You are on page 1of 22

Noul cadru de raportare

financiara pentru IFN-uri


Angela Manolache, Manager
KPMG Romania
18 octombrie 2007

2007 KPMG Sp. z o.o., the Polish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative.
All rights reserved. Printed in Poland.

Agenda

Care este noul cadru de reglementare?

In ce constau principalele schimbari?

Care sunt aspectele practice legate de implementare?

2007 KPMG Romnia S.R.L., o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate.

Noul cadru de reglementare


Tranzitia de la reglementarile contabile specifice societatilor
comerciale
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea
reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si
completarile ulterioare

la reglementarile contabile specifice institutiilor de credit


Ordinul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr. 5/2005 pentru
aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
aplicabile institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare:
Ordinul guvernatorului BNR nr. 24/2006
Ordinul guvernatorului BNR nr. 11/2007

2007 KPMG Romnia S.R.L., o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate.

Aplicarea noului cadrul de reglementare


Aplicare de la 1 ianuarie 2007 pentru IFN-urile inscrise in Registrul
general
Perioada tranzitorie pe parcursul exercitiului financiar al anului 2007:

Continuarea aplicarii Ordinului 1752/2005 de catre INF *-urile existente


inscrise in Registrul general in cursul anului 2007

Posibilitatea de a opta pentru aplicarea in cursul anului 2007 a


Ordinului 5/2005 pentru IFN-urile inscrise in Registrul general in
perioada 1 ianuarie 31 ianuarie 2007
Aplicare obligatorie de la 1 ianuarie 2008 pentru toate IFN-urile
Beneficii anticipate
Uniformizarea tratamentelor contabile

Cresterea comparabilitatii informatiilor financiare


Abordari adecvate specificului activitatii
*Cu exceptia societatilor de credit ipotecar care continua aplicarea Ordinului 5/2005
2007 KPMG Romnia S.R.L., o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate.

Agenda

Care este noul cadru de reglementare?

In ce constau principalele schimbari?

Care sunt aspectele practice de implementare?

2007 KPMG Romnia S.R.L., o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate.

Care sunt noutatile?


Un nou plan de conturi
Un nou format al raportarilor financiare periodice
dar si o abordare noua privind reflectarea in contabilitate a anumitor
tipuri de tranzactii si operatiuni

reevaluarea elementelor exprimate in valuta


reevaluarea creantelor si datoriilor in lei decontate in functie
de cursul unei valute
clasificarea si provizionarea creantelor

amortizarea comisioanelor si a costurilor de tranzactie


inregistrarea creantelor si a datoriilor atasate
recunoasterea contractelor de leasing financiar de catre
societatile de leasing
si altele
2007 KPMG Romnia S.R.L., o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate.

Reevaluarea elementelor exprimate in valuta (1)


Reevaluarea creantelor si datoriilor bilantiere in valuta
se efectueaza prin utilizarea conturilor 3721 Pozitie de schimb si
3722 Contravaloarea pozitiei de schimb

operatiunile care genereaza risc de schimb se inregistreaza prin


intermediul aceste conturi

la data reevaluarii (obligatoriu lunar) se compara contravaloarea in lei


la cursul curent* a soldului contului 3721 cu soldul contului 3722

diferentele se inregistreaza:
- in analitice distincte ale conturilor in care sunt inregistrate imobilizari
financiare in devize; sau
- in conturile de venituri sau cheltuieli privind operatiunile de
schimb

*cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara anterioara datei de evaluare/ din ultima zi bancara a lunii

2007 KPMG Romnia S.R.L., o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate.

Reevaluarea elementelor exprimate in valuta (2)


Reevaluarea elementelor extrabilantiere in valuta provenind din
operatiuni de schimb la vedere/ la termen

pentru operatiunile de schimb la vedere:


- la cursul curent
- diferentele din reevaluare se inregistreaza in conturile de
venituri sau cheltuieli privind operatiunile de schimb

pentru operatiunile de schimb la termen:


