You are on page 1of 106

WITAMY W NAJWIE;KSZVM CZASOPISMIE DLA GRACZV W POLSCE!

KolBlol, SPECIAlI' numBr CDA ulate sl, W llDslach I salDoach I prasq jlt 15 kwietnla, jalllwsle we wIDre~.

Tyle czesci ofiqalnej. Terazszybciutko naprsze. czeqo sit;! mozecle spodzlewac po tym numerze CDA. Przede wszystkim MASY informacji 0 grach, ktore dopiero sie pojawla [Bylismy na Game Developers Conference ... i nie tylko.) A niekt6rez nich Sq tak swieze, ze podajemy je jake jedni z pierwszych na 5wiecie (The Sims 3 ole przykladu). WTemacie Numeru wiecej a tym, co widzicie na okladce, (zyli najnowszej grze z Alienem w tytule. I tych informaeji nie znajdziecie w po [skich

pis mach ay na roznych sajtach. A tylko w Dallas, W siedzlbie producent6w. Tu- Na koniec przypcmne jeszrze tylko a nastepnym CDA. Bedzle to wydanle specjal-

dziez w relaeji On'tka. kt6ry sle tam wdart niczym Ripley do leqowlska Obcych, ne, niecbjete prenumerata. Zatem takiejej posiadacze beda musieli pofatyqowac

z dyktafonem j rniotaczern ognia w rekach. siedo kioskuz 14,99ztw reku (taobeena, wyisz_acenatotylkochwilowywzrost,efekt doiqczenia ksiazeczki), A my postaramy sie, by byl to numer specjatny nle tytko

Dorwati5my si~ tez, jako pierwsi w Potsce, do wersji PC Assassin's Creeda (a jako z nazwy. Ate by nie zapeszyc - dzis ani slowa wiecej na ten temat.

AC110NCODE

I tak oto Actionowi stuknal kotejny roczek. Nle da si~ ukryc, ze jui dwunasty. Co roku to pisze, wiec i teraz tradycyjnie powtorze - to si~ w gtowie nie mlesci. Tyle czasul Ci, kt6rzy urodziti sic;' w dniu premiery CDA, Sq jui: nastolatkarni, ei, cow6wczas nimi byli, majqjui niekiedywtasne dzted, ktore ... tei:jui: czytuja (lub (hoc og!qdajq) CDA. A my ciaqle z Wami. Ci sami, w bardzo podobnym skladzie, mimoie starsi, ciaqle tak same mlodz! duchem i spragnieni dobrych g'ier.1 mamy nadzieje, ze tak bedzie jeszcze dlugo - ze w dobrej formie i Waszym towarzystwie bedziemy swletowac i 200. numer CDA, i nasza ... .ostemnastke" Dzls wydaje sle to odJegle, ate ... przeclez tak niedawno cieszylismy sfe z numeru setnego. A tu juz - 150. Szybko zleci.

12 tat to cela epoka w hfstortl gier i komputer6w. W roku 1996 newet sie nam nie sntlo, jak niesamowicie bede wygtqdaly produkcje w 2008. Pierwszy Quake uchodzil w6wczas za klllera tak pod wzqledem wymagari, jak i qrafiki. Telefony kom6rkowe byly atrybutem bogatych biznesmenow, internet zdawa! sic;' (nektorym ... ) przejsciowa moca, a plyta CD a pojemnosci 650 MB jawita ste niemal jake niezapetniatna. Zas male pisemka z pretensjonatnym togo, wydawane za poiyczone pieniadze przez matutkiewydawnictwoo jeszcze bardziej pretensjonatnej nazwie, tworzone na dodatek przez qrupke zapalericow, z ktorycn wlasciwie nlkt nie mlalwczesme] pojeda 0 dziennikarstwie, nie mialo i:adnych szans, by przetrwac, a co dopiero zostac po dw6ch latach liderem w branzy. t utrzymac te pozyqe przez 10 kotejnych bez przerwy. Ale jak wdec, Sq na niebie i ziemi rzeczy, a kt6rych graczom j redaktorom sic;' nie 5nilo. Stad wole nie speku.owac "co bedzfe dale]" Mogc;' tytka obtecac, ze bedzle clekawle i damy z siebie wszystko, by CDA nadal trzymato dobra (i lepszil) forme, nieustannie eweluujac, nie spoczawszy na laurach i nie popadlszy w samozadowolenie. Liczymy tu na Wasze nieustajqce wsparcie, bo bez Was nie byJoby nas ...

dodetek do megarecenzji made kupon na znlzke przy zakupie tej gry). 5'1 tei opisy innych tytul6w, na kt6rych koniecznie nalezy zawlesic aka: lost, legend:

Hand of God (pierwsza recka w Potsce!), Conflict: Denied Ops cry Puzzle Quest. Jakwidac, branza zakonczyla wreszcie zimowy sen. Nie zabraknie tez tradycyjnych dla numeru urodzinoweqotekstcw.redakcyjnych"l primaaprilisowych. Podobnie jak statych dzial6w, od testow sprzetu poczawszy (GF 9600!) - do kt6rych czyta-

..

12/150

nia qcraco zachecam, bo gracz nietytkoz grami winien bye na biezaco - na obszerniejszym nil. zwykle AR skonczywszy.

To nie koniec atrakcji, bo jest jeszcze Tipsomaniak. A w nim Gaming, czyti sporo 0 grach, qraczach i graniu - czasem serio, czasem mniej. Do teqo.Jhe Kwiecien 1996 _ Kwiecien 2008, Znajdi: 150 ,oinic! Best of Action Redaction" no

i tipsy. A na deser duzy dwustronny pta kat Oraz plytka DVD. Jakzawsze staremysle, by dac wtakim numerze jakies wyrastajace nad poziom pelniaki. t jak zawsze jednl beda nas za nie chwalk, inni rnarudzic, al,e obiektywnie rzecz blorac - to sq_ qtosne i dobrze oceniane tytuly, kt6rych raczej nie kuplcle w tanich serech. Do tego 150 naprawde dobrych, bo dlugo setekcjonowanych, gier freeware podzielonych na kategorie tematyrzne. Noooo, 153 pemiakl - nie powiecie, ze sle nie staramy!:) Dcrzucarny jeszczezeskanowane numeryCDA (#1,25,50,75 i 1 OO),iebyscie moqlizobaczyc, jak zmieniafo sle pismo na przestrzeni lat. Jesti to wszystko Was nie zadowoti, to znaczy, ze jestesde urodzonymi malkontentamL :)

Odejdimy teraz na cbwilke ad CDA i zobaamy, co w braniy i swiede plszczy. Anteco' ste dzieje. A to Peter Motyneux sic;' kaja - przeprasza graczy za tytuly, kt6re stworzyi na PC (bo doszedl do wniosku, ze kierowal sle przy ich tworzeniu zupelnie nleta filozofia, co powlnien). A to zawiqzata sic;' specjatna inicjatywa (m.in. producent6w sprzetu), ktora rna prornowac granie na PC oraz ulatwiactworzenie gier (np. udostepniajqc wyspecjatizowane narzedzia, jak engine fizyczny Havok, za friko tw6rcom gier. 0 tym areszta poczytacie szerzej wTipsomaniaku). A to EA zamierza przejacTake Two, ayli tw6re6w GTA, bo nagte poczulo na karku oddech konkurencji. (Vivendi przejeto firme Activision i nagle EA nle jest juz wcale az takie duie i mocne, jak myslalo.) A ze Take Two niespeejalnie rna na to chec, zanasi si~, ie wlosna bedzle naprawde qoraco.

Zawsze jednak moqe powiedziec to:

Mitej lektury i swletnej zabawy!

yr-"

Jerzy Poprawo

IijWYDAWCA

WydaWl1;ctwo aaue sp.z o.o .. Sp_k. ....... "." ul.MQturawal.04·035WarS'Z31'18

REDAKCJA

50-1Q?Wroolaw.ut.Sukionnlce6 teI.0713412.083.laks071341S911

Redaklor naueJny: JerzyPopraW3

zastanca recanora naclelnego: Maciej Kue Zesp6lre<lakcyjny: Dan:el Bartosik. MacieJJ~kubski. Aleksander OISlewskl,TymonSmektala,JacekSmoliliski

Stali wsp6lpracownlcy: Michal Amlelanclyk.luk<lsz Bonczol. RafaIFludersk:i.JanJan~D\\Iski.Grze!JDrzKalaS.Zygmcnt Kra~Zl(owskl. Michal Kuslewskl. Mamk Lene. Maciej lewcwk. Slawek Upowski. TOiTlaSLM.,4Usik, "\n!ilzaj SawfclU. Patryk Sa\\icki.AnrlmJSi!ek.DaIEISr.ieg!tl.Y.rrpr.!i'T!IOO: ~r~.J=k~'oIdai DTP.Bealol-'~m.~J.;:sa:_7·'Eicr "'~d!CiJ::~~

Dyrektorwydawniczy:ZbigniewBariski Dyrektor t1nansowy: Andnej GhoynOIVski:

Dyreklords.produkcji:Januszlwa,now5ki Dyrektords. kolportaiu: Maria Kilrdos

Dyrektor8iura Reklamy: MaciejKlItIk DyrekiGrDzL'llu Reklamy Prasy Kompllterowei: !,~-'!alenaMilew;,ka

2l0:225163113 ~ ~

Prezes:WitoldWoiniak Wiceprezes:JerzySzulwlC

CopyrlgotWyoavmictwo Bauer Sp.z 0.0" Sp. k.,

uL Mo~orowa 1. 04-035 Warsmwa. Wydawnlclwo Bauer jest czjenklem Ogolnopolskiego Stowcrzysle!lia WydawcOw oral cllon!Qem Izby Wydawcow Prasy. Niezamowionych matenaow redal«;ja rue zwraca. Zastrzegamy sobie prawn do skm:ania I redagowania lakstliw, Za tresc reuam redekcja nle Qdpowiada. Wszyslkie nalWy nanoowe i 10waniw wyst~pul<lce VI pismie se lasirzeionymi znakami iDwarowymi lub nazwami zastrzei.onymi odpowlednich firm i zoslaly uiyte w~l<!cZlli" w celacb inlormacyjnych. Kopiowanic I rozpol'lSlechnianls materiaiow ~awartych w pismie

w lakiejKolwlek lormiezabronlon~.ISSN 1426-2916

WydawnictIVo Bauer osU'Zega fiT Sprzedawcilw. ie sprzsdai numerdw aklualnych i archiwalnych pisma po Innei cenie nl.!: wydru~Dwan~.na okladce jest iizialaniem na Slkm!/twydawcy i s~lkuje odpo'.'liedzlalnosci~ karn~ I cywiln8,

Public Refalions. promocja:

JoannaKQfwin·Kijuc le1.OT13436105w.l02 e·mail:joanna.korwln@bauer.pt

ReklamacjeplytDVD· TomaszM~tusik leI.071-3412083w_203 e-mail:reklamacia@cdaclion.pl

Pre~umerata{i:amll·,·,·ienia.leklamaGJB)

Beata Jan~Ol'lska -tel. 022 517 05 31 (do 5} beata_i~nko\·lska@bauer.pl

OrukPJ'lOonn!1le},KielceSA

!:..l RoiNOSCI

Zawartosc Cover DVD .. ,

Kalejdoskop .,' ,. 012

Gamewalker ..... Konkurs jubileuszowy .. Prenumerata ..

. 054

... 098

........ 138

..... 140

Action Redaction.

Action Top 146

~ W PRODUKCJI

The Sims3 ..

Command & Conquer: Red Alert 3 .. 020

.. TEMATY NUMERU

GDCOB:

Prototype. Battlefield: Heroes ...

. .. 022

. 028

Mirror's Edge 030

Demigod.. . 032

Fable 2.. . 036

Aliens: Colonial Marines 040

[] ZA Pili' DWUNASTA

...... 050

Ib RECENZJE

... OOB

Assassin's Creed

.......... 066

Lost: Zagubieni 072

Puzzle Quest . 076

Legend: Hand of God .. Conflict: Denied Ops .. Sins of a Solar Empire,

. 080

. 084

........ 088

Cobra - Oddziat Specjalny: Poscig .. 092

Speedball 2: Tournament 094

Magritte ..

. ... 096

.. .. 016

Wersja PL

HoM&M5: Dzikie Hordy .. . 097

Dill 0 GRACH INACZEJ

Modulator ..

. ..... 100

iycie w Sieci 102

Freeware ..

Saper - poradnik ..

. 106

. 108

F.obfe 2 .,~ . .. 036

HeM&M5: Glzikie Hor~v PL... .. _ 097

Le'Qimd H€:JnG'.0f GOd ~. DBO

L0SI; logubiEiFii. .. 072

MO\Wlite. __ _ , , .. " .. 0%

MII"for"s-EdgeProtc1ype .....

Puzlle Ouest

SIms- 3. The ~ .. ...,. .. .,.... .. '."T!!' ••• -

Sins of a Solof Efnl?fre- ~M.

sceecccn 2:TolJrnameffi

Spore, __ .. _ ... __ .. ._

RoiNOSCI

Z pamietnlka praktykanta , 110

Na luzie ..

. , 112

Temat numeru: Milion pikseli

wtelewizorze 116

Newsy sprzetowe _ 120

Konfigurator .. Trendy: CzJowiek 2.0 .

. 130

.... 132

Nie daj sie nabrac 134

t:l TESTY SPRZIiTU

Zotac GeForce 9600 GT AMP! Edition. 124 Technologia Gigabyte DES.. . .... 125 Klawiatury dla graczy: Rezer Lycosa

i Genius LuxeMate 525 126

Myszki dla graczy: Steel Series

Ikari Optical i Laser , 127

Odtwarzacze MP3 firm Sandisk,

Creative i ModeCom ...

. 128

GEFORCE 9600 GT

Testujemy karte Zotac oparta na najnowszej, dziewiatej generacji ukladu GeForce. Za 600 zl mozna pograc

w Crysisa na wysokich detalach?! Niemozliwe? To czytaj na str. 124.

076 016 . .IJ!lB QQ4 050

COVERDVD

Dodatkowe ioformaqe 0 wybranym deme (zasady. klawiszologia itp.) znaJdujq si~ zazwyczaj w katalogu, W kt6rym instaluje sie ono na HOD (pliki 0 nazwach readme, info itp.)

'DYSK SPRAWDZONO NAJNOWS2YMI PROGRAMAMI ANTY'vVIRU~OV¢rtv\j.:. ..' _ .: - - _- __ .. ' - :_: ,- .: __ ,,'.~:,->~~~~-

'Wszystkie dema, programy ltd. zostelyprzetestoware - instalujqsl~ z menUi6ruchamiaji!: sil? na komput~rz~spe!:"->:~' nieiacyrn wymagania sprzetowe danego programu /dema". :.~~ ~·.;~?;t_~i:

PRZYPOMINAMY, ZE KOLOR t6l::TYRAMKI OZNACZA GR PROGRAM W PEtNE WERSjl

• Deus Ex: Invisible Wardi'l -rora! Annihilatibn: Kfr.rgdoms

• Tastleal 0P5- W0j,,'a,zoterrprem Pl

• 150 qier freeware!

lIMA

• Agatha Christie: Evil Under the Sun

• The Wonderful End of the world

• Alarm for Cobrall - Crash'Tlrne

• Conflict: Denied @ps

• The Club

BONOS

• ActionMag #101

• Bonus 1

• FotoSmuggler 04708

• Emu-l<G\'ncik #55

• Emu..J<nuncik #56

• Emu-Kouncik#57

• Esensja -#73

• FPP MegaZin #78

• FPP MegaZin #79

• GTA Center #45

• Modulator -taberetoeum

wiedi.mi~sRie

• PGSTips & T'i@ks#S

• Swiqtynia Piermr:otr.tego Zfa - pafGIi nleofidalny

• Skany 1, 25, SO, 75, 100 numeru CD-Action

• Tawerna RPG1tl02

• Tawerna RPG #1 0;3

GAMEPLAYE

• Cobre -. Oddzia! ,pegalnw Roscig

• Conflict: Denied QR'S

• Hard To Be a G0d

• Puzzle Quest

• Sins of a Solar Empire

lIU.IRY

• amencan McGee's Gr.im,ff)

• C&C3: Kane's Wrath~ Ef!JIG Units

• C&C3: Kane's Wrath - ,,,Ies

• Dead Space

• Gears of War 2 .l..fGO Indiana Jones

• Pure

• Tuming Point - Star Span~!ed Banner

..

Deus Ex: Invisible War ®

nastepca jednego z najlepszych role-playing, jakie rnielismy zeszczyt i przyjemnos( g0sc;ic ha naszyctt dyskach twardych {l krazkach - sam Deus Ex w wersji GotYznalazl sle na nich w czerwcu'04). To zarazem ciqg dalszy histcrtl 5wiata orzysztosct zrodzonego w umysle jednegoz najwlekszych wizjoner6w branzy Warrena Spectora. Jako cyberpunkowy thriller pozwoli nam zye i umterec w swrecte nanotechnologii, teorii spiskowych L .. akdt.

zlemi przez.szara mez" ~ potworny pokat. mocy niewidzialnej technologii. Jednym z ocalalycb, scislej ewakuowanych W ostatniej chwili, jest.Alex 0 - rnodyfikowany genetycznie kadet lub kadetkaorganizacji szkolacej tajnych agentow. W chwile po roapoczedu gry jednak jego nowy dam, Tarsus Academy w Seattle, staje si~ celem ataku parareligijnej orqanizaql utrzymujacejze kadeci poddani zostall praniu m6_zg6w. Niedlugo p6iniej nasr bohater lub bohaterka odkrywa, ze ... Dose b~dZ_ie powiedzlec, ze los zaprowadzi go min do Egiptu i Niemiec, i przestrzec, by nie utac nikomu. Uiyteczne b~dq takze.borrody" nanotechnologiczne, pozwalajace np. gene-

rowac impuls EMP, stawac si~ niewidzialnym dla organizm6w iywych czy kontrolowac urzadzen iq etektrcnkzne. Dziekl nim wtasnle moiliwa jest gra w sposohjakl uznaszza najwlakiwszy. Mozesz sie stac niewidzialnym skrytob6jcqtubbrutalnym hakerem. Nikti nie nie maze tez powiedziec, ze wybrates dobrze lub ile - to przedez twoja gra.

Deus &:x: Invisible War opowlada hi-I stone na rniare tej, kt6ra oz.ywiata . plerwssa gr~ serf! Nadal tez. mimq uptywutrzeeh 1at od premiery, maze

sie podobac - byl jednq_ z pierwszych

gier wykorzystujqcych dynamiczne oswletlente i fizyke obiekt6w. Slo-

wem jes!i do-

red rile mlales swczroscl z Invisible War ~

to jak uretowac runoe, kladac ostatniego obrorice ostatnim nabojern z beretty lub rozbrajajac w ostatniej sekurrdzle wybuchajq_cy juz niemal tadunek C4 ...

Tactical Ops - Woina zterrorem 8

Jeden z bardziej udanych shooter6w taktycznych starajacych sle poprawic Counter-Strike/a. Podobnie jak tam, gra dztell uzytkownlkow na dwa zespoly - terrerystow i entyrerrorvstow za zwyciestwa przyznawane Sq pienladze, za store kupujemy lepszy sprz~t ltd. Roznlce stanowi to, ze Tactical Ops stwonene na bazie Unreal Toumamenta przez leg endame {i nieistniejqce jUl) MicroProse zawiera bcty, dzieki kt6rym rroanwe jest terreryzowanie!zapobieganie takie w sarnotnosct Przyznaru tez, ze ku naszemu wlasnemu zaskoczeniu Wojna z terrorem okazela sit; mlec znacznie dluzszy Zywot niz ten niezbedny do jej przetestowania. Po raz kolejny ckazuje sle. ze nre rna

Total Annihilation Kingdoms

HistoryClI1iTotal Annihilation, czyli wszystko, co nejlepsze z kultowego praprzodka Supreme Comrnandera, oraz wszystko, co najepsze W sreomowicczu, czyll bezkompromisowe uprawianie totalnej anihilacji nle tylko kr6Iestw ... Naturalnie dzl! razi jut: niece, ehm ... historyczna (w koricu gra z XX wieku ... J oprawa audiowizualna, z drugiej streny jednak, wyobrazcle sobie nasze zdumienie, gdy @dkrylismy, ze Kingdoms bez najmniejszego problemu rozqoscily si~

W swlecie Q rozdzfekzosc! 1680 x 1050! Podobnte elastyczne sa zasady samej 9ry - cztery zr6inicowane .krolestwa" do wyboru i naprawde nrezte tabule beda W stante przykut strateg6w (w czasle rzeczywistym) do monltorcw. takze tych panoramicznych, na dtuzej nii. chwne. Warto tez zwrocic uwaqe na soundtrack skornponowa-

1. Total Anihilation: Kingdoms

Jeili nie wyswietlaj'l! si~ filmlki, uruchem pregramtk "C~oose Renderer" i zmien ustawienia odtwarzanla obrazu na.Softwere MMX~

2. Deus Ex: Invisible- Wars

Program antywirusowy NOD32 mcge blokcwec uruchomienie gry. Naprawisz to dQdaj'lc jq de wykluczen antywirusa.

[WIN 2K/XP/VISTA. PROCESOR 1.4 GHZ, 256 MB RAM, GRAFIKA 64 MS. SM - SOl

The Wonderlul End 01 the World

[WIN lK/XP!VISTA, PROCESOR 1.5 GHZ. 1 GB RAM.

GRAFIKA 64 MS. SM 2.01

Alarm lor Cobra 11 -Crash Time

Agatha Christie: Evil Under the Sun

Jnteraktywny Hercules Poi rot w koJejnej egranizacji znakomitego kryminalu Agathy Christie "Zlo, ktore iyje pod s-oncerc" W dernle rnozflwcsc zapoznania si~ z bohaterami (wclelamy sifi w Hastingsa, kt6rywciela stew Poirota),obejrzenia paru bardzo zlych render6w i przespacerowania ste po hotelu "Wesoty Roger" na Wyspie Przemytnik6w. Ntemalo jak na 220 MB. ..

,Jaki cudowny koniec swiata!"- zakrzyknal redaktor i umlesdl demko tej prestej zrecznosclowki na plycie DVD. Po czym trzy razy z rzedu skoriczyl obydwie jego plenszc.Sama rozgrywka zastosamo zycie (i biznes) - unikaj silniejszych i rosnij wchtaniajqc stabszych aida chwili, gdy bedzieszw stanie zrnierzyc si~ Z nejwiekszymi. Slowerrr nle tylko prosta gra zrecznosciowa i nie tylko pokaz technolog ii, ale takze alegoria doboru naturalnego w petnym 3D! I wszyscy zyli dlugo i szczesliwie.

Nlemata niespodzianka dla tych, kt6rzy jak my sqdzlll.ze gra na podstawieniemieckiego serialu (Cobra - oddzial specjalny) nie moze nie bye beznadziejna. Wi~cej 0 nie] w recenzji w ptsmte. jej gameplayu na krqzku craz naturalnie samym demie, kt6re jest naprawde niemale. W nim jedna wetcczesdowa misja - Beginner's Luckktorej ukoriczenie otwiera 3 nowe sarnochcdy w wysciqu po niemieckiej autostradzi€. Dodatkowo istnieje tryb dzielonego ekranu, wiqc multi mozna uprawlac taki:e na jednym komputerze.

[WIN XP /VISTA, PROCESOR 2.4 GHZ. 512 MB RAM, GRAFfKA 2S6 MB, SM 2.0]

The Club

REKlAMACJE PiVT DVD

Demo naprawde duzeqo kalibru. Nie tylko dlatega, ze zajmuje jedna czwarta naszego krazka Nawet nie dlatego, ze stworzyli je tw6rcy kultowej Project Gotham Racing. Dlatego, ze takiego shootera na czas naprawde jeszcze nie bylo! W dernle [eden bohater - Nemo - oraz dwie plansze: wenecka star6wka i brytyjski dworek. Kazda z nich to rowntez inny tryb gry - w Weneeji uciekamy na czas i punkty, w Brytanii za! mamy po prostu przezyc ... innych. Recenzja - w poprzednim numerze CD-Actioll.

!WINDOWS XP /VISTA. PROCESOR 2 GHZ, 512 MB RAM. GRAFIKA 128 MS, SM lOI

Conlliet: Denied Ops

Nie oszukujmy si~ - Denied Ops jedynie na pierwszy rzut oka przypomina Call ofDuty4czy Kane & Lynch: Dead Men. W rzeczywistosci zas to zwykty Conflict. W samym demle zas misja poleqajaca na .zinfiltrowaniu" i .zeskfiltrowaniu" ruin klasztoru przy uzyclu naszej wlasnej .armn dw6ch" - snajpera i brutala.1 jeszcze jedno - nie wiem, czy to tylko ja, ale przy aktywnej noktowizji widok plywat tak bardzo, ze poczulem si~ jak na morzu ... Dlateqozanlm zacznieeie, sprawdzde gameplay i recenzje naszego ESiekiery - w poblizu.

[WIN 2K!XP/VISTA. PROCESOR. 2 GHZ. 1 GB RAM.

GRAFli(A 128 MB, SM 3.01

Supertilke Wodd Championship 08 znare debrze fanom wlr'tualnej motofyzDCjI 'WIoskie studlDMilest.onepotwlerqzilo fNiOw<I_ premiet~Superblke WorfdOl<MTIp[onship ca

- oficjalnej gry HANNspree Superbike World Championship.

IfooloreEntertamment- R.I.P. T'li0kY.litariQuesta I Souls.rormarnaJnowszegpd~lIdbWathammera 40,000; Dawn of War.stuaro Iron tote Entertainment zmusro~zosWo'L)kongzye dziatalnoSc. OdP9czywaj w peroju, I~!,ore.

www.sbkD8.com

S.T.A.L.K.E.R. i 1,65 miliona kopii F>yrektorgenera!ny GSC Game World,Siergiej Grigorowicz, ujawnit. ze Shadow of Chernobyl spfZedal si~juz'w coned 1 ,6 miliona kopii. Przypo_minamY,iejego miniseouel, Clear Sky -juZlatem.

www.stalker·game.<OIIl

Lipskie GC = Kolonskie GamesCom Potwlerdzlly sio; wczesmejsze pogloskf,jakoby rok 2008 mial bye' ostatnfrn dla t:lrg6w Game's Convention, Jakie rokrocznie odbywaly sl~

w Lipsku.Rok 2009 przyniesie zupclni€' nowe targi GamesCom w Kolcnit.

www.gc-germany.rom

04/2008

Duet Replay Studios-Gamecock zdradzfl zamiar przemtanowanta Sabotage na Velvet Assassin. Przypominamy: Sebotage to wojenna skradanko-strzelanka stanowiaca swoisty t-old dla Violette Reine Elizabeth Bushell Szabo - brytyjskiej agentki Special Operations Executive, ktora w czasie drugiej wojny swlatowej zreorganizowata francuski Ruch Oporu. Ten wtrtualny, interaktywny odpowiednik zachowac ma nle tylko imi~ Violette (Summer), ale takze umiejetnoset- szpieqostwa, sabotazu, walki. Velvet Assassina cechowac rna takze rewolucyjny pence system skradania sle i naturalnie niezwykle plastyczna oprawa graficzna. W role Aksamitnej Zab6jczyni wdelk si~ mamy jeszcze w tym roku.

Gears of War 2!

