You are on page 1of 1

VERBUL

1. Completaţi spaţiile punctate cu verbele din paranteze, respectând indicaţiile date:
....................................... (a citi – modul indicativ, timpul mai mult ca perfect, pers. I, nr. pl.)
........................................ (a merge – modul indicativ, timpul perfect simplu, pers. a III-a, gen m. nr. pl)
........................................ (a învǎţa – modul indicativ, timpul imperfect, pers. a II-a, nr. pl)
......................................... (a fi – modul indicativ, timpul perfect compus, pers a III-a, gen fem, nr. sg)
....................................... (a face – modul condiţional-optativ, timpul perfect, pers. I, nr. sg)
........................................ (a se îmbrǎca – modul conjunctiv, timpul prezent, pers. a II-a nr. sg)

2. Corectează greşelile din enunțurile de mai jos:
Aşi vrea săi spuii şi lui de ce lai chemat insistent, când lam chemat eu nu a venit. Şi voi a-ţi putea săl
invitaţ pentru că sigur nu var refuza când vi pe la mine sămi aduci mai multe invitaţii. N-aşi vrea să nui
pot chema pe toţi la petrecere. Când te apropi de casa mea, fămi un apel, ca săţ es în întâmpinare.
3. Alegeţi formele corecte:
Fi cuminte!/Fii cuminte!

Ardel-ar focul!/Arde-l-ar focul!

Nu face greşeli!/Nu fǎ greşeli!

Face-teai sǎnǎtos!/Face-te-ai sǎnǎtos!

El creeazǎ./El creazǎ.

Sǎ nu fi neascultǎtor!/Sǎ nu fii neascultǎtor!

4. Analizaţi verbele din enunţurile de mai jos, precizând felul acestora, persoana, numărul, modul și
timpul.
- Taci!
- Încercam să-l întreb dacă mi-ar scrie o cerere.
Pentru că am rămas singur, m-am hotărât să încep chiar azi “ Romanul adolescentului miop”. Voi lucra
în fiecare după- amiază. Olga era personajul principal. Fata devenea stăpâna sufletului eroului.
( M. Eliade- Romanul adolescentului miop)

5. Recunoaşteţi verbele la moduri nepersonale din enunţurile de mai jos şi preciza ți la ce mod este
fiecare.
Produsul cumpărat era de folosit doar în casă. Utilizându-l afară, am fost în situaţia de a-l strica.

6. Subliniază verbele şi precizează felul acestora ( predicative, copulative).
Creaţia înseamnă imaginaţie.
El a rămas acasă.
Ea părea o elevă silitoare.
Ceilalţi au rămas neschimbaţi.
Nucul este în spatele casei.
De când s-a făcut mare, a devenit alta, fiindcă este mai retrasă, pare mai cu judecată şi vorbele ei sunt de
luat în seamă.
Vrea să ajungă doctoriţă, chiar dacă se împotriveşte tuturor celor care cred că este mai bine să urmeze
artele plastice.