You are on page 1of 250

Jogi alaptan

Szilgyi, Pter

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Jogi alaptan
Szilgyi, Pter
Publication date 2014
Szerzi jog 2014 ELTE Etvs Kiad

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Tartalom
1. I. TUDOMNYELMLETI ALAPVETS .................................................................................. 1
1. 1. A tudomny ltalnos jellemzse ...................................................................................... 1
1.1. A tudomnyos gondolkods elzmnyei s kialakulsa ........................................... 1
1.2. A mindennapi gondolkods: a tudomnyos gondolkods httere s ellentte .......... 1
1.3. A tudomnyos gondolkods sajtossgai ................................................................. 3
1.4. A tudomny trsadalmi krnyezete: a mindennapi let s a trsadalmi gyakorlat ... 7
1.5. A tudomny bels szerkezete ................................................................................... 9
1.6. A tudomny fejldse ............................................................................................. 13
1.7. A tudomnyok osztlyozsa ................................................................................... 13
2. 2. A trsadalomtudomnyok sajtossgai ........................................................................... 14
2.1. A trsadalomtudomnyok ltalnos jellemzse ...................................................... 14
2.1.1. Tudomny s trsadalomtudomny ............................................................ 14
2.1.2. A trsadalomtudomnyok trgya ............................................................... 14
2.1.3. A trsadalomtudomnyok sajtossgai ...................................................... 16
2.2. A trsadalomtudomnyok rdekktttsge s rtkmentessge ............................. 17
2.3. A trsadalomtudomnyok rendszerezse ................................................................ 22
3. 3. Az llam- s jogtudomnyok ........................................................................................... 24
3.1. Az llam- s jogtudomnyok trgya ....................................................................... 24
3.2. Az llam- s jogtudomnyok s a gyakorlat ........................................................... 25
3.3. Az llam- s jogtudomnyok rendszere .................................................................. 29
3.4. Az llam- s jogtudomnyok mdszerei ................................................................. 31
4. 4. A jog- s llamblcselet .................................................................................................. 33
4.1. A jog- s llamblcselet jellege s az elnevezs krdse ........................................ 33
4.2. A jog- s llamblcselet trgya s f irnyzatai ..................................................... 34
5. Kulcsfogalmak .................................................................................................................... 37
6. Irodalom .............................................................................................................................. 38
2. II. AZ LLAM S A JOG EREDETE ......................................................................................... 40
1. 1. Az llam s a jog eredetrl ltalban ............................................................................. 40
1.1. Tanulsgok ............................................................................................................. 43
2. 2. Az si trsadalmak szervezete ......................................................................................... 44
2.1. strsadalom, skzssg, trzsi-nemzetsgi trsadalom, zsiai termelsi md ... 45
2.2. A korai zskmnyol trsadalmak .......................................................................... 46
2.3. Az egalitrius trzsi-nemzetsgi trsadalmak ......................................................... 49
3. 3. Az si trsadalmak differencildsa. A hierarchikus nemzetsgi trsadalmak ............. 53
4. 4. Az llam s a jog kialakulsnak zsiai tja ................................................................... 56
4.1. Az zsiai t terminusrl ...................................................................................... 56
4.2. A kialakuls folyamata s szakaszai ....................................................................... 57
4.2.1. Az egyszer falukzssg .......................................................................... 57
4.2.2. A falukzssgi forma vroskzssgi llama ........................................... 58
4.2.3. A despotikus monarchik kialakulsa a kifejlett zsiai llam ................. 59
4.3. A kialakuls ltalnos jellemzi ............................................................................. 60
4.4. Az zsiai tpus llam s jog jellemzi ................................................................... 61
5. 5. Az llam s a jog kialakulsnak antik tja ..................................................................... 63
5.1. Terminolgiai krdsek s formcielmleti sszefggseik ................................. 64
5.2. Trtnelmi elzmnyek, elflttelek .................................................................... 64
5.3. A katonai demokrcia ............................................................................................. 64
5.4. A kialakuls folyamata s dinamikja .................................................................... 68
5.5. Az antik llam s jog jellemzi ............................................................................... 73
6. 6. Az llam s a jog kialakulsnak germn tja ................................................................. 75
6.1. A germn t ............................................................................................................ 75
6.2. A trtnelmi elzmnyek ........................................................................................ 76
6.3. A kialakuls folyamata ........................................................................................... 76
6.4. A feudlis llam s jog jellemzi ............................................................................ 76
7. 7. Az llam s a jog kialakulsnak, valamint a prekapitalista llam- s jogtpusoknak a kzs
jellemzi .................................................................................................................................. 80
8. Kulcsfogalmak .................................................................................................................... 81

iii
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Jogi alaptan

9. Irodalom .............................................................................................................................. 82
3. III. A MODERN LLAM, POLITIKA S JOG KIALAKULSA ............................................ 85
1. 1. A krdsrl ltalban ....................................................................................................... 85
2. 2. A polgri trsadalom s a politikai llam elvlsnak folyamata .................................... 87
2.1. A kiindulpont: a nyugat-eurpai feudalizmus ....................................................... 87
2.2. A szekularizci s a reformci szerepe az elvls folyamatban ........................ 87
2.3. A feudlis ktttsgek bomlsa s a tks termelsi md kialakulsa ................... 88
2.4. Az abszolt monarchia szerepe ............................................................................... 89
2.5. A polgri forradalmak ............................................................................................ 91
3. 3. A polgri trsadalom s a politikai llam elvlsnak eredmnyei s kvetkezmnyei .. 92
4. 4. A modern llam, politika s jog kialakulsnak kapcsolata a tks fejldssel .............. 94
5. Kulcsfogalmak .................................................................................................................... 96
6. Irodalom .............................................................................................................................. 97
4. IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI ............................................................................................. 99
1. 1. Az llam fogalma s sajtossgai mint tudomnyos problma ....................................... 99
2. 2. Az llam mint trtneti kategria .................................................................................. 100
3. 3. Az llam trsadalmi szerepe .......................................................................................... 102
3.1. Az llam trsadalmi szerept kifejez kategrikrl ltalban ............................. 102
3.2. Az llam trsadalmi szerept kifejez kategrik lnyege ................................... 103
3.3. Az llam trsadalmi rendeltetse .......................................................................... 103
3.4. Az llamcl ........................................................................................................... 104
3.5. Az llami funkci ................................................................................................. 106
3.6. Az llam trsadalmi szerept kifejez kategrik kapcsolata ............................... 107
3.7. Az llami funkcik f csoportjai .......................................................................... 108
3.8. Az llam funkciinak trtneti alakulsa .............................................................. 111
4. 4. Az llam mint a politikai berendezkeds kzponti intzmnye .................................... 111
5. 5. Az llam mint a nptl s a trsadalomtl elklnlt s szuverenitssal rendelkez kzhatalom
............................................................................................................................................... 114
6. 6. Az llam mint a munkamegoszts kln gt kpez szervezet ................................... 118
6.1. Az llami szervek rendszere ................................................................................. 119
6.2. Az llamappartus mint a munkamegoszts kln ga ........................................ 132
7. 7. Az llam mint trsadalmi-gazdasgi krnyezetvel sajtos klcsnhatsban mkd rendszer
134
8. 8. Az llam sajtossgai s az llamok rendszerezse ...................................................... 134
9. 9. A jogllam ..................................................................................................................... 136
10. Kulcsfogalmak ................................................................................................................ 138
11. Irodalom .......................................................................................................................... 139
5. V. A JOG FOGALMA S SAJTOSSGAI ............................................................................ 141
1. 1. Bevezet megjegyzsek ................................................................................................ 141
2. 2. A trsadalmi normk sajtossgai ................................................................................. 142
3. 3. A jog fogalma ................................................................................................................ 146
4. 4. A jog tovbbi sajtossgai ............................................................................................. 148
5. 5. A jog s az egyb trsadalmi normk ............................................................................ 150
6. Kulcsfogalmak .................................................................................................................. 151
7. Irodalom ............................................................................................................................ 152
6. VI. A JOGALKOTS S A JOGFORRSOK ......................................................................... 153
1. 1. A problmakr jellege s helye a jogblcseletben ........................................................ 153
2. 2. Jogi norma, jogttel, jogszably, jogforrs .................................................................... 153
3. 3. Jogkpzds s jogalkots. A jogkpzds mdjai ....................................................... 157
4. 4. A jogalkalmazi jogkpzds ....................................................................................... 157
5. 5. A jogalkots .................................................................................................................. 163
6. 6. A megismersi rtelemben vett jogforrssal sszefgg problmk ............................. 167
6.1. A jogforrsok fajai ................................................................................................ 167
6.2. A jogforrsi rendszer sajtossgai ........................................................................ 167
7. Kulcsfogalmak .................................................................................................................. 171
8. Irodalom ............................................................................................................................ 172
7. VII. A JOGI NORMA S A JOGSZABLY ............................................................................ 173
1. 1. A jogi norma fogalma s szerkezete .............................................................................. 173
2. 2. A jogi norma rvnyessge s hatlya .......................................................................... 179
3. 3. A jogi normk fajti ...................................................................................................... 181
iv
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Jogi alaptan

4. 4. A jogi normk kapcsoldsa .........................................................................................


5. 5. A jogi normk megjelense. A jogttel s a jogszably ................................................
6. 6. A jogszablyok kzzttele, a jogszablyok megismersnek eszkzei .......................
7. Kulcsfogalmak ..................................................................................................................
8. Irodalom ............................................................................................................................
8. VIII. A JOGRVNYESLS .................................................................................................
1. 1. A jogrvnyeslsrl ltalban .....................................................................................
1.1. A jogrvnyesls fogalma ...................................................................................
1.2. A jogrvnyesls folyamata s mozzanatai ........................................................
1.3. A jogrvnyesls mdjai .....................................................................................
2. 2. A jogkvets .................................................................................................................
2.1. A jogkvets fogalma ...........................................................................................
2.2. A jogkvets jellemz vonsai .............................................................................
2.3. A jogkvets objektv oldala ................................................................................
2.4. A jogkvets szubjektv oldala .............................................................................
2.5. A jog motivcis hatsa s a jogi szocializci ....................................................
3. 3. A jogsrts .....................................................................................................................
3.1. A jogsrtsek trsadalomra veszlyessge ............................................................
3.2. A jogsrts objektv oldala ...................................................................................
3.3. A jogsrts szubjektv oldala ................................................................................
3.4. A jogsrtsek fajai ................................................................................................
3.5. A jogsrtsek okai ................................................................................................
3.6. A jogsrts trsadalmi szerepe ..............................................................................
4. 4. A jogviszony sajtossgai .............................................................................................
4.1. A jogviszony fogalma ...........................................................................................
4.2. A jogviszony alanyai ............................................................................................
4.3. A jogviszony trgya ..............................................................................................
4.4. A jogviszony tartalma ...........................................................................................
4.5. A jogi tnyek ........................................................................................................
5. Kulcsfogalmak ..................................................................................................................
6. Irodalom ............................................................................................................................
9. IX. A JOGALKALMAZS .......................................................................................................
1. 1. A jogalkalmazs sajtossgai ........................................................................................
2. 2. A jogalkalmazs fajai s tpusai ....................................................................................
3. 3. A jogalkalmazs szakaszai s mveletei .......................................................................
4. Kulcsfogalmak ..................................................................................................................
5. Irodalom ............................................................................................................................
10. X. A JOGRENDSZER S A JOGRENDSZEREK CSOPORTOSTSA ..............................
1. 1. A jogrendszer fogalma s sajtossgai ..........................................................................
2. 2. A jogrendszer tagozdsnak alapja, a jogg meghatrozsa .......................................
3. 3. A magyar jogrendszer egyes joggai .............................................................................
4. 4. A jogrendszerek csoportostsa .....................................................................................
5. Kulcsfogalmak ..................................................................................................................
6. Irodalom ............................................................................................................................
11. ELTE JOGI KARI KNYVSOROZAT ..................................................................................
1. ..........................................................................................................................................
1.1. ELTE Jogi Kari Jegyzetek ISSN 2060 5986 .........................................................
2. ..........................................................................................................................................
2.1. ELTE Jogi Kari Tanknyvek ISSN 2060 6494 ....................................................
3. ..........................................................................................................................................
3.1. ELTE Jogi Kari TudomnyISSN 2060 9361 ........................................................
Irodalom .........................................................................................................................................

v
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

185
185
189
191
193
194
194
194
194
195
196
196
197
197
197
199
199
199
200
200
200
201
201
201
201
202
204
204
205
205
206
208
208
210
212
218
219
220
220
222
224
231
233
234
235
235
235
235
235
235
235
237

1. fejezet - I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
1. A tudomny ltalnos jellemzse
2. A trsadalomtudomnyok sajtossgai
3. Az llam- s jogtudomnyok
4. A jog- s llamblcselet

1. 1. A tudomny ltalnos jellemzse


1.1. A tudomnyos gondolkods elzmnyei s kialakulsa
A tudomnyos gondolkods az emberi megismer tevkenysg sajtos fajtja. Az objektv valsg tudatos
megismersnek s msik oldalrl az emberi tudat megismer funkcijnak a kialakulsa a trzsfejlds
korbbi szakaszaiban mr meglv csri ellenre elvlaszthatatlan a munka s ezltal a trsadalom
kialakulstl. A megismers a munkatevkenysg nlklzhetetlen s attl elvlaszthatatlan mozzanata. Mr a
trsadalmi fejlds kezdetein sajtos trsadalmi szksglett vlik a megismers elrt eredmnyeinek, az
ismereteknek szavakban s szoksokban val rgztse s msok, mindenekeltt a kvetkez generci tagjai
szmra val tadsa, ami magval hozza az ismeretek szimblumok segtsgvel val rgztsnek s
ttekinthet rendszerbe foglalsnak az ignyt is. Ezzel prhuzamosan kialakul s egyre gyakoribb vlik a
kzvetlen munkavgzstl fggetlen, attl trben s idben elklnl megismer tevkenysg, aminek a
gyakorlati haszna is mind nyilvnvalbb vlik. A tovbbi fejlds sorn azutn elvlik egymstl az anyagi s
szellemi tevkenysg, illetleg az utbbi rszeknt az nllsult megismer tevkenysg trsadalmi szksglett
vlik.
A megismer tevkenysg nllsulsnak van egy msik oka is, ami a tudomny tovbbi fejldsre is jelents
hatst gyakorolt, s ami nlkl a tudomny sajtos funkcija, fejldse s autonmija nem rthet meg. Ez a
msik ok a mr az ember llati seinl meglv kutatsi hajlamra pl kvncsisg, a szksgletektl s a
materilis rdekektl fggetlenl, nmagrt a tudsrt folytatott megismers.
A kialakul, kezdetleges szellemi tevkenysg differencilatlan volt, a tudomnyos gondolkods csrjnak
tekinthet megismer funkcija mellett szksgkppen sszefondott mgikus-vallsos, ritulis, normatv s
mvszi mozzanatokkal is. A kezdeti szellemi tevkenysg elssorban megfigyelseken, tapasztalatokon
nyugodott, s olyan gondolati ltalnostsokat tartalmazott, amelyek rszben helyesnek, megalapozottnak,
rszben pedig eltlzottnak vagy spekulatvnak tekinthetk (mint pldul a mgikus-vallsos hiedelmek).
A trsadalom kialakulsval az emberi kzssgek fnnmaradsnak flttelv, azaz objektv trsadalmi
szksglett vlik a valsg tbb-kevsb helyes megismerse, ami azonban a valsg nem minden szfrja
vonatkozsban volt egyformn fontos s lehetsges, s az ismeretek igazsga sem volt egyformn igazolhat.
Voltakppen e klnbsgek talajn kezddik meg a szellemi tevkenysg fokozatos differencildsa,
mindenekeltt a termeltevkenysg szempontjbl legfontosabb terleteken ltrejnnek a megismers
viszonylagos helyessgt, igazsgt biztost klnfle mdszerek, s fokozatosan kialakul az ennek megfelel
sajtos gondolkodsmd s megismer tevkenysg, a tudomny.
A tudomny kialakulsa azonban nem szntette meg (mig sem) a szellemi tevkenysg ms formit (valls,
mvszet, filozfia stb.), s nem tette flslegess az anyagi termelsben s a mindennapi letben rejl
megismersi mozzanatokat sem. Ezrt a htkznapi letnek is nlklzhetetlen mozzanata a megismers, az n.
mindennapi gondolkods.
Az idk folyamn vltoz tudomnyos gondolkods megrtst az teszi lehetv, ha sszehasonltjuk a
mindennapi gondolkodssal, tisztzzuk klnbsgeiket s kapcsolataikat.

1.2. A mindennapi gondolkods: a tudomnyos gondolkods


httere s ellentte
1
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
Az n. letvilg [Edmund Husserl (18591938) nmet filozfustl szrmaz kifejezs] vagy a vilgban val lt
eredend tartomnyaknt flfogott mindennapisg (mindennapi let, mindennapi lt) mint
trsadalomontolgiai-trsadalomelmleti kategria a klnbz trsadalmi tevkenysgformk, objektivcis
rendszerek, trsadalmi rszrendszerek, trsadalmi tudatformk kialakulsnak s differencildsnak trtneti
s logikai kiindulpontja. (Az ontolgia vagy ltelmlet a filozfia egyik alapvet rszterlete, amely arra a
krdsre keresi a vlaszt, hogy milyen s hogyan pl fl a vilg. A trsadalomontolgia ezeket a krdseket a
trsadalom vonatkozsban teszi fl. A trsadalomtudomnyok kapcsn a kvetkezkben rintnk nhny
trsadalomontolgiai krdst.) A mindennapi let az emberi let legnagyobb rszt tfog s megalapoz
terlet, amelynek alapvet tnyezje a munka s a kommunikci (nyelv, beszd) mg nem ismer n. zrt
objektivcikat (mint pldul a tudomny s mvszet), amelyeket nem hozhat ltre vagy nem sajtthat el
brki. (A trsadalmi objektivcikrl a trsadalomtudomnyok sajtossgai kapcsn a ksbbiekben mg lesz
sz.) A klnbz trsadalmi rszrendszerek s a hozzjuk kapcsold sajtos tevkenysgformk s
gondolkodsmdok az objektivcik rvn kiemelkednek a mindennapisgbl, az n. mindennapi ltbl. A
modern trsadalmak szervezdsmdjt tekintve ilyen elklnlt s tmnk szempontjbl jelents trsadalmi
rszrendszerek mindenekeltt a tudomny, a gazdasg, a mvszet, a valls, valamint a politikai s a jogi
rendszer.
A mindennapi gondolkods a mindennapi letre jellemz sajtos gondolkodsmd. Jellemz formja a jzan
sz, a mindennapi let tapasztalatainak puszta, tbbnyire reflektlatlan ltalnostsa (Lukcs 1978, I:79.).
A mindennapi gondolkods nem egyszeren tartalmilag ms, mint a belle kinv magasabb rend
gondolkodsformk, hanem szerkezetben, a szimblumkpzs mdjban, szimbolikus flptsben s
belltdsban klnbzik az utbbiaktl. Nem arrl van sz, hogy tbbet vagy kevesebbet tudunk ltala,
hanem hogy mst s msknt. Emellett a civilizcik mindennapi gondolkodsa szmra tudatosan vagy
ntudatlanul mindig rendelkezsre llnak a fejlett tudomny s mvszet eredmnyei is. Ezrt a trtneti s
logikai kiindulpontknt megjellt mindennapi let s gondolkodsmd a maga konkrt megjelensi formjban
mindig trtneti.
A mindennapi gondolkods legfontosabb jellemz vonsai a kvetkezk.
1. A mindennapi gondolkods alapvet, tovbbi tulajdonsgait megalapoz sajtossga, hogy az esetek zmben
olyan termszetes belltds jellemzi a valsggal kapcsolatban, amelyik megkrdjelezhetetlen magtl
rtetdsgknt veszi tudomsul az adottat, miszerint ami van, az lesz is, teht lennie is kell. Nincs teht
klnbsg az egyedi s az ltalnos, lnyeg s jelensg, valsg s ltszat kztt (Lukcs 1978, I:50.). Ez
tlltalnostsra val hajlandsgot eredmnyez.
2. A mindennapi gondolkods tovbbi lnyeges jellemz vonsa reflektlatlansga, azaz hogy nmagval s
lehetsgeinek korltaival nem foglalkozik, mivel mindennapi gondolkodsunk sorn nem gondolkodunk el
azon, hogyan is gondolkodunk. Ennek a reflektlatlansgnak egyik kvetkezmnye, hogy nem tudatosodik,
illetleg elmosdik a dolgok s az azokat kifejez fogalmak klnbsge.
3. A mindennapi gondolkodst tovbb az jellemzi, hogy az let valamely egyedi esetre irnyul (Lukcs
1978, I:44.), az itt s most adott konkrthoz kapcsoldik, s ezrt a szitucihoz kapcsold aktulis s
kzvetlen megrts dominl benne.
4. A mindennapi lt s gondolkods tovbbi lnyeges ismertetjele az elmlet s a gyakorlat kzti kzvetlen
sszefggs: a mindennapi let trgyai mint kszen, kzvetlenl adottak llnak elttnk, s az ezeket ltrehoz
kzvettsrendszer a gondolkods szmra reflektlatlanul a httrben marad (Lukcs 1978, I:46.). A
mindennapi gondolkods a trgyakat nem eredetk s okaik, hanem flhasznlhatsguk szempontjbl
vizsglja, mindenekeltt a szituatv rdeklds vezrli, ezrt mondhatjuk, hogy ltalban (az esetenknt
elfordul puszta kvncsiskodson tlmenen) kzvetlenl rdekkttt, a gyakorlatban flhasznlhat,
mghozz tbbnyire az azonnal flhasznlhat tuds dominl benne. Ez a kzvetlensg nyilvnul meg abban,
hogy az ember tbbnyire egsz krnyezeti vilgt gyakorlati szempontbl, azaz a cselekvs sikere
szempontjbl fogja fl s tli meg, nem a dolgok objektv lnyege rdekli, nem is a hogyan, hanem a
kzvetlen adottsg, hogy mi van, hogy valami van-e, hogy pldul jr-e a villamos. A mindennapi let krbe
tartoz tevkenysgek esetben elegend, ha csupn azokon a tapasztalatokon alapulnak, amelyeket a szoksok
adta biztonsg vagy valamilyen tekintlybe vetett bizalom tmaszt al. Max Weber a kvetkez pldval
jellemzi ezt a helyzetet: Annak, aki a villamoson utazik, hacsak nem szakfizikus, sejtelme sincs arrl, hogyan
indul el a villamos. Nincs is szksge r. Elegend, ha szmthat a villamoskocsi mkdsre, ehhez
igazthatja a maga viselkedst; de mit sem kell tudnia arrl, hogyan lltanak el egy ilyen kocsit, hogy az
menni tudjon (Weber 1970, 137.). A mindennapi gondolkodsra teht a vgiggondolt oksgi magyarzatok
2
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
mellzse vagy legalbbis csak (pldul a tuds rgztse miatt) a flttlenl szksges oksgi magyarzatra
val szortkozs a jellemz.
5. A mindennapi gondolkods nyelvt, a kznapi beszdet a rugalmassg s bizonyos elmosdottsg, a szavak
sohasem teljesen merev, egyrtelm jelentse jellemzi. Ennek kvetkeztben a mindennapi gondolkods a
rugalmas, tbbrtelm, elmosdott hatr kifejezsekkel val gondolkodssal, illetleg a megfogalmazs
elbeszl (narratv) jellegvel s a kpszersggel rhat le. A mindennapi gondolkods formi kztt a
legfontosabbak egyike az analgia (Lukcs 1978, I:54.), amely uralkodik az oksg s a trvnyszersg fltt
(Lukcs 1978, I:53.). Ezzel fgg ssze az is, hogy a mindennapi letben dnt szerepe van az utnzsnak, hiszen
ppen az utnzsban jut kifejezsre az a primitv, kzvetlen gyakorlati md, ahogy az ember a valsg
viszonylag kzvetlen visszatkrzdsre reagl (Lukcs 1978, I:107.).
6. Az elzekbl kvetkezik, hogy a mindennapi gondolkodstl nem idegen az antropomorfizls, az
antropomorf magyarzatok tlslya, a dolgok s jelensgek megszemlyestse noha a civilizcis fejldssel
annak jellege megvltozik s gyakorisga cskken. Rokon ezzel az a mdszer, amely az esemnyeket a dolgok
sajtos termszetvel magyarzza, ami pusztn ltszlagos, krben forg magyarzatot eredmnyez: a dolgok,
jelensgek azrt alakulnak gy, ahogy, mert ilyen a termszetk, ami viszont abbl kvetkezik, hogy rendszerint
gy alakultak, ahogy.
7. Az elzekbl is kvetkezen a mindennapi gondolkodsban sszefondik a tnyek megllaptsa s az
rtkels, a lers s az elrs, a van s a kell, ezltal sszefondnak a klnbz gondolkodsi formk
sajtossgai.
8. A mindennapi gondolkods korbban emltett reflektlatlansgbl is kvetkezen gyakran ellentmondsos,
abban klnbz szitucik vonatkozsban ugyan, de olyan ellenttes mozzanatok, megllaptsok vannak
egyidejleg jelen s tartanak ignyt az rvnyessgre, amelyek logikailag kizrjk egymst.
9. Tovbbi jellemz vons a mindennapi let spontnul kzvetlen tudatlansga, vagyis hogy az, ami
kezdetben tudatos volt, elveszti tudatos jellegt, amikor a mindennapi trsadalmi gyakorlat rszv, rutinn,
szokss vlik. A tudatlansgnak ez a mozzanata a tudomnyban is elfordul (pldul a mszerhasznlat
technikja), a mindennapi letben azonban jval erteljesebben van jelen.
10. A mindennapi tudat sajtossgai kzl vgl annak spontn vagy naiv realizmust (vagy termszetes
evilgisgt) kell megemltennk, vagyis hogy a klvilgot tle fggetlen s egyben flfoghat lteznek
tekinti, amelyet kpzetei f vonsait tekintve megfelelen ragadnak meg.

1.3. A tudomnyos gondolkods sajtossgai


1. A tudomnyos gondolkods alapvet s legfontosabb jellemz vonsa a mindennapi gondolkods termszetes
belltottsgtl gykeresen klnbz teoretikus belltds. Erre mindenekeltt a kzvetlen gyakorlati
clkitzs flfggesztse s ezzel egytt a szksgletkielgtsnek a jvbe esetleg a tvoli jvbe trtn
elhalasztsa a jellemz. A flfggeszts aktusa az emberi megismers s gy az emberi tevkenysg
hatkonysgnak nlklzhetetlen elflttele, mivel ily mdon rhet el az eddigi tapasztalatok rgztse,
rtelmezse s megvitatsa annak rdekben, hogy a valsgot a lehet leghvebben lehessen megragadni. A
tudomnyos gondolkods nem kzvetlenl agyakorlati szksgletbl, hanem valamilyen ismeret hinybl
indul ki. Mozgsnak elsdleges, kzvetlen motvuma viszont mr nem az adott ismeret irnti trsadalmi
szksglet tudata, hanem az ncl megismers, a kvncsisg mint a rejtvnyfejts (Kuhn) irnti hajlam,
mint rcsodlkozs vagy mint ktelkeds. (Az emberi tudatnak ez a sajtossga teszi egyltaln lehetv az
elbb emltett flfggesztst s a tudomny nfejldst.)
2. E flfggeszts kvetkeztben a gyakorlati tuds mellett megjelenik az n. elmleti tuds, a megismers
rdekben folytatott kutats s az nmagrt a tudsvgyrt htott tuds. Ez elklnl attl a tudstl, amely a
gyakorlat eszkze vagy irnytja. Ez utbbi rdekeinkkel vagy vllalkozsainkkal van kapcsolatban, az elbbit
viszont rdekmentesnek nevezhetjk abban az rtelemben, hogy nem fzdik kzvetlenl semmilyen gyakorlati
szksglethez (Wartofsky 1977, 36.). Az elmleti tuds ebben a leszktett rtelemben rdekmentes ugyan, de
nem haszontalan. Tudomnyos gondolkodsrl nem beszlhetnk ilyen elmleti tuds nlkl.
3. Az elmleti s gyakorlati tuds megklnbztetse sajtos trsadalmi flttelekhez ktdik. Gondolata
elszr az kori grgknl jelent meg, ahol klnsen a Kr. e. V. s IV. szzadi athni filozfusok
nzetrendszerben jtszott jelents szerepet. Az elmleti s gyakorlati tuds e megklnbztetst
hagyomnyosan a magasabb s alacsonyabb rend tuds kztti klnbsgnek tekintettk. Ez rszben abbl
3
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
szrmazott, hogy az nmagrt val elmleti tudsnak csakis egy szabad idvel rendelkez s trsadalmilag
kivltsgos helyzetben lv csoport szentelhette magt. Az elmleti tuds mvelinek trsadalmi sttusa ezrt
hatssal volt magnak a tevkenysgnek a trsadalmi megtlsre, s az elmlet fogalma lassanknt olyan
konnotcira tett szert, mint tisztasg, eszmnyisg, magasabb rend tkletessg, amely magt a
kivltsgos trsadalmi sttust vezi. Ezzel a tudomny kialakulsnak s tovbbi fejldsnek egyik
lnyeges sszefggshez jutottunk. Nem elegend ugyanis a tudomny kialakulshoz a tudomnyos ismeretek
irnti szksglet megjelense, hanem annak trsadalmi flttelei is vannak. Az elmlkeds, a kritikai rtkels
s az elmleti gondolkods szmra szksges id a kzvetlen gyakorlati cselekvs gondjaitl val bizonyos
mentessget s tvolsgot kvetel. Ilyen rtelemben a szabad id, amely trtnelmileg egy kivltsgos
trsadalmi csoport eljoga volt, mindenfajta elmleti vizsglds elflttele. S ez a szabad tevkenysg
tiszta is, abban az rtelemben, hogy nem keveredik kzvetlen gyakorlati feladatokkal, vagyis nmagrt
folytatjk.
4. A gyakorlati szksglet kielgtse teht kzvetlenl, azonnal nem kvetkezik be, de nem is sznik meg
vgrvnyesen, csak kzvettett vlik. A tudomny trsadalmi szerept teht akknt is jellemezhetjk, hogy
egy elre lthat helyzet s a cselekvs legjobb formja kztt kzvettseket tr fl, s ezeket azutn
mintegy eszkzknt kzjk cssztatva teremti meg az optimlis cselekvs lehetsgt (Lukcs 1975, I:38.,
47.). A tudomny sajtossgait, fejldsi tendenciit elsdlegesen ennek a kzvettsnek a jellege szabja meg,
vagyis az, ahogy a szksglet s kielgtse kztt a mr elrt s rendszerezett tudomnyos ismeretek
kzvettenek.
5. Ezek az j tudomnyos eredmnyek, ismeretek az esetleges kzvetts, flhasznls utn sem sznnek meg,
hanem megmaradnak, nyelvileg tbbnyire rsban rgztdnek, vagyis sajtos kzeget kpeznek. Minden
tudomny a maga ismeretanyagval, nyelvezetvel, fogalmaival, szimblumaival egy r jellemz homogn,
egynem kzeget hoz ltre, amelynek a segtsgvel a megismers meghatrozott cljbl kiindulva jobban
meg lehet ragadni s lesebben meg lehet vilgtani az ismerettrgyknt magban ltez valsg vizsglat al
vett rsznek tulajdonsgait, vonatkozsait, trvnyszersgeit, belertve ebbe a tudomnyos kritika lehetsgeit
s a korbbi nzetek pontostst is. A tudomnyos gondolkods ebben a homogn kzegben jtszdik le. Ebben
a sajtos szimbolikus kzegben az eszmeileg fldolgozott trgy s annak vonatkozsai az adott tudomnyos
clkitzsnek megfelel egynemstsen mennek t (Lukcs 1978, I:184.); a valsgban a klnbz trgyakat,
jelensgeket meghatrozott tulajdonsgok s szempontok alapjn azonosknt kezelik (pldul a galvnelem
rama s a villmcsaps is elektromos ram, a rdihullm s a fny is elektromgneses sugrzs). Az egyes
tudomnygak szmra ily mdon sajtos kategrik, tudomnyos ttelek stb. ltal alkotott homogn kzeg
jn ltre.
6. A kzvett kzeg csak akkor egynemsthet, csak akkor lehet homogn, ha azt az elvonatkoztats specifikus
mdja jellemzi. A tudomnyos gondolkodsra teht az elvont fogalmakban val gondolkods jellemz. A
tudomnyos fogalmak a tudomnyos gondolkods eszkzei. Ezek ltal jut el a tuds bonyolult jelensgek
megrtshez, klcsns kapcsolataik flismershez s kzlhet formban trtn brzolsukhoz.
(Wartofsky 1977, 16.) A fogalmak rvn mehet csak vgbe a kzvetlenl adottl val elvonatkoztats, mind a
trbeli krlhatroltsg s elklnltsg, mind a minsgi klnbzsg s egyedisg, mind pedig a jelenhez
val ktttsg s attl val elszakads vonatkozsban. Ez kt szempontbl is jelents kvetkezmnyekkel jr:
egyrszt figyelmen kvl maradnak a tudomnyos megismers szempontjbl flsleges, st zavar
esetlegessgek, msrszt pedig a fogalmakkal megragadott sszefggsek tvihetkk vlnak, mshova, msra
s mskorra is vonatkoztathatk. A fogalmak rvn trtn elvonatkoztats rtelmt s cljt ppen az adja,
hogy megllaptsai ily mdon tlmutatnak a tapasztalati ton megfigyelt eseteken, ltalnosan rvnyesek.
Kln hangslyozzuk mivel nem evidens a harmadik mozzanatot, az id rgztst a fogalmi modellben. A
mltjelenjv viszonyoknak a fogalmi most-ban val megjelentse elvonatkoztat az szlelsi kpzetanyagtl, s az idviszonyok s idfolyamatok elvont modelljvel ajndkoz meg bennnket. Az
elvonatkoztatottan megjelentett alternatv idviszonyok s idfolyamatok irnytsa fogalmi modelljnek
elmlylt vizsglata sorn a kls cselekvst mintegy flfggesztjk: az elmlkeds befel fordul, s a kls
cselekvs krlmnyeitl fggetlen idfolyamat modellt konstrul [Ez] lehetv teszi a kritikai elmlkeds
szmra a mlt, a jelen s a jv alternatv idkapcsolatait. (Wartofsky 1977, 4748.) Ilyen alternatv
idkapcsolatot jelent a nem szlelt, pusztn elkpzelt kauzlis folyamatok megkonstrulsa, valamint a mi
lenne, ha s a mi lett volna, ha tpus krdsek megfogalmazsa s fltteles, hipottikus
megvlaszolsa. A fogalmi gondolkods termszetesen nem a tudomnyos gondolkods privilgiuma, azzal a
mindennapi gondolkods krben is tallkozunk. Azonban csak a tudomnyos gondolkodsrl mondhat el,
hogy kvetkezetesen fogalmi gondolkods s csaknem kizrlagosan fogalmi gondolkods. (Kivtelt kpez
nhny atipikus mozzanat: intuci, a hipotzis kidolgozsa sorn alkalmazott kpszer brzols; de nem
tekinthet kivtelnek a fogalmi gondolkods all a mr kidolgozott fogalmak kpi vagy grafikus megjelentse.)

4
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
7. A tudomnyos gondolkods tovbb sajtos fogalmi gondolkods: fogalmai a nyelv adta hatrokon bell a
lehet legnagyobb mrtkben szabatosak, egyrtelmek, hatrai vilgosak. A tudomny arra trekszik, hogy
rr legyen a kznapi nyelv hatrozatlansgn, fogalmainak homlyossgn. Az egyes tudomnyterleteknek
ltrejtt a maguk sajtos terminolgija, kialakultak szakkifejezseik, n. terminus technicusaik. Ezek kztt
viszonylag gyakran fordulnak el idegen eredet szakkifejezsek, aminek az az oka, hogy azok hasznlata
esetn fleg ha viszonylag j kifejezsrl van sz kisebb a kznyelvi jelentssel val sszemosds,
flcserls veszlye. A tudomnyos gondolkodsra teht sajtos tudomnyos nyelv jellemz, amelynek az
elbb kifejtetteken tl sajtos nyelvtana, szintaxisa is van, ami mindenekeltt sajtos kvetkeztetsi
szablyokban nyilvnul meg. Jl lthat ez pldul a matematikai fizika esetben. A tudomny sajtos
kzegben s nyelvben rejl lehetsgek jobb kihasznlsa jegyben a modern tudomnyban szles krben
elterjedt a megfigyelsek mrsre, valamint az ismeretek formalizlsra val trekvs, ami a klnbz
tudomnyterleteken eltr mrtkben valsult meg s fltehetleg a jvben is csak eltr mrtkben
valsulhat meg.
8. A tudomnyos gondolkodst a nagyfok ltalnossg s a maximlis ltalnossgra val trekvs jellemzi. A
tudomny sajtos kzegnek is ksznheten a tudomnyos eredmnyek ltalnosak abban az rtelemben is,
hogy azok kzkincset kpeznek, a tudsok tmaszkodnak msok eredmnyeire.
9. A tudomnyra tovbb jellemz ismereteinek rgztettsge, ami a sajtos kzeg ltnek nlklzhetetlen
elflttele. Ez a tudomnyos nyelv sajtos szerepnek megfelelen nemcsak fizikai rgztettsget jelent, hanem
a fogalmak, tudomnyos megllaptsok tartalmnak a rgztst is. Lehetetlenn vlna a tudomnyos kutats,
ha a fogalmak ma mst jelentennek, mint holnap. Ez az llandsgra trekvs viszont a tudomnyos
fogalomalkots, a tudomnyos nyelv nemkvnatos megmerevedsnek s gy a tudomnyos kutats
korltozsnak a veszlyvel jr, ezrt a fogalmak, illetve azok tartalma idvel megvltozik. Ez a vltozs
terminolgiai eltrseken s vitkon keresztl valsul meg, ami nmikppen oldja s relativizlja a tudomnyos
fogalmak egyrtelmsgt. Atlzottan megrgzlt rgi fogalmakat azonban nem a kznyelv homlyos fogalmai
vltjk fl, hanem ez a fejlds abban nyilvnul meg, hogy az egyik kpzdmnyt anlkl, hogy
meghatrozott objektivitst elveszten egy msik, helyesbtett kpzdmny, egy j tudomnyos fogalom
vltja fel (v. Lukcs 1978, I:44.).
10. A tudomny tovbbi jellemz vonsa a rendezettsg: a tudomny nem ismeretek puszta halmaza, hanem
azoknak a tudomnyos elmletek elfltevseinek megfelelen egymsra vonatkoztatott, koherens rendszere. A
tudomnyban kitntetett szerepet jtszanak a logika trvnyei, kvetelmnyei, a tudomnyos gondolkods
ezeknek jelents mrtkben al van vetve (eltren a mindennapi gondolkodstl).
11. A tudomny rendszerezettsgbl is kvetkezen reflektlt, az alany s a trgy megklnbztetsn
nyugv megismers. E reflexivits fejezdik ki az ismerettrgy kivlasztsban s a trgyspecifikus mdszerek
meghatrozsban. Ezrt a tudomny mdszeres megismers, mghozz tudatosan mdszeres megismers,
aminek viszont nlklzhetetlen flttele, hogy a tudsok legalbbis sajt szakterletkn magt a tudomnyos
kutatst is vizsgldsuk trgyv tegyk. A tudomnyra teht a reflexivits, az nreflexi s bizonyos fok
nkontroll jellemz. Ez az nreflexi s nkontroll a tudomnyos kzssgek sajtja, s nem flttlenl
jellemz minden egyes tudsra, ezrt fontos mozzanata a reflexivitsnak a tudomnyos kritika s a szabad
tudomnyos vita.
12. A tudomny jellemz eleme a magyarzat: a tudomnyos megismers ltalban nem elgszik meg a
jelensgek lersval, hanem azok magyarzatra (mghozz ltalban, br nem flttlenl oksgi
magyarzatra) trekszik. Tudomnyos kvncsisgunkat nem elgti ki az, hogy tudjuk, mi trtnt, azt is tudni
akarjuk, hogy mirt. A tudomnyra ezrt az objektv igazsg ignye, az igaz mghozz a bizonytottan igaz
ismeretek megszerzsre val trekvs a jellemz. A szles krben elterjedt flrertsekkel szemben
hangslyozni kell, hogy itt trekvsrl van sz, s nem annak flttlen megvalsulsrl: nem az igazsg tesz
egy nzetet tudomnyoss, hanem az arra val trekvs. Ennek megfelelen a tudomnyos ismeretek,
megllaptsok rtkelsnek alapvet, dominns szempontja az igaz/hamis dimenzi; minden ms tovbbi
szempont (pldul a kzvetlen gyakorlati flhasznlhatsg vagy a kifejts mdja) csak ennek alrendelten
rvnyeslhet. Az mr egy tovbbi alapveten filozfiai, ismeretelmleti krds, hogy ez a trekvs mikor
s mennyire valsult meg vagy valsulhat meg. Ennek olyan itt mg csak nem is vzolhat sszetevi
vannak, mint hogy van-e egyltaln objektv igazsg, az menynyiben rhet el s milyen kritriumai vannak.
13. A tudomnyossghoz hozztartozik a ler (a van jelleg) kijelentsek s az rtkel s elr (normatv,
kell vagy legyen jelleg) kijelentsek hatrozott megklnbztetse s sztvlasztsa.

5
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
14. A tudomnyos ismereteknek ltalnossguknl, hozzfrhetsgknl fogva jellemz vonsuk, hogy
elvileg msok ltal is ellenrizhetek, kontrolllhatk, trgyi kritiknak vethetk al. Ennek alapjn a
tudomnyok fejldsnek lnyeges mozzanata a tudomnyos ttelek igazolsra val trekvs, amit
empirikusan ellenrizhet tnyek segtsgvel trtn igazols (verifikci) vagy cfols (falszifikci)
eljrsaival valstanak meg. Nem tekinthet tudomnyosnak az a nzet, amelyik tartalmnl fogva nem
kritizlhat, nem cfolhat, vagy amelyet tilos kritizlni. Ugyancsak a tudomnyos ismeretek ltalnossgbl
kvetkezik, hogy a tudomny fejldse szempontjbl nemcsak a szorosan vett kutats a fontos, hanem a
megrts rdekben a kutats eredmnyeinek brzolsa, illetve azok racionlis kifejtse is.
15. Az elzekbl is kitnik, hogy a tudomnyos megismers folyamata kzssgi jelleg, mg akkor is, ha
maga a szken vett kutats egyetlen tuds munkja. Ez nemcsak az egyni kutatsok egymsra plsben
fejezdik ki, hanem mindenekeltt abban, hogy a tudomny fejldsben dnt szerepet jtszanak a tudomnyos
kzssgek, s hogy a tudomnynak nlklzhetetlen mozzanata a tudomnyos nyilvnossg. Ezek kiszlestik,
tovbbfejlesztik a tudomny nreflexijt s nkontrolljt, s ltalban a tudomnyossg kvetelmnyeinek a
megfogalmazsval erstik a tudomny elzekben vzolt jellemz vonsainak s trekvseinek
kvetkezetesebb rvnyeslst, valamint ami klnsen fontos elsegtik s a krlmnyekhez kpest
biztostjk a tudomnynak a kzvetlen gyakorlati cl flfggesztsbl s a bels sajtossgaibl kvetkez
autonmijt. Ez mindenekeltt a tudomnyon kvli (pldul politikai vagy gazdasgi) rvek s megfontolsok
kiszortsra, kzmbstsre irnyul trekvsben s annak szablyozsban fejezdik ki, hogy az adott
tudomnyos kzssg mit tekint szba jhet, relevns (figyelembe veend, de nem flttlenl meggyz,
elfogadhat) rvnek.
16. A van s a legyen emltett sztvlasztsa azonban nem jelenti azt, hogy a tudomnyos ismeretek ne
befolysolnk az emberek magatartst, hogy ki nem mondottan, ki nem fejezetten, implicite ne
tartalmaznnak normatv, legyen jelleg mozzanatokat, ezt azonban kzvetve teszik, a vrhat kvetkezmnyek
elrejelzsn keresztl. Atudomny igazsgainak ppen ezen befolysnl fogva termszetszerleg rendkvl
jelents gyakorlati kvetkezmnyei vannak. Amg azonban egy tudomnyos igazsg gyakorlativ vlik, mindig
a kzvettsek igen bonyolult folyamatn kell vgighaladnia, s ennek sorn a vrhat kedvez kvetkezmnyek
jtsszk a mozgatrug szerept. Mghozz minl fejlettebbek a tudomnyos eszkzk, s ennlfogva minl
intenzvebben hatnak a mindennapi let gyakorlatra, annl tereblyesebb s bonyolultabb vlik ez a
kzvettsi rendszer. A tnyllst vilgosan bizonytja, hogy a modern termszettudomnyok kifejldsvel a
merben tudomnyos eredmnyek elmleti konkretizlsa s gyakorlati hasznostsa vgett kln technikai
tudomnyok jnnek ltre. (Lukcs 1978, I:117118.)
17. A tudomny elzekben flvzolt jellemz vonsait a tudomnyos megismers dezantropomorfizl
jellegben foglalhatjuk ssze. Ugyanis az objektv valsg igazn tudomnyos megragadsa csak akkor
lehetsges, ha szaktunk a megszemlyest, antropomorfizl szemlletmddal. A valsg visszatkrzsnek
tudomnyos mdja a megismersnek mind trgyt, mind alanyt dezantropomorfizlja. A trgyat gy, hogy
magnvalsgt lehetsg szerint megtiszttja az antropomorfizmus minden hozzadstl; az alanyt pedig
gy, hogy a valsggal kapcsolatos magatartsval szakadatlanul ellenrzi sajt szemllett, kpzeteit s
fogalomalkotst abbl a szempontbl, hogy az objektivits antropomorfizl torztsai hol s miknt
hatolhatnak be a valsg elsajttsba. A megismers alanya nll eszkzket, tapasztalati mdokat eszel ki,
amelyek segtsgvel egyrszt fggetlenti a valsg befogadst az emberi rzkek korltaitl, msrszt
gyszlvn automatizlja az nkontrollt A szemveg nem dezantropomorfizl, de a mikroszkp igen.
(Lukcs 1978, I:150., 185.)
Minl jobban kibontakoztatja a tudomny a dezantropomorfizls tendencijt, annl inkbb betlti trsadalmi
szerept, kielgti a vele szemben tmasztott szksgleteket. Adezantropomorfizls tartalmt tekintve teht
korntsem emberellenes, embertelen, hanem ppen hogy humnus tendencia. A valsg dezantropomorfizl
visszatkrzse az emberisg eszkze, amelynek a segtsgvel lesz rr sajt vilgn Ez a folyamat egyttal
az ember magasabb rend kibontakozsnak, valamennyi kpessge kiszlesedsnek, elmlylsnek s
sszpontosulsnak folyamata is. (Lukcs 1978, I:183.)
Vgezetl azt kell hangslyoznunk, hogy a tudomny elzekben ttekintett sajtossgai tendenciaszeren
rvnyeslnek, azaz a klnbz tudomnyterleteken s az egyes korszakokban eltr mrtkben, hol jobban,
hol kevsb valsulnak meg. Ebben a vonatkozsban is jelen van a reflexivits: a tudomnyos kutats
gyakorlatt nagymrtkben befolysolja a tudsok kzssgnek a tudomnyossg kritriumairl vallott
flfogsa.

6
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS

1.4. A tudomny trsadalmi krnyezete: a mindennapi let s a


trsadalmi gyakorlat
A mindennapi let s a tudomny viszonyt hasonlsgok s ellenttek jellemzik. Ez a viszony teht
ellentmondsos: a mindennap let szemszgbl a tudomny nlklzhetetlen is, s ugyanakkor nmikppen
gyans is. Egyrszt a mindennapok s mindenekeltt a munka kvetelmnyeibl n ki a valsg
megismersnek olyan szksglete, amely nemcsak tnyszeren s egyes esetekben bizonyos fokig vletlenl
emelkedik a htkznapok sznvonala fl, hanem elvileg, mdszertanilag, minsgileg is. Msrszt ugyanez a
mindennapi let szakadatlanul ltrehoz olyan tendencikat is, amelyek gtoljk s akadlyozzk, hogy
tapasztalatait tfog tudomnny lehessen ltalnostani (Lukcs 1978, I:143.). A mindennapi let, a
mindennapi gondolkods arra trekszik, hogy behatoljon a tudomnyba, azt tbb-kevsb ellenrzse al vonja
a napi rdekek tlhangslyozsa, flttlen rvnyestse rvn (jl mutatjk ezt az lettl elszakadt, n.
akadmikus tudomnnyal szembeni jelszavak); s ez a behatols bizonyos nyelvi formkban,
antropomorfizmusokban is kifejezdik (egyes jelensgek trsadalmi viszonyok vagy akr a tudomny
szubjektumknt kezelse). Ennek az ellentmondsos viszonynak az ontolgiai alapja az, hogy a mindennapi
letben kt tendencia mkdik, kt belltottsg van jelen egyszerre: egyrszt a valsg emberkzpont,
antropomorf, a teleolgia (cl ltali meghatrozottsg) szerept tlfeszt megragadsa, msrszt pedig a
jelensgek dolgokknt val megkzeltse, objektivitsuknak a szemlytelensgig men hangslyozsa.
Kznapian fogalmazva: hajlamosak vagyunk arra, hogy hol csak embereket s szndkokat lssunk mindenben,
hol pedig csak dolgokat. (Mint arrl mr volt sz, az ontolgia vagy ltelmlet a filozfin bell azokkal a
krdsekkel foglalkozik, hogy milyen a lt, a vilg, a valsg, annak milyen az alapvet struktrja. Jellemzje
a ltezs alapjaira irnyul szemllet. Valamely sszefggs, jelensg stb. ontolgiai alapja kifejezssel a
valsg szerkezetben rejl alapokra utalunk, eltren pldul a megismers sajtossgaiban rejl n.
ismeretelmleti alaptl.)
Ezen ellentmondsos viszony talajn a tudomnyos s a mindennapi gondolkods gyakran szembekerl
egymssal, gy a htkznapok llspontjrl nzve s mrve a valsg tudomnyos brzolsa gyakran
paradoxnak ltszik (Lukcs 1978, I:138.); plda lehet erre a naplemente s a Fld Nap krli keringse, sly s
tmeg klnbsge, a tr grblete.
A mindennapi gondolkods, a jzan sz s a tudomny konfliktusaiban azonban nem mindig a tudomnynak
van igaza. Elfordulnak olyan esetek is, amikor a mindennapi gondolkods joggal tiltakozik a tudomny
(s a mvszet) bizonyos objektivcis mdjai, steril, termketlennek tn spekulcii ellen s tiltakozst
vgs soron rvnyre juttatja A jzan sznek azonban csak egy bizonyos tudomnnyal szemben lehet igaza,
s nem a tudomnnyal mint sajtos gondolkodssal s ismeretrendszerrel szemben ltalban. Ugyanis ha a
mindennapi gondolkods vgs soron gyzelmesen ellenll egy bizonyos tudomnynak, ezt csak a
mindennapi let spontaneitsval s kzvetlensgvel teheti, ennek eszkzeivel azonban csak a tagadsig, az
elutastsig juthat el. Ha az let szksgleteinek tbb mr meg nem felel tudomnyt valban le akarja gyzni,
akkor az ilyen spontn tagadsbl a tudomny j tpusnak kell ltrejnnie, vagyis a mindennapi let talajt
ismt el kell hagyni. (Lukcs 1978, I:79.)
A mindennapi s a tudomnyos gondolkods viszonyban a klnbzsg s a szembenlls mellett a
hasonlsg, az sszefggs s az sszekapcsolds mozzanatai is jelen vannak. Ennek ontolgiai alapja az, hogy
vgs fokon mindkett ugyanazt a valsgot ragadja meg, tkrzi vissza, csak ppen msknt.
Klcsns sszefggsk legfontosabb mozzanata az, hogy a tudomny megoldand problmi kzvetlenl
vagy kzvetve a mindennapi letbl emelkednek ki, az viszont azoktl az eredmnyektl s mdszerektl
gazdagodik szakadatlanul, amelyeket a tudomny dolgozott ki (Lukcs 1978, I:47.). Egyrszt a tudomnyos
visszatkrzds teszi lehetv a mindennapi let kultrjnak magasabb szintre fejldst, msrszt pedig a
htkznapok gyakorlatban a tudomnyos eredmnyek ismt a mindennapi gondolkods szerkezetbe
illeszkednek be (Lukcs 1978, I:54.). Ez azltal vlik lehetsgess, hogy e visszavltozs sorn a
tudomnyosan visszatkrztt vilg paradox vonatkozsai ismt kzvetlensgg halvnyulnak el,
tulajdonkppeni kategrii eltnnek, mdszereit s cselekmnyeit a szoks, a hagyomny stb. a mindennapi
letbe pti be s ily mdon a tudomny vvmnyait gyakorlatilag alkalmazni lehet anlkl, hogy ez a
mindennapi gondolkodsban azonnal alapvet vltozst hozna ltre. Magtl rtetdik, hogy a tudomnyos
eredmnyek ilyen elsajttsnak trsadalmi-trtnelmi flhalmozdsa megvltoztatja a htkznapok ltalnos
vilgkpt is. Ez azonban tbbnyire a felsznen alig szrevehet vltozsok tjn megy vgbe, amelyek a
mindennapi let s gondolkods horizontjt, tartalmait stb. fokozatosan s meszszemenkig mdostjk, de
lnyeges szerkezetket eleinte nem vltoztatjk meg alapveten. (Lukcs 1978, I:138.) A mindennapi
gondolkods egyre tbb tudomnyos elemet vesz fl magba, de ez sohasem vltoztatja t tudomnyoss
7
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
(Lukcs 1978, I:45.), noha a tudomny befolysolja azokat a krdsfltevseket is, amelyek a mindennapi
gyakorlat kvetkezmnyeinek a hatsra a tudomny fel irnyulnak (Lukcs 1978, I:203.).
A mindennapi let s a tudomny sajtos kapcsolata eredmnyezi azt a mr emltett jelensget, hogy a tudomny
ideltipikusan flfogott sajtossgai (mindenekeltt: fogalmi pontossg s egyrtelmsg, objektivits s
igazsgra trekvs, rdekek flfggesztse, j ismeretek folyamatos termelse) nem valsulnak meg
maradktalanul, csupn tendenciaszeren, mghozz a tudomny klnbz terletein eltr mrtkben.
A kzfelfogstl eltren tovbb nem lland s nem flttlen jellemzje a tudomnyos kutatsnak, hogy
annak sorn j (vagyis addig mg senki ltal fl nem trt) ismeretek jnnek ltre. A tudomny fejldse sorn
mint erre a ksbbiekben mg visszatrnk viszonylag ritkn kerl sor valban j tudomnyos flfedezsre
(ezek azonban a tudomny jelents talakulst eredmnyezik), a kutatsok zme a korbbi flfedezsek
igazolsra, rszletsszefggseik fltrsra irnyul, ami azzal az eredmnnyel jr, hogy biztosabban,
rszletesebben tudjuk azt, amit mr eddig is tudtunk. Relativizlja a tudomnyos flismersek jdonsg jellegt
az is, hogy idnknt korbban mr ismert, csak elfeledett sszefggsek jraflfedezsrl van sz. (A
leghresebb ilyen plda: a Kr. e. III. szzadban Arisztarkhosz hinytalanul kifejtette a ksbb Kopernikusz
mveknt megismert heliocentrikus vilgkpet.) Tbbek kztt ez is indokolja a tudomnytrtneti,
elmlettrtneti vizsgldsok fontossgt.
Ami a tudomnyos ismeretek objektivitst, sokszor evidenciaknt elfogadott igazsgrtkt, igazsgjellegt,
igazsgtartalmt illeti, ott is tartzkodni kell az abszolutizlsoktl s a leegyszerstsektl. Ugyanis a valaha
ltalnosan elterjedt s ksbb tvesnek bizonyult elmletek (pldul flogisztonelmlet) egszkben nem voltak
kevsb tudomnyosak, mint a ma divatosak. Az idejtmlt elmletek nem eleve tudomnytalanok pusztn
azrt, mert elvetettk ket (Kuhn 1984, 19.). Az ismeretek tudomnyossga nem kzvetlenl
igazsgtartalmuktl fgg, de nem is teljesen fggetlen attl; vagyis a helyzet ebben a vonatkozsban is
ellentmondsos. Egy htkznapi elmlet (pldul a szomszd ltszlag rthetetlen viselkedsnek
magyarzata vagy a nyomozs sorn kialaktott verzi) lehet igaz, s ugyanakkor nem tudomnyos; viszont egy
tudomnyos elmlet is lehet tves. Atudomnyossg kritriuma egyrszt az, hogy az adott elmlet az igazsg
ignyvel lpjen fl, msrszt pedig hogy igazsgtartalma a tudomnyos kzssg ltal elfogadott mdszerekkel
vizsglhat, vitathat, cfolhat vagy valsznsthet legyen.
Klnsen bonyolult a tudomny rdeksszefggseinek a problmja. Az, hogy a tudomnyos kzssg
bizonyos rtelemben el van szigetelve a trsadalomtl, abbl is kvetkezik, hogy a tudomnyos gondolkods
jellemz vonsa a kzvetlen gyakorlati szksglet flfggesztse. Ez lehetv teszi, hogy az egyes tuds
azokra a problmkra sszpontostsa figyelmt, amelyekrl joggal gondolja, hogy kpes ket megoldani.
Atudsnak tmja megvlasztsakor nem kell figyelembe vennie, hogy mennyire srgs a vizsgland
problma megoldsa. (Kuhn 1974, 218219.) A tudomny eredmnyessgnek nlklzhetetlen flttele ez az
autonmia, hogy a paradigmk kztti vlaszts egy sajtos jelleg kzssg tagjainak kizrlagos joga
legyen. Ez a kvetelmny a tudomnyos tevkenysg etikjban is megfogalmazdik: a tudomnyos let
egyik legszigorbb, br ratlan szablya szerint tudomnyos krdsekben tilos llamfkhz vagy a szles
nagykznsghez folyamodni (Kuhn 1974, 223224.).
A tudomny jelzett s mind a mindennapi let, mind pedig ms trsadalmi rszrendszerek vonatkozsban
megnyilvnul funkcionlis autonmija s annak bizonyos fok elismerse a sikeres tudomnyos
tevkenysg egyik dnt tnyezje. A tudomnynak ez az autonmija s vdettsge azonban sohasem teljes.
Br fokozati klnbsgek vannak, a tudomny azonban sohasem lehet teljesen rdekmentes. A tudomnyt
egyrszt a tudomnyon belli rdekek, msrszt pedig a kls krlmnyek, szksgletek amelyek klnbz
rdekekhez kapcsoldnak is befolysoljk. Klnsen erteljesen s a termszettudomnyokhoz kpest
sajtosan rvnyesl az rdekek befolysol szerepe atrsadalomtudomnyokban ezrt e problmval a
trsadalomtudomnyok sajtossgai kapcsn kln foglalkozunk.
Lthattuk, hogy a mindennapi let, illetve gondolkods s a tudomny viszonya ellentmondsos: hasonlsgok
s minsgi klnbsgek, elszakthatatlan kapcsolat s elklnls, befolysoltsg s autonmia ellentmondsos
egysge. Ezrt a tudomny mibenltre s az azzal sszefgg krdsekre eltr vlaszok szlettek a
tudomnyelmletben. A klnbz flfogsok eltrsei mgtt szmos esetben ppen az hzdik meg, hogy az
emltett ellentmondsos viszony melyik oldalt hangslyozzk, netn abszolutizljk inkbb.
A mindennapi let s a tudomny kapcsolatnak az elemzsbl levonhat az a kvetkeztets, hogy a tudomny
sajtossgnak, trsadalmi szerepnek lnyeges mozzanata a tudomny s a trsadalmi gyakorlat viszonya. A
trsadalmi gyakorlat nem szkthet le a mindennapi letben kifejtett trsadalmi cselekvsekre, hanem az a nagy

8
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
trsadalmi rszrendszerek nagyrszt professzionalizldott gyakorlatt is magban foglalja belertve ebbe a
tudomnyos kutats gyakorlatt is. Minden trsadalmi rszrendszernek megvan a maga r jellemz gyakorlata.
A tudomny s gyakorlat viszonynak az egyik alapvet jellemz vonsa a tudomnyos problmk kzvetett
gyakorlati meghatrozottsga, amit az sem szntet meg, hogy a tudomny egyik forrsa, gykere a mr emltett
kvncsisg, kutatsi hajlam is. Hiszen rja Popper (1989, 7475.) mg az a nmikppen szlssges nzet
is (jmagam is ehhez vonzdom), mely szerint a tudomny ppen attl vlik jelentss, hogy az ember valaha
ismert legnagyobb szellemi kalandjainak egyike, sszekapcsolhat annak elismersvel, hogy mind az
alkalmazott, mind a tiszta tudomnyok elrehaladsban fontos szerepet tltenek be a gyakorlati problmk s
ellenrzsek; ugyanis a tudomnyos gondolkods szmra a gyakorlat flbecslhetetlen gy is, mint sztke, s
gy is, mint fk. Nem szksges elktelezni magunkat a pragmatizmus mellett, hogy mltnyolhassuk Kant
gondolatt: Minden szeszlynek nyomba eredni, s nem szabni ms hatrt a megismers szenvedlynek, csak
azt, ameddig nnn hatrai terjednek, valban tudomnyhoz ill buzglkods. A blcsessg hivatsa azonban
az, hogy kivlogassa a szmtalan knlkoz problma kzl azokat, melyeknek megoldsa fontos az emberisg
szmra. Az ilyenek kiindulpontja tbbnyire az, hogy valamilyen gyakorlati igny a rendelkezsre ll
ismeretek hinyossga miatt nem elgthet ki, illetleg valamilyen eddig elfogadott ismeret a gyakorlat
tnyeinek, tapasztalatainak ellentmondani ltszik, ezrt fllvizsglatra szorul. Ezt a helyzetet nevezzk a
tudomny, az elmlet oldalrl problmaszitucinak. A mr rendelkezsre ll s a megolds kiindulpontjt
ad ismeretek rendszerezse, a hinyz ismereteknek s azok jellegnek a tudatostsa maga a tudomnyos
problma. A problma meghatrozsa annak tisztzsa, hogy mit tudok s mire vagyok kvncsi. Magnak a
problmnak a megoldsa a kzvetlen gyakorlati clkitzs flfggesztsnek megfelelen a tudomnyos
ismeretek kzegben, a tudomny sajt logikjnak s mdszereinek megfelelen megy vgbe. Tudomnyos
krds rendszerint a magyarzat szksgletbl fakad. (Popper 1989, 131.) Ebben a folyamatban nagy
szerepe van a tudomnyos fogalmak kidolgozsnak, pontostsnak, tisztzsnak, az ismeretek
ltalnostsnak s rendszerezsnek.
Az elmlet s gyakorlat viszonynak msik alapvet sszefggse a tudomnyos ismeretek gyakorlati
flhasznlsra vonatkozik. Az elmlet vgs soron gyakorlati szksgletek kielgtsre szolgl, ez azonban
nem azonnali, nem kzvetlen, nem flttlen s nem automatikus. Elfordulhat, hogy a tudomnyos ismeret
flhasznlsa mg nem vlt gyakorlati szksglett (pldul a heliocentrikus vilgkp a Kr. e. III. szzadban
vagy az n. nem euklideszi geometrik); hogy a tudomnyos ismeret flhasznlsnak nincsenek meg a
flttelei; hogy flhasznlsuk a trsadalom egy rsznek rdekeibe s ellenllsba tkzik; vagy hogy a
trsadalom tagjainak tlnyom tbbsge nincs meggyzdve az adott elmlet igazsgrl. A tudomnyos
ismeretek gyakorlati flhasznlst figyelemre mlt mrtkben befolysolja a trsadalom politikai
berendezkedse, mindenekeltt annak centralizlt vagy a spontn mozgsokat lehetv tv, decentralizlt
volta, valamint az adott trsadalom uralkod ideolgija. Ez a befolysol szerep klnsen a
trsadalomtudomnyokban jelents.

1.5. A tudomny bels szerkezete


A tudomnyos jelensgek sszetettek: meg kell klnbztetnnk egymstl a tudomnyos kutatst mint
tevkenysget s a tudomnyos ismereteket mint a tevkenysg eredmnyt s azon bell az ismeretek
klnbz sszefgg rszeit, a tudomnyos elmleteket, az elmleteket tartalmaz tudomnygakat vagy
tudomnyszakokat s a tudomnyok oktatsra szolgl tantrgyakat. Erre a megklnbztetsre azrt is fl kell
hvnunk a figyelmet, mert ugyanazzal a tudomny kifejezssel gyakran hol a tevkenysget jelljk, hol pedig
annak eredmnyt. Ez az emberi tevkenysg ms terletein is gyakran gy van, pldul a mvszet, valamint
mint arrl a tanknyv X. fejezetben sz lesz a jogi dogmatika esetben is.
A tudomnyoskutats (a tudomnyelmletben hasznlt elnevezssel: pragmatikus rtelemben vett tudomny)
sajtos trsadalmi gyakorlat, igaz s igazolhat rendszerezett ismeretek fltrsra irnyul tudatos s
mdszeres tevkenysg. A trsadalmi gyakorlat ms formihoz hasonlan akkor sikeres, ha flhasznlja az adott
tevkenysgre vonatkoz elmleti ismereteket is. Ez indokolja a tudomnyelmlet szksgessgt. A
tudomnyelmlet f problmit a tudomny ltalnos s az egyes tudomnyterletek sajtos jellemzi, a
tudomnyok rendszerezsnek s az egyes tudomnygak trgynak a krdsei, a tudomnyok fejldsnek
sajtossgai, a tudomny s trsadalmi krnyezetnek sszefggsei, a tudomnyos kutats mdszerei s
szervezsnek krdsei kpezik.
A tudomnyosismeretek (a tudomnyelmletben hasznlt elnevezssel: apragmatikus rtelemben vett
tudomny) a tudomnyos kutats sorn nyert, nyelvi formban rgztett s rendszerezett, bizonytottan vagy
valsznstheten igaznak tartott ismeretek. A tudomnyos ismeretek rendszernek fontos elemei a tudomnyos
fogalmak, a tudomnyos trvnyek s hipotzisek, valamint a tudomnyos elmletek.
9
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
A tudomnyosfogalmak kapcsn hangslyoznunk kell, hogy azok a nem azonosak a jelensgekkel, a
dolgokkal, hanem sajtos gondolati kpzdmnyek, amelyek a dolgok jellsre, gondolati megragadsra
szolglnak. Flrertseket okozhat annak figyelmen kvl hagysa, hogy ugyanaz kifejezs hol magt a dolgot
jelli, hol pedig a dologrl alkotott fogalmat. Ezrt esetenknt a tudomnyos szvegekben a kifejezst
idzjelbe teszik, ha az a fogalomra vonatkozik, s idzjel nlkl hasznljk, ha a dolgokat jelli.
Atudomnyos fogalmak mindig bizonyos fok ltalnossggal rendelkeznek, ritkn vonatkoznak csak egyedi
jelensgre. Ezrt a fogalmakat sajtos terjedelmk s tartalmuk jellemzi. A terjedelem (vagy referencia) azt
fejezi ki, hogy a fogalom milyen dolgokra vonatkozik, milyen trgyakat jell, milyen krben rvnyes; ezrt a
kifejezs extenzijnak is nevezik. A fogalmaktartalma (vagy jelentse, amit a kijelents intenzijnak is
neveznek) az a sajtos tulajdonsg, viszony vagy sszefggs, amit a fogalom ms sszefggsektl
elvonatkoztatva, azokat figyelmen kvl hagyva kifejez. Azonos terjedelm fogalmak tartalma klnbz
lehet s megfordtva, azaz klnbz tartalm fogalmak terjedelme azonos lehet; klnbz terjedelm
fogalmak tartalma azonban nem lehet azonos, legfljebb hasonl, analg (pldul biolgiai szervezet, trsadalmi
szervezet). ltalban, ha nem is kivtel nlkl, igaz az, hogy minl tgabb egy fogalom terjedelme, annl
kevesebbet fejez ki tartalma: tbb dologrl mond valamit, de kevesebbet. Minl kevesebbet mond egy fogalom,
annl elvontabb, absztraktabb, s minl tbbet fejez ki, annl konkrtabb.
A tudomnyos fogalmaknak a terjedelem s a tartalom mellett sajtos elnevezsk is van, ezt gyakran
terminusnak nevezzk. Erre azrt indokolt kln flhvni a figyelmet, mert gyakran elfordul, hogy
terjedelmileg is s tartalmilag is azonos fogalomra az egyes szerzk eltr elnevezst hasznlnak. Ilyen
esetekben beszlnk terminolgiai eltrsrl, illetleg a fogalmak, helyesebben a terminusok flsleges
megkettzsrl, aminek a kikszblendsgre gyakran az Occam (Ockham) borotvja kifejezst hasznljk
arra utalva, hogy a flsleges terminust le kell borotvlni. Az is elfordul, hogy ugyanazzal az elnevezssel
eltr tartalm s terjedelm fogalmakat jellnek. Ezrt a tudomnyos fogalmak vizsglata, elemzse sorn
akr egy elmlet fogalmainak az elemzsrl, akr klnbz elmletek fogalmainak az sszehasonltsrl
legyen sz, meg kell klnbztetni az elnevezs, a terjedelem s a tartalom sszevetst.
Itt trnk ki rviden hrom sszefgg, de klnbz kategriapr egsz/rsz, ltalnos/klns,
absztrakt/konkrt viszonyra. Az egsz s a rsz elsdlegesen a dolgokra vonatkozik, az ltalnos s a klns
a dolgok gondolati megragadsra, mindenekeltt a fogalmakra. Az egsz/rsz viszonynak (legalbb) ktfle
jelentse lehet. Az egyik esetben egy sszetett egsz alkatrszeirl van sz, az embernek ebben az rtelemben
rsze a vesje. A msik esetben a kt fogalom a dolgok valamilyen sszessgre, halmazra vonatkozik. A
gerinces llatok halmaznak, sszessgnek mint egsznek rszt kpezi a halak sszessge, halmaza. Az
ltalnos s klns fogalmai ez utbbi sszefggshez kapcsoldnak. Az egsz halmazt kifejez fogalom
ltalnos a rszhalmazt megragad klns fogalomhoz kpest. A gerinces llat fogalma ltalnos a hal
klns fogalmhoz kpest, de az ember fogalma nem az a vese fogalmhoz kpest. Mivel a rsznek mg
tovbbi kisebb rszei vannak, az ltalnos s a klns viszonya is relatv: a hal fogalma ltalnos a ponty
fogalmhoz kpest. Mivel az ltalnos fogalom az egsz halmazba tartoz valamennyi dolognak, valamennyi
egyednek egy vagy tbb meghatrozott kzs tulajdonsgt fejezi ki, ezek a tulajdonsgok a rszhalmaz
egyedeinek is kzs tulajdonsgai. Ami a halakra ltalnosan jellemz, az a pontyokra is jellemz, ami a halakra
nzve igaz, az a pontyokra nzve is igaz. Az ltalnos fogalom tartalma a klns fogalom tartalma is,
kpszerbb megfogalmazssal: az ltalnos benne van a klnsben s az egyesben is.
Termszetesen a dolog fogalma itt nem kznapi vagy fizikai rtelemben rtend, hanem dolog az, amit a
fogalom kifejez, megragad. Ezrt ebben az sszefggsben a gondolati kpzdmnyek is lehetnek dolgok.
A jogtudomnyi ismeretek egszt, szszessgt ragadja meg, fejezi ki a pragmatikus rtelemben vett
jogtudomny ltalnos fogalma, ezen ismeretek egy rsznek a sajtossgait fejezi ki az gazati jogtudomny,
illetleg ltalnos jogtudomny klns fogalma. Ami a tudomnyokra nzve igaz, az a
trsadalomtudomnyokra nzve is igaz, az a jogtudomnyokra nzve is igaz s az az gazati jogtudomnyokra
nzve is igaz.
Az ltalnos fogalmhoz kapcsoldik az absztrakt fogalma. Az ltalnos fogalmak elvonatkoztatnak a
dolgok szmos tulajdonsgtl, azokat figyelmen kvl hagyjk, ebben az rtelemben elvontak, absztraktok. Az
absztrakt csak gondolati kpzdmnyekre vonatkozhat. A konkrt az absztrakt ellenttt fejezi ki, de ez
az ellentt kt vonatkozsban llhat fnn, ezrt a konkrt fogalma is kt sszefggsben hasznlatos. Az egyik
tbbek ltal vitatott szhasznlat szerint a konkrt magukat a dolgokat, a valsgot jelenti mindenfle
elvonatkoztatssal szemben. A msik rtelmezs szerint a konkrt is a gondolati kpzdmnyekre, elssorban
fogalmakra vonatkozik: konkrtabb az a fogalom, amelyik a dolgoknak tbb tulajdonsgt fejezi ki, kevesebb
tulajdonsgtl vonatkoztat el. A fogalmak ltalnossga s elvontsga rendszerint sszekapcsoldik, de nem
flttlenl. A fogalom ltalnossga terjedelmnek, elvontsga vagy konkrtsga pedig tartalmnak a
fggvnye.
10
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
A tudomnyos fogalmakon bell tbbek kztt a defincikat, a meghatrozsokat s a kategrikat
klnbztethetjk meg. A defincik alapvet funkcija a vizsglt jelensgek krlhatrolsa, ms hasonl
jelensgektl val elhatrolsa, a szhasznlat, a terminolgia egyrtelmsgnek a biztostsa. A tudomnyos
defincik akkor tekinthetk megfelelnek, ha megfogalmazsuk szabatos, egyrtelm s a bennk
megfogalmazott kritriumok elegendek a viszonylag pontos elhatrolshoz. (A tl sok kritrium esetenknt
zavart okozhat.) Ezeknek a kritriumoknak nem kell flttlenl lnyegesnek lennik, klnsen akkor nem, ha a
lnyeg nyelvi megragadsa ellentmondsos jellegnl fogva bonyolult. A defincik noha korbbi tudomnyos
kutats eredmnyei ltalban a tudomnyos vizsglatok kiindulpontjt jelentik s ebben a vonatkozsban,
ebben a keretben axiomatikus jellegek.
A meghatrozsok az adott jelensg jellemz vonsainak az sszefoglalst tartalmazzk. Akkor megfelelek,
akkor adekvtak, ha az adott jelensg lnyegt megragadjk s jellemz vonsait ehhez kapcsoldan
brzoljk. A teljessgre trekvs, a minl tbb sajtossg megragadsa itt rtk is lehet s nem ktes rtk
zavarforrs. Ez a trekvs azonban sohasem valsulhat meg maradktalanul, hiszen az azt jelenten, hogy az
adott jelensg megismerse befejezdtt, teljess vlt, ami elfogadva a jelensgek bels, n. intenzv
vgtelensgnek elfltevst lehetetlen. A meghatrozsok, azok gazdagtsa, finomtsa a tudomnyos
kutats eredmnye (vagy korbbi kutatsok sszefoglalsa), s mint ilyen ltalban defincikra pl, illetve
pontosabb defincik alapjul szolgl.
A kategrik egy adott elmlet szempontjbl alapvet sszefggs, viszony, ltezsmeghatrozs
fogalomm srtett kifejezdsei. Azok valamilyen viszony vagy tulajdonsg elmlyltebb vizsglatt
szolgljk, a jelensgek egyik vagy msik oldalt, vonatkozst fejezik ki. A kategrik is defincikra plnek,
mivel az elmlyls bizonyos legalbbis tmeneti leszktssel jr, s ezt kvnja az egyrtelmsg
kvetelmnye is. Msrszt a jelensgek tulajdonsgai egymssal sszefggnek, mghozz a lnyeg ltal
meghatrozott mdon, ezrt a kategrik a meghatrozsoknak is rszt kpezik, s sajtos kapcsolatban vannak
egymssal. A kategrik kztt klnsen jelentsek az n. reflexis (ms elnevezssel: korrelatv)
kategriaprok, amelyeknek bizonyos gondolati rendszerben csak egymsra vonatkoztatva van rtelmk
(pldul tartalom-forma, menynyisg-minsg, alap-flptmny, struktra-funkci). A kategrik a tudomny
legfontosabb eszkzei, ezrt alkalmazsuk sorn indokolt alapos vizsglatuk abbl a szempontbl, hogy az
adott kategria milyen relcit fejez ki, az relisan ltez relci-e, egyrtelmen fejezi-e azt ki, nem tartalmaze tbb klnbz relcit, szksg van-e az adott relci kategorilis elklntsre s hogy az adott kategria
terjedelmileg s tartalmilag hogyan kapcsoldik ms kategrikhoz.
A defincik, meghatrozsok s kategrik egymstl csak analitikailag, a gondolati elemzs sorn
vlaszthatk el lesen, a valsgban sszekapcsoldnak s tmennek egymsba. Megklnbztetsk alapja az,
hogy milyen funkcit tltenek be a tudomnyos megismers, a tudomnyos gondolkods folyamatban. Ennek
az sszefggsnek a kiemelse, tudatostsa adja megklnbztetsk rtelmt. A tudomnyos fogalmak
lnyeges jellemz vonsa, hogy valamely elmlet elemt alkotjk, annak a kereteibe illeszkednek be s annak a
keretei kztt rtelmezhetk. Ms szavakkal ez azt jelenti, hogy ugyanaz a nyelvi kifejezs (pldul hatalom)
klnbz elmletekben eltr jelentssel s funkcival rendelkezhet. Errl az egyes elmletek tanulmnyozsa
sorn sohasem szabad megfeledkeznnk.
A tudomnyos trvnyek a jelensgek kztti lnyeges s ltalnos objektv sszefggseknek,
trvnyszersgeknek a tudomnyos fejlettsg adott szintjn bizonytottan igaznak tartott megfogalmazsai, a
tudomnyos hipotzisek pedig a jelensgek kztti sszefggsekre vonatkoz valszn, de nem bizonytott
magyarzatok. Van olyan flfogs, amely szerint a tudomnyos elmletek mindig hipotzisek, mivel nem lehet
eleve kizrni ksbbi cfolatukat (Karl Popper).
Szkebb rtelemben azokat a gondolati konstrukcikat nevezzk hipotziseknek, amelyek helytllsgt a
tudomnyos kzssgen bell is viszonylag szmosan vitatjk, vagy amelyeknek a tnyekkel val
szembestsre s gy fllvizsglatra mg nem kerlt sor. A kutatsi hipotzis kifejezetten ilyen szembests
vgett megfogalmazott lltshalmaz, ttelrendszer. Mivel a tudomnyos trvnyek s a hipotzisek is
fogalmakbl plnek fl, rjuk is rvnyesek azok a megllaptsok, amelyeket a fogalmak tartalma s
terjedelem kapcsn tettnk.
A tudomnyos elmlet (a kifejezs itt hasznlt rtelmben) a valsg vagy a gondolkods meghatrozott
terletre vonatkozsajtos tulajdonsg s tartalm ltalnos kijelentsek, pontosabban ttelek, trvnyek s
hipotzisek, valamint az azokban szerepl tudomnyos fogalmak rendezett s sszefgg egyttese, a
tudomnyos ismeretek sajtos egysge. Az elmletek mindenekeltt a jelensgek sszefoglalst,
koordincijt, magyarzatt s elre ltst szolgljk. Az elmletek mindenekeltt azok a fogalmi
segdeszkzk, amelyek annak lehetv ttelt segtik, hogy a mindennapi vagy tudomnyon kvli tudst a
11
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
tudomnyostl elhatroljuk s interszubjektv s objektivlt formra hozzuk (Handbuch 1980, 636.). A
klnbz tudomnygakban klnbz tpus s funkcij elmletekkel tallkozhatunk, az elmletkpzs,
azok flptse s fllvizsglata az adott tudomnygra jellemz. Rszben ebbl kvetkezik, hogy az elmlet
s elmleti kifejezseket a tudomnyos nyelvben is tbbfle rtelemben hasznljuk. Mr az itt taglalt
vonatkozsban is, amikor az elmletet kijelentsek halmazaknt fogjuk fl, klnbsgek lehetnek abban a
tekintetben, hogy milyen szles kr, milyen terjedelm elmletet tekintnk egynek, egysgnek. Ez ugyanis
trtnhet az elmlet trgyt kpez jelensg alapjn (pldul jogviszonyelmlet, hatalomelmlet, fnyelmlet),
trtnhet valamely tudomnyos iskola vagy irnyzat alapjn (pldul flogisztonelmlet, az zsiai termelsi md
elmlete, a jogalkalmazs n. szillogizmuselmlete) vagy akr valamely kiemelked tuds nevhez
kapcsoldan is. Egyes esetekben a tudomnyos ismeretek ms fajaival mint az empirikus, tapasztalati
ismeretekkel vagy a hipotzisekkel szembelltva hasznljk a kifejezst. Ismt ms vonatkozsban az
elmleti a tudomnyos vizsglds sajtos mdjt jelenti, gy az elmleti kutatst, szemben az alkalmazott
kutatssal, az elmleti fizikt, szemben a ksrleti fizikval, az elmleti ltalnost megkzeltst, szemben a
trtnetivel. Vgl gyakran hasznljk az elmlet kifejezst a gyakorlattal szembelltva a tudomny egsznek
a jellsre, a rsszel jellve az egszet (pars pro toto, v. Fisichella 1994, 2123.).
A tudomnyos ismeretek lnyeges jellemz vonsa, hogy egyes sszefgg s rendszerezett terletei sajtos
paradigmval rendelkeznek. (Ez a kifejezs Thomas Kuhn: Atudomnyos forradalmak szerkezete cm 1962ben megjelent knyve nyomn vlt elterjedtt s divatoss nemcsak a szakirodalomban, hanem a
publicisztikban is.) A paradigma olyan ltalnosan elismert tudomnyos eredmnyek halmaza, amelyek egy
bizonyos idszakban a tudomnyos kutatk egy kzssge szmra problmamegoldsaik modelljeknt
szolglnak (Kuhn 1974, 11.). A paradigmk klnbz jelleg nzetek szoros szvedkei, amelyek elmleti,
vilgnzeti-filozfiai, mdszertani s etikai lltsokat tartalmaznak. Magukban foglaljk bizonyos tudomnyos
trvnyek explicit megfogalmazsait, illetve tudomnyos fogalmakra s elmletekre vonatkoz lltsokat s
azok formalizlsait, a szimbolikus ltalnostsokat. Ezek az lltsok azonban bizonyos filozfiai, vilgnzeti
elfltevsekre plnek, illetleg azokat implicite tartalmazzk, s ezek az elfltevsek is a paradigmk rszt
kpezik.
A tudomny arra a fltevsre pl, hogy a tudomnyos kzssg tudja, milyen a vilg. Hatkony kutats aligha
kezddhet mindaddig, amg a tudomnyos kzssg nem jut arra a meggyzdsre, hogy hatrozott vlaszt
tallt az ilyesfajta krdsekre: Melyek a vilgmindensget alkot alapvet entitsok (ltezk)? Milyen
klcsnhatsban vannak ezek egymssal s az rtelemmel? Milyen krdseket tehetnk fl joggal ezekkel az
entitsokkal kapcsolatban, s milyen eljrsokat alkalmazhatunk e vlaszok kezelse sorn? Ezekbl az elmleti
s vilgnzeti ttelekbl meghatrozott kvetkeztetsek addnak a tudomnyos kutats mdszereire. A
paradigmk a filozfiai, szaktudomnyos-elmleti s mdszertani mozzanatokon kvl etikai jelleg
elktelezettsgeket is tartalmaznak, amelyek vllalsa nlkl senki sem lehet tuds. gy pldul a tudsnak arra
kell trekednie, hogy megrtse a vilgot, s a jelensgek szlesebb krre nzve pontosabb szablyokat
llaptson meg. A kzs paradigmk alapjn kutatkat azonos szablyok s mintk vezrlik. Ez az
elktelezettsg, a belle fakad, flrerthetetlen kzmegegyezs elflttele a norml tudomnynak, azaz egy
bizonyos kutatsi hagyomny ltrejttnek s fnnmaradsnak. (Kuhn 1974, 30.) A paradigmk teht
nemcsak ler jelleg ismereteket tartalmaznak, hanem szablyokat, elktelezettsgeket, rtkeket is, mind a
flfogsra, szemlletre, mind a kutats menetre, mdszerre, mind pedig a kutati magatartsra vonatkozan.
A paradigmhoz tartozik a tudomny feladatrl kialaktott llsfoglals is. Ebben a tudomnyos kutats s a
tudomnyos ismeretek tnyleges ltbeli elvlaszthatatlansga, a csak gondolatilag-analitikailag megvalsthat
elvlasztsuk relativitsa fejezdik ki.
Minden objektivcis rendszerre, minden trsadalmi rszrendszerre jellemz, hogy szelektlja a krnyezetbl
rkez hatsokat. A tudomny paradigmin keresztl rintkezik trsadalmi krnyezetvel. A krnyezeti hatsok
befogadst (rendszerelmleti kifejezssel: a tudomny inputjt) tekintve az az sszefggs a dnt, hogy a
tudomnyos kzssg a paradigma elfogadsval olyan problmk kivlasztsra hasznlhat kritriumhoz jut
tbbek kztt, amelyeknek fltehetleg mindaddig van megoldsuk, amg a paradigmt vitathatatlannak
tekintik. A tudomnyos kzssg jobbra csak ezeket ismeri el tudomnyos problmaknt, s ezek vizsglatra
sztnzi tagjait. Az egyb krdseket kztk sok korbban alapvetnek tartott krdst is elhrtjk,
mondvn, hogy azok a metafizika krbe vagy ms tudomnygra tartoznak, nha pedig azzal az indokolssal,
hogy tl problematikusak, semhogy megrnk a rjuk fordtott idt. Emellett nmely paradigma esetleg el is
szigeteli a tudomnyos kzssget trsadalmilag fontos problmktl, mivel azok nem fejezhetk ki a
paradigma nyjtotta fogalom- s eszkzkszlet kategriival. (Kuhn 1974, 62.) Ez a leszkts jelents, a
tudomnyos kutats hatkonysgt fokoz kvetkezmnnyel jr, mivel egy kzs paradigma elfogadsa
megszabadtja a tudomnyos kzssget attl a knyszersgtl, hogy llandan fllvizsglja legfbb
alapelveit, a kzssg tagjai erfesztseiket kizrlag a kzssgre tartoz legnehezebb s legezoterikusabb
(leginkbb csak ltaluk rthet) jelensgekre sszpontosthatjk. Ennek szksgkppen az a kvetkezmnye,
12
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
hogy a kzssg a maga egszben hatkonyabban kpes j problmk megoldsn munklkodni. (Kuhn 1974,
218.)
Ami a tudomny outputjt, trsadalomra gyakorolt hatst illeti, a paradigmk szerept kt vonatkozsban kell
megemltennk: a tudomnyos ismeretek megfogalmazsa, brzolsa a paradigmknak megfelelen trtnik;
msrszt pedig az oktats nemcsak az adott paradigmk tadst szolglja, hanem azok termszetesknt val
elfogadst eredmnyezi. Ezrt a tudomnyok fejldsnek egyik legfontosabb mozzanata paradigmik
megvltozsa.
A paradigmk a tudsok szlesebb vagy szkebb kr kzssghez ktdnek, ezrt klnbz szint s
ltalnossg paradigmkkal tallkozunk, illetleg a paradigmknak vannak olyan ltalnosabb elemei, amelyek
tbb tudomnygra is rvnyesek (pldul az n. megmaradsi elvek), msok egy tudomnygra (pldul
lland slyviszonyok), vagy egy szkebb szakterletre vagy tudomnyos irnyzatra (pldul a gazdasg
meghatroz szerepe). Ez utbbi elssorban a trsadalomtudomnyokban fordul el.
A tudomnyostantrgyak (diszciplnk)a tudomnyos ismeretek tadst szolgljk, gy azok az ismereteknek
a kpzs cljnak s az oktats hatkonysgnak megfelelen rendszerezett s tbbnyire leszktett
sszefoglalsai. Ezrt az oktatsi cltl fggen tbb vagy kevsb ktdhetnek egy vagy tbb
tudomnyghoz. (A latin disciplina elsdleges jelentse az oktats, nevels volt, ez bvlt ki elbb a tananyag,
tantrgy, majd a tudomnyszak, tudomnyg jelentssel. Ma a szakirodalomban tudomnyg s tantrgy
rtelemben is hasznljk.)

1.6. A tudomny fejldse


A tudomny fejldst az ismeretek szakadatlan gyarapodsa ellenre sem tekinthetjk egyenes vonal,
egyenletes flhalmozdsnak, kumulatv folyamatnak; azt a folyamatossg s a megszaktottsg egyttesen
jellemzi: az ltalnosan elfogadott paradigma alapjn folytatott n. norml tudomny idszakt
paradigmavltssal jr tudomnyos forradalmak kvetik, ami utn ismt az j paradigma alapjn folytatott
norml tudomny kvetkezik. A paradigmavltsokat megelzi a rgi paradigma vlsga, amikor az egyre tbb
j tudomnyos flfedezsre vagy jelensgre nem tud megfelel vlaszt adni. A vlsg kialakulst s
flismerst gyakorlati szksgletek, ignyek, kls hatsok is meggyorsthatjk. Ennek hatsra a rgi
paradigma sszetart, tudomnyszervez ereje flbomlik, klnbz rivlis magyarzatok jnnek ltre. Ezek
kzl emelkedik ki s vgl gyzedelmeskedik, teht ltalnosan elfogadott j paradigmv vlik az az j
tudomnyos elmlet, amelyik szlesebb krben s meggyzbben tudja magyarzni a jelensgeket, mint eldje.
Paradigmavltsra csak akkor kerl sor, ha mr kialakult az erre alkalmas elmlet. A paradigmavlts idnknt
vesztesggel, bizonyos problmkrl s megoldsokrl val lemondssal jr ez az ra ms problmk jobb
megoldsnak. Ezrt a paradigmavlts esetenknt a tudomnygak differencilshoz vezet: a rgi s az j
paradigmra kt kln tudomnyg pl. A tudomny fejldst ezrt tbbek kztt j tudomnygak
kialakulsa jellemzi. Ez egyrszt a korbbi tudomnygak differencildsa rvn kvetkezik be, msrszt
pedig az egyes tudomnyok hatrterletein: a tbb tudomny ismeretanyagra pt interdiszciplinris kutatsok
kvetkeztben komplex tudomnygak jnnek ltre.

1.7. A tudomnyok osztlyozsa


A tudomny f terletei rendszert alkotnak, a tudomny egszn bell tudomnycsoportokat, tudomnygakat
s tudomnyterleteket klnbztetnk meg. Ez a rendszer a klnbz tudomnyterletek tnyleges
sajtossgain alapul s ennyiben objektv. Ugyanakkor tudomnyos flfogs, paradigma krdse, hogy a
klnbz vonatkozsokban meglv hasonlsgok s klnbsgek kzl mit tartanak jelentsnek, illetleg
msodlagosnak ennyiben a tudomnyok rendszere rendszerezs eredmnye. Megint csak egy tovbbi
szempont, hogy az uralkod paradigma avagy paradigmk ltal elfogadott tudomny-rendszertani llspont
annak minden kvetkezmnyvel egytt az egyes tudsok szmra objektve adott.
A tudomnyok rendszerezse sorn a tudomnyos ismeretek rendszere ll az eltrben, a tudomnyos kutatsra
ugyanis igen gyakran jellemz, hogy tlpi a kialakult tudomnygak hatrait, vagyis interdiszciplinris. Az mr
egy tovbbi krds, hogy ezeknek az interdiszciplinris kutatsoknak az eredmnyei vgl is nem vezetnek-e el
egy j tudomnyg, j diszciplna kialakulshoz.
A legtfogbb osztlyozsban a tudomnyoknak ngy csoportjt klnbztetjk meg: a filozfit, a
termszettudomnyokat, a trsadalomtudomnyokat s a formlis tudomnygakat (pldul matematika,
kibernetika, logika, rendszerelmlet). Szles krben elfogadott az az llspont is, amelyik a termszet- s

13
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
trsadalomtudomnyokat relis, empirikus vagy tapasztalati tudomnyok nven lltja szembe a formlis
tudomnyokkal.
A tudomnyoknak ez a tg flfogsa szemben ll azzal a tbbsgi nzettel, amelyik a filozfit nem tekinti a sz
tulajdonkppeni rtelmben vett tudomnynak. Msrszt viszont az is ltalnosan elfogadott, hogy a filozfia a
mindennapi gondolkodstl szmos vonatkozsban a tudomnyos gondolkodshoz hasonl mdon tr el;
vitatott viszont, hogy milyen mrtkben. Az ez utbbi krdsre adott vlaszok attl is fggnek, hogy mit
tekintenek filozfinak mrpedig ebben a tekintetben is szmos eltr llspont ltezik, amelyek
rszletezstl itt el kell tekintennk. Elssorban azrt helyezkednk itt arra a ktsgtelenl leegyszerst
llspontra, amelyik a filozfia s a (szak)tudomnyok klnbsgtl eltekint, mert klnben a jogfilozfia
tudomnyjellege kapcsn igen rszletes elmleti elemzsekbe kellene bocstkoznunk.
A tudomnyok ms szempontbl val osztlyozsa az alkalmazott s az elmleti (n. tiszta) tudomnyokat,
illetve az ennek megfelel alkalmazott s alapkutatsokat klnbzteti meg. Ezt a flfogst tovbbfejlesztve
Karl Popper a tudomnyoknak hrom csoportjt klnbzette meg. Eszerint az elmleti tudomnyok az okok
s kvetkezmnyek ismeretben trvnyek fllltsra trekednek Az alkalmazott tudomnyok a
trvnyhipotzisek birtokban prognzisokat alkotnak, mg a trtneti tudomnyok egyedi esemnyek
flfedezsben s lersban rdekeltek. (Kelemen 1989, 1415.) Ismt ms szempontbl a kvantifiklt
tudomnyok s a nem kvantifiklt tudomnyok kztt tesznek klnbsget. Ez utbbi gyakran rtkelst is
kifejez megklnbztets, ami a kvantifiklt termszettudomnyok (fizika, kmia) sajtossgainak az
eszmnytsn alapszik. Ennek felel meg a kemny s puha trsadalomtudomnyok megklnbztetse. Ez
az rtkels nem veszi figyelembe az egyes tudomnyok trgybl s megkzeltsmdjbl add eltr
lehetsgeket a formalizls s a kvantifikls tern.
A tudomnyok csoportostsnak tbb lehetsges szempontja arra hvja fl a figyelmet, hogy a tudomnyok
rendszernek a kialaktsnl nemcsak az egyes tudomnygak vizsgldsainak trgya jtszik szerepet, hanem
a paradigma s az abban lv sajtos aspektus, megkzeltsmd s mdszer is. Egy-egy tudomnyg
meghatrozsa s krlhatrolsa sorn teht nemcsak az a lnyeges, hogy mit vizsgl, hanem hogy milyen
krdseket tesz fl, mire krdez r, s mire nem.

2. 2. A trsadalomtudomnyok sajtossgai
2.1. A trsadalomtudomnyok ltalnos jellemzse
2.1.1. Tudomny s trsadalomtudomny
A trsadalomtudomnyok rszben ms tudomnyokkal kzs, rszben pedig sajtos, csak rjuk rvnyes
tulajdonsgokkal jellemezhetk. Ahogy az gyakran elfordul, egyes szerzk a kzs vonsokat, msok pedig az
eltrseket abszolutizljk, hangslyozzk tl. J nhny vszzada vita folyik arrl, hogy a trsadalom- s
trtnettudomnyoknak a termszettudomnyos mintt kell-e kvetnik, vagy inkbb nll ismeretelmleti s
metodolgiai alapra kell ptkeznik. A pozitivizmus az elbbi utat jrja, mg azoknak az irnyzatoknak,
amelyeket ma mr kzkeleten historicistnak neveznek, ppen az a jellemzjk, hogy a msodik megolds
mellett trnek lndzst. (Kelemen 1989, 1314.) Tbb-kevsb ennek a megklnbztetsnek felel meg a
naturalista-antinaturalista, illetleg a szcientista-humanista megklnbztets. Az elsnek emltett flfogs
nagyhats kpviselje Karl Popper (19021994), aki szerint a kt terleten a mdszerek alapveten azonosak
(1989, 139.), a msodik pedig elssorban az n. neokantinus filozfira (Wilhelm Windelband, Heinrich
Rickert), valamint az n. megrt trsadalomtudomny kpviselire (tbbek kztt Max Weber s Peter Winch)
jellemz.
llspontunk szerint a kt elbb emltett flfogs egyarnt eltlzott, ezrt tves. A trsadalomtudomnyokra is
jellemzek a tudomnyossgnak az elzekben brzolt s tendenciajelleggel rvnyesl sajtossgai s
kritriumai, ezrt azok a termszettudomnyokkal nem llthatak szembe. Ugyanakkor trgyuknl fogva
tovbbi, csak rjuk jellemz eltr vonsokkal is rendelkeznek, amelyek mindenekeltt a trsadalmi
gyakorlathoz fzd kapcsolataikban, rendszerezskben s mdszereikben fejezdnek ki.

2.1.2. A trsadalomtudomnyok trgya


Kzenfekvnek tnik erre a krdsre a vlasz: a trsadalomtudomnyok trgya a trsadalom. A helyzet azonban
nem ilyen egyszer azrt, mert a magyar trsadalom, illetleg trsadalmi kifejezsnek tbb, egymstl
eltr jelentse is van. (A nmet Gesellschaft s az angol society kifejezsnek mg tovbbi, a magyar
14
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
trsasg-nak megfelel jelentse is van, amit a fordtsok sorn nem rt szem eltt tartani.) Tmnk
szempontjbl ennek a kifejezsnek legalbb t jelentst kell megklnbztetnnk:
1. A trsadalom legtgabb rtelemben a trsadalmi lt, azaz a vilg egyik szfrja, rsze, sszetevje. A
tovbbiakban itt csak errl lesz sz.
2. A trsadalom meghatrozhat mint trtnetileg meghatrozott sajtos viszonyok tipikus sszessge, mint
trsadalmi formci, pldul a nemzetsgi vagy a feudlis trsadalom.
3. A trsadalom felfoghat egysgknt, pldul a mai magyar trsadalom vagy az kori athni trsadalom, ezen
bell is a trsadalom jellheti egyrszt a viszonyoknak az szszessgt, a trsadalmat mint totalitst szemben a
rszekkel, mozzanatokkal, msrszt pedig az embereknek meghatrozott sszessgt, csoportjt, trsadalmat
mint kzssget, elhatrolva azt ms hasonl kzssgektl.
4. A trsadalom jelentheti bizonyos jelensgek trsadalmi krnyezett, klnsen az llamnak s a jognak a
krnyezett. Ebben az sszefggsben a trsadalmi nem llamit jelent, s ebben az rtelemben hasznljuk a
trsadalmi szervek kifejezst, szembelltva az llami szervekkel. De hasonl rtelemben hasznljuk a
kifejezst a mvszet s trsadalom vagy a tudomny s trsadalom szkapcsolatokban is.
5. A trsadalom rtelmezhet az egynnel szembenll, szembellthat kzssgknt, csoportknt is.
Ha ezt az t jelentst vagy vonatkozst sszekapcsoljuk a dolgok s a fogalmak korbban mr kifejtett
megklnbztetsvel, akkor azt kell ltnunk, hogy a trsadalmi ltnek mint a vilg egyik szfrjnak, mint
dolognak a msik ngy vonatkozsban emltett trsadalmi jelensgek a rszt kpezik, kvetkezskppen a
trsadalmi lt mint fogalom, mint kategria az ltalnos a kifejezs ms, klns jelentseihez kpest.
A trsadalomtudomnyok a trsadalmi jelensgeket vizsgljk, ismeretanyaguk trgyt a trsadalmi lt, annak
sszefggsei s sajtossgai, kutatsaik trgyt pedig problmik kpezik. A trsadalmi lt a valsg, az anyagi
vilg egyik nagy ltszfrja a szervetlen s a szerves (biolgiai) lt mellett.
Ez az llts egy ontolgiai alapkrdsre adott vlasz. Az a krds pedig az, hogy hogyan pl fl a vilg. Ha
eltekintnk a tlvilgra vonatkoz elkpzelsektl, akkor a vilg szerkezetre, flptsre vonatkozan az
elsdleges s alapvet a termszet s a trsadalom megklnbztetse, illetleg szembelltsa. Egyes elmletek
(elssorban nmet nyelvterleten) a kultra fogalmt is hasznljk a termszettl val megklnbztetsre. Az
egyes ontolgiai flfogsok klnbznek abban, hogy a vilg egszn bell hny alapvet szintet vagy ltszfrt
klnbztetnek meg. Az ltalunk elfogadott flfogs, a hrom alapvet ltszfra megklnbztetse Lukcs
Gyrgy trsadalomontolgijra pl; az lnyegesnek tartja a termszeten belli tovbbi megklnbztetst is.
Szmos elmlet, gy az jkantinusok egy rsze megmarad a termszet-trsadalom dichotminl. Ms
elmletek a vilgot, pontosabban a trsadalmi ltet tovbb tagoljk, gy pldul Nicolai Hartmann (18821950)
a szervetlen lten s az lvilgon tl megklnbzteti a llek (Seele) s a szellem (Geist) szfrjt is.
Az ezekben a krdsekben val llsfoglalsok a klnbz filozfiai s trsadalomtudomnyi paradigmk
krbe tartoznak.
A trsadalmi lt tulajdonsgaibl fakadnak a trsadalomtudomnyok sajtossgai. Ebbl a szempontbl a
trsadalmi lt hrom jellemz vonst kell kiemelnnk: a trsadalmi jelensgek emberi magatartsokhoz val
kapcsoldst, sszetettsgt s trtnetisgt. Ezeket gy ltalban vve senki sem vitatja, de jelents eltrsek
vannak az egyes elmletek kztt abbl a szempontbl, hogy hogyan rtelmezik ezeket a sajtossgokat, s
azokbl milyen kvetkeztetseket vonnak le s milyen problmkat fogalmaznak meg.
Ami a trsadalmi jelensgek s az emberi magatartsok kapcsolatt illeti, abbl kell kiindulnunk, hogy az
emberi magatarts a trsadalmi ltnek 1. nlklzhetetlen mozzanata, mivel sem a trsadalmi lt, sem pedig az
egyes trsadalmi jelensgek nem lteznek emberi magatartsok nlkl. 2. Aktv mozzanata, mivel minden
trsadalmi mozgs kzvetlenl emberi magatartshoz kapcsoldik, minden trsadalmi jelensget s trsadalmi
vltozst emberi magatartsok idznek el, illetve tartanak fnn. 3. Produktv mozzanata, mert a trsadalmi
fejlds minden j viszonyt, eredmnyt emberi magatartsok hozzk ltre, illetleg az emberi magatartsok
mindig valami jat is ltrehoznak, nem egyszeren a korbbi viszonyokat termelik jj. Ez azon alapul, hogy a
krlmnyek llandan vltoznak, a korbbi viszonyokat teljes mrtkben vltozatlanul, azonos formban
sohasem lehet megrizni vagy jratermelni. A krlmnyek vltozsa ezrt j problmkat vet fl s j
problmamegoldsokat ignyel, ami ennek a produktivitsnak a tudatosodst eredmnyezi. 4. Konstitutv
mozzanata, mivel az egyes trsadalmi jelensgek sajtos szerept, rtelmt az emberi magatartsokra val
vonatkozsuk szabja meg. 5. Tovbbi fontos sszefggs, hogy az emberi magatartsok olyan emberek
15
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
magatartsai, akiknek az rdekeik klnbzek, st nemritkn egymssal is ellenttesek, aminek
kvetkeztben az egyes trsadalmi jelensgek emberi magatartsokra val vonatkozsa, sajtos rtelme is
klnbz lehet. 6. Nyilvnval, mgis jelents kvetkezmnyei miatt kln is hangslyozand, hogy az emberi
magatartsok tbb-kevsb tudatosak, eltren a puszta reflexviselkedstl. 7. Ezrt is olyan magatartsokrl
van sz, amelyeket a tudomny flismersei, megllaptsai is befolysolnak.
Az emberi magatartsok elzekben emltett tudatos jellege azt jelenti, hogy azok mindig akaratlagosak, de
nem minden esetben, illetleg eltr mrtkben tudatosak abban az rtelemben, hogy a cselekv tisztban van
magatartsa vrhat kvetkezmnyeivel, vagyis tudja, hogy mit tesz. Ennek a tnynek nhny rendkvl jelents
elmleti s mdszertani kvetkezmnye van, amelyekre rviden utalnunk kell, mivel azok a
trsadalomtudomnyok sajtossgainak, valamint az e krds kapcsn folytatott vitknak a megrtshez
nlklzhetetlenek. Az emberi magatarts akaratlagossgbl kvetkezik, hogy a cselekvnek autonmija van,
az adott szituciban az egyes emberek klnbzkppen dnthetnek, azaz az emberi magatartsnak
alternatvi vannak, ennek kvetkeztben maga a trsadalom is alternatv szerkezet s kontingens. Ez az
utbbi kifejezs azt jelenti, hogy a trsadalmi jelensgek mskppen is alakulhatnak, mint ahogyan ppen
vannak. Az alternativitsbl kvetkezik viszont, hogy a trsadalomtudomnyok egyik fontos feladata lehet a
trsadalmi cselekvsek rtelmnek a fltrsa, annak megrtse, hogy a cselekvst msok mirt tekintik
ilyennek vagy olyannak, illetleg hogy a cselekv mirt dnttt gy vagy gy. A magatartsok tudati
mozzanatainak tartalmt viszont jelents mrtkben meghatrozzk az adott kzssgben ltalnosan elfogadott
nzetek, amelyek azutn megszabjk egy adott magatartsnak a msok szmra is nyilvnval objektv
jelentst: a magatarts pusztn tridbeli fizikai megnyilvnulsai alapjn ez nem rthet meg, csak a
hozzjuk kapcsold eszmei mozzanatok figyelembevtelvel. Klnsen nyilvnval ez a vallsos
magatartsok esetben. Ugyanez vonatkozik azonban a mindennapi let olyan esemnyeire is, mint egy
pnzsszeg tadsa valakinek, hiszen az egyarnt jelenthet ajndkot, ellenszolgltatst, klcsnt vagy bntets
lerovst magbl az tads tnybl ez nem derl ki. Ebbl levonhat az a kvetkeztets, hogy az ember
trsadalmi ktelkeit, amelyek trsaihoz fzik, tszvik a valsgrl formlt vlekedsei, amibl viszont az
kvetkezik, hogy az individuumok magatartsnak, vrakozsainak s kapcsolatainak a meghatrozsban nem
juthatunk tlsgosan messzire azon fogalmak nlkl, amelyek beleivdnak e magatartsokba, vrakozsokba,
kapcsolatokba (Winch 1988, 41., 120.).
A trsadalmi jelensgek sszetettsgt akknt foglalhatjuk ssze, hogy azok nemcsak emberi magatartsokbl
s az azokhoz kapcsold tudati jelensgekbl llnak, hanem n. objektivcikbl s trsadalmi viszonyokbl
is, vagyis klnbz jelleg s minsg ltezkbl. A trsadalmi objektivcik mibenltnek a megrtse
sorn abbl kell kiindulnunk, hogy a cselekvs a klvilgban, a trgyi vilgban hat, ott klnbz elvltozsokat
idz el. Ezt a folyamatot trgyiasulsnak, idegen szval objektivldsnak; a folyamat eredmnyeknt
bekvetkezett, msok ltal is tapasztalhat s flhasznlhat vltozsokat pedig objektivciknak nevezzk. A
trgyiasuls s gy objektivcik ltrehozsa mindenfajta emberi tevkenysg megszntethetetlen tulajdonsga,
hiszen ami a trgyi vilgban nem nyilvnul meg, az nem lehet emberi tevkenysg, legfljebb elkpzels,
gondolat vagy rzelem. A legfontosabb alapvet trsadalmi objektivcik melyek nlkl trsadalom nem
ltezhet a munkaeszkzk s termkek, a szoksok s ms magatartsszablyok (normk), valamint a nyelv.
Ez azt is jelenti, hogy vannak olyan trsadalmi objektivcik, amelyek csak tbb, st sok egyn
tevkenysgnek az eredmnyeknt jhetnek ltre.
Az emberi magatartsok objektivcikat hoznak ltre, objektivcikat sajttanak el, objektivcikra irnyulnak.
Az emberi magatartsok sajtos jellegt vagyis hogy milyen konkrt magatartsrl van sz dnten a
tevkenysg trgyaknt s eszkzeknt szerepl objektivcik szabjk meg. A trsadalmi objektivcik ily
mdon sszekapcsoljk az emberi magatartsokat, kzttk trsadalmi viszonyok jnnek ltre. Azok nem
vlaszthatk el az emberi magatartsoktl, ami egyfell azt jelenti, hogy a trsadalmi viszonyokat az emberi
magatartsok hozzk ltre s tartjk fnn, msfell pedig a trsadalmi viszonyok befolysoljk az emberi
magatartsokat, azok a trsadalmi viszonyokbl kiszaktva, elszigetelt klvilgi megnyilvnulsukban nem
rtelmezhetek.
A trsadalmi jelensgek trtnetisge azt jelenti, azok keletkeznek, fejldnek s megsznnek. Klnsen fontos
itt a fejlds krdse (pontosabban: a vltozs, mivel filozfiai llsfoglals, paradigma krdse, hogy
beszlhetnk-e a trsadalomban egyltaln fejldsrl, s ha igen, mikor). Arrl van sz, hogy a trsadalmi
jelensgek mind n. nfejldsket, mind krnyezetkkel val klcsnhatsukat tekintve lnyeges vltozsokon
mennek keresztl, mghozz a biolgiai vagy geolgiai fejldshez viszonytva viszonylag gyorsan.

2.1.3. A trsadalomtudomnyok sajtossgai

16
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
A trsadalmi lt emltett tulajdonsgai alapozzk meg a trsadalomtudomnyok sajtossgait. Ezek kzl
elsknt a trsadalmi trvnyszersgeknek s ennek megfelelen a trsadalomtudomny trvnyeinek a
tendenciajellegt, valsznsgi jellegt kell megemltennk.
A trsadalomtudomnyok msik jellemz vonsa a klnbz megkzeltsmdok lehetsge, a
megkzeltsmdok, a paradigmk sokflesge, ami mindenekeltt a trsadalmi jelensgek sszetettsgbl,
klcsns sszefggsbl s az egyes jelensgek elhatrolsnak ebbl ered viszonylagossgbl fakad.
A trsadalomtudomnyok harmadik jellemzje trtnetisgk, ami trgyuk trtneti fejldsnek a
kvetkezmnye; a trsadalomtudomnyok trvnyei tbbnyire csak meghatrozott idszakra, meghatrozott
trsadalmi-gazdasgi formcikra, illetleg azok adott fejldsi szakaszra rvnyesek. Elfordul az is, hogy
idvel rvnyeslsk sajtos formja vltozik meg. A trsadalomtudomnyok megllaptsai teht
formcispecifikusak.
A trsadalomtudomnyok trtnetisge a kategrik trtnetisgben is kifejezdik, ami mgtt a trtnetileg
vltoz jelensgek fogalmi megragadsa hzdik meg: ugyanaz a fogalom nem mindig a fejlds ugyanazon a
fokn lv trgyat jell. A kategrik a valsgos sszefggsek, az n. ltezsmeghatrozsok kifejezdsei, s
gy trgyuk fejldsvel a kategrik is gazdagodnak.
Vgl a trsadalomtudomnyi megismers negyedik sajtossga rdekktttsge. Fontossga miatt ezzel a
krdssel az albbiakban kln foglalkozunk.

2.2. A trsadalomtudomnyok rdekktttsge s


rtkmentessge
A tudomnyra ltalban jellemz, hogy a gyakorlati szksgletek, gy az rdekek flfggesztse
tendenciaszeren rvnyesl, vagyis a tudomnyos megismersnek egyikterlete sem mentes elvileg teljes
egszben a klnbz rdekek befolysol hatstl. A klnbz tudomnyos irnyzatok, iskolk versengse,
azok rdekei minden tudomnyterleten befolysoljk mind a tudomnyos kutatst, mind pedig az eredmnyek
elfogadst s elterjesztst; az ebbl ered rdektkzsek azonban nem eredmnyeznek trsadalmi szint s
jelentsg konfliktusokat, illetve csak a politikai berendezkeds torzulsa esetn (mint Liszenko s a genetika
esetben). Trsadalmi rtegek kztt rdekklnbsgek alakulhatnak ki annak kapcsn, hogy a nemzeti
jvedelem tudomnyos kutatsra fordthat rszt hogyan hasznljk fl itt azonban a konfliktusok nem
tartsak s knynyen floldhatk. A termszettudomnyok terletn azok fejldst jelentsen befolysol,
tarts s trsadalmi jelentsg rdekkonfliktus ritkn jn ltre, ltalban csak akkor, ha paradigmavlts
kvetkeztben egy egsz, jelents trsadalmi befolyssal, hatalommal rendelkez rtelmisgi rteg tudsa
krdjelezdik meg, legitimitsa inog meg mint az a Kopernikusz nevhez fzd paradigmavlts esetben
trtnt.
A trsadalomtudomnyok esetben az rdekek befolysol szerepe jval erteljesebb s kzvetlenebb, ami a
trsadalmi gyakorlathoz fzd sajtos viszonyukbl kvetkezik. Atrsadalomtudomnyok nemcsak
magyarzzk a valsgot, hanem fl is hasznlhatak a valsg megvltoztatsa vagy konzervlsa rdekben.
Ez bizonyos termszettudomnyos ismeretekrl is elmondhat, azok esetben azonban a klnbz osztlyok,
rtegek, csoportok eltr rdekeltsge ltalban csak a flhasznls kapcsn jelentkezik.
Atrsadalomtudomnyok esetben azonban mr a megismers szakaszban: bizonyos tudomnyos
megllaptsok szles krben ismertt vlsa is kihat az adott trsadalmi berendezkeds stabilitsra, azzal
szemben alternatvkat knlhat, erstheti vagy gyngtheti az adott helyzet megvltoztatsra trekv
trsadalmi osztlyokat, rtegeket vagy csoportokat. A trsadalmi jelensgek tudomnyos elrejelzse
befolysolhatja magt az elre jelzett esemnyt, akr gy, hogy meggyorstja az adott esemny bekvetkezst
(nmagt beteljest jslat), akr gy, hogy sikerrel mozgstja az adott esemny elhrtsban rdekelt
trsadalmi erket (v. Popper 1989, 3839.). A trsadalomtudomnyi ismeretek s gy a
trsadalomtudomnyi kutatsok zmkben szksgszeren rdekktttek, azok nem kzmbsek a klnbz
trsadalmi osztlyok, rtegek s csoportok rdekei szempontjbl.
A trsadalomtudomnyok rdekktttsgnek msik vonatkozst rviden gy foglalhatjuk ssze, hogy szmos
trsadalmi jelensg maga is rtkelshez s ezen keresztl rdekekhez kapcsoldik; bizonyos vonatkozsban
nincsenek rtkmentes tnyek. Ennek alapja az a mr emltett sszefggs, hogy a trsadalmi jelensgek
rtelmt az emberi magatartsokkal val kapcsolatuk szabja meg, azok csak az ezekben a kapcsolatokban
elfogadott rtkekkel sszefggsben rtelmezhetk s rthetk meg (pldul az emberi let kioltsa lehet

17
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
gyilkossg, szakrlis ldozat, jogos nvdelem, igazsgos boszsz, baleset, hallos tlet vgrehajtsa vagy a
szenvedsek megrvidtse).
A trsadalomtudomnyok rdekktttsgnek tovbbi sszetevje, hogy problmik vgs soron a trsadalmi
gyakorlatbl fakadnak, mivel a klnbz trsadalmi-politikai erk trekvseibl ltalban klnbz
problmk addnak. Ezrt a vizsgland problmk kivlasztsban s megfogalmazsban szerepet jtszik a
kutat vilgnzete, politikai belltottsga, elktelezettsge, esetenknt gyakorlati politikai tevkenysge, annak
tapasztalata.
A trsadalomtudomnyi ismeretek rdekktttsge azonban nem azonos a kutatk politikai-vilgnzeti
elktelezettsgvel, hanem arrl van sz, hogy az eleve rdeksszefggseket kifejez problmkat a kutatk
sajt belltottsguknak megfelelen szelektljk, gy egyes rdekktttsgeket flerstenek, msokat pedig
mrskelnek.
Vgl a trsadalomtudomnyi ismeretek flhasznlsa is rdekkttt, mivel ennek sorn sajtos
csoportrdekek is fkezen hathatnak, gy a fltrt tudomnyos eredmnyek flhasznlsa, alkalmazsa nem
automatikus. Ebben a folyamatban jelents a politikai berendezkeds kzvett szerepe, mivel abban dnthet,
hogy a fltrt ismereteket elssorban kik s kiknek az rdekben hasznljk fl. ltalban nagyobb az eslye
annak, hogy a tudomnyos ismereteket a fnnll trsadalmi-politikaiberendezkeds stabilizlsa s javtsa
rdekben hasznljk fl. Ezt nevezik a trsadalomtudomnyok n. szociotechnikai vagy brokratikus
funkcijnak, szembelltva azok n. kritikai funkcijval. (A brokratikus jelz itt nem flttlenl pejoratv,
hanem arra utal, hogy ebben az esetben a tudomnyos ismeretek flhasznlsa jrszt a nagy brokratikus
szervezetek kzremkdsvel trtnik.)
A trsadalomtudomnyok itt jelzett rdekktttsge nem azonos mrtkben jelentkezik az egyes
trsadalomtudomnyokban: a legersebben a szociolgiban, a politikatudomnyban, az llam- s
jogtudomnyokban, nem elhanyagolhat mrtkben a kzgazdasg- s a trtnettudomnyokban s ltalban
kevsb a mvszetekkel foglalkoz tudomnyokban (itt az irodalomtrtnet gyakran kivtelt kpez).
A klnbz trsadalomtudomnyi irnyzatok vitinak kzppontjba kerlt az a krds, hogy milyen tovbbi
kvetkezmnyekkel jr a trsadalomtudomnyoknak az elzekben flvzolt sajtos helyzete, rdekktttsge.
Ezek a vitk a trsadalomtudomnyokprtossga s objektivitsa, rtkelktelezettsge s rtkmentessge
krben kt f krdsrl zajlottak: lehetsges-e rtkmentes trsadalomtudomny, s ha igen, kvnatos-e?
A klnbz irnyzatok ezekre a krdsekre eltr vlaszokat adtak, s ezzel klnbz paradigmkat
fogalmaztak meg. A kvetkezkben ismertetnk nhny ilyen markns llspontot.
A marxizmus (Marx s Engels) a trsadalomtudomnyok prtossgnak az llspontjra helyezkedik. Abbl
indul ki, hogy a trsadalomtudomnyi ismeretek szksgkppen klnbzkppen rintik az egyes trsadalmi
osztlyok, rtegek, csoportok rdekeit. E ttel elfogadsa nem csak a marxizmus jellemzje, hiszen az
tendenciaszeren valban igaz, br szmos olyan trsadalomtudomnyi ismeret is van, amely nmagban
rdekkzmbs (demogrfiai sszefggsekre, tmegkommunikcis eszkzk hatkonysgra vonatkoz
ismeretek stb.), noha konkrt flhasznlsa mr ezeknek is rdekkttt lehet.
A marxista flfogs msodik ttele s valjban ez a specifikuma , hogy az eltr rdekeltsget
sszekapcsolta a hanyatl, illetve halad trsadalmi osztlyokkal. Eszerint a halad trsadalmi osztlyok
korbban a burzsozia, majd pedig a proletaritus rdekeltek a valsg h megismersben, a hanyatl
osztlyok pedig csak a valsg korltozott s rszleges megismersben, hiszen a teljes s igaz ismeretek csak
elkerlhetetlen hanyatlsukat mondank ki, illetve gyorstank meg. Ezzel Marxk a trsadalmi halads
(egybknt is vitatott) kitntetett szubjektumt a tudomnyos megismers kitntetett szubjektumv tettk. Ezt a
flfogst a ksbbi fejlds tnyei sem igazoltk, s logikailag sem tarthat: az igaz ismeretek a hanyatls
fltartztatsra, az alkalmazkodkszsg erstsre is flhasznlhatk.
A marxi flfogs harmadik ttele gy foglalhat ssze, hogy a halad osztlyok, a munksosztly elmleti
osztlyllspontjra helyezkeds teszi lehetv a valsg mlyebb megismerst, mivel az uralkod osztly
osztlykorltain val tllps teszi egyltaln lehetv, hogy rkrdezzenek a ltszlagos evidencikra. Itt mr
tbbrl van sz, mint az rdekeltsgrl s az abbl fakad motivcirl, fokozott tudomnyos rdekldsrl: az
osztlyllspontra helyezkeds nemcsak megknnyti az igaz megismerst, hanem bizonyos vonatkozsokban
annak flttelv is vlik, mivel lehetv teszi a megismerst gtl, torzt eltletektl val megszabadulst.

18
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
A negyedik idevg marxi gondolat szerint mivel a politikai aktivits megknnyti a problmaflismerseket
s ily mdon elsegti a megismerst le kell vonni az elmleti flismers konzekvenciit s csatlakozni kell a
mozgalomhoz: a filozfinak (s gy a trsadalomtudomnynak) mr nem az a feladata, hogy rtelmezze a
vilgot, hanem hogy azt megvltoztassa. Ez a marxi ttel valjban politikai elktelezettsget fogalmaz meg s
nem valdi elmleti llspontot, formailag pedig elmleti ttelbl von le normatv kvetkezmnyt, a vanbl a
legyenre kvetkeztet.
A gyakori flrertelmezsekkel szemben hangslyoznunk kell, hogy Marx flfogsa szerint nem a politikai
elktelezettsgbl kvetkezik a tudomnyos megismers igazsga, az csak megknnyti az igazsghoz val
eljutst. Nem azrt igaz az ismeret, mert prtos, hanem azrt prtos, mert igaz, ugyanis azzal szolglja a halad
osztlyok rdekeit. Vgl hangslyoznunk kell, hogy Marx szmra a tudomnyos ismeret alapvet kritriuma
az igazsg maradt. maga gy rt errl: aki a tudomnyt egy nem abbl magbl ered (brmely tves legyen
is), hanem kvlrl, attl idegen, klsdleges rdektl tvett llsponthoz idomtani prblja, azt aljasnak
nevezem (Marx 1976, II:102.).
A vulgrmarxizmus bolsevik vltozata Marx flfogst az n. ltez szocializmus apolgijv vltoztatta,
megfordtva a prtossg s az igazsg sszefggst. Eszerint valamely trsadalomtudomnyi ismeret akkor
igaz, ha prtos. Ennek a megfordtsnak az alapja annak a marxi ttelnek a brokratikus trtelmezse volt, hogy
az ismeretek igazsgnak a gyakorlat a kritriuma. A trsadalmi-politikai gyakorlat szubjektuma, az osztly
helybe a prt, majd annak helybe az appartus lpett, ily mdon a trsadalmi-politikai gyakorlatban val
beigazolds helybe az appartus gyakorlatban val igazolds, illetleg a pillanatnyi politikai vonalnak,
taktiknak az igazolsa lpett, vagyis igaznak azt tekintettk, ami az appartusnak hasznos.
Max Weber (18541920) a modern szociolgia egyik legjelentsebb alakja az rtkmentessg elvt
hangslyozta. Erre vonatkoz flfogsnak a lnyegt hrom ttelben foglalhatjuk ssze.
1. Alapvet klnbsg van a van s a legyen kztt, ezrt meg kell klnbztetni a van-ra vonatkoz ler
(deskriptv) kijelentseket vagy tnytleteket a legyen-t tartalmaz elr (preskriptv) vagy normatv
kijelentsektl, rtktletektl.
2. A ler tudomnyos kijelentsekbl nem szabad normatv kijelentsekre kvetkeztetni: pusztn nmagban
abbl, ami van, nem kvetkezik, hogy mi legyen; a tudomny nem dolgozhat ki rtktleteket.
3. A ler kijelentsekbl flpl tudomnyos rvelsben nem szerepelhetnek normatv kijelentsek, vagyis a
normatv kijelentsekbl sem lehet a ler kijelentsekre, azok igazsgrtkre kvetkeztetni.
Ezzel azonban Weber nem kvnta teljesen kirekeszteni az rtktleteket a tudomnybl, azok jogosultsgt
ngy vonatkozsban ismerte el:
1. Az rtkelsek mint ltezk s nem mint rvnyesek, azaz helyesek vagy helytelenek empirikus
tudomnyos vizsglat trgyv tehetk; vagyis vizsglhat az, hogy valamely rtktlettel (pldul a
hallbntets indokoltsga) mennyiben rtenek egyet meghatrozott krben, az egyetrtk hogyan
jellemezhetk letkor vagy iskolai vgzettsg szerint stb.
2. Tudomnyosan vizsglhat a clok s eszkzk viszonya, vagyis hogy valamely clkitzs amely mindig
valamilyen rtktletet tartalmaz megvalsthat-e a rendelkezsre ll eszkzkkel, valamint hogy a
clkitzs megvalstsa milyen tovbbi kvetkezmnyekkel jrna a szndkolt cl esetleges elrsn kvl. Ez
ugyan az adott clkitzs kzvetett rtkelst jelenti, de nem jelenthet dntst arrl, hogy meg kell-e rizni az
adott clt vagy szksges mdostani. Ez a dnts nem tartozhat a tudomny feladatkrbe, az az akar ember
dolga; a tudomny csak segtheti a dntst a kvetkezmnyek tudatostsa rvn.
3. A tudomny tudatosthatja a konkrt rtktletekben rejl vgs rtkmrcket: hozzsegti azt, aki valamit
akar, hogy tisztzza maga eltt az akarsa tartalmnak alapjul szolgl rtkaximkat, amelyekbl
ntudatlanul kiindul vagy amelyeket konkrt rtktlete logikailag flttelez. Ez a tudatosts egyrszt a
konkrt rtktletben benne rejl ltalnosabb rtktletek kifejtst, msrszt azok egymshoz val
viszonynak logikai elemzst, ellentmonds-mentessgk vizsglatt jelenti.
4. Az rtktletek aktv szerepet jtszanak a megismersben, nagymrtkben befolysoljk a tudsok
rdekldst, problmarzkenysgt, s gy jelents a szerepk a kutatand tmk szelektlsban.
A weberi rtkmentessg elve a tudomny bels eljrsaira vonatkoz mdszertani elrs, amely nem
vonatkozik a tuds kzleti szereplsre. A tuds nem kell hogy apolitikus legyen Weber maga is hatrozottan
19
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
elktelezett volt a liberlis rtkrend mellett , csak be kell tartania az emltett mdszertani elveket, valamint
hatrozottan s msok szmra is nyilvnvalan meg kell klnbztetnie a tudomnyos okfejtst s a politikai
megnyilatkozst; mindez pedig biztostani fogja a tudomnyos kutats rtkmentessgt s objektivitst.
A kritikai racionalizmus irnyzata [neves kpviseli Karl Popper, Hans Albert (1921), Ernst Topitsch 1919
2003)] az rtkmentessg weberi kvetelmnyt fejlesztette tovbb, fogalmazta jra. (Ezen irnyzat kpviseli
alkottk az egyik tbort az 19601970-es vek nyugatnmet szociolgijnak hres pozitivizmusvitjban, a
msik oldalt a ksbb emltend kritikai elmlet kpviselte.) Elfogadtak kt, a weberi llsponttal szemben
megfogalmazott ellenvetst: egyrszt azt, hogy a teljes objektivits s rtkmentessg gyakorlatilag elrhetetlen
az egyes tudsok szmra, msrszt azt, hogy az objektivits s az rtkmentessg voltakpp maguk is rtkek.
Mivel teht az rtkmentessg maga is rtk, a felttlen rtkmentessg paradox (Popper 1976b, 292.). Ez a
paradoxon a kritikai racionalizmus llspontja szerint akknt szmolhat fl, ha megklnbztetjk a
tudomnyon belli rtkeket (igazsg, magyarzer, pontossg stb.) s a tudomnyon kvli rtkeket, s az
rtkmentessg kvetelmnyt az rtkek msodik csoportjra vonatkoztatjuk. Ezrt az rtkmentessg helyett
helyesebb lenne az rtkkeveredsek sztvlasztsnak kvetelmnyrl beszlni. Ezen az alapon pontostottk
az rtktletek fajtit s ily mdon a tnytletek s az rtktletek klnbsgt. A tudomnyos elemzsben
hrom szintet klnbztettek meg, ahol az rtktletek problmja egyltaln flvetdhet. A trgy szintjn az
rtktletek megengedettek, hiszen azok a weberi 1., 2. s 3. lehetsg szerint maguk is tudomnyos
vizsglds trgyv tehetk. A trgyra vonatkoz kijelentseket tartalmaz trgynyelv szintjn rvnyestend
az rtkmentessg ignye, vgl a trgynyelvre vonatkoz metanyelv szintjn megengedettek a tudomnyon
belli rtktletek mint mdszertani elvek, szablyok, kritikai rtkelsek stb.
Az irnyzat racionalizmust Popper a kvetkezkppen foglalta ssze: Racionalista vagyok s ezen azt rtem,
hogy hiszek a vitban s az rvelsben. Hiszek annak lehetsgben s egyszersmind kvnatos voltban is,
hogy a trsadalom ltal flvetett problmkra a tudomnyt alkalmazzuk. A racionalizmus ksz arra, hogy
meghallgassa a kritikai rveket s tanuljon a tapasztalatbl. Ez a kritikai racionalizmus, amely elveti a
dogmatikus racionalizmust, s nem tvedhetetlen, hanem a maga korltait flismer, az nmaga fellbrlatra
mindig kszen ll szben s tudomnyban hisz. (Idzi s ismerteti Kelemen Jnos 1989, 2021.) Ezrt
llspontja szerint minden tudomnyos problmamegolds hipotetikus jelleg, elvileg nyitott a kritika s a
revzi szmra. A kritikai fellvizsglhatsg vagy cfolhatsg a kritikai racionalits hagyomnya. A
racionlis kritika biztostja az rtkmentessget, ezen az alapon szrhetk ki az rtktletek a trgynyelvi
szintrl. A racionlis kritika szmra minden nyitott, nincsenek teht kritiktlanul elfogadhat elfltevsek,
ennyiben a kritikai metodolgia teljes elfltevs-mentessget jelent.
E flfogs szerint a tudomny objektivitsa nem a tudsok objektivitstl fgg, s a termszettudsok sem
kevsb elfogultak, mint a trsadalomtudsok. A tudomny objektivitsa a klcsns kritika trsadalmi krdse
s gy rszben a kritikt lehetv tv trsadalmi s politikai viszonyok egsz sornak fggvnye (Popper
1976b, 290.). Teht a tudomnyos ismeret objektivitsa a kritikai mdszer objektivitsban ll; vagyis
mindenekeltt abban, hogy egyetlen elmlet sem kaphat mentessget a kritika all, tovbb abban is, hogy a
kritika logikai segdeszkzei objektvak (Popper 1976b, 282.). A tudomnyos kritiknak s a tudomnyos
vitnak az egyik feladata ppen az, hogy kikapcsolja a tudomnyon kvli krdseket az igazsgkrdsekbl. Ily
mdon az olyan aprsgok, mint a kutat politikai vagy ideolgiai llspontja, idvel maguktl
kikapcsoldnak (Popper 1976b, 289291.). A kritikai racionalizmus kpviseli Weberhez hasonlan nem
utastjk el a tuds politikai elktelezettsgt, st Popper szerint nem foszthatjuk meg a tudst prtossgtl
anlkl, hogy egyben embersgt is el ne rabolnnk Az objektv s rtkmentes tuds nem az idelis tuds.
Szenvedly nlkl lehetetlen dolgozni, klnsen nem a tiszta tudomnyban. (Popper 1976b, 292.) A kritikai
racionalizmus llspontja annyiban problematikus, hogy kvetkezetesen vgigvve gyakorlatilag
megvalsthatatlan kvetelmnyhez vezet: valamennyi elfltevs vagyis minden eddig flhalmozott
tudomnyos ismeret lland s vgtelen kritikai fllvizsglathoz, jragondolshoz.
A kritikai elmlet (ms nven frankfurti iskola, neves kpviseli Max Horkheimer, Theodor W. Adorno,
Jrgen Habermas) brlta az rtkmentessg elmlett, mivel alapvet trekvse az elmlet gyakorlati
orientltsgnak s orientl funkcijnak a megteremtse volt. A kritikai jelz itt a valsggal s a
mindennapi gondolkodssal szembeni kritikt jelenti, vagyis trsadalomkritikt (s nem a tudomnyos
mdszerknt flfogott racionlis kritikt, mint a kritikai racionalizmus esetben). A kritikai elmlet elutastja a
mindennapi gondolkods reflexitlan, a valsgot gy, ahogy van helybenhagy tnyrtelmezseit s a ltez
(pozitv) tnyekhez val ragaszkods jelszavval a tnyeket adott mivoltukban regisztrl s kodifikl, teht
kritiktlan pozitivista trsadalomtudomnyt is.
A kritikai elmlet szerint az empirikus-objektivista-pozitivista trsadalomtudomny az adottat termeli jj.
Kritiktlanul elfogadja, st jratermeli az adott trsadalom uralkod rtkeit, brokratikus funkcit tlt be s
20
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
ezzel kzvetve maga is rtkttelezv vlik, vagyis rtkmentessge csak ltszlagos. Az elmleti kritika
azonban nem jelenti az objektivits kvetelmnynek az elutastst a kettt ssze kell kapcsolni. Ehhez a
kiindulpontot a kritikai elmlet szmra annak hangslyozsa szolgltatja, hogy az objektivits kvetelmnye a
valsg egsznek a fltrsra vonatkozik, amihez hozztartozik az rdek- s rtksszefggsek fltrsa,
reflektlsa is. A trsadalomkutatsban nincs tny nmagban, a kutats trsadalmilag flttelezett, az
elfltevs-mentes tuds illzi. A tnyek mindig egy szlesebb trsadalmi sszefggsrendszerben nyernek
rtelmet, a tnyek megrtse a cselekvk rtktleteinek a megrtst elflttelezi, ami azzal a
kvetkezmnnyel jr, hogy a tudomny nyelvnek mint trgynyelvnek rszt kell hogy kpezze a cselekvk
gondolatainak a nyelve, vagyis a trgy s a trgynyelv elvlasztsa nem vihet kvetkezetesen vgig (v.
Nmedi 1984, 3537.). A tnymegllaptsoknak s az rtktleteknek a kritikai racionalizmus szerinti
elvlasztsa, st szembelltsa teht mestersges szakadkot jelent.
A tudomny objektivitsa elvlaszthatatlan a megismers elfltteleinek a tudatoststl. Reflektlni kell teht
magt a trsadalomtudomnyt, a benne rejl rtkelseket, kimutatva alapjukat, hogyan ktdnek az adott
trsadalomhoz ez az n. ideolgiakritika , ily mdon megragadni az adott, de vltoztathat viszonyokat.
Ennek megfelelen a tudomnyban a tapasztalati-ler s az rtkel-mozgst szempontok egyenslyra kell
trekedni.
E rvid ismertetsbl is kitnen a kritikai elmlet szmos ponton rintkezik a marxi flfogssal. Lnyeges
klnbsg azonban, hogy elutast minden kitntetett szubjektumot legyen az a munksosztly, a
dikmozgalom vagy a kritikai rtelmisg , elutastja a szlesebb trsadalmi kollektvumok ismeretelmleti vagy
morlis primtust.
Rviden utalnunk kell a kritikai elmlet nhny problematikus mozzanatra. Elszr is arra, hogy
kvetkezetesen vgigvve olyan antiszcientizmushoz, tudomnyellenessghez vezet, ami sajt gyakorlatiorientl funkcijt is veszlyezteti. Arrl van ugyanis sz, hogy a kritikai elmlet szerint a szaktudomnyostapasztalati objektivits az eldologiasods s elidegeneds reprodukcija, ezrt kritikai tevkenysgre csak a
trsadalomfilozfia vllalkozhat, az empirikus tudomny nem. Msodszor arra utalunk, amit a hatvanas vek
vgnek jbaloldali dikmozgalmai vetettek a kritikai elmlet s szemlyesen Habermas szemre, hogy a
politikai harc szubjektumaihoz val csatlakozs elutastsval szembekerlt hirdetett gyakorlati orientl
funkcijval s a politizls ptlkv vlt, s ily mdon maga is a kritizlt trsadalom konzervlsnak egyik
tnyezje lett. Aharmadik leginkbb elmleti jelleg problma kapcsoldik az elbbihez. A mozgalmakhoz
val csatlakozs elutastsval ugyanis a kritikai elmlet elkerlte azt az elfajulshoz vezet tvutat, amit a
marxi elmlet a prtossg rvn bejrt, de kzben problematikuss s bizonytalann vlt az a kritrium, az a
kritikai standard, amely a trsadalomtudst a mindennapi rtkelsek mocsarbl val kiemelkedsben
segtheti (Nmedi 1984, 39.).
Carl Joachim Friedrich (19011984) a msodik vilghbor utni, az angolszsz s a nmet hagyomnyokat
tvz nyugatnmet politikatudomny egyik megalapozja szintn elutastotta az rtktletektl tartzkod
tudomny gondolatt. llspontjra azrt trnk ki, mert jl pldzza egyrszt, hogy a krds a
politikatudomnyban (valamint az llam- s jogtudomnyokban) jval lesebben s megkerlhetetlenl vetdik
fl; msrszt pedig azt, hogy az rtkmentessg elutastsa nemcsak a politikai baloldallal szimpatizl szerzk
rszrl fogalmazdott meg (a kritikai elmlet kpviseli ti. ltalban ide sorolhatk, mg a kritikai
racionalizmus f kpviseli ltalban a liberlis s konzervatv rtkekkel rokonszenveznek). Friedrich
megllaptja, hogy a politikatudomny klnsen nehz helyzetben van: gyakran politikai eltletek, rdekek,
prtvonalak jtkszerv vlik. Az rtkelktelezettsgek a politika legfontosabb adottsgai kz tartoznak.
ltalnosan elfogadott, hogy az rtkmentessg semmikppen sem jelentheti azt, hogy a politikatudomnyban
az rtkek kikapcsolhatk lennnek. A krds az, hogy feladata-e a tudomnynak, hogy a mi van mellett azt is
krdezze, hogy mi legyen. Teht pldul csak annak a kijelentsnek van-e tudomnyos rtelme, hogy a
jogllam olyan llam, amelyben a kzhatalmat a jog szablyainak megfelelen gyakoroljk; vagy annak is, hogy
a jogllamot elnyben kell rszesteni a totalitrius diktatrval szemben. Friedrich szerint az utbbinak is van
rtelme, st ppen ez a lehetsg dnt fontossg a politikatudomny szmra. Az a politikatudomny (s
tegyk hozz: az a jogtudomny), amelyik nem nyjtana kiltst arra, hogy normatv tletekhez jut, olyan
orvostudomnyhoz hasonltana, amelyik a betegsgek okait s lefolyst ugyan tudn brzolni, ezzel szemben
a gygyszerekre, gygytsra nem tudna semmifle prognzist nyjtani (Friedrich 1961, 8.).
Friedrich flfogshoz is kvnkozik kt megjegyzs. Elszr is: a jogllam elnyben rszestse vltozatlanul
politikai s nem tudomnyos llsfoglals krdse, mivel rtkek figyelembevtele nlkl logikailag nem
indokolhat meg. (Egy hez munkanlkli hajlamos lehet arra, hogy a diktatra ltal nyjtott szerny
ltbiztonsgot vlassza a demokrcia biztostotta meggazdagodsi lehetsggel vagy a sajtszabadsggal
szemben a demokratikus jogllam vlasztsa korntsem logikailag knyszert evidencia.) Msodszor az
21
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
orvosi hasonlat arra is rvilgt, hogy a tudomny rmutathat ugyan egy operci (vagy ms gygymd)
elnyeire s esetleges veszlyeire, de a dnts, a vlaszts nem a tudomny, hanem a pciens kezben van.