Nie mielismy najmniejszej watpllwosci, ze jeszcze przyjdzie nam ujrzec w akcji najwiekszeqo twardziela gier komputerowych ostatnich Iat.I rzeczywlscie - Marcus Fenix, bohater Gears of War - "zab6jczej zabawy w chowanego"wydanej nie takdawno takie na PC powrocl w glorii i chwalejuiw listopadzielNaturalnie na poczetek zapewne tylko na kensole (sprzedai Gears of War na X360 sieqneta 4,5 miliona egzemplarzy), ale zapewne niedtugo po tym ... Niestetynatechwlleo GearsofWar 2 wiemy tylko tyle, ze pozwoli pckierowac Mareusem i Delta w wake z koszmama Szarericza kt6ra rna bye nle tylko wleksza i groiniejsza, ale i lepsza ... technologicznie. Wszystko to za sprawa nowej inkarnacji Unreal Engine'u 3, kt6ry umoiliwia teraz

m

www.replaysrudics.de:/sabotage

m.in. pojawienie si~ nawet 100 niezaleinie animowanych jednostek na ekranie, a takze-. uwaqa - proceduralne uszkodzenia w otoczer-lufwlecej o.qrsach dwa" - wkr6tce.

wwwgearsofwargaroe.com

JlJaJIId8 a: The Path of the Dragon

Kheops Studio ujawniio tytul trzeciej czescl przygodowej serii Dracula - The Path of the Dragon. Fabuta gry rozqrywac sle ma w latach 20. ubieqteqo stuleeia, jej boheterem zas rna bye ojciee Arno Mariani, adwokat diabla w pracesie kanonizacyjnym wTransylwanii. Pech chce, ze wbrew ofiqalnej doktrynie Watykanu odnosrue (nie)istnienia wamplrow nasz.parer" traf wprost na pr6g zamku V!ada ...

-

SCi i 14 gier w piach

Gezkie czasy nastaly dla duetu 5Ci-Eidos. Poprzedni rok okezal sle dramatycznie zty- ponad 80 milion6wfunt6w pod kreska - co wymusHo na kierownictwiefirmy zastosowanie ostrych clec wydatk6w. Ich ofiara, jak informujq zrodla, az jedna czwarta pracownik6w (skromnie lkzacjakies 150 osobj i az 14 gier. Warto jednak powtcrzyc kh obletnlce.ze.odtad zamierzajq pcswleck sil'i wytqcznie wartosciowym tytulom, a takze cddacwiadze z pawrotem samym producentom gier. SCi planuje takze utwotzenie marki Eidos PLAY, kt6ra zajqc si~ ma produktami typu .casual' i nowymi mediami.

wwweidos.ccm

Duds Hunt

Juz20 marca na rynku ukaze sie pierwszy numer "Duds Hunt" - komiksu dla dorostych stworzonego przez Tetsuye Tsutsuiego. CD-Action objqt patronatem to dziela.

Kilka slow 0 fabule: Nakanishi jest akwizytorem sprzedajacyrn ubezpieczenia na zyde. Poniiany zar6wno przez klientow, jak i zwierzchnika, za narnowa znajomegaz internetu postanawia zaznac w iyciu odmiany, a przy okazji nlezle zeroblr. Bierze udzial w rniejskie] grze Duds Hunt. Nakanishi nle zna czasu rcepcczecta rozgrywki, ale wie, ze jedyna zasada to brak jakkhkolwiek zasad. Pchany ch~ciq tatweqo zarobku, a moze rownlez zafascynowany przetnoca daje si~ pochlonqc Duds Hunt...

www.wydawnictwo .... anami.pl

Orange8oxi ... PC lepsze niZkonsole! ~'lombardizvalv.e ujaWnll,ie'lheOrange Bc:K(Haff-lIfe2:Ep.2, Team Rittress II i POrtal) spr2edaIy ~na konsolaJ:hw lictbleponad 1,5 mIIIonasztukoraz.zdecydowanj!twi~~ na PCWiwalSteam?

Portal 21

Gdzje dial::ietnie rOOi:e. tarn_ znaaysi!?, Kim Swlft;'zViltve gt6wny projekta'nt Portahj, gotwierd:zlla resze przypl.tszczenia, jakoby jui najbrlisza przyszlost riiosla Portalzl Ccmpanion(ube1

www.steampnWei'ed.rom

www.steampowered.com

Tomb Raider: Underworld pod choink~ Wszystkim, aego chce pod choink~,jest ... nowyTomb Raider? Nawetjesll nie, to i tak duet Crystal Dynamics-Eidos potwierdzil, it najnowszy, w pelni nextqenowv Iomb Raider trafi wprost dc WOI<! Mikolaja

www.tombraider.{om

Phil Harrison nowym prezesem Infogrames i Atari

Phil Hamson, do niedawna prezes Sony Computer EnrertalnmentWoridwide Studios, zoseat mianowany prezesem lnfogrames- ftrrny-matklArarl.

www.atari.(om

Puzzle Quest Galactrix

Niejako w uzupetnleniu recenzji Puzzle Questa: Challenge of the Warlords, ktcra znajdziecie na str .. 076, wresc z doslownie ostatniej chwili: bedzte sequel! Ten jednak, zetytulowany Puzzle Quest: Galactrix, przeniesie nas w zgota odmienny nlz znane z pierwowzoru mangowe fantasy. Tym razern wafczyc (na nieznacznie zmienionych zasadach) bedztemy w kosmoste, podobnie kosmiczna rna bye takze oprawa audiowlzualna tej znakornltej hybrydy gier logiczno-zrecznosclowych L.. role-playing. Galakt(r)yczny Puzzle Quest podj'lc mamy jesienla tego roku.

www.infinite·intcrac:[ive.com

m

woseiq jest kompletna kampania japonska, dziekl ktorej gracze sami beda w stanie si~ przekonat.jakto jestzyc j umierac (rowniezjakokamikadz,e)zacesarza,a bye rnoze takze sprawtc. by Wschodzqce Stonce nigdy nie zostelo przycrnione grzybem bomby atornowej Druga-amerykanska-pazwolikontynuowaekampanj~ z Battlestations: Midway. Sarna qra

Battlestations: Pacific

Widae, nle tylko nam spodobata si~ wojenna hybryda akcji i strategii, jakq_ Eldos sprzeda/ w ubieglym roku pod tytuiem Battlestations: Midway. Co wtece] - bylo nas na tyle duzo, ze two-corn gry oplacil ste powrot na front amerykansko-japonski. Battlestations: Pacific jednak to cos znacznie wiecej nil zwykly sequel, ayli wiecej teqo samego. Najwainiejszq no-

My, wojownicy

29-30 marca we wrodawskiej Hall Stulecia odbedzte si~ najwieksza multiplatfromowa impreza teqo roku! Gala MMA, pokazy naj!epszych na swtecte kaskaderow, prornocja wszelkich sportow niepetnosprawnych i przede wszystkim .Cyber Wojownicy'; czyli ogromna cz~se pcswiecona grom wid eo. Pokazy starych, jak i nowych hltow, masa tumiejow:

Tekken 5 DR, Virtua Fighter 5, FIFA 2008, PES 200S, Call of Duty 4, Battlefield 2042, Fight Night Round 3 i wlele innych. Wszystko to w cenie jedneqo biletu! Relacja z imprezy na zywo w Polsat Sport.

Dodatkowe informacje na stronie

www.rnaximus.wrodaw.p!

przy tym rna bye nie tylko wieksza (28 misji - dwa razy wlecej nlz poprzednio), ale i bardziej nowatorska oraz ... autentyczna.Temu ostatniemu sluzycrna plechora ktora zdolna rna bye np. uclszac nabrzezne baterie artyleryjskie. Niestety, data otwarcia tegodrugiegofrontu na Pacyfiku wdaz pozostaje.tcp secret".

www.eroosuueractee.co.uk.... -- _ ... ~-

. _" - --.-- ~

Warhammer Online latem?

Znow pojawHy sle pog/oski,jakobyWarhammerOnline, egranizacja tigurkowego Warhammera Fantasy Battle, nle tylko mlel nie zdqiyc na wiosennq premiere, ale wr~cz woqole zniknac z wydawniczego radaru. Sami tworcyz EAMythictwierdz'ljednak,zewszystko jestw (Chaosie i) pcraadku: beta trwa, gra z kazdym dniemjest coraz lepsza L .. coraz bardziej gotowa na letna premiere. Pozyjemy - zobaczymy.

wwwwarhammeronlme.ccrn

. Game

Porzuccie wszelka nadzleje, wy, ktorzy to czytacie, albowiem chodzj a eqranizacje nie tyle Dexter's Laboratory (*), lecz - niespodzianka - telewizyjnego serialu "Dexter" (u nas tylko w telewizji n; wiecej 0 samej telewizji cyfrowej, patrz str. 116). Tym, kt6rzy nie mieli dotad okazji poznac teqo drugiego Dextera, nalezy si~ wyjasnienie, ze mowa 0 Dexterze Marganie, seryjnyrn mordercy seryjnych mordercow pracujqcym w Policji z Miami na stanowisku technika-analityka. Niestety, na razie 0 interaktywnym Dexterze wiemy tylko tyle, ze jego przygotowywaniem do akcji zajmuje si~ Marc Ecko Entertainment, a sama gra moze okazac sie sporym wyzwaniem nawet dla Hitmana ...

(*) teeeee ... - Smg

Kiedy Electronic Arts zaprosflo nas do klubu Mezannme ne zamknleta impreze w ramach Game Developers Conference zapowiadajqc,ie'b~dziespotkanjezWillem W~igtem (tworcq Slmffty i The Sims) "kt6ry !lie bedne mowil 0 Spore, ale naprawdt; WQtto tego. p@sluchac", bylem przekonany, ze dane mi bedzie urzestnlcayc w hlstorycznym wydarzeniu - pierwszej public.znej prezentacjiThe Sims 3. Bytotc tym bardzie] prawdopodobne, ze kllka dni wczesnlej jeden z wysoko postawionych bonz6w studia Maxis suqerowaf.ze na dniach ma siewydarzye cos wielkieqo. No i byla jeszcze ta sprawa niemieckiej streny fanowskiej, kt6ra rzekomo dobrala sie do jednego, macna wykadrowanego i niezbyt klarownego, ale jednak screena z trzeciej czesci. ..

A tu Wright wyrazH przekonanie, ze tyrn, czego ludz!e szukaja teraz w grach, jest rnoiliwo'sc kreowania wlasnequ swlata i wlasnie to sprawia, i:i: interaktywna roztywka przewaza nad kinem czy telewizja. Aby wejscle w ten cyfrowy swiat bylo jeszcze pelniejsze, nalezy oddac w rece uzytkownik6w jaknajwiecej narzedzi pozwalajacych wymyslic wlasnego awatara, kt6ry bedzte potem 'W}'9lqdai dokladnle tak, jak zazycza soble tego jego tworcy, Tfurnaczyt tez, ze w llczble dodatk6w, r;:==========::;:::;_i rozszerzen i poboeznyeh rytutowtowarzyszacych seril'lhe Sims nie ma niezdroi-

Tymczasern Will opowiadal - w niezwykle zabawny, pelny charyzmy sposob -0 swojej filozofii tworzenia gier oraz wtasnych doswladczenlach i fascynacjach, kt6re na ten proces maja wplyw. M6w]! wiec, ze nalezy ctwlerac wirtualne swlaty, tak jak ma to miejsce w serf GTA, bogracze lubia swobode. M6wil tez 0 wielu innych rzeczach, zupelnie niezwiazanyeh z grami, ale bardzo clekawych, lecz te pontine, koncentrujqc sie na sprawach growych.

nego, bo przeciez James Bond i Godzilla tez majq_ ich spcro. Jednak tytul The Sims 3 rue padl ani razu. Zaw6d? Niewielkl, na szczescie sluchanle Willa Wrighta to przyjemncsc pierwszej wody. Na szczescle teiCD-Action to najwiekszy magazyn 0 graeh w Polsce, a zawdziecza to takze temu, ze docteratem gdzie inni nie porrafa. Bezurazy- business never personal.

Wi~c nie pytajcie, jak tego dokonallsmy, ale ... oto pierwsza w Po.lsce zapowiedzThe Sims3!

Zupelnle nowv swll

Co nowego przyniesie nam wyznaczona wstepnle na pierwsze polowe przyszieqo roku premiera trzeciej cZ~5ci najbardziej popularnej 9ry na swiecie?'Na pierwszy rzut aka, czyli pospojrzeniu na screeny- niewieIe. Jakosc oprawyThe Sims 3 jest wyrai:nie

• NlektOrzy tiudul~ pereny, a innl dwarce W sradku pola.

Jakosc oprawv The Sims 3 jest wvraznie lepsza, em ffit!IWlD ~ (]) ~ ~01Iillm W1~

jestjednyrnz powod6w populemosct serii. Trudno jednak nie zauwazyc zmian w stlntku graficznym, dzleki ktoremu znacznie lepie], w spos6b bardziej reallstycznyocwzorowanebeda w The Sims 3 zmienne pary daby. Wczesniej 0 ustalonej qodzinie dzien po prostu stawal si~ noca, teraz Intensywnoscsfoneczneqo swiatla, kolar nlebe, odclen horyzontu zmtentec ste bede plynnie. W uroczy spos6b pokazuje to remke.Cztery pcry dnia"

Wvidlz domu bozladowania

Detal? Wcal.e nie ~ za to tylko [eden z przyktadow rozszerzonych funkcji silnika graficznego, na kt6rym pedzic b~d" Simy. Najwazniejszq z nich jest mozilwosc generowania nie tylko simawego domu z ogr6dkiem, ale tez catego miasta. Jednoczesnie. Oznacza to.ze w The:Sims3 zniknq_ ekranyladowania, a jeSli hedziemy chcieli sfe erzejsc do sastada, po prostu wyjdziemy z domu, przejdziemy dwie-trzy przecznice i zapukamy do [eqo drzwi.To co prawda zie wiesci d!a wirtualnych taks6wkarzy (wThe Sims 2

trzeba bylo skcrzystacz kh uslug zawsze, gdy chcialo sle qdzlekolwlekpojecbac.aleswleme dla graczy, bowiem daieki ternu rozwiazaniu zyskajq swobode, ktorej wrzesnlej bardzc brakowalo.

tworzec postac wThe Sims 3 okreslimy je] wyglqd i zestew pewnyrh cech charakteru (najprawdopodobniej pi~c;iu), wybranych sposrod kfkudzles'eda roinych moiliwosci'. Cechy te b~dq miaty wplyw nle tylko na aechowane ludzika. ale i na jego mjmik~ (co wesprze nowy system animaeji). etc kilka przykiadow. Jeden rziowiek, raine charaktery - oto jak zmienia sie wyglqd sima, gdy aktywujemy rozne jego cechy.

Od lewejdo prawe]: zaroilowenle do sportu, ziosliwos(' przyjacielskie nastawienie, maraydel.parenoik

Od chudzielca do grubasa

WThe Sims 3 zwlekszono nietyko mozliwosd snnika grafieznego, wiecej oferuje kazdyz modulow gry" Chocby ten odpowiedzialny za tworzenie Slmew. Jui: wThe Sims 2 pozwalal na wykreowanie najrozniejszych ludzik6w - ad ehudziekaz hoke-

zem po grubasa w ryllndrze- terazjednakliczba szczeqolow, na kt6re b~dziemy mogli

wptynqc, zwiekszy sie wielokrotnie. W tyrn

ta zmiennqjest" W tym rniejseu warto dodac, ze tworcy twierdza, iz opracowany przez nich system pozwoll uzyskacne ekrantewirtualnego ludzikal ktory bedzleludzacc podobny.rio gracza lub dowolnej wybranej osoby" - jesf stcnle.sle tak tzerzywisde, fani serii na pewno to docena Zrnieniac bedzie mozna zreszta nte tylko wyglqd, ale i zachowartie si~ Sima, korzystajqc z systemu cech charakteru (patrz ramka -"Pokaz SWq prawdzlwq twarz").

A iednak The Sims 3

Koniec koncow wychodzi na to, ze Ch0·C podczas spotkanla W klubie MezzanineW.ill Wright ani razu nie uzyl obok sfeble cyferki 3 i literek "l-h-e-Svi-m (eakoriczonycb jeszcze jednyln s), to jednak caly czas m6wil o The Sims 3. Bo w tej qrze znajdzie ste wszystko, a czym z takim humorem opewade! w tamten ch'cony wiecz6r w San Francisco.ICDAI

[Wmrrw [j]rillOLIm~ lDUJ[jJUJU1]\!i!18IiJ~m n i e Iylko simowego domu z ogrodkiem, ale ~ (B[J[JUJrnm [j]~~. Bez doladowYWania!

Cztery pory dnia To same mesce. a jakze inny klimat. Nowy engine graficznyThe Sims 3 potref bawIe si~ swiailem w spos6b. ktary w poprzednim silniczku byl niernozliwy do uzvskania.

Ow niezbyt wyszukany dowcip zdaje sle trafiac w dziesiatke, takze jesli chodzi 0 jakosc sowieckiego sprzetu wojskowego W serii Red Alert, odprysku niezwykle popularnego Command & Conquer. Fabula RA3 zaczyna si~ bowiemw momende, gdy wyniszaone wojska rosyjskie, przyparte do muru przez zachodnich aliantow, uclekaja sie do podstepu, ktory rna zaqwarantowac Im ostateczne zwyciestwo. Czyli ...

... cofaja sit; w czeste, by w przesztosct wyeliminowac niejakiego Alberta Einsteina (znany z radzieckich encyklopedii jako Adinkamieniew) odpowiedzialnego za opracowanie technologii, kt6ra zapewnila zwyclestwo Zachodowi. Uroczo qhrplutkie, ale tez nlezbyt powazne linie fabularne towarzysza serii od je] narodzin, za! z apogeum owe] sympatycznej odmiany klczu mielisrny do czynienia przy okazji drugiej czesci gry. Wszystko wskazuje na to, ze autorzy nie stracil! dystansu do wlasneqo dzieta.

Skolko uet.,

Wiele wody uplynelo wWoldze ad premieryostatnleqo tytufh z Czerwonym Alarmem. Ostatni - RA2: Yuri's Revenge - pojawH sle na potkach sklepowychw 2001 roku.Powodow, dla ktcrych autorzy kazali wielbicielom seril rzekadtakdtuqo.jest co najmniej kilka. Najwazniejszym byiozamknieclewestwood - macierzystej firmy C&C - i przejscle czesci zalogi do EA los Angeles. KoJejny to nadspodziewany sukces osadzonej w realtech tolkienowskiego Srodztemta strategii w czasie rzeczywistym 'Battle for Middle-earth.

Potrzeba zaanqazowania proqramtstow do prac nad kontynuerja ww. gry zepchneta produkcje trzeciej odstony RA na dalszy plan. Terazjednak, po blisko siedmiu latach oczekiwania, wybila czerwona gadzina ... qodzina .

SIlO noWogo~

Najciekawiej zapowadalaca si~ innowacjq przygotowanq_ przez przodownikow pracy

wana bedzie w uproszczonej formie, pozwalajacej sie sku pic na toczeniu wiekopomnych batalii. Podstawowymi surowcami zapewne pozostana energia elektryezna oraz wydobywane mineraly i ruda zelaza. powazna zrnlenq rnoze ste natorniast ckazac zapowladane przez EAlA spowolnienie rozgrywki, majece utrudnic taktyke rushowania we wczesnej fazie gry. Autorzy uspokajaja jednak, ze nie rna obaw, ze gra st-eel na

Zroznicowane i pomyslowe jednostki zawsze stanowi'y powod do dumy tworcowRed Alert.

z EALAjest mozliwosc przejscia kampanii w trybie kooperacji. Iwcrcy w korcu zdali soble sprawe, ze.jednostka zerem,jednostka bzdurq"i zaoferowali rnozllwosc ukonczema gry we wspoldzialaniu z innymi qraczernl przeciwko sztucznej inteligeneji. Jesli za! ehodzj 0 pozostale elernenty rozgrywki, podjeto sluszna decyzje, ze nie warto probewac na nowo wynajdowac kola, wobec czego as qry pozostanie niezmieniona w stosunku do poprzednich CZ~S(i.

Podobnie sprawa wyqlada z kwestiami ekonomicznymi. Gospodarka nadal serwo-

dynarnlce czytez zrnieni slew klon Supreme Commandera. Nadal ma bye szybko i zabawnie.

Gawalil na japonski~

xowosoa zasiugujq_GI na osobne omowtenle jest wprowadzenie trzecle] strony kenAiktu. Po razpierwszyw serf eland i Sowiect nle bedajedynymi znaczqcymi poteqam. Dolacza do nich Japonia, ktora - w wyniku namieszania w historii - stala si~ superrnocarstwem znanym swiatu jako Imperium Wschodzq(ego stan ca. Bedzie ono pelnoprawna trzeda strona konfliktu, a nie - jak

re mlalo miejsce z ufokami zwojen 0 tyberium - jedynie dodana w ostatniej chwili dekawostka

Potomkowle samurajow dyspcnowac bede Uikq sama llczba [ednostek co ich zachodni cnkurend, autorzy obiecujq tez ze pod wzqledem pomyslowosci japoriskie maszyny wojenne przebija wszystko, co do tej pmy widziellsmy w ser!'. Dodatkcwym .akeentem rnajacyrn zaostrzyc _apetyty qrarzy jest zlozona przez autorow obietnica, ze sposob, w jaki rozwijac si~ bedzle Imperium, ma bye catkowicie odmienny od pozostatych frakcji.

'&rizzli~ Niet, s.Uielialii

Zreznkowane i pomyslowejednostkizawsze stanowity powod do dumy tw6rc6w Red Alert. I teraz nie cbedzie slE; bet znanych i lubianych typow wojsk, oczywiscie poddanych odpowiedniernu liftlrtqowi zarowno wizualnemu, jak i koncepcyjnemu. Piechur T-esli posture przypomlna teraz bardziej Big Daddy'eqc z Bio'ibocka niz chudertaweqo. faceclka w archakznym hefmie. Natomtast CZ0fg Apokalipsa wyposaiony zostal w harpun ,sciqgajqey jednostki wroqa i w zamontowana na przedzie pojazdu sfeczkarke (presto z PGR-uJ.

P@wrocg_takzesterowceKiroworazartyleria V4, u!epszona przez przodujacych radzieckich nsukowcow w stosunku do sweqo poprzednika - V3. Co dekawe. przynalezny doted Sowietom pies stuzycbedzie aliantom Izdradzieckl, imperialistyczny reneqatl). wyposaiony docatkcwo w umtejetnosc ... secsekarua pod wplywern ktoreqo znajdu[ace si~ blisko jednostki wroga sparalizuje strach. Ach, ra zachodnia technologia.

Ale Iud pracujqcy nie pozostal w tyle ina miejsce zapchlonego czworonoga do walki starta ... pancerne nledzwiedzie. Pozostalyrni dodatkarnt do nowe] Armii Czerwonej Sq Stingray - szybkie lodz!e desantowe wyposazone w dztalka rcsu. a takze opancerzony w6z transportowy strzelajacv ... przewozonymi wojskarnl. Pojecie.mieso armatnie" nabiera w tym kontekscle' nader doslownego znaczenia ...

Wojska aliantow cechuja sie nieco mniejszym stopniem.wykrecenia" (0 ncoznacza ze jest nudno. Mysliwiec Apollo przerobi na schabowe jednostki latajace przeciwnika, podczas

ny w prornten zamrazajacy, zas niedobitkami zajmie ste stary znajomy - cz_otg miraiowy, ktoryprzycupnie za krzakiem pod postaclq niepozcrrrej sosen-

kt. Ostatnim ujawnionym nabytklern arrnii Zachodu jest potezny morski nlszczyciel wyposaionyw ... qasienke, pozwalajace mu siac pozoqe takze na ladzie.

Morze~ Moie!

Ten ostatni to zreszta tylko przyklad ciekawego trendu w nowym RA, poleqajaceqc na polozeniu nacisku na batalie morskie. Spera E~SC jedncstek naziemrryrh funkcjonowacrna w formieamfibii. Zatobombowiec Sea Wing bedzie moqlw locie dokor-ac transtormacj w ... fodi podwodna. Dodatkowo zas chodza sluchyo_ rzescicwe] mozpwosd budowy baz takze na powiertchni wody. Czyiby w koricu kto; zauwazyt ze ta sympatyczna substancja zajmuje niemal % powierzchni naszeqoqlobu?

Aby ladnie zakonczyc temat, wypada uspokoicfanow'Ianyl -dziewoja powrod.a Wraz z niq cala plejada jednostek specjalnych. He-

roina (bohaterka znatzy - przyp. Minister Zdrowia, Szcz.~_5cia i Pomyslnosci) wyposaiona zostanle w mtntchrcnostcrc pczwalajaca jej w matym stopniu na cofanle czasu. Konkurowaez hiq w wymiarach biustu i liczbie usmerconych piechur6w bedzle Natasza, dumna cora Sowleckieqo Sojuza

Nu, pagadi!

Niekt6rych zaruepokoic moze fakt, ze Red Alert 3 hulee bedzte na silniku graficznym SAGE, znanym z Bitwy 0 Srodziemie i Wojen a tybertum, ezyli zdecydowanie nle najnowszyrn. Nie wypada jednak trade wiary, bo gra juz teraz prezentuje sle naprawde Iadnie. Nie szokujqco oczywlsde. ale z kilkuletniego engine'u udalo ste wyctsnac pare robiacycb wrezenle efekt6w w rodzaju realistycznych znlszczen budynkcw (tqcznie z odlarnkami raniqcymi pobliskie jednostkiJ czy tez naturalnie poruszajacej s_i~ wccy Otoczenie bedzle zreszta bardzo zroznicowane. a w kolejnych misJach odwiedzimy m.in. Paryz, Los Angeles, Hawane i Nowy Jork.

Czy Red Alert 3 przyciaqnie mas;!, czy tez zgnije zadeptany przez nowe_go Start.rafts? Nie ma co sj~ bawlc w Rasputina ay jakiegokolwiekmniej brodatego proroka Niewiadomo. Wyglq_da na to, ze szykuje sj~ godna kontynuacja zastuzonej serii. A ukazac ste ma juz W trzecim kwartale biezaeeqo roku na PC, a takze- co ciekawe - na X360 i PS3.ICDAI

Jak powstai Alex

Podces tworzenia postecielexa Merceratworcygrvchdelizawrzec w nim cecby treech filmowych bchatercw-Dartha vaula.tracisa Bkkle oraz Hannibala teeters.ten

Prototype to wielka wysokobudzetowe produkcja,dlategoteibierzewniej udzialkilkuznanychaktorow,ktorzy wcela slewnaiwaaoiejsze postacie zeswiata'gry. RolaAlexa Mercera przypadlawudzialeBarry'emu ~epperowiznanemuz"Zie!onejmili" 1."SzeregowcaRyana",postaciedrug~planowe'odegrajqGordon(lapp

(w dorobku rre.wele seriali, w tym m.in.,,(SI:Kryminainezagadki Las Vegas")orazaktorcharakterystyczny Paul Guilfoyie (m.in."Tajemnice los Angeles"),

Prototype zwraca uwag~ nil" tylko bardzo dynamianq,aprzytymniezwyklebrutalnq rozgrywkq,alerowniei.unikaInymstylem grafianym,nakt6rysktadajqsi~kolory5tka Idkaeji,spos6bprojektowaniapostaciitd.

o tym, jak pcwstewala oprawa Prctotype'a. roemawiamy z Maurice Kirnballern, wy. gadanym dyrekloremartystyanym (art drectorj tej produsqi.

Jestes dyrektcrem artystycznym protctype'a. W jakim mcmencle procesu tworzenia gry do zespctu zostaje wtaczonyktcrtekljak ty?

Maurice Kimball: Prototype powstal

w glowach Demise Detwillera, naszego scenanysty i Erica Holmesa,gtOwnego proiektantewcotce po tvm.jak sadical zakorxzylprace nad+luh.Ihe Ulfimate Destruction. To byl sukces. pojawila si~ wiec mozliwosc zrobienia czego; na wlasnq

reke. a nil" Ikencji zlecone] przez wydawc~. Dennis i Eric zacz!fi glowkowac i wymyslili kilkar6inychpomysi6w,kt6rer)adawalysi~ do tego, by zemienlcle w gre. Przedstawilije Timowi Bennisonowl, naszemu glownemu producentowi, i spcsroc wszystkich wybral onwlasnieten,kt6rystafsi'ipodstawqdla Prototype's. Wtedy projekt ten trafif do mnie, moimzadaniembylawizualizacjatejidei.

Eric i TIm duzc mowtq 0 ttlmach, wydarzeniach,fotografiach,jakieinspirowa-ly kh podczas wymyslania postaci Alexa Merceraiscenariu5zaPrototype'a.Aco inspirowatociebie?

