 roku zostaa wydana
pyta zkoncertu Serioso-Giocoso, zawierajca kompozycje wspczesne, charakteryzujcesi nowatorskim jzykiem muzycznym.
Wmarcu 2013 zesp by chrem warsztatowym podczas IOglnopolskich Warsztatw
Wspczesnej Muzyki Chralnej wGdasku,

ktre poprowadzi prof. Bart Bouckaert zBelgii.


Owocem wsppracy zTeatrem Dramatycznym
im. A. Wgierki wBiaymstoku by udzia chru
wpremierze spektaklu teatralnego Antyhona,
ktry zosta wystawiony wramach Festiwalu
Inny Wymiar Wschd Kultury. Wlistopadzie
2013 roku Chr 441 Hz bra udzia wwarsztatach Gos wakcji iwraz ze znakomitym
zespoem wokalnym Neue Vocalsolisten ze
Stuttgartu prawykona kompozycj Karola
Nepelskiego.
www.441hz.pl
CHAMBER CHOIR '441 Hz'
Chamber Choir 441 Hz was founded in2006
on the initiative of agroup of students of the
Academy of Music in Gdask. Itpursues an
intensive concert activity geared to the promotion of new choral music. Itorganized concerts in Gdask within the framework of an
artistic exchange programme with choirs from
Sweden and the Czech Republic. Foreign tours
have taken itto Italy and Germany.
The choir has received numerous awards
at national and international competitions,
including the Grand Prix, and the awards for
the best interpretation of acontemporary
composition, best vocal technique and best

18

1177 book SJB skladki.indd 14-15

Medyczny Valladolid inadal prowadzi praktyk medyczn jako lekarz rodzinny. Ju podczas studiw na uniwersytecie prowadzi chr
studencki iwtedy te zacz komponowa
swoje pierwsze utwory chralne. Jego kompozycje zdobyway nagrody na konkursach
wBilbao, Igualada, Madrycie iTuluzie. Jest
zaoycielem chru eskiego Kanta Cantemus Korua, aprowadzone przez niego
zespoy otrzymyway pierwsze nagrody na
prestiowych konkursach chralnych m.in.
wMarktoberdorfie, Udine, Tuluzie. Busto
zasiada w jury konkursw kompozytorskich ichralnych wHiszpanii, Francji, we
Woszech iJaponii, Chorwacji, Kanadzie,
Belgii. Tworzy przede wszystkim utwory na
chr acappella ocharakterze religijnym.
OMagnum Mysterium to utwr stworzony
do tekstu responsorium przeznaczonego na
wito Narodzenia Paskiego.

in Valladolid, he also continues his medical


career as afamily doctor. While amedical student, he conducted an academic choir and
started to compose choral music. His works
have received awards at competitions in Bilbao, Igualada, Madrid and Toulouse (France).
He is the founder of the female choir Kanta
Cantemus Korua, and the choirs under his
direction have won awards at prestigious
competitions in Marktoberdorf (Germany),
Udine (Italy), and Toulouse. He has sat on the
juries of composers and choral competitions
in Spain, France, Italy, Japan, Croatia, Canada
and Belgium. Most of his compositions are
sacred works for acappella choir. OMagnum
Mysterium is asetting of aresponsory for
Christmas Day.

Andrzej KOSZEWSKI, ur. 1922 r. wPoznaniu, polski kompozytor, teoretyk imuzykolog,


profesor Akademii Muzycznej wPoznaniu.
Zasyn przede wszystkim ze swej oryginalnej twrczoci chralnej, wktrej czsto
stosuje nowatorskie sposoby wydobywania
gosu oraz elementy parawokalne. Wswoich
kompozycjacheksponuje take dwikowe

Andrzej KOSZEWSKI, born in 1922 in


Pozna, is aPolish composer, music theoretician and musicologist, aprofessor at the
Academy of Music in Pozna. He has gained
aparticular reputation for his original choral works in which he often uses innovative
ways of sound production and paravocal
elements. He sometimes treats the human

