You are on page 1of 4

FERDINAND I ÎNTREGITORUL

Regele tuturor românilor
„Vreau ca în hotarele României Mari toţi fiii buni ai ţării, fără deosebire
de religie şi naţionalitate, să se folosească de drepturi egale, cu ale tuturor
românilor, ca să ajute cu toate puterile statul, în care Cel de sus a rânduit să
trăiască împreună cu noi. Vreau ca românii din toate straturile sociale să fie
însuflețiți de năzuinţa unei depline înfrățiri naţionale”
Ferdinand - Rege al României, 15 octombrie 1922, Alba Iulia
Reşedinţa familiei dinastice a Hohenzollernilor domină de veacuri
regiunea munţilor Pădurea Neagră de la graniţa Germaniei cu Franța, fiind locul
de unde izvorăşte Dunărea, fluviul care constituie legătura puternică dintre țara
primului rege al României și cea menită să o conducă el și urmașii săi. Dinastia
de Hohenzollern, după cum se traduce și termenul din germană: hoch-înalt, vârf,
și zollern-colină, așadar înalta colină, semnificație ce concordă integral
virtuţilor nobiliare germane. Pe acest vârf înalt s-a clădit un veritabil “cuib de
vulturi”, castelul Sigmaringen, primul dintre cele două centre de putere ale
familiei vestite a Hohenzollernilor. Acolo era reședința Aquilei Negre, cel mai
înalt ordin şi simbol al casei regale prusiene, instituit de regele Federich I la
începutul secolului XVIII (1701), şi tot acolo s-au născut Carol I şi Ferdinand I1.
Regele Ferdinand I al României, supranumit Întregitorul și născut
Ferdinand Viktor Albert Meinrad von Hohenzollern-Sigmaringen, a văzut
lumina zilei pe 24 august 1865 la Sigmaringen. A devenit rege al României pe
10 octombrie 1914 și a condus destinele acesteia până la moartea sa, survenită la
20 iulie 1927.

1

Marilena Tun, Castelul Hohenzollern - Un castel plin de istorie, în Arta pe înțelesul tuturor, 23 iunie 2012,
sursa: http://artapeintelesultuturor.blogspot.ro/2012/06/castelul-hohenzollern-un-castel-plin-de.html

1

și în calitate de prinț moștenitor. dar intensă idilă cu poeta Elena Văcărescu. domnişoara de onoare a Reginei Elisabeta. deși destul de lipsit de grație. regele Carol al II-lea al României. Ferdinand devenea rege al României.”2. Deși urmase Academia de Război din Kassel și fusese vreme de doi ani în armata germană. Ferdinand s-a căsătorit. devenind în 1930. cel mai mare. vol. despre timiditatea excesivă a regelui Ferdinand dar și de remarcabila sa zestre de cunoștințe și de aplecare către științe. soția regelui Ferdinand. Se știe așadar. la 49 de ani. După o scurtă. extrem de timid și penibil de tăcut. mai ales cele botanice. întreruptă prin intervenţia guvernului. Viața reginei Maria a României. II. București. din Familia Regală a Marii Britanii (era nepoata reginei Victoria a Marii Britanii şi a țarului Alexandru al II-lea al Rusiei). depunând cu solemnitate jurământul de conducător şi promiţând că va fi “un bun român”. Împreună au avut 6 copii. p. botezat Carol. cea care a dedicat. din 1890 a fost membru de onoare al Academiei Române. 2003. Ultima romantică. în 1989. cu Maria de Edinburgh. dar dat fiind și zestrea sa științifică. Se spune că era de o remarcabilă rigurozitate științifică și cunoștea în amănunte flora României. mama acestuia îl caracteriza ca fiind „…un tânăr prezentabil. pe 10 ianuarie 1893. 56 2 . 2 Hannah Pakula. Editura Lider. De aceea. Ferdinand a devenit moştenitor al tronului României în noiembrie 1888 (oficial din 1889 – Principe de Coroană). care i-a reamintit Principelui moștenitor că niciun membru al familiei regale nu se poate căsători decât cu principese de origine străină. În 1914.Prinţ fiind. în lipsa moștenitorilor direcți ai regelui Carol I al României. după renunţarea tatălui şi fratelui său mai în vârstă la această demnitate. iar între 1914 şi 1927 a fost protector şi preşedinte de onoare al aceleiaşi instituţii. era mai mult atras de Biserica Catolică și de cărțile sale de botanică. Potrivit scriitoarei Hannah Pakula. o lucrare biografică reginei Maria.

a decis aplicarea reformelor atât de necesare: reforma agrară. Bucureşti. ducele de York. împreună cu guvernul. Editura Humanitas. împreună cu Consiliul de Coroană din 14/27 August 1916. În anii care au urmat. cu toate consecințele negative care decurgeau din acest act. suferind alături de populația refugiată din Moldova. 2004. 1922 4 Wolbe. Eugen. Tipografia “România Nouă”. Bucureşti. un conducător.a. a purtat discursuri pentru îmbărbătarea soldaților și. realizând promisiunile făcute pe frontul din sudul Moldovei. 1916-1919. Ferdinand a hotărât. intrarea României în Primul Război Mondial de partea Antantei împotriva Germaniei (împotriva țării sale de origine) şi AustroUngariei. Decizia de a purta războiul împotriva alianței din care făcea parte țara sa de origine nu s-a dovedit a fii un gest populist. în anii crânceni 1916. 3 . într-o 3 Constantin Kiriţescu. împotriva rădăcinilor sale. pe lângă calitățile pe care le-a demonstrat. împotriva țării sale care l-a născut. Istoria războiului pentru întregirea României. reforma electorală. în prezența reprezentanților din 13 state ale lumii (printre care reginele Maria a Iugoslaviei şi Elisabeta a Greciei. Ferdinand I Întemeietorul României Mari. Ce poate fii mai concludent. realizând astfel pasul cel mai important pentru realizarea idealului României Mari3. ceea ce este mai important: s-a ținut de cuvânt. 1917 și 1918. un patriot care pune toate interesele personale deoparte și face ceea ce trebuie să facă4. p. dictează împotriva conștiinței sale. mult mai important îl așează pe regele Ferdinand în galeria marilor personalități ale istoriei României: deşi rudă cu familia imperială ce conducea Germania. 212. regele Ferdinand și-a purtat cu demnitate coroana de rege al României. ș. generalii Berthelot şi Weygand). mai brav. că este un bun român. altceva. a fost în mijlocul trupelor. mai înălțător. decât gestul în care. noua constituție. Pe 15 octombrie 1922.De aceea. demonstrând românilor că este regele lor. dinastia de Hohenzollern. După război. O biografie. principesa Beatrice de Bourbon.

în fața Catedralei Unirii de la Alba-Iulia (orașul simbol al Unirii). Încoronarea Regilor României Desăvârșite.ro/campaniilejurnalul/recurs-la-romania/incoronarea-regilor-romaniei-desavarsite-110633. sursa: http://jurnalul.ceremonie solemnă. 2007. 1 Dec. 5 Costin Anghel. regele Ferdinand și regina Maria deveneau regi ai tuturor românilor5.html 4 .