Sztzerze mowac. wszystkc to wyszlo z rnojegoszalonegaumysluiztego.wjakisposob

postanowilem zmtepretowac neczywistoSc napotrzebyiejgry.Oczyv.Jisriemojepomysly musialem podporzackcwac g/ownym projeKtantom.Prototypetoprzeciezichdzie(ko, w pewnym sense ja tylko wyswiadczam im przyslug~.Dlalegobardzowainebylodla mniezdanie Erka.Tlmai Deroiselwasne to, c_o oni mowili, oral to, jak reagowali na maje pomysly, mlalo najwi~kszy wplyw na ostaterzny wyglqd gry. Staram si~ unikac bezposrednkh nawi'lzan do tego. co jui. istoieje. nie szukarninspiracjiwinnyc_hgrach.Prototype to naszaorvginabaprcdokciaiberdzozelezy rni na tvm, by wygl'lcdala wyjqtkowo

Co byto najwiekszym wyzwaniem? Na pewno stworzenie Nowego Jorku,

e to datego.ze chcialem osagnecdvde sprzecznerzeczy-popierwszesprawic.by miastotobylorozpoznawalnenapierwszy rzut aka, a po drugie nadac mu odmienny charakter,unikalnydlaProtoype'a.lnnym problemem byto przekonane ekipy, ze j~tesmywstaniezrobictak,!gr~,jakqsobiE wyobraztem.Pierwsze zeprezentoware

im szkice byly barczo szcegctowe.wiec kiedyEriciDennisjelobaayli,powiedzieli mi: .Maurlce. robimy gre, a nie film, nil" bedzlemy w stane odtworzyc tego, (0 tu nerysowatesr.Okazeto sielednak.zejest to mozliwe, a z kaidym kqlejnym mleslacem zbliialismysi~eorazbardziejdomojejpier· wctnei wizji. Musz~ powiedalec. ze jestem pod ogromnyrn wazenerntego.cc chlcpakomudalosi~osiqgnqc

Jak sit? rna Nowy Jork z gry do tego prawdziwego?

Zewzgi,?dunaograniczeniaprawneoraz miejsce ne p/ycie DVD nasz Nawy Jork r6i.ni si~ naco od tego prawdziwego. to oczywiste. Cheialbym, by kiedys mozllwe byto stwonenie calkcwce realistyczrei interaktywnej wersjitakiego miesta. ale dojdziemydotegochybadopieroprzy okazjiPlayStation6.AwPrototype'ie wszystkle gl6wne ulire i najwazniejsze makicharakterystycznedlategomiejsca sa wlemle odtworzone.Abv to uzyskec. zrobilismyponadl0tysi'icyfotekmiasta" na nich.si~ wzorowalismy Poniewai akcja gry tcczy sle najesieni.zedbelisrnytet o to. by oddac wlasciwy kolor neba, typowy dla tei oory roku w Nowym Jorku. Przeoiesli smy tez oznakowaniadrogowe, billboardy, szyldy.Widactonajlepiejwnaszejwersji Times Square.

Jesienla zwykle pada deszcz. Cay

w Prototype'ie b~dq odwzorowane zmiany pogody i por dnia? JeslichodziocykldniainocY,mamywgrze zegar,ktorybijeprzez24godziny.nadob<;, wec kleoy trzebe.roblse cemno.s gdy nadchodaiporanek.rrozesz aobaczvc prawdziwy nowojorskiswrt Natomiast pogodapozostajeprzezcalyczastaka sama, nad miastem k~bi,! si~ geste chmury. Zgcdnie z fabulajeszcze przed polawieniem si~ wirusa w miescie ill' si'i dalelo, penowaa woim korupcia.oikt nle obal

o wywozenle Smieci.ulire byty brudne, Zebyoddactowsposobsymboliczny,nad calym Manhattanem umesdlem ciemne, deszczowe chmury, ktore ad razu nascwala cimysl.iedziejesit;tueosniedobrego,ze

to rniasto rna powazne problemy.Aby to podkresli( zadbaem 0 to, by na horvzoncie bytowidacslot'lce,ladnij_pogod!?Tona oowret niz w rzeczywstosd - zwykle to

w ~Iowym Jorku swieci slonce. a nad New Jersey (rnasto polozone tot poza granicami NYC) wiszq chmury.

Wracaj'lcjeszczedopylaniaozmienne warunki pogodowe. W Protctype'ie cbcelsmy uzyskacwezene. ze akdadzieie sie

w prawdziwym miesde, w ktcrvm iyj'l prawdziwiludzie.T6,cobylonampotrzebne do wywolania takiego efektu - modele przechodni6w, AI. ktcre nimi kierue - sprawily.ienadyskuzabraklonammiejsca

na deszcz, Inleg. system, ktery gsnerowalbypogod~.Dlategonapytanie:"Czy

w Prototypie b<;d~ mial deszcz?" musze odpowedzlec "Nie".Alena pvtenle.Aczy b~d~miaI5etkiludzinaulicaeh?"odpowiadam:.Otak!"

Chwalide sle, ze Prototype to prawdziwie nextgenowa gra. Co cayn! jq produkcj'l.nowejgeneracji? Brnowajakosctego.co ozieie siena ekrane.Uoalcnernsie stworayc realstyczny bardzoobszerny swiat gry.Wczesniejjuz samo to byto trudne. reraz moiemy dolozyc do tego swata setki ludzi. Potem dodac do tego setkisarnochcdow.Pctem oorzucic wiele eksplcz]. Wszystko w tym semym casie.alicba klatekwyswetlaoycb na Jekund~ wcale nil" spada. Dodajemy wee model fizyki, skompJikowane AI, filmowe efekty.Aw5zystkonadalchodziplynn!e.Na tym polegaoext-gen.

JalttorobI7POplefW>ZespraWlitlews:zystko, na cc wplyw rna bohater,zmlenla 51!! W 12- lezn=1 od podejmowanych przez "!ego deq'Z/l-to,JakreaglJ}C!nanlegoNP(,to.)ak rozwlJa ~Ir: cseca wkr600J rnleszka ltd Po ~rugl~otaaa tohetea c.a1i\.rod!ln~~l«ora

~:~~~p~cy~6kr;~; i~=an~Y.t

duje,urri'r\!enap.,skuszY,b.kwg.ouruchamial nia. MOJl~.'li~ jednak zalozyc, sa lnne wtazeriia b",dilmieefniliony ludzl, ktorzy przy najnowmj p~uk;Gjr Willa Wrighta (a raczejJ:.0lw sygoowaneJjego rrazwisklern, gdyi: - jak;,5i~ zdaj!':, ,tW6rta ten przestal zajr,nowat-sl~tymtytlJtem,j.ui;dfuisiyczas

... aalofellia 110 Ulena :~pe!n<tnadzlefiradoSc~.zewfeSl(:ie 7:9'i~pObaw1cwStw6rc~, ~5jacllem,do - ?OOzielqno j" na pl~cz~kj, a kama "1d">.jakjui.wspomnialeril.dost~pnajest ..::: ~ same:go po~t~. Plerwsza 00, ~a,zaczyna*kr6tkimintrem,pod::::as_ltt6rego na ~Ia'he~przypominaj<j~ -~ (aclOaywISc:Je ~fIlIlYrT\ iJo&i<1l1em

--lOOtYAenty)sR'¥lagradmeteorytow.To

-e poWoduj,!, ze w wOdzie pgJaWia si~

_r.£ZyciEl, IttOre:ty kmaltujesz.

Mamo. SlWorzylem patwara!

PlerwSZ)' konta~ zzym edytore:rn sp«!,Wla, 2e rna si~ ochore zwbM prawdziwe monstrum, C",Sf. co nigdtpo ZJ~mi rne chodz,ilo _'aje~1i llilyVe,t. to wygin_~!~fsz,y5GieJ, nit. 5i~ poj~,wllo.JiI 11p'. zaPF9jelUowalem na cecatku;grub,asa na bardze dltlgich. chud9ch paj!i'l7YchnOi:kac~.DwD(h-'-itolylkoty!nych. Takle zwienji nIl" n-ilaloby szahs przettwac, wi~ej - nre. mia/oby nawet SZilnsysta<lisi~nleprzewracac.ale Spore nie.db"aaitakorealfzm.Nii!zastosoVo(arto tuskomplfk.owanegosilnij<afizycznego t;lbaji!~e:go.Q zachoWimre punktDw dliiko~(l iw;Nilisu~r,c!:IociaL

Td; ze ~pore nlewzbudzll u mnfe dd raw £yWiOIowegozarnwytu, pieoznaaa,zenle ~si~(hcialznlmb1iiejzap.oznat.gdy sif:jui:poJ'awi.

wanym do pneiypa w trud[JY,!:h warunkach sporkiem, musi stworzyC dwunoZn~ go,ijak najbardtiej upodobnfonego do cztow:ieka i(ihoc oG':l""iscfe.homo sapiens z:(j~raonyhli pukz'Sppre elemenrow nle WSObzloiyQ·Wp'rzedwnYJT1raz:iecatakasa pOjdzienaochraniClaedlawszystkkhdziesjf;'cillf<!_k.itd.~=mieinnep.lemiqn,ai'zkt6" r.ymi jo'prikurujemywfazje Osaay, sldadajij si~ z:doldadnietyp, samY<:hspor1l,6w~tyle7.e odmifflny9i koIoryswanie.

P.romocl.1

Spopo to raR,Wf.;lSclwie'l?i¢ gierw jednej, ze $'cigganie w~dilkj\sPP56b1y5iEil,(Y wytwo-

sprytnie pomy~lilifYm wZfos!Im1-5topnla rzoilYl=h pfzez IITilYi.:h gracz),elemenrow

niesieze5~oczywis~ie pewne njebelP.i~aenstwa. Tym bara-ziej i.e .dose latwo weqY.f"qrz.e zrobicnp.buOYn~oob-

liI.!!I..::::::.::....!n:a:· ... ,ekrany komputerow. ;~:;::::':,~=~,~;~

genitaliow skacz'l.cych

I'.!OJ(~ wielkiejkupy nie je~twrd6kiemJ jakl chdalbys zaS¢n'@I({iI~ .m1oC!szeJ. siostrze. w ~ursjdi}tutajdwilmedianizmy~piefWsayre filtrowanie"'tri&i, drugi ~ kierowanie sfsowna;mi f;I~a~~ny.ml ~ innych 9raGZy',Tw6r~yliG'<jtunajbil/dzjejnaspoiJ?Qnosc. ktor;l,d«elpwb Sarna powinrie J;lCiradziesobiezenminowaniemnajbardzi~ zIDsllwychje&1C6tek.

TO COS w rodzaju zabawv plastelinll przenlesionej

Heroes of Might & Magic V Dllikle Hordy

• Od e.lda: Maim zdaniem,najlepszy. dodatek do Hlroscw, A poJqniza,cja? Konlerz-. niezoba.ade na pIy~1i i rzeay zrobrone prz:ezfiino.w.,Falltasty<;ZhaspraW<l.

( Guun~k:.sua~.1lrOWlI Podobne do: HoMMHI iHoMMVoczf,,'iStie Wymaglll1li1' Wirr:1.~ pro~e,or,l,5GH~.lGBRJ:.M.:grafika 12S"MB,SM1.1 ' Otenlpolonizag;>8+

! SlfOIIawCDA:097

• Mac Abra: Krotko m"owiijc -dla funa Heros6w jazda obowlazkewa

• Smuggler: No-te ja¥eml

• Mac Abril: To m~s~-:forma lmiena J<)-

CZESKI FILM!

Niewlem.dlaczeqo Sozla sobje mote upodobale.bymlrcbkqlupawe nuroeryNawet ne nerzekam, wol~ takie zaglilrlianli:gromzjasl1egonieb_au.y cho_cby cegl~wdlewnianym kosciele atbo parallz postepowv.dta przykladu cotez bymimoqfa odrekizafundowac, Tym niemniej Opatrznost rna dose dzjwne porzude humoru w stosunau domejskromnejosoby,Pewniepamilitecle.jak zostalem.american psycho" zamawlajqe kawe w USA?To zcbaczcte, co spotkalo rtmie tyrn razern. Bylem wWawie na pewnej dose: ofkjalnej vrcczystosci.Alenawetwtaktej sytuacji trzeba czasem skorzystac z toalety No wi~cmyjlil1iCe,obokmniefobitosamo kilku tacetow. W tym momence odzy-

wa si'i maja kcrnorka l to takim dzwcnktern, wkt6rym smteszny glosik po czeskumowicorazglosniej.jazvonim ... [a state zvcn'mrnd W tym momence kcles mYJ~cyr'1ceobokj.dziedomnle z szeroklrn ufmiechern i rnowi - po anqlelsku. Cholera, t~gb:5i~ rue rob: facercwl w toalecie!Wslu(huj~ si~w to, co len cztowlek nadaje i)akos tak ta )ego angielszczyzna rnl si~ mocne znajomawydaje-nokurd~;polskiakcent to jarozpoznam hez prablemu.; Wi~c z leclutka ironia w glosi€: mowi~: -we pan.ale ja po polsku bardzo dobne rozumlem ...

Gosciajakbyzlekka przytkalo,zsmilkl na sekunde ljuz wojczystym J~zyku mowi:

-Nlesamowite, pan faktycznle bardzo dobrzem6wipo pclskul

Teraz z kolei rnnte neco zamurowalo, alecomi tam; chce facetironizOWilC, to prosze barozc.wehcdze wtc.

- Pare lat si~ nlm jui PQsluguj~, wtec troszke wprawy mam... - Gosc sie rozpromlenla.

- Pan mcwizupelnle bez obreqo ekcentu.jak rodowlry Polak.

Cos na mej twarry rnusialo si~ pojawic dziwnego,bofacetzapytat:

-c.Io pan niejesttym Czechem? Naszia mnietu stresene pckuse, by wyjechacztekstem"jasemCzeeh,ale rnojababkzkapohazlz Chrzancwacry [akos tak.Iecz bchatersko zwalczylem te chec i perfekcyjn~ polszrzyznq bez sladuubceqoakceruu wyjasnilern.zem PolakzdziadapradZiadainiejestemani tym, ani tamrym, ani w agole zadnym innymCzechem.

Dalej puszlcjuz pmstn-natyrn spcrkaniumiillsil'!pojawicpewienWainyGosc z Czech radem, z ktorym ten pan mtal jakoweSinteresyrobic:,ana oaygo wczemle] nte widzial i tylkc mu go zgrubszaqp.isiln_o.NoigdyuslyszaJ ceska komcrke, dodal sobiedwa do dw6ch ... ttakzcsteternrzechem.reowdemlJirzi.

PSi:ebybylajijsnosc:!ubi~Czechow l tcnleza.Jczina z bazfmtylko zalch podejsue do zycla. A czeskle [eszcze bardziei gll1bia

PSSCzechpojawilsi~po2godzinach, mowil wyl<jCZllie po angielsku. I byl w og61e do mnie niepodobny.

KtoS-powiedzial, ze socJalizmd~If.Zyje wPotsce w trzech in" stytuGj<lch:napoade, kotefiwszpirnta,ch.tto chybel' p'rawda - wysta[U}' przejsc se na (niemal) dowoln~ pcezre. by zobaayc spore kQJejki do jednego-dw6ch oklenek, kilka innych nieaynnych, za niml mase'pan za~tych Watnymi Sprawaml. duzc wairriejs.zymi nii~end.Acodopoci'lgowis!uiby zdrowla."Zaanijmypokolei..,.odkol~.

Musialemjechacw Potsk<;, sluibowo. Dziefi wczeSniej poszedlem kupit bilet Podka><t.nawe!nieduiakot~ka,zSos6b. Docieram do oldenka A tu:zonkJTojesf kasatylkona pol~q_enia Iqk;jlne.Jaksi~ mm,nol1rzyjrz&, wiaadnawe!:Karteak<; 1 takowa informacj'l.. ze mama oylo J'I bardzi~ wyeksponOW3C! Niby tak - ate po COf Petent sam winientosprawdzit, towkor\cujegoproblem,nie!Stan~/em przydrugimoklenku,sprawdziwszy,ay tu bilet kupleDoteqo nauszqny dcSVviadoeniem spojrzalemjeszcze na godiiny ctwarca - czynna do 19.40, abytaJ9.1S.Stojfl,stoj<; ... narazprzy S<!siedniejkasies!ysz~j_~kizlorzec::zenja. Pant zaoklenklem po orcstu j"<lzam~nfllot przed nosem knente (lstojaoych w kolejee),pokazuj'lcwladhymgestem na wywieszlu:.ayrme do 19.25': No coi,. bytajui:19.2S-samisobiewinni,ienie pCltrzylLPanimogfacoprawaawczeSniej poinformowac, ze np .• jeS:ZEZetylko 3 osoby izamykam~ ... Ale RO (0. Panl za uprzejmosc.idbanieointeresyklientow

prze(ieidodatkowonieptaq.Nast~pily daritejskiesceny,g.dyosobyj~~ce .mam S minut do odejkia pociqgu" I.lSih;)Willysi~wbicwkolejki do innych KaS.Jakodrugiodokienkaimaj<l.cnocht;> minutwzapasie.-zgodzilemsi~wpuscic przedsieoie3.takie.poo:rnkl.lpilembltet, ar:iahpowydan[ures:z:ty ... zamkn<tlk~s<;. Bobylajui19.42.Com6wilicizamn~, powtarzaCnieb<;d~

Tym.razemkcnkurs w pelnt m.1111;imedialny. Lade dzien 1 kwletnia, czas roblclnnym ludzjcm dowcipy.1 w jakis sposob je uwfecmit-tu juz wyboi""" nalezy do was. Mozecie opisac, [akleqo psi!<usa zroljilfscie, mozece zr"oj;lic zdj~ie,nakr~dtfilm-waZne,bypomyslbylzabawny,oryginalnyi_niezbyt drastyczny. :) jak zwykle na prace konkursowe tzekamy pod adresem gw@cdadion.pl(wtemadewpis:zde.KonkursPrima Aprilis'ldo pcjawieniasi~kol~neg9 wydanla CDA w kicskach ns kwietnia)

5zP'Itiil. Bartlzo rzadko choruj~.Jecnak pewnegOf:ioniedZlalkubbudziwszy.sI~ zokropnym bolem gara/a igOfqczk<t bnsko 39 stopni, uznelern, ze zn6w nadszedl ten aDS. Dzwoni~ do przychodni(8.1Srano,rejestracjatetefoniCZnilod!r:oO)icharcz~,Zecb(E;SIE;"Zilrejestr9wac.)'lHemozliwe"-cslwlerdza pani pot'lrugiejstronie.wszystkiemiejscana dzjsza.i<;te".Jaksj~okazuje,lepiejprzyjsC osobikieo7.00rano,wtedys~szanse, choccicwan5i5qJuiprz~dszost'l. .• NO to rtaJutroH-fZE;zt;...NiemoZliwe.Reje- 5Irujemytylkonadanydzier\:"-znieIJkr·ylltan'l.5aty5fakcj'lodpata rejestrarorka i odklada sJuchawkE;. Zapewne idzietu c selekqe naturalna c lak ktos przeuwa dwadni bez lekarza, znaoy, ze nle byl naprawde chcry, wi~ mech d ... nie zawrace. Aj<t~umrze, to tez probli'mzglowy.Wiadomo,pacjencitO tylkowpracyprzeszkadzajil..

Narysuj swoj" Klar~!

No I wybralikie.Doslownle mznkqparu glos6w lwyci<;i:y/a w pleblscycle KlaranarysowanilprzezPawlaz?oznanlalnr45,cibrazekwidzicieponiiej). Poprosilisrny row-

ruez otyp Marka

Lenca,ktoryzanaj- -~:"'!IO.=~ tiJt~~;,'"~ ...zy.t>9IU&~it...

:t;::j~,:;~~:; ~.:c- ->" 1l1.,.'><"~M'> mii .... ~""

~~~: (~;~~.\ z~~:· :C' .~, ~ .• " ..

im faworytem byl ~ _~. . . '

jeszczelnny ... :) ;':.'.' :.>;~:: ; .. : .... :.,~ :',~ :~:.:,:<

AWOl!: "AIfIEt. 2 1'tJZHANIA

Pojechalem do prywamej przvchodni. Po godzinie (2 kawalkiem) byto po w.s:zy~~im. Owszem zapacllern aa to Mniejwi<;_c~ 1/5 mojejcomieslflGZnej skladkina panstwowasluzbezdrowia

w.iql;:e, 0 pie,rrWS4enstwie twcrccw Ha'if-Life!a 2 (,W dzfedzinie krojenta

ha ,kaWBfkj. W jzeczywlstoscl .Zawercwl przyptsac mozna pierw'5Pl tlDfiNA_ p.r6b,~ tego rodzaju,lecz same fdea jest juz duzo stersza. Mrfie 'pr,zyp()mina ~i~ co najmniej [edna proba sprzed Epizodow, ta ihli~ jej ... [kllka mrocznych, organowych nut] NINA!

o tym ucosledzonym dzlecku polskiej branzy wirtualnej W5ZYSCY thclellby zapornnied.jednaktaka gra nfestety byia i by to tez wiele ciekawych wypowiedzi tw6r'Gt?w na jej .ternat. Jednq z rewelaeji, ktore otwerzy'y mi oezy i ~mie_nilYsp9s6bp0Str_zeganiaswiat;;l, stanOVl/ifO srwlerdzerue, ze gracze nie (!:heq~jean.ej glugiejgry, ale kilku malych, z ktorych kazdej nastepnej wyczekiwaliby jak Wrgilii. Na szczescle czwarteqo oddnka przyqcd Niriy nikt pod choinkq, n,ie znalaz! (pozostano przY'i,trylogii!'J, eczkolwlek przy odrobinie ,dppr~j woli mozna jq nazwac pramarkq.eprsock content';

Z poznlejszych tworow tego eortu wspomn~.jesztzet) przyjemnymSarn & Max oraz 0- Sin Episodes - nieudanej, jednooddnkowej kontynlJacji bardzo dobre_9P FPS-a, Naleiy si'~, jednak spodziewa(, ie,og0f braniy zqnityml j~IJami, sinoweg,Q pckroju nlezbyt.sie .przejmie'i jeszcze nie raz sprobuje nas przekonac, ze.episcdjc content" jest tym, czeqo neprawde potrzebujemy. Mnie jak aotqd ni,e_ przekchal]. W istcdenic mi rile wi adomo, aby qracze zQfa_szali kiedykelwiek sprzeclw wobec tradyeyjnego sposobu dystrybucji gier, zatem tajernnicajest, dlactego penowle twor-

cyztakim uporem probuja uszczesliwiac nas na sil~. M09ii sie jedyrtie domyslac, ze praktyka te rna jakies m<:frketing0we podpory lub ze utatwia predqcenrorn prate.

Ja w, dalszym ~iqgu bede jednak i,grom w kawatkach" uprzejmie dziekowat. Wol~ jak.dotychczas kupowac produkty pelnowartosciowe, ktore na koncu uracza mnle 'Ilst,q pfac, rniast irytujacym napisem.to becontinued" ("jes1i hedzie nam 'Sj~ chciale").

Mimizu

Widac, ze dopiero sie rozqrzewade, bo na ten konkurs przyszlo stosunkowo niewiele prac. liczymy, ze nastepnym razem konkureneja be dzie wiekszal Po prawej widzieie zdjecie zrobione przez Kubuntu.

n's Creed to najbardziej oczekiwana, przynajmniej od chwili przesunillpremiery Gl'A IV, produkcja minionego roku, kt6ra w 2007 zd'lz~la w.yjsc tYJko na PS3 i X360, Przez wielu uwazana za "pierwsz'l prawdziwie nextgenow'! grll': przez innych okreslana ... brzydkimi slowami. Mimo to sprzedala sill w 5 milionaGh egzemplarzy, a do tego wyniku moze wkrotce dodac kolejne kilkaset tysillCY. Wlasnie wyszla na PC. W til wersjll gralis.my pierwsi w Polsce.

o Assassin'screedzie mozna napisac prace rnaqisterskq, a maze nawet doktorat. Rozlozyc go na czynn lki pierwsze, przeanalizowac kaidy mechanizm rozgrywki, przyjrzec sit; temu, jak ze sobqwsp61dzialajqi comozna byw nich zmtentc. Spore tomisko daloby sit; r6wniei sprokurowac na temattego, co wokol Assassin's Creede dziala sit; po pierwszych zapowiedziach. Chocby o trudnym do zrozumienia kukie, jaki powstalwok6!gl6wnejprojektantkigry, skadlnad uroczej panny Jade Raymond. Alba 0 kunszeie,zjakim Ubfsoft podsycal zalnteresowame wok61 tego tytulu sugerujqc, ze poza tym, co pokazule screeny, kryje siE; jakas tajernnka, ktora gracze odkryjq dopiero po premlerze. A takze 0 tym, [ak duza fala krytyki sporkala gr~ po jej wydaniu i jak wielu nabywe6w znalazla mimo utyskiwan przemadrzalych recereentow 0 coryle halasu?

WanD rozmawiac

Assassin's Creed budzi emoeje-tym,jak wyglqda, tym,jak prowadzifebule i tym, jak zostal zaprojektowany - i mimo ze sg_ cz~~tQ skrajne, gra rzeczywiScie Z;3;s/uguje na uwaqe, kilkustronieowe reeenzje w najwlekszych czasoptsmach oraz qorace dyskusje mtedzy jej pasjonatami i krytykami. Pod tym wzqledem Kodeks Skrytob6jcy przypomina Mass Effect,innqwielkqprodukcNminionego roku, kt6ra - podobnie jak dzlelo Ubisoftu - dopiero teraz (a dokladniej w maju) traf na Pc. Co ciekawe, abiekosmtczneqo RPG-a BioWare'u i zrecz-

ncsciowke 0 sredniowieetnxm asasynie. - ad poczatku zaplanowano [ako trylogie i tak jedna, jak i druga majq fabue, ktora porywa, stawa clekewe, pytania, robi wraienie.sinialosciq wizji .ejtwcrcow.Nawetwlekszew przypaqku Assassin's Creeda, bo przectez po grach role-playing spodzlewamysle.zeporwq nas hlstorla ...

Altair!

Gra zespolu Jade Reymond wcictgatakjaknajlepszeRPG. Rzecz dzieje si~ w XI! wieku naszej ery na Bilskim Wschodzie, w trzech 6wczesnych metropoliach - Jerozolimle, Damaszku, Akee (oraz okclleach). GI6wnym bohaterem tej gry akcji jest Altafr - czfonek zakonu/sekty asasynow, doskonale wyszkolonych zab6jc6w Iokreslanych jake "ostrza w thrmle"), kt6rym przewodzi mistrzAI Mualim.

Gra rna jeszcze jeden wymiar, rzeczywisde kryjetalernnke, ktora skuteczme podsycala nasze zainteresowanie tytuem przed prernlera Chcc zostaje ona odkryta w pierwszych kilku minutacb rozgrywki i wlasdwie od tego zaczyna sle tabula, nle rna powodu, by 0W sekret zdradzac Jesli jednak ktos wwaszy.m towarzystwiepowie,zeUbisofttocienlUe bolkl, bo zamiast zrobkz tego wielkie,,0 jejku, naprawd~?"na koncu scenarlosza, odkrywa prawie wszystkie karty na poczstku, odparujecie, ze sOl sal-

A~~~~ .. n ~ ~ empik

~~~ CENEGA

Tylko z tym kuponem mozesz kupic gr~ Assassin's Creed PC 10 zlotyeh lanlej w sieei sklepowernpik! Kupon jesl wozny do 18 maja 2008 roku.

nast~puji!.ca:Alta"lrotrzymujezle(enieodAI Mualima, wskakuje na rumaka, p~dzi do jednego z mrast (zwykle rna na llsde do sprzatnleda aw6d1-trzech nieszczesmkow jednoczesrlie),przedosrajeslifzajegomury, odwedza sledzfbe brartwa, by ofiejainie przyj'lczl€Ceni~namiejscuwykonujezada nla pcbcczoe (patrz ramka: Jak okiem sj~n~cl,apotem,poznaw5zydokladni.jlokaliia cJli'celu,prze.PfowadZilzamach,Terazwystarayjuitylkouciecdokryj6wkl,bykolejna cz\!sczadania,zbsta0Z(lliaona,ltakdiiewili'_( ;"Y.

SleIlZlwakonsolowe ... Zanlmjednakdutegodojdzle.rrzebasiedc ofiary dosrac, a to- jakwspominalem-wymaga zenczenia kilku"sledztw'~ W kaidej dzlelnicy.awiE;!ctakieprzykaidymzmEi'zow nezrerzonych przez AI Mualima, jest ich szesc.wybranychzpuliwszystkichmoiliwychzadanpobocznych,Nletrzebawykonywac wszystkich, ale kazde przynosi pewne lnformarje, Ictore mog,\ utatwk Z<Jbojstwo. warto l'Ii~c poswleck nleco CZ<lSU nato,bypomaczwyaajeofiaryodpodseewkl.

Asasyn PL

W naszym kraju kmsin's Creed ukare 5i~ W fIOi,klej, \II peIni ZIOJ;ofFl!lWa:n~i WNS¥, w U6rej prz)'gotowaniu Wzl~ udzial prawdziwie ~wi~zdorska obsaca Ar,ojrograJaCf'kKopczyri;kiznonyl .. Pensionatup<Jdr6if-s~rawdZllsf1:

W lej roli calkiem nicila ~wietnie obsadzano Daniela Olbryc.hskiegD \II mli A.I Mualim~ - obaj paMwie mai~ ccccbne sHonno;i' do teetrslnego paloS\! i moc win!l!rpre'acjiniegdysiejiZegoKmicicamistrzaso.>;'nOwlOnie<oinnaposraenii: oryginalny,granypr;'€ZPeleraR",",daya,1ozai~decyzi~studiolokalil.J.cyjn~ Ceneginojlldwd,!(r;'ebapochw<lijtWghMII;:adlsIychaC!atit'Jarns!;,'NE 8oherl:",prawd~weteranapols~icll"'=jigiEr,BOI}'SaSZ)'GI,br.twurowo w<:iEI3j~[Ego $i~W Malilca, Ofa~ l~f::a i~n\'Ch pomniejjzych slaw.

Na szrzescle mledzy tym a kolejnym taklm rnomentem mlesd si~ wlasciwie caa gra. Dopi€ro ostatnia godzina Assassin's Creeda mcze budzk mlesaene uczuda-. skrytobojcaodzyskujew5zystkleLimie}li!thosci,wyposazonyjestjuztak.bynajbardziej karkclornna mi5j~ wykonac W sposob calkowicie dyskretny, rymrzasern scenarzysci zmuszaje go do wyci~cia w otwartej wake cat€gohufcazbrojnychrycerzy,Anadodarek co finalowym srsrcu z najwiekszym lajdakiemwsrodszumowin(tutrzebaptzyznac'., ieklimatycznejiekscytuj~eej),tw6rcypokazuj'l.napisykot1coweiumieszczaJ'Ibohatera w miejsc.u, w ktorymwlakiwieniewiadomo, cozesobq_zrubic(apozarymnh,wielemozna).Todziwnepomysly,niedokoncaprzemy~lane-podejrzewam,i:etalJstatniagodzinadodanazostalapoto,bywydluZycaas p.otrzebny ne ukonczenle gry, To w{asnie daje najwi"tej argum~nt6w narzekajacym na1ls5a5tin's(fI:,~'a

Naczympolegajqnsledztwa"lZdeeydowanie najprostsze jest pods!uchiwanie: wystarcay usiqscnalawcew pobliiu miejsca, w ktorym dwie wyrazme wyroiniaj'l.ee si~ pcstacie prowadZ<! oZywiorli!.kOnWers8ej", aby poznac Ich tajernnice. Niece trudniejsza jesr kredzlez kleszonkowaw tym przypadku nalezy wyrzekac na wlaSciwy moment po- . dejscdyskretn·iedofrajerai;zybkimgestem zwlnijc przyczepiony do jego pass mreszek Podobne wyzwanle zwi¥ilne jest z przesluchaniem.Tujednaktrzebasledzicofiar~do mcmentu, az wejdzie w dernnq uliczke. a ootem plesdarni wymuncwyznanle informacji,nalctoreJAlta"lrowizale±y.

InnepoboczneZildanletozebraniewokreslonymc.zasiefiagporozrzucanychpolJlirechldachech c- nle jest tc szczeqclme skornplfkowane i wymaga pnede wszystklmszcz"scia,byprzypadkiemniezboczyc ze sdeiki, 1ct6ra pozwala na znalezienie wszystklch chorqgwl, zaniru lkznik doj9zi,e. dozera.StoslJnkowonajtrudniejprzYchodzi zallczenieZab6jsriNzletanychprzezlnfbrmatorOw-celowje>t·zwyklekilka,u5uni~de pierwszeqo srawia na nogl straze w \O~lej okolicy,aposprli!tni~iuwszystkkhtrzeba jeszczewr6dcdozleceniodawcy,z8zwy=j umykajijc·posdgowi.

".I PC-lowe

Te - itylko te - "sledLtwa" dostepne by!y wwers)i konsolowe] rytulu icz"scgraezy narz€kaIa,zewAssassln'sCreedzie~wk6lko roblsiEi'tosamo·.Toniedokoricaprawda,b() Chocz8sadywszystkich przesluchan cry

To fantastyczna produkcja oferujilca przezycia, ktorych nie znajdziesz

w innych grach.

kr~dziei:ys~identyczne,ka'zdemaniecoirmy charakter ze wz91~u na ctorzke fabulamq iumlejscowienle celow, Uwagi te jednak do_tarlydoUbisoftulwPC-towejwersjigry pojawiajq sit;' newe eaeanta pcbcczne.Sa ;:0 niszczeniekupieckichstragan6wnaczas; polowanie nalucznikDwrozstawionych na dachach cry WYScig do wyznarzoneqo na mapie mieJsca. Wprowildz<lj" one do rozgrywkiwi~~f6inolodno~t.alepodwzg~ demfabularnym sq niece mniej oekewe i,bardzieJmechanianenii,.sledztwa:kt6re przygotowano wczesniej. A rnoze to tylko mojewraiellie?

szczescia

Clchvbrulal

Na pewnojednakwady re rue dotyczqdanla gI6wrlegoAssassin'sCreeda,r:zylidziewi~clu zamach6w,kt6rychprzeprowadzeniejesttu gl6wnym eel em. Wykonanie minimalnej liaby zadari poboa:nych pozwala poznac lokaHzacj~ celc, eauceene kolejnych podsuwa informacje na lema! jego nawyk6w cry naJbliiszychplanow.Moinatowykorzystac, byzabawlc si~ w prawdziwego skrytobcjce; dotrz€cdoofiarynajbardziejdyskretniJ. scieikil_, wyaekac wlasciwy moment. zadac ciostakszybki"byniktgol!iezobaczyi.GI6w-

Ai.szkoda,i.etw6rcyniepostaralisi~lepiej rego wykorzystac: Nik:t i nic bowiem rue przymusza bohatera, by zachcwywal 511; W opisanywyiej spos6b. Dziewleclu ml;i.6w zabicmoinilwniljbardziejprostaclcl.pozhawionyjakiejkolwiekfinezjispos6b.Mimoi:e grI?Przl?szedlemdwukrotnie,anlrazu(!!!)llie udalomisil;zdyscyplinowi!c,byzosrac.praw, dziwymasasynem.Graanitegonie,pre!1).iuje,ani w tym nie pomaqa, a kllka mcrderstw Itaknlezaleinieodstarankonczysil;;zaalarmowaniem srrazy oraz efektowhq udeczka wzdlui uliczek i ned dachami, ·wil;( ... po co 5i~m~c?

5(i,jakiEdajq akrobatyczne umiejetnoscl Alt~Tra, to jedno znajlepszychprzezyc,jakichmia-

Iern okazje doswiadczyc praed komputerem czy konso!'1. Asasyn jest lepszym atleta od KSI"1cia Persji, pctraf wspi~'csl~na kazdq nternar Scian~,z!ilpai' nfljw~iszej krawedzi muru, wykonac skok nad uhce, rue tracac przy tyrn odderhu l plynnosdruchu, Toniesamowite,·aprzytymniezwyldeproste dowykonaniaprzezgracza.WystiJrtzywcisn"ciprrytrzymaejedenprzycisk,co"przeiq-

Parkourowe urniejetnosci asasyoa wybawiaj'lgozwi~kszoscilarapat6w,sqjednak mcrnenty, ,W ktorych nie .da si~ uniknac otwerteqo staroa na mtecee.a mtejske straz'l.czyinnymiprzeciwnikami.System walkijestnasza~scier6wnieefektowny, chce przyplaca to pewnym brakiem wywazenia.Alta"irpotfilli.zadawacuderzeniamieczemiblokowacciosYr,aletychru-

leDlcjniZnakoDsolach Choczposlizgiem,gr~udalosi~przenie5cna PC w sposoh niemal bezbl~ny. Na pewno wygl~da i brzml r6wnie dobrze jak na kcnsolacb. a r::z~5C rozwrazan, ne ktore narzeke!l posladaczeXboxowczyPlejstacji,zomlo zmodyfikowanyeh zgodnie z zyczenlaml graczy. Pojawily si~ noweRsledrtwa~ oqranlaonokoniecznoscprzemierzaniawk6lko tych;amyehlokaeji,przyspieszonoladowaniepoziom6w.Wszystkotodobrzeswiadczy oekipieUbisoftMontreal,kt6rejmimosukcesu Assassrns creeoa cl1Cialosi~ prcdukcje udoskonalic.Bardzodob/Ze~iprzyznam,ie bylotodla mniesporymzaskoczeniem-wypadlakonwersjasystemusterowania,kt6ry zdawal mi 5i~ nil"fozerwalnie;.powi~ziIllY' z pedern

Tymczasem dziar-I tylko odroblne gorz~ (bardziej klopotliwejes\np.p~elamanie chwytu),gdypoleceniabohaterowi'{VYdaje sleprzyuzycu rnyszki i klaw[atur;Y(aao~~j:jnieJnietypowej,ale5p.rawdzaj'l.(ejsl~l(olTlbinaeji W5AD+E+F+ShlfHSpacja):Takie wymagania sprz~owe,choc njemele, nre 5'1 horrendalne. Do diaska, ro w kcricu ~rodukcja

o ile jeslCze WI~ksz05C gier nahcenqi filmow moil' byew jakims stopniu przydatna rtla qracza, krorychce slew p6lgodi;:inKi odpn;Zyc blegaji!.c, skaczac cry strzelejec, otyleLostbezspneczniekierowanyjest dc fancw senalu. Ola calej reszty bedzie dziwaani!. opowlastka peln,! element6w i po!lt:lci,kt6rewzi~si~nlewi~domoska.d. Cata resna nle zechce tez przymknac oka naf"kt,n:porozebraniunaczyrlllikipierwszekomputerowlZagubieniokazuj'!sil\!gril_ co najwyze] przedetna. Do fan6w serialu wi~kszoscwadegranizacjidotrzezapewnE dopierowtedy,gdypokilkugodzirlOejsesjl wyjm~ plytl? z napedu i pomysl'l ,jak to sil;' w/asdwie srolo,ieprzesiedzialemp_rzed komputerem calydzielll~

mialemwrazenie,zeotoogl'!.dainjakiesnomenomen-zagubioneo~dnkipiermzej idrugiej sertl.Lcst'; Brawa za to nalezq si~ cczywlsde scenarzystom efektem pracy kt6rychjesthistorianietylkozgrabnie komponujijca 5i~ z tym, co widzielismy naekranie,leamaja.cateispor~warTost samawsobie.Niejesttylkopretekstemdo tego,bywpuscicgraczanaWysp~,pokazac kilkaznajomychmiejse6wekipozwolicna rozmowyzlubianymi bchareraml.Na podstawie scenarlusaa gryspokojnlemoina bylobynakro;cicswietnyodcinekserialu(np. nawzorhistOrilparkipJzypadkowopoehowane) przez rozbltk6w zywcem -"Expose~ sezon S).

Fabulajestwtejprodukcjielementemabsolutnle najwazniejszym. Po pierwsze, to ana sprawla, ie ch[e sio;graldalej,.by zobaczyc,cosi'istanie,Podrugie,rozgrywkajestjejpodpof2ijdkowanawsTupracentach.Grajestabsolutnie,totainie,bezkompromisowc llnlcwa -ne sjono seru nawet na zadre sudzenie wcocsc.

JeslimialeSnadziejt;,zeswobodniepospaeerujeszpoWyspie-nicztego,Jestesod poczi!tkudokoricatrzymanyn·asmyczytak kr6tkiej,ieadekwatnabylabytuanalogia doprowadzenlapsaprzynodze,wdodatku wkagancu,Zobaczysztylkoiwyl~cznieto, eoJestnlezbo;dnezpunktuwidzeniafabuly. Ba,sposrodlokacjiobecnychwgrzenaral dcsrepnych bedzie zaledwie qarsrka pc-

trzebnychdoukonczeniadanegoeplzodu Jeste.SprowadzonyzaTqCzko;,niemasz szanssio;zgubicczyzaciqc-ogl"daszpo prcstufilm.ktoreqolmeraktywnoscpoleqa natym,iescenarzyscikieruJijbohateremza posrednictwemtwoichrijk.Je.sllnlemusisz . dojakiejslokaejiwr6cic,zwyaajnieznika ona iwil?cej jej niezobaaysz. Nawet po diunglisil?specjalnienienachodziSZ,bo kiedyjuzrazdotrzesznp.dostacjibadawczejlab~,b~dzieszsi~wraziepotr1.eby przenosilmiE;dzyni<!aplilii!automagicznie,

za spraw~jednego klikniecla.z pominiedern przeprewyprzezlas. Bron las mozre wyei'!.gat tylko wtedy, gdy gra na to pozwoli, czyliwmomentach,kiedyzrpbictopowinlenes.Wkaidyminnym mfsjscu zostaniesz nader qrzecznle polnformowany, ze dcstep do gnatazostaizablokowany.Cowio;cej,nawetskakec mozna rylkc wokreslonychfraqmentachqry, Lostodkrywa nil mapie liniowosci calkiem nowel'ldy .. ,

nie na potrzeby egranizacjL Jest on jednym z tych statystow, ktcrzy niekiedy pojawtallsiew serialu jakc durn stanowiacy do dla los6w costae pierwszoplanowych. Gra zaczyna sie od filmiku pokazujqteqo MaslowaniJpokladzieferalnegosarnoloru Oceanic 815. Elliot wystawia glow~ zza Fotelainawi'l.zuje·kontaktwzrokow"yzrn·a- 10 sympatycznym m~zczyzl1a. w czarnym garniturze.Tenwstajeiruszawjegostrone bruramle odpycbajac srewardesse pr6bujijCilpos<ldzicgona miejsce. Nagle semolotem rarca wstrzij5,zbirtraci grunt pod noqamlkadtub boelnqa peka w pol

Maslqw budzi sle w dzungli, obok wyrwanego a samolotu fctela. Nle rna pojecia gdziejestlcogorsl<l-niematezpoJed<l, klmjestaninawetjaksilfnazyw<I.Szybko okazujesi~,ze-podobniejakresztamzbitk6w-nietl<lfilnaWysp~pfZj'padkiem.Jego przeszloscskrywa paskudna tajemnlce. ale Wyspaoaywisciedamuszansl\'odkupienia grzechow.Towlasniebedziecelemgracza <poskladac do kupy wspomnienia Elliota Iz cczywlstych wzqleduw Jack l Sayid nil" ufaj,!czlowiekowi,kt6ryniepotrafiwskazac swojego nazwiske na usoe pasarerow ioru 8'5)iodnaleudrog~dodomu{podtytul oryginalnej,angielskiejwersjlgrybrzmiVia Demus, czyli wlasnle"droga do dcmu"). Domu rozurnianeqc zresztij nil" tylko doslownle, lecz takze metefurycanle. Elliotowi I zaczyna 5i~ ukazywat postec e przesalcsc!

Odhookadoclilfbangera

Abywzm6c u gracza illlZj~ przenikni~ciado serlelc, tw6rcy podziellll produkcjq ne z epizcdcw 0 konstrukcji znaneJ zTV. Kaidy Ipcza pierwszym, rzeczjasna) rcapoczyna sre krotkim przypomnlenlem wydarzen,kt6re razegra!ysili do tej pory(previous/yon (05t), nastepnle serwcwana jest niedluga pierwsza scene "odcinka~ ktora pelnicmarol~hitchcockow5kiegotrz~sienia ziemi ttzw. hook). Porem wchodalplynace naczarnymtlelogoserialu,ilcalosewierkzy tzw cliffhanger, rzyli koncowa scene, po ktorejpowinieneSzakrzyknijc.urwacwrakimmiejscu?/Draniel'{tyleiewprzypadku gry nle rnusisz czekac rydzlen obgryzaji!c pazuryisnujqcdomysly).Jakwidac,wszyslkorozgrywasi~tuwzgodzieztelewizyjna" praktyk<!. Jedyne easrrzezenre mam do

N~ I teglosy, .. Niestety autentycznymi mowr tyllwkllkapostacimarginalrlychjnp.Claire i Sun, z ktorymi wlasciwie 5i~ nil" rozmawle, boniema po cckreszta zas tc rnniejlub bardziejnieudoinelmitaeje.Oilenp.Sayid jest do przyjl\'cia,otyleaktorpodrabiaji!cy Jcsha Hollowaya (Sawyer) jest fatalny. Gra

nabankwpadnieszwjakqsprzepasc,dwil.. ze ~Iemno$t jest aqresywna ijesli Swiatlo zqasnle na diuzej -c z jakieqos pcwodu umierasz.Iutej urozmaiceniern sanetoperze-ichnalotmoiezgasicir6dloswiatla, iwoda,ktoraniszcrypochodnie.

UmieSlczOnotezwgrzedwaetapy"wyscigowe':wktorychtrzebabiecprzedsiebie przeskakuJ<!cnadk~mieniamiorazp_owalonymlpniamidrzewiprzeslizguj'!_csil'ipod wlszqcyminadscieikijkonarami.U>lf/POmyslow,zktorychpolepionogameplayLo>t, Zilmykajqgrylogiezne.UwchamianieterminaliDharmywiijiesiE;'zkoniecznosdijrozwii!zania szerequ nudnych tesrow IQ polegaj<teychnauzupelnianiuciijg6wliablub liter zgodnie z odqadnietym schernerem (np. 2-4-8-10-20-1). Duzo wi~kszq_ frajd'i' daja zabawy a prademCzesto bedziemy uruchamiaclubwyl'lczacurzqdzeniaelekttyrme bawiar sl~ trzema rodzajami bezpteeznlkcw, za pomoce ktcrych trreba uzyskacodpowiednienapiE;'ciawkilkur6inych punktach obwodu. Bardzo fajne,

w dodatku - w przedwienstwie do calej reszty ,wyzwan" wtej qrze=potrafizatrzymacna trorzke dluzejIzwtaszrza.w koncowych eplzodacb.w ktorychukiady elektryczne sa dcsyc skompli-

pornysl pO~~:~~;~;~'i'~~~~C~:j~~~ )'

SIE;' zuzywa ... Przydaloby sre wi~ksze zr6initowaniezagadek.

Drogawvcleczka Wykonaniegryjestprzyzwoile.Zarowno pldia,j~ki dzunqla.stacje badawcze Dharmy (cdwiedzlmy nle tylko Labedzla, lea takze Plomien iHydT~J ezy Czarna Skala zostalywiernieiszczego!owoprzeniesione zserialu,asiinikYeti(GRAW2)sprawia,ie prezentuja ste naprawdli doskonale i sa bardzo klfmetyczne. Mniej rowne s,!jui nlestety modele - olle a~sc nie budzi zastrzezen (np. locke cry Hurley),otyle niektorezdecydowaniepowinnybyc!eps2e(np.Sawyerczyszaego\nieJack).Gra miewazresztilJakiesproblemyzcieniowa-

~~er~z:;v:r~in~~~~:;~~~:I:;i~~~~;:~ I

nosecent

Calkowlcie kuriozalne jest narcrnlast tc.cc dzieje si~z E'leme_nta_mi ctocerca W~SWlet_·1 lanyminatleogmalubdymu-wylazlznich makabryczna plksetoza (plerwszy raa wrdzalernccs rakleqob.PopracowacteznateialonadanJmaqaml,szczeg6lniepodczas rozmow. bo po5l:acie~5.1 siE;'CZilsami tak, jakbymia!yparkinsona,amimikawydaje sili niekiedy zupelnie przypadkowa. No! l synchrcnizarja ruchow warg z wypowladanymislowamljestkiepska.R6wny,bardzol wysokipoziomtrlymazatomuzykautrzymana w sryltstyre znapej z senalu.

Miatern problem z ocenq Lost. zjednej strony rozgrywka jest tu p/ytka, mete rozbudowana.zdwgiejns-dzl~klfabule -gl<l wci,!ga. Naprawd~ chcialem zobaczyt, co Hltot przeskrobal w prresztosct i jak skonczy sie jeqo przyqoda naWyspie (akonaysiliwsposobpr2ewrotny,choc malooryginalny,cozauwa.i.qw5zyscy,ktorzy czytallpewnedzie!oStephenaKiflga.TytuIllniewymieni~,byniepSU(efektu).Noiten klimat ... RozterkiSkonCZY_IySi~_'_9_dyzaba_"'·1 lem, ze Z~ te 6-,7 godzin jednorazowej

zabawytrzebazaplacicazl00zlotych. WZVl/i'lzkuztymocenaJestnlzsza.nlzwynikalobyloznotczilstkowych.1CDAI !

- No dobrze. Ale krot~. Kasia juz w tozeczku?

- Tak. Ale pcwtedzteta, ze nie zesnle, dogoki nie pcwtese nam bajki 0 wrozkach. Ale ja chce, zebys opowiedziat 0 pctworach!

- Nlelatwe eadante. Ale chyba znam taka, w ktor~j sCi i potwory, i wrozki. Opowiem wem 0 Legend: Hand of God.

- Pawtlku., k!adz si~ jui. Kasiu, qdzie rnasz swojego misla? A, jest. No to teraz przYtulsi~doniego,bobajka,jakqchc~wam opowiedziec, b~dzie niezwykla. Nie iadne tanicalineczki~!nneKr6!ewnySniW::i. TO,historiabardzopowainaibardzodoros!a. -Sq w nle] strasme potwory, nte bOj-sil;, Ka5,iu,rnasz'przedeiswoje.gomisia ... potwo-

~o~~~:;',~~r~~~~~:ajZ~S~~:;~i~w~~~~~~

,~.ebra0skllfbyi~iedyjuib~dzletakip(jt~ny jak.jak.ne wiem.to ...

-JakSpajderman'l

-Bar.dziej!JakSuperman!Akiedyjuiblidzie

raki potezny jak Superrnan, uratuje swiat Rrzro zlymi lstcraml z innych wymiar6w! =Aco to sate wyrnlalyt

-To rake jakby nne ~wiaw Ale, ale, powinfen.emzaczqcodtego,ietakjakkai.da dobrab<ijkanaszahistoriamia!a.miejsce.,.

DaWDo,dawnotemu ...

-Dawri-otemuw mityaneJkrainieAri5:'(loSZ!o do5tr<lszliwej wojnyzprzerazaj'!cymi demonami:PrzysziyztychlnnychSwiat6wi nlszrzyiy'wszyStK:ona.swojejdrodze.ladnazras'ty.Jc!cychwArisnie.mogladacsobieznimirac!y.

Alepojawilsi~jeden kr61,kt6ryzgromadzil wszystkichludzl,elf6wikrasnolud6w ...

-Tc takjak w Sauronie?

- RzeaywiScie, prawiejak we.Wladcy Pier-

sdeni~ Kr61 ten - mia! na imili Targon -zebrat i powi6d1 wielk'l arrnle do cstatnle] walki zdemonami...

-lal!Superl

-Nie przerywaj, be niedowiecie si~, co

bylodaleJ,Botod.opiero,poCZ<!tektejhistorii. Nasza armle ludzi,elfowl'krasnolud6w pokona!apotworyizepchnelajezpowrotemdokralnycienia.KrolTargonjednakbal si~.iedemonywr6Gjipf2yportalu .. -Cotojestpo1...po!taI7

- To takiejakby magianedrzwi. W kazdym

razieprzypomocykrasnoludzkichmfidrc6w i effich magow rozpalif 5wifity plomien, kt6ryparzylipalflkatdegodemona,kt6ry si~ do niego zbliiyl. Wojna sj~ skoliczyla. W.~k~ p!on:\ienia wy'ro.s!b z.cesem opertwo -takldomdlamnichow,kt6regomieszkanr':y st'r.ie:c'n;ieli swi~tego P:lomi.eriia.Sam j<'t~1 Targoo zas z grupi:! swydi nejlepszych wojownikow weed' W POrtill..oy zabic ksl~dB demOf\6w ...

-I co, to jui konled! Glupia tabaj!ial

.duplJargoD -Mijalylata,akroITargonniewraca/zkra· inydenia.lnaraz,pewr:lejno(yswl~ty,plomien zgaslinatychmiastzporf<ilu IVYla/a sl~falademonow!

- ... OJ!!!

-RzeC2ywiScie,bylostrasznie.~~~ony'za"

atakowaly opac.two: Mnisi pada!l jeden ,po druglm.Wreszerezostalnajmlodszyz,flIch -adept,kt6rynQsllkrol.ewskieimi~Targon, ByljednakwyJ'ftliowynietylkodJatego.Byl odwa±ny i dobrze walczy1. Niekt6rzy m6wl'l, ie by! wcjbwniklerrri walayl mleczarnt mlotami,toporami.lnni,ieswietniestrzelal z fuku

-JakLegoias?!

-Prawletaksamodobrze.lnnijeszae,ie

p'05Wificil* magiijakGandalfipotrafil rzucackulamiogniaalboprzyzyrNacmagiczn~ stWOfY, ktcre pomagaty mu wwake, Mlody Targon oyl jednak wyj'llkowy tekze dlatego, ae ... no, 15yl prawdziwym boneterern.Potrefif jednoczesnie rozwijac dwle grupy umiejl;tno5ci i bYe np. swilitYrn pale-

dynem lub magicznym lucznikiem. -(0 rcjest ... pa-la ... ladyn? '

-Paladyntotakljakbywojownik-kaplan.

Potrafiwalczycnajwi,:kszyminawetmieczamiitoporaml,nosicnajci,:zszezbrojeljednoczesnie,kiedyzaaynaznimbyckrucho, wyleczyc sj~ jednym aarem - zillnnng! I jui:, zn6wzdrowy.

-Lah Supert

-Aha.ltaktezsobiemysl!?,z.eprawdziwy

Targon fakticznie byl paladynem. Magi wwawdzie,gdybynimniebyl,uz.ywacnapoj6w leczq~ych, ktore zawsze mial pod r~k.q. Zreszranawet prz~gran~ w searclu zkt6rqs.,z grup porworow nre ozneczala KOllcaje-go misJi, ajedynle kcnfecznosc p'onowriegoprzejklacz,:sciprzemierzonej jui'filz drb"gl. All" paladYI\ - tak, to jakos pasuje Tarqonowlnajbsrdzie]. -Aledziadkuuu?

-qak.skarble?

- A winski? Gdzie sa wlaski?

-Anowlosnie,tokolejnydow6dnato,jak

niezwykiymbohateremJestTargon.Wjego mis~ towarzyszyla mu nieodl~czna towarzyszk<liprzyjad6Ika ...

Htkaluna

- Blee, pewme si,: b~d'l zaral cafowac Ohyda.;

-Pawe!! ... P:le bez cbewnle b!?d" sre calc-

-Wlasnie.Jestmalainieumiewalcryc,aleza topotrafico-s,aegoniepotrafinawetTargon - swiec! w riernnosci. -Dzi-;-ki temu nil' ~jej straszne newer Ilajgl~bsze [askinle llochy. Sam Terqonzas, takodwainyw czasiewatc, zwykle biegnie jej uadern. Wygl"da to naprawd-;-Zilbawnie-naprze-dzielecimalutki $wiec~"Y ... Dzwon~.aek, a za nim wielkimi susami plidziodziimywpancerzi wymachuj,!cy wfelkim mIotem largon.

-HlhlhL

-lunaJednaktodlaTargonacosmaanie

wi~cej nn zylka Swieqcy drcqowskaz, To jegonieodJijczna towarzyszkaktcra jest przy nim od urodzenia.Sam niewiem,sk"d si~wzi~ i czemu mu oteusranne towarzyszy.Moiedlatego,iegdybynieb~ioTa[go-

B,II:aBODow

-Targona I lunfi jednak czekalo znaczme powainiejszeZ<ldanieniiwalk<lz'potwora' mi,ipoll1ocludziom;kr6rychl1apbtkali.lch misjapolegalanaodnalezieniuRE;kiBog6w. To pot~ny artefukt-jedyny prze_dmiot rnagiany, kt6rym zniszczyc mOIDa portal wioo'lcy do krainy ctenla. Nle by'io to latwe -RfikaBog6wpodlieil;mazostala na trry cz~d,kaida2nichZilS:ukrytawnajbardzreJ niedostfipnychrniejscachAris.DJategotei

przemierzyc museu wiele dr6g, zwiecizlc najmroan(ejszejasJdnieilochy.,. -Zpajijk"ami?

-Tei.Aiebezobaw,Ta-rgonniebaisif;!paj'l-

k6w.Aniwilk6w,goblin6w,olbrzym6w, hydr i ogromnycti w~iy. Nie bal si~ nawet zorn-

bichlszkielet6w_ -jasi~ boj~L..

- Ani newer demon6w! Pamlejaele, jak

m6Wllem, ze potrafil znako-micie walay':? NOwfasnie-nieatakowalwrqg6wbezmyslnie"staraj'lcsifikh.zasieCizar'lbac, nim oni poKol1aj'lJe~~o. PrzeCiwnle,zwlaszff.3 w stardamztyminajwiE;kszymistaralsi1i'unikac ich dos6w i sam atakcwa] z doskoku, udemji!ci'odskakuj<!cnabezpieczn'!.odleglosc. Znalteikilkaslczeg6lnychsztuGzek,dzifiki kt6rymbylw.staniezadacs.zczeg6Iniemo(;ny cics, rakl, ze potwar padai martwy nit> wledzac nawet, ze jut nie iyjeL No i uczy! sifi0llyczasnaszTargon,r6slws~,pol~tnia!. llczyl sifi nowych umiejetncscf [ak skamienien'ieU'jleleportacja.Mia_!tei.coraz lepszi!brofllpancerze,a~sclnkhzasho, hoi - byla nadzwyaajna! Taka, weoe, naprawdeleqendamal.,

Dobrabailia

-fjak podobala sle wam balka?

~ -Aledziadku!Aleprzedez [eszcze nle kcniec]!

- Prawle. Targon iLuna przernlerzyf g6ry,pustynieilodowa kraineitrafill w koricu do Swiata demon6.w,gdzieodkryli,te .. -DzledkulNle mozna rak

rebid Musisznam powedziec, co sre stHo p6iniej i czy iyli dlugo t szczetlfwte. -No,pokonali.kogomielip9kori-atiwr6cilido'swegoswlat~.Chyba.

-A,amoral?!

- Moral? Hmmm ... Moie taki, ie nie trzeba

Do wvgrania 2 urzildzenia do nawigacii satelitarnei Asus R300.

Aby wzii:lC udzial w losowaniu, odpowiedz na pytanie konkursDwe:

Do czego sluly Asus R300?

A. do "awlgacjl saleiilarneJ

B. do przetwarzania plikow na formal MP3

Poradnik:

.!lalelll!tl

Master of Sa per IGr<l wszech clils6w rozgryzjcna!

przesladuja cte b0111by 118 czerwonvrn tie'? pnnttcujesz, ~Jd~' lUI 1~lanszy widzisl same pota z cyfrcl111i 4 i 5" 'reu poradnuc jest dla ciebie!

Pamietaj: pospiech jest potrzebny tylko do fapania pchef.

CDeeS! zaimponowac dziewezvnieil

Nil LUliE

Nie zgaduj, zgadulo!

Poziomy amalor

i zaawansowany zoslaw chomikom.

NIE TYLKO GRAMY I NA LUZIE

Z pami,tnika praktykanta

enki I Zapiski z linii frontu

Zdarzylo si(~ j,ll<is (:Z,IS temu, ze 1110j,1 uczelnla jak najhardzie] teehnlczna Z jaklchsi uielasnych ella mule powodow z~Joeizita si(~ na to, bYI11 oelbyt praktylci zawodowe \III rerlakcjl czascplsma zwaneqo GI)"J~(:ti()lI. Go wi(~(:(~j, owa reclakcla I'(jwlli(~z nle z~Jtosihl w te] kwestli wi(~I<szy(:h sprzeclwow, Ni(~ czekalac az ktorekolwlek Z nlch zmienl zdanle, chwycilern paplery i czym 1]1·(~elzej I]O~Jllatel11 na wroclawski RYllel(. PI·6(:z rozbuchaneqo ego i rozwlanej czupryny \IIIzi,\tel11 Z(~ soba leszcze zeszyt i eltu~Jopis, bl' wzorern wi(~II<i(:h t(~~J() swlata Sl]is<l<: \III elZi(~III1i1(LI swo]e wrazenta ella potomnoscl ...

Dzis zaczynam praktyki w reaakcji CD-Action. Teoretycznle pi~c tyqodnl jednym cieqiem; Zobaczymy, kto dd k0g0 pierwszy street derpliwosc. Do redakeji wkraczam raino za dzlesiec dzlewiata. Dostajeblurko i komputertymczasowo, zdaje ste. po kims, kogo nie rna. Nie wlem, po kim. Nie wiem, dlaczego go nie rna. Nie wi em oW zasadzie iiie. Wiem tyle, ze zaraz obok siedzi On'Ik, a niece W oddef Hut - moj. jak si~ okazuje.Ojdec Prowadzacy" - kt6ry wlasnle wr6cii zza oceanu i dzieli si~ wraieniamL Za sclanka siedzi MacAbra i ma na wszystko baczne ucho. Zwlaszcza gdy Hut, Onlk i CormaC zbieraja 5i~J byeblkzyc, He wyjdzie stron z relacji w nastepnym numerze. Wychodzi hczba dwucyfrowa, co Mac Abra przyjmuje ze stokkjm spokojem. Przynajmniej zewnetrznle. Aklirnatyzuje 5j~.

Wnioski i spostrzezenia:

- zdarza si~, ze nagle, nie wiadomo skqd, przez redakde przeleci soczysty kawaIek miesa

- ale nigdy w obecnosct niewias_t!

Jest zadanie! Powiada Hut"wei, mlody i przetlum,acz ten filmik, (,0 go nakr~cifem by/em podczas mojego wyjazdu"~ Odpcwiadam z entqzjazrnent.bedzte cl dane" i tasysam dzielo z serwera. Po 90- dzlnle po entuzjazmie sladu juz nie rna, a po dw6ch czuje, jak mi m6zg paruje. Wreszci_e wypJuwszy z siebie 13 KB tekstu padam plaoklern nablurkc w. poczuciu dobrze wykonanej roboty. 0, jakze sili myle! Wszak trzeba to jeszcze zemrentc na PODP!SYl W tym czasie pojawia sili sam EJ General Magnifico. Sledze onlesrnrelony udaj,qc, ze qrzeble w intemecle.a katem okai ucha obserwuje kazdy jego ruoh Odbywa dwie luzne rozmowy, wysuwa kllka filrnowych spostrzezen, chwyta pod pache Vice Cityi wychodzi. Wychodzi r6wniei Hut, m6j "mission giver': Wreszcie wychodzc i ja.

Wnioski i spostrzezenia:

- Eld wyqlqda mtodziej, nfz wyglqda

- a Czarny Jwan porusza ste gl6wnie

o deskorolce

Dzis redakcja pracuje w skupieniu i ciszy, a jedyne, (0 jq_ zakloca, to miar0wy szum urudiomionych przez On'tka dw6ch wentylatorow, Wyrwanych, zdaje si'i zreszte, prosto z ruft poduszkowca. Mimoto dzialam. W kt6- ryms momencie zza przepierzenia wylanla si~ Allor i zasiada za kolkiern, by pakinac troche'zakretow w PGR4. Popatrzylbym, ale primo - oezy mam z przodu gtowy, secundo - nachodzi mnie natchnienie, kt6re starcza ne pierwszy aka pit artykutu do Trend6w. Jutro Qn i Hut nieobecni.

Wnioski i spostrzezenie:

- CormaC z On'Iklern natobill sobfe zalegloSci w PES-a,ale sazbyt zarobleni, by je nadrobic, biedaki

- Jacek (szef DTP) rozmawia przez telefan a propos otr-zymanej grafiki na oktadk'i:"zle rzeczytom )i~dziejq ad szyi wd61 ... "

Chyba nadal nie dodera do mnie, gdzi~ codzlennie rano przychodze do pracy. MOl wqtlyumyslpoqd9jesi~,gdypr6buj~soJiiie uswiadornk, ze a.wszem - ore redakcja CD-Action. Mitycrny lad, gdzie pasq;.si~ Qnie, a cuda dzlejq sle na zawolanie (Mac Abry, oczywtsde). Ale nie 0 tym. Ra00 biurka Huta i On'fka, wedle zapowiedzi, znajduj~ puste. Nieto - i tak mam sp'or0 roboty z proba wyrnyslenla, jakby zagospodarowac dzial Wademekum. Schbdii mi troche na szukaniu temat6w, po czym dzwonie do Huta, ay laskawie zechee zatwlerdzic z teqo cokolwiek. Ufff ... lldaj~ sie.Teraz chwilft odpoczac, spiqc poslaElki i szukac dalej .. -A paten) jeszcze tnxhe. A potemzlozycwszystkodo kupy.Apotem naplsac. A potem sprawdzic A petem skr6cic(niechyoniej.WtyrnczasieCormaG co chwlle drukuje cos wakwarium i preynasi Darnlanowl (ad korekty). Oho, pewao caas powell skladac ten numer ... wnrcsek i spostrzezenle:

-wszystkie biatoqtowyw redakeji sq bez wyjatku wlelce urodziwe. Trafilo si'i chlopeeom ...

- WIL~SCY il.E~A tToR-2Y S,'EDltt "lE SlUCH4'"'''''''.

(it]

_ l>A ') SfO,co] ~ To .-tL1.oR:. .. jE}J 1"(:: AiEi:_(···../Ot..Jy ]SJ2O'IC "'v,,,,,

.

, ,

A"

-S,EK,aA ,wy-rcui\1AC7 Mi SK"'l.P v e,'n,(C ,A KA CHEfC DO RHE rJlD W" ~ " 4 KAS?A tJ€K~ .

niespod_ziecwanie ... Niestetyr

w Qazie SI<upienia s~ol'ic_zyl ~1~ 'byJ p,spier lw ol5li~zll I(atclstrofy,z bnlem-eerca zdel:ytlowruem ,_si~_pOswlf!:cl(: reszt~ my(:h.z'8IlisI(6Wwyis~YI11 Ce19111. P~zoshlje _ml" mie'c ,na:PlJej~, ze w ieh, osts:tnich, mfnutach stan'owily, dl~ ostatnich 'czytelrlik6w pasj9nuj~c~l JeJdur~. A'l'r2:ynaJmniej, ae.rae Ilyty

dla .nlch zbYt"i,5zorstkie"

w, "odbioi;ze~; hem, hem, h-em.

Prowadzqcy: Cos, co czesto gubisz w samochodzie.

Uczestnik: Kierownica.

II)I()TY(:ZNE ()I)P()\~'IEI)ZI ... ••• \1\' teleturnlejach

( 11i! J

Dlaczego teletumieje majq dutq oglqdalnose? 80 ludzie lubtq pouze; jak ktos inny robi z siebie kretyna ... Oto kolejna garse pere/ek z amerykariskiej Familiady:

P'rowadzqcy: Nazwa po!udniowego stanu.

Uczestnik: PID!noena Karolina.

Prowadzqcy: Nazwa czesci ubrania, ktora dzieci ciqgle gUbiq.

Uczestnik: Spodnie.

Prowadzqcy: Nazwa czeqos, co moze zabic zywe przyjr:de.

Uczestnik: Bran.

Prewadzqcy: Nazwa cze90s, co bierzesz dolazienki poza mydlem i recznikiern, Uczestnik: Kaczka [11 osob podalo takq odpowiedi!].

Prowadzqcy: Id~ na emerytue po tym odcinku.

Prowadzqcy: Nazwa z6ltego owocu. Uczestnik: Pomaraneza

Prowadzacy: Zwierze, kt6rego jajek nigdy nie jesz na snladanie. Uczestnik: KCDt1.

Prowadzqcy: Imi~jednego z renifer6w Mikolaja.

Uczestnik: Nixon.

Prowadzqcy: Cos, co wystr:puje parami. Uczestnik: Banany.

ProwadzacyCos, co kupujeszwiekszego,jesli masz wieksza rodzine. Uczestnik: Jeansy.

Prowadzqcy: Mlasto w stanie Georgia. Uczestnik: Alabama.

Prowadzqcy: Cos, co powinienes robic ad czasu do czasu, bo bedziesz tego zalowac.

Uczestnik: Seks.

Prowadzqcy: Jedzenie, kt6re w srodku jest czerwene,

Uczestnik: Kiwi.

Prowadzacy: Slawna grulila rauzyczna. Uczestnik: The Slmpsens.

Prowadzqcy: Swif;to, podczas ktoreqo sklepy Sq zawsze oblegane.

Uczestnik: Poniedzialek.

Prow,adzqcy: P0w6d, dla kt6regCll zostajesz w demu, gdy na zewnatrz jest ladna pogoda.

Uczestnik: Deszcz.

Prowadzqcy: Najciezsza rzecz w twoim domu.

Uczestniczka: Mqz.

Prowadzacy: Owoc, kt6ry marynujesz.

Uczestnik: WihOgr0na.

Prowadzqcy: (05,.(0 majq ludzle mleszkajqcy blisko ciebie, a ty bys to chcial. Uczestnik: Pif!kna zona.

Prowadzqcy: Cos, co kupujesz, a potem musisz sir: tym zajac.

Uczestnik: Dziecko.

Prowadzaey: Zapytalismy 100 os6b, co kobieta powinna wiedziec 0 mezczyznle, zanim g0 poslubl,

Uczestnik: Jego imie,

Prowadzacy: Zapytalisrny St0 osob o znanych Arturow,

Uczestnik: Szekspir,

Prowadzqcy: Wymien cos, co ludzie zabierajq czasem na plaze,

Uczestnik: Indyk.

Pmwadzqcy: Wymien pierwsza rzecz, ktora kupujesz w supermarkecie. Uczestnik: Indyk.

Prowadzqcy: WymieA jedzenie, kt6re czesto jest nadziewane.

Uczestnik: Indyk.

Prowadzqcy: CZf!SC ubrania, ktore kebieta meze pozyczyc od mezczyzny, Uczestnik: Majtki.

Prowadzqcy: Wymien pytanie takie jak "ile masz lat"? ...

Pierwsza uczestntczka; 1 g,. li'rowadzqcy: Zero punkt6w.!;;lCDkonC::Zf! pytanle: Wymien pytanie takie jak.Ile rnasz lat1'; na kt6re meglabys odpowledzlec klamstwem?

Druga uczestniczka: 50.

Prowadzijcy: ChCE;, zebysde to zrozumieli. Inne pytanie, na kt6re mozede

Fidel ~as~ro w kor\cu zmarlw wieku 1121at. Ieraz moi:na legalnle Im~ortowac kubar\skie cyqara, ale pani prezydent ~aczynska zabronila palenia tytoniu w Pelsce,

Ostatnl i:yjqcy.fanatyelmy rtIt1l!uhmaJ:\ski fl!Jndamentalista zmarl wczora] na Amerykar\skim Terytorium Bliskiego Wsehodu (znanym dawniej jako Irak, IraJ:l, Syria i Liban).

~fganis.ta~ ":,eiqi: jest zamknir:ty. Naukowcy przewidujq, ze za dZI:sl~c la.t poziom radioaktywnosc:i powinien spase do be2;plecimeJ dla zy€ia grarJicy.

Dzieei pl~dzone w sposob nilturalny ... lekarze zachodzq w glow~, jak to bylo moi:liwe.

Pary h~teroseksualne dOl'l1agajq 5i~ prawa do zawierania malzej:'Jstw.

Ozon pwdukowany przez elektryc:zne samccbody uznano za przyczyn~wielu zgon6w w okolkaeh Los An§eles.

Wiadf>mf>ic; 2038

Wszedl raz do naszego biura (podr6i:y) facet. Podszedl do ko-

lei:anki i pyta:

- Czy m6wi Pani po angielsku?

- Tak - odpowiedziala koleianka zgodnie z prawda

Kolo sle naehylil i glosnym szeptem zapytal: - Where is a toilet?

~redr:li Wl!r6~~t. nowyc/;] kO$z~karl!Y w lid:ile zawodowej p~zekroczY'1 jWZ 2 m 30 ern,

M iCF~soft 0glo.sil, ze najn0wsza wersja Windows Vista jest bezpleezna I ntezawodna,

Najpopulamiejsze l'Ii.emieckieimili)lila-to: Ahmed Muhha-

mad 0r.a~ AI,i. r

***

, Odniedawnazarabiam na .kieliszek ehleba" w firmie bedacej przedstawieielstwem niemieckiego molocha.lstnieje wiec koniecznosc czeste], werbalnej komunikacji z centrale.

Niestety my ni w zab po szwabsku, oni ni hu-hu po polskiemu. Porozumiewamy sie w wariacjach angielskiego: g-english (Nierncy) i p-english (my, dumne pia-: stowskie plerniej.Tu musze nadrnienic, ze Anglik mialby klopotze skumaniem, o GO biega, ale my dzielnie sobie radzimy. Pare; dni temu siedzimy sobie wszyscy w biurze. Cisza, slychac tylko czasem ciche stukanie klawiatury. Szef, przemily, ale speeyfiezny (nie wiem, co bardziej) starszy pan, prowadzi rozrnowe; z.centrala" Nagle z jego ust pad a piekne, typowe dla p-english, zdanie: - Aehim, k**wa, ale why?!

Zrelacji kumpli wiem, ze takie teksty to u niego standard. Ai: sie; clesze, ze nieczesto bywam w biurze, bo bym mial caly ekran zapluty.

sklarnac

Trzeei uczestnik: Powiem 39.

Prowadzacy: Cos, co przychcdzi z letniq burza,

Uezestnik: ~r\ieg.

Prowadzacy: Cos, na co krzyczysz, gdy przestanie pracowar;

Uezestnik: Malloflek.

Prowadzqcy: (os noszonego tylko przez, dzieei.

Uezestnik: Ubranie,

Prowadzqey: Najlepszy przyjaeiel czlcwieka.

Uezestnik: Rubiny.

Prowadzqcy: Wyrnier\ swi~to nazwane od osoby.

Pierwszy uczestnik: Styczert, Drugi uczestnik: Wielkanoc.

Prowadzqey: Film ze stowem.kret'w tytule.

Uczestnik: Kr61 Dracula.

Prowadzqq(: (as, aeqJo kobieta wyehodzaca na randke; nle chdataby odkryt na swojej twarzy.

Uezestnik: Petwor,

Prowadzcqcy: Cos, eo sclskasz, Uczestnik: Maslo orzechowe,

PRZED ZAZYCIEM SKONSULTUJ SI~ ...

Moja piekniejsza pol6wka [PP] studiuje na akademii medyeznej. Pewnego razu wybrallsrny sie; na weekend poza miasto (las, g6ry, jeziorko, wiatr itp.). Mieszankajeziora i wiatru zakor\ezyla sle lekkim przeziebieniem, totez wybralismy sie; do lokalneqo, jedynego sklepu .ze wszystkim" po rnedykamenty. Na pytanie, jakie leki z dziedzi ny przeciwbolowo-przeciwqorqczkowych sa dostepne, uslyszelismy od [E]kspedientki:

[E] - W sumie wszystkie - Apap, Panadol, Polopiryna, Ibuprom ... -.,...--_I!iIJIl!_-..,....~~~iiiiil [PP]- Moi:e mi je Pani podac na.sekund-

R6zNICA POKOLEN ke? Cheialabym zobaczyc, jaki jest sklad

Za czas6w mojej pieknej rnlodoscl i wybracto, co nam najbardziej pomoi:e.

razem z bratem spedzalisrny wakacje [E] - Wszedzie taki sam. 6 tabletek

u naszej babci. Ta bardzo angaiowala i ulotka informacyjna ...

***

Mam (nielprzyjernnosc pracowac na dworcu wezasie wakacji - przeehadzam sie; po peronach z informacjq turystyczna Dni kilka temu przechodzilem wlasnie po peron le, kiedy nadjechal poeiqg. Wszyscy pasai:erowie dziarsko wysiedli, przed drzwiami stal juz tylko pracownik PKP (ten od gwizdania i zamykania drzwi w pociqgu). Stalem jakies 3 metry od niego, kiedy nag Ie podszedl do niego jeqornosc, na oko 50-letni Wloch. Po angielsku duzo

nie m6wil, krzyczal tylko:

- Exit?! Exit!? Exit?! - pr6bujqc wyjsc na powierzchnie ziemi.

Pracownik PKP zas z calkowitym spokojern, wrecz angielskq fiegmq, choc juz po polsku odrzekl:

- Tak, tak, zaraz przyjedzie ...

***

Kiedyrazszedlem przezDublin,z moim [K]uzynem (rudy, piegowaty, niewiele po angielsku sklei), przytrafila nam sie taka sytuacja ... Rozmowa Kuzyna z [N]ieznajomym:

[N] - Excuse me, do you know where the O'Connel street is?

[K]- Eee ...

[N] - O'Connel street... Do you understand?

[K]- (z wielkim trudem) - Sorry. I don't understand.

Po chwili niezrecznej ciszy:

[N]- Pie**olony, rudy Irlandezyk ...

***

Co wakacje wyjeidi:alem na saksy do Holandii, aby zarobic na i:ycie stud enekie. Taki pornysl na szybki doplyw got6wki mieli tez inni, a bylo ieh spore, przez co trafialy sie tam rozne indywidua. 0 ile ze znajornosciajezyka angielskiego u sporej czesci wyjeidi:ajqcych nie bylo problemu, 0 tyle niderlandzki (czyli holenderski) lezal kompletnie. Pierwszy dzien, pierwsza zmlana.zblorka, kazdy dostal pare; rekawlc robeczyeh i stoi tak okolo 20 chlopa czekajac, Cze;sc wystraszona, jakby zaraz mial pluton egzekucyjny przyjsc. Wchodzi Holender iwita sie z praeownikami donosnym "Goode morgen" (wymawia sie to: huje morhe - z moenym akeentem na"huje", a oznaczato ni mniej, ni wiece]: Dobry ranek, czyli po prostu "dzien dobry"). Nie zdazyl jeszcze powiedziec drugiego zdania, gdy ze zbi6rki wyrwal sle jedengoM ciskaj<tc jak r:rajmocniej rekawicami o ziemie i ryczy:"Nieeeeee noooooooo kuuuurrrrrr****aaaa m aaaa a cl Pierd***e takq pracelll Jeszcze robic nie zaczalem, a ten k**as juz mnie od ch**6w wyzywa"!!!

si~ w i:ycie wnuk6w, w zwlazku z czym z zelazna wre;cz wola wysluchiwala wszystkich naszych opowiesci, Mimo dobrych checi i wielu starari z jej strony nie zawsze potrafila zrozurniec teksty uzywane przez 6wczesnq rnlodziez i pewne rzeczy traktowala bardzo doslownie, co doprowadzalo do zabawnych nieporozumier\. M6j brat, zafaseynowany w6wezas filmami typu "Wejscie smoka", postanowil podzlellc sle z babciq wrai:eniami z ostatniegoseansu kinowego i jedzie na bezdechu:

(Brat) - ... no i babciu wyobraz sobie, on go trzask w czajnik!

(Babeia) - Hyyyyyyyy!?.! (zprzeraieniem, zerkajqc na kuchenk~)

(Brat) - Ale to jeszeze nie! Tamten sle odwr6eil i z kopa go w rnaskel (Babeia, ehwytajqe sle za g!owe;) - 0 rany! To dobrze, ze mial rnaskel

CHCESZ?TO MASZ!

Siedze sobie dzis w biurze z dwoma kolegami. W pewnym momencie sytuaeja zrobila sie qesta od przekler\stw, bo cos tam sle nie udalo ... Jeden z koleg6w byl dose wseiekly na drugiego, a po zjedzeniu kanapki zostala mu zwinieta w kulke folia aluminiowa. Postanowil wiec rzuck nla w drugiego koleqe ...

-Czemu we mnietym rzuciles? Przeciei: masz kosz obok siebie ...

... no i rzueil koszem.

113 J

,A---

-po CO Pf-2£Nif:i:Ac

NO/JSENS Sl~ PinEL G1_S2C?11

" D2UNGLi w ,,FIIR. ckr_",-~-::---

( 114 J

CZcl[d/t]O\f\f(o! clicll()~Ji

(dak zawsze Z \f\f\f\fW.l)clSh.()I·~J.I)1)

<asia> Gra ktos?

<g05(5640> Ze mnq zagraj! <asia> To mnie wyzwij! <g05(5640> Asia, ty @$#%)@ #o/oA@!

earek.n» Wszystko najlepszego w 5wieta!

<arek.n> ... sorry

<arek.n> nie do ciebie

<ja> sozmowa kwalifikacyjna kumpla 0 prace:

cpracodawca» jak dobrze zna pan angielski?

ckumpeb bardze dobrze -cpracodewca» what's your na-

o iydu ismierci

Wa:oraj wieczerem dyskutowallsmy jak zwykle z Z0nq 0 tym i 0 tamty,m ... Dochodzqc do jakze deli~atl'lego tematu eutanaz] - o wyborze mit;dzyzyciemJ srnierciq - powiedzialem; "Nie pozw61 mi lyC w takim stante, byrn byl

me?

<kumpel> ale nie az tak ...

<Kinaq> poczytaj se czasem <Paula> nie,jajestem niepoczytalna

<orzecho> m6j qeoqraf fajnq rzecz dzisiaj palnql:"Kto nie odda tej mapy na poniedzialek MA WIEbKI\ PAt~!"

<orzeoho» I taksie zastanawiam, czy cddawac.l

<Emperor> Efekt Axe dziatal Prysnqlem nim siostrze w twarz, a ona sit; na mnie r.zucila!

zalezny od jakichkolwiek urzqdzeri i karmi0ny przez rurke; z jakiej5 butelki. Je51i przyjdzierni znalezc sit; w takiej sytu8c;ji, lej1liej odlqcz mnie old urzqdzen, kt6re trzymajq mnie przy zyciu': A ona wstala, wylqczy,la telewizor i peceta, a piwo wystawila za drzwi.,

( 115 J

No i rozstrzygl1(~lo si(~. Toczaca si~ przez ostatnle mleslaee batalla o 1)l"zyszlos(: napedow w ocltW~II·Z~ICZ~ICh I(in domowyeh prawdopodobule rna silt 1<lI koncowt, Z(~ starcla ~li~J~lI1t6w - 1-11) I)VI) i 131L1-ray - t)rlko [eden wyszecll (:~II(). 1I1ml I·Z(~(:z, czy IUII)I"CIWcl(t ma wlele powodow do radoscl ...

