You are on page 1of 7

PESHAT SPECIFIKE T MATERIALEVE DHE NGARKESAT N KONSTRUKCIONE

I. LLANAT
1.
2.
3.
4.

Lla glqeror
Lla vazhdues
Lla imentoje
Lla i allie

17.00 kN/m3
19.00 kN/m3
21.00 kN/m3
12.00 kN/m3

II. BETONET
1.
2.
3.
4.

Beton i pa armuar
Beton i armuar
Beton i leht
Beton pr mbushje

24.0 kN/m3
25.0 kN/m3
22.0kN/m3
16.0kN/m3

III. ASFALTET
1. Asfalt
2. Asfalt i ngjeshur

18.00 kN/m3
20.00 kN/m3

IV. DHEHERAT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Argjil e that
Argjil me lagshti natyrore
Argjil me shum lagshti
Mbushje nga rra
Rr dhe zhavor me lagshti
Rr dhe zhavor i lagt
Agregat i thyer

16.00 kN/m3
17.00 kN/m3
21.00 kN/m3
14.00 kN/m3
18.00 kN/m3
20.00 kN/m3
18.00 kN/m3

V. MURET ME TULLA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tulla t plota n lla glqeror


Tulla t plota n lla vazhdues
Tullat t plota n lla cimentoje
Tulla t zbrazta n lla glqeror
Mur me tulla t plota (d= 6.5cm) i suvatuar n t dy an
Mur me tulla t zbrazta (d= 6.5cm) i suvatuar n dy ant
Mur 12cm me tulla t plota n dy i suvatuar n dy dy ant
Mur 12cm me tulla t zbrazta i suvatuar n t dy ant
Mur 38cm me tulla t plota i suvatuar n t dy ant
Mur 38cm me tulla t zbrazta i suvatuar nga t dy ant
Mur nga blloqet me zbraztsira nga betoni

16.00 kN/m3
16.5 kN/m3
17.5 kN/m3
13.5 kN/m3
1.5 kN/m2
1.3 kN/m2
2.6 kN/m2
2.5 kN/m2
6.7 kN/m2
5.7 kN/m2
22.0 kN/m3
1

VI. PLLAKAT IZOLUESE (TRASHSIE PREJ 1cm)


1. Pllakat nga mbeturinat e drurit ( heraklit, tarolit dhe ngjashme )
2. Pllakat e presuara nga mbeturinat e drurit

0.04 kN/m2
0.03 kN/m2

VII. DYSHEMET (TRASHSIE PREJ 1cm)


1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dysheme nga druri i but


Dysheme nga druri i fort
Dysheme nga ksioliti
Dysheme nga terraco
Dysheme nga pllakat e imentos
Dysheme nga pllakat e qeramiks

0.06 kN/m2
0.08 kN/m2
0.18 kN/m2
0.20 kN/m2
0.22 kN/m2
0.20 kN/m2

VIII. MATERIALET NDRTIMORE


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gom
Ksilolit
Lineleum
Blindit
Pluta
Mermer
Parket lisi
Pllaka e keramike
Plafon rabic

18.0 kN/m3
18.0 kN/m3
13.0 kN/m3
18.0 kN/m3
3.0 kN/m3
27.0 kN/m3
8.0 kN/m3
20.0 kN/m3
24.0 kN/m3