- la cursul la termen ramas de scurs
- diferentele din reevaluare se inregistreaza in conturile de
venituri sau cheltuieli privind operatiunile cu instrumente
derivate de curs de schimb sau in conturile de regularizare
privind instrumentele de acoperire

2007 KPMG Romnia S.R.L., o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate.

Reevaluarea elementelor exprimate in valuta (3)


Pozitia de schimb

mecanism de reevaluare a elementelor exprimate in valuta

instrument de administrare a riscului valutar prin monitorizarea


pozitiilor nete pe valute

2007 KPMG Romnia S.R.L., o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate.

Reevaluarea creantelor si datoriilor in lei a caror decontare se


face in functie de cursul unei valute

Prin intermediul conturilor 377 Cheltuieli de platit si 378 Venituri de


primit

In conturile de venituri sau cheltuieli diverse din exploatare


Exemplu: sumele facturate in lei pentru contacte de leasing in valuta,
pentru care diferentele de curs intre data facturarii si data platii sunt
facturate clientului

- Diferente favorabile
- Diferente nevaforabile

2007 KPMG Romnia S.R.L., o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate.

10

Clasificarea si provizionarea creantelor (1)


Creantele neincasate la scadenta se reclasifica in conturile de Creante
restante / dobanzi restante

Creantele restante trecute in litigiu se reclasifica in conturile Creante


indoielnice / Dobanzi indoielnice

Penalizarile calculate se inregistreaza in conturi specifice de creante


atasate aferente creantelor si dobanzilor restante/ indoielnice

Garantiile primite (personale, reale, intrinseci) se inregistreaza in


conturile bilantiere sau in evidenta extrabilantiera
Bunurile care fac obiectul contractelor de leasing financiar
= garantii intrinseci

Tipurile de garantii si valorile care pot fi luate in considerare la calculul


necesarului de provizionare sunt prevazute de Norma BNR 12/2002 cu
modificarile ulterioare

2007 KPMG Romnia S.R.L., o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate.

11

Clasificarea si provizionarea creantelor (2)


Provizioanele se calculeaza in functie de serviciul datoriei si
initierea de proceduri judiciare, conform Regulamentului BNR
5/2002 si Norma BNR 12/2002)

Se constituie prin includerea pe cheltuieli a necesarului de


provizioane

Se regularizeaza prin includerea pe cheltuieli sau reluarea pe


venituri a diferentei dintre soldul existent si necesar

Se utilizeaza prin reluarea pe venituri atunci cand:


- au fost epuizate posibilitatile legale de recuperare; sau
- s-a mplinit termenul de prescripie.

Constituirea si regularizarea provizioanelor se efectueaza lunar


2007 KPMG Romnia S.R.L., o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate.

12

Amortizarea comisioanelor si a costurilor de


tranzactie (1)
Comisioane pentru servicii financiare (incasate/ platite)
a) Care fac parte din rata efectiva a dobanzii instrumentului
Amanate si recunoscute ca o ajustare a veniturilor din dobanzi/
cheltuielilor cu dobanzile
metoda liniara sau metoda ratei efective a dobanzii
b) Castigate pe masura prestarii serviciilor
Amanate si recunoscute ca venituri din comisioane/ cheltuieli cu
comisioanele pe masura prestarii serviciilor
c) Castigate la indeplinirea unei obligatii contractuale principale
Recunoscute ca venituri din comisioane/ cheltuieli cu comisioanele
la indeplinirea prestatiei semnificative

2007 KPMG Romnia S.R.L., o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate.

13

Amortizarea comisioanelor si a costurilor de


tranzactie (2)
Costurile de tranzactie = costuri care pot fi direct atribuite acordarii de
credite si care nu ar fi aparut daca nu ar fi fost acordat creditul respectiv
Amanate si recunoscute ca o ajustare a veniturilor din dobanzi/
cheltuielilor cu dobanzile
metoda liniara sau metoda ratei efective a dobanzii

Rata efectiva a dobanzii


Rata rentabilitatii constanta pe intreaga perioada de detinere a
instrumentului financiar
Recunoasterea concomitenta a veniturilor si cheltuielilor
Reflectarea investitiei nete efective
Reflectarea conditiilor pietei (RDE)