2014-11-19 15:06:01

psychologi, fizjologi, akustyk, lingwistyk


itechniki komputerowe. Po otrzymaniu tytuu
doktora wdziedzinie kompozycji na University of Illinois wUrbana pracowa wNarodowym Centrum Gosu iMowy na stanowisku
adiunkta. Owocem jego bada naukowych
jest ksika The 21st-Century Voice. Jego
twrczo obejmuje kompozycje na rnorodne aparaty wykonawcze od muzyki solowej ikameralnej przez symfoniczn, ado
muzyki elektronicznej. Jednak zdecydowanie
najwicej pisze na skady wokalne. Wszystkie utwory Edgertona cechuje eksperymentalne podejcie do materiau dwikowego
we wszystkich jego aspektach. Utwr Yellow
Room jest kompozycj eksperymentaln.
Materia dwikowy to gwnie szmery,
gwizdy iartykuowane spgoski czy samogoski, atradycyjnie rozumiane dwiki pojawiaj
si sporadycznie. Kompozycja zostaa napisana
wFinlandii jesieni 2008, ainspiracj do jej
stworzenia by pobyt wMuzeum Nelimarkka
wAlajrvi iznajdujcy si tam obraz fiskiego
artysty Marjatta Hanhijoki, zatytuowany Keltainen huone (ty pokj).

psychology, physiology, acoustics, linguistics


and computer techniques. Having gained
adoctorate from the University of Illinois at
Urbana, he worked as apostdoctoral fellow
at theNational Center for Voice and Speech.
Hepublished the results of his research inthe
book The 21st-Century Voice. Hiscompositional output includes a wide range
ofgenres, from works for solo instruments,
to chamber, symphonic and electronic music.
He feels aspecial affinity, however, for choral music. All of his pieces exhibit an experimental approach to sound material. Yellow
Room is an experimental composition which
consists mainly of murmurs, whistles and
articulated consonants and vowels, with
traditionally produced sounds appearing
only here and there. The work was written
during the composers stay in Finland in the
autumn of2008 and was inspired by apainting bythe Finnish artist Marjatta Hanhijoki,
entitled Keltainen huone (Yellow Room),
atthe Nelimarkka Museum in Alajrvi.

Javier BUSTO, ur. 1949 r. wFuenterraba,


hiszpaski kompozytor idyrygent. Zwyksztacenia jest lekarzem, ukoczy Uniwersytet

Javier BUSTO, born in 1949 in Fuenterraba, is aSpanish composer and conductor. Agraduate of the Medical University

1177 book SJB skladki.indd 12-13

conductor at the 13th International Choral


Music Competition in Barczewo (2014), the
Grand Prix of the 10th Kashubian Festival
of Choral and Regional Music in ukowo
(2014), the Gold Medal and First Place at the
2nd International Choral Festival in Gdask
(2013), First Prize in the category of choirs
of high artistic level at the 21st International
Festival of Religious Music in Rumia (2009)
and the Gold Medal at the 3nd Mundus Cantat International Festival in Sopot (2007).
The live recording of Krzysztof Zimmermanns compositional diploma concert was
released on CD marking the 60th anniversary
of the Academy of Music in Gdask (2007).
Another CD, released in 2012, features alive

recording of the Serioso-Giocoso concert


which included contemporary works exploring innovative compositional idioms.
In March 2013 the choir served as the
workshop ensemble for the 1st National
Workshops in Contemporary Choral Music,
which were given in Gdask by Bart Bouckaert
from Belgium. The choir also took part in the
production of Antihona at the Drama Theatre
in Biaystok. In 2013 it performed apiece by
Karol Nepelski together with Neue Vocalsolisten from Stuttgart during the workshops Gos
wakcji (Voice in action).
www.441hz.pl

19

2014-11-19 15:06:01

Skad chru | Members of the choir:

Soprany | Sopranos
Anna Derczyska
Agnieszka Dugocka
Alicja Gitkowska
Sylwia Holeksa
Antonina Marikhina
Joanna Pestka
Aleksandra Raczyska
Aleksandra Tarnowska
Maja Zalesiska

Alty | Altos
Natalia Grzymaa
Maja Pays
Agata Sieraska
Sabrina Stachel
Anna Wadowska
Karolina Warda
Klaudia migrodzka
Basy | Basses
ukasz Grczyski
Pawe Nodzak
Jan Szczurek
Mateusz Trepkowski
Andrzej Zmeczerowski