2.3. A trsadalomtudomnyok rendszerezse


A tudomnyok rendszerezsnek az alapjt mint arrl mr volt sz elsdlegesen a tudomnyos vizsglds
trgya kpezi, ami els megkzeltsben a vilg jelensgeinek meghatrozott krt jelenti. Pontosabban
fogalmazva azonban a tudomnyos tevkenysgnek mint sajtos gondolkodsnak s mint informcikkal
vgzett mveleteknek a trgya nem valamilyen jelensg (csoport) a maga kzvetlensgben, hanem valamilyen
problma vagy problmakr, ami viszont legalbbis rszben a tuds megkzeltsmdjtl s szemllettl
is fgg. Ezrt a tudomnyok rendszerezsben jelents szerepet jtszik a sajtos mdszer s a sajtos
megkzeltsmd, az n. aspektus is. Ez utbbiak az adott tudomnyg vagy tudomnyos iskola paradigmjnak
rszt kpezik.
A trsadalomtudomnyi jelensgek sszetettsge folytn ezen a terleten nagyobb szerepet kap a
megkzeltsmd. Egy adott trsadalmi jelensget pldul a hzassgok flbomlst ugyanis meg lehet
kzelteni mint pszicholgiai, mint szociolgiai vagy mint jogtudomnyi problmt. Msrszt a
megkzeltsmdnak ez a jelentsge azzal is sszefgg, hogy a trsadalomtudomnyok terletn a paradigmk
nem annyira tudomnygakhoz, hanem inkbb tudomnyos iskolkhoz, irnyzatokhoz ktdnek.
A trsadalomtudomnyokat az elzekben kifejtett sajtossgaik miatt egyes flfogsok szellemtudomnyoknak
vagy kultrtudomnyoknak is nevezik.
A trsadalomtudomnyok terletn hagyomnyosan tfog tudomnycsoportokat klnbztetnk meg,
elssorban trgyterletk alapjn, amelyeknek a hatrai nmileg elmosdottak a tbb tudomnycsoporthoz is
tartoz tudomnygak kvetkeztben. Ilyen tudomnycsoportot kpeznek tbbek kztt a trtnettudomnyok,
gazdasgtudomnyok,
szociolgiai
tudomnyok,
pszicholgiai
tudomnyok,
nyelvtudomnyok,
irodalomtudomnyok, hadtudomnyok, valamint az llam- s jogtudomnyok. Vannak olyan
trsadalomtudomnyok, amelyek tbb tudomnycsoportba is tartoznak. Ilyen pldul a jogtrtnet s a
jogszociolgia. Az egyes tudomnycsoportokon bell elmleti, trtneti s alkalmazott tudomnyokat szoks
megklnbztetni. Az elmleti tudomnyok ltalnos trvnyeket is tartalmaz elmletek fllltsra, a
trtneti tudomnyok az egyedi esemnyek lersra s magyarzatra trekednek, illetve ilyen ismereteket
tartalmaznak, az alkalmazott tudomnyok pedig az elmleti tudomnyok eredmnyeit konkretizljk s annak
alapjn prognzisokat fogalmaznak meg. Lnyeges mg a trsadalomtudomnyokon bell a
normatudomnyok s ler vagy kauzlis tudomnyok megklnbztetse (Jellinek 1994, 3334.). Az
elbbiekre az jellemz, hogy trgyukat legalbbis rszben valamilyen normarendszer kpezi, s megllaptsaik
ezrt egyrszt ler jellegek (lerjk az adott rendszer normit), rszben viszont normatv, elr jellegek,
amennyiben ezekbl a normkbl tovbbi kvetkeztetseket vonnak le. A normatudomnyok krbe az etika,
valamint az llam- s jogtudomnyok tartoznak.
A trsadalomtudomnyok rendszere tudomny-rendszertani vitkban kristlyosodik ki s fejldik tovbb. A
rendszertani vitk jelentsge abban a krdsben foglalhat ssze, hogy hogyan befolysolja a tudomnyos
ismeretek rendszerezse a tudomnyos kutatst. A tudomnyos kutatsra ahogy mr szltunk rla a
kzvetlen gyakorlati clkitzs felfggesztse a jellemz, azonban ennek formja nagyrszt a tudomnyos
ismeretek rendszerezettsgtl fgg, hiszen a tudomnyos kutats kzvetlen trgyt kpez problmknak, teht
annak a rgztse, hogy mit tudunk s mit nem tudunk, nagyrszt a tudomnyos ismeretek rendszerezsnek a
fggvnye. A rendszerezettsg adott formjnak megfelelen rvnyeslnek a tudomny bels fejldsi
trvnyszersgei, annak megfelelen vonatkoztathatk egymsra a tudomnyos fogalmak s fogalmazdnak
meg a tudomnyos problmk, illetleg a hipotzisek, vagyis ily mdon jn ltre az adott tudomnyra jellemz
homogn kzeg, amelyik sajtos mdon szelektl (vagyis bizonyos jelensgeket, sszefggseket, amelyekre
nincs fogalma, figyelmen kvl hagy), homogenizl s differencil. A rendszerezettsg adott formja dnt
mrtkben megszabja a tudomnyos vitk kereteit, s gy a tudomnyos eredmnyek ellenrzsnek is fontos
tnyezje. A rendszerezs ezltal nagymrtkben orientlja vagy bizonyos sszefggsek elfedsvel vagy
lproblmk termelsvel dezorientlhatja a tudomny fejldst. Atbbsgiknt elfogadott flfogsnak
megfelelen a krdsek kziknyvbe, tananyagba kerlhetnek, gy kialakul egy olyan tudomnyos kzeg, ahol a
klnbz rszkrdsekbl nyert ismeretek integrldhatnak, a klnbz ellenttes megkzeltsek,
flfogsok, vitakrdsek konfrontldhatnak, teht a rendszerezs oly mdon is orientlja a tudomny
fejldst, hogy bizonyos eltr llspontok vitjt szinte kiknyszerti, ms eltr llspontokat pedig ms
tudomnygba utalva azokat az adott tudomny szmra irrelevnsnak nyilvnt. A rendszerezsnek ezt az
orientcis szerept gyakran abszolutizljk az egysges fogalomrendszer kialaktsa vonatkozsban,
figyelmen kvl hagyva, hogy a rendszerezs nmagban s kzvetlenl nem teremt egysges fogalomrendszert,
22
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
hanem a kziknyvek, tanknyvek, monogrfik tematikjt orientlva a tudomnyba kerl fogalmak
egymsra val vonatkoztatst, egy egysges nyelv, egy homogn kzeg kialakulst segti el fogalomtisztz,
terminolgiai vitk tjn.
Ez a homogenizls annl gyakoribb s knnyebb, minl szkebb a vizsglt terlet. A trsadalmi szksgletek
s ignyek abban a vonatkozsban is a tudomnyos ismeretek bels strukturltsgn keresztl fejtik ki a
tudomnyos kutatst befolysol hatsukat, hogy a trsadalmi ignyeket a politikai gyakorlatban is az ismeretek
ltalnosan elfogadott rendszerezsnek megfelelen fogalmazzk meg. Egyrszt egy adott tudomnyterlet
nllsgnak elismerse s intzmnyesedse egyben magban foglalja a tudomnypolitika szempontjbl
trtn megklnbztetett kezels lehetsgt, msrszt a megklnbztetett tudomnypolitikai kezels
gtolhatja a klnben sszefgg tudomnyterletek egysgeslst.
Vgl a trsadalomtudomnyok rendszerezse lnyegesen befolysolja azokat a lehetsgeket, hogy a
trsadalomtudomnyok milyen mdon s mrtkben fogalmazhatnak meg alternatv javaslatokat a trsadalom
politikai letnek klnbz szerepli, aktv rsztvevi (kormny, politikai prtok, mozgalmak stb.) szmra. A
tudomnyok rendszerezsrl vallott nzet ugyanis magban foglalja az adott tudomny trgyra s feladataira
vonatkoz nmeghatrozst, s ezen az alapon minden trsadalomtudomny vltoztatsi javaslatait sajt
vizsglati terletre korltozza, s eleve adottnak s vltozatlannak fogadja el azokat a viszonyokat s
intzmnyeket, melyek kvl esnek sajt terletn. ltalnossgban teht minl szlesebb krt lel fl egy
trsadalomtudomny, annl szlesebb krben gondolkodhat alternatv mdon, annl kevsb kttt az eleve
adott intzmnyi formkhoz. Ennek viszont az a kvetkezmnye, hogy a vrhat elnyket s htrnyokat
szlesebb krben, teht ltalnosabb s elvontabb fogalmi keretben ragadhatja meg s hasonlthatja ssze.
A tudomnygak hatrainak szkebb vagy tgabb krben trtn megvonsa sszefgg a tudomnyos
szemlletmddal, fleg a mdszertani flfogssal, a paradigmval, pontosabban a paradigma egyik lnyeges
elemvel, a totalitsszemllet vagy analitikus szemllet krdsvel. Kt szls llspont kpzelhet el (a
valsgban a legtbbszr ezek valamilyen keverkvel llunk szemben). A totalitsszemllet a szintzis
fontossgt hangslyozza. Eszerint akkor jutunk el tbb s igazabb ismerethez, ha tbb megkzelts, tbb
mdszer eredmnyt egyms mell tesszk, sszefoglaljuk. Mindegyikben keresi az igaz elemeket, mert
vlemnye szerint az egsz egytt teljesebb igazsgot ad. Ez a szintzisre val trekvs, mdszertani
komplexits vagy totalitsszemllet, ez a mdszertani, szemlletmdbeli vlemnyelktelezettsg, amelyet a
vilgot egszben megragadni jelszavban lehetne sszefoglalni, tbb paradigmban is kifejezdik; hossz
filozfiai tradcija van (pldul Arisztotelsz, Aquini Tams, Hegel, Marx). E flfogs szmra nincs
irrelevns tudomnyterlet, mindenhez rt, az egyetlen igazsg birtokosa, ezrt kevss tolerns. Eszerint
ltezik egy olyan relatve legjobb tudomnyos irnyzat (pldul a tomizmus vagy a marxizmus), amelyik a tbbi
viszonylagos eredmnyeit kpes magba olvasztani, integrlni. Ennek megfelelen a klnbz tudomnyos
rszeredmnyek sszegezse, sszekapcsolsa elssorban a tudomnynak, mghozz a kitntetett, relatve
legjobb tudomnyos irnyzatnak a feladata s nem az ismereteket a maga javra flhasznl egyn vagy
csoport.
Karl Popper ezt a szemlletmdot amit a grg holo = egsz, teljes kifejezs alapjn holizmusnak nevez
lesen brlja s elutastja. Kritikjt egyrszt ismeretelmletileg alapozza meg: Nem adatott meg szmunkra,
hogy megfigyelhessk vagy lerhassuk a vilg vagy a termszet egy darabjnak egszt; tnyszeren mg a
legaprbb rszecske egszt sem lehet ily mdon lerni, mert minden lers szksgszeren szelektv A
totalits rtelmben vett egsz teht nem tehet tudomnyos tanulmnyozs trgyv e holista program
szksgkppen puszta program marad. Sohasem idznek egyetlen pldt sem valamely konkrt trsadalmi
helyzet egsznek lersra. De nem is idzhetnek, mert minden ilyen esetben kimutathatk volnnak
elhanyagolt aspektusok, olyan aspektusok, amelyek mindazonltal a legfontosabb szerepet tlthetik be valamely
ms sszefggsben. (Popper 1989, 9394.) Msik ellenvetse gyakorlati jelleg: a holista szemllet az
utpista trsadalomtalaktssal, a trsadalom egsze radiklis talaktsnak gondolatval kttt Szentsgtelen
Szvetsget. Ez a holista trsadalomtalakts viszont szksgkppen sikertelen s rgtnzsekhez vezet,
tovbb a trsadalom egsznek az ellenrzsre trekszik s gy szksgkppen politikai totalitarizmushoz
vezet. Popper kritikjhoz kt megjegyzs knlkozik. Ami az ismeretelmleti kritikt illeti, az egsz elmleti
megragadsnak viszonylagos sikertelensge nem rv magval az ignnyel szemben: hasonl a helyzet ahhoz,
hogy az igazsg elrse sem lehet teljes, befejezett, st mint arra ppen Popper mutatott r minden
megoldott problmval nemcsak jabb megoldatlan problmkat fedeznk fel, hanem flfedezzk azt is, hogy
ahol az hittk, szilrd talajon llunk, valjban minden bizonytalan s ingadozik (Popper 1976b, 279.). Ami
pedig a gyakorlati rvet illeti, itt Popper maga is elkveti azt a hibt, hogy egy lehetsget szksgszernek llt
be, a van-bl a kell-re kvetkeztet.

23
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
A msik, analitikus szemlletmd szerint minl kisebb rszt vizsglunk, azt annl jobban megismerhetjk. Ez a
termszettudomnyos kutats azon tapasztalatn alapul, hogy minl kevesebb vltozt mrnk, minl inkbb
leszktjk a vltozk krt, annl pontosabb eredmnyt kapunk. Ebbl kvetkezik az analitikus szemlletmd,
a rszek behat vizsglatnak elnyben rszestse. Van ennek a szemlletmdnak olyan megfogalmazsa,
amelyik majd a jogtudomny vonatkozsban klnsen relevns lesz: a mdszernek s a mdszertani
tisztasgnak a kvetelmnye. A leszkts egy vagy csak nhny mdszer alkalmazsval jr, a komplexits, a
totalits a tbbfle mdszer alkalmazsval. A mdszertani tisztasg kvetelse nem kzvetlenl a trgy
leszktsnek az ignylst fejezi ki, hanem azt, hogy minden mdszerhez sajtos nyelv tartozik, a klnbz
mszerek mst s mst mutatnak (a mszert kpletesen is rtve, nem csak a sz fizikai rtelmben), ezrt ha
klnbz mdszerekkel nyert eredmnyeket, klnbz mdokon mrt adatokat hasonltunk ssze, nem
ugyanazokat hasonltjuk ssze. Teht ha a mdszereket sszekapcsoljuk, akkor eltnik, hogy a klnbz
mdszerek mgtt klnbzkppen rtelmezett fogalmak vannak, teht hogy lnyegben a jelensgek is
klnbzek. Eszerint megbzhat ismerethez a mdszertani tisztasg kvetelmnye vezet el bennnket. Ezen
elv alapjn kln politikatudomny, kln szociolgia, kln llamtudomny s kln jogtudomny az indokolt
s nem ilyen vagy olyan sszekapcsoldsuk valamilyen tfogbb trsadalomtudomnyban. E szemlletmd
szerint az ugyanazon jelensgek klnbz oldalait vizsgl tudomnygak egyarnt rtkesek; az ltaluk
nyjtott ismeretek sszekapcsolsa, egyoldalsgaik kikszblse a gyakorlati alkalmaz vagy flhasznl
dolga.
A trsadalomtudomnyok rendszerezst s ennek megfelelen a trsadalomtudomnyok ltalnosan ppen
elfogadott rendszert nem szabad abszolutizlni; hanem annak relatv mozzanataira ngy vonatkozsban is
r kell mutatnunk. Egyrszt mind a tudomnyos kutatsok, mind a tudomnyos ismeretek terletn
elkerlhetetlenek az tfedsek; bizonyos trsadalmi jelensgek tbb tudomnyg vizsgldsnak trgyt,
bizonyos ismeretek tbb tudomnyg tartalmt kpezik. Ezek a szksgszer tfedsek fejezdnek ki a tbb
tudomnycsoportba is tartoz tudomnygak mr emltett krdsben is. Msrszt minden trsadalomtudomnyt
rokontudomnyok koszorja vesz krl, ahol a kutats a rokontudomnyok eredmnyeinek a vizsglatra
tterjed, azokat nem veszi adottnak, hanem kritikailag fllvizsglja. A trsadalomtudomnyok terletn
gyakoriak a tbb tudomnygat rint, n. interdiszciplinris kutatsok. Harmadszor gyakran a tudomnyg s a
tudomnyos irnyzat kztti klnbsg pusztn nzpont vagy paradigma krdse. Taln tl lesen mutat r erre
az sszefggsre Popper, amikor minden tudomnyszakot mestersges konstrukcinak tart. Szerinte valjban
csak a problmk s a tudomnyos hagyomnyok lteznek (Popper 1976b, 285.). Ezrt van az, hogy az egyes
tudomnyszakok meghatrozsa sorn tbbnyire megkerlhetetlen a tudomnyos hagyomny ttekintse; a
tudomnyszakok ndefinilsnak fontos mozzanata az elmlettrtneti elemzs. Vgl a trsadalmi fejldsbl
fakad j ignyek s a tudomnyoknak az ismeretek bvlsben s a kutatsi mdszerek gazdagodsban
kifejezd fejldse kvetkeztben a trsadalomtudomnyok rendszere is vltozik, ami mindenekeltt j
tudomnygak kialakulsban s a meglv tudomnygak trendezdsben s integrldsban fejezdik ki.

3. 3. Az llam- s jogtudomnyok
3.1. Az llam- s jogtudomnyok trgya
Az llam- s jogtudomnyok trgyt a trsadalom llami s jogi jelensgei, azoknak a trsadalomban elfoglalt
helye s szerepe, ms trsadalmi jelensgekkel val lnyeges kapcsolatai, fejldsknek s mkdsknek az
objektv trvnyszersgei pontosabban az ezekre vonatkoz problmk kpezik. Ennek megfelelen az
llam- s jogtudomnyok is trsadalomtudomnyok, s azok egyik, viszonylag korn kialakult
tudomnycsoportjt alkotjk. Ezrt a trsadalomtudomnyokra vonatkozan az elzekben kifejtettek az llams jogtudomnyokra is vonatkoznak de nem egszen pontosan ugyangy.
Az llam- s jogtudomnyok elnevezs helyett sokan a jog- s llamtudomnyok elnevezst hasznljk. A kt
terminolgia kztt nincsenek lnyeges tartalmi klnbsgek, pusztn hangslybeli eltrsek. A magunk
rszrl abbl a gyakorlati megfontolsbl hasznljuk az llam- s jogtudomnyok kifejezst, mivel a jog- s
llamtudomnyok kifejezs napjainkban tapasztalhat terjedse ellenre az e tudomnycsoport mvelsre
hivatott intzmnyek (egyetemi karok, akadmiai kutatintzet stb.) tbbsge llam- s jogtudomnyi-nak
nevezi magt.
Az llam- s jogtudomnyok trgya kapcsn utalva a tudomnyrendszerezs relatv jellege kapcsn
mondottakra kt kiegszt megjegyzst kell tennnk. Egyrszt ugyanis a trsadalom llami s jogi jelensgeit
nem csupn az llam- s jogtudomnyok vizsgljk, msrszt pedig az llam- s jogtudomnyok hagyomnyos
rendszert kpez tudomnygak nem vizsgljk a politikai-jogi berendezkeds egszt, az llami s jogi
jelensgek minden sszefggst, minden vonatkozst, gy esetenknt egyes, az llammal s a joggal szorosan
24
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
sszefgg jelensgeket sem. Ebbl fakad egyrszt a rokontudomnyokkal (politikatudomny, szociolgia stb.)
val kapcsolat fontossga, msrszt ez a helyzet magyarzza az llam- s jogtudomnyokat is rint
tudomnyrendszerezsi vitk gyakorisgt az elmlt vtizedekben (kriminolgia, szociolgia, politikatudomny,
sszehasonlt jogtudomny stb.). Ezek eredmnyeknt az llam- s jogtudomnyok hatrterletein nll s
rszben llam- s jogtudomnyi tudomnygak alakultak ki, mint a kriminolgia, a kzigazgatstan, a
jogszociolgia vagy a politikatudomny. Ezek ltrejttben a gyakorlat ignyeinek is jelents szerepe volt, ezrt
is indokolt rviden kitrni az llam- s jogtudomnyok s a gyakorlat sszefggseire.

3.2. Az llam- s jogtudomnyok s a gyakorlat


Az llam- s jogtudomnyok vonatkozsban a gyakorlat elsdlegesen s kzvetlenl a joggyakorlatot s az
llami szervek tevkenysgt jelenti. A krdskr jobb megrtse vgett igen rviden fl kell vzolnunk,
hogyan jttek ltre s hogyan alakultak azok a gyakorlati foglalkozsok, amelyek az llamhoz s a joghoz
kapcsoldnak, s azok milyen ignyeket tmasztottak az elmlettel szemben.
A korai civilizcikra (ms terminolgia szerint az n. zsiai tpus trsadalmakra vagy korai
magaskultrkra) a jog s a valls szoros sszefondsa volt jellemz. A jogi normk vallsi jellegek voltak,
illetleg a szoksokbl nttek ki. Nemcsak a valls s a jog fondott ssze, hanem a hozzjuk kapcsold
intzmnyek, az llam s az egyhz is. Ebbl kvetkezett, hogy a jog ismeri s alkalmazi elssorban a papok
voltak. Emellett szerepe volt az adott vidken elfogadott szoksjognak, s gy a papok mellett szerepet kaptak az
igazsgszolgltatsban laikus szemlyek is, akiknek a funkcija elssorban az volt, hogy igazoljk, az adott
vidken mi a szoks(jog). Azok teht, akik jogalkalmazsi problmkkal foglalkoztak, papok voltak vagy a
szoksokat ismer, kztiszteletnek rvend laikusok. A msik, tmnk szempontjbl relevns gyakorlati
tevkenysg az llami tisztsgek betltse, az llamgyek intzse volt. Ebben szksg volt egyrszt katonai
jelleg ismeretekre, msrszt pedig clszer volt tudni, hogy az llamgyek intzje milyen mrtkben ljen a
rendelkezsre ll eszkzkkel, mikor legyen ers kez s mikor knyrletes. J tancsokat fogalmaztak meg
a vezetk, mindenekeltt az uralkod szmra. Ezek egyrszt n. blcsessgszablyok voltak, amelyek arra
adtak vlaszt, hogyan lehet eredmnyes a vezet, mindenekeltt az uralkod, msrszt pedig morlis s vallsi
megfontolsokat tartalmaztak. A tancsokat ltalban az uralkodk neveli fogalmaztk meg, akik tbbnyire
szintn papok voltak. (Ennek a mfajnak ksbbi tipikus formja volt az n. fejedelmi vagy kirlytkr.) Az
llamappartus fels rtege s nem elssorban a legfbb vezetk szmra szksges tovbbi ismeretek (rniolvasni, szmolni tuds, nyilvntarts) technikai jellegek voltak. Ebben az idben semmifle tudomnyrl, gy
llammal vagy joggal foglalkoz tudomnyrl sem beszlhetnk.
Az antik Grgorszgban teremtdtek meg a tudomny trsadalmi flttelei, s kialakult a Kr. e. VI.
szzadban a filozfia, az V. szzadban pedig a filozfia kzppontjba a trsadalom problmi kerltek. A
kialakul s fejld filozfia magban foglalta a trsadalomtudomnyok csrit is. A filozfia keretben
foglalkoztak olyan krdsekkel, hogy milyen az idelis, az igazsgos, a tkletes llam, milyen a relatve
legjobb llam, milyen formi vannak az llamnak, milyen elvei vannak az egyes llamformknak, hogyan kell
eljrniuk a vezetknek a klnbz llamformkban, mi a jog szerepe az llamban. Az az ismeretanyag teht,
hogy hogyan kell vezetni, hogyan kell kormnyozni az llamot, a filozfiban klnlt el. Ez a filozfia
szekularizlt, vilgi s nem vallsos jelleg volt. Ez nem jelenti azt, hogy ez a filozfia flttlenl materialista
lett volna, hogy hinyoztak volna a tlvilgra val vonatkozsok, hanem hogy nem kapcsoldott ssze a
papsggal s a teolgival, a vilg s benne az ember magyarzatra trekedett, s ez amagyarzat egyre inkbb
dezantropomorfizl s fogalmi jelleg volt, tbb-kevsb megfelelt a tudomnyossg kritriumainak.
Megjelent teht az llammal s joggal foglalkoz tudomnyos gondolkods.
Az llammal s a joggal foglalkoz elmleti tevkenysg mellett a legfontosabb idetartoz gyakorlati
tevkenysg, az igazsgszolgltats s jogalkalmazs is jelents mrtkben szekularizldott az antikvits sorn,
azonban a klasszikus poliszrendszer keretei kztt ez a szekularizci nem volt teljes: az egyes poliszok sajt
vallsos tradcii, vdistenei stb. mg bizonyos mrtkig sszekapcsoltk a vallst s a jogot. A jog azonban
alapveten a szoksjogbl s a trvnyekbl, npgylsi hatrozatokbl tevdtt ssze. A jog itt nem a vallssal
fondik ssze, hanem inkbb a politikummal, br nem teljes egszben. Elklnlt jogszrtegrl ezrt mg
nem beszlhetnk.
Az antik Rmban ebben a tekintetben lnyeges vltozsok kvetkeztek be, Rma ugyanis birodalomm vlt
polisz volt. A birodalomm vls azt ignyelte, hogy a jog legalbbis bizonyos szfrkban, gy a magnjog, az
ruforgalom szfrjban egysges legyen. Ez egyben azt is jelentette, hogy ezeken a terleteken teljess kellett
tenni a jog szekularizlst s el kellett tvoltani a helyileg rvnyes szoksoktl. Megjelent teht az olyan
jogismeret ignye, mind a jogban jratlan llami tisztsgviselk, mind pedig a jogkeres kznsg, az
gyfelek rszrl, ami nem azonos a mindennapi letben elsajtthatval. Ettl kezdve voltak jogszok, kialakult
25
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
a jogszrend. A jogi szakismereteket nem csak a jogvitk eldntse sorn hasznltk fl; ntt a iuris consultik
szma, teht a jogi tancsads is foglalkozss vlt. Ltrejtt az ennek megfelel jogi kpzs, kialakultak a jogi
iskolk, megjelent a jogi szakirodalom. Az gy kialakul elklnlt jogtudomny elsdlegesen a jogalkalmazs
problmit tartotta szem eltt. Nem arra adott tancsot, hogy hogyan kell vezetni az llamot, hanem hogy a
jognak milyen bevlt elvei vannak, milyen megoldsokat munkltak ki az eldk. Megtantott egy
ismeretanyagot, a korbban kimunklt elveket, szablyokat, megoldsokat s a jog tovbbfejlesztsnek a
mdszereit is, hiszen ez a jog nem lezrt, hanem fejld, alakul rendszer volt. A rmai jogtudomny
kzvettette a grg filozfit, s jelents szerepet jtszott a rmai jognak mint a vilgbirodalomm vlt polisz
jognak a kifejldsben is. Ez a jogtudomny azonban tvol tartotta magtl az llamgyek intzsnek, az
llam kormnyzsnak a krdseit.
A kvetkez jelents vltozs a feudalizmus idejn volt tapasztalhat. A XII. szzadban Bolognban megindul
az egyetemi jogi oktats, majd ms egyetemek is kvettk a pldt. A fejlett Nyugat-Eurpban megjelentek a
knonjogot s a rmai jogot ismer egyetemet vgzett jogszok, megtrtnt a rmai jog recepcija. A
feudalizmus kezdettl a XIIXIII. szzadig a jogismeret a papokhoz, a klerikusokhoz kapcsoldott. Ksbb
vilgiv vlik a jogszi plya, mivel a szerzeteseknek, majd a papoknak megtiltottk a rmai jog
tanulmnyozst. Ez a jogszi plya vltozatlanul igazsgszolgltatsi, jogalkalmazsi tevkenysget jelentett.
Az abszolt monarchikkal kipl hivatalnoki kar is nagyrszt a jogszokbl verbuvldott. A feladatok
azonban bvltek, s az llamgyek intzse is sajtos szakismereteket ignyelt. Megjelentek ltalban az
egyetemek jogi karain az n. kameralisztikai tudomnyok, amelyek azokat a statisztikai, kzgazdasgi,
fldrajzi jelleg ismereteket tartalmaztk, amelyeket a politikusoknak s az llamigazgats szakembereinek
kellett tudniuk. Tovbbra is a filozfira tartoz krds azonban, hogy milyen a j llam s a j uralkod. Az
abszolt monarchia kodifikciival ismt lnyegesen vltozik az elmlettel szembeni igny: sszekapcsoldik a
clok tudsnak s az rvnyes jog ismeretnek az ignye, a filozfiai megtls, a tkletes, j llamnak s az
igazsgos jognak az eszmnye a jogi megtlssel. A filozfiai megkzeltst konkrt tteles jogi problmkkal
kapcsoltk ssze. A tteles jog ismerete, a jogalkalmazst szolgl n. jurisprudentia mellett egyre jelentsebb
vlik a filozfitl elklnl jogfilozfia, amely nemcsak a jog, hanem az llam problematikjval is
foglalkozik.
Az abszolt monarchival ltrejtt llamappartus tovbbi fejldsvel elklnlt a kzigazgats s a
brskods, a kzigazgats terletn is egyre ntt a jog szerepe, majd a polgri talakulssal megjelent a jogilag
szablyozott kzigazgats. A jogszi foglalkozsok kztt elklnl a kzigazgatsi jogsz. Eleinte
tevkenysgnek kzppontjban a hagyomnyos jogalkalmazs ll, ahol a szakszersg kritriuma egyedl az,
hogy a dnts a jogszablyoknak megfelel legyen. Az llami feladatok tovbbi bvlsvel aXIX. szzad
vgtl kezdden a kzigazgatsban dolgoz jogszok munkjnak jellege zmben megvltozik, egyre
jelentsebb lesz a szerveztevkenysg, a trsadalmi krlmnyek, viszonyok alaktsa a jogszablyok adta
lehetsgek kztt. Ez azzal jrt, hogy a szakszersg kritriumai kztt megjelenik az eredmnyessg, az
egyarnt jogszer, de klnbz trsadalmi hatsokkal jr lehetsges megoldsok kztti optimlis dnts
meghozatalnak a kritriuma.
E fejldsi folyamat sorn s eredmnyeknt az ltalunk most vizsglt sszefggs szempontjbl, teht hogy
az elmlettel, a jogtudomnnyal szemben milyen ignyeket tmasztanak a joggyakorlatnak hrom alapvet
tevkenysgi terlett klnbztetjk meg: az igazsgszolgltatst (trvnykezst vagy brskodst), a
kzigazgatsi jogszi munkt s a szerkeszt jogszi munkt (n. kautelris jogszatot). Negyedik, nem teljesen
nllsult, hanem az elzek valamelyikhez kapcsold jogszi tevkenysgi formnak a jogi konzultcit
vagy vlemnyadst tekinthetjk. Az igazsgszolgltatsi jogszi munka lnyege leegyszerstve a jogvitk
eldntse. Ennek megfelelen az igazsgszolgltatsi jogsz tipikus, de nem egyedli kpviselje a br,
munkjhoz, annak kzponti elemhez, a jognak megfelel dnts meghozatalhoz kapcsoldik az gysz s az
gyvd munkja is. Ennek kvetkeztben krdsfltevseik, a tudomnnyal szembeni ignyeik jellegben
azonosak (noha egy konkrt gyben cljaik, trekvseik tartalmilag ppen ellenttesek lehetnek). A
kzigazgatsi jogsz munkjrl az elzekben mr volt sz, a kautelris jogszi munka lnyege pedig elvont
jogttelek kidolgozsa, megfogalmazsa, jogi dokumentumok szerkesztse. Horvth Barna szerint ugyanis a
feladat azonossgn nem vltoztat, hogy vgrendelet, szerzds, alapszably, rendelet vagy trvny
szerkesztsrl van-e sz (Horvth 1932, 7677.). llspontunk szerint azonban a kautelris jogszaton bell
mind eltr politikai szerepk, mind pedig a hatlyos joghoz val viszonyuk miatt meg kell klnbztetni az
okirat-szerkeszti s a jogszably-szerkeszti, kodifiktori munkt.
Mindkettnek kzs jellemzje, hogy meghatrozott trekvseket, clkitzseket szabatos jogi formkban
igyekszik megfogalmazni, vagyis egy adott valsgos helyzetbl, tnyllsbl kiindulva alaktja ki vagy keresi
meg a megfelel jogttelt. Az okiratot (szerzdst, vgrendeletet stb.) szerkeszt jogsz azonban munkjt a
26
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
hatlyos jog alapjn vgzi, mg a kodifiktor munkja a hatlyos jog megvltoztatsra irnyul. Tovbbi
klnbsg, hogy a kzigazgatsi jogsznak, a kodifiktornak s az okiratot szerkeszt jogsznak figyelembe kell
vennie munkja jogon tli, jogon kvli trsadalmi kvetkezmnyeit, az igazsgszolgltatsi jogsz ezt csak
jval kisebb mrtkben s jval szkebb krben (st van, amikor egyltaln nem) teheti meg.
Ezek a vzolt jogszi munkaterletek kapcsoldnak bizonyos jogszi foglalkozsokhoz, azonban nem
azonosthatak azokkal. Minden jogszi foglalkozsban helyet kap a dokumentumszerkeszts, az gyvd
kzremkdik a trvnykezsben stb.
A joggyakorlatnak ez a vzolt fejldse termszetszerleg jelents mrtkben hatott a jogtudomny alakulsra,
fleg kt vonatkozsban. Az els abban foglalhat ssze, hogy elklnlt egymstl kt szemlletmd. A de
lege lata szemlletmd a hatlyos jogot adottnak tekinti s annak alapjn arra keresi a vlaszt, hogy a tteles
jog alkalmazsnak, rtelmezsnek milyen elvei, mdszerei alakultak ki, valamely adott krdsben hogyan kell
helyesen rtelmezni a hatlyos jogot. Ez a jogalkalmazst segt, annak problmit kzppontba llt
jogtudomnyi tevkenysg, amelyik szorosan ktdik a tteles jog fogalmaihoz s terminolgijhoz. A de lege
ferenda szemlletmd a jogalkots problmit lltja kzppontba, arra keresi a vlaszt, hogy hogyan kell
tkletesteni a jogot, milyen j jogszablyokat kell hozni. A de lege ferenda szemllet szksgkppen br
klnbz mrtkben kritikus az adottal, a hatlyos joggal szemben, hiszen ha az tkletes, a vltoztats, az j
jogszablyok alkotsnak a szksglete fl sem vetdik. Ez a szemllet a hatlyos jogon tllp, kritikai,
rtkel megkzeltst jelent, gy kapcsoldik a helyes jog krdseit kzppontba llt jogtudomnyhoz, a
jogfilozfihoz.
A kt szemlletmd hatrozott elklnlse az jkori kodifikcik kvetkezmnye. Amg nincs kodifiklt, rott
jog, a jogalkalmazs s a jogfejleszts nem vlik szt lesen, hanem sszeolvad mint a bri gyakorlatban
egyms mellett rvnyesl tendencia. Ade lege lata s de lege ferenda szemlletmdok hatrozott elklnlse
kihvst jelentett a jogtudomny szmra, s kt problmt vetett fl: a) mi a jogtudomny alapvet, f feladata
ebben a helyzetben; b) ennek az elklnlsnek vannak-e tudomnyrendszertani kvetkezmnyei, s ha igen,
melyek azok?
A jogtudomny feladatt illet krdsre a lehetsges vlaszok kt szls tpusa kzl az egyik gy hangzik,
hogy a jogtudomny feladata a tteles jog vizsglata, a sz szoros rtelmben vett jogtudomny a pozitv jog
tudomnya. Eszerint a de lege ferenda szemllet ltal flvetett krdsek tl vannak a jogon s kvl a
jogtudomnyon, n. metajurisztikus krdsek, azok rszben tudomnyosan meg nem vlaszolhat,
rtkvlasztst flttelez vilgnzeti vagy politikai krdsek (pldul valamely jogi szablyozs
igazsgossgnak a krdse), rszben pedig tudomnyosan ugyan vizsglhatak s elvben megvlaszolhatak
(gyakorlatilag azonban nem mindig llnak rendelkezsre a vlaszhoz szksges adatok), azonban ms
trsadalomtudomny (szociolgia, politikatudomny, etika, filozfia stb.) illetkessgbe tartoznak (pldul
valamely jogi szablyozs hatkonysgra, vrhat hatsaira vonatkoz krdsek). A tudomnyossg a ltez
vizsglathoz kapcsoldik, a jogtudomny szmra pedig a hatlyos pozitv jog ez a ltez.
A msik vlaszlehetsg szerint a jogtudomny ppen akkor valdi tudomny, tbb mint puszta technika (amely
egybknt trsadalmilag igen fontos), ha a jogot nem eleve adottnak s vltoztathatatlannak fogadja el hibival
s hinyossgaival egytt, hanem azt llandan brlja, llandan magasabb kvetelmnyeket tmaszt vele
szemben. Ez az igny azonban csak akkor valsthat meg, ha a jogtudomny nem marad csak a jogi normk
tudomnya, hanem a trsadalmi valsg kauzlis sszefggseit is vizsgldsi krbe vonja s ennek sorn
szorosan kapcsoldik ms trsadalomtudomnyokhoz, mindenekeltt a szociolgihoz, pszicholgihoz,
kzgazdasg-tudomnyhoz s a politolgihoz.
Az, hogy ebben a krdsben ki hogyan foglal llst, mr tl van az rtkmentes tiszta tudomnyon, a
paradigmk szintjre, a tudomnyra vonatkoz etikai elktelezettsgek krbe tartoz krds. Jelen ktet
szerzjnek llspontja szerint mindkt megkzeltsmd tudomnyos, ha ms mdon is, mindkett vals
trsadalmi szksgletet elgt ki, mindkettre szksg van. Az viszont, hogy ppen melyik kerl eltrbe a
tudomnyban, rszben a trsadalom politikai-jogi berendezkedsnek, rszben pedig az aktulis trsadalmitrtnelmi szitucinak a fggvnye. A jelents trsadalmi-politikai vltozsokkal jr kodifikcis hullmok
vagy az ambicizus trsadalomtalaktst clz politikai programok ltalban a de lege ferenda szemlletmd
eltrbe kerlsvel, mg ezeknek a ksrleteknek a kudarcai annak visszaszorulsval jrnak.
A gyakorlatban ez a kt szemlletmd nem vlaszthat el egymstl olyan mereven s lesen, mint a
tudomnyelmleti elemzs sorn. A hatlyos jog elemzse ha az valban tudomnyos elemzs s nem
apolgia bizonyos rtelmezsi problmk kapcsn szksgkppen kritikai megllaptsokat eredmnyez, teht
vltoztatsi javaslatokat vagy legalbbis azok ignyt foglalja magban; msrszt pedig az a de lege ferenda
27
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
elmlet, amelyik teljesen elszakad az adott tteles jogtl, a jogalkalmazsi gyakorlat rtelmezsi mdszereitl s
lehetsgeitl, csak filozfia marad, nem vlhat hatkony jogtudomnyi flfogss. Teht a de lege lata
szemllet a de lege ferenda szemllethez vezet, s a de lege ferenda jogtudomny flttelezi a de lege lata
jogtudomnyt.
A kt szemlletmd klnbsge s sszefggse azt eredmnyezi, hogy a jogtudomnyi szakirodalomban
klnbz jelleg szvegrszek vltakozhatnak, amelyek klnbz mdon alapozhatk meg, eltr
mrtkben ktelezek vagy irnyadak, esetenknt fogalmaik is klnbzhetnek, s gy megrtsk is ms
megkzeltst ignyel, amely ennek a sajtos jellegnek, szvegminsgnek a flismersn alapul. A
legfontosabb ilyen szvegminsgek a kvetkezk:
1. a jogszablyok szvegnek idzse, lersa vagy rtelmezst nem tartalmaz ismertetse;
2. a jogszablyokban tallhat joganyag magyarzata, a jogszablyok rtelmre vonatkoz uralkod flfogs, az
azt kifejez bri dntsek, kommentrok ismertetse, magyarzata;
3. a jogszablyoknak, illetve egyes jogi megoldsoknak a rendszerezse s elemzse a tteles jogban nem
szerepl, csak jogtudomnyi fogalmak alkalmazsval, itt (s a tovbbi szinteken) lehetsg van a szerzk
rszrl j fogalmak bevezetsre s hasznlatra is;
4. vitatott vagy vitathat jogszablyi megfogalmazsok rtelmezse, ami a msodik esettl eltren valamilyen
jogi problma megoldsra tartalmaz jogszably-mdostst nem ignyl, a jogszably-rtelmezs keretei kztt
marad javaslatot;
5. a hatlyos jogszablyok kritikja, ami itt nem rszletezheten ismt tbbfle lehet;
6. j jogi szablyozsra vonatkoz javaslatok megfogalmazsa s indokolsa.
A joggyakorlat vzolt fejldsnek a msik vonatkozsa esetn arrl van sz, hogy a jogsznak feladatai
elltshoz s/vagy a jog, a jogintzmnyek megrtshez milyen trsadalmi sszefggsek ismeretre van
szksge, illetleg az erre a krdsre adott vlasz milyen tudomny-rendszertani kvetkezmnyekkel jr. Ezt
a problmt az a helyzet idzte el, hogy a jogszablyok korrekt alkalmazsa nmagban nem garantlja az
optimlis dntst, mivel a jog szmos esetben tbb jogilag megfelel lehetsget knl a jogsz szmra,
amelyek viszont trsadalmi hatsaikban jelentsen eltrhetnek. Az optimlis dntshez teht szksg van a
trsadalmi kvetkezmnyek, pontosabban olyan sszefggsek ismeretre, amelyek segtsgvel a dnts
vrhat trsadalmi kvetkezmnyei felmrhetek, azok valsznsge megbecslhet. Ez a helyzet a szervez
feladatokat ellt kzigazgatsi jogsz tevkenysgre jellemz a leginkbb, de a bntet
igazsgszolgltatsban is flvetdik pldul, hogy a klnbz lehetsges bntetsek milyen valsznsggel s
hogyan hatnak a vdlott szemlyisgre s jvbeli magatartsra, vagy csaldjra, krnyezetre stb.
Nyilvnval a vrhat kvetkezmnyek ismeretnek fontossga a jogszably-elkszts, a kodifikci sorn.
Ezeknek a kauzlis kvetkezmnyeknek az ismerett viszont nem a hagyomnyos jogtudomnyok nyjtjk,
hanem ms, elssorban trsadalomtudomnyok, mint pldul a szociolgia, a politikatudomny, a pszicholgia,
a kzgazdasg-tudomny. Ezrt a jogsznak trsadalomtudomnyi ismeretekre is szksge van ebben szinte
teljes az egyetrts. (Az esetleges tagad llsponttal szemben joggal hozhat fl, hogy a jogsznak a jelzett
szituciban mindenkppen dntenie kell, mrlegelnie kell az egyes dntsi alternatvk kvetkezmnyeit, a
krds csak az, hogy ezt tudomnyos, kritikailag ellenrztt ismeretek birtokban teszi, vagy mindennapi
tapasztalatai s sztereotpii, eltletei alapjn.)
A trsadalmi kvetkezmnyekkel sszefgg problmk tudomnyos vizsglata s a tudomnyos eredmnyek,
ismeretek elsajttsa lnyegben hrom egymst nem kizr mdon trtnhet. (A kutats s az ismeretek
tadsa termszetesen nem ugyanaz, az intzmnyestett megoldsok azonban e kt dimenziban ltalban
egymssal sszhangban vannak. Ezrt az egyszersg kedvrt az esetleges eltrsekkel nem foglalkozunk.) Az
els lehetsges megolds esetn a joggal s a jogszi gyakorlattal sszefgg trsadalomtudomnyi krdsek
vltozatlanul az adott trsadalomtudomny illetkessgi krbe tartoznak. A msodik esetben a hagyomnyos
jogtudomnyok s a trsadalomtudomnyok hatrterletein j, nllsodott, jogi jelleg tudomnyok jnnek
ltre (pldul kriminolgia, jogszociolgia, szervezstan). A harmadik megolds esetben a hagyomnyos
jogtudomnyi gak problematikja kiegszl a kauzlis kvetkezmnyek trsadalomtudomnyi
sszefggseivel, az egyes jogintzmnyek vizsglata esetn a jogtudomnyi kutats foglalkozik azok
trsadalmi oldalval, trsadalmi sszefggseivel is. Ez a megolds olyan tudomny-rendszertani jelleg
trekvseket von maga utn, mint pldul hogy a kzigazgatsi jogtudomny a tnykutatsok, tnyszer,
kauzlis trvnyszersgek vizsgldsval kiegszlve vljk kzigazgats-tudomnny, az alkotmnyjog

28
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
tudomnya alkotmnytann stb. Az a krds vetdik teht fl, hogy a jogtudomnyok vizsgldsi krket
mennyiben szktik le a jogi normkra, illetleg azok trsadalmi hatsait s sszefggseit mennyiben vonjk be
a tudomnyos elemzs krbe s ily mdon az egyetemi oktatsba. Msknt megfogalmazva: a jogtudomnyok
mennyiben maradjanak normatudomnyok, normkkal foglalkoz, azokat elemz tudomnyok, illetleg
mennyiben legyenek tnytudomnyok, kauzlis sszefggseket s trvnyszersgeket vizsgl tudomnyok.
Ez a jogtudomnyok sajtszersgnek s tudomnyelmleti problematikjnak egyik alapkrdse.
A krds oktatspolitikailag is jelents. Ebben az esetben az gy szl, hogy mivel a klnbz jogszi
munkaterleteken klnbz jelleggel s mrtkben van szksg trsadalomtudomnyi ismeretekre, a
jogszkpzs elssorban mely munkaterletek szksgleteit tartsa szem eltt. Mivel ez a krds szakmai s
intzmnyi rdekeket kzvetlenl rint, errl gyakoriak a vitk.

3.3. Az llam- s jogtudomnyok rendszere


Az llam- s jogtudomnyok rendszert illeten azt az llspontot fogadjuk el, amelyik a floszts elsdleges
alapjnak a vizsglds trgyt tekinti s csak azt kveten veszi figyelembe a sajtos feladatmeghatrozst s
szemlletmdot. Ennek megfelelen az elsdleges floszts a trgyterlet egszt, jellemz vagy sajtos rszeit
vizsgl tudomnyoknak a megklnbztetse. Ennek megfelelen az llam- s jogtudomnyok rendszern
bell az llami s jogi jelensgeknek elvileg az egszt vizsgl ltalnos llam- s jogtudomnyokat, az azok
meghatroz rszeit vizsgl szak- vagy gazati llam- s jogtudomnyokat, valamint a sajtos rszeket vagy
vonatkozsokat vizsgl segdtudomnyokat klnbztetjk meg.
Az ltalnos llam- s jogtudomnyok az llammal s a joggal, illetleg egyes llam- s jogrendszerekkel
mint egsszel foglalkoznak. ltalnos jellegk ms llam- s jogtudomnyok trgyhoz val viszonyukat fejezi
ki, ami negatve gy is megfogalmazhat, hogy vizsgldsuk nem korltozdik az llami s jogi jelensgek
egy-egy rszre. Az ltalnos llam- s jogtudomnyok krbe a jog- s llamblcselet, az llam- s
jogtrtnet(ek), valamint az sszehasonlt jogtudomny tartozik.
A jog- s llamblcselet az llamot s jogot mint egszet ltalnos szinten, vagyis valamennyi konkrt
trtnelmi megjelensi formjt figyelembe vve s sajtossgaikat elmletileg ltalnostva tanulmnyozza.
Sajtossgaira a tovbbiakban visszatrnk.
Az llam- s jogtrtnet az llam s jog kialakulsnak, fejldsnek klnbz formit konkrt trtneti
megjelenskben, az esemnyek idbeli sorrendjhez ragaszkodva vizsglja. Az llam- s jogtrtnetnek
klnbz terletei alakultak ki: az egyetemes llam- s jogtrtnet, az egyes fldrajzi rgik (pldul NyugatEurpa, Kzp-Kelet-Eurpa stb.) llam- s jogtrtnete, valamint az egyes nemzeti llam- s jogtrtnetek.
Az sszehasonlt jogtudomny a jelenkori nemzeti jogrendszerek sszehasonltst s csoportostst vgzi el
mindenekeltt a trtneti kialakuls s fejlds, a jogrendszer struktrja s a jogforrsi rendszer alapjn , s
abbl von le kvetkeztetseket. Elemzseinek elterben a jogrendszerek sajtossgai llnak, azonban a
jogalkots s a jogalkalmazs llami jellegre tekintettel nem mellzheti az llami szervek sszehasonlt
vizsglatt sem. Az sszehasonlt jogtudomnnyal rokon s szmos ponton rintkez tudomnyg az
sszehasonlt politikatudomny (comparative politics). Ez utbbi a politikai rendszerek sszehasonlt
elemzst vgzi el, s ennek sorn nem mellzheti az llamrendszerek, st bizonyos jogintzmnyek
sszehasonlt vizsglatt sem. Az sszehasonlt jogtudomny a polgri llamok kztti gazdasgi kapcsolatok
nagymrtk kibontakozsval sszefggsben alakult ki s vlt nll tudomnygg. Kezdetben szmosan
vitattk az sszehasonlt jogtudomny nllsgt, a jog-sszehasonltst csak mint mdszert ismertk el,
melyet viszont minden llam- s jogtudomnyi gnak alkalmaznia kell. Napjainkra ez az elutasts megsznt.
Egyrszt ltalnosan elfogadott vlt, hogy a tudomnyok rendszerezsnek az alapja nem kizrlag a
vizsglds trgya lehet, hanem a sajtos mdszer s nzpont is; msrszt pedig az is nyilvnvalv vlt, hogy
a jog-sszehasonlts mint tudomnyos kutatsi tevkenysg sajtos flkszltsget ignyel, ami szintn az
nllsods ignyt tmasztotta al. Ezrt napjainkban mr a tbbsg elismeri az sszehasonlt
jogtudomnynak mint diszciplnnak s mint tudomnygnak az nllsgt, ugyanakkor hangslyozza
trgyuk rszbeni azonossga miatt a jog- s llamblcselettel val szoros kapcsolatt.
Az gazati llam- s jogtudomnyok az llam s a jog egyes rszterleteit vizsgljk, elssorban, de nem
kizrlagosan a jogrendszer tagozdst kvetve. Ez sszefgg azzal, hogy az eurpai tudomnyfejldsben a
jogtudomny jval nagyobb trtneti mltra tekinthet vissza, mint az llamtudomny, tovbb hogy a
kapitalizmusban az llami let, az llami tevkenysg egyes terleteinek szaktudomnyai mint az adott
tevkenysget szablyoz tteles jog szaktudomnyai jttek ltre. Ennek kvetkeztben ksbb pontostand
jellemz vonsknt azt szgezhetjk le, hogy az gazati llam- s jogtudomnyok a tteles jog egyes gaihoz
29
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
kapcsoldnak, vagyis annyi gazati llam- s jogtudomnyi g van, ahny jogg (pldul bntetjog
bntetjog-tudomny, csaldjog csaldjogtudomny).
A joggnak s a jogtudomnyi gaknak ez a szoros kapcsoldsa s egymsnak val megfelelse azonban nem
flttlen, mghozz kt okbl sem. Egyrszt elfordulhat, hogy valamely jogtudomnyi g a meglv
szablyozsi trekvsre alapozva elbb jn ltre, mint az adott jogtudomnyi gnak megfelel tteles
joganyag. Klnsen jl lthat ez valamilyen klfldi minta kvetse esetben, mint az pldul a
mezgazdasgi termelszvetkezeti jog esetben trtnt, amikor is a termelszvetkezeti jog tudomnyt ppen
azrt hoztk ltre, hogy kzrehasson a jogg kifejldsben, azaz a meglv jogszablyok rendszerezsben s
ms joggakbl val kiszaktsban, tovbb az nll joggi mivoltot kifejez jfajta jogszablyok
ltrejttben. Msrszt mivel a trtneti fejlds kvetkeztben az llamtudomnyok szakgazatai nincsenek
kimunklva, ezrt a joggyakorlat korbban ismertetett vltozsai kvetkeztben flvetdtt a tteles jogi
szablyozshoz nem olyan szorosan ktd, azon tllp gazati llamtudomnyok irnti igny (alkotmnytan,
llamigazgats-tudomny, kltsgvetstan stb.), aminek a megvalsulsa szintn oldja a tteles jog gai s az
gazati llam- s jogtudomnyok kztti szoros kapcsoldst.
A joggak s a jogtudomnyi gak kapcsolata sorn hangslyoznunk kell klnbsgket. Ez annl is inkbb
fontos, mivel a jogszi kznyelvben s a jogi kzgondolkodsban gyakran azonostjk a kettt. Klnbsgk
lnyege az, hogy a jogg meghatrozott jogi normk sszessge, a jogtudomnyi g pedig tudomnyos
fogalmak s nzetek rendszere. A jogtudomnyi g nem korltozdhat az adott jogg szablyainak
magyarzatra s joggyakorlatnak ismertetsre, hanem az adott tteles jogi szablyozs s joggyakorlat
rtkelst s kritikjt, az egyes jogintzmnyek trsadalmi szerepnek a vizsglatt s a jogszablyok
tnyleges rvnyeslsnek s hatkonysgnak a trvnyszersgeit is tartalmazza. Ehhez termszetesen
nlklzhetetlen a ms orszgok tteles jogval s joggyakorlatval val sszehasonlts s ms orszgok
vonatkoz tudomnyos irodalmnak a kritikai fldolgozsa. Amg teht a joggak (figyelmen kvl hagyva most
a nemzetkzi jogot s az eurpai unis jogot) alapveten nemzetiek, vagyis egy konkrt nemzeti
jogrendszerhez tartoznak, addig a jogtudomnyi gak elvileg mindig nemzetkziek, mivel vizsgldsaik
mindig tllpnek az adott trsadalom s jogrendszer hatrain s annak llamok fltti, n. szupranacionlis
kapcsoldsain is. A jogtudomnyoknak ezt a nemzetkzi jellegt nem sznteti meg, csak viszonylagoss teszi
az, hogy a kutatk rdekldsnek s gy a tudomnyos kutatsoknak a kzppontjban az adott nemzeti
jogrendszer tovbbfejlesztsnek problmi llnak, ami termszetszeren flttelezi a hatlyos joganyag
elmleti fldolgozst. Ezrt a szaktudomnyok norml kutatsait, legalbbis mennyisgileg, a de lege lata
szemllet jellemzi, azok kzppontjban a hatlyos jogot rendszerez, fldolgoz s a vitatott n. nehz esetek
megoldsra javaslatokat megalapoz s megfogalmaz gazati jogi dogmatika ll, s ahhoz kapcsoldnak az
egyes jogi megoldsok hatsait vizsgl kauzlis, valamint az azokat rtkel jogpolitikai elemzsek. (A jogi
dogmatika mibenltt a tanknyv X. fejezetben trgyaljuk rszletesebben, a jogrendszer joggakra val
tagozdsa kapcsn.) A szakjogtudomnyi diszciplnk nemzetkzi jellege mg inkbb relativizldik, httrbe
szorul az oktats sorn, hiszen az oktathat anyag terjedelme korltozott, s a jogtudomnyi oktats f clja az
adott jogrendszer szablyainak s az azokhoz kzvetlenl kapcsold rtelmezsi problmknak s trsadalmi
sszefggseknek az elsajtttatsa.
Mind a tteles jognak, mind pedig a jogtudomnynak megvannak a maguk fogalmai. Kzttk lnyeges
klnbsg, hogy a tteles jog a maga sajt fogalmainak a tartalmt bizonyos rugalmassggal meghatrozza,
gy attl a jogtudomnyok kpviseli sem trhetnek el. Ezrt a tteles jog fogalmait illeten egy joggon,
illetleg jogtudomnyi gon bell a jogirodalomban nincsenek terminolgiai klnbsgek. A jogtudomny
azonban a tteles jog fogalmai mellett, azokon tl tovbbi, csak tudomnyos jogtudomnyi fogalmakat is
hasznl, amelyek a tteles jog sajtossgainak a megragadsra, a tteles jog fogalmainak az ltalnostsra
szolglnak (pldul jogi norma, jogforrs, jogintzmny, jogi felelssg, materilis bncselekmny vagy
ltszlagos halmazat). Ezekben az esetekben azonban mr nem flttlenl biztostott a terminolgiai
egyntetsg, amirl a jogirodalom tanulmnyozsa sorn nem szabad megfeledkezni. Az egyes szerzk
ugyanis nem mindig azonos rtelemben hasznljk ugyanazt a fogalmat, illetve ugyanazzal a kifejezssel
idnknt ms sszefggst jellnek. Viszonylag gyakran fordul el ez a jogblcselet esetben, mivel ez a
tudomnyg tvolabb ll a tteles jog rszleteitl, nem ktdik kzvetlenl a tteles jog egyik vagy msik
ghoz, gy annak fogalmaihoz sem, st ltalnost tevkenysge sajtos fogalmak kimunklst ignyli, ahol
az egyes szerzk szmra a terminolgia tern bizonyos szabadsg addik.
A segdtudomnyok az llami s jogi jelensgek sajtos rszeit s vonatkozsait vizsgljk, azok a
joggyakorlat s a kutats ignyeihez igazodan egy-egy (kivtelesen tbb) nll tudomny jogi vonatkozs
rszeiknt alakultak ki tbb-kevesebb nllsggal. Problmik a joggyakorlatbl fakadnak, kategriikat s
mdszereiket pedig alapveten az alapul szolgl anyatudomny sajtossgai szabjk meg. Tipikusan olyan
alkalmazott tudomnyok, amelyek az llami s jogi jelensgekre vonatkozan ms tudomnyok megllaptsai
30
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
alapjn fogalmaznak meg prognzisokat. Ilyen segdtudomnyok mindenekeltt az igazsggyi statisztika, az
llamigazgatsi statisztika, a trvnyszki orvostan, az igazsggyi elmekrtan, a kriminlpszicholgia s a
kriminalisztika. Nem tekinthetk segdtudomnyoknak azok a tudomnygak, amelyek az llam- s
jogtudomnyok mellett ms tudomnycsoportba is tartoznak ugyan, azonban nmagukban is alkalmasak az
llami s jogi jelensgek elmleti jelleg tudomnyos megismersre (pldul llam- s jogtrtnet,
jogszociolgia, kriminolgia).

3.4. Az llam- s jogtudomnyok mdszerei


A tudomnyos mdszer a tudomnyos kutats eredmnyessgt elsegt szablyok s elvek rendszere. A
mdszer meghatrozott eredmnyek elrsnek a mdja a megismersben s a gyakorlatban. A felismert
trvnyszersgek kpezik a mdszer objektv oldalt, a jelensgek vizsglatnak s talaktsnak e
trvnyszersgeken alapul eljrsaibl alakul ki a szubjektv oldal. A mdszer abbl a szemszgbl veszi
alapul az objektv vilg trvnyszersgeit, ahogy az embernek el kell jrnia. Az elmlet, a flismert
trvnyszersg a mdszerben a szubjektum cselekvsi szablyv alakul t, s a szubjektum cselekvseinek
rtkelsnl a helyessg, a szablynak val megfelels vlik kritriumm. A tudomnyos mdszer a
tudomnyos kutats egszre vagy annak meghatrozott szakaszra rvnyes, azonos elmleti alapon nyugv s
ezrt azonos gondolkodsmdot kifejez szablyok rendszere. A mdszer alapjul teht objektv
trvnyszersgek, illetleg az azokat megfogalmaz tudomnyos trvnyek szolglnak. Mivel ezeknek az
objektv trvnyszersgeknek az ltalnossga eltr, ezrt a mdszerek is az ltalnossg klnbz szintjn
foglalnak helyet. A mdszer teht azoknak a szablyoknak a rendszere, amelyek objektv alapjt az ltalnossg
azonos szintjn elhelyezked, azonos trgyra vonatkoz s ezrt egymssal szorosan sszefgg objektv
trvnyszersgek kpezik.
Miutn a tudomnyos kutatsnak klnbz mdszerei vannak, krdsknt vetdik fl, hogy ezek mennyiben
alkalmazhatk egyttesen. Az erre vonatkoz vlasz vagyis a mdszertani tisztasg vagy a mdszertani
komplexits mr korbban vzolt llspontja a vlasztott paradigma fggvnye. Az integrl totalitsszemllet
s az abbl ered mdszertani komplexits s pluralizmus alapjn a mdszereknek hrom szintjt
klnbztethetjk meg: az alapvet mdszert, az ltalnos mdszereket s a sajtos kutatsi mdszereket. A
mdszertani tisztasg paradigmja esetben csak egy alapvet s egyben ltalnos mdszer van, amelyhez
nhny kutatsi technika kapcsoldik. A mdszertani komplexitst elfogadva az llam- s jogtudomnyi kutats
mdszerei hierarchikus struktrt kpeznek, ahol a magasabb, illetleg az alacsonyabb szinten elhelyezked
szablyok az ltalnos s a klns viszonyban, rvnyessgk terlete pedig az egsz s a rsz viszonyban
ll egymssal.
1. Az alapvet mdszer a valamely tudomnyos iskolra, irnyzatra jellemz paradigma olyan ltalnos elveit
s elrsait tartalmazza, amelyek megszabjk a lehetsges problmk krt s megoldsuk f mdjt.
rvnyessgk a kutats egszre kiterjed, figyelembevtelk az adott paradigma keretei kztt ktelez,
figyelmen kvl hagysuk az adott paradigma szerinti tudomnyossg elvesztsnek, a gyakori tvedseknek a
veszlyvel jr. Ilyen alapvet mdszer lehet tbbek kztt a materialista dialektika mdszere vagy a
funkcionlis mdszer.
A kvetkezkben a lehetsges alapvet mdszerek kzl materialista dialektika mdszerrl szlunk rviden,
mert ktetnk is ezen a mdszertani alapon ll.
A materialista dialektika mdszere nem azonos a hivatalos marxizmusleninizmus kanonizlt filozfijval,
mg csak nem is a dialektika egyes tteleirl vagy trvnyeirl vagy akr ezek sszegrl van sz, hanem a
dialektikus trvnyek s kategrik rendszerrl, amelybl meghatrozott kvetelmnyek addnak a
gondolkodsra vonatkozan. Ez az szszefggs a dialektika, a logika s az ismeretelmlet egysgnek egyik
mozzanata. A materialista dialektika mdszere lnyegben azonos a dialektikus logikval, aminek az alapja az
absztrakt s konkrt egysge, alapvet elve az, hogy a tudomnyos megismers az igazsghoz az absztrakttl a
konkrthoz val mozgs rvn juthat el, vagyis a tudomnyos ismeret a mind tbb absztrakci, a mind tbb
elvont kategria sszekapcsolsa s egymsra vonatkoztatsa rvn mind konkrtabb vlik. Az absztrakt s a
konkrt jelzk a megismersi kp minsgt jellemzik, illetleg annak vltozst jelzik. Annl absztraktabb,
elvontabb az ismeret, minl tbb trgyi sajtossgtl vonatkoztat el, s annl konkrtabb, minl tbb
vonatkozsban, sszefggsben s minl mlyebben ragadja meg trgyt.
Az absztrakttl a konkrthoz val eljuts sorn nemcsak a mr kialaktott absztrakcik sszekapcsolsa,
egymsra vonatkoztatsa vagy sszegezse megy vgbe, hanem az egyik konkrtabb meghatrozs a msik
kevsb konkrtbl, annak tovbbi elemzsbl, az abban rejl klnbsgek s ellentmondsok kibontsbl jn
ltre, abbl kvetkezik mint annak folytatsa, kiegsztse s pontostsa. Az absztrakcik egymsbl
31
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
kvetkezst a vizsglt trgy sszefggsei hatrozzk meg, az nem lehet tetszleges, pusztn spekulatv itt
erre utal a materialista jelz. Nem ateizmust jelent, persze azt nem is zrja ki, hanem azt a mdszertani elvet
fejezi ki, hogy a dologhoz, a materilis trgyhoz kell igaztani a mdszert, s nem fordtva, mint az a klnbz
kantinus s jkantinus flfogsok hirdetik. Az llam- s jogtudomnyok esetben ez a meghatroz
sszefggs az, hogy az llam s a jog ltezse trsadalmi szksglet. A trsadalomtudomnyok esetben a
materialista dialektiknak lnyeges eleme a trtnetisg, esetnkben az llamnak s jognak mint trsadalmi
szksgletnek a trtneti szemllete. Ez kzelebbrl azt jelenti, hogy a tudomnyos elemzs sorn abbl kell
kiindulni, hogy a vizsglt jelensg trtneti vltozsnak milyen lnyeges csompontjai voltak, s a tudomnyos
fogalmakat ezekhez kell igaztani.
2. Az ltalnos mdszerek kz a trtneti-genetikus, a rendszerelmleti s az sszehasonlt mdszer tartozik.
Ezek az alapvet mdszerhez kpest a struktra kvetkez szintjn helyezkednek el. rvnyessgi terletk
ugyan a kutats egsz menetre kiterjed, azonban valamelyikk elveinek figyelmen kvl hagysa nem teszi
lehetetlenn, csupn korltozza a kaphat ismeretek krt s mlysgt.
a) A trtneti-genetikus mdszer nem szkthet le a trtnettudomny eredmnyeinek a flhasznlsra,
hanem lnyege a politikai-jogi jelensgek keletkezskben s fejldskben, folyamatknt val vizsglata.
b) A rendszerelmleti mdszer a politikai s jogi jelensgeket a politikai-jogi rendszerben jtszott szerepk s
az egyes jelensgeknek egymssal val klcsns sszefggse szempontjbl vizsglja. Annak az lland
sszefggsnek a megvilgtsra teremt lehetsget, amely a vizsglt rendszer klnbz elemei, valamint e
rendszer struktrja kztt ll fnn. Elssorban arra helyezi a hangslyt, hogy milyen klcsns egymsra
hatsok rvnyeslnek egy meghatrozott trsadalmi vagy szocilis rendszer keretn bell.
A trtneti-genetikus s a rendszerelmleti mdszer szoros egysget kpez, csak egyttes s egysges (s nem
pusztn prhuzamos) alkalmazsukkal rhet el a jelensgek lnyegnek fltrsa: a struktra egsze s elemei
kztti kapcsolatok nem rthetk meg trtneti fejldsk nlkl, s a rendszer fejldst az elemei kztti
viszonyok hatrozzk meg.
c) Az sszehasonlt mdszer ltalnossga azon alapszik, hogy a tudomnyos kutats clja az egyes
jelensgek lnyeghez kapcsold ltalnos trvnyszersgek fltrsa. Elvileg nem volna kizrt, hogy a
gondolkods egy-egy jelensg tanulmnyozsa rvn jusson el ilyen ltalnos trvnyszersgekhez, hiszen az
ltalnos az egyesben nyilvnul meg, nem attl fggetlenl ltezik. Gyakorlatilag azonban nem ez a helyzet, a
mdszeres tudomnyos kutatst ppen a jelensg s a lnyeg klnbsge teszi szksgess. A jelensgtl a
lnyeghez val eljuts ezrt tbb jelensg vizsglatt s azok sszehasonltst ignyli. Ezrt a tudomnyos
kutats s gy az llam- s jogtudomnyi kutats egsz menetnek szksgszer (br esetenknt rejtetten
jelen lv) mozzanata az sszehasonlts. A trtnelmi szemllet is elkpzelhetetlen az sszehasonlts nlkl. A
trtnelmi tnyek felhalmozdsa megkveteli egybevetsket, sszehasonltsuk tgtja a trtnelmi
perspektvt, hogy ez majd megint jabb problmkat helyezzen eltrbe. Ezrt az sszehasonlt mdszer
ltalnos rvnyessg. A mdszertani komplexits llspontjn lv llam- s jogtudomnyokban az
sszehasonlts nem korltozdik az intzmnyek, mg kevsb a jogintzmnyek sszevetsre, hanem a
trsadalmi gyakorlat ms jelensgeinek az sszehasonltst is magban fogalja, pldul statisztikai adatok
flhasznlsval. Az, hogy ez az elv a gyakorlati kutatsok sorn megfelel adatok hinyban sokszor nem
valsthat meg, a ttel elvi rvnyessgn nem vltoztat. Az sszehasonlt mdszer msik jellemzje
trsadalmisga mellett sszetettsge: sszehasonltsra az ltalnossg klnbz szintjn kerl sor s
klnbz ltalnossg eredmnyekhez vezet.
3. A sajtos kutatsi mdszerek kz a polemikus-kritikai, a fogalomelemz-logikai, a dogmatikai, a
szociolgiai, a statisztikai s a pszicholgiai mdszer tartozik. Ezek az ltalnossg harmadik szintjn
helyezkednek el, rvnyessgk ltalban csak a kutats meghatrozott szakaszra terjed ki. Valamelyikk
mellzse ltalban nem vezet a kutats eredmnyessgnek lnyeges romlshoz. Mg a korbbi mdszerek
esetben magnak a gondolkods menetnek a mdszereirl volt sz, addig a sajtos kutatsi mdszerek azt
clozzk, hogy vagy a tnyek vizsglatt, vagy a gondolkods nyelvi forminak formlis logikai eszkzkkel
trtn elemzst eredmnyesebb tegyk. A mdszereknek ez a szintje szorosan kapcsoldik az ltalnosabb
szintekhez, amit az is mutat, hogy igen gyakran a nyelvi forma logikai ellentmondsainak elemzse vezet a
vizsglt valsg dialektikus ellentmondsainak a fltrshoz. Az egyes mdszereken bell mveleteket,
technikkat klnbztethetnk meg (pldul definils, argumentum ad absurdum, rszt vev megfigyels,
attitdmrs), amelyek az adott mdszerrel a rsz s az egsz, nem pedig a klns s az ltalnos viszonyban
llnak.

32
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
a) A polemikus-kritikai, a fogalomelemz-logikai s a dogmatikai mdszer egymshoz igen kzel ll:
mindhrom esetben az llam- s jogtudomnyi kutatsok szempontjbl rdekldsre szmot tart nyelvi
formban megjelen objektivcik (normk s elmleti felfogsok) formlis logikai elemzsrl van sz.
Megklnbztetsk mgis clszer, mivel a polemikus-kritikai mdszer magvt a vizsglt flfogsok bels
ellentmondsossgnak a fltrsa, az n. immanens kritika kpezi, mg a fogalomelemz-logikai mdszer
lnyege a sajt llspontbl kvetkez ttelek logikailag ellentmondsmentes formban val kifejtse, vgl a
dogmatikai mdszer esetben normk s az azok elemt kpez fogalmak sszefggseikre is kiterjed formlis
logikai elemzsrl s rendszerezsrl van sz.
b) Hasonlkppen igen kzel llnak egymshoz a szociolgiai, a statisztikai s a pszicholgiai mdszerek.
Kzs vonsuk, hogy az llami s jogi jelensgek szempontjbl jelents tnyek s azok trsadalmi
sszefggsei megllaptsra irnyulnak. Klnbsgk elssorban abbl addik, hogy elmleti alapjukat
melyik emltett tudomny ismeretanyaga s mdszertana kpezi.

4. 4. A jog- s llamblcselet
4.1. A jog- s llamblcselet jellege s az elnevezs krdse
Az llam s jogtudomnyok rendszernek ttekintse sorn a jog- s llamblcseletet mint az llamot s jogot
egszben s tfog elmleti jelleggel vizsgl tudomnygat jellemeztk. A jog- s llamblcselet teht
elmleti s tegyk hozz: filozfiai jelleg ltalnos llam- s jogtudomny. ltalnos annyiban, hogy
vizsgldsainak terlete az llami s jogi jelensgek egszt tfogja, mghozz mind befel, vagyis az adott
llami-jogi berendezkedst tekintve, mind kifel, vagyis ms orszgok llami-jogi berendezkedst is
figyelembe vve, mind pedig idben, vagyis az llam s a jog trtneti kialakulstl napjainkig. A jog- s
llamblcselet s az gazati jogtudomnyok vizsgldsi terlete a rsz s az egsz viszonyban van, de az
gazati tudomnyok nem rszei a jog- s llamblcseletnek mint egsznek. A jog- s llamblcselet nem
vizsglja pldul az egyes jogszablyok nmagban vett tartalmval sszefgg krdseket (hogy mi a
klnbsg a vlasztjog hinya s az annak gyakorlsban val akadlyoztats kztt stb.), hanem azokat
tgabb sszefggsben, sajt problminak keretei kztt vizsglja (a vlasztjogi szablyok megfelelnek-e
bizonyos demokratikus elveknek, azok milyen rdekek kpviselett teszik lehetv stb.). A jog- s
llamblcselet megllaptsai, ttelei szlesebb krben rvnyesek; a jog- s llamblcselet a
szakjogtudomnyokkal az ltalnos s a klns viszonyban van. ltalnossgbl fakadan a jog- s
llamblcselet nemzetkzi jellege is hangslyozottabban rvnyesl, mint a szaktudomnyok esetben. Ajogs llamblcselet trgyt teht az llamra s a jogra, illetleg az llam s a jog lnyeges tulajdonsgaira,
sszefggseire, objektv trvnyszersgeire vonatkoz problmk kpezik. Az ezekre adott vlaszok
fejezdnek ki, tkrzdnek vissza a jog- s llamblcselet fogalmaiban (definciiban, meghatrozsaiban,
kategriiban), tudomnyos trvnyeiben s hipotziseiben.
A jog- s llamblcselet ltalnos jellege kapcsn azt is meg kell jegyeznnk, hogy magn a jog- s
llamblcseleten bell is klnbz ltalnossg kutatsokkal, illetleg megllaptsokkal tallkozhatunk. A
jog- s llamblcselet ugyanis brmely llami vagy jogi jelensget, azok brmely halmazt vizsglhatja,
azonban nem kell (s gyakorlatilag nem is lehetsges) mindent mindig vizsglnia. Ezrt a jog- s
llamblcseletnek vannak a sz szoros rtelmben ltalnos, azaz minden llami s jogi jelensgre rvnyes
megllaptsai, ezek azonban tbbnyire nem tartalmi, hanem formai megllaptsok, ami nem jelenti azt, hogy
ezek ne volnnak esetenknt jelents tudomnyos ttelek. Ezek mellett azonban vannak a jog- s
llamblcseletnek korltozott rvnyessg (csak a modern llam, vagy csak az llamszocializmus, vagy csak a
prezidencilis kztrsasg viszonyai kztt rvnyes), de tartalmi jelleg megllaptsai is. A jog- s
llamblcseleti kutatsok teht a jelensgek klnbz szlessg krre, klnbz nagysg halmazra
terjedhetnek ki, s ennek megfelelen a jog- s llamblcselet megllaptsai, ttelei maguk is klnbz
ltalnossgak lehetnek, de a szakjogtudomnyok ltalnossgi szintjt mindig meghaladjk.
A jog- s llamblcselet elmleti jellege (maga a kifejezs nem egszen tall) azt jelenti, hogy mind alapvet
clkitzsei, mind pedig rendszerezsei, rendszeralkotsai elmletiek. Clkitzseinek elmleti jellege esetben
arrl van sz, hogy a jog- s llamblcselet egyedi esemnyek, jelensgek alapjn ltalnos megllaptsokat
tesz, amelyek lehetnek strukturlis, kauzlis vagy rtkel jelleg megllaptsok, tovbb ilyen megllaptsok
segtsgvel egyedi esemnyeket magyarz, ppen az ltalnos megllaptsok valsznstse, igazolsa vagy
cfolata szndkval. Rendszernek kiptse sorn pedig a jelensgek kzvetlen idbeli s trbeli
megjelenstl elvonatkoztat, kzvetlenl nem kronolgiailag s fldrajzilag is meghatrozott llam- s
jogrendszerek szerint rendszerez (eltren az llam- s jogtrtnettl s az sszehasonlt jogtudomnytl),
megllaptsait ms, sajtos, az adott irnyzat paradigmjnak megfelel elmleti-logikai rendszerben rendezi
33
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
el. A jog- s llamblcselet elmleti jellege nem jelenti a szakjogtudomnyoktl val minsgi klnbsgt sem
azon az alapon, hogy az utbbiak a tteles jogot, a jog- s llamblcselet pedig elmleti tteleket trgyal, sem
pedig azon az alapon, hogy a szakjogtudomnyok gyakorlati jellegek, a jog- s llamblcselet pedig a
gyakorlattl tvol ll. Mindkett vizsglja a tteles jogot is, az elmleti tteleket is, s mindkett sszefgg a
gyakorlattal csak msknt, ms problmkon keresztl.
A jog- s llamblcselet filozfiai-vilgnzeti jellege kapcsn arrl van sz, hogy a jog- s llamblcselet
trgya mint sajtos problmahalmaz nem szkthet le az nmagban, elszigetelten vett llamra s jogra
vonatkoz krdsekre, mivel a tudomnyos gondolkods sajt logikja olyan tovbbi krdsekhez vezet el,
amelyek a problmk elfltevseire vonatkoznak, gy mindenekeltt arra, hogy mi a helye, szerepe az llamnak
s a jognak a vilgban, rtkelhet-e tudomnyosan az llam s a jog, s ha igen, milyen alapon, milyen
sszefggs van a jog mint elrs s a valsg kztt, illetleg mennyiben s hogyan ismerhet meg a jog s az
llam. Ezek a krdsek rokonok olyan alapvet filozfiai krdsekkel, hogy hogyan pl fl a vilg,
megismerhet-e a vilg s ha igen, hogyan ezrt a krdsekre adott vlaszok is rokonsgot mutatnak
valamelyik filozfiai irnyzat krdseivel s vlaszaival. Ezekre a krdsekre lehet pldul azt vlaszolni, hogy
a jog s a valsg kztt szakadk van, sszefggseik a jogelmlet mdszereivel tudomnyosan nem
vizsglhatk de maga a krdsfltevs nem kerlhet meg a gondolkodsbeli kvetkezetessg, vagyis a
tudomnyossg ignynek a fladsa nlkl.
A jog- s llamblcselet teht kzbens helyet foglal el s egyben kzvett szerepet tlt be az llam- s
jogtudomnyok s a filozfia kztt. Vannak, akik ennek a sajtos kapcsolatnak a filozfiai oldalt
hangslyozzk, s a jog- s llamblcseletet nem is az llam- s jogtudomnyok krbe soroljk, hanem
szakfilozfinak, alapveten filozfiai diszciplnnak tekintik.
A jog- s llamblcselet teht ltalnos, elmleti s filozfiai-vilgnzeti jelleg llam- s jogtudomny. Tg
rtelemben vve a jog- s llamblcselet fellel minden ilyen jelleg tudomnyos irnyzatot, iskolt,
fggetlenl megkzeltsmdjaik klnbsgtl vagy kutatsi terletk szkebb vagy tgabb flfogstl
ezrt mondtuk, hogy tfog elmleti tudomny. A helyzetet nmikppen bonyoltja, hogy ezt a tg rtelemben
vett jog- s llamblcseletet a szakirodalomban klnbz elnevezsekkel illetik. A terminolgiai eltrsek
egyrszt abbl addnak, hogy a tudomnyg elnevezsnl az llam vagy a jog eltagot lltjk-e elre
vagy esetleg kln llamblcseletrl s jogblcseletrl beszlnek, msrszt pedig abbl, hogy uttagknt a
blcselet mellett a filozfia, az elmlet s a tan kifejezsek is hasznlatosak. Vgezetl ezek a
kifejezsek hasznlatosak tg s szk rtelemben vve is. A gyakrabban hasznlt tg rtelemben vve
szinonimaknt is hasznlhatak, ugyanazt jelentik, br az eltr terminolgia ltalban bizonyos hangslybeli
klnbsgeket is kifejez (elfordulhat azonban, hogy az eltrs pusztn stilris). Szk rtelemben vve ezek a
kifejezsek a tg rtelemben vett jog- s llamblcselet egyes rszterleteinek vagy irnyzatainak a jellsre
szolglnak. Itt jegyezzk meg utalva az llam- s jogtudomnyok kifejezs kapcsn rottakra , hogy azrt
vlasztottuk a jog- s llamblcselet elnevezst, mivel a magyar jogi felsoktatsban ez a tantrgy leginkbb
hasznlatos megnevezse.

4.2. A jog- s llamblcselet trgya s f irnyzatai


A tg rtelemben vett jog- s llamblcseleten bell klnbz irnyzatok, iskolk jttek ltre. Ezen iskolk
eltrsei tbbek kztt abban is megnyilvnulnak, hogy a jog- s llamblcselet lehetsges f tmakrei kzl
egyeseket mellznek.
A jog- s llamblcselet ezen lehetsges f tmakrei szmos ms trsadalmi jelensg tudomnyos
vizsglathoz hasonlan a kvetkezk:
1. az llam s a jog genezisnek, eredeti kialakulsnak, fejldsnek, trsadalmi meghatrozottsgnak
krdsei, a politikai rendszer ebben jtszott szerepe (genetikus problmk);
2. az llam s a jog fogalma;
3. az llam s a jog bels szerkezete s egymshoz val viszonya (strukturlis problmk);
4. az llam s a jog trsadalmi hatsnak, funkciinak krdse (funkcionlis problmk);
5. az llam s a jog helyessge (axiolgiai problmk);

34
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
6. az llammal s a joggal foglalkoz gondolkods trtnetnek krdsei, belertve napjaink jellemz elmleti
flfogsait is;
7. az llam- s jogtudomnyok, illetve az llam s a jog kutatsnak tudomnyelmleti s mdszertani krdsei,
kzppontban a jog- s llamblcselet tudomnyelmleti krdseivel.
Az, hogy a klnbz irnyzatok, iskolk ezekbl a lehetsges krdsekbl mit mellznek, illetve
hangslyoznak klnsen, az alapul szolgl paradigmktl fgg. Az irnyzatok legjelentsebb klnbsgei
viszont a kvetkez szempontokhoz kapcsoldnak:
a) mennyiben vizsglhat nmagban az llam s a jog, illetve mennyiben csak trsadalmi sszefggseivel
egytt;
b) az llam s a jog egytt vagy kln vizsgland;
c) hogyan ragadjk meg az llam s a jog fogalmt, hogyan szemllik az llamot, a jogi jelensgek kzl mit
tekintenek elsdlegesen joginak;
d) mit tekintenek a brmely nven nevezett jog- s llamblcselet feladatnak.
A trsadalmi sszefggsek vizsglatnak krdst illeten jelen ktet ahhoz az Arisztotelsztl Hegelen s
Marxon keresztl a modern funkcionalista szociolgiig terjed elmleti tradcihoz kapcsoldik, amely
szerint a jog- s llamblcselet trgya nem szkthet le az llam s a jog lnyegre, illetleg azt kifejez
ltalnos fogalmra vagy az llam s a jog nmagban vett vizsglatra. Ezen llspont mgtt az a filozfiai
megfontols hzdik meg, hogy a dolgok tulajdonsgai br magukban a dolgokban vannak, de azok nem
fggetlenek s gy nem is szakthatak el a dolgok egyms kztti viszonyaitl. Az llam s a jog lnyege
mindenekeltt trsadalmi szerepben jelenik meg. Ezrt nlklzhetetlen az llam s a jog trsadalmi
sszefggseinek, ms trsadalmi jelensgekkel (gazdasg, politika, ideolgia, kultra, demogrfiai tnyezk
stb.) val kapcsolatainak az elemzse. Az llam s a jog nem szakthat ki a trsadalom
klcsnhatsrendszerbl. Ezrt az llam s a jog megrtsnek a kiindulpontja a trsadalom egsze, annak
trtnetisge s totalitsa, s ezrt mr most bocsssuk elre e flfogs alapvet, kzponti kategrija az
llam s a jog trsadalmi rendeltetse.
Az llam s a jog egyttes vagy elklntett vizsglata kapcsn utalnunk kell arra, hogy a jog- s
llamblcselet mint az llam s a jog egysges elmleti tudomnya az jkori tudomnyfejlds sorn jtt ltre
a jogi-jogszi megkzelts dominancijval, st egyeduralmval. (Ennek az egyoldalsgnak a meghaladsa
rdekben alakult ki ksbb az nll politikatudomny.) A Kelet- s Kzp-Eurpban az llamszocializmus
idszakban intzmnyestett llam- s jogelmlet nemcsak ezt az egysges flfogst vette t, hanem annak
egyoldalsgait is. Hangslyozta, st tlhangslyozta ugyan a jog llami s politikai jellegt, flsznesen s
vulgrisan tpolitizlta s tlpolitizlta az llam s a jog trsadalmi sszefggseit, a tnyleges tudomnyos
elemzs szintjn azonban a jogi-jogszi megkzelts, az n. jogi pozitivizmus foglya maradt, gy az llami
jelensgek elmleti elemzse elmaradt a jogtl. (Messzire vezetne e trtneti fejlds okainak az elemzse.
Arra azonban fl kell hvnunk a figyelmet, hogy jelents szerepe volt ebben annak, hogy a sztlinista politikai
berendezkeds nem is ignyelte s nem is trhette meg az llam s a politika valban tudomnyos elemzst.)
Az egysges jog- s llamblcselet melletti rvek az llam s a jog szoros kapcsolatban, egymstl val
elvlaszthatatlansgban foglalhatk ssze: az llam s a jog egytt keletkezett, egymst klcsnsen
flttelezik s ezrt az egyikre jellemz trvnyszersgek nem trhatk fl a msikra vonatkoz ismeretek
nlkl.
A tnylegesen ltez szoros kapcsolatnak az llam s a jog krdseinek egyttes trgyalsban is kifejezd
abszolutizlsa azonban azzal a negatv kvetkezmnnyel jrt, hogy a sajtosan llami s jogi problematikt
httrbe szortotta, elhalvnytotta az llamon s a jogon kvli kzs vonsok, sszekt tnyezk (azonos
politikai tartalom, osztlyjelleg, termelsi viszonyok stb.) sokszor csak ideologisztikus tlhangslyozsa. Ezzel
szemben fogalmazdott meg az llamelmlet s a jogelmlet viszonylagos elklnlsnek a koncepcija,
amit a jelen ktet is kvet. Eszerint az llam s a jog ugyan szorosan sszetartoz, de nem azonos jelensgek,
st a trtnelmi fejlds sorn egyre jobban elklnlnek egymstl; lnyegk noha krnyezetkkel val
klcsnhatsban rtelmezhet nmagukban s nem rajtuk kvl keresend. E flfogs szerint vannak a jog- s
llamblcseletnek olyan krdskrei, amelyek nem tekinthetk vagy llamelmletieknek, vagy jogelmletieknek
(ilyenek a tudomnyelmleti krdsek s nagyrszt az elmlettrtneti krdsek, klnsen polgri
forradalmakat megelz idszakra vonatkozan); illetleg vannak az llamnak s a jognak olyan sajtossgai,
sszefggsei s trvnyszersgei, amelyek esetben az elklnlt vizsglat nehezti a lnyeg megrtst,

35
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
illetleg flsleges ismtlseket tesz szksgess. Ilyenek mindenekeltt az llam, a politika s a jog
keletkezsnek, trtneti fejldsnek s tpusainak, valamint a modern llam s jog kialakulsnak a krdsei.
Ezek a krdskrk alkotjk az llam- s jogblcselet ltalnos rszt. A viszonylag elklnlt llamelmleti
rsz trgyt az llam fogalmi ismrvei, valamint a modern llam sajtos vonsai kpezik, kiegszlve az
ezekhez a krdsekhez kapcsold modern tudomnyos flfogsok elemzsvel. A jogblcseleti rsz a
trsadalom s a jog ltalnos sszefggseit, a jog trsadalmi meghatrozottsgnak s a jogi normk
kpzdsnek problmit, a jog strukturlis krdseit, a jog rvnyeslsnek, funkciinak s trsadalmi
hatsnak, valamint a jog helyessgnek krdseit fogja t.
A harmadik lehetsges vltozat az llam s a jog ltalnos elmleti s filozfiai-vilgnzeti jelleg tudomnyos
vizsglatnak, az llamblcseletnek s a jogblcseletnek a teljes elklntse, ami a gyakorlatban mindig
csak relatv: a csak jogblcseletet mvel irnyzatok is knytelenek az llam szmos sajtossgval foglalkozni
(pldul az llam jogalkot vagy jogalkalmaz tevkenysge, az llami tevkenysg jogi szablyozottsga, a jog
s az llami knyszer viszonya stb.), st gyakran tartalmaznak rszletes llamelmletet is. Ugyanez megfordtva
is igaz: az llamelmleti vizsgldsok sem mellzhetnek nhny olyan jogelmleti krdst, mint a jogforrsi
rendszer vagy az llam jogalanyisga.
A jog- s llamblcselet irnyzatainak megklnbztetse szempontjbl klnsen a jog fogalmnak a
megkzeltse a jelents, vagyis hogy a jogfogalom meghatrozsakor a jogi jelensgek hrom szintje a
trvnyekben megfogalmazott jogi normk, az n. pozitv jog, az emberek magatartsban tnylegesen
megvalsul jog s a jogra vonatkoz elvek kzl melyiket tekintik a jognak. Ezen az alapon a jogi
gondolkodsban hrom f szemlletmd alakult ki, amelyeket leegyszerstve gy jellemezhetnk, hogy a
termszetjogi flfogs szerint jog az, ami bizonyos elveknek (pldul igazsgossg) megfelel; a
jogpozitivizmus szerint a jog az llam ltal megfelel mdon alkotott jogi norma, fggetlenl attl, hogy mi a
tartalma s hogy rvnyesl-e; a jogszociolgiai irnyzat szerint a jog az, ami tnylegesen jogknt rvnyesl.
Ezzel analg mdon illetleg az llam s a jog egyttes vizsglata esetn, ahhoz kapcsoldva az llam
idelis (milyen a j, az idelis llam), jogtani (hogyan rja le s el a jog az llam mkdst) s szociolgiai
szemllete (tnylegesen hogyan mkdik az llam) alakult ki.
Az irnyzatok megklnbztetsben szerepet kap vgl az az emltett negyedik szempont is, hogy az adott
irnyzat mit tekint a jog- s llamblcselet feladatnak.
Itt klnsen annak van jelentsge, hogy az axiolgiai krdsek kapcsn hogyan foglalnak llst. A sz
szkebb rtelmben jogfilozfinak vagy jogblcseletnek nevezzk azokat az irnyzatokat, amelyek
feladatuknak tekintik a pozitv jog rtkelst is (ide tartozik valamennyi termszetjogi flfogs s a pozitivista
ramlatok egy rsze), azokat az irnyzatokat pedig, amelyek az rtkelst kirekesztik a tudomnyos vizsglds
krbl, a sz szkebb rtelmben vve jogelmletnek vagy jogtannak nevezzk. Ez teht a korbban flsorolt
elnevezsvltozatok szkebb rtelme. (A terminolgiai zavart mrskeln, ha a blcselet kifejezst tfog
rtelemben, a filozfia, elmlet s tan kifejezseket pedig szkebb rtelemben hasznlnnk. A magunk rszrl
erre treksznk.) Az irnyzatoknak ezt a flvzolst nem szabad abszolutizlni, hiszen szmos olyan szerz
van az elmlettrtnetben, aki tbb irnyzathoz tartoznak is tekinthet; illetve aki a klnbz irnyzatok
integrlsra, szintzisre trekedett. A jog- s llamblcselet irnyzatainak rszletesebb trgyalsra a jog- s
llamblcselet krben kerl majd sor.
A jog- s llamblcseleti kutatsok s ismeretek klnbz ltalnossg rszeit illeten a vitakrds az, hogy a
kevsb ltalnos megllaptsok magnak a jog- s llamblcseletnek a rszt kpezik-e, vagy ahhoz szorosan
kapcsold, sajtos jogblcseleti diszciplnk jnnek ltre. Akr a jog- s llamblcseleten belli kutatsi
terletnek, akr sajtos diszciplnnak fogjuk fl, napjainkban egyre jelentsebb vlnak ezek a
szakjogtudomnyok s a jog- s llamblcselet hagyomnyos kzponti problmi kztt elhelyezked
tudomnyterletek. Valjban ebbe a krbe tartozik a mr trgyalt s nagymrtkben intzmnyesedett
sszehasonlt jogtudomny, tovbb a hozz igen kzel ll ltalnos jogtan, amelyik a jogrendszerek egyes
csoportjainak strukturlis sajtossgait vizsglja. Ugyancsak ezen kzpszint jogblcseleti diszciplnk vagy
tudomnyterletek kz tartozik az rtkel szemllet alapjn a jogpolitika s a hozz szorosan kapcsold
trvnyhozstan, valamint a jogi dogmatika s mdszertan is. Hasonl szint kutatsi s tudomnyterletek a
kauzlis vizsglatok tekintetben is lteznek, amelyek azonban kln elnevezs nlkl is a jogszociolginak, a
politikai szociolginak, valamint az llam- s jogtrtnetnek a rszt kpezik. Ezeknek a jog- s
llamblcseleti diszciplnknak a helyzete hasonlt az olyan filozfiai diszciplnkhoz, mint az etika vagy a
logika. nllsodsuk foka, a rokontudomnyokkal vagy anyatudomnyokkal val kapcsolatuk orszgonknt
eltr, amit elssorban a tudomnyfejlds hagyomnyai s a tudomnyon belli munkamegoszts s
szakosods lehetsgei hatroznak meg.

36
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
llspontunk szerint teht a jog- s llamblcselet feladatt kpezi valamennyi emltett tmakrnek a
vizsglata, ami azonban nem jelenti azt, hogy a jog- s llamblcselet oktatsnak is minden esetben fl kell
lelnie ezeket a krdseket.

5. Kulcsfogalmak
absztrakt s konkrt
gazati llam- s jogtudomnyok
alapvet mdszer
alkalmazott tudomnyok
ltalnos llam- s jogtudomnyok
ltalnos mdszerek
analitikus szemllet
definci
de lege ferenda s de lege lata szemllet
elmleti tudomnyok
rdekktttsg s rtkmentessg
rtktlet s tnytlet
fogalom tartalma s terjedelme
jogg s jogtudomnyi g
jogszi foglalkozsok s munkaterletek
jog- s llamblcselet
jog- s llamblcselet f irnyzatai s
tmakrei
jogpozitivizmus
jogszociolgiai irnyzat
kategria
ler vagy kazulis tudomnyok
meghatrozs
mindennapi gondolkods
normatudomnyok
sszehasonlt jogtudomny
paradigma
problmaszituci
sajtos kutatsi mdszerek

37
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
segdtudomnyok
trsadalmi objektivci
tnytlet
termszetjogi flfogs
totalitsszemllet
trtneti tudomnyok
tudomnyelmlet
tudomnyos elmlet
tudomnyos fogalom
tudomnyos gondolkods
tudomnyos hipotzis
tudomnyos ismeret
tudomnyos kutats
tudomnyos mdszer
tudomnyos problma
tudomnyos trvny

6. Irodalom
Ancel, Marc: Az sszehasonlt jog modern koncepcii. llam- s Jogtudomny, 1963. 435443. o.
Bnis Gyrgy: A jogtud rtelmisg a kzpkori Nyugat- s Kzp-Eurpban. Budapest, 1972.
David, Ren: A jelenkor nagy jogrendszerei. Budapest, 1977.
Fehr Mrta Hrsing Lajos: A tudomnyos problmtl az elmletig. Budapest, 1977.
Fisichella, Domenico: A politikatudomny alapvonalai. Miskolc, 1994.
Friedrich, Carl Joachim: Die politische Wissenschaft. FreiburgMnchen, 1961.
Habermas, Jrgen: A trsadalomtudomnyok logikja. Budapest, 1994.
Handbuch wissenschaftstheoretischer Begriffe. 3. kt. Szerk.: Josef Speck. Gttingen, 1980.
Hrsing Lszl: Bevezets a tudomnyelmletbe. Miskolc, 1999.
Hrsing Lszl: Tudomnyelmleti kisenciklopdia. Miskolc, 1999.
Horvth Barna: Bevezets a jogtudomnyba. Szeged, 1932.
Jellinek, Georg: ltalnos llamtan. Budapest, 1994.
Karcsony Andrs: Bevezets a tudsszociolgiba. Budapest, 1995.
Kelemen Jnos: Popper antihistoricizmusa. In Popper: A historizmus nyomorsga. 722. o.

38
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

I. TUDOMNYELMLETI
ALAPVETS
Kon, Igor Szemjonovics: A trtnelmi magyarzat logikjnak vitjhoz. APopperHempel-fle sma s
kritikusai. In Trtnelem s filozfia. Budapest, 1974.
Kopnyin, Pavel V.: Dialektika, logika, tudomny. Budapest, 1974.
Kuhn, Thomas S.: A tudomnyos forradalmak szerkezete. Budapest, 1974.
Kulcsr Klmn: Jogszociolgia. Budapest, 1997.
Lukcs Gyrgy: Az eszttikum sajtossga. 12. kt. Budapest, 1978.
Marx, Karl:A politikai gazdasgtan brlatnak alapvonalai. Bevezets. A politikai gazdasgtan mdszere. In
MEM 46/1. kt. Budapest, 1972. 2634. o.
Marx, Karl: rtktbblet-elmletek. In MEM 26/2. kt. Budapest, 1976.
Merton, Robert K.: Trsadalomelmlet s trsadalmi struktra. Budapest, 1980.
Mor Gyula: Jogfilozfia. Budapest, 1994.
Nmedi Dnes: Az rtkmentessg elve a szociolgiban. Valsg, 1984/1. 3043. o.
Papp Zsolt: Mire j a szociolgia In Tny, rtk, ideolgia. 739. o.
Popper, Karl R.: A historicizmus nyomorsga. Budapest, 1989.
Popper, Karl R.: A trsadalomtudomnyok logikja (1976b). In Tny, rtk, ideolgia. 279301. o.
Popper, Karl R.: sz vagy forradalom (1976a). In Tny, rtk, ideolgia. 147163. o.
Popper, Karl R.: Megismers, trtnelem, politika. Budapest, 1997.
Saj Andrs: Kritikai rtekezs a jogtudomnyrl. Budapest, 1983.
Szabadfalvi Jzsef Szab Bla Szab Mikls H. Szilgyi Istvn Takcs Pter Zdi Zsolt: Bevezets a
jog- s llamtudomnyokba. Miskolc, 1995.
Szab Mikls: Tudomny jogtudomny joggyakorlat. In Szabadfalvi Jzsef Szab Bla Szab Mikls
H. Szilgyi Istvn Takcs Pter Zdi Zsolt: Bevezets a jog- s llamtudomnyokba. Miskolc, 1995.
Tny, rtk, ideolgia. Szerk.: Papp Zsolt. Budapest, 1976.
Wartofsky, Marx W.: A tudomnyos gondolkods fogalmi alapjai.Bevezets a tudomnyfilozfiba. Budapest,
1977.
Weber, Max: llam Politika Tudomny. Budapest, 1970.
Winch, Peter: A trsadalomtudomny eszmje. Budapest, 1988.

39
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

2. fejezet - II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
1. Az llam s a jog eredetrl ltalban
2. Az si trsadalmak szervezete
3. Az si trsadalmak differencildsa, a hierarchikus nemzetsgi trsadalmak
4. Az llam s a jog kialakulsnak zsiai tja
5. Az llam s a jog kialakulsnak antik tja
6. Az llam s a jog kialakulsnak germn tja
7. Az llam s a jog kialakulsnak, valamint a prekapitalista llam- s jogtpusoknak a kzs jellemzi

1. 1. Az llam s a jog eredetrl ltalban


Flrertsek elkerlse vgett elszr is arrl kell szlnunk, hogy ebben a fejezetben nem az egyes llamok
keletkezsrl lesz sz, hanem az llamnak s a jognak mint olyannak a trtneti fejlds sorn lezajlott s az
adott npcsoport szempontjbl eredeti kialakulsrl, vagyis az llam nlkli s a civilizci szintjre mg el
nem jutott n. primitv trsadalmaknak llamilag szervezett trsadalmakk val talakulsrl. Ettl klnbz,
az llamelmlet, a nemzetkzi jog s rszben az alkotmnyjog tudomnyt rint krds az j llamok ltrejtte,
ami tbbnyire a rgi llam flbomlsval vagy egyes rszeinek elszakadsval jr egytt.
Az llam eredete ami az adott npcsoport szempontjbl mindig eredeti a vilgtrtnelmi fejlds
perspektvjban klnbz lehet. Eder ebbl a szempontbl megklnbzteti az llam kialakulsnak
elsdleges, msodlagos, harmadlagos stb. folyamatait (Eder 1976, 13.). Az llam kialakulsnak ebbl a
szempontbl elsdleges, seredeti folyamatait az llam kialakulsnak n. zsiai tjt a ms kultrktl
relatve fggetlen, autonm bels fejlds jellemezte, amely teljessggel nlklzte a mr kialakult vagy akr
kialakulban lv llamok hatst. A tovbbi msodlagos stb. kialakulsi folyamatokat viszont a korbban mr
ltrejtt llamok hatsa nagymrtkben befolysolta. Ennek megfelelen az llam eredetnek msodlagos tja
az n. antik, harmadlagos tja pedig az n. germn fejlds volt. Tovbbi, negyedleges tnak tekinthetjk
azokat a folyamatokat, amikor az jkori eurpai llamokkal val kapcsolatok gyorstjk fl a fejldst s
eredmnyezik az llam kialakulst, mint pldul a XIX. szzad els felben Dl-Afrikban a Zulu llam
esetben. (Ettl a vilgtrtnelmi szempontot eltrbe llt megkzeltstl eltr krds az egyes itt trgyalt
fejldsi utakon belli elsdleges s msodlagos alakzatok krdse, amire az llam trtnetisge kapcsn trnk
ki.)
A primitv trsadalmak civilizlt trsadalmakk, llamilag szervezett trsadalmakk val talakulsa hossz
trtnelmi folyamat volt, amely a Fld klnbz rszein eltr formkat lttt. Az 1960-as vekig ltalnosan
elfogadott volt az a ttel, hogy az llam lte a civilizci egyik lnyeges ismrve. Azta az jabb rgszeti
kutatsok eredmnyeknt a modern strtnet-kutats arra az llspontra jutott, hogy lteztek olyan civilizcik
is, pldul Kzp-Amerikban, amelyekben az llam mg nem alakult ki (Service 1977). Az llamnak, a jognak
s tegyk hozz: a politiknak a kialakulsa lnyegben ugyanannak a fejldsi folyamatnak a klnbz,
de egymssal szorosan sszefgg mozzanatait kpezi. A klnbz elmleti flfogsok eltrnek egymstl
abban, hogy ezen hrom jelensgnek a kialakulst egyidejnek tekintik, vagy pedig gy vlik, hogy mr az
llam kialakulst megelzen is beszlhetnk jogrl, illetleg politikrl. A vlemnyklnbsgek mgtt a
jog, illetleg a politika eltr defincii hzdnak meg, ezrt a klnbsgek gyakran csak terminolgiai
jellegek.
A politikai s jogi gondolkods trtnetben klnsen az llam keletkezse vonta magra a figyelmet, s
ideolgiai jelentsgnl fogva az llamelmlet s ltalban a politikai gondolkods egyik kzponti
problmjv vlt. Ennek az az oka, hogy az llam keletkezsnek a krdse mindenekeltt az uralkod
osztlyoknak vagy rtegeknek azokkal a trekvseivel kapcsoldott ssze, amelyek az llamot ltalban, de az
adott llamot klnsen mint nlklzhetetlen, mint igazsgos s trvnyes idegen kifejezssel: legitim
berendezkedst akartk elfogadtatni az egsz npessggel. Az llam flttlen, rk szksgszersgt tagad
40
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
utpista vagy anarchista flfogsok ugyanis nem az llam keletkezsnek krdst lltottk eltrbe, hanem
vagy az elkpzelt idelis, llam nlkli trsadalmak utpisztikus lerst, vagy pedig a fennll llami
berendezkeds kritikjt. Az llam keletkezsrl kifejtett nzetek teht az llami berendezkeds
legitimcijval kapcsoldtak ssze.
Pulszky gost hvta fl arra figyelmet, hogy az llamfogalom megllaptsra vonatkoz trekvs vezetett az
llam keletkezsnek kutatsra is, amely jelentsgt amattl nyerte. Magban vve ugyanis az llam
keletkezse merben trtneti krdsnek ltszik; tnylegesen azonban alig fordult el az llamjognak
mozzanata, amely nagyobb vitk trgyv vlt, s amelynek nagyobb horderej gyakorlati kvetkezmnyek
tulajdonttattak volna A kzhatalom korltainak s erklcsi slynak indokolsa az egyni szabadsggal s
nclsggal szemben szintn gyakorlati rtkv tette annak megoldst, hogyan keletkeztek az emberi
kzssgek Ezzel kapcsolatban a termszetes, tkletes s helyes fogalmainak szoksszerv vlt azonostsa
kvetkeztben az llam keletkezse egyszersmind az eredeti, termszetes s ennlfogva a tkletes
kormnyalkat krdse gyannt is szerepelt. (Pulszky 1885, 175176.) Ennek a trekvsnek olyan flfogsok
feleltek meg, amelyek az llamot vagy rk, isteni eredet intzmnynek tekintettk, vagy pedig azt az emberek
termszeti vagy termszetinek tekintett tulajdonsgaibl (trsulsi hajlam, rtelmes belts, alvetsi sztn,
birtokls vgya, erszak s hdts stb.) vezettk le. Az llam keletkezsre vonatkoz elmleteknek ez az
utbbi csoportja a feltrekv polgrsg kpviselinl arra is alkalmas volt, hogy a fnnll llam kritikjt s
egy j tpus llam clszersgt tmassza al. Ezek az ideolgik azonban a megfelel szaktudomnyos
ismeretek hinya miatt (is) ersen spekulatv jellegek s gyakran belsleg ellentmondsosak voltak. [A
fennll porosz politikai berendezkedssel kompromisszumra trekv Kant meg is jegyzi, hogy az alattval ne
elmlkedjen buzgn az eredet krdsrl, ami esetleg megadn neki a ktelkeds jogt abban, hogy
engedelmessggel tartozik a hatalomnak (Kant 1991, 423.).]
Az llam keletkezsnek tudomnyos problmjhoz tartozik az is, hogy tudomnyos vizsglata mennyiben
ttelezi fl az llamfogalom definilst. Ebben a vonatkozsban a trtneti fejlds vizsglata sorn a megolds
csak az lehet, hogy elszr azt tisztzzuk, hol s mikor kvetkeztek be jelents vltozsok, ezek lnyege miben
foglalhat ssze, azaz hol s milyen csompontok tapinthatak ki. Az mr egy tovbbi, mondhatni terminolgia
krds, hogy ezeket a csompontokat, illetleg azok eredmnyt milyen kifejezsekkel jelljk, illetve hogy a
korszakols rvn ezeket a csompontokat egymshoz hogyan viszonytjuk. Egy tovbbi lnyeges krds a
tipologizlhatsg s a tpusok krdse.
A XIX. szzad msodik fele dnt fordulatot hozott az llam keletkezsnek tudomnyos vizsglatban. Ebben
szerepet jtszott az is, hogy a polgri demokratikus politikai rendszerek kibontakozsval s megszilrdulsval
az llam eredetnek krdse egyre inkbb vesztett legitimcis jelentsgbl; a vltozs alapvet tnyezje
azonban a vonatkoz szaktudomnyok gy mindenekeltt az n. primitv npeket vizsgl nprajztudomny
(etnogrfia) s a rgszet (archeolgia) nagymrtk fejldse volt (v. gh 1973, 228231.).
A szaktudomnyos eredmnyek ltalnosabb elmleti rtelmezsei kzl klnsen az n. szocildarwinizmus
s a marxizmus vltott ki jelents hatst. Az ebbe a kt gondolati krbe tartoz s azon bell egymstl is
klnbz elmletek kzs jellemz vonsa volt a konfliktus trsadalmi fejldsben jtszott szerepnek a
tlhangslyozsa s ennek megfelelen a konszenzus szerepnek az elhanyagolsa (ellenttben az n.
szerzdselmletek tbbsgvel). Klnbzik azonban a kt flfogs abban, hogy a szocildarwinizmus a
klnbz npcsoportok, trsadalmak kztti, a marxizmus pedig az azokon belli konfliktusokra helyezte a
hangslyt. A szocildarwinizmusra alapoz elmletek kzl a leginkbb az n. hdtsi elmletek terjedtek el.
(Legjelentsebb kpviselik Ludwig Gumplowicz, Franz Oppenheimer, Albion Small s Lester Ward.) Eszerint
az llam az egyik npcsoportnak a msik npcsoport ltal trtn meghdtsa s tarts alvetse rvn jtt
ltre. Ezzel szemben a marxista fogantats kritika joggal hvta fl a figyelmet arra, hogy a tarts alvets
biztostsa s az alvettettek kizskmnyolsa mr bizonyos tbblettermket s ezzel a termels bizonyos
fejlettsgt ttelezi fl. A legjabb kutatsi eredmnyekre tmaszkod modern elmletek pedig arra mutatnak r,
hogy a hbor csak ott eredmnyezett tarts alvetettsget, ahol politikai uralom, vagyis valamilyen kezdetleges
llam mr ltezett (Service 1977, 336.).
A krdskr marxista alapokon trtn vizsglatnak ma is helytll eredmnye volt annak hangslyozsa,
hogy az llam s a jog a trsadalmi fejlds meghatrozott fejldsi fokn objektv trsadalmi szksgletknt
jtt ltre, mivel az llam s a jog nlkl a tg rtelemben vett (vagyis nem csak az anyagi termelsre leszktett)
trsadalmi jratermelsi folyamat zavartalansga s gy az adott trsadalmi integrci fnnmaradsa nem volt
biztosthat. A marxista elmletek tovbbi jellemz vonsa volt, hogy az llam s a jog irnti trsadalmi
szksglet kzvetlen okt a trsadalmi osztlyok kztti konfliktusokban, az osztlyharcban lttk. Engels
megfogalmazsa szerint azrt, hogy az ellenttes rdek osztlyok ne semmistsk meg egymst s a
trsadalmat a medd kzdelemben, olyan hatalom vlt szksgess, amely ltszlag a trsadalom fltt ll, az
41
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
sszetkzst tomptja s a rend korltain bell tartja (Engels 1963, 287.). E flfogs szerint teht az llam a
trsadalmi osztlyok kialakulsnak a kvetkezmnye. Ez az a pont, ahol mint majd ltni fogjuk a modern
kutatsi eredmnyek, legalbbis ltalnos rvny ttelknt, nem igazoltk a marxista llspontot. E kzs
vonson tl a klnbz marxista szemllet mvek azonban eltr mdon brzoltk az osztlyok
kialakulsnak folyamatt. Ennek kapcsn kt flfogst kell megemltennk.
A legnagyobb hatst Friedrich Engels vgs formban 1891-ben megjelent A csald, a magntulajdon s az
llam eredete cm munkja vltotta ki. Ezt rszben annak ksznhette, hogy szles krben tmaszkodott a
korabeli szaktudomnyok eredmnyeire; a ksbbi hats szempontjbl azonban jelentsebb volt az a
krlmny, hogy Engels munkja Lenin igen pozitv rtkelse nyomn a kanonizlt marxizmusleninizmus
egyik alapvet mvv vlt, mghozz vulgarizlan leegyszerst rtelmezsben. Erre Engels munkjt ppen
egyik alapvet hinyossga tette alkalmass, az, hogy a szerz rszben aktulpolitikai megfontolsokbl
tudatosan eltekintett a grg antikvitst megelz zsiai fejlds vizsglattl (v. gh 1973, 279281.), vagyis
ppen a legels, seredetinek mondhat llamok kialakulstl, s olyan pldkon brzolta ezt a folyamatot,
amelyekben az llam keletkezse a fldmagntulajdon bzisn ment vgbe. Ez a leszktett vizsglds azonban
rszleteiben mr eleve nem nyjthatta az llam keletkezsnek ltalnos elmlett ami a szaktudomnyok j
kutatsi eredmnyeinek fnyben mindinkbb nyilvnvalv vlt. (Engels mvnek korltairl, a korabeli
tudomnyos flfogshoz kapcsold tvedseirl lsd gh 1973.) Engels gondolatmenete rviden a kvetkez:
a technolgiai fejlds a nemzetsgi trsadalmon bell tbblettermket eredmnyezett, ami kereskedelmet s
rutermelst hozott ltre, az vagyoni differencildshoz, a magntulajdon s a trsadalmi osztlyok
kialakulshoz vezetett, s ennek kvetkeztben jtt ltre az llam, a vagyonos osztlyok magntulajdonnak a
vdelmre (v. Engels 1963). Ebben az brzolsban az llam kialakulsnak dnt tnyezjv a
magntulajdon vlt s a munkamegoszts elvileg kzponti jelentsg mozzanatait vgl is httrbe szortotta
a konkrt kifejtsben a magntulajdon letrajza (gh 1973, 271.). Ennek ellenre s tudomnyos
szempontbl ez Engels mvnek a legnagyobb hinyossga amagntulajdon kialakulst nem tudja
meggyzen megmagyarzni, illetleg ahol erre ksrletet tesz, ott azta mr megcfolt szaktudomnyos
rvekre hivatkozik (v. gh 1973, 275.). Ebbl addik a kvetkeztets, hogy az llam kivtel nlkl minden
tipikus idszakban az uralkod osztly llama s lnyegben mindig az elnyomott s kizskmnyolt osztly
leigzsra szolgl gpezet (Engels 1963, 293.).
Engelsnek az llam keletkezsre vonatkoz flfogsa hrom jelents elmleti-ideolgiai kvetkezmnnyel jrt.
Elszr is az llam kialakulst mint az elrehalad, progresszv trsadalmi fejlds szksgszer
kvetkezmnyt magyarzta, ugyanakkor az llam s az llamot megelz trsadalmi berendezkeds kztti
minsgi klnbsget az llam osztlyjellegnek leegyszerstett rtelmezsvel s abszolutizlsval eltlozta,
s ezzel elhalvnytotta az llam kialakulsnak mint viszonylag lass folyamatnak a fokozatossgt s
folyamatossgt. Msodszor ez az elmlet a tks trsadalom talaktsrt folytatott radiklis forradalmi
trekvsnek s a reformizmus elutastsnak vlt az elmleti alapjv s gy tudomnyos elmletbl politikai
doktrnv alakult, s ezltal megmerevedett, alkalmatlann vlt az jabb szaktudomnyos eredmnyek
befogadsra. Vgl ennek az elmletnek az alapjn fogalmazdott meg az llam elhalsra vonatkoz
hipotzis.
Az llam eredetnek msik marxista alapokon nyugv megkzeltse Engelsszel ellenttben ppen a korai zsiai
fejldsre alapozott, s tbbnyire az n. zsiai termelsi md flfogshoz kapcsoldott. A rszleteket illeten
ezen bell is tbbfle lers ltott napvilgot, amelyeknek kzs jellemz vonsa, hogy az osztlytrsadalmak
kialakulsnak dnt tnyezjt a trsadalmi munkamegoszts kibontakozsban lttk. Eszerint a fld
kztulajdona alapjn is lehetsges osztlytrsadalom s kizskmnyols. (E ttel miatt ldzte Sztlin az zsiai
termelsi md eredetileg marxi elmlett s annak kpviselit, v. gh 1970.)
Ez a flfogs az llam keletkezst akknt magyarzta, hogy a kzssgi feladatokat ellt s a tbblettermket
is jraeloszt vezet rteg a javak fltti rendelkezst s a javak fogyasztst tekintve mindinkbb privilegizlt
helyzetbe kerl, fokozatosan kizskmnyol osztlly vlik, s a rendelkezsre ll kzhatalmat sajt rdekei
vdelmben, a kizskmnyoltak fken tartsra is flhasznlja, ami ltal a kzhatalom llamm vlik. (E
flfogs klnbz vltozatait kpviselte tbbek kztt Karl A. Wittfogel, V. Gordon Childe, Morton Fried; a
hazai szakirodalomban Tkei Ferenc, gh Attila s n magam is.) Ez a flfogs az Engels-fle elmletnl jval
gymlcszbbnek bizonyult, mivel az llam vilgtrtnelmi szempontbl is eredeti kialakulsra koncentrlt,
msrszt megllaptsai sokkal inkbb sszhangban voltak a modern strtnet-kutats eredmnyeivel, nagyobb
hangslyt helyezett a kialakuls folyamatjellegre, a kontinuits mozzanataira s az llamnak az egsz
trsadalom rdekben vgzett, n. organizatrikus tevkenysgre. Vltozatlanul megrizte azonban azt a marxi
gondolatot, hogy az llam kialakulsa a trsadalom osztlyokra szakadsnak a termke, br a kt folyamatot
nem flttlenl idben egyms utni, hanem rszben prhuzamos, sszefond folyamatokknt brzolta; s
ugyancsak vltozatlanul gy vlte, hogy az llam kezdettl fogva bels osztlyelnyom funkcit is elltott. Ez
42
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
az utbbi megllapts azonban mindinkbb ellenttbe kerlt az strtneti kutatsok eredmnyeivel. Sem az
archaikus kultrkban, sem a primitv llamok kztt vgzett szrprbink kapcsn semmifle utals sem
akadt munksok s parasztok vagy szegnyek s elnyomottak flkelseire rja Service (1977, 337.).
Ebbl kvetkezen napjainkra a sokig Nyugaton is tbbsgi marxista flfogs helyett az llam, a jog s
ltalban a civilizci kialakulsnak evolucionista elmlete vlt uralkodv, amely szerint s ez a dnt
klnbsg az llam kialakulsi folyamata ltalban a trsadalmi osztlyok kialakulst megelzen kezddtt
meg, illetleg a trsadalmi osztlyok a mr kialakult kezdetleges llamok fejldsnek ksbbi szakaszban
jttek ltre. Ennek a flfogsnak az egyik reprezentatv kpviselje Elman R. Service, aki llspontjt igen
szles kr szaktudomnyos kutatsokra tmaszkodva az 1975-ben megjelent Az llam s a civilizci eredete.
A kulturlis evolci folyamata cm knyvben foglalta ssze.
A szakirodalom egybknt elgg megosztott abban a krdsben, hogy mikortl beszlhetnk trsadalmi
osztlyokrl. Az egyik szls llspont szerint a trsadalmi csoportok kztti minden olyan klnbsg esetn,
amikor az gazdasgi szinten (pldul a fogyaszts mrtkben) is kifejezdik; a msik szls llspont szerint az
osztlyok kizrlag gazdasgi klnbsgen alapulnak, eltren a kasztoktl, rendektl. Ez utbbi flfogs
esetben csak a kapitalizmus tekinthet osztlytrsadalomnak. Nyilvnval, hogy szmunkra ez a flfogs nem
hasznlhat. Az elbbi flfogs problmja viszont az, hogy az szorosan kapcsoldik a kizskmnyols, a
ltrejtt tbblettermk meg nem rdemelt elsajttsa krdshez. Mrpedig nagyon nehz azt megmondani,
hogy egy, a kzssg szempontjbl hasznos, st nlklzhetetlen funkcikat ellt vezet rteg fogyasztsa
mikor megrdemelt s mikor kizskmnyol. A megtls az egyenlsdi kvetelmnye s a nyilvnvalan lsdi
jelleg egyenltlen fogyaszts kztt mozoghat.

1.1. Tanulsgok
Az eredet problmja tudomnyos fontossgt nem vesztette el azltal, hogy a legitimci szempontjbl
kzmbss vlt. ltalnosan igaz az a ttel, hogy a klnbz trsadalmi jelensgek megrtst
nagymrtkben megknnyti kialakulsuk krlmnyeinek s folyamatnak a vizsglata, st ez esetenknt
megrtsknek is nlklzhetetlen flttele. Klnsen gy van ez az llam s a jog esetben. Az llamot
megelz s az llamilag szervezett trsadalmak kztti klnbsgek alapjn ragadhat meg az llam s a jog
mibenlte, s rtelmezhetek a jog fogalmnak a meghatrozsa krli vitk, tovbb kialakulsuk elemzsvel
trhatk fl azok a trsadalmi szksgletek, amelyek ltket indokoljk s fejldsket megszabjk.
A jog- s llamblcselet alapvet feladata, az llam s a jog mibenltnek a megrtse teht trtneti
megkzeltst ignyel. A trtnettudomnyoktl eltren azonban a jog- s llamblcselet az egyedi trtnelmi
flttelek, adatok s sajtossgok ltalnostsa alapjn, vagyis a konkrt trtneti kutatsokra tmaszkodva az
llam kialakulsnak s fejldsnek ltalnos trvnyszersgeit trja fl. Mondanivalja kifejtse sorn teht
nem brzolhatja a trtnettudomnyhoz hasonl rszletessggel s konkrtsggal a trtnelmi esemnyeket,
nem tapadhat szorosan a trtneti adatokhoz. Ez termszetesen nem jelentheti a tnyek figyelmen kvl
hagyst, hanem arrl van sz, hogy a jog- s llamblcselet figyelmt a ksbbi fejlds szempontjbl
leginkbb jelents, tipikus fejldsi utakra s ezeken bell is az ltalnos trvnyszersgek szempontjbl
lnyeges sszefggsekre sszpontostja, mellzve az ezen trvnyszersgek szempontjbl vletlen
esemnyeket. Az llam s a jog keletkezsnek s fejldsnek jog- s llamblcseleti kifejtse teht a tnyleges
trtnelmi folyamatok bels logikjnak az brzolst s megrtst tekinti feladatnak.
Ezt a clkitzst csak akkor valsthatjuk meg, ha a keletkezs folyamatnak elzmnyeit megvizsgljuk, vagyis
a fejlds lnyeges mozzanatait az llam kialakulst megelz idszaktl, az strsadalmaktl (skzssgtl,
trzsi nemzetsgi trsadalmaktl) kezdden elemezzk. Erre annl is inkbb szksg van, mivel az llam s a
jog kialakulsnak a msik oldala nem ms, mint a trzsi-nemzetsgi trsadalom flbomlsnak, az
osztlytrsadalom kialakulsnak a folyamata.
A trtneti elzmnyek ismeretnek fontossgbl elvileg az kvetkezne, hogy az llamot megelz primitv
trsadalmaknak s magnak a trsadalomnak a megrtshez viszont az emberi trsadalom kialakulsnak
az ttekintse tjn juthatunk el. Valahol azonban meg kell llnunk, ezrt kiindulpontunk a trsadalmi fejlds
kezdeti llapota, a mr kialakult, de mg igen kezdetleges emberi trsadalom. Az emberi trsadalom
kialakulsnak egybknt igen tanulsgos folyamatval nem foglalkozunk ugyan, annak nhny jellemz
vonsra azonban utalnunk kell. Elszr is azt kell hangslyozni, hogy az embernek mint sajtos biolgiai
lnynek s a trsadalomnak mint a valsg sajtos szfrjnak a kialakulsa egymstl elvlaszthatatlan, a
kett egysges folyamatot kpez, amit a szakirodalomban az antroposzociogenezis kifejezssel jellnek,
hangslyozva ezzel, hogy nem beszlhetnk kln az ember kialakulsrl (antropogenezis) s kln a
trsadalom kialakulsrl (szociogenezis).
43
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
Msodszor, ez a fejlds nem eleve elrendelt mdon zajlott le, hanem alternatvkon keresztl: bizonyos
megoldsok alkalmatlannak bizonyultak a tovbbi fejlds szempontjbl, s gy az azokat megvalst,
hordoz fajok, illetve csoportok elpusztultak, kihaltak, rvnyeslt a csoportos kivlogatds, szelekci.
Harmadszor, az emberi trsadalom kialakulsa szmos tnyez sszekapcsoldsa s egymst erst, pozitv
visszacsatolsknt jellemezhet klcsnhatsa tjn zajlott le (LeakeyLewin 1986, 85.). A szerencss
sszekapcsoldst lehetv tv kls termszeti flttelek mellett (v. LeakeyLewin 1986, 44.) az anatmiai
flpts, az idegfiziolgiai s pszichikus fejlettsg, az eszkzhasznlat s -kszts, a trsas lt, valamint az
abbl add tpllk- s munkamegoszts, s a kommunikci s a nyelv megjelense voltak a legfontosabb
tnyezk. Vgl negyedszer azt kell hangslyoznunk, hogy a folyamat lnyeges s nlklzhetetlen mozzanata
volt a trsadalmi normk kialakulsa, ami azt eredmnyezte, hogy az embersk viselkedsnek biolgiai
determinltsgt az emberi magatarts dnten trsadalmi meghatrozottsga vltotta fl. Atrsadalmi normk
kialakulsa azrt volt nlklzhetetlen, mivel az ember eldei szmra a csoport flttlen egyeslss vlt, a
csoporton kvli egyed nem tudott volna letben maradni. A csoport fnnmaradshoz viszont elengedhetetlen
volt a csoporton belli konfliktusoknak a szablyozsa (LeakeyLewin 1986, 8384.). Ehhez mivel a legtbb
konfliktus a tpllkszerzshez s a szexulis partnerek megszerzshez kapcsoldott szksg volt a
tpllkozsi sztn s a szexulis sztn kielgtsnek bizonyos korltozsra. Ez kezdetben a tpllk
megosztst (LeakeyLewin 1986, 12., 18.) s a szexulis tevkenysg idszakos tilalmt elr normkban
valsult meg.
Az emberi trsadalmat, a trsadalmi ltet mr legkezdetlegesebb formjban is az emberi tevkenysgek
klnbz forminak s ezltal a trsadalmi lt klnbz szintjeinek az elklnlse jellemezte. Ennek
megfelelen a trsadalmi lt ngy szfrjt emelhetjk ki: a csaldi s nemi kapcsolatok szfrjt, magnak
az emberi letnek az jratermelst; a gazdasg szfrjt, vagyis az anyagi javak termelst, megszervezst s
elosztst; az intzmnyi szfrt, vagyis a kzlet megszervezsnek s a konfliktusok rendezsnek, a lehet
legtgabb rtelemben vett politiknak a vilgt s a szellemi let szfrjt. Ennek kvetkeztben a trsadalmi
fejlds sok tnyez klcsnhatsnak eredmnyeknt megy vgbe.
Az emberi trsadalom fejldsnek jellemz vonsa az egyenltlen fejlds. Ez egyfell azt jelenti, hogy a
klnbz npek a trtnelmi fejlds eltr szintjre jutottak el, a trtnelmi fejldsnek klnbz tjai
lteznek s az elmaradottabb npek megelzhetik a korbban nluk fejlettebb npeket; msfell pedig azt, hogy
ugyanazon np esetben is a trsadalmi lt egyes szfri klnbz mrtkben fejlettek, pldul a mvszet
vagy a jog az anyagi termelsnl viszonylag fejlettebb vagy kevsb fejlett.
A modern evolcielmlet llspontja szerint a fejldst, gy a trsadalmi fejldst is hrom evolcis
mechanizmus egymsra plse teszi lehetv. Ezek a kvetkezk:
a) varicik kialakulsa, j lehetsgek megteremtdse b) a varicik szelekcija, c) a szelekci sorn
fnnmaradt varicik stabilizldsa (v. Luhmann 1970, 67.; Eder 1976, 133137.).
R kell mutatnunk arra is, hogy amikor az llam s a jog eredett s fejldst vizsgljuk, rtheten a jelents
vltozst eredmnyez, evolcis vvmnyokat ltrehoz, progreszszv trtnelmi szakaszok brzolsra kerl
a hangsly. Nem szabad azonban elfeledkeznnk arrl, hogy a trtnelemben ppen azrt, mert a trtnelmi
fejlds alternatvkat tartalmaz zskutck is kialakultak (pldul Biznc). Vilgtrtnelmi szempontbl
azonban sokszor ezek a zskutck is elreviv szerepet jtszottak, mivel kedvezen hatottak ms kultrk, ms
trsadalmi integrcik fejldsre (v. Eder 1976, 14.).
Az llam s a jog kialakulshoz vezet fejlds progresszv szakaszai hrom f, egymst kvet tipikus
trtneti thoz kapcsoldnak, aminek alapjn az llam (s vele a jog) kialakulsnak zsiai, antik s germn
tjrl beszlnk.
A tovbbiakban az itt kifejtetteknek megfelelen elszr az strsadalmak ltalnos jellemz vonsait, majd a
letelepedett fldmvel s nomd llattart trsadalmakra val differencildsukat tekintjk t. Ezt kveten a
fldmvel trzsi-nemzetsgi trsadalmak flbomlst s az llam n. zsiai ton trtn fokozatos kifejldst,
valamint az ezen az ton ltrejtt n. zsiai tpus llamok legfontosabb jellemzit vizsgljuk meg. Ezutn
rtrve az llam kialakulsnak antik tjra a nomd llattart trsadalmak fejldsnek s az n. katonai
demokrcinak az elemzsre kerl sor. Ezen az alapon vizsglhatjuk meg az llam kialakulsnak azt a kt
tovbbi tipikus tjt, amelyben a katonai demokrcia dnt szerepet jtszott, nevezetesen az n. antik fejldst
s az n. germn utat, illetleg az ezeket az utakon ltrejtt antik rabszolgatart s feudlis llamokat.

2. 2. Az si trsadalmak szervezete
44
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE

2.1. strsadalom, skzssg, trzsi-nemzetsgi trsadalom,


zsiai termelsi md
Az strsadalom szervezetnek vizsglata eltt nhny terminolgiai krdst kell rviden tisztznunk. Az
strsadalom kategrija az emberi trsadalom fejldsnek els, eredeti trsadalmi-gazdasgi formcijnak
sajtossgait fejezi ki, s ennek megfelelen az si trsadalmak gyjtelnevezssel a legels emberi
kzssgeket jelljk. Az itt vzolt rtelemben gyakran hasznljk mg az skzssg (st korbban az
skommunizmus) s a primitv trsadalmak kifejezseket is.
Az si trsadalmak az emberisggel egyidejleg jttek ltre, mintegy 40 000 vvel ezeltt. Vitatott azonban,
hogy a trtnelmi fejldsnek melyik az a foka, ameddig mg az strsadalomrl mint nll, eredeti
trsadalmi-gazdasgi formcirl beszlhetnk. Az egyik az strsadalmat szken rtelmez flfogs szerint
a korai civilizcik, illetve az els llamok kialakulsval j, klnll trsadalmi-gazdasgi formci jtt ltre
(gh 1975, 7277.). A msik ltalunk is elfogadott flfogs szerint a korai civilizcik, az zsiai termelsi
md trsadalmai s llamai a szkebb rtelemben vett si trsadalmakkal azonos trsadalmi-gazdasgi
formcit alkotnak, mivel a termelsi md hrom alapvet mozzanatnak a termel egyneknek,
kzssgeiknek s a fldnek mint alapvet termelsi eszkznek a kapcsolatt ugyanaz a struktra jellemzi: az
egynek a kzssg kzvettsvel, csak mint a kzssg tagjai viszonyulhatnak a fldhz. Ezt a termelsi
mdot nevezzk a sz tgabb rtelmben zsiai termelsi mdnak (szkebb rtelemben pedig annak llammal
sszefond, ksei szakaszt). Ezeket a trsadalmakat a fld kzssgi tulajdona jellemzi, ami sajtos, ezeket a
trsadalmakat sszekapcsol fejldsi dinamikt eredmnyez (Tkei 1982, 10., 17., 29., 33.).
Ez a terminolgiai-rtelmezsi krds is mutatja, hogy az strsadalmat klnbz fejldsi szakaszok
jellemzik, mgpedig a termeltevkenysg s a kzssgek jellege szerint. Az si trsadalmakat mintegy az
idszmtsunk kezdett megelz tizedik vezredig a gyjtget, halsz, vadsz letmd jellemezte. Ezeket
a kzssgeket zskmnyol trsadalmaknak nevezik. (Ezt a fejldsi fokot korbban ltalban Morgan s
Engels nyomn a vadsg kornak neveztk.) Mintegy 12 000 vvel ezeltt kezddtt meg a fldmvels s az
llattenyszts kialakulsval a termel kzssgek, a valban termel Leakey s Lewin tall kifejezsvel ,
a gazdlkod trsadalmak kivlsa a zskmnyol trsadalmak krbl. (Ezt a fejldsi fokot korbban
ltalban Morgan s Engels nyomn a barbrsg foknak neveztk.) Az els, a korai zskmnyol trsadalmak
kzssgei, trsadalmi integrcii a terleti csoportok voltak, majd a tovbbi fejlds sorn azok helyt a
nemzetsgek foglaltk el, kialakultak a nemzetsgi vagy trzsi-nemzetsgi trsadalmak. A fldmvels
kvetkeztben azutn fokozatosan vgbement a trzsi-nemzetsgi trsadalom bomlsa, a nemzetsgek helyett
elssorban terleti alapon szervezd falukzssgek lettek az alapvet kzssgek, a trsadalmi integrcik,
majd a falukzssgek alapjn ltrejttek az els llamok. (A terleti alap szervezdst elszr a vrsgi alap
vltotta fl, illetve szortotta httrbe, majd ismt a terleti alap szervezds vlt a dominnss.) Az si
trsadalmak s az strsadalom fejldse ezzel a szkebb rtelemben vett zsiai termelsi md szakaszba
rkezett.
Az strsadalom fejldsnek ezeket a szakaszait Nyugat-zsia pldjn az 1. brn szemlltetjk.

