You are on page 1of 1

Papagj Riko ulet zo svojej klietky

a hadaj ho po celom meste.

Gabika priprav svoj zmrzlinov


stnok na jese a zimu.

Hedviga priprav pre Adama pekn


veniec z jesennho lstia.
Andrea a Frantiek sa vydaj na cestu s obrovskou tekvicou.

Oliver bude
svedkom
neprjemnej
udalosti.

Rotraut Susanne Bernerov Potulky jeseou

Po zime, jari a lete op zavta do Potulkova jese. Obyvatelia mesteka


sa stretvaj na vinobran pri hudbe i tanci a v kultrnom dome sa chyst
festival tekvc. Deti sa zastnia otvorenia materskej klky za slvnostnho
lampinovho sprievodu. Autorka knihy Potulky jeseou nm umouje
nahliadnu do mnostva prbehov o divch husiach
a priatestvch, mladomaneloch,
i o zatlanch zvieratkch,
ktor nakoniec vdy
njdu cestu domov.

Rotraut Susanne Bernerov

Potulky
jeseou

Micka sa te novonarodenm maiatkam


Murko si radej vyjde na prechdzku.

Rudolf je uiteom hudby a spolu


s Anitou pripravia veern koncert.

Havran sa prid k divm


husiam, no neodlet s nimi...

Pako sa znova
stretne so starm
znmym.

Peter si sm vyrobil
svoj lampin.

S km telefonuje
Edita?
Betka a mal Joko
sa ponhaj
na festival tekvc.

Veveriky zbieraj
orieky na zimu.

Carlos a Pita maj pln ruky prce.


2011, Gerstenberg Verlag, Hildesheim, Nemecko
Pvodn vydanie: Rotraut Susanne Berner: Herbst-Wimmelbuch
2012, Vydavetel'stvo Zelen Kocr s. r. o., amorn, Slovensko
Vydva: Vydavatel'stvo Zelen Kocr s.r.o.
Webov strnka: www.zelenykocur.sk

WimmelCover_Herbst_SK_Sachsen_1Auflage 1

Zodpovedn vydavatel: Konate spolonosti


Preloila: Gertrud Korpi
Redaktorka edcie: Renta Dekov
Grafick prava: Mrta Rsa
Tla: Nemecko

Prv vydanie, 2012


ISBN 978-80-970922-0-7

27.04.12 17:29

You might also like