Tenory | Tenors
Filip Cieszyski
Marian Frankowski
(gocinnie | guest singer 6, 7, )
Mariusz Kowalski
Maciej Kulpa
Sebastian Wilczewski

20

1177 book SJB skladki.indd 10-11

Paul MEALOR, ur. 1975 r. w St Asaph,


walijski kompozytor. Studiowa kompozycj na Uniwersytecie wYork oraz wKrlewskiej Akademii Muzycznej wDanii. Od
2003 roku wykada kompozycj na Uniwersytecie wAberdeen, prowadzi rwnie
lekcje mistrzowskie zzakresu kompozycji
wSkandynawii iStanach Zjednoczonych. Jest
czonkiem Krlewskiego Towarzystwa Sztuk
Piknych. Znaczn cz jego twrczoci
stanowi kompozycje chralne. Utwr Now
Sleeps the Crimson Petal to pierwsza cz
zcyklu czterech madrygaw otym samym
tytule. Powstaa do tekstu miosnego sonetu
brytyjskiego poety, Lorda Alfreda Tennysona.
Bya pierwowzorem do stworzenia synnego
utworu Ubi Caritas, dedykowanego parze
krlewskiej. Utwr ten by wykonany na lubie krlewskim ksicia Williama iCatherine
Middleton. Wydarzenie to skupio wielk
uwag publicznoci iotworzyo kompozytorowi drog do midzynarodowej kariery.

Paul MEALOR, born in 1975 in St Asaph,


is a Welsh composer. He studied at the
University of York and the Royal Academy
ofMusic in Copenhagen. He has been teaching composition at the University of Aberdeen since 2003. He also gives masterclasses
in Scandinavia and the United States. He is
aFellow ofthe Royal Society of Arts. Alarge
proportion of his output is for chorus. Now
Sleeps the Crimson Petal is the first in acycle
of four madrigals of the same title, written to
alove sonnet by the British poet, Lord Alfred
Tennyson. It served as amodel for thecomposers most popular motet, Ubi Caritas,
dedicated to Prince William and Catherine
Middleton and performed at the wedding
of the royal couple. The event placed Paul
Mealor in the centre of public attention, paving the way to an international career.

Michael Edward EDGERTON, ur. 1961 r.


wRacine wstanie Wisconsin, amerykaski
kompozytor, wykonawca muzyki wokalnej
ipedagog. Studiuje waciwoci dwiku
instrumentw i gosu. W swoich badaniach naukowych czy rne dziedziny:

Michael Edward EDGERTON, born in


1961 in Racine, Wisconsin, is an American composer, performer of vocal music
and teacher. His research focuses on the
characteristics ofinstrumental and vocal
sound and involves awide range of fields:

2014-11-19 15:06:01

Michio MAMIYA, born in 1929 in Asahikawa, is aJapanese composer and lecturer


inmusic, afaculty member of the Tokyo
National University of Fine Arts and Music
and the Toho Gakuen School of Music. Many
of his works have received prestigious awards
and honourable mentions. His compositions
are inspired by Japanese folk music and
attempt to forge asynthesis between European music and Japanese folklore. In addition to choral works, which account for the
bulk ofhis output, he writes symphonic and
chamber music. Shishi Mai is part of the cycle
12Inventions for acappella choir, based on
Japanese folk melodies. It contains quotations
from afolk song from the Yamanashi Prefecture in the island of Honsiu. The title, which
translates as Lion Dance, refers to atraditional New Year custom, which is extremely
popular in Asian culture. Shishi is amythical
animal which blends the features of various
animals; hence the custom is sometimes also
called Dog Dance, Deer Dance or Swine
Dance. It is performed on various occasions,
mostly to cast out evil spirits and ensure good
fortune for acommunity in its endeavours.

1177 book SJB skladki.indd 8-9

Anna WILCZEWSKA, ur. 1984 r. wKocierzynie. Od 2008 roku jest pracownikiem


Akademii Muzycznej wGdasku, w2013
roku otrzymaa stopie doktora wdziedzinie
sztuk muzycznych, wdyscyplinie dyrygentura.
W2013 roku rozpocza prac wOglnoksztaccej Szkole Muzycznej II st. wGdasku im. Feliksa Nowowiejskiego jako dyrygent
Chru Mieszanego Cantilena. Zaoycielka
idyrektor artystyczny Chru Kameralnego
441 Hz.
Absolwentka Akademii Muzycznej im. StanisawaMoniuszki wGdasku wklasie dyrygentury prof.dr.hab. Waldemara Grskiego.
Odbya studia wramach programu Socrates
Erasmus wConservatoire National Superieur
Musique et Danse wLyon we Francji. Dwukrotna laureatka nagrd na Oglnopolskich
Konkursach Dyrygentw Chralnych wPoznaniu (2006, 2008), stypendystka Ministra
Kultury iDziedzictwa Narodowego (2007,
2008), nagrodzona Sopock Muz dla Modych Twrcw (2011), wyrniona stypendium Marszaka Wojewdztwa Pomorskiego
oraz stypendium Kulturalnego Miasta Gdaska, atake Odznak Honorow Zasuony
dziaacz kultury (2014).
Wraz z zespoami, ktre prowadzia
zdobya znaczce nagrody, m.in.: Grand

Agata Sieraska

Michio MAMIYA, ur. 1929 r. w Asahikawa, japoski kompozytor ipedagog.Jako


wykadowca zwizany jest zTokyo National
University of Fine Arts and Music oraz Toho
Gakuen School of Music. Jest laureatem
wielu prestiowych nagrd iwyrnie, ktre
otrzyma za swoje dziea kompozytorskie.
Cechami charakterystycznymi jego twrczoci s inspiracje muzyk ludow Japonii oraz
prba syntezy muzyki europejskiej zjaposkim folklorem.Twrczo chralna stanowi
trzon jego dorobku kompozytorskiego, pisze
on jednak take muzyk symfoniczn ikameraln. Utwr Shishi Mai pochodzi zcyklu
12Inwencji na chr acappella, opartego na
japoskich melodiach ludowych. Kompozycja
ta zawiera cytaty zpieni ludowej pochodzcej zprefektury Yamanashi, lecej na wyspie
Honsiu. Shishi Mai (czyli Taniec Lwa) to tradycyjny obrzd noworoczny, niezwykle popularny wkulturze azjatyckiej, nie tylko japoskiej. Shishi to mityczne zwierz, ktre czy
wsobie wiele cech rnych zwierzt, dlatego
obrzd niekiedy jest nazywany te tacem
psa, jelenia lub wini. Taniec ten wykonuje si
przy rnych okazjach, jednak zwykle ma na
celu wypdzenie zych duchw izapewnienie
ludzkiej spoecznoci dobrego losu wnowo
podejmowanych dziaaniach.

Prix naMidzynarodowym Festiwalu Pieni


Adwentowej iBoonarodzeniowej wPradze
wraz zChrem Mieszanym Wydziau IV Akademii Muzycznej wGdasku (2010), Grand
Prix Oglnopolskiego Festiwalu Pieni Pasyjnej
wKielnie zSopockim Chrem Kameralnym
Continuo (2011), Grand Prix oraz nagrod

21

2014-11-19 15:06:01

dla najlepszego dyrygenta XIII Midzynarodowego Festiwalu Muzyki Chralnej wBarczewie wraz zChrem Kameralnym 441 Hz
(2014).

awards at the National Competition for Choral Conductors in Pozna (2006, 2008),
theSopot Muse for Young Artists (2011)
and the Merit for Culture Badge (2014).
Shehas held grants from the Minister ofCulture and National Heritage, the Chairman
of the Pomeranian Province and the City
ofGdask.
She has won several prestigious awards
with choirs under her direction, including
the Grand Prix at the International Festival
of Songs for Advent and Christmas inPrague
(2010, with the mixed choir of the Academy
of Music in Gdask), the Grand Prix of the
National Festival of Passion Songs in Kielno
(2011, with the Continuo Chamber Choir
from Sopot) and the Grand Prix and Best
Conductor award at the 13th International
Choral Music Competition in Barczewo
(2014, with the Chamber Choir 441 Hz).