45
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE

2.2. A korai zskmnyol trsadalmak


a) A korai zskmnyol trsadalmak legsibb, a fejletlen termelerk ltal kzvetlenl kialaktott trsadalmi
egysgei, trsadalmi integrcii, kzssgei a terleti csoportok (korbbi terminolgival hordk) voltak (Lng
1978, 25.). Egy-egy terleti csoport meghatrozott terleten amelynek hatrait a csoportok klcsnsen
tiszteletben tartottk hsztven szemly lt egytt oly mdon, hogy tborhelyeiket az adott meghatrozott
terleten bell idnknt vltoztattk. A krlhatrolt terlet dnt szerepet jtszott, a terlet s a rajta l, a
terletet lelmiszerek kzs gyjtsre hasznl csoport, a terleti csoport volt a trsadalomnak az az ssejtje,
amely a tovbbi fejlds alapjt kpezte, az a legegyszerbb trsadalomszervezeti elem, amelyet a termelerk
kzvetlenl alaktottak ki, s amelybl a fejlds magasabb foknak kpzdmnyei, mindenekeltt a
nemzetsgek, levezethetek (Lng 1978, 40.).
b) A terleti csoportok termelsi kzssgek voltak. Termeltevkenysgk a zskmnyolsnak alrendelt volt,
vagyis mg nem igazi, teljes termelst folytattak. Tevkenysgkben jelen volt ugyan a termels mozzanata
(szerszmkszts), kzvetlenl a tpllk megszerzst, az elsajttst azonban termszet adta forma, a
zskmnyols gyjtgets, halszat, vadszat jellemezte. Ez termszetesen valamennyi zskmnyol
trsadalomrl elmondhat. A korai zskmnyol trsadalmak, a terleti csoportok termeltevkenysgt
azonban a ksbbi, fejlettebb zskmnyol trsadalmakhoz viszonytva a gyjtgets nagyobb s a halszatvadszat kisebb slya jellemezte.
A terleti csoportok termeltevkenysgnek ez a sajtos sszettele, jellemzje a termelerk alacsony
fejlettsgi szintjnek volt a kvetkezmnye. A rendelkezsre ll vadsz, halsz s gyjtget
szerszmokkal s alkalmazsuk ismeretes mdszereivel biztosthat letsznvonal nemcsak szks, de fleg
bizonytalan volt, mert az egyes szemlyek napi munkjnak az eredmnye nagyon vltoz volt. Az lelem utn
kutat ember nha gazdag zskmnnyal trt meg, mskor meg res kzzel. Az egyesek munkjnak ez a vltoz
eredmnyessge nmagban is elegend indt oka lehet a csoportt formldsnak az lelmiszerek kzs
46
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
megszerzse rdekben. A nagyobb csoportban val egyttls s egytt munklkods lehetv teszi a kisebb
csoportokra val sztoszlst, s a tpllknak ms s ms utakon trtn keresst Magukban a
termeleszkzkben s azok hasznlati mdjban tallhatk meg teht azok az erk, amelyek nemcsak
csoportokk egyestettk az embereket, hanem az eloszts mdjt is meghatroztk, knyszert szksgg tve
a kzs fogyasztst Nyilvnval, hogy a naponknti gyjtgets s vadszs kzben megtehet t oda-vissza
tvolsga szksgszeren meghatrozta a tbor krli gyjtterlet nagysgt, a gyjtterleten az adott
termelsi eszkzkkel sszegyjthet lelmiszerek tlagos mennyisge pedig hatrt szabott az egy csoportban
lk szmnak. A tbor krli terlet llat- s nvnyvilga termszetesen egy id mlva ideiglenesen kimerlt,
s bizonyos regenerldsi idre volt szksge, hogy az lelmiszerek szksges mennyisgt ismt biztostani
tudja. (Lng 1978, 3739.) A terleti csoportnak teht idnknt tborhelyet kellett vltoztatnia, s ugyanakkor
arrl is gondoskodnia kellett, hogy az ppen pihentetett, parlagon hagyott terlet termseit ms csoportok
ne sajttsk el. (Az llandan tovbbhalad, nem egy adott terletre korltozd vndorls nagymrtkben
megnvelte volna a ms csoportokkal val konfliktus valsznsgt.) A krlhatrolt terlethez val
kapcsoldsnak ezrt dnt jelentsge volt.
A terleti csoportokat mint termelsi s elosztsi kzssgeket teht sajtos tulajdonviszonyok, sajtos
munkamegosztsi viszonyok s sajtos elosztsi viszonyok jellemeztk. A tulajdonviszony a krlhatrolt
sajt fldterlethez fzd viszonyban fejezdtt ki. Ez egyfell a fld kzs hasznlatt, msfell a
kizrlagos elsajtts, a kizrlagos hasznlat biztostst, vagyis az adott fldterletnek ms csoportoktl val
vdelmt jelentette. A terleti csoportok jl ismert hatrokkal br terleteket kizrlagos tulajdonukban
tartottak, s ms hasonl kzssgek ezeket a hatrokat tiszteletben tartottk (Lng 1978, 37.). Ez a kzssgi
fldtulajdonnal jellemezhet eredeti tulajdonviszony vgigksrte s dnten megszabta az strsadalom egsz
tovbbi fejldst. Az els legkezdetlegesebb tulajdoni forma is mutatja, hogy a tulajdon kt mozzanatnak, a
kizrlagossgnak s a sajt elsajtthatsgnak az egysge. Ugyanakkor azt is lthatjuk, hogy ez a tulajdon mg
nem ignyelte a normkban val rgztst, a normk ltali biztostst, mivel kifel tnyleges volt, befel pedig
termszet adta.
A munkamegosztsi viszonyok a kisebb csoportokra val sztoszlsban s a kzvetlenl azokban folytatott
gyjtgetsben, vadszatban, halszatban nyilvnultak meg. Ez a munkamegoszts a ksbbi formktl
eltren mennyisgi jelleg s prhuzamos volt, mivel ugyanazt a munkt vgezte tovbbra is mindenki;
tovbb nem szemlyek, hanem csoportok kztti munkamegoszts volt, s nem vagy csak rszlegesen
kapcsoldott a nemek kztti klnbsgekhez.
Az elosztsi viszonyok a kzs fogyasztsban nyilvnultak meg.
c) A terleti csoportokat minden ms trsadalomhoz vagy kzssghez hasonlan az egyttls intzmnyes
formi jellemeztk. Minden kzssgnek meg kell oldania nhny alapvet problmt ahhoz, hogy
fnnmaradjon. Egyrszt vdekeznie kell a kvlrl ered tmadsokkal vagy fenyegetsekkel szemben, msrszt
pedig s tmnk szempontjbl ez a fontosabb el kell hrtania a trsadalmi egyttls zavarait. Ez utbbi
trsadalmi szksglet hrom sszefggsben nyilvnul meg. Elszr is biztostani kell, hogy a kzssg
tagjainak magatartsai megfeleljenek a kialakult viszonyoknak s az azokat kifejez trsadalmi normknak. Ezt
az sszefggst Service nyomn a trsadalmi rend megerstsnek nevezzk (Service 1973, 6164.; 1977, 36
37., 85., 87.). Msodszor rendezni kell a kzssg tagjai kztt kialakult konfliktusokat, amit
konfliktusmegoldsnak hvunk; vgl esetenknt biztostani kell a kzssg tagjainak a koordinlt
tevkenysgt, amit vezetsnek neveznk (v. Service 1973, 6475.; 1977, 3738., 8793.).
Ezek a problmk minden kzssgben, minden trsadalomban megjelennek, a trsadalmi fejldst ebben a
vonatkozsban kontinuits jellemzi. A politika legtgabb rtelmezse ezekhez a problmkhoz ktdik.
Eszerint politika minden olyan tevkenysg, amelyik az itt jelzett kzssgi problmk megoldsra irnyul
(Service 1977, 38.). A kzssgi problmk megoldst elsdlegesen a trsadalom intzmnyi szfrja
biztostja. A problmk azonossga vagy hasonlsga ellenre az egyes trsadalmakban igen klnbz
megoldsok jttek ltre, ami a trsadalmi fejlds megszaktottsgt, diszkontinuitst fejezi ki. Ezeknek az
intzmnyi megoldsoknak az alapvet formit, elemeit a trsadalmi normk, a msok magatartsra vonatkoz
dntsek, illetleg az azok meghozatalt s rvnyestst szolgl viszonyok (befolys, tekintly, hatalom,
erszak s knyszer) s szervezetek kpezik.
A korai zskmnyol trsadalmak intzmnyeinek a vizsglata sorn abbl kell kiindulnunk, hogy a terleti
csoport, a kzssg fnnmaradshoz, az adott termeltevkenysg, az adott jratermels zavartalansghoz s
fnnmaradshoz arra volt szksg, hogy a munkamegoszts s az eloszts vzolt viszonyai llandsult,
intzmnyes formt ltsenek. Ezt a kialakult kezdetleges szoksok biztostottk. Ezek gy jttek ltre, hogy a
mind bonyolultabb vl munkatevkenysgben kialakul a tapasztalatok sajtos rtkelse is: az egyttes
47
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
tevkenysg szmra hasznos formk megktdnek, msok erejket vesztik. Bizonyos tevkenysgeket ezrt
tilalommal sjtanak, a tilalmak hasonlan a szerszmkszts technikjhoz a horda (a terleti csoport)
tudatban nemzedkrl nemzedkre rkldnek. (Huszr 1983, 50.)
A kzssg fnnmaradshoz szksg volt tovbb a nemi kapcsolatok bizonyos fok rendezsre,
szablyozsra, ez ugyanis amint erre az sszefggsre a trsadalom kialakulsa kapcsn utaltunk alapvet
flttele volt a csoporton belli konfliktusok korltozsnak. Ennek els mdja az endogm (egyms kzt
hzasod, a kzssgen belli nemi kapcsolatokkal jellemezhet) terleti csoportokon bell a szexualits
idszakos tilalma volt az n. nemi-termelsi tabuk formjban (Szemjonov 1973, 243271.). A nemi
kapcsolatok szablyozsnak ez a mdja nyilvnvalan nem fejldhetett tovbb, a tilalmi idszakok
kiterjesztse megszntethetetlen biolgiai korltokba tkztt. Ezrt idvel a terleti csoportok kztt az a
szoks alakult ki, hogy az egyik terleti csoport tagjai bizonyos szablyok szerint egy msik terleti csoport
tagjaival kezdtek hzasodni. Ennek a szoksnak az ltalnoss vlsa s meggykeresedse oda vezetett, hogy
ugyanahhoz a terleti csoporthoz tartoz szemlyek nem hzasodhattak egymssal, vagyis az egyes terleti
csoportok exogmokk vltak. (Lng 1978, 25.) Ltrejttek a prvlasztsi tabuk s a prkapcsolatok
lehetsgt biztost engedlyez terminusrendszerek. Ezek szerkezete akknt volt kialaktva, hogy egy
ismert szemlybl kiindulva, a terminusok sszefgg lncolatnak segtsgvel brki megtallhatta azt a
csoportot, amelynek tagjai hzastrsai lehettek (Lng 1978, 208.).
A terleti csoportokban, a korai zskmnyol trsadalmakban teht az egyttls intzmnyes rendjt kizrlag
kezdetleges normk, szoksok s tabuk biztostottk.
A terleti csoportok normarendszere igen kezdetleges volt. A normk cmzettje, alanya az egsz kzssg
volt. A terleti csoportok normi spontn mdon, nem pedig egy szemly vagy csoport tudatos elhatrozsnak
eredmnyeknt jttek ltre, st ezeknek a normknak mg elkpzelt alkotjuk sem volt, nem kapcsoldott
hozzjuk semmifle normaalkot kpzete, mg mitikus formban sem. Ezeknek a normknak a kvetse,
rvnyeslse is spontn, termszet adta volt, a kiknyszertsnek semmifle mechanizmushoz nem
kapcsoldott. A normk kzvetlenl a kzssghez szltak, s megsrtsket a kzssg kzvetlenl
szankcionlta. Ezt a kzvetlensget a terleti csoportok viszonylag kis ltszma, szemtl szembeni (elterjedt
angol kifejezssel: face to face) jellege tette lehetv. Mindenki mindenkit ismert s mindenkivel kzvetlenl
rintkezett, s gy kzvetlenl kifejezsre tudta juttatni a normk megsrtse miatti rosszallst szidalmak,
kinevets, a szoksos udvariassg megtagadsa, a normasrt elkerlse stb. rvn (Service 1977, 86., 118
120.). E normarendszerek kezdetlegessge abban is kifejezdtt, hogy a slyosabb normasrtsek esetben
szankcionlsnak, a normasrts miatti htrnyokozsnak mg kzvetlenl kellett kapcsoldnia a magatarts
biolgiai determinltsghoz, csak az a htrnyokozs lehetett hatkony, amelynek a hatsa valamilyen
sztnhz, gy az letsztnhz vagy a fjdalomhoz kapcsoldott. Mindez termszetesen azzal jrt, hogy a
szba jhet szankcionlsok rendkvl szk krre korltozdtak (testi fenyts, hall vagy az azzal egyenrtk
kitaszts a kzssgbl).
A terleti csoportok normarendszere ugyanakkor minden kezdetlegessge ellenre a kt leglnyegesebb
kvetelmnynek eleget tett: egyrszt elrta a trsadalmi fejlds kvetelmnyeinek megfelel (s egyben a
kzvetlenl biolgiailag determinlt viselkedstl eltr) magatartst, vagyis magatarts-elrst tartalmazott;
msrszt a kzssg ltal alkalmazott fizikai htrny rvn abba az irnyba befolysolta a kzssg tagjait, hogy
a normt megtartsk, vagyis szankcionlsban nyilvnult meg. Amit itt hangslyoznunk kell, hogy mr a
legkezdetlegesebb normativitsnak is elvlaszthatatlan mozzanata a magatarts-elrs s a szankcionls,
vagyis normativitsrl s gy normrl sem beszlhetnk a szankcionls relis lehetsge s esetenknti
megvalsulsa nlkl, msrszt tbb-kevsb ltalnosan rzkelhet magatarts-elrs nlkl sem lehet sz
normativitsrl s gy szankcionlsrl sem. A htrny rvn trtn magatarts-befolysols mg nem
szankcionls, a szankcionlsnak tovbbi flttele az is, hogy a htrny okozsra valamilyen norma
megsrtse miatt kerljn sor, a htrny okozsnak a motvuma valamilyen norma megsrtse legyen. A
szankcionlst teht legkezdetlegesebb formjban is ketts sszefggs jellemzi: egyrszt a magatartsszablyozshoz, annak megerstshez s ezen keresztl a mlthoz, msrszt pedig magatarts tudaton
keresztl trtn befolysolshoz s ezen keresztl a jvhz kapcsoldik.
Az intzmnyes rendet, a trsadalmi rend megerstsnek a funkcijt a fejldsnek ezen a fokn alapveten
a normk biztostottk, a csoport bels szervezdsrl, vezetk s vezetettek elklnlsrl, hatalmi
viszonyokrl mg nem beszlhetnk.
A konfliktusmegolds feladatt kzvetlenl a kzvlemny ltta el oly mdon, hogy kifejezsre juttatta, a
konfliktusban ll felek kzl melyiknek ad igazat. A konfliktusmegoldsnak ez a mdja gyakran a verseny

48
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
vagy a prbaj klnbz formival kapcsoldott ssze (Service 1973, 7071.; 1977, 8990.). Az idnknt
flvetd vezetsi feladatokat eseti jelleggel oldottk meg.
Egy-egy nagyobb terleten idvel az egyms mellett l terleti csoportok sokasga alakult ki (Lng 1978,
26.). Az egyms mellett l tbb terleti csoport nyelvi-kulturlis egysget alkotott, egymshoz val
viszonyukat bizonyos fokig rendeztk a mr emltett hzasodsi szablyok, az egyttmkdsnek egyb
szervezete azonban nem alakult ki. Termelsk szempontjbl ezek a csoportok nllak s egymstl
fggetlenek voltak Az letfelttelek s a termels azonossga nem tette lehetv az egyes csoportok kztti
munkamegosztst, s gy a gazdasgi kapcsolatok kialakulsnak felttelei nem voltak meg. Ktsgtelen, hogy az
egyes csoportok gyakran olyan anyagokat is hasznltak, amelyek sajt terletkn nem voltak fellelhetk Az
ilyen anyagok j rszhez azonban nem csere tjn jutottak, hanem gy, hogy maguk mentek el a
lelhelyekre [A] csupn egyes vidkeken tallhat anyagok flhasznlsnak szabadsga ltalban elismert
volt, feltve, hogy ehhez a terleten llandan lak csoport tagjai hozzjrultak Mindezek a kapcsolatok
azonban sem olyan gyakoriak nem voltak, sem pedig olyan fontossguk nem volt, hogy az egyes csoportok
lett szervesen s llandan sszektttk volna, s azokbl ilyen mdon egy nagyobb trsadalmi egysg alakult
volna ki. Msrszrl a terleti csoportoknak semmifle olyan kzs szervezetk nem volt, amely egysges
irnytssal sszefogta volna ket. (Lng 1978, 4142.) A terleti csoportokbl flpl trsadalmak teht n.
szegmentris trsadalmak voltak, egysgeik nllan letkpesek voltak. (Az elnevezs Durkheim francia
szociolgus nyomn terjedt el a trsadalomtudomnyi irodalomban. A szegmentci a szegmens = szelvny sz
alapjn eredetileg biolgiai jelentst hordozott, az l szervezetek, pldul a fldigiliszta szelvnyezettsgt
jelentette. A szegmentci a modern trsadalomtudomnyban a strukturlisan azonos egysgek
differencildst jelenti, amelyek azonos funkcit tltenek be. Ezek az egysgek rendszerint kevss
specializltak, s azokat koopercis knyszerek s cserekapcsolatok nem kapcsoljk ssze [Lexikon zur
Soziologie 1973].)
A korai zskmnyol trsadalmak intzmnyi szfrjt, a terleti csoportok norminak jelentsgt illeten
vgl arra kell rmutatnunk, hogy ppen ezek a normk, pontosabban a prvlasztsi szablyok tettk lehetv
az ttekinthet rokoni kapcsolatokat, s gy a nemzetsgek, majd a trzsi-nemzetsgi trsadalmak
kialakulshoz vezettek.

2.3. Az egalitrius trzsi-nemzetsgi trsadalmak


a) A nemzetsgek s az azokon flpl trzsi-nemzetsgi trsadalmak kialakulsa hossz fejldsi folyamat
eredmnye volt, a terleti csoportok s a nemzetsgi trsadalmak kztt nincs les hatrvonal; az si
trsadalmakra ugyanis a trsadalom szerkezeti egysgeinek lland keletkezse s megsznse, bels
szerkezetk folyamatos vltozsa a jellemz (Lng 1978, 22.). (St, Lng Jnos szerint elhatrozs dolga, hogy
ezeket az egysgeket helyi csoportoknak vagy nemzetsgeknek, gens-klnoknak nevezzk Lng 1978, 69.,
106107.) A kifejlett nemzetsgek hrom jellemz vonsa a kzs leszrmazs hiedelmt kifejez kzs nv,
a sajt terlet s az exogmia kzl az utbbi kett mr a terleti csoportok idszakban ltalnoss vlt. Az
j nemzetsgek keletkezse sorn ezek a jellemz vonsok egyms utn, mghozz klnbz sorrendben jttek
ltre. Rszben ezrt, rszben pedig a klnbz krnyezeti flttelekhez val eltr alkalmazkods miatt a
nemzetsgi trsadalmak igen vltozatos kpet mutattak.
Az si trsadalmak esetben a fejldsnek hrom dimenzijt, hrom szintjt kell megklnbztetni. Az egyik
az a trsadalmi szervezds alapelve. Ebben a vonatkozsban a terleti hovatartozshoz kpest egyre n a
vrsgi hovatartozs jelentsge, ami klnsen akkor nyilvnval, amikor ugyanazon a terleten klnbz
nemzetsgekhez tartoz szemlyek lnek egytt. A terleti csoportok s a nemzetsgi trsadalmak
megklnbztetse ezt a dimenzit hangslyozza. A msodik dimenzi az intzmnyek jellege, ahol a fejlds
abban mutatkozik meg, hogy az egyttls szemlytelen, csak trsadalmi normk ltal trtn biztostsa mind
jobban kiegszl a kzgyek eldntsnek szemlyekhez s csoportokhoz ktd formival. A kt emltett
dimenzi kztt szoros a kapcsolat, hiszen a kialakul j intzmnyi formk a vrsgi szervezdsre s a
nemzetsgekre plnek. Ez azonban nem jelenti a kt fejlds egyidejsgt, ebben a vonatkozsban is
egyenltlen a fejlds. A harmadik a trsadalom kzpontostottsgnak s a trsadalmi
egyenltlensgeknek a dimenzija. A kzleti szervezds, az intzmnyi szfra fejldse hossz ideig nem
szmolta fl az si trsadalmak egalitrius jellegt, egyedeinek alapvet egyenlsgt. Mind a terleti
csoportok, mind pedig fejldsk sorn hossz ideig a trzsi-nemzetsgi trsadalmak egalitrius s egyben
szegmentris trsadalmak voltak. (Ezt fejezi ki az egalitrius nemzetsgi trsadalom elnevezs.) Az emberisg
eddigi trtnetnek mintegy 99%-t egalitrius trsadalmakban tlttte (Service 1977, 32.). A fldmvelsre
trtn ttrssel azonban ppen a nemzetsgi trsadalom leszrmazsi elvre plve az egyenlsg
viszonyai flbomlottak s hierarchikus trzsi-nemzetsgi trsadalmak jttek ltre.

49
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
b) A trzsi-nemzetsgi trsadalmak (vagyis a fejlettebb zskmnyol s a kezdetleges termel-gazdlkod
trsadalmak) alapvet trsadalmi egysgei, trsadalmi integrcii, kzssgei a nemzetsgek voltak. A
nemzetsgek rszben valdi, rszben vlt rokonsg, kzs stl eredeztetett leszrmazs alapjn, vagyis vrsgi
alapon klnltek el egymstl.
A nemzetsgek mellett a fejlds sorn tovbbi, tbb nemzetsget tfog trsadalmi egysgek jttek ltre, ezek
azonban a nemzetsgek alapvet szerept nem szntettk meg. Ilyen egysgek voltak az egymssal szorosabb
kapcsolatban ll, tbbnyire tlzottan nagy ltszmv vlt nemzetsgek sztvlsval ltrejtt nemzetsgeket
tfog testvrnemzetsgek (az ltalnoss vlt grg elnevezssel: frtrik), a tbb rokon testvrnemzetsget
tfog trzsek s a tbb trzset egyest trzsszvetsgek. A nemzetsgek, testvrnemzetsgek s trzsek
kztti kapcsolds szintn a rszben vlt, rszben valdi rokonsg alapjn trtnt, mg a trzsszvetsgek
tudatos szvetsgkts alapjn a fejlds viszonylag ksei szakaszban tbbnyire kls fenyegets hatsra s
ezrt nem is mindenhol jttek ltre, noha az etnikai rokonsgnak itt is ltalban jelents szerepe volt. Ezeknek
az tfogbb egysgeknek a szerepe s jelentsge a klnbz npeknl igen eltren alakult.
A nemzetsgeken bell a termelsi viszonyok vltozsval s azoknak hatsra alakultak ki a csaldok. A
gyjtget-vadsz npeknl a csaldnak mg kevs szerepe volt, de fejletlen formban mr megjelent. (Lng
1978, 30.)
A trzsi-nemzetsgi trsadalmak alapstruktrjt jelent, vagyis az egyedeknek a trsadalomban elfoglalt helyt
alapveten megszab, nemzetsgekbl, testvrnemzetsgekbl, trzsekbl s trzsszvetsgekbl flpl
nemzetsgi szervezet ngy alapvet funkcit tlttt be, vagyis a nemzetsgi szervezet a trsadalmi lt emltett
ngy szfrjnak megfelelen egyidejleg volt vrsgi-rokonsgi szervezet, a termels szervezete, a kzlet
szervezete s a kultikus-eszmei sszetartozst biztost szervezet.
c) A nemzetsgi szervezet mint vrsgi-rokonsgi szervezet alapjaiban rendezte az egyedek egyms kztti,
szemlykzi (interperszonlis) viszonyait. Ennek megfelelen
megszabta azt, hogy milyen gon tartjk szmon a leszrmazst s gy a rokonsgot (az n. matrilineris
nemzetsgek vagy ms nven klnok csak anyagi gon, az n. patrilineris nemzetsgek vagy ms nven gensek
pedig csak apai gon, a kln-gensek pedig mindkt gon);
megszabta a prvlasztsi lehetsgek krt (a nemzetsg exogm kzssg volt, vagyis a nemzetsgen belli
szexulis kapcsolat tilos volt);
megszabta azt, hogy az j csald a frj vagy a felesg nemzetsgnek a keretben lt s termelt-e (elbbi
esetben patriloklis, az utbbi esetben matriloklis rendszerrl van sz);
megszabta a nknek s a frfiaknak a trsadalomban elfoglalt helyt (amit korbban leegyszerstve a
matriarchtus s a patriarchtus ellenttvel ragadtak meg);
megszabta azt, hogy az adott szemly elssorban kinek a tmogatsra szmthat, illetve kinek a tmogatsra
kteles.
d) A nemzetsg mint termelsi szervezet alapvet gazdasgi egysge, termelsi kzssge az n. nemzetsgi
kzssg volt. Ez nem volt egszen azonos a nemzetsggel, mivel a nemzetsg tagjain kvl azok ott l
hzastrsait s nem rokon gyermekeit is magban foglalta. Nem tartoztak bele viszont a nemzetsgnek azok a
tagjai, akik csaldi kapcsolataik miatt ms nemzetsgi kzssgekben ltek. A nemzetsgi kzssgek
termeltevkenysge a terleti csoportokhoz hasonlan zskmnyol jelleg volt, a korbbi fejldsi fokhoz
kpest azonban megntt a vadszat s ezen bell is a nagyvadvadszat jelentsge, amit a termelerk fejldse
tett lehetv. A zskmnyols kvetkeztben a nemzetsgi kzssgek letmdjt is az egy nagyobb terleten
belli vndorls s idleges letelepeds jellemezte.
A nemzetsgi trsadalmak tulajdonviszonyait is a legfontosabb termeleszkznek, a fldnek a kzssgi
tulajdona jellemezte, ami a fldterlet kzs vdelmben s kzs hasznlatban fejezdtt ki. A
munkamegoszts viszonyait az jellemezte, hogy a fld kzs hasznlata kzsen vgzett zskmnyol jelleg
termeltevkenysget is jelentett, termszetesen az adott tevkenysg jellegnek (pldul nagyvadvadszat,
gyjtgets) megfelel mrtkben. Ezzel szemben a kifejezett termeltevkenysg pldul szerszmkszts
ltalban egyedi tevkenysg volt. A vadszat s klnsen a nagyvadvadszat szerepnek a nvekedse ezrt a
munkamegoszts fejldst vonta maga utn: egyrszt a nemek kztti termszetes munkamegoszts ltalnoss
vlt, msrszt az uralkod prhuzamos munkamegoszts mellett kialakultak bizonyos elklnlt feladatok is.

50
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
A kzs tulajdon s a kzs munkavgzs kvetkeztben az eloszts s a fogyaszts is kzssgi keretek kztt
zajlott le.
A nemzetsgi kzssg teht a terleti csoportokhoz hasonlan a tulajdon, a munkavgzs s az elosztsfogyaszts kzssge volt. Az egynek szksgleteinek a kielgtst a nemzetsgi szervezet tette lehetv, azon
kvl ezek a szksgletek a termszetnek val nagyfok kiszolgltatottsg miatt nem voltak kielgthetk.
Az egyni szksgleteket teht a kzssg kzvettette, maga a kzssg trsadalmi szksglet volt. A
nemzetsgi szervezetnek ezt a szerept mg az jellemezte, hogy ugyanaz a kzssgi szervezet mindenki
szmra biztostotta vagyis kzvettette szksgletei kielgtst s fordtva: mindenki szmra ugyanaz (s
csak ugyanaz) a kzssgi szervezet kzvettette szksgletei kielgtst. Msknt megfogalmazva ez azt
jelentette, hogy egyrszt a kzssg minden egyes tagja szmra a szksgletkielgts trsadalmi flttelei
azonosak voltak, msrszt pedig a fejlettsgnek ezen a fokn az egyni szksgletek elemi szintek, teht
differencilatlanok s csaknem azonosak voltak. Ezrt a kzssg tagjainak szksgletkielgtsk trsadalmi
fltteleihez val viszonyai vagyis rdekeiis azonosak voltak. A nemzetsgi kzssget tehtaz
rdekazonossg jellemezte. (Flrertsek elkerlse vgett: az rdekazonossg a kzssghez val viszonyban
fejezdtt ki, ami teht nem zrta ki a szemlyes jelleg konfliktusokat.) Ezen az rdekazonossgon nyugodott a
kzletnek a nemzetsgi trsadalomra jellemz sajtos formja.
e) A nemzetsgi szervezet mint a kzlet szervezete, a nemzetsgi trsadalom intzmnyi szfrja azt a
funkcit tlttte be, hogy az esetleges kls tmadsokkal szembeni vdekezs megszervezsvel s az
esetleges bels konfliktusok rendezsvel biztostotta a kzssgnek mint trsadalmi szksgletnek a
fnnmaradst. Ez a trsadalmi normk s a dntshozatal rendjben nyilvnult meg.
A nemzetsgi szervezetet mint a kzlet szervezett a dntshozatalt illeten mindenekeltt a szintenknt
tagolt primitv nkormnyzat jellemezte. nkormnyzat volt, mivel a kzssg gyeirl demokratikus
formk alkalmazsval kzvetlenl vagy vlasztott kpviseli tjn maga a kzssg dnttt. Ennek az
nkormnyzatnak az alapjt a kzssg tagjainak rdekazonossga s egyenlsge kpezte. Primitvnek
nevezzk ezt az nkormnyzatot, mivel kevs tisztsg jn csak ltre, nincs differencilt s llandsult
hierarchia, a szoksok szinte mindent elrnak, gy viszonylag ritkn kell dnteni. A dntshozatal rendjt
alapveten a tekintly szabta meg, a hatalmi viszonyoknak mg csak a csri alakultak ki. Ez a primitv
nkormnyzat szintenknt tagolt volt, vagyis a dntshozatal demokratikus rendje a trzsi-nemzetsgi
trsadalom szervezdsnek valamennyi szintjn kialakult a nemzetsgtl a trzsszvetsgig, de a klnbz
szinteken eltren alakult ki s a szintek jelentsge is eltr volt. Dnt jelentsge volt a nemzetsgnek mint
alapegysgnek s az adott np esetben legmagasabb szint egysgnek, vagyis a trzsnek vagy
trzsszvetsgnek; a kzbees szintek (frtrik, illetve trzsszvetsg kialakulsa esetn a trzsek) szerepe
elmosdottabb volt.
A nemzetsgi szervezetnek mint a kzlet szervezetnek a formi az egyes npeknl eltrek voltak. Ezek a
klnbsgek egyrszt arra vezethetek vissza, hogy a termszeti flttelek eltrek s ennek kvetkeztben a
konkrt termeltevkenysgek is klnbzek voltak. A trzsi-nemzetsgi trsadalmak kzletnek a megrtse
szempontjbl azonban sokkal jelentsebb a klnbsgek msik oka. Eszerint ugyanis a trzsi-nemzetsgi
trsadalmak fejldtek, s a kutatk ltal lert kzssgek is a fejlds klnbz fokain lltak. A trzsek szles
skljt mutatjk az evolcis fejlemnyeknek, melynek vgpontjain kt radiklisan klnbz tpus ll
szemben egymssal. A skla alacsonyan fejlett vgn trsadalmilag s politikailag szttagolt, gazdasgilag
differencilatlan s szegnyes trzsek llnak Legfejlettebb formjban, a kzpontostott trzsben azonban a
trzsi kultra mr az llam bonyolult struktrjt ellegezi. (Sahlin 1973, 168169.)
A kzlet szervezetben megfigyelhet klnbsgek ellenre azonban nhny ltalnosan jellemz vagy
tipikus vonst kiemelhetnk.
A nemzetsg szintjn az alapvet krdseket kzvetlenl a nemzetsg maga, a nemzetsgi tagok gylse vagy
ms nven a nemzetsgi tancs dnttte el. A nemzetsgi tancs a nemzetsg sszes felntt frfi- s ntagjnak
demokratikus gylse volt, amelyben mindenkinek egyformn volt szavazati joga. Ez a tancs vlasztotta meg
s mozdtotta el a klnbz vezetket, dnttt a hbor s a bke krdsben (ebben azonban a trzs, illetve
atrzsszvetsg bizonyos fokig korltozta a nemzetsget), hatrozott a nagyobb vadszatokrl, megllaptotta a
vrbossz ktelezettsgt vagy az engesztel vrdj sszegt, dnttt a nemzetsgbe val befogads krdsben.
A nemzetsg tagjainak a dntsben val rszvtelt az egyenjogsg jellemezte, ez azonban nem jelentette
befolysuk egyenlsgt, mivel az idsebb, tapasztaltabb frfiaknak nagyobb tekintlye, a dntsekbe nagyobb
beleszlsa volt, mivel a tbbiek inkbb hallgattak vlemnykre. A nemzetsgre vonatkoz tovbbi, kisebb
jelentsg krdseket a nemzetsg mr nem kzvetlenl, hanem kzvetve, vlasztott vezetk tjn dnttte el.

51
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
A vezetk dntsi lehetsgei behatroltak voltak, nknyes dntsekre nem kerlhetett sor. Ezt a kvetkez
szervezeti megoldsok biztostottk:
1. A vezeti funkcik elklnlse a fejlds sorn vltozott:
Az els idszakban mg nem alakultak ki lland vezeti funkcik, nem volt lland fnki hivatal, a vezets
tengedse az egyik ember kezbl a msikba a tervezett tevkenysg tpustl fggtt (Service 1973, 64.).
Azokat fogadtk el vezetnek, akik szemlyes tulajdonsgaiknl fogva kiemelkedtek a tbbiek kzl. Ezek az
n. nagy emberek (big man) nagyobb befolysra, tekintlyre tettek szert.
A ksbbi fejlds sorn a vezeti funkcik llandsultak, a megbzsok hosszabb idre szltak, azonban a
tbb, egymst rszben ellenslyoz funkci megakadlyozta a vezeti nkny kialakulst. Ilyen vezeti
funkcik a bkebeli vezet, a hadvezr s a vallsi vezetk voltak. A vezeti funkcik llandsulsval
kialakultak a kezdetleges hatalmi viszonyok.
2. A vezeti minsg azon alapult, hogy ket az egsz nemzetsg elfogadta, illetleg vlasztotta s brmikor
elmozdthatta.
3. Az elfogads vagy vlaszts sorn a szemlyes kpessgekre s tulajdonsgokra voltak tekintettel.
4. A vezetknek dntseik vgrehajtshoz ltalban nem lltak rendelkezskre knyszert eszkzk, a nptl,
a kzssgtl elklnlt kzhatalmi szervezetre nem tmaszkodhattak. A dntsek rvnyeslse elsdlegesen a
vezetk tekintlyn s a vezetettek beleegyezsn nyugodott. Service tall megfogalmazsval lve: a vezets
alapveten tancsad s nem vgrehajt hatalom ebben a trsadalmi tpusban (Service 1973, 66.).
5. Az elzekbl kvetkezen a vezetk semmifle kivltsgot nem lveztek, hanem elsk voltak az egyenlk
kztt (ltalnosan hasznlt latin kifejezssel: primus inter pares).
6. Mivel a termelsi folyamat s gy az letmd vltozsa igen lass volt, a flvetd problmkra a tradcik, a
szoksok csaknem mindig vlaszt adtak, ami jelentsen behatrolta a vezetk ltal hozhat dntsek krt.
A trzsek (illetve trzsszvetsgek) szintjn az alapvet krdsekben mindenekeltt a hbor s bke,
valamint a szvetsgkts krdsben a nemzetsgek vlasztott s visszahvhat kpviselibl ll trzsi
tancs dnttt, a vitban azonban a trzs valamennyi tagja rszt vehetett. A trzsi tancs az ltala vlasztott
vezetk tevkenysgt szigoran ellenrizte, dntsi lehetsgei a nemzetsgi vezetkhz hasonlan
behatroltak voltak.
A nemzetsgi szervezetnek mint a kzlet szervezetnek msodik lnyeges vonsaknt a nptl elklnlt
kzhatalmi szervezet, helyesebben erszakszervezet hinyt kell kiemelnnk: a kzssg knyszert,
fegyveres ereje amelynek alkalmazsra kifel, ms kzssgekkel szemben kerlt sor azonos volt magval
a flfegyverzett nemzetsggel, pontosabban a nemzetsg flfegyverzett felntt frfi tagjaival, vagyis nem
alakult ki olyan csoport, amelyik a nemzetsg tbbi tagjtl abban klnbztt volna, hogy szksg esetn
kizrlagos feladata lett volna a fegyveres erszak alkalmazsa. Ezt a mindenki ltal ztt vadszat
technikailag, az ltalnos rdekazonossg trsadalmilag lehetv, a kzssg vdelmnek a hatkonysga pedig
szksgess tette.
A nemzetsgi szervezet harmadik lnyeges vonsaknt ebben az sszefggsben azt kell hangslyoznunk, hogy
a nemzetsgek mint alapvet kzssgek bels lett, tagjaik tevkenysgt, a nemzetsgek egyms kztti
kapcsolatait, a kzlet szervezetnek mkdst szoksokbl, sajtos tabu- s ritulis szablyokbl,
egyttmkdsi s a vrbosszval sszefgg szablyokbl ll normarendszer szablyozta. Ez a
normarendszer a nemzetsg tagjainak minden cselekvst, minden tevkenysgi szfrjt rendezte: a
termeltevkenysget, a javak elosztst, a trgyak hasznlatt, a csaldi s nemi kapcsolatokat, az illend
viselkedst, a kzleti tevkenysget, a hadvisels mdjt stb. Szinte minden szitucira volt szoks, csaknem
minden flvetd problmt a szoksok segtsgvel oldottak meg, ritkn volt teht szksg ettl fggetlen
egyni vagy kzssgi dntsre.
A nemzetsgi trsadalom normarendszere tovbbra is primitv, a terleti csoportok normarendszernl azonban
fejlettebb volt. A normk rvnyestst alapveten tovbbra is kzvetlenl a kzssg s a kzvlemny
biztostotta, azonban ebben a folyamatban egyes szemlyek idsebbek, rokonok, varzslk egyre inkbb
kitntetett szerepet jtszottak.

52
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
Az letkorhoz s bizonyos rokonsgi pozcikhoz nagyobb tekintly kapcsoldott, amit szintn flhasznltak a
normk betartsa rdekben s a konfliktusok megoldsa sorn. A kzssgen belli rintkezsi viszonyokhoz
kapcsold normk mellett megjelent a nemzetsgek kztti kapcsolatok kezdetleges szablyozsa, a vrbossz.
A nemzetsgi trsadalmak normarendszereihez mindinkbb mitikus, mgikus, tlvilgi elemek kapcsoldtak.
Az elkpzelt termszetfltti lnyeket kezdetben a normk vdelmezinek, rvnyre juttatinak, majd azok
alkotinak tekintettk. Ezen elkpzels alapjn a normk rtelmezsben s rvnyre juttatsban egyre
nagyobb szerepet jtszottak a varzslk, majd a papok.
A trzsi-nemzetsgi trsadalom normarendszere a nemzetsg tagjainak egysgn, rdekazonossgn s
egyenlsgn nyugodott, ezrt a szablyok nkntes kvetse volt a jellemz. rvnyeslsket a nemzetsg
tagjainak az egyetrtse, a kzvlemny knyszere biztostotta, kln rvnyest-kiknyszert appartus
nlkl. (Ez utbbi egybknt nptl elklnlt kzhatalom nlkl nem is alakulhatott ki.) Ugyanakkor a fejlds
sorn a szablyok rtelmezsben, a vits esetek eldntsben fokozatosan megn a nagyobb tekintllyel
rendelkez vezetk szerepe. Ezek ugyan a konfliktusban ll felekre ktelez dntseket nem hozhattak, a
konfliktusokat kzvettssel igyekeztek megoldani, tekintlyk miatt azonban az rintettek ltalban elfogadtk
javaslataikat.
f) A nemzetsget mint kultikus-eszmei sszetartozst biztost szervezetet a mtoszok, a kezdetleges vallsos
elkpzelsek s rtusok azonossga jellemezte. Ez elssorban a kzs eredet, leszrmazs mtoszn s kzs
rtusok gyakorlatn keresztl tudatostotta a nemzetsg tagjainak sszetartozst s a krnyezetkben l ms
nemzetsgekhez val viszonyt. A mtoszok s a kezdetleges vallsos elkpzelsek jelents mrtkben
hozzjrultak a nemzetsgi trsadalom norminak az rvnyeslshez, stabilizltk a nemzetsgi trsadalmat, s
lehetv tettk a nemzetsgek megvltozott tartalommal s formban val tovbblst akkor is, amikor a
nemzetsgi trsadalom alapjul szolgl termeltevkenysg talakult.

3. 3. Az si trsadalmak differencildsa. A
hierarchikus nemzetsgi trsadalmak
Az elzekben ltalban jellemzett strsadalmak kztt termszetesen jelents klnbsgek voltak, amelyek
elssorban az eltr termszeti adottsgokon, a krnyez kzssgekkel val kapcsolatok, rintkezsek
gyakorisgn s hbors vagy bks jellegn alapultak, s mindenekeltt a zskmnyol tevkenysg konkrt
formjban (gyjtgets, vadszat, halszat szerepe, specializltsga), valamint a kzssgek nagysgban s
eltr szervezettsgben fejezdtek ki. Az itt vzolt mennyisgi klnbsgek mellett mintegy 1000012000
vvel ezeltt a tovbbi fejlds menett megszab, az llam s a jog kialakulshoz vezet minsgi
differencilds kvetkezett be.
Ennek a differencildsi folyamatnak az egyik lnyeges oka az volt, hogy ekkoriban alakultak ki Fldnkn a
mainak megfelel, n. neotermikus ghajlati viszonyok, ami a kzssgek letfltteleire fldrajzi
szlessgenknt eltren hatott. szak-Eurpban a ligetes tundra erdv alakult, ami a nagyvadak
cskkensvel jrt, s ez a specializldott vadszat tendencijt visszafordtva a nem specializldott
vadszatot, halszatot, gyjtgetst stabilizlta.
Dlnyugat-zsiban a mai Jordnia, Izrael, Libanon, Szria, Irak, Irn terletn elhelyezked n. termkeny
flhold vidkn a fejlds ms irnyt vett: megkezddtt a specializlt vadszatrl s gyjtgetsrl az
llattenysztsre s a fldmvelsre val ttrs hossz trtnelmi folyamata, a fldmvel-llattenyszt
trsadalmak elklnlse s kiemelkedse. Ennek az elklnlsi s kiemelkedsi folyamatnak az els
szakaszt az jellemzi, hogy a specializlt vadszat a gyjtgets intenzvebb vlsval egytt bizonyos llats nvnyfajtk kivlasztshoz vezetett.
A msodik szakasz az n. neolit forradalom, amelynek a lnyege az llatok s nvnyek hziastsa s a
korbban llandan kborl kzssgeknek az elhegysgek vezetben val idleges letelepedse volt. Ez a
neolit forradalomnak nevezett vilgtrtnelmi jelentsg ttrs a szaktudomnyok mai ismeretei szerint
elszr a Kzel-Keleten ment vgbe; vitatott viszont, hogy a ms terleteken is lezajlott hasonl folyamatok
eredeti fejlds eredmnyei-e, vagy pedig a kzel-keleti vvmnyok hatsra kvetkeztek be.
A neolit forradalom kvetkeztben komplex, fldmvel-llattenyszt kultrk alakultak ki, amelyek az n.
erdirtsos fldmvelsen nyugodtak: az erd meghatrozott rszt kiirtottk, flgettk, majd a fld
termkpessgnek a cskkense utn a kzssg tovbbvndorolt. A fldmvelsnek ezt a mdjt a
kzssgek sztszrtsga s a rendelkezsre ll bsges fldterlet tette lehetv. Ez a termelsi md
ideiglenes letelepedssel jrt, vagyis a letelepeds folyamata is fokozatos volt, ami a zskmnyol trsadalmi
53
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
formnak fldkzssgi-fldmvel trsadalmi formv val talakulsval jrt. A fld hasznostst az
egynek szmra tovbbra is a kzssg biztostja, de mr nemcsak kzvetlenl, mint kzs vdelmet biztost
s kzs zskmnyolst vgz egsz kzssg, hanem a termeltevkenysg nagy rszt vgz nagycsaldi
kzssgek birtoklsa tjn is. A nemzetsgi kzssg mint termelkzssg struktrja nmikppen mdosul,
de a mg csak ideiglenes letelepeds miatt megmarad nemzetsginek: kialakul a tisztn nemzetsgi
fldkzssgnek, a rszben s idlegesen csaldi fldbirtoklsnak s a zrt naturlgazdlkod teleplsnek az
egysge.
A fejlds harmadik szakasza a neolit forradalom nyomn kialakult s az elzekben jellemzett fldkzssgi
forma virgkora s annak alapjn a hierarchikus nemzetsgi trsadalmak kialakulsa. Az elz szakasz
korai fldmvel kzssgei gazdasgukat annyira kifejlesztettk, hogy kpesek voltak tartsan megtelepedni
a hegyek lbnl fekv krnyezetben ptett lland lakhelyeken (Clark 1976, 132.).
Lnyeges vltozsok kvetkeztek be ezzel a nemzetsgi trsadalmak intzmnyi szfrjban. A nemzetsgi
trsadalmakban benne rejl, bels sajtossgaibl kvetkez (immanens) tendencik a mezgazdasgi
termelsre val ttrssel flersdtek, s ennek kvetkeztben az egalitrius nemzetsgi trsadalmak
hierarchikus nemzetsgi trsadalmakk alakultak t. Ez tbbnyire egytt jrt a szegmentris nemzetsgi
trsadalmak kzpontostott trzsi trsadalmakk val talakulsval. Ily mdon ltrejttek az n.
trzsfnksgek (Huptlingstum, chiefdom). A trzsfnksgek vagy kzpontostott trzsek az egalitrius
nemzetsgi trsadalmak s az llam kztti fejldsi fokknt az llamhoz vezet fejlds sorn mindenhol
kialakultak (Service 1977, 122.).
A nagy emberek s a korltozott hatskrrel rendelkez vezetk az egalitrius trsadalmakban is trekedtek
arra, hogy pozcijukat fiaikra trktsk. Ez a trekvs azonban hol sikeres volt, hol nem, mindenesetre
szokss mg nem vlt, mg nem intzmnyeslt. A fldmvelsre val ttrssel a csald gazdasgi
jelentsge megntt, ami a nagy emberek, illetleg a vezetk esetben is a gazdasgi pozcik megersdsvel
s a presztzs nvekedsvel jrt. A viszonylagos gazdagsg s az ahhoz kapcsold presztzs viszont mr
trkthet volt (v. Service 1977, 107.). gy szmos kzssgben a primogenitra a legidsebb fi rklse
szoksoss vlt. Ezzel a vezets hatalma s stabilitsa idben s terjedelemben abban a mrtkben ntt meg,
ahogyan a vezets hatskre intzmnyesedett (Service 1977, 109.). Ugyancsak a nemzetsgi trsadalmak
immanens tendencija volt, hogy a vezetk kr kvetk, alrendeltek csoportosultak. (Ha a szemlyes
hatalom valamilyen formja ltrejtt s intzmnyeslt, adott idszakra klnfle alrendelt hivatalok jnnek
ltre, gy hierarchia kpzdik. Ez a hivatali hierarchia minden fnksg esetben rkldv vlik, gy tarts
trsadalmi rtegek alakulnak ki. Service 1977, 106107.) A fldmvelsre val ttrs a klcsns
ajndkozs szokshoz kapcsoldan szintn ezt a tendencit erstette, majd az ajndkozs gyakorlatnak
jraelosztv vlsa a vezet a kvetitl kapott ajndkokat jra sztosztotta a vezet pozcijt tovbb
stabilizlta (Service 1977, 108.).
A trzsfnksgek kialakulsban a dnt tnyez a letelepedett kzssgek kztti csere volt, amit gyakran
indokoltt tett az kolgiai flttelek klnbsge. Ez a kzssgeken, falvakon bell a cserre sznt javak
sszegyjtsvel s a csere tjn szerzett javak sztosztsval jrt. Ezt az jraelosztst(redisztribcit) a
vezetk vgeztk. Service mutat r, hogy a javak jraelosztsa s a vezets kiemelkedse s llandv vlsa
szorosan sszekapcsoldott. Abban a mrtkben, ahogy a redisztribci kiterjedtt s formalizltt vlt, a vezet
hatalma is szlesedett s formalizldott, pozcija mind hasznosabbnak s szksgesebbnek mutatkozott. s
megfordtva: minl jobb s minl stabilabb volt a vezets, annl tbb funkcihoz jutott a cservel kapcsolatban.
A vezets ersdse nvelte a csere szerept, ami fokozta az egyes kzssgek specializldst s ezzel a
cserre val rutaltsgukat, kzvetve pedig a vezetk fontossgt (Service 1977, 109.). Bizonyos, a csernek s
a redisztribcinak kedvez fldrajzi krlmnyek a kezdetleges vezetssel sszekapcsoldva a centralizlt
hatalom intzmnyestett rendszervel jr sttushierarchia kialakulst segtettk el (Service, 1977, 110.).
Az rkletes hierarchia kialakulsa nemcsak a kzssgek kztti specializlds s redisztribci
hatkonysgt fokozta, hanem ms feladatok elltsnak lehetsgt is nvelte. A centralizlt hatalom
hatkonyabban tudott hborzni, bkt ktni, azt megvdeni, s a kormnyzs bels problmit is oly mdon
tudta megoldani, ahogyan az az egalitrius trsadalmakban lehetetlen volt. A legnyilvnvalbban ezt a nagy
kzpletek ptsre irnyul kzmunkk szervezse mutatja (Service 1977, 113.).
A fnki pozcik s a sttushierarchia intzmnyesedsvel, illetleg a primogenitra rvn trtn idbeli
stabilizldsval a trsadalom rokonsgi szervezete is talakult, a kzs tbbnyire mitikus stl val
leszrmazs tvolsga alapjn hierarchizldott. Ily mdon az egyes nemzetsgek s azok fnkei kztt
hierarchikus fggsgi viszonyok jttek ltre.

54
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
A hierarchikus nemzetsgi trsadalmak ltrejtte az sk vallsos kultusznak az ltalnoss vlsval jrt
egytt, ami viszont a fnkknek mint az istenknt tisztelt mitikus shz legkzelebb ll szemlyeknek a
vallsos tiszteletvel prosult. Szmos kzssgben maguk a fnkk voltak az skultusz legfbb papjai is. A
trzsfnksgek teht teokrcik voltak, olyan hatalmi berendezkedsek, amelyekben a vallsi s a vilgipolitikai elem sszeolvadt.
A trzsfnksgek ebbl kvetkezen az egalitrius trsadalmakbl fokozatosan jttek ltre, s az llamok
kialakulsnak elzmnyt kpeztk (Service 1977, 40.). Ezeket centralizlt irnytsi szintek, a tisztsgek
llandsulsa, rkld hierarchikus sttusok s az azokhoz kapcsold arisztokratikus etosz jellemeztk, de
hinyzott bellk az erszakos elnyoms formlis appartusa. Szervezetk mindentt teokratikus volt, a
tekintlynek val engedelmessget a pap-trzsfnk kr kzpontostott vallsi kzssg biztostotta (Service
1977, 40.). A legfbb fnk s a legfbb pap gyakran, ha nem is mindig, azonos volt. A papsg azonban mindig
szakrlis mltsgot klcsnztt a trzsfnknek (Service 1977, 130.).
A hierarchikus nemzetsgi trsadalom normi megmaradtak, br igen lnyeges j normkkal egszltek ki: a
kialakul hierarchit, a fnkket s a trzsi-nemzetsgi arisztokrcit vd normk, tabuk rendszervel. Ezzel
megjelenik a majdani kzjog csrja (Service 1977, 123., 126.). A hierarchikus trzsi-nemzetsgi trsadalmak
fontosabb normi vallsi megerstst is nyertek. Az isteni eredet fnknek vagy parancsainak a megsrtse
egyben az istenek megsrtst jelentette, gy azokhoz tlvilgi szankcik is kapcsoldtak. Ms fontos tabuk s
szoksok is vallsos jelleget nyertek, a kevsb fontos normk viszont nem. A hierarchikus trzsi-nemzetsgi
trsadalmakat teht a szakrlis s a profn normk kettssge jellemezte. Ez egyszerre fejezte ki a trsadalom
bizonyos norminak egysgeslst, homogenizldst s differencildst.
Lnyeges vltozsok kvetkeztek be a trsadalmi normk rvnyestsnek a mechanizmusban. Az egalitrius
nemzetsgi trsadalmakra jellemz kzvetlen normarvnyests a hierarchikus nemzetsgi trsadalmakban is
megmaradt, elssorban e trsadalmak kisebb egysgeiben. Emellett a normk rvnyestsnek, a szankcik
megllaptsnak frumai a fnkk s papok szemlyben egyre inkbb elklnltek, mindenekeltt a
szakrlis normk esetben. A trsadalom egyedei kztti konfliktusok floldsa (a majdani magnjog
elzmnyei) esetben ersdtt a kzvett harmadik szemlyek szerepe. A kzvettst egyre inkbb a fnkk
vagy papok vgzik, akik ennek sorn nagymrtkben tmaszkodhatnak tekintlykre. Dntseik ugyan nem
knyszerthetk ki s ebben az rtelemben nem ktelezek ezrt is beszlnk kzvettsrl s nem
brskodsrl , m a kzvettk tekintlye miatt azokat ltalban elfogadjk s betartjk. Fizikai htrny
alkalmazsra vagy azzal val knyszertsre ritkn kerl sor, s azt akkor sem valamilyen elklnlt appartus
alkalmazza, illetleg hajtja vgre, hanem vagy a srtett, vagy a szakrlis normk megsrtse esetn a vallsi
kzssg, vagy maga a normasrt (pldul ngyilkossg tjn).
A normarvnyests mechanizmusnak vltozsa a szankcik bvlsben is kifejezdtt. Egyrszt a fnkk
ltal megvalstott redisztribci sajtos jutalmazsra s bntetsre adott lehetsget, msrszt pedig jelents
szerepet jtszottak a mr emltett tlvilgi vallsi szankcik.
A hierarchikus nemzetsgi trsadalmak s a nekik megfelel teokratikus trzsfnksgek kedvez formnak
bizonyultak a mezgazdasgi termels szmra, ami annak tovbbi elterjedst eredmnyezte, tbbek kztt
olyan terletekre is, ahol a kialakuls flttelei hinyoztak ugyan, de a termelkenysg mr elrt szintjhez
kpest ppen ott voltak adottak a tovbbfejlds lehetsgei. Clark igen szemlletesen gy r errl: A
leteleplt letmd elszr az Irni Fennsktl Anatliig s Levantig hzd magasfld vidkn fejldtt ki,
mgis a TigrisEufrtesz, a Nlus s az Indus nagy folyvlgyeinek rterein trtnt, hogy a legkorbbi vrosi s
rssal rendelkez trsadalmak kialakultak. Mg a magasfldek nagy mennyisgben knltk a leteleplt letmd
alapjait biztost hzillatok s gabonaflk eldeit, s ugyanakkor gazdagok voltak a valban fejlettebb anyagi
kultra ltrehozshoz szksges kvekben, svnyokban s pletfban, addig a folyvlgyekbl mindezek
hinyoztak. Msfell viszont potencilisan rendkvl gazdagok voltak. Csupn fegyelemre volt szksgk az
ntzs lehetsgeinek kihasznlshoz. Ez a fegyelem a politikai integrci magasabb szintjt kvetelte, mint
amelyet eddig a felfldi vlgyekben ismertek. A nagy folyk pedig mr nmagukban is alkalmas artrik voltak
az egysges llamok sszekapcsolsra. Azon a fldn, ahol Sumer kialakult, hinyzott az ptk, st a fa is
(eltekintve a plmatrzsektl), nem beszlve az svnyokrl. ghajlata szraz volt, s folyi nem idztek el a
Nlushoz hasonl venknti radsokat. Mgis a lehetsgek fldje volt. A talaj potencilisan termkeny volt,
s jutott vz az ntzsre is. Minthogy a Dlnyugat-zsiban mr szles krben elrt technikai sznvonal s
mindenekeltt a szksges mret kzmunkk lehetsge adott volt, elegend lelmet lehetett termelni az egyre
komplexebb trsadalmak eltartsra. A nagy folyk, amelyek lehetsget nyjtottak a politikai ellenrzs
gyakorlsra, megknnytettk a nyersanyagforrsok megkzeltst is a tvoli hegysgekben. Brki risi
lehetsgekkel rendelkezett, aki kpes volt elnysen felhasznlni ezeket a viszonyokat. (Clark 1976, 140

55
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
141.) A fldmvel kzssgeknek ez az elterjedse a klnbz kzssgek kztti cserekapcsolatok
kiterjedsvel s gyakoribb vlsval jrt.
Az eltr termszeti flttelek kztt klnfle komplex llattenyszt-fldmvel kultrk alakultak ki, vagyis
megkezddtt a mezgazdasgra pl trsadalmak klnbz forminak, tpusainak a fokozatos kialakulsa,
ami azutn vgl az els llamokhoz vezetett el. Ebbl a szempontbl az emltett differencildsi folyamatnak
klnsen kt tpusa jelents: a folyvlgyekben letelepedett kzssgek ntzses fldmvel trsadalmakat
hoztak ltre, a fves sztyeppken pedig nomd llattenyszt trsadalmak jttek ltre. Elszr a fejlds elsnek
emltett tjt tekintjk t, mivel a trtnetileg els llamok Mezopotmiban ennek a fejldsnek az alapjn
jttek ltre, s ezt tekinthetjk az llam kialakulsa zsiai tjnak, eredeti, klasszikus formjnak.

4. 4. Az llam s a jog kialakulsnak zsiai tja


4.1. Az zsiai t terminusrl
Az llam s a jog kialakulsnak vilgtrtnelmi perspektvban els s eredeti tjt a sokak ltal elfogadott, br
ktsgtelenl pontatlan elnevezssel az llam s a jog kialakulsa zsiai tjnak nevezzk.
A nemzetsgi trsadalom flbomlsnak s az llam kialakulsnak ez az tja nem csak zsiban jtt ltre. A
fldmvelsre val ttrs s a nemzetsgi trsadalom ezzel jr talakulsa ms terleteken is gy pldul
Egyiptomban, Fekete-Afrikban, Amerikban szmos vonatkozsban, a rszletekben val jelents
klnbsgek ellenre, az zsiaihoz hasonl fejldst eredmnyezett. Az zsiai jelz hasznlata teht nem
jelent semmifle terleti krlhatrolst, st nmikppen flrevezet is. A kifejezs sokak ltal hagyomnyosan
elfogadott hasznlatt azonban az indokolja, hogy ez a trtnelmi folyamat legkorbban az zsiai kontinensen
ment vgbe, az eurpai fejldsre az egyiptomi civilizci mellett az itt kialakult llamok hatottak, s ennek
kvetkeztben a modern trsadalomtudomny errl a terletrl rendelkezik viszonylag rgta a legtbb adattal.
Az llam kialakulsnak ez az tja sszefgg az n. zsiai termelsi md krdsvel. Az zsiai termelsi md
tgabb rtelemben vve mint arrl az strsadalmak kapcsn mr volt sz az strsadalommal mint az
emberi trtnelem els, eredeti trsadalmi-gazdasgi formcijval azonos, pontosabban annak felel meg. Ez a
tgabb rtelmezs azt fejezi ki, hogy az si trsadalmakat az intzmnyi szfrban vgbement jelents
vltozsok ellenre is a termels alapvet mozzanatainak a termel egyneknek, kzssgeiknek s a fldnek
mint alapvet termelsi eszkznek a kapcsolatt hossz idn t, a fejlds viszonylag ksei fokig ugyanez a
struktra, mindenekeltt a fld kztulajdona jellemzi. A tgabb rtelemben vett zsiai termelsi md kategrija
teht a folyamatossgot hangslyozza.
A szkebb rtelemben vett zsiai termelsi md az strsadalom fejldse utols szakasznak a sajtossgait, a
klnbsget, a megszaktottsgot hangslyozza. A szkebb rtelemben vett zsiai termelsi md kifejezssel a
trzsi-nemzetsgi trsadalom flbomlsa sorn kialakul, a fld kztulajdonn s legalbbis rszleges
magnbirtoklsn, az llam gazdasgi szervez, tbblettermk-elvon (adztat) s jraeloszt (redisztributv)
tevkenysgn nyugv termels sajtossgait jelljk. Az zsiai termelsi md kategrijnak a tartalma alapjn
vlik nyilvnvalv, hogy ez az zsiai t kpezi az llam s a jog kialakulsnak trtnelmileg els s egyben
eredeti, termszet adta tjt, amely nem ttelezi fl ms civilizcik, ms llamok ltezst. Ez az sszefggs
teszi ezt az zsiainak nevezett fejldsi folyamatot rendkvl jelentss, indokolja viszonylag rszletes
trgyalst. Ezen az ton jttek ltre az els civilizcik, az n. korai magaskultrk, melyek llami s jogi
berendezkedst zsiai tpus llamnak s jognak nevezzk.
Az llam kialakulsnak ez az eredeti tja a tudomny mai ismeretei szerint a Fld hat terletn valsult meg,
mghozz a kvetkez idbeli sorrendben: Mezopotmiban, Egyiptomban, szak-Knban, az Indus
vlgyben, szak-Peruban s Kzp-Amerikban.
Az llam s a jog kialakulsnak zsiai tjt a kvetkezkben Mezopotmia pldjn mutatjuk be, noha az itt
lezajlott folyamatnak nem minden eleme szksgszer flttele ennek a trtnelmi tnak. St, az llam
kialakulsa zsiai tjnak az ntzses fldmvels sem szksgszer velejrja, mint azt Kzp-Amerika
pldja mutatja (noha az ntzses fldmvels nyilvnvalan meggyorstotta ezt a folyamatot).
Ennek ellenre nem vletlen, hogy ppen a mezopotmiai fejlds a plda. Elszr is a mai ismereteink szerint
itt jttek ltre Fldnkn az els llamok, msrszt itt jl kitapinthatak a korbbi fejldssel, a fldmvels
kialakulsval val kapcsolatok, vgl Mezopotmia igen jelents hatst gyakorolt a ksbbi eurpai fejldsre.

56
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE

4.2. A kialakuls folyamata s szakaszai


Az llam kialakulsa zsiai tjnak elzmnye a trzsi-nemzetsgi trsadalmak elzekben vzolt
differencildsa, az llattenyszts s a fldmvels kialakulsa volt. A pldaknt vlasztott mezopotmiai
fejldsben az llam kialakulsnak kzvetlen elzmnye az ntzses fldmvel trsadalmak ltrejtte volt.
Az llam kialakulsa zsiai tjnak, helyesebben ezen fejldsi t elsdleges mezopotmiai formjnak hrom
szakaszt klnbztetjk meg: az egyszer falukzssget, a falukzssgi forma vroskzssgi llamt s a
despotikus birodalmakat.

4.2.1. Az egyszer falukzssg


A kvetkez fejldsi foktl val elhatrolst szolglva itt egyszernek nevezett falukzssg az elzekbl is
kvetkezen a fldmvel kzssgeknek a folyvlgyekben val letelepedsvel jtt ltre, ennek megfelelen
kiindulpontja a magval hozott nemzetsgi fldkzssg s a hierarchikus trzsi-nemzetsgi szervezet,
amelyek a ksbbi fejlds sorn lnyegesen mdosultak, mivel az ntzses fldmvels flerstette s
flgyorstotta a fldmvel kzssgek fejldst.
Ezek a mdosulsok egyrszt a fejlett fldmvels ltal teremtett lehetsgekkel (tbblettermk megjelense
hosszabb idn t trolhat, flhalmozhat gabona formjban, biztostott tpllkozs, ami nveli a
npszaporulatot); msrszt a kis terleten val lland letelepedssel (nagy npsrsg, nagyfok szervezettsg,
a kzssgek egyms kzelben lnek, kzttk az rintkezs intenzvv vlik); harmadrszt az adott fldrajzi
krlmnyeknek megfelel vzgazdlkodson alapul fldmvels sajtos szksgleteivel; vgl a kzssgen
belli munkamegosztsnak az elz kt tnyezbl fakad intenzvebb vlsval magyarzhatak. Azt is
figyelembe kell vennnk, hogy a kvek, svnyi s faanyagok hinya kereskedelmi kapcsolatok kialakulshoz
vezetett.
A nemzetsgi trsadalom fldkzssgi formjhoz kpest bekvetkez vltozsokat a kvetkezkben
foglalhatjuk ssze:
1. A nemzetsg mint vrsgi-rokonsgi szervezet megmaradt, ugyanakkor a vrsgi elv egyben terleti elvet
is jelentett: a falukzssg s a nemzetsgi kzssg azonos volt. Atrzs tovbbra is rizve a vrsgi
sszetartozs tudatt az etnikailag azonos szomszd falvakat tfog terleti kzssget is jelentett.
2. A termelsi kzssg kzvetlen egysge megbomlott: a kzvetlen termeltevkenysg sajtossgainak
megfelelen a falukzssg tovbbra is megmaradt termelkzssgnek, hiszen a vzszablyozs, az ntzs
adott mdja llandan ignyelte a kzs munkt (eltren pldul a kzs erdirtstl vagy a tmadssal
szembeni vdekezstl); msrszt a csald is a mezgazdasgban rejl individualizldsi tendencik
kvetkeztben viszonylag nll termelkzssgg vlt, a legkisebb gazdasgi egysg teht a hztarts, az
sszetett vagy elemi csald (Huszr 1983, 62.) volt. A falukzssg s a csald kztt teht munkamegosztsi
viszonyok jttek ltre.
A kt termelkzssg viszonya a fldmvels technikjtl, a falukzssgi s a csaldi keretekben vgzett
munkafolyamatok arnytl fggtt, a falukzssg, a kzs munka azonban minden esetben nlklzhetetlen
volt. Ez a munka kt rtelemben is kzs volt: egyrszt mint kzvetlenl a kzssg rszre vgzett munka,
aminek a tudatostsban nagy szerep jutott a vallsnak; msrszt mint koordinlt munka, ami a funkcionlis
munkamegoszts kialakulshoz vezetett. Ezt a folyamatot a mindinkbb szksgess vl kls vdelem is
erstette, s helyenknt megjelent az rkletess vls, a kasztosods tendencija is.
A falukzssgnek s a csaldnak ez a kettssge a tulajdonviszonyokat is mdostotta. A fld kzssgi
tulajdona nem sznt meg, azonban a csaldok birtokba kerlt az ltaluk hasznlt fld. A kzssghez tartoz
egynek szmra a fldhasznlatot mr nemcsak a kzssgi tulajdon biztostotta, kzvettette, hanem a
kzssgen bell bizonyos kizrlagossgot biztost csaldi birtokls is. A termelshez szksges
munkaeszkzk a csaldok tulajdonban voltak. Mindez a csaldi s szemlyi tulajdon tekintlynek a
nvekedst eredmnyezte, s ennek alapjn kibontakozhatott a csald autonmija.
A csald autonmija j jelensg, s egyidejleg ellentmondsok forrsa. Mivel bizonyos funkcikat a csald
mg nem tud nmagban elltni, rszorul a falukzssggel, a trzzsel val egyttmkdsre. De a csald
fejldse kvetkeztben mind hatrozottabban rajzoldnak ki a kzs rdekekrl levl s a csald elklnlse
irnyba hat rdekmechanizmusok, partikulris rdekek. (Huszr 1983, 6364.) Kifejezdik teht az ltalnos
s a klns rdekek klnbsge.
57
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
A korbbi fejldshez kpest lnyeges j mozzanat a pillanatnyi szksgleteket meghalad termkmennyisg,
vagyis tbblettermk kialakulsa, ami flveti a tbblettermk flhasznlsnak, az elosztsi viszonyok miknti
alaktsnak a krdst. A tbblettermket a funkcionlis munkamegoszts kialakulsa kvetkeztben
kzvetlen fldmvel munkt nem vgz funkcionriusok s kzmvesek elltsra, szimbolikus kzssgi
ptkezsekre (templomok) s kedveztlen termels esetre szolgl tartalkkpzsre hasznljk fl. Az
elosztsi viszonyoknak a mdosulsa szintn az rdekklnbsgek ersdse irnyba hatott.
A tbblettermknek ezt a fldhasznlst, valamint a munkamegoszts adott rendjt vallsi jelleg vagy
sznezet szablyok s szoksok vdik, emellett a valls a kzssg sszetartozsnak szimblumokban is
megnyilvnul ideolgiai kifejezdse. Ezt mutatja az a tny is, hogy az e korszakra vonatkoz rgszeti
kutatsok legfeltnbb emlkei a templomok, nemcsak mretk, hanem sokkal inkbb a bellk
kikvetkeztethet trsadalomszervezet miatt (Clark 1976, 142.).
3. A falukzssg mint kzssgi szervezet struktrjt tekintve alapveten megrizte a hierarchizlt
nemzetsgi trsadalomra s teokratikus trzsfnksgekre jellemz vonsokat. A kzlet tartalmban s
mkdsben azonban mr szmos j elem fedezhet fl. A funkcionlis munkamegoszts alapjn fokozatosan
kialakult rtegek helyzete eltrt, viszonyuk aszimmetrikus volt, ami bizonyos privilegizltsgban s nagyobb
tekintlyben fejezdtt ki. A trsadalmi munkamegoszts kvetkezmnyeknt ltrejtt a trsadalom szocilis
megosztottsga elkelekre s kztagokra, kifejldtt a foglalkozs szerinti megosztottsg, elklnlt a
fnkk s papok kasztja (Huszr 1983, 70.) a kzmvesek mellett. Ez a trsadalmi rtegzds kezdetben mg
nem jelentett vagyoni tagozdst, azonban a fnkk s papok fokozatosan anyagilag is kivltsgos helyzetbe
kerltek, ami elsdlegesen azon alapult, hogy k vgeztk a tbblettermk sszegyjtst, majd jraelosztst,
kpviseltk a falukzssget a kzssgek kztti kereskedelemben s kzvettettek a fldmvesek s a
kzmvesek kztt.
Az rdekstruktrt mindezek kvetkeztben az jellemezte, hogy a falukzssg s annak trtnetileg
egyedl lehetsges adott formja tovbbra is nlklzhetetlen szksglet, mindenfle egyni szksglet
kielgtsnek mellzhetetlen flttele volt. Az alapvet rdekazonossg teht megmaradt, a szksgleteket
ugyanaz a kzssg kzvettette mindenki szmra, de nem ugyanolyan mdon, mivel ez a kzssg mr
heterogn volt. Ez tovbb erstette azt a tendencit, hogy a kzgyek eldntsben egyre ntt a sttushoz (s
nem kzvetlenl szemlyi tulajdonsgokhoz) kapcsold fnki s papi tekintly szerepe. A fnkk s a papok
a knyszerts s bntets eszkzeivel is rendelkeztek, br ez rendszerint (de nem kizrlag) kzvetett mdon, a
valls segtsgvel trtnt. Erszak kzvetlen alkalmazsra az alapvet rdekazonossg fnnmaradsa miatt
csak ritkn kerlt sor. Az egyszer falukzssget teht kifejlett hatalmi viszonyok jellemeztk, s azok szerepe
a magatartsok befolysolsban mind jelentsebb vlt. Ez a hatalom a szoksok s a rokonsgi ktdsek ltal
tovbbra is erteljesen korltozott hatalom volt. Az egyszer falukzssg esetben teht llamrl mg nem
beszlhetnk, hatalmi viszonyait a majdnem llam kifejezssel jellemezhetjk.
A valls mr vzolt jelentsge kvetkeztben a trsadalmi normk mindinkbb vallsos sznezetv vltak,
majd ezzel sszefggsben ntt a kln hivatalok, sttusok (mindenekeltt: varzsl, pap) szerepe a normk
rvnyestsben, s ezt a normarvnyestst (vagyis a konfliktusok normk alapjn val elbrlst) egyre
inkbb rgztett eljrsi keretek szabtk meg.
A vzolt sajtossgokkal jellemezhet falukzssgi forma kielgtette a trsadalmi jratermels szksgleteit, a
termels fllendlt, vagyis bvtett jratermels jtt ltre. Ennek kvetkeztben a falukzssgek nem tudtk
magukat vltozatlan formban jratermelni, jabb problmk jelentkeztek, jabb szksgletek keletkeztek,
jabb intzmnyi megoldsokra lett szksg. A termels fllendlse ugyanis nvekv npszaporulatot
eredmnyezett, ami a falukzssgek szmnak a nvekedshez, majd mind nagyobb npsrsghez vezetett.
Mindez fldhsget idzett el, ami viszont fokozta a falukzssgek kztti konfliktusokat, s szksgess vlt
ezek korltozsa is. Tbb falukzssg egyms kzelben val lte a vzszablyozs egyre nagyobb terletre
kiterjed koordinlsnak a szksgt teremtette meg, aminek az elmaradsa viszont jabb konfliktusokat
eredmnyezett, hiszen az egyik falukzssg sajt vzszablyozsval a msik falukzssgnl rvizet vagy
vzhinyt okozhatott.
Ezeknek a problmknak a megoldsra, ezeknek a szksgleteknek a kielgtsre a fejlds kvetkez
szakaszban a falukzssgi forma vroskzssgi llamnak a keretben kerlt sor.

4.2.2. A falukzssgi forma vroskzssgi llama


Az egyszer falukzssgi forma fejldse teht kitermelte a tbb falukzssget tfog, magasabb szint
kzssg szksglett, amelynek a kielgtst a vrosok kialakulsa valstotta meg. A falukzssgek kzl
58
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
kiemelkedtek azok, amelyek a nvekv termktbblet nvekv mrtk cserjbl add kereskedelmi
hasznot flhalmoztk. Ezek Eridu, Ur, Uruk uralkod pozciba kerltek az ket krlvev, heterogn
szerkezet fldkzssgekkel szemben, s ezzel prhuzamosan folyt a kzssgeken bell is a differencilds.
A hagyomnyos nemzetsgi-trzsi arisztokrcia, valamint a kereskedelemben kiemelkedett nagycsaldok
kivltak eredeti kzssgkbl, tkltztek a centrumokba, s ezzel a fldkzssg elvesztette zrtsgt, bellrl
irnytottsgt, s megszletett vele szemben a felsbb kzssg, a vros. (gh 1973a, 12.) A 4. vezred vgn
teht ltrejttek az els vroskzssgek, az llamisg legkorbbi formi, az zsiai tpus llam csri. A
falukzssgi forma vroskzssgi llamnak jellemz vonsait az egyszer falukzssgnl trgyalt
szempontoknak megfelelen ttekintve mindenekeltt azt emelhetjk ki, hogy elssorban az elkelek s a
kzmvesek krben tapasztalt vrosba kltzssel cskken a vrsgi szervezds szerepe, s n a terleti
szervezds jelentsge.
A termelkzssg szerkezete sszetettebb, hromszintv vlt. Als szintknt megmaradt a nagycsaldi
kzssg vagy hzkzssg, amelyik kzsen birtokol s hasznl egy meghatrozott nagysg fldterletet,
ezen nllan s kzsen gazdlkodik. Hasonlkppen megmaradt a falukzssg, most mr mint elsdlegesen
szomszdsgi (s nem elsdlegesen rokonsgi) kapcsolatban ll hzkzssgek terleti egysge, amely
kzsen rendelkezett egyfell a hzkzssgek klnbirtokban lev, msfell kzvetlenl a falukzssg
cljait szolgl (kultikus cl vagy tartalkfldek, legelk, kutak stb.) fldekkel mint kzbirtokkal (gh 1973a,
13.). A falukzssgek korbbi nllsga azonban megsznt, ezzel jelentsgk is cskkent, mivel ltrejtt s
dominnss vlt a felsbb szint egysg, a vroskzssg. A vroskzssg a falukzssgek fejldse sorn
kialakult kzssgi munkt szervezte s emelte magasabb szintre. A kzssgi munka mint kzmunka teht
rszben az alsbb kzssg, a falukzssg rdekben vgzett munka, rszben pedig s egyre nagyobb
rszben a felsbb kzssg rdekben vgzett munka formjt lttte.
A kzlet szervezdse a kzssgnek mint termelkzssgnek erre a hromszint struktrjra plt, s
ebben a vonatkozsban is a vroskzssg tlttt be dominns szerepet. A vros volt az alapvet politikai,
katonai s adminisztratv egysg. A kzgyek intzi a vros nevben lptek fl, az eredeti kzssgektl
elszakadva s mindjobban nllsodva, de csak s kizrlag kzssgi irnytsi funkcijuk birtokban
klnll trsadalmi rtegg szervezdtek, amelynek komponensei a papsg s a vilgi-hivatalnoki (nemzetsgi)
arisztokrcia. Vgl soraikbl is kiemelkedik a vroskzssg feje, a papi fejedelem. (gh 1973a, 13.) A
kzfunkciknak ez az nllsulsa azonban mg nem jelentette azonnal a kzvetlen s a kzvetett kzssgisg
egymstl val elszakadst s egymssal val szembekerlst. A klnbz szervezdsi szintek rdekei
szorosan kapcsoldtak egymshoz, megrzdtek a primitv demokrcia maradvnyai. Ugyanakkor a kzvetlen
s a kzvetett kzssgisg elvlt egymstl, az rdekek kzvettettsge bonyolultabb vlt, s ezzel
megteremtdtt elszakadsuk s szembekerlsk lehetsge.
A vroskzssgi llamot teht sajtos flllamnak tekinthetjk, ahol a falukzssgek a nagycsaldok
vezetin, a nemzetsgi-trzsi arisztokrcin keresztl mg hossz ideig bizonyos ellenrzst gyakoroltak a
vroskzssg, a templomgazdlkods fltt (gh 1973a, 15.), ami azonban nem tudta megakadlyozni ez
utbbiak elklnlst, s a vezet rteg rdekben val flhasznlst, a vezet rteg ltali fokozatos
kisajttst. ppen ezeknek a tendenciknak a kibontakozsa az llam genezisnek a tartalma. Az
idszmtsunk kezdete eltti harmadik vezred els fele nem egyb, mint az llam eredeti kialakulsnak
elnyjtott idszaka.
A vroskzssgek tovbbi gazdagodsa gyorstotta ezt a folyamatot, mivel fokozta a bels differencildst s
ezzel bels feszltsgeket idzett el, idegen, kls kzssgeket tmadsra csbtott s szksgess tette az
ntzrendszereknek az egsz folyvlgyre kiterjed egyestst. Mindez a papi arisztokrcia fokozatos
httrbe szorulshoz s a katonai vezet rteg eltrbe kerlshez vezetett, s egyben felvetette Mezopotmia
katonai egyestsnek ignyt, amit az egyre ersd katonai vezetk valstottak meg. Mindez a hatalmi
viszonyokat illeten azzal a kvetkezmnnyel jrt, hogy a hatalmi pozcit betlt vezetk dntseinek az
rvnyestsben a vallsos-ideolgiai eszkzkkel val knyszerts rovsra a kzvetlen fizikai knyszerts
s az azzal val fenyegets vlt dominnss. Ezzel a fejlds az llam, a politika s a jog kialakulsi
folyamatnak harmadik, befejez szakaszba lpett, ltrejttek a despotikus monarchik, ltrejtt a kifejlett
zsiai tpus llam.

4.2.3. A despotikus monarchik kialakulsa a kifejlett zsiai llam


A Mezopotmia egyestsre irnyul ksrletek elszr az egyes vrosok hegemonisztikus trekvseiben
fejezdtek ki, az egyestst azonban az akkdok valstottk meg, megteremtve a despotikus monarchia els
vltozatt. Ezt a despotizmust nem tekinthetjk a korltlan nkny llapotnak, mivel a vrosok adminisztratv
egysg jellege, bels nkormnyzata s kzssgi szervei megmaradtak. Az akkd despotia azonban
59
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
ktsgtelenl a vroskzssgek fejldsbl ered centralisztikus tendencikat vltotta valra: kialakul az
orszg politikai egysge, a kzssgi fldtulajdon a despota tulajdonaknt jelent meg, mindinkbb fokozdott a
szabadok fggse, nvekedtek az ad- s kzmunkaterhek.
A hdts hatsra sszeoml akkd despotit kveten a sumerok szerveztk jj a despotikus monarchit. Az
ltaluk ltrehozott msodlagos az eredeti flttelek ltal nem korltozott s a despotia vvmnyt kszen
tvev vltozat mr jval tisztbban juttatta kifejezsre a despotikus monarchia emltett tendenciit. Az orszg
adminisztratv jjszervezst radiklisan vittk vghez, nem vettk figyelembe a rgi, hagyomnyos
vrosllamok hatrait. llamjogi formjt, gazdasgi-adminisztratv tartalmt tekintve, tipikus kori keleti
despotia jtt ltre, amelyben az uralkodnak mint isteni lnynek a legfelsbb kzssg kpviseljnek,
flttlenl al volt vetve az egsz llamappartus. A trtnelmi drma vgkifejleteknt a despota az isten
kpviseljeknt nemcsak jogot formlt az sszes fldekre mint szuverenitsa al tartozkra, hanem a fldek
tbb mint 60%-t be is vonta kzvetlen kirlyi gazdasgba. A maradk terleten a falukzssgek rendszere
fnnmaradt, nkormnyzatukkal s hzkzssgi egysgeikkel. Igaz ugyan, hogy a despota ezeket kzvetlen
gazdlkodsba bevonni nem tudta, de risi gazdasgi-politikai slya rvn csorbtotta azok nll mozgst.
A trsadalomszerkezet hagyomnyos egyenslya ezzel teljesen flborult, az alapvet termelk tbbsge a
kirlyi gazdasgban elltmnyrt dolgoz, fgg szabad lett. A kirlyi gazdasg hrom rszre tagoldott,
egyfell a kzvetlen kirlyi gazdasgra, amely az uralkod elltst szolglta, msfell a templomgazdasgok
szles hlzatra, amelyen a templomok s a papi elkelsgek eltartsa alapult, harmadjra a szolgl
arisztokrcia pszeudolatifundiumaira, de a fldbirtoklsi viszonyok e hrmassga mit sem vltoztatott azon,
hogy a fldhasznlati viszony kzs volt, mindhrmat gazdasgi nllsguktl, termelsi eszkzeiktl
megfosztott, fgg szabadok mveltk meg. (gh 1973a, 33.) Ezzel az zsiai tpus llam eredeti kialakulsi
folyamata befejezdtt.

4.3. A kialakuls ltalnos jellemzi


Az zsiai tpus llam s jog kialakulsi folyamatnak legfontosabb vonsait ltalnosabb, nem csak
Mezopotmira jellemz formban a kvetkezkben foglalhatjuk ssze:
Az llam kialakulsnak zsiai tjt a fokozatos, lass, mintegy szrevtlen, a tradcik vdelmben trtn,
termszet adta kialakuls jellemezte, sokig megrzdtek a nemzetsgi trsadalom intzmnyei.
Az llam kialakulsa zsiai tjnak dnt tnyezje volt a koordinlt kzssgi munkavgzs, a
munkamegoszts fejldse s a vezetk rtegnek elklnlse, valamint a tbblettermk centralizlt
flhasznlsa (elvonsa s jraelosztsa). Ehhez jrult msik fontos tnyezknt a terlet vdelmnek a
szksglete.
A nemzetsgi kztulajdon flbomlsa s az llam kialakulsa kzssgi formban, teht nem a magntulajdon
alapjn ment vgbe.
A fejlds sorn fokozatosan kialakul, m lnyeges vlasztvonalat jell mozzanat volt az, hogy a
termktbblet centralizlt kzssgi elvonsa megmaradt ugyan, de azt tbb elsdlegesen nem a kzssg,
hanem az elklnlt vezet rteg rdekben hasznltk fl, ami vagyoni klnbsgek kialakulshoz vezetett.
Az elz pontokban vzolt fejlds eredmnyeknt a npessgen bell a hatalmi viszonyok kibontakozshoz
kapcsoldan a kzvetlen termelk s a vezetk helyzete kztt lnyeges klnbsgek jttek ltre mind a
munkamegoszts s a vgzett munka jellege, mind pedig az elosztsi viszonyok tekintetben, vagyis
elklnltek egymstl az egyes trsadalmi rtegek. Ez a rtegzds a termeleszkzk tulajdonviszonyait j
ideig nem rintette, gy trsadalmi osztlyok kialakulsrl ekkor nem beszlhetnk.
Az zsiai llamok elzekben vzolt eredeti kialakulst a legtbb esetben, a trtnelmi fejlds legtbb
helysznn zsiai tpus llamok msodlagos ltrejtte kvette: az eredetileg kialakult zsiai tpus llam kls
hdtsldozata lett, az j hdt azonban tvette a korbbi vezet rteg, arisztokrcia szerept, flhasznlta a
hatalomgyakorls kialakult szervezett s mdszereit. Tekintettel azonban arra, hogy nem volt ktve azokhoz a
vallsi s kzssgi hagyomnyokhoz, amelyek a fokozatos eredeti kialakulst egyltaln lehetv tettk, jval
erteljesebben juttatta rvnyre a trsadalmi egyenltlensgeket s a hatalom despotikus vonsait. Az
egyenltlensgek a termeleszkzk tulajdonviszonyaiban is kifejezdtek, s a tbblettermk elvonsa,
privilegizlt fogyasztsa kizskmnyol jellegv vlt, a trsadalmi rtegzds osztlytagozdss vlt.
Ahdtssal kialakult a rabszolgk osztlya is. A trsadalom ellenttes rdek osztlyokra szakadt, ami azonban
az llam kialakulsnak kvetkezmnye s nem oka volt.

60
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
A boml trzsi-nemzetsgi trsadalmak norminak, a falukzssgekben kialakult szoksoknak egy rsze
gyakran mdosult tartalommal llami elismerst nyert, rvnyeslsket llami knyszer is biztostotta, ily
mdon azok jogg vltak, megjelent a szoksjog.

4.4. Az zsiai tpus llam s jog jellemzi


a) Az zsiai tpus llam trsadalmi-gazdasgi alapja a kzvetlenl kzssgi (amikor a munkatevkenysg
nem ruviszonyok vagy elvonsi-jraelosztsi viszonyok kzvettsvel vlik kzssgiv-trsadalmiv, hanem
megnyilvnulsi formjban kzvetlenl az) s az egyni (helyesebben, csaldi keretek kztt vgzett)
termeltevkenysgnek a sajtos sszekapcsoldsa, ahol a termels elklnlt kzssgi s egyni
mozzanatainak az egysgt a mr llamilag szervezett kzssg biztostja.
Ami a termels kzssgi mozzanatait illeti, a kialakulsi folyamat elemzse sorn lttuk, hogy az zsiai tpus
llam sajtos trsadalmi szksglet alapjn fejldtt ki, mivel a sajtos fldrajzi krlmnyek kztt az
ntzses fldmvels nagyobb szervezettsget s olyan intzmnyi formkat ignyelt, amilyeneket a
nemzetsgi trsadalmak nem tudtak megfelelen biztostani.
Ami pedig a termels egyni mozzanatait illeti, arrl van sz, hogy a sz szoros rtelmben vett fldmvels,
mindenekeltt a nvnytermeszts az adott technikai sznvonalon akkor a legeredmnyesebb, ha meghatrozott
terleten, parcelln minden mveletet ugyanaz a szemly, illetve csald vgez el, mivel ez az a
munkamegosztsi-munkaszervezsi forma, amelyik knyszer s ellenrzs alkalmazsa nlkl, a kzvetlen
termel rdekeltsgre ptve lelkiismeretes s gondos munkra sztnz.
A termeltevkenysgnek ez a szerkezete az zsiai termelsi md trsadalmai szmra olyan ketts korltot
teremtett, amelyen bell a kzvetlenl kzssgi s az egyni mozzanatok arnya, jelentsge, szerepe s ennek
megfelelen a kzssgi szervezds politikai formja, a kzvetlen termelk gazdasgi s jogi helyzete
trsadalmanknt igen eltr s vltozatos lehetett, ezt az alapvet korltot azonban nem lphettk tl, sem a
fld magnbirtoka, sem a rabszolgk alapvet termelknt val bevonsa irnyban. Akorlt egyfell gy
jelentkezik, mint a fld kztulajdona, a csak kzssgi munkval s egyttes erfesztssel megmvelhet fld,
msfell az alapvet termel rdekeltsge a kzssgi termelsben, s ppen ezrt nem helyettesthet a teljesen
jogfosztott, s a trsadalmi szerkezet jratermelsben rdektelen, st, ellenrdekelt rabszolgval. Az zsiai
trsadalom alapvet ellentmondst gy fogalmazhatjuk meg, mint a nagy kzmunka s a kis magnmvels, a
felsbb kztulajdon s a nagycsaldi magnbirtokls ellentmondst. Megmutatkozik majd, hogy hol egyik, hol
msik plus kerekedik fell, de a fejlds elkerlhetetlenl ezen az ellentmondson bell mozog, mivel a
kzmunkk szervezete nlkl sszeomlik az egsz anyagi termels, s gy a magnbirtokls nem nllsulhat
magntulajdonn, br msfell a kzmunkk llami szervezetn alapul kztulajdon is elnyomhatja elfelttelt,
a magnbirtoklst, s a szabad kzssgtag fggst az ltalnos rabszolgasghoz kzeltheti, de meg nem
semmistheti szabadsgukat, vgig nem viheti fggsket. (gh 1973a, 1415.)
Flrertsek elkerlse vgett meg kell jegyeznnk, hogy ez a termelsi md csupn a rabszolgasg ltalnoss
vlst nem tette lehetv, de nem zrta ki a szrvnyos rabszolgatartst, st szinte valamennyi zsiai tpus
trsadalomban tallkozunk rabszolgatartssal, annak mrtke, jelentsge s jellege azonban trsadalmanknt
igen eltr volt. A kzvetlen termelk tlnyom tbbsge szmra nincs ms alvetettsg, mint az alattvali,
kizskmnyolsuk is adztats formjban, elssorban ennek a fggsnek az alapjn trtnt, br esetenknt a
tbblettermk elvonsnak a jogcme a despota nvleges tulajdonjoga volt.
Ezek a formai klnbsgek azonban nem vltoztattak a tbblettermk-elvons tartalmnak azonossgn, az
nellt falukzssgek kzvetlen szksgletei szempontjbl nem nlklzhetetlen javak centralizlt,
redisztributv (tartalkol s kizskmnyol) elvonsn. Ez a kizskmnyols a tbblettermk elsajttsnak
els vilgtrtnelmi formja volt: a tbblettermk egy rsznek az elvonsa a felsbb kzssg rszrl a
trsadalmi jratermels bels szksgletbl fakadt ugyan, de tcsapott kizskmnyolsba, a kirlyi
alkalmazottak, hivatalnokok, katonk, papok stb. monopolizltan privilegizlt pozcija kvetkeztben.
A termelsnek ez a bels szksglete a termelerk fejlettsgnek alacsony sznvonalbl, a termszettl val
fggsbl kvetkezett: a rossz terms lehetsge szksgess tette a tbblettermk elvonst s tartalkolst.
Azok a kzssgek tudtak fnnmaradni, amelyek ezt a feladatot megoldottk, a trsadalmi jratermelsnek ezt a
szksglett kielgtettk. A tbblettermk elvonsnak s flhalmozsnak ez a kialakul valls ltal is
szentestett gyakorlata a ksbbiekben a nptl, a kzvetlen termelktl elklnl kzhatalom anyagi
alapjait, a vezetk, a papok s a fegyveresek elltst is biztostotta, vagyis adztatss alakult.

61
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
Az zsiai termelsi md trsadalmainak s gy az zsiai tpus llamoknak tovbbi igen lnyeges jellemz
vonsa volt a falukzssgi rendszer, amelybl eredetileg a kzponti hatalom is kintt. Ebben elszr is az
llam terleti alap szervezdse, tagozdsa fejezdtt ki.
Az zsiai tpus trsadalmak sajtos fejldsi dinamikja pontosabban a ksbbiekben rszletezend
stagnlsa szempontjbl annak volt dnt jelentsge, hogy a falukzssgek nem rutermel, hanem
naturlis gazdlkodst folytat egysgek voltak, sajt szksgletre termeltek. A tbblettermket az llam az
adztats rvn elvonta, ennek kvetkeztben a falukzssgben nem maradt jelentsebb mrtk vagyoni
differencildsra lehetsget nyjt tbblettermk, ami flbomlasztotta volna a falukzssgeket. Azok
vltozatlanok maradtak s vltozatlanul termeldtek jj a kzponti hatalom, a birodalmak vltozsai kzepette
is, mivel a vltozs csak abban fejezdtt ki, hogy a falukzssg ms kzponti hatalomnak adzott. Marx ezt
az sszefggst A tk-ben a kvetkezkppen fogalmazta meg: Ezeknek az nmagukkal ber
kzssgeknek amelyek magukat llandan ugyanabban a formban termelik jra s amelyek, ha vletlenl
sztromboljk ket, ugyanazon a helyen, ugyanazon a nven megint felplnek az egyszer termel
organizmusa szolgltatja a kulcsot az zsiai trsadalmak ama vltozhatatlansgnak titkhoz, amellyel oly
feltn ellenttben ll az zsiai llamok folytonos felbomlsa, jjalakulsa s az uralkodk szntelen
vltakozsa. A trsadalom gazdasgi alapelemeinek szerkezett nem rintik a politikai felhrgi viharai.
(Marx 1967, 336.)
Az zsiai termelsi md trsadalmaiban teht a tbblettermk centralizlt elvonsa s a trsadalom
alapegysgeiben uralkod naturlis gazdlkods miatt nem alakult ki bels flhalmozs, a npessg
szaporodshoz igazod bvtett jratermels csak extenzv lehetett: ugyanaz az egysg, a falukzssg csak
sajt magt termelhette jra. Ezek a trsadalmak teht nem rendelkeztek olyan bels hajtervel, amely alapvet
dinamikus vltozst idzett volna el. Ezeket a trsadalmakat ezrt stagnls jellemezte, amit csak a
gyarmatosts, a kapitalizmus behatolsa trt meg.
Az zsiai termelsi md trsadalmainak ezt a stagnlst azonban tves lenne gy rtelmeznnk, mintha az
zsiai termelsi md trsadalmaira valamifle abszolt mozdulatlansg lett volna jellemz. Szltunk mr a
politikai felhrgi viharairl, az jabb s jabb hdtsokrl, amelyek a trsadalom alapszerkezett nem
rintettk ugyan, a politikai berendezkeds formjra azonban jelents hatst gyakoroltak. Az zsiai termelsi
md trsadalmaiban azonban ennl jelentsebb mozgsok, vltozsok is vgbementek. Tkei Ferenc errl a
kvetkezkppen r: Ha az ad biztostva van, falun a kzponti hatalom a birtokls forminak (vagy a
szokvnyos polgri jogi rtelemben vett tulajdonformknak) risi vltozatossgt tri meg; egyszeren
kzmbs a birtokformk irnt. Afalukzssgi parasztsg is kzmbs az llamhatalom irnt mindaddig, amg
az adk elviselhetk. A falusi kzssgek s a kzponti hatalom szempontjbl egyarnt a kztes hivatalnokok,
a helyi hatalmassgok nllsodsa jelenti a legnagyobb veszlyt. m a kztes hatalmaknak ez az nllsodsa
minden keleti civilizciban jra meg jra mondhatni ciklikusan bekvetkezik, s az vszzadok mlsval e
kztes hatalmaknak mind tbb eljoga halmozdik fl s szilrdul meg, a kzponti hatalom meggyengl, az
egsz rendszer mind lsdibb vlik, s hanyatlsnak indul. Az zsiai termelsi md krli vitk egyik
legmakacsabb flrertse, hogy ezt a kvzifeudalizldsi folyamatot a feudlis termelsi mdhoz val
kzeledsnek fogjk fl, st azt is erstgetik, hogy ezen az ton az zsiai termelsi md Knban, Indiban stb.
t is alakult feudlis termelsi mdd. (Tkei 1982, 15.) Az zsiai termelsi md trsadalmainak a stagnlsa
teht pusztn annyit jelent, hogy ezek a trsadalmak sajt erejkbl kptelenek voltak e termelsi md
alapmeghatrozottsgnak, a kztulajdonon, a naturlis falukzssgeken, valamint a centralizlt s
kizskmnyol redisztribcin nyugv termelsnek a meghaladsra. Ezt az zsiai termelsi md alapjn
kibontakoz rucsere sem tette lehetv. Rszben ugyanis a tbblettermk sajtos kzssgi flhasznlsa
(pldul templom- vagy palotapts), rszben pedig az arisztokrcia luxusfogyasztsa miatt szrvnyos
tvolsgi kereskedelem alakult ki, ami a falvakban foly naturlis gazdlkods ellenre a pnz
megjelenshez vezetett. A pnz azonban a rgi trsadalmi viszonyokat bomlaszt, a fejldst meggyorst
hatst csak jval ksbb s klfldn, a Fldkzi-tenger medencjben tudta kifejteni, az zsiai termelsi
md trsadalmainak alapveten stagnl jellegt nem vltoztatta meg.
b) Az zsiai termelsi md llamainak sajtos trsadalmi rendeltetse s funkcii a trsadalom elzekben
vzolt sajtossgaibl kvetkeznek. Azokrl tartalmilag az elzekben mr sz volt, ezrt itt csak rviden
foglaljuk ssze ezt a krdst. Az llam trsadalmi rendeltetse ami azutn funkciin keresztl tbb-kevsb
tnylegesen is megvalsul az zsiai termelsi md llamai esetben is azt a trsadalmi szksgletet fejezi ki,
hogy az llamnak kell biztostania a trsadalmi jratermelsi folyamat zavartalansgt, annak alapvet
fltteleit, mivel ennek a szksgletnek a kielgtsre az osztlyellenttek kialakulsa miatt ms szervezeti
forma alkalmatlan.

62
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
Az zsiai termelsi md llamainak trsadalmi rendeltetst s funkciit rviden a kvetkezkben foglalhatjuk
ssze:
1. vdekezs a kls hdtsokkal szemben;
2. a kzvetlen termelk fggsgnek a biztostsa, esetleges ellenllsuk elnyomsa;
3. a termeltevkenysg kzs munkval megvalsul elemeinek (pldul vzszablyozs) a megszervezse;
4. a tbblettermk centralizlt elvonsa s rszbeni tartalkolsa, ily mdon a kzssgi lt folyamatossgnak a
biztostsa;
5. az uralkod vallsos ideolgia ltalnos elfogadottsgnak, ily mdon a kzssghez tartozs tudatnak, a
felsbbsgnek val engedelmessgnek s a rszben jogi normk ltalnos kvetsnek a biztostsa;
6. az elzekben vzolt feladatokat ellt arisztokrcia trsadalmi vezet szerepnek a biztostsa.
c) Az zsiai termelsi md llamainak llami-jogi berendezkedst annak kifejlett szakaszban mindenekeltt
a centralizci s a despotizmus jellemezte, noha ennek mrtke trsadalmanknt klnbz volt. A
centralizlt hatalmat egyetlen szemlynek, a korltlan hatalommal flruhzott s isteni eredetnek tekintett
despotnak rendeltk al. Adespotk kezben sszpontosult a trvnyhozi, a legfbb bri, a hadvezri
hatalom s az igazgatsi feladatok irnytsa, tovbb k tltttk be a legfbb papi tisztsget is.
Msodik jellemz vonsknt a nptl elklnlt kzhatalmi appartusnak, a kzvetlen termelkkel szemben
nllsult s a viszonylag nagy ltszm llamappartusnak a kialakulst emelhetjk ki: az llam trsadalmi
rendeltetsnek biztostsra, funkciinak elltsra a despota irnytsa alatt ll katonasg, brokratikus
hivatalnoksereg s papsg jtt ltre.
Harmadik jellemz vonsknt a falukzssg felsbb kzssg (vros) legfels kzssg (birodalom)
sajtos s konkrt formjban vltoz hierarchijt kell megemltennk. A kzpontostott birodalmak
kialakulsa nem szntette meg teljesen a falukzssgek nkormnyzatt. A kzponti hatalom nem
nlklzhette a vrosokban szkel helyi igazgatsi szerveket sem. Ezek ltalban a kzponti hatalom erteljes
alrendeltsgben mkdtek, idnknt azonban nllsodsi-elszakadsi trekvsek hordoziv vltak.
Vgl a vallsi-egyhzi tradciknak az llami-jogi berendezkeds szempontjbl val kiemelked
jelentsgre kell flhvnunk a figyelmet. Az llam s az egyhz szorosan sszefondott, nemcsak a despota
volt a legmagasabb egyhzi mltsg, hanem a papsg is az llamappartus rszt kpezte. A kialakul jogi
normk kezdetben sszeolvadtak a vallsi szablyokkal, szoksokkal, elrsokkal; majd a ksbbi fejlds
sorn is a vallsi normktl val fokozd elklnlsk ellenre megriztek bizonyos vallsos jelleget:
megmaradt a jogszablyok keletkezsnek vallsos igazolsa, a jogszablyok rtelmezsben s
rvnyestsben a papsg tovbbra is jelents szerepet tlttt be, s bizonyos esetekben a vallsi s a jogi
normk sszefondsa is megmaradt.
d) Az zsiai termelsi md alapjn sokfle llamrendszer vagyis sokfle egyes llam s sokfle
jogrendszer alakult ki. Ennek megfelelen az zsiai termelsi md llamn s jogn mint az llam s a jog
sajtos tpusn bell is klnfle llamformkat s jogrendszercsoportokat klnbztethetnk meg. Ezeknek az
llamformknak s jogrendszercsoportoknak az eltr sajtossgai elssorban a kvetkez tnyezkn
alapulnak:
1. a termszeti flttelek s a termeltevkenysg ennek megfelel konkrt formja;
2. az adott kzssg s a krnyez kzssgek kztti kapcsolatok, rintkezsi viszonyok jellege s intenzitsa;
3. az adott llamszervezet eredeti vagy msodlagos kialakulsa;
4. a valls s a papsg szerepe;
5. a centralizcis trekvsek foka s sikeressge;
6. a kzbens szintek kvzifeudalizldsknt jellemzett nllsodsi trekvsei s azok sikeressge.

5. 5. Az llam s a jog kialakulsnak antik tja


63
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE

5.1. Terminolgiai krdsek s formcielmleti sszefggseik


Az antik jelz jelentsrl kell elszr szlnunk, hiszen az ltalunk antiknak nevezett termelsi mdot,
trsadalmakat, llamtpust s jogtpust amelyek trtnetileg az kori Grgorszgban s Rmban jelentek
meg s virgoztak korbban szinte kizrlagosan s napjainkban is igen gyakran rabszolgatartnak nevezik. A
rabszolgatart jelz nmagban azonban pontatlan, st bizonyos esetekben flrerthet lehet: rabszolgasg
ugyanis kisebb vagy nagyobb mrtkben igen klnbz trsadalmi formcikban fordult el. Ktsgtelen
azonban, hogy az antik trsadalmak a rabszolgatarts mreteit, jellegt s a termelsi folyamatban jtszott
szerepket tekintve kitntek kzlk. Ezrt elssorban nem amiatt mellzzk a rabszolgatart jelz
megklnbztets nlkli hasznlatt, mert a rabszolgasg mshol is elfordult, hanem hogy flfogsunkat
elhatroljuk a rabszolgatart trsadalmak korbban uralkod, Sztlin munkssga nyomn ltrejtt
elmlettl, elssorban annak kt tteltl.
E flfogs egyik ttele szerint ezek az n. rabszolgatart llamok a rabszolga-kizskmnyols biztostsa s a
rabszolgk fken tartsa cljbl jttek ltre. A trtnelmi tnyek ezzel szemben azt mutatjk, hogy az llam
kialakulsa megelzte a rabszolgasg tmegess vlst.
E flfogs msik, nzetnk szerint hibs ttele az zsiai termelsi md krli vitkkal fggtt ssze, mivel a
rabszolgatart llamtpus elnevezs alatt trgyalta az antik s az n. kori keleti rabszolgatart llamokat
azaz az zsiai termelsi md llamait , s ezzel elmosta az zsiai tpus s az antik trsadalmi formci s
llam kztti rszben mr trgyalt, rszben a ksbbiekben vizsgland lnyeges klnbsgeket. Az egyes
trsadalmi-gazdasgi formcik kztt az alapvet klnbsg nem meghatrozott rtegek ltben vagy
nemltben, hanem a trsadalmi jratermelsi folyamat jellegzetes dinamikjban, mindenekeltt a bvtett
jratermels, a flhalmozs sajtossgaiban keresend.

5.2. Trtnelmi elzmnyek, elflttelek


Az antik trsadalom s llam kialakulsnak sajtszersge, a grg csoda nmi magyarzatra szorul,
klnsen ha figyelembe vesszk mindazt, amit az zsiai tpus llamok termszet adta kialakulsa s az zsiai
tpus trsadalmak stagnlsa kapcsn kifejtettnk. A vilgtrtnelmi jelentsg ttrsnek, az j trsadalmigazdasgi formci kialakulsnak kt, a trzsi-nemzetsgi trsadalmak differencildsra visszavezethet
trtnelmi elflttele volt: egyfell zsiai tpus birodalmak kifejldse, msfell pedig a nomd
psztortrsadalmak ltrejtte.
Az antik trsadalomnak az zsiai termelsi md trsadalmaihoz val viszonyt elszr is az jellemzi, hogy
fejldsk kiindulpontja kt lnyeges szempontbl azonos, ez pedig a kzlet nemzetsgi szervezettsge s a
falukzssg, illetleg annak ketts jellege (kzssgi fldtulajdon s magnbirtokls). Viszonyuk msodik
jellemz vonsa, hogy az antik trsadalom az zsiai termelsi md meghaladst, tagadst, korltainak
szttrst jelenti. Vgl harmadszor azt kell kiemelnnk, hogy az antik fejlds flttelezi az zsiai termelsi
mdot, mghozz az e termelsi md alapjn ltrejtt klnbz jelleg trsadalmakat: trtnelmi
elflttelknt s tgabb trsadalmi krnyezetknt az zsiai despotikus birodalmakat, az ott kialakult fejlettebb
termelerket, tvolsgi kereskedelmet s pnzgazdlkodst, illetleg az ennek hatst kzvett (de mg
zsiai alap) kereskedvrosokat; kzrehat tnyezknt a katonai demokrcit, kzvetlen elzmnyknt
pedig az zsiai tpus llamok sajtos vltozatt.
Az antik trsadalom kialakulsa a vilgtrtnelmi fejlds sszefggsben lnyegt tekintve az zsiai tpus
trsadalom s llam sajtos vltozata s a katonai demokrcia kztti klcsnhats eredmnye. A sajtos (s a
ksbbiekben rszletezend) termszeti s trtneti flttelek az zsiai tpus llam egszen sajtos vltozatt
hoztk ugyan ltre, olyat azonban, amelyik minden sajtossga ellenre sem tudta ttrni az zsiai termelsi
md kereteit s korltait. A msik oldalon a harcias nomd trzsek katonai demokrcija nmagban vagy
tipikus zsiai tpus trsadalmakkal klcsnhatsba kerlve sem tudott tllpni az zsiai termelsi md bzisn,
st letelepeds nlkl mg az llamisgig sem juthatott el. Klcsnhatsukbl viszont ltrejhetett az, aminek a
ltrehozsra kln-kln egyikk sem volt kpes: az antik trsadalom. Tekintettel arra, hogy a katonai
demokrcia nemcsak az antik llam kialakulsban, hanem a germn fejlds sorn is lnyeges szerepet jtszott,
annak jellemz vonsaival kln foglalkozunk.

5.3. A katonai demokrcia


a) A katonai demokrcia az strsadalombl, mindenekeltt az llattenysztsre specializldott trzsinemzetsgi trsadalmakbl az osztlytrsadalmakba val tmenet egyik sajtos szakasza, pontosabban a
64
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
hierarchikus trzsi-nemzetsgi trsadalmak egyik kzleti-hatalmi formja; a nomd psztortrsadalmakra
jellemz trzsfnksg. Az llam kialakulshoz vezet egyik sajtos az llam kialakulsnak zsiai tjnl
trgyalt falukzssg mellett a msik tipikus trtnelmi tmeneti forma; s mint ilyen az llamkialakuls
zsiaitl eltr msik kt tjnak, az antik s a germn tnak szksgszer elzmnye, illetve kiindul llapota.
b) A katonai demokrcia trsadalmi-gazdasgi alapjainak a megrtshez az strsadalmak mr rintett
differencildsbl kell kiindulnunk. Kezdetben mint errl mr volt sz komplex fldmvel-llattenyszt
kultrk alakultak ki, az llattenyszts eleinte ltalban flttelezett bizonyos fldmvelst. A
nvnytermeszts nlkli, teht szksgkppen nomd llattartsra val trsadalmi mret specializlds
ppen ezrt viszonylag ksn kvetkezett be (Clark 1976, 200.). Ez a specializlds kezdetben valsznleg
fldrajzi-ghajlati jelleg knyszert flttelek hatsra alakult ki: hinyoztak (vagy mg inkbb megszntek,
pldul a talaj kimerlse kvetkeztben) a fldmvelshez szksges flttelek, s ezzel egyidejleg az
llattenyszts szmra kedvez flttelek (ivvz, fves trsg, gazdag fldmves npek szomszdsga stb.)
adottak vagy legalbbis hozzfrhetek voltak. A trtnelmi fejlds sorn klnsen az eurzsiai sztyeppken
l nomd psztornpek jtszottak jelents szerepet. Ez volt ugyanis a nomd llattarts szmra
legalkalmasabb terlet: a nagymret legelk el tudtk tartani a nvekv nyjakat is, s a l sokoldal
flhasznlsa hossz ideig pratlan lehetsget biztostott a psztornpeknek llattartsra, szlltsra,
vdekezsre s tmadsra, s gy kell katonai flnyre tehettek szert ahhoz, hogy szksg esetn erszakkal
a fldmves npek fl kerekedjenek (Ecsedy 1982, 200.).
A nomd legeltets az llatokra kialakult magntulajdon ellenre kollektv erfesztst kvetelt,
kvetkezskpp a termel tevkenysg sem egyes mozzanatban, sem folyamatban sohasem vlt annyira
individuliss, mint a fldmvel npek esetben (Bartha Antalt idzi Krist 1980, 402.).
A bvtett jratermels a nomd llattart trsadalmak esetben is jabb problmkat vetett fl, amelyek
megoldatlansga vlsgot eredmnyezett hasonlan ahhoz, ahogyan ezt az llam kialakulsnak zsiai tjnl
lttuk. A trsadalmi ltnek ugyanis ltalnosan rvnyesl trvnyszersge, hogy a bvtett jratermels
olyan elre nem ltott nemkvnatos kvetkezmnyeket idz el, amelyeknek a kezelse, az azokhoz val
alkalmazkods, illetleg az azokra val reakci megfelel mdja kezdetben nem ismert, megoldsa azonban
trtnelmi knyszersg: a trtnelem kihvsra a trsadalomnak, az adott kzssgnek vlaszolnia kell,
klnben elpusztul. Az ltalunk vizsglt esetben ez a problma a nomd llattarts egyoldalsgval (csak
llattenyszts) fggtt ssze: az egyoldal gazdasgban a bvtett jratermels az egyoldalsg bvtett
jratermelsvel jrt. Ezek a trsadalmak minl elnysebb llattart gazdasguk szmra kedvez
krnyezetbe kerltek ugyanis, minl clszerbb szervezeti formkat, nvdelmket s termszetes
ltfeltteleiket vd ktelkeket hoztak ltre, annl inkbb fokozdott, termelsk nvekedsvel egyenes
arnyban ntt a gazdasgi egyoldalsgukat megalapoz termkflsleg, s annl szembetlbbek lettek
hinyaik, vagyis ignyeik olyan javakra, amelyekkel k nem rendelkeztek, a krnyez fldmves npek
azonban igen. Puszta ltk fenntartsrt nem szorultak ugyan a fldmvesekre (elvgre a korbbi termelsi
fokra, a fld passzv, gyjtgetsszer kihasznlsra nagyjbl egyenl lehetsgeik maradtak), egyoldal
tltermelsk kvetkeztben azonban k voltak knytelenek cserealkalmat keresni, ez pedig a sokoldalan
elltott vagy ppen ignytelen fldmvesek ellenllsa kvetkeztben tbbnyire nem mehetett vgbe erszak
nlkl. A specializci az llattartk gazdasgt robbantotta, szablyozhatatlan periodikus bsggel
veszlyeztetve az letforma ltfeltteleit is (az llatllomny hirtelen megnvekedsvel pldul a vges
kiterjeds legelket). Mr csak ezrt is, gazdasguk mennyisgi egyenslynak megrzse cljbl, k lptek
fl erszakosan a fldmves s llattart trsadalmak kztti termkcsere kezdemnyezsben, fenntartsban
vagy feljtsban. Alkalmanknt aztn, csbt s gyenge ellenfl, illetve termszeti, hbors vagy egyb
katasztrfa esetn, termszetesen ms clokra is alkalmaztk erszakos mdszereiket, rablhborkkal billentve
ismt a maguk javra a mrleget. (Ecsedy 1982, 198199.)
Ily mdon a psztornpek rvid ton kiknyszerthettk fls llatllomnyukrt a fldmvesek ajndkait,
ezzel biztostva sajt egyoldalsguk, tovbbi specializcijuk ltfeltteleit, s flsleg termelsre ksztetve
a fldmveseket; aztn maguk vllalkoztak ennek a flslegnek a leflzsre s kzvettsre, esetleg
egyoldal s kretlen viszonzsra. Mivel pedig a bks csereksrletek kudarca esetn kszen lltak fegyvereik
hasznlatra is, a legbksebb szndkok sem zrtk ki az erszakos fellpst, st rvid trtnelmi tapasztalat
birtokban mr a biztonsg kedvrt gyakran tmadssal kezdtk, s csak eredmnyes katonai akcijuk utn
lttak hozz a bks cserhez.
A nomd psztornpek lland hborskodsnak tovbbi okai is voltak, sajtos termeltevkenysgk ms
sszefggs miatt is hborkhoz vezetett. Rviden megfogalmazva itt arrl van sz, hogy a legelterlet
elgtelenn vlsa j terletek elfoglalst, meghdtst tette szksgess.

65
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
Vgl a hborskodsnak mg egy harmadik okt is meg kell emltennk, amelyik elssorban a fejlettebb
fldmvel llamok kzelben flig-meddig letelepedett vagy legalbbis a letelepeds kszbre jutott
psztortrsadalmakra (pldul a honfoglals utni kalandoz magyarokra vagy a normannokra) volt jellemz.
Ezekben a trsadalmakban a trsadalmi differencilds egyre erteljesebb vlt s (a vndorl nomd
trsadalmaktl eltren) llandsult, ami a szabadok szles tmegei szmra a lesllyeds, a fggsbe
knyszerls veszlyt idzte el, akik ez ell a hborskodsban, a kalandozsokban kerestek kiutat
trtnelmileg rvid tvon sikerrel (v. Krist 1980, 402.).
A psztortrsadalmak lland hborskodsa mindhrom vzolt esetben flttelezte a krnyezetkben l
fldmves trsadalmak viszonylagos gazdagsgt, az ltaluk megtermelt tbblettermket, az alapvet ok
azonban mindig a psztortrsadalmaknak valamilyen bels feszltsge vagy ellentmondsa volt, amit kifel,
ms trsadalmak rovsra prbltak megoldani.
A katonai demokrcia trsadalmi-gazdasgi alapjt teht az zsiai termelsi md sajtos vltozata kpezte. Az
zsiai termelsi md egyik sajtos vltozatrl van sz, mivel a fld hasznlatt a kzssghez tartozs tette
lehetv. Sajtossgt az adta, hogy a fld kztulajdona megrizte legkezdetlegesebben kzssgi formjt,
annak mindkt alapvet mozzanata mind a kizrlagossg biztostsa, a vdelem, mind pedig a hasznlat, az
elsajtts kzvetlenl kzssgi maradt, a fldmvel trsadalmaktl eltren nem jelent meg a fld magn(helyesebben: csaldi) birtoklsa. A termeltevkenysg sajtos jellege folytn kzvetlenl az ing dolgok,
mindenekeltt az llatok vltak kzvetlenl elsajtthatv, mghozz egynileg-csaldilag elsajtthatv. A
kztulajdon s az egyni-csaldi elsajtts kettssge itt a fldtulajdon s az ing tulajdon kettssgeknt jelent
meg. Megntt az ing dolgoknak (mind az llatnak, mind a zskmnynak), illetleg azok tulajdonnak a
jelentsge. Amg a fldmvels esetn az ing dolgokrl (terms, llat, szerszm) mondhatjuk azt, hogy a fld
tartozka, most inkbb a fld, a legel volt a csorda tartozka. A termeltevkenysg sajtos jellege teht
jelents elrelpst tett lehetv a tulajdonviszonyok terletn: mind inkbb az ing tulajdon, vagyis az egyni
tulajdon vlt dominnss, noha a kzssgi biztosts knyszere egy ideig mg fkezte a magntulajdonn vls
tendencijt. Vgl az zsiai termelsi md ezen vltozatnak az a sajtossga, hogy a hborskods magnak a
termelsi mdnak volt szksgszer mozzanata, szintn nvelte az ingk (mindenekeltt fegyverek, lovak)
magntulajdonnak a jelentsgt.
c) A katonai demokrcia katonai jellege teht a nomd psztornpek hborskodsnak elbb vzolt
szksgszersgbl, vagyis vgs soron a termeltevkenysg sajtos jellegbl, a sajtos termelsi mdbl
fakadt. A katonai jelleg kzvetlenl a katonai letmdban s a militokrciban fejezdtt ki, kzvetve pedig a
boml trzsi-nemzetsgi trsadalom valamennyi jellemz vonsra kihatott. A katonai letmd azt jelentette,
hogy az egsz npessg mindennapi lethez hozztartozott a hborskods vagy a hborra kszlds s
gyakorlatozs; az ifjsg nevelsnek kzppontjban a katonai kikpzs, a fegyverforgats elsajttsa s a
katonai rtkek s szellem elfogadtatsa llt; a kzssgben szigor katonai fegyelem rvnyeslt. A
militokrcia azt jelenti, hogy a tekintly s a trsadalmi megbecsls (presztzs) elssorban a sikeres
katonskodshoz kapcsoldott, s nem a tbb tapasztalatot jelent letkorhoz vagy a kultikus-mgikus ismeretek
birtoklshoz, mint a zskmnyol vagy fldmvel trsadalmakban. A magas kor tisztelete termszetesen
megmaradt, de amilyen mrtkben a fegyverforgats vlt elsrang kzs tevkenysgg, olyan mrtkben ntt
a legvitzebbek presztzse, s gy gerontokrcia, az regek uralma helyett inkbb militokrcia, a harcosok
uralma figyelhet meg a nomd szervezetben, a harcosok-fiatalok megbecslse. (Ecsedy 1982, 230.)
d) A katonai demokrcia ppen a katonai jelleg emltett kzvetett hatsaknt a trzsi-nemzetsgi trsadalom
hagyomnyos kzssgi szervezeti forminak az talakulst idzte el. A nomadizl-katonskod letmd
ugyanis a trzsek gyakori talakulsval, sztbomlsval s j trzsek kialakulsval jrt egytt.
A nemzetsgek ilyen krlmnyek kztt is megmaradtak a nomd trsadalmak alapvet, rokonsgi-vrsgi
alap exogm szervezdsi egysgeinek, azonban jellegk nagymrtkben megvltozott. Az egytt
nomadizlk valsgos kzssghez mr nemcsak a rokon frfiak, a felesgek s a felntt fik csaldja
tartozott (mint a zskmnyol trsadalmak nemzetsgi kzssgeihez), hanem a csatlakozk s az alvetettek is.
A nomd gazdasg jellegbl kvetkezen a nemzetsgek ilyen flduzzadsa elnys volt, mivel nagyobb
hadert jelentett, ezrt a flduzzadt trzsek sztvlsra ritkbban (akkor is tbbnyire katonai veresg
kvetkeztben) kerlt sor. Ezek a nagyobb nemzetsgek viszont rszben tvoli rokonokat, rszben nem
rokonokat fogtak ssze, ami a vrsgi elv szerepnek a gynglsvel jrt.
A nomd psztortrsadalmak katonai jellege, a nagyobb hader elnyei miatt a dominns trsadalmi integrci a
trzs volt. Ezeknek a trsadalmaknak az esetben a termels nagy ltszm csoportok hbors teljestmnyt
ignyelte. Ez a szksglet hozta ltre jra meg jra a nomdok trzsi kzssgeit, amelyek azutn
trvnyszeren maguk al rendeltk a trsadalom minden egyb megnyilvnulst, meghagyva, de bizonyos
66
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
tekintetben msodrang szerepre tlve mg a rokonsgi szervezet rvnyeslst, a nemzetsgek jellegt is.
(Ecsedy 1982, 228.)
A trzsek s a trzsszvetsgek kialakulsban a nemzetsgek kztti etnikai rokonsg mellett, illetleg helyett
dnt szerepet jtszott a csatlakozs s az alvets-meghdols is. Mindez azt eredmnyezte, hogy a
nemzetsgek s a trzsek kztt egyenltlensgi-fggsgi viszonyok jttek ltre, kialakultak a
vezrnemzetsgek, illetleg vezrtrzsek.
A vzolt folyamatok azzal a kvetkezmnnyel is jrtak, hogy a trsadalom hagyomnyos vrsgi-rokonsgi
szervezdsi elve, legalbbis rszben, fiktvv vlt s elvesztette kizrlagos meghatroz szerept. A nomd
trzsek s nemzetsgek szllsterletk rvn terletileg is krlhatrolhat csoportok voltak, a rokonsgi s
terleti vonsok mint a trsadalmak szervezelvei a katonai tevkenysg szksgleteinek is megfelelen
egyidejleg s sszefondva jelentek meg.
e) A katonai demokrcit sajtos, a katonai jellegnek megfelel trsadalmi-vagyoni differencilds
jellemezte tl az egyes nemzetsgek, illetve trzsek kztt kialakult s mr emltett egyenltlensgi-fggsgi
viszonyokon. Ez a differencilds a presztzs, a tekintly s a megszerezhet javak klnbsgben fejezdtt
ki. A differencilds egyik formjt a nemzetsgi arisztokrcia kialakulsa kpezte, aminek alapjul az ing
vagyon, elssorban az llatllomny rklhetsge szolglt. A differencilds msik formja a katonai
vezetk kiemelkedshez kapcsoldott, a katonai vezetk tekintlyben fejezdtt ki, mely a katonai vezetk
szemlyes tulajdonsgain alapult. Ez a kt forma termszetesen gyakran ssze is kapcsoldott, hiszen a
nemzetsgi arisztokrcia tagjainak kedvezbb eslyk volt katonai vezeti kpessgeik bebizonytsra. A
ksei, fejlettebb fldmvel llamok kzelben flig-meddig letelepedett psztortrsadalmak esetben a
trsadalmi tagozds az elz kt formval sszekapcsoldva tovbb differencildott: a rabl hadjratot
szervez vezrek krl olyan lland ksret jtt ltre, amelyik a termelmunkban mr nem vett rszt.
f) A nomd psztortrsadalmak katonai jellege a kzleti szervezds terletn azt eredmnyezte, hogy a
zskmnyol trzsi-nemzetsgi trsadalmak primitv nkormnyzata, primitv demokrcija katonai
demokrciv alakult.
A katonai demokrcia a trzsi-nemzetsgi trsadalmak primitv nkormnyzatnak hromtnyezs rendszerre
plt, vagyis hogy a kzgyekben trtn dntshozatalra hrom frum szolglt: a npgyls, a tancs s a
tisztsgviselk. A tisztsgviselk kzl a hadvezrek szerepe vlt dnt fontossgv, a vallsos-kultikus
funkcikat betlt s ms bkebeli tisztviselk httrbe szorultak.
Az lland hborskods katonai fegyelmet ignyelt, a katonai fegyelem pedig a katonai vezetk dntseinek a
kiknyszerthetsgt. A katonai demokrcit teht kifejlett hatalmi rendszer jellemzi, ahol a legfontosabb
hatalmi tnyez(k) a npgylssel s a tanccsal szemben is a hadvezr(ek), a katonai vezet(k).
A sikeres hdtsok nyomn egy-egy trzs vezetse alatt a trzsek s nemzetsgek kztti fggsgre (katonai
tmogats ktelezettsge, adzs) pl rvid let nomd birodalmak jttek ltre, amelyekben mr a politikai
szervezds kezdetei, a kezdetleges politikai hatalmi viszonyok is megtallhatak voltak.
A katonai demokrcira teht a zskmnyol trzsi-nemzetsgi trsadalmak primitv demokrcijnak a
flbomlsa, a demokratikus vonsok fokozatos visszaszorulsa a jellemz. Ezrt flvetdhet az a krds, hogy
milyen alapon beszlhetnk itt egyltaln demokrcirl.
A katonai demokrcia demokratikus jellegnek a megrtse sorn abbl kell kiindulnunk, hogy a nomd
hadsereg elvileg s lnyegileg azonos (volt) a nomd trsadalom egszvel (Ecsedy 1982, 216.), vagyis nptl
elklnlt kzhatalmi appartus nem alakult ki. Ennek a katonai szervezetnek az eredmnyessge megkvetelte
tagjai elvi egyenlsgt (Ecsedy 1982, 235.). Ezt az elvi egyenlsget elszr is az jellemezte, hogy az egyenl
lehetsgeket, jogokat knlt az eredmnyes katonai megmozdulsokbl ered vagyoni, hatalmi, rang- s
presztzsbeli egyenltlensgek megszerzsre (Ecsedy 1982, 236.). A katonai demokrcit ebben a
vonatkozsban msodszor az jellemezte, hogy a kialakult egyenltlensgek mrtkt a kzssg korltozta: a
vezetk hatalmt korltozta a tancs s a npgyls, a vagyonszerzsnek pedig hatrt szabott a kzs,
legalbbis rokoni rszeseds, valamint a vagyon vdelmnek s flhasznlsnak nomd krlmnyek kztt
kizrlag kzs lehetsge. Vgezetl a kialakult egyenltlensgek nem stabilizldhattak mindaddig, amg
megmaradt a nomd trsadalom harci szervezete, mivel minden j pozci, szemlyes jelleg vvmny s
ideiglenes kivltsg trendezsre vagy akr eltrlsre is alkalmat adott a legkzelebbi hadillapot, illetve az
egyenltlensg tarts realizlst szksg esetn a kzssg sszefogsa tehette lehetetlenn (Ecsedy 1982,
236237.).

67
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
A katonai demokrcia teht mg nem volt llam, hanem csak pszeudollam, noha kifejlett hatalmi
viszonyokkal rendelkezett, megjelentek a politikai hatalmi viszonyok s tbb vonatkozsban is az llam
kibontakozsa irnyba mutatott, letelepeds nlkl azonban nem juthatott el az llam kialakulsig. Ennek nem
mond ellent a nagy nomd birodalmak lte sem. Ezek fennllsuk idejn a legklnbzbb letmdot
(fldmvel, llattart, vadsz) folytat s lnyegben rintetlen s nll gazdasggal rendelkez npek laza
egyttlst biztostottk, anlkl hogy kialakult volna a gazdasgi egysg s egy tfog, lland s ltalnosan
ktelez rvny politikai szervezet, az llami egysg szksglete (Ecsedy 1982, 208.). Ennek oka az, hogy
sem a legnagyobb szabs katonai akcik, sem a legtfogbb birodalmak nem vltoztattk meg a nomd
llattart gazdasg alapveten trzsi jellegt. A birodalomalkot hatalmi kzpont meggynglse esetn pedig
rvid hborskods utn a birodalom az uralkod lovas nomd csoportok helycserjvel s a hatrok bizonyos
mdosulsval jjalakult.
g) A katonai demokrcia trtnelmi szerepe tbb np letben is kimutathat. gy szmos esetben ezen a
fejlettsgi s szervezettsgi fokon ll lovas nomdok hoztk ltre az zsiai tpus llam msodlagos alakzatt,
jval nagyobb azonban a katonai demokrcia jelentsge az antik s a feudlis trsadalom kialakulsa
szempontjbl. Ezekben az esetekben ugyanis a hdt katonai demokrcia s a sajtos vonsokkal rendelkez
meghdtott trsadalom kztti klcsnhats egy gykeresen j trsadalmi berendezkeds, egy j trsadalmi
formci kiindulpontjv vlt.
Ennek lehetsgt az teremtette meg, hogy a letelepeds s a fldmvelsre val ttrs viszonyai kztt
stabilizldhattak az elvileg egyenl lehetsgek alapjn, demokratikusan kialakult egyenltlensg viszonyai,
klcsnhatsban a meghdtott trsadalmak sajtossgaival. Ezeknek a klcsnhatsoknak a szerept fokozta,
hogy az lland hborskods kvetkeztben a nomd psztortrsadalmak mr a letelepedst megelzen
intenzv rintkezsbe, ers klcsnhatsba kerltek a krnyez fldmvel trsadalmakkal, llamokkal. A
katonai demokrcinak ez a trtnelmi szerepe az llam kialakulsnak antik s germn tjban fejezdtt ki.

5.4. A kialakuls folyamata s dinamikja


Az zsiai tpus llam kialakulsnak vizsglatakor kvetett mdszerhez hasonlan itt is a leglnyegesebb
sszefggsekre irnytjuk a figyelmet, mellzve a trtneti esemnyek rszletes bemutatst.
a) Az antik trsadalom s llam kialakulsnak kzvetlen elzmnye s kiindulpontja ami vizsgldsunk,
brzolsunk els lpst kpezi az zsiai termelsi md s llam sajtos grg vltozata, az n. mkni
trsadalom volt. A mkni trsadalomnak azok a jellemz vonsai, amelyek az zsiai termelsi md alapjn
ltrejtt ms trsadalmaktl s llamoktl megklnbztettk, elssorban a termszeti-fldrajzi fltteleknek, a
termeltevkenysg jellegnek, a tulajdonviszonyoknak, az osztlyviszonyoknak s a politikai
berendezkedsnek a sajtossgaiban foglalhatk ssze.
A termszeti-fldrajzi flttelek sajtossgai kzl mindenekeltt azt kell kiemelnnk, hogy a grg
flszigeten mestersges ntzsre szinte egyltaln nem volt lehetsg, emellett a kedveztlen domborzati
viszonyok a fldmvelst meglehetsen szk terletre korltoztk, ezen bell a fld gabonatermelsre alig volt
alkalmas, s a magasabban fekv terletek csak teraszok kiptsvel voltak megmvelhetk. A termszetifldrajzi flttelek msodik elemeknt az erteljes terleti tagoltsgot kell megemltennk, mivel ez
megneheztette a tbblettermket elvon, nagy kiterjeds centralizlt birodalmak kialakulst. Vgl a
tvolsgi kereskedelem szempontjbl igen kedvez volt Grgorszg fldrajzi elhelyezkedse, mivel a nagy
zsiai llamok s az eurpai trzsi-nemzetsgi trsadalmak kztti termkcsere f tvonala az gei-tengeren
keresztl vezetett, emellett a Fldkzi-tenger keleti medencje a nagy zsiai llamok (mindenekeltt
Mezopotmia s Egyiptom) egyms kztti kereskedelmi kapcsolatainak is fontos sznhelye volt.
A termeltevkenysg sajtossgai nagyrszt a termszeti-fldrajzi flttelekbl kvetkeztek. A
mezgazdasgi termelsen bell nagymrtkben cskkent a gabonatermels jelentsge, a teraszokon viszont
jelents kertgazdlkods folyt, ugyanakkor a megmvelhet fldterlet korltozottsga miatt az
llattenyszts is rendkvl fontos szerepet jtszott. A falvaktl tvolabb es hegyi legelkn klterjes kecskes juhtenyszts, a falvakban pedig a fldmvels igaer-szksgleteihez kapcsold szarvasmarha-tenyszts,
valamint a nemzetsgi arisztokrcia katonai s luxusszksgleteit kielgt ltenyszts folyt.
A termelsnek ez a struktrja a termeltevkenysgen bell a munka kzssgi megszervezsnek s a
munkamegosztsnak is sajtos formjt hozta ltre. gy az zsiai termelsi md tipikus trsadalmaihoz kpest
kisebb szerephez jutottak a fldmvels elfltteleit biztost kzmunkk, mivel a teraszpts a mestersges
ntzstl eltren nem ignyelte a kzssg egyttes s sszehangolt munkjt. Ez termszetszerleg a csaldi
keretek kztt vgzett munka slyt nvelte, ami ezutn a mezgazdasgi termels mr vzolt szerkezetvel
68
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
klcsnhatsban a csaldi gazdasgok differencildshoz s a csaldi nellts flbomlshoz vezetett, hiszen
pldul a kertmvelk egy rsze sajt gabonaszksglett sem termelte meg. Ez a differencilds a
mezgazdasg egyes gait is elklntette egymstl, s gy a ltfenntartsi szksgletek kielgtse bizonyos
fokig msok termelmunkjnak fggvnyv vlt. Br a szksgletkielgtst elvileg (s sokszor a
gyakorlatban is) a termkflsleg elvonsa s jraflosztsa is biztosthatta, a csaldi gazdasg mr meglv
tlslya inkbb a cserekapcsolatok fejldsnek kedvezett. A termkcsere megjelense viszont tovbb fokozta
az egyes csaldok elklnlst, az bizonyos fokig teret engedett az ing-magntulajdon (gabona, igsllatok
stb.) flhalmozsnak. (Wiener 1979, 3.)
A tulajdonviszonyok jellemz vonsai a termeltevkenysg elbb vzolt sajtossgaibl kvetkeztek. A fld
vltozatlanul kzssgi tulajdonban volt, vagyis az zsiai termelsi md egyik vltozatval llunk szemben,
azonban olyannal, amelyik a fld birtoklst tekintve az zsiai termelsi md keretein bell lehetsges szls
vltozatot kpviselte. Ez klnsen kt vonatkozsban hangslyozand. Egyfell a fl nem osztott kzssgi
fldeket az llami vezet rtegg vl nemzetsgi arisztokrcia nem alakthatta t llami vagy
templomgazdasgg (ezrt a kzvetlen termelk kzssgi munkra knyszertse is minimlis szint maradt s
gy az nem vlhatott kizskmnyolsuk alapjv). Msfell a kzssgi fldek csaldi birtoklsnak nemcsak a
relatv slya ntt meg az elbb emltett sszefggs kvetkeztben, hanem csriban a magntulajdonn vls
tendencija is jelentkezett. A csaldi fldbirtoklsnak ugyanis ktfle formja volt: az alacsonyan fekv
gabonafldeket viszonylag rvid idkznknt jra s jra flosztottk, a teraszosan mvelt kertek viszont
ltalban hossz ideig egy-egy csald birtokban maradtak. A teraszptst s -karbantartst ugyanis csaldi
keretek kztt vgeztk, s e munkk megfelel minsgt az biztostotta, ha a teraszokat ptik huzamos idn
t birtokolhattk. Az arisztokrcia is e kt fldbirtoklsi formnak megfelelen juthatott fldhz, amelynek a
nagysga az egyszer kzssgi tagok fldbirtoknak a tbbszrse lehetett.
A trsadalmi egyenltlensgek alakulsban a termeltevkenysg s a tulajdoni-birtoklsi viszonyok mr
bemutatott jellemz vonsai mellett a tvolsgi kereskedelem hatsai jtszottak mg jelents szerepet. Az itt
l grg trsadalmak nemzetsgi arisztokrcija ugyanis erteljesen bekapcsoldott a tvolsgi kzvett
kereskedelembe, aminek rvn jelents jvedelemre tehetett szert, s gy kevsb volt rdekelt a fldkzssgek
termktbbletnek a kisajttsban. Mindezek kvetkeztben a mkni trsadalom noha az zsiai termelsi
md alapjn tovbbra is llami vezet rtegg vlt trzsi-nemzetsgi arisztokrcira s a kzvetlen termel
szabad kzssgtagokra tagozdott jelentsen eltrt az zsiai termelsi md trsadalmainak tipikus
tagozdstl. Egyrszt ugyanis ntzses gazdlkods hjn egysges papi rteg kevss fejldtt ki s gy az
uralkod osztly mr eredetben is harcos katonai jelleg volt. Ez az arisztokrcia a kzvett kereskedelmet is
kezbe ragadta, s ily mdon mindinkbb a hadizskmny s a kereskedelmi haszon vlt legfbb jvedelmi
forrss. Ezltal azonban a vletlen (hadiszerencse forgandsga, a kereskedelmi kockzat stb.) is egyre
nagyobb szerephez jutott a jvedelmek megszerzsben, ami mr nmagban is megindtotta az arisztokrcin
belli vagyoni differencildst. (Wiener 1979, 19.) A msik jelents sajtossgot abban foglalhatjuk ssze,
hogy a termeltevkenysg vzolt jellegzetessgei, az abbl add differencilds flszmolta a szabad
kzssgtagok vagyoni egyenlsgt. Ez azonban mg nem annyira a cserekapcsolatok kvetkezmnye volt,
hanem inkbb az jraelosztsi rendszer flbomlsa idzte el, ami az eltr termseredmnyek kvetkezmnyeit
egyre szabadabban hagyta rvnyeslni s llandsulni.
A politikai berendezkeds sajtossgait, az llam flptst a mkni trsadalom elzekben vzolt
jellemz vonsai nagymrtkben megszabtk. Ezek kzl az arisztokrcia katonai jellegt s a termelsben
jtszott szerept, valamint azt kell kiemelnnk, hogy nem volt lehetsg nagy kiterjeds, az egyes vrosok
nllsgt flszmol centralizlt despotikus birodalom kialakulsra. Az arisztokrcia katonai jellegbl
kvetkezen az llam ln a kirly s a hadvezr llt, s az aljuk rendelt tbbi kzhivatal is fleg katonai
jelleg volt. A termelsirnyt s adztat funkci viszonylagos fejletlensge folytn a gazdasgszervez
tevkenysgek tbbnyire a katonai tisztsgekhez kapcsoldtak s gy nem vltak egy tagolt, bonyolult
hivatalnoki rendszer alapjv. (Wiener 1979, 20.)
A nagyobb centralizlt birodalom hinya, a vrosllamok nllsgnak a fnnmaradsa kvetkeztben a kirlyi
hatalom tovbbra is korltozott maradt, a legtekintlyesebb csaldfkbl s a katonai arisztokrcia kpviselibl
ll tancsok vltozatlanul jelents szerepet jtszottak a fontosabb llami dntsek meghozatalban. A csaldi
gazdasg kifejldse, a magntulajdon fel mutat fejlds csrinak a kialakulsa teht olyan llami
berendezkeds keretei kztt ment vgbe, amelyben mg bizonyos fokig megrzdtek a primitv demokrcia
maradvnyai, nem sznt meg teljesen az llami tevkenysg kzssgi ellenrzse. Mindez sszessgben azt
eredmnyezte, hogy a klasszikus zsiai trsadalmakkal ellenttben a rszben nllan gazdlkod parasztok
is rszt vehettek a kzgyek intzsben. Az j trsadalmi gazdasgi alakulat, az antik termelsi md ltrejtte
eleinte ppen e lehetsg megvalsulst jelentette. (Wiener 1979, 20.)

