ANG BAGONG LAHING PILIPINO MULTI-PURPOSE COOPERATIVE

C.D.A Reg. No.: 223-6825 1273 Room 302 Triple M Bldg., Batangas St., cor. Guatemala St., San Isidro, Makati City Tel No. 394-2755 / 392-3653

LAND FOR THE LANDLESS, HOME FOR THE HOMELESS
TORRENS SYSTEM LAW Real Property Act 1858
P.D. NO. 27 / P.D.NO. 175 / P.D. NO. 410 / P.D. NO. 892

TORRENS SYSTEM LAW Real Property Act 1858 ay kaisa-isahang Batas Palupa sa buong
mundo ng makapagbibigay ng malinis at malinaw na TITULO, kaayusan at katahimikan sa anumang sigalot sa palupa. Batas na makapagbibigay ng Disenteng Tahanan sa bawat mamamayang pilipino. Batas na makapagpipigil sa laganap na CORRUPTION sa anumang antas o sekta ng ating pamahalaan. Batas na makapagbibigay na mataas na antas ng MORALIDAD sa ating bansa lalo na ang ating mga KABATAAN. Batas na makapagpipigil sa anumang samahang na mapagsamantalang TERRORISMO na kapwa Pilipino, kapatid sa dugo at laman kasali na ang mga tagapamamahayag ay siyang biktima ng karahasan. Batas na makapagpipigil sa anumang udyok o dikta sa sinumang dayuhan o Super Power, kasama na ang Visiting Forces Agreement (VFA). Batas na may NGIPIN at DISIPLINA upang ang ating mamamayan ay malayang kumikilos na may kapayapaan. Batas na makapagbibigay dulot tibay sa ating pamumuhay na may kalayaan at kasaganahan. Batas na makapagbibigay ng maayos na hanay sa ating POLITICAL, SOCIAL JUSTICE and ECONOMIC BOOMING para sa ating bansang hinaharap. EUROPEAN COMMISSION An entity conscious of its role to promote and attain the full trust and confidence of the TORRENS TITLE SYSTEM.

-

-

-

-

-

-

OZAMIZ OFFICE 129 Bito-on, Ozamiz City 7200 Misamis Occidental, Philippines

MAKATI OFFICE 1273 Room 302 Triple M Bldg., Batangas St., cor., Guatemala St., San Isidro, Makati City 1234 Philippines Phone: 394-2755 / 392-3653 / (02) 467-5292 Mobile: (63) 0908-6024635 Email: dr_alvinalmirante@yahoo.com Web: www.blpfoundation.org www.blptorrensystem1858.com

SMS / Text Hotline: +63 926 423 4313 (GLOBE) +63 908 997 8835 (SMART) Email: garingsr.romeo@gmail.com Web: blptorrenssystemlaw.multiply.com www.scribd.com/garingsrromeo

ANG BAGONG LAHING PILIPINO MULTI-PURPOSE COOPERATIVE
C.D.A Reg. No.: 223-6825 1273 Room 302 Triple M Bldg., Batangas St., cor. Guatemala St., San Isidro, Makati City Tel No. 394-2755 / 392-3653

Ang bansang demokratiko na may disiplina at pagkakaisa ay siyang makapagbibigay dulot tibay sa ating pamumuhay na may kalayaan at kasaganahan.

Ang hustisya ng ating bansa mula noon hanggang sa kasalukuyan ay pinipilit ang baluktot na tinutuwid at ang matuwid ay binabaluktot. Sadyang binaboy at binababoy ang ating batas judicatura at ….. may bababuyin pang mga batas sa darating na mga araw at tuluyang winala ang karapatang pantao sa kadahilan sa pangsariling interest at kapakanan. Kaya’t ang lahat ng sambayanang Pilipino at Bayan ay dumaranas sa panglilinlang ng kapangyarihan tulad ng Pilipino ay….. was…… 1) FOOLED and DECEIVE - Hinahangal at Nilulohin, 2) DISTRUCTED and MISLED - Ginambala, Nililito at Iniligaw, 3) SILENCE and BLINDED - Pinapatahimik at Binulogan ng pananaw, 4) LULLABIED and DELUDED - Patahimikin at Diluboyo, 5) SWINDLED and CHEATED - Sinusuba at Dinadaya, 6) PLUNDERED and LOOTED - Dinarambong at Ninanakawan, 7) BURDENED and TORMENTED - Pabigat at Pinaparusahan, 8) TRAPPED and EXPLOITED - Pinapaikot-ikot, Bitag at Pagsasamantalahan, 9) STRANGLED and MANIPULATED - Sinasakal at Minaniubra, 10) TRUMPLED and INVADED - Nag-iimbento at Nilulusob, 11) SWAMPED and DOMINATED - Dinadagsaan at Dinuminahan, 12) STARVED and ENSLAVED - Ginugutom at Inaalila kaylanman, 13) DENIED and DISINHERITED - Itinatanggi at Ikinahihiya, 14) CORRUPTED and PROSTITUTED - Pinagnanakawan at Nilapastangan, 15) SHAMED and DEGRADED - Kinahihiya, Hinihiya at Kahihiyan, 16) MORTGAGED and CONVEYED - Sinasangla ang bawat kaluluwa at Itinutulak sa kapahamakan, 17) CONDEMNED and UPROOTED - Isinusumoa at Inaalisan ng karapatan, 18) TERRORIZED and DECIMATED - Sinisindak, Tinatakot at Sinisiraan, 19) PARALYZED and BETRAYED - Nilulumpo at Tinatraydor. Who, in reality, are Deceivers, Who, in fact are Slavers, Who, in short are Betrayers.

OZAMIZ OFFICE 129 Bito-on, Ozamiz City 7200 Misamis Occidental, Philippines

MAKATI OFFICE 1273 Room 302 Triple M Bldg., Batangas St., cor., Guatemala St., San Isidro, Makati City 1234 Philippines Phone: 394-2755 / 392-3653 / (02) 467-5292 Mobile: (63) 0908-6024635 Email: dr_alvinalmirante@yahoo.com Web: www.blpfoundation.org www.blptorrensystem1858.com

SMS / Text Hotline: +63 926 423 4313 (GLOBE) +63 908 997 8835 (SMART) Email: garingsr.romeo@gmail.com Web: blptorrenssystemlaw.multiply.com www.scribd.com/garingsrromeo

ANG BAGONG LAHING PILIPINO MULTI-PURPOSE COOPERATIVE
C.D.A Reg. No.: 223-6825 1273 Room 302 Triple M Bldg., Batangas St., cor. Guatemala St., San Isidro, Makati City Tel No. 394-2755 / 392-3653

BY: DR. ALMIRANTE “ALVIN” G. BERSALES, SR. Ph.D. PRESIDENT / CHAIRMAN B.L.P. FOUNDATION / B.L.P. COOPERATIVE www.blptorrensystem1858.com www.blpfoundation.org

OZAMIZ OFFICE 129 Bito-on, Ozamiz City 7200 Misamis Occidental, Philippines

MAKATI OFFICE 1273 Room 302 Triple M Bldg., Batangas St., cor., Guatemala St., San Isidro, Makati City 1234 Philippines Phone: 394-2755 / 392-3653 / (02) 467-5292 Mobile: (63) 0908-6024635 Email: dr_alvinalmirante@yahoo.com Web: www.blpfoundation.org www.blptorrensystem1858.com

SMS / Text Hotline: +63 926 423 4313 (GLOBE) +63 908 997 8835 (SMART) Email: garingsr.romeo@gmail.com Web: blptorrenssystemlaw.multiply.com www.scribd.com/garingsrromeo

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful