You are on page 1of 32

APARAT MARRS TOKSOR

Manual Prdorimi

UDHZIME SIGURIE
Ky produkt sht prodhuar konform standardeve ndrkombtare t siguris. Ju lutemi, lexoni udhzimet e siguris dhe
funksionimit prpara se ta vini aparatin n pun. Ruajeni kt manual q ta konsultoni kur sht e nevojshme. Informacioni
i ktij manuali prdorimi mund t modikohet pa njoftim paraprak.
HYRJA E RRYMS
AC 90~250V~, 50/60Hz.
Produkti duhet t vihet n pun vetm me voltazhin e treguar n etiket.
Hiqeni aparatin nga priza para se ta pastroni ose ta montoni.
MBINGARKESA
Mos e mbingarkoni prizn, zgjatuesin apo prshtatsin, pasi ka rrezik pr shkarkes elektrike ose zjarr.
LNGJET
Aparati nuk duhet t bjer n kontakt me ujin apo lngje t tjera.
Mos vendosni n pajisje objekte t mbushura me uj, si vazo apo gota.
PASTRIMI
Para pastrimit, hiqni kabllon e furnizimit me rrym nga priza. Pr ta pastruar nga jasht prdorni nj
leck t that (mos prdorni trets kimik).
AJROSJA
Vrimat e ajrimit n pjesn e siprme t aparatit duhet t mos mbulohen, me qllim q ajri t qarkulloj lirshm. Mos e vendosni
aparatin mbi siprfaqe t buta apo tepih. Mos e ekspozoni aparatin direkt n dritn e diellit apo pran burimeve t nxehtsis.
Mos vendosni pajisje elektronike mbi aparat.
OBJEKTE FIKSUESE
Prdorni vetm objektet ksuese t rekomanduara nga fabrika, prndryshe prbn rrezik ose dmtim t aparatit.

UDHZIME SIGURIE
LIDHJA ME TV DHE ANTEN
Shkputeni aparatin nga priza, para se ta lidhni me kabllin e antens. Mosrespektimi i ktij udhzimi
mund t rezultoj n dmtim t televizorit ose/dhe aparatit.
VENDNDODHJA
Vendoseni aparatin n ambient t mbyllur, ku nuk ekspozohet ndaj drits s diellit, shiut apo vettimave.
Mos e vendosni aparatin afr burimeve t nxehtsis si radiator, pajisje ngrohse, stufa, apo
pajisje t tjera (prfshi amplikatort) q prodhojn nxehtsi. Gjithashtu rekomandohet t mos vendosni
aparatin afer telefonave pa tel apo pajisjeve wireless.
GJAT VETTIMAVE, STUHIS ose KUR NUK SHT N PRDORIM
Shkputeni aparatin nga priza kryesore si dhe hiqeni kabllin gjat motit me vettima, stuhi, apo gjat
mosprdorimit pr nj koh t gjat.
SERVISIMI
Mos tentoni t riparoni produktin vet, sepse hapja e aparatit mund t'ju ekspozoj ndaj voltazhit t lart
apo rreziqeve t tjera. Pr servisim, kontaktoni me personelin e kualiifkuar t servisit. do ndrhyrje e pa
autorizuar n aparat e nxjerr at jasht garancis.
Mos e trhiqni kabllin kryesor kur aparati sht n pun. Pr ta kur aparatin,
shtypni butonin "Fikje/Ndezje" n telekomandn tuaj apo te njsia.
2

PRMBAJTJA
Udhzimet e Siguris ...................................................1-2
KAPITULLI 1
Para montimit ............................................................... 5
Karakteristika t prgjithshme ..................................... 5
Aksesort .................................................................... 5
KAPITULLI 2
Butonat dhe funksionet ................................................6
Paneli ballor dhe i pasm ......................................... 6-7
Telekomanda .............................................................. 8
KAPITULLI 3
Vendndodhja e marrsit ............................................... 9
Vendndodhja e marrsit ............................................... 9
Lidhja e marrsit me TV .................................... 9-10-11
Lidhja e sistemit dixhital audio ................................... 12
KAPITULLI 4
Instalimi llestar dhe funksionet baz .................... 13
Operacionet .............................................................. 13
Instalimi llestar ........................................................ 13
Funskionet Baz ........................................................ 13
Ndrrimi i kanalit ....................................................... 13
Kontrolli i volumit ...................................................... 13
Informacioni i eventeve ............................................. 14
Teleteksti .................................................................. 14

