You are on page 1of 2

Zagreb, 23. 11. 2015.

Potovani,
na vaem portalu, dolje navedeni link, pronala sam PLAGIJAT moje pjesme
ILUZIJA, a plagijat i krau mojih stihova je napravila DRAGANA KONSTANTINOVI
17.8.2013. u 1:43 AM, kako pie na portalu
http://opusteno.rs/knjizevni-kutak-f21/iluzija-dragana-konstantinovic-t19493.html
To je isti plagijat moje pjesme ILUZIJA postavljene 2.9.2010. na moj blog, dolje je
link te moje originalne pjesme
http://shadowofsoul.blog.hr/2010/09/1628199956/iluzija.html
a pjesma se nalazi i u mojoj knjizi SJENA DUE, na 321. stranici pod naslovom U
ILUZIJU VJERUJU SAMO IZGUBLJENE DUE
http://www.digitalne-knjige.com/varga.php

Molim vas, da obriete taj plagijat DRAGANE KONSTATINOVI sa vaeg portala, jer je
moja pjesma ukradena i bezono preraena od strane DRAGANE KONSTATINOVI.
Sa potovanjem,
Autorica originalne pjesme JADRANKA VARGA, PANJOLSKA 1, 10090 ZAGREB,
HRVATSKA