Milion pikseli w telewizorze

TElEWIZJA CYFROWA

Toshiba, kt6ra do tej porytirmowala rozwiazanie popularyzcwane m.in. przez Micrcscft.ostarecznieoqlosiia.ze wycofuje si~ ze wspierania i rozwijania formatu HD DVD. Bezpcsrednjrn

by to salkowite

Sl~ konkurencyjne

rozwi<l_zani,ewieluwytwornililmowych. To, oc:zym m6wiono na koryrarzach, stalo slejasne.aSorwmoqlcjuz cdkorkowac qotowe szampany.Pokico jednakillu-rayr6Wniei:niejestpopularnym nosnlkiemdlafilrii6v..:lnlcl1iezapowia datutajoqromnel rewolurjl.

t.' NIE TYLKO GRAMY , TELEWIiJ'A'CYFROWA

Skoncentrujmy sj~ wiec na tym, (0 [uz jest dostepne, wdodatku prawie dla wszystkich-czyliCyfrzePlus,niPolsade Cyfrowym. Wczesniej jednak wartokupir odpowiednfsprzet-w kencu szkoda by bylo, bycyfrowy obraz I diwi~k,bylywyswletlanei odqrywane przeznajzwyklejszeanalogowelelewizory, nieprawdaf? Zacznijmy wi~c ad teqo, co-najbardzlej rzuca sre wocry Iwrocmydo pytana.ktore wdaz pozostejebea cdpcwledat..

doqodnosctarnt. Przede wszystkim czerpiewif;'cejpr<l_du(chocuzaleinione jest to odteqc ... coog!a_dasz-Immniej mvsza swieclc piksele, tym mnlej energii potrzebuja}, rna takze problemy zwypalonyml pikselamiTesll lubjsz dlugo oglqdacnp. FashionTV,ryzykujesz,iewroguekr,U1usladlogozostanie nawetwtedy,gdyprzelqczyszkanal.

Plazma czy I.CD~1 Tymtematem:zajmowallsmysi~wCDA [uz kilka razy.Jako ze kwestla wciaz pozostajenlerozwi<l..zana,kr6tkieprzypomnieniewadizalet.Plazmaoferuje hopszqczen'i,kontras!iogolniegh;bsze ko!ory,wi"z:esi~jednakzkilkomanie-

Takichproblemowniemaztelewlzorami LCD, ktora sa dodatkowc cszczednlejsze w uzytkowamu. Z kolel lch wadytostosunkowoslabaczen'i{co widocznejestjednaktylkow6wczas, gdypostawlcoboksiebieiporownac LCD i plazm~) i moqace ste pojawic srnuzente. To csremte w wtekszosd modelfrne bedale stanowilo zedneqc problemu.Jak naprawde zobaczyc tc momachybarylkoprzyobserwowaniu

meczupingponganytenisa.Niestety oba rozwiazenla maj"jedn~ wspclna wad~ - ani plazrna, ani lCD nie moze slill:ycjako p6tka na kwiatkl.:) Powazniej m6wi<l.c wiekszosc redakcjl CDA rna w domu telewizcry LCD, nikt nil' zrfecydowalsie na plazme.

Takczyinaczejprzyzakupietelewizeta rlalezyzwro(ic uwag!i' na pare czynnikow, ktore okaz'l. sre lstotne przy dalszym ui:ytkowaniu. Nil pierwszyogien oczywi.scie id<t rozmiar(tugrarli(!i'powinnywyznaczyc moznwoscr pcrtfela l wlelkcsc pomteszcaeota. Dla 42-calowego panelu warto aachowec przynajmniej dwumerrowq o,dlegtoilc od oczu} irozdzielczokP6kiconiemazbyt wielkiego sensu kupowanle odbiornik6w Full HD, gdyz S1! one pb prostu barozo drogie, a zeona tetewlzja na razle nie obsluqujejeszcze tej rozdztalcacsci. Moina ue ni'l cresayc tylko wfilmach zaplsenych na8lu-rayu lub w nlektcrych qrarh na PS3, jednak naklady pieniezne wydaji!sl~niewsp6Imiernedoosi,!ganych koraysctwerto cceywrscte kupowac sprzet znanych idobrych

rnarek, niekontecznie tych najtaruzych.

dabybylopodpinacodtwarzacz,kt6ry obslugujetenstandard,przezzwykle ztqrze component. Gdy juz bedziesz miee kllka typ6w, szczerze polecam odwiedzenied.uiychsklep6wzesprz~tern-we dlatego, aby tam cos kupk, ale by starannle obejrzec, przetestowac, a p6tniej._znalclc to samo.tytso taniej, w lnternecie. Na tym cstatnim eraple pomocne okazqsie szczsqolnie serwlsytypu skaptec.plcay ceneo.pl.

Nil telewlzorze ccaywiscle zakupy sili nre koflcz~. Jesli masz odpowiednie moznwoscr lokalowe.cobrze wyposazycsiEinp.wzestawilmplituner+kolumny.Tu tez nlestety za sprzet o dosd dobrejjakoscitrzeba zapladc okoto Z ty5i~cyzlotych{minimum!),choedzi~ki rernu. ze HDlV pctrafi przesy/ac newer osmiokanalowy(l)dzwilik,wartosobie hatekie rozwtazame pczwclk.

Gdy juz wszystkle zakupy poboczne memyzasobq.czas na decyzje nejwazniejsZij:I1,CyfraPlusuyPolsatCyfrowyi Zal1imzacZ11iesz5i~zastal1awiac,kt6ril. z platform cyfrowych wybrat, zwr6c uwaglina ...

potenojatne problemy Zr6bnapoczqtkuproslyeksperyme11l. ldi do miejsca, w kt6rym mia/aby bye zalnstalowana antena satelttarna {np. balkon,okno np.lTeraz sklerui siEina po!udniowy wschoo Isp6Jrz mnie] wilicej3Qstopniwgor'i.(zywpunkcie, wkt6rypatrzysz,majdujesilijakisbudynekalbodrzewo?Jeslfnie-swietnie, jednazprzeszk6dstoj1J.cychnadrodze do telewizji noweJ gel1eracji oe nte d0!YGY. W przeciwnym raziejednak ...

Wszystklepolskietelewlzjecyfrowe korzystilj~ teraz a satellty Hot Bird. Pcdstawowa zasada odblorujesrtaka, ze talerz entenv musi miee.kontakl wzrokowy' Z satelit'!, w przedwnyrn razte sygnalu nie bedzle wcale albo (wprzypadku niezbyt qestych drzew) beda z nim czasem problemy (w raze jakichkolwiekproblemowmoi:eszsmia. lo konrakrcwac sie z pomocaterbnicznawybranejtelewizji, ew. po prostu wezwac montera, ktory przedinstalaej'1. sprawdzl, ezy sygnal w danym punkdejest odpowiedniosllnyj.WtakiejsyruacjipolecanejestnaJw;sciej zalnstalowanle anteny na dachu blcku albo skcrzystanil" z uprzejmcsci sasiada.Ta ostatnia oprja jest zreszra

najatrakcylnlejsza, gdyi:jesll6w rcwniez cheia/by korzystac zsatelity,nalei:yjedyniedokupicdodatkowyrozdzielacz sygnalu-przezeokosztinstalaejijestnieconiiszy.

i:lr(~ie Z sateflta

Gdy juz podejmiesz decyzjli, z ktore] telewiZji eyfrowej zech(eszskorzystac(pomocnamoiebyctabeIkanadoleoraz dokladnysplsprogram6w,kt6ryznajdziesznOlstroniekaideJ platformy); muslsz przernyslec, [aka wybrac antene. Wbrew P05ll;pujqCeJ mlruaturyzarjl rozmter jednak rra znaczenle Oczvwiscie w normalnych warunkach nie bedzle problema zodbioremsygnaluprzyuiyciuniewielklchtalerzy,jednak wprzypadkudr<ewczychocbyintensywnychopad6wdeszczu lubsnieguwi~kszaprzestrzefiodbijanlasygnalupozwcilana uzyskartielepszejjakosclcbrazu.

Wano si~ lei przyjrzec crertom by wybrec najwlasciwszy dekooer. Zrozntrowanlejest spore, choc terez wyb6rdla telewizji HD oqrankza slli do dw6ch rozwl'lzan: ezy zdecydowac sili na sprz~t z dysklem, ezy bez. W tym pierwszym przypadku oczywikie naieiy zaptaclc wilicej, ale mimo to warto. Moiliwo:sc peuzowente i cof,mia telewizjl jest wreca nieoceniona.Wystarr:z.ybowlem,zezaunleszogl'ldacprzerywany reklamaml film ... kllk~nascie minut po jego (OZPOczedu (waesniej cczywlsde pa.uzujqc). W momencie gdy pojawl sili nlechciana przerwa, wystarrzywdsnac na piloele przewljanle - proste, mile t dodatkowo cszczedze kupe

Niestetydekodersluzyconajwyiejjakomagnetowid, nil" da si~ pray jego uzyciu obejrzec filmu na DVD (w czym przeszkadza ... brakczytnikal.niedasif;tezprzeniescna niego filmu z zewnetrz. Tak same jest nfestety w drugq strooe - jesll C05 naqrasz, mozesz to ogl,!dac tylko pray uzyciu swojego dekodere. Nle jestes w stante przegrac zapisanegoprogramunapendrive'aanikartl?pami1;'ci.Co qorsza. ze wzqledu na kcdcwarrie sygnalu, nil' spos6b rownlez naqrac czeqokolwiek zsatellty na zewnetnny sprzet.Jeslicinatymniezalei.y-coi,satelitarnatelewizJa cyfrowa jest dla ctebte srwcrzona .• MQe

rl%Jka na Geforce

WzeSilym mie5i'lGU ~rsalkmy 0 przej~ciu przez Nvidl~ firmy ligefa. Nie.wlele p(iwiej zieloni oglosilL ie, w najbliZ5zYm tzasie mle prm:esolilfizylo3QE:dqffi'oglyprzejijckartysefii &xxx {i nowsze), a proyne, co b¢zie do teqs potrzebne, to update srerownik6v/.

www.nvidla.com

Now. ka'tyfi,my 53

Na rynku dta9raqy.j~j ki3r;ty zupelnle sl~ ~1e liqll,alewurzqdzenfaclipotiieraj,!cy:chr'rjalo _ej1erg,l1tbjed.enzlld_emw.Wlasnienarynek subactebcckow przeznarzony jest najnowszy uktad Chrome 400; zopewniaj'lCY dekodowanie Blu-ray i zgodnoSCzOX 10.1.

www.s3graphiG.cOffi

Kara dla Microsoft KomisjaEuropejskanal.oi.ylanaMicrosoftkar!? w wyso~OSci 899 milionow eurc za dzial-ania moncpolowe. To najwleksza grzywna w hlstoril Unii EUropej5kiej, aJewynosi [edynle 21% dochod6w, jakiefirma uzyskala w ostatrum lM-:artaJe.

www.microsoft.{om

www.inteJ.com

SLI i 0 walow?

Oczywiscie tylko W specylicznyeh warunkach, ale dzleki technologii HybridPower bedzle moi:na catkowlcie odleczyr potezne akceleratory, a wyswietlanle graliki powlerzyc slabiutklej karcie zintegrowanej z chipsetem. Fakt, nie jest to nic nowego, bo Nvidia po raz pierwszy wspommela 0 tym w styczniu, ale w pelni dztatajacy sprzet pokazano dopiero niedawno - a na targach CeBIT dzialalo juz z 9800 GX2.1. .. faktycznie dzialalo, bo karta potraf zjesc prawie 100 W nic nie robtac, a w Wordzie to przeciei: do niczego potrzebna nie jest. Co dekawe - p6ki co technologia ta dostepna jest jednie na platformle dla AMD ...

www.n\lidia.com

Zalman FPSGUN

Pod ta nazwa kryje sie zupetnle nowa myszka dla graczy. 2000 dpi,op6inienie 1 ms, prcqramowalne klawisze i... zupelnle nowy kszta-lt, przypominajqcy nieco odwr6cony pistolet. Trzyma

si~ to niece dziwnie, ale jesJi ktos lubi strzelanki, powinien si~ tym gryzoniem zainteresowac, bo wrai:eniejest duzo bardziej realistyczne niz w myszkach tradycyjnych.

EM-DESK

Nil nowych modelach firmy EMTEC znajdujq 'ii~ spedalne wersje progra'm6w Open Source, dzi!?kiczemubezpouzebyinstalowaniacz.egokolwiek mamy dostepdo oprogramowania biurowego, przegl'ldarki cry programu pocz-

Sapphire Radeon HD 3870 ZgodnosczestandardamlPCl2.0,CrossFireX

I DlrectX'l 0.1 An Power Play, ~12 MB parnled GODR4, 320 procesorow strumlenlowych i wbudowany dekoder HO, a wszystko od jednego

z najlepszych producenrow kartz chipami ATI.

BenQS_SOO

5500 to nowa rnyszka optyczne (sensor 800 api)przeznaczona·donot~book6w.Wyr6inia i'l przede wszystkim wielkosc-. rna wymiary wlzyt6wkl,alemoi.naj'lroztoiyt,bybyla bardziej ergonomkzna. Ma teizwijany kabel o dlugoSci 7Scm.

towego

_: .. ,... - ........... -

e.r: .. as •• "."'ul6-li8 ..-..enIlu.pJ

Szesc rdzeni Intela

Ponccjeszeze w tym roku lnrelwprewadzl na rynekpro(esoryz6I'dzeqiami.Cenyicz~stotliwosei pokl co poacsreja nleznane, ale problem to wykcrzystanle tego wsaystklaqo-. obecse newer quady w wi~kszosd gier nie maj<t_sensu.

Sledzenie OCZU

Wersja dla graay: sterujemy kursorem za pornoca wzroku! Wystarczy zerkac w dowolne miejsce ekranu, a komputer bedzie wledztal gdzie patrzymy. Dziala to bardzo dobrze, w dodatku rna takze mase innych zestoscwan.jak np. badanie skutecznosc! reklamy (pokazujemy syrenke, a faced wcale nie beda patrzyli na logo, tylko ... na oczy - sprawdzone) czy odruch6w u klerowcow.Jedyny problem to cena - w obecnej wersji 24 tysiqce euro.

wwwtcbd.ccm

GPU > CPU?

Za takim stwierdzeniern stoi oczywtscte Nvidia, ale ... cos w tym jest. 1 nie chodzi jedynie o gry, bo zmienia si~ nawet podejscie do program6w biurowych - zresrtajuz teraz Aero w ViScietei:wymaga dose moenego GPU, a w zamian jest .jedynie"tadniejsze. Rola tradycyjnych CPU bedzie w przyszfosci jeszcze mniejsza, bo akceleratory wykotzystywane Sq juz teraz nie tylko do wyswletlanfe qrafikl, ale rowniez obliczen, np. tizyki.Awrazz przejeciem Aqeii przez Nvldie ten proees bedzie posrepowel jeszcze szybdej. I nie ma si~ aemu dzfwk, przeclez wsp6kzesne GPU (i to nte tylko Nvldii) to wielordzeniowe monstra: takle 8800 GTS potraf przetwarzac naraz 128 wetk6w, a typowy CPU dwa lub eztery w przypadku quad6w ...

www.n¥idla.com

Pentagram Silent Force

W nowej linH zasilaczy tej firmy zestosowano wentylatorzlopatltamiostrllkturzepileakigol· fowej, zmniejszai,!ce poaom szumu Dostepne S1j dwa modele: 500 W i 620 W, nfezalezrue od wersji majq kompletzabezpieczefi i ze-mlesi~czn<!gwarancj~.

..,:utlf(MlW)llIht!OI'II) ....,....._.pI

Telefon od Google

NiElupeinie od Google'i1,bo firma ta dosrarrza jedynie platforms sprzetowo-proqramowa (zwan<t Android),Najwailiiejszyjestjednakfakt,zejestona otwerta na rnodytikacje Isrwcnonoja w oparctu olicenrje Open Sourcen, aw obecnej Jei wersji (maj'lceJstatus Alfa,czylldo IinislU nadaljeszcze daleko) Ud;Hosi~juiuruchomic nie tylko Google Maps czy Street View, ale takze Dooma -Idzialal przy30fpsach.OczywiSciedostandarduwliczasi~ tezduiydotykowyekran,chocitaknajclekawszy projekttelefonuopartegonatejplatformieprzedstawilznanyzaoceimemproducentkomputerow dlaentuzJaSIOw-Alienware.

'_w_cpei1r;lnrl~e;al,ar;c;).:om .... wwnlrcnwsre.cc-o

... ",1fitl .. mmIII~(j8. '1IlC.r.~NW>I,.m...II!ItI~lIItJl';"

.....,"~~iUI,1II ........ ;IIblI ... pj

Jestes na wakacjach, a tu nagle dopada cie wlelka ochota na lakaln" specjalnosc, np.jCljeani(~ z jaj emu.Jesli maszGPS-a, sprawa wydaJe sl~ prosta, alewcalenlejestpowiedziane,teznajdziemyto,czegoakuratszukamy,bo kategorietworzones'!globalnie,adotegouaklualnianecol"laJwyiejpar~ razy wioku. Ma [emu zapobler rechnoloqta Local Search, ktota bedzie kierowala(przezkonioTk~zbluetoothemlubPC-talzapytaniadouaktualnianego non stop serwisu nie tylka z nazwami firm i dekawych miejsc, ale takze neay, ktore moina tam kupic r:I'f zobaczyc, Uwaga: zadziala 1.0 nlestety tylko z nawymi modelami GP5-6w fumy Mio, Z serlq MOOV. ,I

'"'W"'-'!"Iio.toM _j

Male jest pi~kne

Male, czyli przede wszystkimUMPC-pecety pracejacepodkontrolq_ normalnych Windews, ale o rozmtarach niewiele wi~kszych od srnartfcncwXp naraklmmaleristwle robi niesamowite wrazeniel'Tym bardzlejzerncdel B1EfirmyWibrainmanietylko dotykowyekran(1024x6001,WiA, bluemothlklawi;;ltureQWERTY,aie rewer rouchpao ..

""t."N.wibroJlr>.r.,:.rn

""'"'1oI1l"",.....,l~fSW_ w-.mlil ...... "

Nowosci AMD?

ole jest sexy!

Zszeroko rozumianejao!6wki firm zajmuj~cych sle O/C na tarqach CeBlTobecniby!ichybaWSZ'/sC'l. AwnioskiS<!jedne-bezth!odzenia wodneqo l wlekkh wentylatcrow PC-tyobejscsil!jUZlliemogq,mimo ze pctrzebuia (Oral mniej energll is~corazchlodniejsze".C6i,wyglqd jestjeonek najwainiejszy, a pclmetrowy wiatrakzrobi wrazenie na kazdym.Zwlasztze qdybedziejeszcze podawal na cbracejacych sie looatkarhnp.ternperaturyprccesora,boitakiemodelemoinabyrona wiasneoczywbaaye,np.nastoisku Thermaltake.

",,*w.lr~rrr'llU!k"-~o71

POlO platform~ Spider i jej skladnlkarni, rzyli np. CrossFireX, Radecnaml 3870 X2 (obecnietonaJszyb5zekanygrafio.:ne,jeslldartagrawyko~5tujeCrossFire)czy Phenomami nil" pckazanc w zasadze nlc nowego (nowszych wersj_1 reooostatnieqc nie llczymy, bo i tak bylo wadomo, ze b~dq), Za to fajne byty quady - tyrn razemniePhenomyani2x3Jl70X2,tylkotakierzeczywiste.

Jednym z ciekawszych urzadaen prezentowanych na tarqarh byl bezprzewcocwy hub USBfirmy USB. Dferuje 4 porty 0 pr~dkosci pn:esylu do4BO Mbps (czyli USB 2.0) i zasieq 10 metrow co oozwata wygodnie podlc;CZYc np. drukark~,skaner,_dyskprzenosny czyapararforoqrafirznyNtestery takle utatwienre nfe bedzie zbyt tanie.przewidywanacenato f as

Koniec HD DVD

Miesi<!ctemumialymiejsceduie praetasowaata na rynku HD, ale mimotochybamaloktooc:zekiwel ze wojna formatowzakoriczy si~ takszybko. Tyrn niemniejzwydestwc Blu-ray wi<lsniestaio si~ faktem c Toshiba stojqca za standeroem HD DVD qg/osila, ze wY,ccfcje siez produkrjsprzetuznlm zgodnegb.Wpodob'nymtonie wypo\lliedziellsi~_t<lkieprzedstawidele wydilWCOW lojillnych webecreqo standerduTo pcwinno I"OZru5Zi:IcrynekHD,chocjeSliktoS Juisili' pospleszjtaw dodanu postawilnazlegokonia_coi,nawet Miuosofi zapowledzial. za czytnikaBlu-raydoX360wcalenie wykfucza, mimo ze to przedez technoloqiajeqo konkurenta ne rynku konsolSonyl,

ww ...... blura1_cO-11

Rozbudow"n~d"od""ni.G[.ci;,tor;~rmOWl) po~~~on" >egory (720 MH" rdLe~, 2000 MHz pami~~ - otandBrd to 6SGI180Q Mlizl \Q MJ· WlIinlej>Zececlll'to>K'Wejwe"jI9500GTnrmy ASUS.29odn~z1-lDMlIPCl20or",apllk"cla doO/CSmartDocrorl"_i"lw,randard:ti ..

_"mit _1W~A",)'lh

_ ..... '1

DTSnaptydegJiiwnej Akonkmnlel1<lplyt-o<hf"myFmo:onn,k!6Ii lapowiedzial",:tenaply>cchgIQlllnydl'rerli

~~:~;:,:,::~'~~~IOOTS

HD w portfelu

vVielofunkcyjnakamerawldeoorozdzlelczosd HD{1280x720)mieszrzaca slewkteszenp Ne.to eiefilrn szpleqcwsktanejnowszy produkt firmyMustek. DVVint<lge HDw skcropooobnej oprawie me rozmiary 113x58x25mm.Obrazzapisujena kamch SD/MMQSDHC. Mozna niil. teiwykorrywaczdjl;Cla,aidoroz· dzielczoscI3264x2448pikseliwli!cznie.Lekka,z2,s"ekranemLCD,syste- 5-megaCMOS

3D I HD w komorce

APX 2500 to nowy procesorapllkac)1 firmy Nvldiaprzeznaczcny do PDA l smartfonow pracujqcych pod kcntrola SY5temuWindows Mobile. JeSI zgodny 2 Oper'lGL ES 2() i raectso Mobile,a do tegopotra1ij€SZczed;:kodowac,filrnyHD wrozdzieJczoSd do nop i odtwanac muzyk!i'.Torobiwraienie,alenajwamiej· sze jest bardzo male zuzycie enerqil osiilgni!i'te dziekt technologii nPower. Firma chwali 5j~, ze zasrcsowanie tego uklado pozwoli na odtwarzanle materialuHDprz~zlOgodzin,amuzykl-przi>Z 100,1,)"0 przy wykorzystaniu cbecnle uiywanychbateriil

Zgodno~c ,. n.ntlai-d"ml MP3/ WMA, JP"G, aMP, wOwd,:,-,,"nydykt.lfonlrad'oFM{dOlt~pn.J'" 1"2TJrI-52aolDllq,ty<:hwe"job •• ",'di.I,1,S-caI"'V)I.~r.lnlk. 1 GS-P<'ml_",I, equallzer,wymlal)' 74 ,,4{lx 11.5 mm I gwarani:Jilllml~j~ wsy<!emleooor-tOcdom .

.. ..,n+d"'''''''''"I ...... __ ".JOI

!IIIETYLKO GRAMY I

Zotac GeForce 9600GT AMP! Edition

Cena; 6'30 zl I Dysrrybutor- ABC I wiwiabc,daUl.com.pi

Konkrety

Od strony technologicznej 9600 G1 jest rczwinieclem rdzeni uiywanych was,oo GT /GT5. Hrmachwali si~ tylkc wl!i'kszymimoiliwostiaml.jesli chodzto crzetwerzantewtdeo PullHlxchoc po wczytanlu ste

necow cpts.dcwternyste row- kreconych

niezp technoloqii kompresji danych przesylanych miedz.y pamlecia a rdzeniem. Z s_u-

8800, GT 5~,.2IV1B_ .lGamerXII.30/(;}

5074
WorldinConHkt-'redniedet.l. ';00
" es M M.
" M "' "'
su M ,9 ;0
" WorldlhC<>nm~7-bardl!OWYSOkred.131. " "
1680'-'{]50 " " su sa
ss ze a "
" C,ysi'6"j,redniedet3Ie sa
1280,,-1024 ss ss " 57
'-680.,050 " " " "
12:'~'~;~~~ ez WOrldjnCO~~ict-WY'Okied.tal. ac
" zo 'B
zo " " Gigabyte DES

W NOWVCH komputerach przeznaczonychdograniabardzo duiqrol~odgrywajijrliety.lkoprocescrylkarty qraficzne.aletakze zasllacze.Wiadomo-napiE;ciemusibyt, a Sno-warowa skrzyneczka uchcdzl zil5redniaka, rrnmc te wzasedzte wszyscyproducenci sprzetu cd pewneqo czasu klada nadsk naenerqcoszczedncsc. Zwlaszaa proc€sor6w l kart qrafitznych c teraz ren tread dotart takze.za sprawqfirrny Glqabyte,doplytglownych

'lechncloqlazaroodpowledzialnama nazwe Dynamtc Energy Saverwskr6c1e DES.Jejzalozenia sijdosc pro5te:dostarC;til~procesorowltylkotylemocy,ilefak1:yczniepotrzebuJe. Wstandardowych ply tach qlownychzawsze aktywnesawszystkle fazy zasllajace procesor. ro nte

bylobyproblemem,gdybyniefukt,ie kornponentyz ktorychsqzbudowane (przedewszystklmtranzystoryMOS-FIT), samezuiywaj~ spore energli, Gdybyjednakpracowalo tylkotylefaz, lle jest potrzebne ... l tuta] wlesme wkracza na scene technologia DES, ktcraw wenjzasrcscwanej na plyde Gigabyte GA-X48-DQ6 (wyposazcnej w tz-tazcwe aasrlenie prccesorej pozwata wyl1jezyc nawet a faz tze skokiem co dwle), dzlekl czemu pray rninlrnalnymobclazentu CPU zamiast 12 fazdzialaj<jtylk04.

No dobrze, ale co to oznacza W praktyce? Sprawdzaudmy to za pcmccamerruke prqdu, do kt6regopodl1!.cz<.:myzosta: kcrnputer testowy dostarcaony pr:zeztirmftGigabyte.Jakwidac,Je>tto caiklern niezla kor.figuracja, do teqo zrncntcwanaz nowyd1 komponentow, ktorejuzsernew sobie powinnyzapew· niCniskiezui:ycieer.ergii.Czteryrdzenie Penryna i8800 GT na pulpieie Visty jednak zuiywaly 150 W, co jakiegos szczeqolnledobreqcwrazemanerobltc.Znacznle lepleJ bylo przy pelnym cbciazenlu (program Everest i Stability Test; 3DMark 06 byl cckoc su-eo w mnieJpli!.doiemy)-nobilosiJ;ztego jedynjel5OW!Zasilacz600Wmi"'wi~ iki.ekomforlowewarunkipracy.

Mod;,leplyt9t~wnych, kt6resil.kompatybilne lte<:hnoIOgi'l.DE5:

GA-fP.,C.flS3R.G.\.v-ll-ll5 •• , "".<FJ5..M3"-~·EP''''''''. <iA-="'""",-GP.~,

Wynikipomiar6w:

"'o<pobi ...... pp"' .. "'.u, ..