Przgjedhja e gjuhs audio ....................................... 15


Przgjedhja e titrave .................................................. 15
Guida elektronike e programeve GUIDE ................ 15-16
KAPITULLI 5
Harta e menus ..................................................... 17-18
Menuja kryesore ......................................................... 19
TV ................................................................................. 19
Guida TV .................................................................... 19
Krkimi ...................................................................... 19
Kujtesat ..................................................................... 20
Lista TV ..................................................................... 20
T preferuara ......................................................... 20-21
PVR .............................................................................. 21
Regjistrimet e rezervuara ............................................ 21
Regjistrimet n proes .......................................... 21-22
Regjistrimet e prfunduara .................................... 22-23
Regjistrime t dshtuara ............................................ 23
Planikimi i regjistrimit manual ............................... 23-24
Krijo direktori t re ...................................................... 24
Modiko direktorin ................................................... 24
Radio nga Interneti ...................................................... 25
Radio nga Interneti .................................................... 25
Kontrolli prindror ....................................................... 25
Ndrysho PIN .............................................................. 25
Blloko kanale ............................................................. 25
Karta smart ................................................................ 26

Kongurimiet .............................................................. 26
Instalimi i kanaleve .................................................... 26
T dhna mbi kanalin ............................................... 26
Parametrat e ors ..................................................... 26
Parametrat e daljes A/V ........................................ 26-27
Gjuht ....................................................................... 27
Ndrfaqja e prdoruesit ........................................ 27-28
Parametrat e sistemit ............................................... 28
Informacioni pr sistemin .......................................... 28
Funksionet PVR .......................................................... 29
Regjistrim i menjhershm ........................................ 29
Regjistrimi EPG ......................................................... 29
Playback ................................................................... 28
Ndihmes ................................................................... 30

KAPITULLI 1
PARA MONITIMIT
KARAKTERISTIKA T PRGJITHSHME
1 Tunera DVB-C
MPEG-2 (MP@ML), MPEG-2 (MP@HL), MPEG4 AVC/H.264, HP@L4
OSD Teletext
GUIDE (Guida elektronike e programit/EPG) pr informacione t kanalit q shfaqen n ekran
Kontrolli prindror
Dalje HD numerike HDMI
Dalje analoge SD SCART
Dalje analoge SD RCA
Dalje optike S/PDIF
2 x USB + 1 x eSATA
Prditsim automatik /manual softueri
1 x Port ethernet
AKSESORT
Manuali i prdorimit
Telekomanda
Baterit (AAA)
Kablli HDMI
Kablli analog
Furnizues i jashtm 12 V 3 A

KAPITULLI 2
BUTONAT DHE FUNKSIONET
PANELI BALLOR

Ndezje / Fikje

Porti i kartels SMART, vedoset me ip n drejtim t poshtm.

KAPITULLI 2
PANELI I PASM

7
4

DALJE
Port dalje i sinjalit

HYRJE
Porti i furnizimit me sinjal

AV OUT
Porti i lidhjes s sinjalit
analog me TV (RCA)

10

ETHERNET
Porti i lidhjes s kabllos s internetit

PORT PR USB
Port USB pr lidhjn e memorjes
s jashtme ose WiFi USB.

11
9

S/PDIF DALJE
Port audio dalje digjitale

11

12

10

HDMI
Port daljeje e sinjalit digjital,
pr lidhje me TV.

12

LIDHSE ELEKTRIKE DC
Porti i furnizimit me rrym.

KAPITULLI 2
TELEKOMANDA
Pa z

Butonat me numra
Televizionet/Radiot e preferuara

Opcione
VOD
OK
VOL + / Volumi
Ngritje/zbritje n faqe
Buton, funksionet e t cilit varen nga konteksti
Ndihma
Internet
Tekst
Regjistro
Kanali i mparshm
Audio/Titra
Zgjedhje e piks opcional audio ose titrave

Ndez/Fik

Guid - Guida elektronike e programeve

Meny - Menyja kryesore e aranzhimeve t marrsit


Prapa - kthim prapa, n varsi t kontekstit
Djathtas - Majtas
PR +/- - ndryshimi i programit
Faqja e par
Informacione
Buton joaktiv
EPG - Udhzues i shpejt
PVR
Play/Pause/Prpara/Ndalo
F1- elsa t funksionit

KAPITULLI 3
VENDNDODHJA E MARRSIT
VENDNDODHJA E MARRSIT
Vendoseni marrsin n pozicion horizontal.
Mos vendosni mbi marrs objekte t rnda si TV.
Mos e instaloni marrsin n kto ambiente: vende me vibrime, me ekspozim direkt n rrezet e diellit, vende t lagshta,
ambiente me temperatura shum t larta ose shum t ulta, si dhe ambiente pa ajrosje.
LIDHJA E MARRSIT ME TV
Pr t lidhur marrsin me televizorin, ekzistojn 2 metoda t ndryshme: me kabll HDMI (rekomandohet), RCA.