69
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
b) Az antik trsadalom s llam kialakulsnak msodik lnyeges mozzanata, ami a mkni trsadalomra
jellemz, az alapjaiban mg zsiai tpus vrosllamok szszeomlsa volt. Az elzekben jellemzett
sajtossgok ellenre az zsiai termelsi md grg vltozata nem egyenes vonal, egyenletes fejlds, hanem
hdts, s a politikai struktra ezzel jr gyors talakulsa utn alakult t antik trsadalomm. A Kr. e. XII.
szzadban ugyanis ezeknek a vrosllamoknak a tbbsge kls tmadsok, pusztt rablhbork ldozatul
esett, majd a Kr. e. X. szzad krl az elmaradottabb, katonai demokrcia formjban szervezd grg
psztortrzsek, a drok hdtottk meg. Ez az llamszervezet sztzzsa mellett a termeltevkenysg
hanyatlst s jelents talakulst is maga utn vonta.
A termels struktrjn bell a legjelentsebb j mozzanat a vasipar kialakulsa, majd kibontakozsa volt. A
hborskods a kereskedelem hanyatlst, az pedig a bronzmvessg vlsgt idzte el, aminek kvetkeztben
a kzmvesek rknyszerltek a vas megmunklsra, vagyis arra, hogy a csaldi gazdasgok rszre
vasszerszmokat ksztsenek. Ennek kvetkeztben nhny hziipari tevkenysg is szakmv vlt, ami a
gazdasgok elklnlsnek, a munkamegosztsnak s a termkcsernek a felgyorsulsval jrt.
A tulajdoni s birtoklsi viszonyok e vltozsok hatsra jelents talakulson mentek keresztl: az llam
flbomlsa, az adzs s a hivatalnoki ellenrzs megsznse csaknem teljesen nllv tette a mindjobban
differencild s elklnl csaldi gazdasgokat. E tnyezk hatsra a fld idszakonknti jrafelosztsa
fokozatosan elmaradt, s ily mdon az egyes csaldok fldmagnhasznlata fldmagntulajdonn vltozott t.
Mivel a fldmagntulajdon az eredeti kzssgeken bell jelent meg, fldet tovbbra is csak az eredeti
kzssghez tartoz szemlyek birtokolhattak. A kzssgi tagsg viszont ezen tl fldmagntulajdont
flttelezett, hiszen a fldkzssg most mr csaldi gazdasgok kpviselibl llt. Ugyanakkor a kzlegelk s
az elljrk rszre kihastott fldek vltozatlanul a kzssg tulajdonban maradtak, ez utbbiak azrt, mert
hasznlatuk tovbbra is trsadalmi tisztsgen alapult. gy az egyes fldkzssgeken bell ltrejtt az antik
(rabszolgatart) termelsi md alapja, a fld ketts, kz- s magntulajdona, de az j trsadalmi forma
valjban csak a fldkzssgek egyestsvel, vross (polissz) alaktsval (Wiener 1979, 21.), vagyis az j
politikai struktra ltrejttvel szletett meg.
A trsadalmi rtegzds s a politikai berendezkeds sajtossgait nagymrtkben a hdts szerepe szabta
meg, s kt trtnelmi utat tett lehetv. Egyes terleteken a csaldi gazdasgokra pl falvak harcias
psztortrzsek uralma al kerltek, amelyek a leigzottakkal szemben egysges uralkod osztlyknt lptek fl.
Az ily mdon ltrejtt llamok amelyeknek tipikus pldja Sprta volt az antik (rabszolgatart) termelsi
md kezdetlegesebb formjt, a trtnelmi fejlds mellkutcjt jelentettk, ezrt sajtossgaikkal nem
foglalkozunk.
A fejlds f vonalt azok a vrosllamok kpviseltk, amelyek az elszigetelt fldkzssgek viszonylag bks
egyestse tjn jttek ltre. Ennek az tnak a tipikus pldja Athn volt. Noha Athn nem vlt tarts hdts
ldozatv, a Kr. e. XII. szzadban Attika politikai egysge s az azzal jr adrendszer flbomlott vagy
legalbbis annyira meglazult, hogy a falukzssgek elszigetelten ltk a maguk lett. A hborskodsok miatt
egyrszt nagyszm menekl znltt be ezekbe a falukzssgekbe, s eltartsuk intenzv fldmvelst
ignyelt, ennek hatsra pedig ismt fllendlt a kertgazdlkods. Msrszt egyre fontosabb vlt az idegen
tmadkkal szembeni vdekezs, ami szksgess tette a vross szervezdst, a falukzssgek egyestst.
Ezen okok miatt az j egysg tevkenysgnek a kzppontjban a hborskods llt. Az egyests a
vdekezst, vagyis a dolgoz fld-magntulajdonosok nllsgnak a fnnmaradst szolglta. A vdekezs
szksgletnek s a vgtelenl egyszer gazdasgi viszonyoknak megfelel politikai formra volt szksg. Erre
nknt knlkozott a katonai demokrcia hrmas hatalmi szervezete, cscsn a kirllyal. Tkei Ferenc szerint
ha ezt az j npvndorls psztorai s kalzai nem hoztk volna eleven szervezetknt magukkal, akkor az
attikaiaknak ki kellett volna tallni, st ppen ezt kellett volna kitallniok (Tkei 1977, 256.). Ezzel a
trtnelemben j tpus, az zsiaitl gykeresen eltr vrosllam jtt ltre, az antik polisz. A vilgtrtnelmi
jelentsg elrelps alapja az j ketts fldtulajdoni struktrnak, a kztulajdon s magntulajdon
kettssgnek a kialakulsa s megszilrdulsa volt. A vross egyests rvn ugyanis minden kzfld llami
tulajdonn vltozott, msrszt megrzdtt a dolgoz kzssgtagok fldmagntulajdona is. Apoliszpolgrok
teht egyrszt az llami fldek haszonlveziknt, msrszt pedig fld-magntulajdonosokknt birtokoltak
fldet.
c) A mr kialakult antik trsadalom s llam fejldsnek els szakaszra ami vizsgldsunk harmadik
lpst kpezi mg a nemzetsgi, illetve az zsiai trsadalom bizonyos maradvnyainak a meglte s
fokozatos visszaszorulsa jellemz.
A tulajdoni s birtoklsi viszonyokat, valamint a trsadalmi tagozdst az jellemezte, hogy a vzolt ketts
tulajdoni struktra nem jrt egytt a kzssgtagok vagyoni egyenlsgvel, mivel valjban az llami
70
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
fldekbl kizrlag az egykori fldkzssgi elljrk rszesedtek. A poliszok megszervezsvel a trsadalom
ismt hierarchizldott, a tisztsgviselk ismt kiemelkedtek, ami az zsiai viszonyokhoz hasonlan
trsadalmi tisztsgen s az llami fldek hasznlatn alapult. Az antik arisztokratk azonban ugyanakkor fldmagntulajdonosok is voltak, s tevkenysgk megoszlott a kzgyek intzse s csaldi gazdasguk irnytsa
kztt. Ltalapjukat s megszokott letmdjukat teht nemcsak hivataluk biztostotta, s ezrt az zsiai
hivatalnokoktl eltren brmikor nagyobb megrzkdtats nlkl visszavonulhattak csaldi birtokukra.
Msfell abban is klnbztek az zsiai arisztokratktl, hogy minden elljr tagja lett az egysges vrosi
tancsnak, s a hivatalok hierarchikus rendszere is vesztett jelentsgbl. Az arisztokrcin belli egyenlsget
az sem csorbtotta, hogy a kirlyi tisztsg viszonylag hossz ideig fnnmaradt. A tancs ugyanis az uralkod
tevkenysgt is ellenrizte, aki termelsirnyt s termkbegyjt funkci hjn egybknt sem rendelkezett
szles kr igazgatsi hatalommal. (Wiener 1979, 23.)
A korai antik trsadalom msik alapvet trsadalmi csoportjt a dolgoz fld-magntulajdonosok alkottk, akik
kzssgi tagsguk cmn eleinte azonos nagysg hzhelyet, illetleg szntfldparcellt birtokoltak. A
kzssgi tagsgra alapozott egyenlsg azonban viszonylag gyorsan flbomlott, s e vltozst maga a
fldmagntulajdon idzte el. Az jrafeloszts elmaradsval ugyanis megsznt az a lehetsg, hogy a
termszetes ton keletkezett klnbsgeket idnknt kiegyenltsk.
A gazdlkods elre nem lthat fordulatai fknt a kisebb parasztgazdasgokat sjtottk, melyek szmottev
lelmiszer-tartalkkal nem rendelkeztek, s az jraelosztsi rendszer leplse ta a kzssg segtsgre sem
nagyon szmthattak. E csaldok elemi ltfenntartst nemegyszer csupn a kzssgi-nemzetsgi
arisztokrcitl kapott uzsoraklcsnk biztosthattk, melyek viszont mg inkbb meggyorstottk a
fldmagntulajdon koncentrldsnak folyamatt. A klcsnk visszafizetst ugyanis elsdlegesen a
fldparcella szavatolta, mely a trleszts elmaradsa esetn a hitelez tulajdonba ment t. Mindezek
kvetkeztben a legfontosabb trsadalmi klnbsgg mindinkbb a fldmagntulajdon vonatkozsban
fnnll klnbsgek vltak, a trsadalom alapvet strukturldst is a fldmagntulajdonhoz val viszony
szabta meg. A trsadalom szrmazson s hatalmi pozcin alapul hierarchikus rtegzdse egyre inkbb
osztlytagozdss vltozott, illetve azt flvltotta, httrbe szortotta az osztlytagozds.
Mivel a korai antik trsadalomban a kzssghez csak fld-magntulajdonosok tartozhattak, az eladsodott
parasztok nemcsak parcelljukat, hanem kzssgi tagsgukat s szemlyes szabadsgukat is elveszthettk. Egy
rszk brlknt dolgozott korbbi fldjn, s a terms tbbsgt az j tulajdonosoknak kellett beszolgltatnia,
msokat pedig idegenbe adtak el rabszolgnak. Ily mdon az uzsora ltben fenyegette a fldtulajdonos
parasztokat, s ezrt les ellentteket idzett el az arisztokrcia s a fldmvesek kztt. A mindinkbb
osztlyharcc vl politikai kzdelmekben a parasztok a kzssgi-llami intzmnyeket is flhasznltk,
hiszen a poliszok ltrejttvel elvileg minden fld-magntulajdonos befolyst gyakorolhatott a kzgyek
intzsre.
A kt alapvet osztly kztti harc kimenetelben fontos szerephez jutottak a kzmvesek is. Noha
fldmagntulajdon hjn ltalban nem vehettek rszt az llami dntsek meghozatalban, puszta jelenltkkel
nagyobb befolysra tehettek szert, mint a falvakban sztszrdott fldmvesek. A kzmvesek nllsguk
folytn gyszintn szemben lltak a kzssgi-nemzetsgi arisztokrcival. Ezrt eleinte alkalmilag, majd mind
rendszeresebben szvetsgre lptek a parasztsggal, s egyttes megmozdulsaikat azok az jgazdag
kereskedk is tmogattk, akik az ismt fellendl tengeri kereskedelem rvn nagy vagyonokhoz jutottak, de
szrmazsuk miatt llami hivatalokat nem tlthettek be. A fldbirtokos arisztokrcia elleni harc lre
elszegnyedett vagy kereskedst z arisztokratk lltak, tbbnyire azzal a cllal, hogy a hivatalviselk
kollektv hatalomgyakorlst sajt egyeduralmukkal vltsk fel. A trsadalmi-politikai kzdelmek vgl is
megdntttk a kzssgi-nemzetsgi arisztokrcia hatalmt.
Ez a trsadalmi fejlds teht azt eredmnyezte, hogy a kzssgen belli rabszolga-kizskmnyolst a
kzssgen belli osztlyharc az adsrabszolgasg eltrlse rvn megakadlyozta, s egyben lehetv tette a
kzssgen belli magntulajdont, valamint a kzssghez nem tartoz idegenek magnrabszolgakizskmnyolsnak a tmegess vlst. Ez utbbi lehetsg azonban csak a ksbbi fejlds sorn
bontakozott ki.
Az llam trsadalmi szerepe s funkcii az antik llam fejldsnek els szakaszban az elzekben vzolt
trsadalmi vltozsoknak megfelelen a mkni tpus vrosllamokhoz kpest jelents mdosulsokon
mentek keresztl. Szinte teljesen eltnt a kzmunkk megszervezsnek a funkcija, a tbblettermk egsznek
elsajttsa pedig mrskelt adztatss alakult t. Ugyanakkor az zsiai tpus llamokhoz kpest nagyobb
szerephez jutott a hadvisels, amely kezdetben a kzssgtagok egyttes tevkenysge, st annak csaknem
kizrlagos formja volt.
71
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
Fldkzssgi eredetnek megfelelen a korai antik llam a kzssgi nemzetsgi arisztokrcia uralmt is
biztostotta, vdte a hivatalviselk szemlyt s tekintlyt, akiknek a lte eleinte kizrlag trsadalmi tisztsgen
s az llami fldek birtoklsn alapult. Az uralkod osztly s az llam teht mg a korai antik vrosokban sem
klnlt el egymstl, noha az llam funkcija lnyegben a kzssg katonai vdelmre korltozdott. Az
elvls csak az uzsora kifejldsvel kezddtt meg, a hitelezk ugyanis nem a kzssg kpviselete cmn,
hanem hivataluktl fggetlenl, magnemberknt igztk le adsaikat s az llam mindssze bri vdelmet
nyjtott az egyes arisztokratknak. Ily mdon a trtnelemben elszr az llam nem a kizskmnyols
megvalstjaknt, hanem puszta vdelmezjeknt lpett fel, olyan szervezetknt, mely ltszlag elszakadt a
trsadalomtl s csupn annak bels rendjre gyel. Ez az elszakads azonban antik (rabszolgatart)
trsadalomban s klnsen annak korai szakaszban csak kivteles esetben mehetett vgbe, hiszen az eredeti
kzssg mindennem mdosulsa ellenre e termelsi md felbomlsig fennmaradt. (Wiener 1979, 25.)
Az llam trsadalmi szerepnek ez a vltozsa egyben azt jelentette, hogy a nemzetsgi arisztokrcia uralmt
biztost szervezet mindinkbb a vagyon, vagyis a vagyoni arisztokrcia vdelmt ltta el. Ez a folyamat vgl
is oda vezetett, hogy a kzssgen belli osztlyharc eredmnyeknt a nemzetsgi arisztokrcia helyt a
magntulajdonon alapul vagyoni arisztokrcia foglalta el uralkod osztlyknt (ami a lakossg vagyoni
osztlyokba sorolsban fejezdtt ki a legszembetnbben).
Az llam szervezeti flptse is mdosult az elbb vzolt fejldsnek megfelelen. A vrosllamok
fldkzssgi eredetk kvetkeztben a hrom elembl ll hatalmi szervezetet is megtartottk, st e
kormnyzsforma teljes kifejlettsgt ppen az antik trsadalomban rte el. Mind a hdts, mind az egyests
nyomn ltrejtt vroskzssgekben egysges npgyls s egysges tancs mkdtt. A poliszkorszak
kezdetn a npgyls mg szles kr hatalommal rendelkezett s a tancs nemcsak az arisztokratkat, hanem a
legidsebb, legtekintlyesebb fldmvespolgrokat is magban foglalta. A fegyverforgat szabadok gylse
dnttt a hbor s bke krdsrl, a hadisarc s a hadizskmny felosztsrl, st bizonyos fokig ellenrzse
al tartoztak az llami fldek is. A kirlyi tisztsghez ktd hivatali fldbirtokot ugyanis a gyls vagy a tancs
hastotta ki az uralkod szmra, s felteheten ms hivatalnokok fldmagnhasznlatrl is a kzssg
hatrozott.
A gylsek kztti idszakban az igazgatsi hatalmat a tancs gyakorolta, melynek hivatalbl a np ltal
vlasztott kirly is tagja volt. A vlaszts ellenre az uralkodk tbbnyire egy nemzetsgbl vagy csaldbl
kerltek ki, ami arra utal, hogy a npgyls jogkre valjban a megerstsre korltozdott. A kirly egybknt
kizrlag hadvezri, bri s fpapi funkcit tlttt be, s egyetlen fontos gyben sem dnthetett a tancs elzetes
jvhagysa nlkl.
Az antik korszak eredeti kormnyzsformja, a poliszkirlysg, ennek a trsadalmi llapotnak felelt meg,
melyben a csaldi gazdasgok jelents rsze fldmagntulajdonnal rendelkezett. Az uralkod osztly
fldmagntulajdonnak gyarapodsval mind az llami fldek hasznlatnak rendje, mind a hatalmi szervezet
erteljesen mdosult. A poliszok tbbsgben a kirlysg arisztokratikus kztrsasgg vltozott t s az
uralkodi tisztsggel egytt a hivatali fldbirtokls is eltnt. Ily mdon az uralkod osztly egyes tagjai mr
nem hivataluk, hanem szrmazsuk alapjn birtokolhattak llami fldeket s azokat mindinkbb kivontk a
kzssg ellenrzse all. Az llami fldhasznlat s a hivatalvisels kztti kapcsolat azonban nem sznt meg,
csak sajt ellenttbe csapott t. Mg korbban az egyes tisztsgek hivatali fldbirtoklst vontak maguk utn,
addig az j felttelek mellett ftisztviselv csak olyan szemlyt vlaszthattak, aki llami fldet birtokolt. Az
ids, tapasztalt fldmvespolgrok ugyanakkor teljesen kiszorultak a tancsbl, mely e vltozs eredmnyeknt
egyrtelmen a kzssgi-nemzetsgi arisztokrcia eszkzv vlt. Ezzel egyidejleg a npgyls dntsi
jogkre is szmotteven cskkent, s szerepe mindinkbb az arisztokrata hivatalnokok megvlasztsra
korltozdott.
A tnyleges igazgatsi hatalom teht vitathatatlanul a tancs kezben sszpontosult, a hatalmi szervezet msik
kt eleme azonban vltozatlanul fennmaradt. (Wiener 1976, 26.) Ezzel a folyamattal prhuzamosan ltrejtt a
kln hadsereg, amely mr nem esett egybe a flfegyverzett kzssgtagok egszvel, vagyis ltrejtt a nptl
elklnlt kzhatalmi appartus, msrszt pedig a nemzetsgi demokrcia szerveit a terleti poliszkzssg
szervei vltottk fl, azaz az llami let megszervezsnek az alapjv a vrsgi elv helyett a terleti elv vlt.
d) Az antik trsadalom s llam fejldse msodik szakasznak ami vizsgldsunk negyedik lpst
kpezi alapvet jellemz vonsa a rabszolgatarts s rabszolga-kizskmnyols ltalnoss vlsa. E msodik
szakasz kezdett az jelezte, hogy a kzssgi-nemzetsgi arisztokrcia uralmnak sszeomlsval flbomlott az
antik trsadalom eredeti formja, melyben az osztlyharc alapjt mg az llami haszonlvezet s a
fldmagntulajdon ellentte alkotta.

72
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
Az adsrabszolgasg eltrlse alapvet jelentsg vltozst idzett el az antik trsadalom kzssgi
struktrjban, mivel lehetv tette, hogy a fldjktl megfosztott parasztok is a vroskzssg tagjai
maradjanak. Ezzel egyidejleg olyan kzmveseket is flvettek a vrosi polgrok kz, akik szntfldparcellt
korbban sem birtokoltak. A fldmagntulajdon s a kzssgi tagsg bizonyos fok sztvlasztsa teht ppen
a magntulajdont kpvisel csoportok rdekeit szolglta, hiszen a parasztok mint elbb mr kifejtettk
knnyen elveszthettk parcelljukat, a kzmvesek s a kereskedk egy rsze pedig egyltalban nem
rendelkezett flddel. Ugyanakkor a sztvlaszts eredmnyeknt idegenek is szerezhettek fldmagntulajdont,
de ennek alapjn mg nem vltak poliszpolgrokk. Az adsrabszolgasg felszmolsval lnyegben megsznt
az a lehetsg, hogy az uralkod osztly sajt kzssgnek tagjait rendszeresen kizskmnyolja. Ezrt
mindinkbb kifejldtek a kizskmnyols kzssgen kvli formi, amelyek mind az zsiai trsadalmakban,
mind az antikvits els szakaszban alrendelt szerepet jtszottak. Az adsrabszolgk tbblettermknek
(tbbletmunkjnak) elsajttst elssorban az idegen rabszolgk kizskmnyolsa vltotta fl, akik fknt
hadifoglyokbl s a leigzott llamok lakossgbl kerltek ki. (Wiener 1979, 27.) A rabszolgatarts
termszetesen nem volt j jelensg, a kibontakoz antik rabszolgatartst a rabszolgasg korbbi formival
szemben az jellemezte, hogy itt a rabszolga egy rabszolgatart vllalkoz magntulajdona, akinek meg kellett
t vsrolnia, s akinek llandan biztostania kellett a rabszolga ltfenntartst. A hzban knyelembl vagy
presztzsbl alkalmazott rabszolgahadon kvl a vllalkoz knytelen kikalkullni, miknt rheti el, hogy a
rabszolga a legmagasabb teljestmnyt nyjtsa, klnben a vllalkozs elveszti rtelmt. Mivel a rabszolga
ruv vlt, ezrt a lehet legnagyobb mrtkben rutermelnek kellett lennie, kivve termszetesen a hzi
rabszolgkat. (Parain 1982, 273.)
A kifejlett antik (rabszolgatart) trsadalomban a rabszolgamunkt a legklnflbb mdokon hasznltk fel.
Leggyakrabban az ipari mhelyekben alkalmaztk ket. Amezgazdasgban eleinte a fldbirtokos
vagyonarisztokrcia tagjai foglalkoztattak rabszolgkat, majd a kisebb parcellkon folytatott kertgazdlkods is
egyre inkbb ignyelte a rabszolgamunka alkalmazst. Ugyanakkor a fldmvespolgrok tlnyom tbbsge
tovbbra is csaldtagjaival egytt mvelte fldjt, s egyltaln nem, vagy csak egszen kis mrtkben
alkalmazott rabszolgamunkt. Ily mdon a mezgazdasgi termels mg az antik (rabszolgatart) trsadalom
msodik szakaszban is a szabad parasztok munkjn alapult s csupn a grgtl bizonyos fokig eltr rmai
fejldsben vltak elsdlegess a nagy rabszolgatart ltetvnyek (latifundiumok).
A kizskmnyols kzssgen belli forminak flszmolsval s a rabszolgasg jellegnek talakulsval
kibontakoztak az antik trsadalom rabszolgatart vonsai, amelyek alapjn a termelsi mdot gyakran
rabszolgatart trsadalomnak is nevezik. Ez a megjells azonban csak az antikvits msodik szakaszra
rvnyes, melyben a rabszolgkkal szemben a szabad emberek valban egysges osztlyt alkottak. A
poliszokban zajl trsadalmi-politikai kzdelmekben viszont a rabszolgk szinte semmilyen szerepet sem
jtszottak s gy az osztlyharc a rabszolgafelkelsek kivtelvel a szabad lakossgra korltozdott. (Wiener
1979, 28.)
Az antik rabszolgatart trsadalom fejldse msodik szakasznak ezek a sajtossgai termszetesen az llam
trsadalmi szerept s funkciit is befolysoltk. Mindinkbb eltrbe kerlt az llamnak az a bels funkcija,
hogy vgs soron a legkegyetlenebb fizikai erszak alkalmazsval is biztostsk a rabszolgk
kizskmnyolsnak adott rendjt s elnyomjk a rabszolgk esetleges ellenllst. Ennek gyakorlati
alkalmazsra azonban csak vgs esetben kerlt sor, hiszen a rabszolgatart termels normlis menethez
szksges fizikai vagyis gazdasgon kvli knyszert, az elszigetelt, egyedi ellenllsok letrst maguk a
rabszolgatartk biztostottk.
A rabszolga-kizskmnyols tmegess vlsa megteremtette a rabszolga-utnptls szksglett, ami az llam
kls tevkenysgt, kls funkciit illeten a hdt hbork llandsulst idzte el. Ez a poliszok
birodalomm vlshoz s a hadsereg trsadalmi-politikai szerepnek a tlzott megnvekedshez vezetett. A
rabszolgatarts ltalnoss vlsa ugyanakkor alsta a poliszdemokrcia trsadalmi alapjt, mivel tnkretette a
szabad parasztokat s kzmveseket. Ennek kvetkeztben a poliszdemokrcia mindinkbb elkorcsosult, majd
az antik rabszolgatart trsadalom s llam fejldsnek utols, hanyatl idszakt a mindinkbb despotikuss
vl katonai diktatrk jellemzik.

5.5. Az antik llam s jog jellemzi


Az antik llamtpus llamrendszerei, vagyis egyes llamai mint ez az elz fejtegetsekbl is nyilvnval
igen klnbz alakokat ltttek, ami egyrszt az antik trsadalmak fejldsnek klnbz szakaszaival,
msrszt pedig az egyes antik trsadalmak eltr sajtossgaival magyarzhat. Ez utbbi klnbsgek
mindenekeltt kialakulsuk eltr krlmnyeinek (pldul Sprta s Athn), a kzssgen belli osztlyharc
eltr alakulsnak (pldul a grg poliszok s Rma) ksznhetek. ppen ezrt az antik llamtpusnak mint
73
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
nll llamtpusnak a sajtos jellegt, llam- s jogrendszereik kzs vonsait elssorban nem az itt elfordul
politikai formkban, hanem trsadalmi szerepben, az antik trsadalmi-gazdasgi formcihoz val
tartozsban, trsadalmi bzisban s az ebbl fakad sajtos bels dinamikban kell keresnnk.
Az antik llamtpus trsadalmi bzisa a mr tbbszr is emltett sajtos ketts tulajdonforma, a fld llami
tulajdonnak s a polgrok magntulajdonnak egyms mellett ltezse. Vagyis a falukzssgi tulajdon ketts
jellege kt tulajdoni forma egyms melletti ltezshez s az ezt kifejez poliszhoz vezetett, amelynek tovbbi
fejldst az e ketts tulajdoni struktra alapjn kibontakoz osztlyharc s az e tulajdoni struktra keretei
kztt megvalsthat bvtett jratermels lehetsgei szabtk meg.
Az antik llamtpus trsadalmi bzisbl fakadt teht fejldsnek sajtos bels dinamikja. Ezt rviden abban
foglalhatjuk ssze, hogy a fejlds flfel vel szakaszban egyre ntt a magntulajdon jelentsge,
mindinkbb egyrtelmv s nyilvnvalv vlt a magntulajdoni jelleg s annak jogi elismertsge. Ez a
magntulajdon az antik trsadalmak virgkorban a termelerk fejlettsgnek adott sznvonaln a bvtett
jratermels lehetsges formjaknt a rabszolgk szmnak nvekedst idzte el. A rabszolgatart termels
azonban gazdasgon kvli knyszeren nyugodott, ezrt a bvtett jratermels egyben a fizikai knyszerts
lehetsgnek a bvtett jratermelst ignyelte. A rabszolgasg tmegess vlsa s a rabszolgaszerz
hbork irnti igny kivltotta az ers katonai hatalom szksgessgt, ugyanakkor a szabad lakossg
tnkrettelt eredmnyez trsadalmi-gazdasgi fejlds nemcsak a poliszdemokrcit sta al, hanem az
llamnak mindenekeltt az llam magvt kpez eredeti polisznak a katonai erejt is jelents mrtkben
meggyngtette. Az ers katonai hatalom ignye s a katonai er gynglse kztti ellentmonds idzte el az
antik trsadalmak s llamok vlsgt, ami vgl is az antikvitsnak mint trsadalmi-gazdasgi formcinak s
llamtpusnak a bukshoz s a feudalizmus kialakulshoz vezetett.
A kialakuls s fejlds sajtos bels dinamikja alapjn vlik rthetv az antik llam- s jogtpus sajtos
trsadalmi rendeltetse, ami ebben az esetben is azt fejezi ki, hogy az llam s a jog a trsadalmi fejlds
szksgleteknt jtt ltre, s tovbbi ltezskben is trsadalmi szksgletet elgtettek ki, s funkciikon,
tevkenysgk rjuk jellemz f irnyain keresztl az antik trsadalmi-gazdasgi formcira jellemz
jratermelsi folyamat zavartalansgt biztostottk a trtnelmi lehetsgek hatrai kztt. Az antik llam s
a jog kialakulsra jellemz sajtos alapvet trsadalmi szksglet kezdetben a magn- s kztulajdon
kettssgvel jellemezhet fldtulajdonosok kzssgnek a vdelme, majd a ketts tulajdonforma alapjn
kibontakoz osztlyharc keretek kz szortsa volt, ltalban a kialakul uralkod osztly privilgiumainak s
vezet szerepnek a biztostsa mellett. Eltren az zsiai tpus fejldstl ahol, mint lttuk, a kzmunkk
irnytsa s a tbblettermk elvonsa s jraelosztsa volt az az alapvet trsadalmi szksglet, amely az llam
kialakulst elidzte, s amelyhez csak jval ksbb trsult az osztlyuralom biztostsnak a szksglete , az
antik fejldsben az osztlyok kialakulsa s az osztlyharc az llam s a jog fejldsre jval korbban s
jelentsebb mrtkben hatott.
Az antik llam s jog trsadalmi rendeltetst s ennek megfelelen funkciit a tovbbiakban is a trsadalmi
jratermelsi folyamat s az abbl fakad sajtos fejldsi dinamika szabta meg. Ennek megfelelen az antik
llamnak s jognak a kvetkez f funkciit klnbztethetjk meg:
az uralkod osztly vezet szerepnek a biztostsa, a szabad lakossgon belli osztlyharc korltozsa,
szablyozsa, mrsklse;
a rabszolga-kizskmnyolshoz vgs soron szksges gazdasgon kvli knyszer biztostsa;
a kls vdekezs s hdts, amelyen bell a rabszolgatarts tmegess vlsval egyre jelentsebb vltak a
rabszolgaszerz-hdt hbork;
a gazdasgi let zavarainak kzvetett eszkzkkel (jogi szablyozs, vagyoni maximumok, rmaximumok
stb.) val elhrtsa;
ideolgiai funkci, ami elssorban az llammal val azonosulst elsegt vallsi kultuszok tmogatsban s
vdelmben nyilvnult meg.
Trsadalmi rendeltetskbl s funkciikbl kvetkezen az antik llamrendszerek ms llamtpusok
llamrendszereihez hasonlan a nemzetsgi trsadalmak szervezettl hrom lnyeges jellemz vons
tekintetben klnbztek: a vrsgi elv helyett a terleti elv alapjn szervezdtek; ltrejtt a nptl elklnlt
kzhatalmi appartus, a fegyveres er nem esett tbb egybe a flfegyverzett lakossg egszvel; a
tbblettermk egy rszt ad formjban elvontk s az llamappartus fnntartsra fordtottk.

74
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
Az antik llam- s jogtpusra az osztlyharcnak az llam kialakulsban jtszott szerepbl kvetkezen
jellemz az osztlyharc jogi szablyozottsga, ami egyrszt az osztlytagozds jogi rgztsben s az annak
megfelel nylt jogegyenltlensgben fejezdtt ki, msrszt pedig a politiknak a jogi keretek kztt trtn s
azzal egytt jr demokratizldsban a jogilag szablyozott sttusok ugyanis politikai jogokat is
biztostottak; klnbz mrtkben ugyan, de biztostottk a kzletben val rszvtel jogt. Ezzel a politika
mr nem azonos a kzvetlenl kzhatalmi vagy llami tevkenysggel, hanem magban foglalja a polgrok
politizlst, a polisz gyeivel val foglalkozst is, vagyis az llamhatalom megszerzsre vagy
befolysolsra val trekvst.
A politiknak ez a demokratizldsa vezetett el az antik rabszolgatart demokrcik kialakulshoz,
amelyek jelents politikai rtkeket hoztak ltre, s gy a ksbbi fejlds sorn is tbbszr pldaknt
szolgltak. Ezrt annak ellenre, hogy a demokratikus politikai berendezkeds nem volt minden antik llamra
jellemz, viszont mindentt (mr ahol ltezett) a rabszolgatarts miatt ersen korltozott volt s mindentt
vlsgba jutott rviden flvzoljuk az antik rabszolgatart demokrcik nhny jellemz vonst:
a hrmas hatalmi struktra (npgyls, tancs, tisztsgviselk) fennmaradsa a npgyls dominancija
mellett;
a tisztsgviselk vlasztsa (vagy valdi vlasztssal, vagy sorsols s igazolsi eljrs sszekapcsolsval) s
utlagos beszmolsi ktelezettsge;
a megbzats idbeli korltozottsga;
a tisztsgviselk kollegialitsa;
a tisztsgviselk kztti hierarchia hinya (kivve a hadsereget);
javadalmazs a kzgyekben val rszvtelrt.
Az antik llam- s jogtpus tovbbi jellemz vonsa az llamappartus s az uralkod osztly rszleges
elvlsa. Az uralkod osztly elklnltsge elsdlegesen nem llami vezet szerepn, hanem magntulajdonn
nyugodott, ezrt tagjai nem flttlenl vettek rszt az llam vezetsben. Msrszt fleg a fejlds ksei
szakaszban alacsonyabb trsadalmi osztlyokbl szrmaz szemlyek (gy esetenknt flszabadtott
rabszolgk is) vezet llami pozciba emelkedhettek.
Az antik llamrendszerek llamszervezete ltalban viszonylag egyszer, kevss differencilt volt. A
gazdasgon kvli knyszer s a hdt hbork ignye miatt az eltrben a fegyveres szervek lltak. Az
igazgats s a brskods szervei nem vltak el teljesen egymstl, s kevss voltak tagoltak. A nagyobb
egysgek ltrejtte, a birodalomm vls tendencija ugyanakkor a bonyolultabb llamszervezet kialakulsa
irnyba hatott, ami elssorban a rmai csszrsg idejn valsult meg.
Vgl azt kell kiemelnnk, hogy az antik llamrendszereknek, pontosabban hatalmi rendszereknek szksgszer
s lnyeges eleme az nllsult, vagyis a vallsos elrsoktl elklnlt s vilgiv vlt jog. Egyrszt ugyanis a
kzssgen belli osztlyharc ignyelte a politikai kzdelmek jogi keretek kz szortst, az
osztlyellenttekbl fakad szemlyes konfliktusok jogi rendezst, msrszt a magntulajdon kialakulsa s
dominnss vlsa szksgess tette a tulajdoni viszonyoknak, az ezeken nyugv forgalmi kapcsolatoknak, a
kibontakoz rucsernek megfelel jogintzmnyek tjn val szablyozst. Ez klnsen fontoss vlt a
vilgbirodalomm vlt polisz, Rma esetn: olyan terleteken kellett biztostani a magntulajdonosok elvi
egyenlsgt s az ruforgalom zavartalansgt, ahol korbban klnbz, a vallssal is sszefgg
hagyomnyok szabtk meg az emberek magatartst.

6. 6. Az llam s a jog kialakulsnak germn tja


6.1. A germn t
Az llam kialakulsnak germn tja a feudlis llamok kialakulshoz vezetett. Az llam kialakulsnak ezt az
tjt azrt nevezzk germnnak, mivel ezen a mdon trtnetileg elszr a germn trzsek katonai demokrcija
alakult t llamm, de a germnokon kvl szmos ms np is ezen az ton jutott el az llamalaptshoz, gy
pldul a magyarok s a szlvok is. Tekintettel arra, hogy az llamm szervezds ezen tjnak a trtnete
elgg ismert, azt csak rviden foglaljuk ssze.

75
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE

6.2. A trtnelmi elzmnyek


Az llam, a politika s a jog kialakulsnak germn tja nem jhetett volna ltre a korbbi trsadalmi-gazdasgi
formcik, illetleg llamtpusok nlkl. Az llam kialakulsnak egyb, mr trgyalt tjaihoz val viszonyt
egyrszt azonos, kzs kiindulpontok, msrszt sajtos, eltr trtneti flttelek jellemzik. A kzs
kiindulpontokat a falukzssgben s annak ketts jellegben, valamint a kzlet nemzetsgi
szervezettsgben, illetve a katonai demokrciban foglalhatjuk ssze. A sajtos trtneti flttelek kzl
egyrszt a mezgazdasgi termels technikjnak a fejlettsgt (eke, szgyhm), msrszt pedig a germnok
katonai demokrcijnak s a vlsgba jutott Rmai Birodalomnak, ezen bell is a rmai magntulajdonnak a
tallkozst, sajtos klcsnhatst kell kiemelnnk. (Flrertsek elkerlse vgett utalnunk kell arra, hogy
feudlis llamok nem csak a Rmai Birodalom romjain pltek ki, de sehol sem nlklzhettk Rmnak,
pontosabban az antik fejlds vvmnynak, a rmai magntulajdonnak a kzvetlen vagy kzvetett hatst.)

6.3. A kialakuls folyamata


A kialakuls az elbb emltett tallkozs miatt ktoldal folyamat volt, amelynek egyik oldalt Rma vlsga, a
msik oldalt pedig a germn nemzetsgi trsadalom flbomlsa kpezte.
a) Rma vlsga az antik trsadalmi-gazdasgi formci, a rabszolgatart termelsi md vilgmret
vlsgnak a kifejezdse volt, ami gazdasgi s politikai vlsgban is megnyilvnult. A gazdasgi vlsg alapja
az volt, hogy a rabszolga nem volt rdekelt a termelsben, ezrt megjelent a kolontus intzmnye, amely az j
termelsi md csrjt jelentette: az jonnan meghdtott terleteken a termelsben val rdekeltsg flkeltse
cljbl a katonknak megmunklsra fldet adtak, s ennek fejben termkszolgltats s adzs volt a
ktelessgk. A politikai vlsg lnyege abban foglalhat ssze, hogy az llam nem tudta biztostani az
jratermelsi folyamat zavartalansgt, a birodalom vdelmt, s a nagy adterhek miatt mindjobban
elidegenedett a lakossg egsztl, a meggyenglt gazdasg pedig nem tudta eltartani az llamszervezetet. A
Rmai Birodalom sszeomlott, ezzel pedig az antikvits ketts tulajdoni struktrjbl eltnt a kztulajdoni
elem, s a kzfldek magnbirtoklsval a magntulajdon kizrlagoss vlt.
b) A germn trzsek a mr jellemzett katonai demokrcia keretei kztt ltek, s gyakran folytattak rablzskmnyol hadjratokat a Rmai Birodalom vrosai, tartomnyai ellen. Ezek a hadjratok az egsz nemzetsg
gybl mindinkbb egy-egy vezrnek s az alkalmanknt krje tmrl ksretnek a vllalkozsai lettek, ami
a nemzetsg tagjainak vagyoni differencildst, majd a ksretek llandsulst eredmnyezte. Rma teljes
sszeomlsval a rabl hadjratokat a hdts vltotta fl, amivel egytt jrt a letelepeds, valamint a
meghdtott lakossg alvetse s kizskmnyolsa. Ezt elssorban az llandsult ksretek vgeztk, illetleg
biztostottk, ami erstette trsadalmi szerepket s tovbb fokozta a vagyoni differencildst. Mindez a sajt
nemzetsghez tartoz kzvetlen termelk fokozd kiszolgltatottsghoz, vgl alvetskhz s
jradkfizetsre ktelezskhz vezetett. Ily mdon itt is ltrejtt az llamilag szervezett trsadalom hrom
jellemz vonsa: a nptl elklnlt kzhatalmi appartus, a terleti alap szervezds s az ad.
c) A germn fejlds trtnelmi helyt az szabja meg, hogy ezen az ton jtt ltre a trtnelmi fejlds sorn
elszr a korbbiakhoz kpest j tpus trsadalmi-gazdasgi formci, a feudalizmus, s ezzel az annak
megfelel feudlis termelsi md, valamint llam- s jogtpus. A hbrisg nemcsak az antik-rabszolgatart
trsadalomhoz kpest volt jelents elrelps az emberisg trtnetben, hanem tipikus Nyugat-Eurpai
formjban a tks termels irnyba mutat tovbbfejldsnek is elflttele volt.

6.4. A feudlis llam s jog jellemzi


a) A feudlis llam s jog trsadalmi-gazdasgi bzisa a feudlis termelsi md volt, aminek lnyeges
meghatroz mozzanatt a feudlis fldtulajdon kpezte. Ez utbbi a germn t alapjn jtt ltre, amikor is a
Rmai Birodalom sszeomlsval a magntulajdon magnjellege kiteljesedett, st a magntulajdonos maga ltta
el a hatalmi feladatokat, a politikai szervezds pedig mint a fld-magntulajdonosok politikai szervezdse
ezeknek a feladatoknak a msodlagos biztostst szolglta, gy a kzssghez val viszony a
termeleszkzkhz, a fldhz val viszonynak a fggvnye volt. A fldmagntulajdon magnjellegnek vzolt
kiteljesedse azonban annak sem kizrlagossgt, sem pedig korltlansgt nem jelentette.
A feudlis trsadalom teht a magntulajdon kialakulsnak, de nem a magntulajdon fejldsnek volt az
utols llomsa, hanem inkbb sajt fejldsnek kezdete: mg a magntulajdon termszet adta formja, a
fldmagntulajdon dominlt, amit a termelerk fejlettsgnek adott szintjn a hozzlncolt jobbgymunka
rvn lehetett a legclszerbben hasznostani.
76
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
Ez kt lnyeges kvetkezmnnyel jrt. Elszr is a kzvetlen termelk tlnyom tbbsgnek jobbgyi fggse
miatt a bvtett jratermels az zsiai s az antik rabszolgatart termelsi mdhoz hasonlan itt is a gazdasgon
kvli knyszer, vagyis az erszak bvtett jratermelst jelentette, de elssorban nem centralizlt-llami,
hanem magn-formban (legalbbis a fejlds korbbi szakaszn, ameddig a korltozott erej s
hatkonysg magn-erszak a gazdasgon kvli knyszer biztostshoz elegendnek mutatkozott), ami a
gazdasg s a politika, a gazdasgi s a politikai hatalom elvlaszthatatlan sszefondst eredmnyezte. A
hbrisg mint a fld-magntulajdonosok legalbbis rszben alulrl flfel kiptett llami berendezkedse
ebben az sszefggsben a magnjelleg vgigvitelt, a tbblettermket elszv s flemszt despotikus
centralizlt llamappartus szttrst, az llamhatalom racionalizlst a magntulajdonosok szempontjbl
s gy a tks trsadalom elksztst jelentette. A jobbgysg msik lnyeges kvetkezmnye a feudlis
fldtulajdon korltozsa, a jobbgyok tulajdonnak a kialakulsa a feudlis fldtulajdon keretein bell. A
jobbgyok tnylegesen, st esetenknt jogilag is tulajdonosai voltak az ltaluk megmvelt fldnek s a
megmvelshez szksges termeleszkzknek. A megmvelt fldterlet nagy rsze a jobbgygazdasgokhoz
tartozott, azok gazdlkodst bizonyos vonatkozsban a falukzssg fogta ssze, illetleg szablyozta. A
falukzssgek egyben nmikppen fkezni tudtk a feudlis fldbirtokosok nknyt, s esetenknt vdelmet
tudtak nyjtani a tlz kvetelsekkel szemben.
Ez a tulajdoni berendezkeds egyfell lehetsget adott a lass flhalmozsra s ksbb a polgrsg
kialakulsra, msfell pedig maga is szksgess tette a tbblettermk gazdasgon kvli knyszerrel val
elsajttst. Ennek az az alapja, hogy minden olyan formban, melyben a kzvetlen termel birtokosa marad a
ltfenntarts termelshez szksges termelsi eszkzknek s fltteleknek, a tulajdonviszonynak
egyszersmind kzvetlen uralmi s szolgasgi viszonyknt kell fllpnie, teht a kzvetlen termel nem lehet
szabad ember.
A feudlis llam s jog sajtossgainak a megrtshez azt is figyelembe kell vennnk, hogy amikor a
trsadalomban a naturlis gazdlkods volt az uralkod, a falukzssgek kztt alig voltak gazdasgi
kapcsolatok, a politikai hatalom egyedli lehetsges formja a nagybirtokosok uralma lehetett. Ez volt
egybknt a kisparaszti gazdasgok ltezsnek a flttele is, mivel a fldesurak egyben megvdtk sajt
parasztjaikat a tbbi fldesr rablsaitl, fosztogatsaitl. A feudlis fldesuraknak ez a vdelmez szerepe
kiegsztette a jobbgyparasztok kizskmnyolsnak gazdasgi elemt, a feudlis fldtulajdont. A gazdasgon
kvli knyszernek a jobbgysg kizskmnyolsban jtszott szerepe meghatrozta a feudlis llam s jog
sajtos struktrjt.
b) A feudlis llamot s jogot az llamhatalom decentralizltsga s az ezzel jr jogi partikularizmus
jellemezte. A fldtulajdon dnt gazdasgi s politikai szerepe a feudlis nagybirtokosokat nemcsak a
gazdasgi, hanem a politikai hatalomnak is kzvetlen hordoziv tette. A tulajdonviszony a feudalizmusban
kzvetlenl politikai jelleg, a politikai hatalom a fldtulajdon jrulka, attribtuma. Mindaddig, amg az ru- s
pnzviszonyok fejldse a feudlis termelsi md eredeti szerkezett nem mdostotta, illetve amg ezzel
sszefggsben az osztlyharc lezdsre s az elnyomott osztlyok idnknt orszgos mret ellenllsra
nem kerlt sor, a feudlis uralkod osztly ltalnos rdekeinek a vdelmre centralizlt llamgpezetre mg
nem volt szksg. A gazdasgon kvli knyszer biztostst, az alvetett osztlyok, mindenekeltt a jobbgysg
elnyomst a feudlis uralkod osztly kpviseli maguk lttk el, tmaszkodva sajt elnyomappartusukra,
amelyik ltalban azonos volt a birtok igazgatsi appartusval. Sajt fldtulajdonuk hatrain bell a
legfontosabb llami funkcikat a feudlis fldesurak maguk gyakoroltk. Termszetesen szksg esetn
szmthattak egyms tmogatsra, amit az osztlyszolidaritson tl a hbri ktelkek is biztostottak.
Az llamhatalomnak ez a decentralizltsga fejezdtt ki az immunits intzmnyben. Ennek tartalmt abban
foglalhatjuk ssze, hogy az llami feladatokat (brskods, adztats stb.) a sajt terletkn a sajt
appartusukkal a feudlis fldesurak lttk el, s ebben a vonatkozsban srthetetlenek, vdettek voltak a
kzponti kirlyi hatalom beavatkozsval szemben. Alapelvknt rvnyeslt, hogy minden br szuvern a
maga brsgban. Az llamhatalom decentralizltsgval szorosan sszekapcsoldott a feudlis jog
partikularizmusa, szttagoltsga. Ez azt jelentette, hogy az egsz orszgra ktelez, egysges jog nem vagy
csak alig ltezett, az egyes tartomnyokban, vrosokban klnbz jogszablyok voltak rvnyesek, rszben az
eltr szoksjogi fejlds, rszben a helyi rendelkezsek, stattumok eltr rendelkezsei alapjn. A feudlis
nagybirtokosok az immunitsban is kifejezd hatalmukat gyakran az nknyes eszkzket sem mellzve a
helyi szoksjog, a helyi brskodsi gyakorlat alaktsban is rvnyestettk. gy alakult ki a jobbgy-fldesri
viszonyokban, az rksdsi vagy krtrtsi krdsekben stb. ltalnosan uralkod sokrtsg. ltalnos
jogelvknt rvnyeslt a helyi, partikulris jog elsbbsge az ltalnos, orszgos joggal szemben.
Az ru- s pnzviszonyok ersdse kvetkeztben a feudlis trsadalom fejldse, majd vlsga sorn
centralizcis s jogegysgest tendencik bontakoztak ki, ami jelents mrtkben korltozta, visszaszortotta
77
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
az llamhatalom decentralizltsgt s a jog partikularizmust; azok azonban a feudalizmusban teljesen nem
szntek meg.
c) A feudlis llamot s jogot a nylt politikai s jogegyenltlensg jellemezte, ami a legtisztbban a
rendisgben nyilvnult meg. A trsadalom rendekre tagozdsban a feudlis fldesurak, mindenekeltt a
nagybirtokosok hatalmnak a jogi rgztse s a kzvetlen termelk jogainak s szemlyes szabadsgnak
alvetettsgket biztost korltozsa fejezdtt ki. A rendi tagozds nem volt teljesen azonos az
osztlytagozdssal, mivel mind az uralkod osztlyon, mind pedig a dolgoz osztlyokon belli klnfle
rtegek klnbz jogokkal rendelkeztek, kln rendet kpeztek. A rendi tagozds konkrt formja
orszgonknt eltr volt. Az azonos rendhez tartoz szemlyek sajtos, csak rjuk jellemz sttussal, valamint
meghatrozott jogokkal s ktelessgekkel rendelkeztek a vagyoni viszonyokban, a gazdasgi tevkenysg
gyakorlsban s az llami letben val rszvtel terletn. A rendi klnbsgek a bnteteljrsban, a
bntetjogi felelssgre vonhatsgban s a bntetsek jellegben, st mg az ltzkdsben is kifejezdtek. Ez
is mutatja a trsadalmi s a jogi rend szoros kapcsolatt.
A rendisgnek a politikai szervezdsben jtszott szerepe az ru- s pnzviszonyok kibontakozsval, a
fldtulajdonnak mint a gazdasgi hatalom kizrlagos alapjnak a visszaszorulsval fokozatosan megersdtt.
Ez a fejlds meghatrozott szakaszn a centralizcit elsegt folyamat cscspontjt a rendi kpviseleti
monarchiban rte el.
A rendisgben kifejezd nylt politikai s jogegyenltlensgben nemcsak az llampolgri jogegyenlsg
hinyt kell ltnunk, hanem azt is, hogy az uralmi, szolgasgi s fggsgi viszonyokban megjelent a jogi
szablyozs eleme is, ami brmily kvetkezetlenl is, de nmi vdelmet nyjtott az alvetettek szmra is. Ez
tette lehetv a szabadsg kis kreinek ltrejttt, a polgrsgnak harmadik rendknt politikai erv val
szervezdst, ami a modern eurpai tks fejlds elzmnye s trtneti elflttele volt.
d) A feudlis llamra s jogra jellemz nylt politikai s jogi egyenltlensg a rendisgen tl a hbrisgben, a
feudlis uralkod osztly hierarchijban s a fldtulajdon ezzel jr hierarchijban is kifejezdtt. A
feudlis hierarchia alapjai a feudlis termelsi mdban keresendk. Az orszgrszekre kiterjed nagybirtokok
kzvetlen igazgatsa igen nehzkes, csaknem lehetetlen lett volna. Olyan krlmnyek kztt, amikor a
bevtelek tlnyom tbbsgt a flhalmozsra nem fordthat termkjradk kpezte, a feudlis nagybirtokosok
szmra fldjk egy rsznek hbrbirtokba adsa volt clszer, amivel szksgkppen egytt jrt a flddel jr
politikai hatalom s a fldtulajdonjog bizonyos elemeinek truhzsa is. A vazallus ennek fejben klnbz
katonai s anyagi jelleg szolgltatsokkal tartozott hbrurnak. A hbrbirtok alhbrbe adsra is sor
kerlhetett, a feudlis hierarchia konkrt formja, a hbri lncolat tagoltsga orszgonknt eltr volt.
A feudlis hierarchia s a politikai hatalom ezzel jr hierarchikus szervezdse az egsz feudlis trsadalmat
tfog politikai szervezdss vlt, ami sajtos formban a vrosokban is megjelent.
A feudlis hierarchia egyben gyngtette a politikai decentralizltsgot, kls tmads vagy jelents antifeudlis
tmegmozgalmak esetn lehetv tette a politikai hatalom bizonyos fok centralizlst. Az llamhatalom
centralizlsnak bizonyos fokra ugyanis a hatkony jobbgykizskmnyols, az antifeudlis mozgalmak
elnyomsa s a kls vdelem biztostsa rdekben a feudlis trsadalom fejldsnek minden szakaszban
szksg volt.
A hbri viszonyok gyakran az orszghatrokat is kereszteztk, illetleg azokat viszonylagoss tettk.
Elfordult fleg a hatrok mentn , hogy ugyanaz a terlet s annak birtokosa hol az egyik, hol a msik
orszg uralkodjt ismerte el hbrurnak. Az uralkod hatalmnak s gy az orszgnak kiterjedtsge,
hatrai szempontjbl nem az etnikai hatroknak, hanem a hbri viszonyoknak volt elsdleges jelentsge.
e) A feudlis politikai-jogi berendezkedst az llami jelleg elmosdottsga jellemezte. A feudlis llam a
trsadalom politikai berendezkedsnek legfontosabb, de nem egyetlen politikai intzmnye volt, ami a
gazdasg s a politika mr korbban vzolt, elvlaszthatatlan sszefondsbl kvetkezett. A hbri hierarchia
s a fldtulajdonnal egytt jr leglis knyszerts lehetsge a politikai hatalom llami jellegt is elmosdott
tette, a politikai hatalom egyszerre volt llami s magn. A gazdasg s politika sszefondsbl kvetkezen
a tulajdonosok ms korporcii (testletei, egyesletei) a vrosok, a kzsgek, chek is rendelkeztek
bizonyos politikai hatalommal.
f) Klnsen fontos szerepet jtszott a feudlis trsadalom politikai berendezkedsben az egyhz. Nagy
kiterjeds fldtulajdona rvn kzvetlenl is rendelkezett politikai hatalommal, vezeti kzvetlenl rszt vettek
az llam irnytsban. Klnsen kiemelked ideolgiai szerepe: elssorban az egyhz tevkenysghez

78
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
kapcsoldik a feudlis trsadalmat s politikai berendezkedst igazol ideolgia kidolgozsa, terjesztse s
vdelme. Nagy szerepet vllalt az egyhz az inkvizci s bizonyos szerzetesrendek (dominiknusok,
jezsuitk) rvn a politikai rendri feladatok elltsban is. Mindezek kvetkeztben Nyugat- s KzpEurpban az egyhz nll hatalmi tnyezv vlt, s a vilgi hatalommal szemben prioritst kvetelt
magnak. Az egyhzi s a vilgi hatalom kztti harc vszzadokon t tartott, abban az egyhz idnknt sikert is
rt el, az abszolt monarchik kialakulsval azonban alrendeldtt az llamnak. Kelet- s Dlkelet-Eurpban
a grgkeleti egyhz nem vlt nll hatalmi tnyezv, hanem mindvgig az uralkodnak alrendelten
mkdtt.
Az egyhz Nyugat- s Kzp-Eurpban jtszott politikai szerephez tartozik az is, hogy bizonyos lehetsget
nyjtott az elnyomott osztlyok ideolgiai-politikai szervezdshez is, ami korbban a klnfle
eretnekmozgalmakban, majd ltvnyosan s eredmnyesen a reformciban mutatkozott meg.
Az llami jelleg elmosdottsga a kzjog s magnjog elklnlsnek a hinyban s az egyhzi jog, a
knonjog jelents szerepben fejezdtt ki.
g) A feudlis llam s jog trsadalmi rendeltetse mint sajtos trsadalmi szksglet a hbri fldtulajdonon
s a jobbgyparasztok kizskmnyolsn nyugv feudlis termelsi md s az annak megfelel trsadalmipolitikai szervezds vdelmben, biztostsban foglalhat ssze. Ennek megfelelen a feudlis llamot a
kvetkez funkcik jellemeztk:
az elnyomott s kizskmnyolt osztlyok (jobbgysg, polgrsg) ellenllsnak az elnyomsa;
a feudlis tulajdon s az azzal jr politikai jogok vdelme;
a nylt politikai s jogi egyenltlensg, a rendi klnbsgek s a feudlis hierarchia biztostsa;
az egyhzzal egyttmkdve az antifeudlis ideolgik ldzse;
kls vdelem, illetleg hdts.
h) A feudlis llam s jog fejldse ngy szakaszra tagoldik, ami igen szorosan kapcsoldik az
llamszervezet,az llamappartus talakulshoz.
A korai feudlis llamot a feudlis termelsi md kialakulatlansga jellemzi, ami mindenekeltt abban
nyilvnult meg, hogy a feudlis fggsben lv parasztok mellett jelents mrtkben voltak szabad parasztok s
rszben rabszolgk is. A feudlis termelsi viszonyok teljess s ltalnoss ttele a korbban szabad parasztok
feudlis fggsbe knyszertsn keresztl trtnt.
A korai feudlis llam, klnsen annak a katonai demokrcibl kinv katonai szervei dnt szerepet
jtszottak a gazdasgi s a politikai berendezkeds feudalizlsban, amit az is erstett, hogy a korai feudlis
llamok kialakulsa gyakran hdtssal kapcsoldott ssze. Ez egyben ers s viszonylag centralizlt
llamhatalmat tett szksgess, amelyik a hdt, uralkod etnikumra, annak katonai erejre tmaszkodott.
Mindezek kvetkeztben a korai feudlis llam legfontosabb szervei a fegyveres szervek voltak.
A feudlis termelsi viszonyok kialakulatlansga kvetkeztben tovbb ltek a katonai demokrcia egyes
szervei is, br megvltozott funkcival s tartalommal. A kirlyi hatalom a trzsi vezrek hatalmbl alakult ki,
a trzsi tancs pedig kirlyi tanccs vltozott. Megmaradt a szabad harcosok gylse is, annak tevkenysgt
azonban mindinkbb a kirlyi hatalom s a nemzetsgi arisztokrcibl kialakul nagybirtokosok befolysoltk.
A katonai demokrcia intzmnyeinek funkcivltozsval prhuzamosan kialakult az j tpus feudlis hatalmi
appartus is, amelynek magvt a feudalizld fegyveres ksretek alkottk. Hozzjuk kapcsoldott a
fldbirtokok gazdasgi-igazgatsi appartusa is, amely nem klnlt el az llamszervezettl. A kirlynak s a
nagybirtokosoknak a katonai s gazdasgi tisztsgviseli rendri s brskodsi funkcikat is ellttak. Az
llamszervezetnek ez a differencilatlansga tipikusan feudlis volt, mivel megfelelt a fldbirtokosok ltal
trtn kzvetlen s flttlen politikai hatalomgyakorls elvnek. Ennek megfelelen az llamappartus
kzvetlenl azonos volt magval a feudlis uralkod osztllyal, illetleg annak vazallusaival, szolgival.
A korai feudlis llam legfontosabb funkcija a feudlis trsadalmi viszonyok kialakulsnak befejezse, azok
teljess s ltalnoss ttele volt. A korai feudlis llam azonban minl inkbb, minl sikeresebben tlttte be
alapvet funkcijt, annl inkbb alsta sajt ltt: a feudlis nagybirtokosok alakjban ltrehozta a centralizlt
hatalom rivlisait, a decentralizls erit s ltrejtt a feudlis szttagoltsg llama.
79
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
A feudlis szttagoltsg llamnak az alapjt a feudlis nagybirtokosok uralma s a szabad parasztsg
flszmolsa kpezte. A kzmipar s kereskedelem szerepe mg jelentktelen volt. A feudlis llam s jog
fejldsnek ez a szakasza fejezte ki a fejlett feudlis termelsi mdnak leginkbb megfelel, klasszikusnak
nevezhet politikai berendezkedst, amelyet mg nem deformlt az ru- s pnzviszonyok fejldse.
A feudlis szttagoltsg llamt mindenekeltt az jellemezte, hogy a politikai hatalom kzvetlenl a feudlis
arisztokrcia kezben sszpontosult, ami az immunits intzmnyben s a nagybirtokosok egyms elleni
harcbl ered feudlis anarchiban is kifejezdtt. A nagybirtokosok gazdasgilag is s katonailag is
hatalmasabbak voltak, mint az uralkod, aki arra knyszerlt, hogy megelgedjk az els az egyenlk kztt
tiszteletbeli pozcijval. A kirlyi hatalom tnylegesen csak annak sajt birtokain rvnyeslt, a feudlis
arisztokrcival szemben illuzrikuss vlt, azonban ily mdon a kirly mint legfbb hbrr formjban
fnnmaradt. Ez a tradcikra, az Istentl szrmaz legfbb hatalom koncepcijra, mindenekeltt azonban arra a
politikai szksgszersgre tmaszkodott, hogy a nemzetkzi kapcsolatok, a kls tmadsokkal szembeni
vdekezs vagy a hdt trekvsek miatt bizonyos formlisan alig centralizlt egysges llamhatalmat meg
kellett rizni.
A parasztsg ebben az idszakban mg korltozott s helyi jelleg ellenllsnak az elnyomsra a
nagybirtokosok egyedl is elegendek voltak, a vdelem vagy hdts szervezshez szksges anyagi javak s
ms flttelek biztostsa azonban a feudlis uralkod osztlyon belli kapcsolatok stabil rendszert ignyelte.
Ez a horizontlis kapcsolatok tern a feudlis arisztokrcia kollektv szerveknt mkd kirlyi udvarban vagy
tancsban lttt testet, a vertiklis kapcsolatok tern pedig a hbri hierarchiban.
A feudlis llam s jog fejldsnek harmadik szakasza a rendi-kpviseleti monarchia volt, ahol a mind
ersebb kzponti hatalmat az uralkod a rendekre tmaszkodva, a rendek gylsvel megosztva gyakorolta. A
rendi-kpviseleti monarchiban kifejezd centralizci alapja az ru- s pnzviszonyok fejldse volt,
amelyben a feudlis fldbirtokos osztly tagjai is rdekeltek voltak, mivel az a pnzjradk ltalnoss
vlsval, gy a jobbgyok fokozottabb kizskmnyolsnak a lehetsgvel, bevteleik nvelsvel, klnbz
ignyeik kielgtsnek a lehetsgvel jrt.
A fokozottabb kizskmnyols a parasztsg ellenllsnak az ersdst, parasztfelkelseket s
paraszthborkat eredmnyezett, ami az azok levershez megfelel ers kzponti hatalom szksglett idzte
el. Az ru- s pnzviszonyok kibontakozsa a kzpbirtokos nemessg gazdasgi s politikai helyzett is
megszilrdtotta, mivel azok birtokszervezete a jvedelmezbb majorsgi gazdlkods szempontjbl
kedvezbb volt. Mind a kznemessg, mind a polgrsg a kzponti hatalom erstsben volt rdekelt a nagy
hbrurak nknyvel szemben. A kirly rjuk tmaszkodva hvta ssze s intzmnyestette a rendi gylseket,
amelyeknek az llamgyek, mindenekeltt a pnzgyi krdsek eldntsben jelents szerepk volt. A rendi
kpviseleti monarchia centralizld llamszervezetre a rendi gylsek mellett a kirlyi brsgok
hatskrnek a bvlse, jelentsgk nvekedse jellemz mg, ami egyben a jogi partikularizmus
visszaszorulsval jrt egytt.
A feudlis llam s jog fejldsnek negyedik szakasza, az abszolt monarchia az ru- s pnzviszonyok
tovbbi ersdse, az elzekben jelzett centralizcis tendencik tovbbi fejldse rvn jtt ltre. Az
abszolt monarchival a zsoldoshadseregre s kiterjedt fizetett hivatalnoki appartusra tmaszkod uralkod
hatalma korltlann, szuverenitsa teljess vlt. Az abszolt monarchit egyrszt szmos sajtos, a feudlis
llamtpustl egybknt eltr vons is jellemzi, msrszt pedig trtnelmi szerepe a feudalizmus vlsghoz s
gy a modern polgri llam kialakulshoz kapcsoldik, ezrt azzal az utbbi tma kapcsn foglalkozunk.
A feudlis llam fejldst ttekintve lthatjuk, hogy azt az llamszervezet mind differenciltabb s
bonyolultabb vlsnak tendencija jellemezte. E fejlds kezdetn ugyanakkor az llami szervezet s
tevkenysg jval egyszerbb s egyskbb volt annl a szintnl, amit az zsiai vagy az antik rabszolgatart
llamok korbban mr elrtek. Ebben az llamszervezet egyenltlen fejldsnek a tendencija fejezdik ki.

7. 7. Az llam s a jog kialakulsnak, valamint a


prekapitalista llam- s jogtpusoknak a kzs
jellemzi
a) A kialakuls mindhrom tipikus tjn egyidejleg, egymssal klcsnhatsban jtt ltre az llam s a jog.

80
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
b) Az llam s a jog kialakulsra csak a fldmvelsre val ttrs s az lland jelleg letelepeds utn
kerlhetett sor.
c) Az llam s a jog kialakulsa hosszabb folyamat volt, azt tbb tnyez sszekapcsoldsa, egymst flerst
klcsnhatsa tette lehetv. E folyamat legfontosabb tnyezi a kvetkezk voltak:
az intzmnyi szfra bels fejldse, ami a vezeti tevkenysg, majd a vezeti pozcik elklnlst,
vgl llandsulst eredmnyezte;
a termeltevkenysg fejldse s a termktbblet azzal jrmegjelense;
a termeltevkenysg fejldse kvetkeztben a munkamegoszts s az jraeloszts kibontakozsa;
az egyes kzssgek kztti rintkezs, klcsnhats; klnsen gyakran jtszottak jelents, a kialakuls
folyamatt meggyorst szerepet a kzssgek kztti cserekapcsolatok, valamint a kzssgek kztti
rintkezs sajtos formja, a hdts, illetve a hdt trekvsekkel szembeni vdekezs;
a termszetes szaporods, ami az j szksgletek termelsvel s a kzssgek kztti rintkezsi viszonyok
gyakoribb s intenzvebb vlsval hatott a folyamatra;
az elzek kvetkeztben a tulajdonviszonyok talakulsa s a vagyoni klnbsgek kialakulsa.
d) Az llam s a jog a trsadalmi fejlds sorn sajtos trsadalmi szksgletknt jtt ltre; kialakulsuk
elmaradsa a fejlds adott fokn az jratermelsi folyamat vlsghoz, az adott kzssg pusztulshoz
vezetett volna (illetleg ahol kialakulsukra nem kerlt sor, ott ez a pusztuls be is kvetkezett).
e) Az llam s a jog a trsadalom hatkonyabb vdelmt s integrcijt biztost megoldsknt jtt ltre, ennek
sorn azonban nemcsak a mr fnnll egyenltlensgeket stabilizlta, hanem azok tovbbi ersdst s j
tpus egyenltlensgekkel val sszekapcsoldst segtette el; ezltal nlklzhetetlen flttele s egyben a
fejldst gyorst kzrehat tnyezje volt az osztlytrsadalmak kialakulsnak, illetve megszilrdulsnak. Az
llam s a jog ily mdon osztly jelleg trsadalmi jelensgg vlt, ami tovbbi fejldsket nagymrtkben
meghatrozta.
f) Az llam kialakulst mindhrom tipikus t esetben a nptl elklnlt hatalmi appartus ltrejtte, a
npessg vrsgi alap szervezdsnek terleti alap szervezdssel val flvltsa s a tbblettermk egy
rsznek llami clokra val kisajttsa, vagyis az adztats jellemzi.
g) A prekapitalista (zsiai, antik-rabszolgatart, feudlis) trsadalmi-gazdasgi formcikban az alapvet, a
legfontosabb termeltevkenysg a fldmvels, a mezgazdasg, ezrt a legfontosabb termeleszkz a fld.
Ennek, valamint az alacsony technikai fejlettsgnek a kvetkeztben a prekapitalista termelsi mdokban a
tbblettermk elsajttsnak ltalnos formjv a gazdasgon kvli knyszer, vgs fokon a fizikai erszak
vlt. Ebbl kvetkezen a prekapitalista llam- s jogtpusokra szksgszeren jellemz a gazdasg s a
politika, a gazdasgi s a politikai hatalom sszeolvadsa, a nylt politikai s jogegyenltlensg.

8. Kulcsfogalmak
antik trsadalom
zsiai termelsi md
despotikus birodalom
endogmia, exogmia
rdek
falukzssg
feudlis hierarchia
gazdasgon kvli knyszer

81
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
hierarchikus nemzetsgi trsadalmak
intzmny
katonai demokrcia
konfliktusmegolds
magatarts-elrs
nagy ember (big man)
nemzetsg s nemzetsgi kzssg
nptl elklnlt kzhatalmi appartus
politika
primitv nkormnyzat
pszeudollam
rendisg
szankcionls
szegmentris trsadalmak
szoksok
tabuk
trsadalmi rend megerstse
tekintly
teokrcia
terleti alap szervezds
trzsfnksg
trzs, trzsszvetsg
tulajdonviszony
jraeloszts (redisztribci)
vroskzssgi llam
vrbossz
vrsgi alap szervezds
vezets

9. Irodalom
gh Attila: Az zsiai termelsi md Mezopotmiban. Mellklet a Vilgossg, 1973. jliusi szmhoz.
gh Attila: Bevezets a marxizmusleninizmus trsadalom- s trtnelemelmletbe. Budapest, 1975.
gh Attila: Engels strtneti munkssga. In u: Az strtnet aktualitsa. Budapest, 1973.

82
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
Arisztotelsz: Politika. Budapest, 1984.
Bna Istvn: A kzpkor hajnala. Budapest, 1974.
Clark, Graham: A vilg strtnete. Budapest, 1976.
Czegldy Kroly: Nomd npek vndorlsa Napkelettl Napnyugatig. Budapest, 1969.
Ecsedy Ildik: A normd trsadalmak gazdasgi s trsadalmi szerkezetrl. In strsadalom s zsiai
termelsi md. Szerk.: Tkei Ferenc. 2. kiad., Budapest, 1982.
Eder, Klaus: Die Entstehung staatlich organisierten Gesellschaften. Frankfurt am Main, 1976.
Engels, Friedrich: A csald, a magntulajdon s az llam eredete. In MarxEngelsVlogatott Mvei. II. kt.
Budapest, 1963.
Grgnyi Ferenc: Az llam trtnetisgnek krdshez. In u: Tulajdon s politika. Budapest, 1982.
Hegyi Dolores Kertsz Istvn Nmeth Gyrgy Sarkady Jnos: Grg trtnelem a kezdetektl Kr. e. 30-ig.
Szerk.: Nmet Gyrgy. Budapest, 1995.
Jellinek, Georg: Allgemeine Staatslehre. Berlin, 1920.
Jellinek, Georg: ltalnos llamtan. Budapest, 1994.
Johnston, Alan: Az archaikus Grgorszg. Budapest, 1984.
Kant, Immanuel: Az erklcsk metafizikjnak alapvetse A gyakorlati sz kritikja Az erklcsk
metafizikja. Budapest, 1991.
Krist Gyula: Levedi trzsszvetsgtl Szent Istvn llamig. Budapest, 1980.
Lng Jnos: Az strsadalmak. Budapest, 1978.
Leakey, Richard E. Lewin, Roger: Fajunk eredete. Budapest, 1986.
Ling, Roger: A klasszikus grg vilg. Budapest, 1986.
Mdl Ferenc: A deliktulis felelssg a trsadalom s a jog fejldsnek trtnetben. Budapest, 1964.
Marx, Karl: A tke. I. kt. 24. fejezet. Az gynevezett eredeti felhalmozs. Budapest, 1967. 668713. o.
Lexikon zur Soziologie. Szerk.: Werner Fuchs, Rolf Klima, Rdiger Lautmann, Otthein Rammstedt, Hanna
Wienold. Opladen, 1973.
Luhmann, Niklas: Evolution des Rechts. Rechtstheorie, 1970/1. 122. o.
Oates, David Oates, Joan: A civilizci hajnala. Budapest, 1983.
Parain, Charles: A mediterrneum strtnete s az zsiai termelsi md. In Tkei Ferenc (szerk.): Az zsiai
termelsi md a trtnelemben. Budapest, 1982.
Postgate, Nicholas: Az els birodalmak. Budapest, 1985.
Pulszky gost: A jog- s llamblcsszet alaptanai. Budapest, 1885.
Sahlins, Marshall D.: Trzsek. In ServiceSahlinsWolf: Vadszok, trzsek, parasztok. Budapest, 1973.
Service, Elman R.: Ursprnge des Staates und der Zivilisation. Frankfurt am Main, 1977.
Service, Elman R.: Vadszok. In ServiceSahlinsWolf: Vadszok, trzsek, parasztok. Budapest, 1973.
Szabadfalvi Jzsef Szab Bla Szab Mikls H. Szilgyi Istvn Takcs Pter Zdi Zsolt: Bevezets a
jog- s llamtudomnyokba. Miskolc, 1995.
83
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

II. AZ LLAM S A JOG


EREDETE
Szemjonov, J. I.: Hogyan keletkezett az emberisg? Budapest, 1973.
Szcs Jen: Vzlat Eurpa hrom trtneti rgijrl. Budapest, 1983.
Tkei Ferenc: A trsadalmi formk marxista elmletnek nhny krdse. Budapest, 1977.
Tkei Ferenc: Bevezets. In strsadalmak s zsiai termelsi md. Szerk.: Tkei Ferenc. Budapest, 1982.
Tkei Ferenc: Bevezets. In u (szerk.): Az zsiai termelsi md a trtnelemben. Budapest, 1982.
Waechter, John: Az ember strtnete. Budapest, 1988.
Warren, Peter: Az gei civilizcik. Budapest, 1989.
Wiener Gyrgy: Az antik (rabszolgatart) trsadalom keletkezse s jellemz vonsai. AzOM Marxizmus
leninizmus Oktatsi Fosztly tjkoztatja, 1979/3. 1730. o.
Wiener Gyrgy: Kzssgi s llami tulajdon az zsiai termelsi mdban. In llandsg a vltozsban. Tkei
Ferenc 70. szletsnapjra. Budapest, 2000. 125160. o.
Windelband, Arthur: Embersk, semberek. Budapest, 1982.
Wolf, Eric R.: Parasztok. In ServiceSahlinsWolf: Vadszok, trzsek, parasztok. Budapest, 1973.

84
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3. fejezet - III. A MODERN LLAM,


POLITIKA S JOG KIALAKULSA
1. A krdsrl ltalban
2. A polgri trsadalom s a politikai llam elvlsnak folyamata
3. A polgri trsadalom s a politikai llam elvlsnak eredmnyei s kvetkezmnyei
4. A modern llam, politika s jog kialakulsnak kapcsolata a tks fejldssel

1. 1. A krdsrl ltalban
A fejezet cmben jelzett folyamat az egyik megnyilvnulsa annak a tudomnyelmleti alapvets sorn jelzett
sszefggsnek, hogy a trsadalmi lt egyben trtneti lt, az egyes trsadalmi jelensgek is trtnetiek,
keletkeznek s vltoznak, talakulnak s esetenknt megsznnek. Ennek kvetkeztben a
trsadalomtudomnyoknak s azok kategriinak is jellemzje a trtnetisg. Azok sem vltozatlanok, hanem a
jelensgek talakulsval egytt maguk is lnyeges vltozsokon mennek keresztl. A trsadalmi fejlds
csompontjain a kategrik differencildnak s tartalmuk gazdagabb vlik, ugyanakkor a kifejlettebb
kategrik bizonyos kzs vonsokat is tartalmaznak az alacsonyabb fejldsi fokot kifejez kategrikkal.
Klnsen rvnyes ez a trsadalmi lt olyan kategriira, mint az llam s a jog.
Ezeknek az sszefggseknek a figyelmen kvl hagysa a kategrik trtnelmietlen hasznlatnak s gy
flrertelmezsknek a veszlyvel jrhat. Egyrszt ugyanis a fejlettebb intzmnyi-politikai szfra a
fejletlenebb megrtsnek is kulcsa, msrszt viszont a ksbbi kategriknak, fogalmaknak a korbbi
llapotokra vltozatlan tartalommal val alkalmazsa, visszavettse ketts veszllyel jr: meghamistja s
flrertelmezi a fejlds korbbi szakaszait, tovbb elmossa a fejlettebb viszonyokat kifejez sajtos
trsadalmi-trtneti tartalmat. Ms llam az antik athni llam, ms a XIX. szzadi tks liberlis llam, ms a
mai jlti llam s az egyprtrendszer szocialista llam, noha ktsgtelenl mindegyik llam.
Ezrt llandan figyelembe kell venni az llam, a politika s a jog kialakulsnak folyamatjellegt, ennek f
szakaszait s llomsait; az llam klnbz utakon val kialakulst a trzsi-nemzetsgi trsadalombl,
ezeknek az utaknak az egymsra plst s az llamnak a prekapitalista trsadalmakban val kifejldst; a
modern llam, politika s jog kialakulst a kapitalizmussal prhuzamosan; a modern demokratikus politikai
rendszer kibontakozst a XX. szzadban. Az llam kialakulsnak ez a folyamatjellege azt is jelenti, hogy az
llam teljes kibontakozsa mindenkppen a modern idkre jellemz (Weber 1987, 79.), vagy msknt
megfogalmazva: az llamnak mint olyannak az elvonatkoztatsa csak a modern id sajtja, mert csak a modern
id sajtja a magnlet elvonatkoztatsa; a politikai llam elvonatkoztatsa modern termk (Marx 1957a, 233.).
Ennek a folyamatnak kt nagy, trtnelmi korszakot lezr s j formkat nyit, forradalminak nevezhet
csompontja volt: elszr az llam, politika, jog kialakulsa, majd a modern llam, politika s jog kialakulsa.
A vilg-trsadalomtudomny egyik legfontosabb megllaptsa az, hogy az emberi trtnelemben van nhny
nagy vzvlaszt. Az egyik ilyen ltalnosan elfogadott vzvlaszt az n. neolit vagy mezgazdasgi
forradalom volt. A msik nagy vzvlaszt a modern vilg kialakulsa Szles krben egyetrtenek azzal, hogy
az utols nhny szz vben nagy strukturlis vltozs zajlott le a vilgban, olyan vltozsok, amelyek a ma
vilgt a tegnaptl minsgileg klnbzv tettk. Mg azok is elfogadjk a strukturlis klnbsg tnyt,
akik elvetik a meghatrozott fejlds evolucionista elfeltevseit. (Wallerstein 1983, 910.) Klnbsget kell
teht tennnk az llam mint nptl elklnlt kzhatalmi appartus s a gazdasgtl, termelstl, polgri
trsadalomtl elklnlt politikai llam kztt. (A kortrs szakirodalomban sokan annyira fontosnak tartjk ezt
a klnbsget, hogy az llam fogalmnak a hasznlatt csak a modern llam esetben tartjk indokoltnak.)
Hasonlan meg kell klnbztetnnk a jogot mint llamilag szankcionlt normarendszert s a modern,
tudatosan alkotott s kiszmthat, racionlis jogot.
A tovbbiakban a msodiknak emltett nagy csomponthoz amelynek a tartalmt a szakirodalom a polgri
trsadalom s a modern politikai llam elvlsaknt jelli meg kapcsold klnbsgeket s azonossgokat
tekintjk t. Ennek elkrdseknt azonban tisztzand a polgri trsadalom vagy civil trsadalom
kategria tartalma.

85
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

III. A MODERN LLAM,


POLITIKA S JOG
KIALAKULSA
A polgri trsadalom kifejezs tbbfle rtelemben hasznlatos (v. Takcs 1995, 204.). Ennek a
sokflesgnek alapveten hrom oka van. Az els a fogalomnak societas civilis kifejezsknt az antikvitsig
nyl trtnete (lsd errl Szab 1980); a msodik a fogalom terjedelmt kpez modern jelensgeknek a
tovbbiakban rszletezett sszetettsge s vgl a harmadik, de a megrtst leginkbb nehezt krlmny
abban foglalhat ssze, hogy a kategrit a modern politikai gondolkodsban nemcsak ler jelleggel, a
viszonyok elemzsre hasznltk s hasznljk, hanem normatv rtelemben, helyenknt mint etikai eszmnyt
is, vagyis leegyszerstve itt most a krdst hogy hogyan kell alaktani a polgri trsadalom s az llam
viszonyt, al kell-e rendelni az llamot a polgri trsadalomnak, vagy az llam hivatsa ppen az, hogy a
tkletlen polgri trsadalom fl emelkedve oldja meg s fl annak ellentmondsait. Ez a lers szintjn is
hatatlanul klnbz rtelmezsekhez s hangslyokhoz vezetett, ezen tlmenen azonban a polgri
trsadalom fogalmt szmos esetben etikai eszmnny magasztostotta s annak vilgnzeti, st esetenknt
aktulis politikai sznezetet adott (lsd errl rszletesen Seligman 1997). Ez egyeseknl fnntartsokat idzett
el a kategria elmleti hasznlhatsgt illeten is. ppen emiatt s a tovbbi flrertsek elkerlse rdekben
szksgesnek tartjuk leszgezni, hogy a kvetkezkben a polgri trsadalom kategrijt kizrlag a modern
llam kialakulsnak az sszefggsben, ennek a folyamatnak a megvilgtsra hasznljuk, s nem
mlyednk bele sem az llam s trsadalom viszonynak az elmleti elemzsbe, sem pedig a kapcsold
politikai filozfik vizsglatba.
A polgri trsadalom eredetileg mint civitas sive societas civilis sive res publica az antikvitstl a kora
jkorig a trsadalom s az llam nemfogalma, a politikai trsadalom szinonimja volt (Politikai filozfik
enciklopdija 1995, 64.; v. mg Szab 1980), az jkortl napjainkig pedig az llamtl klnvlt trsadalmi
s gazdasgi berendezkedsek, trvnyek, intzmnyek jellsre szolgl (Politikai filozfik enciklopdija
1995, 64.). Ebben az sszefggsben a polgri trsadalom alapvet jelentse szerint az anyagi letviszonyok
szfrja, szemben a politikai letviszonyokkal. Nem azonos azonban pusztn a termels, a gazdasg vilgval,
hanem a magnrintkezs vilga, amelynek legjobb fordtsa a magntrsadalom lenne. A politiktl,
hierarchikus felsbbsgtl fggetlen magntevkenysg vilga teht, ahol az anyagi gazdagods nem kirlyi
adomny fggvnye, ahol a boldoguls fggetlen a politikai elismerstl. A polgri trsadalom a politikum
hatrait jelzi, tnyszeren is, s normatve, az elvrsok szintjn is. Ez a magnautonmia szfrja, amely abban
a mrtkben bontakozik ki, ahogyan a trsadalmi viszonyokat ruviszonyok kezdik kzvetteni. Az
rutulajdonosok ugyanis a piac birodalmnak kiterjedsvel s szabadd vlsval tesznek szert
magnautonmira, egyltaln a magn pozitv rtelme a kapitalisztikusan mkd tulajdon fltti szabad
rendelkezs fogalma nyomn alakult ki. A magnautonmia alapja a trsadalmi ktttsgektl, politikai
elfelttelektl s minsgektl fggetlen magntulajdon, amellyel tulajdonosa szabadon rendelkezhet. E
tulajdon egyik sajtossga az, hogy egy piaci rendben szabadon rtkesthet, s hogy e piaci rend jellegtl is
fggen rtket teremt. E tulajdon lehet igen vltozatos formt lt tketulajdon, lehet munkaer-tulajdon, de
megjelenhet a gazdasgilag rtkesthet javak ms formiban is (pldul tuds, informci stb.). (Takcs
1995, 205.) A polgri trsadalom annyiban is magntrsadalom, nem llami trsadalom, hogy az egynek
trsadalomban elfoglalt helye nem a gyakran velk szletett rendi hovatartozsuknak a fggvnye, tovbb
hogy a trsadalmi (szrmazsi, vagyoni, kpzettsgbeli stb.) klnbsgeknek nincs kzvetlenl politikai jellege.
A kategria jelentsnek sszetettsge abban is kifejezdik, hogy a magnszfra ugyan mr kialakulsakor
magban hordozta a tks fejlds lehetsgt, s ezrt is gazdasgi mozzanata volt a dnt, a polgri
trsadalom kifejlett alakjban mint valdi magntrsadalom azonban csak a kapitalizmussal jtt ltre. Ennek
ellenre azonban mivel a fejlettebb a fejletlenebb megrtsnek a kulcsa a terminus a prekapitalista
trsadalmakra is alkalmazhat, ami egyben lehetsget ad arra, hogy a korbbi trsadalmi-gazdasgi
formcikban is az anyagi letviszonyok s a politika viszonyt e kategria segtsgvel ragadjuk meg, s az
zsiai, antik, feudlis s tks formcit a polgri trsadalom s a politikai llam egymshoz viszonytott
kialakulsnak fzisaiknt rtelmezzk. Ez viszont tovbb bonyoltja a kategria hasznlatval egytt jr, mr
emltett terminolgiai problmkat, hiszen itt tovbbi eltrsek addhatnak abbl, hogy a kategria sszetett
tartalmbl mely mozzanatokat emelik ki s vettik vissza, teszik az sszehasonlts alapjv.
A politikai llam kifejezs mint errl sz lesz a korbban a trsadalomban sztszrt politikai mozzanatok
llamban val koncentrldsra s tisztn politikaiv vlsra, vagyis a vallsi s gazdasgi vonatkozsoktl
val elklnlskre utal. A politikai llam kifejezs nmagban tautolgia lenne, annak rtelmt a polgri
trsadalom-mal val szembellts adja meg, amelynek alapjt az llam s trsadalom viszonynak s ezltal az
llam lnyegnek a tks fejldssel ltrejv j minsge kpezi.
Vgl az elvlst-t illeten elzetesen is jelezzk, hogy e folyamat kapcsn nem a kifejezs kznyelvi
rtelmben vett trbeli elvlsrl van sz, hanem a korbban sszefondott jelensgek, mozzanatok
differencildsrl s ily mdon s ennek kvetkeztben j minsg kialakulsrl.

86
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

III. A MODERN LLAM,


POLITIKA S JOG
KIALAKULSA

2. 2. A polgri trsadalom s a politikai llam


elvlsnak folyamata
2.1. A kiindulpont: a nyugat-eurpai feudalizmus
A polgri trsadalom s a politikai llam elvlsnak kiindulpontja a nyugat-eurpai feudlis trsadalom s
llam volt. Ez egyrszt magn viselte mindazokat a sajtossgokat, amelyek a prekapitalista trsadalmakat s a
prekapitalista llam- s jogtpusokat jellemeztk, st bizonyos jellemz vonsok ms prekapitalista
formcikhoz kpest mg lesebben, mg hatrozottabban jelentkeztek.
Dnt jelentsge volt a gazdasg s a politika, a magntulajdon s kzhatalom, a gazdasgi s politikai
hatalom sszefondsnak, ami a fld alapvet termeleszkz-jellegbl s a tbblettermk gazdasgon kvli
knyszerrel trtn elsajttsbl, illetleg annak konkrt formjbl, a jobbgysgbl kvetkezett. Ez a
tulajdon magnjellegnek a kiteljesedse miatt ppen a feudalizmusban ment vgbe a legkvetkezetesebben,
ami a tulajdon s a politikai hatalom sszefondst eredmnyezte. A kzpkorban a politikai berendezkeds a
magntulajdon berendezkedse volt. A feudalizmus a politikaihatalomnak nemcsak a flparcellzst jelentette,
hanem a privatizcijt is. A politikai hatalmat a hierarchikus dekoncentrltsg jellemezte. A feudalizmus
egyszerre volt sajtos llami-politikai berendezkeds s gazdlkodsi-termelsi md; a feudlis viszonyok
egyszerre jelentettek kormnyzsi s elsajttsi, kizskmnyolsi mdot, hatalmat s uralmat. Ennek tovbbi
kvetkezmnye volt a politikai-jogi berendezkeds llami jellegnek az elzekben trgyalt elmosdottsga,
illetve az uralkod osztly s az llamappartus sszeolvadsa. Pontosabban: az uralkod osztly tagjai
szksgkppen vezet pozcit foglaltak el az llamappartusban (amelynek llami jellege egybknt is s
ezltal is elmosdott volt), gy a dntshozk kre azonos volt azokkal, akiknek rdekben a dntseket hoztk.
Ezt a politikai-hatalmi berendezkedst fejezik ki a feudlis jog jellemz vonsai is. A jog a hatalom kzvetlen
fggvnye, mondhatni attribtuma volt, nem nllsodott a hatalommal szemben annak korltjaknt. Ennek
kvetkezmnye az nknyes jogszolgltats, a jogbizonytalansg, a jog kiszmthatatlansga lett. A feudlis jog
egyik fontos sajtossga volt a valamennyi prekapitalista formcira jellemz nylt jogegyenltlensg
kvetkezetes vgigvitele, mghozz nemcsak az egyenltlensg, hanem a jogi jelleg tekintetben is. Vagyis az
egyenltlensg s a bizonytalansg minden negatvuma ellenre az a jog egyenltlensge s
kiszmthatatlansga volt, s nem a puszta nkny s erszak. Ez a tovbbi fejlds szempontjbl azrt
fontos, mert a rendisg s privilgiumok formjban lehetv tette a szabadsg kis kreinek kialakulst, a
szabadsgjogokra val ignyek megfogalmazdst s a polgrsg politikai erv szervezdst (v. Bib
1986a; Szcs 1983, klnsen 3646.).
A feudlis trsadalom tovbbi jellemzje volt ismt ms prekapitalista trsadalmi-gazdasgi formcikhoz
hasonlan, st azoknl erteljesebben a kzlet s a magnlet sszefondsa, a sz tulajdonkppeni
rtelmben vett magnlet, magnszfra hinya. Akzpkorban a tulajdon, a kereskedelem, a trsadalom, az
ember, minden magnszfra politikai jelleg volt. Ez egyrszt a gazdasg s a politikai hatalom mr trgyalt
sszefondsbl kvetkezett, de messze tlmutatott a hatalmi viszonyokon: a tulajdonhoz politikai jogok s
ktelessgek kapcsoldtak, s a politika engedte meg, hogy kinek lehet tulajdona. A kzlet s magnlet
korbbiaknl teljesebb s szembetnbb sszefondsa a hbrisg s a rendisg kvetkezmnye volt, ami a
legnyilvnvalbban a valls s az ltzkds magnjellegnek a tagadsban mutatkozott meg. A kzletnek s
a magnletnek ezt az sszefondst eszmeileg-ideolgiailag az let minden terletre kiterjed vallsos
eszmerendszer, vallsos vilgkp, az intzmnyek szintjn pedig az llam s az egyhz sszefondsa
biztostotta.

2.2. A szekularizci s a reformci szerepe az elvls


folyamatban
A politikai llam kialakulsnak egyik elflttele s egyben els lpse a politika elvilgiasodsa, az egyhzipapi felsbbsg alli flszabadulsa volt, amit szekularizcinak neveznk. Ez a hosszan tart trtnelmi
folyamat az invesztitraharccal kezddtt, amelynek eredmnyeknt a csszri tisztsg tisztn vilgiv vlt, s
kvetkeztben a politikai berendezkedsnek mint vilgi krdsnek a kibontakozsa a tovbbiakban a sajt
plyjn ment vgbe (v. Bckenfrde 1991, 9399.).
A tovbbi szekularizci a reformcihoz s az azt kvet vallshborkhoz kapcsoldott. A vallshbork
tapasztalatai alapjn vlt egyre szlesebb krben elfogadott az a meggyzds, hogy a bels bke s az azt

87
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

III. A MODERN LLAM,


POLITIKA S JOG
KIALAKULSA
biztost ers kzponti hatalom fontosabb, mint a vallsi igazsg biztostsa. Ez a politikai viszonyok tisztn
vilgi szemllett, a politikai racionalits gyzelmt hozta magval. IV. Henrik Prizs megr egy mist
jelszval trtnt ttrse mr nem az igaz hit diadalt, hanem a politika gyzelmt jelentette. Ennek a
folyamatnak nem mondott ellent, st paradox mdon mg erstette is, hogy az llamegyhz elve sok helyen s
sokig fnnmaradt, mivel a ms vallsak korltozsa vagy ldzse nem vallsi, hanem olyan politikai
okokbl trtnt, mint a politikai lojalits, a politikai megbzhatsg biztostsa vagy a npessg
homogenitsnak az erstse s ily mdon a bels konfliktusok mrsklse. Jl jelzi ezt Mria Terzinak II.
Jzsefhez rott levele: Nem vagyok belenyugodva a ti vallsszabadsg melletti killsotokba, azt tapasztalom,
hogy azok az orszgok, melyek a vallsszabadsg tjra lptek, pldul Anglia s Hollandia, mindmostanig
nem tudtak kimszni az lland rendetlensgbl. (Idzi Bib 1986a, 101; v. mg Bckenfrde 1991, 104.;
Wallerstein 1983, 269.) A vallsszabadsg kvetelse, majd bizonyos fok megvalsulsa azonban mg
erteljesebben s kvetkezetesebben fejezte ki a szekularizcit. A vallsszabadsg gondolatnak els
kvetelsei egybekapcsoldtak a kialakul protestns egyhzaknak azzal az ignyvel, hogy biztostsk rszkre
a szabad szervezkedst. Ez tbb protestns llamban a vallsszabadsg jogi rgztshez vezetett, ha nem is
korltlanul, minden felekezet szmra. gy az erdlyi orszggyls mr 1558-ban rgztette a ngy n. bevett (a
katolikus, a reformtus, az evanglikus s az unitrius) valls szabadsgt, s a fejedelmekkel szemben
tmasztott flttelek lre minden alkalommal a ngy valls szabad gyakorlsnak elismerse kerlt Erdly
minden lakja szmra, teht rendi kivltsgokra val tekintet nlkl. Ez azt jelentette, hogy a valls a
ktsgtelenl fnnll, st elgg szkre szabott korltok kztt az llam szempontjbl kzmbss vlt,
vagyis megjelent a jogilag vdett magnszfra s helyenknt az egyn szmra biztostott vallsszabadsg
formjban megszletett az els modern politikai szabadsgjog. Ennek jelentsgt mg akkor sem szabad
albecslni, ha tudjuk, hogy a szekularizci, a teljes vallsszabadsg s az llam s egyhz elvlasztsa a
legfejlettebb polgri llamokban is csak a vallshbork befejezse utn vlt teljess, st a katolikus
orszgokban nhny vonatkozsban csak a XIXXX. szzadban.
A politikai llam kialakulsnak tovbbi fontos eleme volt, hogy a klvinista egyhzak kvetkezetesen
elvlasztottk egymstl az llam s az egyhz szervezett, ami a modern llam nlklzhetetlen kritriumv
vlt s az is maradt.
Az elzekben kifejtett kzvetlen politikai vonatkozsokon tlmenen a reformci, klnsen a klvinizmus
mindenekeltt azltal jtszott jelents szerepet a polgri trsadalom s a politikai llam elvlsban s gy a
kapitalizmus elksztsben, hogy vallsi kntstl fggetlenl, vgl is a feudlis kivltsgokra pl rendi
hierarchia lebontst szolglta az a vallsi tants, mely szerint az eredend bn minden embert egyenl mdon
terhel, az all rdemei alapjn senki sem menteslhet, gy kivtel nlkl mindenki csak Isten ingyen val
kegyelmbl dvzlhet. Vgl a reformci fontos eszmei hatsai kz tartozott, hogy a protestns etika
kvetendnek s erklcssnek tartotta a tks flhalmozst elsegt n. puritn letmdot (lsd errl
rszletesen Weber 1982; Seligman 1997).

2.3. A feudlis ktttsgek bomlsa s a tks termelsi md


kialakulsa
A modern llam, politika s jog kialakulsi folyamatnak, a polgri trsadalom s a politikai llam elvlsnak a
gazdasgi alapjt a feudlis ktttsgek bomlsa s a tks termelsi md kialakulsa kpezte. Ennek kezdetei
mr a reformci eltti idkre, Angliban a XIII. szzadra nylnak vissza (Macfarlane 1993), maga a folyamat
azonban csak a reformcival prhuzamosan, st rszben annak kvetkeztben teljesedett ki.
A hbri trsadalom virgkorban mr megkezddtt a kzmipar, majd annak nyomn a kereskedelem
fejldse, ami elkerlhetetlenl a naturlis gazdlkods flbomlshoz, az ru- s pnzviszonyok
kibontakozshoz, mind ersebb szerephez vezetett. Ennek kvetkeztben a pnz formj feudlis jradk vlt
jelentss, s mindenekeltt a fejlds lvonalban halad Nyugat-Eurpban s szak-Olaszorszgban httrbe
szortotta, majd teljesen flvltotta a munka- s termnyjradkot. A pnzjradk tmenetileg a paraszti terhek
nvelsre irnyult, hossz tvon azonban a hagyomnyos jobbgysg megsznshez vezetett. gy ezeken a
terleteken a parasztsg szemlyi fggse is mindinkbb pnzgyi jellegv vlt, ami a paraszti osztlyharcok
eredmnyeknt kivvott szabad kltzs jogval sszekapcsoldva a hagyomnyos, a feudalizmusra jellemz
jobbgysg megsznst eredmnyezte. Ez azzal a lnyeges kvetkezmnnyel jrt, hogy a gazdlkodsi
folyamat eltren a prekapitalista termelsi mdoktl mr nem kzvetlenl gazdasgon kvli knyszeren
nyugodott, gy az mr nem ignyelte a tulajdonos szmra a gazdasgon kvli knyszer lland, rendszeres s
kzvetlen alkalmazst. A gazdasgi s a politikai hatalom kzvetlen sszefondsa mr nem volt tbb
trsadalmi szksglet, de mg fnnmaradt.

88
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

III. A MODERN LLAM,


POLITIKA S JOG
KIALAKULSA
A jobbgysgnak, a szemlyes fggsgek rendszernek a flbomlsa azonban csak az egyik elflttele volt a
tks termelsi md kibontakozsnak, s gy csak az egyik mozzanata a polgri trsadalom, illetve a modern
llam s jog kialakulsnak. Ez ugyanis nem jelentette, hogy a mezgazdasgi termelsi viszonyok feudlis
jellege megsznt volna. A gazdasgon kvli knyszer s a szemlyes fggsg mg nem sznt meg
szksgszeren s teljes mrtkben azltal, hogy a mezgazdasgi termktbbletet tbb mr nem munka- vagy
termkszolgltats formjban vontk el, hanem az pnzjradkk vlt. Csak a rendszeres s folyamatos
knyszerts sznt meg, de maga a gazdasgon kvli knyszer egsz rendszere csak akkor sznhetett meg,
amikor a munka elklnlt trsadalmi ltfeltteleitl, vagyis a gazdasgi knyszer mkdsbe lp(ett)
(Anderson 1989, 19.). Msrszt a feudlis tulajdonhoz kapcsold politikai hatalom flszmolsnak az is
elflttele volt, hogy a szervezd llamappartus magra tudja vllalni azokat a kzhatalmi funkcikat,
amelyeket korbban a feudlis fldbirtokosok lttak el.
A folyamat gazdasgi alapjnak msik lnyeges oldala az gynevezett eredeti tkeflhalmozs volt. Ennek
sorn egyfell jelents tkk halmozdtak fl, ami a tksosztly, a burzsozia kialakulsval jrt egytt,
msfell pedig vgbement a parasztsg jelents rsznek a fldtl val megfosztsa, ami az angol
bekertsekben nyilvnult meg a leginkbb szembetnen. Kialakult teht a ketts rtelemben szemlykben
is s a termeleszkzktl is szabad (megfosztott) brmunksok osztlya. Ez egytt jrt a hagyomnyos,
gazdlkodsi s szocilis funkcikat betlt, de rszben politikai jelleg, politikai funkcikkal is rendelkez
kzssgeknek (falukzssg, chek stb.) a flbomlsval, amit a hbri ksretek floszlatsa egsztett ki. A
hagyomnyos kzssgeket az elszigetelt egyneknek mint magntulajdonosoknak, mint rutulajdonosoknak az
egsz npessget fellel, vagyis a munkaerru tulajdonosait is magban foglal kzssge vltotta fl, ami
egyben az emberi tevkenysgek szles krt tfog magnszfra kialakulst eredmnyezte.

2.4. Az abszolt monarchia szerepe


Az abszolt monarchik kialakulsa egyrszt azoknak a centralizcis tendenciknak a kvetkezmnye volt,
amelyek a rendisggel kezddtek s az ru- s pnzviszonyok fejldshez, valamint az azt hordoz, kpvisel
polgrsgnak az ersdshez kapcsoldtak, msrszt pedig nagy szerepet jtszottak abban a XVXVI. szzadi
parasztflkelsek s paraszthbork, mivel a meggynglt nemessg a kirlyoktl vrta azt, hogy megvdjk
ket a mg nagyobb flforduls veszlyeitl. A kirlyok pedig kihasznltk az adott helyzetet, s sajt
hatalmukat s vagyonukat nveltk a nemessg rovsra. Ez volt annak ra, hogy gondoskodtak a nemessg
biztonsgrl. (Wallerstein 1983, 253.) Lnyeges eleme volt a folyamatnak, hogy a pnzjradk ltalnoss
vlsval a parasztsg politikai s gazdasgi elnyomsnak alapsejtje a hagyomnyosan gazdlkod feudlis
nagybirtok veszlyesen meggyenglt, s ezltal az egsz feudlis rendszer vlsgba kerlt. A vlsg
megoldsa mint a trtnelem folyamn annyiszor politikai eszkzket ignyelt. Ennek kvetkeztben a
politikai-jogi knyszer flfel, a kzpontostott, militarizlt cscs, az abszolutisztikus llam fel helyezdtt t
(Anderson 1989, 21.). Ez a feudalizmuson belli vltozs vezetett az abszolutizmushoz.
A kialakuls krlmnyei kvetkeztben Nyugat-Eurpban az abszolt monarchik osztlyjellege rnyaltabb,
a vulgris leegyszerstsektl mentes rtelmezst ignyel. Egyfell ktsgtelen, hogy az abszolt monarchia a
feudlis llamtpushoz tartozik, annak kpezi utols fejldsi szakaszt, mivel trsadalmi rendeltetse s f
clja, tovbb ennek megfelelen alapvet funkcija a feudlis trsadalmi rend trendezett formban val
megrzse, a feudlis fldbirtokos osztly rdekeinek, privilegizlt pozcijnak a vdelme volt. Az
abszolutizmus lnyegben a feudlis uralom tcsoportostott s jra bevezetett gpezete volt (Anderson 1989,
20.).
Msrszt viszont az abszolt monarchia f cljnak megvalstsa sorn nagymrtkben tmaszkodott a
polgrsgra, s mivel szksge is volt rjuk, bizonyos vonatkozsokban tudatosan tmogatta a polgrsgot s
ezzel a tks termelsi viszonyok kibontakozst, ms esetekben azonban azt megakadlyozni vagy fkezni
igyekezett. Az abszolt monarchia teht az arisztokrcia szmra privilgiumainak utols vdbstyjt
jelentette. Ezt az j llamgpezetet azonban lnyege szerint olyan knyszert ervel ruhztk fl, amely arra is
kpes volt, hogy magn a nemessgen bell is megtrjn vagy megrendszablyozzon egyes szemlyeket vagy
csoportokat. (Anderson 1989, 22.) A vagyonos polgrsg, a burzsozia szmra ez az llamgpezet nha
rendkvl hasznos volt, olykor pedig a legfbb akadlyt kpezte. Az abszolt monarchia politikjnak a hatsa
annyiban is ellentmondsos volt, hogy az alkalmazott eszkzk s mdszerek mindenekeltt az llami egysg
megteremtse, orszgos rvny szablyozs s vgrehajts kvetkeztben a tks fejldst fkezni kvn
intzkedsek visszjukra fordultak, szndkuk ellenre is a polgrsgot erstettk. Ezrt a nyugat-eurpai
abszolt monarchik objektve a tks piacgazdasg s trsadalom s ezzel egytt a modern llam kialakulst
segtettk el.

89
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

III. A MODERN LLAM,


POLITIKA S JOG
KIALAKULSA
A nyugat-eurpai abszolt monarchia osztlyjellege kapcsn harmadszor rviden utalunk arra a sajtossgra
(ami egybknt szintn az elzekben vizsglt ellentmondsos trsadalmi bzisnak a kifejezdse), hogy az
ellenttes rdek trsadalmi osztlyok, a feudlis nemessg s a polgrsg (korbban gyakran pontatlanul
egyenslyknt jellemzett) egyttes hatsa kvetkeztben megntt az llam viszonylagos nllsga, amely
ezltal kzvett szerepre tett szert az ellenttes rdek osztlyok kztt.
A tovbbiakban a nyugat-eurpai abszolt monarchiknak azokat a jellemz sajtossgait tekintjk t, amelyek
a tks trsadalmi-gazdasgi formci, gy a modern llam, politika s jog kialakulsa szempontjbl
jelentsek.
1. Jelentsen megvltozott az uralkod, a fejedelem hatalmnak jellege. Az uralkod osztly ms
kpviselihez kpest mr nem csupn primus inter pares (els az egyenlk kztt) volt, hanem azoktl
minsgileg klnbz abszolt uralkod. Az uralkod eljogait mr nem a ktoldal elemeket is tartalmaz
hbri viszonyok alapjn igazoltk, hanem annak j fennhatsgt a kirly isteni jogairl vallott ideolgia
legitimlta. Az abszolt uralkod hatalma nem volt ugyan korltlan (hiszen a hatalmat az erviszonyok, a
rendelkezsre ll eszkzk mindig korltozzk), trvnyes megszortsok azonban nem szabtak hatrokat, az
minden ellenrzs fltt llt. A monarchia abszolt volt abban az rtelemben, hogy szemben llt a korbbi
sztszrt feudlis hatalommal. A politikai hatalom zmben az uralkod hatalmban koncentrldott, aki ezltal
mint szuvern minsgileg elklnlt az uralkod osztlytl. Az uralkod hatalma mr nemcsak a feudlis
fldtulajdonhoz kapcsoldott vagy a fldtulajdonosok kzs megbzsbl ered, hanem immr sajt jogon
gyakorolt hatalom volt, amely maradktalanul kiterjedt az egsz orszgra, az egsz trsadalomra. Az uralkod
szuverenitsa kiteljesedett, az llami szuverenits megnyilvnulsv vlt. Az uralkod szuverenitsban az
llam szuverenitsa nyilvnult meg, s fordtva: az llam szuverenitsa az uralkod szuverenitsaknt fejezdtt
ki.
2. Kialakult a szakkpzett s fizetett hivatalnoki appartus, ami az uralkod meg-nvekedett hatalmnak
egyik jelents tnyezje volt: ha a kirly hatalma ntt, ez annak a kvetkezmnye volt, hogy egy j, lland s
fggetlen hivatalnokokbl ll gpezetre volt szksge (Wallerstein 1983, 255.).
Az abszolt monarchia hivatalnoki appartusnak, brokrcijnak egyik jellemz vonsa volt, hogy mint
fizetett (s zmmel a fizetsbl l) appartus az uralkodtl fggtt. Korbban is voltak, akik ellttk a
birodalom adminisztratv s katonai teendit, de ezek ezt megelzen ltalban nem fggtek a kirlytl, s gy
semmi biztostk nem volt arra, hogy a kirly parancsait sajt, rendi trsaik vagy csaldjuk rdekei ellenre
hajtjk vgre. A kirly ms, ltalban szernyebb szrmazs egynekhez fordult, akiket fizetett, teljes idben
mkdtetett hivatalnokokk tett. Mindezt elssorban a hivatal megvsrolhatsga fontos intzmnye tette
lehetv. (Wallerstein 1983, 256.) Ily mdon a hivatalnokokat a kirly nevezte ki s bocstotta el.
Az igazgatsi appartus fggsnek biztostsban jelents szerepet jtszott, hogy elklnlt az igazgats
eszkzeitl. A fejedelem kezdi kisajttani az igazgatsi hatalomnak mellette ll nll privt hordozit: az
igazgatsi s hadviselsi eszkzknek s a legklnflbb politikailag hasznosthat javaknak a szemlyes
birtokosait. Az egsz folyamat tkletesen prhuzamos azzal, ahogyan a tks zem fejldtt ki az nll
termelk fokozatos kisajttsa rvn. A vgn azt ltjuk, hogy a modern llamban csakugyan egyetlen cscsban
fut ssze az sszes politikai eszkzk fltti rendelkezs, egyetlen hivatalnok sem szemlyes tulajdonosa tbb
az ltala kiadott pnznek, vagy a rendelkezse alatt ll pletnek, kszleteknek, szerszmoknak,
hadigpeknek. (Weber 1970, 384.)
Az abszolt monarchia hivatalnoki appartusnak tovbbi jellemz vonsa volt a szakkpzettsg, mindenekeltt
a jogszi szakkpzettsg. A modern, ms szval a racionlis llam irnyba trtn fejlesztsnek a hordozi
mindentt iskolzott jogszok voltak (Weber 1970, 391.).
Az llami brokrcia fejldse dnt jelentsg volt, hiszen alapveten megvltoztatta a politikai
jtkszablyokat, mgpedig oly mdon, hogy ezentl aligha hozhattak olyan gazdasgi-politikai dntst, amely
elzleg ne jrta volna meg az llamgpezet lpcsfokait. Ez azt jelentette, hogy minden nprtegnek nagyrszt
arra kellett fordtania az energiit, hogy befolysolni tudja a politikai hatalomgyakorlsnak ezt a szfrjt, ezt a
mdjt (Wallerstein 1983, 255.).
3. Az uralkod hatalmt zsoldoshadseregek biztostottk. Ez a folyamat a fizetett hivatalnokappartus
kialakulsval prhuzamosan s ahhoz hasonlan ment vgbe, s a feudlis arisztokrcia katonai hatalmnak a
korltozst, majd flszmolst eredmnyezte. (A zsoldoshadsereg kialakulsa egybknt mr a lfegyverek s
ezzel a gyalogsg katonai szerepnek az eltrbe kerlsvel, illetve a nemesi lovassg httrbe szorulsval
megkezddtt.) A zsoldosok gyakori klfldi szrmazsa megknnytette belpolitikai cl flhasznlsukat.
90
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

III. A MODERN LLAM,


POLITIKA S JOG
KIALAKULSA
4. A fegyveres szervek kztt elklnlt a rendrsg, s annak segtsgvel az abszolt monarchia a trsadalmi
let szinte minden szfrjt ellenrzse al prblta vonni. Ebben is megnyilvnult az abszolt monarchia
ellentmondsos szerepe, hiszen ezek az ellenrzsi-beavatkozsi trekvsek a polgri trsadalom s a politikai
llam elvlsval ellenttes irnyba hatottak.
5. Ltrejtt a modern diplomciai appartus, a klcsns lland klfldi kvetsgek j intzmnynek
ltrehozsval, a klgyeket intz permanens kancellrikkal s a terletenkvlisg j fogalma ltal vdett
titkos diplomciai levelezsekkel s jelentsekkel (Anderson 1989, 40.). Ez az j appartus mr nem az
uralkod szemlyt kpviselte, hanem az llamot; mkdsnek alapelvt az llamrezon (llamrdek, llami
clszersg, megfontols) ebben a korban kialakul fogalma szolgltatta.
6. A fizetett hivatalnokappartus, hadsereg s rendrsg kialakulsval, a feudlis uralkod osztly
kzigazgatsi feladatainak s katonai hatalmnak az elenyszsvel s a feudlis szemlyi fggs rendszernek
a fokozatos flszmoldsval az uralkod vagyis az llam zmben megszerezte a fizikai knyszer
trvnyes, legitim alkalmazsnak a monopliumt, flszmolta a helyi hatalmak erszak-alkalmazsi jogt.
Egyrszt teht a fldmagntulajdonnal mr nem jrt egytt kzvetlenl s automatikusan a knyszerts
lehetsgt is magban foglal politikai hatalom, illetleg az erteljesen korltozott volt; msrszt pedig a
politikai hatalomgyakorlsnak mr nem volt elfelttele a feudlis fldmagntulajdon.
7. A fizetett hivatalnoki kar, hadsereg s rendrsg kialakulsval az llamappartus elklnlt az uralkod
osztlytl.
8. Az abszolt uralkod hatalmnak gazdasgi bzisa mr nem a sajt birtok gazdasgi ereje volt, hanem az
adott orszg, a kialakul nemzeti trsadalom gazdasgi ereje s adzkpessge. A gazdasgi potencil nvelse
rdekben megjelent a gazdasg tudatos llami befolysolsa s a merkantilizmus formjban az els tfog
llami gazdasgpolitika. Ennek sikeres megvalstsa tekintetben az abszolt monarchik lehetsgei eltrek
voltak aszerint, hogy az egyes orszgok milyen helyet foglaltak el a kialakul vilggazdasgi rendszerben. gy a
kapitalizmus s a modern llam kialakulsra az itt vzolt mdon s mrtkben csak a nyugat-eurpai abszolt
monarchik hatottak.
9. A nyugat-eurpai abszolt monarchikhoz kapcsoldik a modern nemzetllamok kialakulsa. Ez egyrszt
azzal fggtt ssze, hogy a polgri nemzet s a polgri nemzetllam trvnyszer kvetkezmnye volt a tks
magntulajdon s piacgazdasg kibontakozsnak. A burzsozia mindinkbb megszntette a termelsi
eszkzk, a birtok s a npessg sztforgcsoltsgt. A npessget sszesrtve, a termelsi eszkzket
centralizlta, s a tulajdont kevs kzben koncentrlta. Ennek szksgszer kvetkezmnye a politikai
centralizci volt. Fggetlen, szinte csak szvetsges viszonyban lv tartomnyokat, amelyeknek klnbz
rdekeik, trvnyeik, kormnyaik s vmjaik voltak, egy nemzett tmrtettek, melynek egy a kormnya, egy a
trvnye, egy a nemzeti osztlyrdeke, egy a vmhatra. (MarxEngels 1963, I:21.) A nemzeti llamnak a
tkvel kttt, szksg diktlta szvetsgbl szletett meg a nemzeti polgrsg, a sz modern rtelmben vett
burzsozia foglalja ssze a folyamatot Max Weber; majd hozzteszi: Ennlfogva a zrt nemzeti llam
biztostja a kapitalizmusnak a fnnmarads eslyeit; vagyis amg ez az llam t nem adja a helyt valamilyen
vilgbirodalomnak, a kapitalizmus is fnn fog maradni. (Weber 1970, 368.)
A nemzetllamok kialakulsnak msik mozgatrugja az abszolt monarchinak a hatalom megerstsre
irnyul trekvse volt, mivel a hatalomcentralizci foknak egyik mutatja az a fontos mechanizmus volt,
hogy milyen mrtkig sikerlt a npessget ilyen vagy olyan eszkzkkel kulturlis szempontbl homogn
csoportt kovcsolni.
10. Az abszolt monarchia jellemz vonsa volt vgl a jog egysgestsre val trekvs, ami a
jogszolgltats centralizcijban s a kontinensen a rmai jog recepcijban, valamint a jog kodifikcijban
nyilvnult meg.

2.5. A polgri forradalmak


A polgri trsadalom s a politikai llam elvlsnak s a modern llam, politika s jog kialakulsnak a
folyamata Nyugat-Eurpban a polgri forradalmakban teljesedett ki s fejezdtt be. A polgri forradalmak
szerept, jelentsgt kt sszefggsben foglalhatjuk ssze.
Elszr is a polgri forradalmak sorn kerlt sor a mg megmaradt hbri ktelkek teljes s maradktalan
megszntetsre, valamint a klnbz ktttsgekkel terhelt s jogosultsgokkal jr feudlis fldtulajdonnak
ktttsgek nlkli, vagyis brmikor eladhat s korltozs nlkl hasznosthat rutulajdon jelleg polgri
91
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

III. A MODERN LLAM,


POLITIKA S JOG
KIALAKULSA
magntulajdonn val talaktsra, valamint a kereskedelem s ipar ches korltainak a flszmolsra. Ezzel
teljess vlt a gazdasg s a politika, polgri trsadalom s politikai llam elvlsa.
Msrszt a polgri forradalmakkal elhrult az akadlya annak, hogy az abszolt monarchival kialakult s
elklnlt centralizlt politikai llam, legalbbis rszben, a polgrsg, mindenekeltt a vagyonos polgrsg, a
burzsozia befolysa al kerljn. Ennek a folyamatnak a konkrt formi s mdszerei orszgonknt
termszetesen eltrek (az arisztokrcia kiszortsa vagy kompromisszum az arisztokrcival, a meglv
llamappartus tvtele vagy sztzzsa s jbli ltrehozsa, katonai diktatra vagy parlamentris ellenrzs
stb.) voltak, azok azonban mindentt az llamappartus, a vgrehajt hatalom tovbbi erstsvel jrtak egytt.
A polgri trsadalom s a politikai llam elvlsa folyamatnak vizsglatt befejezve meg kell jegyeznnk, hogy
az Kzp- s Kelet-Eurpban nem az itt vzolt mdon, hanem fllrl vgrehajtott reformok tjn, lassan s
kvetkezetlenl ment vgbe, ami nem maradt hats nlkl sem a trsg tks llamainak a sajtossgaira, sem
pedig a ksbbi llamszocialista fejldsre.

3. 3. A polgri trsadalom s a politikai llam


elvlsnak eredmnyei s kvetkezmnyei
a) Elvlik egymstl a magntulajdon s a politikai hatalom, pontosabban megsznik szoros sszefondsuk,
megvltozik sszekapcsoldsuk jellege, tpusa, mivel a kzvetlen termel munkra knyszertse s a
tbblettermk elvonsa nem a kzvetlen fizikai knyszertst is magban foglal gazdasgon kvli, hanem
gazdasgi knyszeren nyugszik. Ezzel elvlik egymstl a gazdasg s a politika szfrja, kibontakoznak sajt,
nll trvnyszersgeik, elklnl egymstl a kalkullhat haszonra irnyul gazdasgi racionalits s a
hatalom megszerzsre, illetleg megtartsra irnyul politikai racionalits.
b) A rendi trsadalmat flvltja a kapitalizmus mint tiszta osztlytrsadalom, ahol az osztly-hovatartozs csak
a trsadalmi-gazdasgi klnbsgek kvetkezmnye, fggetlen a rendi hovatartozstl.
c) A magntulajdonon alapul gazdasg s a politika elklnlse szksgkppen maga utn vonja a kzlet s
a magnlet elklnlst, mely utbbi nemcsak a gazdasg szfrjt fogja t, hanem mindazt, ami az llam
szempontjbl kzmbs, gy a csaldi szfra, a valls, a mvelds s a szrakozs, st a kzvetlen
rintkezsek, egyesletek, klubok vilgt is.
d) A polgri trsadalom s a politikai llam, a magnlet s a kzlet elvlsa kvetkeztben a trsadalom, a
magnrdekek szfrja a mindennapokban is kzvetlenl rzkelhet, relis szfraknt jelenik meg az llam s a
kzlet elvont s eszmnyi szfrjval szemben. A kt szfra szembekerlse az egynek tevkenysgnek a
kettvlst s szemlyisgknek politikai-kzleti emberre, llampolgrra, honpolgrra s nz
magnemberre, magnpolgrra val kettvlst eredmnyezi, amelyek idnknt ellentmondsba kerlhetnek
egymssal. Ugyanaz a szemly mint honpolgr szintn hirdeti pldul az adzsi fegyelem, az adzsi morl
szksgessgt, majd magnemberknt a feketepiacon vsrol. A honpolgr s a magnpolgr kettssgt s
ellentmondst a trsadalomfilozfiban hagyomnyosan mint a citoyen s a burzso viszonyt fogalmaztk
meg. Ebben az elmleti vonatkozsban ezek a fogalmak egyrszt fggetlenek az osztly-hovatartozstl, vagyis
ebben az rtelemben egy munks is lehet burzso; msrszt pedig mentesek a direkt politikai rtkelstl
annak ellenre, hogy a jakobinusoktl a kommunista prtokig szmos politikai mozgalom pejoratv rtelemben
hasznlta a burzso kifejezst.
e) A tks termels s a modern llam egyidejsge s egymsmellettisge a tks vllalkoz s a hivatsos
politikus kztti munkamegoszts kialakulst eredmnyezte. Ez nem flttlenl azt jelentette, hogy a hivatalos
politikus a politikbl l, hanem hogy az idejt mire fordtja. A politikbl ls a XIX. szzadban vlik
viszonylag gyakoriv. Aklasszikus kapitalizmus tipikus tksnek, a vllalkoznak nincs ideje arra, hogy
hivatsszeren politikval foglalkozzon, vagy legalbbis idlegesen fl kell adnia vllalkozi tevkenysgt.
Msrszt pedig a trsadalmi integrci piacon kvli terletein j, tfog s specilis szaktudst ignyl
feladatokat kellett megoldani (rdekkpviselet, trvnyalkots, a sz modern rtelmben vett kormnyzs stb.),
ami szintn a munkamegoszts irnyba hatott (Takcs 1991, 219.). Az llamappartusnak s az uralkod
osztlynak az abszolt monarchival bekvetkezett sztvlsa teht a vagyonos polgrsg rtelmben vett
burzsozia uralkod osztlly vlsval sem sznhet meg, hiszen a vllalkoz polgrsg nem lehet azonos az
llamappartussal, azt kzvettsek rvn kell befolysolnia, ha rdekeit az llam rvn kvnja rvnyesteni.
f) Az uralkod osztly s az llamappartus elklnlsvel szoros sszefggsben megy vgbe az uralom s a
(politikai) hatalom elvlsa. Itt csak jelezzk, hogy mind a hatalom, mind az uralom kategrijt a
92
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

III. A MODERN LLAM,


POLITIKA S JOG
KIALAKULSA
trsadalomtudomnyokban az egyes szerzk igen klnbz rtelemben hasznljk, amit tovbb bonyolt, hogy
az egyes nyelvek rokon rtelm kifejezsei nem feleltethetk meg maradktalanul egymsnak. Mi itt a lengyel
szociolgiban kidolgozott terminolgit hasznljuk (Wiatr 1980, 150155.). Ebben az rtelemben az uralom
kategrija a trsadalmi osztlyok (kivtelesen ms makrotrsadalmi csoportok, pldul nemzetek, etnikumok)
olyan viszonyt fejezi ki, ahol az uralkod osztly a trsadalmi lt minden szfrjban privilegizlt helyzetben
van az alvetett osztlyokhoz kpest. A gazdasgban lehetsge van a msok ltal megtermelt tbblettermk
elsajttsra; a politikai-intzmnyi berendezkeds az uralkod osztly rdekrvnyestsi trekvseinek
kedvez; az ideolgia terletn a hivatalosan terjesztett s ltalnosan elismert eszmk az uralkod osztly
kedvez helyzett legitimljk, azt helyesnek s igazsgosnak tntetik fl. Mindezek kvetkeztben az uralkod
osztly egyneinek a mindennapi let legklnbzbb terletein az alrendelt osztly egyneinl jval nagyobb
lehetsgk s eslyk van szksgleteik kielgtsre, clkitzseik megvalstsra.
A hatalom pedig tbbek kztt a vezetk elrsainak, parancsainak a vgrehajtst jelenti, ami viszont a
parancs jellegbl addan magban foglalja a dntst, valamint a szankcival, knyszerrel val fenyegets
mozzanatt. A prekapitalista trsadalmakban mivel a tbblettermk elsajttsa gazdasgon kvli knyszerrel
trtnik az uralom, a kizskmnyols magban foglalja a parancsols s a knyszerts lehetsgt, vagyis a
politikai hatalmat. Az uralmi viszony kedvezmnyezettjei, vagyis az uralkod osztly tagjai egyben
szksgkppen (politikai) hatalmi viszonynak is szubjektumai, ezrt az uralom s a hatalom, a tbblettermk
elsajttsa s a kormnyzs, az igazgats nem vlik el egymstl. Ez azonban itt sem jelenti az uralom s a
hatalom azonossgt, az osztlyuralom ugyanis ms tpus, ms tartalmat kifejez kategria, mint a politikai
hatalom kategrija. Az uralom osztlyok kztti, a ltflttelek minden terletre vonatkozan intzmnyesen
biztostott elnys, illetve htrnyos pozcikat kifejez makrotrsadalmi strukturlis viszony, a hatalom pedig
egynek vagy olyan krlhatrolhat csoportjaik viszonya, amelyek esetben mg van rtelme parancsrl,
dntsrl, illetve annak megvalstsrl beszlni. A prekapitalista trsadalmak esetben sem vlik azonoss az
uralom s a hatalom tartalma, csupn arrl van sz, hogy a kt kategria terjedelme ltalban megegyezik.
A polgri trsadalom s a politikai llam elvlsval ez a helyzet megvltozik: az uralkod osztly tagjnak nem
flttlenl kell hatalmat gyakorolnia s a hatalom gyakorljnak nem flttlenl kell kzvetlenl is rszt vennie
a tks termelsben, nem kell flttlenl tketulajdonosnak lennie. Ezt fejezi ki az uralom s a (politikai)
hatalom elvlsa, amivel azonban szoros kapcsolatuk nem sznik meg, hiszen a politikai hatalom legalbbis
rszben tovbbra is az uralom viszonyainak a fnnmaradst, vdelmt szolglja, belertve ezeknek a
viszonyoknak a reformjt, egyenltlensgeik mrsklst is. Ez azonban ppen az itt vizsglt elvlsok
kvetkeztben mr az uralom viszonyainak, struktrinak s nem kzvetlenl az uralmon lvk szemlynek a
vdelmre irnyul, a vllalkozs szabadsgt s lehetsgt vdi, nem az egyes vllalkozsokat s fleg nem az
egyes vllalkozkat. (A hatalom s az uralom elvlsa s fogalmi elhatrolsa teszi lehetv a modern
politikatudomny kt alapvet krdsfltevsnek a megklnbztetst: Kinek az rdekt szolglja a hatalom,
a hatalomgyakorls sorn hozott dnts? Ki s hogyan gyakorolja a hatalmat, ki kormnyoz, ki hozza a
dntseket?)
g) Az uralom s a hatalom elvlsa teszi lehetv a hatalomgyakorls s ezzel a hatalmi appartus,
mindenekeltt az llamappartus sajtos formjnak, a brokrcinak a kialakulst. A kialakult brokrcit
mint az igazgats sajtos tpust mindenekeltt a ffoglalkozs, az llstl fgg, elre megllaptott fizetsrt,
kinevezs alapjn, rgztett hierarchiban dolgoz szakkpzett hivatalnok jellemzi. A brokratikus igazgats
lnyeges vonsa az egysges elvek szerinti mkds s a kiszmthatsg, ami az elfogulatlansg, a csaknem
gpszer mkds idelis kvetelmnyeknt is megfogalmazdik.
h) A modern llam kialakulsval prhuzamosan ltrejtt a modern jog. A modern jogot mindenekeltt a
formalizltsg jellemzi, vagyis hogy az gyek, a jogvitk eldntse sorn a jogszablynak val megfelels vagy
meg nem felels a dnt szempont, s nem az egyedi dnts tartalmi, materilis igazsgossga. Ez a formlis
jogszolgltats esetenknt, egyes szemlyek szmra jelents htrnnyal, rdeksrelemmel jrhatott, trsadalmi
mretekben azonban risi elnye volt kiszmthatsga, ami lehetv tette a jogbiztonsg kialakulst. Max
Weber ezrt nevezi a modern jogot racionlis jognak. A modern formlis jog kialakulst az uralom s a
politikai hatalom elvlsa tette lehetv, s az az abszolt monarchinak s a burzsozinak az rdekei alapjn
valsult meg.
i) A modern jog tartalmisajtossgai kzl a szemlyi szabadsg jogi garanciinak a kialakulst, az
llampolgri-emberi jogok biztostst, a formlis jogegyenlsget, az llami tevkenysg jogi
szablyozottsgt s korltozst, valamint a jogrendszernek a kzlet s a magnlet kettssgnek
megfelelen kzjogra s magnjogra val tagozdst emelhetjk ki.

93
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

III. A MODERN LLAM,


POLITIKA S JOG
KIALAKULSA

4. 4. A modern llam, politika s jog kialakulsnak


kapcsolata a tks fejldssel
A polgri trsadalom s a politikai llam elvlsa kapcsn tbbszr utaltunk ennek a folyamatnak a tks
fejldssel val sszefggseire. Most elssorban a folyamat eredmnyeire s kvetkezmnyeire tekintettel
sszegezzk a modern llam, politika s jog kialakulsnak a tks fejldssel val kapcsolatt,
megklnbztetve e kapcsolat kt, szorosan sszetartoz oldalt: egyfell a tks jratermelshez, a tks
termelsi mdhoz, a magntulajdonon alapul piacgazdasghoz val viszonyt, msfell pedig a burzsozihoz
mint osztlyhoz val viszonyt.
a) A modern llamnak, politiknak s jognak a tks jratermelshez, a tks piacgazdasghoz val
viszonyt mindenekeltt az jellemzi, hogy a politikai hatalom a termelsi md totalitsnak bels mozzanatbl
azon kvli, elklnlt szfrv vltozott, ami alapjaiban arra vezethet vissza, hogy a tks termelsi mddal
ms tpus llam, ms tpus politikai-jogi berendezkeds vlt trsadalmi szksglett, ms szval megvltozott
az llam, a politikai hatalom s a jog trsadalmi rendeltetse.
A tks jratermels ugyanis azt ignyli, a tks termelsi md pedig azt flttelezi, hogy a kzvetlen termelk
tipikusan s tbbsgkben ketts rtelemben szabad brmunksok legyenek, rvnyeslhessen a munkaer
rujellege, vagyis hogy a termelsen bell az ruviszonyok uralkodjanak, azok kzvettsenek a kzvetlen
termel s a termeleszkzk kztt, azaz a termelsen bell ne (vagy csak kivtelkppen) legyen legitim
politikai hatalmi mozzanat, rvnyesljn a legitim gazdasgon kvli knyszer.
A tks jratermels ugyanakkor alapvet ltalnos kls fltteleinek minden eszkzzel vgs fokon a
politikai hatalom knyszert eszkzeivel val biztostst is ignyli, amelyek kzl mindenekeltt a
magntulajdon vdelmt s korltlansgnak szavatolst, valamint az ru- s pnzforgalom zavartalansgnak
a biztostst emelhetjk ki.
A tks jratermels teht ignyli, flttelezi a politikai hatalmat, annak intzmnyeit, de nem a termelsen
bell s az egyes termelsi egysgekhez kapcsoldan, hanem attl elklnlten s ltalnos formban. A
politikai hatalomnak a modern llamban kifejezd ltalnossga egyfell a hatalom koncentrcijt, msfell a
jogegyenlsget ignyelte. A koncentrci azrt vlt szksgess, mert a tbblettermket elsajtt uralkod
osztly elvesztette kzvetlen politikai hatalmt, amit az egyensly, a stabilits megrzse vgett ptolni
kellett. Nem lehetett viszont akrhogyan s akrhol ptolni, hanem csak az egyetlen szuvern hatalommal, mert
csak azt tekintettk legitimnek, csak azt fogadtk el, s csak ez a kzponti hatalom lehetett elgg ltalnos
abban az rtelemben, hogy nem partikulris. A partikulris hatalom ugyanis a feudalizlds veszlyvel jrt
volna, s klnbz dntseket hozott volna, ami a jogbiztonsg kvetelmnyvel ellenttes.
Ezek az talakulsok teht j s ersebb, koncentrltabb kzhatalmi forma ltrejttt ignyeltk. A politikai
hatalmi viszonyok feudalizmusra jellemz dekoncentrltsgt ily mdon a politikai hatalom koncentrldsa
vltotta fl elbb az abszolt monarchia, majd a nemzet mint a politikailag megszervezett np formjban. (A
hierarchia egyik szintje olyannyira dominnss vlt, hogy magba szippantotta a hierarchit. Az, hogy melyik
szint lett, lehetett a dominns, a trtnelmi krlmnyektl fggtt, amit jl mutat Nyugat-Eurpa, Nmetorszg
s Kelet-Kzp-Eurpa klnbsge.) A hatalmi viszonyoknak ezt a koncentrldst meg kell klnbztetni az
appartus centralizltsgtl. A hatalomkoncentrci az llam s ms hatalmi tnyezk viszonyban
rtelmezhet, a centralizci pedig az llamszervezeten bell. Noha ez utbbi ltalban az elbbi
kvetkezmnye volt, a hatalom koncentrltsga nem zrja ki az appartus decentralizltsgt (pldul Anglia).
Meg kell teht klnbztetni a politikai kzpontosts kt mozzanatt, a koncentrcit s a centralizcit.
Ezek kzl a hatalomnak a szuverenitsban is kifejezd koncentrldsa a dominns, az fakad kzvetlenl a
tks piacgazdasg szksgleteibl.
A kialakul koncentrlt ltalnos politikai hatalomnak a legitimci (leegyszerstve: trvnyesknt val
elfogadtats) ms formjra volt szksge, aminek szksgkppen magban kellett foglalnia az llampolgri
jogegyenlsg minimumt, az pedig tbbnyire egytt jrt a modern llam ltalnos jellegnek a npszuverenits
ideolgija formjban val megfogalmazdsval s tendencijban, trtneti fejldsben a politikai
szabadsgjogok, a polgri demokrcia s a pluralista politikai rendszer kibontakozsval. A tks termels teht
szabadsgot ignyel a burzso, a magnpolgr szmra s szabadsgot knl a citoyen, az llampolgr szmra.
gy tnik, hogy a tks jratermels, a tks piacgazdasg a szabadsg birodalma. Ez a prekapitalista
trsadalmakhoz s a modern diktatrkhoz viszonytva mindenkppen igaz, azonban az itt rvnyesl
szabadsg nem lehet sem korltlan, sem flttlen. A piacgazdasg s a politikai szabadsgjogok kapcsolata
sszetett, amit az is mutat, hogy a polgri demokrcia fejldse is hossz s visszaessekkel tarktott folyamat
94
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

III. A MODERN LLAM,


POLITIKA S JOG
KIALAKULSA
volt. Ugyanakkor a XX. szzad vgnek kelet- s kzp-eurpai s dlkelet-zsiai vltozsai is igazoljk azt a
megllaptst, hogy a piacgazdasg vgs fokon politikai demokrcit ignyel; vagyis nem cfoljk, hanem
igazoljk azt a marxi gondolatot, hogy az anyagi termels meghatroz mdja (az n. alap) neki megfelel
politikai berendezkedst (felptmnyt) ignyel, s vagy sikerl azt kialaktani, vagy az adott trsadalom elbbutbb menthetetlenl hanyatlsnak indul. Nem azt jelenti teht a meghatroz szerep, hogy msknt nem
trtnhet, hanem hogy az alternatv lehetsg a hanyatls, a buks.
A politikai hatalom ltalnossga nyilvnult meg a racionlis, kiszmthat modern jogban s igazgatsban is,
noha ez utbbiak kalkullhatsguk miatt kzvetlenl is flttelt kpeztk a tks piacgazdasg zavartalan
fejldsnek. A tks jratermels s a modern politikai llam kapcsolatt illeten a dnt mozzanat teht a
kls flttelek biztostsban ragadhat meg, azonban ennek a tnyleges sszefggsnek eltlzott
megfogalmazsa fejezdik ki az n. jjelirllam koncepcijban, amely szerint (legalbbis a klasszikus
kapitalizmusban) az llam szerepe az emltett kls flttelek biztostsra korltozdik.
Az elklnlt modern politikai llam ugyanis maga is a tks jratermels egyik alapvet ltalnos kls
flttelt kpezte, amit szintn biztostani kellett, mghozz nemcsak a fegyveres erszak eszkzeivel, ami
szksgess tette az llami tevkenysg kiszlesedst, jabb f irnyainak, funkciinak a kibontakozst,
pldul a szocilis gondoskods s az ideolgia terletn. Az elklnlt politikai llam trsadalmi szksglett
vlsa kvetkeztben relisan hat s nllsod rdekknt jelenik meg az llamrdek, ami egyre
hangslyosabban tudatosodik az llamrezon gondolatban s tovbb ersti a politikai szfra elklnlst s
sajtos racionalitsnak kibontakozst.
Az jjelirllam leegyszerst flfogsval szemben azt is figyelembe kell venni, hogy a tks termelsi md
kialakulsban, az n. eredeti flhalmozs folyamatban a kialakul modern politikai llam aktv szerepet
jtszott, a tks jratermels ignyeinek megfelelen lehetv tette s biztostotta a kzvetlen termelk
termeleszkzktl val megfosztst s brmunkra val knyszertst. Azonban ez utbbi is csak ltalnos
s negatv, tilt formban mehetett vgbe tmegesen, mivel a pozitv ktelezsnek, a munkaknyszernek mr
konkrtnak kellene lennie, ami ellentmondana a munkaer rujellegnek. (Ez termszetesen nem jelenti azt,
hogy esetenknt ne jhettek volna ltre a munkaknyszer klnbz formi, pldul dologhz, rabszolgasg
ltalnoss azonban nem vlhattak.)
Az jjelirllam koncepcija vgl figyelmen kvl hagyja a magntks formban nem kifizetd
szolgltatsok (oktats, posta, vast) llami megszervezst, ami ksbb bontakozik ugyan majd ki, de csri
mr korn megjelennek. Vgl arrl sem szabad megfeledkeznnk, hogy a tks fejlds ksbbi szakaszain a
gazdasgba val erteljes llami beavatkozs is megfigyelhet.
b) A modern llamnak, politiknak s jognak a burzsozihoz val viszonyt mindenekeltt az jellemzi, hogy a
burzsozinak arra van szksge s ezrt arra trekszik, hogy az elklnlt politikai llamot az ltalnoss vls
tendencija, az llampolgri jogegyenlsg s a npszuverenits ideolgija ellenre, annak flttelei kzepette
tartsan a maga ellenrzse al vonja, vagy legalbbis azt jelents mrtkben befolysolni tudja. Ez valsul meg
a polgri forradalmakkal vagy az ezt helyettest reformok sorn, illetleg az azt kvet fejlds sorn: kialakul
a modern polgri politikai s jogi rendszer, amelyik az osztly fltti npllam ltszatnak a megrzsvel
biztostja az llamnak a burzsozia ltal trtn befolysolst, ltrehozza ennek intzmnyes formit. Ebben a
folyamatban a polgri trsadalom s az elklnlt politikai llam kztt sajtos kzvettsek,
kzvettsrendszerek jnnek ltre, amelyek kzl a brokratikus igazgatsi szervezetrendszert, az llami
kpviseleti szervek rendszert, a politikai prtokat, az rdekkpviseleteket, valamint a sajtt s a nyilvnossgot
emelhetjk ki. E kzvett mechanizmusnak egy tovbbi funkcija az, hogy a trsadalom segtsgkkel
dntseik igazolsra s trsadalmi elfogadtatsra knyszertheti az llami szerveket. A vizsglt korban ugyanis
mr ltalnosan elfogadott, hogy az llami s politikai rendszereknek legitimnek, az azokban szlet
dntseknek pedig jogszereknek (leglisaknak) kell lennik. (Takcs 1995, 207.) Ez egyben azt jelentette,
hogy az llam befolysolsa meghatrozott formkhoz s flttelekhez kapcsoldott, ami idvel ms trsadalmi
csoportok szmra is lehetv tette az llam befolysolst.
Mr itt kitapinthat a modern politikai-jogi rendszer fejldsnek kt fontos, napjainkig hat tendencija:
egyfell a modern llamappartus s a jog kiptse s tkletestse, majd tovbbi differencildsa; msfell
pedig az llami s nem llami politikai szfra differencildsa, vagyis hogy az llami szervek mellett azok
befolysolsra s ellenrzsre nem llami politikai szervezetek (mindenekeltt a politikai prtok s
rdekkpviseletek) jnnek ltre, ezek szerepe egyre nvekszik, majd funkcionlisan sszekapcsoldnak az llam
szerveivel s egymssal is, s gy rendszerr szervezdnek, rendszert alkotnak. Ltrejn teht a politikum
elklnlsvel s a politikai jelensgek sszekapcsoldsval a trsadalom politikai rendszere. (A korbbi

95
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

III. A MODERN LLAM,


POLITIKA S JOG
KIALAKULSA
trtneti szakaszok esetben, valamint a modern kort is tfog ltalnos fogalomknt politikai berendezkedsrl
beszlnk.)
Itt csak utalunk arra, hogy abban a folyamatban, amelynek sorn az elklnlt modern politikai llamot a
burzsozia a maga befolysa al vonta, jelents szerepet tltttek be a polgri forradalmak kornak politikaijogi ideolgii, mindenekeltt a klasszikus polgri termszetjogtan, a trsadalmi szerzds tana s a
npszuverenits doktrnja. Mivel a szekularizci kvetkeztben a valls elvesztette politikai vilgnzetforml szerept, a politikai gondolkodst alternatv eszmk, ideolgik kezdtk uralni. Az eszmeramlatok az
n. izmusok (melyek kzl a legtipikusabb a liberalizmus, a konzervativizmus, a szocializmus, a
nacionalizmus, illetve ezek klnbz kombincii) rszben a politikai cselekvst orientltk, rszben pedig
az egyes llami-politikai rendszerek legitimlsnak eszkzei voltak. (Takcs 1995, 206.)
A politikai rendszer intzmnyi elemei mellett ezeknek az ideolgiknak is jelents szerepk volt a ksbbi
politikai fejldsben, gy mindenekeltt abban, hogy a tks fejlds ln jr orszgokban minden lasssg
s ellentmondsossg, az esetenknti viszszaessek ellenre rvnyeslni tudott a politikai rendszernek a
demokratikus fejlds irnyba mutat bels logikja, mind szlesebb trsadalmi csoportok szmra biztostva
az llam befolysolsnak lehetsgt.
A modern llam osztly jellege relativizldott s humanizldott, noha kezdetben igen erteljes volt. A polgri
trsadalom s a modern llam kettse tendencijban demokratikus. Ha a vagyonos polgrsg, a burzsozia
ellenrizni, befolysolni akarja az llamot, azt a politikai rendszer kzvettsei miatt csak tbb-kevsb
demokratikus ton teheti, aminek viszont megvan a maga logikja. A jobboldali diktatrk rvid tvon
forradalom megakadlyozsval szolglhatjk a vagyonos polgrsg rdekeit, de hosszabb tvon nem. A
polgri demokrcia a kapitalizmus legjobb politikai burka, mivel legkevsb ez korltozza, torztja el a szabad
versenyt, s ez teszi leginkbb lehetv a vagyonos polgrsg szmra, hogy trsadalmi elnyeit (vagyon,
mveltsg, szabad id stb.) politikai befolyss alaktsa t.

5. Kulcsfogalmak
abszolt monarchia
llami s nem llami politikai szfra
brokrcia
eredeti tkeflhalmozs
fizikai knyszer legitim alkalmazsnak monopliuma
gazdasgi s gazdasgon kvli knyszer
gazdasgi s politikai hatalom
hatalom
hivatsos politikus
honpolgr (citoyen) s magnpolgr (burzso)
ketts rtelemben szabad brmunks
kzlet s magnlet
modern jog
nemzetllam
polgri trsadalom
polgrsg s burzsozia
politikai llam
96
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

III. A MODERN LLAM,


POLITIKA S JOG
KIALAKULSA
politikai hatalom koncentrcija s centralizcija
politikai-jogi ideolgik
politikai rendszer
szakkpzett hivatalnoki appartus
szekularizci
tks vllalkoz
uralom

6. Irodalom
Anderson, Perry: Az abszolutista llam. Budapest, 1989.
Bckenfrde, Ernst-Wolfgang: Die Entstehung des Staates als Vorgang der Skularisation. In Bckenfrde,
Ernst-Wolfgang: Recht, Staat, Freiheit. Studien zur Rechtsphilosophie. Frankfurt am Main, 1991.
Bevezets a jogi ismeretekbe. Szerk.: Szab Mikls. Miskolc, 1991.
Bib Istvn: Az eurpai trsadalomfejlds rtelme. In u: Vlogatott tanulmnyok. Budapest, 1986.
Bloch, Marc: A trtnelem vdelmben. Vlogatta: Kosry Domokos. Budapest, 1974.
Grgnyi Ferenc: Az llam trtnetisgnek krdshez. In u: Tulajdon s politika. Budapest, 1982. 6578. o.
Habermas, Jrgen: A trsadalmi nyilvnossg szerkezetvltozsa. Budapest, 1971.
Hankiss Elemr Makkai Lszl: Anglia az jkor kszbn. Budapest, 1965.
Jellinek, Georg: Allgemeine Staatslehre. Berlin, 1920.
Macfarlane, Alan: Az angol individualizmus eredete. A csald, a tulajdon s a trsadalmi tmenet. Budapest,
1993.
Marx, Karl: A hegeli llamjog kritikja. In MEM 1. kt. Budapest, 1957a. 203336. o.
Marx, Karl: A tke. I. kt. 24. fej. Az gynevezett eredeti felhalmozs. Budapest, 1967. 668713. o.
Marx, Karl: A zsidkrdshez. In MEM 1. kt. Budapest, 1957b. 349377. o.
MarxEngels: Vlogatott Mvek. Budapest, 1963.
Moore, Barrington: Soziale Ursprnge von Diktatur und Demokratie. Frankfurt am Main, 1974.
Papp Zsolt: Polgri trsadalom s politikai llam. In Politika s politikatudomny. Szerk.: Bihari Mihly.
Budapest, 1982.
Politikai filozfik enciklopdija. Budapest, 1995.
Samu Mihly: Hatalom s llam. Budapest, 1982.
Seligman, Adam B.: A civil trsadalom eszmje. Budapest, 1997.
Szab Mt: Societas civilis s brgerliche Gesellschaft. (A polgri trsadalom s a politikai llam
problmi a politikai gondolkods trtnetben.) Magyar Filozfiai Szemle, 1980/1. 447472. o.
Takcs Pter: A modern llam. In Szabadfalvi Jzsef Szab Bla Szab Mikls H. Szilgyi Istvn
Takcs Pter Zdi Zsolt: Bevezets a jog- s llamtudomnyokba. Miskolc, 1995.

97
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

III. A MODERN LLAM,


POLITIKA S JOG
KIALAKULSA
Szcs Jen: Vzlat Eurpa hrom trtneti rgijrl. Budapest, 1983.
Wallerstein, Immanuel: A modern vilggazdasgi rendszer kialakulsa. Budapest, 1983.
Weber, Max: llam Politika Tudomny. Budapest, 1970.
Weber, Max: A protestns etika s a kapitalizmus szelleme. Budapest, 1982.
Weber, Max: Gazdasg s trsadalom. Budapest, 1967.
Weber, Max: Gazdasg s trsadalom. A megrt szociolgia alapvonalai. 1. kt. Szociolgiai kategriatan.
Budapest, 1987.
Weber, Max: Gazdasg s trsadalom. A megrt szociolgia alapvonalai 2/2. (Jogszociolgia.) Budapest,
1987.
Weber, Max: Gazdasgtrtnet. Budapest, 1979.
Wiatr, Jerzy J.: A politikai viszonyok szociolgija. Budapest, 1980.