2007 KPMG Romnia S.R.L., o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate.

14

Inregistrarea creantelor si datoriilor atasate


Principiul contabilitatii de angajamente
Dobanzile de primit (calculate si neajunse la scadenta) aferente perioadei
curente se inregistreaza ca si creante atasate cel putin lunar,
in contrapartida conturilor de venituri din dobanzi
Dobanzile de platit (calculate si neajunse la scadenta) aferente perioadei
curente se inregistreaza ca si datorii atasate cel putin lunar,
in contrapartida conturilor de cheltuieli cu dobanzile
Nu se inregistreaza in conturile bilantiere dobanzile de primit/ de platit
aferente perioadelor viitoare

2007 KPMG Romnia S.R.L., o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate.

15

Recunoasterea contractului de leasing de catre


locator

Care este momentul recunoasterii creantelor de leasing financiar de


catre societatea de leasing?

Este necesara inregistrarea bunurilor date in regim de leasing

financiar ca si imobilizari corporale la primirea facturii de la furnizor


de catre societatea de leasing?

2007 KPMG Romnia S.R.L., o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate.

16

Alte aspecte

Inregistrarea sumelor facturate in cadrul contractelor de leasing in functie


de natura acestora

Inregistrarea angajamentelor primite/ acordate in evidenta extrabilantiera


Utilizarea de conturi diferite pentru evidentierea imprumuturilor primite in

functie de sursa sau natura acestora (institutii de credit, institutii financiare,


actionari, imprumuturi subordonate)

Clasificarea si evaluarea titlurilor


Tratamentul contabil al instrumentelor financiare derivate

2007 KPMG Romnia S.R.L., o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate.

17

Agenda

Care este noul cadru de reglementare?

In ce constau principalele schimbari?

Care sunt aspectele practice legate de implementare?

2007 KPMG Romnia S.R.L., o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate.

18

Aspecte practice legate de implementare (1)


Customizarea sistemul informatic
Implementarea noului plan de conturi
Automatizarea raportarilor financiare periodice
Implementarea automatizarilor necesare pentru:
- reevaluarea creantelor si datoriilor in valuta
- clasificarea si provizionarea creantelor
- amortizarea comisioanelor si a costurilor de tranzactie
- calculul creantelor si datoriilor atasate etc

Actualizarea normelor si procedurilor interne


Cursuri de instruire pentru angajati

2007 KPMG Romnia S.R.L., o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate.

19

Aspecte practice legate de implementare (2)

Beneficiile organizarii unui proiect de implementare a noilor


reglementari contabile:

abordari unitare
reducerea costurilor
coordonarea intre departamente (IT, financiar, risc)
respectarea termenelor de implementare
convergenta cu alte proiecte existente in cadrul societatii
(implementarea IFRS, Basel II etc.)

2007 KPMG Romnia S.R.L., o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate.

20

Intrebari

2007 KPMG Romnia S.R.L., o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate.

21

Detalii de contact

Angela Manolache
Manager, Advisory
KPMG Romania SRL
DN1 Bucuresti-Ploiesti nr. 69-71
Sector 1, Bucuresti

E-mail: amanolache@kpmg.com
Tel: +40 (741) 800 800

Toate informaiile prezentate au un caracter general i nu sunt destinate a se adresa condiiilor specifice unei anumite persoane fizice sau juridice. Dei ncercm s furnizm informaii corecte i de actualitate, nu
exist nici o garanie c aceste informaii vor fi corecte la data la care sunt primite sau c vor continua s rmn corecte n viitor. Nu trebuie sa se acioneze pe baza acestor informaii fr o asisten profesional
competent n urma unei analize atente a circumstanelor specifice unei anumite situaii de fapt.
2007 KPMG Romnia S.R.L., o societate cu rspundere limitat de drept romn, membr a reelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG Internaional, o corporaie elveian.
Toate drepturile rezervate.

22