• "".",,"ymOBlw"p"",mOES P,'"~""""'50W"'DW moko,m.'ooob"p..1",

Bywt<jczytDES,trzebabylonacisn'!cjedenprzycisk To wystarrzylo, aby pojawila si~ jntormada 0 aktualniewlqczonychfazacnzasllania(podawanajestzar6wnowsamymprogramle,Jaki przez odpowlednlq lIab~swieqcy(h diod umleszrzonyrh na plyce -takl bajer na pewno zainteresuje takze moder6w}. znacznie waznlejsze jest jednak to, ze zuiycie pradu spadlodo 110Wna pulpicieido 170Wprzypelnym obdazeniulTo omecaa llawet80Wmniej,przy niemal takiej samej wydajnosd.. Roiniee bowem wprawdzieSi'!,aleograniczajil.5i~doparuprocenta Jesli w danyrn momence roblq roznke graczowi, wystarczynacisnijcjedenprzyciskiDESzostajewyI<jczone

OczywiScie w przypadku innych procesor6w wynikimog1jbyi'inne,aleDESjuiterazdostE;pnyjl?stna nowych wersjach ntema! wszystkich plyt Gigabyte zchipsetemX48,X38iP35.Najtanszaznlchkosztuje okolo 340 atotych, co oznacza, ze wd<!9U trzechlatkosztjejzakupuzwr6cisi~(przytypo· wym uzytkowanlu) w okolo 80%. Trudno chyba c lepszy pow6d, by przekcnac graczy, ze oszczedzanieenergli sie oplaca, prawda?.l

~e~D~B~ __

si'ilcl!lII_11

71-11 I I I I I I

9il I I I IIiI I

:£ du.zeo"'CI~dnc'dwllJiyduEn"rgil·mlnln'alny wptywnawyd.;oo!o

~ ""'"fII"I8Iurut;harrilniaaplikacji·niewobnu. wydajnoSi

~ NIE TYLKO GRAMY I SPRZ~:r

GENIUS LUXEMATE S2S I RAZER LYCOSA

KLAWIATURA DO ZAOAN SPECjALNYCH

Genius LuxeMate 525

Cena: 128 zli Prcducenc'Seruus I www.geniusnet:.com

Do rcstow dostarczyt Sled Handlowa Reactor I www:reactor.pl

KLAWIATURY dla graay bardzc czestc wyposaiane s~ w dodatkowe klawisze rnajqce ulatwir zyde. jednyrn z bardziejekstrematnyrh modelijestnajnowszyGenlus.

LuxeMate 525 maz lewejstronywydzielony blok26 przycisk6wprzeznaaonychdlagrac:zy.SRlndardowo odpowiadaj'!. one klawiszom W5AD, ieh oroczeniu oraz cyfrom 1-0, ale za pcmoca dclaczcneqc oprogramowania mozna im przyptsac dowclne rnakra. Co warne, w kai:dej cbwilf mczne sifi przelaczar mi~dzy merna profilami - odpcwiadajqce im klawiszeznajduj~siE1u qoryreqo bloke. Korzystanle l nleqo [ednak wymaqa przyzwyczajenia, bo klawtszesqjednakutoloneinaaejniiwzvvyklychmodelach.

W zastosowaniach~cywilnych' lei idealnie rue jest. Klawiaturajes!do5cwySDka,doscszybkozaczynaj~ wlec bolec nadqarstkl. W sprawnym wprowadzaniu duzychiloscitek5tuprzesikadzatakieniezbytstandardoweulozenieklawiszydodatkowych.Zdodatkowych ope)1 warto netomasr wspomniec 0. dutej odpornoklnazalarlia,kt6rqchwqtisi~producent, 11 dodatkowych ktawtszach muitlmedlalrrych oraz gniazdBchsluchawekimikrofonu

W sumiejest to produktciekawy,dotege dos( atrakeyjny eenowo, choc ze wzgl~du na brak pod-' kladkipodnadgarstkiniezbyrwygodny.Dotegonie kazdemumusiprzypascdogusrupomyslzosobnym blokiem klawiszydogrania,iliejeslichcedetakie cudo wypr6bowac, w przypadku Geniusa bedzie to przynajmniejtar1szenizu~o.nkurencji.uL

~uxeMate525

• iOT 111!l1~1 I I I I I W

i ... -...._~ ... ~ ... ~~ ..

- ~'""'>.';<hB"'""

TRADYCjA I NOWOCZESNO$(:

Cena: 299 zi I Producent: Rarer I wwwrazerzcrje.ccm Do restcw dcstartzyt Multimedia Vision I www.mmv.pl

Razer Lycosa

NAJNOWSZA klawlatura dla graczy firmy gazer jest jak najbardzie] przewodowa, dZi~klczemuudalbSifi!osi'fgna.cczasreakcjina pcziomle 1 milisekundy tryle. co. najlepsze myszki - standardowc dla USB wynoslS ms). Do tegomanij_czadopodl<\czeniasluchawekimikrofonu, a takZegniazdo USB,np.dla myszki. (0 dekawe, do komputera klawiatur~ podlacza 5i~ za pcmoca dw6ch zl,!czy USB, ale dzleklremu jestonacalkowlcieprzezroczystadla5prz~tuUSB, bez najmnlejszycf problem6w aadziala wtec z kazda, nawet.nejszybsza myslk~. Dodatekdo dw6ch wtytzek USB stanowla dwa mini jacki, ktcre podlaczarny do karty diwi~kowej w kornputerze

Po paru dniach uzywania klawietury mog~ powredztec jedno - jest to najwygodniejszy modelotradycyjnymukladzieklawiszy,jaki mieliSmyw redakcji. Bardzo niewielka grubos( idel~czonapodkl~dkapodnadgarstkisprawjaj~,i:e dlcnle nfe meczq sie nawet przydlugich sesjach(takwgrach,jakiwWordzie),zwtaszcza te klawisze chodza wrecz perfekcyjnie. JeW do tegododatbardzodobreichpodswietlanielnie raziwnocy;moiebycwylqczonelubogranic.zone tylko do W5AD) r mozuwosc przypuarua makra do kazdepo klawisza-c6i,jesli nie potrzebujeszekranik6wldodatkowych klawiszy {tutaj sqlylko mutnmedralne nac blokiem numerycznym),jestto - moim zdaniem - najlep'iza klawiatura dlagraczy.Adotegojeszcze najladniejsza,chocniestetyrakZejednaznajdrozszych.UL

~cosa

9i"l I limmll!lll:l:D I -

Konkrety

31"1 I I I I I I I I I

.iTI I I I I II I

,;; wy,ck.c!n.3.·brnkdod<l&'OWj""..hbajeffiw·laple odciskipalCQW

SPRZ~TL

,- ##

STEELSERIES II\ARI OPTICAL & LASER

SteelSeries Ikari Optical & Laser

NOWY.GRAC;z' NOWEMYSZKI

S(eeISel"ieslkari'Opdcall Cena:.okolo189zi I'S[eeISeries I WNW.st:eelserie~com SteelSeries lkarl Laser I Cena:okolo279zll SteelSerieS I wwwsteelsenes.corn

RAZER I LOGITI:Cfl

to niekwestionowani liderzy, jesli

rhodzt 0 najwytszej jakosd sprzet dla .~~;~i;;;~~~:~:i;::::?~~~::~~~:~

graczy. Do tego qronaprcbowatpo-

wroclc Microsoff,alejego rnyszceSideWlnderjesZu_etro(h ... brakuje.Teraz do szturmu na okopane pozycje ruszyta furne Steelsenes.znane miedzyinllymi'zpgdkladEkuysluchawek.

W sunue [karl Laser to jednakjedria znajlepszychmyszekdlagraczy,choc ze wzqfedu na brak bajercw nia kezdemu musi pr~yp1!scdogustu,)ei_eli [ednak szukasz wygodnego gryzonia zsupersel1Sorem-tenm_odeISteeISeries Ikarito_scislaczol6wka,awsr6dmodeli 3200 dpi por6wnywalny jesrjecynte dfciisz'y G9 Loqitecha. Owszem. za dodatkowa kase otrzymuje sle w tyrn drug'im lepsza rolk~, dwie wymienne obudowyiciezerki, ale jes!i chodzi o serrq WY90d!i'ipewnoscdzialania ... Ikarll.aser naMwnogorszynie.jest-a'n~znaczek jakosciwl00%zasluzyl .• AL

7i'T IIUIIIIIIIIIDIIIIl I I I 5i'rl I I I I I I I I 31"1 I I I I I I I I I

1,,11: I I L.R.U unrl.ln I ! ~rn~LrI

CREATIVE MUVO T1 00 I MODE COM

GADAJI)CY PENDRIVE

Creative MuVoTl00

Cera: 149211 Produrent- C,-"ative 1 wwwcreative.com

DOBRY dwugigowypendrlvetowydatekok. 60-100 zlotych. Moiesz kupk zwykly model albo dofozyc troche kesy i wybrac MuVo Tl 00: przencsna pami~~, kt6ra mowi, spiewe, ure, klsszcze. .. 1 wydaje wszelkle Inne dfwieki, kt6re na Ili,! wqrasz.

Propozyrja Creanve'a nil" jest niczym nowym. Odtwarzaczy pozbawionych ekrenu (dz1llkl czemu spore tanszych) pojawilo sie ne rynku Jui wiele, w kaidym przedziale cenowym: od drogich iPod6w po rente modele Korra. Na lie konkurencji noo musi sio; jednak oczywisde wyroiniac. Dwle j~go podstawowE!cE!chytoeleganckiwygl'ldi wbudowanabateria.

Nie trzeba wsadzac zadneqo ipaluszka'tdo cbudowy, by cteszyc si~ diwi~kiem -Jadowanta odbywa ue po podl,!czeniu do USB ipozwala na nlecale10godzinsluchaniamuzyki.Nawlgowanie po pllkachjest rtieskcmplikowane.Brak wyswletlacze oczywiscie spraw~ utrudnle, ale pomocny okazujesio;tuprzyciskpozwalajijcynaprzeskaklwaniekatalog6w.

T100oferujetylkodwiefunkcJe:pendrive'aiodtwarzacza MP3 i WMA. Iniynierowie t: Creatlve'e niepokusilisi~ododaniefunkcjidyktafonu.Ztych bardzleJ"nlestandardowych"jesttylko podblcle basu.

Duiodobregomoinapowiedziecowygl'ldzie-MuVoJestefektowny,llobionyzplastikuidealnegodo poblerania I anenzowanta odcukew pakowtak samOjaknp.wprzypadkuPSP.CatoUsprawiabardzo solidne wrazeni~. Nil' mam tei zastrzezeri, jesli chodzi 0 jakosc diwi'iku - jest czysto i wyraznie. Jesli wiec cheese rnec markowy cdtwarzecz, a nie maszzbytwielu pieniedzy, T100to nie najgorsze r02wi<!zanle ... MOC

»>lo,t~p',,",,"=si~.gdzie rujestwy5wiedau?Nie>'.£ty nigdzie.

Konkrety

~ .... _"''''P3,.W!AA Op<jopod_ ..... ___ ,.5",""""

-

SOLI DNA KLASA SREDNIA GWARANql)DOBROBYTU

Mode Com Zio & Luxio

zie Cera; 236h9D li (214 GB) [ Prooucent Mode Com [www.modecom.pl luxio Cena: 220/27021 (2/4 GB) I Producenc Mode Com I wwwmcdeccrn.pl

~REDNIA klasa odtwarzaczy jest coraz mocniejszaiprzyst'i'pniejsZilcenowo.Dwiepropozycje od Mode Com [eszcze bardziej potwierdzai~ te tendenqe. Oba odtwanacze Si'j wykonanesolidnieiprezentujijsi'i'bardzodobrze.Kr6tko jestladnieI powabnie.

Obaplayery(harakteryzuji!si~bafdzopodobnymiparamenami,jeslichodziojakoscdiwi'iku, radio czy dyktafon. Na kazdym ztych pol sprawdzaj'l.sio;bardz"odobrze.Drobnezastrzezeniamoznamiecdoczasudzialaniawbudowanychbaterii,niecokr6tszegoniideklarowany.

- .

Zasadniczaroznicami'idzyZioaLuxiopoll'ga nawil'lkosciurzi'jdzenorazwyswietlaczy.Zlo ma ledwle polcentymetra qruboscf Luxiojest niecoWi'lkszy,alellienatyle,byrobilotojak'!" kolwlekr6mic'lwwygodzieui:ytkowania.Przeclwnle - odrcbine nawet zyskuje dzi~ki temu ze oferujeznaanielepszyekran-wj~kszy,jasniejszy Iwyswietlajqcydui.'!.liczb~kolor6w.

~~M~"V~O~T1~OO~ ___

6 rOT II 1l1[61llIlll I I I I ;;F" dobl··iako'e~:iwi,ku·nisl<ac"nB·pm'taobslug~

5 r"rl I I I I I I I I 2, brakdyk,"fonu'obudoW3sl~"Swlnr;)

8i"IIII~11

Jedynezastrzej:enie,jakiemoznamhu;doobu playefow, todotykowyinterfejs.ZjegoaulosciqjestwszystkoOK,choeniecogorzejrozwiijzano dcjscle do opcji. Nieco kuleje w efekcle komfortpracy.

~mZiO

KOrik,ely

=:.~~

"'__<laIO~OfO<)" ~_1oIPl:8~~ ~'_W"k'lh<>I_1nll>p< """. __ ..... IMo ... m

.~-opo!h

W"!l""O~

Konkrety

~"GII~~l<1 ........ 'lGl5t Wyiw;.u.=~EI""M<oIo, O",,,,,,,.,.,,.,lonn.<y.M!'l,W,,,,, '",,!eG,W-

6il'I:JllIIiiIIIII I I I I 71111 ~ III 7[1 I I r ClIII!I I I I

:':~':~~:;:~ tIo~ il9~\y"''',"i'

Ood"il'~II"""",",.tul,I""'''''''''

1:cioktow"y~d·dobrydiwi.,J<n"dod3nyd1 .!uthawkach·bardmprzyzwcitydyl<t,;fon

:: nlezby'inw1cy1nyt""'rfej,·~o[oryf'<'W"t>Wia~ sporodo~n;a·<=prncykr6I5Z)'od deklarowan"S"

~~m~L~"x~iO __

7 i"i I, I1IIIIIlIl!a I I 7 il'" I I I I I I I I I 7i"l I I I LJld I I I

ii-, nlatly~wlcd=-dobrydiwl~k'b"dzo pr:oyzw<>Irydyktafon

;"t nl~tbytintukrjnrin""rfei'· c:zaS p"'-l'm6g1by bye dlumy

SPINKA

San i5k Sansa Clip 1 GB

Cena: 150;d I Producent SanDlsk I wwwsandlak.com

NOWY odtwarzacz Sanlfiska jakls rok czy dwa lata temu pewnle budzllbypowszechne zalnrerescwanle. Zgrabne. zamkniete w mate] obudowie urzadzenle odtwarzajace muzyke, radio j z dykrafonem wdodatku z.k!ipsem· z tylu obudowy ...

Dzisiajjednaknikogorliedziwianit€il'liepowo" dujespecjalnychwybuch6wzachwytu.Sans3to typowy cdtwarzacz MP3. Nie rna wyswietlacza oferuj~cegoszeroka_gam~kolor6w,rewolucyjn~ gointerfejsuczyinnychtegotypubajer6w.Nie- 5tety,niemog~goS2czerzeporecicdostuchania muzykl.Przystanderdowych ustewienlachequalizera (na innych jest zreszta jeszcze qcrze], be dochoclzljakislekkimetalicznypoglo5)lstandardowych sluchawkach dzwi~k byl przytlumlcny l peskl, Nijak nle wydq_ga! z mckh ulubionych emperr6jekwtaSciwej imgl~bi,a czystosdbnmeniabardzod<llekobylodomianakryst3licznej.

ObslugaUTZijdzenianienastn/czazbytduZych k!opot6w,ehocituniemoiesi~obycbezuwag. AbyClipm6glzos_tacrozpozllanyprzezkompu· ter,musiszmieczainstalowany~ystem\lVlndows XPzSP2IubVistE!.Je5IimasztylkoSP1-przykro mi,iadnegoplikunieskopiujesz,gdyznadolijczonej plytce nie rna iadnyeh sterownik6w do starszych os-ow same nawlgowanie po menu jestjuiOK-podw6ehminutachpr6biblEid6w niemaznimiadnychklopot6w.

Players m09Eijednak,zwaiywszynajego podsrewowe wady, pcleck tylko tudncm, kt6rym niespeqalnie zalezy na dobrejJakoSci ozwieku Przyczym-nielepiejzatakijsam<jcenftkupiC Jedenzsetekr6inychinnychmodeli,kt6repod tym wzglftdem sprawdzaja si~ niepor6wnywal· nlelepleji e acc

ftfJ~sansaCliplGB

Konkrety

Wb,d'w,.'p.ml¢'CiB " .... !1I .... ""f .... ...,,""?'"

"",""',,,_..,..cIo"~ ~, .. y

3 ri' I I I I I I I I I s ~:;I~~g;;.b"'Y'Y.niskaC<!"".w,umiewygod~' 71TII 1= III ~""""m,""& •• ,~",=",,,,,",,",,"~. -4 ill I I I I I I I I tylk"XPSP2N,<ta

Dlaczego? PoniezbytudallymeksperymellciezCelelo" nem Dual COle wracamy do sp_rawdzonych PenliumDuaICoreE2160.Tymraz8mjednak w zestawlewyladowala karta gl<lficzna 8800 GS z 384 MB RAM-u. Jest niemal ldenrycana jak stare modele 8800 GTS, ale cbecnle sprzedawana wbardzo atrakcyjnej ceote. Falct.i:eJuZniedlugojejmiejsceliljmie9600 GT, ale p6ki co jest to bardzc ciekawy model. Zmianie uleg/a lei:plyta glowna-tenmooel Gigabyte'ajestbowiemjeszczetariQynii:

Abit IP3S-E,a oferujebardzodcbre mozuwo- \"'Vllil<i kiO/C(w tyrn miedzylnnymlautcmatycznie

dobleranle napleda procesoral.fjak wldac,

t: pcdkrecemem procesora do 3 GHz nie JDMark2006

rnieflsrnyprcblemua wynlkl mowqsame ae Dg6Iny:7403/9230!927717364

stebe. SM 2.0: 3361/4159!3S91/325S

HDRlSM1.o,3617J308a14302i3662

Wynikitestow CPU: 159512S88!2420f1599

Na pierwszej porycji Em IV bez OIC na

drugiejpopodkf~ceniuprocesorado3GHz, World in Conflict

na trzecie] aesraw Eco II O/C (zPDCpodkro;- Sr(,dniedetale

conym do 2,8 GHz i3850 z256 MB), ana 800x600:41!59!60/37

czwartejEcolzprocesoremAthlonX14200+ 1280'lOl4:40!54/58/33

i38S0z256MB.Jakwidac,podkr~conyEco '680.'050:39i52f56!3l

IVO/C'jestnajszybszy!

BardzoW)lsQkiedetole

Alternatywy soox600:24/l5!l2/20

Niedlugo miejsce 8800 GS z.ajmie 9600 GT uaox 1024,22/27/11/16

oferujacy wi~kszq wydajno5c przy nleco 1680.,0S0:21/i6!lB/14

wyiszej cene. Fani AMD mog" poszukac

3850 lub nawet 3870 -w wersjach 2 512 M8 Crysis

RAM-upowinnybycszybsze,apoostatnich Sredniedelale;

obnlikachcenatychmodelipowinnabyc

bardzo atrakcyjne. W)l5trzegajciesi~ nato- 1280.1014:4O{51/49132

mrast jak ognia 8600 GT iGTS - nawer 1680X1050:35!46/41!3l)

W wersjach firmowo podkreconyrh te karty

br:d<i.duzowoiniejsze.Lepiej rez rre skusk WYlokledetlle

sir;naCelerony,bochocs'lminimalnietan-

sze,duiogorzejznoszqO/C 1280xl024,16!17!13!9

1680x1050:12f1ll3/4

K<lrtag,anC%N Ply\'ilgl6wna Paml~<' Dysktw.rdy Nap~doptyCli1y Obudowa

In,elPDCE11601,8GHzBOX@3,OGHz.

ArusGeFcm:e8800GS384M3HAM

Dlaczego?

Po wyprobowanlu konfiguracji cperte] na dwochkartachgraficznychwCrossFirewr6· dhsmy do rozwiaaan z jedna. Jest nl~ 8800 GTSwwersjiz511MBRAM-u.Resztazestawu jest w zasadne standardowa. Mamy wier; Core1DuoE4500podkr,!coned03GHz,2GB szybkieJ pamecr RAM i pIyt~ gl6wn~ Gigabyte.dokt6rejSwil'tniepasujeokreslenie.tallia, 11 dobra'

Jak zreszra wdsc, jest to dokladnie ten sam model,kt6rego uiylismy wzestawie teo. ale skoro do typowych zastosowan jest jak na]bardziejwystarczajqcy,niemasensuprzepla-

cac, Dczywisde nie nle stet na przeszkodzie, JDMark2006

bywymienicjilnaco.lbardzieJbajeranckiego, Dgolny,lU102J13101!10662fl1

np. na mo_del DS4 tej samejfumyze znarznle SM :LO:5604!6121/4143! 5291

bardzlej rozbudowanymchlodzenlernrzytez HDfVSM 3.0; 56061653115074/5124

bardzopopul"fIlil_wsr6dfun6wO/CP5Kfirmy CPU:264812657/:l6OO125S0

AsuslubAbitalP35.

World in Conflict

Wyniki test6w ~'edn;"d~'~I~:

Na plerwszejpozycjl GamerlVO/CzplOceso-- 800xWQ:6~!80{64r64

rem podkreconym do 3 GHz, na drugim 118Qx1024,61!69!61!63

podklo;conyGiimerlll.o/C(zdwoma3850 512 reac x 1050: 59/56tS9!60

MB w Crossfire), na tnecirn zesrew Gamer I

ole (E4500 na 3 GHz i 3870 B"rdzowy>o~led.'.I.

aoox GOO: 3Il!4S/40/41 l1sux1D24:35/27/3IJ!38 1580x105D:32f21!25!31

Alternatywy Crysis

Tanszy zestaw 2:8800 Gf na pokladale jest S,ednjed~I~:

niece wolniejszy, ale roznka jsst naty!e 801lx601till74!SSf65

mala.ielepiejkupicfirmowopodkro;coll<l 128Dxl024:52!63!S5/57

kene Gf - wyja_tek to qranie w wysokich 1680x 10S0A8154(47!47

rozdzielaosciach,wktorychGTSJestszyb-

szy. zamrerra karty na 3870 spowoduje Wysokled.,.le:

wi'!kszyspiJdekwydajno.lcl,aleteipozwoli 800x600:4'i/31/3Ql44

oszcz~dzicniE[Q grosza.Jesllliay si~wydtlj- 128,Ox 1014:4QMI18!S4

nos~,lepiejwi~cjuiraczejp6j5cw3B07X2. 1680xlOSO:31!lS{l5!19

InleICOIe:lduo[~5001;~GHz_(BOX)@3GJ1t GainwaRlG~fofce8800GfS512MB

PIy!:.gI6wna

Gig'Wf.leGA-P35-DS3l GellDuaIUltra"2"lGBDDfI1800MHI

SeagaleBa,raruda7200.10250GB[16MB,SATAII)

N~p~d 0plY,ZI1Y :Otr~'doYli

OptiarcDVD+.I-RI'IACl-7191A.bu1k

, Qi;eftecBG,O~BBSL

Ci1leflec(GPS-450M-101A)4SQWbUlk

S(~nsil() CI)./~(!ti()n p()W(-!1' IV ole

Olatzego? PoteslilchkonfiguracJiopartychodwaRade· onyporanadwaGeForce'y8800GT.Towy· mlJsllowymianllP!ytyglowllejnaWyp05aZa· nil_wchipsetNvidii,aterliestetydonajtarl· szych nil" nalezq, maj" tez troche sorsze nctcwania ufan6wO/Cnl:!:chipsety lntela JakoprocesorwybralismyE8200,Zalozenie bylotakie,iepoO/Cblidi::ier6wnledobryco E8400;ajestt<1I1sry.ZestawulupelniaJeszae bardro dobra obudowa CoolerMaster i zestlaacertylikowanydoSU,WsumiejesttowiliC -przynajmniejlooretycZnie-jednazlepszych maszyndo qranlaNiestery wprakryce tak dobrze nie bylo, pnede wszysrklm ze wzgl~dunaslabypotencjalOfCprocesora,kt6rynie

choetna firrnowym chlodzeniu przekrorzyc Og6lny: 15499f16064/ll ,()'ii14738

granicy 3,3 GHz (E8400 powy±ej 3,8 GHz). 5M2_0'7125n335/4952/5646

HORISM 3_0: 7971/7lB3/5104/6943

WynikitestOw CPU:30BI/344'i/3831(4B&

Na pierwszej pozycji Power IV O/C pcdkre-

conydo3,3GHz,nadrugiejPower III OfCpo World in Conflict

podkrllce_niudo3,8GHz(zagrafik~odpowia- Srednled~tale·

daIy2x3870S12MB), ne trzeciejPowerXI1.3 BOOx600:71IT05/58(S8

z Ouadem i pojedynczym GTX-em, a na 12BO~I024:69/85/5Br58

czwartej podkreccny do 2,75 GHz Quad 1680.1050:6S!7l/56/SB

Z dwoma GTX-ami pracujllcymlw SLI (Power

Altematywy

jesli szukasz szybkiego komputera z dwlema Crysis

karrarnt graficznymi, do wybaru masz alba $redn;e detole

Power IV (oparty na Nvldll),albo Power 111 BMx501J:j7/87/>8/-

(AMD/ATI). Wyb6r mocnozaleiy ad gier, cboc IlBOx I02~:5117li56/·

ze wz91~u na ceny Power III jest obecnie 1680x 1050:631611541-

bardziejatfilkcyjny.AlejeslizaleiydnaCryslsie,

doplata do PowerlVd/inieminie.AJesll i tcza Wy,okiedetale:

malo, mozna wymienicGT na GTS, a procesor

naE8400-todopierob!:dziebesUa! 1180XIGL4:37/llJ49/-

l~teICo,e20uQE8200z.IJ.6GHz(Sn51BOX

Kartilgraficma

Plyt.gl~W1la

DyskIWilrdy

Sea931~320G~Barra,'usJanOO.](J(16M",Serl.IATfi,lIi Opt;~rc.DVD+("RWAD-7191Abulk Co(>ierMasterEM690Black

N"p~.doptyClny Obu'dovd

Chleftec(CFB50A·l,-S)550W

World In Conflict demo Srednleder.ate pozlomdeta!rMed.um BardmwYSDkledetale-pozromdeta1rVeryHlgh

Najb.u·dziej ()1)1'1(:.tlne Z(~St'I\~'Y S<~IISil() CI}Ac:tioll Ec() II O/G

7 +

X'm9"'ficln~ Plylagl6wna

InteIPOCE21501,8GHzBOX@-2,8GHz HISRadeonHD3350512MB Gi9aoyt'e'GA,P35-D:$3L GeILDuaIUlt'il2xlGBDDR2860MH.

SeagateBarril,ud. 7200.10 160GB I~MB,~ATA II) OptlarcDVD+}-RWAD:719\Abuik CoolerMasrer8;te333 Biock-Siiver

Dysk.Iwaid~ Nap~dopryclny

Z~~ila(l

Chleftec(GP5-350EIi-101A)350Wbulk

To najpewmej naJszybszy z testowanych zestawow Eco W rarnach uaktualnlenla wymlE'nlhsmy pIyt~ gkiwni! ria Gigabyte d~hsmy mocmejszy procesor a karte podmienillsrny na wer>j~ 512 MB - w rezultacie jeqc wydajnosc powrona bye znaczme WI~rua rIIZ wyszla w testacb stqd tez pluslk przy wynlku 3D MaIka

Sensilo Cl>-Action Gamer !Vole •

02

ChieftecIGP5-450p..A-l.01A)A50Woulk

Wszystko co bylodo napsama znajdziecle obok tutej ogramczymy sie tylko do stwierdzenla ze jen to jedna z nejszybszych konfiquraqfz pojedyncza karta graficzn<j

Sansilo Cl>-Action Power III OC

Ka'\~9fld;czna Ply1agl6wna

InteiCore2DuoEi!4001lQX3)1!1GHz(SHS}!lOX GigabyteRadeon3870512MB2xDVlx2

Pam~

Dy5ktwardy Seag,at~250GB!Ia"arudanQo.l0(16M",SeriaIATAIt).