98
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

4. fejezet - IV. AZ LLAM


SAJTOSSGAI
1. Az llam fogalma s sajtossgai mint tudomnyos problma
2. Az llam mint trtneti kategria
3. Az llam trsadalmi szerepe
4. Az llam mint a politikai berendezkeds kzponti intzmnye
5. Az llam mint a nptl s a trsadalomtl elklnlt s szuverenitssal rendelkez kzhatalom
6. Az llam mint a munkamegoszts kln gt kpez szervezet
7. Az llam mint trsadalmi-gazdasgi krnyezetvel sajtos klcsnhatsban mkd rendszer
8. Az llam sajtossgai s az llamok rendszerezse
9. A jogllam

1. 1. Az llam fogalma s sajtossgai mint


tudomnyos problma
Mint mr volt rla sz, a fogalmak a jelensgek egyes viszonyait, tulajdonsgait ragadjk meg; a sokak ltal
kedvelt metaforikus kifejezssel lve a tudomny fogalmakba srti a valsgot. Az llam sajtossgai kapcsn
teht az llam fogalmrl van sz s megfordtva.
Az llam fogalmnak a meghatrozsa alapveten kt f szempontbl jelents. Alegtbb (st tttelesen,
kzvetve minden) llammeghatrozsnak van bizonyos legitimcis s normatv szerepe, amennyiben igazol
vagy brl egyes llami berendezseket, msfell pedig mint minden tudomnyos fogalommeghatrozsnak
az az elmleti funkcija, hogy egyrtelmv tegye, adott esetben mirl van sz, hatrolja el a fogalom trgyt
ms hasonl jelensgektl s ezltal segtse annak jobb megrtst. Mi itt a krdst csupn a msodiknak
emltett sszefggs vonatkozsban tekintjk t. Az llamfogalom legitimcis szerepe ugyanis szorosan
sszefgg a klnbz llamblcseleti flfogsokkal, gy annak trgyalsra a jog- s llamblcselet keretben
kerl sor.
A tudomnyelmleti fejezetben klnbsget tettnk a definci s a meghatrozs kztt. A definciban az
elhatrolsra, a meghatrozsban a megrtetsre kerl a hangsly. Noha vilgos s egyrtelm elhatrolsuk a
gyakorlatban sokszor igen nehz, annyit mindenkppen megllapthatunk, hogy klnsen olyan jelensgek
esetben, mint az llam, amelyre vonatkozan a politikai-jogi gondolkods trtnetben szmtalan
meghatrozs szletett, a meghatrozsok mindig vitatottabbak, szkebb krben tallnak elfogadsra, mint a
defincik. Ezrt a jogi alaptan mint alapoz trgy esetben elszr egy rvid defincit kellene adnunk, amelyet
ha nem is minden flfogs kpviseli, de a tudomny mvelinek viszonylag szles kre elfogad. Az llam
esetben azonban erre nincs esly (a jog esetben sokkal inkbb), aminek tbb oka is van, gy mindenekeltt az
llam mr emltett trtnetisge, sszetettsge, az llam krdseinek politikai jelentsge, az llamfogalom
esetleges legitimcis szerepe, valamint az elmleti tradcik klnbzsge.
A defincinak legalbb hrom jelensgtl kell elhatrolnia az llamot:
a) az llamot megelz trzsi-nemzetsgi trsadalmaktl, illetleg azok szervezdstl ebben a
vonatkozsban viszonylag kielgt a helyzet: a terleti szervezds, a npessg egsztl elklnlt kzhatalmi
szervezet, valamint a tbblettermk egy rsznek az llam cljaira ad formjban val elvonsa elgsges
kritriumot szolgltat;
b) az llammal egyidejleg ltez s ahhoz valamiben hasonlt ms szervezetektl pldul csaldtl
(hzkzssgtl), egyhztl, prttl vagy egy vdelmi maffitl val elhatrolsra az elz kritriumok mr
nem elgsgesek megfelel elhatrolsi kritriumnak tnik azonban a szuvern fhatalom, valamint a fizikai
99
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

knyszer legitim alkalmazsa monopliumnak a kritriuma; azonban ezen kritriumok sajtos trtnetisgk,
viszonylag ksi teljes kibontakozsuk miatt szmos esetben nem egszen egyrtelmek, lnyegben csak a
modern llam esetben alkalmazhatak;
c) a kvzi llamoktl, a bbllamoktl, a puszta rezsimektl val elhatrolsra ltalban kt szempont jn
szba: a fggetlensg s valamilyen sajtos legitimcis szempont (pldul demokratikus vlaszts npi
forradalom); a fggetlensg azonban mindig relatv s trtnetileg vltoz (a hbri fggstl napjaink globlis
gazdasgi fggsgig), a msodik pedig eltr rtkszempontok, ideolgiai szempontok fggvnye.
Az llam tekintetben teht hinyzik az ltalnosan elfogadott, vitathatatlan s egyrtelm definci. Ezrt nem
az llam zrt, kerek defincijt vagy meghatrozst adjuk a tovbbiakban, hanem az llam sajtossgait
vzoljuk fl, hangslyozva, hogy azok a trtnelmi fejlds klnbz szakaszaiban nem ugyanolyan formban
nyilvnulnak meg, tovbb hogy ltalnos rvnyessgket, minden llamra jellemz voltukat az egyes
flfogsok klnbzkppen rtkelik.
Hangslyoznunk kell tovbb, hogy a fogalom a valsgot fejezi ki s nem az eszmnyit, ezrt az llam
sajtossgai kz nem tartoznak valamely elkpzelt idelis (vagy idealizlt) llam tulajdonsgai. Hasonlkppen
nem tekintjk az llam sajtossgainak ltfltteleit, mint a npessg s a terlet; hiszen minden ms szervezet
is meghatrozott emberekbl ll s terletileg meghatrozhat helyen ltezik, legalbbis abban az rtelemben,
hogy valamilyen terlethez kapcsoldik. Ezrt nem tartjuk kielgtnek az n. formlis vagy hromelemes
llamfogalmat, amely szerint az llam sajt terlettel, npessggel s fhatalommal rendelkez, azzal
jellemezhet szvetsg vagy szervezet, mivel a problmk ezeknek az elemeknek, mindenekeltt a
fhatalomnak a kibontsnl kezddnek. Az llamra nem az nmagban vett terlet s npessg, hanem a
fhatalomnak azokhoz val sajtos viszonya a jellemz.
Ami az llamnak a klnbz trtnelmi korokban eltr mrtkben megnyilvnul sajtossgait illeti, Max
Weber mr korbban is idzett megllaptsval rtnk egyet, amely szerint az llam fogalmt annak modern
tpusval sszhangban ajnlatos definilni (Weber 1987, 79.).
Ezeknek a krdseknek az elrebocstsa utn az llam kvetkez sajtossgait emeljk ki:
a) az llam trtneti kategria;
b) az llam lte objektv trsadalmi szksglet, amit az llam trsadalmi rendeltetse fejez ki;
c) az llam trsadalmi rendeltetst funkciin keresztl valstja meg;
d) az llam a trsadalom politikai berendezkedsnek kzponti, a fizikai erszakkal val knyszerts legitim
alkalmazsnak a monopliumval s a knyszerts formalizlt, specilis eszkzeivel rendelkez intzmnye;
e) az llam nptl s trsadalomtl elklnlt, szuverenitssal rendelkez kzhatalom;
f) az llam a munkamegoszts kln gt kpez szervezet;
g) az llam sajtos klcsnhatsban van trsadalmi-gazdasgi krnyezetvel.

2. 2. Az llam mint trtneti kategria


Az llam egyik alapvet jellemz vonsa trtnetisge, trtneti kategriajellege, ami tmren abban foglalhat
ssze, hogy az llam a trtneti fejlds meghatrozott fokn jtt ltre, s kialakulst kveten jelents
fejldsen ment s megy keresztl. Ez utbbi szmos gondolkodt arra ksztetett, hogy az llam jvjnek
krdsvel is foglalkozzon.
a) Az llam keletkezsvel a korbbiakban rszletesen foglalkoztunk.
b) Az llam fejldst elsdlegesen az llamtpus kategrija segtsgvel ragadjuk meg (mint ahogy a jog
fejldst a jogtpus kategrijnak a segtsgvel). Az llamtpus llamelmleti kategriaknt egyrszt az llam
fejldsnek nagy trtneti korszakait jelli; msrszt pedig az egyes llamok, llamrendszerek elsdleges
osztlyozsra szolgl kategria is. Az llamtpus teht az llamelmlet kt tmakre az llam trtnetisge
s az llamok rendszerezse vonatkozsban is kzponti jelentsg fogalom.

100
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

Az llamtpus az azonos trsadalmi formcihoz kapcsold s ezek trsadalmi viszonyait kifejez, vd,
szolgl egyes llamok ms szval: llamrendszerek kzs vonsait fejezi ki. A floszts alapja az llam
trsadalmi szerepe, mivel ezek a kzs vonsok alapveten az llam sajtos trsadalmi szerepnek a
kvetkezmnyei, s fellelik az llamok trsadalmi-gazdasgi alapjt, mkdsk s flptsk alapvet elveit,
tartalmi s formai sajtossgait. Az llamtpus fogalma teht szorosan sszefgg a trsadalmi-gazdasgi
formci kategrijval, valamely trsadalmi-gazdasgi formcinak sajtos llamtpus (s jogtpus) felel meg.
Ez a megfelels azonban nem teljes s nem flttlen, mivel egyrszt nem minden trsadalmi-gazdasgi
formcit ksr vgig az llami szervezettsg (pldul a trzsi-nemzetsgi trsadalomnak csak boml
szakaszban jttek ltre az zsiai tpus llamok), msrszt pedig a megfelels mrtke tbbflekppen is
rtelmezhet. Ennek megfelelen az llamnak (s a jognak) legalbb ngy trtneti tpust klnbztetjk meg:
az zsiai, az antik, a feudlis (hbri) s a modern llamot. [A legalbb megjegyzsnk elssorban arra az itt
nem rszletezhet vitakrdsre vonatkozik, hogy vajon az llamszocialista rendszer llamai a modern
llamtpuson belli sajtos llamkapitalista vltozatot kpviseltek-e, vagy pedig a tks s az llamszocialista
llam kt nll llamtpust kpez. Megjegyzsnk tovbb az llamelmlet egyik klaszszikusnak, Georg
Jellineknek (18511911) az llspontjra is utal, aki az antikvitson bell nll llamtpusnak tekintette az
kori grg, illetleg rmai llamot.]
Az llam fejldst nem egyenes vonal s fokozatos evolci jellemzi, hanem ppgy, mint a trsadalom
fejldst, hiszen az llamnak nincs a trsadalomtl elszakthat trtnete ellentmondsos s egyenltlen
fejlds, a progresszv s regresszv tendencik egyttes jelenlte s vltakozsa, a mennyisgi s minsgi
vltozsoknak, az evolcinak s a revolcinak a dialektikja.
A trsadalmi fejldsben a legfontosabb minsgi vltozst az j trsadalmi-gazdasgi formcik kialakulsa
a szles rtelemben vett trsadalmi forradalom jelenti, ami j llamtpusok kialakulsval jr egytt. A
kapitalizmust megelz trsadalmi-gazdasgi formcik esetben az j formci kialakulsa legalbbis
rszben a trzsi-nemzetsgi trsadalombl val kialakulst jelentette; ezrt a rgit az j llamtpus nem
kzvetlenl vltotta fl, hanem az utbbi az llam kialakulsnak j tjn jtt ltre. A tks trsadalom
kialakulsakor az llam rgi tpust kzvetlenl flvltotta annak j tpusa, ami azt eredmnyezte, hogy a
trsadalmi forradalom vagyis az j trsadalmi formci s llamtpus kialakulsa tbbnyire politikai
forradalommal, vagyis a kznyelvi rtelemben vett forradalommal, gyors, gyakran erszakos vltozssal
kapcsoldott ssze (pldul angol, francia polgri forradalmak). A trsadalmi forradalmak azonban kivtelesen
fllrl vgrehajtott reformok tjn, viszonylag bksen is vgbemehettek (pldul a nmet polgri talakuls).
Az llam sok ms trsadalmi jelensghez hasonlan olyan jelensg, amely tulajdonsgait fejldse folyamn
bontja ki. E sajtossgok kibontakozsnak fbb llomsai az elzekben vzolt llamtpus-vltozsok, azonban
azoknak a szerepe, jelentsge mint arrl a modern llam, politika s jog kialakulsa kapcsn szltunk nem
azonos. Ennek alapjn tovbb csoportosthatjuk a trtneti llamtpusokat, megklnbztetve a prekapitalista
(zsiai, antik, feudlis) s modern llamtpusokat azon az alapon, hogy az llam nhny fontos sajtossga a
prekapitalista llamokban csak csrjban van jelen, azok kifejlett formban csak a modern llamokra
jellemzek. Ezrt az llamelmletben tbb neves gondolkod is kpviseli azt az llspontot, hogy valjban
csak a modern llam tekinthet llamnak, a korbbi hasonl kpzdmnyekre (polisz, imperium, regnum stb.)
az llam kifejezs nem alkalmazhat. Ezzel a nzettel nem rtnk egyet, noha az nem teljesen alaptalan. A
krdssel bvebben a jog- s llamblcselet tantrgy krben foglalkozunk.
Az llam sajtossgai kibontakozsnak folyamatjellegt az llam fogalmi ismrveinl is figyelembe kell venni,
st ppen erre a folyamatjellegre tekintettel beszlnk az llam fogalma helyett az llam fogalmi ismrveirl
vagy sajtossgairl.
Az llam fejldse nem korltozdik az j llamtpusok kialakulsra, hanem az llam az egyes trsadalmigazdasgi formcikon bell is fejldik, aminek alapjn az llam klnbz fejldsi szakaszait
klnbztetjk meg. A dnt megklnbztet szempont itt is az llam trsadalmi szerepe. Klnbsgek
vannak tovbb az egyes trsadalmi-gazdasgi formcikon bell az egyes llamrendszerek fejldsi tjai
kztt. Ebben a tekintetben elssorban annak van jelentsge, hogy az adott trsadalom, amelynek az llamrl
van sz, milyen krlmnyek kztt jtt ltre, s ennek kvetkeztben mennyiben tudta sajtossgait
kibontakoztatni. Ezen az alapon elvileg a fejldsi utak ngy vltozatt klnbztetjk meg: Az n. klasszikus
ton kedvez krlmnyek sszekapcsoldsa rvn elszr, eredeti mdon jn ltre fejldkpes formban az
adott trsadalmi-gazdasgi formci elsdleges alakzata (pldul az antik Athn, a frank feudalizmus, az jkori
Anglia). Msodlagos fejldsi trl vagy alakzatrl akkor beszlhetnk, ha az j formci tbb-kevsb mr
kialakult elemei kedvezbb tovbbfejldsi flttelek kz kerlnek, s ezrt spontn mdon erteljesebben s
tisztbban kibontakoznak sajtossgai (pldul kori Rma, Egyeslt llamok). Mintakvet fejldsi t vagy
alakzat esetben a flzrkzs, a modernizci rdekben, illetleg cljbl valamilyen kls modell tudatos
101
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

msolsrl van sz, amelynek a kialaktsban s megvalstsban jelents az llam, st az erszak szerepe
(pldul kelet-kzp-eurpai feudalizmus, Szent Istvn, az n. fejld orszgok, az n. npi demokrcik). Ha a
flzrkzs sikeresnek bizonyul, e fejldsi t sajtossgai egyre inkbb elhalvnyulnak, hasonlv vlnak a
klasszikus, illetve a msodlagos t jellemz vonsaihoz. (Kivl plda erre a valamikori eurpai flperifria
Nmetorszg, Dl- s szak-Eurpa llamainak a fejldse.) Vgl esetenknt beszlhetnk korai vagy
eltorzult fejldsi utakrl, amit pldul Biznc, a renesznsz kori Itlia vagy a szovjet fejlds pldz. Ezek a
fejldsi klnbsgek az llamok tovbbi, llamtpuson belli osztlyozsnak a fejldsi szakasz s az
llamforma kategriival megragadhat klns szintjn nem mellzhetek. E krdsek rszletes vizsglatra a
jog- s llamblcseletben kerl sor.
c) Az llam trtnetisge flveti jvjnek krdst is. Az erre adott vlaszok nem tudomnyos elmletek, st
mg csak nem is tudomnyos hipotzisek (mivel nem cfolhatk vagy igazolhatk), hanem prognzisok. Az
egyik ilyen prognzis a marxista llamelmlet ttele az llam elhalsrl. Ennek alapja egyfell az a
megllapts, hogy az llam az osztlytrsadalmak kialakulsnak a termke, msfell pedig az a prognzis,
hogy a trsadalmi fejlds sorn az osztlyok fokozatosan megsznnek. Ezen alapul az a kvetkeztets, hogy ha
az llam kialakulsnak okai megsznnek, akkor maga az llam is meg fog sznni, el fog halni.
Ennek a hipotzisnek a kiindul ttele a trsadalmi osztlyok ltrejtte s az llam kialakulsa kztti oksgi
kapcsolat flttlen s ltalnos rvny lltsa azonban ilyen formban nem igaz, msrszt maga a
kvetkeztets is hibs: a kivlt okok megsznse esetn ms fnntart okok tovbbra is biztosthatjk az adott
jelensg fnnmaradst. Emellett a trsadalmi fejlds tendencii is megkrdjelezik az llam elhalsra
vonatkoz prognzis helytllsgt. A trsadalmi jratermelsi folyamat ugyanis egyre bonyolultabb vlik, ami
bonyolult munkamegosztst s a termels irnytinak, a vezetknek az elklnlst, intzmnyesedett hatalmi
viszonyok megltt ignyli. Ebbl kvetkezik, hogy a trsadalom mindig is strukturlt, rtegzett lesz, ahol
rdekklnbsgek, st rdekellenttek is addnak majd, amelyeknek a kezelse, sszeegyeztetse a hatalmi
viszonyoknak hatatlanul politikai jelleget klcsnz. Mrpedig ha a trsadalom hatalmi viszonyai politikai
jellegek maradnak, akkor azok kzponti intzmnye tovbbra is az llam marad annak ellenre, hogy ez az
llam mr nem antagonisztikus, nem osztly jelleg rdekellenttek kezelsre, megoldsra szolgl, s
feladatai elltshoz csak csekly mrtkben lesz szksge a knyszerts eszkzre vagy az azzal val
fenyegetsnek az alkalmazsra, ami a politikai kultra fejldst s a hatalomgyakorls technikinak a
humanizldst eredmnyezi. Ez az llam humanizldsnak a prognzisa.
A globalizcis folyamatok flgyorsulsa nyomn az llam jvjt illeten j prognzisok fogalmazdtak meg.
Ezek kzl a leginkbb elfogadott az llam relativizldsnak prognzisa. Ennek alapjul az a tny s
egyben tendencia szolgl, hogy az llami feladatok s azok megvalstsa rszben nemzetllamok fltti
intzmnyekhez, rszben pedig regionlis szintre, mghozz esetenknt a nemzetllamok hatrait metsz rgik
szintjre kerl. Ez azt jelenti, hogy a nemzetllamok szuverenitsukat fokozatosan elvesztik, de llamisguk
megmarad, nem olvadnak fl valamifle vilgllamban. Apolitikai-jogi-szervezeti egysgkpzds elsdleges
formja a belthat jvben a nem szuvern llam marad. Reinhard Steiger nmet llamtuds megfogalmazsa
szerint ez a primer llam kooperatv s integratv llam fltti szervezetekkel egyre inkbb a funkcionlisan
meghatrozott komplementarits jogilag szervezett viszonyba kerl.

3. 3. Az llam trsadalmi szerepe


3.1. Az llam trsadalmi szerept kifejez kategrikrl ltalban
Az llam sajtossgainak flsorolsa kapcsn kt idevg jellemz vonst emeltk ki, nevezetesen azt, hogy az
llam lte objektv trsadalmi szksglet, amit az llam trsadalmi rendeltetsnek neveznk, s amit az llam
funkciin keresztl valst meg. Itt teht az llam kt szorosan sszefgg sajtossgrl, illetve az azokat
kifejez kategrikrl van sz. Tekintettel szoros kapcsoldsukra, clszerbbnek tnik e kategrik egyttes,
egymsra vonatkoztatott trgyalsa. gy nyilvnvalbb az a kzs tulajdonsguk, hogy mind a trsadalmi
rendeltets, mind a funkci kategrija az llamnak s krnyezetnek arra az sszefggsre vonatkozik, ahol az
llam az aktv fl. Ezt az sszefggst tovbbi kategorilis megklnbztets nlkl az llam trsadalmi
szerepnek nevezzk. Ennek az sszefggsnek a tovbbi tagolsra, elemzsre olyan sajtos llamelmleti
kategrik szolglnak, mint az llam trsadalmi rendeltetse, clja, feladatai s funkcii. Az alapul szolgl
sszefggs azonossga miatt e kategrik terjedelme tbb-kevsb megfelel egymsnak, mivel azonban ennek
klnbz mozzanatait, oldalait, vonatkozsait fejezik ki, a kategrik tartalma lnyegesen klnbzik.
A kvetkezkben az absztrakttl a konkrt fel haladva elszr az llam trsadalmi szerept klnbz mdon
megragad sajtos llamelmleti kategrik lnyegt s szszefggseit vzoljuk, majd az egyes kategrik
102
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

tartalmnak a kibontsra s kapcsoldsaik bemutatsra kerl sor. Vgl a kategrik tovbbi


konkretizlsaknt az llami funkcik osztlyozsnak s trtnelmi vltozsnak krdseit tekintjk t.

3.2. Az llam trsadalmi szerept kifejez kategrik lnyege


Az llam trsadalmi rendeltetsnek lnyege az llam objektv szksglet mivolta, az, hogy a trsadalmi lt
fnnmaradshoz, a trsadalmi jratermelsi folyamat zavartalan lebonyoldshoz, az adott kzssg
megmaradshoz a trsadalmi fejlds meghatrozott foktl kezdve szksg van az llamra. Az llam
keletkezsnek vizsglata arra az eredmnyre vezetett, hogy az llam objektv trsadalmi szksgletknt jtt
ltre. Az llamnak lnyeges tulajdonsga, krnyezethez fzd kapcsolatban meghatroz sajtossga az,
hogy objektv trsadalmi szksglet. Ez az sszefggs nemcsak az llam keletkezse, hanem fnnmaradsa s
fejldse szempontjbl is dnt jelentsg. Az llam trsadalmi rendeltetse mint az llamelmlet sajtos
kategrija ezt az sszefggst, ezt az objektv szksgletet fejezi ki, ami a trsadalmi fejlds sorn
termszetesen ms s ms formban nyilvnul meg. [Ktsgtelen, hogy a kategria elnevezse nem a
legszerencssebb. Kifejezi ugyan a szksglet szubjektumtl s gy flismerstl fggetlen objektivitst,
azonban rezhetk mg a fogalom teolgiai gykerei (eleve elrendels), ami definci hinyban esetleg
flrertseket okozhat.]
Az llamcl vagy llami cl kategrijnak a lnyege az objektv szksgletek tudati megragadsa,
megfogalmazsa az llamot vezet csoport rszrl, az llami feladat pedig az llami cl konkrtabb
megfogalmazsa, rszekre bontsa, meghatrozott llami szervekkel, azok tevkenysgvel s eszkzkkel val
sszekapcsolsa. Az llami cl s az llami feladat jellegt tekintve teht annyiban kzs, hogy szubjektve
megfogalmazott kvetelmnyt tartalmaznak. A kett abban tr el, hogy az llami cl csak annyit fejez ki, hogy
az llamnak mit kell elrnie annak rdekben, hogy fnnmaradjon s a kvnt mdon fejldjk az adott
trsadalmi berendezkeds; az llami feladat pedig azt, hogy az adott cl megvalstsa rdekben melyik llami
szervnek milyen eszkzkkel mit kell tennie, hogyan kell eljrnia, mit kell megvalstania.
Az llami funkci kategrijnak az ltalunk hasznlt rtelemben az a lnyege, hogy az az llam tnyleges
tevkenysgt s annak tnyleges hatst fejezi ki, nem a kvetelmnyek, a kell vilghoz, hanem a realits, a
van vilghoz kapcsoldik, azoknak a tevkenysgeknek az ltalnos vonsait fejezi ki, amelyeket az llami
feladatok megvalstsa sorn az llami szervek vgeznek. Az llam funkciit ezrt elvontan mint az llami
tevkenysg f irnyait tekintjk.
Az llam trsadalmi szerept kifejez kategrik klnbsgt teht: objektv szksglet, szubjektve
megfogalmazott szksglet, tnylegessg azrt kell hangslyoznunk, mert mg napjaink szaktudomnyos
elemzseiben is tallkozunk ezeknek a vonatkozsoknak az sszekeversvel. Ennek az az oka, hogy az llami
funkci kategrija is viszonylag ksi eredmnye az llamelmlet fejldsnek, az itt vzolt vonatkozsok
hatrozott elklntse pedig a kzelmlt termke. Ez a helyzet terminolgiai eltrsekhez vezetett. A jogi
szemllet llamtanban s az alkotmnyjog szakirodalmban szles krben elterjedt az llami funkci
kifejezsnek az egyes llami tevkenysgformk (trvnyhozs, kzigazgats, igazsgszolgltats stb.)
rtelmben val hasznlata s az ltalunk llami funkcinak nevezett sszefggsekre pedig az objektv
llamcl kategrinak az alkalmazsa. Ezzel szemben a szociolgiban s a szociolgiai szemllet
llamelmletben lnyegben velnk egyezen hasznljk ezeket a fogalmakat, s a hazai jog- s
llamblcseletben is ez a terminolgia az ltalnosan elfogadott. Ms, itt nem rszletezhet elmleti
megfontols mellett ez is az ltalunk hasznlt terminolgit indokolja.

3.3. Az llam trsadalmi rendeltetse


Az llam trsadalmi rendeltetsnek a tartalma ltalnosan (vagyis a konkrt trtneti formktl
elvonatkoztatva) abban foglalhat ssze, hogy a trsadalmi fejldsnek s a trsadalom differencildsnak
meghatrozott foktl kezdden a trsadalmi jratermelsi folyamat zavartalansga s tovbbfejldse
meghatrozott llamnak (llami formknak, intzmnyeknek, tevkenysgeknek) a megltt s fnntartst,
jratermelst ignyli. Ez azt jelenti, hogy meghatrozott llami szervek s azok mkdse nlkl az adott
termelsi viszonyokkal jellemezhet jratermelsi folyamatban olyan zavarok kvetkeznnek be, amelyek
vlsghoz s ezltal vagy az adott trsadalmi-gazdasgi berendezkeds, vagy az adott kzssg hanyatlshoz,
esetleg megsznshez vezetnnek. Aszksglet objektivitsa teht a hanyatls vagy pusztuls objektv
veszlynek, a pusztuls terh-nek a kvetkezmnye. Az llam trsadalmi rendeltetse tovbb annak is a
kifejezdse, hogy a trsadalmi jratermelsi folyamat nem korltozdik az anyagi javak termelsre, hanem az
ssztrsadalmisg jratermelst gy tbbek kztt szksgletek, normk, intzmnyek, viszonyok s eszmk
jratermelst is magban foglalja. Ez egyben azt is jelenti, hogy a trsadalmi jratermelsi folyamat
103
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

zavartalan menetnek s tovbbfejldsnek a meglte meghatrozott llami intzmnyeknek s normknak a


megltt s jratermelst ignyli, vagyis bizonyos intzmnyeknek, normknak a meglte a trsadalmi-trtneti
fejlds adott fokn objektv trsadalmi szksglet. Az llam trsadalmi rendeltetse mint kategria ily mdon
az llamnak a trsadalmi totalitsban elfoglalt helyre vonatkozik, annak legfontosabb meghatrozottsgt fejezi
ki.
Az llam trsadalmi rendeltetse azonban mindig csak konkrt trsadalmi totalits, konkrt jratermelsi
folyamat objektv szksgleteit, ignyeit fejezi ki. Ezrt az llam trsadalmi rendeltetsnek tartalma
trtnetileg vltozik, ms s ms formban nyilvnul meg. Az llam trsadalmi rendeltetsnek objektivitsa
teht relatv.
Az llam trsadalmi rendeltetse mint llamelmleti kategria objektv viszonyt, objektv szksgletet fejez
ugyan ki, azonban ez az objektv jelleg nem abszolt s nem flttlen, azaz tbb vonatkozsban is relatv.
Relatv egyrszt azrt, mert adott trsadalmi berendezkedst flttelez, s mint viszonyfogalom csak
meghatrozott trsadalmi berendezkeds vonatkozsban rtelmezhet. Msrszt azrt, mert trtnetileg
kondicionlt s trtnelmileg vltoz, magban foglalja a tovbbfejlds biztostsnak a mozzanatt, s ezrt
nem nlklzheti a lehetsges vltozsok, fejldsi alternatvk rtkelsnek a mozzanatt, ami viszont csak
valamilyen s szksgkppen relatv jelleg trsadalomidel alapjn lehetsges. Ezrt az llam trsadalmi
rendeltetsnek konkrtabb elemzse s meghatrozsa sorn nem nlklzhet a trtnetfilozfiai szempontok
s az uralkod politikai eszmk vizsglata sem.

3.4. Az llamcl
Az llamcl kategrija tartalmnak a kibontsa sorn elszr is ennek a clkitzsnek a jellegt kell
tisztznunk. Az llamcl az llamelmlet legrgibb kategrii kz tartozik, ami azzal jrt, hogy azt igen
sokflekppen rtelmeztk. Rviden utalnunk kell arra, hogy ezekhez a korbbi flfogsokhoz llspontunk
hogyan viszonyul, mindenekeltt hogy melyek azok az rtelmezsi irnyok, amelyek esetben egszen mst
jelent az llamcl kifejezs, mint itt.
Platntl napjainkig igen sokan kpviselik azt a flfogst, amelyik az llam cljt az idelis, eszmnyi, tkletes
llammal kapcsolja ssze, ennek kvetkeztben az llam cljt az llamon kvl ttelezik fel; valamilyen
tlvilgi sszefggsbl vagy eszmei rtkbl vezetik le. Az gy rtelmezett llamcl nzetnk szerint valdi
sszefggst nem fejez ki. Meg kell jegyeznnk, hogy a kvetkezetes vallsos flfogs szmra legalbbis
zavar az llamcl ttelezse, mivel az az isteni clok flsleges megkettzst s az llam eszkzjellegnek az
elhalvnytst jelenti. Elutastjk az llamcl kategrijt azok is, akik az llamot puszta uralmi eszkznek
tekintik akr valamely osztly, akr pedig valamely nemzet vagy faj kezben. Az llamcl kategrijnak a
kidolgozsa teht a puszta eszkzknt val flfogs kzvetett elutastst is jelenti. Az llamot szervezetknt
megragad s a relis llami folyamatokat eltrbe llt szerzk egy rsze is az llamot nclnak tekintve
ugyancsak elutastja az llamcl fogalmt.
A modern rendszerelmlet ezzel szemben leegyszerstve itt most e flfogst a trsadalmi rendszerek
jellemz vonsaknt emeli ki, hogy azok sajtos rtelemmel brnak, ami megszabja mkdsket. Az llam
esetben ennek az rtelemnek az llamcl felel meg. Az llamcl kritikusai ugyanakkor joggal utaltak arra,
hogy a cl fogalmhoz hozztartozik az elkpzelsek s az rzsek flttelezse, vagyis cljaik csak az egyes
embereknek vannak. Ezrt le kell szgeznnk, hogy az llamcl kategrija jellegt tekintve klnbzik az
egyni cltl mint sajtos tudati-pszichikai jelensgtl.
Az ltalnos llamtan kpviseli mindenekeltt Jellinek a klnbz llamcl-flfogsok kritikai elemzse
alapjn az llamcl hrom tpust klnbztettk meg. Eszerint az objektv rtelemben vett llami clok az
llam trsadalmi s kulturlis hatsait lelik fl ez az rtelmezs teht az llami funkci ltalunk hasznlt
fogalmval azonos vagy legalbbis rokon. A szubjektv rtelemben vett llami clok azon clelkpzelseknek
az sszessgt jelentik, amelyek az llam nevben cselekv szemlyeket vezrlik. Ezek az elkpzelsek is a
valsghoz tartoznak, azonban csak azok szmra adottak kzvetlenl, akik az llami clokat megvalstjk.
Msok csak kzvetett mdon llapthatjk meg ezeknek az llami clkitzseknek a ltezst. Az llami cl
teht kvetelmnyeket tartalmaz s ennyiben nem csak a mr tnylegesen ltez valsgot fejezi ki ,
ugyanakkor azonban bizonyos kvetelmnyeknek a valsgos megfogalmazsa, ami tnylegesen befolysolja az
llamappartus mkdst s ennyiben valsgos. Az llami szervek kpviseli, az llami alkalmazottak
legalbbis minimlis mrtkben tartjk magukat az llami clokhoz, pontosabban az azokat kifejez
feladatokhoz. Ha ez nem gy van, akkor az adott clkitzsek nem vlnak valdi llami cll, mivel az elrsok
ktelez ereje (rvnyessge) flttelezi a tnyleges kvets (rvnyesls) minimlis szintjt. Nem valdi
kvetelmny az, amit senki sem tart be, nem valdi cl, amit senki sem ksrel meg megvalstani, legfljebb az
104
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

llamcl szimbolikus vagy propagandisztikus ltszata. Ez utbbi sszefggs azrt fontos, mivel az llami
clok nemcsak az llami szervek befolysolsra irnyulnak, hanem legitimcis funkcit is betltenek. Ezrt a
legitimits biztostsa rdekben olyan clokat is meghirdetnek, amelyeket az llamot vezet csoport eszkzk
hinyban nem tud (pldul laks llampolgri jogon) vagy nem is akar (pldul nigazgats) megvalstani.
Az llamclok legitimcis szerepvel sszefgg az ltalnos llamtan harmadik llamcltpusa, az n. etikaipolitikai rtelemben vett llamcl. Ez tartalmilag kpviseli politikai-ideolgiai nzeteitl fgg, ezrt
tartalmnak konkrtabb kifejtsre nincs lehetsg; ez tovbb nem valsgos llamcl, mivel nem az llam
mkdsvel elrni kvnt hatsokra, a trsadalmi viszonyok vdelmre vagy kzvetlenl napirenden lv
talaktsra vonatkozik, hanem a majdani tkletes trsadalom lerst s kvntknt, elrendknt val
ttelezst tartalmazza. Nem llamcl teht, hanem trsadalomidel. ltalnos s tvoli idpontra vonatkozik,
ezrt knnyebben lehet tves, m ez nehezebben derl ki. Azrt sem valdi cl, mert kzvetlenl nem
befolysolja az llamappartus mkdst, csak kzvetve, a valsgos llami clokon s feladatokon keresztl.
(Trsadalomidel pldul az az elkpzels, hogy az idelis trsadalom a termeleszkzk trsadalmi tulajdonn
nyugv kommunista trsadalom, llami cl az llamosts s a kollektivizls, llami feladat meghatrozott
zemek llamostsa vagy a magngazdasgok fokozott adztatsa s zaklatsa; ugyangy trsadalomidel az az
elkpzels, hogy az idelis trsadalom a tks magntulajdonon s szabad versenyen nyugv piacgazdasg,
llami cl a privatizls s a piac liberalizlsa, az llami feladat az egyes llami zemek s llamilag szervezett
tevkenysgek privatizlsa, a vllalkozsbart adztats vagy a ftanyagok llami rtmogatsnak a
flszmolsa.)
A trsadalomidelok tartalmi vizsglata elssorban a politikai filozfia problmakrbe tartozik. Az
llamelmlet szempontjbl annyiban van jelentsgk, amennyiben befolysoljk a valsgos llami clok
megfogalmazst, kimunklst. Mivel a trsadalomidelok valamilyen ideolgihoz, vilgnzethez
kapcsoldnak, ezrt az llami clokat tbb vonatkozsban is befolysoljk: az llamclok tartalmnak f
vonsain, a valsgos sszefggsek elemzsre szolgl paradigmn, a klnbz jelensgek rtkelsnek
szempontjain stb. keresztl. A trsadalomidel ugyanakkor nem hatrozza meg egyrtelmen az llami clokat
s feladatokat, ugyanazon trsadalomidel alapjn eltr llami clok s feladatok is megfogalmazhatk, gy
pldul ugyanazon kommunista trsadalomidelon nyugodott a hadikommunizmus, a NEP, illetleg a sztlini
kollektivizls s iparosts politikja vagy Magyarorszgon a direkt tervutastsos rendszer s az 1968-ban
bevezetett n. j gazdasgi mechanizmus.
A trsadalomidel s az llamcl sszefggsnek kapcsn fontos krds, hogy az adott trsadalomidel a
trsadalmi fejlds milyen flfogshoz kapcsoldik: a tervszer, tudatos, kzponti dntseken alapul
trsadalomalaktst rszesti-e elnyben (ennek legtisztbb megnyilvnulsa a marxizmus bolsevik vltozata)
vagy a spontn fejldst (mint a klasszikus liberalizmus). Mindez kihat az llam szerepre. Az els esetben az
llami clok sokkal kiterjedtebbek, s megvalstsukhoz szlesebb krben tartjk megengedhetnek
knyszereszkzk flhasznlst is; a msodik flfogs ezzel szemben az llami clok terjedelmnek
cskkentsre s a flhasznlhat knyszereszkzk szigor korltozsra sztnz.
A valsgos llami clok kialakulsa teht a politikai rendszerben lezajl bonyolult folyamat, amit rtheten a
politikai kzdelmek is befolysolnak. Az llami clok megfogalmazst ltalban az llam politikjt irnyt
szk kr vezet csoport vgzi. (Az llami clok szlesebb szemlyi krben trtn s netn kompromisszumot
tartalmaz megfogalmazsa tovbbi, itt nem rszletezhet llamelmleti problmkat vet fl.) Az llami cl
teht jellegt, teleolgijt tekintve lnyegesen klnbzik az individulis cloktl (az rlt abszolt
egyeduralkod abszurd esett kivve), inkbb a politikai koncepcik s politikai stratgik sajtos formjt
jelenti. Az llami cl s az individulis cl klnbsge abban is kifejezdik, hogy az llami clok
szksgkppen objektivldnak szban s rsban, hisz klnben titkos individulis clok maradnnak, nem
lenne trsadalmi hatsuk. Objektivldsuk mdja nagyrszt a politikai berendezkeds fggvnye. A
leggyakoribb objektivldsi formik a jogszablyok s a jogszablynak nem minsl llami hatrozatok s
normk (pldul orszggylsi vagy kormnyhatrozatok). Egyprtrendszer politikai rendszerekben az llami
clok gyakran prthatrozatokban fogalmazdtak meg. Aprt vezet szerepnl fogva ezek tnylegesen
befolysoltk az llam mkdst, ezrt valsgos llami clokat tartalmaztak. A prthatrozatok azonban
rendszerint nyilvnos, korltozottan nyilvnos s titkos rszeket is tartalmaztak, gy ez a megolds az
llamappartus mkdsben is zavarokat okozhatott. Ez az oka annak, hogy a prthatrozatokat ltalban
llami hatrozatt alaktottk t. Pluralista demokrcikban a koalcis megllapodsok, vlasztsi programok s
kormnyprogramok jtszanak hasonl szerepet.
Flvetdik az a krds, hogy az llamhatalmi gak megosztsnak kvetkezetes vgigvitele esetn
beszlhetnk-e egyltaln egysges llami clrl, hiszen pldul lehetsges, hogy a trvnyhozs ms clokat
tz maga el, illetleg kvet, mint a kormny. Nzetnk szerint ez az ellenvets nem krdjelezi meg az llami
105
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

cl kategrijnak a ltjogosultsgt, csak mg erteljesebben alhzza, hogy itt nem individulis clrl van sz.
Az llami cl tartalmt ilyen esetben a klnbz llamilag is kifejezd politikai trekvsek eredje kpezi,
vagyis pldul a kormny politikai trekvseinek azok az elemei, amelyeket a trvnyhozs jogilag megenged
s a kltsgvets lehetv tesz. A klnbz politikai trekvsek eredje gyakran konfliktusok rn alakul ki,
a tapasztalatok azonban azt mutatjk, hogy elbb-utbb kialakul s rgzdik az egysges llami cl. (Jl mutatja
ezt az USA Legfels Brsgnak s a Roosevelt-adminisztrcinak a konfliktusa a New Deal kapcsn.) Msik
ilyen lehetsges eltrs a kzponti kormnyzat s az nkormnyzatok clkitzsei kztt lehet, pldul bizonyos
szocilis szolgltatsok llami finanszrozst illeten. Ebben az esetben azonban egy sajtos
feladatmegosztsrl is beszlhetnk, ami szintn nem szmolja fl az llami cl ltt.
Az llami feladatok tartalmnak konkrtabb kifejtse az ltalnostsnak ezen a szintjn nem lehetsges, csak
az egyes llami clokhoz, illetve funkcikhoz kapcsoldan. Ezrt az egyszersg kedvrt az elz elemzsben
sem tettnk klnbsget az llami clok s az llami feladatok kztt.

3.5. Az llami funkci


Az llami funkci kategrijnak az a meghatrozsa, miszerint az az llami tevkenysg f irnyait jelenti,
tovbbi pontostsra szorul. Ennek sorn abbl kell kiindulnunk, hogy br az llamot trsadalmi krnyezete
nagymrtkben befolysolja, az llam is viszszahat a trsadalomra. Ebben a leszktett relciban az llam
tevkenysge az ok, a trsadalmi viszonyok vltozsa pedig a kvetkezmny. Az llam azonban nem vletlenl
vgez meghatrozott tevkenysget. Az adott trsadalmi berendezkeds stabilizlsban rdekelt trsadalmi
osztlyok, rtegek atipikus esetben az egsz trsadalom, illetleg az llami munkt vgzk rdekei az llam
cljban fejezdnek ki, amelyet konkrtabb llami feladatokra bontanak. Az llami tevkenysg az llami
fladatok megvalstst clozza s a trsadalmi viszonyokra irnyul. Az ott bekvetkezett vltozsokat az
llam tbb-kevesebb tudatossggal figyelemmel ksri, majd a clokkal s fladatokkal sszeveti, rtkeli.
Ennek megfelelen vagy a clokat, fladatokat mint nem megfeleleket, illetve irrelisakat mdostja, vagy
pedig az llami tevkenysget korriglja, majd mindez tovbb folytatdik.
Az llam kialakulstl kezdve trekedett arra, hogy informcikat nyerjen tevkenysge hatsrl. Ezt a
szerepet kezdetben a kzigazgatsi szervek tltttk be, majd fejlettebb krlmnyek kztt kialakultak az
informciszerzs specilis szervei (pldul hrszerzs, statisztikai szervek, llami ellenrzs, kzvlemnykutats), illetleg sajtos visszajelz szerepet tlt be a vlasztsi rendszer a hozz kapcsold politikai prtokkal
s rdekkpviseletekkel. Az informciknak ezt az llam tevkenysgt mdostani kpes ramlst a
kibernetika nyelvn visszacsatolsnak nevezzk. A visszacsatolsok az oksgi kapcsolatok klnlegesen
bonyolult rendszert alkotjk, amelyet az jellemez, hogy az elz cselekvs eredmnye hat a folyamat ksbbi
menetre. Ilyen ciklusban foglalhat teht ssze az llamnak a trsadalomra val visszahatsa, termszetesen
ersen leegyszerstve. Nem vettk ugyanis figyelembe, hogy az rdekek maguk is vltoznak, s hogy a helyi
vagy rszrdekek eltrthetik az egyes szerveket a feladatok vgrehajtstl.
A szertegaz llami tevkenysgbl ki kell emelni azokat a kzs vonsokat, amelyek az llami tevkenysg
lnyegt jelentik. Ennek sorn az llami tevkenysg tartalmbl kell kiindulni.
Az llami tevkenysgnek (amely az llami szervezeteken keresztl, adott esetben a privilegizlt hatalmi
eszkzk kzvetlen ignybevtelvel vagy lehetsgvel realizldik) a tartalma nmagban nem hatrozhat
meg. Az llami tevkenysg nem ncl, tartalma a trsadalmi viszonyok befolysolsa, trgya pedig a
befolysolt trsadalmi viszony.
Az llami tevkenysg tartalmt az hatrozza meg, hogyan hat a trsadalmi viszonyokra. E tevkenysg ha
nem is lineris-mechanikus okozati sszefggsben van meghatrozott trsadalmi viszonyok
fnnmaradsval, illetleg megvltozsval. Az llami tevkenysg tartalma teht vizsgldsunk krre
lehatroltan formailag nem ms, mint okozati sszefggs. Ezt fedi az llami tevkenysg irnya kifejezs.
Ha ugyanis az llami tevkenysg irnyt mint objektv kategrit rtelmezzk, akkor azt a befolysolt
trsadalmi jelensg s nem a befolysol tevkenysg alapjn kell meghatrozni. Az llami tevkenysg arra
irnyul, amit befolysol, azaz a trsadalmi viszonyok, illetleg a termszet-trsadalom viszonynak
meghatrozott krre, szfrjra. Az llami tevkenysg irnyai teht tartalmilag megfelelnek az llami
tevkenysg s a trsadalmi viszonyok meghatrozott kre kztti okozati sszefggsnek.
Annak megllaptsval, hogy az llami tevkenysg irnyai sajtos okozati sszefggseket jelentenek,
megalapoztuk, de mg nem vlaszoltuk meg azt a krdst, hogy melyek az llami tevkenysg f irnyai. Erre
akkor kapunk vlaszt, ha az llami tevkenysg s a klnbz trsadalmi viszonyok kztti okozati
sszefggsek kzl, az llami tevkenysg klnbz irnyai kzl kiemeljk azokat, amelyek tartsak s
106
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

lnyegiek. Ezeknek az sszefggseknek jellemz vonsa, hogy azok nem egyszer lineris okozati
sszefggsek, hanem tartalmazzk a visszacsatols mozzanatt is. A tarts s lnyegi jegyek kiemelse csak
ezen az alapon trtnhet.
Az llami tevkenysg adott irnya abban az esetben bizonyul tartsnak, ha a viszszacsatol mechanizmus az
llami tevkenysg irnyt klnbz rdekek miatt torztottan s sznezetten gy jelzi vissza, mint ami az
llami cloknak, fladatoknak megfelel, azokkal adekvt. Ilyenkor flttelezve, hogy az llami tevkenysg
trgyt kpez trsadalmi viszony nem sznik meg az adott s okknt megjellt llami tevkenysgi forma
mindaddig ismtldik, amg vagy a trsadalmi viszonyok megvltozsa miatt mr nem megfelel
kvetkezmnyt vlt ki, vagy pedig az llam megvltozott cljainak, feladatainak mr nem felel meg. Ez a
meghatrozott ismtlds jogszably, szoksjog, llami hatrozat vagy szoks rvn intzmnyestett vlik.
Az llami funkci fogalmnak tartalmul szolgl sszefggsnek lnyegesnek kell lennie. Ennek az elemnek a
meghatrozsa sorn bizonyos differencils mr semmikppen sem kerlhet el, ezrt igen gondosan gyelni
kell az objektivitsra, a megalapozottsgra s arra, hogy differencilsunk ne vltozzon pozitv-negatv tartalmat
kifejez rtkelss. Megllaptottuk mr, hogy az llami tevkenysg tartalma az okozati sszefggs, trgya
pedig a befolysolt trsadalmi viszony. Az llami tevkenysg irnyai kzl a lnyegeseket teht a befolysolt
trsadalmi viszonynak a trsadalmi struktrban betlttt szerepe alapulvtelvel lehet elklnteni. Ennek
megfelelen az llami funkci fogalma csak azokat az okozati sszefggseket tartalmazhatja, amelyek a
trsadalmi struktrban lnyeges szerepet betlt trsadalmi viszonyok sszefgg csoportjnak megvltozst
vagy fnnmaradst idzik el.
sszefoglalva: az llami funkcinak mint az llami tevkenysg f irnynak a fogalmt a kvetkezkppen
hatrozhatjuk meg: az llami tevkenysg klnbz forminak egsze s a trsadalmi (vagy a trsadalom s a
termszet kztti) viszonyok meghatrozott, a trsadalmi struktrban lnyeges szerepet betlt, viszonylag
sszefgg csoportja kztti kzvetlen (nem ms trsadalmi viszonyok befolysol szerepe ltal kzvettett)
okozati sszefggs, amelynek viszonylagos tartssgt visszacsatols s a visszacsatols kvetkeztben az
adott tevkenysgi formk intzmnyestse biztostja.

3.6. Az llam trsadalmi szerept kifejez kategrik kapcsolata


Az llam trsadalmi rendeltetse mint objektv szksglet az llam funkciin keresztlvalsul meg. Hosszabb
tvon ugyanis az adott trsadalmi integrci az adott formban nem maradhat fnn, ha az llam tnyleges
tevkenysge nem ltja el az objektv trsadalmi szksgleteket. Ez az sszhang klnsen primitv viszonyok
kztt spontn mdon is kialakulhat, bonyolultabb viszonyok kztt azonban a hatkonysg s a tartssg
flttelezi a tudatossg bizonyos fokt. Ez azt jelenti, hogy a trsadalmi rendeltets valamilyen formban val
flismerse politikai koncepcikban vagy jogi doktrnkban fogalmazdik meg, amelyek az llam trsadalmi
rendeltetsnek mint objektv trsadalmi szksgletnek a szubjektv megragadst tartalmazzk. Ezekre a
politikai koncepcikra, jogi doktrnkra ptve az llamot irnyt politikusok csoportja megfogalmazza, hogy
az llamnak milyen fbb tevkenysgeket kell elltnia, az ltaluk flismert s elismert szksgletek biztostsa
rdekben. Ezt tartalmazza az llamcl kategrija, amelyik teht szubjektv szksgletet kifejez normatv
kategria. Az llamclban sszefoglalt teendknek az llami szervek rendszernek s a kzttk kialaktott
munkamegosztsnak megfelel rszletezst, konkretizlst, cselekv szubjektumokhoz, tipikus
cselekvsekhez s eszkzkhz val kapcsoldst fejezik ki az llami feladatok. Az llami szervek
tevkenysgk sorn e feladatok megvalstsra trekednek, ennek eredmnyeknt bontakoznak ki
tevkenysgk f irnyai, vagyis az llam funkcii.
Az llam trsadalmi rendeltetse, az llamcl s az llam funkcii mint kategrik egymstl ltalnos jelleggel
terjedelmileg nem hatrolhatak el, hanem fedik egymst, mindegyikk az llamnak, illetve az llami
tevkenysgnek s a trsadalmi viszonyok meghatrozott krnek a kapcsolatra vonatkozik. Ennek alapja az,
hogy az llam trsadalmi rendeltetse, az llamcl s az llami funkci kategrii, illetve az azok ltal
megragadott sszefggsek kzl az llam trsadalmi rendeltetse az elsdleges, a meghatroz. Ez a
meghatroz szerep azonban nem kzvetlen, nem teljes s nem egyrtelm. A vzolt kategrik terjedelmi
megegyezse sohasem teljes, a jelzett kzvettsek, klnsen az abban jelents szerepet jtsz ideolgiai
mozzanatok miatt az llam tnyleges tevkenysgnek f irnyai sohasem felelnek meg teljesen az objektv
szksgleteknek. Ebben az eltrsben az llam viszonylagos nllsga fejezdik ki.
Az llam trsadalmi rendeltetse s funkcii kztt az eltrs kt esetben kvetkezhet be. Egyrszt elfordulhat,
hogy az llam nem ltja el a trsadalmi rendeltetsbl add feladatokat. Ebben az esetben azonban a
tapasztalhat vlsgjelensgek elbb-utbb rendszerint kiknyszertik a megfelel llami tevkenysget, vagy az
llam jelents talakulsra kerl sor. A msik lehetsges eltrs, ha az llami tevkenysg tlterjed azon, ami
107
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

az llam trsadalmi rendeltetsbl kvetkezne s ezltal idz el zavarokat. Ezeknek a zavaroknak a


flismerse s orvoslsa azonban jval idignyesebb s ltalban tbb rdekkonfliktust s vitt vlt ki, ezrt
jobban elhzdhat.
Ezeknek az eltrseknek a jellegt s mrtkt a konkrt trsadalmi-trtnelmi helyzetben vagy a fejlds adott
szakaszn ppen a vzolt kategrik segtsgvel elemezhetjk. Ennek sorn nem szabad elfelejtennk, hogy az
llamcl alapjul szolgl politikai koncepcik s jogi doktrnk esetben ideolgikkal llunk szemben,
amelyeknek hatsossga, adekvt volta korntsem esik flttlenl egybe ismeretelmleti rtelemben vett
igazsgtartalmukkal. A tudatossg ersdsnek tendencija teht nem a koncepciknak az abszolt
igazsghoz val kzeledst jelenti, hanem azt, hogy a spontn mozgsokhoz, a rgtnzsekhez kpest n a
valamilyen koncepci, nzetrendszer keretei kztt tgondolt politikai s jogi cselekvs szerepe, jelentsge.
gy esetenknt a fokozott tudatossg tves helyzetmegtls, tves politikai koncepci esetn szndkaival
ellenttesen ppen nvelheti az llami funkciknak az objektv trsadalmi szksgletektl, vagyis az llam
trsadalmi rendeltetstl val eltrst, mivel a fokozott tudatossg erteljesebb szervezettsggel s gy a
spontn korrekcik visszaszortsval s ltalban a korrekcik nehezlsvel jr egytt. Nem szabad
elfeledkeznnk arrl sem, hogy a tnyleges hatsok viszonylagos llandsulsa rvn idlegesen a trsadalmi
rendeltetstl fggetlen, st azzal ellenttes hatsok is kialakulhatnak (pldul az llam trsadalmi bzisnak
leszklse, termelsi potencik korltozsa), ami ltalban trsadalmi-politikai vlsghoz vezet.
Az llam trsadalmi rendeltetse, az llamcl s az llami funkci kategriinak a klnbsge azonban
mindezen eltrsek ellenre alapveten tartalmi, mivel ezek a kategrik a tbb-kevsb azonos terjedelm
sszefggsek minsgi klnbsgt, eltr jellegt objektv trsadalmi szksglet, flismert s clknt
tudatostott szksglet, tnylegesen kifejtett tevkenysg f irnya emelik ki.

3.7. Az llami funkcik f csoportjai


Az llam trsadalmi rendeltetsnek, cljnak s funkcijnak elzekben vzolt hozzvetleges terjedelmi
azonossgbl kvetkezik, hogy az e kategrikkal megragadott jelensgek csoportostsa, osztlyozsa is
szorosan sszekapcsoldik, mivel a floszts a kategrik tartalma s nem azok terjedelme alapjn trtnik.
Hiszen itt valjban az llami tevkenysgformk s az ltaluk kivltott hatsok csoportostsrl van sz, s az
osztlyozs szempontjbl kzmbs, hogy objektv szksgletrl, megfogalmazott kvetelmnyrl vagy
tnyleges megvalsulsrl van sz. A kvetkezkben az llami funkcik osztlyozst vizsgljuk ugyan
kzvetlenl, de nem szabad elfeledkeznnk arrl, hogy mindaz, amit mondunk, az llam trsadalmi
rendeltetsre s az llami clokra is vonatkozik.
Az llami funkcik elsdleges csoportostsa az llami funkci fogalmbl kvetkezik. Eszerint az egyes llami
funkcikhoz s azok csoportjaihoz a trsadalmi viszonyok meghatrozott, a trsadalmi struktrban lnyeges
szerepet betlt, viszonylag sszefgg csoportja rvn, annak mint megklnbztet jegynek a
konkretizlsval juthatunk el. Ennek sorn klnbz szinteken llhatunk meg, a trsadalmi viszonyok egy-egy
viszonylag sszefgg csoportjt tovbbi csoportokra is flbonthatjuk. A fokozatossgnak ez a betartsa
elsegti egyrszt az ttekinthetsget, msrszt az egyes funkcik sszefggsnek, hasonl szerepnek a
megvilgtst. gy klnbz funkcicsoportokat s azokon bell egyes funkcikat klnbztethetnk meg.
Az llami funkcik csoportostsnak tovbbi fontos krdse a csoportostsi szint, vagyis az, hogy az llam,
llamtpus, llamforma s llamrendszer kategrikkal jelezhet klnbz absztrakcis szintek kzl hol
helyezzk el az egyes llami funkcikat.
Mg ugyanis teljesen nyilvnval, hogy minden llam esetben fnnll valamilyen tarts s lnyeges okozati
sszefggs az llam s a trsadalmi viszonyok alakulsa kztt teht az llami funkci minden llamra
rvnyes fogalma megalkothat , korntsem biztos, hogy az egyik vagy msik konkrt llami funkci minden
egyes llamra jellemz. Ezrt annak az ignynek, hogy minden llamra kiterjed rvnyessggel hatrozzuk
meg s soroljuk fl az llam funkciit, csak kt megszortssal tehetnk eleget.
Egyrszt rendkvl ltalnos formban kell megjellnnk a befolysolt trsadalmi viszonyt, hogy ez a
megjells valamennyi llamilag szervezett trsadalom hasonl szerepet betlt, analg trsadalmi viszonyra
vonatkozzon. Ennl az egyes llami funkcik meghatrozsa sem lehet konkrtabb, azaz csak a
funkcicsoportokat hatrozhatjuk meg. Msrszt az gy nyert funkcicsoportok nem jellemzek szksgszeren
minden llamra. Pontosabban megfogalmazva: vannak olyan funkcicsoportok, amelyek csak nhny
llamtpusra jellemzek; flsorolsuk egszben teht csupn lehetsgrtkkel br.
Mindezek alapjn az llami funkcik kvetkez csoportjait klnbztetjk meg:
108
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

1. A trsadalom s a termszet viszonynak befolysolst szolgl funkcikat az indokolja, hogy


atrsadalom ltezsnek flttele a klvilg, a termszet, ugyanakkor bizonyos esetekben s vonatkozsokban a
trsadalmat vdeni is kell a termszettel szemben, s a termszetet is vdeni kell bizonyos emberi
tevkenysgekkel szemben. A trsadalom-termszet viszony (mint a trsadalom kls flttele) s az llami
tevkenysg kztti sszefggsek az llami funkcik klnll csoportjt kpezik, amelyek fellelhetik az
llami tevkenysg s az egszsggyi, demogrfiai viszonyok, termszeti csapsok elhrtsa, termszeti
krnyezet llapota, termszettudomnyok fejlettsge stb. kztti sszefggseket. Napjainkban az llami
funkciknak ebben a csoportjban egyre jelentsebb az llam krnyezetvdelmi tevkenysge.
2. A gazdasgi funkcik csoportja az llami tevkenysg s a gazdasg szfrja kztti sszefggseket leli
fl. gy mindenekeltt magban foglalhatja meghatrozott tulajdonviszonyok, elosztsi, valamint koopercis
viszonyok kialaktst s llami-jogi vdelmt; az infrastruktra llami eszkzkbl trtn fejlesztst, llami
tulajdon gazdasgi egysgek ltrehozst, s meghatrozott termeltevkenysgek kzvetlen megszervezst
s biztostst; llami tulajdon gazdasgi egysgek privatizlst; a gazdlkodsi egysgek kztti
viszonyoknak a befolysolst, illetve meghatrozott gazdasgi tevkenysgek gazdasgpolitikai (ad-, vm-,
hitel-, pnz- s kltsgvetsi politikai) eszkzkkel trtn befolysolst, valamint a gazdasgi tervezs
rendszert.
A gazdasgi funkcik kre nem azonos az llam gazdasgi hatsnak egszvel, mivel az utbbi az llam
kzvetett hatsait is tfogja, gy pldul az llam ltal kialaktott iskolarendszernek a gazdasgra gyakorolt
hatst.
3. A politikai-igazgatsi funkcik csoportja alapveten azokat az okozati sszefggseket fogja t, amelyek
egyfell az llami tevkenysg, msfell az osztly- s rtegviszonyok, a politikai rendszer alakulsa s az
llami szervek rendszernek, feladataiknak s munkamdszereiknek az alakulsa kztt jttek ltre. Az llami
szerveknek ebbe a krbe tartoz tevkenysge igen sokrt lehet. Magban foglalhatja a rendszerrel szemben
ll politikai erk elnyomst (ami a nylt terrortl a konszolidlt bntetbrskodson t a kzigazgatsi
intzkedsekig terjedhet), valamely trsadalmi rteg vagy osztly trsadalmi-gazdasgi rtelemben vett
flszmolst vagy korltozst, valamely trsadalmi osztly vagy rteg szmszer erstst (pldul
fldoszts, iparosts, kzposztly-pts rvn), a politikai intzmnyrendszer (mindenekeltt a politikai
prtok s az rdekkpviseletek) viszonyainak az alaktst, a politikai jogok szablyozst, a jogrend, kzrend s
kzbiztonsg vdelmt s bizonyos szocilpolitikai intzkedseket is.
Sajtos krdsknt vetdik fl az llam n. npt funkcijnak krdse, vagyis a sajt szervezet kialaktsra
irnyul llami tevkenysg. Az llami funkcit ugyanis az eddigiekben a funkcionlis rendszerelmlet
megkzeltsvel sszhangban az llamnak a krnyezetre gyakorolt hatsaknt definiltuk, mrpedig az n.
npt funkci ennek a kritriumnak nem felel meg. Noha az llami funkcik osztlyjellegnek a krdsre
ksbb trnk ki, mr itt utalnunk kell arra, hogy a politikai-igazgatsi funkcik sem kizrlag osztly jellegek,
azokban is fllelhet az egsz trsadalom rendezettsgt szolgl organizatrikus mozzanat is (pldul
npessg-nyilvntarts, statisztikai adatszolgltats, bnldzs, kzlekedsrendszet megszervezse). Ha
ugyanis az llam nem csak osztlyfunkcikat lt el, akkor az llami szervezetrendszer kiptse sem lehet tisztn
osztly jelleg tevkenysg.
4. Az ideolgiai-kulturlis funkcik csoportjhoz mindenekeltt az llami tevkenysg s az uralkod
ideolgia kidolgozottsga, elterjedtsge s kvetettsge kztti sszefggsek tartoznak. Ezek kzponti
mozzanata az uralkod trsadalmi-politikai berendezkeds legitimcijnak, vagyis annak a biztostsa, hogy
ezt a berendezkedst a lakossg szles tmegei trvnyesnek ismerjk s fogadjk el. Az ideolgiai-kulturlis
funkcik csoportjhoz tartoznak mg az llami tevkenysg s a kpzettsgi, mveltsgi sznvonal kztti
sszefggsek, amelyeknek lnyeges mozzanata az jratermelsi folyamat kls flttelt kpez iskolarendszer
alaktsa, tovbb a tudomny s a mvszetek tmogatsra s befolysolsra irnyul llami tevkenysg. A
pluralista demokrcia kibontakozsval az llam ideolgiai jelleg tevkenysge is jelentsen megvltozott, az
alapvet s ltalnosan elfogadott demokratikus rtkek vdelmre s terjesztsre korltozdik. Elfogadott
vlt az llam vilgnzeti semlegessge, ami azt is jelenti, hogy nincs mr rszleteiben is kidolgozott hivatalos
llami ideolgia. Az ebbl add problmkkal a jog- s llamblcselet krben foglalkozunk.
5. A klpolitikai funkcik csoportja az llam katonai erejnek, politikai-terleti befolysolsnak, szvetsgi
kapcsolatainak stb. s az llami tevkenysgnek a viszonyt fejezi ki.
6. A nemzetkzi egyttmkdsi funkcik csoportja az llami tevkenysg s a nemzetkzi gazdasgi
kapcsolatok (gy a klkereskedelem, nemzetkzi gazdasgi koopercis s munkamegosztsi viszonyok),
valamint a nemzetkzi kulturlis s krnyezetvdelmi egyttmkds viszonyai kztti sszefggseket leli
109
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

fl. Itt rszben kzvetlen llami tevkenysgrl van sz, rszben pedig az llam szerepe kzvetett, s csak
megknnyti a civil trsadalom nemzetkzi egyttmkdsre irnyul trekvseit.
A huszadik szzad utols harmadnak hazai szakirodalmban ltalnos volt az a flfogs, amely az llami
funkcik csoportostst az osztlyfunkciknak s a nem osztly, hanem ssztrsadalmi jelleg
organizatrikus funkciknak a szembelltsval oldotta meg (v. Samu Mihly flfogsval, in Antalffy et
al. 1970). E flfogsnak amelyik egybknt a szocialista llam kivtelvel az llamnak csak osztlyfunkcijt
elismer sztlini nzet kritikjaknt fogalmazdott meg igaza volt abban, hogy mg bizonyos llami
tevkenysgek kzvetlenl osztly jellegek (mivel kzvetlenl az adott trsadalmi berendezkedsnek s gy az
azon belli alapvet egyenltlensgeknek, teht az uralkod osztly kedvez helyzetnek a vdelmt vagy
megerstst szolgljk), addig ms llami tevkenysgek a trsadalmi egyttls rendezettsgnek s
zavartalansgnak biztostst clozzk s ezen az alapon kzvetlenl ssztrsadalmi rdekeket fejeznek ki. Ez
utbbiakat foglaltk ssze az llam organizatrikus funkcijnak fogalmban.
Az llami tevkenysg osztly jelleg s organizatrikus mozzanatai azonban gy nem vlaszthatak szt. Azok
ugyanis egyfell klcsnsen flttelezik egymst s sszefondnak, hiszen a trsadalmi rendezettsg, a
trsadalmi stabilits biztostsa az uralkod osztly rdekeit is szolglja, illetve a trsadalmi rendezettsg
biztostsa flttelezi a politikai hatalom vdelmt, ami az adott viszonyok kztt csak az llam erteljesebben
vagy mrskeltebben osztly jelleg politikai hatalma lehet. Az llam a trsadalmi berendezkedst, a trsadalmi
jratermelst, a trsadalmi egyttlst nem vdheti ltalban, hanem csak a konkrt trsadalmi berendezkedst,
amelyben trsadalmi osztlyok, osztlyviszonyok, osztlyklnbsgek is vannak. A trsadalom vdelme az
uralkod osztly kedvez helyzetnek a vdelmt is magban foglalja. Az adott trsadalom vdelmhez
nemcsak az tartozik hozz, hogy megakadlyozzk az uralkod osztly politikai hatalmnak a megdntst (ami
egybknt modern viszonyok kztt nem is kzvetlenl az uralkod osztly) vagy privilgiumainak
megszntetst, hanem hogy a jvedelmi klnbsgek ne rjk el a politikai stabilitst veszlyeztet mrtket s
ugyanakkor az osztlyklnbsgekbl ered jvedelmi klnbsgek ne sllyedjenek egy minimlis szint al,
mert klnben mint azt az n. jlti llam vlsga mutatta mkdsi zavarok lpnek fl a gpezetben, mivel
a gazdasgi knyszer motivcis szerepe lecskken. Hasonl szerepk van a tmeges csdk
megakadlyozsra irnyul llami intzkedseknek is. A tks piacgazdasg mkdshez hozztartozik a
vagyonosods lehetsgnek a millirdosokban megtestesl vonzsa, a polgri lt biztostsa s a
pauperizlds veszlynek a tasztsa. Az llami tevkenysg osztly jelleg mozzanatai modern viszonyok
kztt azonban csak a trsadalom strukturlis viszonyainak a vdelmre korltozdnak, s semmikppen sem
jelentik az egyes egynek osztlypozcijnak a kzvetlen vdelmt. Msfell az osztly jelleg s az
organizatrikus mozzanatok az llami tevkenysg gyakorlatban elvlaszthatatlanul sszefondnak. Az
osztly- s organizatrikus funkcikat szembellt flfogs nem vette figyelembe, hogy az organizatrikusnak
tekintett gazdasgi funkcik is tartalmaznak osztly jelleg mozzanatokat (gondoljunk pldul a kulksg
korltozsnak politikjra, a beruhzsi politika kvetkezmnyeire vagy a szektorszelektv adpolitikra),
illetve a tisztn osztly jellegnek tekintett bels elnyom funkcikhoz is kapcsoldtak organizatrikus jelleg
mozzanatok, pldul a kzrend fnntartsa. Mg nyilvnvalbb az osztly jelleg s az organizatrikus
mozzanatok sszefondsa a kulturlis-ideolgiai funkcik esetben. Az osztlyfunkcik s az organizatrikus
funkcik szembelltsa teht nem fogadhat el, mivel az llami funkcik valamennyi csoportjban ugyan
llamrendszerenknt (egyedi llamonknt) s funkcicsoportonknt eltr mrtkben megtallhatak mind az
osztly jelleg, mind pedig az organizatrikus mozzanatok. Ezek trtneti alakulsra a tovbbiakban
visszatrnk.
Az llami funkcik osztlyozsnak a jelentsge nem nmagban a logikus rendszerezsben rejlik, hanem
hogy olyan llami tevkenysgekrl, illetleg azok hatsrl van sz, amelyek a trsadalmi viszonyok sajtos
minsggel jellemezhet csoportjra irnyulnak, illetleg vonatkoznak. E sajtos minsg kvetkeztben az
egyes terletekre ms s ms trvnyszersgek a jellemzek, ezrt az llami tevkenysg nlklzhetetlensge,
ptolhatsga vagy ppen flsleges s pusztn zavar jellege msknt jelentkezik, vagyis eltr jelleg s
intenzits tevkenysgekre van szksg a klnbz funkcik tekintetben. Az llami funkcik osztlyozsa
segt teht megvlaszolni az llami tevkenysg indokoltsgnak s hatrainak a krdst, ami az llam
trsadalmi szerepnek egyik fontos eleme. Itt rviden annyit jegyezhetnk meg, hogy ezek a korltok tbb
forrsbl is eredhetnek, amelyek kzl a legfontosabbak a kvetkezk:
a) az llami tevkenysg alkalmatlansga valamely cl elrsre vagy feladat megvalstsra;
b) az llami tevkenysg a trsadalmi viszonyok valamely kre vonatkozsban annak spontn mozgsaira is
tekintettel flsleges s zavar (ez a krds napjainkban elssorban a gazdasgi s az ideolgiai-kulturlis
funkcik kapcsn vetdik fl);

110
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

c) az llami tevkenysg bizonyos rtkek (pldul jogllamisg, vilgnzeti semlegessg) alapjn val
korltozsa;
d) a pnzgyi flttelek hinybl, az abbl kvetkez szelekcis knyszerbl add korltok.

3.8. Az llam funkciinak trtneti alakulsa


Az llami funkcik trtnetisge az llam trtneti kategria mivoltbl kvetkezik, s az tbb vonatkozsban is
megnyilvnul. Ezek kzl a legfontosabb annak rgztse, hogy az llam funkcii formcispecifikusak,
vagyis azok terjedelme s jellege trsadalmi-gazdasgi formcinknt s ennek megfelelen llamtpusonknt
eltr egymstl. Ezrt az llamtpus kategrijra jellemz absztrakcis szinten az llami funkcicsoportokat
tovbb konkretizlhatjuk, tovbbi tartalommal tlthetjk meg az llami funkci fogalmt. Ugyanakkor a kt
kategria sszekapcsolsa az llamtpus tartalmnak fltrst is elsegti, annak sajtossgait is jobban
kidombortja.
Az llami funkcik formcispecifikussga kapcsn rviden utalnunk kell arra, hogy a prekapitalista
llamtpusokban a politikai-jogi berendezkeds llami jellegnek az elmosdottsga, valamint az uralkod
osztly s az llamappartus sszeolvadsa kvetkeztben az llam funkciinak az elklnlse viszonylagos
az uralkod osztly tagjainak a tevkenysgtl, illetleg azok elltsban jelents szerepet jtszanak az adott
trsadalmi berendezkedst s gy az uralkod osztlyt is szolgl ms intzmnyek, pldul az egyhz is. A
prekapitalista llamtpusok esetben tovbb a gazdasg s a politika sszefondsa kvetkeztben a modern
llamokhoz viszonytva mg erteljesebb az llami tevkenysgben az osztly jelleg s az organizatrikus
mozzanatok szszekapcsoldsa, amelyen bell gazdasgon kvli knyszer alkalmazsa s a nylt
osztlyelnyoms miatt nyilvnvalan s a modern llamoknl erteljesebben fejezdik ki az osztly jelleg
mozzanatok tlslya, dominns szerepe. A prekapitalista trsadalmakban eltekintve most a kzttk
tapasztalhat klnbsgektl az llam funkciinak tartalma elsdlegesen abban fejezdik ki, hogy az
jratermelsi folyamat zavartalansghoz arra van szksg, hogy a gyakran az uralkod osztllyal sszeolvadt
llam biztostsa az jratermelsi folyamat nlklzhetetlen bels mozzanatt, flttelt kpez gazdasgon
kvli knyszert, vagyis hogy kzvetlenl vegyen rszt az jratermelsi folyamatban.
A korai s a szabad versenyes kapitalizmusban az llam trsadalmi rendeltetse a tks jratermels kls
elfltteleinek kezdeti ltrehozsban, majd biztostsban merlt ki. Ezt fejezte ki a liberlis llam elmlete s
gyakorlata. A XX. szzad jlti llamban az elz kiegszl a bvtett jratermelsi folyamatnak az alapvet
strukturlis viszonyok vltozatlansgt is biztost irnytsval, ami mindenekeltt az anticiklikus
gazdasgpolitikban s abban fejezdik ki, hogy az llam llampolgri jogon garantlja a minimlis jvedelmet
s a nlklzhetetlennek tartott szolgltatsokat (egszsggyi ellts, oktats, laks).
A XX. szzad kzeptl kezdden a pluralista demokrcia s a demokratikus jogllam kibontakozsval s a
politikai vltgazdasg ezzel jr ltalnoss vlsval az llami funkcik osztlyjelleg elemei lnyegesen
megvltoztak. Az llam ezirny tevkenysge relativizldott, a szksges minimumra korltozdott, eszkzeit
tekintve kzvetettebb vlt s humanizldott. Eltntek az osztlyjelleg llami tevkenysg olyan nylt s
durva elemei, mint a cenzusos vlasztjog vagy a sztrjk tilalma. Az llami tevkenysg osztlyjelleg
mozzanatai jelentsen megvltoztak, de nem szntek meg.
Az egyes llami funkcik konkrt meghatrozsa azonban mg az llamtpus szintjn sem lehetsges
maradktalanul, azok ugyanis az llamtpuson bell az egyes fejldsi fokoknak megfelelen vltozhatnak. Igen
jelents a szerepe tovbb annak, hogy az adott llamrendszer a trsadalmi-gazdasgi formcinak melyik
alakzatt, fejldsi tjt kpviseli. Ezeknek a krdseknek a konkrtabb elemzsre csak az egyes llamtpusok
szintjn nylik lehetsg, ltalnos tendenciaknt azonban annyit megllapthatunk, hogy az j trsadalmigazdasgi formci kialaktsnak, majd bomlsnak idszakban erteljesebb az llam szerepe, kiterjedtebbek
az llam funkcii, nagyobb mrtk az llami beavatkozs a trsadalmi viszonyokba, korltozottabb a
trsadalmi mozgsok autonmija. Klnsen hatrozottan jelentkezik ez a tendencia az n. mintakvet
alakzatok, modernizcis fejldsi utak esetben. Emellett szerepet jtszik a politikai berendezkeds, valamint
az llamot vezet csoport ltal elfogadott trsadalomidel is.

4. 4. Az llam mint a politikai berendezkeds kzponti


intzmnye

111
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

Az llam itt alcmknt megfogalmazott sajtossga pontosabban gy szl, hogy az llam a trsadalom politikai
berendezkedsnek kzponti, a fizikai erszak s knyszerts legitim alkalmazsnak a monopliumval s a
knyszerts formalizlt, specilis eszkzeivel rendelkez intzmnye.
Az llamrl mint intzmnyrl szlva elszr is azt kell tisztznunk, hogy mit rtnk intzmnyen. Az
intzmnyek a trsadalmi let olyan szervezettsgi formi, a trsadalom tagjainak tevkenysgt koordinl,
szablyoz s ellenrz berendezkedsei, amelyekben mint objektv s llandsult viszonyrendszerekben a
trsadalmi let egsznek vagy egyes terleteinek alapvet viszonyai rgzdnek s ltalnosan ktelez mintv
vlnak, intzmnyeslnek. Az intzmnyek a szoksos tevkenysgformk ltalnos elismersvel vagy
elismertetsvel (kiknyszertsvel) jnnek ltre, a legfontosabb viszonyokat rgztik s ktelezknt lltjk
az egyedekkel, azok csoportjaival szembe. Az intzmnyek teht azok a trsadalmi formk, amelyekben a
trsadalom megszervezi a maga lett, kialaktja az egyes funkciknak megfelel tevkenysgformkat, s
megfelel anyagi berendezseket, cselekvsi eszkzket s tudatformkat kapcsol hozzjuk. Az intzmnyek
teht a kollektv knyszer valamilyen fajtja ltal tartsan s rendszeresen biztostott trsadalmi rintkezsi
formk. Ebben az rtelemben egyarnt intzmny az ima, a hzassg, a tkeviszony, a bntetbrsg vagy a
politikai prt (Grgnyi 1982, 92.). Az intzmnyek eltrnek egymstl annyiban, hogy kialakulsuk s
mkdsk mennyire spontn vagy tudatos, illetve hogy az intzmnyek mkdst alapveten milyen knyszer
biztostja.
A modern llam mint intzmny jellemzje elszr is az, hogy tlnyomrszt tudatos tevkenysgek
eredmnyeknt jtt ltre s vltozik, alakul t. (A prekapitalista llamok esetben az itt jelzett rtelemben vett
tudatossg csak rszleges, csak tendenciaknt van jelen.) Ezrt ms, tudatosan ltrehozott intzmnyekhez
(pldul munkaszervezetek, politikai prtok) hasonlan hatalmi viszonyok, szervezetek, normk s emberi
magatartsok egyttese, komplexuma. A mindennapi letben s ennek megfelelen a kznapi gondolkodsban
az llam szervezetjellege a leginkbb nyilvnval, az kerl eltrbe, st gyakran azzal azonostjk az llamot.
Az llam szervezetjellege valban lnyeges tulajdonsga az llamnak, leegyszerst azonban az a flfogs,
amelyik az llamot csupn szervezetnek tekinti.
Az llam mint intzmny sajtossgai kzl msodszor azt kell kiemelnnk, hogy az llam az n. fizikai
knyszerts legitim alkalmazsnak a monopliumval rendelkezik. Azrt beszltnk gynevezett fizikai
knyszertsrl, mert a publicisztikban s a szakirodalomban is gyakran elfordul megfogalmazs nem
pontos; a jelensg egzakt s a kvetkezkben kifejtett megfogalmazsa viszont az llam egyik lnyeges
sajtossgnak a rvid megjellsre tl nehzkes lenne. (Ezrt a tovbbiakban mintegy sajtos rvidtsknt
helyenknt mi is hasznljuk ezt a megfogalmazst, de mindvgig a kvetkezkben kifejtett rtelemben.) A
knyszer s a knyszerts esetben mindig arrl van sz, hogy bizonyos kedveztlen esemnyek meglte vagy
bekvetkezsk lehetsge jelentsen korltozza az emberek dntsi lehetsgeit s cselekvsi autonmijt,
magatartsukat dnt mrtkben s eredeti szndkaiktl eltr irnyban befolysolja.
A knyszert helyzet lehet szemlytelen, dologi jelleg, amikor hinyzik belle a msok ltali szndkos
knyszerts. Ilyen tipikusan a gazdasgi knyszer. Ms esetekben a knyszert helyzet szemlyi jelleg,
amelynek lnyeges eleme a knyszerts, vagyis a knyszertett szemlyek magatartsnak meghatrozott
irnyban trtn szndkos befolysolsa htrnyok kiltsba helyezse rvn, knyszert szemlyek ltal.
Aszemlyi knyszerts az intzmnyest tevkenysg sajtos vlfaja. A szemlyi knyszerts nem flttlenl
szemlyes is egyben, vagyis a knyszertknek s knyszertetteknek nem kell egymssal szemlyes
kapcsolatban is llniuk. A knyszer maga lehet szemlyi vagy dologi; a knyszerts azonban mindig szemlyi,
ami azutn ismt lehet szemlyes vagy kzssgi.
A knyszer s klnsen a knyszerts mindig a befolysolt szemlyek tudatn keresztl hat, ezrt mindig
pszichikai jelleg, az akarat megtrst jelenti. Ezrt a fizikai s a pszichikai knyszer(ts)
szembelltsa megtveszt (Bib 1986b, I:11, 28.), ami mgtt a knyszerts vlfajainak a rosszul rtelmezett
megklnbztetse hzdik meg. Ez a megklnbztets ugyanis tbb szempont alapjn is trtnhet. Fontos
ebben az sszefggsben az, hogy a htrnyok kiltsba helyezse csak akkor befolysolhatja a magatartst, ha
meghatrozott flttelekhez kapcsoldik, s ha a htrnyok bekvetkezse valszn. A knyszerts
valsznsge alapulhat a knyszert s a knyszertett szemlyes kapcsolatn vagy pedig a knyszertk
szmbeli flnyn. Ezen az alapon a knyszerts lehet szemlyes (pldul szlk a lnyukat hzassgra
knyszertik) vagy kzssgi (vallsos kzssg kiknyszerti a szrakozhelyek bezrst egyhzi nnepeken);
a kzssgi knyszerts lehet tovbb spontn (a flhborods valakit elkltzsre knyszert) vagy
szervezett. Dnt jelentsge van annak, hogy a knyszerts milyen htrny kiltsba helyezsvel kvnja
elrni a cljt. Ez a htrny fleg fizikai (let kioltsa, testcsonkts, testi fenyts, brtnbe zrs stb.), vagyoni,
erklcsi (megvets, kinevets, rossz hrbe kevereds stb.), intim-rzelmi (pldul szakts) s szk rtelemben
vett csak jogi, azaz bizonyos jogoknak (pldul vlasztjog) fizikai vagy vagyoni htrnnyal kzvetlenl nem
112
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

jr elvesztse lehet. Tovbbi lnyeges megklnbztet szempont, hogy a fenyegets hatstalansga esetn
milyen eszkzkkel erszak alkalmazsval vagy anlkl valstjk meg a htrnyt.
Mindezek alapjn az llami knyszertst gy jellemezhetjk, hogy az llam a fizikai htrny kiltsba
helyezsnek a trvnyes lehetsgvel rendelkezik, s a kiltsba helyezett htrnyok tnyleges
megvalsulst vgs soron legitim erszak biztostja: a brtnbe bevonulni nem akar eltltet erszakkal
hurcoljk el, a tartozs megfizetst a lefoglalt vagyontrgy erszakkal trtn elszlltsval, erszakkal
biztostott rtkestsvel valstjk meg stb. A rviden s pontatlanul fizikai knyszer-nek nevezett
knyszerts teht kt mozzanatot foglal magban: a fizikai htrny kiltsba helyezst, valamint a kiltsba
helyezett htrny fizikai erszakkal trtn megvalstsnak a lehetsgt. Ehhez kapcsoldik a jogellenes
llapotok (pldul utcai zavargsok) fizikai erszakkal val flszmolsa is.
Az llami knyszerts vzolt sajtossgainak az az alapja, hogy az llamnak szksge van a fizikai knyszer
alkalmazsnak a lehetsgre, mghozz annl jobban, minl inkbb tkzik tevkenysge egyes trsadalmi
osztlyok vagy ms jelents trsadalmi csoportok alapvet fontossg rdekeivel. Ez azonban nem jelenti azt,
hogy az llamnak minden esetben flttlenl szksge volna a fizikai knyszer tnyleges alkalmazsra (st arra
ltalban ritkn kerl sor); sem pedig azt, hogy a fizikai knyszer, az erszak alkalmazsa vagy annak kiltsba
helyezse az llami tevkenysg egyetlen eszkze lenne, hiszen az llam a szervezs, az sztnzs s a
meggyzs eszkzeit is flhasznlja. A meggyzs s a knyszer alkalmazsa kztti sszhang biztostsa azt
ignyli, hogy az llam a lakossgot meggyzze arrl, hogy az ltala alkalmazott erszak trvnyes. Az llamnak
teht fnnmaradshoz sikerrel kell ignyelnie az erszak trvnyes alkalmazsnak a monopliumt. Ez azt
jelenti, hogy csak az llamnak van joga fizikai erszak alkalmazsra, brmilyen ms szervezetnek vagy
szemlynek a fizikai erszakhoz val jogt csak akkor ismerik el, ha az llam engedlyezi alkalmazst: az
llam szmt az erszakhoz val jog egyedli forrsnak.
Az llamot fejldsnek minden szakaszban jellemezte a fizikai knyszer trvnyes alkalmazsnak a
lehetsge, azonban ennek gyakorlati megvalsulsa a trtnelmi fejlds sorn klnbzkppen alakult. A
modern llamokhoz viszonytva a prekapitalista llamokban jval szlesebb volt azoknak az eseteknek a kre,
amelyekben az llam msok szmra is engedlyezte (vagy legalbbis eltrte) a fizikai knyszer trvnyes
alkalmazst. Ez egyrszt a prekapitalista termelsi mdok mr trgyalt sajtossgaibl (gazdasgon kvli
knyszer a termelsben, gazdasg s politika, llam s polgri trsadalom sszefondsa) kvetkezett, msrszt
pedig az llamappartus viszonylagos kiptetlensge miatt kellett nagyobb teret engedni az nbrskodsnak, az
nerre tmaszkod jogrvnyestsnek. Az n. fizikai knyszer legitim alkalmazsnak a monopliuma csak a
modern llamban vlt ltalnoss. Napjainkban a nem llami szervek vagy szemlyek fizikai knyszer
alkalmazsra val fljogostsa egszen kivteles (pldul jogos vdelem). Meg kvnjuk jegyezni, hogy a
fizikai knyszerts alkalmazsnak legitimitsa nem kzvetlenl azonos az llam (az llam mint hatalmi
viszony) legitimitsval: az mokfutval szemben az egybknt illegitim llam szervei ltal alkalmazott erszak
is legitim lehet. Az llam legitimitsnak a trgyalsra a jog- s llamblcselet keretben kerl majd sor.
Az llam mint intzmny tovbbi sajtossga, hogy a politikai-jogi berendezkeds kzponti intzmnye. Ez a
megfogalmazs kt sszefggsre utal: egyrszt az llami knyszerts kiemelked hatkonysgra, msrszt
pedig a politikai viszonyokban jtszott sajtos szerepre. Az elbbi az n. fizikai knyszerts legitim
monopliumnak a kzvetlen kvetkezmnye. Minden intzmny flttelezi ugyan a kollektv knyszer
valamilyen formjt, ebben a tekintetben azonban az llam kiemelkedik a tbbi trsadalmi intzmny kzl,
mivel kizrlagosan rendelkezik a legalbbis rvid tvon leghatkonyabb, legersebb knyszerts, a jogszer s
ezrt ltalban szles kr trsadalmi tmogatottsgra tmaszkod erszak-alkalmazs lehetsgvel, st azzal
ms intzmnyekkel szemben is lhet. (Termszetesen az erszak sikeres alkalmazsnak trsadalmi-politikai
flttelei vannak, ami a politikai erviszonyoktl fgg. Lehetsgeinek a jelents beszklse azonban mr az
adott llam bukshoz vagy lnyeges talakulshoz vezet.)
Az llamhatalomnak a legitim erszak-alkalmazsban is megnyilvnul erejbl kvetkezik az llamnak a
politikai viszonyokban jtszott sajtos szerepe. Az llam nemcsak az egyik politikai intzmny a sok kztt,
hanem kiemelkedik a tbbi kzl. A trsadalom ms intzmnyei tbbnyire lojlisak az llammal szemben,
ugyanakkor trekednek az llam befolysolsra is. Az egymssal rdekellenttben lv trsadalmi osztlyok,
rtegek, csoportok kzl azoknak van a legnagyobb lehetsgk rdekeik rvnyestsre, amelyek az llam
dntseit minl jobban befolysolni tudjk. Ezrt a klnbz trsadalmi csoportok kztt harc folyik
rdekeiknek az llam segtsgvel trtn rvnyestsrt s gy az llamhatalom megszerzsrt vagy
befolysolsrt. Ennek kvetkeztben minden jelents trsadalmi csoport (osztly, rteg), minden jelentsebb
politikai er mintegy rknyszerl arra, hogy lehetsgeihez kpest valamilyen mdon igyekezzk az
llamhatalmat befolysolni vagy azt megvltoztatni, illetleg szls esetben megdnteni. Az llam teht a
legklnbzbb politikai trekvsek fkuszba, a politikai harcok kzppontjba kerl. Ez a jelensg egyrszt
113
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

ismtelten az llamnak mint intzmnynek a politikai jellegt, msrszt pedig kzponti helyt juttatja
kifejezsre.

5. 5. Az llam mint a nptl s a trsadalomtl


elklnlt s szuverenitssal rendelkez kzhatalom
a) Az llam nptl elklnlt kzhatalom jellegrl az llam kialakulsa kapcsn mr rszletesen volt sz. Ott
elsdlegesen azt emeltk ki, hogy az llam kialakulsval a kzhatalom (pontosabban az azt gyakorl appartus)
tbb mr nem esik egybe a flfegyverzett np egszvel. E megfogalmazs teht elssorban a hatalom
gyakorlsra, az llamappartusra, az llamszervezetre utal, vagyis arra, hogy az llam a munkamegoszts kln
gt kpezi. Az llamnak ezzel a sajtossgval a kvetkezkben rszletesen foglalkozunk.
Az llam mint nptl elklnlt kzhatalom lnyege azonban nem az llamappartus elklnlsben keresend
noha ebben nyilvnul meg ktsgtelenl a legszembetnbben , hanem az llamnak mint hatalmi viszonynak
a sajtossgaiban, mindenekeltt annak sajtos szocilis tartalmban s fhatalmi vagy szuvern jellegben.
b) Az llam szocilis tartalmnak az a jellemzje, hogy az a trsadalom bizonyos alapvet ltalnos rdekein
tl, illetleg azok mellett (st szlssges esetekben azok rovsra) partikulris (osztly-, rteg- vagy ms
csoport-) rdekeket juttat rvnyre, mghozz tbbnyire gy, hogy azokat ltalnos rdeknek tnteti fl. Az
llam teht partikulris rdekeket is hordoz, aminek a legfontosabb, de nem kizrlagos dimenzija az llam
osztlyjellege. Esetenknt az etnikai vagy vallsi partikularits is jelents szerepet kaphat. A trsadalmi
osztlyokhoz, illetleg rtegekhez kapcsold partikularits elsdleges jelentsge kt tnyezre vezethet
vissza. Egyrszt a kapcsold rdekek jelentsgre, msrszt pedig arra a tnyre, hogy etnikailag vagy
vallsilag homogn trsadalmak lteznek, szocilisan (osztly- s rtegszempontbl) homogn trsadalmak
viszont nem. (Ha ms trsadalmi klnbsgek nem is lteznnek, az llamappartus lte mr nmagban is ilyen
klnbsgeket eredmnyezne.)
Az llam osztlyjellege az llamnak mint hatalmi viszonynak tartalmi sajtossga. Az llam segtsgvel az
uralkod osztlynak, illetleg az uralkod osztly vezet rtegnek privilegizlt st esetenknt monopolizlt
lehetsge van rdekeinek rvnyre juttatsra, ennek sorn a trsadalmi berendezkeds alaktsra, ms, vele
szemben ll vagy eltr rdek trsadalmi csoportok viszonyainak a rendezsre s rendezst szolgl
dntsek kiknyszertsre. Ily mdon az llamnak mint hatalmi viszonynak a kzvettsvel a trsadalmi
osztlyok viszonya a politika szfrjban mint politikai uralom jelenik meg, az llammal a kzhatalom
politikai hatalomm vlik. Az osztlyok kztt politikai uralmi viszonyok jnnek ltre, amelyek dominns
pozcijt az llam privilegizlt befolysa jellemzi: az uralkod osztly az llam kzvettsvel vlik
uralkodv.
Az llam osztlyjellege s politikai hatalom jellege a trsadalomban lv rdekellenttekbl s ehhez
kapcsoldan az llam trsadalmi rendeltetsbl s funkciibl kvetkezik, s szksgkppen a politikai
hatalomnak mint a nptl elklnlt kzhatalomnak a kialakulshoz vezet. Az llam trsadalmi rendeltetsvel
val szoros sszefggs egyben arra is flhvja a figyelmet, hogy el kell kerlnnk az elzekben emltett
tartalmi jellemzk leegyszerstett rtelmezst.
Az llam osztlyjellegnek leegyszerst, vulgarizl flfogst fejezte ki az a nzet, amely az llam
osztlyjellegt az llamappartus vezet pozciit betlt szemlyek osztly-hovatartozsval, szrmazsval
azonostotta, illetve bizonytotta. Ezzel szemben modern viszonyok kztt nincs direkt sszefggs a szocilis
szrmazs s az llamappartusban betlttt vezet pozci kztt. Az llam osztlyjellegnek msik
abszolutizlt, leegyszerstett s vulgarizlt flfogsa abban a Sztlin nevhez kapcsold nzetben fejezdtt
ki, amelyik az llam osztlyjellegbl azt a kvetkeztetst vonta le, hogy az llamnak (vagy legalbbis a
kizskmnyol llamnak) csak osztlyfunkcija van, az llam teht csak az uralkod osztly rdekeit, mghozz
tbbnyire nz, rvid tv rdekeit kpviseli. Ezzel szemben a valsg az, hogy az llamrdek, a vlsg
veszlynek az elkerlse, a pusztuls terhe ltalban arra knyszerti az llamot, helyesebben az llamot
irnyt politikai elitet, hogy egyrszt az llami funkcik organizatrikus mozzanatai kapcsn kifejtettek
szerint az llam az egsz trsadalmi integrci fnnmaradsa rdekben szksges tevkenysgeket is fejtsen
ki, ms szval az n. ssztrsadalmi rdeket is juttassa rvnyre, hiszen ez hosszabb tvon magnak az uralkod
osztlynak is rdeke, msrszt pedig hogy az osztlyellenttek mrsklse vgett bizonyos mrtkben az
uralkod osztly hosszabb tv rdekeinek alrendelten vegye figyelembe ms osztlyok rdekeit is. (A
trsadalmi rdekstruktra s az llam sszefggsnek a vizsglatra nem trhetnk ki. Annyit azonban meg
kell jegyeznnk, hogy Marx s nyomban a marxizmus a politikai viszonyok elemzse sorn tlhangslyozta a
konfliktus, az osztlyharc jelentsgt s albecslte a konszenzust. A valsgban a marxi brzolshoz kpest
114
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

jval kisebb az antagonisztikus osztlyellenttek terlete, s jval nagyobb a kzs alapot flttelez,
kompromisszumkpes rdekek.)
Az llam osztlyjellege teht nemcsak hogy nem zrja ki, hanem tipikus esetben fl is ttelezi a klnbz
jelleg rdekek figyelembevtelt s egyeztetst, kompromiszszumos rvnyestst. Ezeknek az rdekeknek a
konkrt rvnyesthetsge, a kompromisszum s a konszenzus lehetsge az adott trsadalmi-gazdasgi
formcinak s a politikai berendezkedsnek a sajtossgai alapjn a hatalmi viszonyoknak s a politikai
harcnak az alakulstl, valamint a hagyomnyoktl s a politikai kultra llapottl fgg. Az llam
osztlyjellege teht nem azonos az osztlyelnyomssal vagy az llamappartus kisajttsval, st mg egyes
kormnyok esetleg egyoldal osztlypolitikjval sem, hanem csupn azt jelenti, hogy a klnbz osztlyok,
rtegek eslye az llam befolysolsra tendencizusan egyenltlen mg akkor is, ha a demokratikus politikai
berendezkeds ennek az egyenltlensgnek a mrtkt jelentsen cskkenti.
c) Az llam szuverenitsa az llamnak mint hatalmi jelensgnek a legfontosabb jellemzit fejezi ki. Az
llamnak az a tnyleges sajtossga, hogy egy trsadalmi integrciban a hatalmat koncentrlja, s ebben az
rtelemben tnyleges fhatalma van, az llam a legersebb trsadalmi hatalom. Ez az llam lnyegbl foly s
minden llamot jellemz lnyegi vons. Az llamelmletben egyes gondolkodk (pldul Kelsen) az llami
szuverenits fogalmt tgan rtelmeztk, azt azonostottk az llami fhatalommal s ennek megfelelen a
szuverenitst minden llam lnyeges jegynek tekintettk. Az llami szuverenits fogalmn teht ebben a tg
rtelemben az llamhatalom felsbbsgi jellegt rtjk befel s az llam jogi rtelemben vett fggetlensgt
kifel. Az llami szuverenits az llami kzhatalom politikai-jogi kifejezdse, ami az llamhatalomnak az adott
terlet s npessg fltti fhatalmban nyilvnul meg.
A szuverenits ebben az ltalnos rtelemben minden llamra, gy a prekapitalista llamokra is jellemz. Az
llam fejldsvel azonban az llami fhatalom tartalma is mdosult, j formkat lttt. Ezrt az
llamelmletben kpviselt msik, tbbsginek mondhat s ltalunk is helyesnek tartott nzet szerint a
szuverenits nem minden llamnak, hanem csak a modern llamoknak jellemz vonsa s az llami
fhatalomnl szkebb kategria, a modern llam hatalmnak a tulajdonsga, amelynek tartalma teljes mrtkben
csak hosszas fejldsi folyamat utn bontakozott ki. gy az llami szuverenits is sajtos trtnetisggel
rendelkezik. E flfogs kpviseli arra is hivatkoznak, hogy az llami szuverenits fogalma csak a francia
abszolutizmus idszakban, 1576-ban jelent meg, Jean Bodin (15211597) munkssgnak ksznheten.
A szuverenitsnak az abszolt monarchival kialakul kategrija az llamnak mint legfels dntsi centrumnak
a jogilag korltozhatatlan kizrlagos dntsi jogosultsgt fogalmazta meg. Egyfell az abszolt uralkodban
megtestesl nemzetllam fggetlensgt fejezte ki a ppval s a csszrral szemben, elutastva az utbbiaknak
az abszolt monarchia belgyeibe val beavatkozst, msfell pedig az abszolt uralkod s a flig vagy mg
egszen feudlis fldbirtokos arisztokrcia politikai hatalma kztti minsgi klnbsget, az elbbi llami s
tiszta politikai jellegt hangslyozta.
Az llami szuverenits tartalma teljes mrtkben a polgri forradalmakkal, a polgri trsadalom s a politikai
llam elvlsnak a befejezdsvel bontakozott ki. Ezt hrom mozzanatban foglalhatjuk ssze:
1. a szuverenits kifejezetten mint az elklnlt politikai llam (s nem mint az uralkod) szuverenitsa
jelenik s fogalmazdik meg;
2. a szuverenits mint nemzeti szuverenits jelenik s fogalmazdik meg;
3. az llami szuverenits tbbnyire sszekapcsoldik a npszuverenits ideolgijval (ezzel a krdssel a
tovbbiakban nem foglalkozunk).
ad 1. A (modern) llam szuverenitst az llamelmlet egysges fogalomknt rtelmezi, ugyanakkor annak kt
f oldalt klnbzteti meg azon az alapon, hogy a szuverenits elemt kpez kizrlagos dntsi jogosultsg
milyen gyek, tevkenysgek kapcsn vetdik fl. Ez jelentkezhet a nemzetkzi kapcsolatok, a klpolitika
terletn ezt fejezi ki az llam szuverenitsnak kls oldala , s megnyilvnulhat az adott llam bels
szerkezetvel s belpolitikai tevkenysgvel kapcsolatban ezt fejezi ki az llam szuverenitsnak bels
oldala.
Az llami szuverenits kls s bels oldalnak a megklnbztetse teht azon alapul, hogy a szuverenits az
llamnak milyen jelleg dntseihez, illetve tevkenysghez kapcsoldik, s nem azon, hogy kls vagy bels
hatalmi tnyezknek val alvetettsg hinyrl van sz.

115
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

I. Az llami szuverenits bels oldala (az llam bels szuverenitsa) a befel irnyul legfbb hatalma,
teljhatalma (summa potestas) jogilag is kifejezd politikai viszony, melynek a lnyege az llam s ms
hatalmi tnyezk hatalma kztti jogilag, ltalban alkotmnyosan is rgztett minsgi klnbsg. Eszerint az
llam jogilag fggetlen a nem llami szervektl, a kzponti llami szervek hatalmt jogilag semmifle ms
hatalmi er nem korltozza a terletn l szemlyek s dolgok fltt a hatalmi jogosultsgok rvnyestsben,
s az adott llamon bell egysges kzponti hatalom rvnyesl.
Az llam bels szuverenitsnak tartalma az llamelmleti hagyomnynak, az n. szuverenits doktrnnak
megfelelen a kvetkez jellemz vonsokban foglalhat ssze:
az llam mint szuvern hatalom a legfbb hatalom, jogilag nincs alrendelve ms kls llami vagy egyb
hatalomnak, amely utastsaival befel korltozn funkciinak megvalstsban, ennek megfelelen az llam
nllan alkotja meg alkotmnyt, alaktja ki llamszervezett s jogrendszert;
az llam bels szuverenitsa egyetemes, mivel az llam hatalma kiterjed az egsz lakossgra s minden
trsadalmi szervezetre, mghozz a csekly szm nemzetkzi jogi kivteltl eltekintve maradktalanul;
vagyis hogy az adott llam terletn tartzkod valamennyi szemly a klfldiek is, kivve a diplomciai
immunitst lvezket s szervezet al van rendelve az llamnak, nincsenek olyan hatalmi egysgek, amelyek
ne fggnnek az llam meghatroz befolystl, vagy amelyek mentestve lennnek az llam rendelkezseinek
a kvetse all;
a szuvern llam elvileg a hatalom teljessgvel rendelkezik, az llam hatalma az adott trsadalmon bell
mindenre kiterjedhet, vagyis nincsenek olyan terletek, amelyek elvileg s abszolt mrtkben mentesek
lennnek az llam hatalma all (itt utalnunk kell arra, hogy ez a szuverenitsnak az a mozzanata, amelyik
napjainkban elssorban az integrcis folyamatok kvetkeztben relativizldik s vitatott vlik ezzel
rszleteiben az llamelmletben foglalkozunk);
az llam bels szuverenitsa kizrlagos jelleg, az llam rendelkezik az llamgyeknek, llami feladatoknak
tekintend krdsek eldntsnek, a kzhatalom gyakorlsnak, gy a jogalkotsnak, az igazsgszolgltatsnak
s az llamigazgatsnak, valamint a fizikai erszak leglis alkalmazsnak a monopliumval, s kizrlag az
llamot illeti meg az elzekben emltett egyetemessg s teljessg;
az llam bels szuverenitsa egysges, ami azt jelenti, hogy az llam szervei nem kln-kln gyakoroljk a
szuvern hatalmat, hanem az llam mint egsz, mint egysges szervezeti rendszer;
egysgessgbl kvetkezen az llami szuverenits nem azonos az n. szervszuverenitssal, azzal, hogy
melyik az az llami szerv, amelyik megtestesti az llam szuverenitst s elsdlegesen gyakorolja az abbl
fakad jogosultsgokat.
Az llam bels szuverenitsa is trsadalmilag flttelezett, ezrt az az llam teljhatalma ellenre sem abszolt.
Azok a tnyezk, amelyek meghatrozzk, kondicionljk, befolysoljk az llam tevkenysgt, annak irnyt,
terjedelmt, intenzitst, azok az llam hatalmi felsbbsgt is relatvv teszik, hatalmi dntseinek is korltokat
szabnak. Ezeket a korltoz tnyezket ngy csoportra oszthatjuk.
a) A gazdasgi felttelek hinya.
b) A politikai viszonyokbl add korltok. Ezen bell is megklnbztethetnk ktfle korltot:
A politikai erviszonyokbl add korltok esetben az llamnak, illetleg a mgtte ll trsadalmi
osztlyoknak s csoportoknak nincs annyi politikai ereje, hogy sajt cljaikat az ellenttes politikai
trekvsekkel szemben megvalstsk, s ezrt kompromiszszumra knyszerlnek.
A politikai szervezetek sajtos kapcsolatbl add korltoknl az llam (vagy fontos kzponti llami szerv)
ms politikai szervezetek kzvetlen vagy kzvetett fggsgbe kerl. Ez a politikai prtok s az llam
viszonyban a polgri demokrcikban is kialakulhat, igen erteljesen van viszont jelen a kormnyz
kommunista prtok s a szocialista llamok kapcsolatban. Az llamnak ez a prtok ltali ellenrzse nem
sznteti meg az llam szuverenitst (st korltoz szerepe sem valdi, hanem inkbb nkorltozs), azonban
azt jelents mrtkben relativizlja. (Ez a szocialista trsadalmakban az llami szervek nllsgnak
nemkvnatos meggynglshez is vezetett.) Az llami szuverenitsnak az itt vzolt jelleg relativizldsa
azonban nemcsak a prtokhoz val szoros ktds eredmnye lehet, hanem az egyhzak is hasonl szerepet
jtszhatnak (pldul az Irni Iszlm Kztrsasgban).

116
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

c) A jogi szablyozsbl add korltok, amikor is a hatalom gyakorlsban az llamot ktik az ltala
ltrehozott alkotmnyos szablyok s ms jogi normk. Ezek a szablyok tbbnyire vagy gy korltozzk az
llam bels szuverenitst, hogy bizonyos trsadalmi viszonyokban, helyzetekben tiltjk az llami
tevkenysget, az llami beavatkozst; vagy pedig gy relativizljk azt, hogy nem llami szervet hatalmaznak
fl elvileg llami monoplium trgyt kpez tevkenysgre. Ezekben az esetekben is az llami szuverenits
nkorltozsval llunk szemben, hiszen az llam maga hozta ltre ezeket a korltokat, s azokat az llam mint
egsz tbbnyire (a npszavazshoz kttt mdostsok esett kivve) meg is vltoztathatja.
d) A nemzetkzi jog szablyaibl, a nemzetkzi szerzdsekbl, valamint az llamok integrcijbl add
korltok, amelyek tbbnyire szintn nkorltozsbl addnak.
II. Az llami szuverenits kls oldala (az llam kls szuverenitsa) azt fejezi ki, hogy az adott llam a
nemzetkzi letben nll hatalomknt lp fl. Ez mindenekeltt az llam fggetlensgt s nrendelkezst
jelenti. A szuvern llam kls funkcii gyakorlsa sorn nincs alrendelve ms llamnak, a nemzetkzi letben
kifejtett tevkenysge sorn nllan dnt klpolitikai krdsekben, vagyis nincs olyan, az llam fltt ll
hatalom, amelyik az llamnak ktelez elrsokat adhatna.
Az llam kls szuverenitsa teht az llamok viszonyt is kifejezi; azt a viszonyt, amelyik az adott llam s az
llamok nemzetkzi kzssgnek tbbi tagja kztt fnnll. A szuvern llam a nemzetkzi kzjog (llamjog)
alanya, ms szuvern llamokkal egyenl hatalom (aequalis potestas). Teljes nemzetkzi jogi jogkpessggel
rendelkezik, a nemzetkzi letben ms llamokkal egyenl jogokat lvez, s ms llamokkal egyenl mrtkben
ktik a nemzetkzi jog normi, gy mindenekeltt a belgyekbe val beavatkozs tilalmt, valamint a
fggetlensg s terleti integrits tiszteletben tartst elr normk.
Az llam kls szuverenitsa sem abszolt, gyakran az is viszonylagos. Az llamok kls szuverenitst
korltoz s relativizl tnyezket tekintve mindenekeltt azt kell leszgeznnk, hogy bizonyos minimlis
gazdasgi elfelttelek hinyban tnyleges szuverenitsrl nem lehet beszlni, hiszen az llam nllsgt
gazdasgi fggetlensge alapozza meg. A ms llamoktl val nagyfok gazdasgi fggs vagy a
kiszolgltatottsg az llami szuverenits korltozsval vagy megsznsvel jr. Ez nem jelenti azt, hogy az
llami szuverenits flttele a ms llamoktl val abszolt gazdasgi fggetlensg, az nelltsra, az autarkira
val kpessg lenne. Az egyes llamokat ugyanis klcsns gazdasgi kapcsolatok szlai fzik ssze, amelyek
bizonyos gazdasgi fggssel is jrnak, m az llamok szuverenitst mg nem rintik, mivel a kapcsolatok
esetleges megszaktsa nem jr jelents htrnnyal.
A mindinkbb ersd, nemzetek fltti gazdasgi vllalkozsok (multinacionlis vllalatok), politikai
szvetsgek s gazdasgi-politikai integrcik azonban az llamok (s nemzetek) sszekapcsoldsnak s
klcsns fggsnek olyan j minsgt hoztk ltre, amelyek esetben az integrci leplse vagy
megtorpansa rendkvl krosan hat az egyes llamokra. Ez az llami szuverenits jelents mrtk
korltozsval jr, ami azonban valjban nem ms, mint a szuverenitsnak az llam ltal sajt rdekeinek
beltsn nyugv nkorltozsa.
Az llam kls szuverenitsnak tovbbi korltjt kpezik a nemzetkzi jog alapelvei, az ltala elfogadott
nemzetkzi normk s az ltala megkttt nemzetkzi szerzdsek. Ezekben az esetekben is ltalban az llami
szuverenits nkorltozsval llunk szemben.
Az llami szuverenits kls s bels oldala egysget alkot, mivel nem lehet fggetlen az az llam, amely sajt
terletn lnyeges vonatkozsokban nem rendelkezik teljhatalommal; s az az llam, amely jogilag ms
hatalmaktl fgg, sajt terletn sem tekinthet a legfbb hatalom birtokosnak. Ezen az egysgen bell a kt
oldal viszonyt az jellemzi, hogy a bels oldal az elsdleges, a meghatroz.
Az llami szuverenits sajtossgaibl s azok esetenknti relativizldsbl levonhatjuk azt a kvetkeztetst,
hogy a szuverenits az llam olyan tnyleges attribtuma, amelyik egyben politikai s jogi elvet is jelent. A
szuverenits mint politikai elv az llami szuverenits fogalmba foglalt jellemz vonsok kvetkezetes
rvnyestsre irnyul politikai trekvst fejez ki, ami a szuverenits elemeinek az abszolutizlshoz, az n.
szuverenitsdoktrna megfogalmazshoz vezetett. A szuverenits mint az llam tnyleges lnyeges jegye a
doktrntl eltren tendenciaszeren s viszonylagosan valsul meg.
Az llami szuverenits mint jogi elv a szuverenits politikai elvbl fakad jogi kvetelmnyeket tartalmazza,
azonban nem ll a jog fltt, hanem azon bell ltezik, az adott korszak tteles jogval, elssorban az
alkotmnyjoggal s a nemzetkzi joggal egytt vltozik.

117
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

Napjainkban a globalizcis s integrcis folyamatok kvetkeztben az llamhatalomnak a szuverenits


fogalmban sszefoglalt sajtossgai jelentsen megvltoztak, ezrt az llamelmletben magnak a
szuverenitsnak a fogalma is mint arra az llam jvjre vonatkoz elkpzelsek kapcsn mr utaltunk
megkrdjelezdtt. Ezzel a problmval rszletesen a jog- s llamblcselet krben foglalkozunk.
ad 2. A nemzeti szuverenits a modern llam szuverenitshoz kapcsoldik, hrom vonatkozsban is: egyrszt
mint sajtos ideolgia, msrszt mint sajtos politikai-jogi elv, vgl ennek a politikai-jogi elvnek a tnyleges
rvnyeslse vagy annak hinya.
A nemzeti szuverenits mint sajtos ideolgia a npszuverenits ideolgijhoz hasonlan a nyugateurpai polgri forradalmak termke. Eredeti tartalma szerint a szuverenits nem az uralkodt, hanem a
nemzetet, vagyis a politikailag megszervezett npet illeti meg. A politikailag megszervezett np, a np mint
nemzet az adott llam polgrait lelte t ebben a flfogsban, fggetlenl etnikai klnbsgeitl, vagyis a
nemzeti szuverenits ideolgija kezdetben az n. politikai nemzet fogalmt kpviselte. Ily mdon hozzjrult
a kisebbsgi etnikumok asszimilldshoz, a nemzetllamok kialakulshoz s megszilrdulshoz. Ezzel
azonban a nemzeti szuverenits ideolgijnak tartalmba bekerlt az etnikai azonossg mozzanata is.
A nemzeti szuverenits ideolgija, tkerlve Kzp- s Kelet-Eurpba ahol az llami s az etnikai hatrok
igen jelents mrtkben eltrnek egymstl , nem tudta elsegteni a mr kialakult llamok nemzetllamm
vlst s stabilizlst, hanem az etnikai-nyelvi mozzanat, az azonos etnikumhoz tartoz szemlyek
kzssgeknt flfogott kulturlis nemzet koncepcija kerlt eltrbe, ami a fennll llamhatrok
mdostsnak kvetelsvel jrt.
gy jelent meg a nemzeti szuverenits mint sajtos politikai-jogi elv, amelynek tartalmt az immron
egyrtelmen etnikai-kulturlis rtelemben vett nemzetek nrendelkezsi joga kpezte. Ennek az az alapja,
hogy nem tehetnk egyenlsgjelet a szuverenits vizsglatakor az llami s a nemzeti szuverenits kz. A
nemzet helyzete nem minden esetben egyezik meg az llam kereteivel. Ilyen esetben a nemzeti szuverenits
voltakppen az nrendelkezshez val jogot jelenti. Az nrendelkezsi jog kiterjed a kivlshoz s az nll
llamalkotshoz val jogra. A nemzetek elidegenthetetlen joga, hogy szabad elhatrozssal dntsenek egy
llamszvetsghez val csatlakozsrl, egy adott llamalakulatbl val kilpsrl s nll llam ltestsrl.
A nemzetek nrendelkezsi joga ma mr ltalnosan elfogadott elvv vlt, amelyet az ENSZ Alapokmnya is
elismer.
A nemzeti szuverenits tnyleges rvnyeslse abban az sszefggsben vizsgland, hogy mi a viszony a
nemzeti szuverenits s az llami szuverenits kztt. A flrertsek elkerlse vgett le kell szgeznnk, hogy
az llami szuverenits s a nemzeti szuverenits sohasem lehet azonos egymssal, mivel az llami szuverenits
alanya mindig valamilyen llam, llamszervezet, a nemzeti szuverenits, az nrendelkezsi jog pedig
valamilyen nemzet, nemzetisg vagy etnikum.
Egynemzetisg llamokban a nemzeti szuverenits problmja nem vetdik fl (de az elbbiekben
megfelelen ott sem beszlhetnk az llami s a nemzeti szuverenits azonossgrl).
Tbbnemzetisg llamok esetben a nemzeti szuverenits tnyleges rvnyeslsrl akkor beszlhetnk, ha
az adott llamalakulat az azt alkot nemzetek s nemzetisgek nrendelkezsi joga alapjn, annak megfelelen,
vagyis nkntesen jtt ltre, s az adott llamalakulatban az llami szuverenits gyakorlsnak a mdja
valamennyi nemzet, nemzetisg s etnikum szmra tnylegesen lehetv teszi a nemzeti szuverenits
rvnyestsnek gyakorlst. Tbbnemzetisg llamok esetben a nemzeti szuverenits rvnyestsnek
legmegfelelbb llami szervezeti formja a szvetsgi (fderatv) llam.

6. 6. Az llam mint a munkamegoszts kln gt


kpez szervezet
Az llam mint sajtos hatalmi viszony elsdlegesen az llamban mint szervezetben, az llami szervek
rendszerben objektivldik. Az llami szervek szociolgiai rtelemben szervezetek, s ms szervezetekhez
hasonlan tbbek kztt jellemz rjuk, hogy 1. meghatrozott cl(ok), illetleg feladat(ok) elltsa rdekben
hoztk ket ltre; 2. formalizlt struktrval rendelkeznek, amelynek lnyeges eleme a tagok szervezetben
elfoglalt helynek, a tagok sttusnak s az ahhoz kapcsold vrakozsoknak, szerepeknek a meghatrozsa; 3.
a szervezethez meghatrozott emberek s emberi magatartsok kapcsoldnak, a szervezet tevkenysgt
meghatrozott emberek tevkenysge alkotja; 4. a szervezet a tagjai vltozstl bizonyos fokig fggetlen,
lland kpzdmny.
118
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

Az llamnak mint szervezetrendszernek, az llami mechanizmusnak az llamelmleti vizsglata kt, egymssal


szorosan sszefgg csoportra tagoldik:
az llami szervek rendszernek, az llamnak mint differencilt s egysges szervezetrendszernek, a
formalizlt struktrnak a krdsei;
az llamappartusnak, az llamnak mint a munkamegoszts kln gt kpez szervezet tagjainak, mint
sajtos embercsoportnak a krdsei.

6.1. Az llami szervek rendszere


Noha a tantrgy s a tanknyv jellegbl egyrtelmen kvetkezik, itt mgis ismtelten flhvjuk a figyelmet
arra, hogy a kvetkezkben nem az aktulis magyar llamszervezet brzolsra kerl sor, hanem a modern
llamra ltalban jellemz szervezet f vonsainak s kategriinak a bemutatsra. Az llamszervezet itt
trgyalt sajtossgai a rszleteket illeten az egyes llamok esetben termszetesen klnbznek. Ezek a
klnbsgek elssorban az adott llam kormnyformjtl fggnek, illetleg a kormnyformban fejezdnek ki.
(A kormnyforma fogalmt az llamok rendszerezse kapcsn, jelen fejezet 8. pontjban trgyaljuk.) Ennek
sorn azonban termszetesen tekintettel vagyunk a magyar viszonyokra is, de elssorban utalsok s pldk
formjban.
Az llami szervek rendszere llami szervekbl sszetevd, sszekapcsold, differencilt s egyben
egysges, jogilag szablyozott rendszer. Az elsknt emltett jellemz vons, nevezetesen az, hogy az llami
szervek rendszere llami szervekbl tevdik ssze, magtl rtetdnek tnik, amirl beszlni is flsleges.
Mgis szlnunk kell errl, mivel ebben az sszefggsben nem ugyanabban az rtelemben hasznljuk az llami
szerv kifejezst, mint a kznyelvben. A kznyelvben minden llami jelleg szervet, minden az llam
tulajdonban lv intzmnyt (llami vllalat, llami iskola stb.) llami szervnek tekintnk. Amikor azonban az
llami szervek rendszerrl mint az llam fogalmi elemrl beszlnk, akkor csak azokat a szerveket tekintjk
llami szerveknek, amelyek tevkenysgben a kzhatalom, a szuverenits gyakorlsa fejezdik ki, amelyek
teht msokra ktelez, vgs soron llami knyszerrel kiknyszerthet dntseket hozhatnak, illetleg llami
knyszert gyakorolhatnak. Az llami szervek rendszere teht a sznak ebben a szkebb llamelmleti
rtelmben vett llami szervekbl tevdik ssze. Nem tartoznak teht ezek kz sem az llam tulajdonban ll
vllalatok, intzmnyek (iskolk, krhzak stb.), sem pedig azok a hivatal jelleg szervek, amelyek az llami
politikai szervek segdszervei, azok munkjt segtik, llamilag kiknyszerthet dntseket azonban nem
hozhatnak.
Az itt trgyalt llamelmleti-llamtudomnyi rtelemben vett llami szervek teht azok, amelyek kzhatalmat
gyakorolnak, amelyeknek erre hatskrk van. (A hatskr krdst rszletesen a kzigazgatsi szervek kapcsn
trgyaljuk.)
Az llami szervek rendszernek msodik jellemz vonsa az, hogy differencilt rendszer, vagyis klnbz
tpus s klnbz szint llami szervekbl tevdik ssze. Az llami szervek rendszere teht horizontlisan is
differencilt egyms mellett klnbz tpus szervek mkdnek ; s vertiklisan is differencilt, mivel
minden szervtpuson bell klnbz szint, egymsnak al-, illetve flrendelt szervek mkdnek.
Az llami szervek differencildsa a trsadalmi fejlds eredmnye. Kezdetleges viszonyok kztt az llami
szervek feladatai sszeolvadnak, vezetsi mdszereik kevss differenciltak, tbbnyire a fizikai knyszertsre
s a nyilvntartsra korltozdnak. Afejlds sorn jabb s jabb jelleg llami szervek jttek ltre, az llami
szervek rendszere bonyolultabb vlt. Ez a fejldsi tendencia azonban nem egyenes vonalan, hanem
egyenltlenl s trsadalmi formciknt eltr mdon zajlott le. (gy pldul az zsiai birodalmak
llamszervezete bonyolultabb volt, mint a grg poliszok, a Rmai Birodalom, mint a korai feudlis
llamok.)
Az llami szervek horizontlis differenciltsga azok klnbz fajtiban fejezdik ki. Az llami szervek
sokflesge miatt azoknak szmos flosztsa, csoportostsa ismeretes. Az llamelmlet szempontjbl a
legfontosabb a klnbz llami szervtpusokra trtn feloszts. Az llami szervek klnbz tpusai azon az
alapon klnbztethetk meg egymstl, hogy azokat
sajtos feladat;
sajtos hatskr;

119
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

sajtos tevkenysg s munkamdszer;


sajtos szervezeti flpts, ezen bell az al- s flrendeltsg sajtos formja s
tevkenysgk sajtos jogi szablyozsa jellemzi.
Az llami szervek tpusainak a megklnbztetse sorn azonban nem szabad abszolutizlni ezeknek a jellemz
vonsoknak a szerept, mivel az llami szervek a rjuk jellemz alaptevkenysg mellett ms jelleg
tevkenysget is folytatnak, illetleg a rjuk jellemz tevkenysget ms szervtpusok is kifejthetnek. Jl lthat
ez a brsg s a kzigazgatsi szervek jogalkalmaz tevkenysgnek a viszonyban. (Ezzel bvebben a
jogalkalmazs tpusai kapcsn foglalkozunk.)
Mivel az llami szervek tpusainak sajtossgai jogi szablyozsukban is kifejezdnek, s a jogi szablyozs
minsgileg eltr jelleg szerveket is azonos mdon kezelhet, ezrt az llami szervek tpusainak llamelmleti
s alkotmnyjogi-llamigazgatsi jogi megklnbztetse eltr egymstl (pldul a rendrsg mint fegyveres
szerv, illetve mint llamigazgatsi szerv).
gy az elbbi sajtos vonsok alapjn az llamelmlet szempontjbl ht f llami szervtpust klnbztetnk
meg:
1. fegyveres rendvdelmi szervek;
2. kzigazgatsi szervek;
3. brsgi szervek;
4. trvnyessgi felgyeleti-ellenrz szervek;
5. diplomciai szervek;
6. kzponti llami kpviseleti szervek;
7. terleti nkormnyzatok.
1. A fegyveres rendvdelmi szervek llami szervekknt val megjelense fejezte ki legnyilvnvalbban az
llamnak mint nptl elklnlt kzhatalmi appartusnak a kialakulst, ebben az sszefggsben nmikpp
leegyszerstve azt mondhatjuk, hogy az llam kialakulsa a fegyveres szervek kialakulsval kezddtt, az
llam els szervei a fegyveres szervek voltak. A fegyveres szervek kiemelked jelentsgt az adja meg, hogy
az erszak alkalmazsa az llam legfbb s vgs eszkze ahhoz, hogy feladatait ellenlls esetn is ellssa. Az
mindig is nlklzhetetlen volt az llam szmra mind a bels rend fnntartsa, mind pedig a kls
tmadsokkal szembeni vdekezs szempontjbl. Afegyveres szervek hinya ezrt rendszerint azonnal az
llam flbomlshoz vezet, mg ms szervek hinyban rvid ideig mg kpes ltezni az llam.
A fegyveres szervek ezrt az llam fejldsnek minden szakaszban lteztek, azonban sajtos, trtnelmileg
vltoz formban. A prekapitalista llamokban a fegyveres szervek feladatait az llammal, illetve az adott
trsadalmi berendezkedssel szembeni ellenlls elnyomst is belertve alapveten a hadsereg ltta el. A
hadseregnek ez a szerepe hrom tnyezre vezethet vissza. Elszr is a prekapitalista termelsi mdok
sajtossgaibl addan a rabszolgk s a jobbgyok mindennapos fken tartst s elnyomst, a krkben
vgzett rendfenntartst a rabszolgatartk s a feudlis fldbirtokosok lttk el sajt fegyveres appartusukkal, az
llami hadsereg csak a jelentsebb ellenszeglsek, lzadsok esetn lpett fl. Msodszor nincs elvi klnbsg
a meghdtand s a mr meghdtott kztt (ezrt is lthatta el privilegizlt nphadsereg pldul az athni
vagy a rmai ezt a funkcit). Vgl ezt lehetv tette az is, hogy a katonai technika legfejlettebb sznvonala is
kzvetlenl ember elleni, mondhatni test elleni volt.
A hadsereg szemlyi sszettelnek vltozst az jellemezte, hogy az llam kialakulsakor a hadsereg a
szabadokbl, a kialakul uralkod osztly tagjaibl ll kaszt jelleg hadsereg vagy privilegizlt nphadsereg
volt. Ezeket zsoldoshadseregek s a hbri fggsen alapul feudlis hadseregek vltottk fl, ahol a seregnek a
hadvezrnek val alrendeltsge, engedelmessge, irnta val hsge szemlyes s nem llami jelleg volt,
ezrt ezeknek a hadseregeknek rszben magnhadsereg-jellege volt. Ez a magnhadsereg-jelleg az abszolt
monarchikkal sznt meg, amikor a hadsereg mr csak kirlyi hadsereg lehetett, mivel a legitim erszak
monopliumval mr csak a kirlyi hatalom rendelkezett. Ekkor jelentek meg a knyszerrel (fogdoss,
knyszertoborzs) ltrehozott tmeghadseregek, ahol a tisztikar az uralkod osztly, a legnysg pedig az
120
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

alvetett osztly tagjaibl kerlt ki. A polgri forradalmak utn alakult ki az ltalnos hadktelezettsgen
nyugv hadsereg, amit viszont a XX. szzad vgtl kezd flvltani az nkntessgen alapul s fizetsrt
elltott katonai szolglat.
A rendrsg a prekapitalista trsadalmakban ltalban alrendelt szerepet jtszott, s nem az adott
berendezkeds elleni tmeges fllpsek flszmolst vgezte, vagyis nem vgzett karhatalmi tevkenysget,
hanem az egyedi jogsrtsekkel szembeni rendszeti feladatokat ltott el. Cseklyebb jelentsgt az is mutatja,
hogy gyakran rabszolgkbl llt. Engels mutat r arra, hogy az llammal egyidejleg rendrsget is
ltestettek De ezt a zsandrsgot rabszolgkbl alaktottk. E kopszolglatot a szabad athniak oly
megalznak reztk, hogy inkbb fogattk le magukat fegyveres rabszolgkkal, semmint e gyalzatos munkra
maguk vllalkoztak volna Rendrsg nlkl az llam nem llhatott fnn, de mg fiatal volt, nem rendelkezett
elegend erklcsi tekintllyel ahhoz, hogy tiszteltt tegye ezt a mestersget. (Engels 1963, 245.)
A bels elnyomsnak, a nemkvnatos politikai trekvsek fken tartsnak a f szervv a rendrsg a polgri
forradalmak s a restaurci korban vlt. Az ltalnos hadktelezettsgen nyugv, az llampolgrok egszt
tfog hadseregnek bels elnyom feladatokra val flhasznlsa problmkat okozott, szksgess vlt a
sajtos kivlasztsi szempontokon (politikai megbzhatsg) nyugv klnll rendri-karhatalmi erk
ltrehozsa. A hadsereg s a rendri karhatalom elvlsa irnyba hatott a haditechnika fejldse is. Ez
termszetesen nem szntette meg teljesen a hadsereg bels elnyom szerept, hiszen vgs esetben, az llam
biztonsgt fenyeget slyos veszly esetn ennek a feladatnak az elltsa vgl is a nagyobb ltszm
hadseregre hrult, amit a katasztrfa, az anarchia elkerlsre val hivatkozs ltalban ideolgiailag is
megknnytett.
A fegyveres szervek alapvet meghatroz jellemzje, hogy azok tevkenysgben fejezdik ki a modern llam
egyik meghatroz sajtossga, a fizikai erszak legitim alkalmazsnak a monopliuma.
A fegyveres szervek sajtos feladata teht az, hogy fizikai erszak alkalmazsval vagy az azzal val kzvetlen
szemlyhez szl s azonnali fenyegetssel flszmoljk az adott rend, az llam s jogrend elleni kls s
bels tmadsokat, akr szervezetten, akr egyedileg, elszigetelten kvetik el azokat.
A fizikai erszak alkalmazsa azonban az llam vgs eszkze, annak alkalmazsa csak akkor clszer, ha az
llam- s jogrend fnntartsa ms eszkzkkel nem biztosthat. (Ez termszetesen mrlegelst ignyel, s
ennek a mrlegelsnek igen klnbz eseteit ismerjk a trtnelembl: voltak kormnyok, amelyek a legkisebb
ellenszegls esetn lvettek vagy akasztattak. Ennek a krdsnek, az n. llami terror krdsnek a vizsglata
nem tartozik a Jogi alaptan mint alapoz trgy feladatai kz.) A fizikai erszak alkalmazsnak korltait jl
jelzi Talleyrand mondsa: A szuronyokkal sok mindent meg lehet csinlni, csak rjuk lni nem lehet. Ez azt
jelenti, hogy a mindenkori kormny szmra is az a clszer, hogy az llami erszakot csak indokolt esetben
alkalmazzk. Ezrt llami feladatt vlt a kzvetlen erszak-alkalmazs eseteinek lehetsg szerinti megelzse.
Ez a trsadalompolitikai eszkzk mellett a fegyveres rendvdelmi szervek informcigyjtst s sajtos
kzigazgatsi tevkenysgt tette szksgess.
Az llami erszak alkalmazsnak, eszkzeinek s forminak, valamint az elbbiekben jelzett megelz
tevkenysgnek a clszersge tekintetben elszr is a kls s bels tmadsok kztt kell klnbsget tenni,
az utbbiakon bell pedig kt szempont alapjn. Az egyik szempont az, hogy a tmads, illetve fenyegets az
llam- s jogrend egsze vagy csak egyes intzkedsek s jogi normk ellen irnyul. Ez utbbiak kz olyan,
egybknt igen klnbz cselekmnyek tartoznak, mint az telzrs (blokd), a tntets, az adcsals vagy a
lops. Lnyegben ezt a klnbsget fejezi ki az llamvdelem s a kzrendvdelem megklnbztetse.
Jogllamban az llamellenes s a kormnyellenes cselekmnyek szigor elvlasztsa miatt az llamvdelmi
(llambiztonsgi, alkotmnyvdelmi) tevkenysg lnyegesen szkebb, a kzrendvdelmi tgabb. Amsik itt
mrlegelend szempont a tmads, illetve fenyegets intenzitsa, tmeges vagy egyedi jellege.
A fegyveres szervek alaptevkenysge kezdetben az ezeket a feladatokat kzvetlenl ellt katonai-karhatalmirendri tevkenysg, a fizikai erszak alkalmazsa vagy annak kzvetlen kiltsba helyezse volt. Ez a fejlds
sorn kt tovbbi alaptevkenysggel egszlt ki, az informcigyjtssel s a rendszettel. Magnak a
fegyveres (katonai vagy karhatalmi) tevkenysgnek az sszer elltsa is csak szles kr informltsg alapjn
lehetett eredmnyes. Ezrt a fegyveres szervek rendszern bell (egyes orszgokban a hagyomnyos katonai s
rendri szervek keretben, ms orszgokban azok mellett) a fegyveres szervek jabb bizalmi vagy titkos
informcigyjt tevkenysget ellt fajti jttek ltre (felderts, nyomozs, hrszerzs, elhrts szervei).
A fegyveres szervek eredmnyes mkdse sajtos igazgatsi feladatok elltst is ignyelte, ezrt a fegyveres
szervek rendszern bell igazgatsi tevkenysget vgz rszlegek jttek ltre, amelyek a fegyveres szervek
121
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

bels igazgatsn (pldul gazdlkods, trgyi felttelek biztostsa) tlmenen az llampolgrokat is rint
vgrehajt-rendelkez tevkenysget, ms szval honvdelmi s rendszeti llamigazgatsi tevkenysget is
magukra vllaltak (pldul Magyarorszgon korbban szolglathalaszts engedlyezse, napjainkban
hadktelesek nyilvntartsa, sajtos esetekben ptsi engedlyezsi eljrsban szakhatsgknt val
kzremkds, illetleg idegenrendszet, menekltgyi igazgats, tntetsek, flvonulsok engedlyezse vagy
tiltsa). A fegyveres szervek tevkenysgben teht sszefondik a sz tulajdonkppeni rtelmben vett
fegyveres tevkenysg s a meghatrozott irny kzigazgatsi, azaz rendszeti tevkenysg, st demokratikus
jogllami krlmnyek s konszolidlt trsadalmi viszonyok kztt mennyisgileg ez utbbi vlik jelentsebb.
Mrpedig a honvdelmi s a rendszeti igazgats mind e tevkenysg sajtos munkamdszereit, mind jogi
szablyozottsgt tekintve a kzigazgats egyb gaival lnyegben azonos vonsokkal jellemezhet, ezrt
azok a flfogsok, amelyek az llami szervek klnbz tpusait pusztn a jogi szablyozs alapjn
klnbztetik meg, a fegyveres szerveket nem tekintik kln szervtpusnak, hanem azokat a kzigazgatsi
szervek krben trgyaljk. Rendszetnek nevezzk azt az llami tevkenysget, amelyik tilt, ktelez s
korltoz cselekmnyek (n. jogi aktusok) tjn a kzrend fnntartsra irnyul. Tg rtelemben vett rendszeti
tevkenysget akzigazgats szinte minden terletn kifejtenek, ilyen pldul az ptsrendszet vagy a
kzegszsggyi (jrvnygyi) rendszet; szkebb rtelemben a rendszet kifejezst arendrsg ilyen jelleg
tevkenysgre hasznljuk.
A fegyveres szervek fejldsre teht egyfell a tevkenysgi s szervezeti formk differencildsa, a jogi
szablyozs nvekv jelentsge s az eredeti alaptevkenysgnek, a kzvetlen knyszeralkalmazsnak a
httrbe szorulsa a jellemz. Ebben igen jelents volt a jogllam kibontakozsa. Ennek egyik kvetkezmnye
lett a kls vdelmi s nemzetkzi katonai egyttmkdsi vagy esetleg tmad feladatokat ellt fegyveres
katonai szerveknek s a bels feladatokat ellt fegyveres rendvdelmi szerveknek az egyre hatrozottabb s a
jogi szablyozsban is kifejezd megklnbztetse. A msik kvetkezmny a bels fegyveres rendvdelmi
szervek tovbbi differencildsa. Ennek konkrt formja teht hogy pldul a karhatalmat s a politikai
rendrsget a kznsges rendrsgen bell vagy attl elklntve szervezik-e meg llamonknt eltr.
llamelmleti rtelemben a fegyveres rendvdelmi szervek llamszervezeten belli elhelyezsktl s a
tteles jogi elnevezstl fggetlenl az llami szervek egyik alapvet tpust kpezik. Ms llami szervektl
elhatrolja ket a legitim erszak-alkalmazs lehetsge, tagjaik vgs esetben fegyverhasznlatra is jogosultak.
Ezen bell azonban az egyes szervek esetben eltr lehet a kifejezett fegyveres katonai vagy karhatalmi
tevkenysg s a pusztn eseti fegyverhasznlattal jr rendvdelmi tevkenysg arnya. Alaptevkenysgknek
hrom fajtja van: a fegyveres-karhatalmi (ennek egyik, napjainkban sajnos aktulis formja a terrorelhrts), a
rendszeti s az informcigyjtsi tevkenysg. Ez a hrom tevkenysg a fegyveres rendvdelmi szervek
esetben funkcionlisan szorosan sszekapcsoldik, kzvetlenl az orszg vdelmt s az alkotmnyos rend
megrzst, ezen bell a fegyveres tevkenysg clszer megszervezst s flhasznlst szolglja (eltren
pldul a tg rtelemben vett rendszet ms terleteitl vagy a statisztikai informcigyjtstl). Mint minden
llami szerv, a fegyveres rendvdelmi szervek is elltnak tovbbi kisegt tevkenysgeket. Ilyen a bels
igazgats, a gazdlkods s az gyvitel.
A fegyveres rendvdelmi szervek szervezeti flptsre vzolt sajtos trtnelmk miatt is a kzvetlen s
flttlen al-fl rendeltsg jellemz, nem vagy csak rszlegesen rvnyesl az alsbb szervek hatskrnek a
vdettsge, a hatskrelvons tilalma s parancs esetben a szolglati t betartsnak a ktelezettsge. Ez a
sajtossg az emltett hrom alaptevkenysg esetben klnbz mrtkben s mdon jelenik meg.
A fegyveres rendvdelmi szervek alaptevkenysge ms llami tevkenysgekhez kpest jogilag kevsb
szablyozott. A jogllam kiplsvel ugyan a helyzet ebben a tekintetben jelentsen megvltozott, de a kisebb
mrtk jogi szablyozs tovbbra is jellemz. A szervezeti flpts jogi szablyozsra mindig szksg van,
de csak a demokratikus jogllamra jellemz a karhatalmi-rendri tevkenysg magas szint jogszablyokban
trtn korltozsa, a jogi garancik rendszernek a kiptse. Mivel azonban ez a tevkenysg jellegnl fogva
a krlmnyekhez igazod, szles kr mrlegelsen alapul dntseket ignyel, egyes terletei rszletekbe
menen jogilag nem szablyozottak, br a bels szablyzatok tartalmaznak bizonyos szablyozst (pldul
harcszati szablyzat, rszolglati szablyzat). A laza jogi szablyozsra az jellemz, hogy a jogszablyok a
feladatokat rgztik, a hatskrket viszont nem, vagy csak tl ltalnosan, illetleg a rszletesebb szablyozst
a nem nyilvnos bels utastsok tartalmazzk. Ezt a szablyozsi mdszert a jogllam sem nlklzheti, ott
azonban azt csak korltozottan, sajtos esetekre alkalmazzk. Tekintlyuralmi rendszerekre s n. puha
diktatrkra az jellemz, hogy ez a laza szablyozs az ltalnos, a kemny diktatrk pedig ezen a
terleten rendszerint mindenfle jogi szablyozst mellznek. A laza jogi szablyozsra j plda volt a
rendrsgrl szl 39/1974. (XI. 1.) MT rendelet.