Anna WILCZEWSKA, born in 1984


inKocierzyna, has been on the faculty of
the Academy of Music in Gdask since 2008.
In2013 she gained adoctorate in musical
arts (conducting). She is the founder and
artistic director of the Chamber Choir 441
Hz. In2013 she also started directing the
Cantilena mixed choir of the Feliks Nowowiejski Secondary Music School in Gdask.
Having graduated from the conducting
class of Waldemar Grski at the Academy
of Music in Gdask, she continued her studies on theSocrates Erasmus programme at
theConservatoire National Superieur Musique
etDanse in Lyon, France. Her honours include

MODERN CHORAL MASTERPIECES

Michio Mamiya: Shishi Mai


Paul Mealor: Now Sleeps the Crimson Petal
Michael Edward Edgerton: Yellow Room
Javier Busto: O Magnum Mysterium
Andrzej Koszewski: Kotek
Andrzej Panufnik: Song to the Virgin Mary
Maciej Babnis: O Sacrum Convivium
Karlheinz Stockhausen: Die Nachtigall
Ola Gjeilo: Northern Lights
Marek Jasiski: Psalm 100
Krzysztof Zimmermann: Jesu Dulcis Memoria
Eric Whitacre: With a Lily in Your Hand

Chr Kameralny 441 Hz | Chamber Choir '441 Hz'


Anna Wilczewska dyrygent | conductor

22

1177 book SJB skladki.indd 6-7

2014-11-19 15:06:00

Zrealizowano przy pomocy finansowej Wojewdztwa Pomorskiego


This project has been supported by the Self-Government of the Pomeranian Province

MODERN CHORAL MASTERPIECES


Zrealizowano ze rodkw Miasta Gdaska w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Gdaska
Financed by the City of Gdask under the Cultural Scholarship of the City of Gdask

Chr Kameralny 441 Hz wraz z dyrygentk skadaj serdeczne podzikowania


kustoszowi Sanktuarium Miosierdzia Boego w Gdasku, ksidzu proboszczowi Krzysztofowi Swowi
za udostpnienie wityni na nagrania.
The Chamber Choir 441 Hz and its conductor convey their warm thanks
to the custodian of the Sanctuary of the Divine Providence in Gdask, Father Krzysztof Sw
for making the Sanctuary available for the recording sessions.

1 Michio Mamiya:

Shishi Mai

[2:46]

2 Paul Mealor:

Now Sleeps the Crimson Petal

[3:04]

3 Michael Edward Edgerton: Yellow Room

[2:52]

4 Javier Busto:

[5:38]

OMagnum Mysterium

5 Andrzej Koszewski:

Kotek

6 Andrzej Panufnik:

Song to the Virgin Mary


solo: Alicja Gitkowska sopran | soprano
Antonina Marikhina mezzosopran | mezzo-soprano

7 Maciej Babnis:

OSacrum Convivium

[2:09]

8 Karlheinz Stockhausen:

Die Nachtigall
solo: Antonina Marikhina sopran

[2:43]

9 Ola Gjeilo:

Northern Lights

[4:54]

[1:49]
[11:36]

Marek Jasiski:

Psalm 100

[6:18]

Krzysztof Zimmermann:

Jesu Dulcis Memoria

[4:02]

Eric Whitacre:

With aLily in Your Hand

Projekt graficzny okadki | Cover design

Chr Kameralny 441 Hz | Chamber Choir '441 Hz'

MICHA KUBICKI

Anna Wilczewska dyrygent | conductor

DUX 1177, 2014

Nagranie zrealizowano w kociele pw. Zmartwychwstania Paskiego w Gdasku, w dniach 16-18 czerwca 2014 roku.
Recorded at the Resurrection Church in Gdask, 16-18 June 2014.

GRZEGORZ STEC

Reyser nagrania, monta cyfrowy i mastering | Recording supervision, sound engineering, mastering

UKASZ GRCZYSKI

Tumaczenia | Translations

[2:39]
total time: [50:35]

RAFA DYMERSKI
Skad | Page layout

DUX Recording Producers, Morskie Oko 2, 02-511 Warsaw, Poland e-mail: dux@dux.pl

23

1177 book SJB skladki.indd 4-5

2014-11-19 15:06:00