KAPITULLI 3
1

HDMI

Lidhni kabllin HDMI me terminalin "HDMI" n panelin e pasm t marrsit dhe skajin tjetr lidheni me
1 HDMI t televizorit tuaj.
input

10

KAPITULLI 3
2

AV

Lidhni kabllin RCA me daljen ''RCA'' n panelin e pasm t marrsit dhe skajin tjetr lidheni me hyrjen RCA t televizorit tuaj.

11

KAPITULLI 3
LIDHJA E SISTEMIT DIXHITAL AUDIO
Lidhni kabllin optik me lidhsin S/PDIF n panelin e pasm t marrsit, dhe skajin tjetr
lidheni me lidhsin S/PDIF INPUT OPTICAL n sistemin dixhital audio.

12

KAPITULLI 4
INSTALIMI FILLESTAR DHE FUNKSIONET BAZ
FUNSKIONET BAZ
Ky seksion shpjegon shum funksione pr TV dhe Radio.
NDRRIMI I KANALIT
Kanali ndrrohet me tri metoda.
Metoda 1) Shtyp Shigjetat ( / ) ose PR+/-.
Metoda 2) Shtyp Numrat (0~9) q t zgjedhsh kanalin direkt.
Metoda 3) Shtyp OK q t shfaqet lista e kanaleve. Zgjidh kanalin q dshiron duke prdorur Shigjetat ( / ) dhe shtyp OK.
*Shtyp Last pr t'u kthyer te kanali i mparshm. Shtyp TV/Radio
KONTROLLI I VOLUMIT
Pr t kontrolluar volumin:
Shtyp VOL +/- ose Shigjetat ( / ).
Shtyp butonin Mute ( ) pr t hequr zrin.
Shtypn prap Mute ( )ose VOL +/- pr t rikthyer zrin.

13

pr t kaluar te kanalet TV dhe Radio.

KAPITULLI 4
INFORMACIONI I EVENTEVE
Shtypni butonin Info pr t paraqitur n ekran kto informata:
1

emri i lists s kanalit

numri/emri i kanalit

informacion shtes pr programin

titulli i programit aktual

titulli i programit pasardhs

ora/data aktuale

ikonat (ekran i gjer, audio nga disa kanale, kyje, titra, HD, gjuha audio, teletext, kuzimi i moshs)

Po t shtypni srish Info, djathtas shfaqet informacion i hollsishm pr programin. Strisha dhe informacioni zhduken nse e
shtypni butonin Info pr her t tret.
TELETEKSTI
Pr t par teletekstin:
1. Shtyp butonin Teletext ( ) pr t shfaqur shrbimin e teletekstit, nse ka.
2. Me Shigjetat ( / ) ose Numrat (0~9) ndrroni faqet.
Me Shigjetat ( / ) kaloni n nnfaqe, nse ka.

14

KAPITULLI 4
3. Pr t dal nga teleteksti, shtyp butonin Teletext (
Shtypja e dyt e mbyll shrbimin e Teletekstit.

) prap. Shtypja e par shfaq modalitetin Teletekst transparent.

PRZGJEDHJA E GJUHS AUDIO


Pr t zgjedhur gjuhn audio:
1. Shtyp butonin Audio ( ) dhe butonin OK pr t shfaqur menun e Gjuhs Audio.
2. Zgjidh gjuhn duke prdorur Shigjetat ( / ) dhe shtyp OK pr t konrmuar zgjedhjen tnde.
PRZGJEDHJA E TITRAVE
Pr t przgjedhur gjuhn e titrave:
1. Shtyp butonin Titrat (
) dhe OK pr t shfaqur menun e gjuhs s titrave.
2. Zgjidh gjuhn e titrave me Shigjetat ( / ) dhe shtyp OK pr t konrmuar zgjedhjen tnde.
GUIDA ELEKTRONIKE E PROGRAMEVE GUIDE
Guida Elektronike e Programeve shfaq informacion pr programin, si p.sh. numrin/emrin
e kanalit, titujt e programit, orarin e transmetimit, si dhe sinopsin e programit.
Shrbimi GUIDE mund t ndryshoj n varsi t ofruesit t shrbimit.
1. Shtyp GUIDE pr t hyr n Guidn Elektronike t Programeve.
2. Zgjidh nj program pr t par m shum informacion pr t.
Shigjetat ( / ): Lviz fokusin e programit lart/posht t nj kanali tjetr n boksin e
programeve. N modalitet me nj kanal, lviz fokusin lart/posht n listn e programeve.
Shigjetat ( / ): Lviz fokusin e programit majtas/djathtas orarit n t njjtin kanal.
N modalitet me nj kanal, lviz kanalin q po shikoni.