122
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

Tanulsgos ebbl a szempontbl az elmlt vtizedek magyar jogi szablyozsnak az ttekintse. Itt most csak a
legfontosabb megllaptsokra szortkozunk.
A rendszervlts eltt az alkotmny a fegyveres s rendvdelmi szervekre vonatkoz rendelkezst nem
tartalmazott. A rendrsgrl szl s 1994-ig hatlyos 39/1974. (XI. 1.) MT rendelet 2. -a a rendrsget mint
fegyveres testletet hatrozta meg. A fegyveres s rendvdelmi szervekre vonatkoz szablyozst az
Alkotmnyba az 1989:XXXI. tv. 26. -a iktatta be VIII. fejezetknt A fegyveres erk s a rendrsg cmmel.
Ez a szablyozs a fegyveres erket s a rendrsget elvlasztotta: a fegyveres erk kz a honvdsget s a
hatrrsget sorolta be, a rendvdelmi szerv kifejezst nem hasznlta s a rendrsgen tl ms rendvdelmi
jelleg szervet nem emltett. Ennek az alkotmnyos rendezsnek az alapjn tbb lpsben megtrtnt a politikai
vltozsoknak (NATO-hoz s Eurpai Unihoz val csatlakozs) s a jogllami kvetelmnyeknek megfelel
szablyozs, az azonban terminolgijban kvetkezetlen, st helyenknt ellentmondsos volt, ami a jelenleg
(2011. jlius) hatlyos szablyozsban is kifejezdik. A 2011. prilis 25-n elfogadott s 2012. janur 1-jn
hatlyba lp Magyarorszg Alaptrvnye 45. cikke szerint Magyarorszg fegyveres ereje a Magyar
Honvdsg. Az Alaptrvny a fegyveres s rendvdelmi szervek kzl a rendrsget s a nemzetbiztonsgi
szolglatokat nevesti mg, de nem minsti ket sem fegyveres, sem rendvdelmi szervknt. Az Alaptrvny
indokolsa az elbbiekben kifejtettekkel sszhangban rgzti, hogy az Alaptrvny nem szakt azzal a
hagyomnnyal, hogy a Magyar Honvdsget s a rendvdelmi funkcikkal rendelkez fbb szerveket egy
szerkezeti egysgben szablyozza. A honvdelem s a rendvdelem kztti szmos funkcibeli egyezs mellett
ugyanakkor ki kell fejeznie e kt funkci kztti tartalmi s szervezetbeli klnbsgeket.
Befejezsl meg kell jegyeznnk, hogy az elbbiekben kifejtettek alapjn az llami szervek itt brzolt tpusra
a fegyveres rendvdelmi szervek elnevezst tartjuk a leginkbb clszernek. A csak fegyveres vagy csak
rendvdelmi szervknt val megjells nem juttatja kellkppen kifejezsre ezen szervek tevkenysgnek
sszetettsgt. Hasonl megfontolsokbl nem tartjuk clszernek a rendszeti szervek elnevezst sem,
brmennyire is nemes clkitzsbl, a jogllami kvetelmnyek kvetkezetes rvnyre juttatsnak ignybl is
fakad ez a terminolgia. A terminolgiai eltrsek mgtt meghzd elmleti krdseket a jog- s
llamblcseletben trgyaljuk.
2. A kzigazgatsi szervek, az adminisztratv-vgrehajt appartus is kezdettl fogva nlklzhetetlen volt a
kialakul llam szmra, mindenekeltt az llamappartus anyagi alapjainak a biztostsa s az llam gazdasgi
funkcii kvetkeztben. Ezrt a kzigazgatsi szervek csrjt az adztats szervei kpeztk, azokat lttk el a
szksgess vlt jabb feladatokkal, majd az ezekre az jabb feladatokra szakosod hivatalnokok nll
szervekknt differencildtak.
Az adminisztratv-vgrehajt appartus fejldst a napjainkig tart nagyfok bels differencilds jellemzi.
Ezt a folyamatot azonban a prekapitalista trsadalmakban az egyenltlen fejlds jellemezte: az zsiai termelsi
md alapjn ltrejtt birodalmakban s a Rmai Birodalomban differencilt s nagy ltszm igazgatsi
appartus alakult ki, mg az antik poliszokban s (az abszolt monarchia eltti) feudlis llamokban a kis
ltszm s kevss differencilt igazgatsi appartus mkdtt. A prekapitalista adminisztratv appartusok
jellemzje, hogy azok tagjai ltalban nem az llamnak mint olyannak, hanem uruknak (az uralkodnak vagy a
hbrrnak) tartoztak engedelmessggel, hozzjuk gyakran szemlyes fggs (rabszolgasg, hbri viszony) is
fzte ket.
Az abszolt monarchikkal jttek ltre az tfog adminisztratv appartusok s sznt meg szemlyhez
ktttsgk, kialakult a kzigazgats modern formja, a brokratikus kzigazgats. Ennek jellemz
vonsait Max Weber nyomn abban foglalhatjuk ssze, hogy az itt tevkenyked hivatalnokok
szemlykben szabadok, csak dologi termszet hivatali ktelessgnek engedelmeskednek;
rgztett hivatali hierarchiban helyezkednek el;
rgztett hivatali hatskrrel rendelkeznek;
szabad megllapods (szerzds vagy kinevezs s annak elfogadsa), teht (elvileg) szabad kivlaszts
alapjn alkalmazzk ket;
szakkpzettsg tipikus esetben vizsgval megszerzett s oklevllel hitelestett szakkpzettsg alapjn
alkalmazzk ket;
ellenszolgltatsknt rgztett fizetst kapnak pnzben;

123
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

hivatali teendik elltsa egyedli vagy ffoglalkozsuk;


az igazgatsi eszkzktl tkletesen mentesen s hivatali llsuk tulajdonbavtele nlkl mkdnek;
szigor, egysges hivatali fegyelemnek s ellenrzsnek vannak alvetve;
eljrsuk alapjul jogszablyok s technikai normk szolglnak.
A modern kzigazgatsi szervek sajtos feladatai rendkvl sokrtek, szertegazak, azok ltalnos vonsai
az llami-kpviseleti s az nkormnyzati szervek hatrozatainak ltalnos rendelkezsek s egyedi dntsek
ltal trtn vgrehajtsban, a trsadalom lete szempontjbl fontos szksgletek kielgtsnek, illetleg
feladatok megoldsnak a szervezsben foglalhatak ssze. A kzigazgatsi szervek tevkenysgt ezrt
rviden s igen ltalnosan szervez-vgrehajt-rendelkez tevkenysgknt jellemezhetjk.
A kzigazgatsi szervek tevkenysgnek sajtos formi maguk is tbbflk. Akzigazgatsi szervek az
llami-kpviseleti szervek dntseinek a vgrehajtsa sorn msokra ktelez ltalnos rendelkezseket hoznak
(pldul megllaptjk a kzlekeds rendjt s szablyait); feladataik elltsa rdekben az n. hatsgi
jogalkalmazs krben ms szervekre s az llampolgrokra ktelez egyedi dntseket hozhatnak (pldul ad
kivetse, telek kisajttsa, ptsi engedly megadsa); az n. vllalat- s intzmnyirnyts krben a
gazdasgi berendezkeds adott formjtl fgg mrtkben s mdon, figyelembe vve a vllalatok nllsgt
s az intzmnyek bels autonmijt a csak nekik alrendelt szervekre ktelez hatrozatok s utastsok
rvn irnytjk a vllalatok s az intzetek munkjt (megszabhatjk f feladataikat, kinevezik vezetiket,
esetenknt utastjk ket stb.); tovbb irnytjk az aljuk rendelt kzigazgatsi szervek munkjt. Ezek mellett
jelents szerepet jtszanak az llami kpviseleti szervek s a kormnyok dntseinek az elksztsben,
elssorban jogszablytervezetek elksztse tjn.
A kzigazgatsi szervek tevkenysgnek mdszerei is sszetettek. Feladataik elltsa sorn tbbnyire
jogalkalmazst vgeznek. Tevkenysgk azonban nem kizrlag jogalkalmazs (eltren pldul a
brsgoktl), hanem a jogszablyok keretei kztt a clszersgi szempontokra tekintettel lv
szerveztevkenysget, valamint jogalkot tevkenysget is elltnak. A kzigazgatsi szerveken bell mg
lnyeges az ltalnos hatskr szervek s a szakigazgatsi szervek megklnbztetse.
Szervezetileg a kzigazgatsi szervek lehetnek mind testleti, mind pedig egyedi szervek (amikor egy szemly,
pldul a miniszter a dntsre jogosult szerv). A kzigazgatsi szervek szervezeti flptse s eljrsa jogilag
rszletesen szablyozott. E jogi szablyozs alapvet fogalmai kz tartoznak a hatskr s az illetkessg
kategrii. (Ezek termszetesen minden ms llami szerv tevkenysge szempontjbl is alapvet fogalmak.) A
jogllami kzigazgats jellemzje a trvnyi flhatalmazs elve, vagyis hogy nem a minden szabad, amit a
trvny nem tilt elve az rvnyes, hanem hogy a kzigazgatsi szerv csak azt teheti meg, amire kzvetlenl
vagy kzvetve trvnyi flhatalmazsa van.
A hatskr kifejezsnek kt jelentse van.
Anyagi jogi rtelemben a feladatkr elltsra szolgl jogi eszkzkre (pldul engedlyezsi jog, brsgolsi
jog stb.) vonatkozik, vagyis arra a krdsre ad vlaszt, hogy az adott llami szervnek feladatai elltsa
rdekben milyen jogi eszkzk llnak a rendelkezsre, vagyis milyen alanyi jogai (jogosultsgai) s
ktelessgei vannak.
A hatskr alaki jogi rtelemben ami elssorban az eljrs sorn vlik jelentss az llami szervek kztti
munkamegosztst fejezi ki, azt, hogy az adott feladat elltst szolgl jogosultsgok s az azokhoz kapcsold
ktelessgek az llam melyik szervt illetik, illetleg terhelik.
A melyik szerv krdsnek is kt egymsba kapcsold vonatkozsa van:
milyen tpus llami szervnek kell az adott feladatot elltnia (pldul brsgnak vagy kzigazgatsi szervnek,
illetve ez utbbiakon bell pldul az igazgatsi vagy a mszaki osztlynak);
a meghatrozott tpus llami szervek kzl milyen szint szervnek kell az adott feladatot elltnia, teht
pldul a helyi vagy a megyei brsgnak kell az gyet elbrlnia.
Az anyagi jogi rtelemben vett hatskr teht a szervnek, a hatsgnak biztost jogi eszkzket, kevsb
szabatosan, de taln szemlletesebben kifejezve, a szervhez kapcsol bizonyos gyeket; az alaki rtelemben vett
hatskr pedig az gyeket osztja el az llami szervek kztt. Az els a hatsgnak mondja meg, hogy mit tehet
124
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

vagy kell tennie, az alaki hatskr pedig az gyflnek mondja meg, hogy milyen szervhez forduljon. Ebbl a
megfogalmazsbl nyilvnval, hogy az anyagi s az alaki jogi rtelemben vett hatskr szorosan sszetartozik,
azok klcsnsen flttelezik egymst: csak annak a hatsgnak lehet az gyeket kiosztani, amelyiknek van
anyagi jogi hatskre az gy elbrlsra, s csak az a hatsg kpes gyakorolni anyagi jogi hatskrt,
amelyiknek alaki jogi rtelemben is van hatskre. A hatskr mint jogi fogalom egyszerre tartalmaz
jogosultsgot flhatalmazs formjban s ktelezettsget a flhatalmazs korltozottsga vonatkozsban, a
hatskri tllps tilalma formjban. A feladat, illetleg feladatmeghatrozs ktelezettsget jelent, a hatskr
pedig jogosultsgok s az azokhoz kapcsold ktelezettsgek sszessgt jelenti. A feladatmeghatrozs s a
hatskr kifejezetten jogi vonatkozsait a tanknyv VII. fejezetben, a jogi normk fajti kapcsn trgyaljuk.
Az illetkessg fogalma szintn az llami szervek kztti munkamegosztst fejezi ki, mgpedig az azonos
tpus s szint szervek kztti munkamegosztst, vagyis arra a krdsre ad vlaszt, hogy a meghatrozott
szint s tpus llami szervek (pldul a helyi brsgok) kzl konkrtan, terletileg is meghatrozottan
melyiknek kell az adott feladatot elltnia, egy adott gyet eldntenie (pldul a kecskemti vagy a kiskrsi
brsgnak).
Ha kt llami szerv valamely konkrt gy kapcsn eltren tli meg hatskrt vagy illetkessgt, hatskri,
illetleg illetkessgi sszetkzsrl beszlnk. Ha kt vagy esetleg tbb llami szerv is magnak ignyli az
eljrst, pozitv, ha pedig egyik szerv sem akar eljrni hatskrnek vagy illetkessgnek hinyra hivatkozva,
negatv hatskri, illetleg illetkessgi sszetkzsrl van sz.
Az alaki jogi rtelemben vett hatskrhz s az illetkessghez hasonl jelleg fogalom a joghatsg. Szintn
arra a krdsre ad vlaszt, hogy valamely llami szerv eljrhat-e s el kell-e jrnia valamely gyben, azonban
ebben az esetben a krds nem az llamszervezeten bell vetdik fl, hanem a magyar llam szervei s ms
llam szervei vagy nemzetkzi szervezetek vonatkozsban. Ha valamely rtelemszeren legalbb rszben
klfldi vonatkozs gyben a magyar llam szervei eljrhatnak, akkor a magyar llam joghatsgrl,
ellenkez esetben annak hinyrl beszlnk.
A kzigazgatsi szervek feladatainak s tevkenysgnek a sokrtsge azt eredmnyezte, hogy a kzigazgatsi
szervek klnbz fajti jttek lre. A leglnyegesebb az llamigazgatsi szerveknek s az nkormnyzati
igazgats szerveinek a megklnbztetse, aminek a kapcsn clszer egy rvid terminolgiai kitrt tennnk.
1949 eltt a magyar jogi nyelv llamigazgatsnak a kzponti s az azoknak alrendelt llami szervek igazgatsi
tevkenysgt nevezte, amelyik az nkormnyzatok igazgatsi tevkenysgvel egytt alkotta a kzigazgatst.
1949 utn a kzigazgats kifejezst mint pontatlant elutastottk, mondvn, hogy kzrdek igazgatst, azaz
kzigazgatst nem csak llami szervek vgeznek. Ezrt kizrlag az llamigazgats kifejezst hasznltk. A
ksbbiekben ismt polgrjogot nyert a kzigazgats kifejezs is, de mint az llamigazgats szinonimja. A
rendszervltst s az nkormnyzati rendszer bevezetst kveten ismt ltalnoss vlt a korbbi
terminolgia. Ennek megfelelen ma a kzigazgatsnak kt terlett klnbztetjk meg, a szkebb rtelemben
vett llamigazgatst s az nkormnyzati igazgatst, s ennek megfelelen tesznk klnbsget az
llamigazgatsi szervek s az nkormnyzati igazgats szervei kztt. A terminolgiai megklnbztets
azonban nem feledtetheti el, hogy alapjban vve azonos jelleg tevkenysgrl van sz, s hogy az
nkormnyzatok is llami szervek, igazgatsi tevkenysgk a sz tulajdonkppeni jelentst tekintve
llamigazgats. Ltnunk kell tovbb, hogy amikor a kzigazgatson bell megklnbztetjk az
nkormnyzati igazgatst s az llamigazgatst, akkor az llam kifejezst az ltalnosan hasznlt jelentstl
eltr, szkebb rtelemben hasznljuk.
Az llamigazgatsi szervezetrendszer sajtossga, hogy az annak cscsn ll llami szerv (llamf, kormny)
tevkenysge nem korltozdik az llamigazgatsi feladatokra, hanem dnt mrtkben befolysolja az egsz
llami politika irnyt, vagyis kormnyzati tevkenysget is vgez. Az llamigazgatsi szervezetrendszer
tovbbi ltalnos jellemzje, hogy az ide tartoz szervek tlnyom tbbsge a kormny irnytsa alatt ll.
Ugyanakkor a legtbb alkotmnyos demokrciban vannak a kormnytl tbb-kevsb fggetlen n. autonm
llamigazgatsi szervek is. Ilyen pldul Magyarorszgon jelenleg a Nemzeti Mdia s Hrkzlsi Hatsg.
Valamennyi llamigazgatsi szervrl elmondhat, hogy flptsk ltalban centralizltabb, mint az llami
kpviseleti, illetleg a brsgi szervek, ugyanakkor nem olyan centralizltak, mint az gyszi vagy a fegyveres
szervek. A kzigazgatsi szerveket ugyanis a szolglati t betartsnak a ktelezettsge s a hatskrelvons
tilalma jellemzi, vagyis a flttes llamigazgatsi szerv az alrendelt szerv nll dntsi jogosultsgt nem
vonhatja el.
Magyarorszg Alaptrvnye bevezette az nll szablyoz szervek fogalmt s ezzel az llamigazgatsi
szervek sajtos, a magyar kzigazgatsban eddig ismeretlen fajtjt hozta ltre.
125
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

3. A brskods (trvnykezs) feladatait is kezdettl fogva el kellett ltnia a kialakul llamnak. El kellett
dnteni az adott trsadalmon belli jogi jelentsg vitkat, ami azonban nem jrt egytt azonnal a brskods
szerveinek az elklnlsvel, az tlkezst kezdetben az uralkodk vagy ms, a trzsi-nemzetsgi trsadalomtl
rklt vezet tisztsgviselk, gyakran papok vgeztk. Ezt kveten azonban a brsgok fokozatosan
elklnltek a tbbi llami szervtl, ami az igazsgszolgltatsnak mindinkbb jogiv vlsval jrt. Elbb a
frumrendszer, majd az eljrs, vgl az anyagi jog szablyozsra kerlt sor, gy az igazsgszolgltats
jogalkalmazss vlt. Ez az abszolt monarchik idszakra kiteljesed folyamat az igazsgszolgltats
egysgesedst, zmben llami (kirlyi) monopliumm vlst eredmnyezte.
A tovbbi fejlds a brsgok differencildst s az igazsgszolgltats szervezetnek bonyolultabb
vlst hozta magval. Elklnlt a polgri s bntet-, ezen bell a katonai s a civil brskods, kialakult a
brsgok hierarchija. A polgri fejlds sorn tovbbi sajtos brsgok jttek ltre, mint az
alkotmnybrsgok, kzigazgatsi brsgok, munkagyi brsgok s a gazdasgi brsgok.
A brsgok mint az igazsgszolgltats szervei mellett azok tevkenysghez kzvetlenl kapcsold sajtos
szervek jttek ltre: az gyszsg, a vizsglbri intzmny s a bntets-vgrehajts a bntetbrsgok
mellett; a telekknyv, a kzjegyz s a brsgi vgrehajts a polgri brsgok mellett. A brsgok
tevkenysghez kapcsoldan alakult ki az gyvdi kar.
Ennek kvetkeztben a szakirodalomban kialakult az igazsgszolgltats szkebb s tgabb fogalma. Szkebb
rtelemben az igazsgszolgltats a brsgokkal azonos (nem rtve ide a kln alkotmnybrsgokat), tgabb
rtelemben vve magban foglalja az elbb flsorolt, a brsgok tevkenysghez kapcsold szerveket. Ezek
kre llamonknt klnbz.
A modern brsgok sajtos feladata legltalnosabban megfogalmazva az igazsgszolgltats gyakorlsa,
vagyis a slyosabb jogsrtsek elkvetinek a felelssgre vonsa, valamint a termszetes s jogi szemlyek
kztti jogvitk eldntse s ezltal a jog elrsainak rvnyre juttatsa. Sajtos hatskrk a feladatukat
kpez gyek ktelez s llamilag vgrehajthat hatrozattal, rendszerint tlettel trtn eldntse
(jogosultsgelem) a jogszablyok keretei kztt (ktelezettsgelem). Ennek a feladatnak az elltsa s a
hatskrk gyakorlsa a kvetkez tevkenysgekben nyilvnul meg:
a brsgok azokban az gyekben, ahol valamilyen trsadalmi konfliktus (akr magnszemlyek vagy
szervezetek egyms kztti, akr az llammal szembeni konfliktusa) jogvita formjt lti (pldul bns-e a
vdlott, kinek jr az rksg);
trgyalson az gyflknt egyenjog felek (felperes s alperes, vdl, vdlott s vd stb.) kzremkdsvel
fltrjk az gy, a jogvita alapjul szolgl tnyllst;
a jog szablyait alkalmazva az adott egyedi gyben ktelez s llamilag kiknyszerthet hatrozatot hoznak,
eldntik a jogvitt s megllaptjk a jogkvetkezmnyeket;
fellbrljk az alacsonyabb szint brsgok dntseit, hogy megfelelnek-e a jogszablyok elrsainak s ily
mdon olyan jogers tletet hoznak, amelynek rendelkezsei ktelezek az rdekelt szemlyekre s az llami
szervekre.
A brsgok szervezeti flptsnek alapvet elve a bri fggetlensg: a bri szerveket tlkez
tevkenysgk sorn a dnts tartalmra vonatkozan senki, mg a felettes brsgok sem utasthatjk, az
tlkez tevkenysg sorn a brk csak a jogszablyoknak vannak alvetve. A bri tevkenysg ezen alapvet
jellemz vonsa kvetkeztben az llami szervek kzl ltalban a brsgok lvezik a legnagyobb bizalmat,
ami ms garancilis szempontokkal egytt a brsgok tevkenysgnek a kiterjesztst eredmnyezte tovbbi,
elssorban a tnyek, adatok hitelessgvel sszefgg krdsekre (pldul cgbrsg). A bri szervezeten
bell az al-fl rendeltsget a fellebbezsi frumok fellbrlati joga s a legfels brsgok elvi irnyt
szerepe biztostja. A brsgi tevkenysgnek az llamszervezet egszbe val harmonikus beilleszkedst a
jogalkotson tl az llami politika egyik sajtos terlete, a jogalkalmazsi jogpolitika is elsegti.
Az alkotmnybrsgok sajtos, atipikus brsgok, mivel elsdleges feladatuk nem egyedi gyek elbrlsa,
hanem az n. normakontroll: annak vizsglata, hogy a jogszablyok sszhangban vannak-e az alkotmnnyal.
Sajtos hatskrk az alkotmnyellenesnek minstett jogszablyok megsemmistse, rvnytelenn
nyilvntsa. Az alkotmnyos berendezkeds krdse, hogy ezt a normakontrollt az llam legfels brsga ltja
el (ez a helyzet az USA-ban), vagy kln alkotmnybrsgot hoznak ltre, mint az az eurpai llamokra
ltalban jellemz. Kln alkotmnybrsg esetn szintn az alkotmnyos szablyozs fggvnye, hogy annak

126
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

hatskre egyedi gyekre (pldul alkotmnyjogi panasz, legfontosabb llami tisztviselk felelssgre vonsa)
menynyiben terjed ki.
4. Trvnyessgi felgyeleti-ellenrz szerveknek nevezhetjk az llami szervek egyik elklnlben lv
csoportjt, amelynek elfogadott elnevezse mg nem kristlyosodott ki a szakirodalomban. Az llami
szerveknek ebbe a tpusba az gyszsg s a hozz hasonl szervek tartoznak. Feladatuk, hogy a hierarchikus
ellenrzs keretein kvl valdi vagy flttelezett jogsrts vagy ms jelents visszssg esetn mozgsba
hozzk a jogsrts elbrlsra hivatott szerveket, tbbnyire a flttes szervet vagy a brsgot. Alapvet
tevkenysgmdjuk a vizsglat s az eljrskezdemnyezs. Jellemz vonsuk mg, hogy az gy vgs
eldntse nem tartozik hatskrkbe.
Az gyszi szervek az llami szervek differencildsnak viszonylag ksi fokn jelentek meg, kezdetben
mint a bntetbrskodshoz kapcsold sajtos igazgatsi szervek, amelyek azutn kln szervtpuss
alakultak.
Sajtos feladatuk, hogy biztostsk a trvnyessg rvnyeslst s ennek rdekben felgyeletet
gyakoroljanak a trsadalom letnek minden olyan terletn, ahol az emberek vagy a klnbz szervezetek
(ms szval: termszetes s jogi szemlyek) kvetend magatartst a jogszablyok elrjk. Az gyszi
szervek tevkenysgk sorn ritka kivteltl eltekintve nem hoznak gydnt hatrozatokat, hanem
ellenrzik a jogszablyok megtartst, s ha jogellenes magatartst fednek fl, a jogszablysrts tnynek s a
jogkvetkezmnyeknek a megllaptsra fljogostott llami szerv figyelmt flhvjk arra, vagyis az rdemi
dntsre hatskrrel rendelkez illetkes llami szervnl eljrst kezdemnyeznek, s meghatrozott esetekben
maguk is rszt vesznek az eljrsban, kpviselve a kzrdeket.
Meg kvnjuk jegyezni, hogy a magyar tteles jogi terminolgia az gyszsg trvnyessgi felgyeleti
tevkenysgt az elbb kifejtetteknl szkebben rtelmezi, elvlasztva azt az gysz brsgi eljrsban val
rszvteltl s bnldzsi feladataitl. Ezt az eljrsjogi szempont megklnbztetst az indokolja, hogy
ezeken a terleteken lnyegesen klnbzek az gyszek feladatai s hatskrei. llamelmleti rtelemben
azonban a bnldzs is trvnyessgi felgyeleti tevkenysg: jogsrts esetn kerl r sor, s a vgs dntst
ms szerv, nevezetesen a brsg hozza meg.
Az gyszi szervezetnek kt modellje alakult ki: az egyik esetben a kormnynak, azon bell is ltalban az
igazsggy-miniszternek alrendelten vgzi tevkenysgt; a msik esetben a kormnytl fggetlenl, nll
llamszervezeti alrendszerknt.
Mivel a trvnyessg megtartsa alapvet kzponti rdeket fejez ki, az gyszsg szervezeti flptse a helyi
befolysok minimalizlsa rdekben igen erteljesen centralizlt. Az gyszsg helyi szervei ms helyi llami
szervektl fggetlenl mkdnek, kizrlag az gyszi szervezet vezetjnek (a legfbb gysznek) vannak
alrendelve. Az gyszi szervezet tovbbi jellemz vonsa, hogy az alsbb gyszi szerveknek az
llamigazgatsi s a bri szervektl eltren nincs jogilag vdett hatskre. Meg kvnjuk jegyezni, hogy az
utbbi vtizedekben tbb fejlett demokrciban tapasztalhatak olyan trekvsek, amelyek az eljr gyszek
nllsgnak a nvelsre irnyulnak.
Funkcijt tekintve az gyszsghez hasonl llami szerv az alapvet jogok orszggylsi biztosa (llampolgri
jogok orszggylsi biztosa, ombudsman, parlamenti biztos). Asvd eredet intzmny alapfeladata az
llampolgri jogok vdelme, a tapasztalt srelmek, visszssgok orvoslsa s ily mdon a kzigazgats
trvnyessgnek biztostsban val kzremkds. Az orszggylsi biztos jogsrts esetn kezdemnyezi a
srelem orvoslst, vgs soron brsghoz fordulhat, de nem maga orvosolja a srelmet. Tevkenysge ezrt
hasonlt az gysz szkebb rtelemben vett trvnyessgi felgyeleti munkjhoz. Az orszggylsi biztos lehet
ltalnos feladat- s hatskr ombudsman, vagy n. kln biztos (szakombudsman), akinek a feladat- s
hatskre meghatrozott alapjogoknak (pldul a nemzeti-etnikai kisebbsgek jogai, informcis alapjogok,
egszsges krnyezethez val jog) a vdelmre terjed ki. Az emltett jogok vdelmre a jelenleg (2011. jlius)
hatlyos magyar alkotmny szerint kln biztosok mkdnek. Adott esetben a klnsen kiszolgltatott
helyzetben lv szemlyek (pldul jv nemzedkek, gyermekek, sorkatonai szolglatukat teljestk,
szabadsgveszts-bntetsket tltk) jogainak vdelmre is indokolt lehet szakombudsman beiktatsa. Az j
Alaptrvny a szakombudsmani feladatok elltst az alapvet jogok biztosnak a helyetteseire bzza
[Alaptrvny 30. cikk (3) bek.].
Az llami szerveknek ebbe a csoportjba tartoznak mg a kls pnzgyi ellenrz szervek, mint pldul az
llami Szmvevszk.

127
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

5. A klkapcsolatok szerveit a sajtos diplomcia tevkenysg, az igen szigor, esetenknt mg a viselkeds


stlusra is kiterjed centralizltsg s a kismrtk jogi szablyozs klnbzteti meg az llami szervek ms
tpusaitl.
6. Az llami kpviseleti szervek kialakulsa az llami fejlds viszonylag ksei eredmnye, az a nagy ltszm
s strukturlt uralkod osztlyok ltrejttnek a kvetkezmnye. Els megjelensi forminak a feudalizmusban
kialakult rendi kpviseleti szerveket tekinthetjk. (Az antik llamfejlds sorn is kialakultak ugyan kpviseleti
szervek, ezek funkcija azonban nagymrtkben eltrt a mai rtelemben vett llami kpviseleti szervektl, gy
nem tekinthetjk azokkal azonos tpus llami szerveknek.)
Az llami kpviseleti szervek a modern llamokban ltalban, a demokratikus jogllamok esetben pedig
mindig a parlamentris npkpviseletek, azokat az llampolgrok lakhelyk alapjn kzvetlenl vagy kzvetve
vlasztjk. A parlamentris npkpviselet esetben tovbbi krds egyrszt a vlasztpolgrok szma (ltalnos
vagy ersen cenzusos vlasztjog), msrszt a parlament hatskre s tnyleges politikai slya. Ebben az itt
trgyalt tg rtelemben a dualizmus kori Magyarorszgon s a Magyar Npkztrsasgban is parlamentris
npkpviseletek mkdtek. A parlamentris kpviseleti rendszert nem szabad sszetveszteni a parlamentris
kormnyformval. Ez utbbival rszletesebben az llamok rendszerezse kapcsn foglalkozunk. A modern
llamokban tovbbi formaknt jelent meg a korporatv s a szovjet tpus llami kpviselet. A korporatv
kpviselet esetben a kpviselket szakmai szervezetek delegljk. Az eredeti (a Szovjetuniban 1936-ig
mkd) szovjeteket az zemi elv alapjn, az egy helyen dolgoz szavazpolgrok vlasztottk. Mindhrom
kpviseleti szisztma esetben a jogi szablyozs s a politikai realitsok jelentsen eltrhetnek egymstl,
elssorban azon az alapon, hogy a szavazpolgrok tnyleges vlasztsi szabadsga milyen mrtk.
Az llami npkpviseleti szervek sajtos feladata az, hogy kifejezzk s rvnyestsk a vlasztk rdekeit, az
adott trsadalmi berendezkedsnek megfelelen biztostsk az llami szervek fltt a trsadalom politikai
ellenrzst s ezen bell az uralkod osztlyok befolyst.
A modern llami npkpviseleti szervek legfontosabb szervezeti jellemzi rviden abban foglalhatk ssze,
hogy
mindig testleti szervek;
mindig a lakossg ltal tbbnyire kzvetlenl, kivtelesen kzvetetten vlasztott szervek;
a klnbz szint kpviseleti szervek al-fl rendeltsge elssorban az ltaluk alkotott jogszablyok
hierarchijban fejezdik ki.
Az llami npkpviseleti szervek kzponti s helyi terleti kpviseleti szervek lehetnek. Ez utbbiakat a
demokratikus jogllamokban rendszerint nkormnyzati formban szervezik meg. Tekintettel arra, hogy az
nkormnyzatokkal kln pontban foglalkozunk, itt most csak a kzponti llami npkpviseletek nhny
jellemzjt trgyaljuk.
A kzponti llami kpviseleti szervek legfontosabb feladata s egyben hatskre a trvnyhozs (ami nem
tvesztend ssze a brskodst jelent trvnykezssel), ezrt azokat trvnyhoz szerveknek is nevezik.
Szmos, mindenekeltt a fderatv felpts llamban a kzponti llami kpviseleti szerv kt (esetleg tbb)
klnbz vlasztsi rendszer alapjn ltrehozott testletbl, kamarbl tevdik ssze.
A kzponti llami kpviseleti szervek sajtos tevkenysgt s munkamdszert az jellemzi, hogy vita
alapjn kimunkljk a szksges politikai kompromisszumokat, ily mdon biztostjk az llam
kormnyozhatsghoz szksges konszenzust s ezen az alapon a legjelentsebb llami krdsekben
dntseket az llami szervekre ktelez hatrozatokat s a lakossgra is ktelez jogszablyokat hoznak,
meghatrozzk a legfontosabb kzponti llami szervek szemlyi sszettelt s trvnyhozs s ellenrzs tjn
jelents mrtkben befolysoljk azok munkjt.
A kzponti llami kpviseleti szervek a demokratikus jogllamok egyik legfontosabb szervt alkotjk, mivel
sajtos feladatukat, trvnyhozsi hatskrket valamennyi llami szerv vonatkozsban gyakoroljk
ennyiben csaknem valamennyi ms llami szerv fltt llnak. Kivtelt ebben a tekintetben kormnyformtl
fggen az alkotmnyoz hatalom, az llamf s az Alkotmnybrsg kpezhet. Tevkenysgk ily mdon az
llamhatalom egysgt fejezi ki.
A parlamenteknek ez a kiemelked jelentsge fogalmazdott meg korbban a korltlan parlamenti hatalomnak,
a parlamenti szuverenitsnak a doktrnjban, amelyet kb. a XX. szzad kzepig sokan a demokratikus
128
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

berendezkeds alapelvnek tekintettek. Ez a doktrna azonban a hatalommegoszts elvnek az elfogadsval


tlhaladott vlt.
7. A terleti nkormnyzatok a helyi llami kpviseleti szerveknek az llami szervek egysges rendszern
belli maximlis nllsggal jellemezhet vltozatt kpezik. Alrendeltsgk csak a jogszablyoknak val
alrendeltsget jelent. Feladatuk a helyi kzgyek intzse, az ennek rdekben vgzett sajtos tevkenysg, az
e krbe tartoz alapvet dntsek meghozatala, a jogszablyalkots, valamint a helyi kzigazgats elltsa. A
klnbz szint nkormnyzatok kztt nincs fggsi viszony. Nagyfok nllsguk s kzigazgatsi
tevkenysgk miatt clszer az nkormnyzatok kiemelse az llami kpviseleti szervek krbl s nll
szervtpusknt trtn nevestsk.
Az llami szervek tpusaihoz kapcsoldik hrom tovbbi sajtos krds, nevezetesen az alkotmnyoz hatalom,
a kormnyzs s az n. kormnyzati szervek, valamint az llam egysgt reprezentl llamfi feladatok
elltsa. Ezek a tevkenysgek a modern llam esetben nlklzhetetlenek, azonban a feladatokat nem mindig
egy kln erre a clra ltrehozott llami szerv ltja el.
A kln alkotmnyoz hatalom nlklzhetetlensge az n. rott vagy kartlis alkotmnyok kialakulsnak s
ltalnoss vlsnak a kvetkezmnye. Az alkotmny kifejezsnek is szmos (az itt emltetteknl is tbb)
jelentse van. Az egyik jelentse szerint az az llam alapvet llami s jogi rendjt fejezi ki, fggetlenl a jogi
megfogalmazs formjtl. Ebben az rtelemben minden llamnak van alkotmnya, gy pldul az antik
Athnnak s a kzpkori Magyarorszgnak is volt. Ms esetben az alkotmny kifejezs a mr emltett rott vagy
kartlis alkotmnyt jelenti, vagyis azt az esetet, amikor az adott llam alapvet llami s jogi rendjt egy
klnleges dokumentumban, klnleges jogszablyban rgztik, amelyet a ksbbiekben csak klnleges
eljrssal lehet kiegszteni vagy mdostani. Ebben az rtelemben az alkotmny az llam alaptrvnye. Az rott
alkotmnyok az jkori termszetjog szerzdsi elmleteinek a hatsra a polgri forradalmak sorn jttek ltre,
elszr az amerikai angol gyarmatokon. Az rott alkotmnyok eurpai elterjedsre az Egyeslt llamok 1789ben hatlyba lpett (s kiegsztseivel mg ma is hatlyban lv) alkotmnya gyakorolt igen jelents hatst. Az
rott alkotmny viszont szksgkppen maga utn vonja az alkotmnyoz hatalom krdst: ki vgezze el az
alkotmnyozs munkjt, mely szerv fogadja el s a ksbbiekben mely szerv vltoztathatja meg az alkotmnyt
mint kiemelked jelentsg klnll politikai s jogi dokumentumot. Erre a krdsre a hatalomkoncentrl
llamformk esetben egyrtelm a vlasz: az llam szuverenitsa egyetlen llami szervben legyen az az
abszolt uralkod, a korltlan parlament vagy a mindenhat vezr koncentrldik, s akkor a politikai realits
rtelmben mindig, de sokszor formlis jogi rtelemben is ez a szerv dnt az alkotmnyrl. Hatalommegoszt
llamformk esetben nem ez a helyzet. (Az llamforma fogalmt az llamok rendszerezse kapcsn, jelen
fejezet 8. pontjban trgyaljuk.) A hatalommegoszts elve magban foglalja azt a kvetelmnyt is, hogy a
kzponti llami szervek politikai befolysa egymssal relatve egyenslyban lljon. Ennek az elvnek viszont
ellentmond, ha az alkotmnyoz hatalmat valamelyik llandan mkd llami szerv gyakorolja. Ebbl az is
kvetkezik, hogy a hatalommegoszt jogllamban az alkotmnyoz hatalom kzvetlenl nem lehet azonos a
trvnyhoz hatalommal. Ezrt az alkotmnyoz hatalom gyakorlsnak klnbz intzmnyestett formi
alakultak ki, elkerlend a tlzott hatalomkoncentrcit. A fontosabb vltozatok, a teljessg ignye nlkl: a) az
alkotmnyoz hatalmat egyedl a parlament gyakorolja ugyan, de sajtos mdon, minstett tbbsghez kttt
dntssel vagy az jravlasztott parlament megerstsvel; b) tbb llami szerv egyttes dntsvel (ez
elssorban szvetsgi llamokban gyakori megolds); c) a npszuverenits elvnek kvetkezetes rvnyestse
kln erre a clra sszehvott alkotmnyoz gyls vagy az alkotmny npszavazssal val elfogadsa
formjban. A problma rszletesebb trgyalsa az llamelmlet krbe tartozik.
A kormnyzsnak mint sajtos llami tevkenysgnek az indokoltsga ppen az llami szervek
differenciltsgbl kvetkezik. Szksg van olyan sajtos llami tevkenysgre, amelyik megszabja az llami
politika f irnyt s ennek megfelelen koordinlja a klnbz llami szerveket, biztostja tevkenysgk
egysgt. A hatalomkoncentrcit kifejez llamformk esetben ezt egy dominns llami szerv vgzi (pldul
az abszolt uralkod, az elnk-dikttor, a konvent), a hatalommegosztst kifejez llamformk esetben viszont
a kormnyzst tbb fontos kzponti llami szerv, az n. kormnyzati szervek (ltalban a trvnyhoz szerv, az
llamf s a legfbb kzigazgatsi szerv feladatt is ellt kormny) egyttes tevkenysge valstja meg. Ezrt
a kormnyzs az ltalnossgnak ezen a szintjn nem kapcsolhat kizrlagosan egyetlen szervtpushoz sem, s
a kormnyzs elltsra csak azt vgz kln llami szervtpus nem jtt ltre. (Valami hasonlt kpeztek
viszont kollektv vezets esetn az uralmon lv kommunista prtok politikai bizottsgai.) Ezrt a kormnyzs
krdse nem az llami szervek tpusaihoz kapcsoldik, hanem rszben az alkotmnyjog(tudomny), rszben
pedig az llamblcselet problmja.
Az llamfnek mint szervtpusnak a sajtossga az llam egysgnek a kifejezsre juttatsa s az llam
hangslyozott kpviseletvel jr reprezentcis s protokollris feladatok elltsa. Emellett az llamf ms
129
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

feladatokat is ellthat. Az adott trsadalom politikai rendszertl s alkotmnytl fggen az llamf vagy
ms, jval jelentsebb llami tevkenysgek mellett ltja el a tulajdonkppeni llamfi feladatokat (pldul az
Egyeslt llamok elnke), vagy tevkenysge a protokollris feladatokra korltozdik (pldul az angol
kirlyn). E kt vglet kztt termszetesen szmos tmeneti megolds van. Az llamfrl mint sajtos
szervtpusrl ezrt ltalban keveset lehet mondani; a klnbz llamfi megoldsokhoz kapcsold
problmk az alkotmnyjog s az llamelmlet krbe tartoznak.
Az llami szerveknek ms, tovbbi szempontok szerinti csoportostsa is ismeretes a szakirodalomban. Ezek
kzl kiemelend az llami szervek kzjogi flosztsa, amelyik klnsen az alkotmnyjog s a kzigazgatsi
jog tudomnyban alapvet fontossg. Ennl a csoportostsnl az llamszervezetben elfoglalt hely s az annak
megfelel al-fl rendeltsg s jogi szablyozottsg az elsdleges flosztsi szempont. Ez az osztlyozs
nagymrtkben kapcsoldik az llamhatalmi gak megosztsnak elmlethez, s ennek kvetkeztben
ltalnosan elfogadott a trvnyhoz, vgrehajt (ezen bell a kormny s a kzigazgatsi szervek), valamint
brsgi szervek megklnbztetse. Akzjogi floszts szmos ponton megegyezik az llamelmleti
tipolgival; a klnbsg az, hogy az llamelmleti tipolgia esetben a feladat s a tevkenysg a meghatroz
szempont, a kzjogi floszts esetn viszont a jogi sttus. Ezrt pldul az gyszsg llamelmleti besorolsa
szempontjbl kzmbs, hogy a kormnynak alrendelten mkdik-e vagy sem; a kzjogi csoportosts
szempontjbl viszont nem.
Ez a kzjogi floszts szorosan kapcsoldik az llamhatalmi gak megosztsnak elmlethez, de nem azonos
azzal. A hatalmi gak elvlasztsa s a hatalommegoszts krdse elsdlegesen s kzvetlenl nem az
llamszervezet szerkezetre vonatkozik, hanem a szabadsgjogok rvnyeslsnek szervezeti garanciira.
Abbl, hogy a hagyomnyosan meghatrozott hrom hatalmi gat el kell vlasztani egymstl, mg nem
kvetkezik, hogy ms tovbbi llami szervek vagy akr llamhatalmi gak ne lehetnnek.
Mint korbban emltettk, az llamelmleti-llamtudomnyi rtelemben vett mondhatjuk: a tulajdonkppeni
llami szervek teht azok, amelyek kzhatalmat gyakorolnak, s amelyeknek erre hatskrk van: nincs llami
szerv hatskr nlkl. A hatskr gyakorlsa viszont flttelezi a dntst, ezrt az llami szerv fogalmnak
lnyeges tartalmi eleme a dnts. Ez nhny tovbbi megklnbztetst tesz indokoltt, nevezetesen a hatskr
birtokosnak s a kiszolgl hivatalnak, a relis s formlis dntsnek, valamint a tbbsgi dnts, illetve
egyttes dnts klnbz forminak a megklnbztetst.
Az llami szervek dntsei rendszerint nem rgtnzve szletnek, hanem egy folyamat sorn jnnek ltre. A
dntsi folyamatok viszont jelentsen klnbznek aszerint, hogy hnyan hozzk meg a dntst. Az
llamelmletben ezen az alapon hagyomnyosan meg szoks klnbztetni az egyszemlyi, kollegilis (pldul
a rmai consulok) s testleti szerveket. Egyszemlyi llami szerv esetben ilyen tipikusan s rendszerint a
miniszter egy szemly hozza meg a dntst, de annak elksztsben tervezetekkel, javaslatokkal vagy akr
tanulmnyokkal tbb szemly is rszt vesz. Ezrt indokolt magnak a dntst hoz szervnek s az elksztkisegt appartusnak a megklnbztetse. Az elz pldnl maradva: a miniszter az llami szerv, a
miniszternek van hatskre s nem a minisztriumnak, a minisztrium a minisztert segt, kiszolgl hivatal.
Ezeknek a hivataloknak a legfontosabb feladata a dnts elksztst jelent tervezetek s javaslatok
elksztse. A szabatos szhasznlat szerint javaslatrl akkor beszlnk, ha a szveg a dntsre jogosult el
kerl, tervezetrl pedig akkor, ha az az appartuson bell marad. Ennek a megklnbztetsnek elssorban a
testleti szervek esetben van jelentsge. Ahivatali szervek tovbbi feladata az gyvitel elltsa, valamint
klnsen a jogalkot szervek esetben tudomnyos alapokon nyugv tanulmnyok, elssorban
hatstanulmnyok vagy tervtanulmnyok ksztse. Ez utbbi tevkenysget vagy a hivatal bels szervezeti
egysge, vagy n. nll httrintzmny, vagy pedig tancsad testlet ltja el. A hivatali szerveknek feladata
van, de a szervezeten kvli viszonyokra vonatkoz hatskrk nincs. (Ha van, akkor mr valdi llami
szervek.) A hivatal vezetjnek viszont szemlyi krdsekben s ms bels gyekben rendszerint van hatskre.
A hivatali szerveknek ez a megklnbztetse jogi jelleg, a jogi szablyozsra van tekintettel s nem a
tnyleges dntsi folyamatra. Korbban ezt a klnbsget a hatsg mint gydnt szerv s a hivatal mint
kiszolgl szerv szembelltsval prbltk megragadni. Tekintettel azonban arra, hogy a jogszablyok
mindkt kifejezst igen sokfle rtelemben hasznljk, tovbb a hivatalnak ettl a jelentstl klnbzik a
hivatalnak mint sajtos munkaszervezetnek a fogalma, a hatsg s hivatal ezen szembelltsa ma mr
inkbb csak zavart okozna, ezrt nem hasznlatos. (Pldul az Orszggyls Hivatala ebben az llamelmletikzjogi rtelemben is hivatal, a Gazdasgi Versenyhivatal viszont nem az.)
A dntshozatal s az elkszts viszonyt szociolgiai oldalrl ragadja meg a relis s formlis dnts
megklnbztetse. Ebben az esetben arrl van sz, hogy a dnts tartalmt nem az a szemly vagy testlet
hatrozza meg, akinek vagy amelynek arra hatskre van, hanem vagy az elkszt appartus, vagy a testlet

130
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

valamely kiemelked tekintly tagja, pldul a prtftitkr vagy a miniszterelnk. A formlis s a relis dnts
a nagy ltszm testletekben klnsen gyakran vlik el egymstl.
Testleti dnts esetben kln krds, hogy mikor rvnyes a dnts. Ezt ltalban jogilag is szablyozni
szoktk, annak hinya slyos problmkat okozhat. Az rvnyes dnts fltteleinek tbb eleme is van, pldul
az rvnyessg flttele lehet, hogy a testletet arra fljogostott szemly hvja ssze, kell idben hvjk ssze,
a dnts alapjul szolgl dokumentumokat idben kikldjk stb. Klnsen fontos, hogy hnyan hoztk meg a
dntst. A testleti dnts rvnyessghez az llami szervek esetben rendszerint sztbbsgre van szksg, s
csak ritkn egyhang dntsre. Ez utbbi az llamkzi testletek esetben gyakori. A sztbbsggel hozott
dntsnek is tbbfle vltozata lehetsges. A javaslat mellett szavazk tbbsgt lehet viszonytani a testlet
tagjainak szmhoz vagy a jelenlv testleti tagok szmhoz. Mivel a tbbsgnek a jelenlvk alapjn val
szmtsa visszalsekre adna lehetsget, ezrt annak meg kell hatrozni a minimumt. Ezt nevezzk
hatrozatkpessgnek. A hatrozatkpessget leggyakrabban a tagok felnek, tbb mint felnek vagy
ktharmadnak a jelenlthez ktik. A hatrozatkpes ltszmot ktflekppen lehet a dnts rvnyessgi
flttelv tenni: annak vagy mr a testleti ls kezdetn meg kell lennie, vagy csak a szavazskor. Utbbi
esetben el lehet rni azt a minimlis ltszmot, amelyik a trgyals megkezdshez szksges. Ezt nevezik
trgyalkpessgnek.
A hatrozatkpessg mindkt vltozata esetben klnbsget kell tenni relatv tbbsg, abszolt tbbsg s
minstett tbbsg kztt. Relatv tbbsget kapott egy javaslat, ha az arra adott szavazatok szma nagyobb,
mint brmely ms javaslatra leadott szavazatok szma, de nem haladta meg a leadott szavazatok felt. Abszolt
tbbsget kapott egy javaslat, ha az arra adott szavazatok szma nagyobb, mint a leadott szavazatoknak,
illetleg a szavazsra jogosultaknak a fele. Minstett tbbsget akkor szerez meg egy javaslat, ha az arra adott
szavazatok szma elri a szavazsra jogosultaknak vagy a leadott szavazatoknak az elre meghatrozott
hnyadt. Ezt a hnyadot tbbflekppen is meg lehet hatrozni, de annak az 50 szzalkot mindenkppen meg
kell haladnia. Azt a leggyakrabban ktharmadban szoktk meghatrozni, de elfordul hromnegyedes,
hromtds vagy ngytds tbbsg elrsa is. Magyarorszg Alaptrvnye az alkotmnyozsra
(Alaptrvny elfogadsa, mdostsa) s az n. sarkalatos trvnyekre r el minstett tbbsget. Eszerint az
Alaptrvny elfogadshoz vagy az Alaptrvny mdostshoz valamennyi orszggylsi kpvisel
ktharmadnak szavazata szksges; a sarkalatos trvny elfogadshoz s mdostshoz pedig a jelen lv
orszggylsi kpviselk ktharmadnak szavazata szksges. (A politikai zsargonban az elbbit nagy
ktharmadnak, az utbbit kis ktharmadnak szoktk nevezni.)
A minstett tbbsg a msik oldala az n. blokkol kisebbsg intzmnye. Blokkol kisebbsget az a politikai
er kpez, amelyik kpes magakadlyozni a minstett tbbsg kialakulst s ezltal az rvnyes dnts
meghozatalt. A minstett tbbsg meghatrozsnak az itt bemutatottaknl bonyolultabb vltozatai is
lehetsgesek. Az rvnyes dntshez megkvetelt minstett tbbsgnek bonyolult, tbb szempontot is alapul
vev, itt most nem rszletezhet meghatrozst tartalmazza az Eurpai Uni jogrendje.
Az llami dnts sajtos vltozata az egyttes dnts. Egyttes dntsrl akkor beszlnk, ha a dnts tartalmt
illeten kt (esetleg tbb) llami szervnek egyet kell rtenie ahhoz, hogy rvnyes dnts jjjn ltre. Ez
gyakran jrhat konfliktussal, ezrt clszer az egyttes dnts rszletes szablyozsa. Annak tbb formja
alakult ki, a megjellskre szolgl terminolgia nem egysges. A legersebb jogostvnyt biztost esetben az
rintett szerveknek a dnts eltt kell megllapodniuk, hasonlan a szerzdshez: amg nincs megegyezs, nincs
rvnyes dnts. Az egyetrtsi jog kifejezst nzetnk szerint erre az esetre indokolt alkalmazni. Egy msik
vltozat esetben az egyik szerv dntsnek az rvnyessghez arra van szksg, hogy azzal utlag egy msik
llami szerv is egyetrtsen, vagy ami tartalmilag ugyanazt jelenti, ne kifogsolja, hozzjrulst ne tagadja meg.
Erre az esetre clszer az kori rmai tribuni plebis jogaibl ered vtjog kifejezs hasznlata. A vtjog lehet
abszolt (ilyen volt az emltett rmai jogi plda) vagy felfggeszt, amikor az eredeti dntshoz a vtt
valamilyen mdon hatlytalanthatja. gy az Egyeslt llamok elnke a kongresszus ltal elfogadott trvnyeket
alrs helyett visszakldheti a kongresszusnak, amit viszont a kt hz (kpviselhz s szentus) kln-kln
ktharmados tbbsggel hatlytalanthat, s akkor a trvny rvnyes lesz. A magyar kztrsasgi elnkt is
hasonl, de lnyegesen gyngbb felfggeszt vtjog illeti meg, amelynek a hatlytalantshoz elegend a
trvny elfogadshoz elrt tbbsg. Az egyttes dnts tovbbi vltozata a javaslattteli jog. Ebben az esetben
a vgleges dntshoz vagy elfogadja a javaslatot, s akkor rvnyes s tartalmban egyttes dnts szletik,
vagy elutastja, s akkor nincs rvnyes dnts. Mind a jelenleg mg hatlyos Alkotmny, mind az Alaptrvny
tbb llami tisztsg tekintetben ilyen javaslattteli jogot biztost a kztrsasgi elnk szmra. A javaslattteli
jog nemcsak szemlyi krdsekre, hanem ritkbban ms llami dntsekre is vonatkozhat. A javaslatot a
msik szervnek ebben az esetben is vagy vltozatlanul el kell fogadnia, vagy azt el kell utastania, mdostsra
nincs lehetsg.

131
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

Az egyttes dntst meg kell klnbztetni az egy szerven belli egyetrts krdstl, amit a minstett
tbbsg s a blokkol kisebbsg kapcsn trgyaltunk az elbbiekben. Meg kell tovbb klnbztetni az
egyttes dntst a dntsben val ktelez rszvtel eseteitl, mint amit pldul az eljrs indtsnak a joga
vagy a vlemnyezsi jog fejez ki. Az eljrs kezdemnyezsre jogosult (pldul az gysz vagy a felperes)
cselekmnye nlkl nem lehet sem polgri, sem bntetper, de a dnts tartalma fggetlen a kezdemnyez
indtvnytl. Hasonl a helyzet a vlemnyezsi jog esetben: a dntshoznak ki kell krnie a jogosult
vlemnyt, de teljesen a sajt beltsa szerint veheti azt figyelembe, akr teljesen mellzve az abban
foglaltakat, vagyis a dnts itt is teljesen fggetlen lehet a vlemnytl.
Itt jegyezzk meg, hogy idnknt a publicisztikban s a szakirodalomban is flvetdik annak ignye, hogy az
llam szervek dntshozatalba (jobban) vonjanak be nem llami, trsadalmi szerveket is. A krds rszleteit a
jog- s llamblcseletben trgyaljuk, itt csak annyit jegyznk meg, hogy a pluralista demokrcia viszonyai
kztt a nem llami szervek egyetrtsi vagy vtjoga elvileg agglyos, vlemnyezsi joguk viszont csak
clszersgi krds.
Az llami dntsek kzl jogi szempontbl a jogalkoti s a jogalkalmazi dntsek a legfontosabbak. Ezek
sajtossgait a jogalkots s a jogalkalmazs kapcsn trgyaljuk.
Az llamelmletben s a kzjogban elterjedt tovbbi flosztsok kzl a dntshoz s a dntst vgrehajt,
valamint a rendes (kznsges) s a rendkvli (klnleges) llami szervek megklnbztetst emltjk mg
meg. Rendkvli llami szervek ltrehozsra rendkvli krlmnyek, klnsen hbors veszly vagy
fegyveres felkels esetn kerl sor s ezek veszik t szmos, normlis krlmnyek kztt mkd llami szerv
feladatait s hatskreit. Ilyen rendkvli llam szerv volt az kori kztrsasgi Rmban a dictator s ilyen a
magyar jog szerint a Honvdelmi Tancs [a Magyar Kztrsasg Alkotmnya 19/B. , illetleg Magyarorszg
Alaptrvnye 48. cikk (1) bek.].
Az llami szervek vertiklis differencildsa az egsz llamterletre kiterjed hatskrrel s illetkessggel
rendelkez kzponti, a kisebb vagy nagyobb terleti egysgekre kiterjeden illetkes terleti (ezek maguk is
tbbszintek lehetnek) s a helyi szervek egymstl val elklnlst jelenti.
Az llami szervek vertiklis differencildsa konkrt formjt tekintve szervtpusonknt klnbzkppen
alakul, f vonsait tekintve azonban az llamterlet bels tagolshoz igazodik. Az llam terlett a
kzfeladatok eredmnyes megoldsa rdekben gy kell lpcszetesen tagolni, hogy a terleti fokozatoknak
megfelelen kialaktott szervezeti egysgek optimlis felttelekkel rendelkezzenek a terlet sszehangolt
fejlesztsnek megoldshoz, az igazgatsi, bnldzsi s igazsgszolgltatsi feladatok eredmnyes s
trvnyes elltshoz.
Az llami szervek rendszernek vertiklis differencildst nagymrtkben befolysolja az adott llam terleti
kiterjedse s tagoltsga, a npessg szma s sszettele, a teleplshlzat s a kzlekedsi tvonalak
szerkezete, valamint az llamterlet bels tagolsnak hagyomnyai (pldul tartomnyok, megyk). E tnyezk
befolysol szerepe mellett azonban dnten meghatroz az, hogy az llami szerveknek milyen feladatai s az
llami irnytsnak milyen mdszerei kerlnek eltrbe. Az llami feladatoknak s irnytsi mdszereknek a
mdosulsa a terleti fldrajzi tnyezk vltozatlansga esetn is az llami szervek rendszernek vertiklis
talaktst idzi el, mint azt pldul Magyarorszgon a jrsi szint szervek helyzetnek az alakulsa is
mutatta, illetleg ahogyan azt napjainkban a kzpszint talaktsra vonatkoz elkpzelsek (a megyerendszer
fltt vagy helyett rgik) is jelzik.
Az llami szervek rendszernek harmadik jellemz vonsa az, hogy a nagyfok differenciltsg sem vltoztat
azon, hogy az llami szervek egysges rendszert alkotnak. Politikailag ezt az egysget az biztostja, hogy az
llami szervek az egysges politikai berendezkeds, illetve rendszer rszt kpezik, azonos clok rdekben
tevkenykednek. Ezrt ennek az egysgnek a konkrt formjt a politikai berendezkeds jellege szabja meg.
Szervezetileg az llami szervek rendszernek egysgt az alkotmnyos rend s azon bell szmos
vonatkozsban a hierarchikus felptettsg biztostja, vagyis hogy a legtbb llami szerv al van rendelve
valamilyen t irnyt magasabb szint szervnek. Minden llamigazgatsi szerv al van rendelve a kormnynak
s csaknem minden llami szerv vgs soron al van rendelve a kzponti llami kpviseleti szervnek. Jogilag az
llami szervek rendszernek egysgt az egysges jogi szablyozs (a szervezeti flpts, az eljrs s az gyek
eldntsnek n. anyagi jogi szablyozsa) biztostja. Az llami szervek rendszere egyben politikailag tagolt
rendszer, ami klnsen marknsan fejezdik ki az llamhatalmi gak n. megosztsban. Ennek az igen
jelents krdsnek a trgyalsra a jog- s llamblcseletben kerl sor.

6.2. Az llamappartus mint a munkamegoszts kln ga


132
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

Az llam mint hatalmi viszony sajtos intzmnyest tevkenysgekben fejezdik ki, ezt a hatalmi viszonyt
sajtos intzmnyest tevkenysgek hordozzk s tartjk fnn, amelyek mint lttuk llami szervezetknt
objektivldnak.
Az llam kialakulsa kapcsn lthattuk, hogy e folyamatban igen jelents szerepe volt az intzmnyest
tevkenysg trsadalmi munkamegosztson belli elklnlsnek. A trsadalom kzs gyeinek,
funkciinak a vgzsvel megbzott emberek a trsadalmon belli munkamegosztsnak egy j gt alkotjk.
Ezzel kln rdekekre tettek szert megbzikkal szemben is, ami az llam kialakulsnak az egyik tnyezje
volt.
Az llamappartus teht mr kialakulsa pillanattl, legkorbbi csritl kezdden a munkamegoszts kln
gt kpezte s ily mdon elklnlt a kzssg ms jelleg, fleg termelmunkt vgz tagjaitl. Ez a
munkamegoszts az llam fejldsvel tovbb nvekedett, egyfell technikailag (ami az llami szervek s az
azoknak megfelel tevkenysgfajtk differencildsban fejezdtt ki), msfell pedig s az llamappartus
mint sajtos rteg szempontjbl ez a jelents trsadalmilag. Ez az llami fejlds korbbi szakaszaiban abban
fejezdtt ki, hogy az llamappartus fels szint vezeti ltalban az uralkod osztly vagyonosabb vagy
elkelbb rtegeibl kerltek ki, a kzpszint vezeti kevsb vagyonos vagy elkel rtegekbl, az alsbb
szinteken pedig a kzprtegekbl vagy akr az alvetett osztlyokbl szrmaz szemlyek lltak. Ily mdon az
llamappartus mr nemcsak a termelmunkt vgz dolgozktl klnlt el, hanem az uralkod osztllyal sem
volt mr teljesen azonos. Ez a tendencia a fejlds sorn az alkalmassgi, szakkpzettsgi szempontok
jelentsgnek a nvekedsvel egyre ersdtt. Egyre gyakrabban kiderlt, hogy az uralkod osztly nmely
tagja alkalmatlan az llami munkra, msrszt pedig szksgess vlt az llami munkra alkalmas szemlyek
megfelel kivlaszts alapjn trtn bevonsa ms trsadalmi osztlyokbl s rtegekbl is. A modern
llammal mint arrl korbban mr volt sz elvlt egymstl az uralkod osztly s a politikai elit. A XX.
szzadtl kezdden a demokratikus trsadalmakra a politikai elitbe val bekerls szempontjbl a trsadalmi
szrmazs szerepe httrbe szorult, ezzel azonban nem sznt meg az llamappartus trsadalmi rtegzdst
elidz hatsa: az llamappartusba s klnsen a politikai elitbe val bekerls sokszor trsadalmi
trtegzdssel jr egytt.
Az llamappartus teht megfelel szempontok alapjn kivlasztott s kivlasztdott emberekbl ll. A
kivlaszts f szempontjaiknt a szrmazst, a politikai megbzhatsgot s a szakmai alkalmassgot emelhetjk
ki, emellett azonban idnknt szerepet jtszanak a szemlyes (barti, rokoni) kapcsolatok is. A szrmazsnak
egyfell a politikai megbzhatsg valsznsge szempontjbl lehet szerepe, msfell pedig a weberi
rtelemben vett tradicionlis uralommal jellemezhet trsadalmakban befolysolhatja a vezet pozcit betlt
politikusok, hadvezrek legitimitst, elfogadottsgt s ezzel politikai mozgstert. A szrmazsnak a XX.
szzadtl cskken szerepe nem szkthet le az osztly-hovatartozs krdsre: a csaldi-trzsi, etnikainemzetsgi s vallsi sszefggseknek is jelentsgk lehet.
A politikai megbzhatsg kritriuma kevsb fejlett viszonyok kztt bizonyos vilgnzeti (elssorban vallsi)
azonosulson tl elssorban a vezet (uralkod, hbrr, hadvezr stb.) irnti szemlyes lojalits; fejlett
viszonyok kztt pedig az llam, az uralkod osztly politikjval val ideolgiai-politikai azonosuls. Modern
viszonyok kztt jelentkez sajtos krds, hogy a nem llami politikai szervezetekben, mindenekeltt a
politikai prtokban viselt tagsgot a politikai megbzhatsg szempontjbl hogyan tlik meg. Valamely
politikai prtnak a tagsga adott esetben a politikai megbzhatsg flttele (pldul az llamszocializmus egyes
szakaszaiban), azt kizr tnyez vagy ebbl a szempontbl kzmbs lehet. A politikai megbzhatsg konkrt
megtlse termszetesen jelents mrtkben eltr az llamappartusban betlttt klnbz szint s jelleg
pozcik szerint. A konkrt trsadalmi-trtneti szitucival, a politikai szvetsgek vltozsval is mdosul a
politikai megbzhatsg megtlsnek a szempontja (pldul a baloldali atomtudsok megtlse az Egyeslt
llamokban a msodik vilghbor alatt s a hideghbor idejn).
Napjaink pluralista demokrciiban klnbsget tesznek az llami appartuson bell a politikai s a
kzigazgatsi vagy kztisztviseli llsok kztt. Mindkt kategria esetben alapvet kvetelmny az
alkotmnyos rendhez val hsg, amelyet rendszerint eskvel is kifejezsre kell juttatni, s amihez a politikai
llsok betlti esetben az adott politikai sszettel kormnyzat irnti elktelezettsg, a kztisztviselk s ms
hasonl joglls llami alkalmazottak (rendrk, katonk stb.) esetben pedig a kormny irnti lojalits s
hivatali tevkenysgk vonatkozsban a prtpolitikai semlegessg kvetelmnye kapcsoldik. Ennek
biztostsa rdekben egyes llamokban ltalnos jelleggel, azaz minden prtra kiterjeden tiltjk vagy
korltozzk az emltett krbe tartoz szemlyek prttagsgt. Ennek indokoltsga jelents mrtkben fgg a
politikai kultra fejlettsgtl.

133
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

Az llamappartus politikai megbzhatsgt, lojalitst termszetesen a kivlasztst kveten is biztostani kell.


Ezt szolglja az llamappartus dolgozinak jelents mrtk anyagi s erklcsi megbecslse, magas
presztzsk vdelme s esetenknt privilgiumok (pldul szolglati laksok, kln zletek, felelssgre
vonsuk korltozott lehetsge) biztostsa. A politikai megbzhatsg stabilizlsnak tovbbi eszkze a
folyamatos ideolgiai-politikai befolysols, ideolgiai indoktrinci, amit a szervezett formk mellett az
llamappartus testleti szelleme is elsegt. Vgl termszetesen ebben az irnyban hat a politikai
megbzhatatlansg gyanjba kerlt llami alkalmazottakat eltvolt szemlyzeti politika.
A szakmai alkalmassg kezdetben a fegyverforgatsban val jrtassgra korltozdott, majd tovbbi
kritriumknt megjelent az rni-olvasni tuds, a szervezsi-gazdlkodsi kszsg s a szoksok, jogszablyok
ismerete. Ezzel prhuzamosan a gyakorlati tapasztalatok mellett mindinkbb jelentss vlt a mveltsg s a
kulturltsg. Az llami szervek differencildsval a szakmai alkalmassg is mindinkbb differencilt
szakismeretek formjban jelent meg, aminek a modern viszonyok kztt ltalban a megfelel iskolai
vgzettsg a kritriuma. Napjainkban az llamappartus szakmai sznvonalnak fontos tnyezjv vlt az j
ismeretekkel val lpstarts, a tovbbkpzs folyamatossga, valamint a tudomnyos eredmnyek
flhasznlsra val kpessg.
A megfelel sznvonalon mkd llamappartus kivlasztsnak kt f szempontja a szakmai alkalmassg s a
politikai megbzhatsg, lojalits. Ha ezeket ms szempontok httrbe szortjk, az kontraszelekcihoz, st
esetleg mg slyosabb diszfunkcionlis jelensgekhez (protekcionizmus, nepotizmus, korrupci) vezethet.
Az llamappartus jellemz vonsa, hogy tagjai a termelmunkban nem vesznek rszt, meglhetsket ms
forrsokbl biztostjk. Az llamappartus ma hasznlatos kifejezssel zmben fggetlentett emberekbl
ll, akik az llami munkt fizetett ffoglalkozsknt vgzik. Ennek a fggetlentsnek az anyagi alapjt, vagyis
az llamappartus fnntartsnak a kltsgeit az llam elssorban adk tjn teremti el. Az llamappartus
fggetlentsnek, javadalmazsnak klnfle formi alakultak ki (fldbirtok adomnyozsa, a beszedett adk
rszleges tengedse, gyfelek ltal fizettets, az appartusnak a vezet, az r magnvagyonbl val fizetse
stb.). A modern llamappartusban vlt csak ltalnoss az llami kltsgvets ltal biztostott, rgztett
fizetsrt val llami munkavgzs.

7. 7. Az llam mint trsadalmi-gazdasgi


krnyezetvel sajtos klcsnhatsban mkd
rendszer
Az llam egyik leglnyegesebb sajtossga trsadalmi-gazdasgi krnyezethez fzd viszonya. Ennek
lnyegt llspontunk szerint az llam trsadalmi-gazdasgi meghatrozottsga s viszonylagos nllsga
kpezi. Tekintettel arra, hogy ennek tartalmt, rtelmezst, fogalmi megragadst illeten a klnbz
llamelmleti irnyzatok, st szerzk flfogsa eltr egymstl, e krdskr trgyalsra a jog- s
llamblcseletben kerl sor.

8. 8. Az llam sajtossgai s az llamok


rendszerezse
Minden tudomny alapvet trekvsei kz tartozik, hogy rendszerezze a kutatsai trgyt kpez jelensgeket,
s az is nyilvnval, hogy ezek a rendszerezsi trekvsek az adott jelensgek sajtossgaihoz kapcsoldnak. Ez
all az llamelmlet sem kivtel. Az llamok rendszerezse, csoportostsa mint legalbbis rszben tudomnyos
problma mr az antik grg politikai gondolkodsban jelents helyet foglalt el, s az llamforma fogalmhoz
kapcsoldott. Erre az llamblcseletre az volt a jellemz, hogy az llamok osztlyozsa mellett tbb ms krdst
is az llamforma fogalmhoz kapcsoldan trgyalt, gy tbbek kztt az llamok lersnak s a helyes
llamnak a krdst is. A ksbbi fejlds sorn a helyzet annyiban tisztzdott, hogy az llamforma
egyrtelmen rendszerezsi-osztlyozsi kategriv vlt; annyiban viszont sszetettebb lett, hogy egyrszt a
trtneti fejlds sorn ltezett klnbz llamok szma lnyegesen megntt, msrszt pedig a modern
llamok is egyre bonyolultabbakk vltak, s gy a lehetsges osztlyozsi szempontok s kategrik szma is
gyarapodott, tbbek kztt megjelent az llamtpus s a kormnyforma fogalma is. Ebben a helyzetben
szksgess vlt a klnbz osztlyozsi szempontok s kategrik viszonynak a tisztzsa, aminek az
eredmnyeknt elklnltek egymstl az llamok logikai osztlyozsnak klnbz szintjei, illetleg az
azokhoz tartoz szempontok s kategrik.

134
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

Az llamok rendszerezsnek els, ltalnos szintjn valamennyi eddig ltezett llamra kiterjed osztlyozsrl
van sz, amelynek az osztlyozsi alapjt a trtneti fejldsnek az llam trsadalmi szerepben kifejezd
klnbsgei kpezik. Ennek a felosztsnak az alapkategrija a mr emltett trtneti llamtpus.
Az llamok tovbbi flosztsnak az egyes llamtpusokon bell van rtelme, s ez alkotja a rendszerezs
klns szintjt. Ezen a szinten is tbbfle osztlyozs lehetsges, ezek kzl a kt legfontosabb az llam
trtnetisge kapcsn mr szintn emltett fejldsi szakasz, valamint az llamforma. Az llamformk
megklnbztetsnek az alapja az llamnak mint a politikai berendezkeds kzponti intzmnynek, mint
elklnlt kzhatalomnak a struktrja. A modern llamok esetben az llamhatalom struktrjnak az alapvet
krdse az, hogy az llami szuverenits birtoklsa egy llami szerv kezben koncentrldik-e ez a
hatalomkoncentrl llamforma , vagy pedig tbb llami szerv kztt oszlik meg ebben az esetben
hatalommegoszt llamformrl van sz. Ezen a kt nagy csoporton bell tovbbi flosztsra kerlhet sor, ezt
a jog- s llamblcseletben trgyaljuk.
Az llamforma kapcsn szlnunk kell a kormnyforma fogalmrl, mivel a publicisztikban gyakran azonos
rtelemben hasznljk a kt kifejezst, msok pedig a kormnyformt az llamforma egyik elemnek tekintik.
A kormnyforma fogalmt Jean Bodin vezette be, hogy korriglja a korabeli llamformatannak a monarchia,
arisztokrcia s demokrcia Arisztotelsztl ered szembelltsnak a formalitst. Szerinte a monarchia is
lehet demokratikus, a kirly is kormnyozhatja orszgt demokratikusan, eszerint a kormnyforma tbb vagy
kevsb demokratikus kirlyi lehet. A kormnyforma teht a hatalomgyakorls, a kormnyzs mdjt
jelentette. A ksbbiekben a monarchiknak ez a megklnbztetse mindinkbb jogi jelleget lttt, gy a XIX.
szzad llamelmletben ltalnoss vlt a kormnyformk tekintetben az abszolt, az alkotmnyos s a
parlamentris monarchik, valamint a nekik megfelel prezidencilis s parlamentris kztrsasgok
megklnbztetse. Ezekben a kormnyzs mdjt annak leglis eszkzeire tekintettel az egyes llami szervek
hatskreinek rgztsn keresztl hatroztk meg. Ily mdon a kormnyforma j rtelmet kapott, az a kzponti
llami szervek (llamf, kormny, parlament) jogilag rgztett viszonyt fejezte ki, belertve ebbe ezen
kzponti llami szervek ltrejttnek mdjt s az llamf jellegt (uralkod elnk) is. A kormnyforma
fogalma napjainkig megrizte a ktfle rtelmezsi lehetsget, de az llamelmleti irodalomban ez utbbi
rtelm szhasznlat a gyakoribb. Mi is ebben az rtelemben hasznljuk a fogalmat, mivel egyrszt a
kormnyzs mdja csak a politikai rendszer egsznek a keretei kztt rtelmezhet, msrszt pedig mint
rugalmasan vltoz jelensg az llamok llamelmleti rendszerezsnek alapjul nem szolglhat, gy az
llamforma problematikjtl tvolabb esik. Kzvetve az llamforma problematikjhoz kapcsoldik a modern
llam egyik koncepcionlis alakvltozata, a jogllam is. Ezzel jelentsgnl fogva kln pontban
foglakozunk.
Az llamok rendszerezsnek klns szintjhez kapcsold tovbbi flosztsi szempont az llamszervezet
vagy llamszerkezet krdse, ami hagyomnyosan a kzponti s helyi llami szervek viszonyra vonatkozik.
Ez a krds maga is sszetett, amelyen bell klnsen hrom vonatkozst emelhetnk ki:
a) az llami szuverenits bizonyos jegyeivel rendelkez rszekre tagozdik-e az adott llam (fderatv llam)
vagy pusztn adminisztratv egysgekre (unitrius llam) ez a tulajdonkppeni llamszerkezet krdse;
b) milyen mrtk a tbb teleplst tfog adminisztratv terleti egysgek nllsga, vannak-e sajtos
autonm terleti egysgek, ebben a vonatkozsban milyen mrtkben centralizlt az llamhatalom;
c) milyen mrtk a teleplsek nllsga, s ebben a vonatkozsban milyen mrtkben centralizlt az
llamhatalom szabatos szhasznlat esetn ez utbbi kt krds tartozik az llamszervezet krbe.
Az llamok rendszerezsnek egyedi szintjhez tartozik az llamrendszer. Ez az egyedi llam lersra
szolgl, teht nem osztlyozsi kategria. Az llamrendszer fogalma terjedelmileg szk, aktulisan csak egy
egyedi llamra vonatkozik, tartalmilag pedig gazdag, mivel sok sajtossgot ragad meg s fejezhet ki. Mint a
tudomnyos elvonatkoztatsokat is magban foglal, szellemileg jraalkotott konkrt kategria tartalmazza
azokat a sajtossgokat, amelyeket az adott egyedi llamra vonatkoz llamtpus s llamforma kifejeznek,
emellett pedig tartalmazhatja mindazt, ami az adott egyedi llamra mg jellemz. Nlklzhetetlen olyan
jellemz vonsok rgztse is, amelyek szorosan vve nem is az llamot jellemzik, hanem az orszgot, gy
tulajdonkppen az llamrendszer elfltteleit, illetleg annak trsadalmi-trtneti krnyezett kpezik.
Tekintettel arra, hogy a szorosan vett egyedi llam jellemzse sohasem lehet teljes, befejezett, ezrt az
llamrendszer kategrija tartalmnak a kzelebbi meghatrozsakor csak a legfontosabb szempontokat
adhatjuk meg. (Ezek megvlaszolsa rszben sszekapcsoldik, tfedi egymst, ez azonban nem okoz elmleti
zavart, mivel nem osztlyozsi, hanem ler kategrirl van sz.)
135
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

Az llamrendszer az llam elflttelei kzl a terletet, annak nagysgt s tgan vett fldrajzi jellemzit
(tagoltsg, ghajlat, termszeti kincsek stb.), valamint a lakossg ltszmt, terleti eloszlst s a legfontosabb
szempontok szerinti tagozdst (munkamegosztsban elfoglalt hely, etnikum, mveltsg, valls stb.)
tartalmazza.
Az llamrendszer legfontosabb krnyezeti tnyezit a trtneti-politikai hagyomnyok, a politikai rendszer
jellege, valamint nemzetkzi s geopolitikai adottsgai alkotjk.
Az llamrendszer legfontosabb tartalmi jellemzi (az llamtpussal s az llamformval kifejezetteken tl) a
kvetkezk:
1. a kormnyforma;
2. az llam s a lakossg kapcsolata (elssorban a vlasztsi rendszer, a kzvetlen demokratikus formk s a
leglis politikai szervezds lehetsgnek sszefggsben);
3. az llamszerkezet;
4. az llamszervezet szintenknti tagoltsga;
5. az llamszervezet centralizltsga s az alsbb szintek nllsgnak foka (mind a teleplsi, mind a
regionlis szintek vonatkozsban);
6. az llamszervezet horizontlis differenciltsga, ezen bell klnsen a ltez szervtpusok, azok ltszma s
politikai slya, a kormnytl kzvetlenl nem fgg szervek kre, a brsgok hatskrnek terjedelme,
alkotmnybrskods vagy ms alkotmnyossgi kontroll intzmnyestettsge;
7. az llamappartus jellemzi (ltszm, szrmazs, kivlaszts, megbecsls s privilegizltsg, hivatali
fggsg, szakkpzettsg stb.).

9. 9. A jogllam
A jogllam a modern llam egyik megnyilvnulsi formja, koncepcionlis alakvltozata. Ez utbbi azt
jelenti, hogy tnyleges valsga mgtt valamilyen koncepci hzdik meg, a jogllam egy meghatrozott
koncepci megvalstsra trekszik. Ez mr nmagban jelzi a fogalom sszetettsgt, mivel az rszben ler
jelleg, amennyiben a koncepci tnyleges s bizonyos mrtk megvalsulst fejezi ki, rszben pedig
ideltipikus s egyben normatv kategria, amennyiben a koncepcinak az llammal szembeni kvetelmnyeit
elvontan ragadja meg. A jogllam fogalmnak rtelmezst tovbb bonyoltja egyrszt a jogllami koncepcik
trtnelmi vltozsa, msrszt pedig az a krlmny, hogy noha a jogllam a nmet alkotmnyfejlds talajn,
annak sajtossgait erteljesen hordozva, Rechtsstaatknt, nmet kategriaknt jelent meg a XIX. szzad elejn,
a XX. szzad vgre azonban tartalmilag egyre inkbb hasonlv vlt a jog uralmnak (rule of law) eredetileg
angolszsz kategrijhoz, amelytl pedig kezdetben jelentsen klnbztt. Mindezek kvetkeztben
napjainkban a jogllam fogalmnak klnbz rtelmezseivel tallkozhatunk a szakirodalomban, egyes
szerzk sszeolvasztjk, lnyegben azonos rtelemben hasznljk a jogllam s a joguralom fogalmt, msok
pedig tovbbra is klnbzsgket hangslyozzk. Emellett az is lnyeges eltrseket idz el a
szakirodalomban, hogy a szerzk a trtnelmileg vltoz jogllameszme melyik vltozathoz kapcsoldnak a
leginkbb. A jogllam ezrt nehz kategria, rvid s ezrt szksgkppen leegyszerst trgyalsa azonban
nem mellzhet, mert az l jog egyik legfontosabb, az Alkotmnybrsg dntseinek rvrendszerben jelents
szerepet jtsz s ezrt normatv szerepet is betlt jogelmleti absztrakcija. A kvetkezkben teht rviden
ttekintjk a fogalom fejldst s a ma ltalnosan elfogadott kvetelmnyeit.
A jogllam fogalom trtneti elzmnye Kant jogfilozfija, aki ugyan a Rechtsstaat fogalmt nem hasznlta,
de az llamot mint az embereknek jogi trvnyek uralma alatti egyeslst definilta. Ennek nyomn a fogalom
1809-ben jelent meg elszr, majd a napleoni hbork utn Welcker s Aretin munkssga nyomn az
jjszervezd abszolutizmussal szembeni liberlis tartalmat kapott. Ez a liberlis jogllam flfogs Robert von
Mohl s a liberlis eszmk sszefoglalsnak szmt WelckerRotteck-fle Staatslexikon (18341848) rvn
terjedt el szles krben s vlt npszerv az 1848 eltti Nmet Szvetsgben. Ennek a flfogsnak kzponti
gondolata szerint az az llam jogllam, amelyik megfelel az szjogi tradci elveinek. Ez mindenekeltt a
kvetkezket foglalta magban:

136
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

1. szakts az egynen tli llamclokkal, az llami rend kiindulpontja a szabad, egyenl, nmeghatroz
individuum;
2. az llami clok s feladatok korltozsa a szemly s a tulajdon szabadsgnak s biztonsgnak a
garantlsra;
3. az llamszervezet flptse s az llami tevkenysg rott alkotmny tjn trtn szablyozsa az szjogi
elvek szerint, vagyis elssorban a polgri szabadsg, jogegyenlsg, a tulajdon garancija alapjn;
4. az alkotmnyos monarchia megvalstsa, vagyis bri fggetlensg, felels kormny, a trvnyek uralma,
npkpviselet lte s kzremkdse a trvnyhozsban (de nem parlamentris trvnyhozs s mg kevsb
parlamentris kormnyzs).
A porosz monarchia s a nmet polgrsg kiegyezst jelent s a korbbi liberlis kvetelseket rszlegesen
megvalst alkotmnyokat (1867: szaknmet Szvetsg, 1871: Nmet Birodalom) kveten a tartalmilag is
liberlis rtelmezst a jogllam formlis flfogsa vltotta fl. Ennek lnyege a trvnyek uralmnak formlis,
azok tartalmtl elvonatkoztat hangoztatsa, gy nem tartozott a jogllam kvetelmnyei kz a jogegyenlsg
kvetkezetes, a vlasztjogra is kiterjesztett rtelmezse. Emellett s ez ktsgtelenl fejlds volt egyre
nagyobb hangslyt kapott a trvnyek uralmnak a kzigazgatssal szembeni rvnyestse, ami mindenekeltt
a jogilag szablyozott igazgats elvben s a trvnyhez ktttsg, illetve a trvnyi fnntarts doktrnjban
fogalmazdott meg. Eszerint amg a magnszfrban s magnjogban mindaz szabad, amit a trvny nem tilt;
addig a kzigazgatsban mindaz tilos, amire nincs trvnyi flhatalmazs. Ez a jogllam-koncepci a jogilag
szablyozott s ellenrztt kzigazgats kvetelmnyei kztt alapvet fontossgot tulajdontott a kzigazgatsi
brskodsnak, az elmlet terletn pedig az llamlet, llami tevkenysg jogviszonyknti kezelse jellemezte,
ami a kzigazgatsi jogi dogmatika kimunklst segtette el.
A szzadfordul tjn a jogllam eszme demokratizldott annyiban, hogy a jogegyenlsg kvetelmnyt a
politikai jogokra, gy a vlasztjogra is kiterjesztettk, a jogllam formlis megkzeltse azonban egybknt
nem vltozott.
A weimari kztrsasg idszakban erteljes, de politikailag igen klnbz eljel trekvsek fogalmazdtak
meg, amelyek a jogllam formlis megkzeltsvel val szaktst, a kategria trsadalmi-politikai tartalommal
val megtltst ignyeltk. A liberlis hagyomnyokat kpvisel Hans Kelsen ugyan a jog s az llam elmleti
azonostsra tmaszkodva a minden llam jogllam tzist vallva abszolutizlta s ezltal diszkreditlta is a
formlis megkzeltst, vele szemben megjelentek a klnbz jelzs jogllamok, gy tbbek kztt a
nemzeti, majd a nemzetiszocialista jogllam is. Ezek kzl maradand hatst a Hermann Heller nevhez
kapcsold szocilis jogllam kategrija vltott ki. Ennek politikai tartalma az volt, hogy a fenyeget nci
diktatrval szemben a demokrcia, a jogllam csak akkor kpes magt megvdeni, ha abban a munksosztlyt
is rdekeltt teszi, politikai bzist a munksosztly irnyban is kiszlesti, ami viszont akkor rhet el, ha a
jogllam kvetelmnyei kz beiktatjk a szocilis jogokat is.
A msodik vilghbor utn a jogllam-kategria rtelmezsben egyrszt a hatalommegoszts elve ltalnosan,
msrszt a szocilis jogllam szles krben elfogadott vlt. Ez utbbi egyrszt annak volt ksznhet, hogy a
SPD 1949-ben elrte, hogy a fogalom belekerlt a bonni alaptrvnybe, msrszt az megfelelt a kibontakoz
jlti llamnak. A NSZK ersd nemzetkzi tekintlyvel prhuzamosan a szocilis jogllam fogalmt is egyre
szlesebb krben fogadtk el, noha pontos rtelmezse s alkalmazhatsga kzl sohasem csitultak el a vitk,
napjaink problmjval, a jlti llam vlsgval pedig nagymrtkben kilezdtek.
A jogllam napjainkban ltalnosan elfogadott elveit, kvetelmnyeit a kvetkezkben foglalhatjuk ssze:
1. a trvnyek uralma, alkotmnyossga s elsbbsge;
2. az alapvet emberi jogok elismerse s garantlsa;
3. a hatalmi gak megosztsnak elve;
4. a kzigazgats trvnyhez ktttsge, a trvnyi fnntarts s flhatalmazshoz ktttsg elve;
5. a trvnyhozs s a kzigazgats dntseinek bri fllvizsglhatsga (alkotmny- s kzigazgatsi
brskods);
6. a bri fggetlensg elve;
137
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

7. a jogbiztonsg elve, az llami cselekvs kiszmthatsga;


8. a brk trvnyhez ktttsge;
9. az gyszi tevkenysg legalitsnak elve;
10. a trvnyes brhoz, a jogi meghallgatshoz s gyvdi vdelemhez val jog;
11. a jogorvoslati jogosultsg elve;
12. visszahat hatly tilalma, nullum crimen, nulla poena sine lege elve (csak az bncselekmny, amit a trvny
annak nyilvnt s csak a trvnyben meghatrozott bntets szabhat ki);
13. a jogkorltozsok indokoltsgnak s arnyossgnak elve.

10. Kulcsfogalmak
alkotmnyoz hatalom
llamappartus
llamcl
llamforma
llamf
llamrendszer
llamszerkezet
llamszervezet
llamszuverenits s szervszuverenits
llamtpus
llami feladat
llami funkci
llami szervek horizontlis differenciltsga
llami szervek tpusai
llami szervek vertiklis differenciltsga
llami szuverenits bels s kls oldala
llam defincija
llam elhalsnak hipotzise
llam elhalsnak prognzisa (a rgi
hipotzis helyett)
llam fejldsi szakaszai
llam fejldsi tjai
llam humanizldsnak prognzisa

138
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

llam koncepcionlis alakvltozata


llam mint trtneti kategria
llam osztlyfunkcija s organizatrikus funkcija
llam osztlyjellege
llam relativizldsnak prognzisa
llam szocilis tartalma
llam szuverenitsa
llam trsadalmi rendeltetse
llam trsadalmi szerepe
brsgi szervek
diplomciai szervek
dologi s szemlyi knyszer
fegyveres rendvdelmi szervek
n. fizikai knyszerts
hatskr
intzmny
kormnyforma
kormnyzs
kzigazgatsi szervek
kzponti llami kpviseleti szervek
nemzeti szuverenits
szuverenits korltoz tnyezi
terleti nkormnyzatok
trvnyessgi felgyeleti-ellenrz szervek
trvnyhozs
trvnykezs

11. Irodalom
Antalffy Gyrgy Samu Mihly Szab Imre Szotczky Mihly: llam- s jogelmlet. Budapest, 1970.
Bib Istvn: Knyszer, jog, szabadsg. In Vlogatott tanulmnyok. I.Budapest, 1986.
Engels, Friedrich: A csald, a magntulajdon s az llam eredete. In MarxEngels Vlogatott Mvei. 2. kt.
Budapest, 1963.
Ermacora, Felix: Allgemeine Staatslehre. Berlin, 1970.

139
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

IV. AZ LLAM SAJTOSSGAI

Ermacora, Felix: Grundriss einer Allgemeinen Staatslehre. Berlin, 1979.


Grgnyi Ferenc: Az llam trtnetisgnek krdshez. In u: Tulajdon s politika. Budapest, 1982.
Grgnyi Ferenc: Megjegyzsek a szakigazgats s a politikai hatalom viszonyval kapcsolatban. In u:
Tulajdon s politika. Budapest, 1982.
Grgnyi Ferenc: Tulajdon s politika. Budapest, 1982.
Jellinek, Georg: Allgemeine Staatslehre. Berlin, 1920.
Jellinek, Georg: ltalnos llamtan. Budapest, 1994.
Lipset, M.: Homo politicus. Budapest, 1995.
Samu Mihly: llamelmlet. Budapest, 1992.
Samu Mihly: Hatalom s llam. Budapest, 1982.
Takcs Pter (szerk.): llamelmlet. 12. kt. Miskolc, 1993.
Weber, Max: Gazdasg s trsadalom. Budapest, 1967.
Weber, Max: Gazdasg s trsadalom. A megrt szociolgia alapvonalai. 1. kt. Szociolgiai kategriatan.
Budapest, 1987.

140
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

5. fejezet - V. A JOG FOGALMA S


SAJTOSSGAI
1. Bevezet megjegyzsek
2. A trsadalmi normk sajtossgai
3. A jog fogalma
4. A jog tovbbi sajtossgai
5. A jog s az egyb trsadalmi normk

1. 1. Bevezet megjegyzsek
A jog fogalma kapcsn elszr is arra kell utalnunk, hogy a jog kifejezst mind a kznyelvben, mind pedig a
jogtudomnyokban tbb rtelemben hasznljuk, s rszben ennek kvetkeztben a jog fogalmnak a
jogblcseletben is sokfle meghatrozsval tallkozunk. Igen gyakran ma is mint aktulis megllaptst idzik
Kant ironikus megjegyzst, amely szerint a jogszok mg mindig keresnek defincit a jogrl val
fogalmukhoz (Kant 1981, 464.). Ennek a jelensgnek alapveten hrom oka van: a kifejezs kznyelvi s
rszben szaknyelvi hasznlatnak tbbfle lehetsge, az n. szemantikai tbbrtelmsg; a jog bels
sszetettsge s dinamizmusa; valamint a jogblcseleti megkzeltsek s irnyzatok sokflesge,
sszefggsben az elmleti hagyomnyoknak s a meghatrozsok trtneti szituciinak a klnbzsgvel.
A jog sz szemantikaitbbrtelmsge a kznyelvi szhasznlatra ltalban jellemz rugalmassgon s
viszonylagos elmosdottsgon tl arra vezethet vissza, hogy a mindennapi letben a joggal val tallkozsnak
klnbz formi lehetsgesek (v. SzigetiTakcs 1998, 11.). A tbbrtelmsg fleg kt vonatkozsban
nyilvnul meg. Azt mind a kznyelvben, mind pedig (pontosabb megjells nlkl) a jogtudomnyban kt
rtelemben hasznljuk, az n. trgyi jogot megklnbztetjk a jog n. alanyi rtelmtl, az alanyi jogtl. A
trgyi jog kifejezs a jogszablyokat jelli (ebben az rtelemben hasznljuk a jog szt, amikor a kznyelvben
arrl beszlnk, hogy mit r el a jog), az alanyi jog pedig az egyes szemlyekhez fzd jogosultsgokat
jelenti, amikor arrl beszlnk, hogy valakinek joga van valamire. (Az alanyi jog kifejtsre a jogviszony
jellemzse sorn kerl sor. Annyit azonban mr itt le kell szgeznnk, hogy a kett viszonyban a trgyi jog az
elsdleges: alanyi joga valakinek csak akkor lehet, ha az adott jogosultsg elismerse a trgyi jogban
megjelenik.) A trgyi jogot ms szval tteles jognak vagy pozitv jognak is nevezik. Ez az elnevezs nem
annyira az alanyi jogtl val klnbsget emeli ki, hanem az llamilag ktelez jogszablyoknak s az idelis
jogelveknek (amelyeket a jogi gondolkods trtnetben mr az kor ta az n. termszetjog fogalmban
foglaltak ssze) a klnbsgt hangslyozza. A msik szemantikai klnbsg, hogy a kznyelvben a jog a
jogszer mellett az igazsgos-at is jelentheti.
A jog tbbrtelmsgnek tovbbi oka abban keresend, hogy a jog sszetett jelensg, amelynek a joghoz
tapad igazsgossg elkpzelsn tl legalbb hrom eleme van: a jogi elrsok vagy jogszablyok, a
hatsgi dntsek, valamint az elrsok megvalsulsa a trsadalom tagjai magatartsban. Ez a hrom elem f
vonsait tekintve sszhangban van egymssal, azonban a megfelels sohasem teljes, mindig vannak olyan
hatsgi dntsek s magatartsok, amelyek eltrnek a jogszablyok elrsaitl. Ennek az eltrsnek a mrtke,
illetleg jellege (vagyis hogy az emltett elemek kzl melyik pldul a trvnyi elrsok vagy a bri
gyakorlat mennyire hangslyos, dominns) jogterletenknt s idszakonknt eltr. A hrom sszetev
sszhangja klnsen gyorsabb trsadalmi vltozsok idejn bomlik meg, mivel a vltozsokra az sszetevk
nem egyforma gyorsasggal s adekvtsggal reaglnak. A hrom elem megfelelse ugyan sohasem teljes
(klnsen ha nem normatv, hanem szksgszer kauzlis kapcsolat lenne kzttk), megllapodott s
konszolidlt viszonyok kztt azonban relatve sszhangban vannak egymssal. Annl egyrtelmbben jogi egy
jelensg, annl tisztbban s teljesebben mutatja a jog jellemz sajtossgait, minl inkbb megfelel egymsnak
ez az emltett hrom elem. Az eltrsek idbeli vltozsa a jog fejldsnek, dinamizmusnak egyik
megnyilvnulsa, a jog tbbek kztt ezekkel a bels hangslyeltoldsokkal reagl krnyezetnek vltozsaira,
az onnan rkez kihvsokra (v. Varga Csaba 1985, 535.). A jognak ez a dinamikus jellege eredmnyezi azt,
hogy a jog trtnetisge, az egyes korok jogrendszereinek a klnbzsge ms trsadalmi jelensgekhez
viszonytva marknsabban fejezdik ki, ami szintn nveli a jog meghatrozsval kapcsolatos nehzsgeket.
Ha mindehhez hozzvesszk, hogy az egyes nemzeti jogrendszerek is jelentsen klnbznek egymstl, akkor
141
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

V. A JOG FOGALMA S
SAJTOSSGAI
joggal vetdik fl a krds, hogy lehetsges-e a jognak vltozatlan, minden helyre s idre rvnyes fogalmt
adni (Mor 1994, 174.). llspontunk szerint erre a krdsre a vlaszt a jog defincijnak s
meghatrozsnak a megklnbztetsvel adhatjuk meg.
Mieltt azonban gondolatmenetnket folytatnnk, kzbevetleg szksgesnek tartjuk rviden megjegyezni,
hogy a jogmeghatrozsok sokflesge az ebbl add problmk ellenre sem tekinthet lekzdend negatv
jelensgnek; elnye ppen a jog klnbz oldalainak a jobb megvilgtsban rejlik, mg ha ez azon az ron is
trtnik, hogy a jog ms oldalai, ms vonatkozsai httrbe szorulnak. Tgabb elmleti keretben teht ezek a
jogmeghatrozsok nemcsak egyms ellenpontjai, hanem kiegsztsei s korrekcii, mg akkor is, ha
kidolgozi s hvei a maguk llspontjt tartjk az egyedli dvzt megoldsnak.
A jog fogalmt illet msodik bevezet megjegyzsnk a meghatrozs s a definci klnbsgre
vonatkozik. A jog meghatrozsa a trgyi jog elsdlegessge kvetkeztben a trgyi jog lnyeges
sajtossgainak a tudomnyos igny megragadsa, megfogalmazsa, azonban szoros kapcsoldsuk miatt az
alanyi jogokat is figyelembe vve. Utalva a tudomnyelmleti fejezetben s az llam sajtossgai kapcsn
rottakra, jelen esetben a jog meghatrozsa helyett annak olyan defincijra treksznk, amelyik egyrtelmen
elhatrolja a jogot a vele rokon jelensgektl, gy mindenekeltt ms trsadalmi normktl, az llami szervek
bels normitl, az llami parancsoktl s a jog olyan rszjelensgeitl, mint pldul a bri tlet. Emellett a
lehetsgekhez kpest olyan defincira treksznk, amelyik sszhangban van a szakirodalomban viszonylag
szles krben elfogadott nzetekkel.
A jog defincijnak s sajtossgainak a megklnbztetse a jog sszetettsge s dinamikus jellege, valamint
a megkzeltsmdok sokflesge miatt indokolt. A jogfogalomnak teht van egy kzponti jelentstartomnya,
magva, amelyik azokat az eseteket leli fl, ahol a jog valamennyi jellemzje kifejlett formban, maradktalanul
megnyilvnul, s van egy tmeneti znja, holdudvara, ahol ezeknek a jellemzknek nem mindegyike van meg,
illetleg csak cseklyebb mrtkben. Ezrt minl kevesebb elemet vesznk fl a jog defincijba, annl inkbb
szktjk a vitathat esetek krt, az tmeneti zna terjedelmt.
Ez a megolds kizrja a flsleges id eltti vitkat pldul a jog valamely sajtossgnak jelentsgt illeten,
ugyanakkor lehetv teszi a klnbz flfogsok rtelmes diskurzust, s nem zrja ki sem a jog tovbbi
sajtossgainak a ksbbi elemzst, sem pedig az rtkel krdsfltevseket. A szmtalan elmleti
meghatrozs ellenre is lehetsges ilyen definci, mivel a jognak kiemelhet nhny olyan sajtossga,
amelyek ltt, helytllsgt illeten viszonylag szles kr az egyetrts, illetleg az ellenvetsek jl
krlhatrolhatak. Az egyrtelm s viszonylag szles krben elfogadhat definci lehetsgt tmasztja al
az is, hogy a jogszok, akik szzadok ta keresik a jog fogalmt, az eseteknek legalbb 99%-ban biztosan meg
fogjk tudni mondani, hogy jogszably-e valamely szably vagy sem (Mor 1994, 165.).
A jog defincijnak s meghatrozsnak a megklnbztetse lehetsget knl kt fogalom elhatrolsra:
egy tgabb, valamennyi jogi jelensget tfog jogi rendszer vagy jogi komplexus fogalmnak, valamint a
szkebb rtelemben vett jognak a megklnbztetsre. (A magyar kznyelv a tbb elembl ll bonyolult
egsz rtelmben ltalban a komplexum kifejezst hasznlja, a komplexust pedig pszicholgiai vonatkozsban,
elfojtott vgyak s azokkal kapcsolatos gtlsok megnevezsre. Ennek ellenre mi jogi komplexusrl
beszlnk, mivel ez a kifejezs Lukcs Gyrgy nyomn gy honosodott meg a hazai szakirodalomban, s a sz
eredeti latin alakjnak is ez felel meg.) Ez utbbi azokat a jogi jelensgeket fogja t, amelyek a jogi rendszer
kzponti elemt kpezik s ms jelensgek jogi jellegt megadjk. Ez utbbit llspontunk szerint a jogi normk
kpezik. Ezrt a jog definilsa sorn ahhoz a tradcihoz kapcsoldunk, amelyik a jog magatartsszablyjellegbl indul ki. Ennek megfelelen a jog fogalmnak a defincija eltt a magatartsszablyok, ms szval a
trsadalmi normk sajtossgait tekintjk t.
A jog defincijhoz kapcsold tovbbi s a jogi jelensgek vzolt sszetettsgvel sszefgg krds, hogy a
definci kidolgozsa sorn az egyedi jogi jelensgeket (pldul egy bri tletet vagy egy jogszablyt),
meghatrozott jogi jelensgek (pldul jogi normk vagy bri tletek) sszessgt vagy valamennyi jogi
jelensg sszessgt tartsuk-e szem eltt.

2. 2. A trsadalmi normk sajtossgai


A trsadalmi normk olyan magatarts-elrsok, amelyek a lehetsges magatartsok kzl elrjk a helyeset
s a kvetendt, az elrs be nem tartsa esetre htrnyos kvetkezmnyt helyeznek kiltsba, s azt ltalban
meg is valstjk. A trsadalmi normk egyidsek az emberi trsadalommal trsadalmi normk nlkl nincs
emberi trsadalom. A trsadalmi normk a magatarts-befolysols egyik legfontosabb mechanizmust,

142
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

V. A JOG FOGALMA S
SAJTOSSGAI
eszkzt kpezik. Ilyen mechanizmusok mg az eszmnyek, az eszmk s ideolgik, a kzvlemny, az
eltletek s sztereotpik, a jelek s szimblumok, a gyakorlati hasznossgi szablyok (pldul receptek,
hasznlati utastsok), az egynek kztti kzvetlen kapcsolatok, rzelmi ktdsek, ellen- s rokonszenvek,
valamint az rdekeltsgi-sztnzsi viszonyok. Az egyes normk magatarts-befolysol szerepket ms
normkkal s ms trsadalmi jelensgekkel egytt ltjk el, s ezrt nem hatrozzk meg, nem determinljk
egyrtelmen az emberek magatartst. Ahol a kvetkezmnyek flttlenl s egyrtelmen bekvetkeznek, ott
normrl nem is beszlhetnk. [A normval szablyozott viselkeds hatra pontosan ott van, ahol a
viselkeds tisztn az inger-vlasz jellegzetessgt veszi fl. (Knig 1979, 263.)]
A trsadalmi normk legfontosabb sajtossgai a kvetkezk:
1. A trsadalmi normk olyan nyelvi-gondolati kpzdmnyek, objektivcik, n. gyakorlati mondatok,
amelyek magatartsmintt, kells jelleg magatarts-elrst tartalmaznak, s ily mdon befolysoljk az
emberek akaratlagos viselkedst, vagyis magatartst. Ennek a sajtossgnak kt mozzanata mit jelent a
nyelvi-gondolati objektivci, illetleg mit jelent a kells jelleg magatarts-elrs tovbbi magyarzatra
szorul. Errl a kvetkezkben lesz sz.
2. A trsadalmi normk nyelvi-gondolati objektivcik. Ez mindenekeltt azt jelenti, hogy nyelvi
megfogalmazst nyernek, mivel ez a ksbb rszletezend ltalnossg nlklzhetetlen flttele. A nyelvi
megfogalmazs, a nyelvi formban trtn objektivlds klnfle formkban trtnhet. Az egyik szls plda
a helyesnek tartott magatarts ltalnosan elfogadott megfogalmazsa a kzvlemnyben, illetleg a
kzvlemny ltal. Ebben az esetben a nyelvi megfogalmazs maga nem lt rott s ezltal hatrozott formt,
hanem szorosan tapad maghoz a magatartshoz s annak megtlshez. (Ha rnak is a normrl, arrl rnak,
s nem azt rjk el.) Ebbe a krbe tartoznak az erklcs s az illem szablyai. A msik szls pontot a
valamilyen hivatalosnak tekintett szerv vagy szemly ltal alkotott normk kpezik, mint pldul a
klubszablyzatok vagy a szakmai etikai szablyzatok. Ezekben az esetekben a nyelvi megfogalmazs lesen s
szembetnen elvlik a magatartsoktl s gy nll elemzs trgyv vlhat, mindenekeltt
megfogalmazsnak elvontabb-elvibb vagy konkrtabb-rszletezbb jellegt illeten. A trsadalmi normk
anynyiban nem pusztn nyelvi, hanem nyelvi-gondolati kpzdmnyek tl a nyelv s a gondolkods
ltalnosan jellemz szoros kapcsolatn , hogy esetenknt csak gondolatilag, a kimondott nyelvi
megfogalmazsbeli aktualizls nlkl lteznek mint elvrsok vagy mint a tapasztalatot rendez gondolkodsi
smk; msrszt pedig minden esetben egy kzssg gondolatvilgt kpezik, klnben elvesztenk kells
jellegket. Ez utbbi esetben csupn valamilyen korbban ltezett vagy kvnatosnak tekintett, de aktulisan
nem ltez, tnylegesen nem ktelez normk puszta lersval llnnk szemben.
3. A trsadalmi normk kellst fejeznek ki, a jogtudomnyban gyakran hasznlt nmet kifejezssel Sollen
jelleg magatarts-elrsok. Az elrsok a nyelvi kijelentsek egyik osztlyt kpezik, klnbznek
mindenekeltt a ler s a krd kijelentsektl. Atg rtelemben vett elr idegen szval: preskriptv
kijelentsek kt csoportja van: a jvre vonatkoz prognzisok, amelyek kognitv elvrst fejeznek ki, s arra
adnak vlaszt, hogy mi lesz; valamint a kellst kifejez Sollen vagy Legyen tpus kijelentsek, amelyek viszont
normatv elvrst fejeznek ki. (A kognitv s normatv elvrsok klnbsgre mg visszatrnk.)
A prognzisok kztt tovbbi klnbsgek vannak valsznsgk s konkrtsguk tekintetben; gy
megklnbztetnk hipotetikus, plauzibilis s kategorikus prognzisokat. Az elst a gazdasgi prognzisok, a
msodikat az n. blcsessgszablyok, a harmadikat a hasznlati utastsok vagy a receptek pldja illusztrlja
megfelelen. A hasznlati utastsok azt mondjk meg, hogy milyen hasznlat esetn milyen kvetkezmnyek
fognak kauzlisan bekvetkezni. Ez akkor is igaz, ha nem fltteles mellkmondat formjban, hanem felszlt
mdban vannak megfogalmazva. Ez jl jelzi, hogy az elrsok tartalma bizonyos fokig kzmbs a
megfogalmazs nyelvi formjval szemben. Ahasznlati utastsok teht meglehetsen konkrt vlaszt adnak
arra a krdsre, hogy mit tegynk, s megsrtsk esetn igen nagy valsznsggel idznek el htrnyt.
Magatarts-befolysol jelentsgk a Legyen kijelentshez hasonl, ezrt a kijelentsek e kt csoportjt
sszefoglalan gyakorlati mondatoknak is nevezik.
A sz szkebb rtelmben vve az elrsok krbe csak a Sollen tpus kijelentsek tartoznak, amelyek nem
azt fejezik ki, hogy mi van vagy mi lesz, hanem hogy minek kell lennie. A kzvetlenl adott van-t nem
pusztn extrapolljk, attl nem pusztn az iddimenzit tekintve klnbznek, hanem minsgkben is, mivel
szubjektv rtkelsen alapul kvetelmnyt tartalmaznak s fejeznek ki. Ezeknek megfogalmazsuk
konkrtsga szerint szintn tbb fajtja van. A legfontosabbak a magatartsszablyok vagy -normk, amelyek
viszonylag pontosan megmondjk, hogy milyen flttelek kztt kinek mit kell tennie. Ezeket az n. teljes
magatartsszablyokat a jogi szakirodalomban zrt normastruktrknak is nevezik. Tbbek kztt
klnbznek ezektl a clmeghatrozsok, amelyek megmondjk, hogy mit kell elrni, megvalstani, de nem
143
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

V. A JOG FOGALMA S
SAJTOSSGAI
tartalmaznak tmutatst a eszkzkre nzve; az elvek, amelyek ltalnos magatarts-elrst tartalmaznak
ugyan, de nem tartalmaznak tmutatst a vltoz krlmnyek, a szituci figyelembevtelt illeten. A
normktl klnbz preskriptv kijelentsek kz sorolhatk mg az egszen elvont erklcsi eszmnyek s
maximk is, mint pldul Kant hres kategorikus imperatvusza: Cselekedj gy, hogy magatartsod alapelve
egyben egy ltalnos trvnyhozs alapelvl is szolglhasson!
A trsadalmi normkhoz szorosan kapcsoldik a normativits fogalma. Az egyes szerzk kztt klnbsg van
abban, hogy a normativitst tgabban, valamennyi Sollen jelleg elrsra kiterjeden, vagy pedig szkebben,
csak a zrt normastruktrkra vonatkoztatva rtelmezik. Az elbbi esetben az eszmnyek, a clmeghatrozsok
s az elvek is normatv jelensgek, az utbbi esetben viszont nem. Ennek az eltrsnek a jogelvek szerepnek az
elemzse sorn lehet jelentsge.
4. A trsadalmi normk jellemzje az rvnyessg, vagyis hogy elrsaik meghatrozott krben ktelezek,
azokat ott be kell tartani. Ahogy egy ler kijelentsnek (pldul a kutya ugat) igazsgrtke van vagy igaz,
vagy hamis kijelentsek , gy a normatv kijelentsek, a normk jellemzje az rvnyessg, a ktelez er. A
dohnyozni tilos norma pldul vagy rvnyes, vagy nem, vagy ktelez, vagy nem.
5. A trsadalmi normkra jellemz a tarts idbeli rvnyessg, azok az egyedi parancsoktl, utastsoktl vagy
esetleg gretektl eltren nem egyszeri magatartsokra vonatkoznak. A trsadalmi egyttmkds valsgos
folyamatban bizonyos visszatr magatartsok, cselekvsi mdok, viselkedsek llandsulnak, ezrt a
trsadalmi normkat ltalnossgukbl fakadan az ismteltsg vagy az ismtldsre trekvs jellemzi.
Anormk trsadalmi szerepe ppen abban rejlik, hogy a bennk megfogalmazott kvetelmny nem egyszeri
viselkedsre irnyul, hanem a hasonl helyzetek minden esetre, azaz ismtld helyzetben ismtld
magatartsra ktelez. ppen ebben klnbznek a trsadalmi normk az egyszeri flszltsoktl, a
parancsoktl.
6. A normk jellemzje az ltalnossg, vagyis a trsadalom tagjainak meghatrozott krre vonatkoz
ltalnos rvnyessg, a ktelez er ltalnossga. A ktelez er ltalnossgbl kvetkezen viszont a
megfogalmazs rtelme is szksgkppen ltalnos, mg ha a megfogalmazs sz szerinti jelentse nem is az. A
trsadalmi normk ltalnosan megfogalmazott s ltalnosan kvetend elrsokat, magatartsmintkat
jelentenek, amelyeket az azonosan ismtld trsadalmi kapcsolatokban a kzssg tagjainak kvetnik kell.
Klnbsg van ugyan a megfogalmazs ltalnossga s az rvnyessg, a ktelez er ltalnossga kztt; de
a kett ssze is fgg. A trsadalmi normk ltalnossga nem jelenti azt, hogy azok minden esetben
mindenkivel szemben ktelezek lennnek. Mivel az emberek kztti kapcsolatok sokfle mdon tagoltak, a
trsadalmi kapcsolatok szertegaz rendszerben szmos norma csak egy meghatrozott viszonytpus, helyzet
vonatkozsban rintett egynekre nzve lehet csak ktelez. Anormk ltalnossga a cmzettek krtl
fggen, attl, hogy a trsadalom vagy annak valamely kzssge, szervezete az emberek milyen krvel
szemben tmaszt meghatrozott kvetelmnyt lehet tgabb vagy szkebb, vagyis csoportfgg s
szitucifgg. Ezen a krn bell azonban a normk rvnyessge, ktelez ereje mr kivtel nlkli.
7. A trsadalmi normk fogalmi eleme a szankci, vagyis a normasrts esetre kiltsba helyezett, a
normasrt szemly szmra htrnyos kvetkezmny elrsa. A szankci a trsadalom, a kzssg tagjai vagy
kpviseli szmra a magatarts-elrs megsrtse esetre elrja a kiltsba helyezett htrny rvnyre
juttatst is. A szankci alkalmazsa, a szankcionls nem puszta htrnyokozs, hanem a normasrts miatt
ktelezen elrt htrnyokozs. Ez egyben flttelezi a normasrt magatartsnak valamilyen esetenknt
elnagyolt, somms megtlst, rtkelst is. Ezrt a htrny bekvetkezse nem pusztn kauzlis folyamat.
Ezrt nem trsadalmi normk azok az elrsok, amelyekbl hinyoznak a szankcik, a kzssg negatv
reakcijt nem helyezik kiltsba, hanem csupn kauzlisan bekvetkez sikertelensggel jr megsrtsk
(pldul letblcsessgek, kvetend mdszerek, receptek, eszttikai szablyok stb.). Atrsadalmi normk teht
kt elrst tartalmaznak: az egyik a kvetend magatartsra vonatkozik s a magatartsmintban fejezdik ki, a
msik a kzssg reakcijra vonatkozik s a szankciban fejezdik ki.
8. A trsadalmi normk rvnyeslst valamilyen knyszer, vagyis valamilyen htrny elszenvedsvel val
fenyegetettsg is biztostja.
9. A trsadalmi normkra jellemz a hipotetikus szerkezet, a ha akkor flpts, a norma tartalmt kpez
kt elrs sajtos sszekapcsolsa. Ennek rszleteit a jogi norma szerkezete kapcsn trgyaljuk.
10. A normban elrt normatv kvetkezmny nem kauzlisan kvetkezik be, hanem a norma elrsa alapjn,
az elrst megvalst magatartsokban kifejezd kzssgi reakcik rvn. A kt esemnyt a normasrtst
s annak szankcionlst teht nem kauzlis sszefggs, hanem a norma kapcsolja ssze, ez rendeli hozz az
144
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

V. A JOG FOGALMA S
SAJTOSSGAI
egyiket a msikhoz. Ezt a kauzalitstl klnbz, azzal azonban analg, a trsadalmi normkra jellemz
sszefggst Hans Kelsen nyomn beszmtsnak (Zurechnung) szoks nevezni. (Magyarul taln
szerencssebb volna hozzrendelsrl vagy hozzszmtsrl beszlni.)
11. A trsadalmi normkra jellemz, hogy n. normatv elvrst fejeznek ki. Az emberi pszichikumnak a
jvre irnyul belltdsa, elvrsa ktfle lehet: az n. kognitv elvrsok csalds esetn vagyis ha nem
az kvetkezik be, amit vrtak megvltoznak, alkalmazkodnak a tnyekhez. Az n. normatv elvrsok viszont
a csalds ellenre is vltozatlanul rvnyesek maradnak; akkor is rvnyes marad pldul a randevra
pontosan illik jnni elvrsa, ha a partner jelentsen ksik. Ilyen esetben valamilyen mdon a szubjektum jelzi
az elvrs rvnyessgnek a fnntartst szval vagy akr gesztussal (pldul fltnen rnz az rjra). A
szankci az elvrs tovbbi rvnyessge kinyilvntsnak egyik leggyakoribb mdja.
12. Csak azok az elrsok lehetnek trsadalmi normk, amelyek mint elvrsok relisak, amelyeket egyes
csoportok vagy egsz trsadalmak tagjai reztetnek egymssal meghatrozott krlmnyek kztt (Knig 1979,
261.), s amelyeket az esetek tbbsgben tnylegesen be is tartanak vagy szankcionlnak, vagyis amelyek az
esetek tbbsgben tnylegesen rvnyeslnek is. Mivel azonban a normk nem kauzlis jelleg termszeti
trvnyszersgek, tnyleges rvnyeslsk sohasem teljes, hanem csak tendencia jelleg: mindig vannak
olyan esetek is, amelyekben a normt megsrtik, s olyan esetek is, amikor a normasrts ellenre elmarad a
szankcionls. Ez azonban csak bizonyos hatrok kztt trtnhet, a normasrts ltalnoss vlsa megsznteti
az adott norma normativitst, a tnyleges rvnyesls megsznse az rvnyessg, a ktelez jelleg
megsznst vonja maga utn.
A trsadalmi normk a tnylegessg s a normativits egysge tekintetben klnbznek a trsadalmi
eszmnyektl (ideloktl), Homans szerint rtkektl. Az eszmnyek is befolysoljk az emberek magatartst,
szintn tartalmaznak elrsokat, azokat azonban csak kevesen tartjk be llandan, rendszeres betartsukat az
tlagemberektl nem vrjk el (csak a hsktl, szentektl s ms kivlasztottaktl), az azoktl val
eltrst nem minstik negatv rtktartalm eltr viselkedsnek, devins vagy abnormis magatartsnak. A
trsadalmi normkra teht a normativits, a ktelez jelleg, a kell s a tnylegessg egysge jellemz; a
normatv jelleg gyakran csak a tnylegessgbl olvashat ki (pldul divat, szoks), s a norma rvnyeslst
biztost knyszer sokszor csupn a msok magatartsban kifejezd egyntet tnyszersg pszichikai
nyomsa. Ezt a jelensget G. Jellinek nyomn a tnylegessg normativitsnak nevezik. Anormativitsnak ez a
foka sem jelent azonban puszta tnyszersget, nem jelent az inger-vlaszreakci kapcsolathoz hasonl puszta
szablyszersget. Brmilyen gyngn, de ebben az esetben is jelen van a knyszerts is: a szokatlan eljrs
mr nmagban is bizonytalansgrzssel, zavarral, pszichikus feszltsggel teht bizonyos mrtk csekly
htrnnyal jr egytt, amit azutn fokozhat a krnyezet rszrl a klncknt val minsts vagy a
kignyols.
13. A trsadalmi normkra jellemz a klcsnssg, a reciprocits. Ennek rszleteivel a jogviszony trgyalsa
sorn, a jogok s ktelezettsgek reciprocitsa kapcsn foglalkozunk.
14. A trsadalmi normk rtkelst, valamilyen rtket fejeznek ki, mivel a tbb lehetsges magatarts kzl a
kvetend kivlasztsa csak valamilyen rtk alapjn trtnhet.
A trsadalmi normknak az elzekbl kvetkezen hrom nlklzhetetlen mozzanata van, amelyek
azonban a norma nyelvi megfogalmazsban sszeolvadnak, csak logikai elemzs tjn, analitikailag
vlaszthatk el egymstl. Ezek a kvetkezk:
a magatarts lersa, megfogalmazsa;
a magatarts normatv minstse, vagyis tiloss, ktelezv vagy megengedett nyilvntsa;
a normasrts kvetkezmnyeinek az elrsa, vagyis a szankci.
A trsadalmi egyttls biztostsa sorn a trsadalmi normk ngy alapvet funkcit tltenek be:
Magatartsmintt nyjtanak a trsadalom tagjai szmra, tjkoztatnak arrl, hogy adott esetben mi a
helyes, a kvetend magatarts, s azt el is rjk.
Kzremkdnek a trsadalom tagjai kztt keletkezett konfliktusok rendezsben.
Lehetv teszik msok magatartsnak az rtkelst, ahhoz rtkelsi alapot nyjtanak.

145
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

V. A JOG FOGALMA S
SAJTOSSGAI
Lehetv teszik msok magatartsnak az elrebecslst, hiszen a trsadalom tagjai ltalban a trsadalmi
normknak megfelelen jrnak el.
A trsadalmi normknak tbb fajtja alakult ki. A trzsi-nemzetsgi trsadalmak tbb-kevsb egysges
normarendszere az osztlytrsadalmak kialakulsval differencildott, elvlt egymstl a szoks, az erklcs, a
jog s a vallsi norma. Az ezt kvet fejlds sorn ez a differencildsi folyamat tovbb folytatdott, gy
elklnltek tbbek kztt az illem, a divat szablyai, a politikai normk s a klnbz szervezetek normi,
kzttk az llamigazgatsi normk. A trsadalmi normk klnbz fajaira a tudatossg eltr foka jellemz
(v. Weber 1967, 106117.; Knig 1979).

3. 3. A jog fogalma
Az elzekre is tekintettel a jog fogalmt, defincijt az albbiak szerint hatrozhatjuk meg.
1. A jog olyan magatartsi szablyok s azokhoz kapcsold egyb magatarts-elrsok (elvek,
clmeghatrozsok) sszessge;
2. amelyek keletkezse llami szervekhez ktdik, azaz azokat az llam bocstja ki vagy szankcionlja, vagyis a
mr kialakult magatartsszablyok megsrtshez llamilag knyszerintzkedseket, htrnyokat fz vagy pedig
valamilyen nem llami normaalkot eljrst (pldul npszavazs) jogalkotsknt ismer el;
3. amelyek az elzekbl kvetkezen az adott trsadalomban ltalnosan ktelezek, vagyis azokat ltalnos
rvnyessg jellemzi;
4. amelyek rvnyeslst az llami szervek legitim mdon vgs soron knyszerrel tnylegesen biztostjk;
5. gy azok az emberek magatartsban, valamint a jogalkalmaz szervek, mindenekeltt a brsgok
gyakorlatban tbbnyire, statisztikai tlagknt meg is valsulnak.
A jog ezen fogalmi jegyeinek az rtelmezshez kiegszt s pontost megjegyzseket kell fznnk.
Elszr is meg kell jegyeznnk, hogy a definci vlasztott mdjval szktettk ugyan a jogfogalom
holdudvart, de azt nem szntettk meg: a jogfogalom hatrai szmos ms trsadalmi jelensghez
hasonlan elmosdottak. (Az, hogy mennyiben sajtossga ez minden fogalomnak, mint azt a modern
nyelvfilozfia kpviseli lltjk, nem tartozik vizsgldsunk krbe.) Ez fknt arra vezethet vissza, hogy az
ltalnos rvnyessg s a tnyleges megvalsuls kritriumai mennyisgileg is meghatrozottak,
kvetkezskppen tendencia jellegek, tovbb arra, hogy hatrhelyzetekben az llam, az llami jelleg s a
ktds rtelmezsre szorul.
A jog normajellege mindenekeltt azt jelenti, hogy br sajtosan, de a jogra is jellemzek mindazok a
tulajdonsgok, amelyek a trsadalmi normkat, magatartsszablyokat ltalban jellemzik, msfell pedig azt
jelenti, hogy a jogi jelensgek vilgn bell az azokat sszekt, rendszerr szervez elemek a jogi normk. A
jognak ez a megfogalmazsa nem jelenti viszont azt, hogy a jog kizrlag zrt normastruktrkbl llna, a jog
ugyanis sokszor a jogalkalmazi dntsekben rejl s azokbl megllapthat elvknt ltezik, amikor is a norma
maga zrtt, teljess csupn a jogalkalmazs sorn vlik. Ugyanakkor az egyb elrsok jelentsge s rtelme
csak a normkkal, azok alkalmazsval val sszefggsben vizsglhat. A jognak ez a megfogalmazsa azt
sem jelenti tovbb, hogy a jog csupn elrsokbl llna, ezttal az elveket stb. is idertve, hanem az mint
arrl sz lesz annl jval sszetettebb trsadalmi jelensg, klnbz jogi jelensgek sszessge, amelyek
krbe tbbek kztt bizonyos emberi magatartsok is beletartoznak.
A jog keletkezsben llami jellegt ami a jogi normk keletkezsnek tbbfle mdjra utal nem minden
jogelmleti flfogs fogadja el. Ebben a krben az egyik vitakrds a primitv trsadalmak norminak a
megtlse. A primitv trsadalmak lett kutat nprajztudomny egyik igen jelents ramlata, az n.
funkcionalista kulturlis antropolgia kpviselinek jelents rsze azon az llsponton van, hogy ezekben a
trsadalmakban az llam kialakulst megelzen is ltezik egy olyan, a trsadalom lett tfogan szablyoz
normarendszer, amelyik ugyanazokat a funkcikat tlti be, mint a jog a modern trsadalmakban. Mivel a
trsadalmi jelensgek mibenltnek a lnyege ezen flfogs szerint az, hogy milyen funkcit tltenek be a
trsadalomban, ezrt szerintk ezek a normk is jognak tekintendk. A funkcionlis antropolginak ezt a ttelt
szmos jogtuds is elfogadja, azt azonban senki sem vitatja, hogy lnyeges minsgi klnbsgek vannak a
primitv trsadalom joga s az llamilag szervezett trsadalmak joga kztt. Ezeket a klnbsgeket viszont a
jog fogalmban is kifejezsre kell juttatni, aminek kvetkeztben a problma terminolgiai krdss vlik: a jog
146
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

V. A JOG FOGALMA S
SAJTOSSGAI
tgabb fogalmn bell klnbztessk-e meg az llami jogot, vagy pedig a trsadalmi normkon, a
trsadalmak normarendszerein bell a jogot mint keletkezsben llami normt. Mi ezt az utbbit tartjuk jobb
megoldsnak az alapproblma tartalmi megtlsn tlmenen azrt is, mivel ez van inkbb sszhangban a hazai
tudomnyos hagyomnyokkal s kzfelfogssal, tovbb ez a terminolgia egyszerbb, ritkbban van szksg a
jog kifejezs jelzkkel trtn pontostsra.
A jog llami jellegnek msik vitakrdse a jog pluralitsnak a problmja. Egyes nzetek szerint ugyanis
egy adott trsadalomban az llam mellett ms kzssgek etnikai, terleti kzssgek, szervezetek is
rendelkeznek olyan sajtos rdekrendszerrel s hatalommal, ami autonm jogalkotsban is kifejezdik. Eszerint
teht sajt joga van pldul a Kennedy csaldnak vagy a General Motorsnak. E flfogssal szemben mutatis
mutandis mg hatrozottabban vethetk fl azok az ellenvetsek, amelyeket a primitv trsadalmak joga
kapcsn tettnk.
Tbbek kztt Weber is elutastja a jog kizrlagos llami jellegt (elutastunk minden olyan llspontot,
amely szerint csak ott beszlnk jogrl, ahol a jogi knyszert politikai erszak szavatolja). Szerinte minden
olyan esetben jogrendrl kell beszlni, amikor brmifle, fizikai vagy pszichikai knyszert eszkzt egy
knyszert gpezet, vagyis egy vagy tbb szemly alkalmaz (Weber 1967, 103.). Weber a jogon bell
klnbzteti meg az llami jogot, amikor a jogi knyszert a politikai kzssg klnleges, rendszerint fizikai
knyszert eszkzei jelentik. Ezek szerint teht ms trsadalmi szervezeteknek gy mindenekeltt az
egyhzaknak, a szakmai egyesleteknek s a politikai prtoknak is megvan a maguk sajt joga. Mivel ma az
erszakos jogi knyszer az llami szervek monopliuma, azt a krdst, hogy ms szervezetek normi esetben
joggal llunk-e szemben, az dnti el, hogy az erszakmentes jogi knyszert alkalmaz gpezet rendezett
jelleg-e, van-e olyan slya, hogy az rvnyes normt a jogi knyszer hatsra valsznleg betartsk (Weber
1967, 100.). Weber flfogsnak s tttelesen a jog llami jellegt tagad ms flfogsoknak is meggyz
kritikjt adja Szigeti Pter, aki arra mutat r, hogy ezek a flfogsok vgs fokon a jogllamisggal
sszeegyeztethetetlen kvetkezmnyekhez vezetnek (SzigetiTakcs 1998, 122.).
Valdi s nem csupn terminolgiai krdsknt vetdik fl a jog pluralitsa az n. fejld orszgok
esetben, ahol egyms mellett l a modern, tbbnyire a volt gyarmattart orszgtl tvett, recipilt jog s a
gyakran szintn tbbrt (pldul vallsi, trzsi eredet normkbl ll) tradicionlis jog. Ez a helyzet bonyolult
problmt vet fl, ami a jog llami jellegnek rnyalt kifejtst ignyli, de nem indokolja a jog llami jellegnek
a teljes floldst, hiszen ezek a tradicionlis jogi normk is a gyarmati hatalom, majd az j llam elismerse
kvetkeztben maradtak a trsadalom jogi rendszernek rszei vagy vltak azz. Ezrt ezekben az esetekben
valjban nem a jog pluralitsval llunk szemben, hanem a jogrendszer sszetettsgnek a problmjval (lsd
mg Kulcsr 1997.).
A jog llami jellegnek az elfogadsa azrt is elnysnek tnik, mivel az llami jelleg a jog szmos tovbbi
jellemz vonst mintegy magban hordozza, gy azoknak a definciba trtn flvtelre nincs szksg. A jog
llami jellegnek az elutastsa esetben a nem jogi normktl val elhatrols rdekben mintegy az llami
jelleg helyett tovbbi ismrveket kell flvenni a definciba, amelyek gyakran problematikusnak bizonyulnak.
R kell mutatnunk itt arra is, hogy a jog llami jellegt tagad vagy mellz szerzk a jog s az egyes jogi
jelensgek elemzse sorn kimondva vagy kimondatlanul az n. llami jogot tartjk szem eltt. Weber
jogszociolgija kapcsn Winckelmann mutat r arra, hogy az ott adott definci csak a racionlis politikai
uralmi szervezetre mint intzmnyi llamra elsdlegesen tipikus jogot ragadja meg (Winckelmann 1967, 31.).
A jog keletkezsnek llami jellegt azonban modern krlmnyek kztt sem szabad abszolutizlni. Egyfell
le kell szgezni, hogy a jog llami jellege nem jelenti azt, hogy minden llamilag alkotott norma jog lenne,
msrszt a modern jogfejlds azon tendenciira is figyelemmel kell lennnk, amelyek relativizljk a jog
llami jellegt, vagy amelyek esetben a jog keletkezsnek llami jellege sajtosan jelenik meg. Itt azokrl az
esetekrl van sz, amikor az llam valamilyen nem llami normaalkotst jogalkotsnak, a normt pedig jognak
ismeri el. Ez trtnhet elzetes flhatalmazssal, amelynek hrom formjt kell megemltennk: a trsadalmi
szervezetek jogalkotsi flhatalmazst, a npszavazs tjn trtn jogalkotst s a kzeljvben klnsen
jelentss vl formt, a nemzetek fltti szervezetek (mindenekeltt az EU) flhatalmazst. Utlagos
elismers esetvel llunk szemben, ha az llam korbban ltrejtt nemzetkzi jogi vagy eurpai jogi normt
ismer el ktelez jognak, amelynek a ltrehozsban nem vett rszt, illetleg amelyre nem adott flhatalmazst.
(A bels jog, a nemzetkzi jog s eurpai unis jog viszonyra a ksbbiekben mg visszatrnk, itt csak azt
kvnjuk jelezni, hogy az ltalunk adott definci s azon bell a jog llami jellegnek az elfogadsa nem zrja
ki sem az eurpai unis jog, sem pedig a nemzetkzi jog jogi jellegnek az elfogadst.) Vgl azt is figyelembe
kell vennnk, hogy szmos jogi jelensgben (pldul jogkvets, jogtudat) a jog llami jellege csak igen
tttelesen fejezdik ki. A modern jog viszonylagos nllsga, autonmija az llammal szemben is
147
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

V. A JOG FOGALMA S
SAJTOSSGAI
rvnyesl, a jog keletkezsnek llami jellege ellenre klnbz mrtkben ugyan, de magt az llamot is
kti.
A jog ltalnos rvnyessge azt jelenti, hogy a jog mint egsz, a jogrendszer az adott trsadalomban
mindenkire nzve ktelez, s ennek megfelelen az adott trsadalom egszt tfogja. Nem jelenti viszont azt,
hogy minden egyes jogi norma mindenkire nzve azonos mdon lenne ktelez, hiszen bizonyos jogi normk
pldul csak a hivatalos szemlyekre vagy csak a gpjrmvezetkre vonatkoznak. Az ltalnos rvnyessg
teht nem jelenti a jogi normk cmzettjeinek az ltalnossgt. Ez mindaddig nem vet fl problmt, amg
mindenki szmra adott a lehetsg, hogy cmzett (pldul hivatalos szemlly, gpjrmvezetv) vljk,
mivel a jog akkor a potencilis cmzetteket is figyelembe vve valban mindenkire ktelez, ltalnosan
rvnyes. Bonyolultabb a helyzet, ha a potencilis cmzett vls jogilag korltozott, mint a rendi jogok
esetben. Ekkor a jog ltalnos rvnyessge egyenltlenl, teht ellentmondsosan s korltozottan nyilvnul
meg. A jog ltalnos rvnyessge teht a jognak olyan tendenciaszeren jellemz sajtossga, melyik kifejlett
formban csak a modern jogra rvnyes.
A jog tnyleges llami rvnyestse kapcsn az az ellenvets szokott megfogalmazdni, hogy a jogi normk
az esetek tlnyom tbbsgben nkntes kvets rvn, llami szervek kzremkdse nlkl rvnyeslnek.
Ez igaz ugyan, de nem sznteti meg a jognak azt a jellemz s ms trsadalmi normktl megklnbztet
vonst, hogy normi nem kvets esetn mindig magukban hordozzk az llami rvnyests, az llami
knyszerts lehetsgt. Az mr egy tovbbi elmleti krds, hogy a jog rvnyeslsi folyamatban milyen
mrtk az llam szerepe, s hogy az llam kzrehatsnak milyen formi vannak.
A jognak azt a sajtossgt, hogy elrsainak tnyleges rvnyeslst vgs soron az llam biztostja, gyakran
a fizikai knyszer alkalmazsra val utalssal hatroztk meg. Ez a megllapts azonban nem pontos. Itt arrl
van sz, hogy az llam ltali knyszertsnek kt sajtos eleme van: legitim mdon helyezhet kiltsba s
alkalmazhat a jogsrtkkel szemben fizikai jelleg htrnyt (szabadsgveszts, hallbntets), s a kiltsba
helyezett s nem csak fizikai jelleg htrnyt vgs soron szervezett fizikai erszakkal is megvalsthatja. Az
llam mellett ugyan esetenknt nem llami szervek is kpesek fizikai htrny szervezett erszakkal val
megvalstsra, ez azonban modern viszonyok kztt nem legitim. A jog llami kiknyszertsnek ennek
megfelelen sajtos eszkztra, szervezettsge s ebbl kvetkez hatkonysga, valamint az erszak
alkalmazsnak a legitimitsa a megklnbztet jegye (v. Weber 1967).
A jog llami rvnyestsnek nem mond ellent az a tny sem, hogy esetenknt a jog megengedi norminak
nsegllyel trtn rvnyestst, illetleg az llami rvnyests folyamatban nem llami szervek
kzremkdst is lehetv teszi.
A jog tnyleges rvnyeslse a jog mellzhetetlen fogalmi jegye, mivel tnylegesen, trsadalmi hatsban
nem jog az a norma, amelyik csak mint szveg, csak mint nyelvi objektivci ltezik. (Ez az sszefggs a
jogelmlet egyik alapproblmja, aminek rszletes trgyalsra a jog- s llamblcseletben kerl sor, br a
problma nhny vonatkozsra a jog rvnyeslse kapcsn jelen ktetben is utalunk.) ppen ezrt egyes
szerzk gy vltk, hogy a jog defincijt ki kell mg egszteni azzal az elemmel, miszerint az olyan normk
sszessge, melyek jogviszonyokban megvalsulnak. Ez az llspont azonban nem helytll, mivel a jog
hatsnak, tnyleges rvnyeslsnek nem kizrlagos formja a jogviszonyokban trtn rvnyesls, mint
azt a bntetjogi normk betartsa vagy klnsen a helyettestst elr normk pldzzk. Ez utbbiak azok a
szablyok, amelyek azt rjk el, hogy pldul az elnkt akadlyoztatsa vagy halla esetn kik, milyen
sorrendben helyettestsk; akkor is lteznek s hatnak, ha az akadlyoztatsra nem kerl sor, mivel az emberek
magatartsuk alaktsa sorn szmolnak ezekkel a normkkal. Weber mutat r arra, hogy valamely jogrend
tnyleges rvnyeslst az a tny dnti el, hogy az emberek cselekvskben ehhez a rendhez igazodnak, nem
pedig az, hogy kvetik azt (Weber 1967, 99.).

4. 4. A jog tovbbi sajtossgai


A jognak a defincikban sszefoglaltakon tl tovbbi sajtossgai vannak. A definci elssorban a jog s ms
trsadalmi jelensgek, ms trsadalmi-normk elhatrolsra szolgl, ezrt a jognak csak a leglnyegesebb
vonsait fogja t, s nem tartalmazza a jog minden sajtos vonst, st az emltett lnyeges jegyek kifejtst
sem. Emellett egyoldal is: ha megllnnk ennl a defincinl, akkor gy tnne, mintha a jog csak norma lenne.
Ez azonban nincs gy, a jogi jelensgek kre ennl jval szlesebb. Ezek kzl mindenekeltt a bri
dntsekben s az egyes emberek magatartsban tnylegesen rvnyesl jogot, valamint a jogtudatot s a jogi
ideolgit emelhetjk ki. (Normativizmusnak nevezik azt a flfogst, amelyik a jogot csak normnak tekinti,
illetve a jog vizsglata kzben annak normajellegre koncentrl.)

148
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

V. A JOG FOGALMA S
SAJTOSSGAI
A jogelmleti gondolkods trtnetben kialakult legfontosabb tfog irnyzatok is a jogi jelensgeknek ehhez
az sszetettsghez kapcsoldnak. A jog fogalmra vonatkoz krds megvlaszolsa sorn a jogpozitivizmus a
tteles vagy ms nven pozitv jogra helyezi a hangslyt, a termszetjogi flfogs az elvont idelis jogelvek
formjban megfogalmazott jogi ideolgibl indul ki, a jogszociolgiai irnyzat pedig a tnylegesen
rvnyesl jogot tekinti jognak.
Az egyoldalsg s az abbl fakad flrertsek veszlyt elkerlend rviden utalnunk kell a jog tovbbi
sajtossgaira is. Itt hvjuk fl a figyelmet, hogy a jog egyes sajtossgai (pldul bels rendezettsg)
ideltipikusak, hol ersebben, hol gyngbben rvnyesl tendencit fejeznek ki, s egyben kvetelmnyek is
a jog alkotsa, alaktsa sorn.
1. A jog objektv trsadalmi szksglet, s ilyen szksgletknt is jtt ltre. A primitv trsadalmak
differencildsval, majd az osztlytrsadalmak kialakulsval a konfliktus lehetsgvel jr magatartsok
szablyozsnak trsadalmi szksglete minsgi vltozson ment keresztl: a trsadalmi gyakorlatban
alapvetnek minsl rdekkonfliktusok rendezshez, a trsadalom fnnmaradshoz a trsadalmi csoportok,
mindenekeltt a trsadalmi osztlyok kztti ellenttek ltal terhelt magatartsok olyan szablyozsra volt
szksg, amelyik biztostotta az adott trsadalom fnnmaradsnak, st fejldsnek a lehetsgt. A jognak ezt
az objektv trsadalmi szksglet jellegt amelynek tartalma trtnetileg vltozik nevezzk a jog trsadalmi
rendeltetsnek. Ezrt a szk rtelemben vett jog kialakulsa elvlaszthatatlan az llam kialakulstl, a jog
szksgkppen llami jelleg, ami flveti a jog partikulris s ltalnos jellegnek, kilezett megfogalmazsban
osztlyjellegnek a krdst, ami szintn a jogblcselet egyik alapvet s sok vitt kivlt s itt nem
rszletezhet problmja.
A jog trsadalmi rendeltetsnek itt adott megfogalmazsa a jog fogalmnak a meghatrozshoz hasonlan
arra a fejldsbeli diszkontinuitsra, megszaktottsgra helyezi a hangslyt, hogy a joggal a korbban kialakult
trsadalmi normktl minsgileg klnbz, rszben partikulris rdekeket is kifejez normarendszer jtt ltre.
Ugyanakkor a jog s a korbbi trsadalmi normk viszonyban a kontinuits, a folyamatossg mozzanata sem
mellzhet, aminek a legfontosabb sszetevje a minden trsadalomra jellemz szablyozsi szksglet, vagyis
az a mr trgyalt sszefggs, hogy emberi trsadalom nem ltezhet normk, magatartsszablyok nlkl.
Az ltalunk vizsglt sszefggs kapcsn most csak annyit kell leszgeznnk, hogy a kialakul jogra nemcsak a
trsadalmi csoportok kztti konfliktusokbl add szablyozsi szksgletek kielgtse hrult, hanem a jog
(is) szablyozott olyan viszonyokat, magatartsokat, amelyeket korbban nem jogi jelleg trsadalmi normk
kielgten rendeztek (pldul csaldi kapcsolatok).
A jog trsadalmi rendeltetst teht az alapvet rdekkonfliktusokat rendez sajtos tartalm szablyozs
objektv szksgletben foglalhatjuk ssze. Ennek a trsadalmi rendeltetsnek a konkrt megvalsulst fejezik
ki a jog funkcii.
2. A jog sajtos trsadalmi komplexus. Ez a Lukcs Gyrgytl ered megfogalmazs (Lukcs 1976, II:179
231.) a jogi jelensgek sszetettsgt fejezi ki. A trsadalom klnfle jogi jelensgei egymssal sszefggnek;
funkcionlis kapcsolatban vannak, vagyis rendszert alkotnak. Ezrt beszlnk a trsadalom jogi rendszerrl,
ami a trsadalom jogi jelensgeinek funkcionlisan sszefgg rendszere. Elemei a jogintzmnyek, a
jogszablyok, a jog alkotsra, illetve alkalmazsra hivatott szervezetek, valamint azok a trsadalmi sttusok a
hozzjuk fzd szerepelvrsokkal s a szerepeket tnylegesen megvalst emberi magatartsokkal, amelyek
a jogszablyok alkotsnak, alkalmazsnak, a jog trsadalmi valsgg vlsnak folyamatban kialakulnak,
tovbb a jog tudati jelensgei, jogi ideolgia. A jogi rendszer kzponti elemt azonban a jogi normk kpezik,
a jog trsadalmi lnyege is elssorban normativitsban nyilvnul meg. Ezrt indokolt s helytll a jog
fogalmnak elbbi meghatrozsa. (A jogi rendszer nem azonos a jogrendszerrel. Ez utbbi itt most kiss
leegyszerstve egy adott llam hatlyos jogi norminak a rendezett sszessgt fogja t, mg a jogi rendszer
annl lnyegesen tgabb.)
3. A jog komplexus jellege a jog mint norma sajtossgaiban is kifejezdik. Ezek kztt elsknt azt kell
kiemelnnk, hogy a jogi normk n. msodlagos teleologikus ttelezseket (clttelezseket) tartalmaznak,
ami jelentsen klnbzik a munkatevkenysg, a materilis tevkenysg mozzanatt kpez n. elsdleges
teleologikus ttelezstl. A munkafolyamatot az jellemzi, hogy a munkt vgz szemly fejben, kpzeletben
clknt a munkatevkenysg trgyi eredmnye jelenik meg a munkafolyamat megkezdsekor, teht a cl a
tevkenysg trgyi eredmnyre irnyul, pldul egy asztal elksztsre, s azt a munkt vgz szemly maga
valstja meg. Ezzel szemben a msok tevkenysgre irnyul intzmnyest tevkenysg sorn s gy a jogi
normban nem valamely tevkenysg trgyi eredmnynek, hanem magnak az emberi magatartsnak az eszmei
ellegezsre, clknt trtn ttelezsre, kitzsre kerl sor. A jogi szablyozs a sajt tulajdonkppeni cljt
149
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

V. A JOG FOGALMA S
SAJTOSSGAI
msok magatartsnak a befolysolsn keresztl, azok kzvettsvel valstja meg. Ennek a sajtossgnak a
rszleteit s kvetkezmnyeit a jogi norma szerkezeti elemei kapcsn trgyaljuk a VII. fejezetben. Az a tny,
hogy a jogi szablyozs valamilyen cl elrsre irnyul, s ebben az tvitt rtelemben az egyes jogi normknak
cljuk van, nem jelenti azt, hogy a jog mint sajtos trsadalmi komplexus is meghatrozott konkrt cl vagy
clok megvalstst szolgln.
4. A jog msodlagos teleologikus ttelezs jelleghez kapcsoldik, hogy a jog egyben sajtos tudatforma,
ideolgia is, vagyis olyan gondolati forma, amelyben a klnbz trsadalmi csoportok, osztlyok, rtegek
konfliktusaikat tudatostjk s vgigharcoljk. A jog ezen sajtossgnak az alapja az, hogy a jogi szablyozs
clja msok magatartsra vonatkozik, teht magban foglalja msok rtkelst is. A jog egyrszt akkor kap
ideolgiai jelleget, ha ez az rtkels trsadalmi csoportok, osztlyok rtkelshez kapcsoldik, msrszt pedig
akkor, ha a jogot az emltett makrotrsadalmi csoportok rdekeik rvnyestsnek eszkzeknt hasznljk.
5. A jog tovbbi jellemz vonsa, hogy maga is trsadalmi viszony, amelynek sajtossga az, hogy
meghatrozott trsadalmi viszonyokat, ltalban nem jogi viszonyokat jogknt fejez ki. A jog olyan trsadalmi
viszony, amelynek az a szerepe, hogy ms, nem jogi trsadalmi viszonyokat sajtos ideolgiai viszonyok,
jogviszonyok formjban realizljon s vdjen.
6. A jogot tovbb bels rendezettsg jellemzi, mivel a trsadalmi viszonyok ellentmondsmentes
szablyozsra kell trekednie. Ez azonban sohasem trtnhet meg maradktalanul, mivel ellentmondsos
trsadalmi viszonyok ellentmondsmentes szablyozsrl lenne sz. Ennek az ellentmondsnak a kezelse
sajtos technikk kialakulst eredmnyezte.
7. A jogot rgztett frumrendszer, formalizlt eljrs s nyelvi megformlsnak viszonylagos
egyrtelmsge jellemzi. A formalizlt eljrs fontossgt Bib Istvn akknt emeli ki, hogy az olyan jogelv,
amelynek nincs intzmnyi technikja, annyi mint a semmi.
8. A jog az emltett ellentmondsossgbl s a bels rendezettsg egyidej ignybl fakadan olyan
trsadalmi komplexus, amelynek mkdshez sajtos specialistkra, a szksges technikkat elsajttott,
kpzett jogszokra van szksg.
9. A jog trtneti kategria, vagyis a trtneti fejlds sorn, az llam kialakulsval jtt ltre, s a trsadalom
trtneti vltozsaival egytt vltozik. A klnbz trsadalmi-gazdasgi formciknak klnbz jog felel
meg. Ezt az sszefggst a jogtpus kategrija segtsgvel ragadjuk meg, zsiai, antik-rabszolgatart, feudlis
s modern jogtpust klnbztetve meg. A jogtpus egy adott trsadalmi-gazdasgi formcihoz tartoz
jogrendszerek kzs sajtossgainak az sszessgt tartalmazza s a jogrendszerek elsdleges csoportostsra,
osztlyozsra szolgl. A jogtpusokon bell tovbbi jogrendszercsoportok, jogrendszerformk vagy
jogcsaldok klnbztethetk meg az egyes jogrendszereknek a jog struktrjban, a jogalkotsban s a
jogalkalmazsban kifejezd hasonlsga alapjn.
Vgezetl utalunk arra, hogy a jognak vannak olyan legalbbis rtelmezsket tekintve vitatott s vitatand
lnyeges krdsei, tovbbi sajtossgai, amelyek trgyalsra a jog- s llamblcseletben kerl sor. Ilyen
krdsek a jog s trsadalmi-gazdasgi krnyezetnek viszonya (a jog trsadalmi-gazdasgi meghatrozottsga
s viszonylagos nllsga), a jog funkcii s a jog trsadalmi tartalma (osztly- vagy osztly fltti jellege),
valamint a jog rtkessge s rtkelhetsge.