IX. KONSTRUKSIONE E PRBERA T DYSHEMEVE


1. Parket 3.5cm ose mozaik parket 2cm + dysheme e mbyllur 2.5cm + trarza 5/8+
mbushje 8cm; 0.20+0.15+0.04+1.12
2. Parket, 2.5cm ose mozaik parket, 2.5cm + asfalt + shtres nga betoni i leht, 3.2cm ;
0.20+0.06+0.07
3. Terraco, 2cm + shtres pr rrafshim, 3cm ; 0.44+0.66
4. Pllaka keramike, 0.7cm + shtres nga rra dhe imentoja n t that, 2.5cm + shtres
pr rrafshim, 4cm; 0.14+0.50+0.88
5. Ksilolit 2.8cm ose blindit, 2.5cm + kmishza 3mm + shtresa 4cm ; 0.51+0.07+0.88
6. Parket, 2.5cm + blindit, 2.5cm + shtresa rrafshuese prej 4cm, 0.20+0.45+0.88
7. Simp3mm + lla imentoje 1cm + shtres pr rrafshim 4cm, 0,04+0.22+0.88
8. Gom 0.8cm + ngjits + kmishz 2cm + shtres pr rrafshim 4cm ,
0.145+0.01+0.22+0.08
9. Linoleum, 5mm + lla i allis, 2cm + shtres pr rrafshim, 4cm; 0.65+0.26+0.88

1.151kN/m2
0.96kN/m2
1.10kN/m2
1.52kN/m2
1.46kN/m2
1.53kN/m2
0.48kN/m2
0.48kN/m2
1.21kN/m2
2

X. NGARKESAT SHFRYTUESE N OBJEKTE


1.
2.

Shtegu pr mirmbajtje t makinave


Hapsirat n tavan pr nevoja shtpiake

(vlerat ne kllapa jane meritore) / (shiko tab. 6.1 dhe 6.2 n EC1)
3.
4.
*
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kthinat pr banim dhe ato ndihmse n objekte banuese me hapsire drite deri n
4,5m (n drejtim t mbshtetjes) / (shiko tab. 6.1 dhe 6.2 n EC1)
Kthinat pr banim dhe ato ndihmse me hapsire drite prej 4,5m deri n 5,5m
(n drejtim t mbshtetjes) / (shiko tab. 6.1 dhe 6.2 n EC1)
Sipas EC1: Siprfaqet pr aktivitet shtpiak dhe banues, q t gjitha jan prfshir
n kategorin A (prandaj intenzitetet nga pikat m larte 2, 3 dhe 4, nuk merren
parasysh)
Hapsirat n objektet e mdha banimi, objekte tregtare, administrative,
shndetsore, dhe terasat
Shkallet n objektet banuese, ballkonet, kthinat shkollore
Kthina pr udhtare, shitore, korridore, shkall n objekte publike tregtare
Hapsirat pr tubime, teatro, kinema, halla vallzimi, halla gjimnastike, tribuna
me ulse t prhershme si dhe hapsirat pr bagti t mdha
Tribunat pa ulse t prhershme
Garderoba / Hapsira pr ruajtjene rrobave
Biblioteka, arkive, librari dhe hapsira t ngjashme
Shtytja horizontale n nivelin e dorzs s gardhit tek shkallt dhe ballkonet
Shtytja horizontale n nivel t dorzs s gardhit tek teatrot, shkollat, kinemat
dhe hallat pr tubime t ndryshme si tribuna n objekte sportive, etj.

1.00 kN/m2
1.25
(2.0) kN/m2
1.25
(2.0) kN/m2
1.50
(2.0) kN/m2
2.00 kN/m2
2.00 kN/m2
3.00 kN/m2
4.00 kN/m2
4.50 kN/m2
5.50 kN/m2
5.00 kN/m2
5.00 kN/m2
0.40 kN/m'
1.00 kN/m'

XI. NGARKESAT E PRKOHSHME / BORA DHE ERA


1) NGARKESA NGA BORA
Pjertsia e kulmit
qs (kN/m2)

20
0.75

25
0.70

30
0.65

35
0.60

40
0.65

45
0.55

50
0.50

55
0.45

60
0.35

65
0.30

Per lartsi mbidetare mbi 500m dhe pjertsi t kulmit m t vogla ose baraz me 20, shrytzohet shprehja
n vijim:

s 0.75

H 500
400 , H- lartsia mbidetare; s intenziteti i ngarkess themelore nga bora

Per ramje t kulmeve me pjerrtsi mbi 20, vlerat e fituara me shprehjen m sipr zvoglohen duke u
shumzuar me kosinusin e kendit (cos).
2) NGARKESA NGA ERA

w cq w

, c - koeficienti i veprimit n siprfaqe; qw - intenziteti themelor i ers


Pr veprim te ers n shtytje ansore, c = 0.80
Pr veprim t ers n thithje, c = 0.40
Pr veprim t ers n shtytje nga lart (psh. tek kulmet e rrafshta), c = 0.40
Intenziteti themelor i ers n varsi nga zona gjeografike, lartsia e objektit si dhe nga shkalla e eksponimit,
sht dhne n tabeln n vijim:
Nr.
rend.
1
2
3
4
5
6
7

