You are on page 1of 1

Status: La un prim nivel, ansamblul atributelor care permit actorului sa joace

un rol social. Pozitie ocupata in diviziunea muncii in cadrul unui system dat.
Structura sociala a unei societati este formata din cateva ssfere institutionale
de baza: politica economia, religia, familia si educatia. Fiecare sfera institutionala
poate fi la randul ei compusa din mai multe organizatii si grupari. In cadrul acestor
organizatii si grupari fiecare individ ocupa o pozitie(status social) care este asociata
cu un set de roluri sociale. Toate aceste elemente compun structura sociala a unei
societati, iar relatiile si interactiunile sociale din interiorul si dintre elementele
componente intervin de asemenea in definirea structurii sociale.
Termenul de status social este folosit pentru a indica pozitia unui individ in
structura de pozitii din cadrul unui grup, a unei organizatii sau o societatii in
general. Data fiin apartenenta multipla simultana a unui individ la grupari
sociale/grupari mai largi si organizatii diverse , o persoana poate detine mai multe
statusuri in acelas moment. Spre exemplu caracteristicile socioeconomice (gen,
etnie, varsta, ocupatie, rasa, religie, mediu residential, statut marital, statut
parental) indica pozitii in societate carora le sunt asociate diverse statusuri sociale.
Apartenenta la un anumit grup social confera de asemenea un status social.