15

KAPITULLI 4
Butonat Faqje ( / ): Lvizni lart/posht kanalet (ose programet n mnyrn e kanalit)
nj et n koh.
Butoni i Verdh: Sposton orarin EPG nj dit para.
Butoni i Gjelbr: Kalon orarin n orn aktuale.
Butoni i Kuq: Sposton orarin nj dit mbrapa.
*Orari shfaq programet me intervale njorshe. Viza vertikale e kuqe shnon orn aktuale.

3. Pr t ndryshuar modalitetin GUIDE (Grid, List) shtyp srish butonin GUIDE.


4. Pr t prdorur funksionet shtes, shtyp Opt ose OK.
(1) Luaj: Kaloni te kanali i zgjedhur.
(2) M kujto: Bn nj njoftim pr t'ju kujtuar kur llon programi.
(3) Regjistro: Prcaktoni programin q doni t regjistroni (vetm model PVR).
(4) Trego t ngjashme: Gjen programet e ngjashme n Guide.
(5) M shum informacion: Tregon m shum informacion pr programin e zgjedhur, djathtas ekranit.
5. Pr t dal nga GUIDE, shtyp butonin EXIT.

16

KAPITULLI 5
HARTA E MENUS
T PREFERUARAT

HDTV, TV / Radio

TV

Guida TV, krko sipas emrit, krko sipas kategorise / Rezervime / Lista e kanaleve

PVR

Regjistrimet e rezervuara, regjistrimet n proces, regjistrimet e prfunduara


regjistrimet e dshtuara

RADIO
VOD
RADIO NGA INTERNET
WEB N TV
DLNA
SOCIAL MEDIA
EXTRA
USB
KONTROLL PRINDROR

Konguro, ndrysho PIN, blloko kanale

KARTELA SMART/CONAX

Rreth Conax CA, statusi i pajtimit, statusi i eventit, statusi token, mesazhet
limiti i moshs, ndrysho CA PIN

17

KAPITULLI 5
KONFIGURIMI

Instalimi i kanaleve

Krkim automatik i kanaleve, krkim manual i kanaleve

T dhna mbi kanalin

Raporti i gurs TV, shfaq format (SCART),


shfaq format (HDMI), digital audio, S/PDIF A/V Sync
gjuha audio e preferuar, tipi i sinjalit SCART
formati video HDMI

Parametrat e daljes A/V


Gjuht

Menuja e gjuhs, gjuha e par audio, gjuha e dyt audio


gjuha e par pr titrat, gjuha e dyt pr titrat
titra pr vshtirsi n t dgjuar

Ndrfaqje prdoruesi

Marzhi PVR Start, Marzhi PVR fund


Vetfshirje - Regjistrimet m t vjetra afati i screensaver
Strisha OSD/Banner

Parametrat e sistemit

Ristarto aparatin, ktheje n gjendjen llestare

Informacion pr sistemin

Rrjeti IP, kongurimi, rrjetit softuer, ip ID

18

KAPITULLI 5
MENUJA KRYESORE
Menuja kryesore prbhet nga:
T preferuarat
TV
PVR
VOD

WEB
Radio nga interneti
DLNA
Ekstra

USB
Kontrolli prindror
Karta smart
Kongurimet

TV
GUIDA TV
1. Zgjidh Guida TV duke prdorur Shigjetat ( / ) n menun TV dhe shtyp OK.
2. Do t shfaqet Guida TV (EPG).
KRKIM
Krko sipas emrit
Krko sipas kategoris
1. Zgjidh Krkim duke prdorur Shigjetat ( / ) n menun TV dhe shtyp OK pr t hapur Tastiern.
2. Fut nj fjal kye duke prdorur Shigjetat ( / / / ) dhe OK. Pastaj zgjidh Enter dhe shtyp OK pr t lluar krkimin.
3. Nj list programesh t ngjashme do t shfaqen n ekran (nse ka t ngjashme).

19

KAPITULLI 5
KUJTESAT
Kjo menu rendit t gjitha kujtesat:
1. Zgjidh Kujtesat duke prdorur Shigjetat ( / ) n menun TV dhe shtyp OK.
2. Shfaqet lista e Kujtesave.
3. Shtyp butonin Opt q t hapen m shum opcione.
(1) Fshi: Fshin kujtesn e przgjedhur.
(2) Fshi t gjith: Fshin t gjitha kujtesat.
LISTA TV
Kjo pjes e menus rendit t gjitha kanalet TV dhe informacionin pr programet e tyre aktuale.
T PREFERUARAT
Zgjidh "T preferuara:" duke prdorur Shigjetat ( / ) dhe shtypni OPT q t hapni m shum opcione.
1. Shtyp Menu pr t hapur Menun. Menuja hapet n gjendjen q sht mbyllur hern e fundit.
2. Me Shigjetat ( / / / ) kalo lart, posht, majtas, djathtas menus.
3. Navigo n nn menun q krkon dhe shtyp OK pr t konrmuar zgjedhjen tnde.
4. Prdor Shigjetn ( ) pr t'u kthyer te menuja e mparshme.
5. Pr t dal nga menuja aktuale, shtyp butonin Back/Exit.
(1) Shto list t re: Krijon list t re kanalesh t preferuara.
(2) Fshi listn: Heq listn ekzistuese. Nuk hiqen listat e fabriks (HDTV, TV, Radio).
(3) Riemro listn: I ndryshoni emrin nj list (max. 10 shkronja)
(4) Ri-sistemo: Risistemon kanalet n list. Pasi mbaron risistemimi, shtyp Shigjetn ( ) dhe pastaj shtypni Ruaj dhe OK
pr t ruajtur ndryshimet.

