You are on page 1of 2

SURAT PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

Surah Al Baqorah Ayat 282

KAMI SEPERTI NAMA DI BAWAH INI ;

I.

Nama
No Kad Pengenalan
Umur
Pekerjaan
Alamat

:
:
:
:
:

Selaku yang memberi pinjaman, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


II.

Nama
No Kad Pengenalan
Umur
Pekerjaan
Alamat

:
:
:
:
:

Selaku yang meminjam, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

JUMLAH HUTANG
Bahawa PIHAK PERTAMA telah memberi hutang sebanyak _____________________________
__________________________________ kepada PIHAK KEDUA setelah sebelumnya dilakukan
penandatanganan surat perjanjian hutang piutang tanda terima yang disiapkan oleh PIHAK KEDUA.
KAEDAH DAN TEMPOH PEMBAYARAN HUTANG
PIHAK KEDUA bersetuju untuk melunaskan hutang ini secara ansuran setiap bulan sebanyak
___________________________________________ sebulan secara tunai bermula pada tarikh
______________ sehingga ______________ dan baki sebanyak ___________________________
______________________hendaklah dijelaskan sepenuhnya sebelum tarikh _________________.

__________________________
Tandatangan PIHAK KEDUA :
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Tarikh :

__________________________
Tandatangan PIHAK PERTAMA :
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Tarikh:

______________________________________________________________________________
DISAKSIKAN OLEH
SAKSI PERTAMA :

SAKSI KEDUA :

__________________________
Tandatangan :
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Tarikh :

__________________________
Tandatangan :
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Tarikh :

SAKSI KETIGA :

__________________________
Tandatangan :
Nama :
No. Kad Pengenalan :
Tarikh :