5. 5. A jog s az egyb trsadalmi normk


A jog s ms trsadalmi normk lnyeges klnbsge, hogy egy adott trsadalomban csak egy jogrendszer
ltezik, mg ms trsadalmi normk tbbnyire a trsadalom klnbz osztlyai, rtegei, etnikai vagy vallsi
csoportjai, szubkultri stb. szerint differenciltak, ez all csak bizonyos szervezeti normk (llamigazgats, a
hadsereg normi) jelentenek kivtelt.
A jog ms trsadalmi normkkal klcsnhatsban rvnyesl. Ha klnbz trsadalmi normk
mindenekeltt az erklcs a joggal azonos magatartsokat rnak el vagy tiltanak meg, akkor jelents
mrtkben elsegtik a jog rvnyeslst. A jog gy tmaszkodik az egyb trsadalmi normkra, esetenknt
azok elrsait kzvetlenl jogi rangra emeli vagy azoknak jogi jelentsget tulajdont, pldul a j erklcsre, a
trsadalmi egyttls szablyaira vagy a foglalkozsi szablyokra val utalssal. Ezzel viszont a jog ersti az
adott trsadalmi normk rvnyeslst.

150
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

V. A JOG FOGALMA S
SAJTOSSGAI
Ugyanakkor a jog rvnyeslst gtolhatja, ha elrsai ellenttbe kerlnek ms trsadalmi normknak,
mindenekeltt az erklcsnek az elrsaival (mint pldul a fljelentsi ktelezettsg esetn). A trsadalmi
normk ezrt bizonyos vonatkozsokban korltjt is kpezik a hatkony jogi szablyozsnak.
A joggal val klcsnhats, a jog alakulsra s rvnyeslsre gyakorolt hats szempontjbl az erklcsi, a
politikai s az llamigazgatsi normknak, valamint a szakmai-technikai elrsoknak a jelentsgt kell
kiemelnnk.

6. Kulcsfogalmak
alanyi jog
beszmts
clmeghatrozsok
elvek
rvnyessg
gondolati-nyelvi objektivci
hipotetikus szerkezet
jog llami rvnyestse
jog llami jellege
jog ltalnos rvnyessge
jogi rendszer
jog mint msodlagos teleologikus ttelezs
jog mint trsadalmi komplexus
jog normajellege
jog pluralitsa
jog szemantikai tbbrtelmsge
jog trsadalmi rendeltetse
jog tnyleges rvnyeslse
magatarts-elrs
normk ltalnossga
normk funkcii
normk nlklzhetetlen mozzanatai
normatv s kognitv elvrs
pozitv jog
Sollen jelleg elrs
szankci
trgyi jog
151
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

V. A JOG FOGALMA S
SAJTOSSGAI
tteles jog
zrt normastruktra

7. Irodalom
llam- s jogtudomnyi enciklopdia. Budapest, 1980.
Antalffy Gyrgy Samu Mihly Szab Imre Szotczky Mihly: llam- s jogelmlet. Budapest, 1970.
Bevezets a jogi ismeretekbe. Miskolc, 1991.
Bib Istvn: Knyszer, jog, szabadsg. In Vlogatott tanulmnyok. 1. kt.Budapest, 1986.
Horvth Barna: Bevezets a jogtudomnyba. Szeged, 1932.
Knig, Ren: A jog a trsadalmi normarendszerek sszefggsben. In Jog s szociolgia. Budapest, 1979.
261277. o.
Kant, Immanuel: A tiszta sz kritikja. Budapest, 1981.
Kant, Immanuel: Az erklcsk metafizikjnak alapvetse A gyakorlati sz kritikja Az erklcsk
metafizikja. Budapest, 1991.
Kulcsr Klmn: Jogszociolgia. Budapest, 1997.
Lukcs Gyrgy: A trsadalmi lt ontolgijrl. Budapest, 1976.
Mor Gyula: Jogfilozfia. Budapest, 1994.
Ott, Walter: Der Rechtspositivismus. Berlin, 1976.
Pulszky gost: A jog s llamblcsszet alaptanai. Budapest, 1885.
Saj Andrs: Jogtani alapok. In A gazdasg jogi alapjai. Budapest, 1985.
Szab Imre: A jog. In llam- s jogtudomnyi enciklopdia. Budapest,1980.
Szab Imre: A szocialista jog. Budapest, 1963.
Szab Imre: Bevezets a jogtudomnyba. Budapest, 1984.
Szabadfalvi Jzsef Szab Bla Szab Mikls H. Szilgyi Istvn Takcs Pter Zdi Zsolt: Bevezets a
jog- s llamtudomnyokba. Miskolc, 1995.
Szigeti Pter Takcs Pter: A jogllamisg jogelmlete. Budapest, 1998.
Varga Csaba: Antropolgiai jogelmlet? llam- s Jogtudomny, 1985.
Weber, Max: Gazdasg s trsadalom. Budapest, 1967.
Weber, Max: Gazdasg s trsadalom. A megrt szociolgia alapvonalai. 1. kt. Szociolgiai kategriatan.
Budapest, 1987.
Weber, Max: Gazdasg s trsadalom. A megrt szociolgia alapvonalai 2/2. (Jogszociolgia.) Budapest,
1987.
Winckelmann, Johannes: Max Webers Soziologie des Rechts. In Weber, Max: Rechtssoziologie. Neuwied,
1967.

152
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

6. fejezet - VI. A JOGALKOTS S A


JOGFORRSOK
1. A problmakr jellege s helye a jogblcseletben
2. Jogi norma, jogttel, jogszably, jogforrs
3. Jogkpzds s jogalkots. A jogkpzds mdjai
4. A jogalkalmazi jogkpzds
5. A jogalkots
6. A megismersi rtelemben vett jogforrssal sszefgg problmk

1. 1. A problmakr jellege s helye a jogblcseletben


A fejezet cmben jelzett krdsek alapveten a jogblcselet n. genetikus problmi kz tartoznak, de annak
bizonyos strukturlis problmit is rintik. A jogblcselet genetikus problmi a trsadalmi viszonyoktl a jogi
normkig vezet trsadalmi mozgsra, trsadalmi-jogi folyamatra vonatkoznak, annak tanulmnyozsa sorn
fogalmazdtak meg. Ezek ngy nagy krdskrt lelnek fl.
a) Hogyan keletkezett trtnetileg a jog mint sajtos trsadalmi jelensg? (Ezt a krdst a II. fejezet trgyalja.)
b) A jog alakulsra, fejldsre, az j jogszablyok kialakulsra hogyan hatnak, abban milyen szerepet
jtszanak a klnbz trsadalmi viszonyok, jelensgek, gy klnsen a gazdasgi, a politikai s az ideolgiai
viszonyok, az egyes trsadalmi osztlyok stb.? (Ezzel a tmakrrel a jog- s llamblcselet cm trgyban
foglalkozunk.)
c) Milyen konkrt mdokon, formkban jnnek ltre az egyes jogszablyok s annak milyen kvetkezmnyei
vannak? Ez a jogalkots, jogkpzds s a jogforrsok tmakre, a tovbbiakban errl lesz sz. A tma
ugyanakkor szorosan s elvlaszthatatlanul szszefgg bizonyos strukturlis krdsekkel is, hiszen az, hogy
hogyan jn ltre egy jogszably, hogyan vlik llami jellegv, milyen llami szerv hozza ltre, egyben
megszabja az adott jogszablynak a jogrendszerben elfoglalt helyt is, vagyis a jogrendszer struktrjnak egyik
sajtos dimenzijt alkotja. (A jog gyakorlati mkdse szempontjbl ezek a kvetkezmnyek fontosabbak,
mint magnak a ltrejvetelnek a formi.) Tekintettel arra, hogy a jogalkotsnak s a jogforrsi rendszernek
szmos vonatkozst a tteles jog is szablyozza, ezt a krdskrt nemcsak a jogblcselet, hanem az alkotmnyjogtudomny is vizsglja, illetleg ennek a tmakrnek vannak jogblcseleti s alkotmnyjogi vonatkozsai is.
Ez a krdskr rinti az llam szervezeti flptsnek s mkdsnek krdst is, azonban alapveten nem
llamszervezeti-mkdsi krds, hanem a jogi struktra problmja.
d) Az egyes jogi normk kialakulsnak a maga komplexitsban milyen ltalnos tanulsgai, sajtos problmi
s trvnyszersgei vannak, illetleg azok alapjn a jogalkotsnak milyen szakmai kvetelmnyei llapthatk
meg? Ez a jogi szablyozs, a jogi visszatkrzs s visszatkrzds krdskre, amelynek a trgyalsra
szintn a jog- s llamblcselet keretben kerl sor.
A jelen fejezetben trgyalt krdsek rszletesebb vizsglata eltt az rthetsg vgett szksges nhny,
egymssal sszefgg alapfogalom definciszer rvid meghatrozsa, amit az is indokol, hogy ezen fogalmak
vonatkozsban nem egysges a szakirodalomban hasznlt terminolgia.

2. 2. Jogi norma, jogttel, jogszably, jogforrs


A jogi norma a jog legkisebb, mg nmagban rtelmes egysge, amelyik egy teljes, rtelmezhet, kvethet,
alkalmazhat magatartsszablyt alkot. Nem flttlenl egy helyen, egyetlen paragrafusban kerl
megfogalmazsra, ezrt nem a nyelvi megfogalmazs s megjelens egysge, hanem gondolati egysg s
egyben a szablyozs logikai egysge. Azok a jogttelek alkotnak egy jogi normt, amelyek olyan szorosan
szszekapcsoldnak, hogy egyms nlkl nem alkalmazhatak, s csak korltozottan rtelmezhetek, mivel
brmelyikk mellzse esetn a jogi norma hinyos, nem teljes, nem fejezi ki a norma minden nlklzhetetlen
153
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. A JOGALKOTS S A
JOGFORRSOK
mozzanatt vagy logikai elemt. A jogi norma elemeit a VII. fejezet 1. pontjban trgyaljuk. A knnyebb
megrts rdekben ezrt utalunk a trsadalmi normk kapcsn kifejtettekre. A trsadalmi normk ltalban s
gy a jogi normk is kt elrst tartalmaznak, a kvetend magatartsra vonatkoz magatarts-elrst s a
kzssg vagy kpviselje reaglsra vonatkoz jogkvetkezmny-elrst vagy szankcit. Ezek gondolatilag
egysget alkotnak, de nyelvi megfogalmazsuk klnsen rsba foglals esetn elvlhat egymstl. Az
ugyanazon normt alkot jogttelek nyelvi elvlasztsnak leggyakoribb pldja a magatarts-elrst s az
ahhoz kapcsold jogkvetkezmnyt tartalmaz jogttelek ms jogttelben trtn megfogalmazsa. Ezek a
jogttelek azonban sztvlasztsuk ellenre logikailag sszetartoznak. Tekintettel azonban arra, hogy ez a
logikai kapcsolat hol gyngbb, hol ersebb, annak meglte esetenknt megtls krdse lehet, ami azt
eredmnyezi, hogy vitathat lehet, hogy egy jogi norma hatrai hol hzdnak. Ezrt egyes szerzk bizonyos
kevsb szorosan kapcsold jogtteleket pldul az n. szankcionl normkat vagy az rtelmez
rendelkezseket nlltlan jogi normknak nevezik (v. Peschka 1979, 9399.).
A jogttel (jogi mondat) a nyelvi megfogalmazsnak s megjelensnek, a szvegnek az egysge, nyelvi egysg:
egy szakasz (paragrafus), illetleg bekezds alkot egy jogttelt. Ezrt mindig egyrtelm, hogy mi tartozik egy
adott jogttelbe, hogy egy szakasz vagy bekezds mettl meddig tart. Egy jogi norma tbb jogttelbl is llhat,
s ugyanaz a jogttel tbb jogi normnak is rszt alkothatja. Ez az eltrs a jogszablyszerkeszts
konomikussgnak, az ismtlsek elkerlsre irnyul trekvsnek a kvetkezmnye. Ugyanis a szmos jogi
norma rszt kpez elrsokat, megfogalmazsokat mintegy kiemelik az egyes jogi normk sszefgg
szvegbl, azokat a jogszablyban valamenynyi jogi normra vonatkozan csak egyszer rgztik. Tipikusan
ilyenek a bntet trvnyknyvek ltalnos rszi rendelkezsei. gy a magyar Bntet Trvnyknyv 10. (1)
bekezdsben csak egyszer rgzti, hogy ha a trvny a gondatlan elkvetst kifejezetten nem bnteti, a
bncselekmny csak szndkos magatarts lehet, ezt azonban az egyes bncselekmnyeket meghatroz
klns rszi rendelkezsekbe bele kell rteni. Atrvny pldul csak a szndkosan elkvetett rgalmazst
bnteti, noha ezt a rgalmazs kapcsn kifejezetten nem mondja ki. Hasonlkppen gyakran elfordul, hogy
tbb jogi norma megsrtse esetre azonos szankcit helyeznek kiltsba s azt csak egyszer rgztik. Itt
jegyezzk meg, hogy fleg a hosszabb, bonyolultabb jogtteleken bell a szorosabban sszetartoz
szvegrszeket a jogi nyelv fordulatnak nevezi. gy a kvetkez pldban szerepl vagy amelyet jogszably
megkerlsvel ktttek szvegrsz a Ptk. 200. (1) bekezdsnek msodik fordulata.
A jogttel s a jogi norma viszonyt a Polgri Trvnyknyvnek (Ptk.) a semmis szerzdsekre vonatkoz
rendelkezseinek pldjn illusztrljuk. A Magyar Kztrsasg Polgri Trvnyknyvrl szl, tbbszr
mdostott 1959. vi IV. trvny tbbek kztt a kvetkez jogtteleket tartalmazza:
200. (1) A szerzds tartalmt a felek szabadon llapthatjk meg. A szerzdsekre vonatkoz
rendelkezsektl egyez akarattal eltrhetnek, ha jogszably az eltrst nem tiltja.
(2) Semmis az a szerzds, amely jogszablyba tkzik, vagy amelyet jogszably megkerlsvel ktttek,
kivve ha ahhoz a jogszably ms jogkvetkezmnyt fz. Semmis a szerzds akkor is, ha nyilvnvalan a j
erklcsbe tkzik
234. (1) A semmis szerzds rvnytelensgre ha a trvny kivtelt nem tesz brki hatrid nlkl
hivatkozhat. A semmissg megllaptshoz kln eljrsra nincs szksg
237. (1) rvnytelen szerzds esetben a szerzdskts eltt fennllott helyzetet kell visszalltani.
(2) Ha a szerzdskts eltt fennllott helyzetet nem lehet visszalltani, a brsg a szerzdst a
hatrozathozatalig terjed idre hatlyoss nyilvntja. Az rvnytelen szerzdst rvnyess lehet nyilvntani,
ha az rvnytelensg oka klnsen uzsors szerzds, a felek szolgltatsainak feltn arnytalansga esetn
az arnytalan elny kikszblsvel megszntethet. Ezekben az esetekben rendelkezni kell az esetleg
ellenszolgltats nlkl marad szolgltats visszatrtsrl.
Ezekbl a jogttelekbl a kvetkez rendelkezsek alkotnak egy jogi normt: Semmis a szerzds akkor, ha
nyilvnvalan a j erklcsbe tkzik. A semmis szerzds rvnytelen. rvnytelen szerzds esetben a
szerzdskts eltt fennllott helyzetet kell visszalltani.
Ezek a rendelkezsek nlklzhetetlenek ahhoz, hogy a norma alkalmazhat s rtelmezhet legyen a
korbban mr hasznlt szakkifejezssel lve , hogy a szveg zrt normastruktrt alkosson. Az viszont mr az
adott esettl is fgg rtelmezs krdse lehet, hogy a hivatkozs korltlansgra vonatkoz rendelkezst vagy a
234. (1) bekezdsnek 2. mondatt szorosan a normhoz tartoznak szmtjuk-e. Az pedig ismt egyrtelm,
hogy a 237. (2) bekezdse az elbbitl klnbz, nll jogi normt alkot.

154
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. A JOGALKOTS S A
JOGFORRSOK
A jogszably fogalmt a hazai szakirodalomban a kzelmltban ltalban a jogi normval azonos rtelemben
hasznltk, mondvn, hogy a jogszably a magyar nyelvi megfelelje a latin eredet jogi norma fogalmnak. A
jogszi kznyelvben azonban ez id tjt is hasznltk az elbbitl eltr rtelemben is a jogszably kifejezst,
jogszablyokon a jogforrsi formk (trvny, miniszteri rendelet stb.) gyjtfogalmt, vagy pedig egy
jogalkotsi aktus eredmnyt (egy egyedi trvnyt, pldul az 1978. vi IV. trvnyt a Bntet
Trvnyknyvrl) rtve. Az 1980-as vek ta mind szlesebb krben elfogadott az a nzet, amelyik a
szksgesnek tartott fogalmi differencils miatt a szakirodalomban is a jogszably kifejezsnek ez utbbi
rtelemben val hasznlatt tartja indokoltnak. Ez az llspont azrt is helyesebb, mivel mr a jogalkotsrl
szl 1987. vi XI. trvny is gy hasznlta a jogszably kifejezst, tovbb gy hasznlja azt Magyarorszg
Alaptrvnye s a jogalkotsrl szl jelenleg hatlyos 2010. vi CXXX. trvny is. Ennek megfelelen a
jogszably a jogalkotsnak az egysge, az egy llami aktussal elfogadott jogttelek sszessge, azokon keresztl
jogi normk s esetleg ms jogi elrsok sszessge. Egy jogszably tartalmazhat egy vagy tbb jogi normt is.
Mivel a jogi normt ltalban egy jogszablyhoz tartoz, abban fllelhet jogttelek alkotjk, szmos
sszefggsben (pldul keletkezs, rvnyessg) az, ami a jogszablyra vonatkozan igaz, a rszt alkot jogi
normkra is az, ezrt ezekben az sszefggsekben ez a kt kifejezs egymssal flcserlhet, a jog strukturlis
vizsglata esetben azonban ez nem engedhet meg. Ritkn elfordul, hogy egy jogi norma tbb jogszablyhoz
tartoz jogttelekbl pl fl, ami azonban nem szerencss, mivel a normk megismerse, kvetse s
alkalmazsa sorn nehzsgeket okozhat. (Kivtel ez all, ha a tbb jogszably pusztn a mdostott eredeti s a
mdost ksbbi jogszablyokat jelenti.)
A magyar jogi nyelv hasznlja mg a jogszablyi rendelkezs fogalmt is. Ezzel valamely jogszably
szvegnek kzelebbrl meg nem hatrozott rszt jellik. gy Magyarorszg Alaptrvnye 24. cikkely (3)
bekezds a) pontja szerint az Alkotmnybrsg megsemmisti az Alaptrvnnyel ellenttes jogszablyt vagy
jogszablyi rendelkezst.
A jogszably s a jogi norma kztt abban a tekintetben is klnbsg lehet, hogy egyes jogszablyok nem
magatartsszablyt, hanem valamilyen deklaratv aktust tartalmaznak, gy azok nem jogi normk s nem is
jogforrsok, mivel nem forrsai a jognak. Ilyen jogszably az 1996. vi LVI. trvny Nagy Imre mrtrhallt
halt magyar miniszterelnk s mrtrtrsai emlknek trvnybe iktatsrl. (Csak rszben ilyen az 1990. vi
XXVIII. trvny az 1956. oktberi forradalom s szabadsgharc jelentsgnek trvnybe iktatsrl, mivel
oktber 23-t nemzeti nnepp nyilvntotta, gy rendelkezst is tartalmaz.)
A jogforrs fogalma a klnbz jogszablyoknak (s azon keresztl a jogi normknak) a jogrendszerben
elfoglalt sajtos helyt, szerept fejezi ki. Ez egyrszt a jogi normk sajtos keletkezsmdjnak a
kvetkezmnye, msrszt pedig a ktelez ernek (orientl szerepnek) s a hiteles szveg
megismerhetsgnek az elkrdse. Ezrt a jogforrs fogalmnak a jogelmletben szmos meghatrozsa
ismeretes (v. Peschka 1965, 3233.). Ezek a meghatrozsok nhny tipikus elhatrolst eredmnyeztek. gy
megklnbztettk a materilis (anyagi) s formlis (alaki), illetve a bels s kls jogforrst. A jogforrs
materilis fogalmn azokat a jelensgeket rtik, amelyek a jog tartalmnak az eredetre utalnak, azokat a
tnyezket, amelyekbl a jog tartalma szrmazik. A jogforrs fogalmnak formlis meghatrozsa viszont
azokat a tnyezket s jelensgeket jelenti, amelyekbl a jog ktelez ereje s rvnyessge, vagyis a jogi
forma, a jogi jelleg fakad (Peschka 1965, 854.). A bels jogforrs azt a tnyezt jelenti, amelytl a jog
szrmazik, amely a jogalkots hatalmval br vagyis a jogalkott (Mor 1994, 201.). A kls jogforrs pedig
azt a megnyilvnulsi formt jelli, amelyben a jog megjelenik. A bels s a kls jogforrs fogalma
lnyegben nem ms, mint a jogforrs formlis fogalmnak tovbbi rszletezse s tagolsa, a jogforrs
fogalmnak a formlis jogforrsfogalomra val reduklsa. A kls jogforrs megklnbztetse azonban egy
j s lnyeges mozzanatot is bevisz a jogforrs fogalmba, nevezetesen a jog megismersnek szempontjt, a
jogforrsnak megismersi forrsknt val flfogst (Peschka 1965, 34.). Nem pontos teht az a flfogs,
amelyik szerint a bels s a kls jogforrs fogalomprja pusztn az anyagi s alaki jogforrs
megklnbztetsnek ms formban val megismtlse (Antalffy et al. 1970, 463.).
Mor Gyula ezen tlmenen elsdleges s msodlagos jogforrsokat klnbztetett meg. Az elbbieken a
legersebb trsadalmi hatalom ltal kzvetlenl alkotott jogszablyokat, az utbbiakon pedig a legersebb
trsadalmi hatalom ltal jogalkot hatalommal flruhzott szervek ltal alkotott jogszablyokat rti.
Megfogalmazsai nem egszen egyrtelmek, azonban flfogsa gy rtelmezend, hogy elsdleges
jogforrsnak a forradalmi jogalkotst, az alkotmnyt s a trvnyt tekinti (Mor 1994, 202203., 206209.).
Ilyen elmleti elzmnyek utn a jogforrs fogalmnak ktfle rtelmezse alakult ki: a genetikus s a
gnoszeolgiai. A genetikus rtelmezs esetn a jogforrs fogalma a jogi normk eredetre utal, azt a jog
keletkezsvel, ltrejttvel s kialakulsval sszefggsben hatrozza meg (Peschka 1980, 854.). Ebben az
sszefggsben a jogforrs azokat a tnyezket jelenti, amelyekbl a jog szrmazik.
155
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. A JOGALKOTS S A
JOGFORRSOK
Tekintettel arra, hogy ezek a tnyezk maguk is tbbflk s sszetettek, a genetikus rtelemben vett jogforrs
fogalma is tbbflekppen konkretizlhat. gy az jelentheti a jogot ltrehoz llami szervet, az llami szervek
sajtos tevkenysgt, a klnbz trsadalmi csoportok politikai trekvseit, vagy a befolysol trsadalmi
viszonyokat, illetleg azok meghatrozott krt. Ez utbbi kett azonban szmos egyb trsadalmi jelensgnek
is forrsa. Nem olyan tnyezk teht, amelyek kizrlag a jogi normk keletkezsre lennnek jellemzk
(Antalffy et al. 1970, 465.). Msrszt a jognak sem kizrlagos forrsai, elidz tnyezi. Az n. formlis
megkzelts elutastsa gy a jog sajtszersgeinek, a sajtosan joginak az elmosshoz vezet. Arra is
tekintettel, hogy a jogi normk tartalmnak az eredete a jog sajtossgaival s trsadalmi meghatrozottsgval
van szoros sszefggsben s ott trgyaland, ezrt itt az n. formai megkzelts az indokolt, gy a
tovbbiakban a jogforrs kifejezst annak gnoszeolgiai rtelmezsre tartjuk fnn.
A gnoszeolgiai, megismersi rtelemben vett jogforrs a korbban emltett kls jogforrssal azonos, s arra
utal, hogy honnt ismerhet meg hitelesen a jog, honnt tudjuk, hogy jogi normkkal llunk szemben. Ebben az
rtelemben a jogforrs a meghatrozott mdon ltrejtt, meghatrozott llami szervek ltal alkotott jogszablyok
sszessgt, a jog meghatrozott formban s mdon val kifejezdst jelenti, az azonos mdon ltrejtt,
azonos llami szervek ltal alkotott jogszablyok sszessgt, vagyis sajtos jogszablyfajtt jell. A
hagyomnyos flfogs az n. gnoszeolgiai rtelemben vett jogforrst nem mint a jogkpzdsi folyamat
eredmnyt vizsglta, hanem mint a jog megismersi folyamatnak kiindulpontjt (ami azonban korntsem
jelenti, hogy ezt a jogi jelensget csak gy lehet vizsglni). A jogforrs fogalmnak ez az rtelmezse elssorban
a jogalkalmaz szmra fontos, mivel azt a krdst elemzi, hogy honnt lehet megismerni, hol lehet megtallni
az alkalmazand jogi normkat; msrszt pedig a jogi normk cmzettjei szmra arra ad vlaszt, hogy honnt
ismerhetik meg jogaikat s ktelessgeiket. A jog meghatrozott formban s mdon val kifejezdsei azonban
nemcsak az alanyi jogok s ktelezettsgek megismersnek forrsai, hanem azok ltnek is, mivel azok mint
arrl a jogviszony kapcsn sz lesz a jogi normkbl erednek. A jog meghatrozott formban s mdon val
kifejezdsei ezen tlmenen a jogalkot szmra adottsgot jelentenek, s gy a jogalkot szmra is fontosak,
egyfell mint a jogalkoti hatskr forrsai, msfell pedig mint lehetsges alkalmazand formk. A jogforrs
gnoszeolgiai fogalma teht nemcsak a megismersre vonatkoz sszefggst fejez ki, hanem ltbeli, ontolgiai
sszefggst is ezrt az elnevezs nem a legpontosabb. Nem pontos az elnevezs azrt sem, mert a jogot
nemcsak a jogszablyokbl lehet megismerni, hanem pldul tanknyvekbl, bri tletekbl is. A
gnoszeolgiai rtelemben vett jogforrs tovbb nem ltalban a jog megismersnek a forrsa, hanem a
ktelez erej jogi normk s ms jogi elrsok megismers. [Kelsen szerint a jogforrs kifejezst a
tbbrtelmsg meglehetsen hasznlhatatlann teszi. Ajnlatosabb e szkp helyett a problma vilgos s
kzvetlen meghatrozst adni. (Kelsen 1988, 4344.)]
A XX. szzad harmadik harmadnak hazai jogelmlete a jogforrsfogalom ketts rtelmezsnek a floldsra,
az egysges jogforrsfogalom kidolgozsra trekedett. Az erre irnyul trekvsek kt irnyban kerestk a
vzolt problmk megoldst. Az egyik a jogforrs fogalmnak genetikus jellegt, a jogszablyokat ltrehoz
objektv s szubjektv tnyezket emelte ki. gy Peschka Vilmos a jogforrs ltalnos s individulis fogalmt
klnbztette meg. Eszerint a jogforrs ltalnos fogalma az a specifikus trsadalmi jelensg, tnyez vagy
viszony, amely az objektv jogot (a jogi normk sszessgt) kzvetlenl elidzi, ltrehozza. A jogforrs
individulis fogalmn pedig az llami tevkenysg specifikus fajtjt, az llam jogalkot tevkenysgt rti
(Peschka 1965, 52., 66.). A msik ltalunk is kvetett flfogs utal ugyan a jogi normkat keletkeztet
lnyeges tnyezkre, de jogforrsnak a jog megjelensi formit tekinti (Antalffy et al. 1970, 466.; Szab 1963,
160163.). E flfogs mellett szl, hogy a jogforrsfogalom genetikus rtelmezshez kapcsold problmk
alapvet fontossg krdsei a jogblcseletnek, azonban azok clszerbben vizsglhatk s trgyalhatk a jog
fogalma, a jog s ms trsadalmi jelensgek viszonya, valamint a jogkpzds s jogalkots kapcsn. Tovbb a
jogforrs genetikus rtelmezst elfogadva sem vlik lproblmv a honnt ismerhet meg a jog krdse,
azonban annak elmleti megvlaszolshoz jabb fogalmat kellene bevezetni (lvn a jogforrs fogalma
foglalt), ami bonyolult krlrsokat (pldul a jog megjelensi formja) vagy terminolgiai zavart (pldul a
jogszably kt rtelemben val hasznlata) eredmnyezne.
A jogforrs fogalmnak genetikus rtelmezse a jogforrs fogalmt s problematikjt elssorban s lnyegben
a jogalkots szemszgbl nzi s elssorban a jogalkots elmleti megalapozst szolglja; a gnoszeolgiai
rtelmezs pedig a jogforrsfogalom s a jogforrstan slypontjt inkbb a jogalkalmazs fel tolja el, a
jogforrs fogalmt a jogalkalmaz oldalrl tli meg, a jogforrselmlet problematikjt pedig a jogalkalmazs
folyamathoz, ignyeihez igaztja (Peschka 1965, 39.; 1980, 855.).
A megismersi rtelemben vett jogforrs sem fggetlen a jogi normk keletkezstl, hiszen az, hogy a jogi
normk honnt ismerhetk meg, szorosan sszefgg azzal, hogy azok hogyan rgzltek, hogyan
objektivldtak, ami viszont azzal fgg ssze, hogy milyen mdon jttek ltre. Ezrt indokolt a

156
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. A JOGALKOTS S A
JOGFORRSOK
jogforrsfogalom genetikus rtelmezsvel sszefgg problmk kzl a jogkpzdsnek s a jogalkotsnak,
valamint a jogforrsoknak az egyttes trgyalsa.
A megismersi rtelemben vett jogforrs s a jogszably teht rokon fogalmak, hiszen pldul a Bntet
Trvnyknyvrl szl 1978. vi IV. trvny jogforrs is s jogszably is. A kt kategria azonban nem azonos,
mg terjedelmileg sem: a jogforrs minden jogrendszer ltalnos rvny kategrija, a jogszably csak az n.
rott jogra vonatkozik, tovbb a jogi normt nem tartalmaz deklaratv jogszably nem jogforrs. Akt
kategria tartalmi klnbsgt az is jelzi, hogy mi szmt egy egysgnek. A jogszably esetn a ltrehozatal
szempontjbl az 1978:IV. tv. az 1978-ban kihirdetett szvegezsben egy jogszably, az azt mdost
tovbbi trvnyek pedig (pldul az 1989:LIVC. tv. vagy a 2009:LXXX. tv.) kln jogszablyok; a jogforrs
szempontjbl pedig az eredeti alapjogszablyok s a mdost jogszablyok kpeznek egysget.

3. 3. Jogkpzds s jogalkots. A jogkpzds


mdjai
A jogkpzds, jogalkots problmakrben elsnek az a krds vetdik fl, hogy hogyan kpzdik a jog,
hogyan jnnek ltre a jogknt funkcionl normk. Ezen az alapon a jogkpzdsnek kt alapvet mdjt
klnbztetjk meg: a jogalkalmazi jogkpzdst s a jogalkotst. (A szakirodalomban a terminolgia nem
egysges, egyes szerzk a jogalkotst fogadjk el tfog fogalomnak, s ezen bell klnbztetnek meg
jogalkalmazi s jogalkoti jogalkotst.) A jogkpzds e kt mdjnak felel meg a jogforrsok kt fajtja, a
jogalkalmazi s a jogalkoti jog.
A jogforrsoknak, illetve a jogkpzdsi mdoknak kt nagy csoportra val flosztsa ltalnosan elfogadott az
irodalomban. Mor rott jogot s szoksjogot (Mor 1994, 204.), Horvth Barna rt s ratlan jogot (Horvth
1937, 54.), Peschka Vilmos jogalkalmazi jogkpzdst s szles rtelemben vett trvnyhozst (Peschka 1965,
211.), Szotczky Mihly jogalkalmazi jogot s jogalkoti jogot (Szotczky 1970, 466468.), Nawiasky
szoksjogot s ttelezett jogot (Nawiasky 1941, 2729.) klnbztet meg. Samu Mihly szerint az elzektl
eltren a jogkpzdsnek hrom alapvet formja llapthat meg: a szoksjog kialakulsa s fejldse,
jogszoksok kikristlyosodsa s az illetkes szervek szoksjogot, jogszoksokat sszefoglal tevkenysge, s
emellett j jogszablyok lteslnek tudatos jogalkotssal (Samu 1990, 128.). Ez a megfogalmazs nmikppen
pontatlan, mivel nem vilgos, hogy a kiemelt ngy kifejezs kzl melyik hrom az alapvet forma; tovbb ez
a flsorols nem leli fl sem a precedensjogot, sem a legfels brsgok elvi dntsei tjn trtn
jogkpzdst. Ugyanakkor annyiban igaza van, hogy a jogkpzds nem szkthet le az elbbi kt f mdjra,
ezek mellett sajtos jogkpzdsi mdknt jelent meg az n. parlamenti szoksjog.
Ezt azonban atipikus jellege miatt kiemelked politikai jelentsge ellenre sem tekintjk alapvet formnak. Itt
is llami szervek gyakorlatbl elll joggal llunk szemben, amely azonban nem jogalkalmaz szervek
gyakorlata sorn jn ltre. Ez a jogkpzdsi md rszben hasonlt a jogalkalmazi jogkpzdshez, rszben
attl eltr. Sajtossgait ezrt a jogalkalmazi jogkpzds feltteleit kveten trgyaljuk.
A jogalkalmazi s jogalkoti jogkpzds megklnbztetse mgtt a jogalkots s a jogalkalmazs
szembelltsa hzdik meg, amit a jog KelsenMerkl-fle lpcselmlete tagad, relativizlva a jogalkots s a
jogalkalmazs klnbsgt, mondvn, hogy a vgrehajtsi rendelet megalkotsa is jogalkalmazs a
trvnyhozshoz kpest, s a bri tlet is jogalkots az rintett felek vonatkozsban.

4. 4. A jogalkalmazi jogkpzds
a) A jogalkalmazi jogkpzds szmos klnbz formban jelent meg, illetleg jelenik meg, ezeknek a
formknak a hatrai elmosdottak, tteles jogi s jogpolitikai megtlsk (megengedsk vagy tiltsuk) is
klnbz lehet, ennek kvetkeztben a szakirodalomban eltr terminolgia alakult ki. Ezek az eltrsek nem
korltozdtak az elnevezsekre, hanem koncepcionlis elemeket is tartalmaztak, ezrt ezekben a krdsekben
les vitk zajlottak. Ennek ksznheten a jogalkalmazi jog szakirodalma a kontinentlis jogelmlet egyik
legbonyolultabb rsze.
A jogalkalmazi jogkpzdst a legltalnosabban gy hatrozhatjuk meg, hogy az a folyamat, amikor a
jogalkalmazi szervek tevkenysge sorn, ahhoz kapcsoldva jogi normk jnnek ltre. Ez a meghatrozs
azonban tovbbi pontostst ignyel, aminek elvileg kt irnya lehet, negatv vagy pozitv. A negatv pontosts
eszkzvel l tbbek kztt Mor Gyula s Theo Mayer-Maly. Mor Gyula szerint a dnt az, hogy nem
jogalkotsra irnyul cselekedetek rvn jn ltre a jog. Ezen az alapon azonban krdsess vlik a legfels
157
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. A JOGALKOTS S A
JOGFORRSOK
brsgok ltalnos jelleg hatrozataiban kifejezd jog jogalkalmazi jellege is (v. Mor 1994, 204.), mg
inkbb vitathat a ki nem hirdetett jogszablytervezetek kvetkezetes alkalmazsval ltrejv jog idesorolsa.
Mayer-Maly nem trvnyi jogrl beszl (a trvnyt szles rtelemben vve, figyelmen kvl hagyva a trvny
s a rendelet klnbsgt). Eszerint a jogalkalmazi jognak egy negatv kritriuma van, a leglis jogalkotsi
keletkezs hinya. Ez a joganyag igen diffz jelleg, ezrt az jabb jogforrstan arra hajlik, hogy a nem trvnyi
jogot s gy annak problematikjt mellzze vagy legalbbis korltok kz szortsa (Mayer-Maly 1988, 37.). Az
eurpai jog fejldse, mindenekeltt a luxembourgi szkhely Eurpai Brsg (European Court of Justice
ECJ) judikatrjnak (tlkezsi gyakorlatnak) a jelentsge azonban ellene hat ennek a tendencinak.
A pozitv irny pontostsok a jogalkalmazi jog valamelyik sajtossgt emelik ki, s a jogalkalmazi
jogkpzds (jogalkalmazi jog) kifejezs helyett a szoksjogi jogkpzds (szoksjog) s a bri jogkpzds
(bri jog), valamint az ratlan jog kifejezseket hasznljk. Ezrt rviden foglalkoznunk kell az itt flvetd
terminolgiai s a mgttk meghzd rtelmezsi krdsekkel.
A szoksjogot a jogalkalmazi jog szinonimjaknt az rott joggal szoktk szembelltani. Ez gyakran
magban foglalja az n. szoksjog llami jellegnek nylt vagy burkolt megkrdjelezst is. gy az ortodoxnak
nevezett hagyomnyos szoksjogi flfogs szerint a np szoksaiban megnyilvnul jog a valsgos jog,
amelyet az llami (trvnyhoz vagy jogalkalmaz) szervek csak flismernek, jogszablyba foglalnak, illetve
dntseikben kifejezsre juttatnak. A szoksjog kifejezs jelentse legalbb ktflekppen rtelmezhet:
egyfell akknt, hogy egy korbban ltez, nem jogi jelleg szoks vlik jogg, vagyis szoksbl lesz jog;
msrszt pedig akknt, hogy valamilyen norma a jogalkalmaz szervek szoksa, tevkenysgk szoksoss
vlsa rvn vlik jogg. (Mor Gyula pldul a szoksjog ngy rtelmt klnbzteti meg: Mor 1994, 238.)
A szoksbl keletkezett jogi norma azonban az llami jogalkot tevkenysg klnbz megnyilvnulsi
mdjain keresztl, klnfle meghatrozott llami jogkpzdsi folyamatokban az egyes jogrendszerek
sajtossgainak megfelelen trvnyhozs, rendeletalkots vagy bri jogalkots tjn vlik jogszablly. A
tulajdonkppeni jogalkot folyamatoknak ebben az esetben a szokssal csupn annyi kapcsolatuk van, hogy
valamely szoksbl alkotnak jogi normt. Ezen az alapon azonban a szoksjog nem llthat szembe a
jogalkoti joggal, mivel rszben tfdik egymst. A szoksbl kialakult magatartsi szablyok jogi normkba
foglalsa teht nem szoksjogi jogkpzds, hanem attl fggen, hogy ez az llami jogalkot tevkenysg
milyen mdjn trtnik, trvnyhozs, rendeletalkots vagy bri jogalkots, s e jogalkotsi folyamatok vgs
eredmnye nem szoksjog, hanem trvny, kdex, rendelet vagy bri dnts (Peschka 1965, 109.).
Az n. szoksjogi jogkpzds msik mdja, msik rtelmezsi lehetsge a jogalkalmazi jogkpzds egyik
sajtos esett kpezi, amelyet az jellemez, hogy a jogi norma ktelez ereje, rvnyessge a jogalkalmaz
szervek tarts s ismtld, llandsul gyakorlatbl s a megszoks folyamatbl fakad. Az gy rtelmezett
szoksjog azonban a jogalkalmazi jogkpzdsnek csak egy rszt fogja t, a kifejezs pedig httrbe szortja,
elfdi a lnyeget, hogy itt llami szervek konkrt jogeseteket eldnt tevkenysgben megnyilvnul
jogalkotsrl, lnyegben nem szoksjogi, hanem bri jogkpzdsrl van sz (Peschka 1965, 111.).
Nawiasky is hangslyozza, hogy nincs semmifle transzcendens, az llamtl fggetlen szoksjog, magt a
kifejezst azonban hasznlja (Nawiasky 1941, 2829.). Ez is mutatja, hogy a megalapozott elmleti kritika
ellenre a szoksjog fogalma vltozatlanul tartja magt a szakirodalomban. Ennek az az oka, hogy noha a
szoksjog mint elmleti kategria az elzek szerint nem egyrtelm, illetleg nem olyan terjedelm, hogy az
rott joggal kzvetlenl szembellthat lenne, azonban relis empirikus-trtneti folyamatknt a
jogalkalmazi jogkpzdsnek ltezett olyan vlfaja, amelyet az elbb emltett kt ismrv egyttesen jellemzett,
vagyis a szoksknt ltez magatarts-elrs oly mdon vlt jogg, hogy az llami szoks, gyakorlat lett.
Emellett szoksjog a parlamenti szoksjog is. Ezrt tlzott Szamel Lajosnak az a megllaptsa, amely szerint
mernnk kell szaktani vszzadok agyonkompliklt elmlettermelsnek produktumaival, s lomtrba kell
helyeznnk a szoksjog fogalmt, amely nem mint ilyen ltezett soha s sehol, hanem mint az llami szervek
gyakorlatbl elllott jog (idzi Peschka 1965, 111.). Abban igaza van, hogy mindig llami szervek
gyakorlatbl elll joggal llunk szemben, ezrt a szoksjog mint az rott joggal szembelltott osztlyozsi
kategria pontatlan s flrevezet, azonban mint sajtos jogkpzdsi folyamatnak nem tagadhat a szoksjogi
jogkpzdsnek s gy a szoksjognak a ltezse, akr a jogalkalmazi jog egyik vltozataknt, akr pedig
parlamenti szoksjogknt.
A szoksjog kifejezs kapcsn arra is fl kell hvnunk a figyelmet, hogy az nem tvesztend ssze
ajogszokssal. A szoksjog jog, teht ktelez, a jogszoks viszont pusztn szoks, vagyis nem jog s nem
ktelez. A krdst bonyoltja, hogy a jogszoks kifejezs is tbbfle rtelemben hasznlatos. Egyfell
jelentheti a jogalkalmazi gyakorlat szokss vlst, a jogalkalmazk szokst, msfell pedig a trsadalom
tagjainak, az n. jogtrsaknak a jogi jelleg szoksait. Ez utbbi krn bell tovbbi klnbsget tehetnk
aszerint, a jog kvetse sorn kialakult szoksokrl van-e sz (pldul bizonyos szerzdses formulk vagy
158
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. A JOGALKOTS S A
JOGFORRSOK
vgrendeleti tartalmak szoksoss vlsa), vagy pedig a tteles jogot ptl, esetenknt kiszort, attl tartalmilag
eltr, n. npi jogszoksokrl (ez utbbirl bvebben lsd Trkny Szcs 1981).
A bri jog kifejezs azrt nem pontos, mivel a jogalkalmazi jog nemcsak a brsgok, hanem ms
jogalkalmaz (pldul kzigazgatsi) szervek tevkenysgnek az eredmnye is lehet, noha ktsgtelenl ezen a
krn bell a brsgok szerepe a legjelentsebb. A bri jog elnevezs teht egy rsszel jelli az egszet, ezrt
nem pontos, stilris okokbl val hasznlata azonban nem kifogsolhat. Itt jegyezzk meg, hogy az rott
joggal val szembellts ellenre az rsba foglaltsg hinya nem fogalmi eleme a jogalkalmazi jognak. Az
utlagos rsba foglals vagy az eleve lert forma (pldul kihirdets eltt rsba foglalt bri precedens) ellenre
is jogalkalmazi jog marad, mivel vltozatlanok maradnak alapvet jellemz vonsai. Msrszt arra sincs
szksg, hogy az n. rott jog flttlenl rsba legyen foglalva. gy az antik poliszok jogi normt tartalmaz
npgylsi hatrozatai az rsba foglals hinya esetn is rott jognak tekintendk (v. Mor 1994, 204.).
b) Az eddigi fejtegetseink szksgesek, de nem elgsgesek a jogalkalmazi jogkpzds fogalmnak a
tisztzshoz. Ehhez ugyanis pontostanunk kell, hogy mikor jnnek ltre jogi normk a jogalkalmaz szervek
tevkenysge nyomn, melyek a jogalkalmaz szervek jogszolgltat tevkenysge jogkpzdss
minstsnek flttelei, a csak jogalkalmazsbl mikor lesz jogkpzds, jogalkalmazi jog, ltalnosan
ktelez jogi norma. Ennek a krdsnek a megvlaszolsa rdekben a jog korbban vzolt fogalmra kell
visszautalnunk, ezen bell is a magatartsszably-jellegre, az ltalnos rvnyessg s az llami kiknyszerts
mozzanataira. (A keletkezs llami jellege ugyanis az elzek alapjn mr nyilvnval, az a jogalkalmazi jog
fogalmbl is kvetkezik.) A jogalkalmazi jog tovbbi szksges fltteleit a szakirodalom nyomn az
jdonsgban (novum), a huzamosabb gyakorlatban (longa consuetudo) s a kialakul jogi norma
szksgessgnek s gy jogi jellegnek ms llami szervek ltal trtn elismersben (opinio necessitatis)
jellhetjk meg. Ezek a flttelek a jogalkalmazi jog klnbz fajaiban eltr mdon jelennek meg.
A jog magatartsszably-jellegbl kvetkezik, hogy a jogalkalmazi jogkpzdsnek fogalmi eleme, hogy
annak sorn j magatartsszably jjjn ltre. Ez magban foglalja egyfell, hogy normrl legyen sz, a
magatartsszably tartalmilag a jogi norma minden elemre kiterjeden akr kifejezetten, akr pedig a
joggyakorlatbl, a bri dntsek sokasgbl ltalnosthat mdon megfogalmazdjk; msfell viszont az
jdonsg kritriumt, vagyis hogy jogi szablyozs hinyban, vagy a korbbi jogi szablyozstl eltr, azzal
ellenttes tartalommal (contra legem) jjjn ltre a jogi norma, vagy pedig korbban nem ltez jogi norma
szlessk ilyen mdon (praeter legem). Ez utbbi flttel hinyban a jogszolgltat szervek tevkenysge a
tteles jog keretein bell marad (intra legem), ezrt jogalkalmazsnak, illetve jogrtelmezsnek, huzamosabb
gyakorlat esetn jogszoksnak minsl, de jogalkalmazi jognak vagy szoksjognak mg ekkor sem tekinthet.
gy a trvny keretei kztt marad mgoly tretlen bntetskiszabsi gyakorlat is jogszoks s nem
jogalkalmazi jog. Az jdonsg, a novum mindenfle jogalkalmazi jognak nlklzhetetlen flttele.
A jogalkalmazi jogkpzds kulcsfontossg eleme az ily mdon ltrejv jogi normk ltalnos
rvnyessge s az azzal szorosan sszefgg llami kiknyszerthetsg. A jogi normt ugyanis a konkrt
bri jogalkalmazi dntstl rvnyessgnek, ktelez erejnek az ltalnossga klnbzteti meg. Mg a
konkrt jogalkalmazi dnts csak az adott individulis esetre rvnyes, addig a jogszably rvnyessge
mindig bizonyos ltalnossggal rendelkezik. A jogi norma nemcsak egy bizonyos konkrt esetben, hanem az
ugyanabba a tpusba tartoz minden esetre rvnyes. Ebbl kvetkezik, hogy az a jogalkalmazi dnts
minslhet jogi normnak, amely nemcsak az adott, konkrt esetre szlan, hanem ezen tl, ms esetekben is
bizonyos ltalnossggal rvnyes. Azt teht, hogy mikor beszlhetnk jogalkalmazi jogalkotsrl, mindig a
jogalkalmazi dnts rvnyessgnek jellege hatrozza meg. (Peschka 1980, 867.)
A krds tovbbi vizsglata sorn klnbsget kell tennnk aszerint, hogyan alakul a trvnyhozs s a
jogalkalmazi jogkpzds viszonya. Ennek logikailag hrom tpusa lehetsges aszerint, hogy a trvnyhozs
engedlyezi, eredmnyesen tiltja vagy pedig az eredmnytelen tilalom ellenre eltri a jogalkalmazi
jogkpzdst.
A jogalkalmazi jogkpzds megengedettsge esetn a jogalkalmaz szervek jogszolgltatsa amennyiben
a normajelleg kapcsn kifejtett fltteleknek megfelel, vagyis nem korbban ltrehozott jogi normn alapul j
jog kpzdst jelenti. Az egyedi jogalkalmazi dnts keletkezsekor azonban ebben az esetben is az ltalnos
rvnyessgnek csak a lehetsgvel rendelkezik. Annak megvalsulshoz az szksges, hogy a jogszolgltat
szervek gyakorlata is elfogadja, magv tegye a dntsben foglalt normt. A bri jogkpzds ltalnos
rvnyessgnek problmja mgtt ugyanis az az ltalnos sszefggs hzdik meg, miszerint a jog
rvnyessge nem azonos ugyan annak tnyleges rvnyeslsvel, azonban flttelezi annak bizonyos
minimumt.

159
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. A JOGALKOTS S A
JOGFORRSOK
A jogalkalmazi jogkpzds megengedettsge tbbfle formt lthet. Az angolszsz jogrendszerekre a bri
jogalkots ltalnos megengedettsge a jellemz, ms jogrendszerek viszont csak kivtelesen, hzagptl
jelleggel engedik meg a jogalkalmazi jogkpzdst. Jellemz erre a svjci polgri trvnyknyv 1. -a, amely
szerint ha a trvnybl semmifle elrs nem vehet ki, akkor a brnak a szoksjog szerint kell dntenie,
szoksjog hinyban pedig a brnak azon szably szerint kell dntenie, amelyet trvnyhozknt hozna. Ez
utbbi esetben a jogalkalmazi jog az rott jogot legitim mdon nem vltoztathatja meg.
A jogalkalmazi jog megengedettsge jogganknt is eltr lehet, ltalban a magnjogban szlesebb krben
megengedett, mint a bntetjogban. Ez sszefgg azzal, hogy szmos jogrendszer rgzti az igazsgszolgltats
megtagadsnak a tilalmt (pldul a Code Civil), vagyis a br polgri perben nem tagadhatja meg az gy
elbrlst arra val hivatkozssal, hogy az esetre a trvny nem tartalmaz rendelkezst.
Egyes flfogsok megklnbztetik a szoksjog hallgatlagos elismersnek az esett is (Nawiasky 1941, 30
31.), az azonban valjban a jogalkalmazi jog tilalom ellenre val rvnyeslst jelenti.
A jogalkalmazi jogkpzds tilalma esetn is elfordulhat, hogy a jogalkalmaz szervek a trvnyhozi
rendelkezs megsrtsvel a trsadalmi viszonyok kvetelmnyeinek megfelelen az eljk kerlt egyes
esetekben a sajt maguk ltal alkotott normk alapjn dntenek, s a jogalkot s ms erre hivatott szervek
azonnal fllpnek a jogalkalmaz szervek ilyen tevkenysgvel szemben s a jogalkots eszkzvel a jogot a
trsadalmi viszonyok j fejldsi sznvonalnak kvetelmnyeihez igaztjk, akkor a jogalkalmazi
jogalkotsnak lnyegben tjt lljk, s megakadlyozzk annak kialakulst. Amennyiben azonban a jogalkot
szervek csak a jogalkalmazi jogalkotst tilt rendelkezs rvnyestsre tesznek ksrletet, de a jognak a
trsadalmi viszonyokhoz igaztsa a jogalkot szervek tevkenysge folytn nem trtnik meg, akkor a
trsadalmi viszonyok meghatroz jellege s szerepe elbb vagy utbb vgs fokon mgis rvnyesl.
(Peschka 1965, 144.) Az elbbiekben elsnek emltett logikai lehetsg azonban huzamosabban nem valsult
meg. A jogalkots s a jogalkalmazs trtnelmi gyakorlata arrl tanskodik, hogy a trvnyhozs tilalma
ellenre s mellett a jogalkotsnak s a jogalkalmazsnak az az idelis mkdse, amelyben a jogot csak a
kimondottan jogalkot szervek teremtik, a jogalkalmazk pedig kizrlag csak ennek alkalmazsra
szortkoznak, nem alakult ki, s a jogalkalmaz szervek elbb vagy utbb, tbb vagy kevsb a trvnyhozi
tilalmat megsrtve, jogalkoti tevkenysget fejtettek ki. (Peschka 1965, 133.) A trvnyhozs teht vagy a
tilalom mellett sajt rugalmas tevkenysgvel szksgtelenn teszi a jogalkalmazi jogkpzdst, s gy az ki
sem alakul, vagy pedig knytelen azt trni.
A harmadik eset, a tilalom ellenre val trs lnyege az, hogy a jogalkalmazk a trvnyes tilalom ellenre,
tbbnyire a jogrtelmezs leple alatt kiegsztik a fnnll jogszablyokat, vagy azok rendelkezseivel
ellenkez normkat alkotnak s azok alapjn dntik el az eljk kerlt eseteket s mindezt a jogalkot
szervek, legalbbis hallgatlagosan, eltrik. Az, hogy ebben az esetben jogalkalmazi jogkpzdssel llunk-e
szemben, a bonyolult s sszetett trsadalmi folyamat jellegtl s tartalmtl fgg. Ezen bell az els
sszefggs a korbbi jogtl val eltrsnek, a korbbi jog lerontsnak s az j norma elfogadsnak
ltalnossgra vonatkozik. Ha a jogalkalmaznak a trvnyi tilalom ellenre trtn jogszolgltatsa egy adott
esetre nzve szrvnyos s eseti, ha csak csekly szmban fordul el, hogy a jogalkalmaz az elje kerlt,
konkrt esetet nem a trvnyes rendelkezsek, hanem az ltala alkotott norma alapjn dnti el, olyanynyira,
hogy az trsadalmi mretekben nem szlelhet s szmottev, vagy korriglsa a trvnynek megfelelen
mg a jogalkalmazs folyamatban megtrtnik, akkor a jogalkalmaz jogalkotsrl nem beszlhetnk Arrl
csak akkor lehet sz, ha mind a korbbi jogi norma mellzse, mind pedig az j jogi norma elfogadsa,
alkalmazsa elri az ltalnossg szintjt, vagyis az a jogalkalmazi gyakorlatra huzamosabb idn t jellemz.
Egyetlen jogalkalmazi dnts teht nmagban a bri jogkpzds megengedettsgnek esettl eltren
nem tekinthet a jogalkalmazi jogkpzds lehetsgnek. Nmikppen sajtos a helyzet, ha a jogalkalmazi
jog kritriumainak megfelel j jogi norma a bri jogalkots elvi tilalma ellenre valamely legfels brsg
ltalnos jelleg dntsben [ilyen volt korbban pldul a magyar Legfelsbb Brsg elvi dntse vagy
irnyelve, jelenleg pedig jogegysgi dntse] jelenik meg. Ugyanis a legfels brsgnak a joggal szembe fut
elvi dntse nem a folyamatos ismtls, az llandsul gyakorlat folytn nyer bizonyos ltalnos
rvnyessget, hanem azltal, hogy a dnts a legfels brsgnak az llami, elssorban a bri szervek
rendszerben elfoglalt specilis helyzetnl fogva mr meghozatalakor az sszes brsgok vonatkozsban
ktelez rvny [Ez] jogalkotst jelent mindaddig, amg a szban forg elvi dntst az llam illetkes
szervei minthogy ez a jogszablynak a brsgi jogalkotst tilt rendelkezst srti hatlyon kvl nem
helyezik. (Peschka 1980, 867868.) A legfels brsg j normt tartalmaz elvi dntsei teht lnyegben kt
tnyez kvetkeztben minslnek jogalkotsnak. Az egyik a jogalkot s ms illetkes llami szervek
hallgatlagos jvhagysa s beleegyezse, a msik pedig a legfels brsgnak az llami szervek rendszerben
elfoglalt azon sajtos helyzete, hogy a legfels brsg elvi jelleg dntsei (a hatlyos magyar jog szerint a

160
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. A JOGALKOTS S A
JOGFORRSOK
Legfelsbb Brsg jogegysgi dntsei tartoznak ebbe a krbe) a brsgokra a tteles jog elrsai szerint is
ktelezek (v. Peschka 1965, 149150.).
Ennek kapcsn tnik ki a jogalkalmazi jogkpzds sszetett folyamatnak msik fontos sszefggse,
nevezetesen az, hogy a jogalkot s jogalkalmaz, ltalban az llami szervek tevkenysgnek sajtos
egymsba jtszsa, klcsns kapcsolata s szszefggse eredmnyekppen alakul ki a jogkpzds
meghatrozott mdja s formja, a jogalkalmazi jogalkots Az adott krlmnyek kztt kialakul
jogalkalmazi jogkpzds teht a jogalkot s jogalkalmaz, az llamhatalmi s llamigazgatsi szervek, a
brsgok s az gyszsgek tevkenysge egyttes hatsnak eredmnye. (Peschka 1965, 152.) Ez
szksgszeren azrt van gy, mert a jogalkalmazi jog s a jogalkoti jog normi nem kt kln, hanem egy s
ugyanazon jogrendszert alkotnak, vagyis ugyanannak az llamnak a normirl van sz.
A jogalkalmazi jogkpzds fltteleire vonatkoz fejtegetseinket sszefoglalva megllapthatjuk, hogy az
emltett hrom logikai lehetsg kzl csak kett relis: a jogalkot szervek vagy legalbbis hzagptl
jelleggel megengedik a jogalkalmazi jogkpzdst, vagy a tilalom ellenre is knytelenek azt trni. Ez
viszont mindkt esetben a jogalkalmazi jog llami elismerst jelenti hallgatlagosan vagy kifejezetten, ami
abban is megnyilvnul, hogy a jogalkalmazi jog rvnyestsben a maguk mdjn az llam ms szervei is
kzremkdnek. Ezt az llami elismerst neveztk hagyomnyosan a krdssel foglalkoz szakirodalomban
opinio necessitatisnak (magyarul a szksgessgrl alkotott vlemny) s a szoksjog, vagyis a jogalkalmazi
jog egyik nlklzhetetlen flttelnek tekintettk az j magatartsszably (norma agendi nova) viszonylag
pontos megfogalmazhatsga mellett. Abban az esetben azonban, ha az j norma nem egy dntssel jtt ltre,
hanem dntsek sorozata rvn, akkor mind a norma megfogalmazhatsga, mind az llami elismers
egyrtelmsge szempontjbl egy tovbbi flttelre van szksg, a huzamosabb idn t tretlenl kvetett
jogalkalmazi gyakorlatra (longa consuetudo).
A parlamenti szoksjogi jogkpzds esetn is az emltett hrom elem, a norma agendi, a longa consuetudo s
az opinio necessitatis kpezi a jogg vls kritriumait. Aparlamenti szoksjog esetben azonban nehezebb
megllaptani, a szoksbl mikor lesz jog, mikor lesz az a jvre nzve is ktelez, elmosdik a hatr a pusztn
tnyszer jogszoks s a normatv, ktelez szoksjog kztt. Ennek egyik oka az, hogy a parlamenti szoksjog
trgyt kpez bizonyos szitucik, mint pldul a parlamenti tisztsgek prtok kztti elosztsa, viszonylag
ritkn ismtldnek, ezrt a tarts szoks kialakulshoz huzamosabb idre van szksg. A msik ilyen ok abban
foglalhat szsze, hogy nem msokra ktelez jogalkalmazi dntsek rvn jn ltre, hanem azltal, hogy a
parlamenti tbbsg miknt rtelmezi s kveti a parlamentre vonatkoz normkat. Tovbbi, szintn nehzsget
okoz sajtossga a parlamenti szoksjognak, hogy azok a dntsek, amelyekbl szoks, majd szoksjog vlhat,
esetenknt olyan politikai megllapodsokon, alkufolyamatokon alapulnak, amelyeknek nem minden eleme
nyilvnos.
c) A trvnyi tilalom ellenre trtn jogalkalmazi jogkpzds trsadalmi tnyezi vagyis azok a
trsadalmi viszonyok, mozzanatok s felttelek, amelyek a jogalkalmazi, elssorban a bri jogalkots szmra
kedvezek, amelyek mellett a bri jogfejlds erteljesen kifejldik s nagy jelentsgre tesz szert (Peschka
1965, 112.) kzl kettt kell kiemelnnk. Az egyik a jogalkot szervek ltal alkotott jogszablyok elmaradsa
a trsadalmi viszonyok fejldstl s ezzel kapcsolatban a jog megvltoztatsa irnti igny, a msik pedig az,
hogy a jogalkot szervek nem tudjk vagy nem akarjk az ignyelt vltoztatsokat vgrehajtani akr a politikai
erviszonyok, akr a szervezet fejletlensge vagy brokratizmusbl fakad nehzkessge, merevsge miatt.
d) A jogalkalmazi jogkpzds s gy a jogalkalmazi jog jellemz vonsait Peschka Vilmos nyomn a
kvetkezkben foglalhatjuk ssze (v. Peschka 1965, 153162.).
1. A jogalkalmaz az elje kerlt egyedi jogeset eldntsnek folyamatban alkotja a jogi normt.
2. A jogalkalmaz a mltban megtrtnt esetet utlag, ex post facto szablyozza.
3. A jogalkalmazi jogkpzds induktv mdon megy vgbe, a konkrt egyes esetekbl levont kvetkeztetsek
tjn.
4. A jogalkalmazi jog tartalmra a jogeset egyedisge nyomja r a blyegt, trsadalmi tartalmt valamely
trsadalmi viszony egyedi, individulis jelensgbl merti, a norma kevss emelkedik az egyedi fl. gy az a
szablyozni kvnt magatartsok megragadsa sorn nem ri el az ltalnossg kvnt szintjt, a tipikus
magatartsok rgztst.

161
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. A JOGALKOTS S A
JOGFORRSOK
5. rvnyessgnek, ktelez erejnek ltalnossga mint errl mr volt sz bonyolult trsadalmi folyamat
rvn, nem azonnal jn ltre.
6. Nem vagy csak kivtelesen alkalmas arra, hogy direkt politikai trekvseket az ltalnossg szintjn
kifejezsre juttasson, egyrszt mivel ezeket a politikai trekvseket erteljesen szelektlja a jogalkalmazs
sajtos szervezeti krnyezete s szubkultrja, a politikai vita s rvels korltozottsga, valamint az, hogy a
dntst hoz jogalkalmaz szerv egy vagy nhny szemlybl ll, s gy nem jelentheti meg az rdekek s
politikai trekvsek szlesebb krt; msrszt pedig az elzek ellenre megjelen politikai trekvsek sem
ltalnos formban, hanem az egyedi esetre vonatkoztatva fejezdnek ki. Ezrt a jogalkalmazi jog politikai
jellege ltalban br nem flttlenl rejtettebb s elmosdottabb.
7. Rendkvl hajlkony, a trsadalmi viszonyok alakulshoz folyamatosan s gyorsan igazodik.
8. A jogalkalmazi jog kevss rgztett s bizonytalanabb. Ez elssorban arra vezethet vissza, hogy a
konkrt egyedi eset vonatkozsban a jog utlagosan, elre nem tudottan jn ltre. Ezt a bizonytalansgot mg
fokozza a jogalkalmazi jogkpzds eredmnyeknt ltrejv jogi norma gyakori megjelensi mdja, amikor
az szmtalan bri s ms dntsben, teht kevss szilrd s hatrozott formban fejezdik ki.
9. A jogalkalmazi jog kevsb ttekinthet, nyilvnossga korltozottabb s fleg a laikus llampolgrok
ltal nehezebben ismerhet meg, mint a jogalkoti jog.
e) A jogalkalmazi jog fajtit azon az alapon klnbztetjk meg, hogy hogyan trtnik a jogi norma
megfogalmazsa, kialaktsa s honnan nyeri rvnyessgt, ktelez erejt. gy megklnbztetjk a
jogalkalmazi gyakorlatban kialakult jogi normkat, a jogalkalmazi gyakorlat ltal jogknt elfogadott
jogszablytervezeteket, a precedenseket s a legfels brsgok ltalnos dntseivel ltrehozott jogi normkat.
A jogalkalmazi gyakorlatban kialakult jogi normk sok egyedi dntsben foglalt rendelkezsben
fejezdnek ki, tartalmuk azok ltalnostsa, vagyis egy sajtos megismersi folyamat rvn fogalmazhat meg,
gy a norma tartalmnak az ltalnos nyelvi megfogalmazsa nem kzvetlenl magban a dntsben van.
rvnyessgk abbl fakad, hogy a jogalkalmaz szervek huzamosan s ismtelten elfogadjk s alkalmazzk
ezeket a normkat. Ezrt kevsb is ktik a jogalkalmaz szerveket, mint a bri jog egyb fajti: a
jogalkalmazi gyakorlat azokat ismt megvltoztathatja. Napjainkban ez a gyngbb kter bizonyos gyek,
gytpusok esetben a tmegkommunikcis eszkzk fokozott rdekldse esetn sajtosan alakul. Vitatott
vagy legalbbis vitathat s egyben fokozott rdekldssel ksrt gyek esetben az els dntst az rott s az
elektronikus sajt mint precedensrtk dntst trgyalja. Ez a helyzet azt eredmnyezi, hogy a hasonl gyek
ksbbi elbrlsa sorn az esetleges eltr dntst hoz jogalkalmazkra fokozott indokolsi knyszer hrul,
ami nveli a korbbi precedensrtk dnts kvetsnek a valsznsgt. Ez azonban nem vltoztat azon,
hogy a jogalkalmazi jog kialakulshoz tovbbra is huzamosabb gyakorlatra van szksg, legfljebb az
egyntet gyakorlat gyorsabban alakul ki, mint szz vvel ezeltt, amikor az ttr jelleg bri dntsek mg
csak a szakmai nyilvnossg rdekldsre szmthattak, s ott is csak a szakmai folyiratok lassabb tfutsi
ideje utn. A precedensrtk dnts teht publicisztikai fordulat s nincs sz precedensrl, ltalnosan
ktelez dntsrl.
A prekapitalista jogfejldsben ez a sok esetre alapoz jogalkalmazi jogkpzds volt a dominns forma,
jelentsge cskkent ugyan, de teljesen nem sznt meg. Itt jegyezzk meg, hogy a Eurpai Brsg
trvnykezsbl ered jogalkalmazi jog is ebbe a csoportba tartozik, ktelez ereje nem az egyes dntseknek
van, hanem a kialakult bri gyakorlatnak.
A jogalkalmazi jog elbbiekben kifejtett sajtossgai annak itt trgyalt fajtjra jellemzek a legerteljesebben.
A jogalkalmazi jog sajtos vltozatt kpezik a joggyakorlat ltal jogknt elfogadott jogszablytervezetek
(Tripartitum, 1928. vi magnjogi trvnyjavaslat). Amg az elbbi esetben mind a norma megfogalmazsa,
mind pedig annak rvnyessge a jogalkalmazi gyakorlat ltal jn ltre, addig itt csak az rvnyessg a
norma megfogalmazst a jogalkalmazi gyakorlat kszen kapja. A jogalkalmazi jog e kt fajtja esetben a
korbban kifejtettek szerint nlklzhetetlen flttel a longa consuetudo s az opinio necessitatis.
A precedensek esetben valamely egyedi gyben hozott dntsben foglalt rendelkezs, pontosabban annak
egyik rsze fogalmazza meg a jogi normt. rvnyessge a precedensek jogilag, tbbnyire trvnyben rgztett
ktelez erejbl fakad. A norma itt az egy eset alapjn hozott egy dnts tartalmazza. A jogalkalmazi jognak
ez a fajtja a modern angolszsz jogrendszerekre jellemz.

162
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. A JOGALKOTS S A
JOGFORRSOK
A legfels szint brsgok ltalnos jelleg hatrozataiba foglalt jogi normkat tbb korbban elbrlt vagy
elbrls alatt ll jogeset alapjn s azokat a hatlyos jogalkoti joggal sszevetve fogalmazzk meg, tbbnyire
jogszably-rtelmezsnek tntetve azt fl. Ebben az esetben a norma tartalmnak az ltalnos nyelvi
megfogalmazsa kzvetlenl a dntsben van, vagyis tbb eset alapjn hozott egyetlen dntssel llunk
szemben. rvnyessge a legfels brsgoknak a brsgi hierarchiban elfoglalt helybl fakad, vagyis hogy
bizonyos dntseik a brsgokra ktelezek. Ktelez erejket egyes esetekben kifejezetten trvny mondja ki.
Ezt teszi a jelenleg mg hatlyos magyar alkotmny a Legfelsbb Brsg jogegysgi dntsei (korbban elvi
dntsei s irnyelvei) vonatkozsban. Az j Alaptrvny hatlybalpsvel ezen a terleten vltozsok
vrhatak. Ms esetekben tnyleges kvetsk csak a hierarchikus pozci s az ahhoz kapcsold tekintly
kvetkezmnye. Ez volt a helyzet az 1997. vi jogszably-mdostsok eltt a magyar Legfelsbb Brsg
kollgiumi llsfoglalsai s tancselnki rtekezleti llsfoglalsai esetben. Az ltalnos jelleg
hatrozatokban kifejezd jogalkalmazi jog esetben a jogalkalmazi jogkpzds jellemz vonsai szmos
vonatkozsban relativizldnak. A jogalkalmazi jog ezen fajtjnak a tulajdonsgai a jogalkoti joghoz
kzeltenek.
A precedensek s a legfels brsgok ltalnos hatrozatai esetben a jogalkalmazi jog kialakulshoz teht
nincs szksg huzamosabb gyakorlatra, a longa consuetudo flttele elesik, az opinio necessitatist pedig a
trvnyi flhatalmazs mr kifejezsre juttatja.
Mor Gyula a jogalkalmazi jogon az terminolgija szerint a szoksjogon bell is megklnbztet
elsdleges s msodlagos jogforrsokat. Ez a megklnbztets azonban igen nehezen rtelmezhet, mivel az
elsdleges jogforrsokat lnyegben a trvnyhoz szervhez kapcsolja. gy vagy minden jogalkalmazi jog
msodlagos, vagy pedig ha a hallgatlagos trvnyhozi megersts llspontjra helyezkedik minden
jogalkalmazi jog elsdleges (v. Mor 1994, 204206.).

5. 5. A jogalkots
a) A jogalkots a kifejezetten jogalkot hatskrrel flruhzott llami szerveknek a tudatosan, kimondottan s
kizrlagosan kzvetlenl, ltalnos s absztrakt magatartsszablyok formjban megfogalmazd jogi
normk ltrehozsra irnyul tevkenysge.
A kizrlagossg itt nem azt jelenti, hogy a jogalkot szervek msfajta tevkenysget (pldul szemlyi
dntsek meghozatala) nem vgezhetnek, hanem azt, hogy amikor jogot alkotnak, tevkenysgk csak a
normaalkotsra irnyul, az nem olvad ssze egyedi gyek eldntsvel. A jogalkot szervek ennek sorn
kzvetlenl jogszablyok ltrehozsra trekszenek, ez tulajdonkppeni, lnyegi cljuk s feladatuk, teht a
jogalkalmazi jogkpzdstl eltren a jogi normkat nem valamely, elsdlegesen ms feladat megoldst
clz tevkenysg folyamn kzvetetten, mintegy a lnyegi funkcitl eltren, annak nem szndkolt
mellktermkeknt alkotjk (Peschka 1965, 211.).
b) A jogalkotsnak s gy a jogalkoti (ms nven rott vagy tg rtelemben vett trvnyi) jognak a kvetkez f
jellemz vonsait emelhetjk ki (v. Peschka 1965, 212217.).
1. A jogalkots fogalmbl kvetkezen szndkolt, akaratlagos folyamat, abban klnbz egynek akaratai
fejezdnek ki s kapcsoldnak ssze. Nincs azonban sz valamilyen egynek fltt ll szubjektumnak az
llamnak, npnek vagy az uralkod osztlynak az akaratrl. (Az llamakarat vagy osztlyakarat kifejezsek
csak metaforikusan rtelmezhetk.)
A jogalkots sorn nyltan kifejezsre jut s tudatoss vlik a jog alkotottsga, az, hogy emberi akarathoz
kapcsolt, attl fgg, elvben vltoz s vltoztathat jelensg.
Akarati a jogalkots abban az rtelemben, hogy trsadalmi lehetsgek kztti tudatos, szndkos
vlasztsokat tartalmaz, amelyek normatv elrsknt, kls idegen akaratknt jelennek meg (Saj 1985, 389.).
Az, hogy a jogalkoti jog szndkos akarati alkots, egyben azt is jelenti, hogy a jog megvltoztathat
trsadalmi jelensg, vagyis mint alkots a jog a trsadalmi befolysols mind tudatosabb, tervezett clokat
szolgl eszkze lehet (Saj 1985, 389.). A jognak ez az akarati jellege nem jelenti azt, hogy valamely
jogszablyt az uralkod osztly vagy a hatalmi elit tetszs szerinti, nknyes hatalomgyakorlsi eszkznek
tekinthetnnk, mivel ennek az nknynek a jog funkciibl s trsadalmi meghatrozottsgbl ered
korltokon tl hatrt szabnak a jog sajtos bels trvnyszersgei is, mivel az azoknak meg nem felel jog
hatstalann vlik, vgl normativitst is elvesztheti.

163
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. A JOGALKOTS S A
JOGFORRSOK
2. A jogalkoti jog jvben elfordul lehetsges elkpzelt esetekre megfogalmazott jogi normkbl ll,
rvnyessge ltalban a jvre szl; elre trtn szablyozst jelent. Mindez termszetesen nem jelenti azt,
hogy a jogalkots sorn ne lenne jelentsge a mltbeli tapasztalatoknak is. A mlt mint a jvre vonatkoz
elkpzelsek alapja, illetleg esetleges korrekcija a jogalkots sorn jelents szerepet jtszik, akr mint
megrzend hagyomny vagy vvmny, akr mint kritikai viszonytsi pont. Elre szablyoz jellege folytn
azonban a jogalkoti jog kevsb ktdik a mlthoz, nagyobb lehetsgekkel rendelkezik az j trsadalmi
viszonyok kialaktsa, a trsadalmi viszonyok tudatos fejlesztse vonatkozsban.
3. A jogalkotsban a korbbi konkrt esetekbl kiindul indukci mellett nagy szerepe van a korbbi jogi
szablyozs kritikjbl, valamint ltalnos politikai rtkelsekbl s clkitzsekbl kiindul dedukcinak is.
4. A jogalkoti jog elvontan s ltalnosan megfogalmazott jogi normkbl ll, mivel a jogalkot nem egyedi
esetbl indul ki, hanem a szablyozsra kerl viszony vagy vonatkozs esetleges egyedi mozzanataitl
elvonatkoztatva, e viszonyokat s a bennk megnyilvnul emberi magatartsokat ltalnossgukban,
pontosabban tipikussgukban igyekszik megragadni. A valsgban azonban ez a trekvs eltr sikerrel jr,
klnbz ltalnossg normkat eredmnyez. A jogi szablyozs ltalnossga megfelel szintjnek, a
klnssg szintjn trtn szablyozsnak a kialakulsa a jogalkots trtnelmi fejldsnek, a jogalkotstechnikai tapasztalatok flhalmozdsnak az eredmnye (ami a jog viszonylagos nllsgnak egyik
megnyilvnulsa) s mint ilyen viszonylag ksei termk.
5. A jogalkoti jog ltalnosan ktelez jelleggel, ltalnosan rvnyesknt megfogalmazott s kihirdetett
jogi normkbl ll. A jogalkot ltalnosknt fogalmazza meg kvetelmnyeit s rendelkezseit olykppen,
hogy azok a trsadalom minden tagjra nzve vagy szemlyek tlnyom tbbsge szmra rvnyes, kvetend
normaknt jelennek meg. A jogalkots tjn ltrejtt jogszably nemcsak a befolysolt trsadalmi viszonyok s
a szablyozott emberi magatartsok fogalmi megragadsnak tartalmi ltalnossga, hanem rvnyessgnek
formai ltalnossga folytn is ltalnos jelleg, vagyis ltalnosan fogalmaz s ltalnosan, mindenkire
ktelez.
6. A jogalkoti jog rvnyessge, ktelez ereje magbl az alkots akarati aktusbl fakad, illetleg az azt
kifejez s kpvisel rsbeli objektivcihoz kapcsoldik (s nem pldul a hagyomnyhoz).
7. A jogalkots alkalmas arra, hogy nagy trsadalmi csoportoknak, osztlyoknak s rtegeknek a politikai
trekvseit, a klnbz politikai erk kompromisszumait is az ltalnossg szintjn juttassa rvnyre. Ez a
jogalkot szerveknek a politikai rendszerben elfoglalt helybl kvetkezik s ennek a lehetsgnek a
megvalsulsa is a politikai rendszer jellegnek (demokratikus, paternalista-autokratikus, diktatrikus) a
fggvnye. Ezrt a jogalkots, illetve a jogalkoti jog nyltabban s kifejezettebben politikai jelleg, mint a
jogalkalmazi jogkpzds, illetve jog.
8. A jogalkoti jog a jogalkalmazi jognl stabilabb, de egyben merevebb, kevsb rugalmas. Ennek az oka
egyrszt abban keresend, hogy a jogalkots norminak jelzett tartalmi ltalnossga miatt alaposabb
elksztst, nagyobb s ezrt gyakran nehzkesebb elkszt appartust s ennek megfelelen tbb idt
ignyel, mint a jogalkalmazi jogkpzds; msrszt pedig kifejezettebb politikai jellege miatt politikai
ellenttek is fkezhetik a jogalkot szervek mkdst.
9. A jogalkoti jog logikailag rendezett s nyelvileg szabatosan meghatrozott s rgztett formban jn ltre.
Ez teszi lehetv, hogy a jog a maga trsadalmi gyakorlatban kiszmthat legyen.
10. A jogalkoti jog a laikusok szmra is ttekinthet s knnyebben megismerhet.
c) A jogalkotsnak kt fajtjt klnbztetjk meg: a trvnyhozst s a rendeletalkotst. E megklnbztets
alapja az, hogy milyen llami szerv jogalkot tevkenysgrl van sz, ami mgtt azonban legalbbis
tendencijban a szablyozs trgyt kpez trsadalmi viszonyok, illetleg emberi magatartsok tartalmi
sajtossgai hzdnak meg. Ezek a klnbsgek a jogalkotsi folyamat eltr jogi szablyozsban is
kifejezdnek.
A trvnyhozs ltalban a legfels llami szervek kimondottan jogalkotsra irnyul tevkenysgt jelenti.
Ebben az rtelemben trvnyhozssal, az llam kimondottan trvnyalkot tevkenysgvel a trtnelem sorn
mindvgig, az kortl napjainkig minden llamilag szervezett trsadalmi formciban, trsadalomban
tallkozunk. Aprekapitalista trsadalomban azonban ezek a trvnyhozs kezdetleges, primitv
megnyilvnulsai, amelyek lnyegben a fnnll szoksjogi ton kialakult jogi normk kisebb-nagyobb
mdostsokkal trtn rgztst, sszefoglalst jelentik (Peschka 1980, 858.). Ettl minsgileg klnbzik a

164
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. A JOGALKOTS S A
JOGFORRSOK
modern trvnyhozs mint tudatos, a sz valdi rtelmben jogalkot tevkenysg, amelyet rendszerint a
legfels npkpviseleti szervek, a parlamentek vgeznek az llamf kzremkdsvel. A trvnyhozs
esetben a jogalkots elzekben vzolt sajtossgai nagyobb mrtkben rvnyeslnek, mint a rendeletalkots
esetben. Erre is tekintettel a trvnyhozs kvetkez sajtossgait emelhetjk ki:
1. A trvnyhozs a rendeletalkotshoz kpest nagyobb mrtkben tmaszkodik az elmlet eredmnyeire, s
koncepcionlisan is megalapozottabb mind az ltalnos trsadalompolitika, mind pedig a jogpolitika
szempontjbl.
2. A modern trvnyhoz testleteknek az llamszervezetben elfoglalt helyknl s specilis flptsknl,
sszettelknl fogva rendkvl kedvez lehetsgk van arra, hogy a jogalkots sorn figyelemmel ksrjk a
trsadalmi sszmozgst, a trsadalmi viszonyok totalitst, hogy fltrjk a klnfle trsadalmi viszonyok
specifikus llapott s a rendezend konkrt trsadalmi relcival val sszefggseiket (Peschka 1980, 859.).
Ugyanezen okoknl fogva kpesek a szablyozsi szksglet adekvt flismersre, demokratikus mkds
esetn viszonylag vdettek azzal a veszllyel szemben, hogy valdi trsadalmi szablyozsi szksglet helyett
valamilyen hivatali rdek vljk a szablyozs vagy jraszablyozs indtkv.
3. A trvnyhozs a legersebben politikai jelleg jogkpzdsi md, mivel a leginkbb alkalmas arra, hogy
nagy trsadalmi csoportok, osztlyok vagy rtegek politikai trekvseit is az ltalnossg szintjn juttassa
rvnyre, hogy klnbz trsadalmi osztlyokat s rtegeket tfog szles konszenzust hozzon ltre, tovbb
viszonylag vdett a szk kr partikulris rdekek eluralkodstl.
4. Az elzekbl kvetkezen a trvnyhozs idignyes jogalkotsi forma.
5. A trvnyhozs trgyt ltalban a legllandbb jelleg s legjelentsebb trsadalmi viszonyok, illetve az
azokra leginkbb jellemz tipikus emberi magatartsok kpezik, mivel azok ignylik a trvnyi formt. Ennek
az az oka, hogy a trsadalomban uralkod osztly(ok) a legjelentsebb trsadalmi viszonyok alakulsban s a
legtipikusabb magatartsok szablyozsban klnsen rdekeltek, aminek a politikai trekvseiket
legkzvetlenebbl kifejez trvnyhozs felel meg (v. Peschka 1965, 861.). Ezt az ignyt gyakran
alkotmnyjogi garanciaknt is rgztik.
6. A trvnyhozs sorn a jogszablyok megalkotsa, a trvnyjavaslatok megvitatsa s elfogadsa nyilvnos
vitkban megy vgbe, amelyet az llampolgrok legszlesebb tmege a televzin, a rdin s ms
hrforrsokon keresztl lland figyelemmel ksrhet. Ezt a nyilvnossgot fokozhatja a fontosabb
trvnytervezetek szles kr, nyilvnos megvitatsa. A trvnyhozs nyilvnossga lehetv teszi, hogy az
llampolgrok a trvnyhozs munkjba betekintsenek, s a trvnyhozsi folyamat eredmnyekppen ltrejv
trvny tartalmval megismerkedjenek. A trvnyhozsban hozott jogszablyrl az llampolgrok teht
nemcsak a trvnyeket kzztev hivatalos lapbl szereznek tudomst, hanem szlesebb kr s mindenki
szmra kzvetlenl hozzfrhet orgnumok s hrforrsok alapjn is (Peschka 1980, 861.).
7. Az elzekbl kvetkezen a trvnyhozs ltal alkotott jogszablyok szmthatnak a leginkbb az
llampolgrok tmogatsra, azok legitimitsa (trvnyesknt val elfogadottsga) a legersebb, a legkevsb
vitathat.
8. A trvnyhozs folyamata ltalban rszleteiben is jogilag szablyozott az alkotmnyok, ms trvnyek s a
parlamenti hzszablyok rvn.
d) Rendeletalkots minden olyan jogalkots, amelyik nem trvnyhozs; ltalban a parlamentnek alrendelt
kormnyzati s llamigazgatsi szervek kimondottan jogalkot tevkenysge.
A rendeletalkotsnak hrom f alfajt klnbztethetjk meg. A kormnyzati rendeleteket az ltalnos
hatskr kormnyzati szervek (kormny, llamf, prezdium jelleg szervek) alkotjk. A magyar jogban ilyen
volt a minisztertancsi rendelet vagy az Elnki Tancs ltal alkotott trvnyerej rendelet, ilyen a
kormnyrendelet, a rendkvli jogforrsknt az alkotmnyban rgztett Honvdelmi Tancs rendelete s
kztrsasgi elnki rendelet. Ebbe a csoportba tartozik a ms llamokban gyakran rendes jogforrsknt ltez
elnki rendelet. Az gazati rendeletek az llamigazgats egy-egy gt irnyt minisztereknek, kivtelesen
testleteknek vagy ms orszgos fhatsgoknak a rendeletei. Az gazati rendeletek legjellemzbb pldja a
miniszteri rendelet. A rendeletek harmadik csoportjt az nkormnyzatok rendeletei alkotjk.
A rendeletalkots esetben a jogalkots elzekben vzolt sajtossgai kisebb mrtkben rvnyeslnek, mint a
trvnyhozs sorn, st a rendeletalkots alfajai kztt is vannak e tekintetben klnbsgek.

165
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. A JOGALKOTS S A
JOGFORRSOK
Mindezekre is figyelemmel a rendeletalkots kvetkez sajtossgait emelhetjk ki:
1. A rendeletalkot szervek klnsen a miniszterek s a helyi nkormnyzatok tevkenysgk sorn nem a
trsadalom egszre, ezen trsadalmi viszonyok totalitsra, hanem ennek csak bizonyos terleteire vagy
szelvnyeire koncentrlnak, kevss kpesek a nagy trsadalmi sszefggseket fellelni. Ezrt e
rendeletalkotsi folyamatokban az egyedi, helyi, szakmai szempontok a nagy trsadalmi sszefggseket
knnyen eltorzthatjk, illetve azokrl a rendeletalkot figyelmt elvonhatjk. Ennek kvetkeztben a
rendeletalkots sorn a szablyozott trsadalmi viszonyok, illetleg magatartsok egyedi vonsai annyira
eltrbe kerlhetnek, hogy megakadlyozzk a trsadalmi viszonyok, illetleg az azokhoz kapcsold emberi
magatartsok tipikus vonsainak a megragadst.
2. A rendeletalkot szervek a klnbz trsadalmi csoportok s rtegek politikai trekvseivel csak
tbbszrs kzvettsek rvn s szelektv mdon kerlnek kapcsolatba, ezrt azokat szintetizlni s az
ltalnossg szintjn kifejezsre juttatni nmagban s kzvetlenl nem kpesek.
3. Az elzekbl is kvetkezen a rendeletalkotst a rendeletalkot szervek sajtos partikulris (helyi, gazati,
hivatali) rdekei jelentsen befolysolhatjk.
4. A rendeletalkotst a nyilvnossg hinya vagy annak korltozott volta jellemzi.
5. A rendeletalkots a trvnyhozsnl jval kevsb idignyes, ezrt annl rugalmasabb, gyorsabban tud
reaglni a vltoz trsadalmi krlmnyekre. Ez szmos esetben elnys lehet, azonban gyakran tgondolatlan
megoldsokat eredmnyez, ha a partikulris rdekek, az appartus sajtos rdekei kvetkeztben torzul a
szablyozs. Hasonlt eredmnyezhet a klnbz partikulris rdekek sznfalak mgtti, vltoz befolysa.
6. Rendeletalkotsra ltalban, jogllami krlmnyek kztt pedig kizrlagosan csak trvnyi flhatalmazs
alapjn kerlhet sor, ami direkt mdon vagy a feladatkrre utalssal trtnhet [v. Magyarorszg Alaptrvnye
15. cikkely (3) bek. s 18. cikkely (3) bek.].
sszessgben megllapthatjuk, hogy a rendeletalkots nem ri el a trvnyhozsi folyamatban lezajl
jogalkot munka szintjt. Ezrt nem helyes, ha olyan rendeletalkots alakul ki, amely a trvnyhozst ignyl
trsadalmi viszonyok jogi rendezst ltja el. Ezrt rendkvl fontos a rendeletalkot szervek jogalkot
jogkrnek pontos krlhatrolsa s a legllandbb s legtipikusabb trsadalmi viszonyok jogi
szablyozsnak flttlenl a trvnyhozs szmra val fnntartsa (Peschka 1965, 467.).
A rendeletalkots mindezen hinyossgai ellenre nlklzhetetlen a modern trsadalmakban. A trtnelmi
fejlds tapasztalatai nyomn illzinak bizonyultak azok a trekvsek, amelyek kizrlag a trvnyhozs
szmra akartk fenntartani a jogalkotst. A rendeletalkots szksgessge elssorban a modern trsadalmakban
jelentkez kiterjedt szablyozsi szksglet s a trvnyhozs idignyessge kztti ellentmondsbl fakad,
emellett egyes esetekben a trvnyek hatlybalptetse s vgrehajtsa is sajtos rendeleteket ignyel (n.
vgrehajtsi rendelet), a vgrehajt hatalom szervei nem teljesthetik feladataikat bizonyos ltalnos jogi
magatartsszablyok kibocstsa nlkl, tovbb a helyi nkormnyzatok mkdshez, autonmijuk
biztostshoz s ltalban a helyi krlmnyek figyelembevtelhez elengedhetetlen rendeletalkotsi jogkrrel
val flruhzsuk. (A vgrehajtsi rendeletek szksgessgt nem sznteti meg az azokkal val visszals, az a
kzelmlt magyar jogalkotsra jellemz gyakorlat, amelyik vgrehajtsi rendelet cmn rendeletileg
szablyozott trvnybe tartoz krdseket. Ez kln jogelmleti-jogpolitikai problma, amelynek a
rszletezstl itt el kell tekintennk.)
A modern trsadalmakban teht szksg van mind trvnyhozsra, mind pedig rendeletalkotsra. Meghatrozott
trsadalmi tartalmak trvnyhozsi kifejezst ignyelnek, msok adekvt jogforrsi, jogalkotsi kifejezsmdja
pedig ppen a rendelet (Antalffy et al. 1970, 473.). A jogalkots e kt formja kztti mennyisgi arnyok
azonban az llam trsadalmi szerepvllalsnak, az llami beavatkozsnak a mrtktl s a politikai rendszer
jellegtl fggnek: demokratikus viszonyok kztt a trvnyek arnya kedvezbb, diktatrikus vagy
paternalisztikus politikai rendszerben pedig szmuk elenysz. A nvekv llami beavatkozs pedig a tks
jogrendszerek fejldse sorn a rendeleti jogalkots mennyisgnek s arnynak a nvekedst eredmnyezte.
A rendeletek szmnak a nvekedst elidz tovbbi tnyez az elmaradottsgbl val flzrkzsra
trekvs, a modernizci. Ez rgta befolysolja a kelet-kzp-eurpai s vele a magyar jogfejldst. A XIX.
szzad vgn pldul Tisza Istvn a kvetkezkppen rvelt egy olyan kerettrvny elfogadsa mellett, amelyik
a kormnynak lehetsget biztostott a rendeletalkotsra: Specilis viszonyaink kztt, ahol a trvnyhozsi
munka a dolog termszetnl fogva sokoldalbb s sokkal tbb feladattal kell foglalkoznia, mgpedig gyorsabb

166
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. A JOGALKOTS S A
JOGFORRSOK
tempban mint klfldn, ahol nem egy rohamos haladssal kell szzadok stagncijnak rossz
kvetkezmnyeit legyzni, ahol lpsrl lpsre a viszonyok fejldsvel lpst tartva lehet a szablyokat s
trvnyeket fejleszteni. Ezen krlmnynl fogva, szerny nzetem szerint nlunk sokkal tbb dolgot kell
rendeletre bzni, mint ms llamokban, ahol gy az let, mint a jogllapot lassanknt fejldtt ki s a viszonyok
konszolidltak. (Idzi Kulcsr 1989, 71.)
Tekintettel arra, hogy a jogalkots jogi szablyozottsgnl fogva az alkotmnyjognak mint joggnak s mint
tantrgynak is trgya, a jogalkotsi folyamat elmleti problmival, a jogalkots szakmai kvetelmnyeivel s
demokratizmusval a jog- s llamblcseletben foglalkozunk.

6. 6. A megismersi rtelemben vett jogforrssal


sszefgg problmk
6.1. A jogforrsok fajai
A jogforrsoknak a jogkpzds kt f mdjhoz kapcsoldan kt f fajt klnbztetjk meg: a
jogalkalmazi jogforrsokat s a jogalkoti jogforrsokat. Ezek legfontosabb sajtossgaival s tovbbi
fajtikkal a jogkpzds kapcsn mr foglalkoztunk.
Ms szempontbl rendes s rendkvli jogforrsokat klnbztetnk meg. Rendes jogforrsok azok a
jogszablyok, amelyeket a jogalkotsra klnleges, rendkvli flttelek hinyban is fljogostott szervek
alkotnak jogilag rgztett hatskrkben.
Rendkvli jogforrsok azok a jogszablyok, amelyeket az alkotmnyos rendelkezsek keretei kztt ugyan,
de a rendkvli krlmnyekre tekintettel vagy az ppen emiatt ltrehozott sajtos szerv (pldul Honvdelmi
Tancs), vagy jogalkotsra egybknt fl nem jogostott szerv (pldul kztrsasgi elnk), vagy jogalkotsra
eredetileg is fljogostott szerv (pldul kormny) kibvtett hatskrben alkot meg. A rendkvli jogforrsok
rvnyessge ltalban sajtos flttelekhez kttt, s idbeli hatlyuk is korltozott.
A rendkvli jogforrsok szksgessge, clszersge s megengedettsge, a rendkvli, abnormis (normktl
eltr, nem normlis) helyzetek normkkal trtn szablyozsnak ellentmondsossga a jog- s llamblcselet
problmja. A rendkvli jogforrsok tteles jogi szablyozsa, illetleg annak tudomnyos vizsglata az
alkotmnyjog s tudomnya krbe tartozik.
Az alkotmnyos rendelkezsek keretein tllp, azokat megsrt jogalkots hivatkozzon br a krlmnyek
rendkvlisgre nem rendkvli jogforrst hoz ltre, hanem illegitim, tbbnyire forradalmi jogalkotst valst
meg. Az n. illegitim jogalkots krdseivel ezek kztt a tilalom ellenre trtn bri jogalkots
problmival a jog- s llamblcselet foglalkozik.

6.2. A jogforrsi rendszer sajtossgai


A modern kontinentlis jogforrsi rendszerek hrom sajtossgt emelhetjk ki. Ezek a kvetkezk: a jogalkoti
jog kizrlagossgra val trekvs, a trvny kiemelked szerepe, a jogforrsok hierarchija.
A jogalkoti jog kizrlagossgra val trekvs olyan jogpolitikai elvet jelent, amely egyfell
kvetelmnyjelleggel br, msrszt azt a tnyleges megvalsuls tendencija jellemzi. Alapjul egyrszt az
llamhatalmi gak elvlasztsnak elve, msrszt pedig az a jogkpzdsi mdok sajtossgaibl levont
kvetkeztets szolgl, hogy a jogalkots s klnsen a kodifikci a legclszerbb jogi szablyozsi forma,
ezrt ahol annak flttelei biztostottak, azt kell megvalstani. Tekintettel azonban arra, hogy ez nem trtnhet
meg minden fltteltl fggetlenl, a jogalkoti jog kizrlagossga nem lehet teljes, annak kt vonatkozsban
is korltai lehetnek. Egyfell, ha a trtneti fejlds kvetkeztben valamely jogterleten hinyzik a jogalkoti
jog (akr a hagyomnyok, akr a korbbi jog hatlyon kvl helyezse miatt), annak kiptse hosszabb idt
ignyelhet, erre azonban elbb-utbb sor kerl. Msfell a jogalkalmazi jogkpzds kapcsn kifejtettek
szerint egyes terleteken s idlegesen elkerlhetetlen bizonyos bri jog kialakulsa. Az rott jog
kizrlagossgra val trekvs ekkor gy valsul meg, hogy a bri gyakorlatban kialakult megoldsokat
beillesztik a jogalkoti jogba.
A trvny kiemelked szerepnek a kontinentlis hagyomnyokhoz kapcsold, rgta hirdetett elve szerint
az llampolgrok alapvet jogait s ktelessgeit trvnyben kell szablyozni. Ez azonban tnylegesen sokszor

167
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. A JOGALKOTS S A
JOGFORRSOK
nem rvnyeslt. A sztlini politikai rendszerben, az n. szemlyi kultusz idszakban a trvnyek szma
elenysz volt, a minisztertancsi rendelet volt a dominns jogforrs, s az llampolgrok alapvet jogait rint
rendelkezsek is szlettek minisztertancsi vagy miniszteri rendelet formjban (pldul 1954-ig
bncselekmnyt MT-rendelet is megllapthatott). A posztsztlinista, paternalista politikai rendszerben
formlisan rvnyeslt az az elv, hogy az llampolgrok alapvet jogait s ktelessgeit trvnyben kell
szablyozni. Ennek gyakorlati jelentsgt azonban semmiss tette, hogy az Elnki Tancs trvnyerej
rendeletekkel szinte korltlanul helyettesthette a trvnyhozst, illetleg hogy a trvnyek a rszletes
szablyozst a vgrehajtsi rendeleteknek engedtk t. Az 1980-as vek msodik felnek politikai esemnyei azt
eredmnyeztk, hogy a szocialista orszgok egy rszben mr a rendszervltst megelzen valsgos lett a
trvny kiemelked szerepe, amit a trvnyek nvekv szma s a trvnyhozsi folyamat vltozsai is
mutattak.
Magyarorszgon ennek a fejldsnek az eredmnyeit az 1987. vi XI. trvny rgztette azzal, hogy deklarlta:
a trsadalmi viszonyok jogi rendezsnek alapvet elemeit trvnyben kell megllaptani, gy meghatrozta a
kizrlagos trvnyhozsi trgyak krt, s ezzel jelents mrtkben korltozta a trvnyerej rendelettel val
szablyozs lehetsgt. A kizrlagos trvnyhozsi trgyak rgztse termszetesen nem korltozza az
Orszggylsnek azt a jogt, hogy brmely ms letviszonyt is trvnyben szablyozzon. Az idzett jogszably
a trvny kiemelked szerept a vgrehajtsi jogszablyok alkotsnak a korltozsval is erstette.
A korbbi jogalkotsi trvnyt hatlyon kvl helyezte a 2010. vi CXXX. trvny, s a krdskrt megvltozott
koncepci jegyben szablyozta jra, a kizrlagos trvnyhozsi trgyak meghatrozst az alkotmnyra
tartoznak tekintette. Ezzel sszhangban az j Alaptrvny egyes rendelkezsei tartalmazzk a kizrlagos
trvnyhozsi trgyakat, kzttk a sarkalatos trvnyeket ignyleket. Az Alaptrvny is tartalmazza azt a
rendelkezst, hogy az alapvet jogokra s ktelezettsgekre vonatkoz szablyokat trvny llaptja meg.
A jogforrsok hierarchija ms jogelvekkel s jogtechnikai megoldsokkal egytt (ezekre a X. fejezetben
trnk vissza) a jogrendszer egysgt biztostja, koherencijt segti el oly mdon, hogy a jogszablyok
kztt hierarchit hoz ltre, s a jogszablyok kztti esetleges ellentmondsokat a magasabb hierarchikus szint
elsbbsge alapjn oldja meg. Ez a rendezs azonban csak akkor lehet hatkony, ha figyelembe veszi az llami
szervek hierarchijt. Ennek megfelelen az llami hierarchia magasabb szintjn ll llami szerv ltal
kibocstott jogszabllyal nem lehet ellenttes az alacsonyabb szinten elhelyezked llami szerv ltal alkotott
jogszably, azt nem mdosthatja s nem helyezheti hatlyon kvl.
A magyar jogforrsi rendszer hierarchijnak rszletkrdseivel az alkotmnyjog diszciplnja s tudomnya
foglalkozik, gy arra nem trnk ki. Annyit azonban szksgesnek tartunk megjegyezni, hogy a magyarorszgi
rendszervltozs sajtossgai folytn szmos, a rendszervltozs eltt alkotott jogszably mg ma is hatlyban
van. Ennek kvetkeztben a magyar jogforrsi rendszernek vannak olyan elemei, amelyek a kztrsasgi
alkotmnyon alapulnak, s vannak mg az llamszocializmus idszakbl megmaradt elemei is, amelyek kzl
a legjelentsebb a trvnyerej rendelet (tvr.). A mg hatlyban lv trvnyerej rendeleteket a jogforrsi
hierarchia szempontjbl a trvnyekkel kell azonosnak tekinteni. A ksbbiekben ismertetett 2007. vi
LXXXII. trvnynyel megvalstott deregulci utn mg 321 tvr. maradt hatlyban, ezek nagy rsze
nemzetkzi szerzdsek kihirdetst tartalmazza. A jogforrsi rendszert tovbb bonyoltja, hogy az j
Alaptrvny a jogforrsi rendszert is mdostotta, annak rszletes szablyai azonban a tanknyv megrsig mg
nem kszltek el.
A jogforrsok hierarchijba tkz jogszably elvileg rvnytelen. Klnbsget kell azonban tennnk az
rvnytelensg s annak megllaptsa kztt. Az rvnytelensg automatikusan kvetkezik be, s az azt
jelenti, hogy az rvnytelen jogszably nem ktelez hiszen a normk rvnyessge nem ms, mint azok
ktelez ereje. Az egyszeren megfogalmazhat, hogy mikor rvnytelen egy jogszably, ennek megllaptsa
azonban gyakran bonyolult rtelmezsi krdseket vethet fl, s gy az rvnyessg-rvnytelensg krdse is
vitatott vlhat. A jogbiztonsg kvetelmnye viszont szksgess teszi az ilyen jelleg vitk eldntst is. Erre
tekintettel az rvnytelensg megllaptsnak klnbz esetei vannak. Elvileg ugyan a jogszably cmzettjei is
megllapthatjk annak rvnytelensgt, ha azonban ennek alapjn figyelmen kvl hagyjk az adott jogszably
rendelkezst, magukra vllaljk annak kockzatt, hogy tvednek vagy llspontjukat nem tudjk a
jogalkalmaz szervekkel elfogadtatni, s gy joghtrnynak, esetleg bntetsnek teszik ki magukat. A
jogalkalmaz szervek is megllapthatjk valamely jogszably rvnytelensgt s mellzhetik annak
alkalmazst, ez azonban csak az adott gy vonatkozsban jelenti az rvnytelensg megllaptst, msrszt
magban rejti annak kockzatt is, hogy a jogalkalmazi dnts fellbrlsra hivatott szervek, mindenekeltt a
felsbb brsgok nem fogadjk el llspontjukat. A modern alkotmnyos llamisg kvetelmnyeinek
megfelel jogrendszerekben ezrt is meghatrozott szervek, elssorban az alkotmnybrsgok feladatv tettk,
hogy a vitatott jogszably rvnytelensgrl immron mindenki szmra ktelez jelleggel dntsenek. Ezt a
168
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. A JOGALKOTS S A
JOGFORRSOK
sajtos tevkenysget normakontrollnak nevezzk. A vitatott rvnyessg jogszably kzvetlenl is rintett
cmzettjei vagy alkalmazi adott esetben a normakontrollt vgz szervhez fordulhatnak. Az egyes jogrendszerek
klnbznek abban, hogy milyen szles krben teszik lehetv a normakontrollnak, az rvnytelensg
megllaptsnak a kezdemnyezst.
A szocialista jogforrsi rendszerek specifikumnak tekintettk hagyomnyosan a jogforrsi rendszer nagyfok
differenciltsgt, mivel azoknak a differenciltsga nagyobb mrtk, mint a polgri llamok jogforrsi
rendszerei. Ez a nagyfok differenciltsg a direkt adminisztratv irnytsi mdszereknek, mindenekeltt a
tervutastsos gazdasgi rendszernek volt a kvetkezmnye. Ezrt a magyar jogforrsi rendszernek ezt a
nagyfok differenciltsgt a jogalkotsrl szl 1987. vi XI. trvny megszntette, azonban a jogrendszer
egszt tekintve hatsa nem szntethet meg egyik naprl a msikra a korbban hozott ilyen jogszablyok
nem vesztettk el hatlyukat automatikusan a rendszervlts sorn sem, br a hatlyban maradtak jelentsge
nagymrtkben cskkent.
A nagyfok differenciltsg lnyegben azt jelentette, hogy a legtbb jogalkotsi jogkrrel flruhzott szervnek
kt jogforrsi forma llt rendelkezsre. Az egyik forma flhasznlsval a jogalkot mindenkire nzve ktelez
jogszablyokat bocsthatott ki. A jogforrsok msik csoportja (az orszggylsi hatrozat, az elnki tancsi
hatrozat, a minisztertancsi vagy kormnyhatrozat, a miniszteri utasts, az llamtitkri rendelkezs, a tancsi
hatrozat s a vgrehajt bizottsgi hatrozat) tipikusan az llamappartus bels viszonyait az adott szerv
mkdst vagy ms llami szervek tevkenysgt szablyozta, az llampolgrok jogait s ktelessgeit
elvileg ltalban nem, vagyis a jog defincijnak nem felelt meg. Ennek ellenre azok esetenknt olyan
rendelkezseket is tartalmaztak, amelyek kihatottak az llampolgrok jogaira s ktelessgeire. Ezrt ezt a
jogforrsi rendszert szmos brlat rte a szakirodalomban, mivel elmosta a jogi s az llamigazgatsi normk
klnbsgt. Az 1987. vi XI. trvny ezeknek a bels normknak a jogszablyi jellegt megszntette, s
helyette bevezette az llami irnyts egyb jogi eszkzeinek nem tl szerencss fogalmt. A jogllam
kiplsvel az ebbe a krbe sorolt normafajtk szma egyre cskkent, napjainkra kett maradt, a normatv
hatrozat s a normatv utasts. Ezeket az j jogalkotsi trvny kzjogi szervezetszablyoz eszkzknek
nevezte el.
A normatv hatrozatok (amelyek klnbznek a konkrt gyekben hozott egyedi hatrozatoktl) arra
szolglnak, hogy az irnyt szerepet betlt testleti jelleg llami szervek gy klnsen az Orszggyls, a
Kormny s az nkormnyzatok kpvisel-testletei szablyozzk sajt mkdsket s az ltaluk irnytott
szervek mkdst.
A normatv utasts arra szolgl, hogy a kzponti llamigazgats meghatrozott vezeti gy klnsen a
miniszterelnk s a miniszterek az irnytsuk al tartoz szervek tevkenysgt szablyozzk.
Az Eurpai Uni tagllamai esetben a jogforrsi rendszernek tovbbi sajtossgai is vannak. Mivel 2004.
mjus 1. ta Magyarorszg is az EU tagja, nhny szt errl is szlunk, csak a legfontosabb jellemz vonsok
leegyszerstett s ezrt nmikppen pontatlan brzolsra szortkozva. Nem trnk ki sem az elnevezseknek
az eurpai integrci fejldse sorn bekvetkezett vltozsra, sem pedig a f tendencik alli kivtelekre.
Atartalomra koncentrlunk, ezrt a terminolgiai krdseket mellzve, sajt, clszernek tartott s a
hagyomnyos jogblcseleti szaknyelvvel sszhangban ll kifejezseinket hasznljuk, zrjelbe tve a mg
hasznlatos kifejezseket. Ugyanis ezen a terleten nagy a terminolgiai zrzavar, mr az EU eredeti
dokumentumainak terminolgija sem egysges, amit fokoznak a szakirodalomban tapasztalhat
vlemnyklnbsgek s a fordtsok eltrsei is.
Az Eurpai Uninak sajt, mind a bels jogtl, mind a nemzetkzi jogtl klnbz jogrendszere van, amit
(eurpai) unis jognak (korbban kzssgi jognak) neveznek. Az unis jognak a tagllamok bels joghoz
kpest elsbbsge van. Ennek az elsbbsgnek mint tfog sajtossgnak, illetleg fogalomnak hrom
sszetevje van: a felsbbsg (supremacy), a kzvetlen rvnyessg tovbb a kzvetlen rvnyesthetsg s
alkalmazandsg. A felsbbsg azt jelenti, hogy ha az unis jog ellenttbe, sszetkzsbe kerl a tagllamok
jogszablyaival, akkor az unis jogot kell alkalmazni. Ennek megfelelen az unis jog normit egyoldalan
egyetlen nemzeti jogalkot sem vltoztathatja meg, nem helyezheti hatlyon kvl, s azokon a jogterleteken,
amelyeket az unis jog mr kimerten szablyoz, illetve ahol kizrlagos az Uni hatskre, a tovbbiakban
mr nincs is lehetsg nemzeti jogalkotsra.
A kzvetlen rvnyessg (elmletileg pontatlan szhasznlattal kzvetlen hatly) azt jelenti, hogy az unis jog a
tagllam brmifle kzremkdse, megerstse, hatlyba lptet, kihirdet aktusa nlkl rvnyes, azaz
ktelez a tagllam terletn is, ezrt kln bels kihirdetsre nem is kerl sor. A nemzetkzi szerzdsek
esetben viszont a bels rvnyessgnek tbbnyire flttele a megersts (ratifikci) s a Magyar Kzlnyben
169
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. A JOGALKOTS S A
JOGFORRSOK
val kihirdets. A kzvetlen rvnyesthetsg s alkalmazandsg azt jelenti, hogy a jogalanyok (termszetes
s jogi szemlyek) az unis jog normibl fakad jogaikat a nemzeti brsgok s ms hatsgok eltt
kzvetlenl rvnyesthetik, az unis jog alapjn pert indthatnak s a perekben az unis jogra hivatkozhatnak,
s azt a tagllamok jogalkalmaz szervei ktelesek alkalmazni. Az unis jog kzvetlen rvnyesthetsge
szkebb krben rvnyes, mint az elsbbsg s a kzvetlen rvnyessg: mg az els kett flttlen, addig az
utbbinak rtelemszer flttele, hogy olyan jogszablyrl legyen sz, amelybl kzvetlenl fakadnak alanyi
jogok, vagyis a jogszably nem csak llami feladatot llapt meg, mint ez az irnyelvek esetn jellemz.
Az unis jog elsbbsge gyakorlatilag s leegyszerstve azt jelenti, hogy az unis jog szablyai magasabb
jogforrsi szintet kpviselnek, mint a bels jog brmely forrsa, vagyis viszonyukban is rvnyes a lex superior
elve, annak minden kvetkezmnyvel egytt. Azrt csak gyakorlatilag, mert ez a megfogalmazs gy elgg
pontatlan, msrszt pedig elmletileg vitathat, hogy a unis jog primtusa az ismert jogforrsi hierarchia
sajtos esete, vagy pedig ms, br a jogforrsi hierarchihoz funkcionlisan hasonl jelensg. A leegyszerstve
kittelt pedig azrt kell kln is hangslyozni, mert az Eurpai Uni szerveinek jogalkot hatskre nem
univerzlis, nem teljes kr, eltren az integrcin kvli nemzetllamok legfbb jogalkot szerveinek a
szuverenitsbl fakad csaknem teljes trvnyhozsi hatskrtl. Ugyanis az Eurpai Uni s a tagllamok
viszonyban vannak olyan szablyozsi trgykrk, amelyeknek a szablyozsa az uni szerveinek kizrlagos
hatskrt kpezi, vannak olyan trgykrk, ahol a jogalkot hatskr prhuzamos (s amelynek tovbbi,
bonyolult vltozatai vannak), s vannak olyan trgykrk, ahol jelenleg a kzssgnek nincs jogalkot
hatskre, s az egyttmkds kormnykzi politikai megllapodsok tjn valsul meg. Ebbe a csoportba
tartozik a korbban msodik pillrnek nevezett kzs kl- s biztonsgpolitika, valamint a korbban harmadik
pillrnek nevezett igazsggyi s belgyi egyttmkds krbe sorolt krdsek egy rsze.
A unis jog forrsai rszben llamkzi szerzdsek, rszben pedig az Uni szerveinek jogi aktusai ltal jnnek
ltre. Az elbbiek kpezik a unis jog eldleges, az utbbiak pedig msodlagos forrsait, amelyek rendeletek,
irnyelvek vagy hatrozatok lehetnek.
A unis jog legfontosabb forrsai a kvetkezk:
a) Az alapt szerzdsek s azok mdostsai, kzlk is a legfontosabb az Eurpai Gazdasgi Kzssget
ltrehoz, 1958-ban hatlyba lpett Rmai Szerzds s az eredeti gazdasgi jelleg kzssgekbl az Eurpai
Unit ltrehoz, 1993-ban hatlyba lpett Maastrichti Szerzds, valamint a 2009. december 1-jn hatlyba
lpett Lisszaboni Szerzds.
b) Szubszidirius szerzdsek, amelyek a tagllamok kztt az alapt szerzdsek alapjn, rszben azok ltal
elrt tovbbi szerzdsek. Ebbe a krbe tartoznak a tagllamok csatlakozsi szerzdsei is.
c) A rendeletek (regulations), amelyek alkotsra az Eurpai Parlament s az Eurpai Uni Tancsa jogosult,
rendszerint az Eurpai Bizottsg javaslata alapjn. (Az EU Tancsa a tagllamok minisztereibl ll, nem
tvesztend ssze sem az EU llam- s kormnyfibl ll Eurpai Tanccsal, sem pedig az EU-nl tgabb,
sszeurpai egyttmkds parlament jelleg szerveknt tevkenyked, Strasbourgban szkel Eurpa
Tanccsal. Az Eurpai Bizottsg a tagllamok egyetrtsvel ltrehozott, jelenleg 27 tagbl ll testlet, az
Uni kormnya.) A rendelet ltalnos hatly, minden rszletben ktelez, rszletes s kzvetlenl
alkalmazhat normkat tartalmaz. Rendeletekkel ltalban egy adott krds pontos s rszletes szablyozsra
trekszenek. A rendeletet a Kzssgek Hivatalos Lapjban ki kell hirdetni, s ha a rendelet ettl eltren nem
rendelkezik, az a megjelenst kvet 20. napon lp hatlyba.
d) Az irnyelvek (directives), amelyek alkotsra a rendelethez hasonlan az Eurpai Parlament s az EU
Tancsa rendelkezik hatskrrel. Az irnyelv alapveten a jogharmonizci eszkze, az elrend clokat
hatrozza meg, a megvalsts formit s mdszereit a tagllamokra, vagyis a bels jogalkotsra bzza, gy
annak mrlegelst is, hogy egyltaln szksg van-e jogalkotsra vagy ms intzkedsre, hiszen lehet, hogy a
kitztt clok az adott tagllamban mr megvalsultak. Ezrt az irnyelveknek nem flttlenl valamennyi
llam a cmzettje, vannak egy vagy nhny tagllamhoz szl irnyelvek is. A Kzssgek Hivatalos Lapjban
csak a minden tagllamnak cmzett irnyelveket kell kihirdetni, a hatlybalpsre ekkor ugyanazok a szablyok
vonatkoznak mint a rendeletre. Az irnyelvek megvalstsra hatridt llaptanak meg, ltalban 1 s 3 v
kztt, azok betartsn a Bizottsg beren rkdik. A tagllam mulasztsa esetn a Bizottsg az Eurpai
Brsghoz fordulhat. A Brsg megllapthatja, hogy a tagllam az irnyelv tltetsre vonatkoz
ktelezettsgt nem teljestette. Ha a tagllam ktelezettsgt ezt kveten sem teljesti, a Brsg vele szemben
brsgot szabhat ki.

170
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. A JOGALKOTS S A
JOGFORRSOK
e) Az Eurpai Brsg joggyakorlatbl kpzd jogalkalmazi jog, amelynek jogforrsi jellege vitatott.
llspontunk szerint a korbban kifejtettek alapjn magnak a bri jognak a jogforrsi jellege nem krdses,
csak az egyes dntsek. Az mr ms krds, hogy ennek a jognak a tartalma s jogi jellege sokszor csak
nehezen llapthat meg.

7. Kulcsfogalmak
gazati rendelet
bels s kls jogforrs
fordulat
rott jog
jogalkalmazi jogkpzds
jogalkots
jogforrs
jogforrs genetikus rtelemben
jogforrs gnoszeolgiai rtelemben
jogforrsi hierarchia
jogforrsi rendszer differenciltsga
jogi norma
jogkpzds
jogszably
jogszoks
jogttel
kormnyzati rendelet
kzjogi szervezetszablyoz eszkz
materilis s formlis jogforrs
normatv hatrozat
normatv utasts
nkormnyzati rendelet
parlamenti szoksjog
precedens
rendeletalkots
rendes s rendkvli jogforrs
szoksjog
trvnyhozs

171
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VI. A JOGALKOTS S A
JOGFORRSOK
unis jogforrs

8. Irodalom
llam- s jogelmlet. II. rsz. Szerk.: Samu Mihly. Budapest, 1990.
Antalffy Gyrgy Samu Mihly Szab Imre Szotczky Mihly: llam- s jogelmlet. Budapest, 1970.
Bevezets a jogi ismeretekbe. Miskolc, 1991.
Horvth Barna: A jogelmlet vzlata. Szeged, 1937.
Horvth Barna: Bevezets a jogtudomnyba. Szeged, 1932.
Kelsen, Hans: Tiszta jogtan. Budapest, 1988.
Kulcsr Klmn: A jogi tlszablyozs sszefggsei Magyarorszgon. In u: Jogi s politikai gondolkods
modernizld trsadalmunkban. Budapest, 1989.
Mayer-Maly, Theo: Rechtswissenschaft. MnchenWien, 1988.
Mor Gyula: Jogfilozfia. Budapest, 1994.
Nawiasky, Hans: Allgemeine Rechtslehre. EinsiedelnKln, 1941.
Peschka Vilmos: A jogforrsok rendszere. In llam- s jogtudomnyi enciklopdia. Budapest, 1980.
Peschka Vilmos: A jogszablyok elmlete. Budapest, 1979.
Peschka Vilmos: Jogforrs s jogalkots. Budapest, 1965.
Saj Andrs: Jogtani alapok. In u: A gazdasg jogi alapjai. Budapest, 1985.
Szabadfalvi Jzsef Szab Bla Szab Mikls H. Szilgyi Istvn Takcs Pter Zdi Zsolt: Bevezets a
jog- s llamtudomnyokba. Miskolc, 1995.
Szab Imre: A szocialista jog. Budapest, 1963.
Trkny Szcs Ern: Magyar jogi npszoksok. Budapest, 1981.
Varga Csaba: Jogalkots. In llam- s jogtudomnyi enciklopdia. Budapest, 1980.

172
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

7. fejezet - VII. A JOGI NORMA S A


JOGSZABLY
1. A jogi norma fogalma s szerkezete
2. A jogi norma rvnyessge s hatlya
3. A jogi normk fajti
4. A jogi normk kapcsoldsa
5. A jogi normk megjelense. A jogttel s a jogszably
6. A jogszablyok kzzttele, a jogszablyok megismersnek eszkzei

1. 1. A jogi norma fogalma s szerkezete


a) A jogi norma s a jogttel fogalmrl mr volt sz (VI. fejezet 2. pont), a fogalommeghatrozs tartalmnak a
megrtshez azonban tudnunk kell mg azt is, mit jelent, hogy a jogi norma teljes magatartsszablyt alkot.
Errl akkor beszlnk, ha a jogi norma minden nlklzhetetlen eleme adott, amihez viszont ismernnk kell a
jogi norma szerkezett. A jogi norma fogalmnak s szerkezetnek a megrtst jelentsen megnehezti a jogi
norma mint logikai egysg s annak nyelvi kifejezse kztti, nagymrtk eltrseket is lehetv tv
bonyolult kapcsolat.
A jogi norma mibenltre gy kaphatunk vlaszt, ha tisztzzuk, hogy melyek a jogi norma szksgszer,
nlklzhetetlen mozzanatai. Ennek sorn a normastruktra ontolgiai alapjait kell tisztznunk. A jognak
abbl a korbban trgyalt sajtossgbl kell kiindulnunk, hogy normi msodlagos teleologikus ttelezseket
tartalmaznak, ennek kvetkeztben a jogi normnak teleologikus-normatv jellege van. Teleologikus, mert
clttelezst tartalmaz, s normatv, mert magatartst r el. A jogi norma struktrjt, kategorilis flptst
mindenekeltt ez a jelleg hatrozza meg, vagyis hogy a jogi norma clttelezst s magatarts-elrst tartalmaz.
A jogi norma tartalmt kpez clttelezs ketts. Tulajdonkppeni clja valamilyen kvnatosnak tekintett
trsadalmi viszony ltrehozsa vagy vdelme, ami azonban csak emberi magatartsok kzvettsvel rhet el.
A jogi normnak pontosabban a norma alkotjnak, de most ezt hagyjuk figyelmen kvl a kzvetlen clja
teht az, hogy meghatrozott magatartsok ltrejjjenek vagy ppen ellenkezleg, ne jjjenek ltre. A jogi
normnak ez a kzvetlen clttelezse azoknak az oksgi sszefggseknek a flismersn nyugszik, amelyek a
kzvetlen clknt megjellt emberi magatarts mint ok s annak kzvetlen vagy kzvetett objektv okozatai,
vagyis a szablyozs tulajdonkppeni clja a trsadalmi viszonyok kvnatos llapota kztt llnak fnn.
A jogi normnak azonban kzvetlen sajt gyakorlati clkitzse is van, mint msodlagos ttelezs msok
magatartsnak a befolysolsra s arra irnyul, hogy a kauzlis kapcsolatok kzvetlen s kzvetett
eredmnyt, kvetkezmnyt bizonyos flttelek mestersges ellltsval elidzze. Mintegy megtervezi a
kauzlis sszefggseket azzal, hogy az okot, a meghatrozott eredmnyeket elidz emberi magatartst
clknt ttelezi. A jogi norma azonban nemcsak a tvolabbi, kzvetett cljait, hanem kzvetlen cljt, a szban
forg emberi magatartst sem valstja meg kzvetlenl, hanem azt ktelezen elrja s ahhoz elnys vagy
htrnyos jogkvetkezmnyeket kapcsol, helyez kiltsba. Pldval megvilgtva: a jogi szablyozs
tulajdonkppeni, de kzvetett clja a leveg tisztasgnak a megrzse, kzvetlen clja az autk megfelel
mszaki llapotnak az lland biztostsa s ennek folyamatos ellenrzse, a kiltsba helyezett
jogkvetkezmny pedig a mszaki ellenrzs elmulasztsnak s a nem megfelel mszaki llapot aut
hasznlatnak a brsgolsa.
A jogi norma mint magatartsi szably nmagban tulajdonkppen kt fltteles (hipotetikus) relcit s annak
megfelelen kt elrst tartalmaz: egyrszt elrja, hogy ha bizonyos krlmnyek fnnforognak, akkor
meghatrozott magatartst kell tanstani; msrszt pedig azt rja el, hogy ha ez az elrt magatarts
megvalsul vagy nem valsul meg, akkor ilyen vagy olyan jogkvetkezmnyeknek kell bellniuk. A jogi norma
legyen (Sollen) jellege abban mutatkozik meg, hogy az els relciban krlrt magatarts megvalsulstl
fggen meghatrozott jogkvetkezmnyeknek kell bekvetkeznik. A kiltsba helyezett jogkvetkezmnyek
egyik funkcija ppen abban van, hogy a jogi norma kzvetlen cljnak, az elrt magatartsnak a
megvalsulst elsegtse. Magban a jogi normban elrt emberi magatartsok s jogkvetkezmnyek mg
173
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. A JOGI NORMA S A


JOGSZABLY
nem valsgosak, csak a jvben lesznek azok. Ez a jvben valsgos emberi magatarts s jogkvetkezmnye
a jelenben azltal hat, hogy rvnyes jogi normaknt elzetesen ltezik. A jogi normnak ez a sajtos ltezsi
mdja, rvnyessge azltal nyeri el gyakorlati igazolst, hogy a tnyleges emberi magatartsokban s
trsadalmi viszonyokban ltalban megvalsul s gy oksgi kapcsolatokat hoz ltre (v. Peschka 1980, 936
937.).
A jogi norma elzekben vzolt trsadalmi rendeltetsnek s feladatnak akkor tud eleget tenni, ha
meghatrozott emberi magatartsokat r el megvalstandknt. A jogi norma bels flptst teht az
hatrozza meg, hogy a tulajdonkppeni trsadalmi szksgletet kielgt emberi magatarts megvalstst
olykppen ri el, hogy egyfell megjelli ezt az emberi magatartst mint megvalstandt, msfell ennek az
emberi magatartsnak a jogi normban kifejezett legyen jellegt nemcsak st nem is elssorban azzal teremti
meg, hogy megvalstandnak mondja ki, hanem dnt mdon azzal, hogy a meghatrozott emberi magatarts
megvalsulshoz specilis kvetkezmnyeket, szankcikat vagy joghatsokat fz.
b) A jogi normnak teleologikus jellegbl kvetkezen ms trsadalmi normkhoz hasonlan hrom
nlklzhetetlen logikai mozzanata van:
1. Nlklzhetetlen a jogi normban clknt kitztt magatarts jogilag relevns tnyek rgztse segtsgvel
trtn meghatrozsa, megfogalmazsa. Maga a magatarts a jogi szablyozsnak s gy kzvetve a jogi
normnak a trgya, meghatrozsa pedig a jogi norma tartalmt kpezi. A jogi norma trgyt kpez emberi
magatartsoknak kt f csoportjt klnbztetjk meg: a cselekedetet s a tevkenysget. A tevkenysg
huzamosabb ideig tart s ltalban tbbfle cselekedetbl ll. A cselekmnyen vagy cselekedeten bell mg
tovbbi kt nagy csoportot klnbztetnk meg: a tevst, a tettet s a tevstl val tartzkodst, a nem tevst.
2. A jogi normnak tartalmaznia kell a magatarts jogi minstst, vagyis ktelezv, tiloss vagy
megengedett nyilvntst, amit nyelvileg vagy kzvetlenl fejeznek ki a kell, kteles tilos, jogosult
stb. szavak segtsgvel, vagy pedig kzvetve, sajtos megnevezssel, azaz meghatrozott jogi kategria al
trtn rendelssel (pldul emberls bntette, ktelezett ksedelme) s a jogkvetkezmnyek ahhoz kapcsolt
kiltsba helyezsn keresztl.
A kzvetlen ktelezsre j plda hatlyos jogalkotsi trvny rendelkezse: Ha trvny valamely llami, helyi
nkormnyzati vagy ms szervezet szmra kifejezetten jogot biztost arra, hogy a jogllst vagy a feladatkrt
rint jogszablyok tervezeteit vlemnyezhesse, a jogszably elksztje kteles gondoskodni arrl, hogy az
rintett szerv e jogval lhessen [2010. vi CXXX. trvny 19. (1) bek.].
A kzvetlen tiltsra plda lehet a reklmtrvny rendelkezse: Tilos az olyan reklm, amely a nemisget
slyosan szemremsrt nyltsggal brzolja. [2008. vi XLVIII. trvny 9. (1) bek. els fordulata.]
A jogkvetkezmnyek tjn val ktelezsre j plda a segtsgnyjts elmulasztsnak szablyozsa: Aki
nem nyjt tle elvrhat segtsget srlt vagy olyan szemlynek, akinek az lete vagy testi psge kzvetlen
veszlyben van, vtsget kvet el, s kt vig terjed szabadsgvesztssel bntetend. [1978. vi IV. trvny
(Btk.) 172. (1) bek.] Ugyanezen mdszer tiltsra val alkalmazsnak a tipikus pldja az emberls
alapesetnek Btk.-beli tnyllsa: Aki mst megl, bntettet kvet el, s t vtl tizent vig terjed
szabadsgvesztssel bntetend. [Btk. 166. (1) bek.]
A kzvetett tilts kapcsn mondja azt nhny jeles jogtuds (pldul Kelsen) is, hogy a Btk. nem tiltja az
emberlst, hanem bntetni rendeli. Ez tveds, arrl van sz, hogy a Btk. jogi normja pp azltal tiltja az
emberlst, hogy jogttele bntetni rendeli. Ezeknek a pldknak az egyms mell lltsa a kzvetlen tilts
mdszernek egyik gyakori htrnyt is mutatja: a kzvetlenl tilt jogttel nem tartalmazza sem a tilalom
cmzettjt, sem megszegsnek a szankcijt, vagyis a jogi norma tartalmt csak tbb, egymstl tvol es
jogttelbl lehet megllaptani. Az is kiderl ezekbl a pldkbl, hogy ha ugyanabban vagy kzeli jogttelben
kerl sor a magatartsnak s a jogkvetkezmnynek a meghatrozsra, akkor nincs szksg a kzvetlen
formban trtn jogi minstsre.
3. Vgl a jogi norma nlklzhetetlen eleme a jogkvetkezmnyek kiltsba helyezse vagy a jogi normban
elrt magatarts tanstsa, vagy az elrs megsrtse esetre, vagy pedig mindkt esetre.
c) A jogi norma logikai tartalmhoz az emltett mozzanatoknak, mindenekeltt a magatarts
megfogalmazsnak a tovbbi rszletezse tjn juthatunk el. Minden emberi magatarts ugyanis meghatrozott
alanyoknak (szemlynek vagy szemlyeknek) vagyis a jogszably cmzettjeinek meghatrozott
krlmnyek, termszeti s trsadalmi flttelek kztt vagyis meghatrozott szituciban megvalstott

174
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. A JOGI NORMA S A


JOGSZABLY
magatartsa, teht akaratlagos (de nem flttlenl szndkos, tgondolt vagy helyes ismereteken nyugv),
klvilgban megnyilvnul s ott objektivld, tbbnyire meghatrozott trgyra irnyul viselkedse. Ez
gondolatilag elvonatkoztathat a magatarts alanytl s szitucijtl s ily mdon is megfogalmazhat, ezrt a
komplex emberi magatarts msik kt mozzanattl elklntve nmagban vett magatartsnak nevezzk. A
magatarts mindig akaratlagos s bizonyos mrtkig mindig tudatos, eltren az emberi viselkeds ms
formitl, pldul a reflexviselkedstl. Ez utbbit ppgy, mint a tudattartalmakat, rzelmeket a jog nem
kpes szablyozni, ezrt a jogi normk tartalmt csak magatartsok kpezik. A magatarts tudati mozzanatai
jogilag relevnsak lehetnek (de nem mindig azok), azonban kzvetlenl nem ragadhatk meg, csak klvilgbeli
megnyilvnulsaikon keresztl. Az nmagban vett magatarts valamilyen igvel vagy igs szerkezettel
(pldul ige + trgy) fejezhet ki (pldul tvedsbe ejt, segtsget nyjt, vmrut vmellenrzs all elvon). A
jogi norma logikai tartalmnak teht a kvetkez sszetevi vannak: a jogilag szablyozott magatarts alanya, a
szitucija, az nmagban vett magatarts, a magatarts jogi minstse s a jogkvetkezmnyek elrsa.
d) A jogi norma szerkezeti elemei a hipotzis, a diszpozci s a jogkvetkezmny, vagyis a jogi normra is
ms trsadalmi normkhoz hasonlan a hipotetikus szerkezet a jellemz. Az a logikai tartalom sszetevinek a
jogi normra jellemz sszekapcsolsa rvn jn ltre. A jogi norma szerkezete teht nem ms, mint logikai
tartalmnak clszer tagolsa, illetleg ennek tudomnyos ttelben val jogelmleti megllaptsa. Ezek a
jogelmleti ttelek a szakirodalomban nmikppen eltrek, aminek az az oka, hogy a clszer szerkezet mr
nmagban sem azonos az egyszer vagy a bonyolultabb jogi normk esetben, amihez mg az is hozzjrul,
hogy esetenknt vitatott, mikor teljes a norma, vagyis mekkora terjedelm normatartalom tagolsrl van sz,
vgezetl a tagols clszersgt is tbbflekppen lehet rtelmezni, inkbb a br vagy inkbb az llampolgr,
a cmzett szempontjait eltrbe lltva.
A hipotzis (flttel) a magatarts krlmnyeinek, szitucijnak a megfogalmazsa, jogilag relevns tnyeken
keresztl trtn megragadsa. Azt fejezi ki, hogy mikor, milyen krlmnyek kztt kell vagy szabad a jogilag
szablyozott magatarts alanynak meghatrozott s a diszpozciban megfogalmazott magatartst tanstania,
illetleg attl tartzkodnia.
A diszpozci (rendelkezs) azt fejezi ki, hogy a hipotzisben megfogalmazott flttelek bekvetkezte esetn a
jogi norma cmzettjnek milyen magatartst kell, lehet vagy szabad tanstania. A diszpozci sszekapcsolva
tartalmazza a jogi norma cmzettjt, az nmagban vett magatartst s a magatarts jogi minstst.
A jogkvetkezmny a diszpozciban elrt magatarts nem kvetse esetre a cmzett szmra htrnyos,
negatv kvetkezmnyek kiltsba helyezse a szankci; vagy pedig a diszpozcinak megfelel magatarts
tanstsa esetre a cmzett szmra kedvez, pozitv kvetkezmnyek kiltsba helyezse a joghats.
e) A nyelvi megfogalmazs a logikai szerkezettl gyakran eltr, a nyelvi megfogalmazs szintjn gyakran
sszeolvadnak a vzolt szerkezeti elemek, gy egyes elemek ltszlag eltnnek. A nyelvi megfogalmazs teht
gyakran elleplezi vagy eltorztja a jogi norma szerkezett, amit tovbb erst a tbb jogttelben, a
jogszablyok egymstl viszonylag tvol es helyein val megfogalmazs lehetsge. Ebbl kvetkezen s
mivel a jogi norma maga is logikai egysg a hipotzis-diszpozci-szankci szerkezet logikai termszet, s
nem a nyelvi megfogalmazst kveti; a jogszablyok szvege csak igen ritkn fogalmazdik meg kzvetlenl
ezeknek a szerkezeti elemeknek megfelelen. A hipotetikus logikai szerkezet gyakorlati szerepe, jelentsge az
egyes szerkezeti elemekhez tartoz s klnbz helyeken megfogalmazott jogttelek egymsra
vonatkoztatsban, illetleg abban rejlik, hogy a jogalkalmaznak s a jog tanulmnyozjnak a figyelmt
flhvja az ltala nem ismert s ezrt hinyz jogttelekre, a jogszably szerkesztjnek figyelmt pedig a
tervezet esetleges hinyossgaira.
A normaszerkezet s a nyelvi megfogalmazs viszonynak elemzshez abbl kell kiindulnunk, hogy a jogi
norma kzponti elemt, magvt a diszpozci kpezi, a hipotzis a diszpozcihoz kpest flttel s a
jogkvetkezmny a diszpozcihoz kpest jogkvetkezmny. A nyelvi megfogalmazs szempontjbl ennek a
kvetend magatarts meghatrozsa s annak normatv minstse felel meg. Az, hogy a kzponti elem
mennyiben fogalmazhat meg rtelmesen s tartalmasan egyetlen, szorosan sszetartoz szavakbl ll jogi
mondatban, mennyire ll meg a maga lbn nmagban, az elssorban a magatarts sszetettsgtl s a
rendelkezsre ll nyelvi eszkzk gazdagsgtl fgg. A jogi norma tovbbi elemeinek nyelvi
megfogalmazsrl s jogszablyon belli elhelyezkedsrl ugyanez mondhat el, de itt mr jelents slyt
kapnak a jogszablyszerkeszts szempontjai, mindenekeltt az ismtlsek minimalizlsra val trekvs, st
esetenknt jogpolitikai megfontolsok is szerepet jtszanak.
A nyelvi megfogalmazsbl add mdosulsok teht tbb tnyezre vezethetk vissza, mint azt a kvetkez
nhny jellemz plda is mutatja.
175
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. A JOGI NORMA S A


JOGSZABLY
Klnsen a tilt diszpozcik esetben fordul el az n. kategorikus jogi norma, vagyis hogy az elrt
magatarts mindig kvetend, nincs szksg teht hipotzisre, vagyis azoknak a krlmnyeknek a
meghatrozsra, hogy mikor kell az adott magatartst tanstani, st ltszlag arra lehetsg sincs. (A
kategorikus jelz eredeti jelentse ellentmondst nem tr, felttlen, ellentte a fltteltl fgg, hipotetikus.
Tekintettel arra, hogy valamely jogi norma tbb vonatkozsban is flttelektl fgghet, a flttelezettsg
tagadsa, vagyis a kategorikus jelleg lltsa is tbb vonatkozsban lehetsges, ezrt a kategorikus jogi norma
kifejezst tbb rtelemben is hasznljk a jogtudomnyban, az itt hasznlt jelents mellett mint a ksbb
trgyaland kogens norma szinonimjt, tovbb a nemzetkzi magnjogban mint az imperatv norma
szinonimjt.) A hipotzis hinya azonban csak ltszlagos, mivel ilyen esetekben azokat a kivteles
krlmnyeket fogalmazzk meg ltalban kln jogttelekben , amelyek bekvetkezte esetn nem kell a
jogi normt betartani ezek viszont negatv, tagad formban hipotzisknt is megfogalmazhatk lennnek,
vagyis logikailag a jogi normnak mindig van hipotzise. Jl igazolhat ez a Btk. elbb idzett 166. (1)
bekezdsnek pldjn. A Btk. ugyanis bntethetsget kizr okknt fogalmazza meg tbbek kztt a jogos
vdelmet s a trvnyben meghatrozott egyb okokat (22. ), gy a hivatali ktelessg teljestst is, amelynek
szemlletes, br Magyarorszgon mr nem aktulis pldja a hallbntets vgrehajtsa. A Btk. korbbi
kommentrja szerint a hivatali ktelessg teljestsnek bntethetsget kizr hatst az tlet-vgrehajt
helyzete s cselekmnye pldzza; a hallbntets vgrehajtsa emberlsnek nem tekinthet (A Bntet
Trvnyknyv kommentrja 1968, 134.).
Mindezekre figyelemmel az emltett jogi norma logikai szerkezett az a megfogalmazs fejezn ki, hogy ha
valaki nincs jogos vdelmi helyzetben s nem is hivatali ktelessgt teljesti, akkor mst meglnie tilos, mert
klnben stb.. Jl lthat, hogy ez utbbi jval terjedelmesebb s bonyolultabb megfogalmazs lenne, mint a
hipotzisnek s a diszpozcinak a trvnyszvegben megvalstott sszeolvasztsa. Mivel a bntetjogi
normk j rsze ilyen ltalnos, ltszlag mindig ktelez norma, a bntetjog-tudomnyban ltalnosan
elfogadott az a flfogs, hogy a bntetjogi normnak csak kt szerkezeti eleme van: a hipotzis s a szankci.
Ezrt azutn akkor is mellzik a hipotetikus szerkezetben val megfogalmazst, ha az a sajtos krlmnyek
miatt egybknt egyszer volna. gy pldul a Btk. 1979 mjustl 2010 prilisig hatlyos szvege a 221. (1)
bekezds b) pontjban az llamtitoksrtst gy fogalmazta meg, hogy azt az kveti el, aki a tudomsra,
illetleg a birtokba jutott llamtitkot jogosulatlanul felhasznlja, illetktelen szemly rszre hozzfrhetv
vagy illetkes szemly rszre hozzfrhetetlenn teszi. Ez gy is megfogalmazhat lett volna, hogy ha valaki
llamtitokrl szerez tudomst, akkor tilos azt flhasznlnia vagy illetktelen szemly szmra hozzfrhetv
tennie, vagy illetkes szemly szmra hozzfrhetetlenn tennie. Az n. kategorikus jogi normk jelents
rsznl, klnsen a tilt normk esetben lervidtett deduktv kvetkeztetssel, szillogizmussal (sylogismus
decurtatus), entinmval llunk szemben. Az entinmra jellemz, hogy benne a kvetkeztets valamely
kiindul ttelt termszetesnek tartjk s a nyelvi kifejezsben elhagyjk, hozzgondoljk, hozzrtik.
(Peschka 1979, 63.)
A hipotzis s a diszpozci sszeolvasztst az is indokolhatja, hogy az nmagban vett magatartsnak a
krlmnyektl fggetlen megfogalmazsa nehzkes lenne, mint pldul a cserbenhagys esetn.
A jogi norma cmzettjnek (a jogi norma tartalmt kpez magatarts alanynak) a jogszablyi
megfogalmazsa is klnbz lehet. ltalban a jogi szablyozst megelzen is ltezik mr a jogi norma
cmzettje, s az ltalnos jelleg, rvny jogszablyok esetn annak megjellse klnsebb meghatrozst
sem kvn (pldul aki, magyar llampolgr, ktelezett, jogosult stb.); ms esetekben viszont szksg
van az egybknt mr ltez cmzettek krnek kln jogttelben trtn pontos meghatrozsra (pldul a
hivatalos szemly meghatrozsa a Btk. 137. -ban). Mg nagyobb hangslyt kap a cmzett meghatrozsa, ha
azt maga a jogszably hozza ltre, pldul valamilyen feladat elltsa cljbl. Ebben az esetben ugyanis
szablyozni kell az alanyknt megnevezett szerv ltrehozst s gyakran bels szervezett is, ami szmos
jogttel segtsgvel trtnik. Ezrt ilyenkor elssorban az n. feladatkijell normk, illetleg szablyozs
esetn a cmzett meghatrozsa szinte a jogi norma nll elemv vlik. (Elmletileg nincs klns
jelentsge annak, hogy a jogi norma alanyt vagy cmzettjt nll szerkezeti elemnek vagy a diszpozcihoz
tartoznak tekintjk.)
f) A diszpozci s a jogkvetkezmny kapcsolata a jogi norma szerkezetnek tovbbi fontos krdse. Ennek
kapcsn elszr is meg kell jegyeznnk, hogy a tilt s a parancsol jelleg a jogi normk nyelvi
megfogalmazsa sorn gyakran kzvetlenl nem fejezdik ki, hanem az csak a jogi norma megsrtse esetre
elrendelt szankcibl kvetkezik, mint pldul a bntetjog normi esetben, amelyek rendszerint nem a
tilalmazottsgot fogalmazzk meg, hanem bntetni rendelnek. A Btk. nem azt mondja, hogy embert lni tilos,
hanem hogy aki mst megl, az bntetend. Tartalmilag ez termszetesen tilalmat jelent, s ezzel mindenki
tisztban is van. A szankci kiltsba helyezse azt jelenti, hogy a norma valamit megparancsol: vagy
valamilyen aktv magatartsra ktelez, vagy valamit megtilt, azaz tartzkodsra ktelez valamitl. Ez is utal arra
176
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. A JOGI NORMA S A


JOGSZABLY
az sszefggsre, hogy jelents klnbsg van a diszpozci s a jogkvetkezmny kapcsoldst illeten
egyfell a tilt s a parancsol, msfell pedig a megenged jogi normk kztt. Ezt a tipikusan elfordul jogi
normkat szem eltt tartva sematikusan s kznyelvi megfogalmazsokat hasznlva kvetkezkppen
brzolhatjuk:
1. Tilt: Ha A akkor ne B mert ha B akkor C szankci.
Kznyelvi pldval: Ha nem vagy jogos vdelmi helyzetben, akkor ne lj, mert ha lsz, akkor slyosan
megbntetnek.
Ms plda: Ha nem vagy vgszksgben, akkor ne tulajdonts el idegen dolgot, mert ha idegen dolgot
eltulajdontasz, akkor megbntetnek.
2. Parancsol: Ha A akkor B mert ha nem B akkor C szankci.
Kznyelvi pldval: Ha krt okoztl, akkor nknt trtsd meg, mert ha nem fizetsz nknt, akkor beperelnek, s
az jval tbbe fog kerlni.
Vagy: Ha nem vagy vgszksgben, akkor tartzkodj idegen dolog eltulajdontstl, mert ha nem tartzkodsz
idegen dolog eltulajdontstl, akkor megbntetnek.
3. Megenged: Ha A akkor B s ha B akkor D joghats.
Kznyelvi pldval: Ha rkthet vagyonod van, amit a bartndre akarsz hagyni, akkor szablyszer
vgrendelettel a bartndet nevezheted meg rksdnek, s ha szablyszer vgrendelettel a bartndet
nevezed meg rksdnek, akkor a bartnd rkli a vagyonodat.
Figyelembe kell azonban azt is vennnk, hogy a cmzett vagy a jogi norma diszpozcijba foglalt magatartst
tanstja, vagy pedig attl eltrt. A jogi normk ltalban csak az egyik lehetsg megvalsulshoz fznek
jogkvetkezmnyt, mivel ez nmagban is elgsges a cmzettek magatartsnak a befolysolshoz. Ezt a
megoldst mutatjk az elbbi smk. Elvileg azonban nem kizrt, hogy a jogszablyok mindkt lehetsghez
jogkvetkezmnyt fznek. Krds, hogy ily mdon ltrejhetnek-e a normastruktrnak jabb tpusai. Az
elkpzelhet vltozatokat a kvetkezkppen brzolhatjuk s illusztrlhatjuk.
4. Tilt: Ha A akkor ne B s ha nem B akkor D joghats.
Kznyelvi pldval: Ha nem vagy jogos vdelmi helyzetben, akkor ne lj, s ha nem lsz, akkor nem bntetnek
meg.
Vagy: Ha nem vagy vgszksgben, akkor ne tulajdonts el idegen dolgot, s ha nem tulajdontasz el idegen
dolgot, akkor nem bntetnek meg.
5. Parancsol: Ha A akkor B s ha B akkor D joghats.
Pldval: Ha krt okoztl, akkor nknt trtsd meg, s ha nknt fizetsz, akkor nem kell jrulkos kltsgeket is
fizetned.
Vagy: Ha nem vagy vgszksgben, akkor tartzkodj idegen dolog eltulajdontstl, s ha tartzkodsz idegen
dolog eltulajdontstl, akkor nem bntetnek meg.
6. Megenged: Ha A akkor B mert ha nem B akkor elmarad a D joghats.
Pldval: Ha rkthet vagyonod van, amit a bartndre akarsz hagyni, akkor szablyszer vgrendelettel a
bartndet nevezheted meg rksdnek, mert ha a vgrendelet nem szablyszer, akkor a vgrendelet
rvnytelen, s akkor a bartnd nem rkli a vagyonodat.
7. Megenged: Ha A akkor B mert ha nem B akkor C szankci.
Pldval: Ha rkthet vagyonod van, amit a bartndre akarsz hagyni, akkor szablyszer vgrendelettel a
bartndet nevezheted meg (kell megnevezned) rksdnek, mert ha a vgrendelet nem szablyszer, akkor a
vgrendelet rvnytelen, s akkor az unokacsd vagy a magyar llam rkli meg vagyonodat.