20

KAPITULLI 5
(5) Shto/hiq: Shton/heq kanalet n listn e przgjedhur. Pasi shton/heq kanalet, shtyp Shigjetn ( )
dhe pastaj ruaj dhe OK pr t ruajtur ndryshimet.
PVR
REGJISTRIMET E REZERVUARA
Kjo menu rendit regjistrimet q jan planikuar pr tu regjistruar.
1. Zgjidh Regjistrimet e rezervuara duke prdorur Shigjetat ( / ) n menun PVR dhe shtyp OK.
2. Shfaqet lista e regjistrimeve aktive.
3. Shtyp OPT n listn e regjistrimeve t rezervuara pr t hapur m shum opcione.
(1) Prpuno: Shfaq nj menu shtes pr t ndryshuar detajet e planikimit (Kanalin, datn, orn e llimit, orn e mbarimit,
prsritjen). Pasi ndryshoni detajet, shtypni Ruaj dhe OK pr t ruajtur ndryshimet.
(2) Blloko/Zhblloko: Blloko ose zhblloko regjistrimin e przgjedhur. Regjistrimet e bllokuara nuk fshihen dot.
(3) Lviz: Lviz/sposton regjistrimin e przgjedhur n nj skedar tjetr.
(4) Fshi materialin: Fshin regjistrimin e planikuar.
(5) Fshi gjith t rezervuarat: Fshin t gjitha regjistrimet e planikuara.
(6) M shum informacion: Prshkrim i gjat i guids pr at material.
REGJISTRIMET N PROCES
Kjo menu rendit eventet q jan aktualisht duke u regjistruar.
1. Zgjidh regjistrimet n proces duke prdorur Shigjetat ( / )
n menun PVR dhe shtyp butonin OK.

21

KAPITULLI 5
2. Shfaqet lista e regjistrimeve n vazhdim.
3. Shtyp OPT n listn e regjistrimeve n vazhdim pr t hapur m shum opcione:
(0) Shiko: Shfaq at event q po regjistron.
(1) Vazhdo: Vazhdo shikimin e nj regjistrimi aktiv.
(2) Shiko nga llimi: Luaj nj regjistrim aktiv nga llimi.
(3) Ndalo: Ndalo nj regjistrim aktiv. Kt skedar e gjeni n Regjistrimet e prfunduara.
(4) Prpuno: Shfaq nj menu shtes pr t ndryshuar detaje t planikimit (Kanalin, datn,
orn e llimit, orn e mbarimit, prsritjen). Pasi bn ndryshimet, shtyp Ruaj dhe OK
pr t ruajtur ndryshimet.
(5) Blloko/Zhblloko: Blloko ose zhblloko regjistrimet e przgjedhura. Regjistrimet e kyura
nuk fshihen dot.
(6) Lviz: Lviz/sposton regjistrimin e przgjedhur n nj skedar tjetr.
(7) Fshi materialin: Ndalon regjstrimin e przgjedhur dhe e fshin.
(8) Fshi gjith aktivet: Ndalon dhe fshin t gjitha regjistrimet n vazhdim.
(9) M shum informacion: Prshkrim i gjat i guids pr at material.
REGJISTRIMET E PRFUNDUARA
Kjo menu rendit regjistrimet e prfunduara.
1. Zgjidh regjistrimet e prfunduara duke prdorur Shigjetat ( / ) n menun PVR dhe shtyp OK.
2. Shfaqen regjistrimet e prfunduara.
3. Shtyp OPT n listn e regjistrimeve t prfunduara pr t hapur m shum opcione:
(1) Vazhdo: Vazhdo shikimin e nj regjistrimi aktiv.
(2) Shiko nga llimi: Luaj nj regjistrim aktiv nga llimi.
(3) Blloko/Zhblloko: Blloko ose zhblloko regjistrimet e przgjedhura. Regjistrimet e kyura nuk fshihen dot.
(4) Lviz: Lviz/sposton regjistrimin e przgjedhur n nj skedar tjetr.