Nap~doptyany

(lptia,(DVD+/-RWAD-7191Abulk NLXTApollavaftedSed",SHver CIlleftec(GP5-550AB"-A]5SQ,Wbulk

Obudowa

C~nale>liIwu(')

~99921

To cbecnre [edna z nalszybszych maszyn dostepnycb na rynku za -ozsadne plen1lldze adotegonajszybszatestowanaprzeznaswramachKonfiguratora Uwaga pelna wydajno~( uzyskuje tylko w grach mejqcych wsparoe dla techno loqiiCrossflre

5prz~t ccstarcryta firma Kompurroruk. Podanocenywedlugstanuzdnia28.02.200R

ich--n.ie~miejl;ie·.5i~!-poczucieeryki Bi!gi,co-b~di· t$b_ranie si~ who.rrrion,ach,gen<!ch jjr;J~Y,f_h lepl(i(h 5ljbstan· cja€!1 przy._odtobinie"nleuwagi mote skl.i!ko,w,af',istnym BidSiokiem wsroo pa~ent?,w:~Juiriieje-densiliurodZ]l.ro ,chclalprzeciei;oobrze.'.

Przez setkl tl'si(~(!y lat ewolucja pcmalu papy(!hclta w6z(~I< z luclzlcc\ rasa przed sleble, st()I)J1iOW() 1)()wi(~I<szajc\C: J1al11 I11cIS(~ 11'C)Z~JU, prostujC\(! I)()staw~ i p()zbclwiaj~.c wi(~l<sz()s(!i owloslenle.

n J~llJkr ostltnim od~ry'ciom z dzledztnybiotechnologii,bioiniynierliicybernetyklcorazbardzieiprzyblii:amy)5i~do momentu.w'ktorymwczekcwpchruemysemibeznltzyjejbomccy.ldoteqo zniespotykanil_dotejpory:p!"lldkoSciil_. Ewolucja-jakomerhanizmzbytpowolny iwyra:mie'przestarza!y-odlozona zostaniedolamusa,ajejmiejscezajmil_ naukowcy, Specjalisci ad ~serwisu· i.tuningu·homosapiens..Zajrzyjmydo ichofert.

GATTACA

Tytul tego g/osnego filrnu Andrew Niccola to nic innegojak sekwenqa cztere(_hpodstawowychkJock6w(guaniny,adeniny,rymirlylcytozynY),kt6re uloipnewnlepowtarzalnyci<jg ca'kcwiciedefiniuji!kazde'l0a/owieka,atak Mprawdlikai:dil_istotf/iYWij.Jakopod" stawowe'skladnlkl naszego DNA toone wprocesie ew6'luc)i odpowleoztalne bylyzazafjhodzijtewnasprze,~ty'slil_c-

~~~~~~~~~~~j:;~.~ ~~V:I~:;~a~~~

trolij_,O?tat\1iesukcesywgenetyczlJym

lE'i~ podobny u IlaS, zrobillbysmy ogromnykrokwklerunk'unlesmlertelIlpsd

R,ka. noga ... Naukowcom,krorzy.chdeliQywspom6t naszgatunek,alenielubi'llubzg~ brzyijz<j_)i~ powyZszyml praktykal"1ll z pomcra przychgdzi technika. D~ dynamianemurozwojowitakichdziedzinjakelektronik3;fob¢ykalbiocy-bernetyka naqeiniepostrzezepie zreleillSmy slew'sanwm centrum ~ rzen, o!::t6rydrdotychczas czytaliSmt w powieSCiamluboglil_dalismywtakid' !i.lma(hjak-znanYllilmskadinil_d.RoJ». cop" Do Ilajnowszych osi;!:9ni~ inzt nierOwnat}lmpolullalezqm.in .• neeli,gellLne" pr_otezy kofitzyn, ,takie po C-legczyLukeArm.

Strach Pfi- cterwsza znJ_ch·tp WYRrodukowarlOl

mysle~, ale przezlliemieckq_1irm!iOttoBoEkHea'::

bye moae care skqmputeryzowana nog~ {ColE;

dzlslaj jedyne, co ad "comp.u,terizf'dle.;t),,~aaokladr.e

powstHymuje przequb kolanowy w pe!-rii srerowe-

wojsKowych jajo- rnlkrcprocesbtamt, Wprawiana w rue'!!

glowychprzedtEgo hydraulicznyml silownikami prorsza

typu rozrywkaml. to doskonalelmltuje ruchCnogi pi:HkrEi

Zotnierz ,,14/7"

Bioini:ynieii~,jalii cali:jdziedzin~"ulep- Wdzledzillie wykraaanla poza ludzkie

szanla czjowek .. s" (human enhance- mceuwoscr wbrew oozorom jui dzis

ment) mozna podZielit na dwle pod- mamy cetktem spore oslil_gnir:e. Styka-

stawowe kateoorte: zajmuj_<!c'! si~ mysiE:znimizresztl!.codzlennie,szcze-

przywracaniemutrawnychzdo)nosd g6lriieprzyokazjiwykryclako)ejnych

(np. wwyniku ytyp<idku) oraz poszu- aferdopingowychwsporeie.AnaboUki,

kUj,!c,! mozuwoset wyjs_cia poza do-- sterypy, erytropceryna - pierwotnie

tycbczascwe ludzkte oqraniczenia. WYKorzystywanewmedycyniedotera-

W prerwszym przypadku prym wlodq pii hormonalnych - to najpopularniej-

cbecnte rOzwia.z<mia zaezerpniete sledzissrodkidoplngowe,daj<t<e~de-

z cyberrtetyki i robotyki (0 ktorych za '(Om niespotykan'l sue i wytrzymalosc.

chwi!~), ale kto wie,-czy' to, co szykuj,! Tojednaki raknkw porownaniuz tym,

nam ludzie zajmuja.cy si~ projektem nad aym precuje cbecnle wojsko,

R,egelles!s (Odrodzen!e), nre przycrru kt6re-jakwiemyoddobrychkilkudzie-

jakichkolwlek inllych ackonen w tej si'i:ciu lat z ~Imow, ksi'lzek j gier - nre-

dziedzinie? Poniysl flows:tal w wynikLl ustalllliepichdwswychTajnychBazach

wlasnewersje,Trigello..y,· Replik. nber.soforercw f at srtech myslel, kogo jeace.

Wsp6kzesna gE!r"IelY,ka, jakorje,1.len wie)Ri edytor homo sapiens, pozwoli (a~oi:ejuipozwalal)napozbyciesi~ ui:olnier~ wyscce nlepcaadanej ulomnosci,;akil_jestnp.konieanose 5nu.Wystarczytylkodowjedziet'si~,j.ak

torobi'ldelfillyiwalenie,kt6re.spiij

rylkc jedna pclkula mczqu.

Urun~wszyza§zichcialmio-statyllf/,dodatkowozdejm<l. ich"fabryczny·ogranicznik rozrostu mi~sni. _Co jakco,alepr¢lemuskuly u zclnierza zawsze znsjdq zastosowanrepcoobne jak.podrasowany" uktad odporncsuc-

wy czyniewrazfiwoscnabcJi

[a, cyborg lh'acznieszersze"niitylkorrie.dyczhe horyzontywldzi przed malZer'lstwem ctoweka z rnaszyna KevinWarwickbrytyjskiprofesorlpioniercybernetyki, sweqoszasu obwo/any Rierwszym cyborgiehiSwiata, Zaslynq/ przede wsz.yStk!ril5:eri"eksper~mentOV1!n.awlasnym ~iele)tt6r'l.rozpoa<itwr998rokupod nazwa Project Cyborg, wSlczepiaj<tc sobiepcd sk6r~ lmplant.z taqiem RFID, kt6rego ui:ywal do autcmatyczneqo kontrolcwenta drzwi, s\'viateliiMych urZijdzenwlaboratorium,Wkolejnych fazach za pomoca bezppsrednie'go wszczepu do systemu nerwowego udalc rnu sie uzyskac kontrol~.silq woliwna,d merhamczna r~ka., a takte

==~= ----; zaprzer dozabawywlas-

n'lm'aIZ6nkf:!;zkt6r~p_o razplerw~whistorii ludzkokiw0nienilmysli po kablu.

rhodzenla. dzi~ki ezemo zaopatrzony wniq_nieRclnosprawnymoi:esit;:poruszacnatlJralniejaknigdyprzedtetn.U: rowa batena wystarcza-na ckolo trzydzjeScigodzinpracy,Wit;cpami~jq_c jedynieoradoWilniujeJwnocyposia-

~:~a~i·:~~t~::z~:d~::a:~;~~~~~

zwiqzanychz utrata.kcnrzyny

lukeArm zaetc pomysl wynalazcy Deana Kameha{tegoodSl:gwaya) na to, wjaki sposob przygarsc metalu stos srubekiszayptaelektroili,kifT)09'1Za• st<tPic alqwiekowi urracone ramif:!. Testowany aktualnie prototypszrucznej ~kiwykonanejprzeziniynier6wz'firmy DEM Wilzy niewiele poniiej 4kg i pozwata w/akiwiena rakq sam<j.5wqbodl? ruche jak- prawdzlwa konayna. Dzlekl mcdulowe] 'budowle lu'keArm moie bye. dopasowany do niemal kazdeqo stopnia nfepelnosprawnosd.Tym bardziejieprojektancizatro5Zczylisi~'oto,

by Q<lcjent m6gl,5prawowdc nad nl" kontrol~a·i:na'tr2:yr6:i:nesposoby-poprzezi"uchmi~5riikikuta; irnpulsv nerwowe 9l¥.pilota" zaszytego w podsszwathbut6w.

Mimo pozomeqc oderwania od zastosowan medyrznyeh, projekr Warwicka'uJawnilniesamowitypo_tencjatdrzemiijcy w ludzkim moe-

gui-jegoz:dolnosdachadaptacji. Dzfsw5ZCzepiasi~spegalneelektr9- dy-rozrusznikipacjentomderpi<iCiym na chcrobe Alzheimera, bada·sit; r6wnieimoiliwoso:;iodwracania naj_g!?f¥Ych skutk6wwylew6w. Jedyn'l.metod'lnaodzy.skanie sluehu przezludztz-uszkcdzonym nerwem sluchowym jest wszczepienie impla_ntu sllrrakowego,czyli elektrody,wuchu wewn¢:rznympolqczonejbezp0Srednio

z eJ:!po",":iednim receptorem w m6zg,u. \Wpedobnysposobp:rzywracasi~dzls rowrtlezfudzlom wzrok- tylko zamlast elektrody w uchu wyppsaia sili! niewidomegonp.wniewiell("kame~ukrytit woprawkach okular6w.Wszystkoza cen~.niewielkieg9"zl'l(Zil·wglowie.

Swi(a)t .,Neuromancera" Kiedypisalw1984rokupowiesc,kt6ra miaia sie wkr6tce stat bestselterem na calym swiece, Wiltiam Gibson prawdopodcbnle nie.spcdzjewalsie.zejeszrze za iycia "dane rilulb~dziezClpaczYF,jak jego,cyberpunkowawizjaswiatau,czyna ,il? urzeuywisthiac zlntemerem pod rf:!kq i takimi urzq¢zeniami jak BCI (brain--(ompurerintermce), dzili!kl ktorym moiemy kornunikowac si~ z komp._ute~e_m za pomoc~f"[1y,sli, weare nie oalekonamdopodrotrpobezkresa~h cyberprzestrzeni.Po_smialychdoswiadaeniach Warwicka i jemu podobnych niktniemajui.W<!tpliwosci,zewprze-

(i~gLlkiIRude:kad 05lizlykj~ bek szarej rnasy sta[Jiesi~,naszymgI61V' nym urzadzenlern .we! wy:zap6IT\o(~,kI6regob~

dZlemYRrzezkabel ZWtyczkil fs cernu by nieWiFI czy Bluetooth?) odbierac telewlzjE; fI.J buszcwac po sieciw poszuklwanlu wiedzylub przyjemnoki. Kto wle, mole i powstana nowe g'rupy zawqdowe, z: n~slado~MlmiJohnny'egoMnemollicanaczele?

Podcras gdy propaqetcrzy filozofii transhumanizmu {w skrccte ~H+1 p-05luluj'l. przezwyciezanie ludzkich o_graniczeliprzy-~i_yd,unowoczesnej techndlogii,nil"brakujer6wnieighr s6wsceptyczoych._8proczstawiania pytanomoralnosctejswoistejzabawy wboga, wielu ludzi wyraia bbawe o to, czyzachlysni_~ciesiE; moZliwosciaml wspomaganiarewolucji nlE'" spra'l!l,iewkt6rYl\lsmomehcietzlowiek, jakiego zoa_my, zniknie z powierzchni Ziemi. Tylko jak nazwiemy to,cogozasti'!pi?ICDII

Dzisiejszym odcinkiem roz.poc:;miemy powr6t NDSN do ternatow bardziej technicznych i dotycaecych grup podzespotdw kcmputerowycn, W chwili gdy pisze te slowa, najbardzle] stauune (tj. mozltwa eto OI)is.miCl ha nrecc dl~li:szy niz unestac ezas) wyclaje sift sytuacja chipset6w plyt gl6wnyeh, a co za tym idzie

- samych plyt omz crcceecrow

Wfpitdl ra::rqtOd podstaw.dzis wi~moi:ecfeprzf'czytacprzedewszystkimoplytach.Za5ugeruj~tak:ie,wjakichkcnfiquracjachzosranaoptymainle wykorzystane.

AMl - dla oszeztdnyeh i wymagaj~(ych

Niestety rnilosntcy procesorcw AMD rnajqnieccpcqmatwanq sytuacje . .Jes[i chc<lpoprostuzloZyckomputeri'ciesVfcSi~nimprzezkilkanast~pnychlaT, nie jest jeszcze tak i1e. Wystarczy zdecydowac,czynapo,kladzieumieszcziJ. prccesor dwu-czyczterordzenlowy.Dla tychpierwszychwystarczyplytazecstarszymi chfpserarnl, taltimi jakAMD 580X czy Nvidia nForce 59QSLI.Zasmieszn<l kwote dostersemy plyty o bardzo duzych rnczllwosctach. wypcsazooe w mn6stwo ztacz. dodatk6w i pozwalajace na budow~ ncwoczesneqo, wydajnegoinawetbardzoskomplikowonego peceta. Nle da 5i~ przeclee uznae za wyg6rowanq kwcte 330 It, jeSti zaniqdostaniemydoskonalewykonan<!.pIyt~zdw(jmazli.!aamiPClex16, obsfuquiacymlkanyqraficzneprarujacewtrybie Stfxto.saesciomaztaczami SATA,potr:zn'lsekejqzasilaniaprocesoraiwysokiejjakokidodatkami.takimi JakkilbleSATAczys!edziezdodatkowymiz!~G'aml.

Powyi:ej opisalem Foxconna C51XEM2AA. Ia wyposaiona w uk/ad nForce590SLlplyta.mimoiejeslobec-

na na rynku od bardzo dawna, nadal prccesor i 2 GB RAM-u zaplaclmy .. _

moze sturyc za wzotldealnie sprawdzt B20 zl. Cena naprawde bardzo nlska

sir: w komplerte z proeesorem Athlon wstosunko dowydajnosd i moiliwosci

64 X2 5000 + BE. Wprawdzie temat Zachecalbyrn do zakuptema od razu

prock6w poruszymy za mresrac, 4 GB RAM-u. Wprawdzie to juz 980 zl,

ale juz dzf mog~napisac.ietojeden ale bedzle spckcj z upqrade'aml przez

znajatrakCYJniejszychcehowo(rk!~dow najBIiis2:e dwa lata

narynku-2,6GHzza330zl,adotego

czesto rakte moi:liwo5ci ole przypra- POwyZej opisana pIyta wraz z kompo-

wtajace 0 zawrct glowy. Ne plycle nentamr to platforma dla os6b t;hcq-

umieszczamy karte GeForce 8800 GT (ychzloiycbard~owydajnykQmpu-

za700zllubniecowolnieJszego880DGS terluiywacgobezi:adnychulepszen

Zil 600 zl. Moiemy si~ tez od razu zoe- przez diuiszy ceas. Nie bedzfe mozli-

(ydowac na dwie takle karty,co jednak wo.ici zmiany procescra na czterordze-

podniesie cere zesrawu. Do reqo 2 GB niowy,gdyi Pcxconn me pozwala

RAM-ll DDR2-8004-4-4-12za 160 allub na taki zebieq- w efekce nie ma odpo-

4 GB za 320 zl. W sumie ze zestew ptyta, wiednieqo 810S-u.

Jakzawszepojawlsi~pytanie,a.ywarto oszczedzarjeszrze bardzle]? Moina probowat. Kupuj'l( plyt~ Blostar TF560 A2+ (z ukladem Nvidia nrorce 560)za200zliprocesorA.thlon 64X2420d+za210zlz2GBpami~cl RAM wydamy zaledwla ... 570 zl. Oezywlkiejezeliniecomniejziijcznaplycie nlkorrw nie b~dzie przeszxadzac, podobniejakmoi!iwosc insralacjl tylko [ednejkartyqrafirznej.Prcresosbedzfe mnlej wydejny o kllka.kllkanascle procent.czeqc w wtekszosdzastosowaf nie da sir: cdczac. Sami musimy zdecydowac,CZYi.esttowartezao5lG'~zenia 250 zlwstosunku do poprzedmej konIigurAcjL

Tani koncert na (ztery rdzenie

w wiekszoscl przypadkow nie jesrem zwcleonlktem upqrade'ow, gdyi po podliczeniu wszystkich koszt6w okazujij si~ zabiegiem wysoce ntekcrzystnyrnfinansowo,ZnacznierOZ5i1dnieJJeslodpi:lCZ.'ltkuzbudowackornputer tak, by wystarczyl na dluzszy okres.Osobyniepodzielajijcemoje-go zdanla takieznajdqodpowiedniij podstawe pod procesory AMD. B~dij to plytyz ukladem AMD 790X izlqClem AM2+. Srworzcnc [e z myslij 0 Phenomte. alesi!wpelnikompatybilnezprocesorami AM2. Tutaj wartc poszuker plyt Gigabyte GA'MA790X-DS4 lub Mlcro-

star K9A2 CF-F. Mlmo teoretycznego podobienstwa,trafi"dozupelnieinnej grupynabywc6wnii:opi5ywanywczesnieJFoxconn.

Przede wszystkirn plyty s~ zgodne lwpeiniwykorzystula mozllwosdczterordzeniowego Phencma. Moina wiec kupicnajpierwbardzotaniegoAthlona, a p6iniejzmienicgo nawydajniejszy proce5or,alejaknapisalemwyiej,toracej niecptaralne. Lepe] co razu sre zdecydowar na mzwlaaanle docelowe Wog61nychkosztlchkoniecznienaleiy

takze uwzgl~dnit kartv graficzne jezellzdecyduiemysie

na ccjedyncza, mete to bye produktdow.olnej firmy. )e5Iijednakb~dalemy myslell o dwcch kar-

mnianywaesnlej. Wprawdzle plyty AM2+i PhenomobsluguJi!oficjainle pamled DDR2-1 066 MHz, ale zintegrowanykontrolersprawia,ie nle da]e to wyrainego wzrostu.wydajnosd wstosunku do 800 MHz,zasna dz1S

romica w ceniejest bardzo duza.

Podsumowcjac - plerforma z Athlonem 5000+ BE b~dzie koszrowala tyle same, cowprzypadku FoxConna,jesli uiyjemy plyty M51, I 100 z! wi~(ej w przypadku Gigabyte·a. Jezef zdecydujemy sre na phenomazaplarmy odpowiednio 1090 zl (procesor 600 zl. p!ytagl6wna 330zi,RAM 160z0 lub 1250zlz4GB RAM-u. Z pjyt<! Gigabyte dodatkowo 100 zl do kazdeqc zestawu. 125'0 zl zaplatform~zczterordzeniowymprocescrern f a GB pamtect RAM to cena. jak~ jeszcze niedawno uznahbysmy za szokujacc ntska Dzisjest po prostu nlezwyklekorzysma

PtytyzuklademAMD790XniI!5«pozbawionewad,(hoctedlawiftkszosci uiytkownik6w beda calkowide nlelstctne. Do taktch moma aalkayc wykorzystywaiiiemostkap61nocnego AMD 58600, obsluguj~cego "jedynie' atery napecy SATA [na naszym rynku brakjeszcze dosrepnychplytreqctypu

zukladem SB700). Jednak malo kto umteszcza w komputerze wi~ej nii dwa. trzy napedy teqo typu.w wlekszoscljesljedel1-dysktwardy,zas naped optycarry podtacza 5i~ przez starsae An.

o kilka setek za daleko CIjmoinazbudowacko'mputerjes2:ae droZszy?OczywiScie,ale'~dzielomialoraczejnewlelktsens.Ocpodawanych ren rnczemy dcplacic kclejne Sna zl, kupuji!cp!yt"izci1ipsetemAMD790FX Asus M3A32-MVP Deluxe czy Giqabyte GA-MA790FX-DQ6 10 obecnle rejberdziejrozbudowaneplytydlaprocesor6wAMDzezli!czem AM2+.Wstosunku dop!ytzukladem790Xoferuji!mozliwoseinstalacjiaicztereci1kartgraficznych, wi~cej zl~CZSATA [zaleznieod wersji-znowszego mesne p61nocnego bi!ditezzdodatkowychuk~ad6w)oraz bcqatsze wyposazenle

CIjtowszystkorazemuzasadniaprawie dwukrotnle wyiszq cen~? Dla nfemal wszystkicn uiytkownik6w na pewno nte.efe zawsze pojawlsle grupkamaniakowchracych rmec cos.czeqo rnozliwoki i tak pewnie nie wykorzysra; ci1oczrobiwraieniena,,:ZI13wcach"tematu.Niezmienialofaktu,zezacen~ zestawu z ptyti! na AMD 790FX, Phenomem 9500i 2GB RAM-u mamy komplet z4GBpami"ici,procesoremPhel1Om 9600BEiplyta.zukladami790X.Tadruqakonsrrukdajestznarznierozsadnleiszaiwystarczynadlui:ej(przedewszystkim za sptawa wieksze] parmeu operacyjnej).

Pezerewane manewry mistrza

Inneqo rodzeju trudnosdz wvborern plytyczekajilnatych,kt6rzyzdecyduji!siE;naprocesorlntela.Tutajodponad pottota roku obserwujemy marketingowe manewry pod kryptonlmem .wypuszczamy cos now ego'. Mniejszajuioprocesory,czylikolejoe w3riacjE'natematCore2Duo-one sa przynajmniej roraz tanszelnomlnalnle coraz szybsze.jo akurar zaden problem, gdyt C2D jest procesorem znakomltym 0 wyji!tkowych walcrech iwyr6iniasiE;ogromni!podarnoScii! naoverc!ocking.

Niepo raz pierwszy naprszeze wrea z C2D wypuszczono"tani" chipset, ezyli Intel P965, kt6ry ckaaal si~ niewiarygodnym wrE;cz przebojem Zadecydowala ctyrn zwlaszcza doskonail" wsp6lgraji!ca z mozuwosctamt procescrcwzdclnoscdopracyzeznacanie wy±szymi nii sterceroowe rzestotliwokiami. P965 szybkc zawojowal wszystkte nremal segmenty rynku, z wyWkiem plyt SLI. Chipset okazal si~ takdobry,iewlasciwiedodzism6glby' bez problemu stuzyc do budowynowych.doskonatychplyt akuploneznim przed 18 miesi'lcaml plyty swletnle wsp6Ipracuja.znajnowszymiwarianta-

-

N.I~ I YLKU ~KAMY I Nit ~AJ ~1~NAHIfAL/ J2 ;;:0&

\""ind of enanse

rEi przys[~pna. przede WS2ystkim r Core 2 Quad. Wraz z procesorem 'CD E6550(550zi)b~dliestanowiladoskonali{ podstawe komputera. Nlestety ptytyzehipsetamilntela,jdlimyslimy 0 podkrecaniu, wymagaj'l stosowania szybkich pemlqd, zdolnych do praey t: czestcttiwoscja ponad 1000 MHz, obecrile znatznie drozszych nit DDR2-800. Tak wlec jesli nie podkrecamy badz tez roblmy tOI umiarem, wystarcz'l. pam led tekle ja kw przypadku procesorow AMD. Jei:eli zas chcemy osiijgr1<l_c maksymalna wyoaJnosc i wycisn'l_czprocesClrajaknalwi~cel,musi-

I CHIPSmWTEORl1

- moj DuO. pracow,ai na niejzupelnlestabllnle.przy uzydu BOX-oweg6wentylatorazpr~dkoSclq: pOllad4030MHz!Niestetyw5pomnia· neptytYS<ltei:drogie-b~d<lkosrto· w<lfy<on<ljmniej800zl.

I~

Kfopoty z SLI

Paradoksalnle c obecnle lntel iAMO majO! t~ sam" wsp61nq slab" stron~. Trudnowskazacdobrqdlanichpfyt~, wspieraji!ci!obstu9~kartgraficznych St.l.Przvczyna u lntela jest ta sarna co u rywala - procesory wyprzedzily moznwosct chlpsetow Nvidlt Nie bedzleproblemu,dop6kizechcemyuiywac Core 2 Duo 65 nm, cz yll np.E6550iE67S0,W6wa.asplytataka

jak EVGA 6801 SLI Premium

(z chlpsetem nrorce 6BOi SLlJ

zaokol0650zldoskon~lesp~niZ<ld~nie. Jednak [e] kupowanie opec! si~ tylkcwtedy.jezehodrazu pcstanowmy skladatkomputerzdwiemadobrymi kartamigratianymi,czyliodGeForce'a 8800 GT w g6r~. Na 5Za~~cie w tym przypadkutakiedoO/CniepotrzebujemydrogichpamiE;ci.Jesliwystaray namSLlx8,moiemykupicplytE?zaniecale400 zl- Gigabyte GA-N6S0SU-0S4, Asus P5N-E SU czy bardzotanl Microstar P6N SU V2. W tym przypadku rue rna tei:-naog61-coliczycnaskuteczne pcokrecenle procesorow C2D na FSB 1333MHz.aleprzeci~tanieplytypoIqczymyzodpowiedniotanimiprocesorarm - Core 2 Duo z FSB BOO MH~ aylinp.E4500zaAOOzf.DopodkrEicafliatakiegoprocesorap!ytyznForce 6SOi SU (czyll wspomniane wyiej) nadajqsiE;doskonale.

Niestety nf'crce z serll 600maj"tez istotnq wadt- problemy ze wsp61- praca l: procesorami Intel" 4S nm I procesorami czterordzeniowymi WadYleJpolbawione's~chipsetyz_serii nForce70Q,ayli7'80iSLlj,750iSLI Dodatkowo zqodnle z ektualra modq

obsiuglljq zlacza PCle 2.0. Niestery tch konstrokqa sprawiaze wydzielaiq, ogromneilo5c1clepla,aprzyrymzuiy-wajqkoJosalnieduioenergiLSzczeg61- nle nForce 780i SLI powinno sr~ na razie unikac. Wkr6tce pojawi si~ jego nastepca I mlejmy nadzleje. ze be, dzle pozbawicny wad tej srworzonej na szybko .przejsdowki·. Tak wtec niepolecamiadnejzplytz780

Kllka uwag na koniec Plytagl6wnatopodstawakomputera, ale nalezy dobrac jq_ harmonljnfe do reszty komponent6w. Nie ma wlekszego sensu kupowanle na rapes, bozanlmzacznie bycpoczebna.moze mlnijc kitka komputerowych epok. StilwiajCjcdomjednorodzinnyniepotrzeblJjemyfundamEnt6wpod20-pi~trowywlezowiec.tak samowielez cerf najdroiszychplytnigdyniezostanli> wykcrzystanych w naszym pececre. Zgodnieztqzasadijcztstopol.i!,aenie taniej,alesotidnejpfytyzdrozszym prccesoremmebedzleherezja.crzywlsde z wyjatklern sytuacji. w kt6rych zanartto zbllzyrny sie do qrank skapstwa. Wowczas rzeczywi'kie mozna straclc dwa razy.

Niestetycz~stoto,coofEruj~proclucencI,jE5tefektem nietyle konleanoSci ipost~PlJ,coch~izysku.Wartozdawa( sobie.spraw~ztego"ieu~stodokonujemy nlepctrzebnych upqradeowTak wi~cprzedzakupamiwartouwzgllidr1it nie rylko tcczy stac nes na wybrany produkt.aleterczyrzeczywecie qopotrzebujemy. No i warto wcaesnle] poczytat NSDSN. ele to juz calklem jnna hfstcrta ... ICDAI