177
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. A JOGI NORMA S A


JOGSZABLY
A pldk sszehasonltsbl nyilvnval, hogy az jabb varicik nemcsak erltetettek, hanem tartalmilag sem
jelentenek, nem fejeznek ki semmi olyan j magatarts-elrst, magatartsszablyt, amelyik a korbbiakban
mr nem lett volna benne.
A smk sszehasonltsakor az is kiderl, hogy az utols kt varici nyelvi megfogalmazsknt elkpzelhet
ugyan, valsznleg jogi tancsads sorn esetenknt hasonl megfogalmazsban el is hangzik, azonban logikai
szerkezett tekintve nemcsak annyiban nem j tpus, hogy a 6. plda a 3.-nak a tagad formba val
tfogalmazsa, hanem hogy a 7. plda, amelyik a szvegbl kitnen a 3. plda talaktsa rvn jtt ltre
(joghats elmaradsa htrnyos kvetkezmny szankci), egyben szerkezetileg a 2. pldval azonos, vagyis
a parancsol s a megenged norma azonos szerkezetre hozhat. Halvnyan utal erre az sszefggsre az,
hogy a pldban adott mindkt megfogalmazs (nevezheted meg kell megnevezned) a kznapi szitucikban
teljesen egyformn elfogadott. Hasonl megllaptsra juthatunk az 5. s a 3. pldk sszehasonltsa nyomn
is. A smk sszehasonltsa egyrtelmv teszi, amit a nyelvi megfogalmazs elfd, nevezetesen, hogy ha a
bartnm helyett a nem szeretett csm vagy a magyar llam rkl, az logikailag s formlisan ppgy
htrnyos jogkvetkezmny, mint a krtrtsi per kltsgeinek a viselse vagy akr mint a bntetjogi
szankci. s megfordtva: a per jrulkos kltsgeitl val mentesls ppgy joghats, mint a kedvezmnyezni
kvnt szemly rklse.
Tovbbi kvetkeztetsekhez juthatunk, ha figyelembe vesszk a tilt s a parancsol normk interdefinitivitst,
egymsba val klcsns talakthatsgt, vagyis hogy ugyanaz az emberi magatarts a jogi norma
diszpozcijban parancsknt is s tilalomknt is megfogalmazdhat: egyszer mint cselekvs parancs
formjban, mskor mint a szban forg cselekvstl val tartzkods tilalma s megfordtva (pldul ne
tulajdonts el jogtalanul idegen dolgot tartzkodj idegen dolog eltulajdontstl). Ez viszont azt jelenti, hogy
a 4-essel jellt normastruktra azonos az 5.-kel, s gy a 3.-kal. Kiderlt teht, hogy az utbbi, 47. varicik
jabb normastruktra-tpusokat nem hoznak ltre. (Ez nem jelenti azt, hogy megklnbztetsnk flsleges lett
volna. Ezeknek az sszefggseknek azonban a jogi normk kztti kapcsolatok szempontjbl van jelentsge,
hiszen az azonos logikai struktra mg nem jelent tartalmi azonossgot s nem zrja ki a normastruktrk
kombinlhatsgt.)
Az elzekben vzolt megfontolsok alapjn Peschka Vilmos arra az llspontra jutott, hogy a diszpozcik
jellegt alapveten az hatrozza meg, hogy milyen az sszefggs a klnbz rendelkezsek s a hozzjuk
fzd jogkvetkezmnyek kztt. Szerinte a jogi normknak lnyegben ktfle diszpozcijt klnbztetjk
meg: a tilt s a megenged rendelkezseket. Ennek a disztinkcinak a kritriuma a jogkvetkezmnyek
bellsnak kzvetlensge vagy kzvetettsge Mg a tilt jogi norma diszpozcija nemrealizlshoz fz
szankcit, addig a megenged jogi norma rendelkezse megvalsulst kapcsolja ssze pozitv
jogkvetkezmnnyel, joghatssal. Ennek megfelelen a jogi normkat diszpozcijuk alapjn tiltnak vagy
megengedknek minsthetjk, s az, hogy akr az egyik, akr a msik csoporton bell a jogi norma
diszpozcija egybknt parancsol, tilt vagy megenged mdon van megfogalmazva, az mr nem a jogi
norma strukturlis elemeinek, hanem ttelezsnek a krdse. (Peschka 1980, 949.)
Peschka valban fontos sszefggst emel ki a jogi normk kt csoportra bontsval, ezzel azonban elmossa a
tilt s a valdi parancsol normk kztti, nem lnyegtelen klnbsgeket, amelyek elssorban a jogi normk
eltr rvnyeslsben nyilvnulnak meg. A tilt normk realizldshoz nem szksges azok konkrt-egyedi
jogviszonyokban val konkretizldsa, a valdi parancsol normk esetben pedig igen: azt nevesteni,
konkretizlni kell, hogy ki kteles krtrtst fizetni, azt viszont nem, hogy ki kteles tartzkodni idegen dolog
eltulajdontstl. Ez a klnbsg fggetlen a normk megfogalmazstl, azok interdefinitivitstl, hanem
annak a fggvnye, hogy a jogi norma aktv magatartst, tevst vagy pedig tartzkodst, nem tevst r-e el. A
valdi parancsol normk tnyleges aktivitst rnak el, amelynek konkrt trgya van, a tilt normk viszont
ltalban tiltanak. Az aktv magatartsra ktelezst jval konkrtabban kell megfogalmazni, mint a tilalmat. Jl
mutatja ezt a klnbsget pldul az emberls vagy lops tilalma, illetleg a fljelentsre, ment krlmny
kzlsre vagy segtsgnyjtsra ktelezs. Ha az elzekben jelzett flttelek adottak, akkor senkinek sem
szabad lni s senkit sem szabad meglni, segtsget nyjtani viszont nem kell mindenkinek, hanem csak a
srltnek kell, s arra nem kteles mindenki, csak akitl ez elvrhat. Ezrt a diszpozci, illetve a diszpozci
s a jogkvetkezmny kapcsolata alapjn a jogi normknak hrom csoportjt klnbztetjk meg: a parancsol,
a tilt s a megenged normkat. Ez megfelel a magatarts jogi minstse hrom alapformjnak.
g) A jogi norma strukturlis jellemzi kz tartozik, hogy tg rtelemben vett cmzettjeinek kre kt
dimenziban lelhet fl. Ez a trsadalmi normk tbbfle funkcijbl kvetkezik: elrjk a kvetend
magatartst s msok magatartsnak megtlst, elbrlst is. Ez a kettssg a normaszerkezetben is
kifejezdik. A jogi norma struktrja az extenzv implikci logikai kapcsolatval is kifejezhet, amely szerint
mindig ha van A, akkor van B. A jogi normban nem egy, hanem kt extenzv implikcit figyelhetnk meg.
178
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. A JOGI NORMA S A


JOGSZABLY
Az egyik a jogi norma hipotzise s a diszpozciban elrt emberi magatarts kztt ll fnn, a msik a szban
forg magatarts s a hozzfztt jogkvetkezmnyek kztt. (Peschka 1980, 942.) Ennek megfelelen a jogi
normk kt elrst tartalmaznak: az egyik a hipotzisbl s a diszpozcibl ll s a jogi norma alanynak szl,
annak a magatartst rja el; a msik a hipotzissel sszeolvadt diszpozcibl s a jogkvetkezmnybl ll, s a
jogalkalmazhoz szl. Nincs azonban sz kt nll jogi normrl, egy n. magatartsnormrl s egy n.
dntsnormrl, ezek csak egytt alkotnak egy jogi normt. A jogi normk nyelvi megfogalmazsa eltr lehet
attl fggen, hogy az emltett kt dimenzi kzl melyiket helyezik eltrbe. gy pldul a Ptk. 339. -a (Aki
msnak jogellenesen krt okoz, kteles azt megtrteni.) a jogi normba foglalt magatarts alanynak a
szempontjt, a bntetjogi normk pedig a jogalkalmaz nzpontjt fejezik ki nyelvi formjban.

2. 2. A jogi norma rvnyessge s hatlya


a) A jogi normk rvnyessge a trsadalmi normk sajtossgai kapcsn kifejtetteknek megfelelen azok
ktelez erejt jelenti. A jogelmletben a jogi normk rvnyessgt hrom, egymst nem kizr szempontbl
lehet vizsglni. Jogszociolgiai megkzeltssel a jog rvnyessgnek viszonyt vizsglva megllapthat,
hogy a jogi normk rvnyessgnek, ktelez erejnek flttele tnyleges rvnyeslsk bizonyos minimuma.
Termszetjogi megkzeltssel fl lehet tenni azt a krdst, hogy rvnyes lehet-e, ktelez lehet-e egyltaln
az igazsgtalan jogi norma. A tteles jog oldalrl trtn jogpozitivista megkzelts azt vizsglja, hogy a
jogalkotsnak s magnak a jogi normnak melyek azok a sajtossgai, amelyek nlkl rvnyessgrl, ktelez
errl nem beszlhetnk. Erre a krdsre az ltalnos jelleg vlaszt a jogelmlet adja meg, az egyes
jogrendszerekre jellemz rszletszablyok viszont az alkotmnyjog terletre tartoznak.
Jogelmletileg vizsglva a jogszably rvnyessge egyrszt komplex, tbb mozzanatbl sszetevd jelensg,
msrszt pedig lland alakulsban, filozfiai mszval levsben van. A jogszably rvnyessge az llami
knyszerrel biztostott llamakarati forma, a jogban kifejezd akarat alanynak trsadalmi klnssge, a
jogszably [az ltalunk hasznlt terminolgia szerint jogi norma] realizldsa, rvnyeslse mint
komponensek lland mozgsban, alakulsban, levsben lv relcijnak eredjeknt ll el. Nem elg teht a
jogszably rvnyessgt kizrlag llamakarati megjelensre s llami knyszerrel biztostottsgra
visszavezetni, jllehet kzvetlen megjelensben a jogi normnak ez a pozitivitsa jelenti az rvnyessgt. De
nem kevsb helytelen a meghatroz mozzanatot egyedl a jogszably rvnyeslsben ltni. A jogszably
rvnyessge ugyanis egyarnt fgg llamakaratknt val kifejezstl s az ahhoz fzd llami knyszertl,
amely szksg esetn a jogszably megvalsulst biztostja, attl a trsadalmi bzistl, amelynek akaratt a
jogszably kifejezi, valamint attl, hogy ajogszably trsadalmi mretekben s ltalnossgban miknt
rvnyesl. A jogszably rvnyessghez vezet komponensek brmelyike hinyozzk, vljon gyengv, vagy
vesztse el kapcsolatt a tbbi mozzanattal, a jogszably rvnyessge talakul, megvltozik, illetve ktsgess
vlik.
Ha ugyanis llami knyszerrel biztostott llamakaratknt, teht a pozitv jogi formban olyan trsadalmi
tartalom jelenik meg ltalnosknt, amely nincs sszhangban az adott trsadalmi felttelekkel, akkor
rendszerint a jogszably trsadalmi bzisnak beszklse kvetkezik be Ennek tovbbi magtl rtetd
kvetkezmnye, hogy az ilyen tartalm s trsadalmi bzis jogszably trsadalmi ltalnossgban nem
rvnyesl. Amit itt az rvnyessg utbb emltett komponensvel, az rvnyeslssel kapcsolatosan klnsen
hangslyozni kell, az az rvnyesls, illetve nem rvnyesls trsadalmi ltalnossga. Az ugyanis, hogy a
jogi normt egyidejleg megsrtik, s az egyedileg, szrvnyosan, esetleg nem rvnyesl, mg nem rinti a
jogszably rvnyessgt. A jogszably rvnyeslsnek, illetve nem rvnyeslsnek trsadalmi
ltalnossga ltalban meglehetsen hossz peridust jelent, ezrt is emeltk ki a jogszably rvnyessgnek
azt a sajtossgt, hogy az lland alakulsban, levsben van De a trsadalmi-gazdasgi feltteleknek
ellentmond, azokat ignorl tartalm jogszably elbb-utbb vgl is mindig elveszti rvnyessgt. (Peschka
1980, 951952.) Nyilvnvalan elveszti rvnyessgt az a jogi norma, amelynek a trgyt kpez magatartsok
a hozzjuk kapcsold trsadalmi viszonyokkal egytt megszntek. gy az 1948-as llamostsok s a tzsde
bezrsa kvetkeztben a tzsdei alkuszok tevkenysgt szablyoz jogi normk formlis hatlyon kvl
helyezs nlkl is elvesztettk rvnyessgket. Itt nem trgyalhat az a problma, hogy az adott trsadalmi
viszonyok s magatartsok ismtelt kialakulsa esetn tteles jogi rendelkezs hinyban flled-e
ezeknek a normknak az rvnyessge.
A jogi normk rvnyessgnek pozitv jogi vonatkozsait nmikppen bonyoltja az a krlmny, hogy
rvnyessge kzvetlenl a jogi normnak van, az rvnyessg tteles jogi flttelei viszont a jogszablyokhoz
kapcsoldnak. Ezrt az a jogi norma tekintend ebbl a szempontbl rvnyesnek, amelyet olyan
jogszably(ok)ba foglalt jogttelek alkotnak, amely(ek) megfelel(nek) az rvnyessg tteles jogi fltteleinek.

179
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. A JOGI NORMA S A


JOGSZABLY
A jogi norma, illetleg a jogszably rvnyessgnek pozitv jogi fltteleit a kvetkezkben foglalhatjuk
ssze: a jogi normt tartalmaz jogszably
1. illeszkedjk a jogforrsok hierarchijba;
2. megfelel jogalkotsi jogkrrel flruhzott szerv alkossa, megfelel eljrs sorn;
3. megfelel mdon hirdessk ki.
b) A jogi normk hatlya azt fejezi ki, hogy azok meghatrozott idben, meghatrozott terleten s
meghatrozott szemlyek szmra ktelezek, vagyis rvnyesek. Ennek megfelelen a jogi normk idbeli,
terleti s szemlyi hatlyt klnbztetjk meg. Az erre vonatkoz tteles jogi szablyozs alapjaiban az
alkotmnyjog, rszleteiben pedig az egyes joggak krbe tartozik.
A jogi normk idbeli hatlynak kezd idpontjt, a hatlybalps napjt a jogszablyban meg kell
hatrozni, vagy azzal egy ksbbi jogszablyt kell flhatalmazni. (Ha ezt elmulasztjk, akkor a hinyossgot
ksbb csak egy kln jogszabllyal lehet ptolni.) A kezd idpont lehet a kihirdets napja s valamely
ksbbi idpont is, rendszerint valamely hnap els napja. A hatlybalps idpontja ms idponthoz val
viszonytssal is meghatrozhat (pldul 1989:XXXIII. tv. 18. -a munkahelyi prtszervezetek
megszntetsrl). A hivatkozott rendelkezs egybknt azt a viszonylag ritka esetet pldzza, amikor az egyes
jogszablyba foglalt jogi normk hatlya eltr, egyes jogi normk ksbb lpnek hatlyba, mint a tbbiek. Az
ilyen kivtelektl eltekintve ltalban nincs klnbsg a jogi normk s a jogszably hatlya kztt. A
hatlybalps idpontjt gy kell meghatrozni, hogy kell id maradjon a jogszably alkalmazsra val
flkszlsre, a jogszably cmzettjeinek pedig arra, hogy a megvltozott jogi krnyezethez alkalmazkodni
tudjanak. Ezrt a jelentsebb jogszablyokat a kihirdetsnl nhny hnappal ksbbi idpontban lptetik
hatlyba. Ezen idszak alatt a jogszably rvnyes ugyan, de mg nem hatlyos. Ezt az idszakot nevezik
vacatio legisnek. A kihirdets s a hatlybalps kztt megfelel idtartam biztostsa nem pusztn technikai
krds, hanem a jogllamisg garancilis eleme.
A jogi norma hatlya akkor sznik meg, ha azt ms jogszably hatlyon kvl helyezi ami vagy kifejezett
rendelkezssel, vagy eltr tartalm j szablyozssal trtnhet , ha a jogszablyban megszabott hatrid lejrt
vagy ha a jogszablyt az Alkotmnybrsg megsemmisti.
A jogi normk idbeli hatlyhoz tartozik a visszahat hatly krdse is. A jogalkotsi trvny szerint
jogszably a hatlybalpst megelz idre nem llapthat meg ktelezettsget, ktelezettsget nem tehet
terhesebb, valamint nem vonhat el vagy korltozhat jogot, s nem nyilvnthat valamely magatartst
jogelleness [2010. vi CXXX. trvny 2. (2) bek.].
A jogszably esetleges visszahat hatlyrl s az tmeneti rendelkezsekrl kifejezetten rendelkezni kell.
Mivel a jogi normk kzvetlenl magatartsokat szablyoznak, a visszahat hatly krdse a korbbi
magatartsokra vonatkozik, s nem a korbban kialakult llapotokra. A visszahat hatly tilalma mgtt az a
megfontols hzdik meg, hogy a korbban megvalstott emberi magatartsokat sem megvltoztatni, sem meg
nem trtntt tenni nem lehet, csupn azok jogi megtlst, jogi minstst lehet megvltoztatni. A
jogbiztonsg kvetelmnyvel s gy a jogllamisggal sszeegyeztethetetlen s rendkvli krlmnyektl
eltekintve igazsgtalan is, ha a megvalsts idejn jogszer magatartst ksbb jogelleness nyilvntjk, s
ahhoz htrnyos jogkvetkezmnyt, szankcit fznek. Ez a gondolat fejezdik ki a hivatkozott magyar
jogszablyban is. Rendkvli krlmnyek indokoltt tehetnek kivtelesen visszahat hatly szablyozst,
pldul hbors s npellenes bntettek esetben, de az mindig szmos, itt nem rszletezhet elmleti, politikai
s jogpolitikai agglyt s problmt vet fl. A visszahat hatly tilalma nem vonatkozik az llam szmra
kedveztlen szablyozsra sem. Az llam sajt ktelezettsgeit terhesebb teheti visszahat hatly
trvnyhozssal. Erre a krptlsi trvnyek krben lehet pldt tallni. A korbbi magatartsok ellenkez
tartalm visszahat szablyozsa, vagyis a korbban jogellenes magatartsok utlagos jogszerv nyilvntsa
(rehabilitci) vagy csak a htrnyos kvetkezmnyek alli mentests (amnesztia, adelengeds) az llam
rszrl megengedett, de az magnszemlyek jogait nem srtheti. A bntetst az llam elengedheti, a srtettnek
jr krtrtst nem.
A visszahat hatly tilalma nem foglalja magban a korbban kialakult llapotok, jogi helyzetek
megvltoztatsnak tilalmt, esetenknt mgis komoly megfontolsok szlnak az ilyen tilalom mellett. Ezt
nevezik gyakran a szerzett jogok vdelme elvnek. Ez az elv ltalnosan mr csak azrt sem lehet irnyad,
mert az a trsadalmi vltozsokat csaknem lehetetlenn tenn. Ezrt mindig konkrt krlmnyek, kzttk az

180
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. A JOGI NORMA S A


JOGSZABLY
adott jogviszonyok s jogi helyzetek politikai s jogpolitikai mrlegelstl fgg, hogy mennyiben fogadjk el a
jogalkots vagy annak alkotmnybrsgi kontrollja sorn a jhiszemen szerzett jogok vdelmnek elvt,
pldul hogy megillesse-e tovbbra is a jogosultat a kiemelt nyugdj. A szerzett jogok vdelme elvnek
gyakorlati hatsa hasonlt a visszahat hatly tilalmhoz, gy a publicisztikban gyakran sszemossk ezt a kt
jelensget. Alapvet klnbsg azonban a kett kztt, hogy a visszahat hatly esetben korbbi
magatartsoknak az akkor hatlyos jogtl eltr utlagos szablyozsrl van sz, a szerzett jogok vdelme
esetben pedig korbban kialakult, de a jelenben ltez llapotokat rint jvbeli magatartsok
szablyozsrl.
tmeneti rendelkezsekre rendszerint akkor van szksg, ha a jogi szablyozs megvltoztatsa tarts
jogviszonyokra vonatkozik vagy folyamatban lv eljrsokat rint. Ilyen esetekben rendelkezni kell arrl, hogy
egy folyamatban lv perben mennyiben kell alkalmazni az j szablyokat, vagy hogy pldul a laksbrletre
vonatkoz j szablyokat a folyamatban lv brleti viszonyokra is alkalmazni kell, vagy csak azokra,
amelyekre csak ezutn ktnek szerzdst.
A jogi normk terleti s szemlyi hatlya szorosan sszetartozik. A szemlyi hatly a kifejezs szigor
jogelmleti rtelmben a terleti hatly alli kivteleket jelenti, s nem kzvetlenl a jogszablyok
cmzettjeinek a krt szabja meg, hanem hogy ki lehet egyltaln cmzett. Az orszgos szint jogszablyok,
illetleg az azokba foglalt jogi normk hatlya ltalban az orszg terletn tartzkod szemlyekre terjed ki, az
nkormnyzati rendelet hatlya pedig az nkormnyzat illetkessgi terletre. Ha ettl el kvnnak trni, akkor
a jogszablyban kifejezetten rendelkezni kell a terleti s szemlyi hatlyrl. A szemlyi hatly teht egyfell
korltozhatja a terleti hatlyt, az all kivteleket llapthat meg (pldul a jogszably hatlya a
Magyarorszgon tartzkod klfldiekre nem terjed ki); vagy pedig azt kiterjesztheti. gy pldul a magyar
Bntet Trvnyknyv hatlya a klfldn tartzkod magyar llampolgrokra is kiterjed.
Az itt trgyalt szemlyi hatlytl klnbz krds az a jogszably-szerkesztsi megolds, amikor a cmzettek
krt kln jogttelben hatrozzk meg, ugyancsak szemlyi hatly elnevezs alatt. Az els esetben a jogi
normrl szl rendelkezsrl, a msodik esetben viszont a jogi norma tartalmi elemrl van sz.

3. 3. A jogi normk fajti


A jogi szablyozsnak kt f mdjt s annak megfelelen a jogi normknak kt f csoportjt klnbztetjk
meg: az n. regulatv jogi normval s az n. feladatkijell normval trtn szablyozst. A jogi normk
harmadik csoportjaknt hatrozhatjuk meg a jogrendszer egysgessgt biztost jogi normkat.
a) Regulatv jogi normknak a hagyomnyos, hipotetikus szerkezettel jellemezhet jogi normkat nevezzk,
amelyek kzvetlenl szablyozzk a jogi norma alanyainak a magatartst oly mdon, hogy azokat normatve
minstik s jogkvetkezmnyeket helyeznek kiltsba. A regulatv jogi normk tartalmi jellemzje, hogy az
adott, spontn mdon kialakult trsadalmi viszonyok vdelmre (akkor azokat ltalban tilt, negatv szerkezet
jellemzi), illetleg a jogalkot cljainak megfelel spontn fejlds lehetsgeinek a biztostsra (akkor azokat
ltalban a megenged szerkezet jellemzi) alkalmasak elssorban. Ez nem jelenti azt, hogy a regulatv jogi
normk kztt nincsenek szp szmmal parancsol normk is, azok azonban pusztn e szablyozs
logikjnak s trsadalmi tartalmnak a szempontjbl msodlagosak: tbbnyire vagy a spontn mdon
ltrejtt ktelezettsgek teljestsnek a biztostsra (ktbr), vagy a mr ltrejtt konfliktusok megoldsra
(krtrts), vagy a jogrvnyesls biztostsra szolglnak. gy a regulatv szablyozs az igazgatsi
rendelkezsek vgrehajtsnak a biztostsra (pldul szablysrtsek), valamint az llamrezon rdekben is
flhasznlhat (pldul fljelentsi ktelezettsg). Az itt vzolt tartalmi sajtossgaik miatt a regulatv jogi
normk rvnyeslshez nincs szksg flttlenl az llami szervek kzremkdsre.
A regulatv jogi normkon bell tovbbi alfajokat klnbztethetnk meg a jogi norma egyes szerkezeti
elemeihez kapcsoldan. A hipotzis s a diszpozci meghatrozsaalapjn meghatrozott tartalm s nem
meghatrozott tartalm jogi normkat ez utbbiakon bell pedig keretszablyokat s utal normkat
klnbztetnk meg azon az alapon, hogy maga a jogi norma tartalmazza-e a hipotzis s a diszpozci
meghatrozst, vagy azt ms jogi normkra val hivatkozssal teszi meg. Meghatrozott tartalm a csalst
tilt norma (aki jogtalan haszonszerzs vgett mst tvedsbe ejt vagy tvedsben tart s ezzel krt okoz
Btk. 318. ). Keretszably a Btk. 289. szerinti szmviteli fegyelem megsrtse: Aki a szmvitelrl szl
trvnyben vagy a felhatalmazsn alapul jogszablyokban elrt beszmolsi, knyvvezetsi vagy egyb
ktelezettsgt megszegi, s ezzel vagyoni helyzetnek ttekintst, illetve ellenrzst meghistja vagy
megnehezti Keretszablyok esetn a jogi norma tartalmt ms, ltalban gyakrabban vltoz gazdasgi
jelleg (adjogi, vmjogi, ms pnzgyi jogi stb.) jogszablyok adjk meg, tltik ki a jogi norma kereteit. Utal

181
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. A JOGI NORMA S A


JOGSZABLY
jogi norma a Btk. 231. -ban meghatrozott hivatalos szemly tmogatja elleni erszak. A 229.
rendelkezsei szerint bntetend, aki az ott meghatrozott cselekmnyt hivatalos vagy kzfeladatot ellt
szemly tmogatsra vagy vdelmre kelt szemly ellen kveti el. Az utal jogi norma tartalmnak a
meghatrozsa sorn valamely jogszably pontosan meghatrozott rendelkezsre utal, azt veszi t.
A jogi norma diszpozcija, illetleg a diszpozci s a jogkvetkezmny kapcsolata alapjn tilt, parancsol
s megenged jogi normkat klnbztetnk meg mint errl mr volt sz. Annyit kell mg itt kiegsztsknt
megjegyeznnk, hogy a megenged elrs csak akkor tekintend jogi normnak, ha ahhoz jogkvetkezmny
trsul, mgpedig vagy joghats formjban (mentesls valamilyen szankci all, valamilyen materilis vagy
jogi elny, pldul flhatalmazs biztostsa), vagy a megengedett magatartst zavar vagy akadlyoz ms
magatartsok tilalma s azokkal szemben szankci kiltsba helyezse formjban. Ezrt a megenged
normkat pontosabb lenne jogost normknak nevezni. Itt jegyezzk meg, hogy egyes flfogsok (pldul
Kelsen) a jogi normk negyedik nll fajtjnak tekintik az n. flhatalmaz normkat, amikor is a jogosultsg
gyakorlsa a jogostottnak egyben ktelessge. Nzetnk szerint a flhatalmaz normk a megenged (jogost)
normk sajtos vltozatt kpezik.
A ktelez er alapjn kgens, diszpozitv s ajnl jogi normkat klnbztetnk meg. A kgens jogi
normk ktelez ereje nem fgg a jogi norma alanyainak a megllapodstl, azok a norma elrsaitl kzs
megegyezssel sem trhetnek el. Ilyenek a bntetjogi normk, ott a megegyezsnek annyiban van csak
jelentsge, hogy bizonyos esetekben a megegyezs fogalmilag kizrja a bncselekmny megvalsulst
(pldul nemi erszak). Egyes szerzk (pldul Szotczky Mihly) a kgens jogi normkat kategorikus
normknak nevezik. Tekintettel arra, hogy a kategorikus norma elnevezs inkbb a minden krlmnyek kztt
betartand magatartst elr normkra hasznlatos, clszerbb a kifejezsnek e szkebb rtelemben val
hasznlata. A kategorikus normk ebben az rtelemben a kgens normk sajtos csoportjt kpezik. Minden
kategorikus norma egyben kgens is (pldul emberls tilalma), de nem minden kgens norma kategorikus is
egyben (pldul segtsgnyjts elmulasztsnak tilalma). A diszpozitv (enged) jogi normk ktelez ereje a
jogi norma alanyainak megegyezstl is fgg, annak rendelkezseitl a felek klcsns megegyezssel
eltrhetnek, az eltrst a jog engedi. (Ilyen a polgri jog norminak jelents rsze, gy pldul a Ptk. 278. -a,
amely elrja, hogy a teljests helye ltalban a ktelezett lakhelye, illetleg szkhelye. Ettl eltrve a felek
gy is megllapodhatnak, hogy a teljests helye a jogosult lakhelye vagy valamilyen harmadik hely. Az eltr
megllapodst a Ptk. 200. -a teszi lehetv, mivel kimondja, hogy a szerzds tartalmt a felek szabadon
llaptjk meg, s a szerzdsekre vonatkoz rendelkezsektl egyez akarattal eltrhetnek, ha jogszably az
eltrst nem tiltja.) A diszpozitv normk hzagptl jellegek, lehetv teszik, hogy a felek sajt beltsuk,
akaratuk szerint kzs megegyezssel alaktsk jogviszonyaikat, ha azonban valamilyen krdsben
elmulasztottk a megllapodst, a jogbizonytalansg elkerlse rdekben a jogszably elrsai az rvnyesek.
Az n. ajnl jogi normk elrsai kzvetlenl nem ktelezek, a jogszably csupn ajnlja az azoknak
megfelel magatartst, annak megvalstsra biztat. Az ajnl jogi normk a szocialista munkajogban voltak
gyakoriak, jelentsgk a rendszervltssal jelentsen cskkent. Ilyen volt az a munkajogi norma, amely szerint
a nket terhessgk negyedik hnapjnak kezdettl gyermekk egyves korig lehetleg dleltti mszakra
kell beosztani [34/1967. (X. 8.) Korm. sz. rendelet 44. ]. A lehetleg kittel a jogi norma ktelez erejt
floldja, ajnlss gyngti, ami ktelezv csak akkor vlik, ha azt a kollektv szerzds is kimondja immr a
lehetleg kittel nlkl. Ilyen kollektv szerzds rvn trtn megersts nlkl is rvnyeslhet azonban
bizonyos fokig, hathat a mszakbeoszts alakulsra, a helyi fltteleknek megfelel mrtkben. Az ajnl
normk fleg ott indokoltak, ahol a jogi normk konkretizldsa bels szablyzatok kzvettsvel trtnik.
Ajnl rendelkezst tartalmaz a Nemzeti Ad- s Vmhivatalrl szl trvny is, amennyiben a pnzgyr ltal
foganatostott ellenrzsre nzve azt rja el, hogy azt tbbek kztt az ellenrztt szemly kmletvel,
lehetleg nappal kell vgrehajtani [2010. vi CXXII. trvny 36. (1) bek. d) pontja]. Ugyancsak ajnl
rendelkezst tartalmaz a hatlyos jogalkotsi trvny is. Eszerint az azonos vagy hasonl letviszonyokat
azonos vagy hasonl mdon, szablyozsi szintenknt lehetleg ugyanabban a jogszablyban kell szablyozni
(2010. vi CXXX. trvny 3. ).
Az ajnl normk jogi jellege vitatott. Az egyik llspont szerint azok jogi normk, ugyanis az ilyen
jogszablyok ajnlsnak az elfogadsa az rintett, pontosabban rdekelt cmzettek rszrl nem ktelez, de
ktelez erej az llami szervek s az alkalmazottak szmra. Ha maga az ajnls nem is tartalmaz szankcikat,
ennek ellenre a normk tmogatsra ktelezett llami szervek fegyelmi s egyb jogi felelssge rvn
ttteles mdon szankcionlt normknak tekintendk. Az elmondottak azt a vlemnyt erstik meg, hogy az
ajnl jogszablyok a diszpozitv szablyok egyik fajt alkotjk. (Antalffy et al. 1970, 501.) Ms szerzk
viszont tagadjk az ajnl normk jogi jellegt, mivel ezek csak clszer dntst tancsolnak, illetve vlemnyt

182
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. A JOGI NORMA S A


JOGSZABLY
nyilvntanak az adott esetben legmegfelelbb dnts mdjrl. Ktelez jellegk nem jogi, hanem erklcsi s
politikai termszet.
Az itt ismertetett pldk mutatjk, hogy az ilyen ajnl rendelkezsek jellege nagymrtkben fgg a trsadalmi
s jogi krnyezettl. A kisgyermekes anya ismerheti a munkahely viszonyait, teht rvelhetett azzal, hogy
adottak a lehetsgek, s eslye lehetett a sikerre. Ezzel szemben az jszaka kzepn ellenrzs al vont
szemly egyrszt nem ismerheti azokat a krlmnyeket, amelyek indokolhattk az ajnlstl val eltrst, s a
mr megtrtnt ellenrzst nem lehet meg nem trtntt tenni, legfljebb dlben megismtelni. A jogalkotsi
ajnl rendelkezs a rossz s tgondolatlan jogalkots iskolapldja. Eszerint ugyanis lehetleg egy
jogszablyban kellene szablyozni a hzassgktst s a ketts hzassg, npszerbb nevn bigmia bntetni
rendelst, valamint a tvolsgtarts intzmnyt.
llspontunk szerint mivel a jogkvetkezmnyt a jogi norma fogalmi elemnek tekintjk az n. ajnl
normk esetben nem jogi normval, hanem jogpolitikai elvvel vagy politikai normval llunk szemben.
Vgl osztlyozhatak a regulatv jogi normk jogkvetkezmnyeik szerint. A jogkvetkezmnyeknek kt
fajtjt klnbztetjk meg: a jogszably alanya szmra ltalban elnys joghatst s az annak szmra
ltalban htrnyos szankcit. A joghats tipikusan a megenged diszpozcikhoz kapcsoldik, de ritkn tilt
vagy parancsol diszpozcihoz is. (Ilyen pldul a Ptk. 130. -ban szablyozott talldj. A jogszably
szvegt kiss tfogalmazva ez a norma a kvetkezt mondja ki: Ha valaki flteheten ms tulajdonban lv
nagyobb rtk dolgot tall, kteles mindent megtenni, amit a jogszablyok elrnak, hogy a dolgot a
tulajdonosa visszakaphassa, s ha ez sikerrel jrt, a tall mltnyos sszeg talldjra jogosult. Ez a norma
egybknt arra a ritka esetre is plda, amikor az elrt magatartshoz a jog joghatst is, szankcit is kapcsol: ez
utbbit a Btk. 325. -ba foglalt jogtalan elsajtts bntetni rendelsvel.) Rendszerint azonban a jogi normk
csak az egyik jogkvetkezmnyt, vagy a szankcit, vagy a joghatst helyezik kiltsba, a msikat csak a jogi
norma logikai szerkezetbe rejtve tartalmazzk mint a szankci elmaradsban megnyilvnul igen tgan
rtelmezett joghatst vagy mint a joghats elmaradsban megnyilvnul rvnytelensgi szankcit.
A joghats a) valamilyen anyagi elny biztostsban (pldul talldj); b) valamilyen jogi elny biztostsban
(pldul szerzds rvnyessge), ami ltalban anyagi elnnyel is jr, de nem flttlenl (pldul lehet, hogy a
jogi norma alanya a krlmnyek megvltozsa miatt jobban jrna, ha a szerzds rvnytelen lenne) s c)
jogvdelemben rszestsben nyilvnulhat meg.
A szankcik legfontosabb csoportostsa az okozott htrny jellege szerint trtnik. Eszerint
megklnbztethetk a hallbntets, a testi szankcik (testcsonkts, testi fenyts), a szabadsgelvonssal
vagy korltozssal jr szankcik (brtn, szmzets, knyszermunka, kitilts stb.), a jogoktl val
megfosztssal vagy jogok korltozsval jr szankcik (foglalkozstl, kzgyektl, gpjrmvezetstl stb.
eltilts), a vagyoni szankcik (krtrts, pnzbntets, pnzbrsg, ktbr, vagyonelkobzs stb.) s az
rvnytelensgi szankcik (pldul szerzds, vgrendelet rvnytelensge, hatlyon kvl helyezend tlet
stb.).
A szankcik kzl kiemelt jelentsg az n. represszv szankci. Az elsdlegesen a jogsrtstl val
visszatarts szempontjait tartja szem eltt mind a jogsrt (specilis prevenci), mind pedig a trsadalmi
krnyezet vonatkozsban (generlis prevenci). Tipikusan ilyenek a bntetjogi szankcik. A represszv
szankcikhoz kapcsoldik a jogi felelssgre vonhatsg s a jogi felelssg. Ezzel szemben az rvnytelensgi
szankcik elsdlegesen a jogsrts megszntetsre, az n. reparatv szankcik pedig a jogsrtssel okozott
rdeksrelem jvttelre, helyrehozatalra irnyulnak. A szankciknak ez a megklnbztetse ideltipikus
jelleg, ugyanaz a szankci (pldul polgri jogi krtrts) lehet represszv is s reparatv is; illetleg ezek a
szankcik ssze is kapcsoldhatnak egymssal.
A klnbz szankcik sszekapcsoldsn alapul s rmai jogi hagyomnyokra nylik vissza a jogi normk
hagyomnyos megklnbztetse. Eszerint a szankcik slyossga sorrendjben a kvetkez jogi normk
klnbztethetk meg: lex plusquam perfecta az a jogi norma, amellyel ellenttes magatarts nemcsak
rvnytelen, de bntetend is; lex perfectrl beszlnk, ha valamely jogi norma megsrtse csak
rvnytelensgi szankcit von maga utn, de nem bntetik; lex minusquam perfecta az a jogi norma, amellyel
ellenttes magatarts polgri jogilag rvnyes, de bntetik; lex imperfecta lenne az a jogi norma, amelynek sem
rvnytelensgi, sem bntetszankcija nincs. A jogi norma itt ismertetett fogalmbl is kvetkezik, hogy az
olyan szably, amelynek semmifle jogkvetkezmnye nincsen, nem tekinthet jogi normnak. A modern
jogelmlet kpviseli ezrt ezt a megklnbztetst tbbnyire tlhaladottnak tekintik. Hagyomnyosan szoksos
mg a szankcik joggak szerinti megklnbztetse is (bntetjogi, polgri jogi stb. szankci).

183
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. A JOGI NORMA S A


JOGSZABLY
Klnbsget tehetnk mg az anyagi s az alaki jogi normk kztt. Az elbbiek a termszetes s jogi
szemlyek magatartst mindennapi letkben kzvetlenl szablyozzk, az alaki jogi normk az anyagi jogi
normk rvnyestsre szolgl eljrsban szablyozzk a jogalanyok magatartst (eljrsjogi normk),
illetleg rgztik az llami szervek flptst s ltrehozataluk mdjt (szervezeti jogi normk).
b) A feladatkijell jogi norma vagy rviden feladatnorma tartalmi jellemzje, hogy elssorban olyan
magatartsok szablyozsra szolgl, amelyek spontn mdon nem vagy csak csekly gyakorisggal jnnnek
ltre, gy mindenekeltt az j trsadalmi viszonyok ltrehozshoz kapcsold s a szervezeti magatartsok
szablyozsra. rvnyeslskhz ezrt mindig szksges az llami szervek kzremkdse. Ennek
megfelelen a feladatnormval trtn szablyozs esetben a jogi norma amit ebben az esetben
sszetettsgre tekintettel helyesebb normakomplexumnak nevezni t szerkezeti elembl tevdik ssze:
1. a feladatkitzs (feladatmeghatrozs), ami olyan elrs, amelyben valamely llami szervet (amely egy
szemlybl is llhat) kteleznek valamely eredmny biztostsra vagy feladat elltsra;
2. a feladat elltsra hivatott szervezet megjellse, ltrehozsa az llami szervek hierarchijban;
3. az llami szerv anyagi jogi rtelemben vett hatskrkkel val flruhzsa, vagyis azoknak a jogi s
igazgatsi eszkzknek (engedlyezs, valamilyen tevkenysg flfggesztse, brsgols, kiutals stb.) a
meghatrozsa, amelyekkel az adott szerv feladatait ellthatja;
4. az llami szerv eljrsnak a szablyozsa;
5. a jogkvetkezmnyek (tbbnyire szankcik) meghatrozsa, ami kt irnyban trtnik: a kzjogi
(alkotmnyjogi vagy kzigazgatsi jogi) s a munkajogi felelssg szablyai tartalmazzk azokat az elrsokat,
amelyek a feladatait nem vagy rosszul ellt szervekkel s a munkjukat nem vagy rosszul ellt llami
alkalmazottakkal szemben kiltsba helyezett htrnyokat tartalmazzk; tbbnyire a szablysrtsi felelssg
szablyai tartalmazzk azokat a szablyokat, amelyek szankci kiltsba helyezsvel az rintett szemlyeket
ktelezik arra, hogy engedelmeskedjenek a hatskrt gyakorl szerv intzkedseinek.
A feladatnormk esetben is gyakran elfordul, hogy a nyelvi megfogalmazs sorn az elzekben jelzett
szerkezeti elemek sszeolvadnak, gy klnsen gyakori eset, hogy a feladatmeghatrozsok s a hatskrk
nem vlnak el hatrozottan egymstl: pldul az Orszggyls hzszablya [46/1994. (IX. 30.) OGY hatrozat]
19. (2) bekezdsben is keverednek a hatskrk, feladatok [g), h) s m) pont], st a regulatv,
hatskrgyakorlst korltoz elrsok is [e) pont msodik fordulat].
A feladatnorma-komplexumban teht a szablyozs tartalma szempontjbl a feladatkitzsbl kvetkez
parancsol rendelkezsek az elsdlegesek, a tilt rendelkezsek s a megenged rendelkezsek egy rsze
(flhatalmazs) fleg azok biztostst szolglja, msik rszk pedig a szksges kivteleket tartalmazza. A
feladatnorma-komplexum teht regulatv jogi normkat istartalmaz (eljrs, szankcionls), amelyek nlkl
az llami szerv magatartst ler s ktelezv minst jogi elrsok nmagukban nem alkotnnak
normastruktrt. Ezrt indokolt a feladatnormval trtn szablyozst a jogi szablyozs kln mdjnak, a
feladatnorma-komplexumot pedig a jogi normk sajtos tpusnak tekinteni (amelyik azonban mr tvezet a jogi
normk egymshoz val kapcsoldsnak krdshez), noha elrsai igaz, elgg bonyolultan
tfogalmazhatak lennnek hipotetikus normaszerkezetbe is, illetleg hogy a hagyomnyos regulatv
szablyozs is implicit feladatmeghatrozssal jr egytt: a regulatv jogi normk rvnyre juttatsa sajtos
llami szervek, mindenekeltt a brsgok feladata, amit szintn jogszablyok rgztenek.
A feladatnorma-komplexum tovbbi jellemz vonsa egyfell az anyagi jogi s alaki (eljrsi s szervezeti)
jogi normk sszefondsa, msfell pedig az, hogy cmzettjeinek kre hrom dimenziban helyezkedik el: a
feladatot ellt llami szervek, az llami szerv eljrsa sorn rintett gyfelek s az eljrs jogszersgnek
elbrlsra hivatott frumok tartoznak ide.
A feladatnormval trtn szablyozs trsadalmi httere az llam s ezzel a jog trsadalmi rendeltetsnek
megvltozsa, az llami beavatkozs kiszlesedse. Amg aregulatv norma elssorban a mr kialakult
trsadalmi viszonyok vdelmre, illetleg a spontn fejlds tmogatsra alkalmas, addig a feladatnorma az j
trsadalmi viszonyok elssorban gyors s fllrl irnytott kialaktsra s talaktsra alkalmas jogi
norma. Ezrt is a szocialista jogra, azon bell is fleg az llamigazgatsi jogra jellemz megoldsknt jelent
meg. Szerepe a tervutastsos rendszer flszmolsval, az nllsgok s autonmik elismersvel s
kibontakozsval cskkent s vrhatan tovbb fog cskkenni, br a jogi szablyozs teljes egszben nem
nlklzheti ezt a normatpust.

184
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. A JOGI NORMA S A


JOGSZABLY
c) A jogrendszer egysgessgt biztost jogi normk s elrsok krbe a jogszablyok rvnyessgt
megszab normk, az n. kollzis normk s az rtelmez rendelkezsek tartoznak. A jogszablyok
rvnyessgt megszab s hatlyukat kijell normkrl a korbbiakban mr rszletesen volt sz. A
kollzis normk azt szablyozzk, hogy ha valamilyen jogviszony vagy jogvita nemzetkzi vonatkozsai
kvetkeztben tbb llam jognak az alkalmazhatsga is flvetdik, akkor melyik llam jogt kell alkalmazni.
Fderatv llamok esetben a tagllamok jogai kztti sszetkzseket is kollzis normk rendezik. Ilyen
kollzis norma a magyar nemzetkzi magnjognak az a szablya, hogy a szerzdsen kvl okozott krrt val
felelssgre a krokoz tevkenysg vagy mulaszts helyn s idejn irnyad jogot kell alkalmazni. Az
rtelmez rendelkezsek valamely jogi normban hasznlt fogalom vagy kifejezs szabatos s ktelez
rvny megfogalmazst tartalmazzk. gy pldul a Btk. 137. 4. pontja szerint fegyveresen kveti el a
bncselekmnyt, aki lfegyvert vagy robbananyagot tart magnl.
A jogrendszer egysgessgt biztost jogi elrsok normajellege vitatott. Az rvnyessget megszab s a
kollzis normk esetben arra lehet hivatkozni, hogy azok azrt nem jogi normk, mert nem magatartst
szablyoznak, hanem jogi normk viszonyt fejezik ki s nem tartalmaznak jogkvetkezmnyt. Ez az ellenvets
azonban nem helytll, hiszen pldul az elzekben idzett kollzis norma is talakthat regulatv eljrsjogi
normv: Ha nemzetkzi vonatkozs szerzdsen kvl krokozsrt val felelssgre vonatkoz jogvitt kell
elbrlni, a krokozs helyn irnyad jogot kell alkalmazni, mert klnben az tletet hatlyon kvl helyezik.
Az rtelmez rendelkezsek viszont valban nem jogi normk, csak (ltalban tbb jogi norma rszt kpez)
jogttelek, jogi elrsok, amelyeket jelentsgk miatt kln is nevestettek.

4. 4. A jogi normk kapcsoldsa


A jogi normk magatarts-szablyoz szerepket egyttesen, egymsra tekintettel ltjk el, ezrt kzttk
sajtos kapcsolatok jnnek ltre mind logikailag, mind tartalmilag. Ajogi normk kapcsoldsnak logikai
szempontbl hrom formja emelhet ki: az alternativits, a pozitv megersts s egyttessg (inherencia),
valamint az egymsutnisg.
Alternativits esetben tbb jogi norma kzl csak az egyik alkalmazand. Ennek egyik tipikus megjelensi
formja a fszably-kivtel szerkezet, amikor is a kivtelre ms jogkvetkezmny vonatkozik, mint a
fszablyra. Elfordulhat a kivtel alli alkivtel is, amelyre viszont eltr rendelkezs hinyban ismt a
fszablyra vonatkoz jogkvetkezmny vonatkozik. A megenged normk nagy rsze a tilt normk alli
kivtelknt fogalmazdik meg. Az alternativits msik tipikus megjelensi formja az ltalnos s a klns
jogi norma kln-kln trtn megfogalmazsa. A bntetjogban gyakori az alapeset, a slyosabban
bntetend minstett s az enyhbben bntetend privilegizlt eset megklnbztetse.
Inherencia esetben ugyanahhoz a magatartshoz tbb jogkvetkezmny is kapcsoldik. Az inherens jogi
normk amennyiben ez lehetsges egyttesen alkalmazandk. Szksgszer az inherencia a nem kivtelknt
megfogalmazott, garantl jelleg megenged normk s a megengedett magatartst biztost tilt normk
esetben. Ilyen pldul az llampolgri szabadsgjogok alkotmnyjogi garantlsa s azok bntetjogi vdelme
kztti kapcsolat. Pusztn erst nem szksgszer az inherencia, ha a parancsol vagy tilt normhoz a
szankci mellett joghats is kapcsoldik, mint a talls mr emltett pldja esetben. Pusztn prhuzamos az
egyttessg, ha a tbbszrs szablyozs klnbz jogpolitikai clkitzsre tekintettel trtnik, mint pldul a
kzlekedsi balesetrt val egyttes polgri s bntetjogi felelssg.
Az egymsutnisg esetben az egyik jogi norma diszpozcijnak a megvalstsa vagy meg nem valstsa a
msik norma hipotzist kpezi. Ily mdon tbb jogi norma is lncolatszeren egymshoz kapcsoldhat.
Tartalmi szempontbl nzve a jogi normk egymshoz val kapcsoldsa jogintzmnyeket hoz ltre. A
jogintzmny az egy meghatrozott trsadalmi viszonyt (pldul hzassg, adsvtel, tulajdon, hallbntets)
szablyoz jogi normk sszessge. Mivel egy trsadalmi viszonyhoz kapcsoldnak, egy jogintzmnyhez
ltalban klnbz tartalm, eltr joggba tartoz jogi normk tartoznak. A jogintzmnyek krdsre a X.
fejezetben mg visszatrnk.

5. 5. A jogi normk megjelense. A jogttel s a


jogszably
a) A jogi normk logikai struktrjt alkot elrsok jogttelekben vagy ms szval jogi mondatokban
nyilvnulnak meg; a jogttelek pedig jogszablyokban jelennek meg. Ajogi norma mint logikai egysg s a
185
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. A JOGI NORMA S A


JOGSZABLY
jogttel mint nyelvi megnyilvnuls kapcsolata bonyolult. Ennek egyik oka tl azon a mr jelzett
sszefggsen, hogy egy jogi norma ltalban tbb jogttelben fejezdik ki, s egy jogttel tbb jogi norma
rszt kpezheti az, hogy a jogttelek kztti logikai kapcsolat szorosabb vagy lazbb lehet, ezrt bizonyos
hatrok kztt flfogs krdse, hogy mely jogttelek tartoznak flttlenl egy adott jogi normhoz, vagy pedig
inkbb egy msik kapcsold vagy kivtelt megfogalmaz normt alkotnak. A jogi norma s a jogttel
viszonyt tovbb bonyoltja, hogy a jogszablyok a jogi normatartalmakat kifejez jogttelek mellett olyan
jogtteleket is tartalmaznak, amelyeknek kzvetlenl nincs normajellege. Ezeknek a jogtteleknek a jogi
jellege klnbz erssg lehet, s az a jogrendszer egszben jtszott szerepknek, a kifejezett
normatartalmakhoz val kapcsoldsuknak a fggvnye.
b) Az elz sszefggseket figyelembe vve a jogttelek f tpusait azok normajellege, normativitsa,
valamint megfogalmazsuk rszletessge s sszetettsge alapjn klnbztethetjk meg. Ezek a jogtteltpusok
egymst tfdhetik, hiszen a jogttelek egy szakasz vagy bekezds terjedelme bizonyos hatrok kztt
tetszs szerint bvthet, vagyis tbb klnbz jelleg megfogalmazs is egy szakaszba srthet.
A jogi normatartalmat kifejez jogttelek alkotjk a legjelentsebb s legnpesebb csoportot. Nyelvi
megfogalmazsuk jellege szerint igen klnbzek lehetnek. gy tbbek kztt lehetnek
a magatarts- s a jogkvetkezmny-elrs legfontosabb elemeit egyttesen tartalmaz jogttelek [ilyen a
legtbb bntetjogi jogttel, gy a Btk. mr idzett, az emberlst tilt 166. (1) bekezdse];
csak a magatarts-elrs bizonyos elemt tartalmaz jogttelek (ide tartoznak tbbek kztt a
feladatmeghatrozsok, a hatskrt megllapt s a szervezetet ltrehoz jogttelek);
csak a jogkvetkezmny elrsra vonatkoz, azt tartalmaz jogttelek (ez az, amit egyesek pontatlanul
szankcionl normnak neveznek);
ms hivatkozott jogttel megfogalmazsra utal jogttelek;
ms jogttelekre jogszablycsoport krlrsval utal jogttelek;
fogalommeghatroz jogttelek, ilyenek tipikusan az gynevezett rtelmez rendelkezsek (pldul Btk. 137.
). Sajtos vltozatuk a leszkt rtelmez rendelkezs vagy megszort jogi mondat, amikor egy fogalomnak
meghatrozott sszefggsben az eredeti jelentsnl szkebb rtelemben val hasznlatt rja el a jogttel, gy
pldul Ptk. 685. a) pontja. A fogalommeghatroz jogttelek akkor fejeznek ki normatartalmat, ha az ltaluk
meghatrozott fogalomhoz ms jogttel vagy kzvetlenl jogkvetkezmnyt kapcsol, vagy az a fogalom
valamely jogi norma tartalmt kpez magatarts-elrs rsze. Ennek hinyban a fogalommeghatrozs csak
ltszlagos, valjban deklaratv kijelentsrl van sz. gy pldul a Magyarorszg fvrosa Budapest
(Alaptrvny F. cikk) akkor lenne normatartalmat kifejez fogalommeghatrozs, ha ahhoz pldul olyan
rendelkezs kapcsoldna, hogy a kzponti llami szervek a fvrosban ktelesek mkdni; a fvros terletn
kvl hozott dntseik rvnytelenek;
vgrehajtsi jogszablyok alkotsra flhatalmaz jogttelek.
A jogttelek kvetkez csoportja jogi normatartalmat kzvetlenl nem fejez ki, hanem ms jogi normk
rvnyessgre vonatkozan tartalmaz elrst rvnyessgi flttelek, hatlyba lptets, hatlyon kvl
helyezs, terleti s szemlyi hatly meghatrozsa vagy jogszably-kollzi elrsa formjban. Ezek a
jogttelek ltalban a jogrendszer egysgessgt biztost jogi normk kifejezdsei, ezrt bizonyos esetekben
jogi normatartalmat kifejez jogttelekknt is flfoghatk.
A jogttelek harmadik csoportja jogi clokat s jogi alapelveket tartalmaz. Ezek jelentsge abban fejezdik
ki, hogy meghatrozott jogi normkat a clmeghatrozsokkal s alapelvekkel sszhangban kell rtelmezni. Az
alapelvek jellegt jl pldzza a Ptk. 1. (2) bekezdsnek az a szvegezse, amely szerint a trvny
rendelkezseit a Magyar Kztrsasg gazdasgi s trsadalmi rendjvel sszhangban kell rtelmezni. A
clmeghatrozsok j pldja a Btk. 37. -a a bntets cljrl (a bntets clja a trsadalom vdelme
rdekben annak megelzse, hogy akr az elkvet, akr ms bncselekmnyt kvessen el).
A jogttelek negyedik csoportja politikai clkitzseket tartalmaz. Ezek a zrt normastruktrktl abban
klnbznek, hogy nem hatrozzk meg sem a clok megvalstsnak eszkzeit, sem a jogkvetkezmnyeket,
sem azon szemlyek krt, akik a clok megvalstsra ktelesek. ltalban nincs jogi norma jellegk, hanem
az llami szervek tevkenysgt befolysol sajtos politikai normk rszt kpezik, rvnyeslsket politikai
eszkzkkel biztostjk.
186
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. A JOGI NORMA S A


JOGSZABLY
A jogttelek tdik csoportja szimbolikus jelentsg, deklaratv jelleg megfogalmazsokat tartalmaz.
Ezeknek a normativitsa igen csekly. Bizonyos fajti pldul meghatrozott szemly emlknek trvnybe
iktatsa nmagukban nlklznek mindenfle normativitst. Ms deklaratv jogttelek viszont az azokban
szerepl nem jogi fogalmak rvn viszont befolysolhatjk a jogi normk rtelmezst, vagyis alapelvfunkcit
tlthetnek be. Ilyen szerepet jtszhat pldul az a megfogalmazs, hogy a Magyarorszgon l nemzetisgek
llamalkot tnyezk [Alaptrvny XXIX. cikk (1) bek.].
c) A jogszably az egy jogalkotsi aktussal elfogadott jogttelek sszessge. A jelentsebb jogszablyok a
tteles rsz mellett nneplyes bevezet rszt, n. preambulumot tartalmaznak, illetleg azokhoz miniszteri
indokols kapcsoldik. A preambulum a jelentsebb jogszablyok tteles rendelkezseit megelz
tnymegllaptsokat s rtkelseket tartalmaz nneplyes bevezet, amely utal az adott jogalkots
indokoltsgra, jelentsgre s cljra is. A preambulumba s a miniszteri indokolsba foglaltak kzvetlenl
nem ktelezek, azonban azok a jogi normk rtelmezse sorn jelents szerephez juthatnak.
A fontosabb jogszablyok, ltalban trvnyek fbb szerkezeti elemei teht a kvetkezk:
a jogszably cme s megjellse;
preambulum;
az ltalnos jelleg tteles rendelkezsek, az n. ltalnos rsz, ezen bell alapelvek, clmeghatrozsok,
terleti s szemlyi hatly meghatrozsa, ltalnosan rvnyes normatartalmak;
klns rsz, az egyes rszletkrdseket szablyoz jogi normk;
zrrendelkezsek, ezen bell hatlyon kvl helyez, hatlybalpsrl rendelkez, vgrehajtsra flhatalmaz
rendelkezsek;
miniszteri indokols;
mellkletek.
Ez a szerkezet arra is utal, hogy a jogalkotssal ltrehozott szvegben bizonyos fok normativitssal nem
csupn s nem is szksgszeren csak normatartalmak rendelkeznek. A jogszablyi szvegek gyakran
magukban foglalnak klnfle rtkel tartalmakat is. Ezek jelentkezhetnek a tteles rendelkezsek szvegszer
kifejezsben oldottan, de szerepelhetnek a jogszablyi szveg nllsult helyein gy preambulum formjban
s a tteles rendelkezseket zr epilgus formjban is. Tekintet nlkl normatartalmra vagy rtkel
tartalmra, a jogknt alkotott szveg egsze bizonyos fok normativitssal rendelkezik. Normastruktra
hinyban ugyan regull funkcit nem tlthet be, ez azonban korntsem zrja ki, hogy a normatv
szvegben tallhat ms normastruktrkhoz kapcsoldva elvi normativitsn tl tnyleges gyakorlati
jelentsggel is ne rendelkezzk. Ezek az rtkel tartalmak napjainkban fknt a jogalkott vezrl
trsadalmi clkitzsek rgztsre [szolglnak]. Ezen tlmenen van az rtkel tartalomnak egy legjabb
kori flhasznlsa is Ekkor az rtkel tartalommal a preambulumban elvgzett quasi-rendezs egy politikai
kompromisszum kifejezdse: normastruktrval trtn szablyozsra alkalmatlan, vagy valjban szablyozni
nem kvnt krdseknek a ltszatszablyozsa. (Varga 1980, 819.)
d) A jogszablyok fajtit alapveten a bennk foglalt rendelkezsek jellege szerint klnbztethetjk meg.
Mivel egy jogszably tbbfle rendelkezst is tartalmazhat, ezek a fajtk tfedhetik egymst. A jogszablyok
legfontosabb fajti a kvetkezk:
jogi normkat tartalmaz,
jogi normk rvnyessgt rint,
egyedi intzkedst tartalmaz,
politikai clkitzst tartalmaz,
szimbolikus, deklaratv jelleg jogszablyok.

187
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. A JOGI NORMA S A


JOGSZABLY
e) A jogszablyoknak a jogrendszerben elfoglalt helye alapjn megklnbztetjk az eredeti jogszablyt s az
azt ksbb mdost jogszablyokat, valamint az alapjogszablyt s az ahhoz kapcsold vgrehajtsi
jogszablyokat. Ebbl a szempontbl azonban a legjelentsebb a kdex s a novella megklnbztetse.
A kdex fogalma sok ms trsadalomtudomnyi s jogi fogalomhoz hasonlan trtnetileg tbbfle rtelmet
kapott. A tks trsadalmakat megelzen kdexnek szszefgg joganyagok kimert s rendszerezett
formban trtn kzzttelt neveztk, ami elsdlegesen a korbbi jog sszefoglalst, egysgestst clozta,
s csak kisebb mrtkben irnyult a korbbi jog mdostsra vagy kiegsztsre. Ilyen kdex volt Hammurabi
trvnyknyve, Justinianus kdexe, s ilyenek voltak a kzpkori szoksjoggyjtemnyek. Ezeket azonban a
sz mai rtelmezse szerint nem nevezhetjk kdexeknek, hanem csak a kodifikci prekapitalista
elforminak, mivel nem azrt hozattak ltre, hogy flvltsk az si szoksjogot, hanem hogy a mell egy
mdost s kiegszt egysges klnrendet intzmnyestsenek. Azonban mr a puszta rsba foglalsnak is
nagy volt a jelentsge, mivel rgztette s brki szmra megismerhetv is tette a jogot. Ezrt a kodifikcis
elformkat mr e kezdetleges megnyilvnulsaiban is a jogismeret demokratizmusnak a biztostsra is
flhasznltk (Varga 1980, 821.). A polgri talakulssal jtt ltre a sz modern rtelmben vett kdex. Ez a
jogalkots technolgijt s vele az egsz jogi rendszer mkdst gykeresen talaktotta s ezzel j minsget
hozott ltre. A modern kodifikci a jogalkotsnak az a fajtja, amikor a joganyag egymssal szorosan
sszefgg s ms jogterletektl elhatrolhat rszt a viszonylagos teljessg ignyvel rendszerezett
formban egyetlen jogszablyban alkotjk meg s teszik kzz. A kdex tbbnyire trvny formjban jelenik
meg, de nem flttlenl. A korbbi magyar gyakorlatban igen gyakori volt a rendeleti szint kodifikci, gy
rendeztek olyan alapvet llampolgri jogokat is, mint pldul az egyeslsi jog vagy az tlevlhez val jog.
A kdexek tovbb tbbnyire egy joggba tartoz jogi normkat tartalmaznak, ezeket homogn kdexeknek
nevezhetjk. Ezek azonos jelleg magatartsokat szablyoznak. Ilyenek a klasszikus nagy kdexek, mint a Btk.,
Ptk., a csaldjogi trvny, polgri perrendtarts, a bnteteljrsi trvny stb. Az n. komplex kdexek ezzel
szemben klnbz joggba pldul polgri jogba s kzigazgatsi jogba tartoz normkat tartalmaznak,
amelyeknek az a kzs vonsa, hogy azonos vagy szorosan sszefgg trsadalmi viszonyokhoz (pldul
bnyszat, nkormnyzati laksokhoz juts s azok brlete) kapcsold, de nem azonos jelleg magatartsokat
szablyoznak.
A kdexek a jogforrsi rendszeren bell kiemelked helyet foglalnak el, aminek az alapjt viszonylagos
ltalnossguk, a magatartsok adott krnek a relatv teljessg ignyvel trtn szablyozsa s a szablyok
egysges rendszerbe foglalsa kpezi.
A viszonylagos teljessgre trekvs nem jelenti mg homogn kdexek esetn sem azt, hogy a kdex az
adott jogg egyetlen jogszablya. Mg a leginkbb zrt bntetjog terletn sincs ez gy, pldul a magyar
hatlyos bntetjog forrsai kz tartozik a Btk., azaz az 1978. vi IV. trvny s a mdostsai mellett az 1945.
vi VII. trvnnyel trvnyerre emelt, az 1440/1945. (V. 1.) ME rendelettel mdostott s kiegsztett 81/1945.
(II. 5.) ME rendelet is. Emellett a kdexek hatlybalpsrl s a szksges tmeneti intzkedsekrl rendszerint
kln rendeletek szlnak. Az sszetettebb, tbbfle letviszonyt s magatartst tfog joggakban mg inkbb
ez a helyzet. gy pldul nem a Polgri Trvnyknyv tartalmazza a szellemi alkotsokra vonatkoz polgri jogi
normkat, hanem kln trvny. Ezenkvl szmos tovbbi trvny s rendelet tartalmaz polgri jogi normkat.
Az alkotmnyjogra s az llamigazgatsi jogra az egyes rszterleteket szablyoz kdexek a jellemzk
(llampolgrsgi trvny, vlasztjogi trvny, kzigazgatsi eljrsi trvny stb.).
A kdex viszonylagos ltalnossga mindenekeltt abban fejezdik ki, hogy az foglalja magban az adott
jogg ltalnos jogelveit, szablyozsi cljait s alapvet intzmnyeit. Ebbl a flsorolsbl kitnik, hogy a
kdex nemcsak magatartsszablyokat vagy azok elemeit tartalmazza, hanem annak ms sszetevi is vannak.
Ez nemcsak kdexek esetben fordul el, hanem ms jogszablyoknl is; ezek a nem kifejezetten
magatartsszably-sszetevk azonban a kdexek esetben jval gyakoribbak s jelentsebbek. Ide tartoznak
tbbek kztt a preambulumok, a jogok gyakorlsra s a jogi normk rtelmezsre vonatkoz alapelvek s a
clmeghatrozsok.
A kdex rendszerezettsge, rendszerjellege az elzeken tlmenen a kdex valamennyi jogi normjra
vonatkoz elrsok ltalnos rszknt trtn kiemelsben s az egyes jogi normknak klns rszknt
trtn tematikus elrendezsben mutatkozik meg.
A kdex vzolt sajtossgai miatt az adott jogg vagy jogterlet egyb jogszablyai a kdexnek al vannak
rendelve mg azonos jogforrsi szint esetn is. A kdex teht nem (vagy nemcsak) hierarchikusan, formailag,
hanem tartalmilag flrendelt az egyb jogszablyoknak.

188
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. A JOGI NORMA S A


JOGSZABLY
A kdex a trsadalmi viszonyok jogi szablyozsnak egy sajtos mdja is. A joggba tartoz klnbz
jogforrsi szint s kisebb vagy nagyobb szmot alkot, sok ismtldst s ellentmondst tartalmaz jogszablyi
anyag helybe lp, s ezeket a viszonyokat egysges alapelveknek megfelel rendszerben szablyozza. A
kdexnek mint sajtos szablyozsi mdnak ebbl kvetkez hatsa fleg kt vonatkozsban jelentkezik.
Egyfell megknnyti a jogalkalmaz szervek szmra a hatlyos joganyag vilgos ttekintst, rtelmezst s
alkalmazst. Msfell a legkedvezbb fltteleket nyjtja az llampolgrok szmra az adott jogg elveinek,
alapvet jogintzmnyeinek s jogi szablyainak megismershez. (Antalffy et al. 1970, 479.) A modern
kontinentlis jogflfogs ezrt ott, ahol annak flttelei adottak a kodifikcit tekinti a legmegfelelbb jogi
formnak.
A kdex emltett elnyei mellett a jog megmerevedst, alkalmazkodkpessgnek a hinyt is elidzheti.
Ezt a veszlyt kt mdszer alkalmazsval lehet elkerlni. Az egyik a kdex tnyllsainak ltalnosabb
megfogalmazsa (eltren az egyes esetekhez aprlkosan ktd kazuisztikus szablyozstl), ami kpess
teszi a kdexeket, hogy a trsadalmi viszonyok fejldsnek tvlatait is tfogjk, s lehetv teszi az jonnan
jelentkez magatarts-vltozatok szablyozst is; a msik pedig vagy az adott jogterlet ismtelt kodifiklsa,
az n. rekodifikci, vagy pedig a kdexek idnknti fllvizsglata, tfog koncepci alapjn trtn
jelentsebb mdostsuk. Az ilyen jelleg mdostst nevezik novellnak.

6. 6. A jogszablyok kzzttele, a jogszablyok


megismersnek eszkzei
A jogszablyok kzzttele nem azonos kihirdetskkel. A kihirdets a szkebb fogalom, mivel az a
jogszablynak olyan, jogilag szablyozott mdon meghatrozott helyen s formban trtn kzzttele, amely
egyben a jogszably rvnyessgi flttele. Ktsg, szvegeltrs esetn a jogszably kihirdetett szvege
tekintend hitelesnek. A kihirdets azrt is szkebb, mivel csak a jogszablyokat hirdetik ki, a kzjogi
szervezetszablyoz eszkzket csak kzzteszik. Gyakorlatilag jelents klnbsg, hogy a kzzttel a
jogszablyok szvegnek a kihirdetst kvet s gyakran knnyebben kezelhet formban trtn
megjelentetst is magban foglalja. A kihirdets s a kzzttel trtnhet nyomtatott s elektronikus formban.
A jogszablyok kihirdetsnek s kzzttelnek alapvet szablyait a jogalkotsrl szl 2010. vi CXXX.
trvny tartalmazza, a rszleteket pedig a 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet szablyozza.
A jogszablyokat az nkormnyzati rendeletek kivtelvel a Magyar Kzlnyben hirdetik ki, 2011. janur 1.
ta elektronikus formban. A Magyar Kzlny a Magyar Kztrsasg hivatalos lapja, azt a kormnyzati
tevkenysg sszehangolsrt felels miniszter felgyeli s az ltala kijellt felels szerkeszt szerkeszti s
adja ki. A Magyar Kzlny a www.kozlony.magyarorszag.hu honlapon, valamint papr alap msolatban kerl
kiadsra. A Magyar Kzlnyben s annak mellkletben, a Hivatalos rtestben tovbbi dokumentumokat is
kzztesznek. A jogszablyok kihirdetsn tl a Magyar Kzlny tartalmazza az Alkotmnybrsg fontosabb
hatrozatait, a jogegysgi hatrozatokat, az Orszgos Vlasztsi Bizottsg llsfoglalsait, az orszgos llami
szervek minstett adatot nem tartalmaz normatv hatrozatait, valamint a nem normatv hatrozatok
meghatrozott krt. A korbbiaktl eltren a jelenleg hatlyos szablyozs szerint a Magyar Kzlnyben az
eredeti jogszablynak s mdostsainak egysges szerkezetbe foglalt szvege nem tehet kz. A Hivatalos
rtest minstett adatot nem tartalmaz normatv utastsokat, szemlygyi hreket, alapt okiratokat,
plyzati felhvsokat, kzlemnyeket s hirdetmnyeket tartalmaz.
A jogszablyok kzzttelnek kt f tpusa van: a jogszablyanyagot folyamatosan, illetleg rvidebb
idkzkben kzl folyamatos (kurrens) kzzttel, valamint a nagyobb idszak anyagt sszefoglal
retrospektv (visszatekint) kzzttel.
A jogszablyok folyamatos kzzttele elssorban a hivatalos lapokban trtnik (emellett a jelentsebb
jogszablyok esetenknt a napi sajtban vagy ismeretterjeszt kiadvnyokban is napvilgot ltnak). A Magyar
Kzlny mellett tovbbi hivatalos lapok a minisztriumok s az orszgos hatskr szervek ltal kiadott gazati
kzlnyk, n. trcalapok.
Korbban sajtos hivatalos lap volt a Hatrozatok Tra. Ez a Kormnynak azokat a hatrozatait kzlte,
amelyeknek a Hatrozatok Trba val kzzttelt a Kormny elrendelte. A Hatrozatok Tra ms hivatalos
lapoktl is eltren nem volt nyilvnos.
Hivatalos lapot adhatnak mg ki az nkormnyzatok is. Itt emlthetjk meg, hogy sajtos hivatalos lap a
Cgkzlny, az igazsggyrt felels miniszter ltal vezetett minisztrium elektronikus formban megjelen
hivatalos lapja. A Cgkzlny a cgekre vonatkoz fontosabb adatokat tartalmazza. Tovbbi sajtos hivatalos
189
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. A JOGI NORMA S A


JOGSZABLY
lap a Kzbeszerzsi rtest, a Kzbeszerzsek Tancsnak hivatalos lapja. Szintn elektronikus formban
jelenik meg.
Az Alkotmnybrsg Hatrozatai cm, havonta megjelen kzlny az Alkotmnybrsg hivatalos lapja. A
lap papralap kiadsa 2011 janurjtl megsznt, azta csak elektronikus formtumban megjelen kiadvny. A
kzlny egyes szmai ingyenesen letlthetek az Alkotmnybrsg, valamint a Magyar Kzlny Lap- s
Knyvkiad honlapjrl.
A Brsgi Hatrozatok a Legfelsbb Brsg ltal kiadott havi folyirat, a jogegysgi dntsek mellett a
brsgok fontosabb eseti hatrozatait kzli. A Brsgi Hatrozatok anyaga alapjn jogganknti
szerkesztsben nhny venknt dntvnytrak jelennek meg.
Brsgi dntseket tesz mg kzz a Brsgi Dntsek Tra, valamint a Jogesetek Magyarzata cm
folyirat is.
A retrospektv kzzttelnek kt f formjt, a hivatalos jogszablygyjtemnyeket s a tematikus jogszablysszelltsokat klnbztethetjk meg. Ezek jelentsge az elektronikus jogszablygyjtemnyek
elterjedsvel nagymrtkben cskkent. Az j jogalkotsi trvny a Trvnyek s Rendeletek Hivatalos
Gyjtemnye s az tvenknt kiadott Hatlyos Jogszablyok Gyjtemnye helyett elektronikus
kzszolgltatsknt mkd Nemzeti Jogszablytr fellltsrl intzkedett; az itt elrhetv tett
jogszablyszvegek ugyanakkor utnkzlsnek minslnek, nem tekinthetek hitelesnek. A Nemzeti
Jogszablytr a kormnyzati portlon, elektronikus kzszolgltatsknt mkd, brki szmra trtsmentesen
hozzfrhet, egysges szerkezet szvegeket tartalmaz elektronikus jogszablygyjtemny lesz. A Nemzeti
Jogszablytrra vonatkoz rendelkezs 2012. janur elsejn lp hatlyba.
A jogszablyok kzzttele sorn gyakran alkalmazzk a joganyag rendszerezsnek eszkzeit, mdszereit.
Mind a jog hatkonysga, mind pedig a trvnyessg rvnyeslse szempontjbl alapvet fontossg
kvetelmny, hogy a jogi elrsok ne sztszrtan, klnbz jogszablyokban legyenek fellelhetk, hanem
sszefoglalva s rendszerezetten, minden cmzett s rdekelt, minden llampolgr szmra hozzfrheten s
ttekintheten. Az egyes terletek joganyagnak sszegyjtsre s rendszeres kzzttelre, illetleg a
mdostsok beiktatsra a gyakorlatban ngy f, egymssal gyakran egyttesen is alkalmazott mdszer alakult
ki: a kompilci, az inkorporls, az egysges szerkezetbe foglals s a revzi.
A kompilci a hatlyos jog hivatalos megllaptsa vagyis a hatlyon kvl helyezett rendelkezsek s
szvegrszek elhagysa s a mdostsok tvezetse s a jogforrsi forma s a kibocsts ve alapjn
rendezett kzzttele. Ilyen kompilci volt a Hatlyos Jogszablyok Gyjtemnye,br az az inkorporls s az
egysges szerkezetbe foglals eszkzeit is felhasznlta. Az elektronikus jogszablytrak ltalnoss vlsval a
kompilci s az inkorporls eredmnyeinek kln nyomtatott kiadvnyban trtn kzzttele flslegess
vlt, ezeknek a technikknak az alkalmazsa azonban nem vesztette el jelentsgt.
Az inkorporls az az eljrs, amellyel valamely jogszably egyes rszeinek a mdostsa vagy kiegsztse
esetn a mdostott rszeket s kiegsztseket beillesztik az eredeti jogszablyba. Az inkorporls az eredeti
jogszably s a mdost jogszablyok egysges szerkezetbe foglalsa. Az inkorporls nem rinti a jogszably
szerkezett vagy szakaszainak sorrendjt. Az j trvnyszakaszt gy inkorporljk, hogy a megfelel helyre j
szakaszt iktatnak be, amelyet alszmmal jellnek. Az inkorporls gy is trtnhet, hogy amikor a trvny a
kdex egyes szakaszait mdostja, az j trvny mellklete egyben tartalmazza a mdostott jogszably teljes,
egysges szvegt. gy pldul a Magyar Kzlny 74. szmban kihirdetett 1989:XXI. tv. 5. -a kimondja, hogy
az Alkotmny a kvetkez 19/A19/D. -sal egszl ki, s a trvny utn a MagyarKzlny ugyanezen szma
kzli a mdostott alkotmny egysges szvegt, gy tbbek kztt a 19. utn a 19/A., 19/B., 19/C. -okat.
Kevsb jelents jogszablyok esetn azonban ez ltalban ksbb vagy kln kiadvnyban trtnik.
Az egysges szerkezetbe foglals az a mdszer, amely az alapjogszablyt s a vgrehajtsra vonatkoz
jogszably(oka)t oly mdon foglalja egysgbe, hogy az alapjogszably egyes szakaszait, bekezdseit
kzvetlenl kvetik a vgrehajtsi jogszablyoknak rjuk vonatkoz szakaszai, bekezdsei, mghozz
tbbszint vgrehajts esetn a jogforrsi hierarchinak megfelel sorrendben. A klnbz szint
jogszablyokat rendszerint eltr nyomdai szedssel is megklnbztetik. A tbbszint jogi szablyozs s
annak egysges szerkezetbe foglalsa klnsen az llamszocializmus munkajogban volt gyakori. A joganyag
rendszerezsnek ez a mdja, amit Szab Imre nyomn hierarchikus koordinlsnak is nevezhetnk, azrt
klnsen elnys, mert vilgoss teszi, hogy a vgrehajtsi rendelkezsek a trvny mely rendelkezshez
kapcsoldnak. Ez felhvja a figyelmet az egyes rendelkezsek kapcsoldsra s megknnyti az sszevetst.

190
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. A JOGI NORMA S A


JOGSZABLY
Ezrt ennek a joganyag-rendezsi techniknak az alkalmazsa az eurpai unis s magyar jogszablyok
vonatkozsban indokolt lehet.
A revzi meghatrozott joganyag fellvizsglatt, tszerkesztst s ennek sorn bizonyos ttelek esetleges
elhagyst, st a szveg kevsb jelents mdostst is jelenti, vagyis tbb a joganyag puszta rendszerezsnl.
Ezrt ilyen eljrsra csak megfelel felhatalmazs alapjn kerlhet sor. Ilyen jelleg volt nlunk a bntetjogi
jogszablyok 1952-ben elkszlt hivatalos sszelltsa (BH), amelyre az igazsggy-miniszter kapott
felhatalmazst. Ebben az idben ugyanis egyidejleg hatlyban volt az 1878. vi Bntet Trvnyknyv
(Csemegi-kdex) szmos rendelkezse, azok mdostsai s kiegsztsei, az 1945 utn hozott j
bntetrendelkezsek s a Bntet Trvnyknyv ltalnos rszrl szl 1950. vi II. trvny. Az emltett
revzi fellvizsglta ezt a heterogn joganyagot, megllaptotta, hogy azok mennyire hatlyosak, kdexszer
rendszerbe foglalta ket, s ennek sorn kikszblt bizonyos ellentmondsokat, illetleg elhagyott egyes
rendelkezseket, vagy az jabb trvnyi rendelkezsek alapjn megfelelen mdostott is egyes
trvnyhelyeket. Ezek a mdostsok a BH elszava szerint termszetszeren kvetkeztek az
alkotmnybl, az egyes llami szervek elnevezsnek megvltoztatsra vonatkoz s ms hasonl
jogszablyokbl (pldul honvdsg helyett nphadsereg, kzigazgats helyett llamigazgats, trvnytelen
gyermek helyett hzassgon kvli gyermek). gy pldul a Csemegi-kdex lzads miatt azt a csoportosulst
bntette, amelynek clja, hogy az orszggylst, annak valamely hzt vagy bizottsgt, a magyar kormnyt
erszakkal hivatsnak szabad gyakorlsban akadlyozza. A BH sszelltsa sorn elhagytk az annak
valamely hzt szvegrszt, mivel az Orszggyls mr nem ktkamars volt, s kiegsztettk a szveget a
Npkztrsasg Elnki Tancsval, mivel az alkotmnybl folyik, hogy a NET-et mint az Orszggyls ltal
vlasztott helyettest szervet ugyanolyan bntetjogi vdelem illeti meg, mint az Orszggylst. A plda
egyben azt is mutatja, hogy a revzi szksgessge egyben a kodifikci idszersgt is jelzi, ezrt a revzi
csak tmeneti jelleg megoldst adhat. A kzelmltban is kerlt sor revzis felhatalmazsra: az 1987. vi XII.
trvny felhatalmazta az igazsggy-minisztert, hogy a trvny 2. szm mellkletben felsorolt, 1945 eltt
kibocstott jogszablyok hatlyos szvegt kzztegye s ennek sorn az rdemet nem rint
szvegmdostsokat elvgezze.
Funkcijt tekintve a revzihoz hasonl, de egyrtelmen s tisztn jogalkotsi tevkenysg a deregulci. Ez
az sszes hatlyos jogszablynak vagy azok egy rsznek a szisztematikus tvizsglst jelenti abbl a
szempontbl, hogy van-e kzttk tlhaladott vagy flslegess vlt jogszably vagy jogszablyi rendelkezs,
majd ezt kveten ez utbbiaknak a hatlyon kvl helyezsre kerl sor. Termszetesen brmely jogalkot
hatskrrel flruhzott llami szerv sajt jogszablyai vonatkozsban brmikor vgezhet deregulcit, de
arra rendszerint kormnyzati kezdemnyezsre s trvnyi formban kerl sor. Ilyen deregulcis jogszably
volt az 1987. vi XII. az 1960 eltti s a 2007. vi LXXXXII. trvny az 1989. oktber 23. eltti jogszablyok
tekintetben. Jogtechnikailag ktfle megolds lehetsges. Az egyik esetben a hatlyon kvl helyezett
jogszablyokat s rendelkezseket soroljk fl, a msikban pedig az egy meghatrozott idpont eltt elfogadott
jogszablyok kzl csak a hatlyban maradkat soroljk fl, egyes jogszablyi rendelkezsek (vagyis nem egsz
jogszablyok) esetben viszont a hatlyon kvl helyezett rendelkezst hatrozzk meg. Ez az utbbi technika
megbzhatbb s eredmnyesebb, de munka- s idignyesebb. A deregulcis trvnyek az alacsonyabb szint
jogszablyok vonatkozsban rendszerint flhatalmazst tartalmaznak, ami a flhatalmazott szmra egyben
ktelezettsget is jelent.

7. Kulcsfogalmak
deregulci
diszpozci
egysges szerkezetbe foglals
rtelmez rendelkezsek
rvnytelensgi szankci
feladatkijell jogi norma
hipotzis
homogn kdex

191
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. A JOGI NORMA S A


JOGSZABLY
idbeli hatly
inkorporls
joghats
jogi norma
jogi norma rvnyessge
jogi norma hatlyossga
jogi norma logikai mozzanatai
jogi norma logikai tartalma
jogi norma szerkezeti elemei
jogi norma teleologikus-normatv jellege
jogkvetkezmny
jogrendszer egysgessgt biztost normk
jogszably
jogszably kihirdetse
jogttel
kategorikus jogi norma
kdex
kgens, diszpozitv s ajnl jogi norma
kollzis jogi normk
kompilci
komplex kdex
novella
regulatv jogi norma
reparatv szankci
represszv szankci
revzi
szankci
szemlyi hatly
szerzett jogok vdelmnek elve
terleti hatly
tilt, megenged s parancsol jogi norma
visszahat hatly tilalma

192
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VII. A JOGI NORMA S A


JOGSZABLY

8. Irodalom
A Bntet Trvnyknyv kommentrja. Budapest, 1968.
llam- s jogtudomnyi enciklopdia. Budapest, 1980.
Antalffy Gyrgy Samu Mihly Szab Imre Szotczky Mihly: llam- s jogelmlet. Budapest, 1970.
Bevezets a jogi ismeretekbe. Miskolc, 1991.
Peschka Vilmos: A jogszablyok elmlete. Budapest, 1979.
Peschka Vilmos: Jogszably. In llam- s jogtudomnyi enciklopdia. Budapest, 1980.
Saj Andrs: Jogtani alapok. In A gazdasg jogi alapjai. Budapest, 1985.
Szabadfalvi Jzsef Szab Bla Szab Mikls H. Szilgyi Istvn Takcs Pter Zdi Zsolt: Bevezets a
jog- s llamtudomnyokba. Miskolc, 1995.
Varga Csaba: Jogalkots. In llam- s jogtudomnyi enciklopdia. Budapest, 1980.

193
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

8. fejezet - VIII. A
JOGRVNYESLS
1. A jogrvnyeslsrl ltalban
2. A jogkvets
3. A jogsrts
4. A jogviszony sajtossgai

1. 1. A jogrvnyeslsrl ltalban
1.1. A jogrvnyesls fogalma
A jog trsadalmi rendeltetst az emberek magatartsnak a szablyozsn keresztl ltja el. A jogi szablyozs
akkor tudja feladatt betlteni, a trsadalmi viszonyok alakulst befolysolni, ha elrsai nem minden
kvetkezmny nlkli kijelentsek, hanem azokat az emberek tlnyom tbbsge kveti, illetve a jogi
elrsokat megszeg kisebbsggel szemben az llam klnbz htrnyos intzkedseket, szankcikat
alkalmaz, hogy gy knyszertse mind a jogsrtket, mind pedig a trsadalom egszt a jogszablyok
megtartsra. Ezt a folyamatot, amelyben az ltalnosan megfogalmazott jogszably az egyes emberek
magatartsban megvalsul, konkrt realitss vlik, jogrvnyeslsnek nevezzk. Jogrvnyeslsrl akkor
beszlhetnk, ha a jogszablyok cmzettjei kvetik a jogszablyok elrsait vagy pedig a normk megsrtse
esetn a kiltsba helyezett szankcikat tnylegesen alkalmazzk.
A jogrvnyesls teht a jog lnyegi jegyei kz tartozik, mivel a jog csak akkor tlti be trsadalmi
rendeltetst, ha tnylegesen rvnyesl. Az a jogi eredet elrs, amelyik nem rvnyesl, csak ltszlag jog,
valjban nem az.
A jogrvnyesls nem tvesztend ssze a jog rvnyessgvel. Klnbsgk lnyege az, hogy az
rvnyessg a normknak s gy a jogi normknak a ktelez jellegt, kell jellegt, a jogrvnyesls pedig a
tnyleges rvnyeslst fejezi ki. Az rvnyessg a normknak a sajtos ltezsi formjukat, normaknt val
ltezsket meghatroz lnyegi jegye. Anormk vagy rvnyesek, vagy rvnytelenek, ahhoz hasonlan,
ahogy a tnymegllaptsok igazak vagy hamisak. Ahogy a hamis tnymegllapts sem tnymegllapts
valjban, gy az rvnytelen normk sem normk valjban. Ez a kt kategria sszefggsre is utal, amit az
jellemez, hogy a tnyleges rvnyesls minimlis szintje nlkl a jogi normk (miknt ms trsadalmi normk
is) elvesztik ktelez jellegket s gy rvnyessgket is.
A jogrvnyesls nem azonos a jog hatkonysgval. A jog hatkonysgrl akkor beszlhetnk, ha a
jogszabllyal az elrni kvnt trsadalmi-politikai clt, illetleg clokat sikerlt elrni. A jogszablyok
rvnyeslse, st tmegmret nkntes kvetse sem jelenti nmagban azok hatkonysgt, az ms
eredmnyre vezethet, mint amit a jogalkots sorn clul tztek ki. A jog hatkonysga ugyanakkor flttelezi a
jog rvnyeslst: ami nem rvnyesl, annak a hatkonysgrl sem beszlhetnk.

1.2. A jogrvnyesls folyamata s mozzanatai


A jogrvnyesls rendkvl sszetett, klnbz formkban megnyilvnul, tbb mozzanatot magban foglal
folyamat. Lershoz, tudomnyos elemzshez nem elegend a jogrvnyesls ltalnos jelleg fogalmnak a
hasznlata, hanem szksg van egyes oldalainak, forminak rszletesebb vizsglatra is. Ez az llam- s
jogtudomnyokban nhny, egymssal szorosan sszefgg fogalom segtsgvel trtnik.
A jogrvnyesls sorn az egyes jogszablyokban meghatrozott elrsok konkrtan meghatrozott szemlyek
vagy szervezetek a jogalanyok jogaiknt s ktelezettsgeiknt jelennek meg. A jogalanyok kztt a
jogrvnyesls sorn ily mdon ltrejtt viszonyokat fejezi ki a jogviszony fogalma. A jogviszony trgya a
jogalanyok magatartsa. Az emberi magatartsokat abbl a szempontbl, hogy megfelelnek-e a jogszablyok
elrsainak, kt nagy csoportra bonthatjuk: ha valamely szemly magatartsa a jogszablyok elrsa szerint
megy vgbe, akkor jogkvet magatartsrl vagy rviden jogkvetsrl, ha pedig az adott szemly magatartsa
194
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VIII. A JOGRVNYESLS

ellenttes valamilyen jogszablyi rendelkezssel, azt megsrti, akkor jogellenes magatartsrl vagy jogsrtsrl
beszlnk.
Jogkvets esetn a jog rvnyeslse ltalban automatikusan, a kzvetlenl erre hivatott jogalkalmaz szerv
kzremkdse nlkl megy vgbe, hiszen a jogszablyban a jvre nzve elrt magatarts a jogalanyok
tevkenysgn keresztl valsgg vlt. Jogsrts esetn nyilvnvalan nem ugyanez a helyzet, hiszen a
jogalany a magatartsval ppen nem a jogszably elrst valstotta meg. A jog azonban mr eleve szmol
ezzel, hiszen a jogszablyok megfogalmazsa ha nem is mindig kifejezetten kt lehetsget ttelez fl: a
jogszer magatartst mint kvetendt rja el s ahhoz kedvez jogkvetkezmnyt, joghatst fz; jogellenes
magatarts esetre pedig klnbz szankcikat helyez kiltsba. Jogsrts esetn mivel azt mr nem lehet
meg nem trtntt tenni a jogrvnyesls a msodik lehetsg megvalsulst, azaz a kiltsba helyezett
szankci alkalmazst jelenti. A jog rvnyeslshez ebben az esetben ltalban llami knyszer segtsgre
van szksg, a jogot rvnyesteni kell. A jog szablyai rjk el, hogy a jogsrtvel szemben mikor s milyen
szankcit lehet alkalmazni. Ily mdon a jogsrt magatarts s a jogi normban megfogalmazott trsadalmi
kvetelmny kztt egy sajtos viszony jn ltre, a jogi szankcionlhatsg viszonya. Ennek egyik, a jogsrts
bizonyos tudati mozzanataihoz (pldul szndkossg, figyelmetlensg) kapcsold sajtos esete a jogi
felelssgre vonhatsg, amelynek a represszv szankci alkalmazsa a kvetkezmnye. Jogsrts esetn a jog
rvnyeslse, a szankci alkalmazsa szorosan sszekapcsoldik annak a krdsnek vagyis egy jogvitnak
az eldntsvel, hogy az adott jogalany magatartsa kivltotta-e ezt a sajtos viszonyt, azaz fnnll-e
felelssgre vonhatsga. Ennek a krdsnek az elbrlst s a szankci alkalmazst, a jog rvnyestst
meghatrozott llami szervek vgzik, amelyeknek ezt a tevkenysgt jogalkalmazsnak nevezzk.
A jogrvnyesls folyamathoz kapcsoldik mg a jogrend s a trvnyessg fogalma. A jogrend azt az
llapotot jelenti, amikor a jog tnylegesen s tartsan rvnyesl, az emberi magatartsok tlnyom tbbsge a
jogszablyok elrsainak megfelelen alakul. A jogrenddel ellenttes llapot az anarchia. A jogrend kategrija
elvonatkoztat a jogszablyok tartalmtl, jogrendrl a legembertelenebb diktatrkban is lehet beszlni. A
trvnyessg ezzel szemben nem fggetlen a jogrend tartalmtl, az a jogrvnyesls egszvel s egyes
formival (pldul bnteteljrs) szembeni tartalmi kvetelmnyeket foglalja ssze s egyben azok
megvalsulst fejezi ki. Ezeknek a tartalmi kvetelmnyeknek a leglnyegesebb elemeit az alapvet emberi
jogok kategrija fejezi ki.

1.3. A jogrvnyesls mdjai


A jogrvnyeslsnek mint a trgyi jog rvnyeslsnek kt mdjt klnbztetjk meg teht: a jogkvetst s
a jogrvnyestst. A jogrvnyests valamilyen jogellenes llapot megszntetsre vagy a jogsrts
jogkvetkezmnyeinek a megvalstsra irnyul emberi magatarts. A jogrvnyests mint a trgyi jog
rvnyestse modern viszonyok kztt vgs soron az llami szervek feladata, ezrt a jogrvnyests ltalban
egyben jogalkalmazs is. A jogkvets s a jogrvnyests klnbsge azon alapul, hogy az emberi
magatartsok egy adott jogrendszer szempontjbl vagy jogszerek, vagy jogellenesek. Az adott jogrendszer
rvnyessgi terletn bell nincs jogilag kzmbs vagyis se nem jogszer, se nem jogsrt emberi
magatarts. Minden olyan emberi magatarts, amelyik nem jogellenes, az jogszer. Ezrt a jogot egy sajtos
ketts struktra, igen-nem szerkezet jellemzi. Ezt nevezzk a jog binaritsnak. Ez a jognak egy igen elvont
sajtossga, ezen a szinten a tilos parkols s a rablgyilkossg egyarnt jogellenes, elvonatkoztatva a kt
jogellenes magatarts kztti lnyeges klnbsgektl. Az is tovbbi krds, hogy a jogszer magatartsokat a
jog milyen rszletesen szablyozza. A megengedett magatartsok jelents rsze pusztn abbl a szempontbl
tlhet meg jogilag, hogy azokat a jog nem tiltja; a tovbbiakban azonban azok kzmbsek a jog szmra.
Ilyen pldul az intim szfrba tartoz magatartsok jelents rsze. Ezek a rszleteiben jogilag nem szablyozott
magatartsok alkotjk a jogmentes tr vagy ms kifejezssel a non-ius terlett. A jogilag szablyozott, teht a
ius terletre tartoz magatartsok is meghatrozott jogi normk teht nem az egsz jogrendszer
vonatkozsban jogilag irrelevnsak lehetnek.
A jogrvnyests s a jogkvets viszonyt egyrszt a logikai mellrendeltsg jellemzi, vagyis a kt
kategria terjedelmileg kizrja egymst: jogkvets esetben nincs szksg a jog rvnyestsre, s a jog
rvnyestse esetn nem beszlhetnk jogkvetsrl. Msrszt viszonyukat a logikai al-fl rendeltsg
jellemzi: a jogrvnyests a jogosultak (jogaikat rvnyestk) s a jogalkalmazk szempontjbl egyben
jogkvets is. A ltszlagos ellentmonds mgtt az hzdik meg, hogy a jogalkalmazs egyrszt a
jogkvetkezmnyek (pldul a lops esetre kiltsba helyezett szankci rvnyre juttatsa) s ezltal a jog
rvnyestse, msrszt pedig a jognak (pldul a klnbz bnteteljrsi szablyok) jogkvets tjn
(pldul a klnbz bnteteljrsi normk kvetse) val rvnyeslse is.

195
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VIII. A JOGRVNYESLS

A jogkvets s a jogrvnyests viszonyt tovbb szoros klcsnhats jellemzi: a kvetkezetes


jogrvnyests a jogkvets egyik fontos tnyezje, biztostka; illetve a jogkvets tmegessgnek,
mennyisgi rtelemben vett ltalnossgnak minimlis szintje a kvetkezetes jogrvnyests trsadalmipolitikai flttele. Az ltalban nem kvetett jogszablyok kiknyszertse ugyanis arnytalanul nagy terheket r
a jogalkalmaz appartusra, s szles kr ellenllst vlthat ki a jogrendszerrel s ezen keresztl a politikai
rendszerrel szemben, ami miatt a mindenron val kiknyszerts a politikai rendszer szempontjbl nem
clszer, st gyakran nem is lehetsges.
A jogrvnyests s a jogalkalmazs noha eddig e fogalmakat leegyszerstve, azonos rtelemben hasznltuk
nem azonos egymssal. A jogalkalmazs a tgabb kategria: mindaz, ami jogrvnyests, egyben ltalban
jogalkalmazs is, de nem minden jogalkalmazs jogrvnyests is egyben, mivel a jogkvets bizonyos esetei
(jogszer ptkezs, gpjrmvezets) engedlyhez ktttek s ezrt jogalkalmazst ignyelnek.
Ajogrvnyestsnek ez a szkebb rtelme csak az llami szervek jogrvnyestst fogja t. Emellett modern
jogrendszerekben szigor flttelekhez ktve kivtelesen maga a jogosult is rvnyestheti jogait, pldul
nsegly tjn megsznteti a birtokhbortst, kielgti kvetelst az vadkbl stb. A jogrvnyests azonban
nem azonos a jogok puszta gyakorlsval, a jogrvnyestsnek mint a trgyi jog rvnyestsnek fogalmi
eleme, hogy egy korbbi jogsrtshez kapcsoldjk. (A jogrvnyests ms sszefggsben, ms rtelemben az
alanyi jogok rvnyestst jelenti. Ez szorosan kapcsoldik a trgyi jog megvalsulshoz, de egyes esetekben
msknt. Ha a szemly alanyi jogt gy rvnyesti, hogy prtot alapt, az a trgyi jog oldalrl jogrvnyesls
s nem jogrvnyests; ha viszont pert indt, akkor az jogrvnyests mind a trgyi, mind az alanyi jog
vonatkozsban.)

2. 2. A jogkvets
A jogkvets krdsre a jogtudomny a legutbbi idkig szinte egyltaln nem fordtott figyelmet. Ennek oka
mindenekeltt abban keresend, hogy a jogsrtsekben, az azokkal jr konfliktusokban ltvnyosabban, a
kznapi tudat szmra is nyilvnvalan jelenik meg a jogi jelleg. Hozzjrult ehhez az is, hogy a jogtudomny
s a jogelmlet, amennyiben gyakorlati problmk megoldst tzte ki clul, a jogalkalmazs problmit tartotta
szem eltt. Az utbbi idben viszont mind erteljesebb rdeklds nyilvnul meg a jogkvets krdsei irnt,
ami azzal magyarzhat, hogy a szervezeti magatartsok jelentsgnek a nvekedse s a gyakran vltoz
joganyag ismerete tern tapasztalhat nehzsgek miatt mr korntsem olyan termszetes, problmamentes a
jogkvets.
Ennek ellenre a tmakr ma mg a jogelmlet egyik legkevsb kidolgozott, de igen jelents terlete.
Jelentsgt kt alapvet sszefggs fokozza. Egyrszt az, hogy a tudatos jogkvets elsegti a kvetett
normnak megfelel jogtudat kialakulst, illetleg ha mr kialakult, akkor azt tovbb szilrdtja. Msrszt az
egyes ember magatartst s tudatt a jogkvets irnyban mozdtja el a krnyezetben tapasztalt jogkvets.

2.1. A jogkvets fogalma


Jogkvetsnek azt az emberi magatartst nevezzk, amelyik a jogszablyok elrsainak megfelel, nem srt
egyetlen, a trsadalomban rvnyes jogi normt sem. Ez a jogkvets abszolt mozzanata. Az itt adott
meghatrozssal ellenttes flfogs teht hogy a jogkvet magatarts egyes szablyok vagy egyes joggak
szablyainak a kvetse atilt normk esetben rtelmezhetetlenn tenn vagy pedig floldan a jogkvets
kategrijt, hiszen egy adott magatarts vonatkozsban mindig tallhatunk olyan normt, amelynek az adott
magatarts megfelelt. Ugyanakkor a jogkvets meghatrozsunkat elfogadva sem vlik irrelisan abszoltt:
nem lehetetlen tmegmretekben sem az olyan magatarts, amelyik a jog minden az adott szituciban
rtelmezhet elrst tiszteletben tartja, mivel a jogrendszert bels rendezettsg jellemzi, a jogszablyok
egymssal sszhangban vannak. Egy adott magatarts, illetleg magatarts-sorozat idbeli lefolyst tekintve
azonban a jogkvets relatv: idben az emberi magatartsokban egymst vltjk a jogellenessg s a
jogkvets mozzanatai (pldul valaki msnak krt okoz, s utna azt rgtn nkntesen megtrti).
A jogszablyoknak val megfelels a jogkvets objektv ismrve: azaz valamely magatarts attl fggetlenl
jogkvets, hogy annak jogszer jellege tudatosodik-e a magatarts alanyban, s ha igen, milyen mrtkben.
Ezrt minden emberi magatarts vagy jogkvets, vagy jogsrts. Az llammal s joggal rendelkez
trsadalomban a jogrendszer egsze szempontjbl nincs jogilag rtkelhetetlen, jogilag kzmbs, se nem
jogszer, se nem jogellenes magatarts. Ha valaki csak az utcn stl s nzi a kirakatokat, ez egyben azt is
jelenti, hogy a jrkelk kzl nem l meg senkit teht kveti a ne lj parancst; ha a szobjban egyedl
alszik, ez egyben azt is jelenti, hogy nem kszt hamis bankjegyet; stb. Jogilag kzmbs magatarts teht csak
valamely konkrt jogviszony szempontjbl ltezik. E kettssgen tlmenen azonban mind a jogellenes, mind
196
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VIII. A JOGRVNYESLS

a jogszer magatartsokon bell tovbbi mennyisgi klnbsgek vannak a negatv megtls s a szankci
slya, illetve a jogszer magatarts jogvdelemben, jogi tmogatsban rszestsnek foka szerint.
A jogkvets objektv jellege miatt egyes szerzk jogkvets helyett jogszer magatartsrl beszlnek s ezen
bell szkebb kategriaknt klnbztetik meg a jogkvetst, rtve azon valamely meghatrozott jogi norma
tudatos, szndkos kvetst. Noha ez a terminolgia kzelebb ll a szavak kznapi jelentshez, de egyben
bonyolultabb, gy ezt a megklnbztetst nem fogadjuk el. Ezt indokolja az is, hogy sokszor nem lehet
eldnteni, hogy az adott jogkvet magatartsnak mi volt a konkrt motvuma.

2.2. A jogkvets jellemz vonsai


A jogkvets jellemz vonsaiknt tmegessgt, viszonylagos konfliktusmentessgt s kzvetett politikai
jellegt emelhetjk ki.
A jogkvets tmegessge azt fejezi ki, hogy a jogszer magatartsokhoz kpest a jogsrtsek szma
elenysz, mg abban az esetben is, ha klnbz trsadalmi tnyezk hatsra a korbbi idszakhoz kpest
megn a jogsrtsek szma.
A jogkvets viszonylagos konfliktusmentessgn azt rtjk, hogy msknt fejezdnek ki a jog mgtt
meghzd trsadalmi konfliktusok jogkvets s msknt jogsrts esetben. Jogsrts esetn a konfliktus a
magatarts s a jogszably ltal vdett rdek kztt jn ltre, s konkrt rdeksrelem formjban
objektivldik, trgyi valsgg vlik. Jogkvets esetn pedig vagy nincs konfliktus, vagy pedig a konfliktus
az egyn skjn pszichikai formban mint az egyni rdekek s motvumok, valamint a jogszablyban
megfogalmazott elrs kztti konfliktus jelenik meg, vagy pedig a konfliktus az egynben nem is tudatosodik,
a trsadalmi konfliktus nem vlik egyni konfliktuss.
A jogkvets kzvetetten politikai jellege a konfliktusok potencilis vagy relis ltbl fakad, s
mindenekeltt a jogkvets s az llam sszefggsben fejezdik ki: az llam s az llampolgr alapveten
politikai viszonynak egyik lnyeges eleme az llampolgr jogkvetsi ktelezettsge. Ezen tlmenen az llam
tevkenysgvel s tekintlyvel jelentkeny szerepet tlt be a jogkvets biztostsban.

2.3. A jogkvets objektv oldala


A jogkvetsnek ppgy, mint minden emberi magatartsnak, van objektv s szubjektv oldala. Az objektv
oldal azt fejezi ki, hogyan jtszdik le a magatarts a trgyi vilgban, belertve annak a normkhoz s ms
trsadalmi jelensgekhez val viszonyt is. Az objektv oldal elemei igen vltozatosak. Ez teljessggel rthet
is, hiszen a trsadalomban igen sok jogi norma ltezik, s egy-egy norma esetben is szmtalan konkrt
magatarts felelhet meg az elrsoknak. Az objektv oldal ltalnos vonsaknt a jogi normk elrsainak
megfelel tevst vagy nem tevst emelhetjk ki, amelynek tartalmi jegye az, hogy a trsadalom adott rendjre
rtalmatlan vagy legalbbis igen kis mrtkben veszlyes.

2.4. A jogkvets szubjektv oldala


A jogkvets szubjektv oldala a magatarts alanynak a magatartshoz val tudati viszonyt fejezi ki; szintn
igen nagy vltozatossgot mutat, hiszen minden jogkvet magatartsnak van szubjektv oldala, ha nem is a
jogszablyra tekintettel valsul meg a jogszer magatarts, a magatarts meghatrozsban dnt szerepet
jtszanak a tudati elemek, a motvumok. Az ember magatartst a jogkvets esetben is igen sok motvum
hatrozza meg, igen sok egyni cl jellemzi, s igen klnbz a pszichikus viszony a magatartshoz s annak
kvetkezmnyeihez. Ez utbbi a szemlynek a magatartsa objektv oldalrl, jogi jellegrl, jogszersgrl,
illetleg megengedettsgrl, trsadalmi rtalmatlansgrl vagy hasznossgrl alkotott tudatt jelenti.
A jogkvets szempontjbl jelents a jogszablyok cmzettjeinek a jogi jelensgekkel (mindenekeltt a pozitv
jog rvnyes szablyaival, a jogalkots s a jogalkalmazs adott rendjvel s gyakorlatval) kapcsolatos tudati
viszonya. Ezt a tudatossgot fejezi ki a jogtudat kategrija. A jogtudat mint sajtos tudati viszony nemcsak
ismereti, hanem rtkel elemeket is tartalmaz. Ez az rtkel szemllet kifejezheti az adott jogszably vagy
akr az egsz jogrendszer helyeslst, elfogadst, az azzal val tudati azonosulst, de kritikai, st elutast
jelleg is lehet. A jogtudat ezrt nemcsak a jogkvetssel fgg ssze, hanem jogsrtsekkel is
sszekapcsoldhat. Emellett jelents a jogtudat szerepe a jogalkots s a jogalkalmazs sorn is.

197
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VIII. A JOGRVNYESLS

A jogkvets szubjektv oldalnak elemei kz tartozik a jogismeret, ami az rvnyes jogszablyok s rszben
a jogalkalmazi gyakorlat helyes, igaz ismerett jelenti. Ajogszablyok ismerete nem minden esetben flttele
ugyan a jogkvetsnek (gy pldul a szoksszer jogkvets esetben), azonban a mindennapi egyttlsi
normktl tvol es, specilis munkatevkenysgre vonatkoz vagy a gyakran vltoz jogszablyok pontos s
helyes ismerete nlkl jogkvets tmegmretekben nem jhet ltre. Trsadalmilag ma mr nem nyjt kielgt
megoldst a jogismeret vlelme, a trvny nem tudsa nem mentest hagyomnyos elve, s a jogszablyok
hozzfrhetsge sem biztostja a tnyleges jogismeretet. Ezrt mind nagyobb a jelentsge a jogismeret tudatos
terjesztsnek, a jogpropagandnak.
A jogkvets tudatossgt kt rtelemben hasznlhatjuk: egyrszt vizsglhatjuk azt, hogy vajon az adott
szemly tudatban van-e magatartsa jogkvet jellegnek, msrszt azt, hogy az adott szemly magatartsa
mennyiben jelentett az adott jogrendszerrel val tudatos azonosulst.
Az els krds a tudatossg jogi skon trtn vizsglatakor azonnal szembetnik, hogy az emberek az
esetek tbbsgben nem gondolnak arra, nincsenek a tudatban annak, hogy magatartsukkal a jog elrsait
valstjk meg: cigarettt vesznek s nem adsvteli szerzdst ktnek, villamosra szllnak s nem fuvarozsi
szerzdst ktnek stb. Bizonyos esetekben azonban hangslyoss vlik a jogi elem, a jogalany tudatban van
annak, hogy jogot kvet. A jogi jelleg tudatossgnak tbb oka lehet, amelyek kzl klnsen jelents s
gyakori
a politikai elem hangslyos jelenlte a jogviszonyban (pldul vlasztjogi jogviszony esetben);
a magatarts kiemelked vagyoni jelentsge (pldul ha valaki nem cigarettt, hanem lakhzat vagy
rklakst vesz, akkor mr szerzdst kt);
az adott magatarts fokozott konfliktusveszlye (pldul laksbrlet, tartsi szerzds);
az adott jogviszony viszonylagos ritkasga (pldul biztosts);
tilt norma esetben a jogsrt magatarts motvumnak a megjelense (pldul lopsra csbt alkalom).
A joggal val tudatos azonosuls, a trsadalmi-politikai rtelemben vett tudatossg szempontjbl a jogkvet
magatarts tbb tpust klnbztetjk meg, amelyek az azonosuls egyre alacsonyabb szintjt fejezik ki. Ezek
a magatartstpusok a kvetkezk.
1. A jogszably tudatos kvetse esetn a jogalany azonosul a jogszably ltal kifejezett rtkekkel s
rdekekkel. Ennek flttele egyrszt a jogszably ismerete, msrszt helyessgnek, a kvet rdekeivel val
megegyezsnek beltsa. Ha a jogalany rdeke s a jogszably ltal kifejezett rdek objektve megegyezik,
tudatossga is magasabb szint. Ebben az esetben a jogkvet magatarts oka elssorban a jogszably alapjul
szolgl trsadalmi viszonyok s a jogalany trsadalmi viszonyainak azonossga, aminek hatst fokozza az
uralkod ideolgia.
2. Tudatos jogkvetsrl beszlhetnk abban az esetben is, ha a jogalany objektv rdekei ellenre kveti
tudatosan a jogot. A jogkvets tudatossga s stabilitsa alacsonyabb szint: az objektv rdekek a jogkvets
ellen hatnak, flismersket azonban az ideolgiai befolysols megakadlyozza. Az ideolgiai eszkzk kztt
flhasznljk a jog s az llam tekintlyt is. A jog isteni eredetnek hangslyozsa, a bntetsek
megszgyent volta kitermelte annak tudatt, hogy a jogot a szankcira val tekintet nlkl is tisztelni kell,
mert a jogsrts szgyen s megvetend. A jog hossz trtnelmi mltja is kifejlesztette a jog irnti tiszteletet.
Ez a tisztelet egyben az llam jellegbl is fakad. A hatalom, az llam fogalma nem egyedl a fizikai
knyszertl val flelem kpzetvel prosul, hanem a hatalom intzmnyesedsvel, rendjvel is ez a
kpzettrsts szintn a jogkvets irnyban hat.
3. A szoksszer jogkvets esetben tudatossgrl nem beszlhetnk, a jogkvets csaknem automatikusan
kvetkezik be. Nem tudatosodik sem a magatarts jogkvet jellege, sem pedig a normtl eltr magatarts
lehetsge, hinyzik a magatarts jogi motvuma, az mintegy magtl rtetd, termszetes s az egyedl
rtelmes cselekvsnek tnik. Ennek megfelelen hinyzik a jogrendszerrel val azonosuls tudata is. A
cselekvk tudatban elmosdik a norma racionlis magva, az az ok, ami a normt ltrehozta. Ezt a norma
szerkezete is elsegti, hiszen az anlkl fogalmaz meg egy kvetelmnyt, hogy megmagyarzn. A szoksos
jogkvets nagymrtkben hozzjrulhat az adott trsadalom stabilitshoz, de idnknt annak megmerevedst
is eredmnyezheti. Szerepe klnsen azrt jelents, mert az automatikus cselekvsek megkmlik az egynt
attl, hogy a klnbz szitucikban mindig jra s jra llandan dntenie kelljen ami egybknt nagy
pszichikai megterhelst okozna.
198
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VIII. A JOGRVNYESLS

4. A jogkvets kvetkez tpusa a kiltsba helyezett knyszer hatsra trtn jogkvets. Kt egymssal
szorosan sszefgg vltozatt klnbztethetjk meg aszerint, hogy a norma kvetse elssorban az llamijogi szankcik kiltsba helyezsre vagy pedig a krnyezet, a kzvlemny vrhat eltlsre tekintettel
trtnik. Mindkt vltozat jellemzje, hogy a jogalany tudatban flmerlt a normtl val eltrs lehetsge, a
jogsrts s a jogkvets motvumai kztt motivcis harc ment vgbe, ami a jogkvets motvumainak a
gyzelmvel vgzdtt.

2.5. A jog motivcis hatsa s a jogi szocializci


A jog nemcsak a knyszer hatsra trtn, hanem a tudatos jogkvets eseteiben is jelents szerepet jtszik a
magatarts motivcijban. A motivci kiemelked tnyezi a klnfle szksgletek, az egyn
szemlyisgbe beplt rtkfelfogsok (az n. internalizlt rtkek) s a klnbz normk, kztk a jog is. A
motivcis folyamat sorn konfliktusok tmadnak az egyes motivcis tnyezcsoportok kztt s azokon bell
(az utbbira plda: kt szksglet konfliktusa). A konfliktusok eredmnyeknt kialakul a szba jhet
magatartsi alternatvk hierarchija. A jogi norma hatsra megvltozik amagatartsi alternatvk szma, vagy
megvltozik az alternatvk hierarchija, vagy vltozs ll be a motivcis tnyezk slyban.
A jogkvets alakulsban jelents szerepet jtszik a jogi szocializci. Szocializcinak azt a folyamatot
nevezzk, amikor az egyn elsajttja a trsadalomban, mindenekeltt a krnyezetben rvnyesl szoksokat,
normkat, trsadalmi rtkeket, s azokkal azonosul. A jogi szocializci ennek megfelelen a jogi normknak,
a joggyakorlatnak, az azzal sszefgg szoksoknak (pldul mikor szoks hatsghoz vagy gyvdhez
fordulni) s a jogra vonatkoz kzfelfogsnak az elsajttst jelenti. A jogi szocializci nem flttlenl
eredmnyezi a jogrendszerrel vagy a joggyakorlattal val azonosulst, mivel az a kzvetlen trsadalmi
krnyezetnek esetleg az rvnyes jogot rszben vagy teljesen elutast flfogst fejezi ki. ltalban
azonban a trsadalom tbbsge elfogadja az adott jogrendszert, a jogi szocializci annak elfogadst
eredmnyezi. A jogi szocializciban ugyanis klns jelentsge van a jogi felelssgtudat s a jog irnti
tisztelet kialakulsnak.

3. 3. A jogsrts
A jogsrt vagy jogellenes magatarts rviden: a jogsrts a jogkvets mellett az emberi magatartsok
msik nagy csoportjt teszi ki. Jogsrts minden olyan emberi magatarts, amelyik nem tartozik a jogkvets
krbe. Valamely jogszably megsrtse szksges, de egyben elgsges ismrv a jogkvet s a jogsrt
magatartsok elhatrolshoz, s gy a jogsrts meghatrozshoz. A jogsrts ppgy, mint a jogkvets
objektv kategria, fggetlen a jogsrt szemly tudatllapottl. Mindez nem jelenti azt, hogy a tudati
mozzanatoknak a jog szempontjbl nincs jelentsgk; a tudati mozzanatok kihatnak a jogsrts jogi
kvetkezmnyeire, azonban a jogsrts tnye, fnnforgsa fggetlen tlk.
A jogsrts minden esetben jogi normk pontosan krlhatrolhat krnek a megsrtse. Tekintettel a jogi
normk igen klnbz tnyllsaira, elvileg elkpzelhetetlen, hogy ugyanaz a magatarts egyszerre srtse meg
az adott trsadalom valamennyi vagy akr csak nagyszm jogi elrst. Gyakorlatilag egy-egy jogsrts az
adott jogrendszer egy-kt, egymssal szorosan sszefgg vagy hasonl funkcit betlt normjnak a
megsrtse. ppen ezrt a jogsrt magatartsok gazati (bntetjogi, polgri jogi stb.) jogellenessg alakjban
jelennek meg. Ez azrt is gy van, mert mint ahogy nem lehet ltalban gymlcst enni, csak krtt, almt stb.,
ppgy nem lehet a jogot sem ltalban megsrteni, hanem csak az egyes jogi normkat.
A jogellenes magatartsok konkrt megjelensi formi igen vltozatosak. Ennek oka a jogrendszer nagyfok
differenciltsga, a jogi normk nagy szma s az a tny, hogy egyetlenegy jogi normt is klnbz mdokon
lehet megsrteni.

3.1. A jogsrtsek trsadalomra veszlyessge


Valamennyi jogsrt magatarts kzs vonsa a jogellenessg formlis, a defincibl kvetkez ismrvn tl
az adott magatarts trsadalomra veszlyessge. A trsadalomra veszlyessget trsadalmi mretekben kell
rtelmeznnk: ltalban egy-egy jogsrts nemcsak nmagban hordozza trsadalomra val veszlyessgnek
mrtkt, hanem elszaporodsnak lehetsgben is. Igen ritka az olyan konkrt magatarts, amelyik
nmagban jelentkeny mrtkben veszlyes a trsadalmi rend egszre. Mindennaposs vlsuk azonban
valban alapjaiban semmisten meg az adott trsadalmi rendszert. ppen ezrt a jog adta lehetsgek
flhasznlsa esetn mindig tekintettel kell lenni a jogi eszkzk trsadalmi mret hatsra, az n. ltalnos
visszatarts szempontjra.
199
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VIII. A JOGRVNYESLS

A trsadalomra veszlyessg s a jogellenessg egymssal a tartalom s a forma viszonyban ll: mivel egy
adott magatartsfajta legfbb tartalmi jellemzje az llam, az llami befolysols s a jogi szablyozs mgtt
meghzd rdekek szempontjbl, hogy veszlyes a trsadalom adott formjra, azt vissza kell szortani,
gyakorisgt cskkenteni kell, ppen ezrt azt jogelleness nyilvntjk: az adott magatartsfajta jogi formt lt.
A trsadalomra veszlyessgnek mint tartalomnak a jogellenessg sajtos jogi formjv trtn talaktsa
akknt megy vgbe, hogy az llam jogalkot szervei ltalnossgban s ltalnos rvnnyel megllaptjk, hogy
melyek azok a magatartstpusok, amelyek ltalban oly mrtkben veszlyesek a trsadalomra, hogy velk
szemben jogi eszkzket kell alkalmazni. Ezeket a magatartstpusokat szintn valamilyen formban
jogelleness nyilvntjk, azaz a trsadalomra veszlyesknt val rtkelst jogi norma alakjban fejezik ki. A
trsadalomra veszlyessg teht rtkelst tartalmaz s meghatrozott rtkeket ttelez fl. Az absztrakt
trsadalomra veszlyessg s a jogellenessg sszevetse teht a jogalkots s nem a jogalkalmazs sorn
trtnik. (Flrertsek elkerlse vgett megjegyezzk, hogy ms, az elzektl klnbz elssorban
bntetjogi krds a magatarts konkrt trsadalomra veszlyessgnek figyelembevtele a bntets kiszabsa
sorn. Ebben a vonatkozsban ugyanis a bntets esetleges mellzse sem vltoztat a jogellenessg tnyn s a
jogellenes magatarts absztrakt trsadalomra veszlyessgn.)
A trsadalomra veszlyessg s a jogellenessg viszonyban vgl le kell szgeznnk, hogy szoros kapcsolatuk
korntsem jelenti azt, hogy minden trsadalomra veszlyes magatarts jogellenes. Azokat a magatartsokat,
amelyek cseklyebb mrtkben veszlyesek a trsadalomra (pldul a hazudozs), ltalban nem a jog, hanem
ms normarendszer az erklcs, az illem stb. szankcionlja; ezek a magatartsok nem a jog, hanem az erklcs
stb. megsrtst jelentik, s nem jogi szankcit, hanem a kzvlemny tlett, megvetst, lenzst stb. vltanak
ki. A trsadalomra val veszlyessg azon mrtke, amelynek alapjn az llam, illetleg a mgtte ll
osztlyok, rtegek az egyes trsadalomra veszlyes magatartsokat jogelleness nyilvntjk, mindenekeltt a
trsadalom adott fejldsi foktl s a szemben ll politikai erk viszonyaitl fgg. Emellett szerepet jtszik az
uralkod ideolgia, s hatnak a politikai s jogi hagyomnyok is.

3.2. A jogsrts objektv oldala


A jogsrtsnek is mint minden emberi magatartsnak megklnbztethetjk objektv (trgyi) s szubjektv
(alanyi) oldalt. Az objektv oldal elemei kz a jogsrts trgyi vilgban megnyilvnul sajtossgai tartoznak,
gy mindenekeltt maga a magatarts, annak jogellenessge s trsadalomra veszlyessge. A kt utbbi
kategrival mr foglalkoztunk, most csak a magatartsra trnk ki, kt vonatkozsban.
Jogsrts csak emberi magatarts lehet. A jog csak az emberek trgyi vilgban megnyilvnul magatartst
szablyozza. Ms emberi jelensgek, mint pldul a gondolat, rzelem, indulat nmagukban, magatartsban val
megnyilvnulsuk nlkl kvl esnek a jogi szablyozs szfrjn, nem vlhatnak jogelleness. Termszetesen
ms, nem emberi jelensgek, pldul llatok mozgsa stb. mg kevsb tartoznak a jogsrts krbe, de a
kapcsold, pldul az llatok krokozst lehetv tev magatartsok mr jogellenesek lehetnek. A jogellenes
jelzt ms jelensgekre, llapotokra csak tvitt rtelemben hasznlhatjuk.
A jogsrts mint emberi magatarts tevsben vagy nem tevsben (mulasztsban) nyilvnul meg. Az elbbi
esetben egy tartzkodsra flszlt, tilt norma (ne lj!) megszegsrl, az utbbi esetben pedig egy aktv
magatartsra ktelez szably (az adt hatridre be kell fizetni) megszegsrl van sz.

3.3. A jogsrts szubjektv oldala


A jogsrts szubjektv oldala azt fejezi ki, hogy a jogsrt tudata hogyan fogta t az adott magatartst, annak
eredmnyt, s hogyan viszonyult ezekhez. Tbb elembl tevdik ssze, ezek kzl elssorban a magatarts
ismereti jelleg visszatkrzdst (tudjuk, hogy mit csinl), a magatarts motvumait, cljt, a magatartshoz
s eredmnyhez val pszichikus viszonyt (kvnta-e azt, vagy sem) kell kiemelni. Ezek az elemek is rendkvl
klnbzek, ezrt valamennyi jogsrtsre kiterjed ltalnostsnak csak az ismereti jelleg visszatkrzds
s a pszichikus viszonyuls vonatkozsban van rtelme. Ez a kt utbbi elem ugyanis az, amely kifejezsre
juttatja, hogy az adott jogsrts a jog eszkzeivel ltalban s a represszv szankcival klnsen mennyire
befolysolhat, s gy vizsglatuk a jogi felelssgre vonhatsg megllaptsa sorn elengedhetetlen.

3.4. A jogsrtsek fajai


A jogsrt magatartsokat ppgy, mint a jogkvetst osztlyozhatjuk a jogsrts alanyai (termszetes
szemly, jogi szemly, illetleg annak klnbz fajti, llami szerv stb.) szerint, s azon trsadalmi szfra
200
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VIII. A JOGRVNYESLS

szerint, ahol a magatarts vgbemegy. A legjelentsebb osztlyozs azonban az, hogy az adott magatarts
melyik jogg szablyait srtette meg. Ez a megklnbztets ugyanis megkzeltleg a magatarts trsadalomra
veszlyessgnek fokt is kifejezi.

3.5. A jogsrtsek okai


A konkrt formjukban, slyukban, jellegkben igen eltr jogsrtsek okai is rendkvl vltozatosak s
sokflk; problmik elemzsre mg rviden sem trhetnk ki. Ajogsrtsek okai kztt hrom szintet
klnbztethetnk meg:
A trsadalom egszben hat, n. makrotrsadalmi okok. Ezek krben a jogszablyban megfogalmazott
rdek s a jogsrt rdeke kztti egysg hinyt, a trsadalomban lv ellentmondsokat, az adott
jogrendszerrel ellenttes ideolgia befolyst, a jogi nevels alacsony hatsfokt s a jogalkalmazi tevkenysg
hinyossgait emelhetjk ki.
A jogsrt krnyezetben hat, n. mikrotrsadalmi okok, amelyek a makrotrsadalmi okok hatst is
kzvettik, ugyanakkor nll tnyezknt is hatnak. Kzlk elssorban a szubkultra jelensge s a
szocializcis folyamat zavarai rdemelnek emltst. Az els esetben nmikppen leegyszerstve arrl van
sz, hogy az emberek magatartst nemcsak a jog, hanem ms trsadalmi normk (erklcs, szoks, illem stb.) is
irnytjk. Ezek az egyb trsadalmi normk rtegenknt, helyi kzssgenknt, vallsi s etnikai csoportokknt
stb. eltrnek egymstl. gy a trsadalomban szubkultrk alakulnak ki, amelyek sajtos a hivatalos
trsadalomtl eltr normarendszerrel s ahhoz kapcsold rtkekkel rendelkeznek. Egy-egy szituci
esetben ellenttbe kerlhet egymssal az adott szubkultra ltal helyesnek tartott s a jog ltal elrt magatarts
(pldul bicskzs). Ilyenkor gyakran elfordul, hogy egyes szemlyek a szubkultra elrsait kvetik s gy
szksgkppen megsrtik a jog szablyait.
A jogsrt szemly tulajdonsgai, adottsgai rszben biolgiai (vrmrsklet, flfogkpessg stb.), rszben
trsadalmi (iskolai vgzettsg, kpzettsg, alkoholizmus stb.) eredet okok.

3.6. A jogsrts trsadalmi szerepe


A jogsrts trsadalmi szerept vizsglva leszgezhetjk, hogy a jogsrtsek az adott trsadalom szempontjbl
egyrtelmen negatv szerepet jtszanak, hiszen elszaporodsuk ltben veszlyezteti az adott trsadalmat. A
halads ltalnosabb mrtkvel mrve azonban nem ilyen negatv a jogsrts megtlse: az adott trsadalmi
formcin tlmutat, trsadalmilag egyrtelmen pozitv, halad esetenknt forradalmi magatartsok is
formailag jogsrtsknt jelentek meg. pp ezrt elengedhetetlen annak lland vizsglata, vajon a jogsrtsek
bizonyos csoportja mgtt nem j, a jvbe mutat trsadalmi viszonyok kialakulsa rejlik-e, vajon nem vlt-e
tlhaladott az adott magatartstpus jogelleness nyilvntsa. (Ide kapcsoldik tbbek kztt az n. polgri
engedetlensg jog- s llamblcseletben vizsgland krdse.)

4. 4. A jogviszony sajtossgai
4.1. A jogviszony fogalma
A jogviszonyok mint arra a jogrvnyesls ltalnos jellemzi kapcsn utaltunk meghatrozott szemlyek
kztt a jogrvnyesls sorn ltrejtt viszonyok. A jogviszonyok teht mindig emberek kztti viszonyok,
vagyis trsadalmi viszonyok s nmely jogelmleti koncepcitl eltren sohasem ember s dolog kztti
viszonyok, mg akkor sem, ha az emberek egyms kztti viszonyt dolgok kzvettik, mint pldul a
tulajdonjogviszony esetben.
A jogviszonyok a jogrvnyesls, vagyis a jogi normk megvalsulsa, realizldsa sorn ltrejtt
viszonyok, annak sajtos mozzanatt kpezik, mivel a trsadalmi viszonyoknak a jogi normk ltal val
rendezse a jogviszonyok formjn keresztl, a jogviszonyok kzvettsvel trtnik. Ez egyben azt is jelenti,
hogy a jogviszony s a jogi norma viszonyban a jogi norma az elsdleges: az megelzi a megfelel
jogviszony ltezst, a jogviszonyok jogilag relevns tnyek kzvettsvel jogi normk alapjn jnnek
ltre.
A jogviszonynak mint a jogrvnyesls sajtos mozzanatnak a megrtshez figyelembe kell tovbb azt is
venni, hogy a jogrvnyesls egyrszt a jogi normk megvalsulst (realizldst), msrszt azok
konkretizldst jelenti. A kett szorosan sszefgg, mgsem pontosan ugyanarrl van sz. A jogi normk
201
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

VIII. A JOGRVNYESLS

realizldsa sorn a jogszablyokba foglalt elrsok s rendelkezsek megvalsulsnak bonyolult


folyamatval s a realitsok klnbz fokozatainak egsz skljval tallkozunk, amelyen bell hrom f
szakaszt klnbztetnk meg:
a) a jogi normk ltezse s a jogkpessg llapota;
b) jogviszonyok, vagyis alanyi jogok s ktelezettsgek keletkezse a jogi tnyek hatsra;
c) a jogviszonyok realizldsa, a konkrt alanyi jogok s ktelezettsgek megvalsulsa.
A jogi normk konkretizldsa sorn a jog absztrakt elrsai mind konkrtabb tartalmat kapnak. Ez szintn
sszetett folyamat, amely tbbek kztt magban foglalja klnfle normatv aktusok meghozatalt (pldul
vgrehajtsi rendeletek, kollektv szerzdsek, jogszablyi jogszably-rtelmezsek, a Legfelsbb Brsg
jogegysgi dntsei) s a konkrt jogalanyok konkrt-egyedi jogviszonyainak a kialakulst s mdosulst is
(pldul a jogalany konkrt tartalm joggyletet kt vagy jognyilatkozatot tesz, hibs teljests esetn a jogosult
vlaszt). A jogi normk konkretizldsval ltalban nem fejezdik be azok megvalsulsa (kivve az utbb
emltett pldk nmelyikt), msrszt pedig a jogi normk megvalsulsa sem flttlenl ignyli konkrt
egyedi jogviszonyokban val konkretizldsukat. Ez utbbi a jogi norma elsdlegessge kvetkeztben a
jogi normaszerkezet fggvnye.
A megenged jogi normk a diszpozcinak megfelel magatarts esetn pozitv jogkvetkezmnyt, joghatst
helyeznek kiltsba, tovbb diszpozcijuk a valdi parancsol jogi normkhoz hasonlan ltalban
tevleges magatartst r el, ami a magatartsok konkrtabb, flttelezstl fgg meghatrozst ignyli
(ltalban s llandan nem tenni valamit lehet, tenni viszont nem). Ezrt ezekben az esetekben a jogi normk
megvalsulsnak szksgkppeni elzmnye a flttelek bekvetkezse s ezltal a jogi normkba foglalt
jogoknak s ktelezettsgeknek konkrt-egyedi jogviszonyokban val konkretizldsa, ami azonban mg nem
jelenti realizldsukat. A jogviszony ugyanis mg nem empirikus tnylegessg, hanem kvetelmny, normatv
jelensg, nem Sein, hanem Sollen. Konkrt egynek, szemlyek kztti kapcsolat, de mg pusztn a legyen s
nem a valsg llapotban. (Peschka 1982, 10.) Itt vlik a leginkbb szembetnv, hogy a jogviszony
kzbls helyet foglal el a jogi norma s az ltala szablyozott trsadalmi viszony, illetve benne a jogi norma
elrsait realizl trsadalmi magatartsok kztt. Nyilvnvalv vlik ugyanis, hogy a jogviszony, jllehet
vgl is flolddik, elenyszik a jogi norma ltal szablyozott trsadalmi viszonyban, mgsem azonos azzal,
hanem a jogszably ltal rendezett trsadalmi viszonytl eltr s klnll sajtos trsadalmi lte van. A
jogviszony ilyenformn a jogi komplexusnak, a jogi objektivcinak sajtos mozzanata, mondhatni specifikus
rtege. (Peschka 1982, 11.)
A tilt jogi normk esetben a realizlds s a konkretizlds viszonya az elztl eltren alakul. A tilt
normk a diszpozci nem kvetshez kapcsolnak negatv jogkvetkezmnyt, szankcit. Jogszer magatarts
esetn ezrt ilyenkor a jog elrsainak a megvalsulshoz nincs szksg konkrt-egyedi jogviszonyban val
realizldsra. A jogalanyok kztt ebben az esetben is van egyedi jogviszony is, ennek tartalma azonban
ltalnos (pldul az llampolgr kteles betartani a bntetjog normit, jogosult lni llampolgri
szabadsgjogaival, az llam kteles tiszteletben tartani szabadsgt), s a jogalanyok nevestsre sincs szksg,
ezrt ezeket ltalnos-egyedi jogviszonyoknak nevezzk. A tilt jogi normk megsrtsk esetn azonban a
megenged s a valdi parancsol normkhoz hasonlan konkrt-egyedi jogviszonyokon keresztl
rvnyeslnek.

4.2. A jogviszony alanyai


A jogalanyisg (s ezzel sszefggsbe