22

KAPITULLI 5
(4) Fshi materialin: Ndalon regjstrimin e przgjedhur dhe e fshin.
(5) Fshi t gjith: Fshin gjith materialet e prfunduara.
(6) M shum informacion: Prshkrim i gjat i guids pr ate material.
REGJISTRIME T DSHTUARA
Kjo menu rendit regjistrimet q nuk jan realizuar. Nj regjistrim mund t dshtoj, pr shembull,
kur energjia elektrike shkputet gjat regjistrimit.
PLANIFIKIMI I REGJISTRIMIT MANUAL
1. Shtyp butonin OPT n menun PVR. Zgjidh "Rezervo regjistrim manual" duke prdorur Shigjetat ( / ) dhe shtyp OK.
2. Nj menu pr kongurimin e regjistrimit shfaqet n ann e djatht t ekranit.
3. Me Shigjeta ( / ) zgjidh nj opcion dhe shtyp OK pr ta ndryshuar. Opcionet e mundshme renditen m posht:
(1) Kanal: Me kt opcion, hapet nj list kanalesh.
Me Shigjetat ( / ), shtyp kanalin q dshiron t regjistrosh dhe shtyp OK.
(2) Dat: Me kt opcion, hapet nj menu kalendar.
Me Shigjetat ( / ) shkoni n datn q doni dhe shtypni OK.
(3) Ora e llimit: Me kt opcion hapet nj menu pr rregullimin e ors s llimit.
Me Shigjetat ( / ) ndryshoje orn me nga 5 minuta. Pr t shnuar orn, mund t prdorsh
edhe numrat 0-9. N fund, shtyp OK pr t ruajtur orn.
(4) Koha e mbarimit: Me kt opcion hapet nj menu pr rregullimin e ors s mbarimit.
Me Shigjetat ( / ) ndryshoje orn me nga 5 minuta. Pr t shnuar orn, mund t
prdorsh edhe numrat 0-9. N fund, shtyp OK pr t ruajtur orn.
(5) Prsrit: Me kt opcion hapet nj menu pr t ndryshuar opcionet e prsritjes. Me Shigjetat ( / ).

23

KAPITULLI 5
Zgjidhni nj opcion dhe shtypni OK pr ta ruajtur. Opcionet e mundshme jan: Disabled (aktivizuar), Daily (Prdit),
Weekly (Javor), ose Weekday (Dit jave).
4. Pasi zgjidhen opcionet, shtyp Save dhe OK pr t ruajtur regjistrimin manual.
KRIJO DIREKTORI T RE
1. Shtyp butonin OPT n menun PVR. zgjidh "Krijo direktori t re" duke prdorur Shigjetat ( / ) dhe shtyp OK.
2. Nj tastier virtuale pr t shkruar emrin e direktoris s re, shfaqet n ann e djatht t ekranit.
3. Vendosi emrin direktoris duke prdorur Shigjetat ( / / / ) dhe OK. Pastaj shtyp enter dhe OK pr ta ruajtur.
4. Direktoria e re do t shfaqet n menun PVR.
MODIFIKO DIREKTORIN
1. Zgjidh direktorin q dshiron t modikosh, duke prdorur
Shigjetat ( / ) n menun PVR dhe shtyp OPT.
2. Nj menu pr modikimin e direktoris shfaqet n ann e djatht t ekranit.
3. Me Shigjetat ( / ) zgjidh nj funksion dhe shtyp OK.
Funksionet e mundshme renditen m posht:
(1) Ri-emrto direktorin: Ky funksion hap nj tastier virtuale pr t'i vn emr t ri
direktoris, duke prdorur shigjetat ( / / / ) dhe OK. Pastaj zgjidh enter dhe shtyp OK pr ta ruajtur.
(2) Fshi direktorin: Ky funksion fshin direktorin e zgjedhur dhe regjistrimet q mund t ket brenda.

24

KAPITULLI 5
RADIO NGA INTERNETI
RADIO NGA INTERNETI
Kjo pjes e menus shfaq t gjitha kanalet radiofonike nga interneti.
KONTROLLI PRINDROR
NDRYSHO PIN
1. Selekto "Ndrysho Kodin PIN" duke prdorur Shigjetat ( / ) n menun
e kontrollit prindror dhe shtyp OK.
2. Shfaqet tabela pr ndryshimin e PIN-it.
3. Fut PIN-in e vjetr duke prdorur numrat 0~9.
4. Fut PIN-in e ri duke prdorur numrat 0~9.
5. Fut PIN-in e ri srish pr konrmim.
PIN i fabriks sht "0000".
BLLOKO KANALE
1. Selekto "Blloko Kanalet" duke prdorur Shigjetat ( / ) n menun e Kontrollit Prindror dhe shtyp OK.
2. Shfaqet tabela q krkon konrmim autentik.
3. Fut nj PIN me numra 0~9 dhe shtyp OK. Nse PIN sht i sakt, shfaqet menuja pr bllokimin e kanaleve.
4. Selekto kanalet q do t bllokosh, duke prdorur Shigjetat ( / ) pastaj shtyp OK pr t kyur ose hapur nj kanal.