Lartsia e sip. Shkalla e eksozimit t


mbi teren
objektit
i mbrojtur
deri n 10.0m
gjysm i mbrojtur
i eksponuar
mbi 10,0m
gjysm i eksponuar
deri n 30,0m
i eksponuar
30,0 60,0m
i eksponuar
60,0 100,0m
i eksponuar

Intenz. i ers (w) n kN/m2 pr zonn gjeografike


zona e Ir
zona e IIt
zona e IIIt
0,30
0,40
0,55
0,40
0,55
0,80
0,50
0,75
1,10
0,50
0,75
1,10
0,60
0,90
1,30
0,70
1,05
1,50
0,80
1,20
1,70

N EC1 kto ngarkesa jan dhn n tabeln 6.1 dhe 6.2 t bashkangjitura n vijim, sipas kategorive t
siprfaqeve shfrytzuese n objekte:
1) NGARKESAT SHRYTZUESE N OBJEKTE NDRTTIMORE
Kategoria
(Category)
A
B
C

Destinimi
(Specific Use)
Siprfaqe pr aktivitet shtpiak
dhe banues
Hapsira zyrash
Hapsiara ku mund t mblidhen
njerz
(me
prjashtim
t
siprfaqeve t prfshira nn
kategorit A, B, D dhe E)

Shembull
(Example)
Dhoma nw objekete banimi dhe shtwpi; dhoma dhe kthina
spitalore; dhoma hotelesh e bujtinash, kuzhina dhe toalete etj.
C1: Siprfaqe me tavolina, etj.
psh. siprfaqe shkollore, kafiteri, restorante, holle pr ngrnje,
dhoma leximi, recepcione etj.
C2: Hapsira me karrike fikse, psh. hapsira n kisha, teatro
apo kinema, salla mbledhjesh, amfiteatro, salla tubimesh,
kthina pr pritje, pritore n stacione hekurudhore.
C3: Hapsira pa pengesa pr lvizje njerzish, psh. kthina
muzesh, dhoma ekspozitash, etj., dhe siprfaqet ndihmse
(access areas) n objekte publike dhe administrative, hotele,
spitale, hapsira para stacioneve hekurudhore.
C4: Hapsira pr aktivitete t mundshme fizike, psh. salla
vallzimi, salla gjimnastike, skena teatrosh etj.
C5: Siprfaqe t eksponuara turmave t mdha njerzore, psh.
n ndrtesat pr ngjarje publike si halla koncertesh, halla
sportive prfshir edhe tribinat, terasat dhe hapsirat
ndihmse, si dhe platforma stacionesh hekurudhore etj.

Hapsira pr shitje

Hapsira me mundsi grumbullimi


(deponimi) t mallrave, prfshir
ktu edhe hapsirat ndihmse

D1: Hapsirat n dyqane pr shitje me pakic n prgjithsi, si


psh.: siprfaqe n shtpi t mallrave, shitore materjalesh pr
zyra, etj.
D2: Hapsira n departamente tjera shitjesh
Hapsira pr deponim, prfshir edhe depot e librave dhe
dokumentacioni tjetr t ngjashm.
(Ngarkesat e definuara n tabeln 6.2 duhet t mrren si vlera
minimale nse ato nuk jan definuar n mnyr t posame).
Udhzimet e mtejme jan dhn n tabeln 4.8.