25

KAPITULLI 5
KARTA SMART
Kur fusni nj kart smart Conax, menuja e saj shfaqet n kt pjes t menus. Ju lutemi vendoseni
kartn si duhet, me ip posht.
KONFIGURIMET
INSTALIMI I KANALEVE
Pasi t futni kodin e aparatit (0000) do t shfaqet menuja e meposhtme:
Krkimi automatik i kanaleve
Krkimi manual i kanaleve
T DHNA MBI KANALIN
Kjo pjes e menus mund t prdoret pr t par parametrat e kanalit dhe statusin e sinjalit t kanalit televiziv.
PARAMETRAT E ORS
Kjo menu prdoret pr rregullimet e ors s aparatit.
PARAMETRAT E DALJES A/V
1. Zgjidh "Parametrat e daljes A/V" duke prdorur Shigjetat ( / ) n menun Kongurimet dhe shtyp OK.
2. Zgjidh opcionet q do t modikosh duke prdorur Shigjetat ( / ) dhe shtyp OK.
3. Zgjidh nj vler pr secilin opcion duke prdorur Shigjetat ( / ) dhe shtyp OK. Vlerat e mundshme renditen n vijim:

26

KAPITULLI 5
(1) Prmasat e gurs TV: 16:9, 4:3, ose Auto
(2) Formati i gurs (RCA): Ekran i plot, me kashe, i zgjatur
(3) Formati i imazhit (HDMI): Ekran i plot, me kashe, i zgjatur
(4) Digital audio: Multikanal ose stereo
(5) S/PDIF A/V Sync: 0~250ms
(6) Pista e preferuar audio: Normale, pr t shurdhrit, pr t verbrit
(7) Tipi i sinjalit SCART: CVBS ose RGB
(8) Formati video HDMI: Automatik, 576p, 720p, 1080i, ose format origjinal
GJUHT
1. Zgjidh gjuht duke prdorur Shigjetat ( / ) n menun Kongurimi dhe shtyp OK.
2. Zgjidh opsionet e nj gjuhe, duke prdorur Shigjetat ( / ) dhe shtyp OK. Opcionet e mundshme jan:
(1) Gjuha e menus
(4) Gjuha e par e Subtitrave
(2) Gjuha e par e Audios
(5) Gjuha e dyt e Subtitrave
(3) Gjuha e dyt e Audios
(6) Subtitra pr vshtirsi n dgjim
3. Zgjidh nj vler pr do opcion t gjuhs duke prdorur Shigjetat ( / ) dhe shtyp OK.
NDRFAQJA E PRDORUESIT
1. Zgjidh ndrfaqja prdoruesit duke prdorur Shigjetat ( / ) n menu dhe shtyp OK.
2. Zgjidh nj opcion duke prdorur Shigjetat ( / ) dhe shtyp OK. Opcionet e mundshme renditen m posht:
(1) Transparenca e menus
(2) Paraqitja grake
(3) Fonti i aplikimit

27

KAPITULLI 5
(4) Renditja e t preferuarave
(5) Ora e panelit ballor n Standby
(6) Toleranca llestare e PVR: Ky opcion bn q t gjitha regjistrimet e planikuara t llojn
m hert (i/e aktivizuar, 1, 2, 5, 10 minuta).
(7) Toleranca fundore e PVR: Koha q i shtohet automatikisht do regjistrimi pas ors kur programi pritet t mbaroj
(i/e aktivizuar, 5, 10, 15, 20 ose 30 minuta).
(8) Fshi automatikisht regjistrimet e vjetra: Po e aktivizuat kt opcion, regjistrimet m t vjetra n secilin skedar fshihen n
momentin kur tejkalohet kuota. Ky opcion nuk vlen nse kuota sht vendosur e pakuzuar.
(9) Kuota PVR e paracaktuar
(10) Kohzgjatja e Screensaver: Nse nuk bni asnj veprim, screensaver shfaqet pas ktij intervali
kohor: (aktivizuar, 5, 10, ose 15 minuta). Aktivizohet n menu dhe radio.
(11) Koha e shfaqjes s grakave
(12) Koha e kjes automatike
PARAMETRAT E SISTEMIT
1. Zgjidh "Parametrat e sistemit" duke prdorur Shigjetat ( / ) n menun Kongurimet dhe shtyp OK.
2. Zgjidh nj veprim duke prdorur Shigjetat ( / ) dhe shtyp OK. Opcionet renditen m posht:
(1) Ristarto pajisjen: Nse zgjedh kt opcion dhe pastaj OK, aparati ristarohet (ket dhe ndizet).
(2) Rikthim n gjndjen llestare: Me kt opcion, aparati kthehet n gjendjen e fabriks/llestare. Pr kt veprim nevojitet PIN.
(3) Parametrat e rrjetit: N kt menu vendosen parametrat e rrjetit pr tu lidhur n rrjet. Nga fabrika sht vendosur lloji i
rrjetit DHCP (merr adres IP automatikisht nga router-i).
INFORMACION PR SISTEMIN
1. Zgjidh "Informacion pr sistemin" duke prdorur Shigjetat ( / ) n menun Kongurimet dhe shtyp OK.
(1) Chip id
(1) Rjeti IP
(2) Lidhja me serverin MW
(2) Software

28

KAPITULLI 5
FUNKCIONET PVR
Mos trhiq kordonin kryesor gjat regjistrimit / Mund t shkaktojn dmtim t hard
drive. Shtypni butonin Power n telekomand ose aparatin marrs pr ta kuar.
REGJISTRIM I MENJHERSHM
1. Shtyp Record ( ) pr t regjistruar programin aktual menjher.
2. Nse shtyp Stop ( ) shfaqet lista e regjistrimeve n proes.
3. Zgjidh kanalin e regjistirmit dhe shtyp OK.
Funksionet e mundshme renditen m posht:
(1) Stop: Regjistrimi n vazhdim ndalon.
(2) Play: Shfaqet kanali ku bhet regjistrimi n vazhdim.
(3) Anulo: Mbyllet tabela.
REGJISTRIMI EPG
Ju lutemi, referojuni Guids Elektronike t Programeve (GUIDE).
PLAYBACK
Kto butona prdoren gjat kohs q luani nj material t regjistruar:
(1) Stop ( ): Ndalon materialin q po luhet
(2) PVR: Kthehet te lista e regjistrimeve t prfunduara

29

(3) REW ( ): materiali kthehet mbrapa


(4 ) Play/Pause ( / ): Luan/ndalon materialin.
(5) FF ( ): E kalon prpara shpejt materialin.

NDIHMSE
PROBLEMI

ZGJIDHJA

Nuk ka rrym.

Fusni kabllon e adapterit n rrym.

Nuk ka gur.

Sigurohuni q kabllot e videos dhe antens jan lidhur si duhet.


Sigurohuni q n TV keni zgjedhur hyrjen e duhur video.

Nuk ka z.

Kontrollo nivelin e volumit t TV dhe t marrsit. Sigurohuni q nuk keni


aktivizuar Mute te TV ose marrsi. Sigurohuni q kabllot video jan
lidhur si duhet.

Telekomanda nuk punon.

Drejtoni telekomandn drejt marrsit. Kontrolloni dhe


zvendsoni baterit.

Mungon karta smart.

Futni kartn smart dhe sigurohuni q ipi t jet nga posht.

Kart e gabuar.

Hiqeni kartn smart dhe futeni prsri si duhet.

30

ELIMINIMI I DUHUR I KTIJ PRODUKTI


(Mbetje pajisjesh elektrike dhe elektronike) (Aplikohet n Bashkimin Evropian dhe n shtetet e tjera t
evrops me sistem t ndar grumbullimi t mbetjeve). Kjo shenj e ngjitur mbi produkt ose udhzuesit
e tij, tregon se n fund t ciklit t jets, ky produkt nuk duhet t hidhet bashk me mbetjet shtpiake.
Pr t parandaluar dmtimin e mjedisit dhe t shndetit t njerzve nga hedhja e pakontrolluar e
mbetjeve, ju lutemi ndajeni nga llojet e tjera t mbetjeve q t riciklohet n mnyrn e duhur pr t
promovuar riprdorimin e qndrueshm t burimeve materiale. Prdoruesit shtpiak duhet t
kontaktojn me pikn e shitjes me pakic ku e kan bler aparatin, ose me autoritetin vendor,
pr t marr informacion se si dhe ku mund t transportohet ky produkt pr riciklim t padmshm
pr mjedisin. Prdoruesit tregtar duhet t kontaktojn me furnitorin dhe t verikojn
kushtet e kontrats s blerjes. Ky produkt nuk duhet t przihet me mbetjet e tjera tregtare pr eliminim.

Zyra Qendrore +381 38 700 700 info@ipko.com


Lagja Ulpiana Rruga Zija SHemsiu Nr. 34, Prishtin www.ipko.com