Tabela 6.1 Kategorit e shfrytzimit t siprfaqeve n ndrtesa

Kategorit e siprfaqeve t ngarkuara


(Categories of loaded areas)

qk
[kN/m2]

Qk
[kN]

kategoria A (category A)
- dyshemet n prgjithsi (floors)
- shkallt (stairs)
- ballkonet (balconies)

2,0
3,0
4,0

2,0
2,0
2,0

kategoria B (category B)

3,0

2,0

kategoria C (category C)
- C1
- C2
- C3
- C4
- C5

3,0
4,0
5,0
5,0
5,

4,0
4,0
4,0
7,0
4,0

kategoria D (category D)
- D1
- D2
Kategoria E (category E)

5,0
5,0
6,0

4,0
7,0
7,0

Tabela 6.2 Ngarkesat shfrytzuese n dysheme, ballkone dhe shkall t ndrtesave

2) NGARKESAT SHRYTZUESE PR HAPSIRAT KU ZHVILLOHET TRAFIK AUTOMJETESH


P (1) Siprfaqet pr komunikacion (traffic areas) n ndtesa ndahen n dy kategori
mundsit pr asje t automjeteve, si sht treguar n tabeln 6.3
Kategoria
(Category)
F

Destinimi
(Specific Use)

varsisht

nga

Shembull
(Example)

garazha, hapwsira parkingjesh, salla


Hapsirat p komunukacion dhe pr parkim parkingjesh
makinash t lehta (me pesh totale 30 kN dhe me
m pak se 8 ulse prfshir edhe vozitsin)
(garages; parking areas, parking
halls)
psh.: rampa pr qasjse; zona
furnizuese; zona pr qasje t
Hapsirat pr trafik dhe parkim makinash mesatare zjarrfiksve (me pesh totale 160
(pesh totale >160 kN n t dy akset)
kN)

access routes; delivery


zones; zones accessible to
fire engines ( 160 kN gross
vehicle weight)

Tabela 6.3 Siprfaqet pr komunikacion n objekte (Traffic and parking areas in buildings)
NOTE 1 Access to areas designed to category F should be limited by physical means built into the structure.
NOTE 2 Areas designed to categories F and G should be posted with the appropriate warning signs.

P (2) asja hapsirave t llogaruara sipas kategoris F, duhet t kufizohet me mjete mekanike t inkorporuara
n konstrukcion.
6

P (3) Siprfaqet e llogaruara sipas kategorive F dhe G, duhet t jen shnuar me shenja gjegjse njoftimi
(t vrejtura).
3) VLERAT E VEPRIMEVE TEK HAPSIRAT KU ZHVILLOHET TRAFIK AUTONJETESH
P (1) Vlerat karakteristike pr ngarkesat e koncentruara Qk, t cilat paraqesin njrin aks
dimensione sipas fig. 6.1, dhe pr ngarkes t shprndar qk, jan dhn n
tabeln 6.4

me

Fig. 6.1 Dimensionet e ngarkess n aks

Siprfaqe pr komunikacion
(traffic areas)
Kategoria F (Category F)
pesha e prgjithshme e makins: 30 kN
(gross vehicle weight: 30 kN )
Kategoria G (Category G)
pesha e prgjithshme e makins >30 kN,
160 kN
(30 kN < gross vehicle weight 160 kN )

qk
[kN/m2]

Qk
[kN]

2,0

10

5,0

45

Tabela 6.4 Ngarkesat shfrytzuese n garazha dhe siprfaqe pr komunikacion automjetesh

P (2) Ngarkesa e koncentruar Qk, dhe ajo njtrajtsisht e shprndar qk, duhet t
veprojn njtrajtsisht.

konsiderohen q

P (3) Secila ngarkes e koncentruar duhet t vendoset n siprfae katrore, me an


pozitat q shkaktojn ndikime m t disfavorshme.

200mm,

P (4)

Koefiienti i reduktimit A pr kategorit F dhe G duhet t merret si n vijim:

A=1,0

P (5)

Koefiienti i reduktimit n pr kategorit F dhe G duhet t merret si n vijim:

n=1,0